โรคในโพรงจมูก/ไซนัสอักเสบ นาสิกาฐานพิการ /ริดสีดวงจมูก นาสิกาพิการ /สิงฆานิกาโรค/รูจมูบวม ตีบตัน หายใจลำบาก

chaข้อมูลโรคไซนัส (โรคในโพรงจมูก)                                                                                                        โรคที่เกิดในโพรงจมูก ในการแพทย์แผนไทย เรียก สิงฆานิกาพิการ โรคนี้เกิด ในช่องอากาศธาตุ เป็นเดินทางของ อัสสาสะ ปัสสาสะวาตา(ลมหายใจเข้าออก) ติดขัดเพราะ เสมหังเน่า(เสมหะเน่า) หรือ สิงคาณิกา(น้ำมูก) เน่าเสียให้โทษ เมื่อตกค้างในช่องโพรงจมูกเป็นเวลานาน ทำให้ธาตุตะโจ(หนัง)เปื่อย เป็นพิษมีบาดแผล หรืออาจมีต่อมน้ำเหลืองโตพิการ หรืออาจมีเนื้องอกภายใน หรือ อาจมีบุพโพพิการ(น้ำหนองเสีย) ถ้าไม่รักษาให้หายโทษเข้าขั้นรุนแรงได้ เช่นป่วยด้วยโรคมะเร็งสิงฆานิกา (ก่อนที่โรคจะดำเนินไปถึงขั้นร้ายคนป่วยมักมีอาการที่แสดงถึงความเจ็บป่วยในรูจมูกถึงโพรงจมูกอย่างต่อเนื่อง เช่นเจ็บปวด มีกลิ่นเหม็น ขณะหายใจออก)linestop
ข้อมูลแนวทางปัจจุบัน  ไซนัสช่องว่างหรือโพรงอากาศ ของกระดูกใบหน้าบริเวณโหนกแก้มรอบโพรงจมูก, รอบตาและฐานของกระโหลก ศีรษะ ถึงแม้ว่าโพรงอากาศนี้จะเป็นที่ว่างเปล่า แต่ภายในโพรงนี้จะบุด้วยเยื่อเมือกบาง ๆ ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับเยื่อบุโพรงจมูก และเจ้าตัวไซนัสนี้ไม่ใช่ช่องว่างที่ไม่มีประโยชน์ เรายังเชื่อกันว่าโพรงไซนัส มีประโยชน์คือ เป็นตัวทำให้เสียงพูดของคนเรามีความก้องกังวาน ไพเราะมากขึ้น และเป็นตัวช่วยปรับสภาพของอากาศที่หายใจเข้าไป ให้มีสภาพความชื้น, อุณหภูมิ และความบริสุทธิ์ ที่เหมาะสมกับร่างกายของเราและเนื่องจากโพรงไซนัสเป็นช่องว่าง ดังนั้น มันจึงเปรียบเหมือนกับโช๊คอัพช่วยลดแรงกระแทกต่าง ๆ ที่จะเข้าไปทำความกระทบกระเทือนกับสมองส่วนในได้อีกด้วย แต่ในปัจจุบัน มีนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์บางท่านไม่เชื่อในความจริงเหล่านี้ กลับให้ความเห็นว่าโพรงไซนัสนี้ไม่มีประโยชน์กับร่างกายของมนุษย์เลย แล้วตัวท่านจะเลือกเชื่ออย่างไรดี
โรคไซนัสเป็นอย่างไร
ไซนัสที่ผิดปกติ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ เป็นเนื้องอกหรือมะเร็งในโพรงไซนัสซึ่งกลุ่มนี้จะพบได้น้อย ส่วนกลุ่มใหญ่ที่พบได้บ่อยในคนทั่ว ๆ ไป คือ โรคไซนัสอักเสบ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก การติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา ในโพรงไซนัส
เป็นที่ทราบกันแล้วว่า โพรงไซนัส คือช่องว่างที่มีเยื่อเมือกบาง ๆ บุอยู่ ช่องเหล่านี้จะมีรูเปิดเล็ก ๆ เชื่อมต่อกับโพรงจมูก ทำให้อากาศภายนอกสามารถไหลเวียนกันระหว่างโพรงจมูกและโพรงไซนัสได้ เนื่องจากว่ารูเปิดของไซนัสมีขนาดเล็กมาก ถ้ามีอะไรมาทำให้รูเปิดนี้แคบลงหรืออุดตัน เช่นในภาวะที่เป็นหวัด ก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาทันที เพราะเมื่อรูเปิดนี้อุดตัน ก็จะทำให้อากาศที่เคยไหลเวียนอยู่เกิดการหยุดนิ่ง อ๊อกซิเจนในอากาศจะถูกดูดซึมไป ทำให้ความดันอากาศในโพรงไซนัสเกิดเป็นลบ มีผลทำให้เยื่อบุไซนัสเกิดการบวม และมีการคั่งของน้ำเมือกในโพรงไซนัล ทำให้เชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคหวัด เกิดการเจริญเติบโตขึ้นในโพรงไซนัส ซึ่งก็จะทำให้เกิดการอักเสบ และมีหนองคั่งในโพรงไซนัสขึ้น แต่ภาวะไซนัสอักเสบนี้ไม่ได้เกิดกับคนที่เป็นหวัดทุกคนไป ดังนั้น จึงไม่ต้องกลัวว่าถ้าเป็นหวัดแล้ว จะเกิดความรุนแรงจนถึงขั้นเป็นไซนัสอักเสบตามมาเสมอ
สาเหตุของไซนัสอักเสบที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อย นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นอีก คือเกิดจากการอักเสบของรากฟันบนแล้วลุกลามเข้าไปในไซนัส เพราะรากฟันบนจะอยู่ชิดกับฐานของไซนัสบริเวณโหนกแก้ม
การเป็นโรคหวัดจะมีโอกาสเกิดไซนัสอักเสบอย่างไร
ในเรื่องนี้ยังไม่มีสถิติที่ชัดเจน สำหรับในประเทศไทย เคยมีผู้รายงานว่า พบโรคไซนัสอักเสบได้ร้อยละ 3-5 ของผู้ป่วยที่มาตรวจที่คลีนิกหู คอ จมูก แต่ไม่ได้ระบุว่าโรคไมีหนองคั่งในโพรงไซนัสหรือไม่ แต่ในรายงานของต่างประเทศพบว่าจะเกิดภาวะไซนัสอักเสบได้ประมาณร้อยละ 0.5 ของการเป็นหวัด นั่นคือ ถ้าเราเป็นหวัด 200 ครั้ง ก็อาจเกิดไซนัสอักเสบได้ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าพบภาวะไซนัสอักเสบได้บ่อยในผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้และโรคหืด ถ้าดูตามสถิติแล้วจะพบว่าโอกาสเกิดไซนัสอักเสบจะมีค่อนข้างน้อยแต่ยังมี ปัจจัยด้านอื่นที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดไซนัสอักเสบได้ง่ายขึ้น คือ
โรคภูมิแพ้ ในผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ จะมีอาการคันในจมูก, น้ำมูกไหล, คัดจมูก ทำให้ต้องขยี้จมูกและสั่งน้ำมูกบ่อย จึงทำให้เกิดการอุดตันบริเวณเปิดไซนัสได้ง่าย จึงเกิดไซนัสอักเสบง่ายขึ้น
โรคหวัดเรื้อรัง ในผู้ป่วยที่เป็นหวัดตลอดทั้งปี ก็จะมีอาการคล้ายผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ จึงทำให้เกิดไซนัสอักเสบได้ง่าย
ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของโพรงจมูก เช่น ผนังกั้นช่องจมูกคด, เป็นริดสีดวงจมูก, เป็นเนื้องอกในจมูก หรือมีสิ่งแปลกปลอมในจมูก ซึ่งพบบ่อยในเด็กเล็ก ในผู้ป่วยเหล่านี้ ก็จะมีการอุดตันของรูเปิดไซนัสได้ง่ายเช่นกัน
ในคนที่ชอบใช้ยาพ่นจมูกโดยมิได้ปรึกษาแพทย์ เพราะยาพ่นจมูกบางตัวจะทำให้เกิดภาวะติดยา และเยื่อจมูกบวมเรื้อรังได้ และยังทำให้ความสามารถในการดมกลิ่นลดลง
การสูบบุหรี่จัด, การว่ายน้ำบ่อย ๆ หรือดำน้ำลึก ๆ และมีฟันด้านบนผุ ก็จะทำให้เกิดไซนัสอักเสบได้ง่ายขึ้น
การเดินทางโดยเครื่องบินในขณะที่เป็นโรคหวัด เพราะขณะที่เครื่องบินขึ้น-ลง จะมีการเปลี่ยนแปลงความกดดันอากาศอย่างรวดเร็ว อาจทำให้เกิดภาวะไซนัสอักเสบได้
การสังเกตุเป็นไซนัสอักเสบ
โดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นไซนัสอักเสบ มักจะมีอาการของโรคหวัด หรือโรคภูมิแพ้นำมาก่อน กล่าวคือ จะมีน้ำมูก, คัดจมูก และอาการไอ อาการตามมาที่บ่งชี้ว่าจะเป็นไซนัสอักเสบจะมีดังนี้ คือ
1. ปวดศีรษะ หลังจากผู้ป่วยมีอาการของโรคหวัดแล้ว จะมีอาการ ปวดบริเวณโพรงอากาศที่อักเสบ เช่น ปวดแก้ม, ปวดบริเวณหัวตาทั้งสองข้าง, ปวดบริเวณหน้าผาก หรืออาการปวดในกระบอกตาทั้งสองข้างอาการปวดเหล่านี้ จะเป็นอาการปวดแบบตื้อ ๆ บางครั้งจะมีอาการ มึนศีรษะร่วมกับอาการปวด และจะมีอาการปวดมากขึ้นเมื่อผู้ป่วยก้มศีรษะลง
2. คัดจมูกแน่นจมูก ผู้ป่วยจะเป็นตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะทานยารักษาโรคหวัดแล้วก็ตามอาการนี้จะยังไม่หายไป บางครั้งคัดจมูกมาก จนต้องหายใจทางปาก
มีน้ำมูกและเสมหะสีเหลืองเขียว ถึงแม้ว่าผู้ป่วยทานยาแก้อักเสบรักษาโรคหวัด อาการน้ำมูกสีเหลืองเขียวก็ยังไม่หายไป บางครั้ง น้ำมูกจะไหลออกมาเองโดยไม่รู้ตัว บางครั้งก็จะมีความรู้สึก เหมือนมีน้ำมูกไหลลงคออยู่เรื่อย ๆ และในรายที่เป็นมาก ๆ จะมีกลิ่นเหม็นในจมูกซึ่งสามารถรู้ได้ด้วยตัวเอง
3. มีไข้ ผู้ป่วยบางรายจะมีไข้สูงจนหนาวสั่น ในขณะที่มีไขสูง ก็จะมีอาการปวดศีรษะและปวดหน้าร่วมด้วย
4. อาการไอ มีผู้ป่วยบางส่วนมักมีอาการที่กล่าวมาไม่มากนัก แต่จะมีอาการไอเรื้อรังเป็นเวลานาน บางครั้งอาการหวัดหายไปแต่ยังมีอาการไออยู่ และเป็นอาการไอแบบมีเสมหะขันร่วมด้วย
5. ในผู้ป่วยเด็ก มักมีอาการไม่ชัดเจนเท่าในผู้ใหญ่ แต่อาการที่น่าคิดถึงไซนัสอักเสบในเด็ก คืออาการหวัดเรื้อรัง เป็นเวลานาน ๆ, อาการไออย่างรุนแรง และลมหายใจมีกลิ่นเหม็น นอกจากนี้เด็กที่มีอาการของหูอักเสบเรื้อรังและหอบหืด ก็ควรนึกถึงโรคไซนัสอักเสบร่วมด้วยlinestopอ่าน11

