รักษาโรคผิวหนัง/โรคเริม/งูสวัด/แผล/สิวอักเสบ/โรคสะเก็ดเงิน/แผลริมอ่อน/ด่างขาว/ประดง/โรคไลเค่นอะไมลอยโดซิสLichen amyloidosis

 โรคผิวหนังต่างๆ ที่เกิดกับผิวส่วนใดของร่างกายก็จะเรียกชื่อกันไป ตามลักษณะอาการ และ ตำแหน่งที่เกิด ตามตำราการแพทย์แผนไทย เรียกชื่อโรคผิวหนังเรื้อรังรักษายากในกลุ่มโรคเรื้อน เช่น เรื้อนกวาง เรื้อนมูลนก เรื้อนวิมาลา เรื้อนหูด เรื้อนเกล็ดปลา เรื้อนบอน เรื้อหิด เรื้อนดอกหมาก เรื้อนมะไฟ (ที่กล่าวมาเป็นโรคผิวหนังชนิดรุนแรง รักษายาก หรือเป็นอติสารโรค ) โรคผิวหนังในกลุ่มของไข้ไพษไข้กาฬและโรคซึ่งเกิดจากอาการแพ้ และติดเชื้อแบคทรีเรีย ไวรัสต่างๆ โดยมีอาการกับร่างกายต่างกัน และคล้ายๆกัน เช่น ฝี ,กุฎฐโรคพิกัดในกองธาตุ 4  ,ไข้พิษไข้กาฬ 21 จำพวก, ไข้รากสาด 9 จำพวก ,ไข้ประดง ,ไข้กาฬ10 จำพวก, ฝีกาฬในไข้พิษ 10 ประการ ,ไข้กระโดง 4 จำพวก, ฝีกาฬ 6 ชนิด (โรคในกลุ่มนี้ปัจจุบันมีผู้ป่วยมากมาย แต่โรคเหล่านี้ยังรักษาได้ ถ้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง)sigiปัจจุบันพบว่ายังมีโรคอีกหลายโรคที่ติดต่อโดยการร่วมเพศ แต่ไม่ใช่กามโรคที่แท้จริงรวมอยู่ในกลุ่มโรคนี้ด้วย คือ หนองในเทียม (ใช้เฉพาะในชาย) หูดหงอนไก่ เชื้อรา พยาธิในช่องคลอด เริ่ม
หูดข้าวสุก หิดที่อวัยวะสืบพันธุ์ ตัวโลน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบันจึงเปลี่ยนชื่อกามโรคว่า
“โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”
(sexually transmitted diseases)
ซิฟิลิส เกิดจากเชื้อทริโปนีมาพอลลิดุม (tryponema pollidum) มีระยะฟักตัวโดยเฉลี่ย 10-30 วัน
อาการในระยะแรก จะมีแผลเกิดขึ้น เรียกว่า แผลริมแข็ง
มักเป็นที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกลักษณะแผลมีขอบนูนสูงขึ้น ก้นแผลสะอาดเรียบถูกต้องไม่เจ็บ
