พากินสัน โรคติกส์ กล้ามสั่น กล้ามเนื้อกระตุก โรคลมชัก ลมบ้าหมู โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ/ปวดข้อ-ปวดตึง/ชาตามมือเท้า/เจ็บเสียวกล้ามเนื้อ/กล้ามเนื้อติดหดเกร็ง

loอาการปวดมื่อยตามร่างกาย เทียบเคียงโรคในตำราแพทย์แผนไทย เช่น โรคกระษัยเส้น (อาการปวดเมื่อยเป็นๆหาย ทรมาน)  โรคในกองลม ลมเข้าเส้น ลมจับโปง(ข้อบวม) ธาตุลมพิการ ลมเข้าเส้น เส้นพิการ ลมอัมพฤก เป็นต้น ในบุคคลที่อายุมากกว่า32ปี จะพบปัญหามากคือโรคปวดเมื่อยข้อ กล้ามเนื้อ เพราะวาโยธาตุเสื่อม หมายถึงลมในร่างกายพัดพาเลือดลม ไปไม่ทั่วธาตุต่างๆที่องค์ประกอบของร่างกาย ในปัจจุบันจะพบว่าอาหารการกิน เป็นสาเหตุหลักๆ ส่งผลให้เกิดโทษต่อร่างกาย คือเลือดมีความข้นเหนียว

ข้อมูลโรคปวดเมื่อย6ข้อในแนวทางปัจจุบัน  1.การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อทำงานมากในบางตำแหน่ง ทำให้เกิดความล้าหรือเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่ ส่วนใหญ่อาการปวดแบบนี้จะปวด ๆ เมื่อย ๆ ในบริเวณของกล้ามเนื้อที่มีปัญหา มักพบที่ศอกหลังและเอวเป็นส่วนใหญ่ และมักจะเป็นผลมาจากการอยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง ที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน ๆ เช่น นั่งก้มหลังมากเกินไป อาจจะเพราะมีความเคยชิน หรือหลังโกงจากกระดูกสันหลังทรุด กล้ามเนื้อหลังบางส่วนมีการหดเกร็งมากกว่าปกติ ทำให้ปวดได้ สาเหตุที่พบบ่อยอีกประเภทหนึ่ง คือ ท่านอนที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้หมอนสูงเกินไป ทำให้คอเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าปกติ ที่นอนนิ่มเกินไป พอลงไปนอนที่นอนยุบตัวลง ทำให้กระดูกสันหลังอยู่ในลักษณะโก่งงอเป็นเวลานาน พอตื่นขึ้นมาจะรู้สึกเมื่อย และในทางกลับกันถ้าใช้ที่นอนแข็งเกินไป และนอนหงายเป็นส่วนใหญ่ กระดูกสันหลังส่วนเอวจะมีการแอ่นตัวผิดปกติ เพราะส่วนก้นและสะโพกก้นติดกับพื้น หนุนให้ส่วนเอวแอ่นขึ้นทำให้ปวดหลังได้เช่นกัน การยกของหนักโดยใช้ท่าที่ไม่ถูกต้อง ก็ทำให้เกิดการปวดเจ็บที่กล้ามเนื้อได้ จึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการยกของเป็นพิเศษ   2. อาการปวดเส้นเอ็น พบบ่อยบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวข้อมาก ๆ เช่น บริเวณไหล่ ศอก ข้อมือ ส้นเท้า เอ็นร้อยหวาย เกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นในบริเวณนี้ และถ้าไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม อาจจะทำให้เกิดความพิการต่อไป เช่น ไหล่ติด ยกแขนไม่ขึ้น ทำให้ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามที่ควรจะเป็น                                                                                3. อาการปวดจากเส้นประสาท ทำให้มีอาการปวดแสบ และร้าวไปตาม เส้นประสาทนั้น ๆ ถ้ามีอาการมาก อาจจะทำให้กล้ามเนื้อที่เลี้ยงด้วยเส้นประสาทนั้นอ่อนแรงลง ถ้าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขาถูกกด อาจจะทำให้เดินลำบากได้ ตำแหน่งที่พบบ่อยคือที่บริเวณกระดูกคอ เกิดขึ้นจากกระดูกสันหลังบริเวณคอเสื่อม มีแคลเซียมมาเกาะ และกดลงไปที่เส้นประสาทที่ออกจากช่องระหว่างกระดูกคอ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดที่คอ ไหล่ และอาจจะปวด ลงไปที่แขน และมือ ส่วนใหญ่มักจะมีอาการที่คอด้านใดด้านหนึ่ง บางรายถ้าเป็นมากอาจจะเป็นทั้ง 2 ด้านก็ได้ นอกจากที่คอแล้ว บริเวณหลัง เอว ก็เกิดอาการนี้ได้บ่อยเช่นกัน ส่วนมากเกิดจากการยกของหนัก ในท่าที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ส่วนของกระดูกสันหลังที่เรียกว่า หมอนรองกระดูก ซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง 2 อัน เคลื่อนออกมาจากตำแหน่งเดิม มากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียง ผู้ป่วยจะเกิดอาการปวดหลังอย่างมาก และส่วนใหญ่จะเป็นแบบเฉียบพลัน จะมีอาการปวดร้าวไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง อาการปวดที่รุนแรงจนถึงขั้นต้องนอนพักหลาย ๆ วัน   4. ปวดข้อต่อ ข้อพับผู้สูงอายุเป็นโรคข้อได้หลายโรค ที่เจอบ่อยได้แก่ข้อเสื่อม ส่วนมากมักพบที่หัวเข่า โดยเฉพาะในรายที่อ้วนมาก หรือในคนที่ทำงานแบกหาม ต้องแบกของน้ำหนักมาก ๆ นาน ๆ ทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกติ ผู้ที่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อย ๆ หลาย ๆ ครั้ง และขึ้นลงอย่างรุนแรง (วิ่งหรือกระโดดลง) ทำให้กระดูกอ่อนในข้อเข่าเสื่อมมากกว่าปกติ เมื่ออายุมากขึ้นจะเกิดอาการปวดข้อได้ ลักษณะการนั่งของคนไทยที่นิยมนั่งกับพื้น โดยการนั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิหรือนั่งยอง ๆ มีการพับงอของหัวเข่าอย่างมาก เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อรอบเข่า มีการยืดผิดปกติ และในช่วงที่มีการงอเข่ามาก ๆ เลือดจะมาเลี้ยงเข่าไม่สะดวก ทำให้หัวเข่าไม่แข็งแรง และเกิดปัญหาในเวลาต่อมาได้ นอกจากนี้ที่บริเวณหัวเข่าแล้ว ข้อเสื่อมบริเวณนิ้วมือก็พบได้ไม่น้อยเช่นกัน จะมีอาการปวดและข้อบวมโตกว่าปกติ ที่ข้อนิ้วมือส่วนปลายเกือบทุกนิ้ว ส่วนมากมักพบในสตรี คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใช้มือมากเช่น ซักและบิดผ้า เป็นต้น                             การปวดข้อที่เกิดจากสาเหตุอื่นได้แก่ จากโรคเก๊าท์ การติดเชื้อในข้อ และโรคข้อชนิดอื่น เช่น รูมาตอยด์ เป็นต้น ผู้ป่วยโรคเก๊าท์ส่วนใหญ่ มักจะเริ่มปวดข้อครั้งแรกในวัยกลางคน มักปวดที่ข้อที่ข้อนิ้วหัวแม่เท้าเป็นส่วนใหญ่ แต่อาจจะปวดที่ข้ออื่น ๆ ก็ได้ อาการปวดมักเริ่มในตอนกลางคืน และปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ จนผู้ป่วยต้องตื่นขึ้นมา ที่ข้อจะมีอาการบวม แดง ร้อนชัดเจน และเจ็บมากเวลามีการเคลื่อนไหวหรือถูกกระทบกระทั่ง สาเหตุเกิดจากกรดยูริกในเลือดไปตกตะกอนที่ข้อ ทำให้เกิดการอักเสบขึ้น ในผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาอาการข้ออักเสบจากเก๊าท์ดีขึ้นแล้ว มักจะคิดว่าหายแล้ว และไม่ได้ติดตามรับการรักษาต่อไป อาจจะกลับมามีอาการปวดข้อได้อีกเป็นระยะ ๆ ส่วนมากจะพบหลังจากการปวดครั้งแรกประมาณ 5-10 ปี ดังนั้นถ้าหากได้รับการวินิจฉัยว่า ปวดข้อจากโรคเก๊าท์ ผู้ป่วยจะต้องดูแลตนเอง ควบคุมอาหารที่อาจจะกระตุ้นให้โรคกำเริบขึ้นอีก แล้วจะต้องพบแพทย์และติดตามการรักษาเป็นระยะ เพื่อควบคุมให้ปริมาณกรดยูริกในเลือดอยู่ในระดับที่เหมาะสม    5. การปวดเมื่อยเพราะเส้นเลือดเส้นเลือด ถ้ามีการผิดปกติของเส้นเลือดแดง หรือเส้นเลือดดำก็จะทำให้เกิดอาการปวดได้ แต่ลักษณะการปวดจะแตกต่างกันไป ถ้าเส้นเลือดแดงตีบแคบลง เลือดเดินไปสู่กล้ามเนื้อไม่สะดวก จะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยที่กล้ามเนื้อนั้น ๆ ได้ การปวดจะเป็นค่อนข้างเร็ว และมักจะมีอาการจนทำให้ผู้ป่วยต้องหยุดการเคลื่อนไหว หรือการใช้งานของกล้ามเนื้อนั้น ๆ เช่น ถ้าเส้นเลือดแดงที่ขาตีบ ถ้าเดินมากกล้ามเนื้อขาต้องการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น แต่เลือดไปไม่ได้ ทำให้กล้ามเนื้อทำงานต่อไปไม่ไหว เกิดอาการเจ็บปวดจนต้องหยุดเดินและนั่งพัก หลังจากหยุดเดินสักพักอาการดีขึ้น ปวดลดลง ก็สามารถจะเดินต่อไปได้อีก  6.การปวดเมื่อที่เกิดเพราะเลือดคลั่ง และสาเหตุที่ยังไม่ทราบ                                    

