รักษาโรคผิวหนัง/โรคเริม/งูสวัด/แผล/สิวอักเสบ/โรคสะเก็ดเงิน/แผลริมอ่อน/ด่างขาว/ประดง/โรคไลเค่นอะไมลอยโดซิสLichen amyloidosis

 โรคผิวหนังต่างๆ ที่เกิดกับผิวส่วนใดของร่างกายก็จะเรียกชื่อกันไป ตามลักษณะอาการ และ ตำแหน่งที่เกิด ตามตำราการแพทย์แผนไทย เรียกชื่อโรคผิวหนังเรื้อรังรักษายากในกลุ่มโรคเรื้อน เช่น เรื้อนกวาง เรื้อนมูลนก เรื้อนวิมาลา เรื้อนหูด เรื้อนเกล็ดปลา เรื้อนบอน เรื้อหิด เรื้อนดอกหมาก เรื้อนมะไฟ (ที่กล่าวมาเป็นโรคผิวหนังชนิดรุนแรง รักษายาก หรือเป็นอติสารโรค ) โรคผิวหนังในกลุ่มของไข้ไพษไข้กาฬและโรคซึ่งเกิดจากอาการแพ้ และติดเชื้อแบคทรีเรีย ไวรัสต่างๆ โดยมีอาการกับร่างกายต่างกัน และคล้ายๆกัน เช่น ฝี ,กุฎฐโรคพิกัดในกองธาตุ 4  ,ไข้พิษไข้กาฬ 21 จำพวก, ไข้รากสาด 9 จำพวก ,ไข้ประดง ,ไข้กาฬ10 จำพวก, ฝีกาฬในไข้พิษ 10 ประการ ,ไข้กระโดง 4 จำพวก, ฝีกาฬ 6 ชนิด (โรคในกลุ่มนี้ปัจจุบันมีผู้ป่วยมากมาย แต่โรคเหล่านี้ยังรักษาได้ ถ้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง)sigiปัจจุบันพบว่ายังมีโรคอีกหลายโรคที่ติดต่อโดยการร่วมเพศ แต่ไม่ใช่กามโรคที่แท้จริงรวมอยู่ในกลุ่มโรคนี้ด้วย คือ หนองในเทียม (ใช้เฉพาะในชาย) หูดหงอนไก่ เชื้อรา พยาธิในช่องคลอด เริ่ม
หูดข้าวสุก หิดที่อวัยวะสืบพันธุ์ ตัวโลน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบันจึงเปลี่ยนชื่อกามโรคว่า
“โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”
(sexually transmitted diseases)
ซิฟิลิส เกิดจากเชื้อทริโปนีมาพอลลิดุม (tryponema pollidum) มีระยะฟักตัวโดยเฉลี่ย 10-30 วัน
อาการในระยะแรก จะมีแผลเกิดขึ้น เรียกว่า แผลริมแข็ง
มักเป็นที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกลักษณะแผลมีขอบนูนสูงขึ้น ก้นแผลสะอาดเรียบถูกต้องไม่เจ็บ
ระยะนี้หากไม่รักษาก็จะหายได้เองภายใน 3-8  สัปดาห์
อาการระยะที่สอง หลังจากแผลริมแข็งหายราว 3 สัปดาห์
จะมีไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล ปวดเมื่อยและปวดตามข้อ
มีผื่นขึ้นตามบริเวณผิวหนัง เช่น แขน ขา ลำตัว ไม่คันและไม่เจ็บปวด
อาจเป็นอยู่ไม่นานวัน หรืออาจนานหลายเดือนก็ได้ ส่วนใหญ่จะหายไปราว 4-8 สัปดาห์ ในระยะนี้อาจมีลักษณะเป็นตุ่มนูนขึ้นมา
คล้ายยุงกัด แต่มีเนื้อยุ่ย ๆ คลุมบริเวณนี้แพร่เชื้อได้มาก อาจมีต่อมน้ำเหลืองโตหรือผมร่วงได้
ผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาเมื่ออาการทุกอย่างหายก็จะเข้าสู่ระยะแฝง ซึ่งเป็นระยะที่จะไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้น แต่จะทราบได้โดยการตรวจพบน้ำเหลืองให้ผลบวก
อาการในระยะที่สาม พบว่าหนึ่งในสี่ของระยะแฝงจะเปลี่ยนเป็นระยะที่สาม
ซึ่งต้องใช้เวลานาน โดยจะไปเกิดเป็นแผลและเนื้อตายในหัวใจ หรือระบบประสาท
ทำให้เกิดอาการคล้ายคนเป็นโรคจิต การวินิจฉัยโรคนี้ ส่วนใหญ่อาศัยจากการตรวจน้ำเหลือง นอกจากนี้อาจจะขูดบริเวณแผลหรือผื่นหรือเนื้อนูน มาตรวจด้วยกล้องพิเศษ และอาจต้องเจาะน้ำไสันหลัง มาตรวจด้วยในบางรายหญิงมีครรภ์ที่เป็นซิฟิลิสต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ เพราะซิฟิลิสจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ เช่น ทำให้แท้ง ทารกตายในครรภ์ หรือเป็นฟิซิลิสแต่กำเนิด
หนองใน เกิดจากเชื้อไนซ์ซีเรียโกโนร์เรีย มีระยะฟักตัวประมาณ 3-5 วัน
อาการมักเริ่มด้วยปัสสาวะแสบ ขัด มีตกขาวถ้าไม่ได้รับการรักษา โรคนี้อาจลุกลามเข้าไปในโพรงมดลูก ท่อนำไข่ และรังไข่ ทำให้ท่อนำไข่ตันและเป็นหมันในที่สุด
แผลริมอ่อน เกิดจากเชื้อฮีโมฟิลุสดูเครยี (hemophilus ducreyi) มีระยะฟักตัวประมาร 2-5 วัน

เชื้อไวรัส VZV นี้เมื่อเริ่มเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เป็นโรคอีสุกอีใส ซึ่งมักเกิดในเด็ก และจะหายได้เอง ภายใน 1-2 สัปดาห์ เมื่อหายจากโรคอีสุกอีใสแล้ว เชื้อไวรัสชนิดนี้จะไปหลบซ่อนอยู่ในปมประสาทของร่างกาย และรอเวลาที่เหมาะสมกับการเพิ่มจำนวนของไวรัส หรือเวลาที่ร่างกายอ่อนเพลีย ภูมิคุ้มกันลดลง อดนอน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสส่วนใหญ่จะใช้เวลานานเป็นสิบ ๆ ปี หลังจากที่เป็นโรคอีสุกอีใสแล้ว และพบมากในผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุ บางคนจะมีภูมิต้านทานลดต่ำลงหรืออ่อนแอลง
อาการของโรคงูสวัด แบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้   เริ่มต้นผู้ป่วยจะมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ โดยหาสาเหตุไม่ได้ ทั้งนี้เพราะช่วงนี้ภูมิต้านทานของร่างกายลดต่ำลง ทำให้เชื้อไวรัสเริ่มเพิ่มจำนวน เกิดการติดเชื้อ ณ ระบบประสาท จึงมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ ในระดับเส้นประสาท   หลังจากที่ปวดแสบร้อนได้ประมา 2-3 วัน จะเข้าสู่ระยะที่ 2 เริ่มมีผื่นแดง ต่อมากลายเป็นตุ่มน้ำใสเต่ง ๆ (รูปร่างคล้ายหยดน้ำกลิ้งบนใบบัว) เรียงกันเป็นกลุ่ม ๆ เป็นแนวยาว ๆ ตามเส้นประสาทของร่างกายเป็นหย่อม ๆ เช่น ตามความยาวของแขน หรือตามความยาวของขา หรือรอบเอว รอบหลัง หรือศีรษะ เป็นต้น ตุ้มน้ำใสเต่ง ๆ ของงูสวัดนี้จะแตกออกเป็นแผลต่อมาก็จะตกสะเก็ด และหายได้เองภายใน 2 สัปดาห์  เมื่อตุ่มแตก และแผลหายดีแล้ว (ระยะที่ 3) ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะยังมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ ตามรอยแนวของโรคที่เกิดขึ้น ในบางคนอาจเกิดได้อีกเป็นเดือน หรือหลาย ๆ เดือน โดยเฉพาะผู้สูงอายุบางคนอาจมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ หลังจากที่แผลหายดีแล้วเป็นปี    สิวอักเสบ, สิวมีพิษ, สิวติดเชื้อ ,สิวเกิดจากน้ำเหลืองเสียasdสิวเป็นโรคเรื้อรัง พบบ่อยมากเป็นอันดับต้นๆ ของปัญหาโรคผิวหนัง มักเป็นในวัยรุ่น แต่บางครั้งเลยวัยรุ่นไปแล้วก็อาจเป็นได้ ลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นสิวคือ เป็นเม็ดสิวอุดตันที่เรียกกันว่า คอมมิโดน ถ้าเป็นเม็ดนูนเล็กๆ ไม่มีรูเปิดเรียก สิวหัวขาว ถ้ามีรูเปิดที่ผิวหนังมองเห็นเป็นจุดดำอยู่ตรงกลางเรียกสิวหัวดำ นอกจากนี้อาจเกิดเป็นตุ่มนูนเล็กๆ แดงๆ อาจเห็นเป็นตุ่มหนอง ,หรือตุ่มนูนแข็งเม็ดโต หรือตุ่มแดงอักเสบแบบถุงซีสต์ที่เรียกกันว่า สิวหัวช้าง สิวที่สร้างความวิตกมากคือ สิวบริเวณใบหน้า ซึ่งเป็นบริเวณที่พบบ่อยในบางรายอาจเกิดบริเวณ คอ , หลัง, อก, สาเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ฮอร์โมนเพศ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ต่อมไขมันโตเต็มที่ผลิตน้ำมันมากขึ้น ท่อของต่อมไขมันหนาตัวมีการอุดตัน น้ำมันระบายออกไม่ได้คั่งค้างอยู่ภายใน เชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณนี้แบ่งตัวเพิ่มขึ้น ย่อยสลายไขมันทำให้เกิดความระคายเคือง และท่อต่อมไขมันแตกออก กรดไขมันออกสู่บริเวณข้างเคียงเกิดเป็นสิวอักเสบขึ้น ความรุนแรงของสิวแต่ละคนแตกต่างกันไป บางรายเป็นมากบางรายเป็นน้อย สิวอักเสบอาจกำเริบได้ในช่วงมีความเครียด เช่น อดนอน หรือในผู้หญิงช่วงใกล้มีประจำเดือน นอกจากนี้การบีบแกะสิว จะกระทบกระเทือนและนำเชื้อโรคเกิดการอักเสบมากขึ้น และมีโอกาสเกิดรอยแผลเป็นเมื่อสิวหายแล้ว         โรคผิวหนังแพ้รุนแรง /โรคสะเก็ดเงิน /เรื้อนกวางkjผื่นพีอาร์ เป็นโรคผิวหนังที่พบได้ประมาณร้อยละ 1-2 ของคนทั่วไป มักพบในวันรุ่นและผู้ใหญ่ ช่วงอายุประมาณ  15-40 ปี พบในชายและหญิงในอัตราพอๆกัน เป็นโรคที่ไม่เป็นอันตรายและหายได้เอง โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ และจะไม่เป็นซ้ำอีก                                                                                                 สาเหตุ โรคนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้แน่ชัด สันนิฐานว่าอาจเกิดจากเชื้อไวรัส (ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน)                                                                                                                                                                 อาการ ผู้ป่วยจะมีผื่นขึ้นตามตัว โดยที่ไม่มีอาการไข้และสุขภาพทั่วไปแข็งแรงดี
เริ่มแรกจะมีผื่นแดงรูปร่างกลมรี ขอบชัด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-6 ซม. จำนวน1ผื่นที่ผิวหนัง โดยมากมักจะขึ้นบริเวณหน้าอก บางรายอาจขึ้นบริเวณหลังด้วย ผื่นอันแรกนี้จะเรียกว่าผื่นแจ้งโรค (herald patch) หลังจากนั้นประมาณ 1-2 อาทิตย์ ก็จะมีผื่นขนาดเล็กกว่า (เส้นผ่าศุนย์กลางประมาณ 0.5-1 ซม.) ค่อยๆทยอยขึ้นตามตัวอาจมีอาการคันเล็กน้อย  ผื่นเหล่านี้จะขึ้นที่หน้าอก หน้าท้อง และอาจขึ้นที่หลัง ผื่นมักจะหายไปได้เองภายใน 2-6 สัปดาห์  (บางรายอาจหายไปในเวลา 3-4 เดือน)โรคสะเก็ดเงิน ถ้าเข้ามารักษาเร็วไม่ทิ้งไว้จนเรื้อรังรุกรามไปทั่วตัว ยังรักษาให้หาย ยับยั้งโรคไว้ได้ด้วยยาสมุนไพรบางชนิดที่แนะนำในเว็บเพจนี้ ระยะการรักษา 3-6 เดือน โดยประมาณ       *โรคประดงไฟ หรือLichen amyloidosis  สาเหตุไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอย่างเดียว ผิวแพ้ง่ายเกินไป  และสร้างเซลล์ผิดปกติที่ผิวหนัง  แต่ส่วนใหญ่เหตุกระตุ้นที่พบได้บ่อยคือการเสียดสีที่บริเวณนั้นบ่อยๆ  เช่นการ เกา การถู ดังนั้นน บริเวณที่พบโรคนี้ได้บ่อยมักเป็นที่หน้าแข้งเนื่องจากเราต้องใส่การเกง ถุงเท้า ถุงน่อง    การเสียดสีซ้ำไปซ้ำมาจะเป็นตัวการทำให้เกิดการทำลายของเซลล์ผิวหนัง(keratinocyte) เมื่อเกิดการตายของเซลล์ผิวหนัง มันจะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างเส้นใยโปรตีนออกมา(คล้ายกับที่เวลาเราล้มเป็นแผลถลอกแล้วมีการสร้างสะเก็ดแผล) แต่กระบวนการสร้างโปรตีนนั้นไม่สมบูรณ์ กลไกการขับออกจากร่างกายจึงบกพร่อง กลับกลายเป็นสะสมไว้ใต้ผิวหนังเป็นตุ่มนูนหนา คล้ายผื่นขึ้นมาแทน การสะสมของโปรตีนใต้ผิวหนังจะไปรบกวนปลายประสาททำให้เกิดอาการคันขึ้นได้ด้วยlichen-nnok
ยาที่ใช้รักษาโรคผิวหนังทั้งชนิดที่ติดเชื้อ /แบบไม่มีเชื้อ/โรคคันประดงไฟ และ โรคผิวหนังจากการแพ้สิ่งมากระตุ้นต่างๆ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image_2021-10-28_200217.png