ระยะนี้หากไม่รักษาก็จะหายได้เองภายใน 3-8  สัปดาห์
อาการระยะที่สอง หลังจากแผลริมแข็งหายราว 3 สัปดาห์
จะมีไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล ปวดเมื่อยและปวดตามข้อ
มีผื่นขึ้นตามบริเวณผิวหนัง เช่น แขน ขา ลำตัว ไม่คันและไม่เจ็บปวด
อาจเป็นอยู่ไม่นานวัน หรืออาจนานหลายเดือนก็ได้ ส่วนใหญ่จะหายไปราว 4-8 สัปดาห์ ในระยะนี้อาจมีลักษณะเป็นตุ่มนูนขึ้นมา
คล้ายยุงกัด แต่มีเนื้อยุ่ย ๆ คลุมบริเวณนี้แพร่เชื้อได้มาก อาจมีต่อมน้ำเหลืองโตหรือผมร่วงได้
ผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาเมื่ออาการทุกอย่างหายก็จะเข้าสู่ระยะแฝง ซึ่งเป็นระยะที่จะไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้น แต่จะทราบได้โดยการตรวจพบน้ำเหลืองให้ผลบวก
อาการในระยะที่สาม พบว่าหนึ่งในสี่ของระยะแฝงจะเปลี่ยนเป็นระยะที่สาม
ซึ่งต้องใช้เวลานาน โดยจะไปเกิดเป็นแผลและเนื้อตายในหัวใจ หรือระบบประสาท
ทำให้เกิดอาการคล้ายคนเป็นโรคจิต การวินิจฉัยโรคนี้ ส่วนใหญ่อาศัยจากการตรวจน้ำเหลือง นอกจากนี้อาจจะขูดบริเวณแผลหรือผื่นหรือเนื้อนูน มาตรวจด้วยกล้องพิเศษ และอาจต้องเจาะน้ำไสันหลัง มาตรวจด้วยในบางรายหญิงมีครรภ์ที่เป็นซิฟิลิสต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ เพราะซิฟิลิสจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ เช่น ทำให้แท้ง ทารกตายในครรภ์ หรือเป็นฟิซิลิสแต่กำเนิด
หนองใน เกิดจากเชื้อไนซ์ซีเรียโกโนร์เรีย มีระยะฟักตัวประมาณ 3-5 วัน
อาการมักเริ่มด้วยปัสสาวะแสบ ขัด มีตกขาวถ้าไม่ได้รับการรักษา โรคนี้อาจลุกลามเข้าไปในโพรงมดลูก ท่อนำไข่ และรังไข่ ทำให้ท่อนำไข่ตันและเป็นหมันในที่สุด
แผลริมอ่อน เกิดจากเชื้อฮีโมฟิลุสดูเครยี (hemophilus ducreyi) มีระยะฟักตัวประมาร 2-5 วัน

