พากินสัน โรคติกส์ กล้ามสั่น กล้ามเนื้อกระตุก โรคลมชัก ลมบ้าหมู โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ/ปวดข้อ-ปวดตึง/ชาตามมือเท้า/เจ็บเสียวกล้ามเนื้อ/กล้ามเนื้อติดหดเกร็ง

loอาการปวดมื่อยตามร่างกาย เทียบเคียงโรคในตำราแพทย์แผนไทย เช่น โรคกระษัยเส้น (อาการปวดเมื่อยเป็นๆหาย ทรมาน)  โรคในกองลม ลมเข้าเส้น ลมจับโปง(ข้อบวม) ธาตุลมพิการ ลมเข้าเส้น เส้นพิการ ลมอัมพฤก เป็นต้น ในบุคคลที่อายุมากกว่า32ปี จะพบปัญหามากคือโรคปวดเมื่อยข้อ กล้ามเนื้อ เพราะวาโยธาตุเสื่อม หมายถึงลมในร่างกายพัดพาเลือดลม ไปไม่ทั่วธาตุต่างๆที่องค์ประกอบของร่างกาย ในปัจจุบันจะพบว่าอาหารการกิน เป็นสาเหตุหลักๆ ส่งผลให้เกิดโทษต่อร่างกาย คือเลือดมีความข้นเหนียว

ข้อมูลโรคปวดเมื่อย6ข้อในแนวทางปัจจุบัน  1.การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อทำงานมากในบางตำแหน่ง ทำให้เกิดความล้าหรือเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่ ส่วนใหญ่อาการปวดแบบนี้จะปวด ๆ เมื่อย ๆ ในบริเวณของกล้ามเนื้อที่มีปัญหา มักพบที่ศอกหลังและเอวเป็นส่วนใหญ่ และมักจะเป็นผลมาจากการอยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง ที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน ๆ เช่น นั่งก้มหลังมากเกินไป อาจจะเพราะมีความเคยชิน หรือหลังโกงจากกระดูกสันหลังทรุด กล้ามเนื้อหลังบางส่วนมีการหดเกร็งมากกว่าปกติ ทำให้ปวดได้ สาเหตุที่พบบ่อยอีกประเภทหนึ่ง คือ ท่านอนที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้หมอนสูงเกินไป ทำให้คอเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าปกติ ที่นอนนิ่มเกินไป พอลงไปนอนที่นอนยุบตัวลง ทำให้กระดูกสันหลังอยู่ในลักษณะโก่งงอเป็นเวลานาน พอตื่นขึ้นมาจะรู้สึกเมื่อย และในทางกลับกันถ้าใช้ที่นอนแข็งเกินไป และนอนหงายเป็นส่วนใหญ่ กระดูกสันหลังส่วนเอวจะมีการแอ่นตัวผิดปกติ เพราะส่วนก้นและสะโพกก้นติดกับพื้น หนุนให้ส่วนเอวแอ่นขึ้นทำให้ปวดหลังได้เช่นกัน การยกของหนักโดยใช้ท่าที่ไม่ถูกต้อง ก็ทำให้เกิดการปวดเจ็บที่กล้ามเนื้อได้ จึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการยกของเป็นพิเศษ   2. อาการปวดเส้นเอ็น พบบ่อยบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวข้อมาก ๆ เช่น บริเวณไหล่ ศอก ข้อมือ ส้นเท้า เอ็นร้อยหวาย เกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นในบริเวณนี้ และถ้าไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม อาจจะทำให้เกิดความพิการต่อไป เช่น ไหล่ติด ยกแขนไม่ขึ้น ทำให้ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามที่ควรจะเป็น                                                                                3. อาการปวดจากเส้นประสาท ทำให้มีอาการปวดแสบ และร้าวไปตาม เส้นประสาทนั้น ๆ ถ้ามีอาการมาก อาจจะทำให้กล้ามเนื้อที่เลี้ยงด้วยเส้นประสาทนั้นอ่อนแรงลง ถ้าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขาถูกกด อาจจะทำให้เดินลำบากได้ ตำแหน่งที่พบบ่อยคือที่บริเวณกระดูกคอ เกิดขึ้นจากกระดูกสันหลังบริเวณคอเสื่อม มีแคลเซียมมาเกาะ และกดลงไปที่เส้นประสาทที่ออกจากช่องระหว่างกระดูกคอ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดที่คอ ไหล่ และอาจจะปวด ลงไปที่แขน และมือ ส่วนใหญ่มักจะมีอาการที่คอด้านใดด้านหนึ่ง บางรายถ้าเป็นมากอาจจะเป็นทั้ง 2 ด้านก็ได้ นอกจากที่คอแล้ว บริเวณหลัง เอว ก็เกิดอาการนี้ได้บ่อยเช่นกัน ส่วนมากเกิดจากการยกของหนัก ในท่าที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ส่วนของกระดูกสันหลังที่เรียกว่า หมอนรองกระดูก ซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง 2 อัน เคลื่อนออกมาจากตำแหน่งเดิม มากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียง ผู้ป่วยจะเกิดอาการปวดหลังอย่างมาก และส่วนใหญ่จะเป็นแบบเฉียบพลัน จะมีอาการปวดร้าวไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง อาการปวดที่รุนแรงจนถึงขั้นต้องนอนพักหลาย ๆ วัน   4. ปวดข้อต่อ ข้อพับผู้สูงอายุเป็นโรคข้อได้หลายโรค ที่เจอบ่อยได้แก่ข้อเสื่อม ส่วนมากมักพบที่หัวเข่า โดยเฉพาะในรายที่อ้วนมาก หรือในคนที่ทำงานแบกหาม ต้องแบกของน้ำหนักมาก ๆ นาน ๆ ทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกติ ผู้ที่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อย ๆ หลาย ๆ ครั้ง และขึ้นลงอย่างรุนแรง (วิ่งหรือกระโดดลง) ทำให้กระดูกอ่อนในข้อเข่าเสื่อมมากกว่าปกติ เมื่ออายุมากขึ้นจะเกิดอาการปวดข้อได้ ลักษณะการนั่งของคนไทยที่นิยมนั่งกับพื้น โดยการนั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิหรือนั่งยอง ๆ มีการพับงอของหัวเข่าอย่างมาก เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อรอบเข่า มีการยืดผิดปกติ และในช่วงที่มีการงอเข่ามาก ๆ เลือดจะมาเลี้ยงเข่าไม่สะดวก ทำให้หัวเข่าไม่แข็งแรง และเกิดปัญหาในเวลาต่อมาได้ นอกจากนี้ที่บริเวณหัวเข่าแล้ว ข้อเสื่อมบริเวณนิ้วมือก็พบได้ไม่น้อยเช่นกัน จะมีอาการปวดและข้อบวมโตกว่าปกติ ที่ข้อนิ้วมือส่วนปลายเกือบทุกนิ้ว ส่วนมากมักพบในสตรี คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใช้มือมากเช่น ซักและบิดผ้า เป็นต้น                             การปวดข้อที่เกิดจากสาเหตุอื่นได้แก่ จากโรคเก๊าท์ การติดเชื้อในข้อ และโรคข้อชนิดอื่น เช่น รูมาตอยด์ เป็นต้น ผู้ป่วยโรคเก๊าท์ส่วนใหญ่ มักจะเริ่มปวดข้อครั้งแรกในวัยกลางคน มักปวดที่ข้อที่ข้อนิ้วหัวแม่เท้าเป็นส่วนใหญ่ แต่อาจจะปวดที่ข้ออื่น ๆ ก็ได้ อาการปวดมักเริ่มในตอนกลางคืน และปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ จนผู้ป่วยต้องตื่นขึ้นมา ที่ข้อจะมีอาการบวม แดง ร้อนชัดเจน และเจ็บมากเวลามีการเคลื่อนไหวหรือถูกกระทบกระทั่ง สาเหตุเกิดจากกรดยูริกในเลือดไปตกตะกอนที่ข้อ ทำให้เกิดการอักเสบขึ้น ในผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาอาการข้ออักเสบจากเก๊าท์ดีขึ้นแล้ว มักจะคิดว่าหายแล้ว และไม่ได้ติดตามรับการรักษาต่อไป อาจจะกลับมามีอาการปวดข้อได้อีกเป็นระยะ ๆ ส่วนมากจะพบหลังจากการปวดครั้งแรกประมาณ 5-10 ปี ดังนั้นถ้าหากได้รับการวินิจฉัยว่า ปวดข้อจากโรคเก๊าท์ ผู้ป่วยจะต้องดูแลตนเอง ควบคุมอาหารที่อาจจะกระตุ้นให้โรคกำเริบขึ้นอีก แล้วจะต้องพบแพทย์และติดตามการรักษาเป็นระยะ เพื่อควบคุมให้ปริมาณกรดยูริกในเลือดอยู่ในระดับที่เหมาะสม    5. การปวดเมื่อยเพราะเส้นเลือดเส้นเลือด ถ้ามีการผิดปกติของเส้นเลือดแดง หรือเส้นเลือดดำก็จะทำให้เกิดอาการปวดได้ แต่ลักษณะการปวดจะแตกต่างกันไป ถ้าเส้นเลือดแดงตีบแคบลง เลือดเดินไปสู่กล้ามเนื้อไม่สะดวก จะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยที่กล้ามเนื้อนั้น ๆ ได้ การปวดจะเป็นค่อนข้างเร็ว และมักจะมีอาการจนทำให้ผู้ป่วยต้องหยุดการเคลื่อนไหว หรือการใช้งานของกล้ามเนื้อนั้น ๆ เช่น ถ้าเส้นเลือดแดงที่ขาตีบ ถ้าเดินมากกล้ามเนื้อขาต้องการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น แต่เลือดไปไม่ได้ ทำให้กล้ามเนื้อทำงานต่อไปไม่ไหว เกิดอาการเจ็บปวดจนต้องหยุดเดินและนั่งพัก หลังจากหยุดเดินสักพักอาการดีขึ้น ปวดลดลง ก็สามารถจะเดินต่อไปได้อีก  6.การปวดเมื่อที่เกิดเพราะเลือดคลั่ง และสาเหตุที่ยังไม่ทราบ                                    

