รักษาโรคผิวหนัง/โรคเริม/งูสวัด/แผล/สิวอักเสบ/โรคสะเก็ดเงิน/แผลริมอ่อน/ด่างขาว/ประดง/โรคไลเค่นอะไมลอยโดซิสLichen amyloidosis

 โรคผิวหนังต่างๆ ที่เกิดกับผิวส่วนใดของร่างกายก็จะเรียกชื่อกันไป ตามลักษณะอาการ และ ตำแหน่งที่เกิด ตามตำราการแพทย์แผนไทย เรียกชื่อโรคผิวหนังเรื้อรังรักษายากในกลุ่มโรคเรื้อน เช่น เรื้อนกวาง เรื้อนมูลนก เรื้อนวิมาลา เรื้อนหูด เรื้อนเกล็ดปลา เรื้อนบอน เรื้อหิด เรื้อนดอกหมาก เรื้อนมะไฟ (ที่กล่าวมาเป็นโรคผิวหนังชนิดรุนแรง รักษายาก หรือเป็นอติสารโรค ) โรคผิวหนังในกลุ่มของไข้ไพษไข้กาฬและโรคซึ่งเกิดจากอาการแพ้ และติดเชื้อแบคทรีเรีย ไวรัสต่างๆ โดยมีอาการกับร่างกายต่างกัน และคล้ายๆกัน เช่น ฝี ,กุฎฐโรคพิกัดในกองธาตุ 4  ,ไข้พิษไข้กาฬ 21 จำพวก, ไข้รากสาด 9 จำพวก ,ไข้ประดง ,ไข้กาฬ10 จำพวก, ฝีกาฬในไข้พิษ 10 ประการ ,ไข้กระโดง 4 จำพวก, ฝีกาฬ 6 ชนิด (โรคในกลุ่มนี้ปัจจุบันมีผู้ป่วยมากมาย แต่โรคเหล่านี้ยังรักษาได้ ถ้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง)sigiปัจจุบันพบว่ายังมีโรคอีกหลายโรคที่ติดต่อโดยการร่วมเพศ แต่ไม่ใช่กามโรคที่แท้จริงรวมอยู่ในกลุ่มโรคนี้ด้วย คือ หนองในเทียม (ใช้เฉพาะในชาย) หูดหงอนไก่ เชื้อรา พยาธิในช่องคลอด เริ่ม
หูดข้าวสุก หิดที่อวัยวะสืบพันธุ์ ตัวโลน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบันจึงเปลี่ยนชื่อกามโรคว่า
“โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”
(sexually transmitted diseases)
ซิฟิลิส เกิดจากเชื้อทริโปนีมาพอลลิดุม (tryponema pollidum) มีระยะฟักตัวโดยเฉลี่ย 10-30 วัน
อาการในระยะแรก จะมีแผลเกิดขึ้น เรียกว่า แผลริมแข็ง
มักเป็นที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกลักษณะแผลมีขอบนูนสูงขึ้น ก้นแผลสะอาดเรียบถูกต้องไม่เจ็บ
ระยะนี้หากไม่รักษาก็จะหายได้เองภายใน 3-8  สัปดาห์
อาการระยะที่สอง หลังจากแผลริมแข็งหายราว 3 สัปดาห์
จะมีไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล ปวดเมื่อยและปวดตามข้อ
มีผื่นขึ้นตามบริเวณผิวหนัง เช่น แขน ขา ลำตัว ไม่คันและไม่เจ็บปวด
อาจเป็นอยู่ไม่นานวัน หรืออาจนานหลายเดือนก็ได้ ส่วนใหญ่จะหายไปราว 4-8 สัปดาห์ ในระยะนี้อาจมีลักษณะเป็นตุ่มนูนขึ้นมา
คล้ายยุงกัด แต่มีเนื้อยุ่ย ๆ คลุมบริเวณนี้แพร่เชื้อได้มาก อาจมีต่อมน้ำเหลืองโตหรือผมร่วงได้
ผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาเมื่ออาการทุกอย่างหายก็จะเข้าสู่ระยะแฝง ซึ่งเป็นระยะที่จะไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้น แต่จะทราบได้โดยการตรวจพบน้ำเหลืองให้ผลบวก
อาการในระยะที่สาม พบว่าหนึ่งในสี่ของระยะแฝงจะเปลี่ยนเป็นระยะที่สาม
ซึ่งต้องใช้เวลานาน โดยจะไปเกิดเป็นแผลและเนื้อตายในหัวใจ หรือระบบประสาท
ทำให้เกิดอาการคล้ายคนเป็นโรคจิต การวินิจฉัยโรคนี้ ส่วนใหญ่อาศัยจากการตรวจน้ำเหลือง นอกจากนี้อาจจะขูดบริเวณแผลหรือผื่นหรือเนื้อนูน มาตรวจด้วยกล้องพิเศษ และอาจต้องเจาะน้ำไสันหลัง มาตรวจด้วยในบางรายหญิงมีครรภ์ที่เป็นซิฟิลิสต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ เพราะซิฟิลิสจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ เช่น ทำให้แท้ง ทารกตายในครรภ์ หรือเป็นฟิซิลิสแต่กำเนิด
หนองใน เกิดจากเชื้อไนซ์ซีเรียโกโนร์เรีย มีระยะฟักตัวประมาณ 3-5 วัน
อาการมักเริ่มด้วยปัสสาวะแสบ ขัด มีตกขาวถ้าไม่ได้รับการรักษา โรคนี้อาจลุกลามเข้าไปในโพรงมดลูก ท่อนำไข่ และรังไข่ ทำให้ท่อนำไข่ตันและเป็นหมันในที่สุด
แผลริมอ่อน เกิดจากเชื้อฮีโมฟิลุสดูเครยี (hemophilus ducreyi) มีระยะฟักตัวประมาร 2-5 วัน

เชื้อไวรัส VZV นี้เมื่อเริ่มเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เป็นโรคอีสุกอีใส ซึ่งมักเกิดในเด็ก และจะหายได้เอง ภายใน 1-2 สัปดาห์ เมื่อหายจากโรคอีสุกอีใสแล้ว เชื้อไวรัสชนิดนี้จะไปหลบซ่อนอยู่ในปมประสาทของร่างกาย และรอเวลาที่เหมาะสมกับการเพิ่มจำนวนของไวรัส หรือเวลาที่ร่างกายอ่อนเพลีย ภูมิคุ้มกันลดลง อดนอน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสส่วนใหญ่จะใช้เวลานานเป็นสิบ ๆ ปี หลังจากที่เป็นโรคอีสุกอีใสแล้ว และพบมากในผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุ บางคนจะมีภูมิต้านทานลดต่ำลงหรืออ่อนแอลง
อาการของโรคงูสวัด แบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้   เริ่มต้นผู้ป่วยจะมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ โดยหาสาเหตุไม่ได้ ทั้งนี้เพราะช่วงนี้ภูมิต้านทานของร่างกายลดต่ำลง ทำให้เชื้อไวรัสเริ่มเพิ่มจำนวน เกิดการติดเชื้อ ณ ระบบประสาท จึงมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ ในระดับเส้นประสาท   หลังจากที่ปวดแสบร้อนได้ประมา 2-3 วัน จะเข้าสู่ระยะที่ 2 เริ่มมีผื่นแดง ต่อมากลายเป็นตุ่มน้ำใสเต่ง ๆ (รูปร่างคล้ายหยดน้ำกลิ้งบนใบบัว) เรียงกันเป็นกลุ่ม ๆ เป็นแนวยาว ๆ ตามเส้นประสาทของร่างกายเป็นหย่อม ๆ เช่น ตามความยาวของแขน หรือตามความยาวของขา หรือรอบเอว รอบหลัง หรือศีรษะ เป็นต้น ตุ้มน้ำใสเต่ง ๆ ของงูสวัดนี้จะแตกออกเป็นแผลต่อมาก็จะตกสะเก็ด และหายได้เองภายใน 2 สัปดาห์  เมื่อตุ่มแตก และแผลหายดีแล้ว (ระยะที่ 3) ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะยังมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ ตามรอยแนวของโรคที่เกิดขึ้น ในบางคนอาจเกิดได้อีกเป็นเดือน หรือหลาย ๆ เดือน โดยเฉพาะผู้สูงอายุบางคนอาจมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ หลังจากที่แผลหายดีแล้วเป็นปี    สิวอักเสบ, สิวมีพิษ, สิวติดเชื้อ ,สิวเกิดจากน้ำเหลืองเสียasdสิวเป็นโรคเรื้อรัง พบบ่อยมากเป็นอันดับต้นๆ ของปัญหาโรคผิวหนัง มักเป็นในวัยรุ่น แต่บางครั้งเลยวัยรุ่นไปแล้วก็อาจเป็นได้ ลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นสิวคือ เป็นเม็ดสิวอุดตันที่เรียกกันว่า คอมมิโดน ถ้าเป็นเม็ดนูนเล็กๆ ไม่มีรูเปิดเรียก สิวหัวขาว ถ้ามีรูเปิดที่ผิวหนังมองเห็นเป็นจุดดำอยู่ตรงกลางเรียกสิวหัวดำ นอกจากนี้อาจเกิดเป็นตุ่มนูนเล็กๆ แดงๆ อาจเห็นเป็นตุ่มหนอง ,หรือตุ่มนูนแข็งเม็ดโต หรือตุ่มแดงอักเสบแบบถุงซีสต์ที่เรียกกันว่า สิวหัวช้าง สิวที่สร้างความวิตกมากคือ สิวบริเวณใบหน้า ซึ่งเป็นบริเวณที่พบบ่อยในบางรายอาจเกิดบริเวณ คอ , หลัง, อก, สาเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ฮอร์โมนเพศ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ต่อมไขมันโตเต็มที่ผลิตน้ำมันมากขึ้น ท่อของต่อมไขมันหนาตัวมีการอุดตัน น้ำมันระบายออกไม่ได้คั่งค้างอยู่ภายใน เชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณนี้แบ่งตัวเพิ่มขึ้น ย่อยสลายไขมันทำให้เกิดความระคายเคือง และท่อต่อมไขมันแตกออก กรดไขมันออกสู่บริเวณข้างเคียงเกิดเป็นสิวอักเสบขึ้น ความรุนแรงของสิวแต่ละคนแตกต่างกันไป บางรายเป็นมากบางรายเป็นน้อย สิวอักเสบอาจกำเริบได้ในช่วงมีความเครียด เช่น อดนอน หรือในผู้หญิงช่วงใกล้มีประจำเดือน นอกจากนี้การบีบแกะสิว จะกระทบกระเทือนและนำเชื้อโรคเกิดการอักเสบมากขึ้น และมีโอกาสเกิดรอยแผลเป็นเมื่อสิวหายแล้ว         โรคผิวหนังแพ้รุนแรง /โรคสะเก็ดเงิน /เรื้อนกวางkjผื่นพีอาร์ เป็นโรคผิวหนังที่พบได้ประมาณร้อยละ 1-2 ของคนทั่วไป มักพบในวันรุ่นและผู้ใหญ่ ช่วงอายุประมาณ  15-40 ปี พบในชายและหญิงในอัตราพอๆกัน เป็นโรคที่ไม่เป็นอันตรายและหายได้เอง โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ และจะไม่เป็นซ้ำอีก                                                                                                 สาเหตุ โรคนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้แน่ชัด สันนิฐานว่าอาจเกิดจากเชื้อไวรัส (ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน)                                                                                                                                                                 อาการ ผู้ป่วยจะมีผื่นขึ้นตามตัว โดยที่ไม่มีอาการไข้และสุขภาพทั่วไปแข็งแรงดี
เริ่มแรกจะมีผื่นแดงรูปร่างกลมรี ขอบชัด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-6 ซม. จำนวน1ผื่นที่ผิวหนัง โดยมากมักจะขึ้นบริเวณหน้าอก บางรายอาจขึ้นบริเวณหลังด้วย ผื่นอันแรกนี้จะเรียกว่าผื่นแจ้งโรค (herald patch) หลังจากนั้นประมาณ 1-2 อาทิตย์ ก็จะมีผื่นขนาดเล็กกว่า (เส้นผ่าศุนย์กลางประมาณ 0.5-1 ซม.) ค่อยๆทยอยขึ้นตามตัวอาจมีอาการคันเล็กน้อย  ผื่นเหล่านี้จะขึ้นที่หน้าอก หน้าท้อง และอาจขึ้นที่หลัง ผื่นมักจะหายไปได้เองภายใน 2-6 สัปดาห์  (บางรายอาจหายไปในเวลา 3-4 เดือน)โรคสะเก็ดเงิน ถ้าเข้ามารักษาเร็วไม่ทิ้งไว้จนเรื้อรังรุกรามไปทั่วตัว ยังรักษาให้หาย ยับยั้งโรคไว้ได้ด้วยยาสมุนไพรบางชนิดที่แนะนำในเว็บเพจนี้ ระยะการรักษา 3-6 เดือน โดยประมาณ       *โรคประดงไฟ หรือLichen amyloidosis  สาเหตุไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอย่างเดียว ผิวแพ้ง่ายเกินไป  และสร้างเซลล์ผิดปกติที่ผิวหนัง  แต่ส่วนใหญ่เหตุกระตุ้นที่พบได้บ่อยคือการเสียดสีที่บริเวณนั้นบ่อยๆ  เช่นการ เกา การถู ดังนั้นน บริเวณที่พบโรคนี้ได้บ่อยมักเป็นที่หน้าแข้งเนื่องจากเราต้องใส่การเกง ถุงเท้า ถุงน่อง    การเสียดสีซ้ำไปซ้ำมาจะเป็นตัวการทำให้เกิดการทำลายของเซลล์ผิวหนัง(keratinocyte) เมื่อเกิดการตายของเซลล์ผิวหนัง มันจะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างเส้นใยโปรตีนออกมา(คล้ายกับที่เวลาเราล้มเป็นแผลถลอกแล้วมีการสร้างสะเก็ดแผล) แต่กระบวนการสร้างโปรตีนนั้นไม่สมบูรณ์ กลไกการขับออกจากร่างกายจึงบกพร่อง กลับกลายเป็นสะสมไว้ใต้ผิวหนังเป็นตุ่มนูนหนา คล้ายผื่นขึ้นมาแทน การสะสมของโปรตีนใต้ผิวหนังจะไปรบกวนปลายประสาททำให้เกิดอาการคันขึ้นได้ด้วยlichen-nnok
ยาที่ใช้รักษาโรคผิวหนังทั้งชนิดที่ติดเชื้อ /แบบไม่มีเชื้อ/โรคคันประดงไฟ และ โรคผิวหนังจากการแพ้สิ่งมากระตุ้นต่างๆ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image_2021-10-28_200217.png