เชื้อไวรัส VZV นี้เมื่อเริ่มเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เป็นโรคอีสุกอีใส ซึ่งมักเกิดในเด็ก และจะหายได้เอง ภายใน 1-2 สัปดาห์ เมื่อหายจากโรคอีสุกอีใสแล้ว เชื้อไวรัสชนิดนี้จะไปหลบซ่อนอยู่ในปมประสาทของร่างกาย และรอเวลาที่เหมาะสมกับการเพิ่มจำนวนของไวรัส หรือเวลาที่ร่างกายอ่อนเพลีย ภูมิคุ้มกันลดลง อดนอน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสส่วนใหญ่จะใช้เวลานานเป็นสิบ ๆ ปี หลังจากที่เป็นโรคอีสุกอีใสแล้ว และพบมากในผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุ บางคนจะมีภูมิต้านทานลดต่ำลงหรืออ่อนแอลง
อาการของโรคงูสวัด แบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้   เริ่มต้นผู้ป่วยจะมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ โดยหาสาเหตุไม่ได้ ทั้งนี้เพราะช่วงนี้ภูมิต้านทานของร่างกายลดต่ำลง ทำให้เชื้อไวรัสเริ่มเพิ่มจำนวน เกิดการติดเชื้อ ณ ระบบประสาท จึงมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ ในระดับเส้นประสาท   หลังจากที่ปวดแสบร้อนได้ประมา 2-3 วัน จะเข้าสู่ระยะที่ 2 เริ่มมีผื่นแดง ต่อมากลายเป็นตุ่มน้ำใสเต่ง ๆ (รูปร่างคล้ายหยดน้ำกลิ้งบนใบบัว) เรียงกันเป็นกลุ่ม ๆ เป็นแนวยาว ๆ ตามเส้นประสาทของร่างกายเป็นหย่อม ๆ เช่น ตามความยาวของแขน หรือตามความยาวของขา หรือรอบเอว รอบหลัง หรือศีรษะ เป็นต้น ตุ้มน้ำใสเต่ง ๆ ของงูสวัดนี้จะแตกออกเป็นแผลต่อมาก็จะตกสะเก็ด และหายได้เองภายใน 2 สัปดาห์  เมื่อตุ่มแตก และแผลหายดีแล้ว (ระยะที่ 3) ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะยังมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ ตามรอยแนวของโรคที่เกิดขึ้น ในบางคนอาจเกิดได้อีกเป็นเดือน หรือหลาย ๆ เดือน โดยเฉพาะผู้สูงอายุบางคนอาจมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ หลังจากที่แผลหายดีแล้วเป็นปี    สิวอักเสบ, สิวมีพิษ, สิวติดเชื้อ ,สิวเกิดจากน้ำเหลืองเสียasdสิวเป็นโรคเรื้อรัง พบบ่อยมากเป็นอันดับต้นๆ ของปัญหาโรคผิวหนัง มักเป็นในวัยรุ่น แต่บางครั้งเลยวัยรุ่นไปแล้วก็อาจเป็นได้ ลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นสิวคือ เป็นเม็ดสิวอุดตันที่เรียกกันว่า คอมมิโดน ถ้าเป็นเม็ดนูนเล็กๆ ไม่มีรูเปิดเรียก สิวหัวขาว ถ้ามีรูเปิดที่ผิวหนังมองเห็นเป็นจุดดำอยู่ตรงกลางเรียกสิวหัวดำ นอกจากนี้อาจเกิดเป็นตุ่มนูนเล็กๆ แดงๆ อาจเห็นเป็นตุ่มหนอง ,หรือตุ่มนูนแข็งเม็ดโต หรือตุ่มแดงอักเสบแบบถุงซีสต์ที่เรียกกันว่า สิวหัวช้าง สิวที่สร้างความวิตกมากคือ สิวบริเวณใบหน้า ซึ่งเป็นบริเวณที่พบบ่อยในบางรายอาจเกิดบริเวณ คอ , หลัง, อก, สาเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ฮอร์โมนเพศ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ต่อมไขมันโตเต็มที่ผลิตน้ำมันมากขึ้น ท่อของต่อมไขมันหนาตัวมีการอุดตัน น้ำมันระบายออกไม่ได้คั่งค้างอยู่ภายใน เชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณนี้แบ่งตัวเพิ่มขึ้น ย่อยสลายไขมันทำให้เกิดความระคายเคือง และท่อต่อมไขมันแตกออก กรดไขมันออกสู่บริเวณข้างเคียงเกิดเป็นสิวอักเสบขึ้น ความรุนแรงของสิวแต่ละคนแตกต่างกันไป