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ร4-1024x614.jpg การรักษาโดยแนวทางของหมอมานิตย์ ศรีพจน์ ด้วยประสบการณ์20ปี ที่ต้องเจอกับโรคผิวหนังที่หายยากหลากหลายชนิด จากการผลรักษาด้วยยาสมุนไพรที่คิดค้นและสูตรวิธีการรักษาได้ผลดีน่าพอใจทั้งคนไข้และหมอดีใจไปด้วยกัน  ระยะเวลาการรักษาประมาณ 2-4 เดือน ระยะการรักษาไม่นานเกินไป และเป็นการปรับสมดุลของร่างกายไปในตัวพร้อมกับการรักษา ส่วนค่ายารักษาไม่แพง สามารถรักษาหายได้ ติดต่อปรึกษาหมอก่อนได้ครับ ส่วนยาที่จัดให้คนไข้ ขึ้นอยู่กับลักษณะอาการขอให้หมอวินิจฉัยก่อนนะครับ โปรดติดต่อปรึกษาที่ โทร/ไลน์ 0823877288 ไอดีไลน์ yaforyou  ด้วยความยินดีครับ 

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ร2-1024x614.jpg

   *ข้อปฏิบัติระหว่างการรักษา                                                                                                           -หลีกเลี่ยงหรืองดอาหารรสหวาน ขนมอบกรอบต่างๆ น้ำหรืออาหารที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ และผลไม้รสหวานจัด                                                                                                          -งดอาหารรสจัด งดอาหารที่ไม่สุกเ ไม่สด ไม่สะอาด                                                                      -งดเครื่องดิ่มมีแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์                                                                                            -งดอาหาร ผัก ผลไม้ดอง และงดหน่อไม้                                                                                        -อดทน อดกลั้น เมื่อมีอาการคัน ไม่ควรเกาเพราะจำให้ติดการเกาเป็นนิสัย ให้แก้ไขได้โดยเช็ดถูด้วยแอลกอฮอล์ทั่วไป แต่ถ้ายังไม่หายคันอีก ให้เช็ดด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำเย็น อีกครั้ง    -หากมีกิจกรรมร่วมเพศโดยฝ่ายชายต้องสวมถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพตามมาที่ไม่อาจคาดการณ์ได้

This image has an empty alt attribute; its file name is Aacontact-us-1.jpg

mapok (1)

493 ตอบกลับไปที่ รักษาโรคผิวหนัง/โรคเริม/งูสวัด/แผล/สิวอักเสบ/โรคสะเก็ดเงิน/แผลริมอ่อน/ด่างขาว/ประดง/โรคไลเค่นอะไมลอยโดซิสLichen amyloidosis

 1. Ked พูดว่า:

  เป็นแผลเป็นจากยุงกัด สามารถใช้อะไรเพื่อลดรอยแผลเป็นได้อ่าค่ะ

 2. จิดาภา พูดว่า:

  คือเป็นหลายโรคเลยค่ะ1-ประสาทหูเสื่อม(มีเสียงในหูตลอดเวลา)เสียสุขภาพจิตมากค่ะ 2-เป็นโรคด่างขาวขึ้นบริเวณแขน ขา ค่ะ 3-เป็นโรคนอนหลับๆตื่นๆนอนไม่ค่อยหลับรึหลับรอดเดียวยาวเลยค่ะตื่นขึ้นมาทำให้เพลียประสาทมึนๆงงๆ ทึ่กล่าวๆมายาของคุณหมอรักษาหายได้มั้ยค่ะ อยากหายอยากสุขภาพกายสุขภาพจิตดีจริงๆค่ะโรคภัยบั่นทอนสุขภาพกายส่งผลถึงสุขภาพจิตด้วยค่ะ

 3. sak พูดว่า:

  คุณหมอครับ
  1 ผมมีผื่นขึ้นที่ก้นแข็งๆไม่มีน้ำเป็นมาแต่เด็ก พอทายาก็ดีขึ้น พอสักพักก็กลับมาเป็นอีก
  2 มีผื่นทีหนังอวัยวะเพศ แดงๆ หลายเดือนแล้ว ซื้อยามาทาไม่หาย แต่ดูเหมือนจะไม่เพิ่มขึ้น
  3 เพิ่งเป็นรอยแดงตรงขาอ่อน เป็นร่องยาวเหมือนผิวบางลง เริ่มขยายใหญ่ขึ้น เหมือนมองเห็นเนื้อ

  รบกวนด้วยนะครับเครียดมากครับโดยเฉพาะ 2,3

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ sak
   -เป็นอาการโรคผิวหนังรุกรามขยายพื้นที่
   -ต้องการรักษาให้หายติดต่อมาที่หมอโดยตรง

 4. ่Ball พูดว่า:

  เรียนคุณหมอคับ พอดีผมเป็นผื่นคันบริเวณก้น พได้ประทาณ1สัปดาห์ หลังจากนั้นก็มีน้ำเหนียวๆไ
  หลออกมาทางทวาร มันคือโรคอะไรหรอคับ

 5. นฤภร พูดว่า:

  หมอค่ะ ยายของดิฉันมีอาการปวดเเก้วหู (กระตุกเเล้วค่อยจี๊ดไปที่หัวทำให้เกิดอาการปวดหัวตามมาด้วย เริ่มเป็นวันนี้ค่ะ 7/08/14) ส่วนบริเวณต้นคอเกิดตุ่มใสๆ1เม็ด เเละ เกิดเเผลทีที่เเกะเเล้วอีก2ตุ่ม ส่วนบริเวณหนังศรีษะมีตุ่มเม็ดสีเเดงขึ้น ไม่ใช่หนองนะค่ะ เเล้วก็ไม่ใสด้วยคะ ประเด็นคือ อยากทราบว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโรคอะไรหรือเปล่า เเล้วต้องไปหาหมอหรืว่าเเค่รักษาเเผลให้หายค่ะ เเละช่วยอธิบายอาการของยายดิฉันด้วยค่ะว่าทำไมจึงเกิดขึ้นได้ (ข้อความอันไหนที่อ่านเเล้วกำกวมต้องข้ออภัยด้วยนะค่ะ)

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ นฤภร
   -น่าจะติดเชื้อแล้ว รีบไปพบแพทย์ที่ รพ. ใกล้บ้าน
   -ถ้าต้องการรักษาทางนี้ให้ติดต่อเข้ามาอีกที