อาการของโรคกลุ่มนี้ยังสามารถรักษาได้ครับ เมื่อทราบว่ามีอาการโรค รับติดต่อมาเพื่อรักษา ยินดีรับปรึกษาก่อน โทร 0823877288 ไอดีไลน์ yaforyou

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image_2021-10-28_200217.png

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ร2-1024x614.jpgThis image has an empty alt attribute; its file name is Aacontact-us-1.jpgแผนที่เดินทางพบหมอ (โปรดโทรก่อนพบ 1-3 ชม.)mapok

anigifnew

289 Responses to พากินสัน โรคติกส์ กล้ามสั่น กล้ามเนื้อกระตุก โรคลมชัก ลมบ้าหมู โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ/ปวดข้อ-ปวดตึง/ชาตามมือเท้า/เจ็บเสียวกล้ามเนื้อ/กล้ามเนื้อติดหดเกร็ง

 1. ่may says:

  หนูขอคำปรึกษาหน่อยนะคะ พอดีคุณแม่สามีปวดขาค่ะ อาการเริ่มแรกท่านจะปวดที่สะโพกก่อนแล้วก็ชาไปที่ขา พอพาไปหาหมอคุณหมอท่านก็แจ้งมาว่าแม่กระดูกบาง และน้ำมันหล่อลื่นแห้ง ท่านก็เจ็บมาเรื่อย ๆ จะได้หนึ่งปี ท่านปวดมาก ๆ น้องสามีก็จะฉีดยาแก้ปวดให้(น้องสามีเป็นพยาบาลค่ะ) แต่เมื่อประมาณสิบวันที่ผ่านมานี้อาการของท่านจากที่ปวดสะโพกแล้วชาไปถึงขา กลายมาเป็นว่าเจ็บที่หัวเข่าแทนค่ะ แม่บอกว่าปวดมากตอนกลางคืนนอนไม่ได้ รู้สึกเหมือนเข็มร้อย ๆ มาแทง ขอรบกวนด้วยค่ะ ด้วยความเคารพ

  • drmanit says:

   หมอขอแสดงความเห็นว่า มีกรดยูริคมากในข้อ มีอาการคล้ายเข็มหลายแท่ง มาทิ่มแทง และคาดว่ามีอาการของข้อเสื่อมด้วยครับ
   แนะนำรับประทาน พร้อมทาถูนวดด้วยบาล์มเป็นประจำ คลิกดูตามลิ้งค์นี้ https://doctorforyou.biz/?page_id=3816

 2. เอช says:

  สวัสดีครับคุณหมอมานิตย์
  พอดีดูในเวป อยากเรียนถามเรื่องกล้ามเนื้อเอกเสบ ตัวผมมีอาการ ปวดหลังจุกๆๆ ได้รักษามาเกือบปีแล้ว หมอตรวจมีนิ่วและได้สลายด้วยเสียงมาเกือบเดือนแล้ว ตอนนี้ยังมีอาการจุกๆ ยิ่งเดินมากจุกมีเหงือออกที่ศรีษะมากแล้วรู้สึกจะวูบๆ จุกๆ ไม่รูเป็นเป็นอะไร อยากปรึกษาคุณหมอมานิตย์

  • drmanit says:

   ตอบคุณเอช
   อาจมีอาการอักเสบที่ไตหรือบริเวณไกล้เคียง
   เปลี่ยนแนวทางรักษามาทางนี้บ้างก้ได้ครับ