บางรายเป็นมากบางรายเป็นน้อย สิวอักเสบอาจกำเริบได้ในช่วงมีความเครียด เช่น อดนอน หรือในผู้หญิงช่วงใกล้มีประจำเดือน นอกจากนี้การบีบแกะสิว จะกระทบกระเทือนและนำเชื้อโรคเกิดการอักเสบมากขึ้น และมีโอกาสเกิดรอยแผลเป็นเมื่อสิวหายแล้ว         โรคผิวหนังแพ้รุนแรง /โรคสะเก็ดเงิน /เรื้อนกวางkjผื่นพีอาร์ เป็นโรคผิวหนังที่พบได้ประมาณร้อยละ 1-2 ของคนทั่วไป มักพบในวันรุ่นและผู้ใหญ่ ช่วงอายุประมาณ  15-40 ปี พบในชายและหญิงในอัตราพอๆกัน เป็นโรคที่ไม่เป็นอันตรายและหายได้เอง โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ และจะไม่เป็นซ้ำอีก                                                                                                 สาเหตุ โรคนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้แน่ชัด สันนิฐานว่าอาจเกิดจากเชื้อไวรัส (ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน)                                                                                                                                                                 อาการ ผู้ป่วยจะมีผื่นขึ้นตามตัว โดยที่ไม่มีอาการไข้และสุขภาพทั่วไปแข็งแรงดี
เริ่มแรกจะมีผื่นแดงรูปร่างกลมรี ขอบชัด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-6 ซม. จำนวน1ผื่นที่ผิวหนัง โดยมากมักจะขึ้นบริเวณหน้าอก บางรายอาจขึ้นบริเวณหลังด้วย ผื่นอันแรกนี้จะเรียกว่าผื่นแจ้งโรค (herald patch) หลังจากนั้นประมาณ 1-2 อาทิตย์ ก็จะมีผื่นขนาดเล็กกว่า (เส้นผ่าศุนย์กลางประมาณ 0.5-1 ซม.) ค่อยๆทยอยขึ้นตามตัวอาจมีอาการคันเล็กน้อย  ผื่นเหล่านี้จะขึ้นที่หน้าอก หน้าท้อง และอาจขึ้นที่หลัง ผื่นมักจะหายไปได้เองภายใน 2-6 สัปดาห์  (บางรายอาจหายไปในเวลา 3-4 เดือน)โรคสะเก็ดเงิน ถ้าเข้ามารักษาเร็วไม่ทิ้งไว้จนเรื้อรังรุกรามไปทั่วตัว ยังรักษาให้หาย ยับยั้งโรคไว้ได้ด้วยยาสมุนไพรบางชนิดที่แนะนำในเว็บเพจนี้ ระยะการรักษา 3-6 เดือน โดยประมาณ       *โรคประดงไฟ หรือLichen amyloidosis  สาเหตุไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอย่างเดียว ผิวแพ้ง่ายเกินไป  และสร้างเซลล์ผิดปกติที่ผิวหนัง  แต่ส่วนใหญ่เหตุกระตุ้นที่พบได้บ่อยคือการเสียดสีที่บริเวณนั้นบ่อยๆ  เช่นการ เกา การถู ดังนั้นน บริเวณที่พบโรคนี้ได้บ่อยมักเป็นที่หน้าแข้งเนื่องจากเราต้องใส่การเกง ถุงเท้า ถุงน่อง    การเสียดสีซ้ำไปซ้ำมาจะเป็นตัวการทำให้เกิดการทำลายของเซลล์ผิวหนัง(keratinocyte) เมื่อเกิดการตายของเซลล์ผิวหนัง มันจะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างเส้นใยโปรตีนออกมา(คล้ายกับที่เวลาเราล้มเป็นแผลถลอกแล้วมีการสร้างสะเก็ดแผล) แต่กระบวนการสร้างโปรตีนนั้นไม่สมบูรณ์ กลไกการขับออกจากร่างกายจึงบกพร่อง กลับกลายเป็นสะสมไว้ใต้ผิวหนังเป็นตุ่มนูนหนา คล้ายผื่นขึ้นมาแทน การสะสมของโปรตีนใต้ผิวหนังจะไปรบกวนปลายประสาททำให้เกิดอาการคันขึ้นได้ด้วยlichen-nnok
ยาที่ใช้รักษาโรคผิวหนังทั้งชนิดที่ติดเชื้อ /แบบไม่มีเชื้อ/โรคคันประดงไฟ และ โรคผิวหนังจากการแพ้สิ่งมากระตุ้นต่างๆ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image_2021-10-28_200217.png