 6. บีญ่า พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ดิฉันอายุ43ปี ประจำเดือนมาทุกเดือน มาเดือนนี้เดือนสิงหายังไม่มาก็มีตุ่มแดงๆแข็งๆขึ้นมาที่ก้นใกล้ๆกับทวารหนักวันแรกจะคันนิดๆวันที่สองจะเริ่มเจ็บๆแสบๆยิบๆเลยค่ะคันด้วยค่ะ ซื้อยาที่ร้านขายยามาทาก็เหมือนจะลามเริ่มเป็นปื้นใหญ่ ไม่ทราบว่าดิฉันเป็นโรคอะไรคะ ร้ายแรงมั๊ยคะมีทางรักษาให้หายขาดมั๊ยคะดิฉันเป็นกรดไหลย้อนและลำไส้แปรปรวนด้วยค่ะเกี่ยวกันมั๊ยคะ แล้วเรื่องเสื้อผ้าถ้าซักรวมกันจะติดต่อมั๊ยคะ รบกวนคุณให้ความกระจ่างด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ บีญ่า
   -เป็นลักษณะอาการขอบทวารอักเสบ ไม่ใช่โรคร้ายแรง
   -ซักเสื้อผ้ารวมกันไม่สามารถติดได้
   -ต้องการรักษาให้หายติดต่อมาได้

 7. jum พูดว่า:

  อยากได้เบอโทรคุนหมอค่่ะ จะปรึกษาโรคผิวหนัง
  เป็นเม้ดใสๆตามฝ่ามือ คันตามแขนขา เป็นเม็ดแดงๆ เป็นๆหาย บางทีก็เป็นที่เดิม รักษาอย่างไรคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ jum
   -เบอร์ได้ระบุชัดเจนในเวบไซต์นี้แล้ว สามารถโทรมาได้
   ให้ดูข้อมูลตัวยาในเวบเพจนี้ก่อน

 8. Sai พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ หนูเป็นผื่นค่ะ ซึ่งไม่ทราบว่าแพ้อะไร เป็นๆหายๆค่ะ ผื่นตอนแรกจะมีลักษณะเหมือนเป็นตุ่มยุงกัด พอซักพักจะเริ่มขยายตัวเป็นวงกว้าง มีลักษณะเป็นวงกลมใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและเป็นเส้นๆ นูนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด มีอาการคันและแสบร้อนวูบๆบริเวณที่เป็น ลามด้วยค่ะ เป็นที่ขา แล้วก็ไปขึ้นที่แขน ที่ลำตัวบ้าง ตอนแรกหนูทาแก้แพ้ และทานยาแก้แพ้เข้าไปด้วย พอรุ่งเช้าก็หายไปค่ะ แต่พอเย็นอีกวันก็เป็นอีก สัปดาห์นี้หนูเป็นๆหายมา 2-3ครั้งแล้วค่ะ ไม่ทราบว่าหนูเป็นโรคอะไรค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Sai
   -เป็นอาการของโรคผิวหนังอักเสบ
   ต้องการรักษาให้หายดูข้อมูลแนะนำตัวยา แล้วติดต่อเข้ามา

 9. Saisau พูดว่า:

  รบกวนขอถามคุณหมออีกซักนิดนะคะ ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรค่ะ
  เพราะปกติแล้วหนูไม่เคยเป็นเลยค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Saisau
   -เกิดจากหลายสาเหตุ ไม่สามารถชี้ชัดได้
   -ต้องการความรู้ให้ศึกษาข้อมูลในเวบเพจนี้ได้

 10. SAI พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ขอปรึกษาอาการผื่นแดงเป็นจ้ำๆ เป็นนอกร่มผ้า ตามแขนและขาเป็นมาเดือนนึงแล้วค่ะ ไปหาหมอผิวหนังหมอบอกเป็นอาการแพ้ แต่ไม่ระบุว่าแพ้อะไร ทายาทานยาได้1สัปดาห์ ผื่นแดงลดลง ผ่านไป1สัปดาห์ ผื่นแดงกลับมาเหมือนเดิมเป็นค่ะ (ปกติไม่เคยแพ้ยุงเวลาโดนกัด แต่พอเป็นผื่นแดงครั้งนี้ เริ่มไม่ใจ เพราะโดนยุ่งกัดค่อนข้างมาก) รบกวนคุณหมอช่วยวินิจฉัยหน่อยนะคะว่าเป็นอะไร

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ SAI
   -เป็นอาการภูมิต้านโรคของผิวหนังไม่ดี และน้ำเหลืองไม่ดีแล้ว
   ควรรับการรักษาให้หายเป็นปกติ

 11. tuchan พูดว่า:

  โดนก้างปลาตำแล้วคิดว่าไม่เป็นไร ผ่านมาหลายเดือนจุดที่ถูกตำเกิดอักเสบเป็นหนองเล็กน้อยแล้วก็หายไปเอง หลังจากนั้นอีกหลายเดือนก็เกิดตุ่มแดงกระจายไปตามปลายนิ้ว(เข้าใจว่ากระจายไปตามเส้นประสาท) กระจายห่างๆไม่เป็นผื่นลักษณะเป็นตุ่มแดงๆจะปวดแปล๊บๆเวลาโดนกดทับ บางตุ่มก็มีหนอง ทายาหม่องก็จะค่อยๆหายไป อาหารระยะหลังนี่ตุ่มจะถี่ขึ้นตรงนี้หายตรงโน้นขึ้นใหม่และเริ่มมีอาการคันสลับกับปวดและฝ่ามือจะมีเนื้อตายแข็งหนาๆและคันข้างใต้ผิวด้วย ถ้าทำงานหนักๆมีการกดทับที่ฝ่ามือจะมีอาการรุนแรงมากขึ้น จะปวดใต้ผิวหนังแปล๊บๆหลังจากตบยุงสัก 10-15 วินาที ทายาหม่องประคับประคองมาเป็นปีๆแล้วอยากรักษาให้หาย ช่วยแนะนำด้วยครับ

  ขอบคุณครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ tuchan
   -แนะนำรีบรักษา อาการที่เล่ามาค่อนข้างอันตราย
   ใช้ยาตามสูตรการใช้ยาตามเวบเพจนี้
   -ต้องการรักษาติดต่อหมอโดยตรงครับ

 12. BB พูดว่า:

  สวัสดีคะคุณหมอ ไม่แน่ใจว่าแฟนเป็นอะไรหรือแพ้อะไรตอนนี้อยู่ที่ออสเตรเลียยังไม่ได้ไปหาหมอได้แต่ปรึกษาแพทย์ที่ประจำอยู่ร้านขายยา มีตุ่มเล็กๆแดงๆขึ้นที่หลังผ่านมาสัก4-5วันก็เริ่มขึ้นทั้งตัวและแขนแต่จะขึ้นมากตรงบริเวณหัวไหล่ด้านหลัง มีอาการคันมากเวลาที่อาการร้อน และไม่ได้กินยาแก้คัน และ ทาคาลามาย มีน้ำใสๆ ออกมาจากบางตุ่ม ตั้งแต่เมื่อวานเปลี่ยนไปอาบน้ำเย็นแทนน้ำอุ่นตุ่มทางด้านหลังก็เหมือนจะแห้งขึ้น บางตุ่มบางบริเวณเริ่มแห้งก็ตกสเก็ด ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ ขอบคุณคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ BB
   -อาการที่เล่ามา เป็นอาการแพ้ จากโรคเริม
   การรักษาใช้ยาตามเวบเพจนี้ อย่างต่อเนื่อง
   สนใจรักษาติดต่อหมอโดยตรง

 13. Lek พูดว่า:

  คุณหมอครับ เป็นผื่นสีแดงๆ ขนาดเล็กคล้ายๆ ผิวช้ำเป็นเม็ดเล็กๆ เรียงกันกระจายไปทั่ว ไม่มีน้ำเหลืองหรือหนองไม่ลอกไม่มีขุย ขึ้นบริเวณลำคอ หน้าอกใต้รักแร้ ถึงชายโครง เป็นเฉพาะด้านซ้ายครับ มีอาการคัน ตอนแรกที่รู้สึกว่าเป็นคือตอนขับรถจักรยานยนต์กลับบ้าน แล้วรู้สึกคันกับแสบๆ บริเวณลำคอด้ายซ้ายมาถึงบริเวณใต้รักแร้ จึงรีบกลับบ้านอาบน้ำแล้วนอน ปรากฏว่าอาการคันไม่หายไป กลับคันลามมาเรื่อยๆ นอนไม่หลับเลยครับ เป็นได้ประมาณ 5 วันแล้ว ไม่ทราบว่าอาการข้างต้นผมเป็นโรคผิวหนังอะไรและต้องรักษาอย่างไรครับ ขอบคุณมากครับ

 14. Natdanai พูดว่า:

  สวัสดีครับ คุณหมอ
  ผมเป็นผื่นคัน เนื้อนูนแดง เป็นวง รอบๆ วงจะนูนสูงกว่าตรงกลาง ลักษณะจะคล้ายๆ กับรูปที่คุณหมอนำมาประกอบข้างบน (ในหัวข้อ “โรคผิวหนังแพ้รุนแรง /โรคสะเก็ดเงิน /เรื้อนกวาง”) ที่บริเวณก้นครับ ผมเป็นมาตั้งตั้งประถมแล้วครับ จนตอนนี้อายุจะ 30 ปี แล้ว คิดแล้วก็ประมาณ 10 กว่าปี ผมเคยไปปรึกษาแพทย์มาหลายท่านก็ได้รับคำตอบว่าผิวหนังเป็นเชื้อราบ้าง ติดเชื้อบ้าง สุดท้ายก็ให้ยาทาที่มีขายทั่วไปตามร้านขายยา กับยาเม็ดมาทาน สุดท้ายก็ไม่หายจนถึงปัจจุบันครับ
  ปัจจุบันผมเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยครับ แถมผมแพ้ยา CPM ที่เป็นยาแก้แพ้อีกด้วย (เวลาทานจะมีผื่นแดงขึ้นที่ปาก) เคยสังเกตุว่าตอนมีอาการภูมิแพ้อาจจะทำให้ผื่นเหล่านี้ขึ้นมาได้ ก็ไม่ใช่ครับ ตอนที่ผมสุขภาพดีมันจะขึ้นก็ขึ้น

  รบกวบคุณหมอให้คำชี้แนะให้การรักษาด้วยครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Natdanai
   โรคผิวหนังต่างๆที่ทราบสาเหตุ และไม่ทราบสาเหตุ
   ให้รักษาด้วยยาในเวบเพจนี้ได้เลย คาดว่าใช้เวลารักษาประมาณ 12 เดือนขึ้นไป
   สนใจให้ติดต่อหมอโดยตรง

 15. Ball พูดว่า:

  สวัสดีครับผมมีเรื่องอยากปรึกษาครับ คือเท้าทั้ง2ข้าง
  ตรง ข้างเท้า เเละหลังเท้า ข้อเท้า มีจุดดำๆคล้ายผื่นแต่ไม่ใช่ตุ่ม ไม่มีอาการคันใดๆ กระจายอยู่บริเวนเท้าและข้อเท้า ผมอยากทราบว่าเป็นอะไรและวิธีรักษายังไงครับ ขอบคุณครับ