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ร4-1024x614.jpg การรักษาโดยแนวทางของหมอมานิตย์ ศรีพจน์ ด้วยประสบการณ์20ปี ที่ต้องเจอกับโรคผิวหนังที่หายยากหลากหลายชนิด จากการผลรักษาด้วยยาสมุนไพรที่คิดค้นและสูตรวิธีการรักษาได้ผลดีน่าพอใจทั้งคนไข้และหมอดีใจไปด้วยกัน  ระยะเวลาการรักษาประมาณ 2-4 เดือน ระยะการรักษาไม่นานเกินไป และเป็นการปรับสมดุลของร่างกายไปในตัวพร้อมกับการรักษา ส่วนค่ายารักษาไม่แพง สามารถรักษาหายได้ ติดต่อปรึกษาหมอก่อนได้ครับ ส่วนยาที่จัดให้คนไข้ ขึ้นอยู่กับลักษณะอาการขอให้หมอวินิจฉัยก่อนนะครับ โปรดติดต่อปรึกษาที่ โทร/ไลน์ 0823877288 ไอดีไลน์ yaforyou  ด้วยความยินดีครับ 

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ร2-1024x614.jpg

   *ข้อปฏิบัติระหว่างการรักษา                                                                                                           -หลีกเลี่ยงหรืองดอาหารรสหวาน ขนมอบกรอบต่างๆ น้ำหรืออาหารที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ และผลไม้รสหวานจัด                                                                                                          -งดอาหารรสจัด งดอาหารที่ไม่สุกเ ไม่สด ไม่สะอาด                                                                      -งดเครื่องดิ่มมีแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์                                                                                            -งดอาหาร ผัก ผลไม้ดอง และงดหน่อไม้                                                                                        -อดทน อดกลั้น เมื่อมีอาการคัน ไม่ควรเกาเพราะจำให้ติดการเกาเป็นนิสัย ให้แก้ไขได้โดยเช็ดถูด้วยแอลกอฮอล์ทั่วไป แต่ถ้ายังไม่หายคันอีก ให้เช็ดด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำเย็น อีกครั้ง    -หากมีกิจกรรมร่วมเพศโดยฝ่ายชายต้องสวมถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพตามมาที่ไม่อาจคาดการณ์ได้

This image has an empty alt attribute; its file name is Aacontact-us-1.jpg

mapok (1)

493 ตอบกลับไปที่ รักษาโรคผิวหนัง/โรคเริม/งูสวัด/แผล/สิวอักเสบ/โรคสะเก็ดเงิน/แผลริมอ่อน/ด่างขาว/ประดง/โรคไลเค่นอะไมลอยโดซิสLichen amyloidosis

 1. ben พูดว่า:

  วันนี้ผมไปหาหมอที่คลินิกเค้าให้ยาตัวเดิมมาคับ แล้วฉีดยาที่ ก้น อะคับ
  แต่แผล มันก้ยังตอดๆ คันๆ แสบๆ อยุ่คับ เค้าจะรอดูอาการ

  หมอคับถ้าไม่ได้รักษามันจะหายเองใช่มะคับ แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมั้ยคับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ben
   อย่ากังวลมากครับ ดูอาการอีกสัก 5-7 วัน ถ้าอาการไม่หายหรือไม่ดีขึ้น
   แนะนำมารักษาที่นี่เลยครับ
   เบอร์โทรที่ระบุตามเว็บไซต์นี้เลยครับ

 2. ben พูดว่า:

  ผมจะทำงานนั้งอาจนาน ผมนั้งๆผมได้กลิ่นเหม็นไอระเหยจากหนังหัวอะคับผมอยากรุ้ว่า มันเป็นอะไร

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบ86I ben
   เป็นเพราะระบบประสาทแปรปรวนแล้วครับ
   ปล. เนื่องจากการถามของคุณถี่มาก ดังนั้นจึงขอให้คุณติดต่อเพื่อรักษาโดยตรง
   ตามเบอร์โทรที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ครับ

 3. bee พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอนิตย์
  ลูกชายวัย 2ขวบ10เดือนมีสเก็ดแผลรอบลำคอ
  เนืองจากเหงื่อออกแล้วเกาจนเป็นสเก็ดต้องดูแล
  รักษาอย่างไรดีค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ bee
   -ทาด้วย N Tonic Cream วันละ 2 ครั้ง ใช้อย่างต่อเนื่องอาการจะดีขึ้นจนหายดี ควรรับประทานเสริมวิตามินแร่ธาตุ
   ควรเช็ดด้วยผ้าสะอาดเปียกหมาดๆ ขณะมีเหงื่ออก หรือ มีสัมผัสฝุ่น

 4. ben พูดว่า:

  ตอนนี้แผลของผม มันเป็นลอยแดงๆ มันคัน ผมไปคลินิกเค้าฉีดยา ผม และให้ไปดูอาการทุกๆ 7 วัน
  {ริมอ่อน} ตอนนี้ผมไปได้ 2 อาทิตย์แล้ว มันไม่ค่อยดีขึ้น
  แต่เวลาปัตสวะ จะออกเหลืองแดง หน่อยอะคับ เป็นเกือบทุกรอบที่ ปัตสวะ
  ผมอยากรู้ว่าเป็นไรป่าว

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ben
   ให้ติดต่อกับหมอที่รักษาให้คุณขณะนี้ คุณสามารถสอบถามคุณหมอเขาได้ แต่ถ้ารักษาไม่หายต้องการเปลี่ยนการรักษา
   แนะนำคุณติดต่อเข้ามาเพื่อปรึกษาได้ครับ โทร หรือ ไลน์

 5. por พูดว่า:

  เป็นผื่นขึ้นตามแขนและขาค่ะ มีลักษณะเหมือนผด ไม่มีสี ไม่คัน ถ้าไม่สังเกตก็จะมองไม่เห็น แต่ถ้าจับจะรู้สึกเป็นผื่นเม็ดๆเลยค่ะ ขึ้นเป็นกลุ่ม ปื้นๆ เวลาลูบแขนแล้วจะรู้สึกว่ามีผื่นขึ้นเป็นกลุ่มๆ ไม่ทราบว่าเป็นอะไรคะ เป็นมาหลายวันแล้ว ไม่หายซักที

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ por
   น่าจะเป็นเริมครับ แนะนำส่งภาพมาให้ดูครับ ส่งให้ดู ทางไลน์ หรือ ส่งมาทางอีเมล

 6. neng พูดว่า:

  รบกวนคุณหมอครับ ผมเป็นตุ่มเหมือนหิด อาการคันมากทิ้งไว้สักระยะจะเป็นตุ่มใสแตกเหมือนอีสุกอีกใสพอแผลหายจะแข็งๆ ครับ จะเป็นบริเวณมือสองข้าง และที่คันที่สุดก็จะเป็บบริเวณหลังข้อนิวและอุ้งมือหลังจากแผลเก่าหายก็จะขึ้นใหม่เรื่อยๆครับ เป็นมาสองสามดือนแล้วรบกวนหน่อยครับไม่ทราบว่าเป็นอะไร