 3. ต่าย says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  ไม่ได้ออกกำลังกายเลยค่ะ ไม่ได้ทำงานหนักด้วย เป็นรีเซฟชั่นโรงแรมค่ะ เวลานอนชอบนอนตะแคง และนอนขดตัวค่ะ แต่ที่นอนก็นุ่มอยู่ค่ะ เป็นเพราะนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆด้วยรึเปล่าคะ เมื่อสองปีที่แล้วเคยเข้าโรงบาลนอนตั้งสามคืนค่ะ หมอบอกว่าข้อเข่าอักเสบ เป็นเพราะขาดวิตามินรึเปล่าคะ? หรือเป็นเพราะร่างกายเราไม่แข็งแรงคะ เพราะว่าจะชอบป่วยอยู่บ่อยๆ เป็นนู่นเป็นนี่ประจำค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณต่าย
   เป็นเพราะการนั่งนาน ขาดบริหารร่างกาย และระบบการไหลเวียนของไม่สะดวก ทำให้เลือดน้ำเหลืองคั่งค้างขาดการไหลเวียน
   ควรเสริมยาสมุไพร และยาทากระตุ้นการไหลเวียน ตามคำแนะนำในเวบเพจนี้ครับ
   โทรมาปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 4. เก่ง says:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  ขอรบกวนสอบถามครับ พอดีว่าแม่ผมมีอาการปวดขาแล้วชาจนเป็นตะคริว

  อยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วควรแก้อย่างไร

  • drmanit says:

   ตอบคุณเก่ง
   ตะคริวเป็นเพราะเอ็นกล้ามเนื้อหดเกร็ง สาเหตุสำคัญคือการไหลเวียนของโลหิตติดขัด หรืออาจเป็นเพราะเลือดคั่งขาดการไหลเวียน
   รักษาได้ครับ ตามที่เวบเพจนี้ระบุการรักษาไว้
   โทรมาปรึกษาก่อนได้ครับ

 5. โน๊ต says:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  ด้วยกระผมนายอำนาจ อายุ 36 ปี มีอาการกล้ามเนื้อกระตุกที่คอ และไหล่ โดยมีโรคแทรกซ้อน คือโรคภูมิแพ้ อาการกล้ามเนื้อกระตุกที่คอ และไหล่ เป็นมาระยะเวลา 18 ปีแล้ว ภูมิแพ้ เป็นมาตั้งแต่เด็ก และมีการตัดต่อมทอลซินออกแล้ว ทั้งนี้อยากจะหายจากอาการดังกล่าว ทางคุฯหมอพอจะมีทางรักษาให้หายหรือพอจะทุเลาบ้างไหมครับ

  • drmanit says:

   อาการแก้กล้ามเนื้อกระตุก สามารถแก้ไขได้ครับ
   โทรมาปรึกษาได้เลยครับ

 6. นัน says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ ดิฉัน ชื่อ นันค่ะ ตอนนี้ ดิฉันมีอาการ ปวดบริเวณสะโพกขวาและร้าวลงไปที่ขาค่ะ เป้นมาประมาณ 3 อาทิตย์แล้ว ตอนแรกไปพบแพทย์ และเอกซเรย์ แต่ไม่มีอะไรผิดปกติกับกระดูก ค่ะ หมอวินิจฉัยว่าเป้นกล้ามเนื้ออักเสบ โดยให้ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ปวด ยาสำหรับทา และ ยาลดกรดในกระเพาะ ค่ะ แต่อาการไม่ดีขึ้นเลย อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ ประมาณว่าอยากหายเลย ไปนวดคลายเส้น โอ๊ะโอ… 1 ชั่วโมง แทบแย่ หนักกว่าเดิม เลยให้เค้าประคบให้ ก้รู้สึกดี น่ะ แต่อาการเบา ๆ ลงบ้าง ต่อมา 2 วันก้อ เป็นอีก ระหว่างที่เป้น ก้มีออกกำลังล้างแต่ไม่หนักค่ะ วันนี้มีโอกาสได้เข้าในข้อความที่โพสต์ไว้ค่ะ จึงขออนุญาต สอบถามคุณหมอดังข้างต้นค่ะ ว่าถ้าอยากหายขาดจะต้องรักษายังไง และข้อควรระวังที่ไม่ให้เป้นอีก ทรมารมากค่ะ บางวันยังเดินไม่ตรงเลย ก้อขำตัวเองเหมือนกัน ขอแสดงความนับถือค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณนัน
   โรคกล้ามเนื้ออักเสบ เกิดจากการคั่งของเลือดในมวลกล้ามเนื้อ
   ทำให้เกิดอาการปวดครับ มีทางรักษาได้ผล แต่ควปฏิบัติตยตามคำแนะนำการใช้ยา พร้อมออกกำลังแบบเบาไปก่อน หมั่นยืดกล้ามเนื้อด้วยท่าบริหารหลายท่าครับ
   -รับประทาน และทายาตามสูตรที่เขียนในเว็บเพจนี้ครับ
   ปรึกษาก่อนได้ครับ

 7. นุ says:

  สวัสดีครับคุณหมอมานิตย์
  ผมนุ พอดีดูในเวป อยากเรียนถามเรื่องกล้ามเนื้อเอกเสบ ตัวผมมีอาการ ปวดหลังจุกๆๆ ได้รักษามาเกือบปีแล้ว หมอตรวจมีนิวและได้สลายด้วยเสียงมาเกือบเดือนแล้ว ตอนนี้ยังมีอาการจุก ยิ่งเดินมากจุกมีเหงือออกที่ศรีษะมากแล้วรู้จะวูบๆ จุกมาก ไม่รูเป็นเพราะกล้ามเนื้อรึเปล่า อยากปรึกษาคุณหมอมานิตย์ ต้องขอบคุณคุณหมอที่มารบกวน

  • drmanit says:

   ตอบคุณนุ
   ไม่น่าเป็นอาการจากกล้ามเนื้อครับ
   แนะนำไปตรวจไทรอยด์ ตรวจไต ตับ ลำไส้ ครับ
   ถ้าต้องการรักษาแก้อาการให้ติดต่อเข้ามาครับ

 8. อิน says:

  สวัสดีค่ะ
  มีอาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูก ปวดขา ปวดแขน ปวดหลังเป็นประจำ ปวดหลังมาก มีเสียงกระดูกลั่นตามข้อมือ ข้อเท้า กระดูกคอ กระดูกสันหลัง และตามนิ้วมือ เป็นเพราะอะไร สามารถรักษาอาการปวดได้ไหมค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณอิน
   แนะนำเบื้องต้นคือ
   -ถ้าอาชีพของคุณต้องนั่งนานไปหรือต้องทำงานหนัก ต้องแบ่งเวลาบริหารร่างกายเป็นระยะๆ
   -ถ้ามีอาการท้องอืด มีลมในท้องมาก ต้องงดอาหารรสจัด และย่อยยาก งดดื่มน้ำอัดลม
   -ออกกำลังกาย 20-40 นาที
   -ใช้ยาช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด และลดอาการอักเสบตามกล้ามเนื้อ และข้อ (ข้อนี้ปรึกษาก่อนได้เชิญติดต่อเข้ามาครับ)