 16. sit พูดว่า:

  หมอครับ ผมเป็นเหมือนตุ้มแดงๆ คล้ายสิวไม่เจ็บไม่แสบเรยครับ ตรงอวัยวะเพศ แต่เป็นด้านใน เป็นอะไรมั๊ยครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ sit
   -เป็นอาการผิวหนังติดเชื้อ ในอนาคตอาการอาจจะรุนแรงอ และชัดเจนขึ้น

 17. Aui พูดว่า:

  คุณหมอค่ะ คุณแม่มีรอยชำ้เต็มบริเวณต้นขา ไม่ทราบสาเหตุค่ะ ก่อนหน้าที่จะเป็นอาทิตย์นึงคุณแม่ได้ไปนวดมาไม่ทราบว่าเกี่ยวกันมั้ยค่ะ แต่รอยชำ้ที่กระจายทั่วขาน่ากลัวมากค่ะ. ขอให้ไปหาหมอคุณแม่ก็ไม่ยอมไปค่ะ อยากทราบว่าอาการข้างต้นที่บอกมาน่าจะเป็นอะไรหรือค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบงคุณ Aui
   -คุณแม่มีปัญหาสุขภาพอาจมีปัญหาจากความเสื่อมของไต หรือตับ ก้ได้
   ไม่เหมาะกับการนวด

 18. sit พูดว่า:

  มีวิธีรักษามั๊ยครับ หมอ

 19. noinar พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  ขอเรียนปรึกษาค่ะ ดิฉันเป็นผื่นแพ้ใต้วงแขนทั้งสองข้าง ตอนแรกเป็นจุดแดง ๆ เป็นปื้นและใต้ผิวหนังคัน จากนั้นก็มีการลอกเป็นขุยเหมือนรังแค ยิ่งเกายิ่งเพิ่มและคัน รวมทั้งมีลักษณะคล้ายเนื้อตายหรือแตกลายค่ะ มีอาการบรรเทาลงบ้างเป็นระยะ เป็นมาประมาณ 4 ปีแล้วค่ะ เคยไปหาหมอผิวหนังเขานำเนื้อเยื่อไปตรวจบอกแค่เป็นผื่นแพ้ให้ยาแก้แพ้ telfast มาทานและครีม TA 0.1% เพื่อทาบริเวณที่เป็นผื่นก็เพียงบรรเทาอาการ ล่าสุดเนื้อใต้วงแขนบุ๋มเป็นวงกลมกว้างประมาณ ครึ่งเซ็นและปากแผลมีอาการนูนแดงเหมือนเนิ้อตายอาการเหลานี้คือโรคอะไรคะ พอจะทีทางรักษาให้หายขาดได้มั๊ยคะ ขอความกรุณาจากคุณหมอด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 20. Mookthida Rattanawichai พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ คือหนูมีเรื่องปรึกษา คือแฟนหนูมีรอย..จ้ำเลือด บริเวณหน้าท้อง เป็นเต็มเลยค่ะ ไปหาหทอ หมอไห้ยาทา แล้วนัดทุกเดือน ไม่หายสักที..รบกวนคุณหมอบอกหนูทีนะค่ะ ว่าเปนอะไร ขอบคุณค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Mookthida Rattanawichai
   -น่ามีปัญหาการติดเชื้อ เส้นเลือดฝอยขาด
   -ตอบปัญหาให้ถ้าไม่รักษาก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ

 21. Thanjira พูดว่า:

  สวัสดีคะคุณหมอ ขอเรียนปรึกษาคุณหมอ 2 เรื่อง/โรคคะ ( 1 ) ดิฉันมีปัญหาเรื่องสิวบนใบหน้าเยอะมากโดย 90% ของสิวที่เป็นจะเป็นสิวหัวช้าง ( เหมือนในรูปที่ 3 ของคุณหมอคะ ) และมีบ้างประปรายที่เป็นสิวหัวดำและสิวหัวปิดเม็ดเล็กๆ ซึ่งสุดท้ายก็จะกลายเป็นหัวหนองแต่จะเล็ก-ใหญ่ ก็สุดแท้แต่อาการคะ ส่วนที่เป็นสิวหัวช้างจะไม่เริ่มจากเม็ดเล็กก่อนแล้วจึงเปลี่ยนเป็นอักเสบและกลายเป็นหัวหนอง แต่จะเป็นลักษณะที่โผล่นูนเป็นก้อนใหญ่ใต้ผิวหนังในครั้งแรกเลยแล้วจึงเปลี่ยนเป็นหัวหนองในระยะสุดท้าย เป็นตามจุดต่างๆทั่วใบหน้า และบริเวณมุมปากทั้งสองข้างจะมีสิวเล็ก ๆ คล้ายผื่นประมาณ 10-20 เม็ดใต้ผิวหนังของมุมปากทั้งสองข้าง แล้วจะเปลี่ยนเป็นสิวหัวช้างหลังจากนั้น ทั้งหมดนี้เริ่มเป็นในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาคะ , ( 2 ) ปัญหาเรื่องบาโทลีน ซีสต์คะ 2 ปีก่อนต้องผ่าหนองออกติดต่อกัน 5 ครั้งภายในระยะเวลา 2 ปีคะ ทรมานมากคะ จึงอยากปรึกษาคุณหมอว่าจะรักษาด้วยการทานสมุนไพรพลูคาวควบพร้อมกันทั้ง 2 โรคเลยได้หรือไม่คะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Thanjira
   รีบรักษา อาการดังกล่าวเป็นโรคผิวหนัง ซึ่งมาจากน้ำเหลืองเสีย
   รักษาต่อเนื่องประมาณ 8 เดือน
   สนใจติดต่อหมอได้

 22. กอ พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ผมเป็นคนหนึ่งที่อยากแสดงความเห็นบ้าง คือผมไปรักษาอาการโรค มีตุ่มแผล เต็มขา จากปลายเท้าถึงขาหนีบ รักษามาหลายที่ครับ ไม่หาย มีคนไข้ของคุณหมอแนะนำผมจึงไปรักษาทั้งกินและทาต่อเนื่อง ผลที่ได้คืออาการตุ่มแผลลดลงต่อเนื่อง ผมกับรักษากับหมอจนหาย 3เดือนกว่า
  ขอบคุณหมอมานิตย์ อย่างมาก

 23. เม พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ

  ดิฉันมักจะมีอาการก่อนประจำเดือนจะมาประมาณ 7-10 วัน คือมีอาการคันบริเวณรอบเอวและบริเวณต้นขาเรื่อยมาจนถึงน่อง บริเวณที่คันจะเป็นจุดแดงๆ เหมือนยุงกัด พอประจำเดือนมาก็จะค่อยๆ คันน้อยลงๆ จนประจำเดือนหมดก็จะหายคัน แต่พอเดือนถัดไปก็เป็นเหมือนเดิมอีก เคยทานยาสมุนไพรไทยประมาณเดือนกว่าๆ ก็หายไปประมาณ 6-7 เดือน แล้วนี่ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกค่ะ ไม่ทราบว่ามีวิธีรักษาให้หายขาดไม๊คะ

 24. Muiju พูดว่า:

  คุนหมอหนูเปนเริมหลังจากคลอดน้องได้3วันหนูคันมาเปนตงขาหนีบ หนูยุ กทม ถ้าจะรักษาต้องไปหาคุนหมอที่เชียงใหม่ไหมคร๊ มีทางเลือกอื่นไหม แต่ถ้าจำเปนต้องไปหนูก้จะไปรักษาคร๊ อยากหายขาด ให้มันหายขาดไปเลย ช่วยหนูทีคร๊

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Muiju
   -ใช้ยาตามเวบเพจนี้ข้อมูลอยู่ด้านบน หากต้องใช้ยารักษาไม่ต้องเดินทางมา แนะนำนำติดต่อหมอก่อนได้

 25. oil พูดว่า:

  สวัสดีคะ คุณหมอ
  คือแม่ดิฉัน อายุ53 เริ่มแรกมีเม็ดคันที่บริเวณหลังเท้า ขึ้นมาเลยข้อเท้า คัน เกา มาเป็นปีแล้วคะ จนขณะนี้ผิวหนังบริเวณนั้น หนา แห้งเหมือนผิวหนังคางคก เมื่อมีอาการคันแม่จะเกา และขูดหนังที่หนานั้นออก อาการคันจึงดีขึ้น แกเกาจนมีเลือดออกมาเวลาคันคะ รักษามาหลายที่ ซื้อยามาทาหลายครั้ง แต่ก็ไม่หายคะ มีแค่เบาเทาลง แต่ไม่หายสนิทคะ (แม่เป็นเกษตกร เลี้ยงกุ้ง, เพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนาง แกบอกว่า ตั้งแต่ งมสาหร่าย ก็เริ่มเป็มเม็ดและคัน อย่างที่ได้เรียนข้างต้นคะ) รบกวนคุณหมอแนะนำ ตัวยา หรือวิธีรักษาด้วยคะ

  ขอบคุณคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ oil
   -ควรหลีกเลี้ยงการงมสาหร่ายก่อน
   -ใช้ยาแคปซูลพลูคาว และ ยาทา ต่อเนื่อง 4-5 เดือน ทำตามข้อแนะนำเคร่งครัด
   -ควรเช็ดทำความสะอาดให้บ่อยขึ้น
   -ต้องยาเพื่อรักษาติดต่อหมอได้

 26. จิรัฏฐา พูดว่า:

  เรียนคุณหมอ
  ลูกสาวอายุ 12 (เป็นภูมิแพ้ไรฝุ่น) คันตรงข้อพบแขนขวา เวลางอแขนจะมีลักษณะผิวย่นๆ หนาๆ (พยามยามไม่เกา และงดขนมถุงทุกชนิด งดอาหารทะเลทุกชนิด) เคยเอาที่ส่องขยายทางคอมพิวเตอร์ขยายดูเป็นขาวๆ เหมือนผิวแห้ง ตอนนี้ขยายวงกว้างขึ้น และเริ่มมีรอยคล้ำนิดหน่อย (เหมือนรอยเป็นที่เกิดจากการเกา..แต่ลูกสาวไม่ได้เกา กลัวเป็นแผลเป็น) ตามข้อพับแขนอีกข้าง และข้อพับขาทั้งสองข้าง แต่ไม่คัน (ง่ามหว่างขาไม่เป็น) บางครั้งก็ทุเลา คือ เป็นปื้นบางๆ เหมือนกำลังจะหาย แต่ก็ไม่หายสักที บางครั้งก็ดูเหมือนผิวตรงที่มีปัญหาหนามากขึ้น (เป็นมาแล้วประมาณ 4-5 เดือน โดยเริ่มจากเหมือนโดนแมลงอะไรกัดแล้วคันมาก)… ขอความกรุณาคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ จิรัฏฐา
   -แนะนำใช้ยาเวบนี้ อาการจะพัฒนาดีขึ้นตามลำดับ
   -ติดต่อหมอเพื่อรักษาได้

