โรคผิวหนัง/โรคเริม/งูสวัด/แผล/สิวอักเสบ/โรคสะเก็ดเงิน/แผลริมอ่อน/ด่างขาว/ประดง/โรคไลเค่นอะไมลอยโดซิสLichen amyloidosis

โรคผิวหนังต่างๆ ที่เกิดกับผิวส่วนใดของร่างกายก็จะเรียกชื่อกันไป ตามลักษณะอาการ และ ตำแหน่งที่เกิด ตามตำราการแพทย์แผนไทย เรียกชื่อโรคผิวหนังเรื้อรังรักษายากในกลุ่มโรคเรื้อน เช่น เรื้อนกวาง เรื้อนมูลนก เรื้อนวิมาลา เรื้อนหูด เรื้อนเกล็ดปลา เรื้อนบอน เรื้อหิด เรื้อนดอกหมาก เรื้อนมะไฟ (ที่กล่าวมาเป็นโรคผิวหนังชนิดรุนแรง รักษายาก หรือเป็นอติสารโรค ) โรคผิวหนังในกลุ่มของไข้ไพษไข้กาฬและโรคซึ่งเกิดจากอาการแพ้ และติดเชื้อแบคทรีเรีย ไวรัสต่างๆ โดยมีอาการกับร่างกายต่างกัน และคล้ายๆกัน เช่น ฝี ,กุฎฐโรคพิกัดในกองธาตุ 4  ,ไข้พิษไข้กาฬ 21 จำพวก, ไข้รากสาด 9 จำพวก ,ไข้ประดง ,ไข้กาฬ10 จำพวก, ฝีกาฬในไข้พิษ 10 ประการ ,ไข้กระโดง 4 จำพวก, ฝีกาฬ 6 ชนิด (โรคในกลุ่มนี้ปัจจุบันมีผู้ป่วยมากมาย แต่โรคเหล่านี้ยังรักษาได้ ถ้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง)sigiปัจจุบันพบว่ายังมีโรคอีกหลายโรคที่ติดต่อโดยการร่วมเพศ แต่ไม่ใช่กามโรคที่แท้จริงรวมอยู่ในกลุ่มโรคนี้ด้วย คือ หนองในเทียม (ใช้เฉพาะในชาย) หูดหงอนไก่ เชื้อรา พยาธิในช่องคลอด เริ่ม
หูดข้าวสุก หิดที่อวัยวะสืบพันธุ์ ตัวโลน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบันจึงเปลี่ยนชื่อกามโรคว่า
“โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”
(sexually transmitted diseases)
ซิฟิลิส เกิดจากเชื้อทริโปนีมาพอลลิดุม (tryponema pollidum) มีระยะฟักตัวโดยเฉลี่ย 10-30 วัน
อาการในระยะแรก จะมีแผลเกิดขึ้น เรียกว่า แผลริมแข็ง
มักเป็นที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกลักษณะแผลมีขอบนูนสูงขึ้น ก้นแผลสะอาดเรียบถูกต้องไม่เจ็บ
ระยะนี้หากไม่รักษาก็จะหายได้เองภายใน 3-8  สัปดาห์
อาการระยะที่สอง หลังจากแผลริมแข็งหายราว 3 สัปดาห์
จะมีไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล ปวดเมื่อยและปวดตามข้อ
มีผื่นขึ้นตามบริเวณผิวหนัง เช่น แขน ขา ลำตัว ไม่คันและไม่เจ็บปวด
อาจเป็นอยู่ไม่นานวัน หรืออาจนานหลายเดือนก็ได้ ส่วนใหญ่จะหายไปราว 4-8 สัปดาห์ ในระยะนี้อาจมีลักษณะเป็นตุ่มนูนขึ้นมา
คล้ายยุงกัด แต่มีเนื้อยุ่ย ๆ คลุมบริเวณนี้แพร่เชื้อได้มาก อาจมีต่อมน้ำเหลืองโตหรือผมร่วงได้
ผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาเมื่ออาการทุกอย่างหายก็จะเข้าสู่ระยะแฝง ซึ่งเป็นระยะที่จะไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้น แต่จะทราบได้โดยการตรวจพบน้ำเหลืองให้ผลบวก
อาการในระยะที่สาม พบว่าหนึ่งในสี่ของระยะแฝงจะเปลี่ยนเป็นระยะที่สาม
ซึ่งต้องใช้เวลานาน โดยจะไปเกิดเป็นแผลและเนื้อตายในหัวใจ หรือระบบประสาท
ทำให้เกิดอาการคล้ายคนเป็นโรคจิต การวินิจฉัยโรคนี้ ส่วนใหญ่อาศัยจากการตรวจน้ำเหลือง นอกจากนี้อาจจะขูดบริเวณแผลหรือผื่นหรือเนื้อนูน มาตรวจด้วยกล้องพิเศษ และอาจต้องเจาะน้ำไสันหลัง มาตรวจด้วยในบางรายหญิงมีครรภ์ที่เป็นซิฟิลิสต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ เพราะซิฟิลิสจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ เช่น ทำให้แท้ง ทารกตายในครรภ์ หรือเป็นฟิซิลิสแต่กำเนิด
หนองใน เกิดจากเชื้อไนซ์ซีเรียโกโนร์เรีย มีระยะฟักตัวประมาณ 3-5 วัน
อาการมักเริ่มด้วยปัสสาวะแสบ ขัด มีตกขาวถ้าไม่ได้รับการรักษา โรคนี้อาจลุกลามเข้าไปในโพรงมดลูก ท่อนำไข่ และรังไข่ ทำให้ท่อนำไข่ตันและเป็นหมันในที่สุด
แผลริมอ่อน เกิดจากเชื้อฮีโมฟิลุสดูเครยี (hemophilus ducreyi) มีระยะฟักตัวประมาร 2-5 วัน

เชื้อไวรัส VZV นี้เมื่อเริ่มเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เป็นโรคอีสุกอีใส ซึ่งมักเกิดในเด็ก และจะหายได้เอง ภายใน 1-2 สัปดาห์ เมื่อหายจากโรคอีสุกอีใสแล้ว เชื้อไวรัสชนิดนี้จะไปหลบซ่อนอยู่ในปมประสาทของร่างกาย และรอเวลาที่เหมาะสมกับการเพิ่มจำนวนของไวรัส หรือเวลาที่ร่างกายอ่อนเพลีย ภูมิคุ้มกันลดลง อดนอน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสส่วนใหญ่จะใช้เวลานานเป็นสิบ ๆ ปี หลังจากที่เป็นโรคอีสุกอีใสแล้ว และพบมากในผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุ บางคนจะมีภูมิต้านทานลดต่ำลงหรืออ่อนแอลง
อาการของโรคงูสวัด แบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้   เริ่มต้นผู้ป่วยจะมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ โดยหาสาเหตุไม่ได้ ทั้งนี้เพราะช่วงนี้ภูมิต้านทานของร่างกายลดต่ำลง ทำให้เชื้อไวรัสเริ่มเพิ่มจำนวน เกิดการติดเชื้อ ณ ระบบประสาท จึงมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ ในระดับเส้นประสาท   หลังจากที่ปวดแสบร้อนได้ประมา 2-3 วัน จะเข้าสู่ระยะที่ 2 เริ่มมีผื่นแดง ต่อมากลายเป็นตุ่มน้ำใสเต่ง ๆ (รูปร่างคล้ายหยดน้ำกลิ้งบนใบบัว) เรียงกันเป็นกลุ่ม ๆ เป็นแนวยาว ๆ ตามเส้นประสาทของร่างกายเป็นหย่อม ๆ เช่น ตามความยาวของแขน หรือตามความยาวของขา หรือรอบเอว รอบหลัง หรือศีรษะ เป็นต้น ตุ้มน้ำใสเต่ง ๆ ของงูสวัดนี้จะแตกออกเป็นแผลต่อมาก็จะตกสะเก็ด และหายได้เองภายใน 2 สัปดาห์  เมื่อตุ่มแตก และแผลหายดีแล้ว (ระยะที่ 3) ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะยังมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ ตามรอยแนวของโรคที่เกิดขึ้น ในบางคนอาจเกิดได้อีกเป็นเดือน หรือหลาย ๆ เดือน โดยเฉพาะผู้สูงอายุบางคนอาจมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ หลังจากที่แผลหายดีแล้วเป็นปี    สิวอักเสบ, สิวมีพิษ, สิวติดเชื้อ ,สิวเกิดจากน้ำเหลืองเสียasdสิวเป็นโรคเรื้อรัง พบบ่อยมากเป็นอันดับต้นๆ ของปัญหาโรคผิวหนัง มักเป็นในวัยรุ่น แต่บางครั้งเลยวัยรุ่นไปแล้วก็อาจเป็นได้ ลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นสิวคือ เป็นเม็ดสิวอุดตันที่เรียกกันว่า คอมมิโดน ถ้าเป็นเม็ดนูนเล็กๆ ไม่มีรูเปิดเรียก สิวหัวขาว ถ้ามีรูเปิดที่ผิวหนังมองเห็นเป็นจุดดำอยู่ตรงกลางเรียกสิวหัวดำ นอกจากนี้อาจเกิดเป็นตุ่มนูนเล็กๆ แดงๆ อาจเห็นเป็นตุ่มหนอง ,หรือตุ่มนูนแข็งเม็ดโต หรือตุ่มแดงอักเสบแบบถุงซีสต์ที่เรียกกันว่า สิวหัวช้าง สิวที่สร้างความวิตกมากคือ สิวบริเวณใบหน้า ซึ่งเป็นบริเวณที่พบบ่อยในบางรายอาจเกิดบริเวณ คอ , หลัง, อก, สาเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ฮอร์โมนเพศ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ต่อมไขมันโตเต็มที่ผลิตน้ำมันมากขึ้น ท่อของต่อมไขมันหนาตัวมีการอุดตัน น้ำมันระบายออกไม่ได้คั่งค้างอยู่ภายใน เชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณนี้แบ่งตัวเพิ่มขึ้น ย่อยสลายไขมันทำให้เกิดความระคายเคือง และท่อต่อมไขมันแตกออก กรดไขมันออกสู่บริเวณข้างเคียงเกิดเป็นสิวอักเสบขึ้น ความรุนแรงของสิวแต่ละคนแตกต่างกันไป บางรายเป็นมากบางรายเป็นน้อย สิวอักเสบอาจกำเริบได้ในช่วงมีความเครียด เช่น อดนอน หรือในผู้หญิงช่วงใกล้มีประจำเดือน นอกจากนี้การบีบแกะสิว จะกระทบกระเทือนและนำเชื้อโรคเกิดการอักเสบมากขึ้น และมีโอกาสเกิดรอยแผลเป็นเมื่อสิวหายแล้ว         โรคผิวหนังแพ้รุนแรง /โรคสะเก็ดเงิน /เรื้อนกวางkjผื่นพีอาร์ เป็นโรคผิวหนังที่พบได้ประมาณร้อยละ 1-2 ของคนทั่วไป มักพบในวันรุ่นและผู้ใหญ่ ช่วงอายุประมาณ  15-40 ปี พบในชายและหญิงในอัตราพอๆกัน เป็นโรคที่ไม่เป็นอันตรายและหายได้เอง โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ และจะไม่เป็นซ้ำอีก                                                                                 สาเหตุ 
โรคนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้แน่ชัด สันนิฐานว่าอาจเกิดจากเชื้อไวรัส (ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน)                                                                                                                                                 อาการ
ผู้ป่วยจะมีผื่นขึ้นตามตัว โดยที่ไม่มีอาการไข้และสุขภาพทั่วไปแข็งแรงดี
เริ่มแรกจะมีผื่นแดงรูปร่างกลมรี ขอบชัด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-6 ซม. จำนวน1ผื่นที่ผิวหนัง โดยมากมักจะขึ้นบริเวณหน้าอก บางรายอาจขึ้นบริเวณหลังด้วย ผื่นอันแรกนี้จะเรียกว่าผื่นแจ้งโรค (herald patch) หลังจากนั้นประมาณ 1-2 อาทิตย์ ก็จะมีผื่นขนาดเล็กกว่า (เส้นผ่าศุนย์กลางประมาณ 0.5-1 ซม.) ค่อยๆทยอยขึ้นตามตัวอาจมีอาการคันเล็กน้อย  ผื่นเหล่านี้จะขึ้นที่หน้าอก หน้าท้อง และอาจขึ้นที่หลัง ผื่นมักจะหายไปได้เองภายใน 2-6 สัปดาห์  (บางรายอาจหายไปในเวลา 3-4 เดือน)โรคสะเก็ดเงิน ถ้าเข้ามารักษาเร็วไม่ทิ้งไว้จนเรื้อรังรุกรามไปทั่วตัว ยังรักษาให้หาย ยับยั้งโรคไว้ได้ด้วยยาสมุนไพรบางชนิดที่แนะนำในเว็บเพจนี้ ระยะการรักษา 6-12 เดือน โดยประมาณ                           โรคประดงไฟ หรือLichen amyloidosis  สาเหตุไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอย่างเดียว ผิวแพ้ง่ายเกินไป  และสร้างเซลล์ผิดปกติที่ผิวหนัง  แต่ส่วนใหญ่เหตุกระตุ้นที่พบได้บ่อยคือการเสียดสีที่บริเวณนั้นบ่อยๆ  เช่นการ เกา การถู ดังนั้นน บริเวณที่พบโรคนี้ได้บ่อยมักเป็นที่หน้าแข้งเนื่องจากเราต้องใส่การเกง ถุงเท้า ถุงน่อง    การเสียดสีซ้ำไปซ้ำมาจะเป็นตัวการทำให้เกิดการทำลายของเซลล์ผิวหนัง(keratinocyte) เมื่อเกิดการตายของเซลล์ผิวหนัง มันจะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างเส้นใยโปรตีนออกมา(คล้ายกับที่เวลาเราล้มเป็นแผลถลอกแล้วมีการสร้างสะเก็ดแผล) แต่กระบวนการสร้างโปรตีนนั้นไม่สมบูรณ์ กลไกการขับออกจากร่างกายจึงบกพร่อง กลับกลายเป็นสะสมไว้ใต้ผิวหนังเป็นตุ่มนูนหนา คล้ายผื่นขึ้นมาแทน การสะสมของโปรตีนใต้ผิวหนังจะไปรบกวนปลายประสาททำให้เกิดอาการคันขึ้นได้ด้วยlichen-nnok
ยาที่ใช้รักษาโรคผิวหนังทั้งชนิดที่ติดเชื้อ /แบบไม่มีเชื้อ/โรคคันประดงไฟ และ โรคผิวหนังจากการแพ้สิ่งมากระตุ้นต่างๆlinestopอ่าน11

ผู้ที่ต้องการรักษาต้องอ่าน : การรักษาโดยแนวทางของหมอมานิตย์ ศรีพจน์                       ระยะเวลาการรักษาประมาณ 3-6 เดือน ในจำนวนคนไข้ 10 % จะมีอาการมีผื่นเพิ่มขึ้นใน 1-15 วันแรกของการใช้ยา ไม่ควรตระหนกตกใจ อาการเหล่าจะค่อยๆถูกปรับให้ดีขึ้นเรื่อยๆ อาการของผื่นผิวหนังจะลดลงอย่างต่อเนื่อง *หมอเห็นว่าควรใช้ยาตัวนี้เหมาะสมที่สุด และรักษาอย่างต่อเนื่อง3-6เดือน ขึ้นไป (โรคสะเก็ดเงินต้องใช้เวลารักษานานที่สุด)kand1.ยารับประทานยาแคปซูลพลูคาว NEB ครั้งละ 2-3 แคปซูล ก่อนอาหาร วันละ 3 ครั้ง  https://doctorforyou.biz/?page_id=3354  ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณ และจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 1503000511                                                            2.ใช้ครีม N Tonic Cream ทาบำรุงผิวใช้ทาผิวที่อักเสบ วันละ 2-3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนทาครีมนี้ทุกครั้ง  https://doctorforyou.biz/?page_id=3453  ใบรับแจ้งเลขที่ 50-1-5500386 และจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 1503000511 3.ใช้แอลกอฮอล์เช็ดบริเวณที่เป็นนั้นก่อน ยกเว้นกรณีเคสที่แพ้แอลกอฮอล์ล้างแผล แนะนำใช้สบู่ทำความสะอาดผิวที่เป็นก่อน แล้วซับผิวให้แห้งดี แล้วทา N Tonic Cream ใบรับแจ้งเลขที่  5015901201

aaa%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4okข้อปฏิบัติระหว่างการรักษา                                                                                                               -หลีกเลี่ยงหรืองดอาหารรสหวาน ขนมอบกรอบต่างๆ น้ำหรืออาหารที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ และผลไม้รสหวานจัด                                                                                                           -งดอาหารรสจัด งดอาหารที่ไม่สุกเ ไม่สด ไม่สะอาด                                                                   -งดเครื่องดิ่มมีแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์                                                                                           -งดอาหาร ผัก ผลไม้ดอง และงดหน่อไม้                                                                                       -อดทน อดกลั้น เมื่อมีอาการคัน ไม่ควรเกาเพราะจำให้ติดการเกาเป็นนิสัย ให้แก้ไขได้โดยเช็ดถูด้วยแอลกอฮอล์ทั่วไป แต่ถ้ายังไม่หายคันอีก ให้เช็ดด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำเย็น อีกครั้ง    -หากมีกิจกรรมร่วมเพศโดยฝ่ายชายต้องสวมถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพตามมาที่ไม่อาจคาดการณ์ได้linestop

This image has an empty alt attribute; its file name is Aacontact-us-1.jpg

ราคาผลิตภัณฑ์เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้ที่เข้ารับบริการ

1.ยาแคปซูลพลูคาว NEB / Comp. Houttuynia Cordata Caps./100 caps./ขวด
จัดยา        1 ขวด ราคาขวดละ 800.-บาท
จัดยา     2-3 ขวด ราคาขวดละ 700.-บาท
จัดยา     4-9 ขวด ราคาขวดละ 600.-บาท
จัดยา  10-19 ขวด ราคาขวดละ 580.-บาท
จัดยา      20  ขวด/ ขึ้นไป ราคาขวดละ 550.-บาท
 
6.ครีมบำรุงผิวหนังชำรุด- ทรุดโทรม N Tonic Cream./50กรัม/หลอด
สั่งซื้อ       1 หลอด ราคาขวดละ 300.-บาท
สั่งซื้อ   4-11 หลอด ราคาขวดละ 250.-บาท
สั่งซื้อ      12 หลอด /ขึ้นไป ราคาขวดละ 200.-บาท

ต้องการให้หมอ-พนักงาน จัดยาให้ตามความเหมาะกับโรค โปรดคุยทางไลน์ หรือ โทรศัพท์ ตามภาพด้านล่างlinestopปรึกษาก่อนรักษาได้ที่ หมอมานิตย์-พนักงาน แจ้งก่อนเข้าพบ 1-3 ชม.%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%95111pt1%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a111ptmapok (1)

482 Responses to โรคผิวหนัง/โรคเริม/งูสวัด/แผล/สิวอักเสบ/โรคสะเก็ดเงิน/แผลริมอ่อน/ด่างขาว/ประดง/โรคไลเค่นอะไมลอยโดซิสLichen amyloidosis

 1. wi says:

  พอดีไปเจอเมล์คุณหมอจากเวบว่าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผิวหนังอักเสบค่ะ คือในตอนเด็กๆดิฉันเป็นผิวหนังอักเสบ คันบวม แดงมาก จนผิวตกสะเก็ดแตกและลอกจนผิวบริเวณนั้นเป็นตกกระแบบกระแบนๆไม่นูนนะคะกระจายทั่วประมาณ 1 ฝ่ามือบริเวณข้อพับแขนซ้ายค่ะ(ตอนนั้นดิฉันยังเด็กไม่ได้ไปหาหมอนะคะ เกาจนเยินเลยค่ะ) และเมื่อเร็วๆนี้ดิฉันก็มีอาการคันเป็นผื่นตุ่มแดงใหญ่ ใกล้ๆบริเวณเดิมค่ะ ดิฉันกลัวจะเป็นแบบเดิมอีก จึงกินยาแก้แพ้ และพยายามเกาให้น้อยที่สุด จนตอนนี้ผิวหนังบริเวณนั้นแห้งๆ ย่นเล็กน้อยเป็นดวงๆ กระจายอยู่ทั่วหากไม่สังเกตดีๆจะไม่เห็นค่ะ ว่าผิดปกติ ตอนนี้ไม่มีอาการคันแล้วนะคะ แต่ยังเป็นดวงๆแห้งๆเป็นวงๆอยู่ค่ะ ดิฉันเป็นโรคอะไรคะ พอจะรักษาได้มั๊ย หากซื้อยามาทาเองจะต้องเป็นยากลุ่มไหน มียี่ห้อแนะนำมั๊ยคะ ดิฉันอายเวลามีคนมองกระที่แขนดิฉัน มีวิธีรักษามั๊ยคะ ค่ารักษาประมานเท่าไร

 2. ่นก says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอหนูคันตามตัวมาสองอาทิตย์แล้วค่ะหาสาเหตุไม่เจอตอนมีอาการคันตรงที่คันจะเป็นวง เหมือนกากพอไม่คันก็จะหายไปจะเป็นช่วงเหงื่อออกอากาศร้อนมียาอะไรรักษาบ้างค่ะ

 3. manit says:

  เป็นโรคแพ้ง่าย หรือภูมิแพ้ที่ผิวหนัง
  ต้องการรักษาให้หาย สามารถรักษาให้หายได้ ติดต่อมาก่อนครับ
  ยาที่ใช้รักาาแนวทางนี้ครับ https://doctorforyou.biz/?page_id=3755

 4. manit says:

  เป็นเกลื้อนครับ ใช้ยาตัวนี้ครับ https://doctorforyou.biz/?page_id=3453

 5. ริน says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  คือ หนูมีปัญหากลิ่นปาก มาเป็นเวลานานกว่า สิบปีแล้วค่ะ
  หนูมีความทุกข์ใจมากเลยค่ะ เพราะหนูใกล้จะเรียนจบแล้วและต้องหางานทำหนูกลัวเสียบุคลิก เพราะหนูไม่กล้าที่แสดงความคิดเห็น กับคนหมู่มากเลยค่ะ หนูมักจะนั่งเงียบเมื่อมีการประชุมทำงานกลุ่ม หนูก็กังวลในบางครั้ง กลัวพวกเข้าใจว่าหนูเป็นคนสกปรกไม่แปรงฟัน แต่หนูแปรงทุกวันค่ะ หนูมักจะมีกลิ่นปาก เคยมีเศษเล็กๆ สีเหลืองซึ่งมีกลิ่นเหม็นมาก ออกมากจากคอหนูด้วยค่ะ อีกทั้ง ปากหนูก็มักจะแห้งอยู่บ่อยๆ และกลิ่นลมหายใจที่เหม็น ถึงไม่พูดอยู่ใกล้ๆ หนูหาวิธีรักษาอย่างจริงจังในช่วงหนูอยู่ ม. 6ค่ะ โดยบอกที่บ้าน แต่ครั้งแรกที่บ้านบอกว่าหนูเป็นโรคจิตหรือเปล่า หนูรู้สึกทนไม่ได้ต้องให้ที่บ้านพาไปหาหมอ ไม่ว่าจะเป็นหมอฟัน หมอ คอ หู จมูก ปาก หมอเคยเอกสเรย์ ปอดของหนูว่ามีอะไรผิดปกติไหม ก็เป็นปกติดีค่ะ และ หมอแต่ละที่ก็จะให้ ยาอม น้ำเกลือฉีดเข้าไปในโพรงจมูก เพื่อทำความสะอาดโพรงจมูก ซึ่งหนูก็ทำอย่างนี้อยู่ทุกวัน ก็ไม่หายค่ะ จนหนูรู้สึกเหนื่อยใจแล้วคะ คุณหมอโปรดกรุณาให้คำแนะนำ หนูด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 6. manit says:

  ตอบคุณริน
  ใจเย็นครับ มีความหวังครับ โปรดศึกษาข้อมูลให้เข้าใจ สงสับโทรมาปรึกษากับหมอครับ
  https://doctorforyou.biz/?page_id=3561

 7. ลา says:

  สวัสดีคะคุณหมอมานิตย์ ตอนนี้หนูอายุ20ปี คะ ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินมาตั้งแต่ อายุ 10 ปี เป็นบริเวณหนังศรีษะ ตรงบริเวณ ท้ายๆ มีอาการ คล้ายรังแค แต่ว่ามีหนังกำพร้าเกาะเป็รนกลุ่มใหญ่ เป็นจำนวนมาก เมื่อแกะออกก็ขึ้นมาใหม่ ดูเป็นเรื่องน่ารังเกรียจมากเลยคะ เคยเป็นมาก ถึงลามมาบริเวณหูแหะตรงด้านหน้าของศรีษะ มีแค่ตรงบริเวณท้ายๆของศรีษะ ด้านหลังของศีรษะค่ะได้ใช้ยาของหมอตามคลีนิกแห่งหนึ่ง เป็ฯลักษณะครีม ใช้ทา แต่ไม่ทราบว่าเป็นครีมชนิดไหน ตอนนี้ใช้หมดไปแล้ว ขณะใช้ จะรู้สึกว่า หนังศรีษะไม่ลอก ไม่ขึ้นมา แต่พอไม่ทา ก็จะขึ้นมาอีก แต่แต่ครีมมีผลเสียของยาคือเหนียว มีกลิ่น ทำให้ผมเกาะกันเหนียวๆเป็นก้อน ไม่ชอบเลยคะ อยากทราบว่าคุณหมอมีวิธียังไงในการรักษาโรคนี้ไหมคะ ขอบพระคุณมากคะคุณหมอ

 8. manit says:

  ใช้ครีมสารสกัดสมุนไพรทาครับ ไม่เห็น ไม่เหนียวครับ มีประสิทธิภาพ https://doctorforyou.biz/?page_id=3516

 9. ง่อม says:

  คุณหมอ..ครับ
  เป็นโรคสะเก็ดเงิน ช่วยด้วยครับ..เป็นมานานแล้วครับ ตอนนี้ไม่กล้าออกสังคมครับ

 10. ออส says:

  สวัสดีครับ
  แขน ลําตัว และหลัง มีเม็ดแดงๆขึ้นเต็มเลยครับ แต่ไม่มีอาการคัน อยากทราบว่าอาการของผมมันเกิดจากอะไรคับ แล้วจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

 11. manit says:

  ตอบคุณง่อม
  โรคสะเก็ดเงินถ้าเป็นขุ้นรุนแรงต้องใช้เวลาการรักษานานอาจเป็น1-2 ปี
  แต่ถ้าเป็นระยะๆต้น หรือระยะที่ไม่รุนแรง เป็นเฉพาะที่ สามารถรักษาให้หายได้ 3-6 เดือน ประมาณนี้ครับ

 12. manit says:

  อาการเป็นเม็ดตุ่มแดงมีหลายสาเหตุ แยกโรคแบบกว้างๆคือ โรคที่เกิดจากระบบเลือดภายใน และโรคมี่เกิดจากการสัมผัสสารเคมีหรือเชื้อราหรือเชื้อโรค
  แต่ทางรักษาสามารถรักษาได้ ครับ

 13. กบ says:

  สวัสดีค่ะหมอ
  มีอาการเป็นตุ่มแดงๆ ตอนแรกๆเป็นที่แขนทั้ง 2 ข้าง มีประมาณ 20-30 เม็ด ก่อนหน้านี้เป็นหวัดเจ็บคอมาก และก็เป็นประจำเดือนด้วย พอประมาณวันที่ประจำเดือนหมด ก็มีอาการเป็นตุ่มที่แขนมากกว่าเดิมมากๆ และลามไปที่หลังตามด้วยบริเวณรักแร้ตามด้วยขาหนีบและก็ตามด้วยลำตัวส่วนท้องและหน้าอก ไปหาหมอก่อนหน้านี้แล้ว หมอบอกว่าเป็นโรคผิวหนังอักเสบ ให้ยามาทาและกิน ประมาณ 7วันไปก็ไม่หายแถมยังเป็นมากกว่าเดิมอีก ไม่อยากไปไหนให้คนเห็นเลย
  อ่อ แล้วยังไปขึ้นที่หน้ากับคอและหูด้วย ตรงหน้าเป็นมาสุดก็บริเวณรอบดวงตา และบริเวณปากบน ช่วยรักษาได้ไหมค่ะ หมอช่วยเขียนตอบด่วนนะค่ะ

 14. manit says:

  ตอบคุณกบ
  อาการของคุณที่ปรากฏตามผิวหนังเป็นตุ่มรุกลาม แสดงว่าติดเชื้อเข้าน้ำเหลืองครับ
  น่าเป็นห่วงครับ ควรรักษาให้หายขาดครับ
  ยืนยันรักษาได้ครับ

 15. ขิง says:

  สวัสดีคะคุณหมอมานิตย์ ตอนนี้หนูอายุ 17ปี คะ ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินมาตั้งแต่ อายุ 11 ปี เป็นบริเวณหนังศรีษะ ตรงบริเวณ ท้ายๆ มีอาการ คล้ายรังแค แต่ว่ามีหนังกำพร้าเกาะเป็รนกลุ่มใหญ่ เป็นจำนวนมาก เมื่อแกะออกก็ขึ้นมาใหม่ ดูเป็นเรื่องน่ารังเกรียจมากเลยคะ เคยเป็นมาก ถึงลามมาบริเวณหูแหะตรงด้านหน้าของศรีษะ แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วคะ มีแค่ตรงบริเวณท้ายๆของศรีษะ ได้ใช้ยาเป็นลักษณะครีม ใช้ทา แต่ไม่ทราบว่าเป็นครีมชนิดไหน ตอนนี้ใช้หมดไปแล้ว ขณะใช้ จะรู้สึกว่า หนังศรีษะไม่ลอก ไม่ขึ้นมา แต่พอไม่ทา ก็จะเป็นขึ้นมาอีกค่ะ แต่ผลเสียของยาคือเหนียว มีกลิ่นเหม็นมาก ทำให้ผมเกาะกันเหนียวๆเป็นก้อน ไม่ชอบเลยคะ อยากทราบว่าคุณหมอมีวิธียังไงในการรักษาโรคนี้ไหมคะ ขอบพระคุณมากคะคุณหมอ

 16. jantakant says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอนิต ดิฉันชื่อเล่น น้องกานต์ค่ะอายุ 22 ปี ค่ะ มีอาการ เป็นตุ่มนูน สีแดง กดเจ็บ บางครั้งจะเป็นไข้ ไปหาหมอที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ หมอบอกว่าดิฉันเป็นโรคไขมันใต้ผิวหนังอักเสบ ดิฉันเป็นมา 5 ปีแล้ว ไปหาหมอที่ไหน หมอก็จะบอกว่า แพ้ น้ำเหลือง ให้ยามากินแต่ไม่หายค่ะ ดิฉันก็ให้หมอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจแล้ว ตรวจเลือด ทำทีทีเคช แล้ว แต่ไม่มีผลอะไร เวลา จะใส่กระโปรงก็ใส่ไม่ได้ มันจะเป็นรอยช้ำ บริเวณขาสองข้าง บางครั้งตุ่มก็ขึ้นบริเวณแขนค่ะ คือดิฉันมีคำถาม มาถามคุณหมดนิต หน่อยนะค่ะ 1 โรคนี้ร้ายแรงหรือป่าวค่ะ 2.โรคนี้หายขาดหรือป่าว 3.กินยาชนิดไหนถึงจะรักษาอาการนี้ได้ 4 เวลารู้สึกปวดขาหรือปวดตุ่มเราจะต้องอย่างไรดีค่ะ ขอรายระเอียดเกี่ยวกับโรคนี้หน่อยนะค่ะ แล้วอีกคำถามหนึ่งค่ะว่า ถ้าเราแต่งงานมีลูก อยากทราบโรคนี้มีส่วนทำให้ลูกเป็นโรคนี้เหมือนกับเราหรือป่าว อยากรู้ค่ะ ขอบคุณนะค่ะ

 17. manit says:

  ตอบคุณjantakant
  -าการที่เล่ามาเกิดระบบการทำงานของน้ำเหลืองบกพร่อง /น้ำเหลืองเสีย
  ถ้าทิ้งไว้นานๆก็อาจเป็นโรคที่ร้ายแรงได้ครับ
  -โรคนี้รักษาให้หายได้ ขอให้มารักษากับหมอเว็บนี้ครับ
  -ยาที่ใช้ยาพลูคาวแคปซูล ฉลากขวดสีน้ำเงิน รับประทานตามระยะเวลาที่หมอแนะนำ http://www.herbdoctorcyber.com/indexPP.html
  -เวลารู้สึกปวดขา หรือตุ่ม ให้ยาทาตัวนี้ครับ N Tonic Cream http://www.herbdoctorcyber.com/indexXX.html
  -การกินอยู่ด้วยกันแบบครอบครัว และผลของกรรมพันธุ์ จะมีผลต่อสุขภาพของบุตรครับ