ผู้ที่ต้องการรักษาต้องอ่าน : การรักษาโดยแนวทางของหมอมานิตย์ ศรีพจน์                             1.รับประทานยาแก้โรคภายในโพรงจมูก เนื้องอก แผล อาการแพ้ อากาศ ฝุ่นละออง ชื่อยาแคปซูลพลูคาว NEB  ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3ครั้ง ก่อนอาหาร 15-60 นาที  https://doctorforyou.biz/?page_id=3354  ใช้หน้ากากกันฝุ่นละอองปิดปากจมูกในเดือนแรกของการรักษา (ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณ และจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 1503000511)Hairextratoptok011linestop 2.ใช้ยานาสิกาสมดุล ช่วยรักษาแผล กลิ่นในรูจมูก  โดยใช้ ยาน้ำมันสมุนไพรนาสิกาสมดุล (Herbal Nasica Oil) วันละ 2 ครั้งโดยให้ตัวยาป้าย ทา เช็ด บริเวณ แผล/ติ่งเนื้อ /รู-โพรงจมูกบวม ตีบ ตัน /กลิ่นเหม็นออกจากรู-โพรงจมูก รายละเอียดการใช้ด้านล่างนี้ nasicวิธการเช็ดรูจมูก-โพรงจมูกด้วยน้ำมันสมุนไพรรักษาโพรงจมูก Herbal Nasica Oil  -1.หยอดน้ำมันสมุนไพรนาสิกสมดุล Herbal Nasica Oil ลงบน Cotton Stick ตรงส่วนของสำลีให้เปียกชุ่ม                                                                                                                  -2.นั่งก้มหน้าเล็กน้อย แล้ว แย่ หรือสอดสำลีก้าน Cotton Stick เข้ารูจมูก หมุนทาน้ำมันสมุนไพรตามผนังจมูกจนถึงโพรงจมูก ทำทั้งสองของรูจมูก (ควรเปลี่ยนสำลีก้านถ้าโพรงจมูกมีเสมหะ หรือสิ่งสกปรกมาก) ผู้ที่ใช้ใหม่อาจมีอาการจามขณะสอดสำสีก้านบ้างช่วง1-3วันแรกของการใช้                                                                                                                           -ไม่ควรทำสำลีก้านใช้เอง เพราะสำลีอาจไม่แน่น หรือไม่สะอาดเพียงพอ อาจเป็นผลเสียตามมา                                                                                                                                                        -Cotton Stick สำลีก้าน ตามภาพด้านล่าง (หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป)maiso-ถ้ามีกลิ่นเหม็นออกปาก หรือมีโรคเหงือก-ฟัน ให้ใช้ยาสีฟันผง Syndental Herbs แปรงฟันทำความสะอาดช่องปากสมำเสมอ วันละ 4-5 ครั้ง จะทำให้ลดอาการความรุนแรงของโรคโพรงจมูกอักเสบพร้อมการรับประทานยาตามรายละเอียดข้างบน  https://doctorforyou.biz/?page_id=3425  ใบรับแจ้งเลขที 50-1-5600049 และจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 1503000510