 27. เน พูดว่า:

  เรียน คุณหมอมานิตย์ ผมเป็นสะเก็ดเงินมา 7 ปี เริ่มแรกน่าจะเป็นที่ศีรษะ แต่เข้าใจเป็นรังแค แล้วมาเป็นที่ข้อศอก ลักษณะแห้งเป็นขุย ไปหาหมอบอกเป็นสะเก็ดเงิน รักษาไม่หาย ให้ยาสเตรียรอยด์มา อาการไม่ดีขึ้น เริ่มเป็นที่หน้าแข้ง และกระจายไปทั่ว หลังมือหัวเข่า ก้นกก เอว หลัง แขน ใบหู หน้า ที่ละจุดสองจุด รักษา รพ. มาได้เกือบ 5 ปี รับรู้เกี่ยวกับพิษภัยของสเตรียรอยด์ จึงเปลี่ยนการรักษามาเป็นแบบทางเลือก รับประทานอาหารเสริม ประเภทอัลฟาฟ่า วิตามินซี นํ้ามันปลาefa ทาโลชั่นบํลรุงผิว เลิกอาหารประเภทเนื้อ(แต่ยังทานนานๆที) อาการเริ่มดีขึ้น อาการคันน้อยลง ผื่นเริ่มจางหายบาส่วน แต่ยังมีผื่นใหม่ขึ้นมาอีก เหมือนสิวแล้วขยายกว้างขึ้น แห้งมากกังวลและขาดความมั่นใจ เหมือนคนสิ้นหวัง ตอนนี้ต้องใส่่แต่เสื้อแขนยาว กับกางเกงขายาว เพราะที่ข้อศอก หัวเข่า หน้าแข้งผื่นแดงเป็นบริเวณกว้าง ใบหน้า หน้าผาก ใบหู ซอกหู ขอบชายผม เป็นผื่นแดงแห้งลอก  จึงขอรบกวนขอคําปรึกษาจากคุณหมอครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ เน
   -อาการที่เล่ามา ถือว่าค่อนข้างรุนแรง
   -แนะนำการรรักษาที่นี้ช่วยให้อาการดีขึ้น

 28. aoom พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ พอดีหนูเป็นอาการแบบผื่นคล้ายยุงกัด มีอาการคัน ที่ไหล่2ข้างหลังเล็กน้อย ที่ต้นขา แขนบางทีก็ขึ้นหลายที่ค่ะ ก็เป็นแข็งๆคล้ายมีหัวสิวข้างในด้วยค่ะ เวลาเกาแล้วจะเป็นแผลรูๆคล้ายแผลอิสุกอิใสค่ะ มีขอบแผลแข็งๆไตๆ ค่ะแผลแห้งช้า เพราะแผลเป็นรูหลุมลึก บางทีก้อขึ้นที่หน้าค่ะ แต่จะคันตรงแผลด้วยค่ะ หนูเครียดค่ะ เพราะแขนขาจะลายหมดแล้วค่ะ แต่แผลจะเป็นนูนๆแข็งๆนะคะ คุณหมอ พอทราบมั้ยค่ะ ว่าอะไรคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ aoom
   -น่าจะเรียกว่าโรคน้ำเหลืองเสีย
   -ต้องการการรักษาติดต่อมาได้
   -รักษาให้หายได้

 29. เมย์ พูดว่า:

  คุณหมอคะคือว่าหนูอยากถามว่าแผลที่เริ่มจากตุ่มเล็กๆและมีอาการคันมากไม่ว่าเกาหรือไม่เกามันก็จะลามไปเองแผลเกิดที่สโพกค่ะและกลายเป็นแผลใหญ่1จุดเวลาใช้มือแตะที่แผลจะมีอาการคันและร้อนมากพอปล่อยไว้สัก2-3อาทิตย์แผลก็จะตกสะเก็ดเป็นรอยดำๆหนูเครียดมากเลยค่ะจากผิวขาวๆแต่ตอนนี้มีแผลเป็นรอยดำๆพอแผลเก่าหายแผลใหม่ก็มาอีกคราวนี้มันเกิดตรงขาอ่อนค่ะใส่กางเกงขาสั้นไม่ได้เลยอายมากเกิดเป็นแผลแบบเดิมเลยค่ะแผลที่2ยังไม่ทันหายเลยแผลที่3ก็เริ่มละค่ะที่ข้อเท้าคันมากคือหนูอยากทราบว่าหนูเป็นอะไรคะและหนูก็ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยและควรใช้ยาทาแบบไหนถึงจะหายขาดเพราะมันลามมาเรื่อยๆเลยค่ะ

 30. toon พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุนหมอ หนูเป็นน้ำเหลืองไม่ดี ตอนนี้เป็นรอยแผลเป็นดำๆหลายจุดและเยอะมากเป็นรอยดำเต็มขาเลยค่ะ ยิ่งหน้าร้อนคันและเกาจนเป็นเยอะหนักมาก ตอนนี้ไม่มีแผลสดค่ะ มีแต่รอบดำอย่างเดียวโดยเฉพาะบริเวณข้อพับขาทั้งข้างเป็นรอยดำเยอะมากวงกว้างเลยจนถึงขาบนเลย หนูควรจะกินยาและทาอะไรดีค่ะช่งบแยะนำหน่อยค่ะ ตอนนี้ก็จะ25แล้ว หายยากเหลือเกิน ขอบคุนค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ toon
   -แนะนำให้ดูข้อมูลตัวยาในเว็บเพจนี้ก่อน
   -แล้วติดต่อหมอสอบถามได้

 31. sittichai พูดว่า:

  มีเรื่องจะรบกวนคุณหมอหน่อยคับ
  พอดีว่าอยู่ๆก็มีตุ่มแข็งๆขึ้นบนศรีษะ ทั่วไปหมดเลย เวลาคันจะคันมาก พอเกาจะมีน้ำเหลืองไหลออกมาแสบร้อน ตอนนี้สระผมก็แสบไปหมด พอดีว่าแม่เป็นโรค ความดัน หัวใจ ไขมันในเส้นเลือด
  อยากจะขอคำแนะนำจากหมอหน่อยคับ ว่าควรทำยังไงดี รบกวนหมอด้วยนะคับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ sittichai
   -แนะนำยาที่เห็นเว็บเพจ เมนูเรื่องโรคผิวหนัง
   -ใช้ยาแคปซูลพลูคาว และทาครีมเอ็นโทนิก ก่อนทาครีมต้องเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้ง
   ใช้อย่างต่อเนื่องโรคที่เป็นจะค่อยๆลดลงจนหายหายเป้นปกติ

 32. pawanrat พูดว่า:

  ลูกสาวอายุ 15 ปีค่ะ เป็นผื่นตามข้อพับต่างๆ มาตั้งแต่เล็กๆ ปัจจุบันอาการหายไปมากแล้ว เหลือแต่บริเวณข้อพับที่เข่าค่ะ จะขึ้นผื่นบ่อยๆ เกาจนเป็นแผลเป็น อยากจะรบกวนคุณหมอให้ช่วยจัดยาให้ด้วยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ pawanrat
   -อาการผื่นที่ข้อพับสามารถรักษาให้หายขาด ด้วยการใช้ยาเว็บเพจนี้
   และปฏิบัติตามคำแนะนำ
   -เชิญคุณติดต่อหมอก่อน

 33. nat พูดว่า:

  รบกวนหน่อยคะ ตอนนี้ลูกสาวอายุได้1ขวบครึ่งคะ ตามผิวหนังมีเม็ดๆขึ้นตามข้อแล้วตอนนี้เหมือนจะเริ่มมีเม็ดเล็กๆขึ้นตามตัว แต่ไม่แดงและไม่มีอาการคัน เลยอยากทราบว่าน้องเป็นอะไรกันแน่เพราะเคยถามหมอตอนไปฉีดยาประมาณกลางเดือนที่แล้วหมอบอกว่าเป็นผื่นให้ยามาทา แต่ก็ยังไม่เห็นดีขึ้น รบกวนตอบด่วนหน่อยนะคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ nat
   -ในวัยนี้เด้กมักจะมีพิษไข้ตามวัย หากคุณทุกข์ใจอาการเด็กไม่ดีขึ้นคุณสามารถ
   ติดต่อหมอได้ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ไม่แจ้งรายละเอียดในนี้

 34. Waew พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ดิฉันเป็นสะเก็ดเงินมา10ปี แต่ตอนนี้ผื่นขึ้นเยอะมาก
  ลามมาที่แขนเป็นจุดๆแดง กลุ้มใจมากค่ะเพราะต้องงานพบปะผู้คน

 35. แม่แดง พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  ดิฉัน เป็นโรคหนังมีตุ่มผื่นเต็มขาทั้งสองข้าง รักษามา10ปี ไม่หาย ดิฉันเปิดเนตเจอขอให้หมอมานิตย์จัดยาให้ เพราะไม่มีทางแล้ว ไม่คิดเคยว่าสมุนไพร ที่หมอจัดมา ทั้งกิน และทา ได้ผลดีมาก
  ดีใจมาก ดิฉันคิดยังมีคนอีกมากที่เป็นอย่างดิฉัน ลองมาพิจารณาการรักษา ตัดอคติในใจออกไป
  ดิใจเอาใจช่วยหมอค่ะ

 36. p'lek พูดว่า:

  สวัสดีคุณหมอ และทุกคน
  ผมเคยมีปัญหาเกี่ยวอาการแพ้ คันตามตัว ร่างกายอ่อนเพลีย ท้อถอยมาก และมีปัญหาไวรัสตับ
  ผมใช้ยาแคปซูลพลูคาวของไปตามคำแนะนำทานไป 8เดือนไปตรวจผลออกมา แอนตี้เจนมีผลออกมาเป็นลบ และภูมิต้านสูงขึ้น เป็นบวก ผลออกดีครับ และที่ผมรู้สึกตอนนี้แข็งแรงดีครับ เวลาเป็นแผลหรือผื่นหายเองได้เร็วมาก ไม่เป็นหวัดเลยครับ
  ขอบคุณหมอในเว็บไซต์นี้มากๆครับ