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ neng
   อาการแบบนี้เป็นหิด รุนแรงมากแล้วครับ
   งดการเกาขณะคัน ให้ล้างทำความสะอาด และทาครีมเอ็นโทนิก
   ให้รับประทานยาด้วยเพื่อลดการอักเสบร่วมด้วย
   ติดต่อมาครับ โทรมา หรือ ไลน์มาคุยก่อนได้

 7. ben พูดว่า:

  ผมอยากถามหมอคับ ว่า ผมมีติ่มเนื้อข้างกระพุ้งแก้มในปาก มันเป็นอะไรคับ ข้าง ซ้ายและขวา
  อยุ่ในปากเลย ผมอยากรุ้ว่ามันเป็นไรหรอคับ

 8. ben พูดว่า:

  มันมีทางหายมัยคับ พอเอาลิ้นไปโดน ข้างซ้ายจะเบปวด

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ben
   รักาได้ไม่มีปัญหาครับ
   ขอโอนมาสนทนาทางไลน์ด้วยครับ แอด ไอดี mormanit
   ขออภัยด้วยครับ เพราะการโพสถี่เกินไปครับ

 9. srichan พูดว่า:

  รบกวนสอบถามค่ะ ปกติแพ้ยุงค่ะ กัดทีเป็นจ้ำแดง และกลายเป็นแผลเป็นดำๆค่ะ
  ดิฉันอายุ 33ปี เพิ่งคลอดและกลับมาทำงานได้ราว2เดือนค่ะ ปกติไม่เคยแพ้ยา อาหารอะไรเลย
  ช่วงหลังชอบมีน้ำมูกคล้ายๆคนเป็นกวัด แต่ช่วงกลางวันปกติมากๆๆๆ พอมืดมาเท่านั้นน้ำมูกไหล
  หนักกว่านั้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเริ่มบวมแดงข้างแก้มขวา-หูแดงบวม และเริ่มลามมาข้างซ้าย
  ทั่วใบหน้า บวมแดงคันรอบตาทั้งสองข้าง วันนี้วันที่6แล้ว เริ่มมีผื่นเล็กๆที่แขนทั้งสองข้าง
  ได้ไปหาหมอแล้วในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ได้ยาทา ยาแก้แพ้มา แต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเลย
  แต่ดิฉันก็ปกติมาก ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดจากปกติ เลยเดาไม่ถูกว่าแพ้อะไร สาเหตุจากอะไร
  รบกวนสอบถามค่ะ อยากทราบว่าอากาเหล่านี้คือโรคอะไร ร้ายแรงไหม ต้องรักษาอย่างไรคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ srichan
   เป็นเพราะนำเหลืองไม่ดี ภูมิต้านต่ำ และเป็นภูมิแพ้
   การรักษาโดยใช้ยารับประทานชื่อยาแคปซูลพลูคาว อย่างต่อเนื่อง
   ต้องการรักษาให้ดีขึ้นจนหายดี ติดต่อเข้ามาได้ครับ

 10. ben พูดว่า:

  ตอนนี้แผลหาย ไม่มีรอยแล้ว แต่มันยังมีปะติกริยาคือ มันตอดตุบๆ เมื่อ
  มันแข็งตัว ผมอยากรุ้ว่ามันจะกับมาเปนอิกป่าวอะคับหรือ มันหายดีหรือยัง

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ben
   -แสดงความยินดีด้วยที่การรักษาทำให่ดีขึ้น
   ปฏิกริยาตอบตุ๊บ แสดงถึงว่าเส้นประสาทหดตัวแค่นั้น แต่อย่างไรก็ตามยังต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องต่อไปอีก

 11. boss พูดว่า:

  มีน้ำใสๆเป็นหยดเวลาตื่นเต้นหรือมีไรมากระตุ้นอารมอะคับ มันคือน้ำอะไรหรอหมอ
  แล้วผมจะปวดหน้าท้องทางซ้ายเวลาเอามือไปจับ มันจะเจ็บเป็นบางทีคับอยุ่เชยๆ
  หรือนอน มันจะปวดหลังทางขวา เวลานอนไม่ค่อยสบาย

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ boss
   น่าจะมีปัญหาติดเชื้อทางเดินปัสสวะ ขณะมีอารมทางเพศน้ำเหลือง หรือของเหลวที่ตกค้างจะถูกดันออกมา
   รักษาได้เลยครับ โทรปรึกษา สอบถามค่ายากับหมอก่อนได้

 12. jumo พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ที่รักแร้หนูทั้งสองข้างเป็นตุ่มขึ้นตามรูขุมขนที่ไม่มีขน ตอนแรกคิดว่าขนคุดค่ะ (หนูทำเลเซอร์กำจัดขนรักแร้มาสองครั้งแล้วค่ะ) แต่คันมากค่ะ ยิ่งเกายิ่งคัน วันนี้เป็นวันที่สี่ บางตุ่มบีบออกมามีน้ำสีขาวๆออกมาเหมือนบีบยาสีฟัน บางตุ่มก้อบีบไม่ออก ตอนโดนน้ำก้อยิ่งคัน หนูเป็นโรคอะไรคะ และต้องรักษาอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ jumbo
   -อาการที่คุณเป็น มีตุ่ม คัน ใต้รักแร้ เป็นเพราะรูขุมขนอักเสบ จากเชื้อรา
   การรักษาให้หายได้ ใช้สูตรยาตามข้อมูลโรคผิวหนังในเว็บเพจนี้ครับ โปรดเข้าไปศึกษา แล้วติดต่อมาหาหมอก่อน ทางโทรศัพท์ หรือ ไลน์ ก็ได้

 13. Karn พูดว่า:

  ผมมีตุ่มเล็ก หลายตุ่มขึ้นบริเวณหลังใบหูทั้ง 2 ข้าง ไปหาหมอที่คลินิกลองขูดไปดูไม่พบเชื้อ
  ผมอยากรู้ว่าผมจะเป็นอะไรที่ร้ายแรงหรือไม่ครับ ผมไม่แน่ใจว่าผมแพ้สารเคมีใดๆรึเปล่า
  รบกวนคุณหมอด้วยนะครับ

 14. เด็กดอย พูดว่า:

  สวัสดีค้ะคุณหมอ มีอาการแสบผิวหนัวทีมือ ค่ะบริเวณง่าม มือสองข้าง พอหายแสบก็ทิ้งรอยไว้ค้ะ ดำๆเหมือนปาน งงมากเพราะม่ะค่อยได้จับสารเคมีเลยค่ะ ไม่ล้างจาน ซักผ้า งงมากค้ะ ตอนนี้ตี1 ก็แสบขึ้นมาอีก นั่งดูก็เริ่ม มีสีแดงแร้วกลายเป็นดำค้ะ

  รบกวนคุณหมอด้วยน้ะค้ะ น้องรบกวนคุณหมอmailที่ bankaewdesignk@gmail.com
  ขอบคุณค้ะ

 15. Ticky พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ หลัง ขา แก้มก้น มีอาการเป็นรอยดวงสีน้ำตาลดำ ผิวบริเวณที่เป็นจะลื่นๆและขยายวงกว้างเป็นแผ่นๆ เวลามีเหงื่อออกจะเกิดอาการคันและผิวหนังบริเวณที่เป็นจะนูนแดง พอหายคันก้อกลายเป็นดวงสีน้ำตาลดำเหมือนเดิม จะเกิดขึ้นทุกครั้งเวลามีเหงื่อออก อยากทราบว่าดิฉันเป็นโรคผิวหนังชนิดอะไรค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Ticky
   -เป็นอาการของโรคผิวหนัง ที่เกิดจากระบบน้ำเหลืองไม่ดี หรือเรียกชื่อ โรคผิวหนังประดงในกลุ่มโรคไข้พิษไข้กาฬ

 16. Pon พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ

  หนูมีอาการคันตรงนิ้วเท้าค่ะ ทั้ง10นิ้วเลยค่ะ(ไม่ใช่ตรงหง่ามนิ้วเท้านะค่ะ) จับดูจะเป็นตุ๋มนูนขึ้นมาคะถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นค่ะ แต่คันมากเคยไปหาหมอผิวหนังมาหลายที่แล้วเหมือนกันค่ะแต่ไม่หายสักที่ค่ะ แต่ที่บอกเหมือนกันคือ ห้ามเครียด ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดื่มแอลกอฮอลหนูไม่ดื่มอยู่แล้วค่ะ

  รบกวนคุณหมอด้วยนะค่ะหนูอยากหายค่ะเป็นมาหลายปีมากค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Pon
   -น่าจะเป็นเชื้อหิด
   -การรักษาให้ใช้ยาที่แสดงไว้ในเว็บเพจนี้ครับ ใช้ยาตัวเดียวกับโรคผิวหนัง
   -ล้างมือให้สะอาด สวมถุงมือก่อนล้างจาน หรือจับสิ่งของที่ไม่สะอาด
   ติดต่อมาได้ครับ ไลน์ /อีเมล /โทร

 17. fah'siripron พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ +
  คือเมื่อ2อาทิตที่เเล้ว คุณแม่ได้เป็นตุ่มเเดงๆ คล้ายๆอิสุกอิสัยบริเวณข้อพับตามเเขนค่ะ ตอนแรกเเม่คิดว่ายุงกัด แต่ไม่มีอาการคันใดๆเลย ไข้ก็ไม่มี ตอนนี้เเม่เป็นตุ่มเเดงเยอะกว่าเดิมอีกค่ะ ตรงบริเวณ รักแร้ หน้าท้อง แขน โคนขา และตรงขาหนีบค่ะ บางตุ่มเกิดการอักเสบด้วยนะคะ
  อยากให้แม่หายไวๆ 🙁 รบกวนคุณหมอช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ fah’siripron
   -หมอเห็นว่า ถ้าไข้ขึ้นสูงมาก ต้องพาไปโรงพยาบาล
   แต่ถ้าต้องการรักษากับหมอ หรือใช้ยาของหมอ รักษาร่วมกับยาโรงพยาบาล
   ติดต่อเข้ามาด่วนครับ

 18. มดเอ็กซ์ พูดว่า:

  ผมเป็นผื่นแดงมีเม็ดตุ่มเล็กๆ ตอนแรกคันๆ แสบๆ ร้อนๆ นึกว่าแพ้ยุง หรือแมลง
  แต่พอเกามันลุกลาม เป็นเส้นยาวมากกว่าเดิม จากแถวๆ ต้นคอลามมาใต้คาง
  สงสัยว่า…เป็นโรคผิวหนังอะไรครับ เป็นมา 2 วัน นี่เอง เกิดมาไม่เคยเป็น กลัวครับ
  แต่ที่จำได้เคยเป็นลักษณะคล้ายๆ ผื่นวงไม่ใหญ่มาก อาการคล้ายกัน แต่ยุบและหายเอง
  ขอความอนุเคราะห์ ช่วยวินิจฉัยอาการปัจจุบันให้ด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ มดเอ็กซ์
   -น่าจะเป็นโรคผิวหนังชนิดประดง ถ้าเชื้อราไปกระตุ้นก็จะแสดงอาการเป็นตุ่มผื่น เป็นกลุ่มๆ
   แนะนำถ้าอาการดังกล้าวเป็นๆหายๆ ติดต่อเข้ามารักษา