Usagesyndental6ok

aaa%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4oklinestop

ราคาผลิตภัณฑ์เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้ที่เข้ารับบริการ

1.ยาแคปซูลพลูคาว NEB / Comp. Houttuynia Cordata Caps./100 caps./ขวด
จัดยา        1 ขวด ราคาขวดละ 800.-บาท
จัดยา     2-3 ขวด ราคาขวดละ 700.-บาท
จัดยา     4-9 ขวด ราคาขวดละ 600.-บาท
จัดยา  10-19 ขวด ราคาขวดละ 580.-บาท
จัดยา      20  ขวด/ ขึ้นไป ราคาขวดละ 550.-บาท
7.ยาสีฟันสมุนไพรสกัดชนิดผง SynDental Herbs./นน.100 g./ขวด ใช้แปรงฟันได้200ครั้ง
สั่งซื้อ        1 ขวด ราคาขวดละ 400.-บาท
สั่งซื้อ     3-5ขวด ราคาขวดละ 350.-บาท
จัดยา        6 ขวด /ขึ้นไป ราคาขวดละ 300.-บาท
6.ครีมบำรุงผิวหนังชำรุด- ทรุดโทรม N Tonic Cream./50กรัม/หลอด
สั่งซื้อ       1 หลอด ราคาขวดละ 300.-บาท
สั่งซื้อ   4-11 หลอด ราคาขวดละ 250.-บาท
สั่งซื้อ      12 หลอด /ขึ้นไป ราคาขวดละ 200.-บาท
14.น้ำมันสมุนไพรนาสิกาสมดุล Herbal Nasica Oil /55 มล./ขวด
สั่งซื้อ        1 หลอด                ราคาขวดละ 400.-บาท
สั่งซื้อ     2-3 หลอด ราคาขวดละ 350.-บาท
สั่งซื้อ        4 หลอด /ขึ้นไป ราคาขวดละ 300.-บาท

ต้องการให้หมอจัดยาให้ตามความเหมาะกับโรค โปรดคุยทางไลน์ หรือ โทรศัพท์ หรือ อีเมล%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%95111pt1%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a111pt

This image has an empty alt attribute; its file name is Aacontact-us-1.jpg

mapok (1)

147 ตอบกลับไปที่ โรคในโพรงจมูก/ไซนัสอักเสบ นาสิกาฐานพิการ /ริดสีดวงจมูก นาสิกาพิการ /สิงฆานิกาโรค/รูจมูบวม ตีบตัน หายใจลำบาก

 1. Natjaros พูดว่า:

  หนูเคยเป็นไซนัสเมื่อ13ปีที่แล้ว และกลับมาเป็นอีกคาดว่าอาจจะเพราะฟันบนมีปัญหาหนองที่รากฟัน ตอนนี้ถอนออกไปแล้วค่ะ แต่ยังปวดไซนัสอยู่เรื่อยๆ ปัจจุบันจัดฟันจึงถอนฟันกรามน้อยด้านบนอีกคู่นึง(เพิ่งถอนมาได้3วันค่ะ) ตอนนี้ปวดหน้าด้านที่เคยเป็นหนองที่ฟันมากค่ะ(ด้านขวา) บางทีปวดขมับอาการปวดเป็นๆหายๆ แต่2วันมานี้ปวดรำคาญตลอดค่ะ เหมือนมีอะไรอยู่ข้างในหน้า ตามโพรงไซนัส เหมือนคันข้างในโพรงจมูกและใบหน้า (มีอาการจี๊ดที่บนกระหม่อมเหมือนดึงเส้นผมบ้างไม่แน่ใจเกี่ยวกับไซนัสมั้ย) กดตาด้านขวาจะมีเสียงตลอด(อาการนี้เป็นมาหลายปีแล้วค่ะ เวลากลั้นหายใจจะมีลมออกจากหัวตาด้านขวาประจำ)รู้สึกเหมือนป่วยมาก บางทีเหมือนมีไข้ แล้วก็หายไปเฉยๆ กลางคืนเพลียมากอยากนอนแต่จะมีอาการคันๆรำคาญตลอด นอนไม่ค่อยได้เลยค่ะ. หนูควรต้องไปหาหมอมั้ยคะ. แล้วต้องหาหมอฟันด้วยมั้ยคะมันอาจจะเกี่ยวกับการถอนฟันหรืออาจมีฟันผุอีกรึเปล่าทำให้เกิดอาการหรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ
  แก้ไขนิดนึงค่ะคุณหมอ แก้ไขจากด้านขวาเป็นด้านซ้ายนะคะ
  แล้วก็เพิ่มเติมค่ะ. บริเวณเบ้าตาและใต้ตารวมถึงโหนกหน้าและขมับซ้ายจะรำคาญข้างในมากค่ะคันรำคาญตลอดปวดมึนๆ และตาปวดบวมค่ะ บางครั้งปวดมากๆตาจะปิดลงมาครึ่งนึง และมีต่อมเหมือนไขมันเล็กๆใต้ตาขนาดประมาณ1มิลลิเมตรถึง1.5มิล ที่หนังตาล่างด้านในค่ะ