 37. pim พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ..pim
  พอดีหนูมีอาการผื่นแดงๆขึ้นตามขาค่ะมันบวมและปวดขาค่ะไม่ทราบว่าเป็นไรค่ะเป็นแผ่นบวมด้วยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ pim
   -คาดการได้ว่าเป็นโรคผิวหนัง แต่จะเรียกชื่อโรคอะไรต้องชัดเจนกว่านี้

 38. Bom พูดว่า:

  สวัสดีคับ
  ผมมีอาการคันตรงนิ้วเท้ามีผิวหนังลอกเป็นแผ่นๆ
  ถ้าเปียกก็สามารถลอกออกได้เลย
  แต่ตอนแห้งจะแข้งพอผมเดินก็จะแตกกลายเป็นแผล
  คันมากเลยคับ
  ผมไม่ทราบมันเป็นโรคอะไรแล้วจะรักษาอย่างไรคับ
  เป็นมา5เดือนได้แล้วคับ

 39. ดา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ หนูมีปัญหากับสุขภาพผิว คือจะคันง่าย และล่าสุดหนูมีผื่นขึ้นเป็นดวง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่ง ซม. สีน้ำตาลไหม้ เป็นเยอะ ตามตัว ขา และมากสุดตามใต้ร่มผ้า ไม่ทราบว่าหนูเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา หรือมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดหรือเปล่าคะ รังแคก็เยอะเกาะตัวหนา มีประวัติพี่สาวเป็นโรคสะเก็ดเงินอยู่ด้วย หนูจะเป็นไหมคะ

 40. Chawajan Jiamkorakot พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ คือ ตามร่างกายจะมีปื้นดำ ๆ ขึ้นมาเหมือนเป็นฝ้า จากเล็ก ก้อเริ่มขยายวงกว้างขึ้น เป็นตรง เอว บริเวณท้อง และข้างวงแขน รวมทั้งเป็นฝ้าที่หน้า แต่ไม่มีอาการคัน หรืออะไรเลยนะคะ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร หรือ ต้องรักษาอย่างไรคะ ขอบคุณนะคะ จะรอคำตอบนะคะ

 41. ตั๊กแตน พูดว่า:

  ขอเรียนปรึกษาคะ หนูจะมีตุ่มคล้ายๆ สิว ขึ้นบริเวณท่อนแขน กลางคืนจะคันมากเลยคะ พอเกามาๆ จะลามเป็นกาบๆ เป็นวงๆ แล้วผิวก็ลอกแบบแห้งๆ คะ มันเป็นโรคอะไร

 42. กี กี้ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ขอปรึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ตุ่มแผลแข็งตกสะเก็ด พอแกะสะเก็ดออกก็กลับมาตกสะเก็ดแข็งอีก(คล้ายหูด)แต่ไม่คันนะคะและก็ไม่ขึ้นเพิ่มด้วย คือ พี่สาวหนูตอนที่ยังไม่มีลูกก็ไม่เคยเป็นแต่หลังคลอดตกเลือดไม่ได้กินยาขับน้ำคลาวปลา ก็เป็นลมพิษบ้าง คันบ้าง แต่ก็ไม่บ่อยเท่าไหร่นะคะ แต่ตอนหลังเปิดให้ดูมี่แขน คลายๆจะเป็นขลุยๆพอลูบดูเหมือนข้างในจะเป็นเส้นๆไม่รู้ว่าหูดหรือสะเก็ดเงินหรืออะไรกันแน่เลยรบกวนถามคุณหมอช่วยตอบคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ กีกี้
   -อาการโรคที่เกิดที่ผิวหนังบริเวณที่อับชื้นแล้วหายยาก เกิดจากปัญหาคุณภาพของโลหิต และน้ำเหลืองไม่สมดุล
   -ต้องการรักษาให้หายควรติดต่อมา

 43. Heart. พูดว่า:

  สวัสดีครับคุนหมอ
  ผมขอปรึกษาหน่อยน่ะครับ ผมเป็นอะไรไม่รู้คับ มีเม็ดขึ้นตามขา แขน เม็ดนั้นสีแดงแล้วคันยุบยิบๆผมเลยเอายาหม่องทา ปรากฎว่ามีน้ำใสๆออกมานิดเดียวอยุ่บนเม็ด คล้ายหยดน้ำ คับ

 44. njoy พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ อยากขอปรึกษาเรื่องคุณพ่อหน่อยค่ะ เริ่มจากพ่อจะบ่นว่าเจ็บแปล๊บๆเจ็บมากที่บริเวณขาประมาณ2วันแล้วต่อมาหายเจ็บ แต่มาเจ็บที่ข้างลำตัวใต้รักแร้ลงไปถึงเอวเจ็บแปล๊บๆเจ็บมาก อาการเจ็บจะมาเป็นระยะๆ ผ่านไปทั้งหมด5วันก็ยังคงเจ็บเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเม็ดผื่นตั้งแต่หน้าท้องซีกขวาลามมาจนถึงไขสันหลังพอดี เลยคิดว่าเป็นงูสวัดหรือเปล่าคะ แต่ที่กังวลมากคือพ่ออายุ57ปีแล้วและเคยผ่าตัดโรคหัวใจมาก่อนกลัวว่าจะเป็นอย่างอื่นไปอีกค่ะ ตอนนี้ประมาณ10วันแล้วนับจากวันที่เริ่มเจ็บแปล๊บก็ยังไม่หายเลย แถมยังลามไปเจ็บแปล๊บที่หัวอีกยิ่งน่าเป็นห่วงค่ะ คุณหมอแนะนำให้ทำอย่างไรดีคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ njoy
   -ต้องการรักษาติดต่อมา เพื่อปรึกษาใช้ใช้ยา และข้อปฏิบัติที่สำคัญ
   -โรคกลุ่มนี้มีอันตราย ไม่ประมาท

 45. noon พูดว่า:

  หนูมีอาการคันทิ่คออ่ะค่ะแล้วมันก็มันก็คันตรงข้อพับแล้วก็รามคนคันทั้งตัวออกร้อนที่คอทั้งคันทั้งแสบคันหนังหัวยันปลายเท้า ก่อนมีอาการหนูเอาผงขมิ้นมาผสมแก้ปวดอักเสบ มาแต้มตรงสิว สักพักก็มีอาการที่บอกค่ะ

 46. วิไลนุช พูดว่า:

  รบกวนหน่อยค่ะ เป็นมาเกือบ 10ปีแล้ว ฝ่ามือกับฝ่าเท้าจะบางลอกเป็นขุย จะกำมือไม่ได้ เดินมากใช้งานมือมาก มันก็จะแตกเห็นเนื้อแดงๆ จมูกเล็บเสีย เล็บเสีย พึ่งยาคลีนิคมานานมากค่ะ อาการดีขึ้น แต่ถ้าขาดยาสักอาทิตย์อาการก็จะกลับมาเหมือนเดิม เวลาอาการเริ่มจะหนัก จะปวดระบบทั้งฝ่ามือฝ่าเท้าเลย จะมีอาการคันเฉพาะบริเวณที่จะลามค่ะ

 47. มิว พูดว่า:

  สวัสดีคะคุณหมอ
  อาการนี้เกิดขึ้นมาได้ประทาณ 1 เดือนเศษแล้วคะ
  เริ่มแรก คันที่หูก่อน หูเริ่มลอก แล้วก็มาเป็นผื่นขึ้นที่หางตาคะ
  แล้วก็มาที่แขน กลายเป็นเม็ด ๆ ผื่น ๆ ไปหาหมอผิวหนังให้ยาทา บอกว่าแพ้ฝุ่น แพ้สัมผัส จากนั้นก็ไปหาหมอ รพ.ก็ฉีดยา และก็ให้ยาแก้คันมาทา ก็กลับไม่ดีขึ้น เลยไปซื้อยาประดงทรงช้างที่ว่าแก้ผื่นแก้คัน ทานไปสักพักก็เหมือนมีผื่นขึ้นที่คอ คันแล้วก็ลามเป็นผิวแข็ง ๆ ย่น ๆ แล้วตอนนี้ผิวช่วงคอดำมาก และเป็นขุย ๆ ลอก ๆ คะ อยากให้คุณหมอดูคอ กับ แขน มากเลยคะ ลามเป็นวงกว้าง บางที่ที่คอจะมีอาการตึง แสบ คัน ร้อน ๆ ข้างใน อยากปรึกษาว่าเป็นโรคอะไรคะ
  ส่งรูปให้ดูได้ไหมคะ รบกวนขออีเมล์ เพื่อปรึกษาอาการต่อไปคะ ขอบคุณคะ

 48. เอก พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  อาการเป็นเหมือนหูดหงอนไก่ ปลายอวัยวะเพศตรงปากท่อปัสสาวแต่ะต้องบี้ปลายอวัยวะถึงจะเห็นชัด มีอาการขันด้วย มีแนวทางรักษาให้หายขาดได้หรือไม่ ครับ

 49. ณัฐดนัย พิรานรัมย์ พูดว่า:

  เป็นผื่นแดงคันมีเม็ดเหมื่อนหนองที่ผื่นที่เอวลามมาที่ขาและหลัง
  ปวดหลังไม่มากไม่มีไข้
  ร่างกายปักกะติ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ณัฐดนัย พิรานรัมย์
   -ที่คุณเขียนว่า ร่างกายปกติ หมอแนะนำว่าไม่ควรเขียน ถ้าปกติจริงจะเข้ามาปรึกษาหมอด้วยเหตุใด
   -อาการเป็นผื่นแดงเหมือนมีหนอง และถ้ามีน้ำใสคาดว่าเป็นโรคงูสวัด

 50. นู๋น้ำ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  นู๋เป็นตุ่มขึ้นที่หลังและก้นค่ะ สีแดงไม่มีหัวบีบเจ็บมากค่ะ ไปหาหมอก็บอกว่าเป็นสิวแต่รักษาไม่หายสักทีค่ะ ช่วยด้วยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ นู๋น้ำ
   -ติดต่อเข้ามาเพื่อรักษาหายได้ ก่อนติดต่อมาอ่านข้อมูลการใช้ยาและคำแนะนำต่างๆในเว็บเพจนี้ก่อน

 51. สวัสดีค่ะคุณหมอ
  ดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคที่เกี่ยวกับพี่สาวดิฉันจะปรึกษาคุณหมอคะ
  พี่สาวดิฉันเป็นผื่นขึ้นที่คอ ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2558 จนถึงปัจจุบัน จะมีผื่นขึ้นมาเป็นลักษณะผิวหนังไหม้ ปวดแสบ ปวดร้อนบริเวณไหล่ แขน หัว ปวดกระดูก ยิ่งเวลาอากาศเย็น หรือหนาว แทนที่จะดี แต่กลับมีอาการปวดร้อน และเหมือนกับมีอะไรมาไต่ตามเนื้อตามตัว รักษาโรงพยาบาลต่างๆ มาก้อหลาย รพ. รักษาไศยศาสตร์ก็รักษา แต่ตอนนี้อาการก็ไม่ดีขึ้น ผิวหนังบริเวณที่ไหม้มีอาการลามขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้เริ่มขึ้นมาที่หน้าแล้วคะ ไม่รู้ว่าจะรักษายังไงดี รบกวนปรึกษาคุณหมอด้วยคะ

