รักษาโรคในโพรงจมูก/ไซนัสอักเสบ นาสิกาฐานพิการ /ริดสีดวงจมูก นาสิกาพิการ /สิงฆานิกาโรค/รูจมูบวม ตีบตัน หายใจลำบาก

cha  ข้อมูลโรคไซนัส (โรคในโพรงจมูก)                                                                                                        โรคที่เกิดในโพรงจมูก ในการแพทย์แผนไทย เรียก สิงฆานิกาพิการ โรคนี้เกิด ในช่องอากาศธาตุ เป็นเดินทางของ อัสสาสะ ปัสสาสะวาตา(ลมหายใจเข้าออก) ติดขัดเพราะ เสมหังเน่า(เสมหะเน่า) หรือ สิงคาณิกา(น้ำมูก) เน่าเสียให้โทษ เมื่อตกค้างในช่องโพรงจมูกเป็นเวลานาน ทำให้ธาตุตะโจ(หนัง)เปื่อย เป็นพิษมีบาดแผล หรืออาจมีต่อมน้ำเหลืองโตพิการ หรืออาจมีเนื้องอกภายใน หรือ อาจมีบุพโพพิการ(น้ำหนองเสีย) ถ้าไม่รักษาให้หายโทษเข้าขั้นรุนแรงได้ เช่นป่วยด้วยโรคมะเร็งสิงฆานิกา (ก่อนที่โรคจะดำเนินไปถึงขั้นร้ายคนป่วยมักมีอาการที่แสดงถึงความเจ็บป่วยในรูจมูกถึงโพรงจมูกอย่างต่อเนื่อง เช่นเจ็บปวด มีกลิ่นเหม็น ขณะหายใจออก)                                                                                                                                         ข้อมูลแนวทางปัจจุบัน  ไซนัสช่องว่างหรือโพรงอากาศ ของกระดูกใบหน้าบริเวณโหนกแก้มรอบโพรงจมูก, รอบตาและฐานของกระโหลก ศีรษะ ถึงแม้ว่าโพรงอากาศนี้จะเป็นที่ว่างเปล่า แต่ภายในโพรงนี้จะบุด้วยเยื่อเมือกบาง ๆ ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับเยื่อบุโพรงจมูก และเจ้าตัวไซนัสนี้ไม่ใช่ช่องว่างที่ไม่มีประโยชน์ เรายังเชื่อกันว่าโพรงไซนัส มีประโยชน์คือ เป็นตัวทำให้เสียงพูดของคนเรามีความก้องกังวาน ไพเราะมากขึ้น และเป็นตัวช่วยปรับสภาพของอากาศที่หายใจเข้าไป ให้มีสภาพความชื้น, อุณหภูมิ และความบริสุทธิ์ ที่เหมาะสมกับร่างกายของเราและเนื่องจากโพรงไซนัสเป็นช่องว่าง ดังนั้น มันจึงเปรียบเหมือนกับโช๊คอัพช่วยลดแรงกระแทกต่าง ๆ ที่จะเข้าไปทำความกระทบกระเทือนกับสมองส่วนในได้อีกด้วย แต่ในปัจจุบัน มีนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์บางท่านไม่เชื่อในความจริงเหล่านี้ กลับให้ความเห็นว่าโพรงไซนัสนี้ไม่มีประโยชน์กับร่างกายของมนุษย์เลย แล้วตัวท่านจะเลือกเชื่ออย่างไรดี
โรคไซนัสเป็นอย่างไร
ไซนัสที่ผิดปกติ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ เป็นเนื้องอกหรือมะเร็งในโพรงไซนัสซึ่งกลุ่มนี้จะพบได้น้อย ส่วนกลุ่มใหญ่ที่พบได้บ่อยในคนทั่ว ๆ ไป คือ โรคไซนัสอักเสบ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก การติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา ในโพรงไซนัส
เป็นที่ทราบกันแล้วว่า โพรงไซนัส คือช่องว่างที่มีเยื่อเมือกบาง ๆ บุอยู่ ช่องเหล่านี้จะมีรูเปิดเล็ก ๆ เชื่อมต่อกับโพรงจมูก ทำให้อากาศภายนอกสามารถไหลเวียนกันระหว่างโพรงจมูกและโพรงไซนัสได้ เนื่องจากว่ารูเปิดของไซนัสมีขนาดเล็กมาก ถ้ามีอะไรมาทำให้รูเปิดนี้แคบลงหรืออุดตัน เช่นในภาวะที่เป็นหวัด ก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาทันที เพราะเมื่อรูเปิดนี้อุดตัน ก็จะทำให้อากาศที่เคยไหลเวียนอยู่เกิดการหยุดนิ่ง อ๊อกซิเจนในอากาศจะถูกดูดซึมไป ทำให้ความดันอากาศในโพรงไซนัสเกิดเป็นลบ มีผลทำให้เยื่อบุไซนัสเกิดการบวม และมีการคั่งของน้ำเมือกในโพรงไซนัล ทำให้เชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคหวัด เกิดการเจริญเติบโตขึ้นในโพรงไซนัส ซึ่งก็จะทำให้เกิดการอักเสบ และมีหนองคั่งในโพรงไซนัสขึ้น แต่ภาวะไซนัสอักเสบนี้ไม่ได้เกิดกับคนที่เป็นหวัดทุกคนไป ดังนั้น จึงไม่ต้องกลัวว่าถ้าเป็นหวัดแล้ว จะเกิดความรุนแรงจนถึงขั้นเป็นไซนัสอักเสบตามมาเสมอ
สาเหตุของไซนัสอักเสบที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อย นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นอีก คือเกิดจากการอักเสบของรากฟันบนแล้วลุกลามเข้าไปในไซนัส เพราะรากฟันบนจะอยู่ชิดกับฐานของไซนัสบริเวณโหนกแก้ม
การเป็นโรคหวัดจะมีโอกาสเกิดไซนัสอักเสบอย่างไร
ในเรื่องนี้ยังไม่มีสถิติที่ชัดเจน สำหรับในประเทศไทย เคยมีผู้รายงานว่า พบโรคไซนัสอักเสบได้ร้อยละ 3-5 ของผู้ป่วยที่มาตรวจที่คลีนิกหู คอ จมูก แต่ไม่ได้ระบุว่าโรคไมีหนองคั่งในโพรงไซนัสหรือไม่ แต่ในรายงานของต่างประเทศพบว่าจะเกิดภาวะไซนัสอักเสบได้ประมาณร้อยละ 0.5 ของการเป็นหวัด นั่นคือ ถ้าเราเป็นหวัด 200 ครั้ง ก็อาจเกิดไซนัสอักเสบได้ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าพบภาวะไซนัสอักเสบได้บ่อยในผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้และโรคหืด ถ้าดูตามสถิติแล้วจะพบว่าโอกาสเกิดไซนัสอักเสบจะมีค่อนข้างน้อยแต่ยังมี ปัจจัยด้านอื่นที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดไซนัสอักเสบได้ง่ายขึ้น คือ
โรคภูมิแพ้ ในผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ จะมีอาการคันในจมูก, น้ำมูกไหล, คัดจมูก ทำให้ต้องขยี้จมูกและสั่งน้ำมูกบ่อย จึงทำให้เกิดการอุดตันบริเวณเปิดไซนัสได้ง่าย จึงเกิดไซนัสอักเสบง่ายขึ้น
โรคหวัดเรื้อรัง ในผู้ป่วยที่เป็นหวัดตลอดทั้งปี ก็จะมีอาการคล้ายผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ จึงทำให้เกิดไซนัสอักเสบได้ง่าย
ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของโพรงจมูก เช่น ผนังกั้นช่องจมูกคด, เป็นริดสีดวงจมูก, เป็นเนื้องอกในจมูก หรือมีสิ่งแปลกปลอมในจมูก ซึ่งพบบ่อยในเด็กเล็ก ในผู้ป่วยเหล่านี้ ก็จะมีการอุดตันของรูเปิดไซนัสได้ง่ายเช่นกัน
ในคนที่ชอบใช้ยาพ่นจมูกโดยมิได้ปรึกษาแพทย์ เพราะยาพ่นจมูกบางตัวจะทำให้เกิดภาวะติดยา และเยื่อจมูกบวมเรื้อรังได้ และยังทำให้ความสามารถในการดมกลิ่นลดลง
การสูบบุหรี่จัด, การว่ายน้ำบ่อย ๆ หรือดำน้ำลึก ๆ และมีฟันด้านบนผุ ก็จะทำให้เกิดไซนัสอักเสบได้ง่ายขึ้น
การเดินทางโดยเครื่องบินในขณะที่เป็นโรคหวัด เพราะขณะที่เครื่องบินขึ้น-ลง จะมีการเปลี่ยนแปลงความกดดันอากาศอย่างรวดเร็ว อาจทำให้เกิดภาวะไซนัสอักเสบได้
การสังเกตุเป็นไซนัสอักเสบ
โดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นไซนัสอักเสบ มักจะมีอาการของโรคหวัด หรือโรคภูมิแพ้นำมาก่อน กล่าวคือ จะมีน้ำมูก, คัดจมูก และอาการไอ อาการตามมาที่บ่งชี้ว่าจะเป็นไซนัสอักเสบจะมีดังนี้ คือ
1. ปวดศีรษะ หลังจากผู้ป่วยมีอาการของโรคหวัดแล้ว จะมีอาการ ปวดบริเวณโพรงอากาศที่อักเสบ เช่น ปวดแก้ม, ปวดบริเวณหัวตาทั้งสองข้าง, ปวดบริเวณหน้าผาก หรืออาการปวดในกระบอกตาทั้งสองข้างอาการปวดเหล่านี้ จะเป็นอาการปวดแบบตื้อ ๆ บางครั้งจะมีอาการ มึนศีรษะร่วมกับอาการปวด และจะมีอาการปวดมากขึ้นเมื่อผู้ป่วยก้มศีรษะลง
2. คัดจมูกแน่นจมูก ผู้ป่วยจะเป็นตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะทานยารักษาโรคหวัดแล้วก็ตามอาการนี้จะยังไม่หายไป บางครั้งคัดจมูกมาก จนต้องหายใจทางปาก
มีน้ำมูกและเสมหะสีเหลืองเขียว ถึงแม้ว่าผู้ป่วยทานยาแก้อักเสบรักษาโรคหวัด อาการน้ำมูกสีเหลืองเขียวก็ยังไม่หายไป บางครั้ง น้ำมูกจะไหลออกมาเองโดยไม่รู้ตัว บางครั้งก็จะมีความรู้สึก เหมือนมีน้ำมูกไหลลงคออยู่เรื่อย ๆ และในรายที่เป็นมาก ๆ จะมีกลิ่นเหม็นในจมูกซึ่งสามารถรู้ได้ด้วยตัวเอง
3. มีไข้ ผู้ป่วยบางรายจะมีไข้สูงจนหนาวสั่น ในขณะที่มีไขสูง ก็จะมีอาการปวดศีรษะและปวดหน้าร่วมด้วย
4. อาการไอ มีผู้ป่วยบางส่วนมักมีอาการที่กล่าวมาไม่มากนัก แต่จะมีอาการไอเรื้อรังเป็นเวลานาน บางครั้งอาการหวัดหายไปแต่ยังมีอาการไออยู่ และเป็นอาการไอแบบมีเสมหะขันร่วมด้วย
5. ในผู้ป่วยเด็ก มักมีอาการไม่ชัดเจนเท่าในผู้ใหญ่ แต่อาการที่น่าคิดถึงไซนัสอักเสบในเด็ก คืออาการหวัดเรื้อรัง เป็นเวลานาน ๆ, อาการไออย่างรุนแรง และลมหายใจมีกลิ่นเหม็น นอกจากนี้เด็กที่มีอาการของหูอักเสบเรื้อรังและหอบหืด ก็ควรนึกถึงโรคไซนัสอักเสบร่วมด้วย