 2. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ Natjaros
  -อาการดังกล่าวเกิดจากระบบภูมิต้านมีปีญหา โพรงจมูกอักเสบ
  -แนะนำรักษาร่วมกันไป
  -ต้องการรักษาอาการดังกล่าวติดต่อหมอได้

 3. สวัสดีคับคุนหมอ
  ตอนนีผมอยู่อิสระเอลผมผมมีอาการแบบว่าในหูผมมีเสียงคับและก็มีอาการวีนเวียนศรีษะและก็ปวดเป็นบ้างเวลาทำงานเจอแดดร้อนก็จะปวดมากๆๆคับผมอยากถามคุนหมอว่าผมจะให้ทางบ้านส่งยามาให้ผมคุนหมอช่วยแนะนำผมด้วยคับผมทรมานมากคับในหููมันมีเสียงคับ

 4. jiruchya พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอหนูอยากจะสอบถามคุณหมอหน่อยค่ะคือว่าหนูเป็นโรคภูมิแพ้อากาศค่ะแล้วก็เป็นโรคโพรงจมูกอากาศด้วยค่ะ ตอนนี้หนูมีอาการหายใจโล่งไม่ค่อยคัดจมูก แต่ว่ามีกลิ่นเหม็นออกมาทางจมูกมาก ไม่ค่อยได้กลิ่นอะไรเลยแต่ว่าหายใจโล่งตลอด แต่ว่าถ้าอากาศเย็นก็จะปวดจมูกมาก หนูไปหาหมอมาแล้ว หมอเขาบอกว่า จมูกไม่ได้เป็นอะไรเลยทุกอย่างเหมือนเดิม หมอเขาก็เลยให้เสปรย์มาฉีดจมูกแต่ก็ยังไม่หาย กลิ่นเหม็นทางจมูกก็ยังเหมืนเดิม หนูกลัวว่าจะเป็นโรคมะเร็งโพรงจมูกอากาศ หนูขอคุณหมอช่วยตอบคำถามหน่อยค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 5. มล พูดว่า:

  ผมขออนุญาตเรียนปรึกษาคุณหมอ ผมเป็นโรคริดสีดวงจมูกเคยผ่าตัดที่ รพ…..มาแล้วประมาณ 5 ปี ปัจจุบันมีอาการแพ้อากาศบ่อยและหนักๆก็จะมีอาการปวดตรงโพรงจมูกและมีอาการปวดศรีษะตามมา เลยอยากเรียนถามคุณหมอจะต้องรักษาหรือทานยาอะไรที่จะให้โรคนี้หายได้

 6. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ เกียรติศักดิ์……ล่ำช่ำ
  -ติดต่อและปรึกษาหมอโดยตรงได้ครับ

 7. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ jiruchya
  -คุณสามารถเลือกวิธีการรักษาด้วยยาสมุนไพรได้ สนใจรักษาติดต่อหมอได้

 8. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ มล
  -แนะนำลองหาทางเลือกอื่น เช่นการแพทย์แผนไทย หรือ แพทย์ทางเลือก
  -สนใจการรักษาแนวทางในเวบ ติดต่อหมอได้

 9. ฟาง พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ คือตอนนี้หนูมีก้อนเนื้อยาวๆอยู่ในรูจมูกขวาค่ะ อากาศแบบหายใจติดขัด บางทีก็มีเลือดไหล แล้วก็จะชอบเป็นหวัดค่ะ หนูต้องไปผ่าตัดไหมค่ะ หรือสามารถซื้อยากินได้ไหมค่ะ คือตอนนี้กังวนมากเลยค่ะ

 10. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ ฟาง
  -คุณเลือกทางการรักษาได้
  -ต้องรักษาด้วยยาสมุนไพรติดต่อมาได้

 11. kon พูดว่า:

  เรียนคุณหมอมานิตย์  ศรีพจน์
            พอดีผมเห็นข้อมูลในเว็ปไซด์ เป็นสมุนไพรบำบัด  และผมเป็นภูมิแพ้ และช่วงเดือนธันวาคม 57 ถึงปัจจุบัน ก็ไอ มีเสมหะ เหนียวข้น ทานยาปฏิชีวะนะ ตามที่แพทย์ รพ.จัดให้ (ทานยามาประมาณ 2 เดือนได้) และผมได้ทำการ x-ray แล้ว หมอบอกเป็นไซนัส บางทีอาการเหมือนจะดีขึ้น มา 3-4 วัน แล้วก็กลับมาตันจมูก มีเสมหะ ลงคอ ไอ กระแอม ตลอด จึงเมลล์ มาสอบถามคุณหมอมานิตย์ อะครับว่า ยาแคปซูลพลูคาว NEB ช่วยรักษาอาการไซนัสอักเสบ(เรื้อรัง) และโรคภายในโพรงจมูก ได้ใช่ไหมครับ ?