 19. บอล พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  เนื่องจากผมมีตุ่มคล้ายขนลุกขึ้นทั่วตามรูขุมขนบริเวณหน้าอก หน้าท้อง สีปกติ
  มีอาการคันยิบๆ เหมือนแสบร้อนจากข้างใน บางจุดเปนเหมือนหัวสิวสุก และแดง
  ปกติเปนคนออกกำลังกายครับ
  แต่ช่วงหลังรู้สึกเหงื่อออกง่ายจากอากาศร้อน มีอาการคันยิบๆ
  รบกวนคุณหมอช่วยวินิจฉัยและตอบคำถามว่าเปนอาการของโรคอะไร
  ขอบคุณมากที่สละเวลาครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ บอล
   -น่าจะเป็นอาการติดเชื้อราตามรูขุมขน ถ้าเการุนแรงจะเกิดการอักเสบไปตามผิวหนัง

 20. fah'siripron พูดว่า:

  ขอบคุณนะคะคุณหมอ <3
  พอวันต่อมาคุณพ่อก็พาคุณแม่ไปหาหมอเลยค่ะ หมอบอกว่าไม่มีไข้เลยแต่ความดันสูง
  เเละให้ยามาทาน เเล้วนัดวันตรวจอีกทีค่ะ

 21. nadear พูดว่า:

  เป็นเริมเหมือนกันค่ะ ตรงอวัยวะเพศ ทรมานมาก อยากหายขาดค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ nadear
   -แนะนำยาที่ใช้ เพื่อรักษาให้หายเป็นปกติ ตามข้อมูลในเว็บเพจนี้ครับ

 22. อ้น พูดว่า:

  สวัสดี่ค่ะ
  มีผื่นขึ้น เหมือนสิวเม็ดเล็กๆบริเวณเหนือหน้าอก ช่วงไหปลาร้าอ่ะค่ะ ขึ้นทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยค่ะ ค่อนข้างเยอะ แต่ไม่มีอาการอ่ะไร อยากทราบว่าเกิดดจากกอ่ะไรค่ะ แล้้วต้องรักษายังไง
  ขอบคุณค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ อ้น
   รักษาผื่น เหมือนสิวเม็ดเล็กขึ้นแบบนี้ ผลมาระบบน้ำเหลืองไม่สมบูรณ์
   การรักษาให้เข้าไปดูตัวยาที่ใช้รักษา ที่เว็บเพจก่อนครับ

 23. aom พูดว่า:

  ผิวหนังที่ต้นขา มีรอยเป้นวงผิวแห้งสีจางกว่าผิวปกติเล็กน้อย ไม่คัน ไม่เคยเปนมาก่อน ตอนนี้บำรุงผิวตัวเองมากขึ้น เหมือนรอยนี้ก้ดีขึ้นและผิวก้แห้งน้อยลง เลยสงสัยว่าเป็นเพราะอะไร และจะแก้ไขได้ยังไงคะ รบกวนด้วยนะคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ aom
   -อาการรอยเป็นวงสีจางๆ คุณได้ใฃ้ครีมบำรุงทาอาการดีขึ้น หมอคิดว่าไม่น่าวิตกครับ
   แต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นแย่ลง รบกวนเข้ามาโพสใหม่ครับ

 24. boss พูดว่า:

  ผมอยากรุ้ว่า เวลาผมมีอารม น้ำใสๆ จะออกมาอะคับ แล้วมันปวดช่วง ขา อ่อนช่วงหนีบ
  ทั้ง2ข้างผมอยากรุ้ว่าเป็นอะไรอะคับ

 25. sunny พูดว่า:

  หมอค้ะดิฉันมีอาการคันบริเวณหนังศรีษะและมีตุ่ม บวมแดง คล้ายๆแล้วพอดิฉันดึผมบริเวณนั้นออกก้มีคล้ายๆหัวสิวติดมาด้วย แต่ต่อมาเริ่มมีหลายจุดแต่กลายเป็นแบบมีสะเก็ดแต่คันมากเวลาเหงือออกพอแกะก้กลายเป็นแผล และคล้ายๆมีเส้นผมอุดตัน ตอนนี้ผมแหว่งเป็นกระจุกและหนังศรีษเป็นแผลหลายจุดแต่พอมีเส้นผมที่งอกมาใหม่เส้นผมแข็งเป็นตอคล้ายมีหนามทิ่มเวลาจับ แต่ตอนนี้หนังศรีษะเป็นแผลถลอกจากการเกาเยอะมากดิฉันควรทำเช่นไรค้ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ sunny
   -น่าจะมาจากสาเหตุ หนังศรีษะมีความชื้นมาก มีเชื้อราเกาะตามรูขุมขน จึงมีอาการอักเสบตามมา
   แล้วมีอาการตามที่คุณได้เล่าอาการมา
   การรักษา รับประทานยาแคปซูลพลูคาว ครั้งละ 3แคปซูลวันลพ3 ครั้ง ก่อนอาหาร และ ทาครีมเอ็นโทนิกวันละ 2-3 ครั้ง
   รักษาต่อเนื่องประมาณ 2-3 เดือน จนอาการที่เป็นหาย

 26. แบม พูดว่า:

  เป็นเริมครั้งแรกรั่ที่โหนกอวัยวะเพศ เป็นที่เดิมประมาณ4ครั้ง ครั้งที่4ที่เริ่มเป็นรีบไปหาหมอได้ยามาทานประมาณหนี่งอาทิตย์ อาการดีขึ้นไม่เป็นตุ่มใสหนูคิดว่าเป็นเพราะกินยาเลยไม่มีตุ่มใส หลังจากนั้นในเดือนเดียวกัน เป็นที่ก้น จากที่ไม่เคยเป็น อยากทราบว่ามันไปเกิดที่ก้นได้ยังไงคะ และ เดือนถัดไป ก็เป็นที่แคมอวัยวะเพศ เริมมันสามารถลามไปได้เหรอคะ งงมากเลยและก็เครียดมากด้วยเพราะช่วงนี้รู้สึกจะเป็นถี่มากเกือบทุกเดือนหนูอยากจะหายจากโรคเริม กังวลและเครียดมากเลยค่ะมีทางรักษาให้หายขาดไหมคะเห็นว่าถ้าเป็นเริมแล้วเชื้อมันจะไปหลบที่ปมประสาท

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ แบม
   -โรคเริมถ้าปรากฎหลายบที่แสดงถึงอาการรุกลาม อันตรายต่ออวัยวะสำคัญ แนะนำมารักษากับหมอทางเลือกที่นี่ครับ
   ตัวยาที่ใช้ตามข้อมูลในเว็บเพจนี้ สนใจการรักษาให้หาย ต้องใช้เวลา4-5 เดือนในกรณีของคุณ
   ติดต่อมาได้ โทร หรือไลน์

 27. เอ็ม พูดว่า:

  เป็นเม็ดสีขาวอยู่ใต้ผิวหนังงคะที่แขนและหลังมือไม่เคยเป็นมาก่อน
  มาสังเกตุเมื่อไม่กี่เดือนก็เต็ม แขนแล้ว
  จะคันก็ต่อเมื่อ มีเหงื่ออ อกแล้วมันก็จะผุดขึ้นมาเต็มเลย เหมือนหนังคางคกน่ากัว อายด้วย
  มีทางรักษามั๊ยคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ เอ็ม
   รักษาได้ แต่ ต้องเวลาหลายเดือน และต้องใช้ยามากขึ้น
   ต้องการรักษาให้ติดต่อเข้ามา ทางไลน์ หรือโทรก่อนครับ

 28. yui พูดว่า:

  สอบถามคะ ลูกชายเป็นเส้นเลือดอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อแบคที่เรียที่คอมาก่อน พอหายได้2 สัปดาห์ก้อมีจ้ำปรากฎขึ้นที่ ขา แขน หาหมอบอกเป็นเส้นเลือดฝอยอักเสบที่ผิวหนัง เวลาเดินหรือออกกำลังกายตุ่มจะขึ้นมากสงสารลูกจังคะ ขอคำแนะนำคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ yui
   -รักษาให้ได้ครับ ใช้ยาสูครรักษาโรคผิวหนังครับ
   สงสัยสอบถามกับหมอเลยครับ

 29. tungting พูดว่า:

  รบกวนสอบถามคุณหมอหน่อยค่ะ หนูมีผื่นแดง นูน ขึ้นที่ต้นแขน ลักษณะคล้ายรอยนิ้วมือ 5 นิ้ว เลยค่ะ ยิ่งเกายิ่งเป็นผื่นแดง และเหมือนจะยิ่งขยายออกเรื่อยๆ เคยไปหาหมอ หมอบอกว่า เกิดจากเซลล์ผิวผิดปกติ หมอเลยให้ยามาทา อาการเริ่มดีขึ้น แต่นานมากกว่าจะหาย พอหายแล้ว ยังมีรอยคล้ายรอยไหม้สีดำเป็นลักษณะคล้ายรอยนิ้วมือ5 นิ้วอยู่ ตอนนี้อาการกลับมาอีกแล้ว เป็นรอยนิ้วมือ 5 นิ้วเลยค่ะ เหมือนเดิมเลย ไม่ทราบว่ามียารักษาหรือเปล่าคะ สามารถรักษาได้หรือเปล่า แล้วที่เป็นอยู่มันคือเซลล์ผิวผิดปกติจริงหรือเปล่าคะ รบกวนคุณหมอด้วยนะคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ tungting
   -เกิดจากเซลล์ผิวผิดปกติ เพราะสถาพน้ำเหลืองไม่ดีครับ
   -ชื่อโรคไม่สำคัญเท่ากับรักษาให้หาย ผู้ป่วยทุกท่านอย่ามัวแต่จำชื่อโรค และอย่าสับสนชื่อโรค
   ความเข้าใจในการใช้ยาและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องจะทำให้หายเป็นปกติได้