 18. manit says:

  แนะนำยาที่มีการอธิบายในเพจนี้ครับ https://doctorforyou.biz/?page_id=3755 กลิ่นไม่เหม็นครับ พร้อมการรับประทายยาปรังปรุงโลหิต และสร้างภูมิต้านทานด้วย ดีกว่ากาใช้ยาทาอย่างเดียวครับ

 19. วี says:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  แม่ของผมอายุประมาณเจ็ดสิบกว่า มีอาการโรคคัน เป็นมานานแล้ว
  หมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้ รักษาหมดที่ไหนก็ไม่หาย ส่วนมากจะคัน
  ที่มือ และขา จนเป็นผื่นแดงแดง อักเสบ เวลาร้อน จะคันมาก ๆ
  รบกวนด้วยครับ…

 20. manit says:

  ตอบคุณวี
  ติดต่อเข้ามาครับ หมอมั่นใจว่ารักษาได้
  จะติดต่อผ่านอีเมล หรือ ทางโทรศัพท์ได้ครับ

 21. มะยม says:

  สวัสดีค่ะอาหมอมานิตย์
  ตอนนี้หนูอายุ 22 คือหนูเป็นแผลเป็นเต็มตัวเลย แผลมันจะขึ้นตามตัวเป็นวงๆลักษณะเหมือนหนังศรีษะลอกเป็นทั้งตัวเลย ศรีษะ หลัง แขน ขา เป็นหมดเลยค่ะรักษายังไงก็ไม่หายพอแกะมันก็จะเป็นเลือดๆซึมๆ เป็นๆหายค่ะ มีทางรักาไหมค่ะ

 22. manit says:

  ตอบคุณมะยม
  เป็นอาการของโรคสะเก็ดเงินครับ มารักษาทางนี้น่าจะได้ผลที่ดีกว่าครับ
  ปรึกษาก่อนได้

 23. แก้ว says:

  รบกวนปรึกษาคุณหมอหน่อยค่ะ ดิฉันเป็นเชื้อราในร่มผ้ามาประมาณ 4 เดือนเเล้วค่ะ อาการมีดังนี้ 1. คันมาก 2. เกาเเล้วเป็นดวงๆ เนื้อบริเวณนั้นมีลักษณะนูนเเข็งเเละเป็นสีดำ 3. รอบๆบริเวณที่คันเป็นขุย ตอนเเรกอาการเริ่มต้นที่เเก้มก้นก่อน เเละตอนนี้ลามมาถึงบริเวณอวัยวะเพศ ดิฉันเคยไปหาหมอที่คลีนิคมาเเล้ว ได้ครีมมาทาเเต่ก็ไม่หายค่ะ ตอนนี้อาการยังไม่ดีขึ้น เเถมยังมีอาการคันมากกว่าเดิมด้วย ไม่ทราบว่าจะรักษาอย่างไรได้คะ ใช้ซีม่าโลชั่นทาได้ไหมคะ จะหายขาดหรือเปล่า นอกจากนี้ ดิฉันยังมีตุ่มคล้ายๆสิวขึ้นบริเวณไหล่ด้านหลังทั้งสองข้างเป็นจำนวนมากค่ะ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะ เเล้วใช้คารามายด์ทาจะหายไหมคะ รบกวนคุณหมอเเนะนำด้วยค่ะ ดิฉันกลุ้มใจมาก

 24. รส says:

  คุณหมอคะ ลูกชายอายุ7ปี มีแผลเป็นที่แขนและขาที่เกิดจากยุงกัด และผื่นคัน สงสารมาก ลูกชายจะเกาเกือบทั้งวัน ทั้งตอนนอนด้วย ไปโรงเรียนเพื่อนๆก็ล้อ ทำให้ไม่อยากไปโรงเรียน หมอบอกว่าน้ำเหลืองไม่ดี พอถูกยุงกัด ก็จะเป็นแผลเป็น คุณหมอมียารักษาไหมค่ะ แล้วค่ารักษาแพงไหมค่ะ แล้วมียารักษาแผลเป็นรอยด้วยไหมคะ รบกวนด้วยนะคะ ถ้าค่ารักษาไม่แพงมาก อยากรีบรักษาให้แก น่าสงสารมากค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

 25. manit says:

  ตอบคุณรส
  ลูกชายน้ำเหลืองไม่ดีครับ
  มียาที่รักษาอาการแบบนี้ให้หายขาดได้ครับ
  เรื่องค่ารักษาพยาบาลนั้น โปรดดทรคุยกับหมอมานิตย์ได้เลยครับ
  ไม่ต้องกัวลเรื่องราคาครับ เพราะราคาไม่แพงครับ

 26. manit says:

  ตอบคุณแก้ว
  แนะนำติดต่อเข้ามาที่นี่ครับ รักษาได้

 27. ออย says:

  ถ้าเป็นด่างขาว ช่วยแนะนำวิธีการรักษา ให้หน่อยได้ไหมคะ กังวลใจมากเลยค่ะ

 28. เจต says:

  พอดีค้นคว้าใน web เห็นเขียนว่ามีวิธีรักษาโรคเริมให้หายขาดได้ ไม่ทราบว่าพอจะแนะนำวิธีได้ไหมครับว่าต้องทำอย่างไรครับ ขอบพรคุณอย่างสูงครับ

 29. เสือ says:

  สวัสดีครับ มีเรื่องจะรบกวนสอบถามนิดหน่อยครับ พอดี เกิด เม็ดเหมือนสิว ขึ้นบริเวณโคน อวัยะเพศครับ แล้วก็แถวๆๆบริเวณ ง่ามขาครับ ลองบีบดุแล้วมีหัวเหมือน สิวเลยครับ ไม่ทราบว่า ใช่ ไขมันอุดตันหรือป่าว หรือว่าเป็นหูดข้าวสุกครับ ขอบคุณครับ

 30. manit says:

  ตอบคุณออย
  การรักษาด่างขาวสามารถรักษาได้ คือการรักษาอย่างต่อเนื่อง หลายเดือนจึงเป็นปกติ (ยกเว้นด่างขาวจากกกรรมพันธุ์รักษาไม่หายครับ)

 31. manit says:

  ตอบคุณเจต
  แก้อาการเริมรับประทานยาสมุนไพรต้านเชื้อเริมอย่างต่อเนื่องตามเวลาที่แนะนำ และทา N TONIC CREAM

 32. manit says:

  ตอบคุณเสือ
  วิเคราะห์ตามข้อมูลที่เล่ามานะครับ (ถ้ามีอาการอื่นๆ) เม็ดที่ปรากฎเป็นลักษณะรูขุมขนอุดตันและอักเสบ
  ถ้ายังไม่หาย สามารถติดต่อเพื่อปรึกษาก่อนได้ครับ

 33. อุษา says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอมานิตย์
  ดิฉันต้องการรักษาโรคสะเกิดเงินค่ะ อยากทราบรายละเอียดว่าต้องทำอย่างไร วิธีการรักษาอย่างไรบ้างค่ะ แล้วค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่

 34. หลง says:

  เรียน คุณหมอนิตย์
  พอดีบริเวณอวัยวะเพศของผมมีตุ่มขึ้น มีอาการคัน และบางตุ่มมีลักษณะคล้ายสิว เวลาบีบจะมีก้อนไขมันหลุดออกมา และตามด้วยเลือดครับ ผมกังวลมากครับในเรื่องอาการคันดังกล่าว และบริเวณขาหนีบด้วย คุณหมอช่วยพิจารณา และให้ข้อแนะนำ รวมถึงวิธีรักษาด้วยครับ
  ขอขอบคุณครับ

 35. มดดำ says:

  สวัสดีค่ะ
  มีอาการคล้ายลมพิษ คัน มาก ไปหาหมอตอนเป็นใหม่ๆ หมอ ฉีดยาให้ ดีขึ้นกับบ้าน พอสักระยะกับเยอะขึ้น อีกไม่ยุบ ก็ไป หมหมออีก ตอนเย็น หมอให้ยามาทาเพิ่ม ผืนแดงบวมใหญ่ ปวดมาก กินยา และทายาไม่ดีขี้น ไปอีกคราวนี้เจอหมอเฉพาะทาง เอาเลือดไปตรวจผลบอกไม่เปนไร แต่ตอนนี้ยังไม่หายจากอาการสักทีหมอแนะนำด้วย ช่วยรักษาด้วยค่ะ ทุกข์ใจค่ะ

 36. manit says:

  ตอบคุณอุษา
  -ดูระดับความรุนแรง และโรคแทรกซ้อนเพื่อการจัดยาให้เหมาะสม
  -รักษาตามคำนะนำ (โรคสะเก็ดเงินต้องใช้เวลาการรักษาหลายเดือนครับ ยังไม่พบว่ายาต่างๆจะสามารถรักษาได้ในระยะเวลาสั้นๆครับ)
  แนวทางการรักษาในเว็บเพจนี้ได้ผลครับ

 37. manit says:

  ตอบคุรหลงครับ
  ผิวหนังที่อวัยวะเพสติดเชื้ออักเสบครับ
  ใช้ N TONIC CREAM ทาตามคำแนะนำในเว็บเพจนี้ครับ

 38. manit says:

  ตอบคุณมดดำ
  แนะนำให้ใช้ยาตามข้อมูลเว็บเพจ ด้านบนครับ
  รักษาได้

 39. y says:

  สวัสดีครับ
  หมอครับแม่ผม…อายุประมาณเจ็ดสิบกว่า เป็นโรคคัน เป็นมานานแล้ว
  หมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้ รักษาหมดที่ไหนก็ไม่หาย ส่วนมากจะคัน
  ที่มือ และขา จนเป็นผื่นแดง อักเสบ เวลาร้อน จะคันมาก ๆ
  รบกวนด้วยครับ…

 40. manit says:

  ตอบคุณY
  อาการคันเป็นผลจากอาการแพ้ เนื่องน้ำเหลืองไม่ดี หรืออาจแพ้เชื้รา สารเคมี ฝุ่นละออง
  การรักษาของนี่ที่
  -ยารับประทาน
  -ยาทาผิวหนัง
  ปฏิบัติตามคำแนะนำจะทำให้อาการดีขึ้นจนเป็นปกติได้ครับ
  ปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 41. นภา says:

  สวัสดีค่ะหมอ
  ดิฉันเป็นโรคLichen amyloidosis มามากกว่า 10 ปีแล้วค่ะ ไม่หายขาด แต่ไปที่โรงพยาบาลโรคผิวหนัง หมอให้ยาน้ำมาทา เพียง 1 วันก็ดีขึ้นทันที อาการคันลดลง ยิ่งทากันติดต่อทุกวันเกล็ดสีน้ำตาลก็จะจางลงไปเรื่อยๆค่ะ แต่พอหยุดทาสักพัก อาการก็จะกลับมาใหม่
  คุณหมอมียาดีๆช่วยแนะนำด้วยค่ะ

 42. ศิริน says:

  แล้วถ้ารับประทานยาสมุนไพรรักษาโรคเริมตามเวลาแล้ว มันจะหายขาดได้ไหมคะ รบกวนขอข้อมูลหน่อยคะ ขอบคุณคะ

 43. manit says:

  ตอบคุณศิริน
  จากรายงานของผู้ป่วยโรคเริมรับประทานยาสมุนไพรยาแคปซูลพลูคาวหมอมนิตย์อย่างต่อเนื่อง 3 เดือนขึนไป
  (คนที่ร่างกายแข็งแรงภูมิต้านทานและอนามัยดี ไม่ไปสัมผัสกับของเหลวผู้ป่วยโรคเริม จะหายเร็ว และไม่กลับมาเป็นอีก)
  แต่คนที่มีโรคแทรกซ้อนอื่นๆจะต้องเวลาที่นานกว่า3จนถึงหลายเดือนขึ้นไปครับ

 44. ศิริน says:

  รบกวนสอบถามราคาของตัวยาแคปซูลพูลคาวหน่อยคะ แล้วขวดนึงมีกี่แคปซูลคะ ต้องใช้กี่ขวดคะ ถ้าต้องการรักษาโรคเริมให้หายขาด ไม่มีโรคแทรกซ้อนอะไรคะ ขอบคุณคะ

 45. manit says:

  ตอบคุณศิริน
  1กป./100 แคปซูล take 3 caps x 3 times a day ก่อนอาหาร
  ระยะสามเดือน เท่ากับ 9 กระปุก
  การสอบถามเรื่องราคาให้ติดต่อไปที่อีเมลนี้ครับ manitsripot@gmail.com

 46. manit says:

  ตอบคุณนภา
  มียาและมีวิธีที่รักษาให้หายได้
  จากการรักษาในอดีตถึงปัจจุบัน ยังไม่พบปัญหาการรักษาครับ

 47. จิรา says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอมานิตย์
  ดิฉันเป็นผื่นที่แขน แสบร้อนเวลาผื่นจะชึ้นเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ใต้ผิว ขึ้นเป็นปื้นเหมือนเป็นตุ่มเหมือนขนลุก พอยุบแล้่วก็กลายเป็นปื้นขาวหรือไม่ก็เป็นจุดขาวตรงรูขุมขนที่มันเคยขึ้นเป็นผื่น ตอนแรกเป็นที่แขนซ้ายข้างเดียว ตอนนี้เป็นสองแขนเลยค่ะ แต่อีกข้างยังเป็นไม่มาก ตอนนี้ทีแขนผิวด่างเห็นได้ชัดค่ะ กังวลว่าจะเป็นโรคผื่นไฟลาบลามอะไรสักอย่างตามที่อ่านเจอหลายเวบค่ะ ขอเบอร์โทรติดต่อเพื่อทำการรักษาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 48. manit says:

  ตอบคุณจิรา
  ติดเชื้อราแล้วครับ รีบติดต่อเข้ามาเพื่อการรักษาครับ

 49. เก says:

  สวัสดีครับหมอ
  มีอาการเป็นผื่นแดงตามร่างกายทั่วตัวเลยไม่มีอาการคัน อยากทราบว่าผมเป็นเอดส์ไหมผม กลัวอ่าแต่ไม่มีอาการอะไรเลยนอกจากเป็นผื่นแดง แต่ผมเป็นเกย์น่ะครับเกย์รับครับมีโอกาสที่จะเป็นเอดส์ไหม มีทางแก้ไหมครับ

 50. ดี้ says:

  สวัสดีค่ะ
  ดิฉันเป็นโรคสะเก็ดเงิน ทราบจาการตัดชิ้นเนื้อตรวจที่สถาบันโรคผิวหนัง เป็นมาหลายปีแล้ว รักษายาอะไรก็ไม่หายสักที ถ้ามียาดี รบกวนช่วยบอกด้วยนะคะ

 51. manit says:

  ตอบคุณเก
  แก้อาการผื่นแดงตามร่างกายได้ครับ
  แต่ถ้าสงสัยว่าติดเชื้อเอดส์ให้ไปตรวจก่อน(รู้ผลเร็วจะรักษาง่ายกว่า )
  ถ้าทราบผลการติดเชื้อให้รีบติดต่อเข้ามาครับ

 52. manit says:

  ตอบคุณดี้
  โรคสะเก้ดเงิน ต้องรักษาโดยการเสริมภูมิต้านทานโรค และต้องเข้าวิธีการปฏิบัติตน
  การรักษา ยารับประทาน และยาทา ครับ(ข้อมูลที่เว็บเพจด้านบน)
  งดอาหารไม่สะอาด ของดอง และอาหารไม่สุก และงดเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 53. อั้ม says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  พอดีมีเรื่องรบกวนถามหน่อยค่ะ เป็นผื่นที่ขา มีอาการคัน แดง และตอนนี้ไม่ยอมหาย อาการตั้งแต่ตอนแรกนะคะ คือคันที่ขา แต่แปลกคือว่าเวลาที่ฝนจะตก เหมือนมันจะรู้ว่าฝนจะตก มันจะคัน ผื่นแดงขึ้นมา และเป็นแผ่นนูนด้วยค่ะ ตอนนี้เป็นเยอะไม่รู้จะทำไง ไม่กล้าไปหาหมอด้วยค่ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ทำไงถึงจะหายคะ ขอบคุณมากค่ะ

 54. manit says:

  ตอบคุณอั้ม
  อาการคันเกิดจากติดเชื้อราเพราะความชื้นทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้เร็ว และยังมีผลมาจากภูมิต้านทานผิวต่ำ
  การรักษาเพียงใช้ยา Houttuynia และทาด้วยครีมntonic รักษาอย่างต่อเนื่องอาการจะหายเป็นปกติครับ

 55. หมวย says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอมานิตย์
  พอดีอยากจะปรึกษาถามคุณหมอเกี่่ยวกับเรื่องผิวหนังบนศีรษะ น้องชายมีอาการผมร่วงและรังแคมาก (เกรงว่าหัวจะล้านก่อนวัยน่ะค่ะ) ซึ่งคนในครอบครัว/ญาติก็ไม่เคยมีปัญหาลักษณะแบนี้ เคยไปปรึกษาแพทย์มาแล้วก็ไม่ได้ให้ยาหรือแนะนำใดๆ มีแต่เก็บเพียงค่าหมอ หลายครั้งได้ลองทำการปรับเปลี่ยนแชมพูต่างๆ หลายยี่ห้อมาก ทั้งแชมพูสูตรธรรมดา/ขจัดรังแค/เพื่อลดการขาดหลุดร่วงเส้นผมโดยเฉพาะ และก็ลองให้ใช้ “โทนิค” เพื่อลดการขาดหลุดร่วงเส้นผมด้วย แต่ก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะ อยากสอบถามคุณหมอมีวิธีแนะนำอย่างไรบ้างคะในทางปฏิบัติ และเกิดจากสาเหตุใด? ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 56. manit says:

  ตอบคุณหมวย
  เรื่องแก้อาการผมร่วงรักษาได้ไม่มีปัญหาครับ
  ติดต่อเข้ามาคุยกับหมอเลยครับ ตามเบอร์โทรนี้ครับ
  0813879721 หรือ 0823877288

 57. มอน says:

  สวัสดีครับ
  ผมมีปัญหาเรื่องผิวหนังบริเวณข้อพับ ที่ต้นคอ รักแร้ ระหว่างขา ครับ ที่ต้นคอและรักแร้มักจะคันเวลาเหงื่อออก เป็นๆ หายๆ มาประมาณปีกว่าแล้วครับ ส่วนที่ระหว่างขาเพิ่งเป็นครับ แต่อาการเหมือนกัน จึงอยากปรึกษาว่าผมเป็นโรคอะไรครับ

 58. ไก says:

  สวัสดีคับ
  ผมมีปัญหา อาการคัน ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ ผมอยากทราบว่า พอจะมีวิธีรักษาบ้างหรือป่าว ตอนนี้ ผื่นคันลามเต็มตัว ยิ่งเกายิ่งคัน เป็นแผลเลือดออกบ้าง ทำงานยาก เพราะมีผื่นเต็มแขน ตอนนี้อยู่ต่างประเทศ จึงไม่ได้หาหมอผิวหนังคับ เลยอยากได้คำแนะนำดีดีคับ ขอคุณคับ

 59. เพ็ญ says:

  สวัสดีค่ะ
  แม่อายุ 52 เป็นงูสวัดที่ฝ่ามือค่ะ ไปหาหมอทานยาจนแผลหายดีแล้วค่ะ
  แต่มีอาการปวดในกระดูกตลอดเวลา โดยเฉพาะกลางคืนจะปวดมากจนแม่นอนไม่หลับค่ะ
  สงสารแม่มาก บางคืนตื่นกลางดึกลุกขึ้นมานวดมือ แม่บอกว่าปวดมากน้อยสลับกันไป
  บางวันปวดน้อย บางวันก็ปวดมาก และมีอาการไม่มีแรงด้วยค่ะ
  มีวิธีรักษาบ้างไหมคะ

 60. manit says:

  ตอบคุณไก
  อยู่เมืองนอกคงจะแนะนำยาที่นั่นคงเป็นเรื่องลำบากครับ
  แนะนำสั่งยาที่นี่ จัดส่งไป
  เบื้องต้นหาสมุนไพรที่นั่นรับประทานไปก่อนครับ

 61. manit says:

  ตอนคุณมอน
  ติดเชื้อรานะครับ รักษาได้ครับ

 62. manit says:

  ตอบคุณเพ็ญ
  โรคงูสวัดถ้าได้ยาที่ถูกกับโรคจะทำให้หายจากอาการดังกล่าว
  อาการปวดทรมาณเป็นเพราะน้ำเหลืองอักเสบบริเวณฝ่ามือครับ
  ปรึกษาก่อนได้

 63. โม says:

  สวัสดีค่ะ
  ตอนเด็กๆดิฉันเป็นผิวหนังอักเสบ คันบวม แดงมาก จนผิวตกสะเก็ดแตกและลอกจนผิวบริเวณนั้นเป็นตกกระแบบกระแบนๆไม่นูนนะคะกระจายทั่วประมาณ 1 ฝ่ามือบริเวณข้อพับแขนซ้ายค่ะ(ตอนนั้นดิฉันยังเด็กไม่ได้ไปหาหมอนะคะ เกาจนเยินเลยค่ะ) และเมื่อเร็วๆนี้ดิฉันก็มีอาการคันเป็นผื่นตุ่มแดงใหญ่ ใกล้ๆบริเวณเดิมค่ะ ดิฉันกลัวจะเป็นแบบเดิมอีก จึงกินยาแก้แพ้ และพยายามเกาให้น้อยที่สุด จนตอนนี้ผิวหนังบริเวณนั้นแห้งๆ ย่นเล็กน้อยเป็นดวงๆ กระจายอยู่ทั่วหากไม่สังเกตดีๆจะไม่เห็นค่ะ ว่าผิดปกติ ตอนนี้ไม่มีอาการคันแล้วนะคะ แต่ยังเป็นดวงๆแห้งๆเป็นวงๆอยู่ค่ะ ดิฉันเป็นโรคอะไรคะ พอจะรักษาได้มั๊ย ดิฉันอายเวลามีคนมองกระที่แขนดิฉัน มีวิธีรักษามั๊ยคะ ค่ารักษาประมานเท่าไร

 64. อาย says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  ดิฉันเป็น ไลเค่น อมัยรอยโดซิส มาเกือบ 20 ปี แล้วค่ะ ตอนนี้แค่ยับยั้งไม่ให้ลาม แต่ก็อยากให้หายขาด อยากทราบว่าต้องทานยาอะไรจึงหาย คุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะ

 65. manit says:

  ตอบคุณโม
  -เป็นผิวหนังอักเสบ คันบวม แดงมาก จนผิวตกสะเก็ดแตกและลอกจนผิวบริเวณนั้นเป็นตกกระแบบกระแบนๆไม่นูนนะคะกระจายทั่วประมาณ 1 ฝ่ามือบริเวณข้อพับแขนซ้าย
  คันเป็นผื่นตุ่มแดงใหญ่ แต่ตอนนี้ผิวหนังบริเวณนั้นแห้งๆ ย่นเล็กน้อยเป็นดวงๆ กระจายอยู่ทั่วหากไม่สังเกตดีๆจะไม่เห็นค่ะ ว่าผิดปกติ ตอนนี้ไม่มีอาการคันแล้วนะคะ แต่ยังเป็นดวงๆแห้งๆเป็นวงๆอยู่ค่ะ
  แนะนำให้ใช้ครีมบำรุงผิวทาเป็นประจำครับ ชื่อ N TONIC CREAM จะให้ผลดีครับ แก้แผลแห้งเป็นด่างดวง แต่ถ้ามีอาการโรคกำเริบมีผื่นแดงต้องปรึกษาเพื่อรักษาได้ครับ

 66. ซี says:

  สวัสดีค่ะ
  อยากหายค่ะเป็น สิวอุดตันไปหาหมอที่แห่งหนึ่งก็กดอย่างเดียวแล้วก็ขึ้นอีกไม่หายสักทีจนจุดนำรูขุมขนก้วางไปหมดแล้ว. จะรักษาให้หายขาดได้ไหมคะ อยากหายมากๆๆๆๆๆๆ ค่ะ

 67. ลิน says:

  สวัสดีค่ะ
  หนูเป็นสิวเต็มหน้าค่ะ กลุ้มใจมาก อายเขา คือหนูอยากหายจริงๆๆน่ะค่ะ ช่วยหน่อยค่ะ พอดีเป็นสิวเรื้อรังมานาน6 ปีแล้วอ่ะค่ะ อยากรักษา ให้หายขาด คุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะ

 68. แจน says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  ตอนนี้มีสิวอุดตันและอักเสบขึ้นมามากมายเลยค่ะ กลุ้มใจมากตอนนี้ใช้เช็ตสิวของชิเช…..อยู่ค่ะ แต่ตอนนี้เป็นสิวมาเป็นเดือนแล้วทั้งอุดตัน อักเสบเต็มหน้า วิตกกังวลมาก คุณหมอช่วยรักษาให้ด้วยค่ะ

 69. manit says:

  ตอบคุณอาย
  แนะนำการรักษา แบบยารับประทาน และยาทา ที่แสดงในเว็บเพจนี้ครับ

 70. manit says:

  ตอบคุณซี
  อาการสุดอุดตัน สิวอักเสบ รักษาไม่ยากครับ ไม่มีปัญหาการรักษา
  ติดต่อเข้ามาปรึกษาก่อนครับ

 71. manit says:

  ตอบคุณแจน
  อาการสุดอุดตัน สิวอักเสบ รักษาไม่ยากครับ ไม่มีปัญหาการรักษา
  ติดต่อเข้ามาปรึกษาก่อนครับ

 72. manit says:

  ตอบคุณลิน
  อาการสุดอุดตัน สิวอักเสบ รักษาไม่ยากครับ ไม่มีปัญหาการรักษา
  ติดต่อเข้ามาปรึกษาก่อนครับ

 73. เฮก says:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  แขน ลําตัว และหลัง มีเม็ดแดงๆขึ้นเต็มเลยครับ แต่ไม่มีอาการคันแต่อย่างใด อยากทราบว่าอาการของผมมันเกิดจากอะไรคับ แล้วจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

 74. อาโล says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ

  มีปัญหาโรคผิวหนังขอคำปรึกษาค่ะ
  พอดีเข้าไปดูในเว็บไซต์มาแล้วเห็นว่าตัวเองมีผิวลักษณะคล้ายในภาพโรคประดงไฟ/lichen amyloidosis ภาพสุดท้ายค่ะ เลยอยากทราบวิธีรักษาค่ะ

  เป็นมาได้ประมาณเกือบ 4 ปีแล้วค่ะ
  เริ่มมีอาการตอนที่ไปเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะ อาการเริ่มแรกคือเริ่มคันมากบริเวณหน้าแข้งทั้งสองข้างค่ะแต่ยังไม่มีผื่นคันขึ้น เริ่มมีอาการตอนช่วงใกล้ฤดูใบไม้ผลิค่ะ ตอนแรกคิดว่าเกิดจากแพ้เกสรดอกไม้ หรือ ผิวแห้งเพราะอาการเย็น แต่พอนานไปเริ่มเป็นผื่นแดงและผิวหนังบริเวณนั้นเริ่มหนาขึ้นค่ะ พอได้กินยาแก้คันอาการคันก็เป็นๆหายๆค่ะ แต่ผื่นคันยังไม่หายไป แล้วกลายเป็นตุ่มๆสีน้ำตาลแทน และผิวหนาขึ้นค่ะ ช่วงปิดเทอมเคยลองไปรักษากับหมอแผนจีน เป่ยจิน….แถวเยาวราช คุณหมอต้มยาจีนมาให้กิน อาการคันหายไป ส่วนผิวหนังรู้สึกว่าเริ่มบางลง แต่ผิวบริเวณที่เป็นก็ยังแห้งอยู่ค่ะ และหนากว่าผิวปกติ ส่วนรอยตุ่มก็ยังเป็นสีน้ำตาลอยู่ค่ะ ปัจจุบันรักษากับหมอจีนโดยการฝังเข็มและกินยาบำรุงเลือด แต่อาการก็ยังไม่หายค่ะ

 75. manit says:

  ตอบคุณเฮก
  -แขน ลําตัว และหลัง มีเม็ดแดงๆขึ้นเต็ม
  น่าจะมีเชื้อแฝงอยู่นะครับ เชื้อโรคบางชนิด ไม่สามารถตรวจพบ ควรรักษาตามอาการที่เป็นจนหาย
  ปรึกษาก่อนรักษาได้

 76. manit says:

  ตอบคุณอาโล
  -คันมากบริเวณหน้าแข้งทั้งสองข้าง ผื่นแดงและผิวหนังบริเวณนั้นหนาตัวขึ้น ตอนนี้เป็นตุ่มๆสีน้ำตาลแทน และผิวหนาขึ้น
  เป้นอาการของโรคผิวหนังที่เกิดจากแพ้ง่าย ขาดความต้านทานต่อสิ่งมากระตุ้นครับ
  ส่วนการรักษาด้วยการฝังเข็ม และยาบำรุงเลือด หมอแสดงความเห็นว่ายังไม่มีฤทธิ์เพียงพอกับการรักษาโรคชนิดนี้ครับ
  ปรึกษาก่อนรักษาได้

 77. นา says:

  ตุ่มขึ้นประมาณ 6-7 เม็ดที่แขนค่ะแล้วก็ที่หน้านิดหน่อนประมาณ 3 ตุ่มค่ะ แต่ไปหาคุณหมอที่รพ….มาค่ะเค้าบอกว่าเป็นไวรัสกลีบกุหลาบค่ะ ก็ให้ยามาทาแล้วก็มากินประมาณ 1 อาทิดค่ะเป็นกังวลว่าจะเป็นมากค่ะ มันจะลามขึ้นอีกป่าวค่ะ แต่เพื่อนก็เป็นค่ะ เป็นเยอะเหมือนกัน ไม่ทราบว่าเราต้องทำยังงัยกับการดูแลตัวเองบ้างค่ะ เห็นเพื่อนๆที่เป็นบอกว่าต้องออกไปตากแดดบ้างนะมันจะได้ผลหรอค่ะ อยากขอคำปรึกษา ก็เป็นกังวลมากเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 78. manit says:

  ตอบคุณนา
  โรคผิวหนังชนิดนี้ต้องทานยา และใช้ครีมทา ที่แสดงไว้ใรเว็บเพจนี้ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องครับถึงจะหายเป็นปกติได้

 79. อัง says:

  สวัสดีคค่ะ
  มีอาการคันและเป็นปื้นแดงเนื้อนูนเวลาเกาจะเป็นเหมือนลมพิษ จะเป็นปื้นหนา เป็นทั้วแผ่นหลัง ที่แขน หน้า-หลังต้นขา รบกวนขอคำปรึกษาและคำแนะนำด้วยค่ะ

 80. manit says:

  ตอบคุณอัง
  เป็นโรคผิวหนัง กลุ่มเดียวกับโรคลมพิษ
  ส่วนการรักษาสามารถรักษาได้ มีตัวยาที่แนะนำในเว็บเพจนี้ครับ
  สงสัย หรือปรึกษาติดต่อเข้ามาครับ

 81. ทีพีเอส says:

  เรียนคุณหมอ
  ผมเป็นโรคสะเก็ดเงิน ที่อยู่เชียงใหม่ อยากจะได้คำปรึกษานะครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ

 82. อ่ำ says:

  สวัสดีครับ
  ผมมีอาการเป็นผื่นแดงและคันตามร่างกายคันยิบๆ ยิ่งเกามันจะขึ้นเป็นรอยนิ้วมือมาทันทีไม่ทราบว่าผมเป็นโรคอะไรคับผมเป็นมา2ปีกว่า ผมกินยามาตลอดไม่หายสักทีครับ ช่วยรักษาให้หายได้ไหมครับ

 83. manit says:

  ตอบคุณทีพีเอส
  แนะนำติดต่อสอบถามเข้ามาเลยครับ

 84. manit says:

  ตอบคุณอ่ำ
  น่าจะเป็น โรคผิวหนังกลุ่มโรคประดง ไลเค่น อะไมลอยโดซิส
  รักษาให้หายได้ครับ
  ติดต่อปรึกษาก่อนได้ครับ

 85. มีนา says:

  สวัสดีค่ะ
  อาการคันที่แขนและขาอยู่ 2 ที่ หายาทาและยากินที่โรงพยาบาล.. ก็ไม่หายไปหาหมอผิวหนังมาหลายที่ก็ไม่หาย แล้ว ทรมานมากเวลากันก็คันมาก และอยู่ๆๆก็ร้อนขึ้นมาทั้งแขนและขา รบกวนคุณหมอด้วยค่ะ ช่วยตอบด้วยค่ะ