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ร4-1024x614.jpg การรักษาโดยแนวทางของหมอมานิตย์ ศรีพจน์ ด้วยประสบการณ์20ปี ที่ต้องเจอกับโรคผิวหนังที่หายยากหลากหลายชนิด จากการผลรักษาด้วยยาสมุนไพรที่คิดค้นและสูตรวิธีการรักษาได้ผลดีน่าพอใจทั้งคนไข้และหมอดีใจไปด้วยกัน  ระยะเวลาการรักษาประมาณ 2-4 เดือน ระยะการรักษาไม่นานเกินไป และเป็นการปรับสมดุลของร่างกายไปในตัวพร้อมกับการรักษา ส่วนค่ายารักษาไม่แพง สามารถรักษาหายได้ ติดต่อปรึกษาหมอก่อนได้ครับ ส่วนยาที่จัดให้คนไข้ ขึ้นอยู่กับลักษณะอาการขอให้หมอวินิจฉัยก่อนนะครับ โปรดติดต่อปรึกษาที่ โทร/ไลน์ 0823877288 ไอดีไลน์ yaforyou  ด้วยความยินดีครับ 

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ร2-1024x614.jpg

   *ข้อปฏิบัติระหว่างการรักษา                                                                                                           -หลีกเลี่ยงหรืองดอาหารรสหวาน ขนมอบกรอบต่างๆ น้ำหรืออาหารที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ และผลไม้รสหวานจัด                                                                                                          -งดอาหารรสจัด งดอาหารที่ไม่สุกเ ไม่สด ไม่สะอาด                                                                      -งดเครื่องดิ่มมีแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์                                                                                            -งดอาหาร ผัก ผลไม้ดอง และงดหน่อไม้                                                                                        -อดทน อดกลั้น เมื่อมีอาการคัน ไม่ควรเกาเพราะจำให้ติดการเกาเป็นนิสัย ให้แก้ไขได้โดยเช็ดถูด้วยแอลกอฮอล์ทั่วไป แต่ถ้ายังไม่หายคันอีก ให้เช็ดด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำเย็น อีกครั้ง    -หากมีกิจกรรมร่วมเพศโดยฝ่ายชายต้องสวมถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพตามมาที่ไม่อาจคาดการณ์ได้

This image has an empty alt attribute; its file name is Aacontact-us-1.jpg

mapok (1)

485 Responses to รักษาโรคผิวหนัง/โรคเริม/งูสวัด/แผล/สิวอักเสบ/โรคสะเก็ดเงิน/แผลริมอ่อน/ด่างขาว/ประดง/โรคไลเค่นอะไมลอยโดซิสLichen amyloidosis

 1. Sand says:

  รบกวนปรึกษาคุณหมอ 3 เรื่องค่ะ กลุ้มใจมากเลยค่ะ
  1. เป็นปื้นๆนูนๆสีน้ำตาลเข้มและแห้งๆเหมือนเป็นขุยใต้ราวหน้าอกค่ะ จะคันมาก ยิ่งคันหนักตอนกลางคืน บางทีตกใจตื่นมาเพราะความคันค่ะ ทาครีมให้ผิวชุ่มชื้นหรือวาสลีนก็ไม่หายคันค่ะ ยิ่งเกายิ่งคัน เมื่อก่อนเป็นตรงบั้นเอว เป็นหลายปีมากแล้วมันก็หายเองค่ะ แล้วมาขึ้นใต้ราวหน้าอกแทน ตอนนี้จากด้านขวาที่เป็นอยู่เหมือนจะมาคันใต้ราวหน้าอกด้านซ้ายเพิ่มด้วยค่ะ กลุ้มใจมากๆเลยค่ะ ข้อแรกนี้ หมอที่ไหนก็ตอบแค่เป็นภูมิแพ้ผิวหนัง ให้ครีมสเตียรอยด์และยาแก้คันมาทาน เพื่อบรรเทาอาการแค่นั้นเองค่ะ แต่ไม่ได้รักษาเพราะบอกว่ารักษาไม่ได้ ต้องรักษาและปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้หายขาดและไม่กลับมาเป็นใหม่หรอคะ
  2. เป็นคนผิวแห้งมากแต่เด็ก ตรงที่ขาจะเห็นชัดมากเพราะแห้งจนเป็นเหมือนพื้นดินแห้งแล้งค่ะ เป็นริ้วๆแห้งเหมือนงูเลยค่ะ พอทาครีมมันก็ดีขึ้น แต่ขนคุดจะขึ้นแทน ทำให้คันมาก แบบนี้ปฏิบัติอย่างไรดีหรอค่ะ
  3. อากาศร้อนอบอ้าวทีไร จะคันตามตัวหนักมากค่ะ เป็นหนักที่แผงอกและแผ่นหลัง จะคันมากและขึ้นเป็นเม็ดแดงๆเป็น 100 กว่าเม็ดเลยค่ะ หลังจากนั้นจะมีหัวหนองขึ้นมา และจะกลายเป็นเหมือนสิวหัวหนองเล็กๆค่ะ ต้องป้องกันและรักษาอย่างไรหรอคะ

  ขอบคุณคุณหมอล่วงหน้าในการตอบปัญหานะคะ ‍♀️

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Sand
   -จากอาการโรคผิวหนังที่คุณได้เล่าฟัง ปํญหาแนวนี้เกิดจากระบบน้ำเหลืองและภูมิต้านทาน รวมทั้งการปฏิบัติที่ตนผ่านมา ควรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
   -ต้องการรักษาโปรดติดต่อมาทางไลน์ หรือโทรมาคุย