 30. Kanokporn พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ พอดีหนูมีเรื่องกังวลใจ คือหนูกัดน้ำยาฟอกสีผมวันแรก วันที่สองโกรกผมทับ แต่พอโกรกเสร็จ หนังศรีษะหนูเหมือนมีผื่นแดงๆขึ้นบนหนังศรีษะและคัน แสบ หนูไปหาร้านขายยา ให้เค้าดู เค้าให้ยาทากับยาแก้แพ่้มากิน คือหนูพอทราบว่าหนูคงแพ้พวกแอมมอเนียและพวกไฮโดรเยนในน้ำยาเพราะแรงเกินไป หนูอยากสอบถามว่า มันตะเปนอะไรร้ายแรงมั้ยค่ะ ระยะเวลาหายนานแค่ไหน และคุณหมอมียาทาและยากินแนะนำมั้ยค่ะ ที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป หนูกังวลใจมากค่ะ เครียดมาก และหนูควรปฏิบัติอย่างไรกับอาการแพ้ของหนูค่ะ เพราะตอนนี้ผมหนูสีทองทั้งหัว แล้วหนูไม่กล้าย้อมสีเข้มทับ แต่หนูไม่อยากไว้ผมทองแบบนี้ไปไหนก้อายอะคะ และใกล้จะจบมหาลัยแล้วด้วยอีกไม่กี่สัปดาห์ ขอความกรุณาคุณหมอช่วยแนะนำยารักษาและวิธีปฎิบัติเบื้องต้นหน่อยได้มัั้ยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Kanokporn
   -เป็นอาการแพ้สารเคมีอย่างแรง และถ้ามีการอักเสบขยายวงกว้าง ก็จะเป็นอันตรายรุนแรงมากขึ้น
   การรักษาว่าใช้ยาอะไรนั้น อ้างอิงการใช้ยาตามเว็บเพจนี้ได้
   สามารถสอบถามการรักษากับหมอได้ครับ

 31. Nan พูดว่า:

  สวัสดีค้ะคุณหมอ หนูมีอาการคันบรเวณอวัยวะเพศและเป็นสะเก็ดขาวๆเป็นขุย ไม่ทราบว่าเป็นอะไรค้ะ แล้ววิธีรักษาต้องทำอย่างไงค้ะ รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณมากค้ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ nan
   อักเสบจากเชื้อรา
   -รับประทานด้วยยาพลูคาว ครั้ง2 แคปซูล วันละ 3ครั้ง ก่อนอาหาร และทาครีมเอ็นโทนิกวันละ 2-3 ครั้ง
   ระวังอย่าให้อับชื้น

 32. มนต์ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ หนูเป็นตุ่มบริเวณก้นทั้งสองข้างอะค่ะ รู้สึกว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่ก้นเราสัมผัสกับเก้าอี้เวลาเรานั่ง ลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ คล้ายๆผื่น เป็นแต่บริเวณนั้น ไม่ลุกลามหรือขยายวงกว้างอะค่ะ ไม่ใช่ตุ่มใสนะค่ะ ผิวบริเวณนั้นแห้ง ไม่มีอาการคันค่ะ แต่ถ้าเล่นกีฬา หรือเหงื่อออกมากๆก็มีอาการคันเล็กน้อยค่ะ บางครั้งก็อักเสบเป็นหนอง (สักจุดสองจุด ไม่ได้เป็นหนองทั้งหมดนะค่ะ) ไม่ทราบว่าเป็นอะไรค่ะ แล้วจะรักษายังไงดี เป็นมานานมากแล้วค่ะT^T

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ มนต์
   -อาการดังกล่าว เกิดจากการอักเสบเนื่องจากติดเชื้อรา
   การรักษาให้หายขาด ควรใช้ยาแบบทั้งกินและทา ตามเว็บเพจนี้ครับ และหลีกเลี่ยงความอับชื้น

 33. เดียร์ พูดว่า:

  มีาการคันทั้งตัวโดยไม่มีตุ่มไม่มีผื่นขึ้นเลยค่ะอยากทราบว่าคือการของอะไรค๊ะเพิ่งเป็นวันแรกเลยค่ะคันยิบๆทั้งตัวทำอย่างไรได้บ้างค๊ะ
  รบกวนคุณหมอด้วยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ เดียร์
   -น่าจะเป็นให้มีอาการคัน รู้สึกยิบๆ จากสัมผัสกับละอองเชื้อรา
   -ให้อาบน้ำฟอกสบู่สักสามรอบ งดใช่ครีมและโลชั่นสักสองวัน ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้ติดต่อหมอได้เลยครับ

 34. Akkarpon Wongpradit พูดว่า:

  หมอครับ! ผมอยากทราบว่าผมเป็นโรคอะไร อาการก็ แบบว่า ขึ้นเป้นผื่นแดง ๆ แล้วคันมาก พอเกาไปมันแตกแล้วรามไปทั่ว (ตรงข้าง ๆ อวัยวะเพศ) แล้วพอเกาไปมันมีกลิ่นด้วยอ่ะครับ
  ผมไปหาหมอมาหมอบอกว่าเป็น งูสวัด แต่พอรักษาไปได้ 2 เดือน ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย แล้วผมอยากทราบว่าผมต้องทำยังไงถึงจะหาย แล้วอยากรู้ด้วยว่าผมเป็นโรคอะไร
  #เป็นได้เกือบ 3 เดือนแล้ว
  ถ้าหมอเห็นโพสนี้กรุณาติดต่อหาวิธีรักษา ให้ด้วยน่ะครับ (ค่ารักษายินดีเสมอครับ) ขอบคุณครับ!!
  ปล. 087-59357xx ชื่อเอ็มครับ.

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Akkarpon Wongpradit
   อาการที่คุณเป็น คือโรคเริมครับ
   การรักษาตามข้อมูลยาในเว็บเพจนี้ครับ
   รับประทานครั้งละ 3 แคปซูลวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร และทาด้วยครีมเอ็นโทนิก วันละ 2-3ครั้ง
   หากสงสัย หรือ ต้องการรักษา ให้ติดต่อทางโทร หรือ ไลน์ ตามความสะดวกครับ

 35. เมย์ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  ขอเล่าอาการตามนี้นะคะ ปกติจะเป็นคนที่แพ้ง่ายมากนะคะ แต่ช่วงหน้าฝนนี้อาการกำเริบหนักมากจริงๆค่ะ ช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมา มีตุ่มใสเกิดขึ้นที่ฝ่ามือ (ปกติเป็นๆหายๆมาร่วมปีแล้วค่ะ) แต่เปนหนักขึ้นหลังจากที่ไปต่างจังหวัด โดยที่ตุ่มใสๆที่มือมีเยอะขึ้น เริ่มมีผื่นขึ้นตามตัว หลัง รอยเสื้อชั้นในและเป็นที่บริเวณฐานหัวนมด้วย(หายแล้วด้วยการทานยาแก้อักเสบที่เภสัชจ่ายให้) ต่อมามีอาการคันที่หนังศีรษะมีน้ำเหลือง แต่ได้ใช้ยาสระผม ที่เป็นยารักษา และหายแล้ว ที่นี้มีอาการคันที่อวัยวะเพศเพิ่มเข้ามาอีกด้วย โดยเท่าที่สังเกตุมา3-4วัน อาการคันจะมาเองเลยเวลาที่ฝนตก ทรมานมากค่ะ

  ตอนนี้อาการที่ยังเป็นอยู่คือ….ตุ่มใสที่มือเล็กน้อย แต่ผื่นที่ขึ้นตามตัวกับอาการคันที่อวัยวะเพศยังรุนแรงมากค่ะ อาการเหล่าควรไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้ไหมคะ หรือว่าแค่พบแพทย์ผิวหนังก็น่าจะพอ และควรดูแลตัวเองยังไงดี หรือทานอะไรเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันไหมคะ ขอบคุณค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ เมย์
   คุณสามารถเลือกรักษาตามสิทธิของผู้ป่วยครับ
   ถ้ารักษาไม่หายติดต่อมาใหม่ครับ

 36. nook พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  คือว่าหูหนูลอกตรงใบหูติ่งหูแล้วก็หลังหูค่ะหนูก็ไปแกะมันมันก็มีน้ำ้ไหลออกมาเหมือนเป็นหนองหรืออะไรซักอย่างทำไงดีค่ะไม่หายสักที

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ nook
   -ถ้าเป้นๆหายๆ ใช้ครีมเอ็นโทนิกควบคู่กับการรับประทานยา
   -ถ้าเป้นครั้งแรก แล้วเป้นไม่นาน ใช้ครีมเอ็นโทนิกทาจนหาย

 37. อ้อ พูดว่า:

  คุณหมอคะหนูเป็นตุ่มแดง ใสๆคล้ายมีหนองอยู่ข้างใน คันบ้างเป็นบางครั้ง แรกเริ่มเป็นที่ไหล่ทั้ง 2 ข้างพอเกาไปตุ่มเริ่มลาม มีลักษณะเป็นเส้นตรง และแดง และตุ่มที่ว่านี้เริ่มมาเป็นที่แขน พอเผลอเกาตุ่มก็จะแตกและยังคงจุดแดงเอาไว้ ตอนนี้ตุ่มเริ่มลาม เป็นจุดแดงๆ ทั้งตัว แขน ขา ไหล่ เท้า รบกวนคุณหมอช่วยแนะนำเบื้องต้นด้วยค่ะว่าควรกินหรือทายาอะไรเพื่อบรรเทาอาการ

  ขอบคุณค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ อ้อ
   -โรคผิวหนังอักเสบเนื่องสภาพน้ำเหลืองเสีย
   แนะนำการใช้ยาแคปซูลพลูคาว และทาครีมเอ็นโทนิก ใช้อย่างต่อเนื่องจนหาย

 38. กัส พูดว่า:

  ลูกชายมีจุดแดงเต็มแผ่นหลัง พ่อของเค้าเปนอะไรไม่รู้ค่ะเป็นจุดเหมือนสิวอุดตันเต็มแผ่นหลังจนถึงโคนแขน อยากทราว่าเป็นโรคอะไรคะ มีทางรักษามั้ย เค้าติดมาจาพ่อหรือป่าวคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ กัส
   -น่าจะเป็นโรครูขนอักเสบ เนื่องจากน้ำเหลืองไม่ดีครับ
   อาจติดได้จากการสัมผัส ควรรักษาทั้งพ่อลูก ครับ

 39. Yooz พูดว่า:

  ตอนผมตื่นมาอยู่ดีๆก็แสบมาก ไม่คัน บริเวณหนังหุ้มอันฑะ และบริเวณด้านล่างของอวัยเพศครับ และหนังบริเวณอัณฑะก็หยาบๆแข็งๆและก็มีน้ำอะไรไม่รู้ซึมออกมาตลอด เลยลองเอากระดาษทิชชู่ไปซับๆทิ้งไว้ดูเป็นน้ำเหนียวๆสีเขียวๆผมไม่มีประวัติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ วันต่อมาน้ำสีเขียวๆบริเวณอัณฑะและด้านล่างของอวัยวะเพศซึมออกมาเยอะมากจับกันเป็นก้อนจนเห็นได้อย่างชัดเจน และ บริเวณเส้นสองสลึงมีอาการบวมๆ ไม่ทราบว่าเพราะอักเสบรึเปล่า วันต่อมาผิวบริเวณอัณฑะแข็ง มีสีดำๆเหมือนจะตกสะเก็ดแล้ว แต่ตรงบริเวณอวัยวะเพศยังเป็นแผลคล้ายๆรอยถลอกหรือรอยไหม้อยู่ ผมควรจะรักษายังไงดีครับ และ พอจะมีอะไรบรรเทาได้หรือเปล่า เพราะผมเองก็แทบจะจับไม่ได้เลยเพราะแสบมา ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Yooz
   -ผิวหนังที่อวัยวะเพศอักเสบรุนแรง ควรได้รับรักษาได้เลยครับ อย่าทิ้งไว้เพราะจะมีผลการรักษาที่ยากขึ้น