อาการของโรคกลุ่มนี้ยังสามารถรักษาได้ครับ เมื่อทราบว่ามีอาการโรค รับติดต่อมาเพื่อรักษา ยินดีรับปรึกษาก่อน โทร 0823877288 ไอดีไลน์ yaforyou

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image_2021-10-28_200217.png

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ร2-1024x614.jpgThis image has an empty alt attribute; its file name is Aacontact-us-1.jpgแผนที่เดินทางพบหมอ (โปรดโทรก่อนพบ 1-3 ชม.)mapok

anigifnew

291 ตอบกลับไปที่ พากินสัน โรคติกส์ กล้ามสั่น กล้ามเนื้อกระตุก โรคลมชัก ลมบ้าหมู โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ/ปวดข้อ-ปวดตึง/ชาตามมือเท้า/เจ็บเสียวกล้ามเนื้อ/กล้ามเนื้อติดหดเกร็ง

 1. Pimnara พูดว่า:

  รบกวนสอบถามคุณหมอค่ะ เมื่อ 4 ปีที่แล้วเคยทำงานหน้าคอมเป็นเวลานานๆ มีอาการปวดเมื่อยบริเวณต้นคอถึงไหล ขยับคอมีเสียงก๊อบแกบ ปัจจุบันอายุ 39 ปีขายไอศกรีม ก็มีอาการเช่นเดิมแต่ปวดตึงราวไปถึงหลัง มีอาการชานิ้วมือ แขน ไหล่ ขา น่องสลับที่กันไป (เป็นเฉพาะข้างขวา) บางครั้งมีอาการกล้ามเนื้อน่องหรือกล้ามเนื้อหัวเข่าอักเสบ บางครั้งมีอาการคันบริเวณที่ชา ไปพบคุณหมอ คุณหมอแจ้งว่า กระดูกสันหลังต้นคอเสื่อมต้องกายภาพหรือบริหารท่าที่แนะนำและให้วิตามินบีมารับประทาน ไม่ทราบว่ามีทางเลือกไหนที่สามารถรักษาอาการนี้ให้หายหรือดีขึ้นได้บ้างคะ ขอบคุณค่ะ

 2. บี พูดว่า:

  เรียนคุณหมอ
  ดิฉันมีอาการปวดคอ หลัง บ่า ไหล เนื่องจากเส้นตึงมาก แข็งจนเป็นลำขึ้นทั้งหัวไหล่ บ่าและต้นคอ ตอนนี้ดิฉันปวดมากและทำให้ปวดศรีษะและหูอื้อเป็นบางครั้ง เสียงดังกรอบแกรบไปทั่วร่างกาย แค่หันซ้ายขวา ปิดเอวนิดหน่อยก็ดัง หัวไหล่ดังมาก ต้นคอก็ดัง เส้นตึงไปทั่วร่างกาย ไปหาหมอแล้ว หมอบอกเป็นกล้ามเนื้ออักเสบแต่ดิฉันคิดว่าหมอจัดยาแค่รักษาแค่ปลายเหตุเลยมาปรึกษาคุณหมอค่ะ.อ้อ ดิฉันปวดตามอุ้งมือด้วย หมอนวดบางคนบอกว่าต้องนวดเอาพังพืดออก หรือไม่ก็ต้องไปผ่าตัดเอาพังผืดออก…ดิฉันคิดว่ามันเริ่มเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้สรีระเปลี่ยนไปมาก กลายเป็นคนมีกล้ามใหญ่ โดยเฉพาะหัวไหล่ เหมือนไปเพาะกายเลยค่ะ.คอหนานูน เนื่องจากเส้นเอ็นตึงมากค่ะ ปวดมาก ลืมบอกคุณหมอไป ดิฉันติดมือถือและเล่นนานมากในท่าเดียวตลอดนี่คือสาเหตุใช่ไหมคะ อายุ32ปีค่ะ ขอความกรุณาคุณหมอช่วยชี้แนะแนวทางด้วยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ บี
   -เป็นอาการเส้นเอ็ดเอ็น หดเกร็ง และบวมตามโตของกล้ามเนื้อฃ
   -ใช้ยารักษาตามเว็บเพจนี้
   -เคร่งครัดข้อแนะนำ
   -งดอาหารประเภททอด และอาหารที่มีรสหวาน
   -ควรสวมผ้ายืดsupportช่วยขณะที่ทำงาน
   -ต้องการรักษา ติดต่อหมอ-พนักงาน

 3. มัลลิกา พูดว่า:

  สอบถามหน่อยค่ะ คือแขนข้างขวาหนูใช้งานไม่ได้เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ หมอบอกว่าเส้นประสาทขาด และทำการผ่าตัดแล้วแต่ก็ยังใช้งานไม่ได้ เป็นมา 10 กว่าปีแล้ว ทุกวันนี้ยังมีอาการชาที่แขนตลอดเวลา แต่เดินได้ปกติ บางวันปวดมากจนต้องลางาน ปวดทรมานมาก เหมือนมีเลือดวิ่งจากต้นแขนไหลลงมาที่ผ่ามือและมันก็หยุดและรัดอย่างแรงที่ผ่ามือ หนูต้องกลั้นหายใจ ปกติชาตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ถ้าวันใหนชามากนอนไม่หลับจะเป็น 1 วัน กะอีก1 คืน คือทรมาน มีข้อแนะนำมั้ยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ มัลลิกา
   -ใช้ยาตามนวดตามเว็บเพจนี้ จะทำให้อาการดีขึ้น
   -ต้องการใช้ยาติดต่อหมอ-พนักงาน

 4. ปวีณา เวชกิจ พูดว่า:

  คุณพ่อมีอาการปวดแขนและขา

  แขน เวลายกแขนขึ้นจะปวดชาไปที่มือและไม่มีแรงคะ

  ขาเวลาลุกจะปวดทั้งขาไม่มีแรงแต่พอเดินไปเรื่อยๆก็หายปวดแต่เดินเยอะไม่ค่อยได้เพราะปวดและต้องหยุดเดินและต้องนั่งพักคะ ถึงจะค่อยเดินแต่บางครั้งเวลาเดินๆไปก็จะล้มเพราะขาไม่ค่อยมีแรงและปวด

  อาการแบบนี้คุณหมอว่าพ่อหนูเป็นเกี่ยวกับเส้นเลือดตีบเปล่าคะ

  หนูพาพ่อไปหาหมอเอ็กเรย์กระดูก หลัง ขา ก็ปกติคะ
  กรัามเนื้อก็ปกติคุณหมอที่รพยังบอกอีกว่ากร้ามเนื้อคุณพ่อแข็งแรงกว่าหมออืก
  ประสาทสมองก็ปกติ
  ยกเว้นยังไม่ไได้ตรวจเลือดคะ
  อายุคุณพ่อ70คะไม่มีโรคประจำตัวเลย
  แต่คุณพ่อทำงานค่อนข้างหนักก่อนหน้า คือชอบตัดหญ้าใช้เครื่องเหวี่ยงๆคะและยกของหนัก
  คุณพ่อบอกพอทานคอโรฟิลแล้วดีขึ้นเลยอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำด้วยคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ปวีณา เวชกิจ
   -แนะนำใช้ยาตามเว็บเพจนี้ และควรออกกำลังกายทุกวัน อาการก็จะพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆ
   -สนใจคัวยาติดต่อหมอ-พรักงานได้