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image_2021-10-28_200217.png

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ร4-1024x614.jpg

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ร2-1024x614.jpgสำหรับคนไข้ที่ต้องการรักษาด้วยแนวทางยาสมุนไพร  ของหมอมานิตย์ โปรดติดต่อปรึกษาหมอก่อนครับ หมอจะจัดยาที่เหมาะสมที่สามารถรักษาให้หายได้

This image has an empty alt attribute; its file name is Aacontact-us-1.jpg

mapok (1)

148 ตอบกลับไปที่ รักษาโรคในโพรงจมูก/ไซนัสอักเสบ นาสิกาฐานพิการ /ริดสีดวงจมูก นาสิกาพิการ /สิงฆานิกาโรค/รูจมูบวม ตีบตัน หายใจลำบาก

 1. jen พูดว่า:

  เรียนคุณหมอ ตอนนี้ดิฉันอยู่แคนาดาเป็นริดสีดวงจมูกเคยผ่าตัดที่เมืองไทยมาแล้วหนึ่งครั้งตอนนี้กลับมาเป็นใหม่หมอที่อเมริกาให้ทานยาเพนิซิโลน20mg.1week. อาการดีขึ้นได้กลิ่นปกติแต่หมอบอกว่าให้ทายปีละสามครั้ง เพราะเป็นยาสเตียร์รอย thre are a lot of side effect. จะผ่าตัดหมอก็ไม่ให้ผ่าเขาบอกจะกลับมาอีก จะทำอย่างไรดีคะ ขอแสดงความนับถือ ยุ้ย

  • drmanit พูดว่า:

   กรณีเช่นนี้ แนะนำคุณมารักษาทางแพทย์แผนไทย กับหมอมานิตย์ครับ
   การบำบัดใช้ยาสมุนไพรอย่างต่อเนื่องไม่มีผลข้างเคียง จะทำให้คุณหายจากโรคที่คุณกำลังเป็น

 2. yui พูดว่า:

  เรียนคุณหมอ
  ตอนนี้ดิฉันเป็นริดสีดวงจมูกเคยผ่าตัดที่เมืองไทยมาแล้วหนึ่งครั้งตอนนี้กลับมาเป็นใหม่หมอให้ทานยาเพนิซิโลน20mg.1week. อาการดีขึ้นได้กลิ่นปกติแต่หมอบอกว่าให้ทายปีละสามครั้ง เพราะเป็นยาสเตียร์รอย จะผ่าตัดหมอก็ไม่ให้ผ่าเขาบอกจะกลับมาอีก จะทำอย่างไรดีคะ ขอแสดงความนับถือ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ YUI
   การรักษาริดสีดวงจมูกที่บ้านเรามีทางเลือกการรักษาหลากหลายครับ และอาการริดสีดวงจมูกที่นี่ยืนยันว่าสามารถรักษาให้หายขาดได้
   โดยไม่ต้องผ่าตัด แนะนำติดต่อเข้ามาครับ ปรึกษาก่อนได้ครับ

 3. กิ่งๆ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  มีปัญหาเรื่องเป็นหวัดเรื้อรังมาหลายปี ไปรักษาหมอบอกเป็นภูมิแพ้ ไซนัส ให้ยามาทานประจำ แต่เมื่อที่แล้ว ที่ผ่านมาไปส่องกล้องมาหมอบอกว่ามีก้อนเนื้อริดสีดวงก้อนเล็ก ๆ ให้ยามาพ่นถ้าไม่ยุบ จึงจะตัดให้ กลัวมาก ให้คุณหมออธิบาย และรักษาให้หน่อยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณกิ่งๆ
   การรักษาไซนัส ริดสีดวงจมูก ภูมิแพ้ ที่หมอบริการรักษาคนไข้ของคลินิก ปรากฏว่าได้ผลดีครับ ไม่มีปัญหาเรื่องแพ้ยา
   อาการคนไข้ดีขึ้นตามลำดับ คุณเข้ามารักษาได้เลยครับ
   สงสัยให้ติดต่อสอบถามมาครับ

 4. klagh พูดว่า:

  ผมจะไปลองรักษาที่เชียงใหม่ดูเค้าเอายาจากหมอทา๗วันก้อนริดสีดวงหลุดออกมาเลย

 5. ดุล พูดว่า:

  เรียน คุณหมอ มานิตย์
  สอบถามเรื่อง ริดสีดวงจมูกครับเนื่องจากพ่อของผมเป็นตอนนี้เป็นก้อนใหญ่โผล่ออกมาข้างนอกจมูก หายใจลำบาก มีเลือดกำเดาไหลบ่อย เพราะบางครังคนป่วยรู้สึกรำคาญเลยเอามือไปขยี้ครับ ไปหาหมอมาแล้ว บางท่านก้อบอกว่าเป็นเส้นเลือดคอด ,เนื้องอก พ่อเป็นโรคหัวใจด้วยครับ อายุ 85 คุณหมอไม่แนะนำให้ผ่าตัด เพราะว่ากลัวกำลังผู้ป่วยไม่ไหวครับ รบกวนคุณหมอมีวิธีรักษาอื่นแนะนำบ้างหรือไม่ครับ เลือดกำเดาออกบ่อย กลัวเสียเลือดมา เคารพอย่างสูง

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณดุล
   ตามอาการ และอายุของคุณพ่อ หมอคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการยาสมุนไพรเข้าช่วยครับ
   จะดีต่อสุขภาพครับ
   ขอให้คุณดุลติดต่อ ปรึกษาการรักษา กับหมอมานิตย์ได้เลยครับ

 6. ดา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  อยากทราบว่าเป็นไซนัสจะรักษายังไงได้บ้างคะ ทรมานมากค่ะ หายใจไม่ค่อยออก อึดอัดค่ะ ขอบคุณมากค่ะ นิดา

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณดา
   การรักษาไซนัสที่ผ่านมาอาการคนไข้ดีขึ้นจนหาย ยืนยันว่ารักษาได้ครับ
   อย่างไรก้ตามควรติดต่อเพื่อปรึกษาการรักษาก่อนครับ

 7. ษา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  ปรึกษาอาการไซนัสคือเมื่อ9วันที่เเล้วไปพบหมอมาค่ะ เเล้วหมอได้ให้ยามา4ตัวค่ะ มี ซีเอ็มพี ยาแก้อักเสบ ยาแก้ไอ เเล้วก็พาราค่ะ หมอบอกว่าเป็นไซนัสแต่ถ้าไม่หายให้ไปซื้อ เพนนิสซิลินเพิ่มและก็ยาพ่นแก้ไซนัสใช้ ตอนนี้ยาที่ไปหาหมอหมดเเล้ว แต่ยังมีอาการปวดจมูกมีเสมหะไหลลงคอ น้ำมูกใส เจ็อคอไอ ปวดหน้าผาก สนใจการรักษาแนวทางของคุณหมอค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณษา
   (อากการของโรคโพรงจมูกอักเสบ)
   เชิญติดต่อเข้ามาคุยกับหมอได้เลยครับ

 8. พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าวันนี้ที่จะปรึกษาคุณหมอมี 2 ส่วนด้วยกันค่ะ
  ส่วนแรก ดิฉันเป็นไซนัส ตั้งแต่ 4 ขวบจนตอนนี้จะ 30 แล้วค่ะ มันเป็นๆ หายๆ และช่วงหลังมานี่รู้สึกว่ายาพ่นจมูกจะไม่ช่วยให้อาการดีขึ้นเท่าไหร่ อาจเป็นเพราะเราใช้ยามานานเลยเกิดอาการดื้อยา หลังๆ เลยพยายามที่จะไม่ไปหาหมอเพราะไม่อยากที่จะกินยา และใช้ยาเหล่านี้อีก เลยอยากปรึกษาคุณหมอว่าถ้าเปลี่ยนมาใช้ยาสมุนไพรควรใช้ตัวไหนค่ะ
  ส่วนที่สอง ดิฉันมีครอบครัวแล้ว แต่ยังไม่มีบุตร กินยาคุมกำเนิด แต่มีตกขาวมาก เป็นสีออกเหลืองๆ บางครั้งจะจับตัวเป็นก้อนคล้ายแป้ง มีกลิ่น อาจมีอาการคันบ้าง แต่นานๆ ที บางทีจะรู้สึกว่ามีน้ำซึมออกจากช่องคลอดตลอดเวลา เคยซื้อยามาเหน็บ ซึ่งอาการก็หายนะค่ะ แต่ผ่านไปเดือนนึงก็กลับมาเป็นอีก ไม่ทราบว่าต้องรักษาอย่างไรค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณญ
   รักษาอาการไซนัสเรื้อรัง ใช้ยาแคปซูลพลูคาว ใช้อย่างต่อเนื่อง http://doctorforyou.biz/?page_id=3354
   ส่วนอาการตกขาว ให้ใช้ยารักษามดลูกเสริมด้วยครับ http://doctorforyou.biz/?page_id=3395
   อาการเหล่านี้จะดีขึ้นจนหาย หากรักษาอย่างต่อเนื่องครับ
   รายละเอียดขั้นลึกให้โทรปรึกษาหมอมานิตย์ครับ

 9. Sutee พูดว่า:

  สวัสดีครับ คุณหมอ
  รบกวนคุณหมอ ช่วยวิเคราะห์ อาการให้ผมด้วยครับ ตอนนี้ผม คิดมาก ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรกันแน่
  ผมมีอาการ คัดจมูกซ้ายข้างเดียว พอใช้ไฟฉายส่อง เห็นว่ารูจมูก ตีบลงกว่า อีกข้าง บางทีพยายามปิดรูจมูกด้านขวาแล้วหายใจไม่ออกเลย แล้วผมมีความรู้สึกว่ามันแสบ แสบ เหมือนเวลาเป็นหวัดในโพรงจมูกด้วย ในหูข้างซ้ายก็เจ็บ ๆ ด้วย ผมเป็นอะไรครับ ผมไม่กล้าไปหาหมอ เลย กลัวมาก