 12. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ kon
  -ฃ่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน และทำให้อาการโพรงจมูกอักเสบดีขึ้นตามลำดับ

 13. navason พูดว่า:

  สวัสดีคะคุณหมอ หนูมีเรื่องมาปรึกษา คือหนูมีอาการหายใจไม่อิ่ม และก็เป็นภูมิแพ้ด้วย หายใจไม่อิ่มมาประมาณ 4วันได้แล้ว จะเริ่มเป็นช่วงเย็น หนูยังไม่เคยไปตรวจ มันจะเป็นอาการโรคไซนัสได้มั้ยคะ

 14. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ navason
  -ข้อมูลที่ได้กล่าวมา ยังไม่เข้าค่ายโรคโพรงจมูก

 15. ยิ่ง พูดว่า:

  คณหมอคะ มีสาขายู่ที่สปปลาวมั้ยคะ คืหนูมีอาการเจับคอ คัดจมูกแน่นจมูกโพรงอากาดบวมมากปวดจมูก มีน้ำมูกไหลลงคอ ไม่มีกริ่น ปวดบริเวณหัวตาทั้งสองขัางมีเสียงในหูปวดหู ปวดต้นคอ เป็นได้3เดีอนแล้ว รพ ยู่ทีสปปลาวไปมาหมดทุก รพ แล้วไม่ได้คำตอบเลีย กินยาก่อไม่หาย คืนตอนนี้กังวนมากเลยค่ะ รบกอนคุฌหมอแนะนำด้อยค่ะ

 16. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ ยิ่ง
  ไม่มีสาขาครับ หากต้องการตัวยาให้ดูในเว็บเพจก่อน แล้วสามารถติดต่อมาได้

 17. Fiy_ พูดว่า:

  สวัสดีคะ คือหนูอยากถามว่าอาการที่หนูเป็นนี้คือโรคอะไรคะ
  หนูมีก้อนเนื้อในจมูกมาหลายปีแหละคะ มีทั้งสองข้างด้วย
  แต่หนูไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นอะไร เพราะไม่ค่อยมีอาการเหมือนข้อมูลข้างต้น
  เลยอยากทราบว่าส่วนใหญ่คนจะมีก้อนเนื้อในจมูกรึเปล่าคะ?
  ขอบคุณคะ

 18. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ Fiy_
  -เป็นริดสีดวงจมูกชนิดเนื้องอก

 19. ปณิดา พูดว่า:

  หนูเป็นไซนัสอักเสบมาตั้งแต่อายุ 16 ปี ก็ทานยาตามแพทย์สั่งพอทานยาอาการก็หายไปหลายปี
  แต่กลับมาเป็นไซนัสอักเสบอีกตอนอายุ 25 ปี เป็นช่วงที่เลี้ยงลูกคนแรกค่ะ ไม่ได้ทานยา แล้วอาการนั้นก็หายไปเอง ตอนนี้หนูอายุ 29 ปี เมื่อต้นเดือนมิถุนายน ปวดจมูก ปวดหัว มีน้ำมูกไหลลงคอ ก็ทานยาตามแพทย์สั่ง 1 อาทิตย์ อาการทั้งหมดดีขึ้น อีกสามอาทิตย์ต่อมามีอาการอีก เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.58 ไปหาหมอเฉพาะทาง เค้าส่องดูจมูกด้วยไฟฉาย ส่องดูคอ บอกว่าโพรงจมูกด้านซ้ายอักเสบ ให้ยาฆ่าเชื้อทาน 5 วัน น้ำเกลือล้างจมูกทุกเช้า และให้ยาภูมิแพ้แบบพ่น แต่หนูไม่ได้พ่นค่ะ เพราะกลัวการดื้อยา ช่วงทานยาอาการก็ดีขึ้น พอยาหมดไม่ต้องทานต่อเพราะหมอให้ล้างน้ำเกลืออย่างเดียวอีก 1 อาทิตย์ แต่ก้ปวดจมูก ปวดตา และก็เหมือนจะมีตุ่มเล็กๆ ในเปลือกตาล่างและบริเวณหัวตาขึ้นมา หนูเป็นอะไรคะ คุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะ

 20. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ ปณิดา
  -อาการที่ผิดปกติเช่นมีตุ่มที่เปลือกตา บอกถึงร่างกายขาดความสมดุลย์
  -ถ้าต้องการรักษาโรคที่เป็นอยู่นี้ให้ดีขึ้น สามรถติดต่อมาเพื่อรักษาได้

 21. ศศินันท์ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ..มีเรื่องจะเรียนปรึกษาค่ะ…พอดีสามีตามองเห็นภาพซ้อนเป็น 2ถาพค่ะ ไปหาหมอที่รพ.ตา.หมอบอกว่าสายตาปกติทุกอย่าง จึงส่งไปทำmri พบว่าโพรงไซนัสอักเสบขั้นรุนแรง ส่งผลให้สายตามองเห็นภาพซ้อน…จึงให้ไปรักษาไซนัส…ไปต่อที่อีกรพ.หนึ่งเพื่อรักษาไซนัส พบว่าเป็นริดสีดวงโพรงจมูก คุณหมอนัดผ่าตัด (แต่ค่าใช้จ่ายสูงมากค่ะ) และที่สำคัญ คุณหมอไซนัส ไม่ได้การันตีว่าตาจะหาย..แต่ริดสีดวงหาย…ต้องดูหลังจากผ่าตัด…หนูควจจะให้สามีผ่าตัดเลยมั๊ยค่ะ
  ปล.ต้องการให้ตาเขาเป็นปกติให้ไวที่สุดคะ ตอนนี้สภาพจิตใจเขาและหนูเริ่มแย่แล้วค่ะ….
  คุณหมอช่วยให้คำปรึกษาด้วยนะคะ

 22. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ ศศินันท์
  -หมอเข้าใจปัญหาคนไข้ต้องการรักษาติดต่อหมอ ยังไม่ต้องผ่าตัด

 23. mom พูดว่า:

  เรียนคุณ หมอ และทุกคนที่สนใจยาคุณหมอค่ะ
  ดิฉันเป็นโรคภูมิแพ้ และโรคไซนัสมานาน จมูกไม่สามารถรับรู้กลิ่นอะไรเลยค่ะ ใช้ยาที่คุณหมอมานิตย์ จัดให้ และทำตามคำแนะนำเคร่งครัดผ่านไป1เดือนเดี๋ยวนี้สามารถรับกลิ่นได้ 60%ค่ะ ยาคุณหมอดีมากค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 24. สุธาสินี พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังมาหลายปีแล้ว ผ่าตัดที่โรงพยาบาลชื่อดังทั้งของรัฐและเอกชน แต่หลังจากนั้นก็กลับมาเป็นอีกทันที รู้สึกท้อแท้ จนไม่อยากกินยาแก้อักเสบแล้ว ตอนนี้ใช้การล้างจมูกด้วยน้ำเกลือในช่วงอาการกำเริบ ล้างครั้งหนึ่งก็ราวสิบวันค่ะ หมดค่าน้ำเกลือไปหลายหมื่นแล้ว เพราะต้องล้างวันละขวด(ขวดละ50บาท) ล้างๆหยุดๆมาหลายปีค่ะ อยากลองกินแคปซูลพลูคาวดูบ้างค่ะ