 5. ching พูดว่า:

  คุณแม่ รักษามะเร็งเต้านม หลังให้เคมีบำบัด มีอาการปวดขาค่ะ

  ปวดข้างเดียว ตอนกลางคืน
  ปวดเหมือนมีเข็มจิ้ม แล้วเป็นๆหายๆ ในช่วงตอนเย็น

  นอนก็ไม่ค่อยหลับค่ะ

  อยากทราบว่าใช่ปวดเพราะเลือดคั่ง หรืออาจเป็นมะเร็งกระดูกรึเปล่าคะ

  ช้วยหนูด้วยนะคะ เป็นห่วงแม่มาก

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ching
   -ให้ความเห็นส่วนตัว อาการปวดเหมือนเข็มจี้ น่าจะความเสื่อมของเส้นประสาท ซึ่งอาจมาจากโรคที่กำลังเป็นอยู่

 6. Patsamon พูดว่า:

  Patsamon ค่ะ
  มีอาการปวดคอบ่าไหล่แล้วปวดหัว ชาแขนขาเป็นๆหายๆ มา1ปี แพทย์วินิจฉัยmyofascial pain syndrome รักษาโดยกายภาพปะคบร้อน อัลตราซาวด์ นวดกดจุดและยืดเหยียดกล้ามเนื้อ รักษาร่วมกับฝังเข็มและนวดแผนไทย พอทุเลาบ้างแต่ก็ยังทำงานไม่ไหวค่ะ กินสมุนไพรจีนดีขึ้นนิดหน่อยค่ะ จะใช้ยานี้รักษาได้ไหมคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Patsamon
   -แนะนำลดการกินอาหารพวกแป้ง เนื้อสัตว์ และงดของหวาน พร้อมควบคุมน้ำหนักต่อเนื่อง

 7. แอน พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ ดิฉันอายุ34ปี ปวดขาเหนือหัวเข่าเวลานอน ปวดสลับทีบะข้าง ปวดมาตั้งแต่อายุ22 หาหมอที่ไหนก็ว่าข้ออักเสบ กินยาไม่หาย แต่มียาตัวนึงที่ช่วยให้หายปวดเวลานอน คือยา..ทาาดอล แต่พอยาหมดฤิทธิ์ก็ปวดเหมือนเดิม เคยเจาะเข่าพบเลือดออกที่ข้อเข่า แต่ดิฉันไม่ได้เล่นกีฬาหรือกระแทกอะไร ทำไมถึงมีเลือดออกในข้อค่ะ หมอเห็นว่าเข่าบวมเลยเจาะ แต่ก็ไม่ดีขึ้น รู้สึกท้อค่ะหมดกำลังใจ มันทรมาณมาก รักษากี่หมอก็หาสาเหตุไม่เจอ อยากรักษากับหมอ แนะนำหน่อยนะค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ แอน
   -ปัญหาโรคปวดตามข้อมาจากบกพร่องของกระจายตัวของเม็ดเลือด-การไหลเวียนโลหิต และระบบการขับของเสีย
   -แนะนำใช้ยาในเวบ ทำตามข้อแนะนำต่างๆ ออกกำลังกายเพื่อขับเหงื่อ-ระบายของเสีย และเสริมกำลังกล้ามเนื้อและข้อต่อ
   -อาการปวดเจ็บนี้จะลดลงไปตามลำดับ

 8. กันย์ พูดว่า:

  สวัสดีคะคุณหมอ
  หนูอยากทราบอาการของคุณแม่ของหนูคะ
  คุณแม่มีอาการ
  -ปวดตามขา ตั้งแต่สะโพกลงมาถึงปลายเท้า
  -ปวดหลังด้วยคะ (รู้สึกจะปวดเกี่ยวกับเส้นเอ็นคะ)
  -มือชาทั้งวัน จับอะไรก็เจ็บ (แต่คุณแม่ก็ยังฝืนทำงาน)
  -ลุกขึ้นไม่ค่อยจะได้ต้องนั่งตั้งหลักก่อนแล้วค่อยๆลกคะ
  -(คณแม่บอกว่า ท่านนอนหลับแล้วแต่ความเจ็บยังคงทำให้ท่านตื่นอยู่บ่อยครั้ง)
  คุณแม่ทำงานกับป้าคะ (อาชีพขายไก่ทอด)

  อาการแบบที่หนูเรียนให้คุณหมอทราบเป็นอาการแบบไหนคะ แล้วคุณหมอมีวิธีแนะแนวทางยังไงบ้างคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ กันย์
   -อาการของคุณแม่หนู เกิดจากระบการไหลเวียนของ และปัญหาของเลือดข้นเหนียว
   -การรักษาใช้ยาตามเว็บเพจอ และปฏิบัติตนเคร่งครัดครับ
   -ลงความเห็นควรรีบแก้ไขด่วน และหาเวลาตรวจวัดความดันโลหิต เบาหวาน ด้วย

 9. ก.ไก่ พูดว่า:

  สวัสดีคะคุณหมอ
  ขอคำปรึกษาคือ คุณแม่ปวดกล้ามเนื้อบริเวณเข่าด้านซ้าย รอบๆเข่าบริเวณขาพับบวมมันบวมแค่กล้ามเนื้อรอบๆคะ แต่ไม่ได้มีอาการปวดข้างในเข่า เวลาเดินไม่มีเสียงกร๊อบแกรบ มักปวดตอนกลางคืน สังเกตจะเป็นมากตอนนอนท่าเดียวนานๆ ต้องหาแผ่นแปะบรรเทาปวดมาทาจะรู้สึกดีขึ้น ปัจจุบันคุณแม่ออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานหลังปั่นจักรยานรู้สึกความปวดลดลง สังเกตรอบๆขาพับคุณแม่มีเส้นเลือดฝอยๆเป็นเส้นร่างแหจำนวนค่อนข้างมาก คุณแม่ไม่ได้ทำงานคะ เป็นแม่บ้าน อยากทราบว่าอาการปวดดังกล่าวมีสาเหตุจากอะไร และควรดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ก.ไก่
   -อาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณเข่าด้านซ้าย เกินสถาพของเส้นเลือดตีบตัน หรืออาจมาจากสาเหตุโลหิตข้น
   -แนะงดขนม อาหารที่รสหวาน รสเค็ม งดผักผลไม้ดองทุกชนิด แล้วยาตามเ็บเพจนี้ในข้อ3

 10. ชัยโย พูดว่า:

  ผมโยอยากถามคุณหมอว่าตอนแรกผมไปเดินหกล้มมาแล้วขาแพลง ไปหาหมอนวดก็ไม่หาย ไปเอกเรชน์ก็ไม่เป็นอะไรจะมีวิธีการรักษาให้หายป่าวครับ ผมทุกข์ทรมารมากครับ ตอนนี้ต้องใช้ไม้เท้าช่วยประมาณ 3 เดือนมีวิธีไหนจะให้หายขาดสักทีครับ เดินขึ้นบรรใดแทบไม่ได้เลย และเดินลงบรรใดก็ลำบากครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ชัยโย
   -คำตอบการรักษาอาการเจ็บปวดให้หาย หมอเขียนลงในเว็บแล้ว ในเว็บมีคำอธิบายยาที่ใช้รักษา

 11. เอกชัย ปันประสพ พูดว่า:

  ผมขอปรึกษาอาการของผมหน่อยครับคือผมมีอาการปวดหลังมากและเป็นได้ประมาณ4-5เดือนแล้วครับ อาการปวดของผม ส่วนมากจะก่อนจะลุกจากที่นอน บางครั้ง ก็ตอนผมนั่งเป็นเวลานานๆ บางครั้งปวดลงขา เดินแทบจะไม่ได้ครับ มาวันนี้ผมรู้สึกว่าจะมีอาการบวมที่หลังเท้าครับ ไม่ทราบว่าคุณหมอพอที่จะวินิจฉัยอาการของผมได้ไหมครับ และผมจะต้องรักษายังไง ขอบคุณครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ เอกชัย ปันประสพ
   -ตามอาการที่เล่ามานี้ คาดการว่ามาจากปัญหาคุณภาพของเลือด เลือดเหนียวข้นผิดปกติ
   -ตืดต่อหมอ สอบถามการักษา ค่ารักษา และวิธีการปฏิบัติตน

 12. มานพ ประสงค์เจริญ พูดว่า:

  เป็นเบาหวานและเก๊าท์รักษาโดยทานยาหมอและยาสมุนไพรจนทุเลามาระยะหนึ่ง ตอนนี้มีอาการชาปลายเท้าโดยเฉพาะนิ้วหัวแม่เท้าชาจนบางครั้งปวดจนนอนไม่ได้ รวมทั้งมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มึนศรีษะส่วนท้ายทอยเป็นมาประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้ว ไปหาแพทย์ก็จ่ายยามาให้ทานแต่ไม่ทุเลาลง ทรมาณมากโดยเฉพาะไม่ค่อยได้หลับอากปรึกษาคุณอาหมอพอมีแนวทางรักษาไหมครับช่วยแนะนำด้วยครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ มานพ ประสงค์เจริญ
   -อาการโรคที่คุณได้กล่าวมา เป็นอาการเนื่องกล้ามเนื้อเสื่อม สถาพของโลหิตเหนียวข้น และปัญหาจากโรคข้อและเบาหวาน
   -ควบคุมน้ำตาลในเลือดให้ดี
   -ควรออกกำลังกายด้วยการเดินเป็นประจำ และใช้ในยาตามเว็บไซต์นี้

 13. สาว พูดว่า:

  สวัสดีคะคุณหมอ
  พอดีสามีปวดเมื่อยหัวใหล่หลังและขาคะ
  เป็นนานแล้วคะไปนวดหรือกินยาก็ไม่หาย
  ปวดอยู่บ่อยๆ
  จะต้องรักษายังงัยกินยาตัวใหนคะ
  *สงสัยว่าเกี่ยวกับงานที่ทำใหมคะเขาสอนขับรถนั่งวันนึง7-8ชั่วโมงมานานเป็น10กว่าปีแ้ลวคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ สาว
   -คงต้องต้องรักษาด้วยตัวยาที่แสดงไว้ในเว็บเพจนี้ และทำตามข้อปฏิบัติ

 14. sanee apornram พูดว่า:

  รู้สึกร้อนแถวหน้าแข้ง หลังเท้าในช่วงเข้านอนอทุกคืน เป็นโรคอะไร รักษาด้วยวิธีใด ขอความกรุณาคุณหมอด้วย

 15. ทราย พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  หนูมีอาการ ปวดขาด้านนอกทั้งขาแต่ส่วนเท้าจะปวดด้านใน ยิ่งวันไหนนั่งหรือนอนนานๆก็จะยิ่งปวด
  แต่แปลกคือ ถ้าวันไหนได้เดินมากๆหรือยืนนานๆอาการปวดจะบรรเทาลง
  ถ้าได้นวดอาการก็จะเบาลง แต่ไม่กี่ชั่วโมงก็จะเริ่มปวดขึ้นมาอีก
  ปวดเหมือนปวดเมื่อยอะค่ะ เวลาได้นวด จะสบายมาก แต่แป๊ปเดียวก็ปวดเมื่อยเหมือนเดิมอีก
  คุณหมอพอทราบไหมคะ ว่าเป็นอะไร

 16. ทราย พูดว่า:

  ตัวยาที่คุณหมอ มีอยู่ สามารถช่วยได้มั๊ยคะ ถ้าได้ควรใช้ตัวใดบ้าง ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ทราย
   -โปรดอ่านข้อมูลการใช้ยาในเว็บเพจนี้ มีคำตอบในตัวอยู่แล้ว
   -เมื่อได้อ่านพอเข้าใจ ถ้ายังต้องการรักษาติดต่อหมอ-พนักได้

 17. ศักดิ์ แววจะบก พูดว่า:

  อาการปวดท้องเหมือนถูกถูกเข็มแทง ต่อมาปวดที่น่องขาขวา และต่อมาก็ปวดหัวไหล่ ปวดจนนอนไม่ได้เกิดจากสาเหตุอะไรครับหมอรบกวนตอบด้วยเพราะตอนนี้ปวดทรมานมาก

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ศักดิ์ แววจะบก
   -คาดว่ามาจากมีกรดยูริกมากไป (โรคลมเข้าข้อ)
   -หรืออาจมากปัญหาโลหิตข้น
   -สนใจรักษาติดต่อมาได้

 18. fang พูดว่า:

  สวัสดีค่ะหนูอายุ22ค่ะ
  เวลานั่งนานๆหรือยืนนานๆจะปวดเข่าอ่ะค่ะ
  หรือบางทีนั่งนานๆก็ปวดหลังละก็ปวดไหล่ปวดแขนค่ะ

 19. ธิติมา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  พอดีคุณพ่อมีอาการปวดข้อขาข้างซ้าย บ่อยๆค่ะ
  ปวด บวม เดินไม่ไหว พอเดินจะรู้ากเสียว แปร๊บ
  ตรงข้อขา อายุประมาณ 54 ค่ะ มันคือ นานๆเป็นค่ะ
  แต่ก็เป็นมาเรื่อยนะคะ พอเป็นทีกผ้จะเดินไม่ไหว
  โรคอะไรคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ธิติมา
   -พาพ่อไปตรวจเบาหวาน ตรวจหากรดยูริคด้วย
   -เมื่อตรวจแล้วต้องการรักษาติดต่อมาได้

 20. เอ๋ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะหนูมีปัญหาอยากจะสอบถามค่ะ พอดีหนูปวดแขนก้นไปจนถึงขาด้านขวามากเลยค่ะ หนูนั่งทำงานหน้าคอมทุกวันปวดตามข้อมือก้นและขามากๆเลยแต่ซ้ายไม่ปวดนะค่ะ นอนหรือนั่งทิ้งน้ำหนักมาทางขวามากไม่ได้เลยค่ะมันปวดมากต้องคอยนวดตามข้อบ่อยๆ ยกแขนด้านขวานานๆไม่ได้หลังเลิกงานทุกวันจะปวดจนต้องนวดอยู่แบบนี้ทุกวันเลยค่ะอยากให้อาการแบบนี้หายขาดไปค่ะเวลานอนทรมารขามักกะตุ่นจนนอนไม่ได้ค่ะรบกวนหมอช่วยหนูหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ เอ๋
   -อาการปวดเกร็งด้านขวาครึ่งซีก แขน ถึงขา
   -ใช้ยาตามเวบและควบคุมอาหารได้ อาการจะค่อยๆหายไป

 21. โอ๋ พูดว่า:

  สวัสดีคะคุณหมอพอดีว่าแฟนหนูเป็นโรคเก๊าซ์อยู่คะแต่ทำไมเขาปวดทั้งตัวเลยคะตามข้อมือไม่มีแรงเลยคะขาข้างขวาบวมเดินไม่ได้คะขยับตัวนิดนึงก้อร้องปวดตลอดเลยคะคุณหมอช่วยแนะนำหน่อยนะคะกลัวเป็นอย่างอื่นอีกคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ โอ๋
   -ใช้ยาตามเวบเพจนี้ได้ เพียงแต่ควบคุมอาการ และงดอาหารที่ห้ามอย่างเด็ดขาด จึงจะสามารถรักษาโรคนี้ได้

 22. Tangmo พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  พอดีพ่อไปนวดแผนโบรานแล้วกลับบ้านมาได้หนึ่งวันแล้วเกิดอาการปวดขาข้างซ้ายอย่างหนัก เดินแทบไม่ไหวหลังจากนั้นก็เป็นอาการเบบนี้มาได้เกือบอาทิตย์ อยากทราบว่าพ่อเป็นอะไรคะ ขอบคุณ

 23. kook พูดว่า:

  สวัสดีคุณหมอ คุณแม่มีอาการเหน็บชาและปวดขาทั้งสองข้างหนักค่ะปวดตลอดเวลาเลยตอนกลางคืนจะปวดจนบางทีนอนไม่ได้เลยค่ะคุณมียาตัวไหนรักษาหายไหมค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ kook
   -โรคนี้รักษาได้ ถ้าเข้าใจการเรื่องการรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย และใช้ยาตามเว็บเพจนี้

 24. Suwintra พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  คุณพ่อมีอาการที่ขา 1 ข้าง เป็นก้อนยุ พอยกของหนักลงมาที่น่อง มีอาการเจ็บและบวมที่ข้อ ณ ตอนนี้กดเนื้อที่ขามันหลุ่มลง เนื้อไม่สามารถขึ้นมาเหนือนเดิม มีวิธีอย่างไรในการรักษาบ้างค่ะ

  มี

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Suwintra
   -อาการแบบนี้คงต้องหยุดงานหนัก ยกของหนัก
   -ลักษณะอาการแบบนี้ค่อนข้างรักษายาก
   -แต่รักษาให้ดีขึ้นได้ โดยใช้เวลารักษาระยะยาว ฟื้นฟูสภาพร่างกายต่อเนื่อง

 25. จุฑารัตน์ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ดิฉันขอรบกวนขอคำปรึกษาเกี่ยวกับอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านใน คล้ายๆ กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง รักษามานาน ทั้งวิธีนวด และสมุนไพรประคบ ก็ยังไม่หายเลย