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณSutee
   “อาการ คัดจมูกซ้ายข้างเดียว พอใช้ไฟฉายส่อง เห็นว่ารูจมูก ตีบลงกว่า อีกข้าง บางทีพยายามปิดรูจมูกด้านขวาแล้วหายใจไม่ออกเลย แล้วผมมีความรู้สึกว่ามันแสบ แสบ เหมือนเวลาเป็นหวัดในโพรงจมูกด้วย ในหูข้างซ้ายก็เจ็บ ๆ”
   -อาการดังกล่าวนี้ น่าจะเป็นโรคฌพรงจมูกอักเสบ ผลจากเชื้อหวัด และโรคภูมิแพ้
   ติดต่อมาเพื่อรักษาให้หาย หรือปรึกษาก่อนได้ ครับ

 10. เบน พูดว่า:

  ขอปรึกษาหน่อยค่ะ เป็นก้อนที่จมูกข้างซ้ายมาหลายเดือนแล้ว ข้างขวาไม่มีอาการอะไร ไม่ทราบว่าเป็นอะไรค่ะ กลัวค่ะ

 11. รัฐนันท์ พูดว่า:

  สวัสดีครับ คือผมคิดว่าผมเป็นโรคริดสีดวงจมูก หรือ ไซนัส ก็เป็นได้ คือมันจะมีเนื้องอกข้างในโพรงจมูกยื่นออกมา ทำให้หายใจไม่ออก รู้สึกลำบากมากเลยครับ เวลากินอาหารพวกของแสลง อาการก็ยิ่งกำเริบ เป็นมาได้ 1-2 ปีแล้ว อยากให้คุณหมอช่วยแนะนำยาที่ช่วยรักษาโรคนี้ให้ทีครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ รัฐนันท์
   อาการริดสีดวงโพรงจมูก ตามที่คุณเล่ามา หมอแนะนำให้ยาแคปซูลพลูคาว อย่างต่อเนื่อง จะทำให้เนื้องอกหดตัวลง
   -ล้างจมูก ด้วยน้ำเกลืออ่อนๆ
   -แปรงฟันด้วยยาสีฟันผง ซินเดนทอล เฮิร์บ วันละ 5 ครั้ง
   -ออกกำลังกายเป็นประจำ (จะทำให้ร่างกายตื่นตัว และขับสารพิษออก)
   ติดต่อปรึกษาก่อนได้ โทร หรือ ไลน์ จะสะดวก รวดเร็ว

 12. ศุภกิจ พูดว่า:

  อยากถามคุณหมอผมเป็นโรคอะไรแน่คือ มีอาการเหมือนเป็นหวัดรักษาเท่าไหร่ก็หายซักทีเท่าที่ศึกษาอาการมามันเหมือนเป็นภูมิแพ้ เหมือนไซนัส ริดสีดวงจมูก เป็นแบบนี้มาหลายปี กรุณาแนะนำยารักษาให้ผมหน่อยครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ศุภกิจ
   จะเรียกชื่อโรคอะไรก็คงไม่ผิด สำคัญคือการรักษาให้หาย หรือดีขึ้น
   ใช้ยาแคปซูลพลูคาวแก้อาการโรคในโพรงจมูกและภูมิแพ้ และอนามัยเรื่องช่องปาก และโพรงจมูกด้วยจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
   ติดต่อมาหาหมอโดยตรงครับ

 13. โอ่ พูดว่า:

  เรียนคุณหมอ
  ด้วยดิฉันเป็นภูมิแพ้มานานแล้วค่ะไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าเป็นไซนัสค่ะและบางทีบางโรงพยาบาลก็บอกเป็นภูมิแพ้ คืออาการจะมีน้ำมูกไหนตลอดค่ะและจะมีน้ำมูกสีเขียวบ้างขุ่นบ้างค่ะยิ่งผิดอากาศก็เป็นหนักเลยค่ะและจะมีอาการคันจมูกบ่อยมากค่ะ ก็ตอนหลังซื้อยาซุนิดิลมากินแต่ตอนนี้กินยาของไซนัสก็ไม่ได้ผลแล้วค่ะคุณหมอมียาอะไรที่ช่วยรักษาโรคนี้ให้หายบ้างค่ะเพราะยิ่งตอนนี้ต้องสอนหนังสือด้วยมันเหมือนเป็นอุปสรรคมากเลยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ โอ่
   โอเค ไม่ยากเกินรักษาครับ
   -หลีกเลี่ยงฝุ่นละออง และงดน้ำเย็น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
   -รับประทานยาแคปซูลพลูคาวครั้งละ 4 แคปซูลวันละ 3 ครั้ง ทานต่อเนื่องครับ
   ติดต่อเข้ามาครับ

 14. pranot พูดว่า:

  สวัดดีค่ะ คุณหมอ
  ดิฉันมีปัญหาหายใจไม่ออกมาเกือบ 30 ปีแล้ว ต้องใช้ยาพ่นจมูกมาตลอด
  เคยผ่าตัดมา 2 ครั้งแล้วก็ไม่หาย ตอนนี้ไปปรึกษาคุณหมอที่ ร.พ.รามาธิบดี
  ส่องกล้องและเอ็กสเรย์ดู คุณหมอบอกว่าจมูกข้างขวาเป็นริดสีดวงและข้างช้าย
  เป็นเชื้อรา ตอนนี้ปวดจมูกและปวดหัวมากเลยค่ะ ขอรบกวนคุณหมอกรุณาอธิบาย
  และช่วยแนะนำวิธีรักษากินยาอะไรบ้างให้ด้วยนะคะ. ขอขอบพระคุณค่ะ
  นางสาว อรุณ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ pranot
   – รับประทาน ยาแคปซูลพลูคาวครั้งละ 4 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อน หรือหลังอาหาร
   ส่วนยาพ่นจมูกยังต้องใช้ต่อเนื่องในสองเดือนแรก
   รายละเอียดให้โทร หรือไลน์สอบถามได้ครับ

 15. วูฒิศักดิ์ พูดว่า:

  เป็นโรคโพรงจมูกเคยรักษาและเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์ หมอบอกโพรงไซนัสดีไม่เป็นอะไรแต่บรีเวณรับกลิ่นหน้าโพรงไซนัสข้างขวาเป็นแผลเรื้อรังรักษาไม่หายซักทีและหมอบอกไม่มีเชื้อมะเร็ง ใด ๆโพรงไซนัสก็ปกติดีรักษาอยู่นานจนหมอบอกจะใช้วิธีผ่าตัดโดยตัดหรือขูดด้านบนที่เป็นแผลเรื้อรังออกผมอยากขอตำแนะนำจากคุณหมอผู้รู้เผื่อจะใด้ไม่ต้องผ่าตัดครับ หมอบอกให้ตัวยาอย่างดีแล้ว แผลที่ว่าจะมีมูกสีขาว บางที่เป็นมูกเลือด มูกแผ่นจะมีตรงที่เป็นแผลครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ วูฒิศักดิ์
   -แนะนำมารักาทางนี้ครับ
   ติดต่อเข้ามาปรึกษา เทคนิกวิธีการรักษาก่อนได้ครับ
   ไลน์ หรือโทร ก่อนครับ

 16. fotton sommet พูดว่า:

  เจริญสุขโยมหมอนิตย์ อาตมาไปโรงบาลมา4ที่สรุปไม่ได้ว่าเป็นอะไรแน่ จนทำให้อาตมาหมดหวังในตัวหมอที่นั่น แบบขอไปที่ เลยลองหาข้อมูลเอง อาการอาตมาไม่น่ารอด หนาวสันปวดหัว เบาตาหายใจไม่ออก ทรมานมากๆ วินิจฉัยว่าเป็นโรคเครียด ทานยาพาราก็หาย ตอนนี้อาการที่ยังเป็นอยู่คือคัดจมูกหายใจไม่อิ่ม ขันคอ เจอฝุ่นที่ไรคัดจมูกทันที ที่วัดกำลังสร้าง อาตมาหนีไม่พ้นงานทำสีเฟอร์นิเจอร์ โยมหมอมานิตย์ฃ่วยวินิจฉัยหน่อย ขอเจริยญพร

  • drmanit พูดว่า:

   นมัสการ
   ตอบ fotton sommet
   -เป็นโรคภูมิแพ้ครับ และระบบการทำงานของธาตุแปรปรวน
   -ควรสวมหน้ากากกันฝุ่นละออง
   การรักษา
   -ควรเสริมวิตามินแร่ธาตุ หลายชนิด
   -รับประทานยาแคปซูลพลูคาว ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ทานต่อเนื่องเพื่อเสริมภูมิต้านทาน ลดอาการแปรปรวนของธาตุในร่างกาย

 17. วิน พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ผมเป็นริดสีดวงจมูก และแพ้อากาศ ผมทานยาคุณหมอมานิตย์
  ต่อเนื่องตามคำแนะนำของหมอมานิตย์
  ทำให้ผมหายจากอาการริดสีดวงจมูกแล้วครับ
  ขอบคุณครับหมอ

 18. niwat bangluang พูดว่า:

  เจริญพร อาตมาขอคำแนะนำ จากคุณหมอ หน่อย น่ะ คือ อาตมามีโรคประจำตัวหลายโซนมากรักษามามากแล้วไม่หายขาดสักที โซนแรกเลยคือเป็น โรคในโพรงจมูก มี อาการ แน่นมจูกทั้งวันทั้งคืนทุกวัน มีน้ำมูกไหลและจามตลอดวัน และง่วงนอนบ่อยมากเกือบทุกวัน ทั้งบริเวณใบหน้า มีอาการคัดคันเหมือนมีตัวอะไรมาวิ่งไปทั่วหน้า น้ำลายก็เหนียวมาก บางครั้งก็มีอาการคันตามผิวหนัง เป็นบางที่ แต่คันมากพอเกาก้เป็นแผลแต่แผลไม่กว้างน่ะเป็นเหมือนยุงกัด มีอาการแพ้อากาส ตามมาด้วย บางครั้งก็มีน้ำไหลออกจากหุ ทั้งสองข้าง และบ่อยมากเป็นน้ำใสๆๆ จมุกก้เช่นกันมีน้ำใสๆไหลออกมาทั้งวัน อีกโซนก็คืออาการหืดหอบและเหนื่อยมาก คิดว่า อาตมาเป็นทั้งระบบเลบก็ว่าได้ ทางเิดนหายใจ หุ คอ จมูก ปาก ตา อาการมันมีเยอะมากเกินกว่าที่จะอธิบายตามหัวข้อ นี้เลย คุณหมอ โรคภูมิแพ้/แพ้ฝุ่น/แพ้เหงื่อ/แพ้สารเคมี/แพ้เชื้อรา/แพ้อากาศ/อาโปธาตุพิการ/Allergies
  โรคในโพรงจมูก/ไซนัสอักเสบ/ริดสีดวงจมูก ประสาทหูเสื่อม/โรคในช่องหู/หูอักเสบ หูอื้อ/มีเสียงดังในหู/คันหู
  ในหัวข้อตามนี้อาตมาเข้าไปอ่าน มีอาการตามนั้นเลย รบกวนคุณหมอแนะนำเรื่องยา ให้ด้วย อาตมาจะเข้ามาอ่านติดตาม ( อาตมาเป็นมาโดยกำเนิด ทานยามาแต่ เกิด เท่าที่จำความได้ น่ะ และปัจจุบันก็ทานยาอยู่ )( เกือบทุกชนิดแล้วยา ทั้งแผนโบราณ และแผนปัจจุบัน )