  ขอบคุณค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ สายบัว บุญคุ้ม
   -แนะนำเดินทางมารักษาได้
   -แสดงความเห็นว่ายังพอรักษาได้

 52. touch พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  ผมมีตุ่มขึ้นมากลางหน้าอก 1 ตุ่ม โดยที่ไม่รู้สาเหตุ ที่แรกอ่านข้อมูลคล้ายๆ ผื่นพีอาร์ แต่ ไม่ใช่ครับ
  เพราะตุ่มของผม จะแสบๆ ร้อนๆ เป็นช่วงๆ รู้สึกได้ชัดเจนและแอบคันเล็กๆ ครับ
  ไม่ทราบว่าเป็นอะไรรึป่าวครับ ขอบคุณครับ

 53. เมย์ พูดว่า:

  อยากทราบว่าเป็นอารัยค่ะ ตอนแรกมุตุ่มแดงขึ้นที่หน้าตุ่มเดียว แล้วยุยุมันก้อลอกลามกว้างค่ะเป็นวงกลม ดวงดวง มัตุ่มใสใสขึ้น ข้างใน
  เป็นมา 3 อาทิตแร้วค่ะ ยังไม่หายเรยค่ะ

 54. มิก พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  ดิฉันป่วยด้วยโรคผิวหนัง มีตุ่มและลายเต็มขา เป็นมานนานจนท้อใจ
  ตัดสินใจรักษาแนวทางหมอมานิตย์ ทำตามข้อแนะนำทุกข้อ อดทนใช้ยามาสี่เดือนได้ผลดีค่ะ
  มั่นใจตัดเองมากขึ้น ได้ผลดีค่ะ ขอบคุณค่ะ

 55. Neer พูดว่า:

  สวัสดีคะคุณหมอ คือหนูไม่รู้เป็นไร ไม่รู้ว่าแพ้อะไร หรือเป็นโรคอะไร อาการคือ มีตุ่มใสๆขึ้นที่ละเม็ดบนร่างกาย พอเกาก็คัน จากนั้น 2-3 วันหายเป็นแผลดำ แล้วก็ขึ้นอันใหม่ เป็นแบบนี้คะ หนูเครียดมาก เพราะร่างกายเต็มไปด้วยแผลดำเลยคะ

 56. จ๋อมแจ๋ม พูดว่า:

  คุณหมอค่ะ พอดีหนูเป็นตุ่มเล็กๆขึ้นมา ตามตัว พอสักพักก็ลอก แล้วก็เป็นแผลเป็นเล็ก แล้วหายไปสักพัก ก็ขึ้นมาใหม่ เป็นโรคอะไรค่ะ หนูควรทำยังไงค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ จ๋อมแจ๋ม
   -โรคผิวหนังชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากเลือดไม่สมบูรณ์
   -ควรใช้ยาในเพจนี้ช่วยปรับสมดุลย์ของเลือด และครีมช่วยสร้างความแข็งแรงของผิวหนัง อาการเหล่านี้จึงหายได้

 57. ปูเป้ ค่ะ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  หนูผมร่วงผิดปกติ แค่ดึงเบาๆก็ร่วงออกมาเป็นกำๆ ยาว,คิ้ว ขน ดกขึ้น
  เส้นผม,หนัง​ศรีษะ,ผิวหนังมันมาก มันจนขึ้นเงา,ผิวบาง,เล็บสีขาว,
  มีตุ่มใสขึ้นที่ แขน ขา หน้าอก, รูขุมขนกว้าง,เป็นสิว​อุดตัน มีเม็ดไขมันเเข็งๆขึ้นที่หัวเยอะมาก
  อ้วนง่าย,หิวบ่อย, อยู่เฉยหงื่อออก ตกขาวมี​กลิ่นแรงง, อารมณ์ไม่คงที่
  ทั้งหมดนี้มันเป็นอาการของโรคอะไร หรือว่ามีมากกว่า1โรค
  คือ​พรุ่งนี้จะไปหาหมอค่ะ หนูต้องไปคลีนิกเกี่ยวกับอะไร ขอบคุณมากนะคะ
  คลินิกโรคผิวหนัง หรือ ตรวจฮอร์โมนทำงานมากผิดปกติ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ปูเป้ ค่ะ
   -ต้องการรักษากับหมอท่านไหน ก็ควรไปปรึกษากับหมอท่านนั้น

 58. Nipha พูดว่า:

  อยากถามคุณหมอค่ะว่าฉันมีตุ่มคันขึ้นที่ขาพับทั้งสองข้างค่ะมีอาการคันพอหายคันตรงที่เดิมก็จะลามไปที่ใหม่แบบนี้เรื่อยไค่ะอยากทราบว่าจะต้องใช้ยาไรทาค่ะถึงหายเป็นมานานแร้วค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Nipha
   -ใช้ยาตามเว็บเพจนี้ได้ โปรดศึกษาข้อมูลก่อนติดต่อในโอกาสต่อไป

 59. แนน พูดว่า:

  คุณหมอคะ หลานชายอายุ 8 ขวบ มีตุ่มขึ้นเหมือนแพ้พวกหญ้าหรือฝุ่นอะไรทำนองนี้ค่ะ พาไปตรวจคุณหมอบอกว่าเป็นเชื้อรา ให้ยามาทา แต่น้องจะมีอาการคัน และเป็นตุ่มน้ำเหลืองตลอดเหมือนคนเป็นลมพิษค่ะ ไม่ทราบมีวิธีรักษามั๊ยคะ รบกวนด้วยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ แนน
   -ฝช้ยากิน และยาทา ตามเว็บเพจนี้ได้ครับ
   -ต้องการรักษาให้หายเป็นปกติติดต่อมาได้

 60. นัน พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  คือดิฉันเป็นโรคหนังศีรษะ คล้ายราขาว มีน้ำเหลืองซึมออกเป็นหย่อมๆ
  ก่อนใช้ยารักษา ได้ปรึกษาหมอและรับยาตามที่หมอจัดให้ ใช้ไป2เดือนตอนนี้
  อาการที่เคยเป็นหายไปแล้วค่ะ แปลกใจมากค่ะ

 61. P พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ คือดิฉันเป็นอะไรไม่รู้ค่ะมันคันมีลักษณะเป็นวงๆเป็นคล้ายตุ่มน้ำค่ะมันคันมากค่ะตอนนี้ขึ้นที่แขนเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร

 62. ไผ่ พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นตุ่มแผลเล็กบ่อย เป็นแล้วหายก็ยากด้วย ผมลองใช้ยาหมอตามเว็บเพจ ก็ได้ผลดีนี่ครับ

 63. ใจ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  ดิฉันมีอาการผื่น และคันบ่อยๆ ตามตัวค่ะ ใช้ยาตามหมอแนะนำรู้สึกกับถูกกับยาดีค่ะ
  ยินดีกับหมอด้วยนะค่ะ
  ขอส่งแรงใจให้หมอทำหน้าที่แบบนี้ตลอดไป ได้บุญค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ใจ
   สำหรับโพสของคุณมีค่าต่อหลายคน หมอไม่ใช่จคนพูดเพราะเอาใจใคร แต่พูดตรงๆยอมรับได้
   สามารถเข้ามารักษาได้ แต่ถ้าคนไข้ที่ชอบคำพูดอ่อนไหวไพเราะ และไม่รับฟังอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องการสื่อสารที่จะรับการรักษาต่อไปได้
   หมอขอขอบคุณ คุณใจที่สละเวลามาโพสสิ่งที่เป็นกำลังใจ และขอให้คนไข้ก่อนติดต่อมาโปรดอ่านข้อมูลก่อนไม่ต้องรีบใจร้อน

 64. นา พูดว่า:

  สวัสดคีครับผมมีผื่นคันขึ้นตามแขนและขาและมีขึ้นตามมือแต่ไม่เยอะตอนนี้ผมเกาจนเป้นแผลเป้นทั้งขาตอนอาบน้ำจะแสบมากครับเพราะสบู่ไปโดนแผลที่มีลักษณะเป้นเม็ดตุ่มผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากไรฝุ่นที่ที่นอนรึปล่าวเพราะที่นอนและผ้าห่มผมไม่ค่อยได้เอาไปตากแดดผมควรรักษายังไงดีครับหรือมีทางรักษาให้หายขาดได้มั้ยครับผมไม่อยากมีแผลและรอยแผลเป็น

 65. เอ พูดว่า:

  หมอครับผมอยากทราบอาการของผมอาการของผมทีแรกมันจะคันก่อนครับพอสักพักมันก้อจะเป็นเหมือนแมลงต่อยผิวจะเป็นแดงๆขึ้นและก็คันปวดนิดๆบางที่มันก้อเริ่มเป็นตุ่มใสๆเหมือนแผลพุกพองครับผมเป็นโรคผิวหนังชนิดใดครับวิธีรักษาใช้ยาอะไรครับผมเป็นมา4/5ครั้งแล้วครับเป็นแล้วก็หายเอง

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ เอ
   -คาดว่าเป็นโรคงูสวัด
   -ดุข้อมูลการใช้ยาในเว็บเพจนี้ แล้วติดต่อมาเพื่อรักษาได้เลย

 66. Tongy พูดว่า:

  คุณหมอคะ ที่จมูกมักเป็นสีแดงๆเหมือนคนเป็นหวัด หรือร้องไห้ พอสัก2-3วัน หนองจะออกจากรูขุม โดยเฉพาะตอนอาบน้ำ และตกสะเก็ดภายใน อีกวันเป็นแยยเดิมค่ะ หนองออกและตกสะเก็ด แผลใหญ่ขึ้นจนเท่าตุ่มยุงกัด แล้วจะหนองออกตกสะเก็ดทุกวันแผลเล็กลงจนหาย ใช้เวลาประมาณ1-2สัปดาห์จนหายไปเองค่ะ ไม่มีหัวสิว พอทราบสาเหตุมั้ยคะ อาการนี้เป็น2-3เดือนที ค่ะ