 26. นก พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ แม่ดิฉันเกรง ปวดตามตัว ปวดขา บีบนวดเท่าไหร่ก้อไม่ดีขึ้น ใช้แรงบีบ กด จนคนนวดปวดมือ แม่ก้อยังไม่หายปวด และแม่ก้อป่วยเป็นโรคไตด้วย ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดมาจากโรคไต หรือเป็นเพราะเรื่องอื่นคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ นก
   -เป็นเพราะเลือดข้นเกินไป ขาดความเข้าใจเรื่องการรับประทานอาหาร
   -ปล.จะรักษาติดต่อมา

 27. นะ พูดว่า:

  สวัสดีคุณหมอแม่ผมปวดกระดูกสันหลังปวดขาขาไม่มีแรงเดินไม่ได้นั่งนานจะปวดเป็นมานานแล้ว2-3ปีทานยาอะไรก้อไม่ดีขึ้นคุณหมอช่วยแนะนำหน่อยคับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ นะ
   -อาการที่เกิดขึ้นกับคุณปวดกระดูกสันหลังเรื้อรัง อาการนี้สามารถลดความเจ็บปวดลงได้
   -ใช้ยาตามเว็บเพจนี้ในข้อ3 และปรับเปลี่ยนอาหารการกิน
   -ถ้าทีความตั้งใจรักษาจริง สามารถติดต่อได้

 28. ปริม พูดว่า:

  สวัสดีคะ คุณหมอ รบกวนเรียนปรึกษานะคะ คือดิฉันมีอาการปวดที่แขน (ช่วงนี้ทำงานบ้านมากเคลื่อนไหวมือแขนตลอดเวลาค่ะ) แขนเริ่มล้า และมีอาการมือชาเวลาอยู่ในท่าเดิมนานๆ (บางช่วงก็ใช้คอมพิวเตอร์นานด้วยค่ะ) รู้สึกปวดร้าวกระดูกแขน และข้อมากๆ ค่ะ เข่าก็จะมีปัญหาเวลาลุกนั่ง (สวดมนต์นั่งสมาธิติดต่อกันมานานหลายปีค่ะ) ลุกนั่ง ลงบันไดจะปวดเข่าแล้วค่ะ … และเวลาเดินจงกรมนานๆ พอเราจะเปลี่ยนลงนั่งสมาธิ มีอาการปวดกระดูกร้าวไปทั่วตัวเลยค่ะ ต้องค่อยๆ นั่งลงช้าๆ และอาการที่เกร็งร้าวก็จะดีขึ้นค่ะ (ประวัติเคยผ่าตัดมดลูกออกค่ะ และไม่ได้ทานแคลเซี่ยมติดต่อกันเลย) ตอนนี้ก็จะเริ่มออกกำลังกายค่ะ ทำโยคะ และเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน …(ช่วงนี้รู้สึกเวลาเย็นๆ จะปวดตึงๆ ภายในบริเวณกล้ามเนื้อแถวๆ มดลูกด้วยค่ะ หรืออาจจะเป็นเพราะเดินไปมาทั้งวันเวลาทำงานบ้านคะ) รบกวนขอคำตอบจากคุณหมอด้วยนะคะ กราบขอบพระคุณมากค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ปริม
   -โรคกล้ามเนื้อเคส สามารถรักษาให้ดีขึ้น ด้วยการควบคุมอาหาร การใช้ยาตามเว็บเพจนี้ในข้อ3 และการออกกำลังกาย
   -ต้องการรักษาติดต่อมาได้

 29. Bawornrat Butt พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอลบกวนสอบถามดิฉันอย่ต่างประเทศ มีอาการชาที่ปลายเท้าถ้าเจออากาศหนาวจะชาไปทั้งขาและมือและปวดตามข้อกระดูกปวดแบบแสบร้อนไปหาหมอให้วิตามินรักษาปลายประสาทแต่ก็ไม่ดีีขึ้น จะปวดและชามากเวลาออกไปเจออากาศเย็นเย็น ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะต้องอย่เมืองหนาวค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Bawornrat Butt
   -งดไขมันLDL ผลไม้รสหวานจัด น้ำตาล อาหารผสมน้ำตาล สวมเสื้อผ้าให้หนาอบอุ่น และออกกำลังกาย เพื่อลดความหนืดของเลือด และใช้ยาตามเวบเพจนี้
   -สามารถติดต่อผ่านไลน์ได้

 30. Bawornrat Butt พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอขอบคุณมากสำหรับคำตอบ…และดิฉันมีอีกเรื่องที่จะขอคำปรึกษา.ไปหาหมอบอกว่ากระบังลมไปทับท่อปัสสาวะทำให้มีอาการปวดปัสสาวะบ่อยและขัดกินยาหมอหายบ้างไม่หายบ้างเลยขออนุญาตคุณหมอช่วยตอบด้วยนะค่ะ..และอยากทราบว่ายาชนิดใดที่เหมาะสมกับอาการชาของดิฉันเพราะตอนนี้หมอให้ฉีดวิตตามินบี12 แต่ก็ไม่ดีขึ้น…ดิฉันอย่
  ที่ตรุกีกลับไปอังกฤษแล้วจะขอสั่งยาจากคุณหมอเลยค่ะ…เพราะตอนนี้ปวดกระดูและชาตามปลายเท้าทำงานไม่ได้เลย…ขอความกรุณาด้วยนะค่ะ…ถ้าดิฉันเดินทางกลับไปไทยก็จะเดินทางไปตรวจกับคุณหมอค่ะ..ขอบคุณมากนะค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Bawornrat Butt
   -ยาที่ใช้รักษาอาการแนวนี้ คือยาในเพจนี้ข้อที่3
   -เมื่อคุณใช้ยาและควบคุมอาหารพร้อมออกกำลังกาย+สวมเสื้อผ้าให้อบอุ่น สวมถุงเท้าหนาๆ ทำอย่างเนื่องอาการต่างๆเช่นอาการชาปลายเท้าจะบรรเทาค่อยๆหายไปตามระยะเวลาการใช้ยานี้

 31. Manussanun พูดว่า:

  คุณหมอคะ พอดีว่าอยากปรึกษาว่า ตัวหนูเองตอนนี้อายุ19ปีค่ะ แต่หนูมีอาการปวดตัวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะ ทำยังไงก้ไม่หาย โดยเฉพาะต้นคอ ตึงๆอะค่ะ แล้วก้จะปวดดดดด แบบบางคืนก้นอนร้องไห้อะค่ะ ทนไม่ไหว มีเสียงลั่นก๊อกๆแก๊กๆตลอดปวดมากเลยค่ะ ชอบตึงบริเวณข้อ เส้น เอ็น อะค่ะ เป็นเพราะอะไรหรอคะคุณหมอ

 32. Pare พูดว่า:

  รบกวนสอบถามคุณหมอค่ะคือแรกๆเป็นผังผืดฉีดยาไม่ได้ผ่าตัด สักพักหลังจากนั้นมีอาการข้อมือข้อเท้าลั่น ต่อมาข้อต่างๆตามร่างกายก็ลั่นตามมาชอบเป็นเวลาพลิกตัวขยับตัวลุกขึ้นและส่วนใหญ่ตอนกลางคืน ตอนนี้เริ่มมีการปวดหลังเพิ่ม และหลังๆมาก็มีอาการปวดเมื่อยไปตามตัว ปวดเจ็บค่ะ อยากรู้ว่าเป็นอะไรรักษาหายมั้ยเกืดจากอะไร และเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงหรือเปล่าค่ะ ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Pare
   -โรคนี้สามารถรักษาให้หายหรือดีขึ้นได้ ด้วยยาตามเว็บเพจนี้ +ออกกำลังกายเป็นประจำ+และควบคุมอาหารอย่างจริงจัง
   -โรคกล้ามเนื้อติด หรือโรคกล้ามเนื้อหดเกร็ง ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆจะเป็นผลร้ายต่อสุขภาพ
   -สามารถติดต่อมาเพื่อรักษาได้

 33. อุสมัน พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอ

  ผมอายุ 51 ปี มีอาการปวดตามตัว ตามแขน ตามขา หน้าท้อง ก่อนที่จะเคลิ้มหลับ ทำให้กลางคืนนอนหลับน้อยมากหรือไม่หลับเลย นวดก็ไม่หายเพราะไม่ทราบตำแหน่งแน่นอน แต่พอตื่นมานั่งๆเดินๆอาการก็ทุเลาไปบ้าง ไม่ทราบว่าเป็นอาการของโรคอะไรครับ เป็นๆหายๆมา 4 -5 ปีแล้ว หากมียาแนะนำจะขอบพระคุณมากครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ อุสมัน
   -เป็นอาการของเลือดไหลเวียนไม่ปกติ คาดว่ามาจากปัญหาเลือดข้นผิดปกติ
   -ต้องการรักษาโดยใช้ยาตามเว็บ และควบคุมอาหารจริงจัง