  • drmanit พูดว่า:

   นม้สการหลวงพี่ (ตอบ niwat bangluang)
   -อาการที่ท่านได้เล่ามา เป็นโรคภูมิแพ้อย่ารุนแรง (สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ แต่ใช้เวลารักษา
   ประมาณ 7-10 เดือน)
   แนะนำให้ทานยาแคปซูลพลูคาว NEB ครั้งละ 3 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ใทาครีมเอ็นโนนิก วันละ 3 ครั้ง
   -หลีกเลี่ยงฝุ่นละออง
   -งดอาหารรสจัด

 19. ตาจง พูดว่า:

  ผมต้องแปลกใจมาก ทั้งที่ผมก็ทานสมุนไพรที่ระบุว่าทานยาแก้ริดสีดวงจมูก
  มาหลายที่หลายยี่ห้อ มา 3 ปีกว่าแล้ว อาการแค่ทรง หรือไม่ดีขึ้น
  พอผมตัดสินใจมารักษาด้วยยาหมอมานิตย์ รวมทั้งใช้ยาสีฟันสกัดแบบผง
  ของหมอมานิตย์ รักษามาสี่เดือน ตอนนี้หายดีครับ ผมไม่กล้าถามอะไรกับหมอมาก เกรงใจครับ
  อย่างไงก็ขอขอบคุณหมอมานิตย์อย่างสูงครับ

 20. เกิดมาแค่รักกัน พูดว่า:

  เมย์….อยากปรึกษาคุณหมอนิตว่าอาการที่หนูเป็นอยู่ตอนนี้คันจมูกและเวลาจามจะคันจมูกคัดจมูกและเจ็บในโพรงจมูกปวดหัวปวดตาปวดเหงื่อกด้วยคะถ้าได้กลิ่นอะไรที่ฉุนก็จามเป็นบ่อยมากคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ เกิดมาแค่รักกัน
   -เป็นอาการของโรคในโพรงจมูกอักเสบ ครับ
   ต้องการรักษาให้ติดต่อหมอโดยตรงเลยครับ

 21. Nf พูดว่า:

  ปรึกษาหน่อยึ่ะ พอดีเป็นีิดสีดวงจมูกและเป็นไซนัสอักเสบ หมอนัดผ่าตัดวันที่ 23 นี้แล้วค่า ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงพอสมควร แต่ไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นค่ะ แต่ห่วงที่ว่าผ่าตัดแล้วไม่หายขาดนี่สิคะ ไม่ทราบว่าจะรักษาด้วยวิธีอื่นได้ไหมคะ ตอนนี้ก็ทานยา พ่นยา ล้างจมูกค่ะ รบกวนตอบด้วยนะคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Nf
   สามารถควบคู่กับยาแผนปัจจุบันในช่วง 2 เดือนแรก
   ยาที่ใช้รักษามีแจ้งไว้ในเว็บเพจนี้ครับ
   สนใจรักษาโทรติดต่อมาได้ครับ

 22. Nf พูดว่า:

  คุณหมอคะ ต้องการให้จัดยารักษา เป็นริดสีดวงจมูกและไซนัส ต้องทานยายังไงและควรรักษาแบบไหนจะหายคะ ไม่อยากผ่าตัด รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Nf
   อาการริดสีดวงจมูก และไซนัส
   ควรทำตามคำแนะตามเว็บเพจนี้ครับ รับประทานยา +และ ร่วมกับสีฟันผง
   ใช้อย่างต่อเนื่องอาการจะดีขึ้นเรื่อย งดน้ำเย็น และ ระวังฝุ่นละออง หรือสารเคมีเข้าจมูก
   ต้องการทราบค่าใช้จ่าย โปรดติดต่อ ทางอีเมล หรือไลน์ หรือโทร

 23. Supaporn พูดว่า:

  คุณหมอคะ หนูเป็นโรคไซนัสอักเสบมา 3 เดือนแล้วค่ะ มีน้ำมูก เหลือง และน้ำมูกไหลลงคอคายน้ำลาย
  ออกมาเป็นสีเหลือง คัดจมูก หายใจได้ข้างเดียว และเวลาพูดมีเสียงขึ้นจมูก กินยามาตลอด ตอนนี้
  ไม่มีน้ำมูกสีเหลืองแล้ว แต่สิ่งที่ยังไม่ปกติคือ ยังคัดจมูกหายใจได้ข้างเดียวเหมือนเดิม รำคาญมาก
  อยากรู้ว่าหนูเป็นโรคอะไรคะ ย้ายโรงพยาบาลมา 3 ที่แล้ว ที่ที่ 3 บอกว่าเป็นภูมิแพ้ ให้ยาพ่นจมูกมา
  และยาลดบวม และยาแก้คัดจมูก กินยาไปตอนอยู่ในฤทธิ์ ยา ก็ดี แต่พอหมดฤทธิ์ยาก็เหมือนเดิมค่ะ
  คุณหมอคะ สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะ อาการหายใจได้ข้างเดียว และเวลาพูดมีเสียงขึ้นจมูกเนี่ยค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Supaporn
   -สามารถรักษาอาการภูมิแพ้ ไซนัส ให้ทุเลาลงได้ ส่วนการรักษาให้หาย
   ต้องใช้เวลารักษาอย่างต่อเนื่องหลายเดือนครับ

 24. N พูดว่า:

  เรียนถามคุณหมอค่ะ
  ดิฉันมีอาการตามด้านล่างมาได้เกือบๆ ปีแล้วค่ะ คือ
  หายใจได้ข้างเดียว ถ้าเอามือปิดจมูกอีกข้างหนึ่งจะเหมือนหายใจไม่ออก และถ้าอยู่ใ
  นสภาพอากาศเย็นๆ หรือห้องแอร์(ทำงานในห้องแอร์ 10 ชม./วัน จ.-ศ.) จะหาย
  ใจลำบากและมีอาการมึน วิงเวียนศีรษะร่วมด้วยเหมือนขาดออกซิเจน เพิ่งไปพบหมอมา
  เมื่อไม่กี่วัน(หมอรักษาโรคทั่วไป) หมอใช้ไฟฉายส่องดูในรูจมูก บอกว่ามีเยื่อบุจมูกบวม
  และแนะนำให้ไปพบหมอเฉพาะทาง อาทิตย์หน้าจึงจะสามารถไปพบหมอเฉพาะทางได้ค่ะ
  จึงอยากเรียนถามคุณหมอค่ะว่าอาการที่เป็นคืออะไร และสามารถรักษาให้หาย
  โดยการทานยาได้หรือเปล่าคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ N
   -อาการดังกล่าวของโรคภูมิแพ มีเยื่อผิวหนังอักเสบ อาการแบบนี้สามารถรักาให้หายได้
   โดยทานยาแคปซูลพลูคาว NEBเป็นประจำ

 25. ก. พูดว่า:

  เรียน หมอมานิต
  หมอครับผมกินยาพลูคาวมาประมาณ 1 เดือน ผลเป็นที่น่าพอใจมากอาการภูมิแพ้ลดลงอย่างมาก
  เนื่องอกในจมูกขนาดลดลงอย่างชัดเจน คือแทบไม่น่าเชื่อเลยครับ อย่างไงแล้วขอกินจนครบ4 เดือนตามคำแนะนำครับ

 26. โอปอร์ พูดว่า:

  พ่อเป็นริดสีดวงจมูกค่ะ และครั้งนี้ทำการผ่าตัดเป็นครั้งที่3ค่ะและต่อมาคุณหมอที่เพชรเวชก็
  ตรวจเจอโรคแทรกซ้อนค่ะ แต่โรคแทรกซ้อนที่น่ากลัวคือ ลิ้นหัวใจรั่วค่ะแต่ไม่ได้เป็นมาก
  คุนหมอบอกอย่างนั้นจึงทำการผ่าตัดและผ่านไปได้ด้วยดี อยากให้พ่อหายขาดค่ะและสามารถ
  รับกลิ่นของอาหารหรือกลิ่นต่างๆเหมือนคนทั่วๆไป
  สุดท้ายนี้มีอะไรที่สามารถแนะนำบ้างได้มั้ยคะสงสารพ่อค่ะ
  ขอบคุนล่วงหน้านะคะ ขอให้คุณหมอมีสุขภาพที่แข็งแรงและรักษาผู้ป่วยให้หายขาดทุกคนนะคะ^^

 27. catz พูดว่า:

  เรียนคุณหมอมานิต
  ดิฉันไม่แน่ใจว่าแฟนเป็นอะไร เวลากินอาหารเข้าไปแล้วชอบติดที่เพดาน แถวๆโพรงจมูก เหมือนมีอะไรติดคอตลอด แล้วเวลาแกะออกมาจะเหม็นมาก แล้วเป็นช่องโบ๋ เคยไปหาหมอ หมอก็บอกปกติ ให้น้ำเกลือมาล้างแต่ก็ไม่ดีขึ้น เลย ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแน่ รบกวน คุณหมอตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ catz
   -ปัญหามาจากเพดานปากโหว่ทำให้เคษอาหารติดค้าง แนะนำหาผลิตภัณฑ์ดีรักษาสุขภาพในช่องปาก

 28. nutwara พูดว่า:

  เรียน คุณหมอมานิตย์

  ดิฉันเป็นริดสีดวงจมูก ผ่าตัดมาแล้ว 2 ครั้ง อาการไม่หายขาด ปัจจุบันจมูกไม่ได้กลิ่น รักษาต่อเนื่องมาตลอด ใช้ยาเสตียรอยสั่งจากเมืองนอกก็ยังไม่หาย ฉีดยาก็ไม่หาย รักษาที่ศิริราชต่อเนื่อง 2 ปี ยังไม่ดีขึ้นตอนนี้อาการส่วนใหญ่ ที่รบกวนชีวิตคือไอ ไอมากจนสะเทือนไปหมด บางครั้งเจ็บร้าวจนขยับตัวไม่ได้ คิดว่าอาจจะตายเลยด้วยซ้ำ (ที่ผ่านมาตรวจปอด ส่องกล้องจมูกไม่พบเนื้องอกหรืออะไร และไม่เคยสูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่นอนดึก ไม่ดื่มน้ำเย็น) แต่ก็ยังไออย่างต่อเนื่อง ยาวนาน หมอที่รักษาบอกว่าเป็นหลอดลมอักเสบ บางครั้งที่อากาศเปลี่ยนถึงขนาดหายใจดังแฟลตๆ จนคนข้างๆได้ยินเลย แต่เสมหะ ไม่มีสีเขียว ไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะ ขอคำแนะนำคุณหมอด้วยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ nutwara
   -รับประทานยาพลูคาวเอ็นอีบี อย่างต่อเนื่องจนระดับภูมิต้านทานสมบูรณ์ดี
   อาการเจ็บป่วยดังกล่าวจะลดลง สุขภาพดีขึ้น

 29. ถาวร พูดว่า:

  มีน้ำมูกไหลลงคอบ่อย เวลาขากเสมหะ หรือดูดน้ำมูกออกทางปากมีเลือดออกมาตลอด
  ช่วงเช้าจะมีเลือดออกเยอะ ไม่มีอาการไอ จะมีแน่นจมูกด้านซ้าย หายใจไม่โล่ง สั่งน้ำมูกบางครั้งก็มีเลือดปนออกมา หาหมอก็ไม่หายซักที เอ็กซเรย์ อาทิตย์ก่อนก็บอกว่าไม่ได้เป็นไซนัส ไม่มีกลิ่นเหม็น แต่มีเลือดออกทางปาก มีเวลาคายเสลดออกมา เป็นมานานแล้วคะประมาณ 8-9 เดือนได้ ไม่ทราบว่าจะรักษายังไงคะ กินยามาเยอะแต่อาการไม่ดีขึ้นเลย มีเลือดออกตลอดเวลา

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ถาวร
   -น่าจะติดเชื้อแบคทรีเรียแล้วครับ
   รีบรักษาครับ สนใจรักษาให้ติดต่อหมอโดยตรงครับ

 30. แก้วกาญจน์ พูดว่า:

  หมอค๊ะตอนนี้หนูอากแย่มากเวลานี้หายใจลำบากเหมือนมีก้อนเนื้ออยู่ข้างใน แล้วที่หนูกลัวที่สุดคือเวลาหายใจมีกลิ่น น้ำมูกก้อมีกลิ่น หนูจะต้องทำอย่างไรค๊ะ ถึงจะหยุดกลิ่นได้

 31. phu พูดว่า:

  คุณพ่อ เป็นไซนัท มาหลายปีแล้ว ไอมาก มีเสมหะมาก คำถาม จะเริ่มรักษา กับหมอมานิตย์ แบบใหน ก่อนครับ ทานยา เริ่มจากตัวยาอะไรบ้าง 1… 2… 3….

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ phu
   -รับประทานยาแคปซูลพลูคาว 3 แคปซูล 3 เวลา ก่อนอาหาร
   -งดอาหารรสจัด เผ็ดจัด หวานจัด เหล้า เบียร์ ของดอง หน่อไม้ เนื้อไก่ และเหล้าเบียร์
   ช่วงเดือนแรกของการรักษาใช้ผ้าปิดปากจมูกด้วย
   ระยะเวลาการรักษา 5-6 เดือนในเคสนี้
   ติดต่อเรื่องการขอใช้ยากับหมอโดยตรง

 32. Mammoth พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  เรียนปรึกษาค่ะ ลูกชายของดิฉันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจมาตั้งแต่อายุ 4 ขวบ รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางมาตลอด จะมีอาการมากในช่วงเข่าหน้าฝนไปจนหมดหน้าหนาว จะแน่นจมูก จามบ่อยใน ตอนเช้า ไปพบหมอก้อจะมียาแบบเดิมๆมาทุกครั้ง คือยาทานลดอาการแน่นจมูกและยาพ่นจมูก จนเมื่อช่วงต้นปีก้อเลยตัดสินใจไม่ไปพบแพทย์แล้ว แต่ให้ลูกออกกำลังกาย ล้างจมูก และเน้นอาหารที่มีวิตามินซี ก้อดีขึ้นค่ะ แต่ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เค้าจะแน่นมูกมากเวลากลางคืน หายใจไม่สะดวก ไม่มีน้ำมูก ไม่ไอ บางครั้งมีอาการปวดหูด้วย
  อยากฃอคำแนะนำจากคุณหมอค่ะ ไม่อยากให้ลูกต้องกินยาไปตลอด ลืมบอกไปค่ะว่า ปัจจุบันลูกชายอายุย่างเข้า 8ปี ค่ะ ขอบคุณค่ะ

 33. mam พูดว่า:

  ดิฉัน ตั้งท้องได้ 2 เดือน เป็นไซนัส และมีริดสีดวงจมูกคะ อึดอัดมาก หายใจไม่ค่อยออก
  ไม่ทราบว่า สามารถทานยาตัวไหนได้บ้างที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กในท้องคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ mam
   -สำหรับคนตั้งครรภ์แนะนำให้ใช้ยารับประทานแคปซูลพลูคาวได้เท่านั้น(เฉพาะตัวยาในเว็บเพจนี้)

 34. mick พูดว่า:

  หวัดดีคัรบคุณหมอ
  ผมเป็นไซนัสเนื่องจากโรคภูมิแพ้มาสองปีแล้ว ปีแรก ผ่าตัดมา หายใจโล่งอยู่สามเดือน และกลับมาเป็นอีกและโรคภูมิแพ้ก็ยังเป็นเช่นเด็ม(ผ่าตัดที่เมืองไทยและเดินทางไปอยู่ต่างประเทศ)

  ในปีที่สอง ก็กลับไปผ่าตัดต่อมทอนซิล ปรากฎว่าโรคภูมิแพ้หาย แต่ผลตามมาคือ น้ำมูกเขียวเหลือง เยอะมากต้องล้างจมูกทุกวัน แต่ไม่มีกลิ่นเหม็น แถมตอนนี้จมูกปิดตายด้านหนึ่ง หายใจไม่ได้

  ส่วนอีกด้าน เดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิด ไม่มีอาการปวดหัว โหนกแก้ม หรืออาการไข้ใด ๆ ผมต้องกินยาอะไรและระยะเวลารักษานานเท่าไหร่ครับ (ตอนนี้อยู่ต่างประเทศครับ)

  ขอบพระคุณมากครับ

 35. Sujittra พูดว่า:

  รบกวนปรึกษาคุณหมอค่ะ
  ระหว่างช่วงจมูกกับปากข้างในอ่ะคะ มันเหมือนมีเศษอาหารติดค้างอยู่ข้างใน แต่มันไม่ออก แต่ก็ไม่ได้สำลักหรือข้างขึ้นจมูกเลยนะคะ เวลาหายใจจะมีกลิ่นอ่ะค่ะ กลิ่นเหม็นออกเหมือนเน่าอ่ะค่ะ พยายามสั่งหรือเอาน้ำล้างข้างในก็ไม่ออก เวลาหายใจใกล้ใครไม่มั่นใจเลยค่ะ บางครั้งก็รู้สึกเหมือนจะแสบหน่อยๆ นานมากๆ อันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรคะ ไม่รู้จะไปรักษาที่ตรงจุดไหนดี เคยไปหาหมอจมูก ปาก มาค่ะ เค้าก็ดูไม่มีอะไรผิดปกติ แล้วให้ยา กับน้ำเกลือล้างจมูกมาล้างแทนอ่ะค่ะ แต่ก็ไม่หาย ไม่กล้าไปโรงพยาบาลดีดี กลัวค่ารักษาจะแพงอ่ะค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Sujittra
   -เป็นอาการของโพรงจมูกอักเสบ ร่วมกับมีเสมหะเน่าในโพรงจมูก
   สามารถรักษาอาการให้หาย หรือดีขึ้นด้วยยาตามเวบเพจนี้ครับ
   ต้องการรักษาติดต่อหมอได้

 36. bow ks พูดว่า:

  ขอปรึกษาคุณหมอ เกี่ยวกับภูมิแพ้หน่อยคะ พอดีคุณแม่เป็นภูมิแพ้มานาน หลายปี มีการจามบ่อยๆ จนทำให้กั้นปัสสะวะไม่อยู่และ ถ้าเป็นหนักๆจะปวดจมูกเคยไปหาหมอ หมอบอกเป็นไซนัสอักเสบ จะให้ยาพ้น และล้างจมูกมาทุกครั้งที่ไปหาหมอและมีอาการแน่นจมูกต้องกินยาลดน้ำมูกยาแก้แพ้อาการเป็นประจำถ้ากินยาก็จะไม่หายจากการจามและน้ำมูกไหล แล้วคุณแม่มีอาการไอร่วมด้วยเวลากระแอมบางครั้งมีก้อนเม็ดแข็งๆออกมาเป็นสีขาวขุนเวลาบี้มีกลิ่นฉุดเหม็นมากกลิ่นเหมือนขี้ฟัน ไม่ทราบว่าจะรักษาอาการภูมิแพ้และอาการต่างๆยังให้หายได้คะ รบกวนคุณหมอในเรื่องด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ bow ks
   แนะนำรักษาด้วยยาในเว็บเพจนี้เลยครับ ระยะเวลาการรักษา 4-6 เดือน
   ต้องการรักษาติดต่อหมอได้

 37. Sureerat พูดว่า:

  รบกวนสอบถามค่ะคุณหมอ หนูมีอาการคัดจมูกข้างซ้ายข้างเดียว เป็นมาประมาณ 4เดือนแล้วค่ะ ลองเอามือปิดจมูกอีกข้างไว้รู้สึกหายใจลำบาก ส่องดูในรูจมูกเหมือนผนังกั้นมันบวมๆ ค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร แล้วจะรักษาหายมั้ยคะ

 38. ซิตี้ พูดว่า:

  รบกวนสอบถามนะคะคุณหมอ คือหนูเป็นไซนัสอักเสบนานประมาณ10ปีได้คะ เวลาหายใจมีกลิ่นเหม็น ปากก็มีกลิ่นคะ(เหม็นเน่า) และรู้สึกแสบเพดานอ่อนข้างขวาคะ และเยื่อบุจมูกบวมเล็กน้อยคะ จะรักษาหายมั้ยคะ
  ขอบคุณคะ

 39. วรจักร วงษ์โสภา พูดว่า:

  ผมอยากจะให้จัดยาให้ผมหน่อยครับ
  ผมมีอาการหายใจไม่ออก..ทั้งสองข้าง รูจมูกตัน
  มีก้อนเนื้อ ผมรบกวนกวนจัดยาให้ผม หน่อยครับ
  มีรายการอะไรบ้างราคาเท่าไหร่…
  ผมจะโอนเงินให้แล้วช่วยส่งทางไปรษณีย์ให้ผมได้ไหมครับ

  ผมอยู่ สมุทรสาคร ครับ

 40. จุติพร วิทิพย์รอด พูดว่า:

  เรียนถามคุณหมอ
  ดิฉันเหมือนมีเสมหะ หรือเสลดไหลจากโพรงจมูกลงคอตลอดเวลา ต้องทำครืดๆแล้วกลืนลงคอแต่จะเหมือนจะไม่ลงค่ะ เหนียวๆบาครั้งเหมือนมีกลิ่นไปหาหมอจมูกแล้ว น่าจะมีภูมิแพ้ร่วมด้วยแต่ไม่ดีขึ้นเลยชื้อยาละลายเสมหะ ก็ไม่ดีขึ่น รบกวนคุณหมอแนะนำยาด้วย ขอบคุณค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ จุติพร วิทิพย์รอด
   -ต้องการรักษา ให้หมอจัดยาให้ โปรดติดต่อหมอโดยตรงได้/ โทรหรือไลน์ได้