 2. จุ๋ม says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  อ่านรายละเอียดในเวปไซด์ของคุณหมอแล้ว เหมือนตัวเองจะเป็นโรคนี้ค่ะ โรคประดงไฟ หรือLichen amyloidosis สาเหตุไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอย่างเดียว ผิวแพ้ง่ายเกินไป และสร้างเซลล์ผิดปกติที่ผิวหนัง แต่ส่วนใหญ่เหตุกระตุ้นที่พบได้บ่อยคือการเสียดสีที่บริเวณนั้นบ่อยๆ เช่นการ เกา การถู ดังนั้นน บริเวณที่พบโรคนี้ได้บ่อยมักเป็นที่หน้าแข้งเนื่องจากเราต้องใส่การเกง ถุงเท้า ถุงน่อง การเสียดสีซ้ำไปซ้ำมาจะเป็นตัวการทำให้เกิดการทำลายของเซลล์ผิวหนัง(keratinocyte) เมื่อเกิดการตายของเซลล์ผิวหนัง มันจะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างเส้นใยโปรตีนออกมา(คล้ายกับที่เวลาเราล้มเป็นแผลถลอกแล้วมีการสร้างสะเก็ดแผล) แต่กระบวนการสร้างโปรตีนนั้นไม่สมบูรณ์ กลไกการขับออกจากร่างกายจึงบกพร่อง กลับกลายเป็นสะสมไว้ใต้ผิวหนังเป็นตุ่มนูนหนา คล้ายผื่นขึ้นมาแทน การสะสมของโปรตีนใต้ผิวหนังจะไปรบกวนปลายประสาททำให้เกิดอาการคันขึ้นได้ด้วย

  เพราะเริ่มเกิดอาการที่หน้าแข้งจริงๆ ค่ะ เริ่มจากอาการคันเมื่อเดินทางไปทางใต้ แล้วก็เกา เกาแล้วก็กลับกลายเป็นตุ่มเล็กๆ แดง ลามไปทั่วหน้าแข้งด้านหน้า อาการแสบร้อนมากกกก ทายาที่ได้จากการไปหาหมอ ด้วยการใช้ cotton bud ไม่กล้าใช้มือ ยิ่งใช้เหมือนจะยิ่งลาม ลามไปทั้งหน้าแข้ง จนทนไม่ไหว หยุดใช้ยา พอหยุดก็ทา aloevera gel แทน เลิกสนใจมัน มันก็เริ่มหายแดง ตุ่มแดงเริ่มเปลี่ยนเป้นดำ หาย แต่มันก็พาลลามไปด้านข้าง และด้านหลัง สรุปเป้นทั้งขาค่ะ แต่รูปแบบเปลี่ยนไป ไม่ใช่ตุ่ม แต่เป็นปื้นๆ แดง มีขอบชัดเจน คัน บริเวณปื้นแดง เซลล์จะหนา กลางวันทำงานยุ่งๆไม่ค่อยจะคัน กลางคืนกลับมาจากการทำงานเริ่มจะคัน ทรมานมาจะ 2 เดือนแล้วค่ะ หาหมอที่ต่างจังหวัด หมอผิวหนังทุกคนก็จ่ายแต่ยาทาสเตียรอยด์ ยิ่งทายิ่งลาม ไม่ดูผื่นใดๆ ทั้งสิ้น ให้แต่เล่าอาการ แล้วก็จดจ่อแต่เขียนยาให้
  รบกวนคุณหมอช่วยหน่อยนะคะ การดำเนินชีวิต ณ ตอนนี้ทรมานมาก ขาลาย ทั้งดำจากจุดที่หายและลอก จุดที่เป้นก็แดงเป็นปื้นๆ ทั้งขา ค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ จุ๋ม
   -ขอแสดงเห็นใจ ความทุกข์ทรมานของุณครับ แต่สิ่งที่หมอขอแนะนำในการรักษาโรคผิวหนังชนิดนี้คือ
   คุณจะต้องติดต่อหมอโดยตรง โทร หรือไลน์ ก้ได้ เพื่อที่หาข้อสรุปเพื่อการรักษาต่อไป
   หมอช่วยรักษาให้ได้ครับ

 3. น้ำ says:

  คุณหมอคะหนูเป็นโรคน้ำเหลืองไม่ดีเวลายุงกัดหรือมีแผลจะเป็นแผลเป็นคือจุดสีดำเป็นมาตั้งแต่เด็กคะอยากทราบว่าถ้าพบหมอเฉพาะทางรักษาแบบจริงจังสามารถหายภายในระยะเวลาแค่3-6เดือนได้มั้ยคะพอดีอยากจะทำงานคะแต่ด้วยเพราะไม่มั่นใจทำให้เสียบุคลิกและไม่กล้าเข้าสังคมคะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ น้ำ
   -จากข้อความที่โพสมาคือคุณต้องการรักษาเฉพาะทาง ขอแนะนำให้คุณไปพบกับหมอท่านนั้นแล้วถามตามที่คุณต้องการครับ

 4. เจนนี่ says:

  สวัสดีค่ะ
  หนูเป็นคนไข้หมอมานิตย์ ศรีพจน์ ค่ะ เริ่มจากหนูพบปัญหาสิวอักเสบ จนหน้ามีรอยตุ่มแดงเต็มไปหน้าเลย มีน้ำเหลืองซึม คันหน้ายิบๆค่ะ หนูทุกข์ใจกลัวสังคมรอบข้างรังเกรียจคิดมาก แต่ที่หนูมาขอโพสคือหนูนึกอยากขอบคุณหมออย่างมากที่ช่วยรักษาหนูจนหายดี ค่ายาก็ถูกมากเมื่อเทียบกับก่อนที่ยังไม่ได้มาเป็นคนไข้คุณหมอค่ะ คุณหมอก็ใจดีต่อคนไข้อย่างหนูมากๆ
  หนูขอขอบคุณหมอมานิตย์มากไค่ะ

 5. หมูน้อย says:

  สวัสดีค่ะ หนูเปนเริม(ที่ช่วงล่างค่ะ)มาหลายปีแล้วค่ะ เคยเป็นแล้วก็หายจากการทายาและกินยาค่ะ เคยลองศึกษาดูในอินเตอร์เน็ตบอกว่าไม่มีทางรักษาหายจิงไหมค่ะ ปัจจบันหนูมีลูกอายุ1 ขวบกว่าๆ ลูกหนูจะอันตรายไหมค่ะ เพราะว่าหนูคลอดเองค่ะ คือหนูหาทางวิธีรักษาโรคนี้มานานแล้วค่ะ ทั้งเจ็บและอายมากๆค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ หมูน้อย
   -โรคเริม หรือโรคกลุ่มนี้ยังสามารถรักษาให้หายได้ครับ
   -เปิดใจ ติดต่อเข้ามาที่หมอโดยตรง ครับ โทร/ไลน์ 0823877288

 6. โต้ย says:

  สวัสดีคุณหมอที่นับถือ
  หนูอายุ50ปี เป็นคนไข้ ของคุณเองค่ะ คือก่อนที่ตัดสินใจมารักษากับคุณหมอ ไปไปรักษามาหลายหมอ เป็นๆหายๆ จนช่วงหลังรู้สึกอาการผิวดูแย่ผิดปกติลงเหมือนกับว่าดื้อยา หนูเลยตัดสินใจเพื่ออยากหายรักษากับหมอมานติย์ ศรีพจน์ โดยกินยาทายา ตามที่คุณหมอแนะนำตามเวบนี้ เวลาผ่านมา2เดือน หายดี90% และหนูก็จะรักษากับคุณหมอจนหายชัวร์ค่ะ เพื่อนๆที่เข้ามาชมเวบคุณหมอคิดแต่ค่ายา รวมๆไม่ได้แพงเลยค่ะ แนะนำเลยค่ะ
  ขอขอบคุณหมอมากๆที่ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

 7. วิท says:

  สวัสดีครับ
  ผมขอแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ทางกับคนไข้ท่านอื่นครับ คือผมเป็นสะเก็ดเงิน เต็มหลังครับ
  ทุกข์ใจมานาน เป็นความทุกข์ ปมด้อยติดตัวมาตลอด ผมเจอหมอในเวบนี้ ผมเลยตัดสินใจ
  ติดต่อคุณหมอในเว็บนี้ ชื่อ หมอมานิตย์ ท่านได้อธิบายให้ผมฟัง และจัดยากิน +ยาทา +น้ำO2
  ผมใช้มาเป็นเดือนที่3 จนตอนนี้ไม่อาการสะเก็ดเงินออกมาให้เห็นแล้วครับ เสียเงินค่ายา แต่คุ้มค่า
  จริง
  ขอบคุณคุณหมอ และขอผมได้แชร์ประสบการณ์นะครับ