 86. manit says:

  ตอบคุณมีนา
  อาการที่กล่าวมาเป็นอาการของโรค ประดง หรือเรียกว่าโรค ไลเค่นอะไมลอยโอซิส
  การรักษาใช้ตามวิธีที่เขียนไว้ที่เว็บเพจนี้ตรงด้านบน ครับ

 87. เอน says:

  สวัสดีครับ
  คือผมมีเรื่องจะถามอะครับ คือผมมีตุ่มขึ้นที่บริเวณ มืออะครับ ตรงนิ้วมือ ฝ่ามืออะครับ ตามแขน แต่ตรงแขนไม่ค่อยมีเท่าใหร่ครับ มีลักษณะนูนขึ้นอะครับ อยากทราบว่ามันเป็นเพราะสาเหตุใดครับ บางทีมันก็จะหายเองครับ มีทางรักษายังไงครับ ลักษณะเป็นตุ่มสีแดง เรียบ ไม่มีหนองหรือน้ำครับ ไม่คัน ไม่แสบ

 88. manit says:

  ตอบคุณเอน
  น่าจะเป็นเพราะเชื้อหิดครับ
  โรคผิวหนัง มีตุ่มกลุ่มนี้รักษาได้ครับ
  โทรมาปรึกษาก่อนได้ครับ

 89. มิน says:

  สวัสดีคะคุณหมอ
  ดิฉันสงสัยว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินหรือโรคประดงกันแน่ ช่วงเริ่มแรกจะมีผื่นแดงเล็กๆ เต็มด้านหน้าท้อง หลังจากนั้นสองวันมีประจำเดือน ต่อมาผื่นแดงเริ่มเป็นทั่วทั้งตัวด้านหน้าและด้านหลัง ต้นแขนต้นขา ศรีษะ ใบหู แต่ช่วงเริ่มแรกไม่มีอาการคัน มีคนบอกว่าเป็นประดงจึงซื้อยาสมุนไพรมาต้มกิน หลังจากนั้นเริ่มมีิอาการคันทุกคืน ประมาณ1อาทิตย์ ผื่นแดงเริ่มแห้ง ผิวแห้งมาก ลอก แตก และแสบๆ ทั่วทั้งตัวรวมถึงใบหน้า ตอนนี้เป็นมาเดือนนึงแล้ว และยังกินยาสมุนไพรต้มอยู่ แต่ผิวแห้งมาก จึงสงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรกันอน่ รบกวนคุณหมอตอบด่วยนะค่ะ ขอบคุณมากคะ

 90. แมน says:

  เรียน คุณหมอมานิตย์ ที่เคารพ
  พอดีเข้ามาอ่านในเพจของคุณหมอ ทราบว่าคุณหมอมีวิธีการรักษาโรคไลเค่น อะไมลอยโดสิส ให้หายได้ ตัวเองเป็นมา 10 ปีแล้ว คัน ผิวหนังแห้ง เป็นผื่นหนาตามแขน ขา

 91. manit says:

  ตอบคุณมิน
  น่าจะเป็นสะเก็ดเงินครับ

 92. Jitvimol says:

  แฟนผมเพิ่งมีตุ่มขึ้นตามแขนและขามาได้สักอาทิตย์นึงแล้ว ก่อนหน้านี้ไปต่างจังหวัด(ภาคเหนือ) มาครับ (ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสาเหตุหรือเปล่า) ตุ่มขึ้นประปรายตามแขนขาแล้วก็คันมากด้วยครับ บางตุ่มมีจุดสีดำๆเล็กๆตรงกลาง (คาดว่าเป็นเลือดเกิดจากเวลาไปเกาเยอะๆ) เท่าที่อ่านๆเรื่องผิวหนังมา บางที่บอกว่าอาจจะเป็น Prurigo บางที่บอกว่าเป็น PPE จึงส่งรูปมา รบกวนคุณหมอแนะนำหน่อยครับ อยากทราบว่าคาดว่าเป็นอะไรและควรจะรักษาอย่างไร ขอบพระคุณมากครับ

  http://www2.picturepush.com/photo/a/12471030/640/12471030.jpg
  http://www2.picturepush.com/photo/a/12471050/640/12471050.jpg
  http://www1.picturepush.com/photo/a/12471054/640/12471054.jpg

 93. manit says:

  ตอบคุณJitvimol
  น่าจะมาจากน้ำเหลืองติดเชื้อครับ เชื้อนี้เป็นพวกกลุ่มไวรัส ทำให้ปรากฎอาการมีตุ่มนูนขึ้น
  การรักษาให้รักษาตามที่นำเสนอตามเว็บเพจนี้เลยครับ
  ทั้งกิน และทา รักษาสักระยะอาการจะหายเป็นปกติครับ

 94. manit says:

  ตอบคุณแมน
  การรักษาที่ผ่านได้ผลครับ แนะนำติดต่อเข้ามาได้ครับ

 95. x says:

  สวัสดีครับคุณหมอที่เคารพ
  ผมเห็นข้อความในเวบไซต์หนึ่งบอกว่า คุณหมอมานิตย์สามารถรักษาโรคเริมให้หายได้ อันนี้เป็นเรื่องจริงไหมครับ ถ้าเป็นเรื่องจริงจะดีมากเลยครับ ผมเป็นเริมที่ริมฝีปากมา 14 ปีแล้วครับ ยังไงคุณหมอช่วยตอบหน่อยนะครับ

 96. manit says:

  การรักษาเริม กรณีถ้าไม่มีโรคอื่นร่วมด้วย สามารถรักษาให้หายได้
  แต่ถ้ามีโรคแทรกซ้อนอื่น หรือติดเชื้ออื่นด้วย จะรักษาให้หายขาดต้องมีระยะการรักษาที่เพียงพอ

 97. น. says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  พอดีหนูมีเพื่อนเป็นโรคงูสวัดค่ะ อยากได้ยารักษาให้หายขาดค่ะ เป็นมาประมาณ7วันแล้วค่ะ เพื่อนปวดแผลมากแล้วก็มีไข้ด้วยค่ะ รบกวนแนะนำยาให้ด้วยค่ะ

 98. สายน้ำ says:

  เรียน คุณหมอ

  ไม่แน่ใจว่าเป็นรัยคะ. รอบอวัยวะเพศ. คัน และแดง
  เป็นขุย ถ้าเอามือลูบดูจะนูนๆ
  เคยเป็นครั้งหนึ่ง. หายไปเกือบ2ปี

  ตอนนี้ รู้สึกเป็นเยอะกว่าเดิม ตรงผิวหนังรูสึกหนา
  และแห้ง. เป็นขุย ก่อนที่จะเป็น. รู้สึกคัน. เริ่มเกา เริ่มถลอก
  ไม่ทราบมีคำแนะนำ. หรือต้องใช้ยาอะไรก่อนมั้ยคะ

  ขอบพระคุณอย่างสูง

 99. manit says:

  ตอบคุณสายน้ำ
  อาการ ที่บริเวณรอบอวัยวะเพศ คัน และแดง
  เป็นขุย ถ้าเอามือลูบดูจะนูนๆ
  เป็นอาการแพ้เชื้อรา และแบคทรีเรีย
  คุณสามารถรักษาให้หายได้
  ตามสูตร ด้านล่างของเว็บเพจนี้ครับ

 100. manit says:

  ตอบคุณน.
  แนะนำการรักษาแนวทางนี้ครับ https://doctorforyou.biz/?page_id=3755

 101. ไอซ says:

  คุณหมอคะ รูปที่แนบมาทั้งหมดส่งทางอีเมลแล้วค่ะ เป็นระยะที่เริ่มเป็นสีน้ำตาล แต่ตอนแรกที่ขึ้นเห่อจะเป็นสีแดง น่าตกใจมากค่ะ บริเวณที่เป็น สีข้างทั้งสองข้าง หัวไหล่ทั้งสองข้าง ช่วงขาตั้งแต่ตาตุ่มถึงโคนขาอ่อนทั้งสองข้าง ช่วงท้องแขนทั้งสองข้าง

 102. manit says:

  ตอบคุณไอซ์
  กรณีนี้ เป็นโรคผิวหนังรุนแรงครับ เมื่อพิจารณจากลักษณะโรค และอายุผู้ป่วย
  การรักษาอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 6 เดือนขึ้นไป คาดว่าอาการดีขึ้นน่าพอใจครับ

 103. งง says:

  เรียนคุณหมอมานิตย์ค่ะ
  อยากทราบว่ามีวิธีรักษาเริมให้หายขาดมั้ยคะ ตอนนี้กลุ้มใจมาก เป็นที่อวัยวะเพศค่ะ ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน เปนมาได้จะหนึ่งปีแล้วค่ะเครียดทุกครั้งที่เป็น ตอนนี้ก็กำลังมีอาการอยุ่ไม่กล้าบอกครอบครัว กลัวเข้าใจผิด ไม่มั่นใจไม่กล้ามีแฟนเลยคะกลัวเค้าติดโรค กลัวมีลูกแล้วลูกจะเป็นด้วย คุณหมอเชื่อมั่ยค่ะว่าตอนนี้หนูเครียดมาก รบกวนคุณหมอติดต่อกลับ จักขอบพระคุณยิ่งค่ะ

 104. โอ๋ says:

  เรียน คุณหมอมานิตย์ ที่เคารพ
  พอดีเข้ามาอ่านในเพจของคุณหมอ ทราบว่าคุณหมอมีวิธีการรักษาโรคไลเค่น อะไมลอยโดสิส ให้หายได้ ตัวเองเป็นมา 10 ปีแล้ว คัน ผิวหนังแห้ง เป็นผื่นหนาตามแขน ขา ช่วยแนะนำการ รักษาให้ด้วยค่ะ ทรมานมานานแล้วค่ะ อยากหาย หรือดีขึ้นค่ะคุณหมอ

 105. กิต says:

  สวัสดีครับ
  เป็นผื่นตุ่มแดง บางตุ่มก็ใส ตื่นนอนมาก็เป็นเลย สังเกตว่าเป็นบริเวณสันหลังมาก ตุ่มจะถี่หน่อย ถ้าหากไกลออกไปจากสันหลังตุ่มจะขึ้นห่างๆ ไม่คันบางทีคันนิดๆหน่อยๆ ไม่แสบ ไม่ร้อน รักษาให้หายได้ไหมครับ

 106. แอม says:

  สวัสดีค่ะ

  ดิฉันขอรบกวนปรึษาเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่ฝ่ามือ ดิฉันเริ่มเป็นเมื่อประมาณมีนาคมปีที่แล้วค่ะ ตอนแรกก้อคันและมีตุ๋มใสไม่มาก เป็นหายมาตลอด
  จนเมื่อ 2อาทิตย์ที่แล้วมันเริ่มเป็นเห่อมากขึ้น มีตุ่มใสใต้ผิวหนังขึ้นกระจายเต็มฝ่ามือไปทั่ว แล้วคันมากๆๆๆๆๆ เวลาคันดิฉันมักจะใช้นำ้ร้อนมาอังมือ
  เพื่อลดอาการคัน อยากสอบถามคุณพอมีแนวทางการรักษาให้เป็นปกติได้มั๊ยค่ะ ทั้งนี้ดิฉันได้แนบภาพอาการมาให้ส่งไปทางอีเมลแล้วค่ะ คุณหมอพิจารณาด้วยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 107. manit says:

  ตอบคุณงง
  ไม่ต้องกังวลครับ โรคนี้ หมอสามารถรักษาให้หายขาดได้ครับ
  ติดต่อเข้ามาได้ครับ

 108. manit says:

  ตอบคุณโอ๋
  การรักษาโรคไลเค่น อะไมลอยโดสิส ให้หายได้ ต้องรักษาต่อเนื่อง ประมาณ 4 เดือนครับ
  วิธีการตามที่แสดงในเว็บเพจนี้ อยู่ส่วนบนครับ

 109. manit says:

  ตอบคุณกิต
  เป็นอาการของโรคเริมครับ
  สามารถรักษาให้หายได้ครับ

 110. มิน says:

  สวัสดีคะคุณหมอ
  หนูขอรบกวนหน่อยคะ คุณหมอเคยตอบหนูแล้วครั้งนึงว่าหนูน่าจะ้เป็นสะเก็ดเงิน แต่หนูสงสัยอีกว่าการเป็นสะเก็ดเงินผิวจะแห้ง ลอกเป็นขุยทั้งตัว หรือเฉพาะจุดที่เป็นคะ ส่วนหนูผิวแห้งลอกเกือบทั้งตัวเลยคะ แต่จะไม่มีผื่นนูนหนา แต่จะเป็นเส้นเลือดฝอยแดงๆ แล้วคัน ลอกเป็นขุย แห้ง ย่นเหมือนผิวคนแก่ รบกวนตอบด้วยนะค่ะ คือหนูอยากรู้ว่าโรคนี้มีอาการแบบนี้ด้วยใช่มั้ยค่ะ ขอบคุณมากๆ คะ

 111. manit says:

  ตอบคุณ
  ใช่แล้วครับ

 112. manit says:

  ตอบคุณแอม
  หมอเห็นภาพที่ส่งมาแล้วครับ เป็นพวกกลุ่มโรคงูสวัด ครับ ประกอบกับการที่มือต้องสัมผัสน้ำและเชื้อโรคต่างๆ ส่งผลทำให้อักเสบกระจายมากขึ้นครับ
  สามารถรักษาให้หายได้ครับ ขอให้ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ

 113. Saowanee says:

  เรียนปรึกษาคุณหมอมานิตย์ค่ะ ลูกชายอายุ 9 ขวบ มีรอยด่างขาวตรงคางด้านซ้ายกว้างประมาณ 5 มล. เป็นมาประมาณ 2 เดือน ไม่ทราบว่าจะรักษาหายไหมค่ะ กลัวรอยด่างจะลามหรือขยายใหญ่ขึ้น สงสารลูกค่ะคุณหมอมียารักษามั้ยคะ อยากทราบว่าราคาเท่าไหร่คะ ขอบคุณค่ะ

 114. manit says:

  ตอบคุณ Saowanee
  จากปรวัติการรักษาด่างขาว สามารถรักษาได้ แต่ต้องใช้เวลาการรักษาอย่างต่อเนื่อง ผิวหนังจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นผิวปกติครับ
  ขอให้คุณติดต่อมาพูดคุยสอบถามค่ายาต่างๆกับหมอได้เลยครับ

 115. นิล says:

  เรียน คุณหมอมานิตย์
  หนูเป็นเริมครั้งที่สามแล้วอ่ะค่ะ ไม่รู้เป็นได้ยังไง อยากทราบวิธีรักษาให้หายขาด ไม่อยากเป็นอีก คุณหมอมีวิธีรักษาไหมคะ แนะนำตัวยา ให้ด้วยค่ะ อยากหายจริงๆ

 116. กิ๊ก says:

  สวัสดีค่ะ
  หนูกำลังอยู่ในช่วงระหว่างทานยารักษาเริมของโรงบาลแห่งหนึ่ง แต่ทำไมมันถึงกลับมาเป็นอีกได้คะ แล้วมันจะหายหรือป่าวคะ ทั้งที่ปฏิบัติตามคำสั่งหมอุกอย่างแล้ว

 117. manit says:

  ตอบคุณนิล
  รักษาตามสูตรนี้เลยครับ https://doctorforyou.biz/?page_id=3755

 118. manit says:

  ตอบคุณกิ๊ก
  ถ้ารักษายังไม่หาย คุณเปลี่ยนทางการรักษาที่นี่ได้ครับ
  หมอแสดงความเห็นว่ารักษาได้ครับ
  ปรึกษาก่อนรักษาได้

 119. มารุต says:

  เรียนคุณหมอ
  ผมมีลูกชายอายุ 4 ขวบ เค้ามักจะมีอาการคันที่ขา แขน และบริเวณอวัยวะเพศครับ ตุ่มที่ขาจะมีลักษณะเป็นตุ่มแข็งๆ บางครั้งเป็นหนองเค้าจะเกาฯเป็นแผลตกสะเก็ดลายเต็มขาที่แขนก็เหมือนกันแต่เป็นน้อยกว่า ส่วนที่อวัยวะเพศเป็นตุ่มผดเล็กๆไม่มีหนองเหมือนที่ขา สังเกตว่าเวลายุงหรือมดกัดแค่นิดเดียวก็เป็นแผลแล้ว เค้ามักจะเป็นไข้บ่อยและเคยผ่าตัดต่อมทอลซิลแล้วตอนอายุ 3.4 เดือน เพราะต่อมทอลซิลโต ผมขอคำแนะนำจากคุณหมอค
  ขอขอบพระคุณ

 120. manit says:

  ตอบคุณมารุต
  ลูกชายของคุณเป้นโรคผิวหนังติดเชื้อครับ เนื่องจากเซลลน้ำเหลืองเสีย และที่เป้นไข้บ่อยเพราะภูมิต้านทานจากเม็ดขาวไม่สมบูรณ์
  แนะนำคุณรักษาทางนี้สักระยะ จนเด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์

 121. suchata says:

  รบกวนปรึกษาวิธีการรักษาโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมน้ำเหลือระยะ 2 ไประยะ 3
  ผู้ป่วยคือคุณแม่ อายุ 62 คุณหมอแนะนำให้ทำคีโม อยากทราบว่ามีวิธีอื่นมั้ยคะ
  เพราะสงสารคุณแม่ ท่านอายุมากแล้วกลัวจะรับไม่ได้ ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มทำการรักษาเลย
  ขอบคุณค่ะ

 122. manit says:

  วิธีการรักษา
  รับประทานยาแคปซูลพลูคาว ครั้งละ 3-4 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหาร ให้เลือกเวลารับประทานก่อนหรือหลังอาหารได้
  ใช้ยาทาบริเวณที่อักเสบด้วย N Tonic Cream ด้วย

 123. วิ says:

  เรียนคุณหมอ
  ดิฉันเป็น โรค Lichen amyloidosis หลายปีแล้ว เป็นมากค่ะ จะรักษาอย่างไรคะ อ่านในข้อความของคุณหมอคือมีทั้งครีมทาและยารับประทาน ขออภัยนะคะ ขอเรียนถามดังนี้ค่ะ
  1.ช่วยแนะนำการรักษา และผลการรักษาด้วยค่ะ
  2 ในส่วนยาสมุนไพรดังกล่าวมี ความปลอดภัยหรือไม่
  3. ใช้ครีมทาอย่างเดียวได้มั้ยค่ะ มีขนาดหลอดใหญ่? และชำระเงินอย่างไร

  ขอบพระคุณมากค่ะ

 124. manit says:

  ตอบคุณ
  1.การรักษาศึกษา หรือโทรสอบถามหมอได้ ผลการรักษา ได้ผลดีครับ
  2.ยาสมุนไพรมีความปลอดภัย
  3.ไม่ควรใช้ครีมทาอย่างเดียว เพราะจะได้ผลช้า

 125. says:

  สวัสดีครับ
  พอดีผมมีอาการแบบว่ายุงกัดก็จะบวมแล้วก็แผลดำนานมากกว่าจะยุบน่ะครับ
  แล้วอีกอาการคือ มันจะเป็นตุ่มแดงเล็กๆตุ่มน้ำใสเหมือนหิดขึ้นบ่นฝ่ามือ หลังมือ
  ตอนนี้เยอะมาก ะก็เป็นจุดแดงๆตามแขนเยอะมาก
  อาการจุดแดงจะเป็นที่แขนตั้งแต่ชายเสื้อลงมา คันมากกก พยามไม่เกา
  เป็นที่หัวเข่า2ข้าง และเป็นที่ข้อเท้าและเท้าทั้ง2 ข้างครับ
  คือแผลเป็นรอยดำเยอะมาก อยากให้ตุ่มแดงหายก่อนน่ะครับ และแผลเป็นหายด้วยน่ะครับ

 126. ดวงใจ says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ดิฉันเป็นเริมที่อวัยวะเพศค่ะ เป็นๆหายๆมา 2ปีแล้ว ถ้าช่วงไหนแข็งแรง ก็ไม่เป็นเลยนะคะ แต่ปัญหาคือ เวลามีอะไรกับสามี จะมีรอยฉีกที่อวัยวะเพศค่ะ แล้วจะมีลักษณะเหมือนเริมขึ้นตรงแผล จะรักษายังไงดีคะ

 127. manit says:

  ตอบคุณดวงใจ
  รักษาแผลฉีก และโรคเริม ด้วยยารับประทาน+ยาทา
  วิธีการรักษา ตามข้อมูลที่ลงในเว็บเพจครับ
  ปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 128. manit says:

  ตอบคุณ ช
  อาการที่เล่ามาเป็นอาการโรคงูสวัด
  รักษาได้ครับ

 129. 123 says:

  คือไปกทม แล้วไปตากฝน คือเปนโรคประจำตัวเปนไธรอยพอตั้งแต่เปนไธรอย ก็แพ้ง่ายแล้วแพ้น้ำฝนอะคะ(อยู่ระยองนะคะ)แล้วไปเปนผื่นขึ้นมาไปรักษาแล้วมันเปนเมดๆคันๆ แต่พอเกาเปนแผลแล่วเปนหลุุมๆลงไป แต่เปนล่าุดที่ มา กทม อะนะคะเปนเม็ดที่แขนบนมีเม็ดหนองขนาดย่อมติดๆกัน3-4เมดพอเกามันแตกแล้วก็เปนหลุมตื้นๆลงไปและมีแผลแดงๆติดๆกันและเปนบริเวณเดียวกันแต่เมดไม่ได้ติดกันนะคะมีแค่ตรงนั้นที่ติดกัน คือกลัวเปนอะไรร้ายแรงอะคะ มันจะรักษาหายปะคะ ช่วยทีนะคะ ขอบคุนคะ

 130. manit says:

  ตอบคุณ123
  เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง เนื่องจากภูมิคุ้มกันของน้ำเหลืองไม่ดี (น้ำเหลืองเสีย)
  ถ้าไม่รักษาให้หายจะเป้นอันตรายต่อร่างกายแน่นอน
  สามารถรักษาให้หายได้ ด้วยการรับประทานยา+ยาทา ตามสูตรในเว็บเพจนี้ครับ
  ยาที่ใช้รับประทาน https://doctorforyou.biz/?page_id=3354
  และยาที่ใช้ทาผิว https://doctorforyou.biz/?page_id=3516

 131. ืnid says:

  สวัสดีค่ะคือดิฉันไม่แน่ใจและสงสัยว่าเป็นอะไรแน่น จะเป็นผื่นแดงไม่ใหญ่มาก และพอผื่นแดงหายจะทื้งรอยด่างขาวไว้ และบ้างคร้่้งก็จะเป็นรอยดำค่ะ จะมีคันบ้างเป็นบางครั้ง เคยไปปรักษาร้านขายยาค่ะเขาบอกว่าเป็นอาการแพ้แดด แต่ไม่ได้รุนแรงแค่ทายาก็หาย และหนูก็ไม่ค่อยเจอแสงแดดอยู่แต่ในร่มแต่ก็ยังมีผื่นแดงและรอยด่างขาวเกิดขึ้นอยู่ และหนูก็ทายาที่เขาให้มา รอยผื่นแดงหายค่ะ แต่จะทิ้งรอยด่างขาวไว้แทน
  อยากทราบว่ามีวิธีรักษาไหมค่ะและจะต้องใข้ยาอะไร

 132. manit says:

  ตอบคุณ nid
  อาการตามที่เล่ามา น่าจะเป้นอาการผิวติดเชื้อราครับ การแบบนี้ถ้ารักาไม่หายก้จะพัฒนาเป้นผิวต่างสี
  เช่นสีขาว สีคล้ำๆ เป็นต้น
  การรักษาต้องใช้สูตรยาแบบเดียวกับโรคผิวหนัง https://doctorforyou.biz/?page_id=3755

 133. ปล. says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ

  คือหนูมีอาการ คันที่บริเวณก้นและข้างๆ อวัยวะเพศ ตอนแรกก็เปนตุ่มสองตุ่ม แต่พอเกาๆ มันก็นูนขึ้น เป็นวงๆ แล้วเปนตุ่มสีแดงลามไปเป็นวงกว้าง จะมีขุยสีขาว ทั้งก้น 2 ข้าง คันมากเวลากลางคืน
  ที่หนูเปน มันคือโรคอะไรคะ แล้วจะรักษาอย่างไร …หนูกลุ้มใจมากๆ เลยค่ะคุณหมอ

 134. manit says:

  ตอบคุณปล.
  เป็นโรคแพ้เชื้อราครับ

 135. says:

  หนูอยากจะปรึกษาค่ะ หนูเคยเป็นเริมที่บริเวณสะโพกมาก่อน เป็นมาหลายครั้งแล้วค่ะ
  แล้วตอนนี้ก็มีตุ่มขึ้นใสๆที่บริเวณอวัยวะเพศจะใช่เริมรึป่าวค่ะ หนูเป็นมา2ครั้งแร้ว เวลาปัสสาวะแสบมากเลยค่ะ
  มีวิธีรักษาให้หายไหมค่ะ หนูกังวลมากไปซื้อยาไวโรกอนมากิหนูอยากจะปรึกษาค่ะ หนูเคยเป็นเริมที่บริเวณสะโพกมาก่อน เป็นมาหลายครั้งแล้วค่ะ
  แล้วตอนนี้ก็มีตุ่มขึ้นใสๆที่บริเวณอวัยวะเพศจะใช่เริมรึป่าวค่ะ หนูเป็นมา2ครั้งแร้ว เวลาปัสสาวะแสบมากเลยค่ะ

 136. manit says:

  ตอบคุณ พ
  -โรคมีตุ่มขึ้นใสๆที่บริเวณอวัยวะเพศ เป็นโรคเริมครับ
  โทรมาปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 137. พลอย says:

  พลอยมีอาการคันตามตัว แขน แผ่นหลัง ใบหู ค่ะ แต่ที่ขาไม่คันนะคะ ไปหาหมอ ทานยาก็ไม่หาย ใช้เจลฆ่าเชื้อ ก็ไม่หาย ครีมของหมอที่คลินิกใกล้บ้าน ก็ไม่หายค่ะ. เป็นอาการคันนี้มา เกือบเดือนแล้วค่ะ ดูแลเรื่องความสะอาดอย่างดี ก็ไม่หายค่ะ อาการคันมันจะคันมากตอนกลางคืนค่ะ ทรมานมาก เกาจนเป็นแผล เกาจนเม็ดเลือดสีแดงขึ้น เกาจนเป็นตุ่มๆขึ้น เป็นแผลจุดๆทั่วที่มีอาการคันเลย คุณหมอช่วยตอบด้วยนะคะว่าจะรักษายังไงดี

 138. manit says:

  ตอบคุณพลอย
  ยาที่คุณใช้อยู่ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้แน่นอน ปัญหาที่เกิดจากเซลล์น้ำเหลืองเสีย
  ดังนั้นยาที่คุณใช้ไม่ได้แก้ไขให้น้ำเหลืองดีขึ้น อาการที่เกิดขึ้นกับผิวกายคัน และกระจายไปง่าย
  การรักษาต้องรักษาที่ระบบน้ำเหลือง +ทาครีมเอ็นโทนิก และงดครีม และงดโลชั่นทั่วไป ควรใช้น้ำมันมะกอก หรือ น้ำมันมะพร้าว ทาเมื่อผิวแห้ง
  รายละเอียด แสดงไว้ในเว็บเพจนี้ โปรดอ่านข้อมูลเรื่องยา แล้วโทรมาปรึกษาหมอเพื่อรักษาต่อไป

 139. damrong says:

  เรียน คุณหมอ
  ภรรยาเป็นผืนสีดำ ตั้งแต่หลังเท้าถึงหน้าแข้ง ไม่คัน เป็นจุดดำขนาดตั้งแต่เส้นผ่้าศูนย์กลาง 0.3 ซม. – 1 ซม. เต็มหมด ไปหาหมอผิวหนังชุมพร หมอบอกว่าแพ้โลชั่น ให้ทั้งยากิน ยาทา เกือบปีแล้วไม่หายเลย หามาหลายหมอแล้วก็ไม่หาย หมดเงินหลายบาทแล้วก็ไม่หายเลย อยากทราบว่าหมอมียาอะไรที่ทำให้หายได้บ้าง สงสารภรรยาเหมือนกันเพราะไม่หายสักที ช่วยด้วยครับ

 140. manit says:

  ตอบคุณ damrong
  -แนะนำการใช้สูตรยารักษาที่หมอเขียนไว้ในเว็บเพจนี้ครับ
  ยาแคปซูลพลูคาว https://doctorforyou.biz/?page_id=3354
  ครีมทาผิวหนัง https://doctorforyou.biz/?page_id=3453
  -และใช้ผ้าสะอาดเปียกหมาดเช็ดผิวหนังบ่อยๆด้วยครับ
  โทรมาสอบถามการรักษาได้ครับ

 141. may says:

  เรียน คุณหมอค่ะ

  ตอนนี้อยู่ต่างประเทศ อากาศหนาวและแห้งมาก แล้วอยู่ๆที่หลังก็ขึ้นเป็นวงๆเล็กๆแห้งๆ ประมาณ 3วง คันเล็กน้อย จากนั้นไปหาหมอแล้วหมอให้ยา Betnovate Rd Cream แล้ววงๆก็ขยายกว้างขึ้น แบะมีผื่นแดงๆรอบขึ้นเยอะมาก ลามมาที่ท้อง ตอนนี้เลยหยุดทายานี้แล้ว

  รบกวนสอบถามว่าควรจะทำยังไงต่อไปคะ อาการแบบนี้รุนแรงและอันตรายมากหรือเปล่าคะ
  แล้วจะหายขาดไหมคะ เป็นกังวลมากเลยค่ะ

  ขอบคุณมากๆค่ะ

 142. manit says:

  ตอบคุณ may
  -ถ้าโรคนี้ขยายตัวมากกว่านี้ ดูท่าจะไม่ดี อาการที่เล่าคล้ายโรคสะเก็ดเงินที่เริ่มเป็นอยู่มากนะครับ
  (ถ้าโรคกระจายไปทั่วตัว จะเป็นโรคที่รักษายาก)โรคนี้ขณะนี้อันตรายหรือไม่ อาจตอบได้ไม่ชัดเจน แต่ถ้ามีโรคแทรกซ้อนอื่นๆร่วมด้วย น่าจะมีอันตรายอยู่มาก
  การรักษาแนวทางหมอมานิตย์ มีโพสการรักษาด้วยยา และครีมที่ทาแล้วในเว็บเพจนี้ (โปรดศึกษาดูข้อมูล หรือโทรมาเพื่อการรักษา)
  รีบรักษา และป้องกัน น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

 143. ทศวร says:

  หมอคับผมมีผื่นแดงเป็นเม็ดเล็กๆขึ้นมาตามแขนก่อนนิดเดียว แต่พอเกาเพราะมันคัน มันก็เริ่มลามไปทั่ว มันคับยิบยับไปทั่วนะคับเหมือนมีรัยแหลมๆๆทิ่มให้คัน มันลามไปเรื่อยๆๆมีรัยรักษาไหมคับและผมเป็นรัยคับ

 144. manit says:

  ตอบคุณทศวร
  -รักษาได้ โดยการรับประทานยาแคปซูลพลูคาว และครีมทาผิว N Tonic
  ยารักษา https://doctorforyou.biz/?page_id=3354
  ครีมทา https://doctorforyou.biz/?page_id=3516
  โทรปรึกษาก่อนได้ครับ

 145. ko says:

  คุณหมอครับผมเป็นผื่นนูนแดงที่ท้องแขนครับ อบบใยรูป และตามหลังเป็นนูนเล็กๆ ผมไม่กล้าถอดเสื้อหรือยกแขนเลย อยู่ดีดีมันก็เกิดขึ้นมาเองครับ ผมจะรักษาอย่างไรดีครับ ผมอยากหายครับตอนนี้ผมว่ายน้ำไม่ได้ครับ อายมาก คุณหมอช่วยแนะนำด้วยครับ ผมทรมานใจมากครับ

 146. manit says:

  ตอบคุณ ko
  ใช้การรักษาด้วยยาตัวนี้ https://doctorforyou.biz/?page_id=3354
  และทาด้วยครีมตัวนี้ https://doctorforyou.biz/?page_id=3453
  รักษาต่อเนื่องประมาณ 4-5 เดือน
  ข้อแนะนำ -งดเหล้าเบียร์ ของดอง หน่อไม้ อาหารไม่สุก อาหารค้างคืน และงดของหวาน
  -เช็ดตัวด้วยผ้าสะอาดเปียกหมาดๆ เมื่อมีเหงื่อ หรือัมผัสฝุ่นละออง
  โทรมาปรึกษาเพื่อรักษาได้ครับ

 147. apple says:

  หนูเป็นตุ่มคันที่ก้นค่ะ ตุ่มแดงขึ้นเป็นกลุ่มๆมีน้ำเกาแล้วมีน้ำออกมาพอแห้งเป็นสะเก็ดบางๆแล้วก็หลุดไปเอง แล้วก็กลับมาเป็นอีกค่ะ เป็นโรคอะไรคะ

 148. manit says:

  ตอบคุณ apple
  โรคเริมครับ

 149. Mint says:

  อยากทราบว่าเป็ยโรคสะเก็ดเงิน เสริมจมูกจะเป็นอันตรายมั้ยคะ ตอนนี้ผื้นไม่กำเริบแล้ว เหบือแต่ที่เป็นขาวๆรอมันจางเองอ่าค่ะ

 150. วัฒนาภรณ์ says:

  ผิวหนังแห้งแตกเป็นที่หัวแม่เท้าและง่ามนิ้ว ทั้งสองข้าง เป็นตุ่มเล็กๆรักษาอย่างไรค่ะ และเป็นโรคอะไรค่ะ

 151. วัฒนาภรณ์ says:

  ถ้าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปอยากให้คุณหมอส่งคำแนะนำมาที่อีเมลnuwat.za@hotmail.com ค่ะ เพราะรักษามานานแล้วไม่หายขาดสักทีบางครั้งเป็นมาก บางทีก็น้อยไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรกันแน่ รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ อยากหายสักทีอายมากค่ะ …ด้วยความเคารพอย่างสูง

 152. manit says:

  ตอบคุณ วัฒนาภรณ์
  ผิวหนังแห้งแตกเป็นที่หัวแม่เท้าและง่ามนิ้ว ทั้งสองข้าง เป็นตุ่มเล็กๆ อาการแบบนี้น่าจะเป็นอาการแพ้สารบางอย่าง เช่นสบู่ น้ำยาล้างจาน เชื้อรา เป็นต้น
  วิธีการรักษาใช้เอ็นโทรนิกทาวันละ 2-3 ครั้ง และทาครีมรักษาผิว บำรุงผิว ด้วยครีมบอดี้ไบร์ท
  ถ้ามีอาการอื่นเพิ่มเติมให้แจ้งมาด้วย เพื่อประโยชน์สูงสุดของการรักษา

 153. manit says:

  ตอบคุณ วัฒนาภรณ์
  ผิวหนังแห้งแตกเป็นที่หัวแม่เท้าและง่ามนิ้ว ทั้งสองข้าง เป็นตุ่มเล็กๆ อาการแบบนี้น่าจะเป็นอาการแพ้สารบางอย่าง เช่นสบู่ น้ำยาล้างจาน เชื้อรา เป็นต้น
  วิธีการรักษาใช้เอ็นโทรนิกทาวันละ 2-3 ครั้ง และทาครีมรักษาผิว บำรุงผิว ด้วยครีมบอดี้ไบร์ท
  ถ้ามีอาการอื่นเพิ่มเติมให้แจ้งมาด้วย เพื่อประโยชน์สูงสุดของการรักษา
  เช่นอาการผิดปกติตามร่างกาย โรคแพ้ โรคผิวที่อื่นถ้ามี

 154. manit says:

  ตอบคุณ Mint
  ควรรักษาให้หายก่อนครับ
  หรือ ให้หมอศัลยกรรมวินิจฉัยก่อนเสริมจมูกว่าสมควรหรือไม่ดีกว่าครับ

 155. ben says:

  สวัสดีคับ หมอ..
  ผมไปคลินิกผมได้ตรวจน้องชายผมมีแผลแดงช้ำเหมือนมีหนอง หมอที่คลินิกให้ยา
  Norfloxacin มันเป็นยาฆ่าเชื้อไม่ให้มีโรคแทรกซ้อนผมอ่านเจอ ในเน็ต
  ผมเลยกังกวน กลัวจะเปนซิฟิลิส แต่หมอที่คลินิกบอกผมเป็นแผลริมอ่อน ตอนนี้มันบวม
  สังเกตดูน้องชายผมมันบวมตรงหัวข้างซ้าย ถ้าเปิดดูข้างในจะมีตุ่มหลายเม็ดคับ ผมอยากหาย
  ที่ผมเป็น อะไรคับหมอตอบผมที

 156. ben says:

  หมอแล้วผมมี มีผมร่วง เป็นหย่อมๆ เวลาสระผม และผมก็มีน้ำหนักตัว ลดลงคับ
  ผมเลยกังวลใจมากๆ

 157. manit says:

  ตอบคุณ ben
  -เป็นแผลติดเชื้อครับ
  ต้องการรักษาให้หาย แนะนำติดต่อเข้ามาครับ

 158. manit says:

  ตอบคุณ ben
  หมอคิดว่ารีบรักษาครับ

 159. aly says:

  คันเป็นผื่นที่บริเวณแขน ข้อมือ พอเกามากๆ ลักษณะคล้ายผิวลอก มีลักษณะแห้ง แต่ก่อนหน้านี้2 ปี เคยมีอาการคันแล้ว แต่ไม่มีการลอก จะเป็นช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะ แล้วก็หาย หนูอยากรู้ว่าเป็นอะไรค่ะ เครียดมากค่ะ

 160. manit says:

  ตอบคุณ aly
  อาการแบบนี้จะเป็นอาการแพ้ มากว่า ต้องการให้ความชัดเจนมากกว่านี้ ว่าอาการหรือชื่อโรคอะไร โปรดส่งรูปมาครับตามอีเมลที่ระบุในเว็บไซต์นี้ครับ

 161. ben says:

  วันนี้ผมไปหาหมอที่คลินิกเค้าให้ยาตัวเดิมมาคับ แล้วฉีดยาที่ ก้น อะคับ
  แต่แผล มันก้ยังตอดๆ คันๆ แสบๆ อยุ่คับ เค้าจะรอดูอาการ

  หมอคับถ้าไม่ได้รักษามันจะหายเองใช่มะคับ แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมั้ยคับ

 162. manit says:

  ตอบคุณ ben
  อย่ากังวลมากครับ ดูอาการอีกสัก 5-7 วัน ถ้าอาการไม่หายหรือไม่ดีขึ้น
  แนะนำมารักษาที่นี่เลยครับ
  เบอร์โทรที่ระบุตามเว็บไซต์นี้เลยครับ

 163. ben says:

  ผมจะทำงานนั้งอาจนาน ผมนั้งๆผมได้กลิ่นเหม็นไอระเหยจากหนังหัวอะคับผมอยากรุ้ว่า มันเป็นอะไร

 164. manit says:

  ตอบ86I ben
  เป็นเพราะระบบประสาทแปรปรวนแล้วครับ
  ปล. เนื่องจากการถามของคุณถี่มาก ดังนั้นจึงขอให้คุณติดต่อเพื่อรักษาโดยตรง
  ตามเบอร์โทรที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ครับ

 165. bee says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอนิตย์
  ลูกชายวัย 2ขวบ10เดือนมีสเก็ดแผลรอบลำคอ
  เนืองจากเหงื่อออกแล้วเกาจนเป็นสเก็ดต้องดูแล
  รักษาอย่างไรดีค่ะ

 166. manit says:

  ตอบคุณ bee
  -ทาด้วย N Tonic Cream วันละ 2 ครั้ง ใช้อย่างต่อเนื่องอาการจะดีขึ้นจนหายดี ควรรับประทานเสริมวิตามินแร่ธาตุ
  ควรเช็ดด้วยผ้าสะอาดเปียกหมาดๆ ขณะมีเหงื่ออก หรือ มีสัมผัสฝุ่น

 167. ben says:

  ตอนนี้แผลของผม มันเป็นลอยแดงๆ มันคัน ผมไปคลินิกเค้าฉีดยา ผม และให้ไปดูอาการทุกๆ 7 วัน
  {ริมอ่อน} ตอนนี้ผมไปได้ 2 อาทิตย์แล้ว มันไม่ค่อยดีขึ้น
  แต่เวลาปัตสวะ จะออกเหลืองแดง หน่อยอะคับ เป็นเกือบทุกรอบที่ ปัตสวะ
  ผมอยากรู้ว่าเป็นไรป่าว

 168. manit says:

  ตอบคุณ ben
  ให้ติดต่อกับหมอที่รักษาให้คุณขณะนี้ คุณสามารถสอบถามคุณหมอเขาได้ แต่ถ้ารักษาไม่หายต้องการเปลี่ยนการรักษา
  แนะนำคุณติดต่อเข้ามาเพื่อปรึกษาได้ครับ โทร หรือ ไลน์

 169. por says:

  เป็นผื่นขึ้นตามแขนและขาค่ะ มีลักษณะเหมือนผด ไม่มีสี ไม่คัน ถ้าไม่สังเกตก็จะมองไม่เห็น แต่ถ้าจับจะรู้สึกเป็นผื่นเม็ดๆเลยค่ะ ขึ้นเป็นกลุ่ม ปื้นๆ เวลาลูบแขนแล้วจะรู้สึกว่ามีผื่นขึ้นเป็นกลุ่มๆ ไม่ทราบว่าเป็นอะไรคะ เป็นมาหลายวันแล้ว ไม่หายซักที

 170. manit says:

  ตอบคุณ por
  น่าจะเป็นเริมครับ แนะนำส่งภาพมาให้ดูครับ ส่งให้ดู ทางไลน์ หรือ ส่งมาทางอีเมล

 171. neng says:

  รบกวนคุณหมอครับ ผมเป็นตุ่มเหมือนหิด อาการคันมากทิ้งไว้สักระยะจะเป็นตุ่มใสแตกเหมือนอีสุกอีกใสพอแผลหายจะแข็งๆ ครับ จะเป็นบริเวณมือสองข้าง และที่คันที่สุดก็จะเป็บบริเวณหลังข้อนิวและอุ้งมือหลังจากแผลเก่าหายก็จะขึ้นใหม่เรื่อยๆครับ เป็นมาสองสามดือนแล้วรบกวนหน่อยครับไม่ทราบว่าเป็นอะไร

 172. ben says:

  ผมอยากถามหมอคับ ว่า ผมมีติ่มเนื้อข้างกระพุ้งแก้มในปาก มันเป็นอะไรคับ ข้าง ซ้ายและขวา
  อยุ่ในปากเลย ผมอยากรุ้ว่ามันเป็นไรหรอคับ

 173. manit says:

  ตอบคุณ neng
  อาการแบบนี้เป็นหิด รุนแรงมากแล้วครับ
  งดการเกาขณะคัน ให้ล้างทำความสะอาด และทาครีมเอ็นโทนิก
  ให้รับประทานยาด้วยเพื่อลดการอักเสบร่วมด้วย
  ติดต่อมาครับ โทรมา หรือ ไลน์มาคุยก่อนได้

 174. manit says:

  ตอบคุณ ben
  เป็นโรคในปาก มีเนื้องอก (เนื้องอกในปาก)

 175. ben says:

  มันมีทางหายมัยคับ พอเอาลิ้นไปโดน ข้างซ้ายจะเบปวด

 176. manit says:

  ตอบคุณ ben
  รักาได้ไม่มีปัญหาครับ
  ขอโอนมาสนทนาทางไลน์ด้วยครับ แอด ไอดี mormanit
  ขออภัยด้วยครับ เพราะการโพสถี่เกินไปครับ

 177. srichan says:

  รบกวนสอบถามค่ะ ปกติแพ้ยุงค่ะ กัดทีเป็นจ้ำแดง และกลายเป็นแผลเป็นดำๆค่ะ
  ดิฉันอายุ 33ปี เพิ่งคลอดและกลับมาทำงานได้ราว2เดือนค่ะ ปกติไม่เคยแพ้ยา อาหารอะไรเลย
  ช่วงหลังชอบมีน้ำมูกคล้ายๆคนเป็นกวัด แต่ช่วงกลางวันปกติมากๆๆๆ พอมืดมาเท่านั้นน้ำมูกไหล
  หนักกว่านั้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเริ่มบวมแดงข้างแก้มขวา-หูแดงบวม และเริ่มลามมาข้างซ้าย
  ทั่วใบหน้า บวมแดงคันรอบตาทั้งสองข้าง วันนี้วันที่6แล้ว เริ่มมีผื่นเล็กๆที่แขนทั้งสองข้าง
  ได้ไปหาหมอแล้วในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ได้ยาทา ยาแก้แพ้มา แต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเลย
  แต่ดิฉันก็ปกติมาก ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดจากปกติ เลยเดาไม่ถูกว่าแพ้อะไร สาเหตุจากอะไร
  รบกวนสอบถามค่ะ อยากทราบว่าอากาเหล่านี้คือโรคอะไร ร้ายแรงไหม ต้องรักษาอย่างไรคะ

 178. manit says:

  ตอบคุณ srichan
  เป็นเพราะนำเหลืองไม่ดี ภูมิต้านต่ำ และเป็นภูมิแพ้
  การรักษาโดยใช้ยารับประทานชื่อยาแคปซูลพลูคาว อย่างต่อเนื่อง
  ต้องการรักษาให้ดีขึ้นจนหายดี ติดต่อเข้ามาได้ครับ

 179. ben says:

  ตอนนี้แผลหาย ไม่มีรอยแล้ว แต่มันยังมีปะติกริยาคือ มันตอดตุบๆ เมื่อ
  มันแข็งตัว ผมอยากรุ้ว่ามันจะกับมาเปนอิกป่าวอะคับหรือ มันหายดีหรือยัง

 180. manit says:

  ตอบคุณ ben
  -แสดงความยินดีด้วยที่การรักษาทำให่ดีขึ้น
  ปฏิกริยาตอบตุ๊บ แสดงถึงว่าเส้นประสาทหดตัวแค่นั้น แต่อย่างไรก็ตามยังต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องต่อไปอีก

 181. boss says:

  มีน้ำใสๆเป็นหยดเวลาตื่นเต้นหรือมีไรมากระตุ้นอารมอะคับ มันคือน้ำอะไรหรอหมอ
  แล้วผมจะปวดหน้าท้องทางซ้ายเวลาเอามือไปจับ มันจะเจ็บเป็นบางทีคับอยุ่เชยๆ
  หรือนอน มันจะปวดหลังทางขวา เวลานอนไม่ค่อยสบาย

 182. manit says:

  ตอบคุณ boss
  น่าจะมีปัญหาติดเชื้อทางเดินปัสสวะ ขณะมีอารมทางเพศน้ำเหลือง หรือของเหลวที่ตกค้างจะถูกดันออกมา
  รักษาได้เลยครับ โทรปรึกษา สอบถามค่ายากับหมอก่อนได้

 183. jumo says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ที่รักแร้หนูทั้งสองข้างเป็นตุ่มขึ้นตามรูขุมขนที่ไม่มีขน ตอนแรกคิดว่าขนคุดค่ะ (หนูทำเลเซอร์กำจัดขนรักแร้มาสองครั้งแล้วค่ะ) แต่คันมากค่ะ ยิ่งเกายิ่งคัน วันนี้เป็นวันที่สี่ บางตุ่มบีบออกมามีน้ำสีขาวๆออกมาเหมือนบีบยาสีฟัน บางตุ่มก้อบีบไม่ออก ตอนโดนน้ำก้อยิ่งคัน หนูเป็นโรคอะไรคะ และต้องรักษาอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ

 184. manit says:

  ตอบคุณ jumbo
  -อาการที่คุณเป็น มีตุ่ม คัน ใต้รักแร้ เป็นเพราะรูขุมขนอักเสบ จากเชื้อรา
  การรักษาให้หายได้ ใช้สูตรยาตามข้อมูลโรคผิวหนังในเว็บเพจนี้ครับ โปรดเข้าไปศึกษา แล้วติดต่อมาหาหมอก่อน ทางโทรศัพท์ หรือ ไลน์ ก็ได้

 185. Karn says:

  ผมมีตุ่มเล็ก หลายตุ่มขึ้นบริเวณหลังใบหูทั้ง 2 ข้าง ไปหาหมอที่คลินิกลองขูดไปดูไม่พบเชื้อ
  ผมอยากรู้ว่าผมจะเป็นอะไรที่ร้ายแรงหรือไม่ครับ ผมไม่แน่ใจว่าผมแพ้สารเคมีใดๆรึเปล่า
  รบกวนคุณหมอด้วยนะครับ

 186. manit says:

  ตอบคุณ Karn
  ช่วยส่งภาพมาทางอีเมลล์ หรือ ไลน์ จะช่วยดูให้ครับ

 187. เด็กดอย says:

  สวัสดีค้ะคุณหมอ มีอาการแสบผิวหนัวทีมือ ค่ะบริเวณง่าม มือสองข้าง พอหายแสบก็ทิ้งรอยไว้ค้ะ ดำๆเหมือนปาน งงมากเพราะม่ะค่อยได้จับสารเคมีเลยค่ะ ไม่ล้างจาน ซักผ้า งงมากค้ะ ตอนนี้ตี1 ก็แสบขึ้นมาอีก นั่งดูก็เริ่ม มีสีแดงแร้วกลายเป็นดำค้ะ

  รบกวนคุณหมอด้วยน้ะค้ะ น้องรบกวนคุณหมอmailที่ bankaewdesignk@gmail.com
  ขอบคุณค้ะ

 188. manit says:

  ตอบคุณ เด้กดอย
  ตอบไปตามอีเมลล์ของคุณแล้วครับ

 189. Ticky says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ หลัง ขา แก้มก้น มีอาการเป็นรอยดวงสีน้ำตาลดำ ผิวบริเวณที่เป็นจะลื่นๆและขยายวงกว้างเป็นแผ่นๆ เวลามีเหงื่อออกจะเกิดอาการคันและผิวหนังบริเวณที่เป็นจะนูนแดง พอหายคันก้อกลายเป็นดวงสีน้ำตาลดำเหมือนเดิม จะเกิดขึ้นทุกครั้งเวลามีเหงื่อออก อยากทราบว่าดิฉันเป็นโรคผิวหนังชนิดอะไรค่ะ

 190. Pon says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ

  หนูมีอาการคันตรงนิ้วเท้าค่ะ ทั้ง10นิ้วเลยค่ะ(ไม่ใช่ตรงหง่ามนิ้วเท้านะค่ะ) จับดูจะเป็นตุ๋มนูนขึ้นมาคะถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นค่ะ แต่คันมากเคยไปหาหมอผิวหนังมาหลายที่แล้วเหมือนกันค่ะแต่ไม่หายสักที่ค่ะ แต่ที่บอกเหมือนกันคือ ห้ามเครียด ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดื่มแอลกอฮอลหนูไม่ดื่มอยู่แล้วค่ะ

  รบกวนคุณหมอด้วยนะค่ะหนูอยากหายค่ะเป็นมาหลายปีมากค่ะ

 191. fah'siripron says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ +
  คือเมื่อ2อาทิตที่เเล้ว คุณแม่ได้เป็นตุ่มเเดงๆ คล้ายๆอิสุกอิสัยบริเวณข้อพับตามเเขนค่ะ ตอนแรกเเม่คิดว่ายุงกัด แต่ไม่มีอาการคันใดๆเลย ไข้ก็ไม่มี ตอนนี้เเม่เป็นตุ่มเเดงเยอะกว่าเดิมอีกค่ะ ตรงบริเวณ รักแร้ หน้าท้อง แขน โคนขา และตรงขาหนีบค่ะ บางตุ่มเกิดการอักเสบด้วยนะคะ
  อยากให้แม่หายไวๆ 🙁 รบกวนคุณหมอช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

 192. manit says:

  ตอบคุณ Ticky
  -เป็นอาการของโรคผิวหนัง ที่เกิดจากระบบน้ำเหลืองไม่ดี หรือเรียกชื่อ โรคผิวหนังประดงในกลุ่มโรคไข้พิษไข้กาฬ

 193. manit says:

  ตอบคุณ Pon
  -น่าจะเป็นเชื้อหิด
  -การรักษาให้ใช้ยาที่แสดงไว้ในเว็บเพจนี้ครับ ใช้ยาตัวเดียวกับโรคผิวหนัง
  -ล้างมือให้สะอาด สวมถุงมือก่อนล้างจาน หรือจับสิ่งของที่ไม่สะอาด
  ติดต่อมาได้ครับ ไลน์ /อีเมล /โทร

 194. manit says:

  ตอบคุณ fah’siripron
  -หมอเห็นว่า ถ้าไข้ขึ้นสูงมาก ต้องพาไปโรงพยาบาล
  แต่ถ้าต้องการรักษากับหมอ หรือใช้ยาของหมอ รักษาร่วมกับยาโรงพยาบาล
  ติดต่อเข้ามาด่วนครับ

 195. มดเอ็กซ์ says:

  ผมเป็นผื่นแดงมีเม็ดตุ่มเล็กๆ ตอนแรกคันๆ แสบๆ ร้อนๆ นึกว่าแพ้ยุง หรือแมลง
  แต่พอเกามันลุกลาม เป็นเส้นยาวมากกว่าเดิม จากแถวๆ ต้นคอลามมาใต้คาง
  สงสัยว่า…เป็นโรคผิวหนังอะไรครับ เป็นมา 2 วัน นี่เอง เกิดมาไม่เคยเป็น กลัวครับ
  แต่ที่จำได้เคยเป็นลักษณะคล้ายๆ ผื่นวงไม่ใหญ่มาก อาการคล้ายกัน แต่ยุบและหายเอง
  ขอความอนุเคราะห์ ช่วยวินิจฉัยอาการปัจจุบันให้ด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

 196. บอล says:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  เนื่องจากผมมีตุ่มคล้ายขนลุกขึ้นทั่วตามรูขุมขนบริเวณหน้าอก หน้าท้อง สีปกติ
  มีอาการคันยิบๆ เหมือนแสบร้อนจากข้างใน บางจุดเปนเหมือนหัวสิวสุก และแดง
  ปกติเปนคนออกกำลังกายครับ
  แต่ช่วงหลังรู้สึกเหงื่อออกง่ายจากอากาศร้อน มีอาการคันยิบๆ
  รบกวนคุณหมอช่วยวินิจฉัยและตอบคำถามว่าเปนอาการของโรคอะไร
  ขอบคุณมากที่สละเวลาครับ

 197. fah'siripron says:

  ขอบคุณนะคะคุณหมอ <3
  พอวันต่อมาคุณพ่อก็พาคุณแม่ไปหาหมอเลยค่ะ หมอบอกว่าไม่มีไข้เลยแต่ความดันสูง
  เเละให้ยามาทาน เเล้วนัดวันตรวจอีกทีค่ะ

 198. manit says:

  ตอบคุณ มดเอ็กซ์
  -น่าจะเป็นโรคผิวหนังชนิดประดง ถ้าเชื้อราไปกระตุ้นก็จะแสดงอาการเป็นตุ่มผื่น เป็นกลุ่มๆ
  แนะนำถ้าอาการดังกล้าวเป็นๆหายๆ ติดต่อเข้ามารักษา

 199. manit says:

  ตอบคุณ บอล
  -น่าจะเป็นอาการติดเชื้อราตามรูขุมขน ถ้าเการุนแรงจะเกิดการอักเสบไปตามผิวหนัง

 200. manit says:

  ตอบคุณ fah’siripron
  ได้ครับ รักษาไปทั้งสองทาง มีประโยชน์กับคนไข้ครับ

 201. nadear says:

  เป็นเริมเหมือนกันค่ะ ตรงอวัยวะเพศ ทรมานมาก อยากหายขาดค่ะ

 202. manit says:

  ตอบคุณ nadear
  -แนะนำยาที่ใช้ เพื่อรักษาให้หายเป็นปกติ ตามข้อมูลในเว็บเพจนี้ครับ

 203. อ้น says:

  สวัสดี่ค่ะ
  มีผื่นขึ้น เหมือนสิวเม็ดเล็กๆบริเวณเหนือหน้าอก ช่วงไหปลาร้าอ่ะค่ะ ขึ้นทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยค่ะ ค่อนข้างเยอะ แต่ไม่มีอาการอ่ะไร อยากทราบว่าเกิดดจากกอ่ะไรค่ะ แล้้วต้องรักษายังไง
  ขอบคุณค่ะ

 204. manit says:

  ตอบคุณ อ้น
  รักษาผื่น เหมือนสิวเม็ดเล็กขึ้นแบบนี้ ผลมาระบบน้ำเหลืองไม่สมบูรณ์
  การรักษาให้เข้าไปดูตัวยาที่ใช้รักษา ที่เว็บเพจก่อนครับ

 205. aom says:

  ผิวหนังที่ต้นขา มีรอยเป้นวงผิวแห้งสีจางกว่าผิวปกติเล็กน้อย ไม่คัน ไม่เคยเปนมาก่อน ตอนนี้บำรุงผิวตัวเองมากขึ้น เหมือนรอยนี้ก้ดีขึ้นและผิวก้แห้งน้อยลง เลยสงสัยว่าเป็นเพราะอะไร และจะแก้ไขได้ยังไงคะ รบกวนด้วยนะคะ

 206. manit says:

  ตอบคุณ aom
  -อาการรอยเป็นวงสีจางๆ คุณได้ใฃ้ครีมบำรุงทาอาการดีขึ้น หมอคิดว่าไม่น่าวิตกครับ
  แต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นแย่ลง รบกวนเข้ามาโพสใหม่ครับ

 207. boss says:

  ผมอยากรุ้ว่า เวลาผมมีอารม น้ำใสๆ จะออกมาอะคับ แล้วมันปวดช่วง ขา อ่อนช่วงหนีบ
  ทั้ง2ข้างผมอยากรุ้ว่าเป็นอะไรอะคับ

 208. manit says:

  ตอบคุณ boss
  เป็นโรคต่อมน้ำเหลืองขาหนีบอักเสบ

 209. sunny says:

  หมอค้ะดิฉันมีอาการคันบริเวณหนังศรีษะและมีตุ่ม บวมแดง คล้ายๆแล้วพอดิฉันดึผมบริเวณนั้นออกก้มีคล้ายๆหัวสิวติดมาด้วย แต่ต่อมาเริ่มมีหลายจุดแต่กลายเป็นแบบมีสะเก็ดแต่คันมากเวลาเหงือออกพอแกะก้กลายเป็นแผล และคล้ายๆมีเส้นผมอุดตัน ตอนนี้ผมแหว่งเป็นกระจุกและหนังศรีษเป็นแผลหลายจุดแต่พอมีเส้นผมที่งอกมาใหม่เส้นผมแข็งเป็นตอคล้ายมีหนามทิ่มเวลาจับ แต่ตอนนี้หนังศรีษะเป็นแผลถลอกจากการเกาเยอะมากดิฉันควรทำเช่นไรค้ะ

 210. manit says:

  ตอบคุณ sunny
  -น่าจะมาจากสาเหตุ หนังศรีษะมีความชื้นมาก มีเชื้อราเกาะตามรูขุมขน จึงมีอาการอักเสบตามมา
  แล้วมีอาการตามที่คุณได้เล่าอาการมา
  การรักษา รับประทานยาแคปซูลพลูคาว ครั้งละ 3แคปซูลวันลพ3 ครั้ง ก่อนอาหาร และ ทาครีมเอ็นโทนิกวันละ 2-3 ครั้ง
  รักษาต่อเนื่องประมาณ 2-3 เดือน จนอาการที่เป็นหาย

 211. แบม says:

  เป็นเริมครั้งแรกรั่ที่โหนกอวัยวะเพศ เป็นที่เดิมประมาณ4ครั้ง ครั้งที่4ที่เริ่มเป็นรีบไปหาหมอได้ยามาทานประมาณหนี่งอาทิตย์ อาการดีขึ้นไม่เป็นตุ่มใสหนูคิดว่าเป็นเพราะกินยาเลยไม่มีตุ่มใส หลังจากนั้นในเดือนเดียวกัน เป็นที่ก้น จากที่ไม่เคยเป็น อยากทราบว่ามันไปเกิดที่ก้นได้ยังไงคะ และ เดือนถัดไป ก็เป็นที่แคมอวัยวะเพศ เริมมันสามารถลามไปได้เหรอคะ งงมากเลยและก็เครียดมากด้วยเพราะช่วงนี้รู้สึกจะเป็นถี่มากเกือบทุกเดือนหนูอยากจะหายจากโรคเริม กังวลและเครียดมากเลยค่ะมีทางรักษาให้หายขาดไหมคะเห็นว่าถ้าเป็นเริมแล้วเชื้อมันจะไปหลบที่ปมประสาท

 212. เอ็ม says:

  เป็นเม็ดสีขาวอยู่ใต้ผิวหนังงคะที่แขนและหลังมือไม่เคยเป็นมาก่อน
  มาสังเกตุเมื่อไม่กี่เดือนก็เต็ม แขนแล้ว
  จะคันก็ต่อเมื่อ มีเหงื่ออ อกแล้วมันก็จะผุดขึ้นมาเต็มเลย เหมือนหนังคางคกน่ากัว อายด้วย
  มีทางรักษามั๊ยคะ

 213. manit says:

  ตอบคุณ แบม
  -โรคเริมถ้าปรากฎหลายบที่แสดงถึงอาการรุกลาม อันตรายต่ออวัยวะสำคัญ แนะนำมารักษากับหมอทางเลือกที่นี่ครับ
  ตัวยาที่ใช้ตามข้อมูลในเว็บเพจนี้ สนใจการรักษาให้หาย ต้องใช้เวลา4-5 เดือนในกรณีของคุณ
  ติดต่อมาได้ โทร หรือไลน์

 214. manit says:

  ตอบคุณ เอ็ม
  รักษาได้ แต่ ต้องเวลาหลายเดือน และต้องใช้ยามากขึ้น
  ต้องการรักษาให้ติดต่อเข้ามา ทางไลน์ หรือโทรก่อนครับ

 215. yui says:

  สอบถามคะ ลูกชายเป็นเส้นเลือดอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อแบคที่เรียที่คอมาก่อน พอหายได้2 สัปดาห์ก้อมีจ้ำปรากฎขึ้นที่ ขา แขน หาหมอบอกเป็นเส้นเลือดฝอยอักเสบที่ผิวหนัง เวลาเดินหรือออกกำลังกายตุ่มจะขึ้นมากสงสารลูกจังคะ ขอคำแนะนำคะ

 216. manit says:

  ตอบคุณ yui
  -รักษาให้ได้ครับ ใช้ยาสูครรักษาโรคผิวหนังครับ
  สงสัยสอบถามกับหมอเลยครับ

 217. tungting says:

  รบกวนสอบถามคุณหมอหน่อยค่ะ หนูมีผื่นแดง นูน ขึ้นที่ต้นแขน ลักษณะคล้ายรอยนิ้วมือ 5 นิ้ว เลยค่ะ ยิ่งเกายิ่งเป็นผื่นแดง และเหมือนจะยิ่งขยายออกเรื่อยๆ เคยไปหาหมอ หมอบอกว่า เกิดจากเซลล์ผิวผิดปกติ หมอเลยให้ยามาทา อาการเริ่มดีขึ้น แต่นานมากกว่าจะหาย พอหายแล้ว ยังมีรอยคล้ายรอยไหม้สีดำเป็นลักษณะคล้ายรอยนิ้วมือ5 นิ้วอยู่ ตอนนี้อาการกลับมาอีกแล้ว เป็นรอยนิ้วมือ 5 นิ้วเลยค่ะ เหมือนเดิมเลย ไม่ทราบว่ามียารักษาหรือเปล่าคะ สามารถรักษาได้หรือเปล่า แล้วที่เป็นอยู่มันคือเซลล์ผิวผิดปกติจริงหรือเปล่าคะ รบกวนคุณหมอด้วยนะคะ

 218. manit says:

  ตอบคุณ tungting
  -เกิดจากเซลล์ผิวผิดปกติ เพราะสถาพน้ำเหลืองไม่ดีครับ
  -ชื่อโรคไม่สำคัญเท่ากับรักษาให้หาย ผู้ป่วยทุกท่านอย่ามัวแต่จำชื่อโรค และอย่าสับสนชื่อโรค
  ความเข้าใจในการใช้ยาและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องจะทำให้หายเป็นปกติได้

 219. Kanokporn says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ พอดีหนูมีเรื่องกังวลใจ คือหนูกัดน้ำยาฟอกสีผมวันแรก วันที่สองโกรกผมทับ แต่พอโกรกเสร็จ หนังศรีษะหนูเหมือนมีผื่นแดงๆขึ้นบนหนังศรีษะและคัน แสบ หนูไปหาร้านขายยา ให้เค้าดู เค้าให้ยาทากับยาแก้แพ่้มากิน คือหนูพอทราบว่าหนูคงแพ้พวกแอมมอเนียและพวกไฮโดรเยนในน้ำยาเพราะแรงเกินไป หนูอยากสอบถามว่า มันตะเปนอะไรร้ายแรงมั้ยค่ะ ระยะเวลาหายนานแค่ไหน และคุณหมอมียาทาและยากินแนะนำมั้ยค่ะ ที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป หนูกังวลใจมากค่ะ เครียดมาก และหนูควรปฏิบัติอย่างไรกับอาการแพ้ของหนูค่ะ เพราะตอนนี้ผมหนูสีทองทั้งหัว แล้วหนูไม่กล้าย้อมสีเข้มทับ แต่หนูไม่อยากไว้ผมทองแบบนี้ไปไหนก้อายอะคะ และใกล้จะจบมหาลัยแล้วด้วยอีกไม่กี่สัปดาห์ ขอความกรุณาคุณหมอช่วยแนะนำยารักษาและวิธีปฎิบัติเบื้องต้นหน่อยได้มัั้ยค่ะ

 220. manit says:

  ตอบคุณ Kanokporn
  -เป็นอาการแพ้สารเคมีอย่างแรง และถ้ามีการอักเสบขยายวงกว้าง ก็จะเป็นอันตรายรุนแรงมากขึ้น
  การรักษาว่าใช้ยาอะไรนั้น อ้างอิงการใช้ยาตามเว็บเพจนี้ได้
  สามารถสอบถามการรักษากับหมอได้ครับ

 221. Nan says:

  สวัสดีค้ะคุณหมอ หนูมีอาการคันบรเวณอวัยวะเพศและเป็นสะเก็ดขาวๆเป็นขุย ไม่ทราบว่าเป็นอะไรค้ะ แล้ววิธีรักษาต้องทำอย่างไงค้ะ รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณมากค้ะ

 222. manit says:

  ตอบคุณ nan
  อักเสบจากเชื้อรา
  -รับประทานด้วยยาพลูคาว ครั้ง2 แคปซูล วันละ 3ครั้ง ก่อนอาหาร และทาครีมเอ็นโทนิกวันละ 2-3 ครั้ง
  ระวังอย่าให้อับชื้น

 223. มนต์ says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ หนูเป็นตุ่มบริเวณก้นทั้งสองข้างอะค่ะ รู้สึกว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่ก้นเราสัมผัสกับเก้าอี้เวลาเรานั่ง ลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ คล้ายๆผื่น เป็นแต่บริเวณนั้น ไม่ลุกลามหรือขยายวงกว้างอะค่ะ ไม่ใช่ตุ่มใสนะค่ะ ผิวบริเวณนั้นแห้ง ไม่มีอาการคันค่ะ แต่ถ้าเล่นกีฬา หรือเหงื่อออกมากๆก็มีอาการคันเล็กน้อยค่ะ บางครั้งก็อักเสบเป็นหนอง (สักจุดสองจุด ไม่ได้เป็นหนองทั้งหมดนะค่ะ) ไม่ทราบว่าเป็นอะไรค่ะ แล้วจะรักษายังไงดี เป็นมานานมากแล้วค่ะT^T

 224. เดียร์ says:

  มีาการคันทั้งตัวโดยไม่มีตุ่มไม่มีผื่นขึ้นเลยค่ะอยากทราบว่าคือการของอะไรค๊ะเพิ่งเป็นวันแรกเลยค่ะคันยิบๆทั้งตัวทำอย่างไรได้บ้างค๊ะ
  รบกวนคุณหมอด้วยค่ะ

 225. manit says:

  ตอบคุณ มนต์
  -อาการดังกล่าว เกิดจากการอักเสบเนื่องจากติดเชื้อรา
  การรักษาให้หายขาด ควรใช้ยาแบบทั้งกินและทา ตามเว็บเพจนี้ครับ และหลีกเลี่ยงความอับชื้น

 226. manit says:

  ตอบคุณ เดียร์
  -น่าจะเป็นให้มีอาการคัน รู้สึกยิบๆ จากสัมผัสกับละอองเชื้อรา
  -ให้อาบน้ำฟอกสบู่สักสามรอบ งดใช่ครีมและโลชั่นสักสองวัน ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้ติดต่อหมอได้เลยครับ

 227. Akkarpon Wongpradit says:

  หมอครับ! ผมอยากทราบว่าผมเป็นโรคอะไร อาการก็ แบบว่า ขึ้นเป้นผื่นแดง ๆ แล้วคันมาก พอเกาไปมันแตกแล้วรามไปทั่ว (ตรงข้าง ๆ อวัยวะเพศ) แล้วพอเกาไปมันมีกลิ่นด้วยอ่ะครับ
  ผมไปหาหมอมาหมอบอกว่าเป็น งูสวัด แต่พอรักษาไปได้ 2 เดือน ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย แล้วผมอยากทราบว่าผมต้องทำยังไงถึงจะหาย แล้วอยากรู้ด้วยว่าผมเป็นโรคอะไร
  #เป็นได้เกือบ 3 เดือนแล้ว
  ถ้าหมอเห็นโพสนี้กรุณาติดต่อหาวิธีรักษา ให้ด้วยน่ะครับ (ค่ารักษายินดีเสมอครับ) ขอบคุณครับ!!
  ปล. 087-59357xx ชื่อเอ็มครับ.