 41. Gifzy พูดว่า:

  ขอสอบถามคุณหมอหน่อยค่ะ
  จมูกหนูยังหายใจได้ทั้ง 2ข้างนะคะ หนูเป็นคนชอบสั่งขี้มูกมากคะ แล้วช่วงหน้าหนาวนี้ก็สั่งขี้มูกออกมาเป็นก้อนเล็กๆค่ะเหมือนเป็นก้อนเนื้อเลย อยากทราบว่ามันจะมีโอกาสเป็นก้อนเนื้ออย่างที่คิดมั้ยคะ แล้วจะมีวิธีดูมั้ยคะว่ามันเป็นเนื้อเราหรือแค่ขี้มูก รบกวนคุณหมอด้วยค่ะ

 42. กุลธีร์ พูดว่า:

  พอดีได้พาลูกชายไปตรวจคะ พอดีลูกมีอาการเวียนหัว แล้วก่อนหน้านั้นประมาณหลายเดือนเกือบปีได้มีเลือดกำเดาไหลออกซึ่งออกเยอะมากๆๆ ปกติถ้าได้รับกระทบกระเทือนใกล้จะจมูกเลือดก้อจะไหล ก้อเลยพาไปหมอเพราะพักหลังๆๆ ได้มีอาการเวียนหัวบ่อยทุกๆๆ วัน แล้วให้กินยาแก้ปวดตามอาการ จนได้มาตรวจเบื้องต้นซึ่งเป็นตอนเย็นในโรงพยาบาล (ได้ตรวจกะหมอทั่วไป) คือที่ระบุเบื้องต้นหมอสันนิษฐานว่าเป็นริดสีดวงในจมูก หมอเลยส่งตรวจ ให้ตรงแผนก ซึ่งหมอได้ส่องดูเหมือนจะให้เป็นก้อนเนื้อในโพรงจมูก แต่ไม่มั่นใจเลยสั่งให้ฉายสี (แต่ทำไม่ได้เพราะเนื่องจากลูกชายแพ้อาหารทะเล (กุ้ง) เราเลยไม่ให้ทำกลัวมีผลกระทบในหลายๆๆอย่างตามที่ศึกษามา) เลยได้แต่ทำเอกศเรย์คอมพิเตอร์ แต่ก้อสามารถเห็นได้ คือตอนนี้กลัวว่าลูกจะเป็นเกี่ยวกับอะไร ร้ายแรงมากแค่ไหน แต่ตอนนี้หมอให้ย่าพ่นมาพ่นจมูกรอดูอาการว่าเยื่อนี่้จะลดลงมั๊ยแล้วนัดอีกที่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 อยากปรึกษาคะว่าเบื้องต้นหมอคิดว่าลูกจะเป็นอะไรมากมั๊ย

 43. Natjaros พูดว่า:

  หนูเคยเป็นไซนัสเมื่อ13ปีที่แล้ว และกลับมาเป็นอีกคาดว่าอาจจะเพราะฟันบนมีปัญหาหนองที่รากฟัน ตอนนี้ถอนออกไปแล้วค่ะ แต่ยังปวดไซนัสอยู่เรื่อยๆ ปัจจุบันจัดฟันจึงถอนฟันกรามน้อยด้านบนอีกคู่นึง(เพิ่งถอนมาได้3วันค่ะ) ตอนนี้ปวดหน้าด้านที่เคยเป็นหนองที่ฟันมากค่ะ(ด้านขวา) บางทีปวดขมับอาการปวดเป็นๆหายๆ แต่2วันมานี้ปวดรำคาญตลอดค่ะ เหมือนมีอะไรอยู่ข้างในหน้า ตามโพรงไซนัส เหมือนคันข้างในโพรงจมูกและใบหน้า (มีอาการจี๊ดที่บนกระหม่อมเหมือนดึงเส้นผมบ้างไม่แน่ใจเกี่ยวกับไซนัสมั้ย) กดตาด้านขวาจะมีเสียงตลอด(อาการนี้เป็นมาหลายปีแล้วค่ะ เวลากลั้นหายใจจะมีลมออกจากหัวตาด้านขวาประจำ)รู้สึกเหมือนป่วยมาก บางทีเหมือนมีไข้ แล้วก็หายไปเฉยๆ กลางคืนเพลียมากอยากนอนแต่จะมีอาการคันๆรำคาญตลอด นอนไม่ค่อยได้เลยค่ะ. หนูควรต้องไปหาหมอมั้ยคะ. แล้วต้องหาหมอฟันด้วยมั้ยคะมันอาจจะเกี่ยวกับการถอนฟันหรืออาจมีฟันผุอีกรึเปล่าทำให้เกิดอาการหรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ
  แก้ไขนิดนึงค่ะคุณหมอ แก้ไขจากด้านขวาเป็นด้านซ้ายนะคะ
  แล้วก็เพิ่มเติมค่ะ. บริเวณเบ้าตาและใต้ตารวมถึงโหนกหน้าและขมับซ้ายจะรำคาญข้างในมากค่ะคันรำคาญตลอดปวดมึนๆ และตาปวดบวมค่ะ บางครั้งปวดมากๆตาจะปิดลงมาครึ่งนึง และมีต่อมเหมือนไขมันเล็กๆใต้ตาขนาดประมาณ1มิลลิเมตรถึง1.5มิล ที่หนังตาล่างด้านในค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Natjaros
   -อาการดังกล่าวเกิดจากระบบภูมิต้านมีปีญหา โพรงจมูกอักเสบ
   -แนะนำรักษาร่วมกันไป
   -ต้องการรักษาอาการดังกล่าวติดต่อหมอได้

 44. สวัสดีคับคุนหมอ
  ตอนนีผมอยู่อิสระเอลผมผมมีอาการแบบว่าในหูผมมีเสียงคับและก็มีอาการวีนเวียนศรีษะและก็ปวดเป็นบ้างเวลาทำงานเจอแดดร้อนก็จะปวดมากๆๆคับผมอยากถามคุนหมอว่าผมจะให้ทางบ้านส่งยามาให้ผมคุนหมอช่วยแนะนำผมด้วยคับผมทรมานมากคับในหููมันมีเสียงคับ

 45. jiruchya พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอหนูอยากจะสอบถามคุณหมอหน่อยค่ะคือว่าหนูเป็นโรคภูมิแพ้อากาศค่ะแล้วก็เป็นโรคโพรงจมูกอากาศด้วยค่ะ ตอนนี้หนูมีอาการหายใจโล่งไม่ค่อยคัดจมูก แต่ว่ามีกลิ่นเหม็นออกมาทางจมูกมาก ไม่ค่อยได้กลิ่นอะไรเลยแต่ว่าหายใจโล่งตลอด แต่ว่าถ้าอากาศเย็นก็จะปวดจมูกมาก หนูไปหาหมอมาแล้ว หมอเขาบอกว่า จมูกไม่ได้เป็นอะไรเลยทุกอย่างเหมือนเดิม หมอเขาก็เลยให้เสปรย์มาฉีดจมูกแต่ก็ยังไม่หาย กลิ่นเหม็นทางจมูกก็ยังเหมืนเดิม หนูกลัวว่าจะเป็นโรคมะเร็งโพรงจมูกอากาศ หนูขอคุณหมอช่วยตอบคำถามหน่อยค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ jiruchya
   -คุณสามารถเลือกวิธีการรักษาด้วยยาสมุนไพรได้ สนใจรักษาติดต่อหมอได้

 46. มล พูดว่า:

  ผมขออนุญาตเรียนปรึกษาคุณหมอ ผมเป็นโรคริดสีดวงจมูกเคยผ่าตัดที่ รพ…..มาแล้วประมาณ 5 ปี ปัจจุบันมีอาการแพ้อากาศบ่อยและหนักๆก็จะมีอาการปวดตรงโพรงจมูกและมีอาการปวดศรีษะตามมา เลยอยากเรียนถามคุณหมอจะต้องรักษาหรือทานยาอะไรที่จะให้โรคนี้หายได้

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ มล
   -แนะนำลองหาทางเลือกอื่น เช่นการแพทย์แผนไทย หรือ แพทย์ทางเลือก
   -สนใจการรักษาแนวทางในเวบ ติดต่อหมอได้

 47. ฟาง พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ คือตอนนี้หนูมีก้อนเนื้อยาวๆอยู่ในรูจมูกขวาค่ะ อากาศแบบหายใจติดขัด บางทีก็มีเลือดไหล แล้วก็จะชอบเป็นหวัดค่ะ หนูต้องไปผ่าตัดไหมค่ะ หรือสามารถซื้อยากินได้ไหมค่ะ คือตอนนี้กังวนมากเลยค่ะ

 48. kon พูดว่า:

  เรียนคุณหมอมานิตย์  ศรีพจน์
            พอดีผมเห็นข้อมูลในเว็ปไซด์ เป็นสมุนไพรบำบัด  และผมเป็นภูมิแพ้ และช่วงเดือนธันวาคม 57 ถึงปัจจุบัน ก็ไอ มีเสมหะ เหนียวข้น ทานยาปฏิชีวะนะ ตามที่แพทย์ รพ.จัดให้ (ทานยามาประมาณ 2 เดือนได้) และผมได้ทำการ x-ray แล้ว หมอบอกเป็นไซนัส บางทีอาการเหมือนจะดีขึ้น มา 3-4 วัน แล้วก็กลับมาตันจมูก มีเสมหะ ลงคอ ไอ กระแอม ตลอด จึงเมลล์ มาสอบถามคุณหมอมานิตย์ อะครับว่า ยาแคปซูลพลูคาว NEB ช่วยรักษาอาการไซนัสอักเสบ(เรื้อรัง) และโรคภายในโพรงจมูก ได้ใช่ไหมครับ ?

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ kon
   -ฃ่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน และทำให้อาการโพรงจมูกอักเสบดีขึ้นตามลำดับ

 49. navason พูดว่า:

  สวัสดีคะคุณหมอ หนูมีเรื่องมาปรึกษา คือหนูมีอาการหายใจไม่อิ่ม และก็เป็นภูมิแพ้ด้วย หายใจไม่อิ่มมาประมาณ 4วันได้แล้ว จะเริ่มเป็นช่วงเย็น หนูยังไม่เคยไปตรวจ มันจะเป็นอาการโรคไซนัสได้มั้ยคะ

 50. ยิ่ง พูดว่า:

  คณหมอคะ มีสาขายู่ที่สปปลาวมั้ยคะ คืหนูมีอาการเจับคอ คัดจมูกแน่นจมูกโพรงอากาดบวมมากปวดจมูก มีน้ำมูกไหลลงคอ ไม่มีกริ่น ปวดบริเวณหัวตาทั้งสองขัางมีเสียงในหูปวดหู ปวดต้นคอ เป็นได้3เดีอนแล้ว รพ ยู่ทีสปปลาวไปมาหมดทุก รพ แล้วไม่ได้คำตอบเลีย กินยาก่อไม่หาย คืนตอนนี้กังวนมากเลยค่ะ รบกอนคุฌหมอแนะนำด้อยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ยิ่ง
   ไม่มีสาขาครับ หากต้องการตัวยาให้ดูในเว็บเพจก่อน แล้วสามารถติดต่อมาได้