 9. says:

  สวัสดีครับ
  ผมเป็นคนใช้โน๊ตบุ๊คทำงานบ่อยคร้ั้ง ช่วงแรกอาการที่เป็นคือปวดตรงคอ กล้ามเนื้อคอเกร็งและจะเป็นเฉพาะเวลาใช้คอม แร้วอาการเริ่มรุนแรงจนต้องไปฝังเข็มซึ่งก็หายแค่ชั่วคราว แล้วช่วงหลังอาการหนักขึ้นถึงขั้นไม่ว่าจะเล่นคอมหรือไม่เล่น แค่นั่งเฉยๆ ก็มีอาการคอเกร็ง ปวดตรงสะบัก ไหล่ และมีอาการเหมือนหายใม่ออก ช่วงหลังนี่เหมือนจะปวดตรงไขสันหลังและลามไปทั่ว หัวหน้าที่ทำงานแนะนำให้ไปนวดแผนไทยก็แล้ว กินยาก็แล้วอาการไม่ดีขึ้น อยากรบกวนคุณหมอว่า 1) ถ้าต้องรักษาให้หายขาดทำได้ไหม และราคาแพงไหม (เพราะผมรักษา2) ผมมี search จาก google เกี่ยวกับวิธีการรักษาของโรคนี้เขาบอกต้องแก้ที่จุดกดเจ็บให้หายขาดเช่นให้ยาควบคู่การฝังเข็ม ยังไงรบกวนคุณหมออบอีเมล์ให้ด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ปล.ถ้าอีเมล์นี้ถูกส่งผิดประการใด ต้องชออภัย มา ณ ที่นี้ด้ววย

  • drmanit says:

   ตอบคุณส
   ผมเป็นคนใช้โน๊ตบุ๊คทำงานบ่อยคร้ั้ง ช่วงแรกอาการที่เป็นคือปวดตรงคอ กล้ามเนื้อคอเกร็งและจะเป็นเฉพาะเวลาใช้คอม แร้วอาการเริ่มรุนแรงจนต้องไปฝังเข็มซึ่งก็หายแค่ชั่วคราว แล้วช่วงหลังอาการหนักขึ้นถึงขั้นไม่ว่าจะเล่นคอมหรือไม่เล่น แค่นั่งเฉยๆ ก็มีอาการคอเกร็ง ปวดตรงสะบัก ไหล่ และมีอาการเหมือนหายใม่ออก ช่วงหลังนี่เหมือนจะปวดตรงไขสันหลังและลามไปทั่ว หัวหน้าที่ทำงานแนะนำให้ไปนวดแผนไทยก็แล้ว กินยาก็แล้วอาการไม่ดีขึ้น : (หมอ)อาการของโรคกล้ามเนื้ออักเสบชนิดรุนแรง มีเลือดตกค้างในกล้ามเนื้อมาก และปล่อยไว้นานๆจะเสี่ยงต้อกล้ามเนื้อตายครับ การรักษาให้ได้ผลดีคือรับประทานทานยาสมุนไพรและ opc บาล์ม +วิตามิน+นวดไทยเป็นบางครั้ง

 10. เล็ก says:

  เรียนคุณหมอค่ะ
  คุณแม่ป่วยเป็นรูมาตอยด์มาหลายปีแล้วคะและตอนนี้รักษาอาการโดยการกินยาของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งคะ แต่รู้สึกกังวลมากๆเพราะคุณแม่ร้องปวดตลอดทั้งวันเลยค่ะ กินยาแก้ปวดอยู่ตลอดเวลา. เลยอยากจะขอคำแนะนำจากคุณหมอว่ามียาที่จะช่วยโรคนี้ได้มั้ยคะ
  ช่วยคนแก่ๆสักคนนะค่ะ ขอขอบพระคุณมากคะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณเล็ก
   มียาฃ่วยลดอาการปวดตามข้อครับ
   ติดต่อเข้ามารักษาครับ

 11. กุ้ง says:

  สวัสดีค่ะ
  หนูไปหาหมอที่โรงพยาบาล หมอบอกว่า เป็นโรคปลายประสาทเสื่อม ส่วนหมออีกโรงพยาบาลหนึ่ง หมอบอกว่า เป็นโรคปลายประสาทอักเสบ สับสนไม่รู้ว่าเป็นอะไร มีอาการ ชาบริเวณศรีษะและใบหน้าค่ะ รับประทานยาตามที่หมอท่านจัดให้มาแต่ไม่ดีขึ้นค่ะ ช่วยรักษาได้ไหมค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ
   โรคหนึ่งโรคอาจเรียกชื่อต่างกันบ้าง ไม่ใช่ปัญหาครับ การรักษาให้หายเป็นปกติเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
   โรคปลายประสาทเสื่อมจากการอักเสบ สามารถรักษาได้
   ปรึกษาก่อนได้ครับ

 12. Dee says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  หนูมีอาการปวดเมื่อยตามตัวสะสมมาหลายปี ลักษณะทำงานนั่งอยู่หน้าคอมฯ
  อาการเริ่มจากปวดหลังก่อนและก็ไปนวดแผนโบราณก็ไม่หายหรือจะเกิดการอักเสบจากการนวดหรือเปล่า? แต่ไปหาหมอแผนปัจจุบันก็บอกว่าเป็นอาการที่เป็นกันทั่วไปเนื่องจากนั่งทำงานหน้าคอมฯ นานๆ ต่อมาก็มีอาการปวดคอและไหล่ สุดท้ายก็ปวดเมื่อยไปทั้งตัว และเวลาขยับมือไปมากระดูกก็จะมีเสียงลั่น รบกวนคุณหมอแนะนำวิธีรักษาอาการปวดให้หายด้วยค่ะ

  อัมรัตน์

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Dee
   อาการปวดเมื่อยตามตัวสะสมมาหลายปีคือ มีอาการปวดคอและไหล่ ปวดเมื่อยไปทั้งตัว และเวลาขยับมือไปมากระดูกก็จะมีเสียงลั่น
   อาการแบบสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ครับ
   -รับประทานยาเพื่อให้เลือดไม่เหนียวไหลเวียนสะดวก
   -ใช้ โอพีซีบาล์ม ทาบริเวณหลังไหล่ หัวไหล่ และคอ เป็นประจำ ทุกวัน
   -ปรับเก้าอี้นั่งใช้คอม. ให้สูงขึ้นให้สามารถปล่อยหัวไหล่ตกลงตามความโน้มถ่วง (ไม่ให้แขนหรือศอกคล้ำบนโต๊ะจะทำให้กล้ามเนื้อทำงานหนักไป)
   ต้องการรักษาให้หายหรือดีขึ้นติดต่อเข้ามาครับ

 13. อ้น says:

  สววัสดีค่ะ อยากปรึกษาหน่อยค่ะ ไม่รุ่าเปน้พราะอ่ะไร คุณพ่อค่ะ เวลาเดินมากๆ บางครั้งเดินแปปเดียว็เป็น คือมีอาการร้อนต้นขาค่ะ ร้อนจนต้องเออาอ่ะไรรเย็นๆประะคบ เป็นแบบนี้ตลอดเลยค่ะ เกี่ยวกับระบบประสามรรึเปล่าค่ะ เพราะจริงแล้วผิวก้อไม่ได้ร้อนอ่ะไร แต่พ่อรุสึกร้อนมากอ่ะค่ะ ขอคำปรึกษาด้วยนะค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ อ้น
   อาการร้อนเท้า มาจากระบบการไหลเวียนของเลือดน้ำเหลืองไม่ดี ครับ

 14. ผกา says:

  มีอาการปวดตามกล้ามเนื้อ ทั่วร่างกาย ลุกนั่งลำบาก นั่งเก้าอี้ พอลุกขึ้นจะปวดมาก แข็งเกร็งที่หน้าขา แขน หัวไหล่ ทั่วทั้งตัว เหมือนว่าออกกำลังกายมาอย่างหนัก ไม่หายปวดเลย ตามข้อเวลาขยับ ดังก๊อก ก๊อก แก๊ก แก๊ก ตลอด เหมือนน้ำมันไขข้อหมดค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นอะไรกันแน่
  รักษามา ห้า หก เดือนแล้ว ยังเป็นเหมือนเดิม อายุ สี่สิบค่ะ ตอนนี้ต้องออกจากงาน ทำไม่ได้ค่ะ ปวด ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ ผกา
   -ผลมาจากเส้นเลือดดำตีบตัน การไหลเวียนของเลือดของเลือดดิดขัด ทำให้เกิดอาการตึง เกร็ง ปวดเมื่อย
   -การรักษา :ทานยาบำรุงสตรี -ทานวิตามินบีรวม -โอพีซี บาล์ม ใช้อย่างต่อเนื่องจนหายเป็นปกติ

 15. อดุลย์ says:

  สวัสดีครับ ผมอยากจะปรึกษาอาการหน่อยครับ
  อาการ ผิวหนังทั้ง2ขา ชามาเกือบ3เดือนแล้วครับ ไปหาหมอ เค้าว่าขาดวิตมินบี ให้มาทานจะ2เดือนแล้วอาการก็ยังเหมือนเดิม ก็เลยอยากจะมาปรึกษาหน่อยครับ
  ปล.ไม่มีอาการปวดเมื่อยหรือ่อนแรงแต่อย่างใดนะครับ ปกติทุกอย่างแค่ชาที่ผิวหนังทั้ง2เท้า จากปลายเท้ามาถึงหัวเข่า

  • drmanit says:

   ตอบคุณ อดุลย์
   อาการผิวหนังชา เกิดจากเส้นโลหิตดำตีบตัน โลหิตไหลเวียนไม่สะดวก
   การรักษาให้หายเป็นปกติ
   -รับประทานยาบำรุงบุรุษ และทาถูนวด ด้วย OPC บาล์ม ทุกวัน
   -ไม่ควรนั่งนาน ควรบริหารเท้า หมุนข้อเท้าบ้าง
   -หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมีไขมันสูง และของหวาน

 16. มิริน says:

  คุณแม่ มีอาการปวดตามร่างกาย และก็ไม่สามารถนั่ง ได้ เนื่องจากเวลานั่งคุณแม่จะมีอาการปวดมาก เดินก็รู้สึกปวดมาก ต้องนอนนิ่งอย่างเดียว ก่อนน่านี้เป็นเวลานานหลาย ๆๆๆ ปี พอคุณแม่มีอาการปวดก็จะทานยาชุดแก้ปวด จนเวลานี้คุณแม่ปวดมากจนไม่สามารถลุก นั่ง ยืน เดิน ได้ ไปหาคุณหมอ ทาน ยา หรือ อะไร ต่าง ๆๆๆ นานา คุณแม่ก็มีอาการเหมือนเดิม รบกวนคุณช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ สงสารคุณแม่มากเลยค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ มิริน
   แนะนำยาที่นี่
   -ทานยาแคปซูลพลูคาว ระงับเอ็นไซม์ที่ทำให้ปวด ครั้งละ 3 แคปซูลวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
   -ทาถูนวดด้วย โอพีซีลาล์ม ทุกวัน
   -งดอหารสัตว์ปีก ของหมัหดอง หน่อไม้ทุกชนิด
   -รับประทานอาหารย่อยง่าย
   ทำตามนี้ อาการจะดีขึ้นเรื่อยๆจนน่าพอใจ

 17. Arunrat says:

  สวัสดีคะ ขอคำแนะนำด้วยนะคะ ดิฉันรู้สึกปวดที่สะโพกด้านขวาและร้าวลงมาตามขา เป็นมานานมากแล้ว และตอนนี้ปวดหัวเข่ามาก. ข้อเท้าบวม ขาแข็ง.จนเดินไม่ได้ หมอบอกว่าเกิดจากการเดินมาก ยืนมาก เป็นเวลานาน หมอฉีดยาและให้ยามากิน ก็ดีขึ้น แต่พอยาหมด ก็กลับมาเป็นอีก กลับไปหาหมออีก ก็ได้ยามากินอีก พอยาหมดก็เป็นอีก หมอเลยให้ตรวจเลือดหาเก๊าท์. ผลเลือดปกติ แล้วทำไมถึงไม่หายขาดคะ กรุณาแนะนำด้วยคะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Arunrat
   ผลจากการคลั่งโลหิตตามกล้ามเนื้อ และ มีการอักเสบร่วมด้วย
   มาเริ่มรักษาแนวทางนี้ได้ครับ

 18. wanmai says:

  อยากปรึกษาหน่อค่ะ

  พอดีอายุหนูแค่ 22 เอง ค่ะ แต่ชอบปวดเมื่อยทั้งตัว โดยเฉพาะหลัง ต้นคอ ไหล่ หมุนคอแต่ละทีนี่ ลั่นก๊อปแก๊ป เป็นไรมากไหมค่ะ เป็นมานานละด้วย

  • drmanit says:

   ตอบคุณ wanmai
   -ปัญหาปวดเมื่อยทั้งตัว โดยเฉพาะหลัง ต้นคอ ไหล่ เกิดจากไหลเวียนของโลหิตไม่สมบูรณ์
   ใช้โอพีซีบาล์ม และรับประทานยาปรับสถาพร่างกาย

 19. Suhunsa says:

  พอดีหนูอายุ 22ปีค่ะ เจ็บเหมือนเข็มแทง ที่บริเวณ กล้ามเนื้อนิ้วโป้ง ลูบบริเวณนั้น ก็ชาๆ แล้วเข็ดแขน ไหล่ และรู้สึกชา จากคอลงมาถึงแขน เคยบริจาคเลือดมาแล้ว2ครั้ง เกี่ยวกันป่าวค่ะ เพราะครั้งหลัง รู้สึก ความเข้มข้นของเลือดน้อยด้วยอ่าค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Suhunsa
   -เป็นอาการของเส้นเอ็นอักเสบ ไม่เกี่ยวข้องกับการบริจาคเลือดครับ