 40. Yooz พูดว่า:

  ถ้าตอนนี้ผมยังไปพบแพทย์ไม่ได้ พอจะมีอะไรช่วยบรรเทา หรือ เป็นการรักษาเบื้องต้นก่อนไหมครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Yooz
   ติดต่อ โทร ไลน์ มาคุยกับหมอได้เลยครับ หมอจะอธิบาย สรุปการใช้ยาให้ครับ

 41. เอ พูดว่า:

  สวัสดีคะ คุณหมอ ไม่ทราบว่าเป็นโรคอารัยคะ อาการ ผิวตึง ไม่นิ่มเลยเวลากดลงไปจะบุ้มเป็นลอยนิ้วเลยคะ บริเวณหน้าตรงหน้าผากจะเป็นสีขาวๆด้านๆ เหมือนหนังศรีษะ บริเวณหลังก็เป็นคะบริเวณขาวๆ นั้นจะคันเป็นบางที บางทีก็ไม่คันเป็นมาจะ 2 ปีแล้วคะ ไปหาหมอหลายที่แล้วไม่ดีขึ้นเลยคะ แต่ละที่บอกไม่เหมือนกันเลย

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ เอ
   -ที่เล่ามาหมอนึกภาพไม่ออก ดูเหมือนมีโรคแทรกซ้อนบางอย่าง แนะนำโทรมาคุยกับหมอได้เลยครับ

 42. apta พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ คือหนูมีเรื่องอยากจะปรึกษาค่ะ คือขาหนู ตั้งแต่บริเวณ ก้น มาถึง ขาอ่อน ด้านหลัง มีลักษณะ เป็น วงๆๆ สีค่อนข้างคล้ำๆๆ เป็นหลายวง มากเลย มันมีรูปร่างไม่แน่นอน บางอันป็นเส้น ด่างๆๆ บางอันเป็นดวงๆๆ เหมือนจะเป็นโรคผิวหนัง หนูกังวลมากเลยค่ะ เพิ่งสังเกตุ เห็นเมื่อกี้
  แต่มันไม่มีอาการอักเสบหรืออาการ คัน เลยค่ะ อีกอย่าง ไม่น่าจะแพ้ โลชั่น เพราะไม่ใช้โลชั่นทาผิวที่ขาเลย รอบกวนด้วยนะค่ะคุณหมอ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ apta
   -ที่เล่าอาการไม่ชัดเจนครับ
   โปรดส่งรูปถ่ายที่ขัดเจน ส่งอีเมลมาครับ

 43. ทิพย์ พูดว่า:

  มีอาการหูอื้อข้างซ้ายข้างเดียว หมอปัจจุบันให้ทานยาวิตามินและยารักษาความสมดุลของน้ำในหู
  แต่อาการไม่เ็ห็นดีขึ้น รบกวนถามคุณหมอว่าสามารถทานยาแคปซูลพูลคาวได้ทันทีหรือไม่ มีอาการข้างเคียงมากแค่ไหน และมีตุ่มขึ้นตรงริมฝีปาก หมอปัจจุบันบอกว่าเป็นเิริม (ครั้งแรกเป็นที่ริมฝีปากล่าง ครั้งต่อมาเป็นที่ริมฝีปากบน ยังเป็นแผลเป็นอยู่เลย อยากทราบว่าใช้ โทนิค ครีม แล้วจะทำให้ไม่เป็นเิริมอีกหรือไม่ แล้วแผลเป็นจะจางลงหรือไม่ค่ะ ใช้เวลานานเท่าไรคะ ขอบคุณค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ทิพย์
   -อาการหูอื้อ ใช้ยาหยอดหู และ สามารถใช้ยาแคปซูลพลูคาวได้เลยครับ ไม่มีผลข้างเคียง
   -อาการเริม ให้ทานยาแคปซูลพลูคาว และ ทาครีม เอ็นโทนิกครีม
   การรักษาให้หายจากอาการ 2 เดือน ให้หายขาด 4+ เดือนครับ

 44. blue พูดว่า:

  สวัสดีครับ คุณหมอ ผมมีเรื่องจะปรึกษา คือผมเป็นแผล บริเวณ อวัยวะเพศ ลักษณะคือเป็น วงกลม สีแดง บวม ปากแผล เหมือนจะีหนองแต่ ไม่ใช่ ปวดบ้างเป็นบ้างครั้ง เวลาจับ ครับ เป็นได้ปรมาณ 4 วันแล้วครับ แล้วขอวิธีรักษา หรือ ยายที่สามารถ รักษาได้ก่อนน่ะครับ ขอบคุนครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ blue
   -ยาที่รักษาอาการของคุณให้หายได้ คือ ยาแคปซูลพลูคาว และ เอ็นโทนิกครีม

 45. Nam พูดว่า:

  ผมมีอาการผื่นขึ้นที่หน้าท้อง ไม่คันมาก เป็นมาได้5 วันแล้ว ผื่นมีลักษณะสีแดง แต่ตอนนี้เริ่มจางลง อยากทราบว่าผมเป็นอะรัยครับ ขอบคุณครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Nam
   คุณต้องการถามว่าเป็นโรคอะไรแค่นี้นะหรือ
   น่าเป็นอาการผื่นจากการแพ้เชื้อรา

 46. วิ พูดว่า:

  คุนหมอจาถามเรื่องสิวอ่ะค่ะ พอดี กินยาอักเสบสิวประมาน2อาทิด แล้วหยุดไปได้สัก2-3วัน เพราะรุ้สึกร้อนในท้องมีอาการจุกเสียด แถมสิวยังเห่อมีอาการคันร่วมด้วยค่ะ ต้องทำยังไงดีค่ะแระเปนคนที่หน้าแพ้ง่ายมากๆด้วยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ วิ
   -แนะนำทานยาแคปซูลพลูคาว ควบคู่กับการใช้ครีมเอ็นโทนิก จะทำให้อาการสิวอักเสบหายเป็นปกติ

 47. oumaporn พูดว่า:

  คุณหมอคะหนูมีเรืองปรึษาหน่อยค่ะคือหนูมีตุ่มใสๆเล็กๆขึ้นที่ข้อเท้าเหนือตาตุ่มคันและหนูก็เกาจนตุ่มมันแตกแล้วมันก็ตกสะเก็ดพอมันตกสะเก็ดผิวหนังบริเวณนั้นมันจะนูนๆแข็งๆลูปๆก็คันหนูก็เกาและแกะอีกพยามยามไม่เกาและไม่แกะมันแต่มันก็ยังไม่หายเปฯมาแล้ว3ปีทรมาณมากใส่ขาสั้นไม่ได้เลยค่ะอายมากทาครีมมาหลายยี่ห้อแล้วก็ไม่หายไปหาหมอได้ยามากินหมอบอกว่ามันดื้อครีมให้ทั้งกินทั้งทากินมาปีนึงไม่หายซักทีท้อแล้วค่ะช่วยแนะนำยาหรือครีมทาให้หน่อยได้ใหมคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ oumaporn
   -อาการเล่ามาหมอรับทราบแล้ว และขอให้คุณติดต่อเข้ามาทางไลน์
   หรือ ส่งรูปภาพทางอีเมล หมอจะดูให้ว่า ลักษณะได้หรือไม่

 48. banz พูดว่า:

  สวัสดีคับหมอ
  พอดีว่าถอกหนังหุ่ม มาข้างๆหนังซ้ายมันบวมแดง มันเจ็บๆเสียวๆ ทั้งๆที่ไม่ได้มีเพศสัมพัน
  อยากรู้ว่าเป็นอะไร จะทำยังไงให้หายคับ (เคยเป็นริมอ่อนแต่หายแล้ว) มันมาทับแผลที่หายอะคับ

 49. kk. พูดว่า:

  สวัสดีครับ คุณหมอผมมีอาการ คือ มีตุ่มลักษณะคล้ายหูดขึ้น บริเวณโคนอวัยวะเพศ ตอนเรกเป็นเม็ดเล็กๆ ต่อมาเริ่มขยายใหญ่ขึ้น ไม่เจ็บ ไม่ปวด ตอนนี้มีขนาดใหญ่กว่าหัวไม้ขีดไฟเล็กน้อย และมีเม็ดเล็กๆเริมเป็นลามไปยังอวัยวะเพศ ไม่ทราบว่าผมเป็นโรคอะไรครับ ติดต่อได้หรือไม่ มียาตัวไหนรักษาได้บ้างครับ ผมทุกข์ใจมากครับจะไปหาหมอก็อาย ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบหน่อยนะครับผมจะรอ ผมมีภรรยาแล้วมีลูกสองคน โรคมีโอกาสติดภรรยาหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ kk
   -เป็นหูด งดการมี พสพ ก่อน รอหาย
   -ติดต่อมาที่หมอเพื่อการรักษาครับ โทร หรือไลน์

 50. GG พูดว่า:

  อยากรบกวนคุณหมอสอบถามอาการค่ะ
  คือมีผื่นแดงไม่มีตุ่มหนองลักษณะเป็นปื้นๆผดเล็กบริเวณแขนทั้งสองข้าง เป็นมาได้สามวันแล้วตอนนี้เริ่มขึ้นที่บริเวณหลังมือ ไมีมีอาการคันใดๆ เลย ทายากินยาแก้แพ้ก็ไม่หายอยากทราบว่า เป็นอะไรคะ รบกวนตอบด้วยนะคะ

 51. banz พูดว่า:

  แผลของผมที่ หมอบอกเป็นริมอ่อน มัน เริ่มไม่เจ๊บละอะคับแต่มันยัง ตอด ตุบๆ เป็นบางที
  ตอนผมหลับ ตื่นมาปวดตามสโพกด้านหลัง ไม่สบายขั้นเนื้อขั้นตัว ผมเป็นอะไรอะหมอ
  แล้วผมจะหายขาดมั้ย

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ banz
   -ขณะนี้คุณรักษากับหมอท่านใดอยู่ ควรไปถามหมอท่านนั้นว่าหายไหม
   -แต่ถ้าไม่หาย ติดต่อมารักษาที่นี่ได้เลยครับ