 34. สวัสดีค่ะ
  แม่หนูตอนนี้อายุ50แล้วแม่ผ่าตัดใส่เหล็กดามขาประมาน20ปีได้แล้วค่ะไม่ได้ไปผ่าตัดเอาเหล็กออก ตอนนี้แม่ปวดขามากเวลาเดินบ่อยๆขาจะบวมเป่งเลยค่ะแบบนี้ทำยังไงได้บ้างค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ อาภาพร สุวรรณสังข์
   -แนะนำติดต่อมาก่อน เพื่อสอบถามลักษระอาการที่ชัดเจน

 35. Fatin พูดว่า:

  สวัสดีคะคุณหมอ คือ คุณพ่อดิฉันมีอาการอ่อนแรง เดินไม่ได้ น้ำหนักลดลง ปวดเมื่อยและชาไปทั่วร่างกาย หลายครั้งปวดศีรษะบ่อยๆ และมีอาการหนาวตลอดเวลา ไปรักษาหลายวิธีแล้วคะ แต่ไม่ทราบสาเหตุชัดเจน ประสาทตาไม่ค่อยเห็นและหูเริ่มไม่ได้ยินคะ อยากทราบว่าเปนอะไรคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Fatin
   -เคสนี้รักษาค่อยยากและต้องใช้เวลานานเป็นปีในการฟื้นฟูสถาพร่างกาย ต้องใช้การรักษาหลายวิธีร่วมกัน ควบคุมอาหาร+ เลือกอาหารที่เหมาะกับคนป่วย
   +ออกกำลังกาย +ใช้ยาตามเว็บเพจนี้ร่วมด้วย
   -ถ้าสามารถเดินทางได้แนะนำเดินทางมาพบ

 36. sudjai poonchai พูดว่า:

  ผมขอปรึกษาคับ คือผมปวดตามเส้นทั่วร่างกายมา3-4ปีได้แล้วตอนแรกๆก็ปวดเฉพาะเส้นที่เอวพอนานมาเริ่มปวดไปทั่วร่างกายทรมานมาก และในตอนนี้ก็เริ่มปวดตามข้อมื้อข้อเท้าข้อต่อนิ้วมือนิ้วเท้าเพิ่มอีก อาการแบบนี้คุณหมอพอมีวิธีไหนบ้างที่จะแนะนำบ้างครับ และจะมีโอกาศหายไหม

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ sudjai poonchai
   -สามารถรักษาให้ดีขึ้น พ้นอาการทรมานได้ คาดว่าใช้แผนการรักษาแผนที่1และแผนที่2ตามเว็บเพจนี้

 37. แอ๋ม พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  ยาที่หมอจัดให้ใช้ดีจริงค่ะ

 38. กวินตรา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ หนูมีอาการปวดไปทั้งตัว ตามกระดูกข้อต่ๆเช่น คอ ข้อมือ นิ้ว ข้อเท้า หัวเ่ข่า เอว ปวดมากจนนอนไม่ได้ค่ะ ต้องบิดตัวตลอด ต้องให้มีเสียงก๊อบ อยากถามว่าเป็นอะไรคะ เป็นมาหลายเดือนแล้ว ทรมานมากค่ะ

 39. โก๋ พูดว่า:

  สวัสดีครับท่าน
  ผมใช้ยาตามหมอแนะนำทุกอย่างครับ ได้ผลดีครับ
  มีความสุขไม่ทรมานแล้วครับ
  ขอบคุณครับ ถ้าผมมีเวลาจะขอเข้าเยี่ยมหมอนะครับ

 40. Phunupong พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  ดิฉันอายุ 36 ปีมีอาการปวดเมื่อยร่างกายมา2 เดือนแล้วค่ะและมีอาการชาแขนขา มึนหัว ตาพล่ามัวด้วยค่ะ บางทีก็ไม่มีแรงไม่ทราบว่าเป็นอะไรมากไหมคะขอคำแนะนำจากคุณหมอด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Phunupong
   -คุณสามารถใช้ยาตามเวบ แผนการรักษาที่2 และต้องควบคุมอาหาร ลดอาหารที่เป็นแป้งลง70% ไขมัน และเนื้อสัตว์ลง50%
   -ควรออกกำลังกายให้ได้เหงื่อเป็นประจำ
   -แนะนำใช้ยาหลายเดือนติดต่อกัน
   -ต้องการรักษาจริงติดต่อผ่านไลน์ได้

 41. กรัณฑรัตน์ จีรวัฒนศิลป์ พูดว่า:

  เรียน คุณหมอมานิตย์ ศรีพจน์
  ดิฉัน อายุ 30 ปี มีอาการปวดเมื่อยไหล่ด้านขวา ทานยาคลายกล้ามเนื้อแต่ไม่หาย นวดแล้วไม่หาย จะปวดมากและรู้สึกว่าแขนไม่มีแรง ในเวลาที่ใช้แรงที่แขนข้างขวา และเวลานั่งทำงานจะรูสึกตึงชาปวด และตอนนี้จะปวดเอว บั้นท้ายด้วย ค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ กรัณฑรัตน์ จีรวัฒนศิลป์
   -แนะนำใช้ยากิน+ยานวดในข้อมูลแผนการรักษาที่2 พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำในเว็บเพจนี้
   โรคเกี่ยวกับระบบกล้าม-ประสาท รักษาให้หายได้ แต่ใช้เวลารักษาอย่างต่อเนื่องหมอแนะนำ
   -สามารถติดต่อมาเข้าทางไลน์ก่อน

 42. อมรรัตน์ อินทรา พูดว่า:

  เรียนคุณหมอ ดิฉันอายุ37ปีค่ะมีอาการตอนแรกปวดต้นคอและปวดหลังค่ะอาการปวดหลังแบบร้าวลงแขนตอนนี้รู้สึกเหน็บชาที่นิวมือสักอาทิตย์ได้ค่ะหลังจากนั้น
  เริ่มเหน็บทั้งมือปกติไม่ได้ออกกำลังกายด้วยค่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ อมรรัตน์ อินทรา
   -กล้ามเนื้ออักเสบ ระบบการไหลโลหิตไม่ปกติครับ
   -ต้องการรักษาโปรดติดต่อมาได้นะครับ

 43. นันทพงศ์ พูดว่า:

  หมอ คับ ผมปวดเมื่อย ล้าๆ ต้น ขา มา2-3 อาทิตย์ แล้ว ยังไม่หาย คับ ก่อนเป็น ช่วงนั้นเล่นกีฬาฟุตบอลทุกวันคับ พอปวด ก้ เลิกเล่น ว่าจะพักไห้หาย แต่ก้ยังไม่หายซะที ผมเป็นไรรึป่าวคับ

 44. ปองพล พูดว่า:

  สวัดดีครับคุณหมอกระผมตึงๆขยับนิ้วโป้งซ้ายมันตึงๆครับพอลองบิดไปทางนิ้วชี้มันเจ็บเป็นเพราะอะไรอะคนับ

 45. ณิชา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  ถ้าอยู่ต่างประเทศจัดส่งไหมค่ะ

 46. ดาว พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอรบกวนปรึกษาอาการของสามีหน่อยค่ะ
  ก่อนหน้าสามีรักษาโรคต่อมลูกหมากอักเสบกินยาจนมีอาการเสียวบริเวณขาหลังขาหนีบ
  หมอจึงให้หยุดยาได้เพระาอาการส่วนอื่นหายแล้ว อาการเสียวขาค่อยๆหายไป จนตอนนี้เป็นอาการเมื่อยๆ แบบรำคาน ที่บริเวณขาหนีบด้านหลังแทน เป็นมานาน จะ 3 เดือนนับจากหยุดยาแล้วค่ะ แบบนี้ต้องรักษาทางไหนคะ แล้วสิ่งที่เป็นนี่เกิดจากอะไรคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ดาว
   – กินยาแคปซูลพลูคาวอย่างครับ คาดว่าต่อมน้ำเหลืองขาหนีบอักสบ
   -เช็ดทำความสะอาดบริเวณขาหนีบบ่อยๆด้วยแอลกอออล์ และกินยาครั้งละ3แคปซูล3เวลาก่อนอาหาร

 47. กรกนก พูดว่า:

  อาการที่เป็น 1.ปวดสะโพกข้างซ้ายเดินมากร้าวลงขา 2.ปวดชามือตื่นนอนมาจะปวดตามแขนมือนิ้วล๊อกพอลุกขึ้นมาทำอะไรสักพักก็จะดีขึ้นทุกวัน3.ปวดต้นคอบ่าหัว บ่อยๆ ปวดเมือยตัวไปหมด ควรรักษาอย่างไรค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ กรกนก
   -คาดว่าเป็นอาการของเลือดข้น-กล้ามเนื้อหดเกร็ง
   -ต้องการรักษาโปรดอ่านข้อมูลในเว็บ แล้วติดต่อมาครับ