 228. manit says:

  ตอบคุณ Akkarpon Wongpradit
  อาการที่คุณเป็น คือโรคเริมครับ
  การรักษาตามข้อมูลยาในเว็บเพจนี้ครับ
  รับประทานครั้งละ 3 แคปซูลวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร และทาด้วยครีมเอ็นโทนิก วันละ 2-3ครั้ง
  หากสงสัย หรือ ต้องการรักษา ให้ติดต่อทางโทร หรือ ไลน์ ตามความสะดวกครับ

 229. เมย์ says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  ขอเล่าอาการตามนี้นะคะ ปกติจะเป็นคนที่แพ้ง่ายมากนะคะ แต่ช่วงหน้าฝนนี้อาการกำเริบหนักมากจริงๆค่ะ ช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมา มีตุ่มใสเกิดขึ้นที่ฝ่ามือ (ปกติเป็นๆหายๆมาร่วมปีแล้วค่ะ) แต่เปนหนักขึ้นหลังจากที่ไปต่างจังหวัด โดยที่ตุ่มใสๆที่มือมีเยอะขึ้น เริ่มมีผื่นขึ้นตามตัว หลัง รอยเสื้อชั้นในและเป็นที่บริเวณฐานหัวนมด้วย(หายแล้วด้วยการทานยาแก้อักเสบที่เภสัชจ่ายให้) ต่อมามีอาการคันที่หนังศีรษะมีน้ำเหลือง แต่ได้ใช้ยาสระผม ที่เป็นยารักษา และหายแล้ว ที่นี้มีอาการคันที่อวัยวะเพศเพิ่มเข้ามาอีกด้วย โดยเท่าที่สังเกตุมา3-4วัน อาการคันจะมาเองเลยเวลาที่ฝนตก ทรมานมากค่ะ

  ตอนนี้อาการที่ยังเป็นอยู่คือ….ตุ่มใสที่มือเล็กน้อย แต่ผื่นที่ขึ้นตามตัวกับอาการคันที่อวัยวะเพศยังรุนแรงมากค่ะ อาการเหล่าควรไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้ไหมคะ หรือว่าแค่พบแพทย์ผิวหนังก็น่าจะพอ และควรดูแลตัวเองยังไงดี หรือทานอะไรเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันไหมคะ ขอบคุณค่ะ

 230. manit says:

  ตอบคุณ เมย์
  คุณสามารถเลือกรักษาตามสิทธิของผู้ป่วยครับ
  ถ้ารักษาไม่หายติดต่อมาใหม่ครับ

 231. nook says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  คือว่าหูหนูลอกตรงใบหูติ่งหูแล้วก็หลังหูค่ะหนูก็ไปแกะมันมันก็มีน้ำ้ไหลออกมาเหมือนเป็นหนองหรืออะไรซักอย่างทำไงดีค่ะไม่หายสักที

 232. manit says:

  ตอบคุณ nook
  -ถ้าเป้นๆหายๆ ใช้ครีมเอ็นโทนิกควบคู่กับการรับประทานยา
  -ถ้าเป้นครั้งแรก แล้วเป้นไม่นาน ใช้ครีมเอ็นโทนิกทาจนหาย

 233. อ้อ says:

  คุณหมอคะหนูเป็นตุ่มแดง ใสๆคล้ายมีหนองอยู่ข้างใน คันบ้างเป็นบางครั้ง แรกเริ่มเป็นที่ไหล่ทั้ง 2 ข้างพอเกาไปตุ่มเริ่มลาม มีลักษณะเป็นเส้นตรง และแดง และตุ่มที่ว่านี้เริ่มมาเป็นที่แขน พอเผลอเกาตุ่มก็จะแตกและยังคงจุดแดงเอาไว้ ตอนนี้ตุ่มเริ่มลาม เป็นจุดแดงๆ ทั้งตัว แขน ขา ไหล่ เท้า รบกวนคุณหมอช่วยแนะนำเบื้องต้นด้วยค่ะว่าควรกินหรือทายาอะไรเพื่อบรรเทาอาการ

  ขอบคุณค่ะ

 234. manit says:

  ตอบคุณ อ้อ
  -โรคผิวหนังอักเสบเนื่องสภาพน้ำเหลืองเสีย
  แนะนำการใช้ยาแคปซูลพลูคาว และทาครีมเอ็นโทนิก ใช้อย่างต่อเนื่องจนหาย

 235. กัส says:

  ลูกชายมีจุดแดงเต็มแผ่นหลัง พ่อของเค้าเปนอะไรไม่รู้ค่ะเป็นจุดเหมือนสิวอุดตันเต็มแผ่นหลังจนถึงโคนแขน อยากทราว่าเป็นโรคอะไรคะ มีทางรักษามั้ย เค้าติดมาจาพ่อหรือป่าวคะ

 236. Yooz says:

  ตอนผมตื่นมาอยู่ดีๆก็แสบมาก ไม่คัน บริเวณหนังหุ้มอันฑะ และบริเวณด้านล่างของอวัยเพศครับ และหนังบริเวณอัณฑะก็หยาบๆแข็งๆและก็มีน้ำอะไรไม่รู้ซึมออกมาตลอด เลยลองเอากระดาษทิชชู่ไปซับๆทิ้งไว้ดูเป็นน้ำเหนียวๆสีเขียวๆผมไม่มีประวัติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ วันต่อมาน้ำสีเขียวๆบริเวณอัณฑะและด้านล่างของอวัยวะเพศซึมออกมาเยอะมากจับกันเป็นก้อนจนเห็นได้อย่างชัดเจน และ บริเวณเส้นสองสลึงมีอาการบวมๆ ไม่ทราบว่าเพราะอักเสบรึเปล่า วันต่อมาผิวบริเวณอัณฑะแข็ง มีสีดำๆเหมือนจะตกสะเก็ดแล้ว แต่ตรงบริเวณอวัยวะเพศยังเป็นแผลคล้ายๆรอยถลอกหรือรอยไหม้อยู่ ผมควรจะรักษายังไงดีครับ และ พอจะมีอะไรบรรเทาได้หรือเปล่า เพราะผมเองก็แทบจะจับไม่ได้เลยเพราะแสบมา ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

 237. manit says:

  ตอบคุณ กัส
  -น่าจะเป็นโรครูขนอักเสบ เนื่องจากน้ำเหลืองไม่ดีครับ
  อาจติดได้จากการสัมผัส ควรรักษาทั้งพ่อลูก ครับ

 238. manit says:

  ตอบคุณ Yooz
  -ผิวหนังที่อวัยวะเพศอักเสบรุนแรง ควรได้รับรักษาได้เลยครับ อย่าทิ้งไว้เพราะจะมีผลการรักษาที่ยากขึ้น

 239. Yooz says:

  ถ้าตอนนี้ผมยังไปพบแพทย์ไม่ได้ พอจะมีอะไรช่วยบรรเทา หรือ เป็นการรักษาเบื้องต้นก่อนไหมครับ

 240. manit says:

  ตอบคุณ Yooz
  ติดต่อ โทร ไลน์ มาคุยกับหมอได้เลยครับ หมอจะอธิบาย สรุปการใช้ยาให้ครับ

 241. เอ says:

  สวัสดีคะ คุณหมอ ไม่ทราบว่าเป็นโรคอารัยคะ อาการ ผิวตึง ไม่นิ่มเลยเวลากดลงไปจะบุ้มเป็นลอยนิ้วเลยคะ บริเวณหน้าตรงหน้าผากจะเป็นสีขาวๆด้านๆ เหมือนหนังศรีษะ บริเวณหลังก็เป็นคะบริเวณขาวๆ นั้นจะคันเป็นบางที บางทีก็ไม่คันเป็นมาจะ 2 ปีแล้วคะ ไปหาหมอหลายที่แล้วไม่ดีขึ้นเลยคะ แต่ละที่บอกไม่เหมือนกันเลย

 242. manit says:

  ตอบคุณ เอ
  -ที่เล่ามาหมอนึกภาพไม่ออก ดูเหมือนมีโรคแทรกซ้อนบางอย่าง แนะนำโทรมาคุยกับหมอได้เลยครับ

 243. apta says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ คือหนูมีเรื่องอยากจะปรึกษาค่ะ คือขาหนู ตั้งแต่บริเวณ ก้น มาถึง ขาอ่อน ด้านหลัง มีลักษณะ เป็น วงๆๆ สีค่อนข้างคล้ำๆๆ เป็นหลายวง มากเลย มันมีรูปร่างไม่แน่นอน บางอันป็นเส้น ด่างๆๆ บางอันเป็นดวงๆๆ เหมือนจะเป็นโรคผิวหนัง หนูกังวลมากเลยค่ะ เพิ่งสังเกตุ เห็นเมื่อกี้
  แต่มันไม่มีอาการอักเสบหรืออาการ คัน เลยค่ะ อีกอย่าง ไม่น่าจะแพ้ โลชั่น เพราะไม่ใช้โลชั่นทาผิวที่ขาเลย รอบกวนด้วยนะค่ะคุณหมอ

 244. manit says:

  ตอบคุณ apta
  -ที่เล่าอาการไม่ชัดเจนครับ
  โปรดส่งรูปถ่ายที่ขัดเจน ส่งอีเมลมาครับ

 245. ทิพย์ says:

  มีอาการหูอื้อข้างซ้ายข้างเดียว หมอปัจจุบันให้ทานยาวิตามินและยารักษาความสมดุลของน้ำในหู
  แต่อาการไม่เ็ห็นดีขึ้น รบกวนถามคุณหมอว่าสามารถทานยาแคปซูลพูลคาวได้ทันทีหรือไม่ มีอาการข้างเคียงมากแค่ไหน และมีตุ่มขึ้นตรงริมฝีปาก หมอปัจจุบันบอกว่าเป็นเิริม (ครั้งแรกเป็นที่ริมฝีปากล่าง ครั้งต่อมาเป็นที่ริมฝีปากบน ยังเป็นแผลเป็นอยู่เลย อยากทราบว่าใช้ โทนิค ครีม แล้วจะทำให้ไม่เป็นเิริมอีกหรือไม่ แล้วแผลเป็นจะจางลงหรือไม่ค่ะ ใช้เวลานานเท่าไรคะ ขอบคุณค่ะ

 246. blue says:

  สวัสดีครับ คุณหมอ ผมมีเรื่องจะปรึกษา คือผมเป็นแผล บริเวณ อวัยวะเพศ ลักษณะคือเป็น วงกลม สีแดง บวม ปากแผล เหมือนจะีหนองแต่ ไม่ใช่ ปวดบ้างเป็นบ้างครั้ง เวลาจับ ครับ เป็นได้ปรมาณ 4 วันแล้วครับ แล้วขอวิธีรักษา หรือ ยายที่สามารถ รักษาได้ก่อนน่ะครับ ขอบคุนครับ

 247. manit says:

  ตอบคุณ ทิพย์
  -อาการหูอื้อ ใช้ยาหยอดหู และ สามารถใช้ยาแคปซูลพลูคาวได้เลยครับ ไม่มีผลข้างเคียง
  -อาการเริม ให้ทานยาแคปซูลพลูคาว และ ทาครีม เอ็นโทนิกครีม
  การรักษาให้หายจากอาการ 2 เดือน ให้หายขาด 4+ เดือนครับ

 248. manit says:

  ตอบคุณ blue
  -ยาที่รักษาอาการของคุณให้หายได้ คือ ยาแคปซูลพลูคาว และ เอ็นโทนิกครีม

 249. Nam says:

  ผมมีอาการผื่นขึ้นที่หน้าท้อง ไม่คันมาก เป็นมาได้5 วันแล้ว ผื่นมีลักษณะสีแดง แต่ตอนนี้เริ่มจางลง อยากทราบว่าผมเป็นอะรัยครับ ขอบคุณครับ

 250. manit says:

  ตอบคุณ Nam
  คุณต้องการถามว่าเป็นโรคอะไรแค่นี้นะหรือ
  น่าเป็นอาการผื่นจากการแพ้เชื้อรา

 251. วิ says:

  คุนหมอจาถามเรื่องสิวอ่ะค่ะ พอดี กินยาอักเสบสิวประมาน2อาทิด แล้วหยุดไปได้สัก2-3วัน เพราะรุ้สึกร้อนในท้องมีอาการจุกเสียด แถมสิวยังเห่อมีอาการคันร่วมด้วยค่ะ ต้องทำยังไงดีค่ะแระเปนคนที่หน้าแพ้ง่ายมากๆด้วยค่ะ

 252. manit says:

  ตอบคุณ วิ
  -แนะนำทานยาแคปซูลพลูคาว ควบคู่กับการใช้ครีมเอ็นโทนิก จะทำให้อาการสิวอักเสบหายเป็นปกติ

 253. oumaporn says:

  คุณหมอคะหนูมีเรืองปรึษาหน่อยค่ะคือหนูมีตุ่มใสๆเล็กๆขึ้นที่ข้อเท้าเหนือตาตุ่มคันและหนูก็เกาจนตุ่มมันแตกแล้วมันก็ตกสะเก็ดพอมันตกสะเก็ดผิวหนังบริเวณนั้นมันจะนูนๆแข็งๆลูปๆก็คันหนูก็เกาและแกะอีกพยามยามไม่เกาและไม่แกะมันแต่มันก็ยังไม่หายเปฯมาแล้ว3ปีทรมาณมากใส่ขาสั้นไม่ได้เลยค่ะอายมากทาครีมมาหลายยี่ห้อแล้วก็ไม่หายไปหาหมอได้ยามากินหมอบอกว่ามันดื้อครีมให้ทั้งกินทั้งทากินมาปีนึงไม่หายซักทีท้อแล้วค่ะช่วยแนะนำยาหรือครีมทาให้หน่อยได้ใหมคะ

 254. manit says:

  ตอบคุณ oumaporn
  -อาการเล่ามาหมอรับทราบแล้ว และขอให้คุณติดต่อเข้ามาทางไลน์
  หรือ ส่งรูปภาพทางอีเมล หมอจะดูให้ว่า ลักษณะได้หรือไม่

 255. banz says:

  สวัสดีคับหมอ
  พอดีว่าถอกหนังหุ่ม มาข้างๆหนังซ้ายมันบวมแดง มันเจ็บๆเสียวๆ ทั้งๆที่ไม่ได้มีเพศสัมพัน
  อยากรู้ว่าเป็นอะไร จะทำยังไงให้หายคับ (เคยเป็นริมอ่อนแต่หายแล้ว) มันมาทับแผลที่หายอะคับ

 256. kk. says:

  สวัสดีครับ คุณหมอผมมีอาการ คือ มีตุ่มลักษณะคล้ายหูดขึ้น บริเวณโคนอวัยวะเพศ ตอนเรกเป็นเม็ดเล็กๆ ต่อมาเริ่มขยายใหญ่ขึ้น ไม่เจ็บ ไม่ปวด ตอนนี้มีขนาดใหญ่กว่าหัวไม้ขีดไฟเล็กน้อย และมีเม็ดเล็กๆเริมเป็นลามไปยังอวัยวะเพศ ไม่ทราบว่าผมเป็นโรคอะไรครับ ติดต่อได้หรือไม่ มียาตัวไหนรักษาได้บ้างครับ ผมทุกข์ใจมากครับจะไปหาหมอก็อาย ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบหน่อยนะครับผมจะรอ ผมมีภรรยาแล้วมีลูกสองคน โรคมีโอกาสติดภรรยาหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

 257. manit says:

  ตอบคุณ banz
  -เป็นโรคแผลริมอ่อน รักษาตามตัวยาที่แนะนำไว้ในเวบไซต์นี้ครับ

 258. manit says:

  ตอบคุณ kk
  -เป็นหูด งดการมี พสพ ก่อน รอหาย
  -ติดต่อมาที่หมอเพื่อการรักษาครับ โทร หรือไลน์

 259. GG says:

  อยากรบกวนคุณหมอสอบถามอาการค่ะ
  คือมีผื่นแดงไม่มีตุ่มหนองลักษณะเป็นปื้นๆผดเล็กบริเวณแขนทั้งสองข้าง เป็นมาได้สามวันแล้วตอนนี้เริ่มขึ้นที่บริเวณหลังมือ ไมีมีอาการคันใดๆ เลย ทายากินยาแก้แพ้ก็ไม่หายอยากทราบว่า เป็นอะไรคะ รบกวนตอบด้วยนะคะ

 260. banz says:

  แผลของผมที่ หมอบอกเป็นริมอ่อน มัน เริ่มไม่เจ๊บละอะคับแต่มันยัง ตอด ตุบๆ เป็นบางที
  ตอนผมหลับ ตื่นมาปวดตามสโพกด้านหลัง ไม่สบายขั้นเนื้อขั้นตัว ผมเป็นอะไรอะหมอ
  แล้วผมจะหายขาดมั้ย

 261. manit says:

  ตอบคุณ GG
  -อาการดังกล่าว มาจากปัญหาน้ำเหลืองไม่ดี ครับ

 262. manit says:

  ตอบคุณ banz
  -ขณะนี้คุณรักษากับหมอท่านใดอยู่ ควรไปถามหมอท่านนั้นว่าหายไหม
  -แต่ถ้าไม่หาย ติดต่อมารักษาที่นี่ได้เลยครับ

 263. Max says:

  สวัสดีครับ คุณหมอผมมีอาการ คือ มีตุ่มลักษณะคล้ายหูดขึ้น บริเวณโคนอวัยวะเพศ ตอนเรกเป็นเม็ดเล็กๆ ต่อมาเริ่มขยายใหญ่ขึ้น ไม่เจ็บ ไม่ปวด ตอนนี้มีขนาดใหญ่กว่าหัวไม้ขีดไฟเล็กน้อย และมีเม็ดเล็กๆเริมเป็นลามไปยังอวัยวะเพศ ไม่ทราบว่าผมเป็นโรคอะไรครับ ติดต่อได้หรือไม่ มียาตัวไหนรักษาได้บ้างครับ ผมทุกข์ใจมากครับจะไปหาหมอก็อาย ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบหน่อยนะครับผมจะรอ ผมมีภรรยาแล้วมีลูกสองคน โรคมีโอกาสติดภรรยาหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

 264. manit says:

  ตอบคุณ Max
  -น่าจะเป้นหูด เพื่อความปลอดภัยของภรรยา ควรงดมี พสพ ก่อนครับ
  -สนใจรักษาติดต่อเข้ามาครับ
  โทร หรือ ไลนื

 265. ส้ม says:

  ดิฉันเป็นด่างขาวอยู่บนใบหน้าข้างขวาคะลำบากใจมากเวลาไปเรียนเเละออกไปนอกบ้านมีวิธีรักษาให้หายไหมคะเป็นมาประมาณ 2 ปีค่ะ

 266. manit says:

  ตอบคุณส้ม
  -ต้องการรักษาโรคนี้ ค่อนข้างละอียดอ่อน แนะนำโทรมาสนทนาก่อน

 267. basketband says:

  คือว่า ตอนแรก มัน ขึ้นมาเหมือน สิวอะคับ แล้วทีนี้ผมบีบ มันแล้วก็เป็นแผลทีนี้ มันก็ ค่อยๆบวมแล้วก็ ต่อมามันก็ เป็นก้อนแข็งๆข้างใน แล้วก็ มีเหมือนก้อนเนื้อบวมลามลงมาบริเวณ ใต้ติ่งหู[แถวๆ กามคับ] ตอนนี้เป็นข้างซ้าย แต่ล่าสุดเลยผมลองจับข้างขวาดู มันก็ เหมือนจะมี ก้อนแข็งๆ ขึ้นมาก้อนเล็กๆแล้วกลัวมากๆๆๆ ช่วยที อยากรู้ว่าเป็นอะไร เรื่องใหญ่มั้ย มีรูปด้วย
  http://haamor.com/media/images/webboardpics/c9897-9053-1.jpg

  http://haamor.com/media/images/webboardpics/c9897-9053-2.jpg

  http://haamor.com/media/images/webboardpics/c9897-9053-3.jpg

 268. manit says:

  ตอบคุณ basketband
  -เป็นอาการของผิวหนังอักเสบ ถ้าอาการแบบอักเสบ ขยายพื้นที่อักเสบต่อไป จะเป็นอาการที่เสี่ยง
  ทำให้ผิวหน้าเสียหายได้
  ทางที่ดีที่สุดรีบรักษาให้หาย โทรมาคุยก่อนได้

 269. boy says:

  สวัสดีครับผมเป็นรูขุมขนอักเสบจะขึ้นตามจุดที่มีขนเช่นหน้าอกหลังแขนและหน่องขาและก็เป็นลมพิษอยู่บ่อยๆส่วนตัวภูมิต้านทานไม่ดีเลยอยากทราบว่ามียารักษาได้หายขาดรึป่าวครับและยาอะไรครับ

 270. manit says:

  ตอบคุณ boy
  สามารถรักษาให้หายได้ครับ
  -รับประทานยาแคปซูลพลูคาว และ ทาครีมเอ็นโทนิก อย่างต่อเนื่องจนหายเป็นปกติ

 271. Panalee says:

  สวัสดีคะคุณหมอ คือหนูคันฝ่ามือคะ คันแค่บริเวณฝ่ามือระหว่างนิ้วชี้ กับนิ้วกลางคะ ตอนแรกก่อนคันมันเป็นแผลก่อนคะ จำไม่ได้ว่าโดนอะไรบาด แต่เป็นแผลเล็กๆนิดเดียวคะ แล้วพอแผลหาย หนูก็คัน พอเกามันก็ขึ้นเป็นตุ่มใสๆ ใต้ผิวหนัง หลายตุ่มเลยคะ แต่เป้เนตุ่มเล็กๆจุ ย้ำนะคะว่าใต้ผิวหนัง มันไม่ไก้ขึ้นบนผิวหนังนะคะ ไม่มสราบว่าหนูเป็นอะไรคะ แล้วจะรักษายังไงคะคุณหมอ

 272. manit says:

  ตอบคุณ Panalee
  ไม่เห็นภาพบอกไม่ได้ว่าเป็นโรคผิวหนังชนิดไหน
  ส่งภาพทางอีเมล จะช่วยดูให้ครับ

 273. Panalee says:

  ลองถ่ายแล้วคะคุณหมอแต่ว่า ดูรูปแล้วมันไม่เห็นตุ่มคะ ถ้าเกาตุ่มจะขึ้นแต่ไม่นูนมากนะคะ พอสังเกตได้ พอเลิกเกาไปสัก 2ชั่วโมงตุ่มก็เริ่มหายไปคะ

 274. manit says:

  ตอบคุณ Panalee
  ถ้าต้องการรักษา โทรมาคุยได้เลยครับ

 275. โอ๊ค says:

  สวัสดีปีใหม่ครับคุณหมอ
  ผมเป็นโรคผิวหนัง มีอาการคัน มีผื่นแดง ผมเกาจนเป็นแผลและมีน้ำเหลืองไหล เคยรักษาซื้อยามาเองแต่ทำอย่างไรก้ไม่หาย ผมจึงมารักษากับหมอต่อเนื่องเดือนที่ 2 อาการผมดีขึ้นมาก 80% แผลแห้งตุ่มผื่นลดลง ดีใจมาก เลยมาโพสขอบคุณหมอที่รักษาโรคที่ผมเป้นได้ ผมจะรักษาตามระยะเวลาที่หมอกำหนด 4 เดือนครับ
  ขอบคุณอย่างสูงครับ

 276. Max says:

  มารายงานผล หลังจากสั่งซื้อไป 2 กระปุก เมื่อเดือนที่แล้ว
  คือตอนแรกผมคิดว่าผม เป็นเริ่ม ที่บนโหนกอวัยวะเพศชาย ลองไปหาข้อมูลในเน็ต ว่า เริ่ม หน้าตามันเป็นอย่างไง มันจะเป็นตุ่มน้ำใสๆๆ แล้วมันจะคัน ปวดแสบปวดร้อน มากคับ ตอนแรกผมก็ไปซื้อยา ที่ร้านขายยา แก้เริ่มมากิน ตอนนแรกกินก็หาย และหลังๆ มันน่าจะดื้อยา เพราะมันขึ้นมาบ่อยมาก เป็นทุกเดือน ทุกอาทิตย์ เป็นทั้งปี แต่ตอนนี้มันแปลกๆ มันจะไม่เป็นตุ่มใส่ๆๆ แล้ว มันจะเป็นเหมือนสิวที่มีหัวขาวๆ และเป็นไตแข็งๆ พอบีบหนองก็ออกมา ผมเป็นอยู่แบบนี้เป็นปี ทรมานมากคับ
  สุดท้ายได้มาเจอตัวนี้ ก็ลองสั่งไปดู หมอมานิตย์ให้ยากินมา 2 กระปุก และยาทามา 1 หลอด ตอนแรกผมทั้งกินและทา ผ่านไปสักอาทิตย์ เกือบ 2 อาทิตย์ ไม่เห็นผล มันยังขึ้นมาเป้นไตแข็งๆ บีบออกมาก็เป็นหนอง ผมเลยหยุดกิน นึกว่ามันคงไม่ได้ผล เลยไปหาหมอผิวหนังเอายามากิน และทา ผ่านไปอาทิตย์ 2 อาทิตย์ ไปหาหมอ 2 รอบ ก็ไม่หาย ทำไงก็ไม่หาย เลยตัดสินใจมาติดต่อ พี่หมอมานิตย์ ไอดี Yathaidee อีกครั้ง พี่หมอแนะนำให้บีบ เอาหนองออก แล้วล้างแผลด้วยแอลกอฮอล์ แล้วกินยาปกติ แต่ผมไม่ได้ทายาของพี่หมอ แล้วพาทาแล้วมันเปียกชื่นๆ ก็เลยหยุดทา แต่ผมล้างด้วย แอลกอฮอล์ ทุกวันนะคับ ผ่านไป 1 อาทิตย์ ตอนนี้ วันที่ 5 มกราคม 2557 ไตแข็งๆ บีบออกมาเป็นหนอง มันหาย ยุบคับ ผมเอามือลูบมันเนียนเรียบ คับ ไม่คัน ยุบยิบเหมือนก่อน ผมดีใจมาก เดี่ยวให้หมดกระปุกที่ 2 ผมจะมารายงานใหม่คับ ขอบคุณคับ

 277. กลมดิก says:

  ผมมีตุ่ม ข้างหัวเห็ดเมื่อทอกหนังองคชาตมาอยุ่บนซ้ายมีเม็ดเดียวเม็ดเล็กมันมีอาการ
  ไม่เจ็บถ้าเอานิ้วแตะมันจะเสียว เป็นไข้ คอแห้ง
  ผมอยากรุ้ว่าเป็นไร

 278. manit says:

  ตอบคุณ กลมดิก
  -คุ่มที่เกิดขึ้นข้างหัวอวัยวะเพศชาย เกิดจากการอักเสบ
  อาการมีไข้น่าจะมีปัญหาติดเชื้อครับ

 279. โกสิ says:

  หมอคับผมเปิดหนังหุ้มปลายออกมา มีแผลริมข้างซ้ายกระเจี้ยว เจ็บนิด+กับคันและมีตุ่มใหญ่
  ใสๆ ที่หนัง และมีตุ่มแดงๆที่โคนหัว1เม็ด ผมอยากรุ้ว่าเป็นไรคับ

 280. manit says:

  ตอบคุณ โกสิ
  น่าจะเป็นโรคเริมครับ

 281. โกสิ says:

  แล้วต้องทำยังไงคับถึงหาย โรงเริม นี้อะคับมียาทาน มั้ยคับ

 282. manit says:

  ตอบคุณ โกสิ
  ต้องการรักษาให้หาย ติดต่อเข้ามาหาหมอโดยตรง

 283. ส้มซ่า says:

  ดิฉันซื้อสำอางของโอเรียนทอลที่เป็นครีมมาเซตนึงใช้มาประมาณ2เดือนก็เกิดอากาลอกเป็นวง ปกติเปนคนผิวคลำ้อยู่แล้วเวลาลอกจะเห็นเปนวงชัดมาก โดยเฉพาะมุมปากทั้งสองข้างกับบริเวณโหนกแก้ม พอลอกแล้วก็จะมีอาการบวมแดงตามมาด้วย ส่วนบริเวณอื่นจะลอหเป็นขุยๆ เวลาทาครีมจะรู้สึกแสบผิวหน้ามากถึงแม้ว่าจะใช้ครีมบำรุงสำหรับเด็กก็ตาม ตอนกลางวันก็ใช้ครีมกันแดดซึ่งมีspf50+แล้วก็ยิ่งเห็นว่าลอกมากขึ้น ตอนนี้จึงหยุดครีมทุกชนิด ไปหาซื้อยามาทาที่คลีนิคก็ให้ยาแก้แพ้มากินกับยาทาแก้คันมาทาก็ยังไม่หายด่าง ดิฉันอยากรู้ว่ามันเป็นโรคอะไรพอจะมีทางรักษาให้หายหรือไม่

 284. manit says:

  ตอบคุณ ส้มซ่า
  -เป้นอาการผิวแพ้ง่าย แนะนำเปลี่ยนหมอเพื่อรักษาครับ
  -มีทางรักษาให้หายได้

 285. ฺBenz says:

  คุณหมอครับคือผมมีอาการเป็นเม็ดคล้ายยุงกัดนูนๆแดงปื่นๆติดกันบริเวณท้องแขน เป็นมาหลายเดือนแล้ว (แล้วจะเป็นอยู่ตรงบริเวณเดิมๆเวลาเป็นจะคันบ้างไม่คันบ้าง) เป็นเฉพาะตอนกลางคืน ไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับ

 286. manit says:

  ตอบคุณ Benz
  หมอได้เห็นภาพที่ส่งผ่านทางไลน์แล้วครับ
  สรุป เป็นตุ่มผื่นเนื่องจากแพ้สารพิษบางชนิด
  รักษาให้หายขาดได้ ติดต่อมาได้ครับ

 287. อู๋ says:

  สวัสดีครับ
  ผมเป็นคนหนึ่งที่รักษาด้วยยาหมอมานิตย์ ผมเคยเป็นลมพิษ
  เป็นประมาณเดือนละสองครั้ง แต่หลังที่ผมทานยาหมอมานิตย์
  สามเดือนแล้ว หลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏอาการลมพิษอีกเลยครับ
  ขอบคุณครับ

 288. บุดรี says:

  หมอคับ จะถามว่า แมวกัดมือเลือดออกเป็นลอยฟัน ต้องฉีดยากันไรมั้ยคับ
  เพราะเปนแมวที่ตกมาหลังบ้านไม่มีเจ้าของไปช่วยมัน แล้วมันกัด
  ตอนนี้มีอาการปวด และ บวมนิดๆ เพิ่งโดนกัดวันแรก เลยบอกอาการ

 289. manit says:

  ตอบคุณ บุดรี
  ควรไปพบแพทย์ หรือคลินิกใกล้บ้าน
  ให้แพทย์เป็นผู้กำหนดการรักษาครับ
  แต่ถ้าหากแพ้ยา หรือดื้อยา โปรดติดต่อเข้ามาใหม่ครับ

 290. การิม says:

  หมอคับ มีอาการเจ๊บที่ในโคนจมูกมีหวัดจาม น้ำตาไหล มีไข้นิดๆเจ๊บคอนิดๆ เวลากลืนน้ำลายเจ๊บเหมือนเป็นสิว ผมอยากรุ้ว่าเป็นอะไรคับ เป็นเจ๊บข้างเดียวข้างขวา

 291. manit says:

  ตอบคุณ การิม
  -น่าจะเป็นอาการโรคโพรงจมูกอักเสบ

 292. guy says:

  สวัสดีคุณหมอ คือ มีอาการเป็นผื่นบริเวนข้อพับ ข้างซ้าย เป็นตุ่มขุ่นๆ แสบ เป็นมา 5 วันแล้วครับยังไม่หายเลย เอายาฆ่าเชื้อทาก็ยังไม่หาย เป็นประมาณ 5-6 ตุ่ม ไม่มีวี้แววว่าจะลด แต่มันก็ยังอยู่เท่าเดิม อยากรู้ว่าเป็นโรคอะไรครับ

 293. manit says:

  ตอบคุณ guy
  น่าจะเป็นโรครูขุมขนอักเสบตามข้อพับครับ
  หรืออาจติดเชื้อไวรัส
  ถ้ารักษาไม่หายติดต่อกับหมอโดยตรงมาครับ

 294. fub says:

  ผมมีเรื่องปรึกษาครับ คือ ที่บริเวณผิวหัวอวัยะเพศอะครับ มันเหมือนจะเป็นแผลแดงๆ
  ซึ่งเกิดจากการเสียดสีอ่ะ แต่ไม่มีเลือดออกครับ เหมือนเป็นแผลช้ำเลือด และมีอาการ
  ปวดอักเสบเล็กน้อยอ่ะครับ ควรทำอย่างไรดีครับ ตอนรับประทานยาแก้อักเสบอยู่
  ควรใช้ เบตาดีน ทาด้วยไหมครับ

 295. manit says:

  ตอบคุณ fub
  แนะนำคุณ ซื้อยาจากที่ไหนให้ปรึกษาที่นั่นครับ

 296. fub says:

  ขอบคุณครับ

 297. aniya says:

  สวัสดีคุณหมอ…..
  หนูเป็นสิวหัวขาวเล็กๆๆๆบนใบหน้ามาตั้งแต่ อายุ 13 ตอนนี้อายุ 19 ก็ค่อยๆๆเป็นสิวอักเสบ
  สิวหนอง ทีละเม็ดแถมมากับรอยแผลเป็นบนแก้มไม่ก็ บนหน้าผาก จะมียารักษาไม่คะ
  และต้องลดรัปประทานอะไรบ้าง คือ หนุชอบกินหวาน ยารักษาเป็นยาทานหรือ ยาทาคะ บอกด้วยคะ

 298. manit says:

  ตอบคุณ aniya
  วิธีรักษาอาการสิวอักเสบให้ได้ผล ต้องรับประทานยา และทายา
  แนะนำยาตามเว็บเพจนี้ สนใจรักษาติดต่อโดยตรงครับ

 299. nung says:

  ผมเป็นแผลคล้ายๆเริมแต่ไม่แสบไม่คันรอบๆแผลจามีตุ่มใสๆมั้งแดงมั้ง ไปถามหมอหมอบอกว่าแผลอักเสบให้ยามากินแต่ก็ยังไม่หาย แนะนำหน่อยครับว่าเป็นอะไรรักษายังไงขอบพระคุณครับ

 300. manit says:

  ตอบคุณ nung
  -รักษาให้หาย โดยรับประทานยาแคปซูลพลูคาว และ ทาครีม N Tonic
  สอบถามค่ายาและ การรักษาได้ที่หมอโดยตรง

 301. nid says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  รบกวนปรึกษาคุณหมอค่ะ ที่ข้อพับแขนจะเป็นรอยช้ำๆ ทั้งสองข้างเลยค่ะ แต่ไม่มีอาการคันหรือเจ็บนะคะ ไม่ทราบว่าคุณหมอจะชี้แนะได้ไหมคะว่าเป็นอะไร
  ขอบคุณค่ะ

 302. manit says:

  ตอบคุณ nid
  -อาการแบบนี้น่าจะเป็นอาการเส้นเลือดแตก แก้อาการด้วยการทานยาแคปซูลพลูคาวเอ็นอีบี
  และ ทาครีมบำรุงผิว สนใจรักษาโปรดติดต่อมา

 303. n says:

  สวัสดีคะคุณหมอ
  คือหนูมีตุ่มเม็ดเล็กๆแข็งเหมือนตุ่มยุงกัดเป็นที่แขนและขามันขึ้นเยอะมากคะ และคันมาก
  ด้วย ยิ่งเกาตุ่มก็ยิ่งเพิ่มขึ้นคะ และตรงส่วนที่เราเกามันก็จะเป็นสีแดงๆคะพอเช้ามารอยแดง
  จากการเกาก็จะหายไปแต่จะเป็นรอยซ้ำเขียวๆแทนคะพอกดดูจะรู้สึกเจ็บคะและตุ้มเม็ดเล็กๆ
  ก็ยังอยู่เหมือนเดิมด้วยคะ คุณหมอช่วยแนะนำด้วยคะ อยากหายคะ เพราะตอนนี้แขนขามีแต่
  ตุ่มคะ

 304. manit says:

  ตอบคุณ n
  -แนะนำให้ใช้ยารับประทานยา+ทายา ตามยาแนะในเว็บเพจนี้ ด้านบน
  -ขณที่ะรักษาด้วยยาดังกล่าวให้ล้างทำความสะอาด บริเวณที่คันบ่อยๆ และงดการเกา

 305. n says:

  แล้วอาการที่เป็น เป็นโรคอะไรคะ เกิดจากอะไรคะ

 306. manit says:

  ตอบคุณ n
  -โรคประดง หรือ ไลเค่นอะไมลอยด์ ผิวหนังขาดภูมิต้านทาน

 307. Somchai says:

  มีตุ่มขึ้นมาที่แขนทั้ง 2 ข้างอ่ะครับ ข้างละเม็ด ไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บว่าคันเลยครับ แล้วก็จะมีลอก ๆ ที่ตุ่มนั้นด้วยครับ ไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรครับ

 308. aos says:

  คุณหมอคะมีเรื่องรบกวนปรึกษาคุณหมอค่ะ เป็นจุดเป็นปื้นๆสีแดงๆบริเวณข้อพับขาตรงด้านหลังหัวเข่าค่ะ คล้ไม่นูนนะคะเรียบไปกับผิว ไม่แสบ ไม่คันใดๆทั้งสิ้นค่ะ ทีแรกเป็นแถบเล็กๆค่อยๆลาม อาการเช่นนี้เบื้องต้นคุณหมอสันนิษฐานว่าเป็นโรคอะไรค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 309. manit says:

  ตอบคุณ Somchai
  อาการที่เล่ามา ยังไม่สามารถบอกว่าเป็นโรคกลุ่มใด

 310. manit says:

  ตอบคุณ aos
  -อาจเป็นการติดเฃื้อโรคบางชนิด ประสงค์จะรักษาติดต่อมาครับ

 311. นิก says:

  สวัสดีคคุณหมอ คือตอนนี้มีตุ่มขึ้นที่หัวไหล่กับที่หลัง เป็นตุ่มขึ้นไม่มีอาการคัน บางตุ่มขึ้นพอบีบเป็นหัวสิวบางตุ่มก็ไม่มีหัวสิวคะ นูนแดงเฉยๆ
  แต่พอนานๆๆไปก็ยุบลงและก็กลายเป็นจุดด่างดำ ไม่ทราบว่าเป็นโรคร้ายแรงอะไรหรือป่าวคะ กังวลมากๆคะ

 312. manit says:

  ตอบคุณ นิก
  -เท่าที่เล่าอาการมา ไม่น่ามีอันตรายอะไร นอกจากจากมีการเพิ่มจำนวนตุ่ม หรือ
  ต่อมน้ำเหลืองโต

 313. noms says:

  สวัสดีครับผมมีเรื่องสอบถามครับ
  พอดีผมเป็นโรคผิวหนังครับตอนแรกเป็นเหมือนกลากครับ(เชื้อรา)เป็นวงสีแดงครับ
  และมีขึ้นมาอีกครับเป็นวงเหมือนกันครับคันนิดๆครับแต่เป็นวงไม่มีขอบนูนเหมือนเชื้อรา
  และในวงจะมีขุยแห้งครับเป็นขึ้นพร้อมกันหลายจุดครับตามแขนขา ท้องครับ

 314. manit says:

  ตอบคุณ noms
  -อาการที่เล่ามาเป้นโรคผิวหนัง เิกิดจากภูมิต้านของผิวหนังเสียสมดุล
  ยังรักษาได้ครับ ติดต่อกับหมอโดยตรงได้เลย

 315. nan says:

  ตอนนี้เป็น งูสวัดอยู่อะค่ะ แล้วใกล้ถึงวันเวลาที่ ประจำเดือนมา แล้วถ้าประจำเดือนมาพอดี จะเป็นอันตรายไหมค่ะ

 316. manit says:

  ตอบคุณ nan
  -ช่วงปจด มาอาจทำให้ ตุ่มงูสวัดมีจพนวนเพิ่มขึ้น
  -โรคนี้อันตราย สามารถรุกลามไปตำแหน่งที่สำคัญของร่างกายได้

 317. Ked says:

  เป็นแผลเป็นจากยุงกัด สามารถใช้อะไรเพื่อลดรอยแผลเป็นได้อ่าค่ะ

 318. manit says:

  ตอบคุณ Ked
  -ใช้ครีมเอ็นโทนิกครีมทาเป็นประจำ

 319. จิดาภา says:

  คือเป็นหลายโรคเลยค่ะ1-ประสาทหูเสื่อม(มีเสียงในหูตลอดเวลา)เสียสุขภาพจิตมากค่ะ 2-เป็นโรคด่างขาวขึ้นบริเวณแขน ขา ค่ะ 3-เป็นโรคนอนหลับๆตื่นๆนอนไม่ค่อยหลับรึหลับรอดเดียวยาวเลยค่ะตื่นขึ้นมาทำให้เพลียประสาทมึนๆงงๆ ทึ่กล่าวๆมายาของคุณหมอรักษาหายได้มั้ยค่ะ อยากหายอยากสุขภาพกายสุขภาพจิตดีจริงๆค่ะโรคภัยบั่นทอนสุขภาพกายส่งผลถึงสุขภาพจิตด้วยค่ะ

 320. manit says:

  ตอบคุณ จิดาภา
  -รักษาประสาทหูเสื่อมให้หายก่อน
  เชิญติดต่อมาครับ

 321. sak says:

  คุณหมอครับ
  1 ผมมีผื่นขึ้นที่ก้นแข็งๆไม่มีน้ำเป็นมาแต่เด็ก พอทายาก็ดีขึ้น พอสักพักก็กลับมาเป็นอีก
  2 มีผื่นทีหนังอวัยวะเพศ แดงๆ หลายเดือนแล้ว ซื้อยามาทาไม่หาย แต่ดูเหมือนจะไม่เพิ่มขึ้น
  3 เพิ่งเป็นรอยแดงตรงขาอ่อน เป็นร่องยาวเหมือนผิวบางลง เริ่มขยายใหญ่ขึ้น เหมือนมองเห็นเนื้อ

  รบกวนด้วยนะครับเครียดมากครับโดยเฉพาะ 2,3

 322. manit says:

  ตอบคุณ sak
  -เป็นอาการโรคผิวหนังรุกรามขยายพื้นที่
  -ต้องการรักษาให้หายติดต่อมาที่หมอโดยตรง

 323. ่Ball says:

  เรียนคุณหมอคับ พอดีผมเป็นผื่นคันบริเวณก้น พได้ประทาณ1สัปดาห์ หลังจากนั้นก็มีน้ำเหนียวๆไ
  หลออกมาทางทวาร มันคือโรคอะไรหรอคับ

 324. manit says:

  ตอบคุณ Ball
  -ช่องทวาร(ลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย)อักเสบและ ผิวหนังอักเสบ

 325. นฤภร says:

  หมอค่ะ ยายของดิฉันมีอาการปวดเเก้วหู (กระตุกเเล้วค่อยจี๊ดไปที่หัวทำให้เกิดอาการปวดหัวตามมาด้วย เริ่มเป็นวันนี้ค่ะ 7/08/14) ส่วนบริเวณต้นคอเกิดตุ่มใสๆ1เม็ด เเละ เกิดเเผลทีที่เเกะเเล้วอีก2ตุ่ม ส่วนบริเวณหนังศรีษะมีตุ่มเม็ดสีเเดงขึ้น ไม่ใช่หนองนะค่ะ เเล้วก็ไม่ใสด้วยคะ ประเด็นคือ อยากทราบว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโรคอะไรหรือเปล่า เเล้วต้องไปหาหมอหรืว่าเเค่รักษาเเผลให้หายค่ะ เเละช่วยอธิบายอาการของยายดิฉันด้วยค่ะว่าทำไมจึงเกิดขึ้นได้ (ข้อความอันไหนที่อ่านเเล้วกำกวมต้องข้ออภัยด้วยนะค่ะ)

 326. manit says:

  ตอบคุณ นฤภร
  -น่าจะติดเชื้อแล้ว รีบไปพบแพทย์ที่ รพ. ใกล้บ้าน
  -ถ้าต้องการรักษาทางนี้ให้ติดต่อเข้ามาอีกที

 327. บีญ่า says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ดิฉันอายุ43ปี ประจำเดือนมาทุกเดือน มาเดือนนี้เดือนสิงหายังไม่มาก็มีตุ่มแดงๆแข็งๆขึ้นมาที่ก้นใกล้ๆกับทวารหนักวันแรกจะคันนิดๆวันที่สองจะเริ่มเจ็บๆแสบๆยิบๆเลยค่ะคันด้วยค่ะ ซื้อยาที่ร้านขายยามาทาก็เหมือนจะลามเริ่มเป็นปื้นใหญ่ ไม่ทราบว่าดิฉันเป็นโรคอะไรคะ ร้ายแรงมั๊ยคะมีทางรักษาให้หายขาดมั๊ยคะดิฉันเป็นกรดไหลย้อนและลำไส้แปรปรวนด้วยค่ะเกี่ยวกันมั๊ยคะ แล้วเรื่องเสื้อผ้าถ้าซักรวมกันจะติดต่อมั๊ยคะ รบกวนคุณให้ความกระจ่างด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ

 328. manit says:

  ตอบคุณ บีญ่า
  -เป็นลักษณะอาการขอบทวารอักเสบ ไม่ใช่โรคร้ายแรง
  -ซักเสื้อผ้ารวมกันไม่สามารถติดได้
  -ต้องการรักษาให้หายติดต่อมาได้

 329. jum says:

  อยากได้เบอโทรคุนหมอค่่ะ จะปรึกษาโรคผิวหนัง
  เป็นเม้ดใสๆตามฝ่ามือ คันตามแขนขา เป็นเม็ดแดงๆ เป็นๆหาย บางทีก็เป็นที่เดิม รักษาอย่างไรคะ

 330. manit says:

  ตอบคุณ jum
  -เบอร์ได้ระบุชัดเจนในเวบไซต์นี้แล้ว สามารถโทรมาได้
  ให้ดูข้อมูลตัวยาในเวบเพจนี้ก่อน

 331. Sai says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ หนูเป็นผื่นค่ะ ซึ่งไม่ทราบว่าแพ้อะไร เป็นๆหายๆค่ะ ผื่นตอนแรกจะมีลักษณะเหมือนเป็นตุ่มยุงกัด พอซักพักจะเริ่มขยายตัวเป็นวงกว้าง มีลักษณะเป็นวงกลมใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและเป็นเส้นๆ นูนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด มีอาการคันและแสบร้อนวูบๆบริเวณที่เป็น ลามด้วยค่ะ เป็นที่ขา แล้วก็ไปขึ้นที่แขน ที่ลำตัวบ้าง ตอนแรกหนูทาแก้แพ้ และทานยาแก้แพ้เข้าไปด้วย พอรุ่งเช้าก็หายไปค่ะ แต่พอเย็นอีกวันก็เป็นอีก สัปดาห์นี้หนูเป็นๆหายมา 2-3ครั้งแล้วค่ะ ไม่ทราบว่าหนูเป็นโรคอะไรค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

 332. manit says:

  ตอบคุณ Sai
  -เป็นอาการของโรคผิวหนังอักเสบ
  ต้องการรักษาให้หายดูข้อมูลแนะนำตัวยา แล้วติดต่อเข้ามา

 333. Saisau says:

  รบกวนขอถามคุณหมออีกซักนิดนะคะ ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรค่ะ
  เพราะปกติแล้วหนูไม่เคยเป็นเลยค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

 334. SAI says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ขอปรึกษาอาการผื่นแดงเป็นจ้ำๆ เป็นนอกร่มผ้า ตามแขนและขาเป็นมาเดือนนึงแล้วค่ะ ไปหาหมอผิวหนังหมอบอกเป็นอาการแพ้ แต่ไม่ระบุว่าแพ้อะไร ทายาทานยาได้1สัปดาห์ ผื่นแดงลดลง ผ่านไป1สัปดาห์ ผื่นแดงกลับมาเหมือนเดิมเป็นค่ะ (ปกติไม่เคยแพ้ยุงเวลาโดนกัด แต่พอเป็นผื่นแดงครั้งนี้ เริ่มไม่ใจ เพราะโดนยุ่งกัดค่อนข้างมาก) รบกวนคุณหมอช่วยวินิจฉัยหน่อยนะคะว่าเป็นอะไร

 335. manit says:

  ตอบคุณ Saisau
  -เกิดจากหลายสาเหตุ ไม่สามารถชี้ชัดได้
  -ต้องการความรู้ให้ศึกษาข้อมูลในเวบเพจนี้ได้

 336. manit says:

  ตอบคุณ SAI
  -เป็นอาการภูมิต้านโรคของผิวหนังไม่ดี และน้ำเหลืองไม่ดีแล้ว
  ควรรับการรักษาให้หายเป็นปกติ

 337. tuchan says:

  โดนก้างปลาตำแล้วคิดว่าไม่เป็นไร ผ่านมาหลายเดือนจุดที่ถูกตำเกิดอักเสบเป็นหนองเล็กน้อยแล้วก็หายไปเอง หลังจากนั้นอีกหลายเดือนก็เกิดตุ่มแดงกระจายไปตามปลายนิ้ว(เข้าใจว่ากระจายไปตามเส้นประสาท) กระจายห่างๆไม่เป็นผื่นลักษณะเป็นตุ่มแดงๆจะปวดแปล๊บๆเวลาโดนกดทับ บางตุ่มก็มีหนอง ทายาหม่องก็จะค่อยๆหายไป อาหารระยะหลังนี่ตุ่มจะถี่ขึ้นตรงนี้หายตรงโน้นขึ้นใหม่และเริ่มมีอาการคันสลับกับปวดและฝ่ามือจะมีเนื้อตายแข็งหนาๆและคันข้างใต้ผิวด้วย ถ้าทำงานหนักๆมีการกดทับที่ฝ่ามือจะมีอาการรุนแรงมากขึ้น จะปวดใต้ผิวหนังแปล๊บๆหลังจากตบยุงสัก 10-15 วินาที ทายาหม่องประคับประคองมาเป็นปีๆแล้วอยากรักษาให้หาย ช่วยแนะนำด้วยครับ

  ขอบคุณครับ

 338. manit says:

  ตอบคุณ tuchan
  -แนะนำรีบรักษา อาการที่เล่ามาค่อนข้างอันตราย
  ใช้ยาตามสูตรการใช้ยาตามเวบเพจนี้
  -ต้องการรักษาติดต่อหมอโดยตรงครับ

 339. BB says:

  สวัสดีคะคุณหมอ ไม่แน่ใจว่าแฟนเป็นอะไรหรือแพ้อะไรตอนนี้อยู่ที่ออสเตรเลียยังไม่ได้ไปหาหมอได้แต่ปรึกษาแพทย์ที่ประจำอยู่ร้านขายยา มีตุ่มเล็กๆแดงๆขึ้นที่หลังผ่านมาสัก4-5วันก็เริ่มขึ้นทั้งตัวและแขนแต่จะขึ้นมากตรงบริเวณหัวไหล่ด้านหลัง มีอาการคันมากเวลาที่อาการร้อน และไม่ได้กินยาแก้คัน และ ทาคาลามาย มีน้ำใสๆ ออกมาจากบางตุ่ม ตั้งแต่เมื่อวานเปลี่ยนไปอาบน้ำเย็นแทนน้ำอุ่นตุ่มทางด้านหลังก็เหมือนจะแห้งขึ้น บางตุ่มบางบริเวณเริ่มแห้งก็ตกสเก็ด ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ ขอบคุณคะ

 340. Lek says:

  คุณหมอครับ เป็นผื่นสีแดงๆ ขนาดเล็กคล้ายๆ ผิวช้ำเป็นเม็ดเล็กๆ เรียงกันกระจายไปทั่ว ไม่มีน้ำเหลืองหรือหนองไม่ลอกไม่มีขุย ขึ้นบริเวณลำคอ หน้าอกใต้รักแร้ ถึงชายโครง เป็นเฉพาะด้านซ้ายครับ มีอาการคัน ตอนแรกที่รู้สึกว่าเป็นคือตอนขับรถจักรยานยนต์กลับบ้าน แล้วรู้สึกคันกับแสบๆ บริเวณลำคอด้ายซ้ายมาถึงบริเวณใต้รักแร้ จึงรีบกลับบ้านอาบน้ำแล้วนอน ปรากฏว่าอาการคันไม่หายไป กลับคันลามมาเรื่อยๆ นอนไม่หลับเลยครับ เป็นได้ประมาณ 5 วันแล้ว ไม่ทราบว่าอาการข้างต้นผมเป็นโรคผิวหนังอะไรและต้องรักษาอย่างไรครับ ขอบคุณมากครับ

 341. manit says:

  ตอบคุณ BB
  -อาการที่เล่ามา เป็นอาการแพ้ จากโรคเริม
  การรักษาใช้ยาตามเวบเพจนี้ อย่างต่อเนื่อง
  สนใจรักษาติดต่อหมอโดยตรง

 342. manit says:

  ตอบคุณ Lek
  -อาจไปสัมผัสละอองเชื้อรา รักษาความสะอาดหายาทา

 343. Natdanai says:

  สวัสดีครับ คุณหมอ
  ผมเป็นผื่นคัน เนื้อนูนแดง เป็นวง รอบๆ วงจะนูนสูงกว่าตรงกลาง ลักษณะจะคล้ายๆ กับรูปที่คุณหมอนำมาประกอบข้างบน (ในหัวข้อ “โรคผิวหนังแพ้รุนแรง /โรคสะเก็ดเงิน /เรื้อนกวาง”) ที่บริเวณก้นครับ ผมเป็นมาตั้งตั้งประถมแล้วครับ จนตอนนี้อายุจะ 30 ปี แล้ว คิดแล้วก็ประมาณ 10 กว่าปี ผมเคยไปปรึกษาแพทย์มาหลายท่านก็ได้รับคำตอบว่าผิวหนังเป็นเชื้อราบ้าง ติดเชื้อบ้าง สุดท้ายก็ให้ยาทาที่มีขายทั่วไปตามร้านขายยา กับยาเม็ดมาทาน สุดท้ายก็ไม่หายจนถึงปัจจุบันครับ
  ปัจจุบันผมเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยครับ แถมผมแพ้ยา CPM ที่เป็นยาแก้แพ้อีกด้วย (เวลาทานจะมีผื่นแดงขึ้นที่ปาก) เคยสังเกตุว่าตอนมีอาการภูมิแพ้อาจจะทำให้ผื่นเหล่านี้ขึ้นมาได้ ก็ไม่ใช่ครับ ตอนที่ผมสุขภาพดีมันจะขึ้นก็ขึ้น

  รบกวบคุณหมอให้คำชี้แนะให้การรักษาด้วยครับ

 344. Ball says:

  สวัสดีครับผมมีเรื่องอยากปรึกษาครับ คือเท้าทั้ง2ข้าง
  ตรง ข้างเท้า เเละหลังเท้า ข้อเท้า มีจุดดำๆคล้ายผื่นแต่ไม่ใช่ตุ่ม ไม่มีอาการคันใดๆ กระจายอยู่บริเวนเท้าและข้อเท้า ผมอยากทราบว่าเป็นอะไรและวิธีรักษายังไงครับ ขอบคุณครับ

 345. manit says:

  ตอบคุณ Natdanai
  โรคผิวหนังต่างๆที่ทราบสาเหตุ และไม่ทราบสาเหตุ
  ให้รักษาด้วยยาในเวบเพจนี้ได้เลย คาดว่าใช้เวลารักษาประมาณ 12 เดือนขึ้นไป
  สนใจให้ติดต่อหมอโดยตรง

 346. manit says:

  ตอบคุณ Ball
  ตอบไปทางไลน์แล้วใช่ไหมครับ

 347. sit says:

  หมอครับ ผมเป็นเหมือนตุ้มแดงๆ คล้ายสิวไม่เจ็บไม่แสบเรยครับ ตรงอวัยวะเพศ แต่เป็นด้านใน เป็นอะไรมั๊ยครับ

 348. manit says:

  ตอบคุณ sit
  -เป็นอาการผิวหนังติดเชื้อ ในอนาคตอาการอาจจะรุนแรงอ และชัดเจนขึ้น

 349. Aui says:

  คุณหมอค่ะ คุณแม่มีรอยชำ้เต็มบริเวณต้นขา ไม่ทราบสาเหตุค่ะ ก่อนหน้าที่จะเป็นอาทิตย์นึงคุณแม่ได้ไปนวดมาไม่ทราบว่าเกี่ยวกันมั้ยค่ะ แต่รอยชำ้ที่กระจายทั่วขาน่ากลัวมากค่ะ. ขอให้ไปหาหมอคุณแม่ก็ไม่ยอมไปค่ะ อยากทราบว่าอาการข้างต้นที่บอกมาน่าจะเป็นอะไรหรือค่ะ

 350. sit says:

  มีวิธีรักษามั๊ยครับ หมอ

 351. manit says:

  ตอบงคุณ Aui
  -คุณแม่มีปัญหาสุขภาพอาจมีปัญหาจากความเสื่อมของไต หรือตับ ก้ได้
  ไม่เหมาะกับการนวด

 352. manit says:

  ตอบ sit
  -ต้องการรักษาให้หาย ติดต่อหมอได้

 353. noinar says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  ขอเรียนปรึกษาค่ะ ดิฉันเป็นผื่นแพ้ใต้วงแขนทั้งสองข้าง ตอนแรกเป็นจุดแดง ๆ เป็นปื้นและใต้ผิวหนังคัน จากนั้นก็มีการลอกเป็นขุยเหมือนรังแค ยิ่งเกายิ่งเพิ่มและคัน รวมทั้งมีลักษณะคล้ายเนื้อตายหรือแตกลายค่ะ มีอาการบรรเทาลงบ้างเป็นระยะ เป็นมาประมาณ 4 ปีแล้วค่ะ เคยไปหาหมอผิวหนังเขานำเนื้อเยื่อไปตรวจบอกแค่เป็นผื่นแพ้ให้ยาแก้แพ้ telfast มาทานและครีม TA 0.1% เพื่อทาบริเวณที่เป็นผื่นก็เพียงบรรเทาอาการ ล่าสุดเนื้อใต้วงแขนบุ๋มเป็นวงกลมกว้างประมาณ ครึ่งเซ็นและปากแผลมีอาการนูนแดงเหมือนเนิ้อตายอาการเหลานี้คือโรคอะไรคะ พอจะทีทางรักษาให้หายขาดได้มั๊ยคะ ขอความกรุณาจากคุณหมอด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 354. manit says:

  ตอบคุณ noinar
  -แจ้งอาการให้หมอรับทราบ ทางไลน์ พร้อมส่งภาพมาให้ดูก่อน

 355. Mookthida Rattanawichai says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ คือหนูมีเรื่องปรึกษา คือแฟนหนูมีรอย..จ้ำเลือด บริเวณหน้าท้อง เป็นเต็มเลยค่ะ ไปหาหทอ หมอไห้ยาทา แล้วนัดทุกเดือน ไม่หายสักที..รบกวนคุณหมอบอกหนูทีนะค่ะ ว่าเปนอะไร ขอบคุณค่ะ

 356. manit says:

  ตอบคุณ Mookthida Rattanawichai
  -น่ามีปัญหาการติดเชื้อ เส้นเลือดฝอยขาด
  -ตอบปัญหาให้ถ้าไม่รักษาก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ

 357. Thanjira says:

  สวัสดีคะคุณหมอ ขอเรียนปรึกษาคุณหมอ 2 เรื่อง/โรคคะ ( 1 ) ดิฉันมีปัญหาเรื่องสิวบนใบหน้าเยอะมากโดย 90% ของสิวที่เป็นจะเป็นสิวหัวช้าง ( เหมือนในรูปที่ 3 ของคุณหมอคะ ) และมีบ้างประปรายที่เป็นสิวหัวดำและสิวหัวปิดเม็ดเล็กๆ ซึ่งสุดท้ายก็จะกลายเป็นหัวหนองแต่จะเล็ก-ใหญ่ ก็สุดแท้แต่อาการคะ ส่วนที่เป็นสิวหัวช้างจะไม่เริ่มจากเม็ดเล็กก่อนแล้วจึงเปลี่ยนเป็นอักเสบและกลายเป็นหัวหนอง แต่จะเป็นลักษณะที่โผล่นูนเป็นก้อนใหญ่ใต้ผิวหนังในครั้งแรกเลยแล้วจึงเปลี่ยนเป็นหัวหนองในระยะสุดท้าย เป็นตามจุดต่างๆทั่วใบหน้า และบริเวณมุมปากทั้งสองข้างจะมีสิวเล็ก ๆ คล้ายผื่นประมาณ 10-20 เม็ดใต้ผิวหนังของมุมปากทั้งสองข้าง แล้วจะเปลี่ยนเป็นสิวหัวช้างหลังจากนั้น ทั้งหมดนี้เริ่มเป็นในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาคะ , ( 2 ) ปัญหาเรื่องบาโทลีน ซีสต์คะ 2 ปีก่อนต้องผ่าหนองออกติดต่อกัน 5 ครั้งภายในระยะเวลา 2 ปีคะ ทรมานมากคะ จึงอยากปรึกษาคุณหมอว่าจะรักษาด้วยการทานสมุนไพรพลูคาวควบพร้อมกันทั้ง 2 โรคเลยได้หรือไม่คะ