 52. Max พูดว่า:

  สวัสดีครับ คุณหมอผมมีอาการ คือ มีตุ่มลักษณะคล้ายหูดขึ้น บริเวณโคนอวัยวะเพศ ตอนเรกเป็นเม็ดเล็กๆ ต่อมาเริ่มขยายใหญ่ขึ้น ไม่เจ็บ ไม่ปวด ตอนนี้มีขนาดใหญ่กว่าหัวไม้ขีดไฟเล็กน้อย และมีเม็ดเล็กๆเริมเป็นลามไปยังอวัยวะเพศ ไม่ทราบว่าผมเป็นโรคอะไรครับ ติดต่อได้หรือไม่ มียาตัวไหนรักษาได้บ้างครับ ผมทุกข์ใจมากครับจะไปหาหมอก็อาย ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบหน่อยนะครับผมจะรอ ผมมีภรรยาแล้วมีลูกสองคน โรคมีโอกาสติดภรรยาหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Max
   -น่าจะเป้นหูด เพื่อความปลอดภัยของภรรยา ควรงดมี พสพ ก่อนครับ
   -สนใจรักษาติดต่อเข้ามาครับ
   โทร หรือ ไลนื

 53. ส้ม พูดว่า:

  ดิฉันเป็นด่างขาวอยู่บนใบหน้าข้างขวาคะลำบากใจมากเวลาไปเรียนเเละออกไปนอกบ้านมีวิธีรักษาให้หายไหมคะเป็นมาประมาณ 2 ปีค่ะ

 54. basketband พูดว่า:

  คือว่า ตอนแรก มัน ขึ้นมาเหมือน สิวอะคับ แล้วทีนี้ผมบีบ มันแล้วก็เป็นแผลทีนี้ มันก็ ค่อยๆบวมแล้วก็ ต่อมามันก็ เป็นก้อนแข็งๆข้างใน แล้วก็ มีเหมือนก้อนเนื้อบวมลามลงมาบริเวณ ใต้ติ่งหู[แถวๆ กามคับ] ตอนนี้เป็นข้างซ้าย แต่ล่าสุดเลยผมลองจับข้างขวาดู มันก็ เหมือนจะมี ก้อนแข็งๆ ขึ้นมาก้อนเล็กๆแล้วกลัวมากๆๆๆ ช่วยที อยากรู้ว่าเป็นอะไร เรื่องใหญ่มั้ย มีรูปด้วย
  http://haamor.com/media/images/webboardpics/c9897-9053-1.jpg

  http://haamor.com/media/images/webboardpics/c9897-9053-2.jpg

  http://haamor.com/media/images/webboardpics/c9897-9053-3.jpg

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ basketband
   -เป็นอาการของผิวหนังอักเสบ ถ้าอาการแบบอักเสบ ขยายพื้นที่อักเสบต่อไป จะเป็นอาการที่เสี่ยง
   ทำให้ผิวหน้าเสียหายได้
   ทางที่ดีที่สุดรีบรักษาให้หาย โทรมาคุยก่อนได้

 55. boy พูดว่า:

  สวัสดีครับผมเป็นรูขุมขนอักเสบจะขึ้นตามจุดที่มีขนเช่นหน้าอกหลังแขนและหน่องขาและก็เป็นลมพิษอยู่บ่อยๆส่วนตัวภูมิต้านทานไม่ดีเลยอยากทราบว่ามียารักษาได้หายขาดรึป่าวครับและยาอะไรครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ boy
   สามารถรักษาให้หายได้ครับ
   -รับประทานยาแคปซูลพลูคาว และ ทาครีมเอ็นโทนิก อย่างต่อเนื่องจนหายเป็นปกติ

 56. Panalee พูดว่า:

  สวัสดีคะคุณหมอ คือหนูคันฝ่ามือคะ คันแค่บริเวณฝ่ามือระหว่างนิ้วชี้ กับนิ้วกลางคะ ตอนแรกก่อนคันมันเป็นแผลก่อนคะ จำไม่ได้ว่าโดนอะไรบาด แต่เป็นแผลเล็กๆนิดเดียวคะ แล้วพอแผลหาย หนูก็คัน พอเกามันก็ขึ้นเป็นตุ่มใสๆ ใต้ผิวหนัง หลายตุ่มเลยคะ แต่เป้เนตุ่มเล็กๆจุ ย้ำนะคะว่าใต้ผิวหนัง มันไม่ไก้ขึ้นบนผิวหนังนะคะ ไม่มสราบว่าหนูเป็นอะไรคะ แล้วจะรักษายังไงคะคุณหมอ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Panalee
   ไม่เห็นภาพบอกไม่ได้ว่าเป็นโรคผิวหนังชนิดไหน
   ส่งภาพทางอีเมล จะช่วยดูให้ครับ

 57. Panalee พูดว่า:

  ลองถ่ายแล้วคะคุณหมอแต่ว่า ดูรูปแล้วมันไม่เห็นตุ่มคะ ถ้าเกาตุ่มจะขึ้นแต่ไม่นูนมากนะคะ พอสังเกตได้ พอเลิกเกาไปสัก 2ชั่วโมงตุ่มก็เริ่มหายไปคะ

 58. โอ๊ค พูดว่า:

  สวัสดีปีใหม่ครับคุณหมอ
  ผมเป็นโรคผิวหนัง มีอาการคัน มีผื่นแดง ผมเกาจนเป็นแผลและมีน้ำเหลืองไหล เคยรักษาซื้อยามาเองแต่ทำอย่างไรก้ไม่หาย ผมจึงมารักษากับหมอต่อเนื่องเดือนที่ 2 อาการผมดีขึ้นมาก 80% แผลแห้งตุ่มผื่นลดลง ดีใจมาก เลยมาโพสขอบคุณหมอที่รักษาโรคที่ผมเป้นได้ ผมจะรักษาตามระยะเวลาที่หมอกำหนด 4 เดือนครับ
  ขอบคุณอย่างสูงครับ

 59. Max พูดว่า:

  มารายงานผล หลังจากสั่งซื้อไป 2 กระปุก เมื่อเดือนที่แล้ว
  คือตอนแรกผมคิดว่าผม เป็นเริ่ม ที่บนโหนกอวัยวะเพศชาย ลองไปหาข้อมูลในเน็ต ว่า เริ่ม หน้าตามันเป็นอย่างไง มันจะเป็นตุ่มน้ำใสๆๆ แล้วมันจะคัน ปวดแสบปวดร้อน มากคับ ตอนแรกผมก็ไปซื้อยา ที่ร้านขายยา แก้เริ่มมากิน ตอนนแรกกินก็หาย และหลังๆ มันน่าจะดื้อยา เพราะมันขึ้นมาบ่อยมาก เป็นทุกเดือน ทุกอาทิตย์ เป็นทั้งปี แต่ตอนนี้มันแปลกๆ มันจะไม่เป็นตุ่มใส่ๆๆ แล้ว มันจะเป็นเหมือนสิวที่มีหัวขาวๆ และเป็นไตแข็งๆ พอบีบหนองก็ออกมา ผมเป็นอยู่แบบนี้เป็นปี ทรมานมากคับ
  สุดท้ายได้มาเจอตัวนี้ ก็ลองสั่งไปดู หมอมานิตย์ให้ยากินมา 2 กระปุก และยาทามา 1 หลอด ตอนแรกผมทั้งกินและทา ผ่านไปสักอาทิตย์ เกือบ 2 อาทิตย์ ไม่เห็นผล มันยังขึ้นมาเป้นไตแข็งๆ บีบออกมาก็เป็นหนอง ผมเลยหยุดกิน นึกว่ามันคงไม่ได้ผล เลยไปหาหมอผิวหนังเอายามากิน และทา ผ่านไปอาทิตย์ 2 อาทิตย์ ไปหาหมอ 2 รอบ ก็ไม่หาย ทำไงก็ไม่หาย เลยตัดสินใจมาติดต่อ พี่หมอมานิตย์ ไอดี Yathaidee อีกครั้ง พี่หมอแนะนำให้บีบ เอาหนองออก แล้วล้างแผลด้วยแอลกอฮอล์ แล้วกินยาปกติ แต่ผมไม่ได้ทายาของพี่หมอ แล้วพาทาแล้วมันเปียกชื่นๆ ก็เลยหยุดทา แต่ผมล้างด้วย แอลกอฮอล์ ทุกวันนะคับ ผ่านไป 1 อาทิตย์ ตอนนี้ วันที่ 5 มกราคม 2557 ไตแข็งๆ บีบออกมาเป็นหนอง มันหาย ยุบคับ ผมเอามือลูบมันเนียนเรียบ คับ ไม่คัน ยุบยิบเหมือนก่อน ผมดีใจมาก เดี่ยวให้หมดกระปุกที่ 2 ผมจะมารายงานใหม่คับ ขอบคุณคับ

 60. กลมดิก พูดว่า:

  ผมมีตุ่ม ข้างหัวเห็ดเมื่อทอกหนังองคชาตมาอยุ่บนซ้ายมีเม็ดเดียวเม็ดเล็กมันมีอาการ
  ไม่เจ็บถ้าเอานิ้วแตะมันจะเสียว เป็นไข้ คอแห้ง
  ผมอยากรุ้ว่าเป็นไร

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ กลมดิก
   -คุ่มที่เกิดขึ้นข้างหัวอวัยวะเพศชาย เกิดจากการอักเสบ
   อาการมีไข้น่าจะมีปัญหาติดเชื้อครับ

 61. โกสิ พูดว่า:

  หมอคับผมเปิดหนังหุ้มปลายออกมา มีแผลริมข้างซ้ายกระเจี้ยว เจ็บนิด+กับคันและมีตุ่มใหญ่
  ใสๆ ที่หนัง และมีตุ่มแดงๆที่โคนหัว1เม็ด ผมอยากรุ้ว่าเป็นไรคับ

 62. โกสิ พูดว่า:

  แล้วต้องทำยังไงคับถึงหาย โรงเริม นี้อะคับมียาทาน มั้ยคับ

 63. ส้มซ่า พูดว่า:

  ดิฉันซื้อสำอางของโอเรียนทอลที่เป็นครีมมาเซตนึงใช้มาประมาณ2เดือนก็เกิดอากาลอกเป็นวง ปกติเปนคนผิวคลำ้อยู่แล้วเวลาลอกจะเห็นเปนวงชัดมาก โดยเฉพาะมุมปากทั้งสองข้างกับบริเวณโหนกแก้ม พอลอกแล้วก็จะมีอาการบวมแดงตามมาด้วย ส่วนบริเวณอื่นจะลอหเป็นขุยๆ เวลาทาครีมจะรู้สึกแสบผิวหน้ามากถึงแม้ว่าจะใช้ครีมบำรุงสำหรับเด็กก็ตาม ตอนกลางวันก็ใช้ครีมกันแดดซึ่งมีspf50+แล้วก็ยิ่งเห็นว่าลอกมากขึ้น ตอนนี้จึงหยุดครีมทุกชนิด ไปหาซื้อยามาทาที่คลีนิคก็ให้ยาแก้แพ้มากินกับยาทาแก้คันมาทาก็ยังไม่หายด่าง ดิฉันอยากรู้ว่ามันเป็นโรคอะไรพอจะมีทางรักษาให้หายหรือไม่

