โรคเครียด โรคกล้ามเนื้อเกร็ง โรคซึมเศร้า โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ พาร์กินสัน

โรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (neurogenetic disease) เป็นกลุ่มโรคที่มีสาเหตุเช่น อาการ อาการแสดงให้เห็นถึงการควบคุมความคิ การสั่งงานของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เป็นกลุ่มโรคที่ยังมีความยากลำบากในการวินิจฉัยในปัจจุบัน ความรู้แนวแพทย์ไทย และรักษาแบบองค์รวม มีส่วนช่วยให้อาการดีขึ้น ในบางรายสามารถจากอาการ และใช้ขีวิตได้เป็นปกติ

อาการและอาการแสดงทั่วไปโรคระบบประสาท
          
เส้นประสาทตาอักเสบ ทำให้มีอาการตามัวลงในเวลาเป็นวันถึงหลายสัปดาห์ ความรุนแรงเช่นอาการตามัวเพียงเล็กน้อย บางรายตาบอดมืดสนิท อาการตามัวมักเป็นตาข้างเดียวและภาพที่มองไม่ชัดมักเริ่มจากบริเวณตรงกลางของลานสายตา และในบางรายพบว่ามีอาการประสาทหูเสื่อม
          
ไขสันหลังอักเสบ ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติได้หลายลักษณะ ได้แก่ อาการชาบริเวณแขน ขา ลำตัว กล้ามเนื้อแขนหรือขาอ่อนแรง การควบคุมขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะผิดปกติ อาจเป็นเบ่งปัสสาวะอุจจาระไม่ออกหรือถ่ายราด กลั้นไม่อยู่  หรือมีอาการน้ำปัสสวะไหลออกไม่ตลอด
          
ปลอกประสาทในสมองอักเสบ ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติได้หลายลักษณะ ได้แก่ อาการเห็นภาพซ้อน เดินเซ แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก ชาครึ่งซีก เดินคล้ายคนเมา เสียการทรงตัว เป็นต้น
          
อาการเกร็งกล้ามเนื้อของแขนหรือขาเป็นพักๆ นานครั้งละประมาณ30-90วินาที แล้วคลายตัว


     โรคเครียด

 โรคเครียด สามารถเกิดได้ทุกแห่งทุกเวลาอาจจะเกิดจากสาเหตุภายนอก เช่น การย้ายบ้าน การเปลี่ยนงาน ความเจ็บป่วย การหย่าร้าง ภาวะว่างงานความสัมพันธ์กับเพื่อน ครอบครัว หรืออาจจะเกิดจากภายในผู้ป่วยเอง ความเครียดเป็นระบบเตือนภัยของร่างกายให้เตรียมพร้อมที่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การมีความเครียดน้อยเกินไปและมากเกินไปไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ส่วนใหญ่เข้าใจว่าความเครียดเป็นสิ่งไม่ดีมันก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หัวใจเต้นเร็ว แน่นท้อง มือเท้าเย็น แต่ความเครียดก็มีส่วนดีเช่น ความตื่นเต้นความท้าทายและความสนุก

   โรคพาร์กินสัน เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาทในส่วนของสับสแตนเชีย ไนกรา ซึ่งเซลล์ระบบประสาทส่วนนี้มีหน้าที่ในการผลิตสารโดปามีนซึ่งมีส่วนสำคัญในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ดังนั้นเมื่อเซลล์สมองส่วนนี้เสื่อมและผลิตสารโดปามีนน้อยลง จึงส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอาการติดขัดทางการเคลื่อนไหวและการทรงตัว

อาการเตือน ของโรคพาร์กินสัน ได้แก่ อาการนอนละเมอ ดมกลิ่นได้น้อยลง ท้องผูกเรื้อรัง และซึมเศร้า ในช่วงที่เป็นโรคใหม่ๆ อาการเด่นชัดที่สุดจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว ซึ่งรวมถึงการสั่น สภาพแข็งเกร็ง เคลื่อนไหวช้า เดินลำบากและติดขัด เวลาเดินแล้วแขนไม่แกว่งไปมา ต่อมาอาจเกิดปัญหาด้านการคิดและพฤติกรรมได้ โดยภาวะสมองเสื่อมเกิดได้ทั่วไปในระยะท้ายของโรค ขณะที่ภาวะซึมเศร้าเป็นอาการจิตเวชที่พบบ่อยที่สุด นอกจากนี้ยังมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วยได้แก่การมีปัญหารับความรู้สึก การหลับและอารมณ์

แนวทางการรักษาแพทย์แผนไทย หมอมานิตย์ ขอให้ท่านผู่ป่วย หรือญาติคนสนิทติดต่อหมอ หรือนัดเข้ามาตรวจรักษาตามข้อมูลต่อไปนี้ โปรดนัดก่อนเข้าพบ 1-3 ชม. วันจันทร์-เสาร์ หรือนัดพบโดยแจ้งพนักงานก่อน