 20. ต๋อม says:

  :-)มีอาการปวดบั้นเอว แก้มก้น เหมือนเข็มทิ่ม นั่งได้ไม่ถึง 15 นาทีเลยค่ะ เวลานอนหงายเหมือนนอนทับกระดูกบริเวณก้นกบค่ะ มีทางรักษาไหมคะ หมอบอกว่าหมอนรองกระดูกเสื่อมค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ ต้อม
   -ลองไปตรวจที่ รพ ก่อนครับ แล้วมาแจ้งว่าเป็นอะไร

 21. สุดารัตน์ says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  คุณแม่อายุ 70 ปี เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งคุณหมอท่านบอกว่ามีวิธีเดียวที่จะรักษาคุณแม่ คือการเปลี่ยนเข่า คุณแม่ทานยาประจำค่ะ คือ ULTRACET และ NIDOL แต่ปัจจุบันนี้อาการคุณแม่คือเวลานอนมือจะกำไม่ค่อยได้ หากพยายามกำแล้วก็คลายออกยาก จะชา และขาจะเดินช้า ไม่ค่อยจะมีแรง และท่านจะเจ็บกระดูกทั่วร่างกาย ซึ่งทำให้ดิฉันคิดมาก ได้พาท่านไปตรวจที่โรงพยาบาล ไม่มีโรคประจำตัวใดๆค่ะ นอกจากเข่าและปวดกระดูก สงสารท่านค่ะ คุณหมอมีวิธีหรือตัวยาอันใดที่จะทำให้ร่างกายท่านดีเร็ววันดิฉันจะรีบไปซื้อทันที กรุณาตอบมาด่วนนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ สุดารัตน์
   -ไม่ตอบในเว็บบอร์ดนี้ครับ เรื่องละเอียดอ่อนมาก
   แนะนำคุณ ติดต่อมาทางไลนื หรือ โทรมาครับ

 22. may says:

  อยากรบกวนถามค่ะ พอดีว่าแฟนของหนูมีอาการปวดหลังมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ร่วมปีกว่าได้ จนปีนี่เริ่มมีอาการหายใจไม่ออก ชาปขนและขา
  ไปจนถึงส้นเท้า ไปพบหมอเอ็กซเรย์แล้วหมอบอกว่ากระดูกไม่เป็นอะไร หมอนรองไม่เป็นไร ให้กลับบ้านออกกำลังกาย ด้วยท่าซิตอัพ และ
  สะพานโค้ง คุณหมอช่วยแนะนำด้วยว่าควรไปปรึกษาแพทย์ท่านอื่นร่วมด้วยไหมคะ หรือว่าลองบริหารไปก่อน
  แต่หมอท่านนั้นไม่ได้บอกว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะพอดี

  • drmanit says:

   ตอบคุณ may
   ถ้าสนใจปรับสถาพร่างกายให้ให้สมดุลย์ดีขึ้น คุณสามารถรักษาด้วยยาของหมอได้ครับ

 23. ning says:

  จะมีอาการ ชาที่แขน ตอนตื่นนอน บางครั้ง
  และมักมีอาการ ปวดตามแขน ขา หรือส่วนต่างๆของร่างกาย
  ถ้าปล่อยไว้ จะหายเอง โดยไม่ต้องกินยา แต่บางครั้ง จะมีอาการปวดรุนแรงมาก
  ถ้าคลำดูบริเวณที่ปวด หรือกดจะปวดร้าวมาก ยิ่งอากาศเย็น อาการจะกำเริบ
  จะไปพบแพทย์ ไม่แน่ใจว่าต้องพบแพทย์ ด้านไหนค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ ning
   -คุณการต้องรักษากับหมอท่านใดก้ได้ ที่ท่านรับรักษาและคุณต้องการไปบริการ การรักษาของท่าน
   -ไม่ขอตอบว่าไปหาหมอท่านใด หรือ ที่ไหน

 24. แอมมา says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ

  หนูชอบเมื่อยตามร่างกาย เช่น หน้าแข้ง ตามเอว(ด้านหลัง) พอนวดแล้วรู้สึกดีขึ้น แต่จะเป็นบ่อยมากค่ะ บางทีก็มีอาการกล้ามเนื้อกระตุกเป็นจุดๆค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ แอมมา
   แนะนำใช้ opc balm นวด และ ใช้ ผ้ารัด back support และงดทานอาหารรสจัด งดดื่ม เหล้า ของดอง หล่อไม้ สัตว์ปีก
   สักระยะ อาการจะดีขึ้น จนเป็นปกติ ครับ

 25. เล็ก says:

  สวัสดีคะคุณหมอ
  ปวดแขนจากการแบกของแล้วเอายามานวดเองประมาณ3วันถึงหายแล้วหลังจากนั้นก็มีก้อนเนื้อนิ่มปูดขึ้นที่แขนใกล้ๆข้อพับกดดูเจ็บนิดหน่อยไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรอยากเรียนถามคุณหมอคะว่ามันอันตรายไหมคะและควรจะรักษายังไงหรือบางทีอยู่เฉยๆเวลาขยับก็ได้ยินเสียงกระดูกลั่นก็อปมันเกิดจากอะไรคะ ขอบพระคุณคะ

 26. ิbert says:

  สวัสดีครับ
  ผมเป็นคนใช้คอมพิวเตอร์ทำงานบ่อยคร้ั้ง ช่วงแรกอาการที่เป็นคือปวดต้นคอตรงกล้ามเนื้อแนวด้านข้างจากสบักไปท้ายทอยข้างหู กล้ามเนื้อคอเกร็งเป็นมากตื่นนอน และวลาใช้คอม และขับรถ ช่วงหลังๆแค่นั่งเฉยๆ ก็มีอาการคอเกร็ง ปวดตรงสะบัก ท้ายทอย และปวดตา เพ่งมองอะไรนานๆก็เหมือนจะมึนๆหัวเหมือนจะเป็นลมช่วงหลังนี่เหมือนจะปวดตามแนวข้างๆหลัง และตึงที่น่องขาหลังหน้าแข้ง ไปตะเวนหาหมอหลายโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ทั้งกระดูกคอ และกระดูกสันหลังก็ปรกติ ได้แต่ยาคลายเส้น หมอบอกแต่ว่ากล้ามเนื้ออักเสบ เป็นมา2ปีแล้ว ทำงานได้ไม่เต็มที่ เดี่ยวหายเดี่ยวเป็นหนักเบาสลับกันไปมา อยากให้คุณหมอช่วยวิเคราะห์อาการของผม และแนวทางการรักษา จะขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ bert
   อาการ “อาการทปวดต้นคอตรงกล้ามเนื้อแนวด้านข้างจากสบักไปท้ายทอยข้างหู กล้ามเนื้อคอเกร็งเป็นมากตื่นนอน และวลาใช้คอม และขับรถ มีอาการคอเกร็ง ปวดตรงสะบัก ท้ายทอย และปวดตา เพ่งมองอะไรนานๆก็เหมือนจะมึนๆหัว”
   -อาการที่เล่ามานี้ เป้นอาการของกล้ามเนื้ออักเสบค่อนข้างรุนแรง
   แนวทางการรักษาให้หาย
   -ลดเวลาการทำงาน
   -ทานยาแคปซูลพลูคาวลดการอักเสบ
   และ ทายาถูนวดด้วยยาโอพีซี บาล์ม วันละ1-2ครั้ง ที่คอไหล่บ่า แขนนิ้ว
   และหลัง งดอาหารรสจัด
   -งดอาหารพวกของหวาน และ ลดการกินอาหารที่ไขมันสูง
   หากต้องการรักษาให้ติดต่อหมอมานิตย์โดยตรงครับ