 25. bee พูดว่า:

  ผมเป็นแบบนี้มานานแล้วกลัวไปหาหมอแล้วจะเจอโนคร้ายทำไงดีครับขอคำปรึกษาหน่อย

 26. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ สุธาสินี
  -แนะนำติดต่อหมอ-พนักงาน เพื่อการรักษาเป็นทางเลือก

 27. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ bee
  -ติดต่อหมอเพื่อรักษา (ไม่ควรกลัวจนเกินไป)

 28. Hemsuwan พูดว่า:

  ผมต้องขอบคุณผลิตภันฑ์ของคุณหมอที่ช่วยให้ผมหายเกือบเป็นปกติคืออาการจองผมมีเลือดไหลออกจากจมูกด้านซ้ายมาตั้งแต่ตุลาปี58และจมูกบวมถูกแล้วมีอาการเจ็บล้างหน้าแรวๆเลือดก็จะไหลบางทีไหลออกมามากจนตกใจผมได้ไปรักษามา2โรงพยาบาลโรงบางสุดท้ายคือโรงบาลหูคอจมูกแถวปิ่นเกล้าแต่อาการก็ไม่หายทั้งส่องกล้องและ x-raYจนสุดท้ายได้อ่านข้อมูลจากอินเตอเนตเห็นว่าผลิตภันฑ์จองคุณหมอน่าสนใจตอนแรกก็คิดว่าตะได้ผลหรือคิดอยู่หลายวันเหมือนกันแต่ก็ตัดสินใจสั่งมาลองหนึ่งชุด คือน้ำมันสมุลไพรนาสิกาสมดุล และะยาสีฟันอย่างละหนึ่งชุดซื้อมาแล้วก็ยังไม่กล้าใช้จนเมื่อวันที่7เมษายน59ผมได้ลองใช้ยาที่หมอจัดให้ ยาพลูคาวและน้ำมันสมุลไพรนาสิกสมดุลมาถึงวันที่15เมษายน59 ปรากฎว่าอาการของผมเกือบหายเป็นปกติ คือเลือดไม่ไหลออกจมูก ตอนนี้หายบวมและไม่เจ็บมันทำให้ผมดีใจมากครับ

 29. Nui พูดว่า:

  สวัสดีครับ อาการเป็นมานานกว่าสิบปีคือ ถ้าจามปกติจะมีกลิ่นมาก กลิ่นฉุนมากๆ เหมือนกลิ่นสุนัขที่ตัวเหม็นๆ แต่ถ้าจามให้ออกทางปากอย่างเดียวจะไม่มีกลิ่น ทำไมจึงเป็นแบบนี้ครับ

  และบางทีในคอด้านในบางครั้งเวลากลืนน้ำลายเหมือนมีอะไรติดคอ พอสูดน้ำมูกเข้าแรงๆ (เหมือนเราจะขากเสมหะ เพื่อคายออกทางปาก) จะมีเหม็ดสาคูสีขาวเหลืองออกมา บางครั้งเม็ดเล็ก บางครั้งใหญ่เท่าปลายนิ้วก้อย ถ้าบี้จะกลิ่นเหม็นๆ มาก

  ไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรครับ

 30. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ Nui
  -อาการของโรคเสมหะเน่า
  -แนะนำว่าควรหาทางรักษา ดีกว่าต้องการทราบชื่อโรค(ชื่อโรคเป็นการเรียกตามสมมุติฐานของแพทย์แต่ท่าน แต่ละสาขา
  ถึงคุณจะทราบชื่อโรคแล้วไปซื้อยากินเองคิดเองทำเอง ก้ไม่สามารถรักษาให้หายได้ถ้าขาดความรู้ความชำนาญ)

 31. Nui พูดว่า:

  ขอบคุณครับคุณหมอ โรคนี้รักษาให้หายได้มั้ยครับ และควรรักษาอย่างไรครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ

 32. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ Nui
  -รักษาให้ดีขึ้นได้ จะหายขาดได้หรือไม่อยู่ที่ตัวคุณมากกว่า

 33. รัตน์ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  เป็นริดสีดวงจมูก กับโรคภูมิแพ้ ใช้ยาหมอนะค่ะ ไปเช็คที่รพ.หมอบอกหายเป็นปกติแล้ว
  ขอบคุณค่ะ

 34. จิน พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ขอเล่าอาการก่อนนะคะ
  คือตอนนี้ในโพรงจมูกของหนูมีก้อนเนื้อบวมแดงยื่นออกมาทั้งสองข้างเลยค่ะ ข้างซ้ายบวมมากเกือบจะปิดรูจมูกเลยค่ะ ส่วนข้างขวาก็บวมนิดหน่อยแต่ไม่รู้สึกเจ็บจะรู้สึกปวดข้างขวามากกว่า เวลาปวดจะปวดที่สันจมูกขึ้นหน้าผากค่ะ ไปหาหมดก็ได้ยารักษาไซนัสมากินแต่ก็ไม่หายและที่แปลกคือไม่มีน้ำมูกเลยค่ะเวลาปวดก็จะมีความรูสึกเหมือนจมูกมันแห้งไม่มีนำ้มูกเลย ทรมานมากค่ะขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ

 35. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ จิน
  -แนะนำติดต่อมาโดยตรงไลน์หรือโทร

 36. เอ๋ พูดว่า:

  สอบถามอาการค่ะคุณหมอ
  -มีอาการหายใจไม่ออก ในรูจมูกด้านในมีเนื้อยื่นออกมาแดงๆ ค่ะ นอนยากลำบากค่ะ ใช้น้ำเกลือล้างจมูกแล้วก็ยังหายใจติดขัดอยู่ หายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะ พอหายใจเข้าแรงๆก็เจ็บหู อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็มีท่อน้ำตาอุดตันแล้ว ไม่รู้ว่าไซนัสบวมหรืออย่างไรค่ะ……….ช่วยคุณหมอแนะนำอาการ และยารักษา วิธีการรักษาด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 37. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ เอ๋
  -เป็นโรคเกี่ยวกับระบบการหายใจ (ทางเดินเข้าออกของอากาศธาตุ)
  -วิธีการรักษา การใช้ยา แนะนำดูข้อมมูลในเว็บเพจก่อน แลัวติดต่อมาได้