 51. Fiy_ พูดว่า:

  สวัสดีคะ คือหนูอยากถามว่าอาการที่หนูเป็นนี้คือโรคอะไรคะ
  หนูมีก้อนเนื้อในจมูกมาหลายปีแหละคะ มีทั้งสองข้างด้วย
  แต่หนูไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นอะไร เพราะไม่ค่อยมีอาการเหมือนข้อมูลข้างต้น
  เลยอยากทราบว่าส่วนใหญ่คนจะมีก้อนเนื้อในจมูกรึเปล่าคะ?
  ขอบคุณคะ

 52. ปณิดา พูดว่า:

  หนูเป็นไซนัสอักเสบมาตั้งแต่อายุ 16 ปี ก็ทานยาตามแพทย์สั่งพอทานยาอาการก็หายไปหลายปี
  แต่กลับมาเป็นไซนัสอักเสบอีกตอนอายุ 25 ปี เป็นช่วงที่เลี้ยงลูกคนแรกค่ะ ไม่ได้ทานยา แล้วอาการนั้นก็หายไปเอง ตอนนี้หนูอายุ 29 ปี เมื่อต้นเดือนมิถุนายน ปวดจมูก ปวดหัว มีน้ำมูกไหลลงคอ ก็ทานยาตามแพทย์สั่ง 1 อาทิตย์ อาการทั้งหมดดีขึ้น อีกสามอาทิตย์ต่อมามีอาการอีก เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.58 ไปหาหมอเฉพาะทาง เค้าส่องดูจมูกด้วยไฟฉาย ส่องดูคอ บอกว่าโพรงจมูกด้านซ้ายอักเสบ ให้ยาฆ่าเชื้อทาน 5 วัน น้ำเกลือล้างจมูกทุกเช้า และให้ยาภูมิแพ้แบบพ่น แต่หนูไม่ได้พ่นค่ะ เพราะกลัวการดื้อยา ช่วงทานยาอาการก็ดีขึ้น พอยาหมดไม่ต้องทานต่อเพราะหมอให้ล้างน้ำเกลืออย่างเดียวอีก 1 อาทิตย์ แต่ก้ปวดจมูก ปวดตา และก็เหมือนจะมีตุ่มเล็กๆ ในเปลือกตาล่างและบริเวณหัวตาขึ้นมา หนูเป็นอะไรคะ คุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ปณิดา
   -อาการที่ผิดปกติเช่นมีตุ่มที่เปลือกตา บอกถึงร่างกายขาดความสมดุลย์
   -ถ้าต้องการรักษาโรคที่เป็นอยู่นี้ให้ดีขึ้น สามรถติดต่อมาเพื่อรักษาได้

 53. ศศินันท์ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ..มีเรื่องจะเรียนปรึกษาค่ะ…พอดีสามีตามองเห็นภาพซ้อนเป็น 2ถาพค่ะ ไปหาหมอที่รพ.ตา.หมอบอกว่าสายตาปกติทุกอย่าง จึงส่งไปทำmri พบว่าโพรงไซนัสอักเสบขั้นรุนแรง ส่งผลให้สายตามองเห็นภาพซ้อน…จึงให้ไปรักษาไซนัส…ไปต่อที่อีกรพ.หนึ่งเพื่อรักษาไซนัส พบว่าเป็นริดสีดวงโพรงจมูก คุณหมอนัดผ่าตัด (แต่ค่าใช้จ่ายสูงมากค่ะ) และที่สำคัญ คุณหมอไซนัส ไม่ได้การันตีว่าตาจะหาย..แต่ริดสีดวงหาย…ต้องดูหลังจากผ่าตัด…หนูควจจะให้สามีผ่าตัดเลยมั๊ยค่ะ
  ปล.ต้องการให้ตาเขาเป็นปกติให้ไวที่สุดคะ ตอนนี้สภาพจิตใจเขาและหนูเริ่มแย่แล้วค่ะ….
  คุณหมอช่วยให้คำปรึกษาด้วยนะคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ศศินันท์
   -หมอเข้าใจปัญหาคนไข้ต้องการรักษาติดต่อหมอ ยังไม่ต้องผ่าตัด

 54. mom พูดว่า:

  เรียนคุณ หมอ และทุกคนที่สนใจยาคุณหมอค่ะ
  ดิฉันเป็นโรคภูมิแพ้ และโรคไซนัสมานาน จมูกไม่สามารถรับรู้กลิ่นอะไรเลยค่ะ ใช้ยาที่คุณหมอมานิตย์ จัดให้ และทำตามคำแนะนำเคร่งครัดผ่านไป1เดือนเดี๋ยวนี้สามารถรับกลิ่นได้ 60%ค่ะ ยาคุณหมอดีมากค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 55. สุธาสินี พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังมาหลายปีแล้ว ผ่าตัดที่โรงพยาบาลชื่อดังทั้งของรัฐและเอกชน แต่หลังจากนั้นก็กลับมาเป็นอีกทันที รู้สึกท้อแท้ จนไม่อยากกินยาแก้อักเสบแล้ว ตอนนี้ใช้การล้างจมูกด้วยน้ำเกลือในช่วงอาการกำเริบ ล้างครั้งหนึ่งก็ราวสิบวันค่ะ หมดค่าน้ำเกลือไปหลายหมื่นแล้ว เพราะต้องล้างวันละขวด(ขวดละ50บาท) ล้างๆหยุดๆมาหลายปีค่ะ อยากลองกินแคปซูลพลูคาวดูบ้างค่ะ

 56. bee พูดว่า:

  ผมเป็นแบบนี้มานานแล้วกลัวไปหาหมอแล้วจะเจอโนคร้ายทำไงดีครับขอคำปรึกษาหน่อย

 57. Hemsuwan พูดว่า:

  ผมต้องขอบคุณผลิตภันฑ์ของคุณหมอที่ช่วยให้ผมหายเกือบเป็นปกติคืออาการจองผมมีเลือดไหลออกจากจมูกด้านซ้ายมาตั้งแต่ตุลาปี58และจมูกบวมถูกแล้วมีอาการเจ็บล้างหน้าแรวๆเลือดก็จะไหลบางทีไหลออกมามากจนตกใจผมได้ไปรักษามา2โรงพยาบาลโรงบางสุดท้ายคือโรงบาลหูคอจมูกแถวปิ่นเกล้าแต่อาการก็ไม่หายทั้งส่องกล้องและ x-raYจนสุดท้ายได้อ่านข้อมูลจากอินเตอเนตเห็นว่าผลิตภันฑ์จองคุณหมอน่าสนใจตอนแรกก็คิดว่าตะได้ผลหรือคิดอยู่หลายวันเหมือนกันแต่ก็ตัดสินใจสั่งมาลองหนึ่งชุด คือน้ำมันสมุลไพรนาสิกาสมดุล และะยาสีฟันอย่างละหนึ่งชุดซื้อมาแล้วก็ยังไม่กล้าใช้จนเมื่อวันที่7เมษายน59ผมได้ลองใช้ยาที่หมอจัดให้ ยาพลูคาวและน้ำมันสมุลไพรนาสิกสมดุลมาถึงวันที่15เมษายน59 ปรากฎว่าอาการของผมเกือบหายเป็นปกติ คือเลือดไม่ไหลออกจมูก ตอนนี้หายบวมและไม่เจ็บมันทำให้ผมดีใจมากครับ

 58. Nui พูดว่า:

  สวัสดีครับ อาการเป็นมานานกว่าสิบปีคือ ถ้าจามปกติจะมีกลิ่นมาก กลิ่นฉุนมากๆ เหมือนกลิ่นสุนัขที่ตัวเหม็นๆ แต่ถ้าจามให้ออกทางปากอย่างเดียวจะไม่มีกลิ่น ทำไมจึงเป็นแบบนี้ครับ

  และบางทีในคอด้านในบางครั้งเวลากลืนน้ำลายเหมือนมีอะไรติดคอ พอสูดน้ำมูกเข้าแรงๆ (เหมือนเราจะขากเสมหะ เพื่อคายออกทางปาก) จะมีเหม็ดสาคูสีขาวเหลืองออกมา บางครั้งเม็ดเล็ก บางครั้งใหญ่เท่าปลายนิ้วก้อย ถ้าบี้จะกลิ่นเหม็นๆ มาก

  ไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Nui
   -อาการของโรคเสมหะเน่า
   -แนะนำว่าควรหาทางรักษา ดีกว่าต้องการทราบชื่อโรค(ชื่อโรคเป็นการเรียกตามสมมุติฐานของแพทย์แต่ท่าน แต่ละสาขา
   ถึงคุณจะทราบชื่อโรคแล้วไปซื้อยากินเองคิดเองทำเอง ก้ไม่สามารถรักษาให้หายได้ถ้าขาดความรู้ความชำนาญ)

 59. Nui พูดว่า:

  ขอบคุณครับคุณหมอ โรคนี้รักษาให้หายได้มั้ยครับ และควรรักษาอย่างไรครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ

 60. รัตน์ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  เป็นริดสีดวงจมูก กับโรคภูมิแพ้ ใช้ยาหมอนะค่ะ ไปเช็คที่รพ.หมอบอกหายเป็นปกติแล้ว
  ขอบคุณค่ะ

 61. จิน พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ขอเล่าอาการก่อนนะคะ
  คือตอนนี้ในโพรงจมูกของหนูมีก้อนเนื้อบวมแดงยื่นออกมาทั้งสองข้างเลยค่ะ ข้างซ้ายบวมมากเกือบจะปิดรูจมูกเลยค่ะ ส่วนข้างขวาก็บวมนิดหน่อยแต่ไม่รู้สึกเจ็บจะรู้สึกปวดข้างขวามากกว่า เวลาปวดจะปวดที่สันจมูกขึ้นหน้าผากค่ะ ไปหาหมดก็ได้ยารักษาไซนัสมากินแต่ก็ไม่หายและที่แปลกคือไม่มีน้ำมูกเลยค่ะเวลาปวดก็จะมีความรูสึกเหมือนจมูกมันแห้งไม่มีนำ้มูกเลย ทรมานมากค่ะขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ

 62. เอ๋ พูดว่า:

  สอบถามอาการค่ะคุณหมอ
  -มีอาการหายใจไม่ออก ในรูจมูกด้านในมีเนื้อยื่นออกมาแดงๆ ค่ะ นอนยากลำบากค่ะ ใช้น้ำเกลือล้างจมูกแล้วก็ยังหายใจติดขัดอยู่ หายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะ พอหายใจเข้าแรงๆก็เจ็บหู อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็มีท่อน้ำตาอุดตันแล้ว ไม่รู้ว่าไซนัสบวมหรืออย่างไรค่ะ……….ช่วยคุณหมอแนะนำอาการ และยารักษา วิธีการรักษาด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ เอ๋
   -เป็นโรคเกี่ยวกับระบบการหายใจ (ทางเดินเข้าออกของอากาศธาตุ)
   -วิธีการรักษา การใช้ยา แนะนำดูข้อมมูลในเว็บเพจก่อน แลัวติดต่อมาได้

 63. โต พูดว่า:

  สวัสดี
  ผมเป็นโรคไซนัส ตอนนี้ผมหายดีแล้วครับ
  ขอบคุณหมอที่จัดยาให้ครับ

 64. Suparnee พูดว่า:

  สวัสดีค่ะหนูมาขอคำปรึกษาแม่หนูมีอาการเจ็บที่ในจมูกมีอาการเจ็บมากๆบางครั้งเวลาได้กลุ่นน้ำหอมหรืออะไรจะเจ็บมากๆถึงปวดหัวหนูไม่ทราบว่าจากอะไรนะค่ะแต่อาจเกิดจากที่แม่หนูทำงานเกี่ยวกับสารเคมีด้วยค่ะแม่หาหมอหลายที่กินยาเยอะมากแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยขอคำปรึกษาหน่อยนะค่ะหนูอยากให้แม่หายเจ็บจมูกแล้ว

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Suparnee
   -โรคนี้สามารถรักษาให้ดีขึ้นจนเป็นปกติได้ แต่จะให้ดีทันที ทันใจไม่ได้ ต้องใช้เวลาประมาณ3-5เดือนอาการถึงจะเป็นปกติได้
   -ตัวยาและข้อปฏิบัติในการรักษารค ดูในเว็บเพจนี้แล้วจะเข้าใจ
   -แล้วถ้าต้องการรักษาติดต่อมาได้

 65. หมู พูดว่า:

  สวัดดีค่ะคุณหมออยากทราบว่าโรคริดสีดวงจมูกมีอาการเจ็บบริเวณจมูกไหมค่ะ

 66. สิริมาศ พูดว่า:

  คุณหมอค่ะรบกวนถามริดสีดวงจมูกมีอาการเจ็บบริเวณจมูกไหมค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ สิริมาศ
   -โปรดอ่านข้อมูลการรักษาในเว็บเพจนี้ แล้วติดต่อมใาได้เลย

 67. เจน พูดว่า:

  ยาชุดรักษาโรคโพรงจมูกแล้วได้ผลดีค่ะ

 68. จารุมนต์ พูดว่า:

  คุณหมอคะ พอดีหายใจไม่ออกก็ไปหาหมอมาเค้าก็ให้ยาพ่นมาพ่นไปก็หายใจออก แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามีอาการพูดแล้วเสียงขึ้นจมูกและมีน้ำหมูกไหลลงคอตลอดคะ อยากทราบว่าเป็นอะไรแล้วรักษาได้ไหมค่ะ ต้องหาที่โรงพยาบาลไหนค่ะ แนะนำด้วยค่ะ

 69. Min พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ คือหนูติดยาดมมาก ดมมา4-5ปีแล้วค่ะ แล้วหนูเริ่มสังเกตุเห็นว่ามีก้อนเนื้อขึ้นมาที่โพรงจมูกค่ะ แล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยค่ะ หนูอยากทราบว่าพอจะมีวิธีรักษามั้ยคะ

 70. Amanee พูดว่า:

  โทษค่ะกินยาเยอะๆอันตรายไหมค่ะ กลัวค่ะ ขอคำแนะนำ

 71. faii พูดว่า:

  หนูขอสอบถามคุณหมอหน่อยคะ คือว่าในโพรงจมูกหนู มีเนื้อขึ้นมา ทั้งจมูก2ข้างเลยคะ
  ข้างขวาก้อนใหญ่ กว่าข้างซ้าย เกือบจะปิดรูจมูกแล้วคะ เป็นมาได้นานแล้วคะ แต่ไม่มีอาการ อะไรมาก ยกเว้นคัดจมูก ตอนตื่นมาตอนเช้า ก็เลยไปได้ไปหาหมอตรวจดูเลยสักครั้งคะ
  พอจะรักษา ได้แบบไหนบ้างคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ faii
   -คาดว่าสามารถรักษาให้หายได้ครับ
   -อ่านข้อมูลการใช้ยาพอเข้าใจ ติดต่อผ่านไลน์ได้ครับ

 72. Noo Noi พูดว่า:

  รบกวนสอบถามคุณหมอค่ะ อาการของหนูเพิ่งเกิดขึ้น เมื่อ 4 วันที่แล้ว วันแรก เจ็บในโพรงจมูก เข้าใจว่าเป็นสิว พอวันที่ 2 ตอนบ่าย เย็นๆ รู้สึกปวด ต้อนทานยาแก้วปวด แน่ใจแระ ว่าไม่ใช่สิวแน่ พอวันที่ 3 หน้าเริ่มบวม ในรูจมูก มีเนื้อนูนๆ ขึ้นมา ปวดมาก ปวดลามมาที่ฟัน ปวดหัวไปทั่ว นอนไม่หลับ ก็เลยไปหาหมอคลีนิค (เอาสะดวก เร็ว) คุณหมอแนะนำให้ไป รพ. เพราะไม่มีเครื่องมือ วันที่ 4 เช้า ไปรพ. เฉพาะทาง คุณหมอเจาะ เอาน้ำใสๆ เหลืองๆ ออกมา จากนั้นหายปวด และให้ยาฆ่าเชื้อมาทาน วันนี้วันที่ 5 หน้ายังบวมอยู่ แต่ตำแหน่งบวม เหมือนจะเลื่อนลงมาต่ำลง จากโหนกแก้ม มาคาง
  ดูจากอาการแล้ว น่าจะเป็นอะไรคะคุณหมอ (ไม่เคยเป็นภูมิแพ้ มาก่อนค่ะ)

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Noo Noi
   -ในความเป็นจริงที่คุณรู้อยู่แล้วคือคุณหมอจะบอกว่าเป็นอะไร แต่ในที่คุณวิตกกังวลมากก็เลยมาสอบถามหมอในเว็บไซต์นี้ว่าเป็นอะไรกันแน่
   คำตอบก็คล้ายๆกับที่คุณหมอท่านอื่นบอก
   -หมอขอแนะนำคุณว่าถ้าอาการของคุณยังไม่หายคุณสามารถเลือกรักษากับหมอท่านอื่นได้
   ถ้าเลือกกับหมอในเว็บเพจนี้คุณติดต่อมาได้ทางไลน์ หรือโทรคุยได้ครับ

 73. Thanaphon พูดว่า:

  เด็ก3ขวบกว่าใช้ยาทาได้ไหมค่ะ อาการโพรงจมูกจะตัน ตลอดเวลานอนหลับ

 74. พัตรพิมล มิลินประสิทธิ์ พูดว่า:

  รบกวนปรึกษานะค่ะ คือสามี อายุประมาณ 52 ปี ซึ่งที่เป็นมานานคือ อาการนอนกรน มีเสียงดัง และบางที่เหมือนหยุดหายใจ แต่เมือ 3-4 ปึนี้ มีอาการคือ ที่หูเวลาทึ่ปั่นคัตเตอรฺบัต จะมีกลิ่นออกมาจากหูและเหม็นมากด้วย แถมเวลานอนกลางคืน หายใจออกมา จะมีขี้มูกออกมาที่จมูก มันเหนียวและข้นแถมมีกลิ่นด้วย ไม่ทราบว่าอาการพวกนี้ใช่โรคเกี่ยวกับโพรงจมูก / นาสิกาฐานพิการไหมค่ะ และมียาที่รับประทานไหมค่ะ (สามีกลัวการหาหมอมากๆเลย ให้ไปหาหลายครังแล้วก็ไม่ไป) สามีเป็นคนสูบบุหรี เมื่อก่อนกินเบียรทุกวัน หยุดการกินทุกวันมานานมากแล้ว แต่ปัจจุบันก็มีทานบางเวลาเข้าสังคมค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ พัตรพิมล มิลินประสิทธิ์
   -มีโรคช่องทางเดินหายใจและช่องหู
   -โรคเคสนี้แนะนำติดต่อกับหมอโดยตรง ไลน์ หรือโทร ครับ

 75. Suvaree Tohmadlee พูดว่า:

  ยารักษาริดสีดวงจมูก Suvaree
  ตอบคุณ Suvaree Tohmadlee
  -โปรดศึกษาผ่านเวบเพจนี้ก่อนครับ http://doctorforyou.biz/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97/

 76. รัชพงศ์ พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ตอนนี้ มีอาการคัดจมูกข้างขวา. น้ำมูกลงคอ ต้องข้ากถึงจะออก. น้ำมูกมีสีใสครับ
  ตอนนี้ จมูกก็ไม่ ค่อยได้กลิ่นแล้ว. และที่ผ่านมาเริ่มจาก มีอาการปวดที่เส้น ข้างจมูกและ วิ่งขึ้นเป้าตา ครับ และ
  เป็นหนักๆช่วงอากาศเปลี่ยน แบบช่วงฝนใกล้ตก ประทานนี้

  ตอนนี้ รักษาที่โรงพยาบาล. กินยาลดน้ำมูก และ ยาแก้คัดจมูก และ ยาสตีลอยพ่นจมูก. ก็ได้แค่ระยะนึงก็กลับมาคัดจมูกอีก.

  สนใจยา ครับ. ปมอยู่ กทม.
  084-6564xx

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ รัชพงศ์
   -อาการโรคโพรงจมูกอักเสบ
   -โปรดติดต่อเข้ามาเพื่อการรักษาได้ครับ

 77. kesa พูดว่า:

  สวัสดีค่ะทุกท่านที่นับถือ
  หนูเป็นคนไข้ของหมอมานิตย์ ศรีพจน์ ค่ะ ก่อนที่หนูจะตัดสินใจรักษากับคุณหมอ หนูมีอาการหายติดขัด รูจมูกบวมมีช่องอากาศนิดเดียวค่ะ หนูได้กินยาที่คุณหมอมานิตย์แนะนำ และล้างรูจมูกด้วยยาที่คุณหมอจัดมา เวลาผ่านเกือบสองเดือน ตอนนี้หนูหายใจโล่งแล้วค่ะ คุณหมอบอกรูจมูกของหนูโล่งสะอาดดี ให้สบายใจได้แล้ว คือหนูดีใจ จึงขอโพสขอบคุณหมอมากค่ะ

 78. โอ๋ พูดว่า:

  เป็นไซนัสอัเสบ หายใจไม่ค่อยออก​ มีน้ำมูก​ จาม
  อยากรักษา

 79. เอ็ม พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ผมขอแชร์ หลังจากผมมาพบท่านหมอตามเว็บไซต์ คือผมมีอาการรูจมูกตันหายใจไม่ทัน ต้องหายใจทางปากเป็นมา3ปีแล้วครับ ผมได้ไปพบท่านหมอ เล่าอาการให้ฟัง แล้วส่องรูจมูกดูพบว่าบวมเป็นก้อน สีแดงๆ หมอจัดยาทั้กินและยาเช็ดรูจมูก ผมใช้ต่อเนื่องมาเกือบเดือนแล้ว ตอนนี้รู้สึกโล่งหายใจสบายแล้วครับ ความคิดของผมคือ ถ้ามีเพื่อนๆมีอาการคล้ายที่ผมเป็นแนะติดต่อหมอตามเว็บไซต์นี้ ผมเชื่อว่าดี ครับ

 80. วอช พูดว่า:

  ใช้ยาแล้วจมูกโล่ง หายใจโล่ง ประสาทรับรู้กลิ่นคืนกลับมาเหมือนเดินแล้วครับ
  ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.