 48. บิวคราบผม พูดว่า:

  คุณหมอครับยกของหนักทำให้เกิดการขับถ่ายยากเกิดจากสาเหตุอะไรครับตอนนี้ผมเป็นได้3-4ปีแล้วครับ

 49. บิวคราบผม พูดว่า:

  สวัสดีคับคุณหมอเกิดขจากจากการยกของหนัดกกกตแนนี้ตอนนี้รุสึกว่าจะถ่ายลำบากมากคับถ่ายไม่ค่ิยออกมันเกิดจากสาเหตุไรคับเป้นมานานแล้วเปนได้4-5ปีแล้วอีกอย่างครับตอนนี้แขนขาไม่มีแรงตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุข้อศอกกระแทกไปหาหมอมาหลายที่แล้วคับเขาก็ให้กินยาก็ไม่หายกินนานพอสมควร

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ บิวคราบผม
   แนะนำคุณเดินทางมาพบ คาดว่ายังมียารักษาอาการนี้ได้ครับ

 50. Praew พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ รบกวนปรึกษาอาการของคุณแม่ค่ะ คุณแม่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเวลาเดินก็เจ็บฝ่าเท้าและรู้สึกแขนขาจะมีอาการเริ่มชาเป็นระยะๆ *ประมาณ 3 ปีก่อน คุณแม่เคยฝ่าตัดเอามดลูกและรังไข่ออกทั้งหมดและทานยาฮอร์โมนเสริมตลอด อยากทราบว่าอาการพวกนี้เกิดจากการผ่าตัดหรือเปล่า? แล้วมีแนวทางรักษาแบบไหนได้บ้างค่ะ?

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Praew
   -อาการปวดฝ่าเท้า และปวดตามร่างกายในคนที่ไม่เคยได้รับการผ่าตัดก็มีอาการเช่นนี้เหมือนกัน
   สาเหตุส่วนมากเกิดจากความบกพร่องของสถาพเลือด เช่นเลือดข้น ไขมันในเลือดสูง ระบบภูมิต้านทานไม่ปกติ
   -แนะนำติดต่อมาครับ อย่างน้อยก็ช่วยแก้ไขให้อาการบรรเทาลงได้

 51. Supansa พูดว่า:

  สอบถามหน่อยค่ะ คุณแม่ป่วยเรื้อรังมานานเข้าปีที่3-4 แล้วค่ะไปหาหมอที่ไหนกินยาอะรัยก้อแค่บรรเทานิดหน่อยซื้อยาแพงๆรักษาตามโรคก้อแค่บรรเทาแต่ไม่มากพอยาหมดฤทธิ์ก้อปวดอิกบางทีถึงขั้นนอนร้องไห้เลย แกบ่นว่าปวดตามร่างกาย ข้อบ้าง เป็นทั้งตัวไปหมด เดินก้อไม่ไหว เวียนหัว เป็นลมบ่อย ไปหาบางที่บอกเป็นเก๊า บางที่ข้อเสื่อม รูมาตอยบ้าง รักษาไม่ถุกเลยค่ะควรทำยังงัยดีคะ สงสารแม่จังเลยค่ะT_T

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Supansa
   -อาการปวดปวดตามข้อทั้งตัว มีทางที่จะให้อาการดีขึ้นเป็นลำดับ
   คือต้องควบคุมอาหารอย่างจริงจัง ที่สำคัญแนะนำตรวจเลือดและขอดูผล กรดยูริค ไขมัน น้ำตาลในเลือด ก่อน
   แล้วแนะนำติดต่อมาทางไลน์ แล้วจะหมอจะช่วยแนะนำการรักษาให้ครับ

 52. อาร์ พูดว่า:

  ปวดกล้ามเนื้อต้นขาด้านขวาและเกร็งตลอดเป็นมาหลายปีแล้วคะยิ่งเจอความเย็นจะปวดมากถ้าใช้งานที่ขาข้างขวาจะยิ่งปวดเกร็งและอ่อนแรงด้วยคะ

 53. ฐา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  หนูมีอาการปวดที่ต้นคอปวดมากๆเลยค่ะและจะรู้สึกชาลงหลังฉีกบนค่ะปวดเหมือนมีใครมาบีบตลอดเวลาค่ะและจะรู้สึกมึนหัวบ่อยจากท้ายทอยค่ะและก็3-4 วันมานี้หน้ามืดเป็นประจำค่ะ ก้มก็ลำบากค่ะจะรู้สึกมึนๆตึงๆคอตลอดเลยค่ะ…จนหนูต้องเอี่ยวคอไปมาตลอดจนเป็นถามเป็นสันนิบาตรึเอียงยุได้แต่เพราะปวดร้าวมากๆเลยค่ะเลยเอี่ยวคอตลอดจนเสียบุคลิกเลยค่ะแต่พยายามไม่ทำกลายเป็นอากานเกร็งตลอดค่ะ
  ทำไงดีค่ะบางทีก็รู้สึกมึนตลอดเวลาค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ฐา
   -ควบคุมอาหาร และบริการร่างกาย พร้อมการใช้ยาตามเวบเพจนี้
   -ต้องการรรักษาติดต่อผ่านไลน์มาครับ

 54. คนรักแม่ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  แม่หนูมีอาการปวดเข่าและยิ่งกลางคืนยิ่งปวดทานยาที่หมอให้ก็ไม่หาย ไปเอ็กซเรย์ก็ปกติกระดูกค่อนข้างดีด้วย ควรทำยังไงต่อดีค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ คนรักแม่
   -สามารถใช้ยารักษาแผนที่2 ได้เลยครับ
   -ต้องการรักษาจริง โปรดติดต่อบุคคลากรมี่ระบุุในเว็บได้เลยครับ

 55. Jon พูดว่า:

  สวัสดีครับ รบกวนสอบถามหน่อยครับ
  ผมตกจากที่สูงแล้วหัวกระแทก กับพื้นปูน
  มีอาการวูบ เกร็ง แต่ไม่ถึงกับชักครับ หัวไม่แตก แต่โน ไปหาหมอได้ยามาทาน แต่ยังไม่เบา ตอนนี้มีอาการปวดต้นคอ เวียนหัวบ้านหมุน แขนขาชา เหมือนไม่ค่อยมีแรงครับ

 56. นัดดา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ชื่อนัดดดาค่ะ
  อายุ40 สูง155 หนัก55 อาการของนัดคือเจ็บตามเส้นเอ็นทั่งร่างกายเลยค่ะ จะหนักที่สุดคือบ่าไหล่ค่ะ เวลาเอามือกดตามเส้นจะสัมผัสได้ว่ามีเส้นแข็งตรงจุดนั้นและเจ็บ ปกติตรวจร่างกายประจำทุกปีค่ะ ครั้งล่าสุดเมื่อ20 กรกฎาคม2560 ทุกอย่างปกติ และก็ออกกำลังกายอาทิตย์ละ2-3ครั้ง ว่ายน้ำค่ะ บางครั้งก็วิ่งค่ะ แต่ก่อนที่จะเป็นเช่นนี้ได้ไปเที่ยวเหนือ และพายเรือคะยัค 3ชั่วโมงค่ะ หลังจากนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเลย เริ่มเจ็บตามร่างกายมาตลอด ตอนนี้ได้ไปให้หมอนวดหมดกับการนวดไปเยอะมากแล้วค่ะ แต่ก็ยังไม่ดีขึ้น อยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 57. นิษา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ตอนนี้หนูอายุ 19 ปี มีอาการปวดคอด้านขวา คอตึง มีอาการชาแขนด้านขวา และขาขวาด้วยคะ บางทีก้ปวดศรีษะด้านขวาด้วยคะ บางทีกระดูกก็ดังก็อกแก็กคะ
  ตอบ
  -แนะนำติดต่อมาโดยตรงโทรหรือไลน์มาได้ครับ

 58. nawat พูดว่า:

  สวัสดีครับ ผมมีอาการปวดคอด้านซ้ายและช่วงหลังซ้าย ร้าวลงมาถึงแขนช่วงหลังต้นแขนโดยจะนอนไม่ได้ หากมีการกดทับระยะหนึงจะปวด หายไปครั้งหนึ่งและกลับมาเป็นใหม่ เพราะอะไรครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ nawat
   -เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบ ครับ
   -ต้องการรักษาดูข้อมูลในเวบเพจนี้ แล้วติดต่อมาได้ครับ

 59. Kiattisak พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  อาการเริ่มของผมคือ ปวดหลังบริเวณเหนือก้นถึงกลางหลังครับ
  พอหลังจาก1-2วัน ผมเริ่มรู้สึกเจ็บบริเวณข้อ นิ้วมือ บางทีเหมือนมีมดกัด
  บางทีแขนชาครับ(ส่วนมากเป็นตอนนอน)
  ตอนนี้หลังปวดนิดหน่อยครับ แต่หลังเหมือนจะตึงๆ แต่อาการปวดข้อตามร่างกายยังคงอยู่นะครับ
  (อาการปวดข้อ ปวดไม่หนักนะครับ มาๆหายๆด้วยครับ)