 38. โต พูดว่า:

  สวัสดี
  ผมเป็นโรคไซนัส ตอนนี้ผมหายดีแล้วครับ
  ขอบคุณหมอที่จัดยาให้ครับ

 39. Suparnee พูดว่า:

  สวัสดีค่ะหนูมาขอคำปรึกษาแม่หนูมีอาการเจ็บที่ในจมูกมีอาการเจ็บมากๆบางครั้งเวลาได้กลุ่นน้ำหอมหรืออะไรจะเจ็บมากๆถึงปวดหัวหนูไม่ทราบว่าจากอะไรนะค่ะแต่อาจเกิดจากที่แม่หนูทำงานเกี่ยวกับสารเคมีด้วยค่ะแม่หาหมอหลายที่กินยาเยอะมากแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยขอคำปรึกษาหน่อยนะค่ะหนูอยากให้แม่หายเจ็บจมูกแล้ว

 40. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ Suparnee
  -โรคนี้สามารถรักษาให้ดีขึ้นจนเป็นปกติได้ แต่จะให้ดีทันที ทันใจไม่ได้ ต้องใช้เวลาประมาณ3-5เดือนอาการถึงจะเป็นปกติได้
  -ตัวยาและข้อปฏิบัติในการรักษารค ดูในเว็บเพจนี้แล้วจะเข้าใจ
  -แล้วถ้าต้องการรักษาติดต่อมาได้

 41. หมู พูดว่า:

  สวัดดีค่ะคุณหมออยากทราบว่าโรคริดสีดวงจมูกมีอาการเจ็บบริเวณจมูกไหมค่ะ

 42. สิริมาศ พูดว่า:

  คุณหมอค่ะรบกวนถามริดสีดวงจมูกมีอาการเจ็บบริเวณจมูกไหมค่ะ

 43. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ หมู
  -ผู้ป่วยโรคริดสีดวงจมูกส่วนมากมีอาการอักสบในช่องรูจมูก

 44. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ สิริมาศ
  -โปรดอ่านข้อมูลการรักษาในเว็บเพจนี้ แล้วติดต่อมใาได้เลย

 45. เจน พูดว่า:

  ยาชุดรักษาโรคโพรงจมูกแล้วได้ผลดีค่ะ

 46. จารุมนต์ พูดว่า:

  คุณหมอคะ พอดีหายใจไม่ออกก็ไปหาหมอมาเค้าก็ให้ยาพ่นมาพ่นไปก็หายใจออก แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามีอาการพูดแล้วเสียงขึ้นจมูกและมีน้ำหมูกไหลลงคอตลอดคะ อยากทราบว่าเป็นอะไรแล้วรักษาได้ไหมค่ะ ต้องหาที่โรงพยาบาลไหนค่ะ แนะนำด้วยค่ะ

 47. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ จารุมนต์
  -คาดว่าเกินมีวุ้นเสมหะมากไป
  -ติดต่อมาเพื่อรักษาได้

 48. Min พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ คือหนูติดยาดมมาก ดมมา4-5ปีแล้วค่ะ แล้วหนูเริ่มสังเกตุเห็นว่ามีก้อนเนื้อขึ้นมาที่โพรงจมูกค่ะ แล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยค่ะ หนูอยากทราบว่าพอจะมีวิธีรักษามั้ยคะ

 49. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ Min
  -สามารถใช้ยาตามข้อมูลของเว็บเพจนี้จนหายเป็นปกติได้

 50. Amanee พูดว่า:

  โทษค่ะกินยาเยอะๆอันตรายไหมค่ะ กลัวค่ะ ขอคำแนะนำ

 51. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ Amanee
  สำหรับยาที่ในเวบนี้ ยังไม่พบว่ายามีอันตรายใดๆ

 52. faii พูดว่า:

  หนูขอสอบถามคุณหมอหน่อยคะ คือว่าในโพรงจมูกหนู มีเนื้อขึ้นมา ทั้งจมูก2ข้างเลยคะ
  ข้างขวาก้อนใหญ่ กว่าข้างซ้าย เกือบจะปิดรูจมูกแล้วคะ เป็นมาได้นานแล้วคะ แต่ไม่มีอาการ อะไรมาก ยกเว้นคัดจมูก ตอนตื่นมาตอนเช้า ก็เลยไปได้ไปหาหมอตรวจดูเลยสักครั้งคะ
  พอจะรักษา ได้แบบไหนบ้างคะ

 53. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ faii
  -คาดว่าสามารถรักษาให้หายได้ครับ
  -อ่านข้อมูลการใช้ยาพอเข้าใจ ติดต่อผ่านไลน์ได้ครับ

 54. Noo Noi พูดว่า:

  รบกวนสอบถามคุณหมอค่ะ อาการของหนูเพิ่งเกิดขึ้น เมื่อ 4 วันที่แล้ว วันแรก เจ็บในโพรงจมูก เข้าใจว่าเป็นสิว พอวันที่ 2 ตอนบ่าย เย็นๆ รู้สึกปวด ต้อนทานยาแก้วปวด แน่ใจแระ ว่าไม่ใช่สิวแน่ พอวันที่ 3 หน้าเริ่มบวม ในรูจมูก มีเนื้อนูนๆ ขึ้นมา ปวดมาก ปวดลามมาที่ฟัน ปวดหัวไปทั่ว นอนไม่หลับ ก็เลยไปหาหมอคลีนิค (เอาสะดวก เร็ว) คุณหมอแนะนำให้ไป รพ. เพราะไม่มีเครื่องมือ วันที่ 4 เช้า ไปรพ. เฉพาะทาง คุณหมอเจาะ เอาน้ำใสๆ เหลืองๆ ออกมา จากนั้นหายปวด และให้ยาฆ่าเชื้อมาทาน วันนี้วันที่ 5 หน้ายังบวมอยู่ แต่ตำแหน่งบวม เหมือนจะเลื่อนลงมาต่ำลง จากโหนกแก้ม มาคาง
  ดูจากอาการแล้ว น่าจะเป็นอะไรคะคุณหมอ (ไม่เคยเป็นภูมิแพ้ มาก่อนค่ะ)