 358. manit says:

  ตอบคุณ Thanjira
  รีบรักษา อาการดังกล่าวเป็นโรคผิวหนัง ซึ่งมาจากน้ำเหลืองเสีย
  รักษาต่อเนื่องประมาณ 8 เดือน
  สนใจติดต่อหมอได้

 359. กอ says:

  สวัสดีครับ
  ผมเป็นคนหนึ่งที่อยากแสดงความเห็นบ้าง คือผมไปรักษาอาการโรค มีตุ่มแผล เต็มขา จากปลายเท้าถึงขาหนีบ รักษามาหลายที่ครับ ไม่หาย มีคนไข้ของคุณหมอแนะนำผมจึงไปรักษาทั้งกินและทาต่อเนื่อง ผลที่ได้คืออาการตุ่มแผลลดลงต่อเนื่อง ผมกับรักษากับหมอจนหาย 3เดือนกว่า
  ขอบคุณหมอมานิตย์ อย่างมาก

 360. เม says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ

  ดิฉันมักจะมีอาการก่อนประจำเดือนจะมาประมาณ 7-10 วัน คือมีอาการคันบริเวณรอบเอวและบริเวณต้นขาเรื่อยมาจนถึงน่อง บริเวณที่คันจะเป็นจุดแดงๆ เหมือนยุงกัด พอประจำเดือนมาก็จะค่อยๆ คันน้อยลงๆ จนประจำเดือนหมดก็จะหายคัน แต่พอเดือนถัดไปก็เป็นเหมือนเดิมอีก เคยทานยาสมุนไพรไทยประมาณเดือนกว่าๆ ก็หายไปประมาณ 6-7 เดือน แล้วนี่ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกค่ะ ไม่ทราบว่ามีวิธีรักษาให้หายขาดไม๊คะ

 361. manit says:

  ตอบคุณ เม
  -วิธีรักษาให้หาย ให้คุณศึกษาในเวบเพจที่คุณโพสเข้ามาสอบถาม

 362. Muiju says:

  คุนหมอหนูเปนเริมหลังจากคลอดน้องได้3วันหนูคันมาเปนตงขาหนีบ หนูยุ กทม ถ้าจะรักษาต้องไปหาคุนหมอที่เชียงใหม่ไหมคร๊ มีทางเลือกอื่นไหม แต่ถ้าจำเปนต้องไปหนูก้จะไปรักษาคร๊ อยากหายขาด ให้มันหายขาดไปเลย ช่วยหนูทีคร๊

 363. manit says:

  ตอบคุณ Muiju
  -ใช้ยาตามเวบเพจนี้ข้อมูลอยู่ด้านบน หากต้องใช้ยารักษาไม่ต้องเดินทางมา แนะนำนำติดต่อหมอก่อนได้

 364. oil says:

  สวัสดีคะ คุณหมอ
  คือแม่ดิฉัน อายุ53 เริ่มแรกมีเม็ดคันที่บริเวณหลังเท้า ขึ้นมาเลยข้อเท้า คัน เกา มาเป็นปีแล้วคะ จนขณะนี้ผิวหนังบริเวณนั้น หนา แห้งเหมือนผิวหนังคางคก เมื่อมีอาการคันแม่จะเกา และขูดหนังที่หนานั้นออก อาการคันจึงดีขึ้น แกเกาจนมีเลือดออกมาเวลาคันคะ รักษามาหลายที่ ซื้อยามาทาหลายครั้ง แต่ก็ไม่หายคะ มีแค่เบาเทาลง แต่ไม่หายสนิทคะ (แม่เป็นเกษตกร เลี้ยงกุ้ง, เพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนาง แกบอกว่า ตั้งแต่ งมสาหร่าย ก็เริ่มเป็มเม็ดและคัน อย่างที่ได้เรียนข้างต้นคะ) รบกวนคุณหมอแนะนำ ตัวยา หรือวิธีรักษาด้วยคะ

  ขอบคุณคะ

 365. manit says:

  ตอบคุณ oil
  -ควรหลีกเลี้ยงการงมสาหร่ายก่อน
  -ใช้ยาแคปซูลพลูคาว และ ยาทา ต่อเนื่อง 4-5 เดือน ทำตามข้อแนะนำเคร่งครัด
  -ควรเช็ดทำความสะอาดให้บ่อยขึ้น
  -ต้องยาเพื่อรักษาติดต่อหมอได้

 366. จิรัฏฐา says:

  เรียนคุณหมอ
  ลูกสาวอายุ 12 (เป็นภูมิแพ้ไรฝุ่น) คันตรงข้อพบแขนขวา เวลางอแขนจะมีลักษณะผิวย่นๆ หนาๆ (พยามยามไม่เกา และงดขนมถุงทุกชนิด งดอาหารทะเลทุกชนิด) เคยเอาที่ส่องขยายทางคอมพิวเตอร์ขยายดูเป็นขาวๆ เหมือนผิวแห้ง ตอนนี้ขยายวงกว้างขึ้น และเริ่มมีรอยคล้ำนิดหน่อย (เหมือนรอยเป็นที่เกิดจากการเกา..แต่ลูกสาวไม่ได้เกา กลัวเป็นแผลเป็น) ตามข้อพับแขนอีกข้าง และข้อพับขาทั้งสองข้าง แต่ไม่คัน (ง่ามหว่างขาไม่เป็น) บางครั้งก็ทุเลา คือ เป็นปื้นบางๆ เหมือนกำลังจะหาย แต่ก็ไม่หายสักที บางครั้งก็ดูเหมือนผิวตรงที่มีปัญหาหนามากขึ้น (เป็นมาแล้วประมาณ 4-5 เดือน โดยเริ่มจากเหมือนโดนแมลงอะไรกัดแล้วคันมาก)… ขอความกรุณาคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะ

 367. manit says:

  ตอบคุณ จิรัฏฐา
  -แนะนำใช้ยาเวบนี้ อาการจะพัฒนาดีขึ้นตามลำดับ
  -ติดต่อหมอเพื่อรักษาได้

 368. เน says:

  เรียน คุณหมอมานิตย์ ผมเป็นสะเก็ดเงินมา 7 ปี เริ่มแรกน่าจะเป็นที่ศีรษะ แต่เข้าใจเป็นรังแค แล้วมาเป็นที่ข้อศอก ลักษณะแห้งเป็นขุย ไปหาหมอบอกเป็นสะเก็ดเงิน รักษาไม่หาย ให้ยาสเตรียรอยด์มา อาการไม่ดีขึ้น เริ่มเป็นที่หน้าแข้ง และกระจายไปทั่ว หลังมือหัวเข่า ก้นกก เอว หลัง แขน ใบหู หน้า ที่ละจุดสองจุด รักษา รพ. มาได้เกือบ 5 ปี รับรู้เกี่ยวกับพิษภัยของสเตรียรอยด์ จึงเปลี่ยนการรักษามาเป็นแบบทางเลือก รับประทานอาหารเสริม ประเภทอัลฟาฟ่า วิตามินซี นํ้ามันปลาefa ทาโลชั่นบํลรุงผิว เลิกอาหารประเภทเนื้อ(แต่ยังทานนานๆที) อาการเริ่มดีขึ้น อาการคันน้อยลง ผื่นเริ่มจางหายบาส่วน แต่ยังมีผื่นใหม่ขึ้นมาอีก เหมือนสิวแล้วขยายกว้างขึ้น แห้งมากกังวลและขาดความมั่นใจ เหมือนคนสิ้นหวัง ตอนนี้ต้องใส่่แต่เสื้อแขนยาว กับกางเกงขายาว เพราะที่ข้อศอก หัวเข่า หน้าแข้งผื่นแดงเป็นบริเวณกว้าง ใบหน้า หน้าผาก ใบหู ซอกหู ขอบชายผม เป็นผื่นแดงแห้งลอก  จึงขอรบกวนขอคําปรึกษาจากคุณหมอครับ

 369. manit says:

  ตอบคุณ เน
  -อาการที่เล่ามา ถือว่าค่อนข้างรุนแรง
  -แนะนำการรรักษาที่นี้ช่วยให้อาการดีขึ้น

 370. aoom says:

  สวัสดีค่ะ พอดีหนูเป็นอาการแบบผื่นคล้ายยุงกัด มีอาการคัน ที่ไหล่2ข้างหลังเล็กน้อย ที่ต้นขา แขนบางทีก็ขึ้นหลายที่ค่ะ ก็เป็นแข็งๆคล้ายมีหัวสิวข้างในด้วยค่ะ เวลาเกาแล้วจะเป็นแผลรูๆคล้ายแผลอิสุกอิใสค่ะ มีขอบแผลแข็งๆไตๆ ค่ะแผลแห้งช้า เพราะแผลเป็นรูหลุมลึก บางทีก้อขึ้นที่หน้าค่ะ แต่จะคันตรงแผลด้วยค่ะ หนูเครียดค่ะ เพราะแขนขาจะลายหมดแล้วค่ะ แต่แผลจะเป็นนูนๆแข็งๆนะคะ คุณหมอ พอทราบมั้ยค่ะ ว่าอะไรคะ

 371. manit says:

  ตอบคุณ aoom
  -น่าจะเรียกว่าโรคน้ำเหลืองเสีย
  -ต้องการการรักษาติดต่อมาได้
  -รักษาให้หายได้

 372. เมย์ says:

  คุณหมอคะคือว่าหนูอยากถามว่าแผลที่เริ่มจากตุ่มเล็กๆและมีอาการคันมากไม่ว่าเกาหรือไม่เกามันก็จะลามไปเองแผลเกิดที่สโพกค่ะและกลายเป็นแผลใหญ่1จุดเวลาใช้มือแตะที่แผลจะมีอาการคันและร้อนมากพอปล่อยไว้สัก2-3อาทิตย์แผลก็จะตกสะเก็ดเป็นรอยดำๆหนูเครียดมากเลยค่ะจากผิวขาวๆแต่ตอนนี้มีแผลเป็นรอยดำๆพอแผลเก่าหายแผลใหม่ก็มาอีกคราวนี้มันเกิดตรงขาอ่อนค่ะใส่กางเกงขาสั้นไม่ได้เลยอายมากเกิดเป็นแผลแบบเดิมเลยค่ะแผลที่2ยังไม่ทันหายเลยแผลที่3ก็เริ่มละค่ะที่ข้อเท้าคันมากคือหนูอยากทราบว่าหนูเป็นอะไรคะและหนูก็ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยและควรใช้ยาทาแบบไหนถึงจะหายขาดเพราะมันลามมาเรื่อยๆเลยค่ะ

 373. toon says:

  สวัสดีค่ะคุนหมอ หนูเป็นน้ำเหลืองไม่ดี ตอนนี้เป็นรอยแผลเป็นดำๆหลายจุดและเยอะมากเป็นรอยดำเต็มขาเลยค่ะ ยิ่งหน้าร้อนคันและเกาจนเป็นเยอะหนักมาก ตอนนี้ไม่มีแผลสดค่ะ มีแต่รอบดำอย่างเดียวโดยเฉพาะบริเวณข้อพับขาทั้งข้างเป็นรอยดำเยอะมากวงกว้างเลยจนถึงขาบนเลย หนูควรจะกินยาและทาอะไรดีค่ะช่งบแยะนำหน่อยค่ะ ตอนนี้ก็จะ25แล้ว หายยากเหลือเกิน ขอบคุนค่ะ

 374. manit says:

  ตอบคุณ เมบ์
  -แนะนำดูตัวยาในเว็บเพจนี้ก่อน แล้วก็ติดต่อหมอได้เลย

 375. manit says:

  ตอบคุณ toon
  -แนะนำให้ดูข้อมูลตัวยาในเว็บเพจนี้ก่อน
  -แล้วติดต่อหมอสอบถามได้

 376. sittichai says:

  มีเรื่องจะรบกวนคุณหมอหน่อยคับ
  พอดีว่าอยู่ๆก็มีตุ่มแข็งๆขึ้นบนศรีษะ ทั่วไปหมดเลย เวลาคันจะคันมาก พอเกาจะมีน้ำเหลืองไหลออกมาแสบร้อน ตอนนี้สระผมก็แสบไปหมด พอดีว่าแม่เป็นโรค ความดัน หัวใจ ไขมันในเส้นเลือด
  อยากจะขอคำแนะนำจากหมอหน่อยคับ ว่าควรทำยังไงดี รบกวนหมอด้วยนะคับ

 377. manit says:

  ตอบคุณ sittichai
  -แนะนำยาที่เห็นเว็บเพจ เมนูเรื่องโรคผิวหนัง
  -ใช้ยาแคปซูลพลูคาว และทาครีมเอ็นโทนิก ก่อนทาครีมต้องเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้ง
  ใช้อย่างต่อเนื่องโรคที่เป็นจะค่อยๆลดลงจนหายหายเป้นปกติ

 378. pawanrat says:

  ลูกสาวอายุ 15 ปีค่ะ เป็นผื่นตามข้อพับต่างๆ มาตั้งแต่เล็กๆ ปัจจุบันอาการหายไปมากแล้ว เหลือแต่บริเวณข้อพับที่เข่าค่ะ จะขึ้นผื่นบ่อยๆ เกาจนเป็นแผลเป็น อยากจะรบกวนคุณหมอให้ช่วยจัดยาให้ด้วยค่ะ

 379. manit says:

  ตอบคุณ pawanrat
  -อาการผื่นที่ข้อพับสามารถรักษาให้หายขาด ด้วยการใช้ยาเว็บเพจนี้
  และปฏิบัติตามคำแนะนำ
  -เชิญคุณติดต่อหมอก่อน

 380. nat says:

  รบกวนหน่อยคะ ตอนนี้ลูกสาวอายุได้1ขวบครึ่งคะ ตามผิวหนังมีเม็ดๆขึ้นตามข้อแล้วตอนนี้เหมือนจะเริ่มมีเม็ดเล็กๆขึ้นตามตัว แต่ไม่แดงและไม่มีอาการคัน เลยอยากทราบว่าน้องเป็นอะไรกันแน่เพราะเคยถามหมอตอนไปฉีดยาประมาณกลางเดือนที่แล้วหมอบอกว่าเป็นผื่นให้ยามาทา แต่ก็ยังไม่เห็นดีขึ้น รบกวนตอบด่วนหน่อยนะคะ

 381. manit says:

  ตอบคุณ nat
  -ในวัยนี้เด้กมักจะมีพิษไข้ตามวัย หากคุณทุกข์ใจอาการเด็กไม่ดีขึ้นคุณสามารถ
  ติดต่อหมอได้ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ไม่แจ้งรายละเอียดในนี้

 382. Waew says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ดิฉันเป็นสะเก็ดเงินมา10ปี แต่ตอนนี้ผื่นขึ้นเยอะมาก
  ลามมาที่แขนเป็นจุดๆแดง กลุ้มใจมากค่ะเพราะต้องงานพบปะผู้คน

 383. manit says:

  ตอบคุณ Waew
  -ติดต่อเข้ามาจะช่วยดูว่ายังพอรักษาได้หรือไม่

 384. แม่แดง says:

  สวัสดีค่ะ
  ดิฉัน เป็นโรคหนังมีตุ่มผื่นเต็มขาทั้งสองข้าง รักษามา10ปี ไม่หาย ดิฉันเปิดเนตเจอขอให้หมอมานิตย์จัดยาให้ เพราะไม่มีทางแล้ว ไม่คิดเคยว่าสมุนไพร ที่หมอจัดมา ทั้งกิน และทา ได้ผลดีมาก
  ดีใจมาก ดิฉันคิดยังมีคนอีกมากที่เป็นอย่างดิฉัน ลองมาพิจารณาการรักษา ตัดอคติในใจออกไป
  ดิใจเอาใจช่วยหมอค่ะ

 385. p'lek says:

  สวัสดีคุณหมอ และทุกคน
  ผมเคยมีปัญหาเกี่ยวอาการแพ้ คันตามตัว ร่างกายอ่อนเพลีย ท้อถอยมาก และมีปัญหาไวรัสตับ
  ผมใช้ยาแคปซูลพลูคาวของไปตามคำแนะนำทานไป 8เดือนไปตรวจผลออกมา แอนตี้เจนมีผลออกมาเป็นลบ และภูมิต้านสูงขึ้น เป็นบวก ผลออกดีครับ และที่ผมรู้สึกตอนนี้แข็งแรงดีครับ เวลาเป็นแผลหรือผื่นหายเองได้เร็วมาก ไม่เป็นหวัดเลยครับ
  ขอบคุณหมอในเว็บไซต์นี้มากๆครับ

 386. pim says:

  สวัสดีค่ะ..pim
  พอดีหนูมีอาการผื่นแดงๆขึ้นตามขาค่ะมันบวมและปวดขาค่ะไม่ทราบว่าเป็นไรค่ะเป็นแผ่นบวมด้วยค่ะ

 387. manit says:

  ตอบคุณ pim
  -คาดการได้ว่าเป็นโรคผิวหนัง แต่จะเรียกชื่อโรคอะไรต้องชัดเจนกว่านี้

 388. Bom says:

  สวัสดีคับ
  ผมมีอาการคันตรงนิ้วเท้ามีผิวหนังลอกเป็นแผ่นๆ
  ถ้าเปียกก็สามารถลอกออกได้เลย
  แต่ตอนแห้งจะแข้งพอผมเดินก็จะแตกกลายเป็นแผล
  คันมากเลยคับ
  ผมไม่ทราบมันเป็นโรคอะไรแล้วจะรักษาอย่างไรคับ
  เป็นมา5เดือนได้แล้วคับ

 389. manit says:

  ตอบคุณ Bom
  -เป็นโรคหนังเปื่อย
  -สามารถรักษาได้ ติดต่อหมอหรือพนักงานได้

 390. ดา says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ หนูมีปัญหากับสุขภาพผิว คือจะคันง่าย และล่าสุดหนูมีผื่นขึ้นเป็นดวง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่ง ซม. สีน้ำตาลไหม้ เป็นเยอะ ตามตัว ขา และมากสุดตามใต้ร่มผ้า ไม่ทราบว่าหนูเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา หรือมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดหรือเปล่าคะ รังแคก็เยอะเกาะตัวหนา มีประวัติพี่สาวเป็นโรคสะเก็ดเงินอยู่ด้วย หนูจะเป็นไหมคะ

 391. Chawajan Jiamkorakot says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ คือ ตามร่างกายจะมีปื้นดำ ๆ ขึ้นมาเหมือนเป็นฝ้า จากเล็ก ก้อเริ่มขยายวงกว้างขึ้น เป็นตรง เอว บริเวณท้อง และข้างวงแขน รวมทั้งเป็นฝ้าที่หน้า แต่ไม่มีอาการคัน หรืออะไรเลยนะคะ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร หรือ ต้องรักษาอย่างไรคะ ขอบคุณนะคะ จะรอคำตอบนะคะ

 392. manit says:

  ตอบคุณ ดา
  -น่าจะมีปัญหาคุณภาพของเลือด และติดเชื้อราง่ายๆ

 393. manit says:

  ตอบคุณ Chawajan Jiamkorakot
  -น่าจะมาจากคุณภาพเลือด และความเสื่อมของระบบผิวหนัง

 394. ตั๊กแตน says:

  ขอเรียนปรึกษาคะ หนูจะมีตุ่มคล้ายๆ สิว ขึ้นบริเวณท่อนแขน กลางคืนจะคันมากเลยคะ พอเกามาๆ จะลามเป็นกาบๆ เป็นวงๆ แล้วผิวก็ลอกแบบแห้งๆ คะ มันเป็นโรคอะไร

 395. manit says:

  ตอบคุณ ตั๊กแตน
  -เป็นอาการการแพ้เชื้อรา
  -สามารถรักษาให้หายได้

 396. กี กี้ says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ขอปรึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ตุ่มแผลแข็งตกสะเก็ด พอแกะสะเก็ดออกก็กลับมาตกสะเก็ดแข็งอีก(คล้ายหูด)แต่ไม่คันนะคะและก็ไม่ขึ้นเพิ่มด้วย คือ พี่สาวหนูตอนที่ยังไม่มีลูกก็ไม่เคยเป็นแต่หลังคลอดตกเลือดไม่ได้กินยาขับน้ำคลาวปลา ก็เป็นลมพิษบ้าง คันบ้าง แต่ก็ไม่บ่อยเท่าไหร่นะคะ แต่ตอนหลังเปิดให้ดูมี่แขน คลายๆจะเป็นขลุยๆพอลูบดูเหมือนข้างในจะเป็นเส้นๆไม่รู้ว่าหูดหรือสะเก็ดเงินหรืออะไรกันแน่เลยรบกวนถามคุณหมอช่วยตอบคะ

 397. manit says:

  ตอบคุณ กีกี้
  -อาการโรคที่เกิดที่ผิวหนังบริเวณที่อับชื้นแล้วหายยาก เกิดจากปัญหาคุณภาพของโลหิต และน้ำเหลืองไม่สมดุล
  -ต้องการรักษาให้หายควรติดต่อมา

 398. Heart. says:

  สวัสดีครับคุนหมอ
  ผมขอปรึกษาหน่อยน่ะครับ ผมเป็นอะไรไม่รู้คับ มีเม็ดขึ้นตามขา แขน เม็ดนั้นสีแดงแล้วคันยุบยิบๆผมเลยเอายาหม่องทา ปรากฎว่ามีน้ำใสๆออกมานิดเดียวอยุ่บนเม็ด คล้ายหยดน้ำ คับ

 399. manit says:

  ตอบคุณ Heart
  -เป็นอาการของโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง หรือเรียกโรคประดง

 400. njoy says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ อยากขอปรึกษาเรื่องคุณพ่อหน่อยค่ะ เริ่มจากพ่อจะบ่นว่าเจ็บแปล๊บๆเจ็บมากที่บริเวณขาประมาณ2วันแล้วต่อมาหายเจ็บ แต่มาเจ็บที่ข้างลำตัวใต้รักแร้ลงไปถึงเอวเจ็บแปล๊บๆเจ็บมาก อาการเจ็บจะมาเป็นระยะๆ ผ่านไปทั้งหมด5วันก็ยังคงเจ็บเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเม็ดผื่นตั้งแต่หน้าท้องซีกขวาลามมาจนถึงไขสันหลังพอดี เลยคิดว่าเป็นงูสวัดหรือเปล่าคะ แต่ที่กังวลมากคือพ่ออายุ57ปีแล้วและเคยผ่าตัดโรคหัวใจมาก่อนกลัวว่าจะเป็นอย่างอื่นไปอีกค่ะ ตอนนี้ประมาณ10วันแล้วนับจากวันที่เริ่มเจ็บแปล๊บก็ยังไม่หายเลย แถมยังลามไปเจ็บแปล๊บที่หัวอีกยิ่งน่าเป็นห่วงค่ะ คุณหมอแนะนำให้ทำอย่างไรดีคะ

 401. manit says:

  ตอบคุณ njoy
  -ต้องการรักษาติดต่อมา เพื่อปรึกษาใช้ใช้ยา และข้อปฏิบัติที่สำคัญ
  -โรคกลุ่มนี้มีอันตราย ไม่ประมาท

 402. noon says:

  หนูมีอาการคันทิ่คออ่ะค่ะแล้วมันก็มันก็คันตรงข้อพับแล้วก็รามคนคันทั้งตัวออกร้อนที่คอทั้งคันทั้งแสบคันหนังหัวยันปลายเท้า ก่อนมีอาการหนูเอาผงขมิ้นมาผสมแก้ปวดอักเสบ มาแต้มตรงสิว สักพักก็มีอาการที่บอกค่ะ

 403. manit says:

  ตอบคุณ noon
  -แนะนำติดต่อมาดีกว่า

 404. วิไลนุช says:

  รบกวนหน่อยค่ะ เป็นมาเกือบ 10ปีแล้ว ฝ่ามือกับฝ่าเท้าจะบางลอกเป็นขุย จะกำมือไม่ได้ เดินมากใช้งานมือมาก มันก็จะแตกเห็นเนื้อแดงๆ จมูกเล็บเสีย เล็บเสีย พึ่งยาคลีนิคมานานมากค่ะ อาการดีขึ้น แต่ถ้าขาดยาสักอาทิตย์อาการก็จะกลับมาเหมือนเดิม เวลาอาการเริ่มจะหนัก จะปวดระบบทั้งฝ่ามือฝ่าเท้าเลย จะมีอาการคันเฉพาะบริเวณที่จะลามค่ะ

 405. manit says:

  ตอบคุณ วิไลนุช
  -แนะติดต่อมาเพื่อรักษาได้

 406. มิว says:

  สวัสดีคะคุณหมอ
  อาการนี้เกิดขึ้นมาได้ประทาณ 1 เดือนเศษแล้วคะ
  เริ่มแรก คันที่หูก่อน หูเริ่มลอก แล้วก็มาเป็นผื่นขึ้นที่หางตาคะ
  แล้วก็มาที่แขน กลายเป็นเม็ด ๆ ผื่น ๆ ไปหาหมอผิวหนังให้ยาทา บอกว่าแพ้ฝุ่น แพ้สัมผัส จากนั้นก็ไปหาหมอ รพ.ก็ฉีดยา และก็ให้ยาแก้คันมาทา ก็กลับไม่ดีขึ้น เลยไปซื้อยาประดงทรงช้างที่ว่าแก้ผื่นแก้คัน ทานไปสักพักก็เหมือนมีผื่นขึ้นที่คอ คันแล้วก็ลามเป็นผิวแข็ง ๆ ย่น ๆ แล้วตอนนี้ผิวช่วงคอดำมาก และเป็นขุย ๆ ลอก ๆ คะ อยากให้คุณหมอดูคอ กับ แขน มากเลยคะ ลามเป็นวงกว้าง บางที่ที่คอจะมีอาการตึง แสบ คัน ร้อน ๆ ข้างใน อยากปรึกษาว่าเป็นโรคอะไรคะ
  ส่งรูปให้ดูได้ไหมคะ รบกวนขออีเมล์ เพื่อปรึกษาอาการต่อไปคะ ขอบคุณคะ

 407. manit says:

  ตอบคุณ มิว
  ส่งมีที่ manitsripot@gmail.com

 408. เอก says:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  อาการเป็นเหมือนหูดหงอนไก่ ปลายอวัยวะเพศตรงปากท่อปัสสาวแต่ะต้องบี้ปลายอวัยวะถึงจะเห็นชัด มีอาการขันด้วย มีแนวทางรักษาให้หายขาดได้หรือไม่ ครับ

 409. manit says:

  ตอบคุณ เอก
  -วิธีการรักษาตามเว็บเพจนี้ https://doctorforyou.biz/?page_id=3613

 410. ณัฐดนัย พิรานรัมย์ says:

  เป็นผื่นแดงคันมีเม็ดเหมื่อนหนองที่ผื่นที่เอวลามมาที่ขาและหลัง
  ปวดหลังไม่มากไม่มีไข้
  ร่างกายปักกะติ

 411. manit says:

  ตอบคุณ ณัฐดนัย พิรานรัมย์
  -ที่คุณเขียนว่า ร่างกายปกติ หมอแนะนำว่าไม่ควรเขียน ถ้าปกติจริงจะเข้ามาปรึกษาหมอด้วยเหตุใด
  -อาการเป็นผื่นแดงเหมือนมีหนอง และถ้ามีน้ำใสคาดว่าเป็นโรคงูสวัด

 412. นู๋น้ำ says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  นู๋เป็นตุ่มขึ้นที่หลังและก้นค่ะ สีแดงไม่มีหัวบีบเจ็บมากค่ะ ไปหาหมอก็บอกว่าเป็นสิวแต่รักษาไม่หายสักทีค่ะ ช่วยด้วยค่ะ

 413. manit says:

  ตอบคุณ นู๋น้ำ
  -ติดต่อเข้ามาเพื่อรักษาหายได้ ก่อนติดต่อมาอ่านข้อมูลการใช้ยาและคำแนะนำต่างๆในเว็บเพจนี้ก่อน

 414. สวัสดีค่ะคุณหมอ
  ดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคที่เกี่ยวกับพี่สาวดิฉันจะปรึกษาคุณหมอคะ
  พี่สาวดิฉันเป็นผื่นขึ้นที่คอ ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2558 จนถึงปัจจุบัน จะมีผื่นขึ้นมาเป็นลักษณะผิวหนังไหม้ ปวดแสบ ปวดร้อนบริเวณไหล่ แขน หัว ปวดกระดูก ยิ่งเวลาอากาศเย็น หรือหนาว แทนที่จะดี แต่กลับมีอาการปวดร้อน และเหมือนกับมีอะไรมาไต่ตามเนื้อตามตัว รักษาโรงพยาบาลต่างๆ มาก้อหลาย รพ. รักษาไศยศาสตร์ก็รักษา แต่ตอนนี้อาการก็ไม่ดีขึ้น ผิวหนังบริเวณที่ไหม้มีอาการลามขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้เริ่มขึ้นมาที่หน้าแล้วคะ ไม่รู้ว่าจะรักษายังไงดี รบกวนปรึกษาคุณหมอด้วยคะ

  ขอบคุณค่ะ

 415. manit says:

  ตอบคุณ สายบัว บุญคุ้ม
  -แนะนำเดินทางมารักษาได้
  -แสดงความเห็นว่ายังพอรักษาได้

 416. touch says:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  ผมมีตุ่มขึ้นมากลางหน้าอก 1 ตุ่ม โดยที่ไม่รู้สาเหตุ ที่แรกอ่านข้อมูลคล้ายๆ ผื่นพีอาร์ แต่ ไม่ใช่ครับ
  เพราะตุ่มของผม จะแสบๆ ร้อนๆ เป็นช่วงๆ รู้สึกได้ชัดเจนและแอบคันเล็กๆ ครับ
  ไม่ทราบว่าเป็นอะไรรึป่าวครับ ขอบคุณครับ

 417. เมย์ says:

  อยากทราบว่าเป็นอารัยค่ะ ตอนแรกมุตุ่มแดงขึ้นที่หน้าตุ่มเดียว แล้วยุยุมันก้อลอกลามกว้างค่ะเป็นวงกลม ดวงดวง มัตุ่มใสใสขึ้น ข้างใน
  เป็นมา 3 อาทิตแร้วค่ะ ยังไม่หายเรยค่ะ

 418. manit says:

  ตอบคุณ touch
  -เฝ้าดูอาการอีก3 วัน

 419. manit says:

  ตอบคุณเมย์
  – อาการของโรคงูสวัด

 420. มิก says:

  สวัสดีค่ะ
  ดิฉันป่วยด้วยโรคผิวหนัง มีตุ่มและลายเต็มขา เป็นมานนานจนท้อใจ
  ตัดสินใจรักษาแนวทางหมอมานิตย์ ทำตามข้อแนะนำทุกข้อ อดทนใช้ยามาสี่เดือนได้ผลดีค่ะ
  มั่นใจตัดเองมากขึ้น ได้ผลดีค่ะ ขอบคุณค่ะ

 421. Neer says:

  สวัสดีคะคุณหมอ คือหนูไม่รู้เป็นไร ไม่รู้ว่าแพ้อะไร หรือเป็นโรคอะไร อาการคือ มีตุ่มใสๆขึ้นที่ละเม็ดบนร่างกาย พอเกาก็คัน จากนั้น 2-3 วันหายเป็นแผลดำ แล้วก็ขึ้นอันใหม่ เป็นแบบนี้คะ หนูเครียดมาก เพราะร่างกายเต็มไปด้วยแผลดำเลยคะ

 422. manit says:

  ตอบคุณ Neer
  -น่ามีปัญหาโรคไวรัสผิวหนัง
  -ต้องการรักษาให้หายติดต่อมาได้

 423. จ๋อมแจ๋ม says:

  คุณหมอค่ะ พอดีหนูเป็นตุ่มเล็กๆขึ้นมา ตามตัว พอสักพักก็ลอก แล้วก็เป็นแผลเป็นเล็ก แล้วหายไปสักพัก ก็ขึ้นมาใหม่ เป็นโรคอะไรค่ะ หนูควรทำยังไงค่ะ