 67. Khanittha พูดว่า:

  เรียนปรึกษาค่ะ

  ใบหน้าของคุณพ่อมีอาการคือผิวหนังบริเวณจมูกและแก้มมีการนูนแดงขึ้นมาขนาดประมาณ 1-2 เซน 2 จุด เหมือนตุ่มแดงขึ้นมา ไม่ใช่ผื่น ไม่มีอาการเจ็บปวด ไม่คัน แต่ไม่หายเป็นแบบนี้มาประมาณ 2-3 เดือนได้แล้ว โดยไม่ทราบสาเหตุ ได้ไปหาหมอก็ให้ยามาทาก็มียุบลงบ้างแต่ก็ไม่หายสนิท ตอนนี้ถ้าสังเกตุทั่วใบหน้าเหมือนจะมีการแดงน้อยๆ ทั่วใบหน้า แต่ยังไม่เกิดการนูนแดงชัดเจนเหมือน 2 จุดแรก และอาการอีกอย่างก่อนหน้าจะมีตุ่มแดงนี้คือ ตาแดงบ่อยครั้งและเป็นอยู่ข้างขวาข้างเดียว จนตอนนี้ก็ยังเป็นๆ หายๆ อยู่ เวลาไปหาหมอก็ต้องไปหาหมอตาทีนึง หมอผิวหนังทีนึง แต่จริงๆ แล้วอาการมันเกิดไล่เลี่ยกันและเป็นมาต่อเนื่องตลอด โดยผิวที่แดงไม่หายไปเลย แต่ตาแดงเป็นๆ หายๆ ค่ะ คุณหมอ
  คุณพ่อก็เริ่มเครียด และกังวล รักษาไม่หายสักที รบกวนคุณหมอแนะนำด้วยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Khanittha
   -สามารถเดินทางมาพบได้หรือไม่
   -ถ้ามาพบไม่ได้แนะนำโทรมาคุยกับหมอก่อน

 68. ภรณ์ พูดว่า:

  เรียนปรึกษาคุนหมอค่ะ

  นู๋มีตุ่มลักษณะนูนแดง ขนาดเท่าเม็ดถั่วขึ้นตรง บริเวณเนินอวัยวะเพศ มีอาการคันเป็นบางเวลาคะเป็นมานาน1-2เดือนตุ่มไม่ใหญ่ขึ้นหรือหรือยุบลงคะจะมีแต่อาการคัน ยากทราบว่านู๋เป็นโรคอะไรร้ายแรงรึป่าวคะ ขอบคุณค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ภรณ์
   -เป็นอาการของโรคผิวหนังติดเชื้อ ถ้ามีอาการรุกลามรีบรักษา หรือพบแพทย์
   -อาการของโรคที่เล่านี้ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ดโยไม่ได้รับรักษาให้หาย เพราะอาจพัฒนาเป็นโรคร้ายในอนาคตได้

 69. เอ กันยา พูดว่า:

  เมื่อสัปดาห์ก่อน จู่ ก็มีอาการบวมและปวดตรงหลังไหล่ข้างขวาค่ะ ปวดเหมือนโดนทุบ แต่มันบวมๆใต้ผิวหนัง และแดงๆช้ำๆ ตอนนี้มันไม่ค่อยปวดละค่ะ แต่ทิ้งรอยช้ำวงกว้างไว้ และผิวลอกเป็นแผ่นกว้าง แต่ไม่ไม่ใช่เสก็ดแห้งนะค่ะ ลอกแบบแผ่นชื้นๆเลยค่ะ ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรคะ แล้วต้องรักษาไม๊

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ เอ กันยา
   -ที่เล่าอาการไม่ชัดเจน
   -แต่ถ้าต้องการรักษาติดต่อผ่านไลน์ก่อนได้

 70. ตาลหยง. พูดว่า:

  สวัสดีคะคุณหมอ คือ หนูมีจุดดำ เปนวงไม่เล็กไม่ไหญ่คะยุที่คอ เเละบริเวณหลังด้านบนจุดเล็กๆกระจายยุคะ เปนมาจะเข้า2ปีเเล้วคะ ตอนนี้หนุอายุ15ปีคะ

 71. Suni พูดว่า:

  ลูกชาย5 ขวบค่ะมีผดผื่นขึ้นเวลาเล่นกับเพื่อนๆ ไปหาหมอบอกอาการแพ้เหงื่อ ให้ยามาทาอาการดีขึ้นค่ะ แต่หากเล่นแล้วเหงื่อออกมากๆ น้องก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม เป็นมา2 เดือนแล้วค่ะ หลังๆ เริ่มขึ้นจุดอื่นที่ไม่ใช่คอแล้วค่ะ สงสารน้องมาก ใช้ยาตัวไหนได้บ้างคะ

 72. Pim พูดว่า:

  คุณหมอค่ะ คือหนูเป็นฝื่นที่เเคมทั้งสองเเละรอบข้างรูทวารหนัก เยอะมากค่ะ อยากรุ้ว่ามันเป็นอะไรค่ะ รักษาหายไหม
  ไม่มีอาการเเสบหรือคันค่ะ รักษายังงัยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Pim
   -สามารถใช้ตัวยาและปฏิบัติตามที่แจ้งในเวบเพจนี้ เพื่อรักษาให้หายเป็นปกติได้

 73. กล้วย พูดว่า:

  สวัสดีครับ ขอแชร์ครับ
  -อาการของผมที่เคยเป็น ตุ่มผื่นคันแสบร้อนตอนเหงื่ออก เป็นตั้งขา ลำตัว อก-หลัง หัว เป็นมานาน4ปีครับ ผมได้รับการรักษามา4เดือนตอนนี้ผิวเกลี้ยง ด้วยยากินกับครีม ที่หมอมานิตย์จ่ายมาตลอด4เดือนครับ เลยมาขอแชร์ ทางเลือกทางหนึ่งครับ

 74. บุ๋ม พูดว่า:

  สวัสดีคะ ชื่อบ๋มนะคะ ขอสอบถามนิดหนึ่งคะ พอดีว่าเกิดมีตุ่มสีดำนุ้นใหญ่นิดนึ่งคะในคอ แต่พอเราแกะมันกับเลือดไหลนะคะ แล้วที่นี้มันก็มาขึ้นที่ใหม่อีกตุ่มหนึ่งนะคะ อยากทราบว่าเป็นอะไรหรือป่าวคะ

 75. กระถิน พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  ดิฉันขอแชร์ เป็นตุ่มมีน้ำเหลืองไหลใต้ สิวอักเสบทั่วใบหน้า และคางบวม จิตตกมากคะ
  ผลการใช้ยาของคุณหมอตอนนี้ใช้ยามา22วัน ตอนนี้อาการดีขึ้นประมาณ60% แล้วค่ะ
  ขอบคุณหมอมากค่ะ

 76. Bird พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอ ผมมีเรื่องรบกวนปรึกษา เนื่องจากเกิดผื่นเป็นจ้ำๆสีแดงบริเวณหน้าอกไม่ใหญ่มาก มีขึ้นบริเวณอื่นๆแต่ไม่มาก ไม่มีอาการคัน หลังจากนั้นจะบางผื่นจะมีตุ่มหนองเล็กๆตรงกลางผื่น และผื่นดังกล่าวจะค่อยๆหาย แต่จะมีลักษณะผิวที่จะคล้ำกว่าบริเวณอื่น โดยผื่นดังกล่าวจะเกิดอาการหลังจากออกกำลังกาย
  ตอบ คุณBird
  -โรคนี้สามรถรักษาได้ครับ
  -ปรับสภาพร่างกาย เพิ่มความแข็งของผิว และน้ำเหลือง
  -ติดต่อผ่านไลน์ หรือโทรมาได้ครับ

 77. nit พูดว่า:

  สวัสดีคะคุณหมอ หนูมีเรื่องจะปรึกษาอะคะ พอดีตอนเด็กตกเตาถาน แล้วแผลหายมันเป็นด่างขาว เป็นมาน่าจะ16 ปี มีทางรักษาไหมคะ
  -ตอบคุณ nit
  -แนะนำคุยผ่านไลน์ ส่งภาพมา และอาการ มา จะช่วยดูให้ครับ

 78. นานี่ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  หนูเป็นลมพิษบ่อยๆ ตอนนี้รับประทานยาแคปซูลผ่านไป30วันไม่เคยปรากฏการเป็นลมพิษให้เห็นอีกเลย อาการวิตกกังวลหนูหายไปเลย เมื่อก่อนเป็นคนค่อนข้างแปรปรวนมาก

 79. Namsom พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ รบกวนขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ
  ใบหน้าหนูมีตุ่มแดงขึ้นเต็มหน้าค่ะไม่แสบไม่คัน ขึ้นตรงหน้าอกด้วยค่ะ ตุ่มแดงที่ขึ้นตรงหน้า ไม่มีหัวค่ะลักษณะนูนๆ บางทีถ้ามีเหงื่อออก คันยิบๆตรงหน้าผากค่ะ บางครั้งก็จะมีหนองเล็กขึ้นตรงหัว ตุ่มมีลักษณะไม่ใหญ่นะค่ะ เพื่อนบอกเป็นสิวอุดตัน ก็ใช้คลีนซิ่ง ยา โฟมล้างหน้า โลชั่นแต็มสิวต่างๆนาๆๆ ที่ปราศจากสีกลิ่น แอลกอฮอล์. ทุกอย่างที่ว่าดีก็รักษาไม่หายค่ะ ตุ่มนี้ไม่เคยหายไปจากหน้าเลยค่ะ ส่วนมาก จะขึ้นช่วงประมาณเดือนสิงหาคม – มีนาคม หลังๆก็จะเริ่มเบา แล้วก็เป็นใหม่ค่ะแบบนี้ทุกปี ไม่เคยมีหน้าใสกับเขาเลย รบกวนให้คุณหมอชี้แนะด้วยค่ะว่าหนูเป็นอะไร ขอบคุณมากค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Namsom
   -โรคนี้เกี่ยวกับระบบน้ำเหลือง ภูมิต้านต่ำ แพ้ง่าย
   -ปรับปรุงพฤติกรรม และ แนะนำยาในนี้ได้ครับ
   -ต้องการรักษาโปรดติกต่อผ่านไลน์ หรือโทรมานะครับ

 80. Ning พูดว่า:

  รบกวนปรึกษาค่ะ
  ตอนนี้มีอาการคันหนังศรีษะอย่างรุนแรง หนังศรีษะเป็นสะเก็ดหนา และผมร่วงมาก เคยไปพบแพทย์ได้แค่ยาที่เป็นสเตอรอยด์มาทาและแชมพู Tar มาใช้พอหยุดทาสะเก็ดก็จะเกาะหนาขึ้นอีก มีสะเก็ดขึ้นในบริเวณรูหูด้วย ใช้อาการของเซ็บเดิร์มหรือป่าวค่ะมีวิธีรักษาได้มั้ยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Ning
   -อาการใกล้เคียงโรคสะเก็ดมาก
   -แนะนำต้องการรักษาพร้อมปรับภูมิต้าน
   -สามารถติต่อทางไลน์ หรือโทรมา นะครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.