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Kiattisak
   -อาการปวดตามข้อ กล้ามเนื้อมีหลายสาเหตุครับ
   -เมื่อคุณได้อ่านข้อมูลในเวบเพจนี้แล้ว ประสงค์จะรักษาให้หาย แนะนำติดต่อหมอทางไลน์ หรือโทร
   หมอมานิตย์
   ไอดีไลน์ yaforyou
   โทร 0823877288

 60. เรียน คุณหมอมานิตย์ ค่ะ
  ดิฉันขอเรียนสอบถามนะค่ะ พอดีลูกชายดิฉันมีอาการปวดเรื้อรังมานานค่ะประมาณตั้งแต่ ป.1 ตอนนี้ ม.2 แล้ว แต่จะเป็นอาการปวดๆ หายๆ จุดปวดก็จะปวดเปลี่ยนไปเรือยๆนะค่ะ คือ บางทีข้อเท้า
  บางทีเข่า บางทีก้นกบ ตอนเป็นแรกๆ ดิฉันก็พาไปตรวจเลือดและเอกซเรย์แต่ก็ไม่เจออะไร ตรวจเลือดเขาก็แค่บอกว่ามีเชื้ออักเสบนิดหน่อยแล้วก็ให้ยาแก้อักเสบกับยาแก้ปวดมากิน แต่ตอนนี้เขาโตแล้วยังไม่ได้ไปตรวจใหม่ค่ะ แต่อาการก็จะเป็นแบบนี้คือเป็นๆ หายๆ แต่ช่วงหลังๆ พอเขาปวดมากๆ เขาจะเดินเขย่งทำให้เดินผิดรูปเพราะเขาจะเกร็งๆ แบบว่าเช่น เขาปวดขาข้างซ้าย เขาก็จะพยายามไม่ใช้ขาด้านซ้ายเลย ทำให้ขาขวาใช้งานหนัก เวลาเดินก็เขย่งเท้า ทำอย่างนี้เรื่อยไปดิฉันจึงเรียนปรึกษาว่าควรรักษาแบบไหนค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ แสงเดือน บุญมี
   อาการของลูกชายที่เล่าให้หมอทราบนี้ หมอมีความมั่นใจว่ายังรักษาได้
   ขอเพียงคนไข้ปฏิบัติตาม และใช้ตามข้อแนะนำ นะครับ
   -โปรดติดต่อหมอได้เลยครับ โทร/ไลน์ 0823877288

 61. วรรณกร พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ หนูอยากจะเรียนถามถึงอาการที่เป็นตอนนี้ค่ะ..คือกล้ามเนื้ออักเสบช่วงเปวดช่วงเท้าขึ้นมาน่องและหน้าขาค่ะที่แขน
  มีอาการนิดหน่อยค่ะหาหมอคลินิกทั้งฉีดยาทั้งทานยาไม่หายขาดค่ะวัน
  ไหนหนูเดินไกลหิ้วของหนักจะกลับมาปวดมากวันไหนไม่ได้ออกไปไหนไม่มีอาการค่ะแบบนี้หนูควรไปรักษาที่ไหนคะจะไปคลินิกอีกก็กลัวไม่ได้ผลค..ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ วรรณกร
   -คนไข้เคสนี้ หมอต้องสอบถามอย่างละเอียดครับ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในแนะนำเพื่อการรักษาต่อไปครับ
   -ดังนั้นหมอจึงขอให้คนไข้โทรหรือไลน์มาคุยกับหมอโดยตรง
   โทร/ไลน์ 0823877288

 62. รัตติกาล พูดว่า:

  ผมอายุ35ครับ เคยเข้าเฝือกที่เข่าและมีอาการเอ็นหัวเข่าเสื่อมข้างซ๊าย เวลายืนตัวตรงจะยืนน้ำหนักไม่เท่ากัน เวลานั่งหลังจะงอมาก พยายามตั้งตัวตรงกลายเป็นปวดสันหลังจนตัวแอ่น ผมน้ำหนัก95สูง175 เวลาหายใจตอนนั่งเหมือนมันไม่สุด ไม่ลึก กล้ามเนื้อรู้สึกไม่ฟิต หลังๆมาจะมีอาการปวดหลังมากๆในเวลานั่งขัดสมาธิ ร้าวไปถึงหัวเข่า(ข้างซ้ายที่เสื่อม) มันทำให้ผมต้องขยับตัว บ่อยๆ เปลี่ยนท่านั่งบ่อยๆ เพื่อให้อาการปวดตึงร้าวมันหายไป อยากจะถามหมอดังนี้ครับ
  ผมสามารถออกกำลังกายเบาๆเพื่อสร้างความเเข็งเเรงได้ไหมครับ
  ผมต้องปรับเรื่องอะไรบ้างในชีวิตประจำวันครับ
  ขอคำแนะนำครับถ้าต้องใช้ยารักษา

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ รัตติกาล
   -ควรได้รับการภาพ หรือนวดแผนไทย ร่วมกับการได้ยาช่วยอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย
   -หากต้องใช้ยาโปรดติดต่อหมอได้ โทร หรือไลน์ 0823877288

 63. อร พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ ดิฉันรู้สึกเสียวตามร่างกาย ต้องคอยพริกตัวเกร็งกล้ามเนื้อตลอดเวลา โดยเฉพาะตอนนอน ทำให้รู้สึกรำคาญและนอนไม่หลับ เกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ? ขอบคุณค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ อร
   การสื่อประสาทไม่ปกติครับ ซึ่งอาจเป็นที่มาของโรคร้ายได้ครับ
   ต้องการรักษาโปรดติดต่อ โทร หรือไลน์ 0823877288

 64. ชิดชนก. เพ็ญสละพันธ์ พูดว่า:

  เป็นโรคปวดเนื้อปวดตัวทั้งตัว. แต่เวลานั่งหรือนอนจะไม่ปวด. แต่จะปวดตอนลุกขึ้น
  หรือยื่นมือไปหยิบของจะปวดมาก เป็นมา 3 สัปดาห์แล้ว
  ไปหาหมอที่ รพ.มา 2 คนแล้ว. หมอให้แต่ยาแก้ปวดมาเท่านั้น
  ดิฉันเป็นโรคมะเร็ง. (เป็นมะเร็งผิวหนัง,มะเร็งปอด,มะเร็งตับอ่อน,มะเร็งต่อมน้ำลาย)พึ่งให้คีโมมา 4 ครั้ง. ตอนนี้หยุดมา 2 เดือนกว่าๆแล้ว. ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการให้คีโมหรือเปล่า. เคยถามหมอมะเร็งว่าปวดเนื้อปวดตัวมันเป็นโรคอะไร. หมอบอกไม่รู้

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ชิดชนก. เพ็ญสละพันธ์
   ติตต่อปรึกษาก่อนได้ครับ
   โทร 0823877288 หรือ ไลน์ yaforyou

 65. drmanit พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  หนูเอาลูกชายมีอาการปากขยับ ตาขยิบ เปล่งเสียงตะกอก มารับการรักษาจากหมอเวบไซต์ต่อเนื่อง
  มา3เดือน เป็นปกติแล้ว หายจริงค่ะ
  ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ

 66. กร พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ลูกชายผมเคยป่วยเป็นติกส์ สะบัดหน้า ถี่ๆทั้งวัน มาหายจากอาการแบบนี้ เพราะ น้ำออกซิเจน ตราอ๊อกซี่ของหมอมานิตย์ เรื่องไม่น่าเชื่อผมต้องเชื่อ ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้ไม่เชื่อ ลองเชื่อบ้างก็ดีครับ ไม่ได้เสียหายอะไร

 67. Jo พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  พี่สาวผมเป็นลม วูบบ่อย มาหายกับหมอเว็บไซต์นี้ครับ
  ขอบคุณหมอมากๆครับ

 68. อาร์ค พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  พ่อผมเป็นโรคพากินร์สัน มานานหลายปี มาหายป่วยกับหมอเวบไซต์นี้ครับ
  ผมขอขอบคุณหมอในเว็บไซตืนี้อย่างมากที่ทำให้พ่อผม หายจากอาการร้ายๆได้

 69. กรม พูดว่า:

  เรียนคุณหมอที่นับถือ
  เนื่องจาก เพื่อนผมเคยป่วยมะเร็งผิวหนัง หายป่วยจากยาคุณหมอ เพื่อนได้แนะนำให้มารักษากับคุณหมอ ผมไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นรักษากับคุณหมอทางไหน ผมอยู่จังหวัดครับ ผมพร้อมรักษาครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.