 424. manit says:

  ตอบคุณ จ๋อมแจ๋ม
  -โรคผิวหนังชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากเลือดไม่สมบูรณ์
  -ควรใช้ยาในเพจนี้ช่วยปรับสมดุลย์ของเลือด และครีมช่วยสร้างความแข็งแรงของผิวหนัง อาการเหล่านี้จึงหายได้

 425. ปูเป้ ค่ะ says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  หนูผมร่วงผิดปกติ แค่ดึงเบาๆก็ร่วงออกมาเป็นกำๆ ยาว,คิ้ว ขน ดกขึ้น
  เส้นผม,หนัง​ศรีษะ,ผิวหนังมันมาก มันจนขึ้นเงา,ผิวบาง,เล็บสีขาว,
  มีตุ่มใสขึ้นที่ แขน ขา หน้าอก, รูขุมขนกว้าง,เป็นสิว​อุดตัน มีเม็ดไขมันเเข็งๆขึ้นที่หัวเยอะมาก
  อ้วนง่าย,หิวบ่อย, อยู่เฉยหงื่อออก ตกขาวมี​กลิ่นแรงง, อารมณ์ไม่คงที่
  ทั้งหมดนี้มันเป็นอาการของโรคอะไร หรือว่ามีมากกว่า1โรค
  คือ​พรุ่งนี้จะไปหาหมอค่ะ หนูต้องไปคลีนิกเกี่ยวกับอะไร ขอบคุณมากนะคะ
  คลินิกโรคผิวหนัง หรือ ตรวจฮอร์โมนทำงานมากผิดปกติ

 426. manit says:

  ตอบคุณ ปูเป้ ค่ะ
  -ต้องการรักษากับหมอท่านไหน ก็ควรไปปรึกษากับหมอท่านนั้น

 427. Nipha says:

  อยากถามคุณหมอค่ะว่าฉันมีตุ่มคันขึ้นที่ขาพับทั้งสองข้างค่ะมีอาการคันพอหายคันตรงที่เดิมก็จะลามไปที่ใหม่แบบนี้เรื่อยไค่ะอยากทราบว่าจะต้องใช้ยาไรทาค่ะถึงหายเป็นมานานแร้วค่ะ

 428. manit says:

  ตอบคุณ Nipha
  -ใช้ยาตามเว็บเพจนี้ได้ โปรดศึกษาข้อมูลก่อนติดต่อในโอกาสต่อไป

 429. แนน says:

  คุณหมอคะ หลานชายอายุ 8 ขวบ มีตุ่มขึ้นเหมือนแพ้พวกหญ้าหรือฝุ่นอะไรทำนองนี้ค่ะ พาไปตรวจคุณหมอบอกว่าเป็นเชื้อรา ให้ยามาทา แต่น้องจะมีอาการคัน และเป็นตุ่มน้ำเหลืองตลอดเหมือนคนเป็นลมพิษค่ะ ไม่ทราบมีวิธีรักษามั๊ยคะ รบกวนด้วยค่ะ

 430. manit says:

  ตอบคุณ แนน
  -ฝช้ยากิน และยาทา ตามเว็บเพจนี้ได้ครับ
  -ต้องการรักษาให้หายเป็นปกติติดต่อมาได้

 431. นัน says:

  สวัสดีค่ะ
  คือดิฉันเป็นโรคหนังศีรษะ คล้ายราขาว มีน้ำเหลืองซึมออกเป็นหย่อมๆ
  ก่อนใช้ยารักษา ได้ปรึกษาหมอและรับยาตามที่หมอจัดให้ ใช้ไป2เดือนตอนนี้
  อาการที่เคยเป็นหายไปแล้วค่ะ แปลกใจมากค่ะ

 432. manit says:

  ตอบคุณ นัน
  -ยินดีด้วย

 433. P says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ คือดิฉันเป็นอะไรไม่รู้ค่ะมันคันมีลักษณะเป็นวงๆเป็นคล้ายตุ่มน้ำค่ะมันคันมากค่ะตอนนี้ขึ้นที่แขนเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร

 434. manit says:

  ตอบคุณ p
  -คาดว่าเป็นโรคผิวหนัง งูสวัด

 435. ไผ่ says:

  สวัสดีครับ
  ผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นตุ่มแผลเล็กบ่อย เป็นแล้วหายก็ยากด้วย ผมลองใช้ยาหมอตามเว็บเพจ ก็ได้ผลดีนี่ครับ

 436. ใจ says:

  สวัสดีค่ะ
  ดิฉันมีอาการผื่น และคันบ่อยๆ ตามตัวค่ะ ใช้ยาตามหมอแนะนำรู้สึกกับถูกกับยาดีค่ะ
  ยินดีกับหมอด้วยนะค่ะ
  ขอส่งแรงใจให้หมอทำหน้าที่แบบนี้ตลอดไป ได้บุญค่ะ

 437. manit says:

  ตอบคุณ ใจ
  สำหรับโพสของคุณมีค่าต่อหลายคน หมอไม่ใช่จคนพูดเพราะเอาใจใคร แต่พูดตรงๆยอมรับได้
  สามารถเข้ามารักษาได้ แต่ถ้าคนไข้ที่ชอบคำพูดอ่อนไหวไพเราะ และไม่รับฟังอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องการสื่อสารที่จะรับการรักษาต่อไปได้
  หมอขอขอบคุณ คุณใจที่สละเวลามาโพสสิ่งที่เป็นกำลังใจ และขอให้คนไข้ก่อนติดต่อมาโปรดอ่านข้อมูลก่อนไม่ต้องรีบใจร้อน

 438. นา says:

  สวัสดคีครับผมมีผื่นคันขึ้นตามแขนและขาและมีขึ้นตามมือแต่ไม่เยอะตอนนี้ผมเกาจนเป้นแผลเป้นทั้งขาตอนอาบน้ำจะแสบมากครับเพราะสบู่ไปโดนแผลที่มีลักษณะเป้นเม็ดตุ่มผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากไรฝุ่นที่ที่นอนรึปล่าวเพราะที่นอนและผ้าห่มผมไม่ค่อยได้เอาไปตากแดดผมควรรักษายังไงดีครับหรือมีทางรักษาให้หายขาดได้มั้ยครับผมไม่อยากมีแผลและรอยแผลเป็น

 439. manit says:

  ตอบคุณ นา
  -ควรอ่านในเว็บเพจ ในข้อแนะนำทุกข้อ
  -ยาที่ใช้ตามเว็บเพจนี้

 440. เอ says:

  หมอครับผมอยากทราบอาการของผมอาการของผมทีแรกมันจะคันก่อนครับพอสักพักมันก้อจะเป็นเหมือนแมลงต่อยผิวจะเป็นแดงๆขึ้นและก็คันปวดนิดๆบางที่มันก้อเริ่มเป็นตุ่มใสๆเหมือนแผลพุกพองครับผมเป็นโรคผิวหนังชนิดใดครับวิธีรักษาใช้ยาอะไรครับผมเป็นมา4/5ครั้งแล้วครับเป็นแล้วก็หายเอง

 441. manit says:

  ตอบคุณ เอ
  -คาดว่าเป็นโรคงูสวัด
  -ดุข้อมูลการใช้ยาในเว็บเพจนี้ แล้วติดต่อมาเพื่อรักษาได้เลย

 442. Tongy says:

  คุณหมอคะ ที่จมูกมักเป็นสีแดงๆเหมือนคนเป็นหวัด หรือร้องไห้ พอสัก2-3วัน หนองจะออกจากรูขุม โดยเฉพาะตอนอาบน้ำ และตกสะเก็ดภายใน อีกวันเป็นแยยเดิมค่ะ หนองออกและตกสะเก็ด แผลใหญ่ขึ้นจนเท่าตุ่มยุงกัด แล้วจะหนองออกตกสะเก็ดทุกวันแผลเล็กลงจนหาย ใช้เวลาประมาณ1-2สัปดาห์จนหายไปเองค่ะ ไม่มีหัวสิว พอทราบสาเหตุมั้ยคะ อาการนี้เป็น2-3เดือนที ค่ะ

 443. manit says:

  ตอบคุณ Tongy
  -เป็นติดเชื้อหนอง หรือฝีช่องจมูก
  -ถ้าสนใจติดต่อมาได้

 444. Khanittha says:

  เรียนปรึกษาค่ะ

  ใบหน้าของคุณพ่อมีอาการคือผิวหนังบริเวณจมูกและแก้มมีการนูนแดงขึ้นมาขนาดประมาณ 1-2 เซน 2 จุด เหมือนตุ่มแดงขึ้นมา ไม่ใช่ผื่น ไม่มีอาการเจ็บปวด ไม่คัน แต่ไม่หายเป็นแบบนี้มาประมาณ 2-3 เดือนได้แล้ว โดยไม่ทราบสาเหตุ ได้ไปหาหมอก็ให้ยามาทาก็มียุบลงบ้างแต่ก็ไม่หายสนิท ตอนนี้ถ้าสังเกตุทั่วใบหน้าเหมือนจะมีการแดงน้อยๆ ทั่วใบหน้า แต่ยังไม่เกิดการนูนแดงชัดเจนเหมือน 2 จุดแรก และอาการอีกอย่างก่อนหน้าจะมีตุ่มแดงนี้คือ ตาแดงบ่อยครั้งและเป็นอยู่ข้างขวาข้างเดียว จนตอนนี้ก็ยังเป็นๆ หายๆ อยู่ เวลาไปหาหมอก็ต้องไปหาหมอตาทีนึง หมอผิวหนังทีนึง แต่จริงๆ แล้วอาการมันเกิดไล่เลี่ยกันและเป็นมาต่อเนื่องตลอด โดยผิวที่แดงไม่หายไปเลย แต่ตาแดงเป็นๆ หายๆ ค่ะ คุณหมอ
  คุณพ่อก็เริ่มเครียด และกังวล รักษาไม่หายสักที รบกวนคุณหมอแนะนำด้วยค่ะ

 445. manit says:

  ตอบคุณ Khanittha
  -สามารถเดินทางมาพบได้หรือไม่
  -ถ้ามาพบไม่ได้แนะนำโทรมาคุยกับหมอก่อน

 446. ภรณ์ says:

  เรียนปรึกษาคุนหมอค่ะ

  นู๋มีตุ่มลักษณะนูนแดง ขนาดเท่าเม็ดถั่วขึ้นตรง บริเวณเนินอวัยวะเพศ มีอาการคันเป็นบางเวลาคะเป็นมานาน1-2เดือนตุ่มไม่ใหญ่ขึ้นหรือหรือยุบลงคะจะมีแต่อาการคัน ยากทราบว่านู๋เป็นโรคอะไรร้ายแรงรึป่าวคะ ขอบคุณค่ะ

 447. manit says:

  ตอบคุณ ภรณ์
  -เป็นอาการของโรคผิวหนังติดเชื้อ ถ้ามีอาการรุกลามรีบรักษา หรือพบแพทย์
  -อาการของโรคที่เล่านี้ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ดโยไม่ได้รับรักษาให้หาย เพราะอาจพัฒนาเป็นโรคร้ายในอนาคตได้

 448. เอ กันยา says:

  เมื่อสัปดาห์ก่อน จู่ ก็มีอาการบวมและปวดตรงหลังไหล่ข้างขวาค่ะ ปวดเหมือนโดนทุบ แต่มันบวมๆใต้ผิวหนัง และแดงๆช้ำๆ ตอนนี้มันไม่ค่อยปวดละค่ะ แต่ทิ้งรอยช้ำวงกว้างไว้ และผิวลอกเป็นแผ่นกว้าง แต่ไม่ไม่ใช่เสก็ดแห้งนะค่ะ ลอกแบบแผ่นชื้นๆเลยค่ะ ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรคะ แล้วต้องรักษาไม๊

 449. manit says:

  ตอบคุณ เอ กันยา
  -ที่เล่าอาการไม่ชัดเจน
  -แต่ถ้าต้องการรักษาติดต่อผ่านไลน์ก่อนได้

 450. ตาลหยง. says:

  สวัสดีคะคุณหมอ คือ หนูมีจุดดำ เปนวงไม่เล็กไม่ไหญ่คะยุที่คอ เเละบริเวณหลังด้านบนจุดเล็กๆกระจายยุคะ เปนมาจะเข้า2ปีเเล้วคะ ตอนนี้หนุอายุ15ปีคะ

 451. manit says:

  ตอบคุณ ตาลหยง
  -แนะนำติดต่อผ่านไลน์ ส่งภาพมาดูพร้อมอาการครับ

 452. Suni says:

  ลูกชาย5 ขวบค่ะมีผดผื่นขึ้นเวลาเล่นกับเพื่อนๆ ไปหาหมอบอกอาการแพ้เหงื่อ ให้ยามาทาอาการดีขึ้นค่ะ แต่หากเล่นแล้วเหงื่อออกมากๆ น้องก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม เป็นมา2 เดือนแล้วค่ะ หลังๆ เริ่มขึ้นจุดอื่นที่ไม่ใช่คอแล้วค่ะ สงสารน้องมาก ใช้ยาตัวไหนได้บ้างคะ

 453. manit says:

  ตอบคุณ Suni
  ยาที่ใช้เพิ่มความแข็งแรงและเสริมภูมิต้านทานโรค https://doctorforyou.biz/ยาแคปซูลพลูคาว-houttuynia-cord/

 454. Pim says:

  คุณหมอค่ะ คือหนูเป็นฝื่นที่เเคมทั้งสองเเละรอบข้างรูทวารหนัก เยอะมากค่ะ อยากรุ้ว่ามันเป็นอะไรค่ะ รักษาหายไหม
  ไม่มีอาการเเสบหรือคันค่ะ รักษายังงัยค่ะ

 455. manit says:

  ตอบคุณ Pim
  -สามารถใช้ตัวยาและปฏิบัติตามที่แจ้งในเวบเพจนี้ เพื่อรักษาให้หายเป็นปกติได้

 456. กล้วย says:

  สวัสดีครับ ขอแชร์ครับ
  -อาการของผมที่เคยเป็น ตุ่มผื่นคันแสบร้อนตอนเหงื่ออก เป็นตั้งขา ลำตัว อก-หลัง หัว เป็นมานาน4ปีครับ ผมได้รับการรักษามา4เดือนตอนนี้ผิวเกลี้ยง ด้วยยากินกับครีม ที่หมอมานิตย์จ่ายมาตลอด4เดือนครับ เลยมาขอแชร์ ทางเลือกทางหนึ่งครับ

 457. บุ๋ม says:

  สวัสดีคะ ชื่อบ๋มนะคะ ขอสอบถามนิดหนึ่งคะ พอดีว่าเกิดมีตุ่มสีดำนุ้นใหญ่นิดนึ่งคะในคอ แต่พอเราแกะมันกับเลือดไหลนะคะ แล้วที่นี้มันก็มาขึ้นที่ใหม่อีกตุ่มหนึ่งนะคะ อยากทราบว่าเป็นอะไรหรือป่าวคะ

 458. manit says:

  ตอบคุณ บุ๋ม
  -แนะนำไปตรวจกับหมอคลินิกก่อนครับ

 459. กระถิน says:

  สวัสดีค่ะ
  ดิฉันขอแชร์ เป็นตุ่มมีน้ำเหลืองไหลใต้ สิวอักเสบทั่วใบหน้า และคางบวม จิตตกมากคะ
  ผลการใช้ยาของคุณหมอตอนนี้ใช้ยามา22วัน ตอนนี้อาการดีขึ้นประมาณ60% แล้วค่ะ
  ขอบคุณหมอมากค่ะ

 460. Bird says:

  สวัสดีครับคุณหมอ ผมมีเรื่องรบกวนปรึกษา เนื่องจากเกิดผื่นเป็นจ้ำๆสีแดงบริเวณหน้าอกไม่ใหญ่มาก มีขึ้นบริเวณอื่นๆแต่ไม่มาก ไม่มีอาการคัน หลังจากนั้นจะบางผื่นจะมีตุ่มหนองเล็กๆตรงกลางผื่น และผื่นดังกล่าวจะค่อยๆหาย แต่จะมีลักษณะผิวที่จะคล้ำกว่าบริเวณอื่น โดยผื่นดังกล่าวจะเกิดอาการหลังจากออกกำลังกาย
  ตอบ คุณBird
  -โรคนี้สามรถรักษาได้ครับ
  -ปรับสภาพร่างกาย เพิ่มความแข็งของผิว และน้ำเหลือง
  -ติดต่อผ่านไลน์ หรือโทรมาได้ครับ

 461. nit says:

  สวัสดีคะคุณหมอ หนูมีเรื่องจะปรึกษาอะคะ พอดีตอนเด็กตกเตาถาน แล้วแผลหายมันเป็นด่างขาว เป็นมาน่าจะ16 ปี มีทางรักษาไหมคะ
  -ตอบคุณ nit
  -แนะนำคุยผ่านไลน์ ส่งภาพมา และอาการ มา จะช่วยดูให้ครับ

 462. นานี่ says:

  สวัสดีค่ะ
  หนูเป็นลมพิษบ่อยๆ ตอนนี้รับประทานยาแคปซูลผ่านไป30วันไม่เคยปรากฏการเป็นลมพิษให้เห็นอีกเลย อาการวิตกกังวลหนูหายไปเลย เมื่อก่อนเป็นคนค่อนข้างแปรปรวนมาก

 463. Namsom says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ รบกวนขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ
  ใบหน้าหนูมีตุ่มแดงขึ้นเต็มหน้าค่ะไม่แสบไม่คัน ขึ้นตรงหน้าอกด้วยค่ะ ตุ่มแดงที่ขึ้นตรงหน้า ไม่มีหัวค่ะลักษณะนูนๆ บางทีถ้ามีเหงื่อออก คันยิบๆตรงหน้าผากค่ะ บางครั้งก็จะมีหนองเล็กขึ้นตรงหัว ตุ่มมีลักษณะไม่ใหญ่นะค่ะ เพื่อนบอกเป็นสิวอุดตัน ก็ใช้คลีนซิ่ง ยา โฟมล้างหน้า โลชั่นแต็มสิวต่างๆนาๆๆ ที่ปราศจากสีกลิ่น แอลกอฮอล์. ทุกอย่างที่ว่าดีก็รักษาไม่หายค่ะ ตุ่มนี้ไม่เคยหายไปจากหน้าเลยค่ะ ส่วนมาก จะขึ้นช่วงประมาณเดือนสิงหาคม – มีนาคม หลังๆก็จะเริ่มเบา แล้วก็เป็นใหม่ค่ะแบบนี้ทุกปี ไม่เคยมีหน้าใสกับเขาเลย รบกวนให้คุณหมอชี้แนะด้วยค่ะว่าหนูเป็นอะไร ขอบคุณมากค่ะ

 464. manit says:

  ตอบคุณ Namsom
  -โรคนี้เกี่ยวกับระบบน้ำเหลือง ภูมิต้านต่ำ แพ้ง่าย
  -ปรับปรุงพฤติกรรม และ แนะนำยาในนี้ได้ครับ
  -ต้องการรักษาโปรดติกต่อผ่านไลน์ หรือโทรมานะครับ

 465. Ning says:

  รบกวนปรึกษาค่ะ
  ตอนนี้มีอาการคันหนังศรีษะอย่างรุนแรง หนังศรีษะเป็นสะเก็ดหนา และผมร่วงมาก เคยไปพบแพทย์ได้แค่ยาที่เป็นสเตอรอยด์มาทาและแชมพู Tar มาใช้พอหยุดทาสะเก็ดก็จะเกาะหนาขึ้นอีก มีสะเก็ดขึ้นในบริเวณรูหูด้วย ใช้อาการของเซ็บเดิร์มหรือป่าวค่ะมีวิธีรักษาได้มั้ยค่ะ

 466. manit says:

  ตอบคุณ Ning
  -อาการใกล้เคียงโรคสะเก็ดมาก
  -แนะนำต้องการรักษาพร้อมปรับภูมิต้าน
  -สามารถติต่อทางไลน์ หรือโทรมา นะครับ

 467. Sand says:

  รบกวนปรึกษาคุณหมอ 3 เรื่องค่ะ กลุ้มใจมากเลยค่ะ
  1. เป็นปื้นๆนูนๆสีน้ำตาลเข้มและแห้งๆเหมือนเป็นขุยใต้ราวหน้าอกค่ะ จะคันมาก ยิ่งคันหนักตอนกลางคืน บางทีตกใจตื่นมาเพราะความคันค่ะ ทาครีมให้ผิวชุ่มชื้นหรือวาสลีนก็ไม่หายคันค่ะ ยิ่งเกายิ่งคัน เมื่อก่อนเป็นตรงบั้นเอว เป็นหลายปีมากแล้วมันก็หายเองค่ะ แล้วมาขึ้นใต้ราวหน้าอกแทน ตอนนี้จากด้านขวาที่เป็นอยู่เหมือนจะมาคันใต้ราวหน้าอกด้านซ้ายเพิ่มด้วยค่ะ กลุ้มใจมากๆเลยค่ะ ข้อแรกนี้ หมอที่ไหนก็ตอบแค่เป็นภูมิแพ้ผิวหนัง ให้ครีมสเตียรอยด์และยาแก้คันมาทาน เพื่อบรรเทาอาการแค่นั้นเองค่ะ แต่ไม่ได้รักษาเพราะบอกว่ารักษาไม่ได้ ต้องรักษาและปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้หายขาดและไม่กลับมาเป็นใหม่หรอคะ
  2. เป็นคนผิวแห้งมากแต่เด็ก ตรงที่ขาจะเห็นชัดมากเพราะแห้งจนเป็นเหมือนพื้นดินแห้งแล้งค่ะ เป็นริ้วๆแห้งเหมือนงูเลยค่ะ พอทาครีมมันก็ดีขึ้น แต่ขนคุดจะขึ้นแทน ทำให้คันมาก แบบนี้ปฏิบัติอย่างไรดีหรอค่ะ
  3. อากาศร้อนอบอ้าวทีไร จะคันตามตัวหนักมากค่ะ เป็นหนักที่แผงอกและแผ่นหลัง จะคันมากและขึ้นเป็นเม็ดแดงๆเป็น 100 กว่าเม็ดเลยค่ะ หลังจากนั้นจะมีหัวหนองขึ้นมา และจะกลายเป็นเหมือนสิวหัวหนองเล็กๆค่ะ ต้องป้องกันและรักษาอย่างไรหรอคะ

  ขอบคุณคุณหมอล่วงหน้าในการตอบปัญหานะคะ ‍♀️

 468. manit says:

  ตอบคุณ Sand
  -จากอาการโรคผิวหนังที่คุณได้เล่าฟัง ปํญหาแนวนี้เกิดจากระบบน้ำเหลืองและภูมิต้านทาน รวมทั้งการปฏิบัติที่ตนผ่านมา ควรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
  -ต้องการรักษาโปรดติดต่อมาทางไลน์ หรือโทรมาคุย

 469. จุ๋ม says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  อ่านรายละเอียดในเวปไซด์ของคุณหมอแล้ว เหมือนตัวเองจะเป็นโรคนี้ค่ะ โรคประดงไฟ หรือLichen amyloidosis สาเหตุไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอย่างเดียว ผิวแพ้ง่ายเกินไป และสร้างเซลล์ผิดปกติที่ผิวหนัง แต่ส่วนใหญ่เหตุกระตุ้นที่พบได้บ่อยคือการเสียดสีที่บริเวณนั้นบ่อยๆ เช่นการ เกา การถู ดังนั้นน บริเวณที่พบโรคนี้ได้บ่อยมักเป็นที่หน้าแข้งเนื่องจากเราต้องใส่การเกง ถุงเท้า ถุงน่อง การเสียดสีซ้ำไปซ้ำมาจะเป็นตัวการทำให้เกิดการทำลายของเซลล์ผิวหนัง(keratinocyte) เมื่อเกิดการตายของเซลล์ผิวหนัง มันจะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างเส้นใยโปรตีนออกมา(คล้ายกับที่เวลาเราล้มเป็นแผลถลอกแล้วมีการสร้างสะเก็ดแผล) แต่กระบวนการสร้างโปรตีนนั้นไม่สมบูรณ์ กลไกการขับออกจากร่างกายจึงบกพร่อง กลับกลายเป็นสะสมไว้ใต้ผิวหนังเป็นตุ่มนูนหนา คล้ายผื่นขึ้นมาแทน การสะสมของโปรตีนใต้ผิวหนังจะไปรบกวนปลายประสาททำให้เกิดอาการคันขึ้นได้ด้วย

  เพราะเริ่มเกิดอาการที่หน้าแข้งจริงๆ ค่ะ เริ่มจากอาการคันเมื่อเดินทางไปทางใต้ แล้วก็เกา เกาแล้วก็กลับกลายเป็นตุ่มเล็กๆ แดง ลามไปทั่วหน้าแข้งด้านหน้า อาการแสบร้อนมากกกก ทายาที่ได้จากการไปหาหมอ ด้วยการใช้ cotton bud ไม่กล้าใช้มือ ยิ่งใช้เหมือนจะยิ่งลาม ลามไปทั้งหน้าแข้ง จนทนไม่ไหว หยุดใช้ยา พอหยุดก็ทา aloevera gel แทน เลิกสนใจมัน มันก็เริ่มหายแดง ตุ่มแดงเริ่มเปลี่ยนเป้นดำ หาย แต่มันก็พาลลามไปด้านข้าง และด้านหลัง สรุปเป้นทั้งขาค่ะ แต่รูปแบบเปลี่ยนไป ไม่ใช่ตุ่ม แต่เป็นปื้นๆ แดง มีขอบชัดเจน คัน บริเวณปื้นแดง เซลล์จะหนา กลางวันทำงานยุ่งๆไม่ค่อยจะคัน กลางคืนกลับมาจากการทำงานเริ่มจะคัน ทรมานมาจะ 2 เดือนแล้วค่ะ หาหมอที่ต่างจังหวัด หมอผิวหนังทุกคนก็จ่ายแต่ยาทาสเตียรอยด์ ยิ่งทายิ่งลาม ไม่ดูผื่นใดๆ ทั้งสิ้น ให้แต่เล่าอาการ แล้วก็จดจ่อแต่เขียนยาให้
  รบกวนคุณหมอช่วยหน่อยนะคะ การดำเนินชีวิต ณ ตอนนี้ทรมานมาก ขาลาย ทั้งดำจากจุดที่หายและลอก จุดที่เป้นก็แดงเป็นปื้นๆ ทั้งขา ค่ะ

 470. manit says:

  ตอบคุณ จุ๋ม
  -ขอแสดงเห็นใจ ความทุกข์ทรมานของุณครับ แต่สิ่งที่หมอขอแนะนำในการรักษาโรคผิวหนังชนิดนี้คือ
  คุณจะต้องติดต่อหมอโดยตรง โทร หรือไลน์ ก้ได้ เพื่อที่หาข้อสรุปเพื่อการรักษาต่อไป
  หมอช่วยรักษาให้ได้ครับ

 471. น้ำ says:

  คุณหมอคะหนูเป็นโรคน้ำเหลืองไม่ดีเวลายุงกัดหรือมีแผลจะเป็นแผลเป็นคือจุดสีดำเป็นมาตั้งแต่เด็กคะอยากทราบว่าถ้าพบหมอเฉพาะทางรักษาแบบจริงจังสามารถหายภายในระยะเวลาแค่3-6เดือนได้มั้ยคะพอดีอยากจะทำงานคะแต่ด้วยเพราะไม่มั่นใจทำให้เสียบุคลิกและไม่กล้าเข้าสังคมคะ

 472. manit says:

  ตอบคุณ น้ำ
  -จากข้อความที่โพสมาคือคุณต้องการรักษาเฉพาะทาง ขอแนะนำให้คุณไปพบกับหมอท่านนั้นแล้วถามตามที่คุณต้องการครับ

 473. เจนนี่ says:

  สวัสดีค่ะ
  หนูเป็นคนไข้หมอมานิตย์ ศรีพจน์ ค่ะ เริ่มจากหนูพบปัญหาสิวอักเสบ จนหน้ามีรอยตุ่มแดงเต็มไปหน้าเลย มีน้ำเหลืองซึม คันหน้ายิบๆค่ะ หนูทุกข์ใจกลัวสังคมรอบข้างรังเกรียจคิดมาก แต่ที่หนูมาขอโพสคือหนูนึกอยากขอบคุณหมออย่างมากที่ช่วยรักษาหนูจนหายดี ค่ายาก็ถูกมากเมื่อเทียบกับก่อนที่ยังไม่ได้มาเป็นคนไข้คุณหมอค่ะ คุณหมอก็ใจดีต่อคนไข้อย่างหนูมากๆ
  หนูขอขอบคุณหมอมานิตย์มากไค่ะ

 474. หมูน้อย says:

  สวัสดีค่ะ หนูเปนเริม(ที่ช่วงล่างค่ะ)มาหลายปีแล้วค่ะ เคยเป็นแล้วก็หายจากการทายาและกินยาค่ะ เคยลองศึกษาดูในอินเตอร์เน็ตบอกว่าไม่มีทางรักษาหายจิงไหมค่ะ ปัจจบันหนูมีลูกอายุ1 ขวบกว่าๆ ลูกหนูจะอันตรายไหมค่ะ เพราะว่าหนูคลอดเองค่ะ คือหนูหาทางวิธีรักษาโรคนี้มานานแล้วค่ะ ทั้งเจ็บและอายมากๆค่ะ

 475. manit says:

  ตอบคุณ หมูน้อย
  -โรคเริม หรือโรคกลุ่มนี้ยังสามารถรักษาให้หายได้ครับ
  -เปิดใจ ติดต่อเข้ามาที่หมอโดยตรง ครับ โทร/ไลน์ 0823877288

 476. โต้ย says:

  สวัสดีคุณหมอที่นับถือ
  หนูอายุ50ปี เป็นคนไข้ ของคุณเองค่ะ คือก่อนที่ตัดสินใจมารักษากับคุณหมอ ไปไปรักษามาหลายหมอ เป็นๆหายๆ จนช่วงหลังรู้สึกอาการผิวดูแย่ผิดปกติลงเหมือนกับว่าดื้อยา หนูเลยตัดสินใจเพื่ออยากหายรักษากับหมอมานติย์ ศรีพจน์ โดยกินยาทายา ตามที่คุณหมอแนะนำตามเวบนี้ เวลาผ่านมา2เดือน หายดี90% และหนูก็จะรักษากับคุณหมอจนหายชัวร์ค่ะ เพื่อนๆที่เข้ามาชมเวบคุณหมอคิดแต่ค่ายา รวมๆไม่ได้แพงเลยค่ะ แนะนำเลยค่ะ
  ขอขอบคุณหมอมากๆที่ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

 477. วิท says:

  สวัสดีครับ
  ผมขอแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ทางกับคนไข้ท่านอื่นครับ คือผมเป็นสะเก็ดเงิน เต็มหลังครับ
  ทุกข์ใจมานาน เป็นความทุกข์ ปมด้อยติดตัวมาตลอด ผมเจอหมอในเวบนี้ ผมเลยตัดสินใจ
  ติดต่อคุณหมอในเว็บนี้ ชื่อ หมอมานิตย์ ท่านได้อธิบายให้ผมฟัง และจัดยากิน +ยาทา +น้ำO2
  ผมใช้มาเป็นเดือนที่3 จนตอนนี้ไม่อาการสะเก็ดเงินออกมาให้เห็นแล้วครับ เสียเงินค่ายา แต่คุ้มค่า
  จริง
  ขอบคุณคุณหมอ และขอผมได้แชร์ประสบการณ์นะครับ

 478. manit says:

  ขอบคุณคุณวิท
  -ดีใจครับที่ให้ความสนใจ และติดตามการรักษาของหมอมาโดยตลอด
  ขอบคุณครับ

 479. วราภรณ์ แสงสุวรรณ์ says:

  หนูเปนเหมือนแผลเปนที่ริมฝีปากล่าง แล้วพอทานอาหารที่มีรสเผ็ด ปากก็จะเปนแผล เหมือนแผลร้อนในยุ่ตลอดเวลาเลยค่ะ หนูควรรักษาอย่างไรค่ะ

 480. ตอบคุณ วราภรณ์ แสงสุวรรณ์
  ได้ตอบที่ไลน์ แล้วครับ

 481. จิน says:

  สวัสดีค่ะ
  หมอค่ะ ครีมN tonic กับยาพลูคาวของคุณหมอ ดีจริงๆค่ะ ยืนยัน เปรียบเทียบกับยาที่เคยใช้รักษา
  สะเก็ดเงินที่น่องขาค่ะ แนะนำติดต่อคุณหมอได้เลยค่ะ

 482. ตอบคุณ จิน
  ขอบคุณอย่างมากที่เสียสละเวลามาโพสให้นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.