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ส้มซ่า
   -เป้นอาการผิวแพ้ง่าย แนะนำเปลี่ยนหมอเพื่อรักษาครับ
   -มีทางรักษาให้หายได้

 64. ฺBenz พูดว่า:

  คุณหมอครับคือผมมีอาการเป็นเม็ดคล้ายยุงกัดนูนๆแดงปื่นๆติดกันบริเวณท้องแขน เป็นมาหลายเดือนแล้ว (แล้วจะเป็นอยู่ตรงบริเวณเดิมๆเวลาเป็นจะคันบ้างไม่คันบ้าง) เป็นเฉพาะตอนกลางคืน ไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Benz
   หมอได้เห็นภาพที่ส่งผ่านทางไลน์แล้วครับ
   สรุป เป็นตุ่มผื่นเนื่องจากแพ้สารพิษบางชนิด
   รักษาให้หายขาดได้ ติดต่อมาได้ครับ

 65. อู๋ พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ผมเป็นคนหนึ่งที่รักษาด้วยยาหมอมานิตย์ ผมเคยเป็นลมพิษ
  เป็นประมาณเดือนละสองครั้ง แต่หลังที่ผมทานยาหมอมานิตย์
  สามเดือนแล้ว หลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏอาการลมพิษอีกเลยครับ
  ขอบคุณครับ

 66. บุดรี พูดว่า:

  หมอคับ จะถามว่า แมวกัดมือเลือดออกเป็นลอยฟัน ต้องฉีดยากันไรมั้ยคับ
  เพราะเปนแมวที่ตกมาหลังบ้านไม่มีเจ้าของไปช่วยมัน แล้วมันกัด
  ตอนนี้มีอาการปวด และ บวมนิดๆ เพิ่งโดนกัดวันแรก เลยบอกอาการ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ บุดรี
   ควรไปพบแพทย์ หรือคลินิกใกล้บ้าน
   ให้แพทย์เป็นผู้กำหนดการรักษาครับ
   แต่ถ้าหากแพ้ยา หรือดื้อยา โปรดติดต่อเข้ามาใหม่ครับ

 67. การิม พูดว่า:

  หมอคับ มีอาการเจ๊บที่ในโคนจมูกมีหวัดจาม น้ำตาไหล มีไข้นิดๆเจ๊บคอนิดๆ เวลากลืนน้ำลายเจ๊บเหมือนเป็นสิว ผมอยากรุ้ว่าเป็นอะไรคับ เป็นเจ๊บข้างเดียวข้างขวา

 68. guy พูดว่า:

  สวัสดีคุณหมอ คือ มีอาการเป็นผื่นบริเวนข้อพับ ข้างซ้าย เป็นตุ่มขุ่นๆ แสบ เป็นมา 5 วันแล้วครับยังไม่หายเลย เอายาฆ่าเชื้อทาก็ยังไม่หาย เป็นประมาณ 5-6 ตุ่ม ไม่มีวี้แววว่าจะลด แต่มันก็ยังอยู่เท่าเดิม อยากรู้ว่าเป็นโรคอะไรครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ guy
   น่าจะเป็นโรครูขุมขนอักเสบตามข้อพับครับ
   หรืออาจติดเชื้อไวรัส
   ถ้ารักษาไม่หายติดต่อกับหมอโดยตรงมาครับ

 69. fub พูดว่า:

  ผมมีเรื่องปรึกษาครับ คือ ที่บริเวณผิวหัวอวัยะเพศอะครับ มันเหมือนจะเป็นแผลแดงๆ
  ซึ่งเกิดจากการเสียดสีอ่ะ แต่ไม่มีเลือดออกครับ เหมือนเป็นแผลช้ำเลือด และมีอาการ
  ปวดอักเสบเล็กน้อยอ่ะครับ ควรทำอย่างไรดีครับ ตอนรับประทานยาแก้อักเสบอยู่
  ควรใช้ เบตาดีน ทาด้วยไหมครับ

 70. fub พูดว่า:

  ขอบคุณครับ

 71. aniya พูดว่า:

  สวัสดีคุณหมอ…..
  หนูเป็นสิวหัวขาวเล็กๆๆๆบนใบหน้ามาตั้งแต่ อายุ 13 ตอนนี้อายุ 19 ก็ค่อยๆๆเป็นสิวอักเสบ
  สิวหนอง ทีละเม็ดแถมมากับรอยแผลเป็นบนแก้มไม่ก็ บนหน้าผาก จะมียารักษาไม่คะ
  และต้องลดรัปประทานอะไรบ้าง คือ หนุชอบกินหวาน ยารักษาเป็นยาทานหรือ ยาทาคะ บอกด้วยคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ aniya
   วิธีรักษาอาการสิวอักเสบให้ได้ผล ต้องรับประทานยา และทายา
   แนะนำยาตามเว็บเพจนี้ สนใจรักษาติดต่อโดยตรงครับ

 72. nung พูดว่า:

  ผมเป็นแผลคล้ายๆเริมแต่ไม่แสบไม่คันรอบๆแผลจามีตุ่มใสๆมั้งแดงมั้ง ไปถามหมอหมอบอกว่าแผลอักเสบให้ยามากินแต่ก็ยังไม่หาย แนะนำหน่อยครับว่าเป็นอะไรรักษายังไงขอบพระคุณครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ nung
   -รักษาให้หาย โดยรับประทานยาแคปซูลพลูคาว และ ทาครีม N Tonic
   สอบถามค่ายาและ การรักษาได้ที่หมอโดยตรง

 73. nid พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  รบกวนปรึกษาคุณหมอค่ะ ที่ข้อพับแขนจะเป็นรอยช้ำๆ ทั้งสองข้างเลยค่ะ แต่ไม่มีอาการคันหรือเจ็บนะคะ ไม่ทราบว่าคุณหมอจะชี้แนะได้ไหมคะว่าเป็นอะไร
  ขอบคุณค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ nid
   -อาการแบบนี้น่าจะเป็นอาการเส้นเลือดแตก แก้อาการด้วยการทานยาแคปซูลพลูคาวเอ็นอีบี
   และ ทาครีมบำรุงผิว สนใจรักษาโปรดติดต่อมา

 74. n พูดว่า:

  สวัสดีคะคุณหมอ
  คือหนูมีตุ่มเม็ดเล็กๆแข็งเหมือนตุ่มยุงกัดเป็นที่แขนและขามันขึ้นเยอะมากคะ และคันมาก
  ด้วย ยิ่งเกาตุ่มก็ยิ่งเพิ่มขึ้นคะ และตรงส่วนที่เราเกามันก็จะเป็นสีแดงๆคะพอเช้ามารอยแดง
  จากการเกาก็จะหายไปแต่จะเป็นรอยซ้ำเขียวๆแทนคะพอกดดูจะรู้สึกเจ็บคะและตุ้มเม็ดเล็กๆ
  ก็ยังอยู่เหมือนเดิมด้วยคะ คุณหมอช่วยแนะนำด้วยคะ อยากหายคะ เพราะตอนนี้แขนขามีแต่
  ตุ่มคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ n
   -แนะนำให้ใช้ยารับประทานยา+ทายา ตามยาแนะในเว็บเพจนี้ ด้านบน
   -ขณที่ะรักษาด้วยยาดังกล่าวให้ล้างทำความสะอาด บริเวณที่คันบ่อยๆ และงดการเกา

 75. n พูดว่า:

  แล้วอาการที่เป็น เป็นโรคอะไรคะ เกิดจากอะไรคะ

 76. Somchai พูดว่า:

  มีตุ่มขึ้นมาที่แขนทั้ง 2 ข้างอ่ะครับ ข้างละเม็ด ไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บว่าคันเลยครับ แล้วก็จะมีลอก ๆ ที่ตุ่มนั้นด้วยครับ ไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรครับ

 77. aos พูดว่า:

  คุณหมอคะมีเรื่องรบกวนปรึกษาคุณหมอค่ะ เป็นจุดเป็นปื้นๆสีแดงๆบริเวณข้อพับขาตรงด้านหลังหัวเข่าค่ะ คล้ไม่นูนนะคะเรียบไปกับผิว ไม่แสบ ไม่คันใดๆทั้งสิ้นค่ะ ทีแรกเป็นแถบเล็กๆค่อยๆลาม อาการเช่นนี้เบื้องต้นคุณหมอสันนิษฐานว่าเป็นโรคอะไรค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 78. นิก พูดว่า:

  สวัสดีคคุณหมอ คือตอนนี้มีตุ่มขึ้นที่หัวไหล่กับที่หลัง เป็นตุ่มขึ้นไม่มีอาการคัน บางตุ่มขึ้นพอบีบเป็นหัวสิวบางตุ่มก็ไม่มีหัวสิวคะ นูนแดงเฉยๆ
  แต่พอนานๆๆไปก็ยุบลงและก็กลายเป็นจุดด่างดำ ไม่ทราบว่าเป็นโรคร้ายแรงอะไรหรือป่าวคะ กังวลมากๆคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ นิก
   -เท่าที่เล่าอาการมา ไม่น่ามีอันตรายอะไร นอกจากจากมีการเพิ่มจำนวนตุ่ม หรือ
   ต่อมน้ำเหลืองโต

 79. noms พูดว่า:

  สวัสดีครับผมมีเรื่องสอบถามครับ
  พอดีผมเป็นโรคผิวหนังครับตอนแรกเป็นเหมือนกลากครับ(เชื้อรา)เป็นวงสีแดงครับ
  และมีขึ้นมาอีกครับเป็นวงเหมือนกันครับคันนิดๆครับแต่เป็นวงไม่มีขอบนูนเหมือนเชื้อรา
  และในวงจะมีขุยแห้งครับเป็นขึ้นพร้อมกันหลายจุดครับตามแขนขา ท้องครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ noms
   -อาการที่เล่ามาเป้นโรคผิวหนัง เิกิดจากภูมิต้านของผิวหนังเสียสมดุล
   ยังรักษาได้ครับ ติดต่อกับหมอโดยตรงได้เลย

 80. nan พูดว่า:

  ตอนนี้เป็น งูสวัดอยู่อะค่ะ แล้วใกล้ถึงวันเวลาที่ ประจำเดือนมา แล้วถ้าประจำเดือนมาพอดี จะเป็นอันตรายไหมค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ nan
   -ช่วงปจด มาอาจทำให้ ตุ่มงูสวัดมีจพนวนเพิ่มขึ้น
   -โรคนี้อันตราย สามารถรุกลามไปตำแหน่งที่สำคัญของร่างกายได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.