 55. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ Noo Noi
  -ในความเป็นจริงที่คุณรู้อยู่แล้วคือคุณหมอจะบอกว่าเป็นอะไร แต่ในที่คุณวิตกกังวลมากก็เลยมาสอบถามหมอในเว็บไซต์นี้ว่าเป็นอะไรกันแน่
  คำตอบก็คล้ายๆกับที่คุณหมอท่านอื่นบอก
  -หมอขอแนะนำคุณว่าถ้าอาการของคุณยังไม่หายคุณสามารถเลือกรักษากับหมอท่านอื่นได้
  ถ้าเลือกกับหมอในเว็บเพจนี้คุณติดต่อมาได้ทางไลน์ หรือโทรคุยได้ครับ

 56. Thanaphon พูดว่า:

  เด็ก3ขวบกว่าใช้ยาทาได้ไหมค่ะ อาการโพรงจมูกจะตัน ตลอดเวลานอนหลับ

 57. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ Thanaphon
  -สามารถใช้ได้ตามปกติ ไม่มีสารอันตรายครับ

 58. พัตรพิมล มิลินประสิทธิ์ พูดว่า:

  รบกวนปรึกษานะค่ะ คือสามี อายุประมาณ 52 ปี ซึ่งที่เป็นมานานคือ อาการนอนกรน มีเสียงดัง และบางที่เหมือนหยุดหายใจ แต่เมือ 3-4 ปึนี้ มีอาการคือ ที่หูเวลาทึ่ปั่นคัตเตอรฺบัต จะมีกลิ่นออกมาจากหูและเหม็นมากด้วย แถมเวลานอนกลางคืน หายใจออกมา จะมีขี้มูกออกมาที่จมูก มันเหนียวและข้นแถมมีกลิ่นด้วย ไม่ทราบว่าอาการพวกนี้ใช่โรคเกี่ยวกับโพรงจมูก / นาสิกาฐานพิการไหมค่ะ และมียาที่รับประทานไหมค่ะ (สามีกลัวการหาหมอมากๆเลย ให้ไปหาหลายครังแล้วก็ไม่ไป) สามีเป็นคนสูบบุหรี เมื่อก่อนกินเบียรทุกวัน หยุดการกินทุกวันมานานมากแล้ว แต่ปัจจุบันก็มีทานบางเวลาเข้าสังคมค่ะ

 59. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ พัตรพิมล มิลินประสิทธิ์
  -มีโรคช่องทางเดินหายใจและช่องหู
  -โรคเคสนี้แนะนำติดต่อกับหมอโดยตรง ไลน์ หรือโทร ครับ

 60. Suvaree Tohmadlee พูดว่า:

  ยารักษาริดสีดวงจมูก Suvaree
  ตอบคุณ Suvaree Tohmadlee
  -โปรดศึกษาผ่านเวบเพจนี้ก่อนครับ https://doctorforyou.biz/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97/

 61. รัชพงศ์ พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ตอนนี้ มีอาการคัดจมูกข้างขวา. น้ำมูกลงคอ ต้องข้ากถึงจะออก. น้ำมูกมีสีใสครับ
  ตอนนี้ จมูกก็ไม่ ค่อยได้กลิ่นแล้ว. และที่ผ่านมาเริ่มจาก มีอาการปวดที่เส้น ข้างจมูกและ วิ่งขึ้นเป้าตา ครับ และ
  เป็นหนักๆช่วงอากาศเปลี่ยน แบบช่วงฝนใกล้ตก ประทานนี้

  ตอนนี้ รักษาที่โรงพยาบาล. กินยาลดน้ำมูก และ ยาแก้คัดจมูก และ ยาสตีลอยพ่นจมูก. ก็ได้แค่ระยะนึงก็กลับมาคัดจมูกอีก.

  สนใจยา ครับ. ปมอยู่ กทม.
  084-6564xx

 62. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ รัชพงศ์
  -อาการโรคโพรงจมูกอักเสบ
  -โปรดติดต่อเข้ามาเพื่อการรักษาได้ครับ

 63. kesa พูดว่า:

  สวัสดีค่ะทุกท่านที่นับถือ
  หนูเป็นคนไข้ของหมอมานิตย์ ศรีพจน์ ค่ะ ก่อนที่หนูจะตัดสินใจรักษากับคุณหมอ หนูมีอาการหายติดขัด รูจมูกบวมมีช่องอากาศนิดเดียวค่ะ หนูได้กินยาที่คุณหมอมานิตย์แนะนำ และล้างรูจมูกด้วยยาที่คุณหมอจัดมา เวลาผ่านเกือบสองเดือน ตอนนี้หนูหายใจโล่งแล้วค่ะ คุณหมอบอกรูจมูกของหนูโล่งสะอาดดี ให้สบายใจได้แล้ว คือหนูดีใจ จึงขอโพสขอบคุณหมอมากค่ะ

 64. โอ๋ พูดว่า:

  เป็นไซนัสอัเสบ หายใจไม่ค่อยออก​ มีน้ำมูก​ จาม
  อยากรักษา

 65. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ โอ๋
  -แนะนำติดต่อหมอดดยตรง โทร หรือไลน์ ครับ

 66. เอ็ม พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ผมขอแชร์ หลังจากผมมาพบท่านหมอตามเว็บไซต์ คือผมมีอาการรูจมูกตันหายใจไม่ทัน ต้องหายใจทางปากเป็นมา3ปีแล้วครับ ผมได้ไปพบท่านหมอ เล่าอาการให้ฟัง แล้วส่องรูจมูกดูพบว่าบวมเป็นก้อน สีแดงๆ หมอจัดยาทั้กินและยาเช็ดรูจมูก ผมใช้ต่อเนื่องมาเกือบเดือนแล้ว ตอนนี้รู้สึกโล่งหายใจสบายแล้วครับ ความคิดของผมคือ ถ้ามีเพื่อนๆมีอาการคล้ายที่ผมเป็นแนะติดต่อหมอตามเว็บไซต์นี้ ผมเชื่อว่าดี ครับ

 67. วอช พูดว่า:

  ใช้ยาแล้วจมูกโล่ง หายใจโล่ง ประสาทรับรู้กลิ่นคืนกลับมาเหมือนเดินแล้วครับ
  ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.