  • drmanit says:

   ขอบคุณคุณวิท
   -ดีใจครับที่ให้ความสนใจ และติดตามการรักษาของหมอมาโดยตลอด
   ขอบคุณครับ

 8. วราภรณ์ แสงสุวรรณ์ says:

  หนูเปนเหมือนแผลเปนที่ริมฝีปากล่าง แล้วพอทานอาหารที่มีรสเผ็ด ปากก็จะเปนแผล เหมือนแผลร้อนในยุ่ตลอดเวลาเลยค่ะ หนูควรรักษาอย่างไรค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ วราภรณ์ แสงสุวรรณ์
   ได้ตอบที่ไลน์ แล้วครับ

 9. จิน says:

  สวัสดีค่ะ
  หมอค่ะ ครีมN tonic กับยาพลูคาวของคุณหมอ ดีจริงๆค่ะ ยืนยัน เปรียบเทียบกับยาที่เคยใช้รักษา
  สะเก็ดเงินที่น่องขาค่ะ แนะนำติดต่อคุณหมอได้เลยค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ จิน
   ขอบคุณอย่างมากที่เสียสละเวลามาโพสให้นะครับ

 10. เจต says:

  สวัสดีครับ
  ผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นมะเร็งผิวหนัง เป็นหน้าอกเป็นขุ๋ยมีน้ำเหลืองซึมตลอด และบริเวณแขนทั้งสองข้าง ผมลองเปิดใจรักษาด้วยยาสมุนไพร ที่หมอมานิตย์ไว้ให้ ทานต่อเนื่อง3เดือน อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เดือนแรกที่ใช้ยา หลังสามเดือนผมไปหา แพทย์ รพ. แพทย์บอกว่าหายเป็นปกติแล้ว
  ผมมาช่วยโพสเพราะเห็นว่าสมควรช่วยแนะนำคนแื่นดีกว่าเก็บเงียบ
  ขอบคุณหมอ และทุกคนที่เคยให้กำลังใจและแนะนำผมให้พบหมอครับ

 11. สุวรรณา ยาวะโนภาส says:

  สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นโรคสะเก็ดเงินค่ะ ไปรักษาหลายที่แล้ว ไม่หาย เป็น ๆ หาย ๆ ค่ะ ตอนนี้ซื้อยามาทาพอทุเลา อาการของโรคจะเป็นในช่วงที่อากาศเปลี่ยนค่ะ เช่น ฝนตก พายุเข้า หรือ ลมหนาวจะมา ประมาณนี้ค่ะ จะมีผื่นเป็นเม็ดแดง ๆ คล้ายยุงกัด หลังจากนั้นก็จะเป็นสะเก็ดตรงตุ่มค่ะ คือขึ้นทั้งตัว และคันมากค่ะ ทรมานมาก ไม่กล้าใส่กางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นเลยค่ะ ตอนนี้ซื้อยาสเตรียรอยด์มาทา จนผิวหนังบางไปหมดแล้วค่ะ ช่วยแนะนำวิธีการรักษา และค่าใช้จ่ายในการรักษาหน่อยค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ สุวรรณา ยาวะโนภาส
   -เคสโรคสะเก็ด แนะนำรีบติดต่อโดยตรงไม่ผ่านเว็บครับ อาการสะเก็ดเงินของคุณคนไข้เคสนี้ เป็นเพราะระบบภูมิคุ้มกันไม่ปกติ
   เป็นเพราะภูมิคุ้มกันของร่างกายของคุณทำงานบกพร่องเกินขอบเขต ดังนั้ต้องปรับสมดุลให้เข้าที่ โดยใช้ยาที่หมอจะวินิจฉัยการจ่ายยา
   โปรดติดต่อตรง หมอ 0823877288 ไอดีไลน์ ัyaforyou ด้วยความยินดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.