 27. pedpuk says:

  สวัสดีค่ะ
  สอบถามคุณหมอค่ะ พอดีคุณป้าอายุ 64-65 ปี มีอาการปวด ชา ร้าวตั้งแต่สะโพกลงไปถึงปลายเท้า บางครั้งชาหนักจนไม่รู้สึก หากเดินมากๆ และยืนแล้วโอนเอนเหมือนจะโค่น ไม่สามารถเดินเป็นระยะทางไกลๆได้ ทานยามาแล้วหลายขนาน ทั้งยาแผนโบราณ แผนปัจจุบัน อยากทราบถึงการวินิจฉัยเบื้องต้นและแนวทางการกินยาหรือรักษาที่ถูกวิธีค่ะ

  รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ pedpuk
   -เป้นโรคผู้สูงวัย โรคกล้ามเนื้อและข้อเสื่อม
   -รักษาให้อาการลดลงทานยา ให้ทานยาบำรุงสตรี และเสริมโปรตีน
   -ทานวดด้วย โอพีซีบาล์ม ทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง ตามบริเวณที่เป็น
   รักษาต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 เดือน อาการจะดีขึ้นอย่างน่าพอใจครับ

 28. พัท says:

  ขอสอบถามหน่อยค่ะคุณหมอ ขอคำถาวยาวสักหน่อยน่ะค่ะ
  สามีหนู มีอายุ 42 ปี แล้วค่ะ ตัวเขาสูง 180 กว่า ทำงานขับรถน้ำมัน มาเกือบ 5 ปีแล้วค่ะ เขาต้องขับรถเข้าเกีย เหยียบเบรกอยู่ทั้งวัน ทำให้เขาปวดขามากๆ เขาบอดจะปวดช่วงน่องมากที่สุด และหน้าขา
  และต้องยกสายและหัวจ่ายน้ำมันหัวใหญ่และหนักในการถ่ายน้ำมันจากรถไปสู่ถังเก็บใต้ดินของปั้ม ทำให้ปวดแขนมาๆอีกด้วย
  อาการที่ปวดหนักมี 2 ที่น่ะค่ะ
  1. ปวดขาช่วงน่อง และหน้าขา ปวดในกระดูกในเนื้อ มากจนทำให้กลางคืนนอนแทบไม่หลับเพราะอาการปวดมันกวนใจมาก
  2. ปวดแขนช่วงท่อนบนหลังแขน และทำให้แขนล้า จนแทบไม่มีแรง ยกของหรือทำอะไรโดยใช้แขนข้างขวาแทบไม่ค่อยได้
  3. เขามีโรคประจำตัวด้วย คือ โรคหอบหืด และไวรัสตับอักเสบบี หนูเลยไม่ค่อยกล้าให้เขากินยามากกลัวมีผลกับตับมากไป
  จะทำยังไงดีค่ะ คุณหมอ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ พัท
   -ทางออกแก้แก้อาการ ต้องรักษาครับ
   ด้วยยาแคปซูลพลูคาวNEB. ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง และทาถูนวดวันละครั้ง และขณะมีอาการด้วย โอพีซีบาล์ม
   งดการดื่มสุรา เบียร์ งดอาหารรสจัด
   สนใจการรักษาติดต่อมาคุยกับหมอโดยตรงครับ

 29. เอ๋ says:

  คุงหมอค่ะหนูเป็นสเก้ดเงินแล้วปวดตามข้อจะทำไงดีค่ะตอนนี้กินยาแผนโบราณรักษาสเก็ดเงินยู่ค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ เอ๋
   ลองรักษาดูครับ ถ้ารักษาไม่หายให้ติดต่อเข้ามาใหม่

 30. ปอ says:

  สวสดีครับหมอ
  ตอนนี้ผมอายุ 20ปี ล้ะเมื่อก่อนเล่นกีฬาเทควันโด แต่ตอนนี้หยุดเล่นมา 2-3ปีล้ะครับ ล่ะทีนี้มันมีอาการปวดบริเวรข้อเท้าตอนนอนหรือนั่งวันดีคืนดี มันมีอาการเหน็บชาพอดีจะถามหมอว่าเป็นแบบนี้มีทางรักษาหายไหมครับ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ ปอ
   -นวดด้วยยา OPC Balm ใชทานวดบริเวณที่เป็นวันละ 1-2 ครั้ง และขณะมีอาการ เวลาไปหาหมดนวด เอายาไปให้หมอเพื่อนวดด้วย
   สักระยะอาการจะหายเป็นปกติ

 31. นัน says:

  เส้นเลือดขอดรักษาได้มั้ยครับ มันชาจีดๆ ตามมือตามเท้า
  ใช้พลูคาวได้มั้ยครับ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ นัน
   ควรรักษาร่วมกับ ยาทา OPC บาล์ม รักษาต่อเนื่อง 1-3 เดือน

 32. aniya says:

  ถามคุณหมอ…
  1.คุณแม่อายุ 53เจ็บข้อเท้าจี้ดๆข้างซ้าย เป็นมานานแล้ว ตั้งแต่หลังการผ่าตัด
  อยากทราบว่าเป็นโรคอะไรคะ แล้วมีวิธีดูแลอย่างไร
  2.คุณพ่ออายุ 63ปวดเมื่อยศอกหลังและปวดเอว หลังจากทำงานหนัก อยากทราบว่า
  มีวิธีดูแลสุขภาพอย่างไร ไม่ให้เป็นโรคปวดเมื่อย แต่ทำงานหนักเช่นเดิม มีวิธีดูแลอย่างไร
  3.น้องสาว อายุ 18เจ็บเข่า บางทีก็ต้องงอเข่า เพราะให้เข่ายืนตรงไม่ได้
  เจ็บ เวลานวดบริเวณนั้นเจ็บมาก อยากทราบวิธีการดูแลและช่วยแนะนำ ยารักษาด้วยคะ
  ……ขอบคุณค่ะ……

  • drmanit says:

   ตอบคุณ aniya
   -งดรับประทานไขมัน น้ำตาล สูง
   -รับประทานยาแคปซูลพลูคาวNEB และ ทานวดด้วย OPC BALM เป็นประจำอาการจะดีขึ้นเรื่อยๆ
   สามารถติดต่อสอบถามหมอโดยตรงครับ

 33. นริศรา says:

  คุณหมอค่ะ หนูอายุ 21 ปี มีอาการปวดขา ข้างขวาเหมือนไม่มีแรง เป็นเฉพาะ
  ก่อนนอนกลางคืนทุกวันค่ะ ทำให้หนูหลับยาก คุณหมอมีวิธีแนะนำไหมค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วง
  ปิดเทอมไม่ได้ทำอะไร อยู่บ้านเฉยๆค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ นริศรา
   การดูแลเบื้องต้น
   -ให้งดอาหารรสหวาน อาหารทอด ผัด และมีไขมันสูง
   -และออกกำลังกายเป็นประจำ

 34. pum says:

  สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามคุณหมอนะคะ ดิฉันอายุ 33 ปี ทำงานออฟฟิคต้องนั่งทั้งวัน มีอาการเม่ื่อยตึงบริเวณหลังด้านขวาล่าง ยิ่งตรงเอวจะรู้สึกมาก และมีอาการอ่อนแรงลงไปที่แขน ขาขวาด้วย แต่ก่อนเป็นมากตอนมีประจำเดือน แต่ตอนนี้รู้สึกเป็นเกือบตลอดเวลา แต่ถ้าได้กดนวดบริเวณที่เป็นก๊็รู้สึกดีขึ้น(ที่หลังค้ลายมี ก้อนพังผัดแข็งๆรึอะไรก็ไม่ทราบที่รู้สึกเมื่อย
  แต่พอกดบริเวณนั้นจะรู้สึกดีขึ้น)อาการแบบนี้จะเป็นอันตรายร้ายแรงรึเปล่าคะ รบกวนคุณหมอแนะนำด้วยค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ pum
   -อาการดังกล่าว เป็นอาการก้อนแข็ง อาจเป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อ ไม่มีอันตราย แต่จะปวดเมื่อยทรมาน
   -แต่ถ้าหากปวดมากจนทนไม่ไหว ติดต่อมาเพื่อรักษาต่อไป

 35. พรเทพ รัตนเรืองศรี says:

  ขอคำแนะนำในการรักษา มีอาการปวดหลัง ไม่เป็นเก๊าท์ ไม่เป็นรูมาตอย แต่ผลตรวจไตเริ่มเสื่อม

  • drmanit says:

   ตอบคุณ พรเทพ รัตนเรืองศรี
   วิธีการรักษา
   -ใฃ้ยาแคปซูลพลุคาว NEB และ ทานวดด้วย OPC BALM
   -งดอาหารรสจัด และงดอาหารรสเค็ม

 36. น้อย says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  พอดีคุณแม่ปวดตามตัวตามแขนตามขา ปวดมากจับไม่ได้เลย ไม่ทราบว่าเกิด
  จากสาเหตุรัยค่ะ แต่คุณแม่ก็เป็นเบาหวาน ความดันต่ำด้วย อายุ55ปี ไม่ทราบจะรักษายังไงค่ะ
  ขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ..(ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ)

  • drmanit says:

   ตอบคุณ น้อย
   -อาการของคุณแม่ เป็นอาการของโรคกล้ามเนื้ออักเสบ
   รักษาด้วยตัวยาในเว็บเพจนี้ครับ

 37. นา says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  คุณแม่มีอาการขาข้างขวากระตุก และอ่อนแรง กำลังเดินๆ อยู่ แล้วเกิดการกระตุก
  ก็จะไม่มีแรงและล้มลงเลย ล้มแบบขาอีกข้างขุกเขาลงค่ะ ไม่ทราบเกิดจากสาเหตุอะไร
  เป็นโรคอะไร เคยไปหมอๆ บอกเป็นข้อเขาเสื่อม ให้ยามาทาน
  รบกวนตอบด้วยค่ะ ว่าจะต้องรักษาอะไรอย่างไร
  ขอบคุณมากค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ นา
   -น่าจะเป็นเพราะระบบการไหลเวียนของเลือดขัดข้อง จนทำให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นอ่อนกำลัง
   การักษาใช้ยาตามเว็บเพจนี้ และควรเสริมวิตามินและโปรตีนด้วย
   สนใจรักษาติดต่อมาได้ครับ

 38. muk says:

  รบกวนสอบถามคุณหมอค่ะ เนื่องจากดิฉันมีอาการปวดบริเวณท้ายทอยซีกซ้าย ทำให้มึนหัวซีกซ้ายเป็นบางครั้ง และปวดบริเวณสบักหลังข้างซ้าย ลงไปถึงสะโพกและ ขา ปลายมือมีอาการชา บางครั้งปวดมาก นอนไม่ได้ ปลายเท้าจะกระตุก เป็นติดต่อกันมาหลายเดือนแล้วไปหาหมอ แจ้งว่าเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมเนื่องจากการใช้คอมพิวเตอร์เยอะ กินยาคลายกล้ามเนื้อ ก็ไม่หายค่ะ รบกวนคุณหมอแนะนำด้วยนะค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ muk
   แนะนำการใช้ยาในเว็บเพจนี้
   หากไม่ทราบ หรือสงสัยวิธีการรักษาติดต่อกับหมอโดยตรงครับ

 39. อ.เอก says:

  รบกวนสอบถามคุณหมอครับ
  น้าสาวผมอายุ 55 ปี มีอาการเหน็บชาทีช่วงน่องจนถึงเท้า แต่จะรู้สึกปวดบริเวณเท้ามากกกว่า ทั้ง 2 ข้าง รู้สึกปวด ชา กระทั่งบางครั้งไม่สามารถเดินได้ โดยจะเกิดในช่วงที่ทำงานหนัก หรือเดินไปมาบ่อยๆ แม้แต่เวลาตื่นนอน ก็จะเป็น รักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน และนวดกายภาพก็ยังไม่หาย ครับ สันนิษฐานได้ว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไร ครับ และจะรักษาอย่างไรครับ ขอคำแนะนำครับ
  ขอบคุณครับ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ อ.เอก
   -เป้นอาการกล้ามเนื้อ เอ็นอักเสบ
   -รับประทานยาบำรุงบุรุษ และ นวดกล้ามเนื้อ โอพีซี บาล์ม เป็นประจำ

 40. ขนมผิง says:

  รบกวนสอบถามคุณหมอค่ะ เนื่องจากดิฉันมีอาการกล้ามเนื้อแขนและขาอ่อนแรง แขนขวายกหรือหิวของหนักไม่ได้เลยเดินเร็วหรือใส่รองเท้าส้นสูงไม่ได้ และมีอาการชาๆจากเข่าลงไปถึงปลายเท้า เดินขึ้นบันไดเองไม่ได้ต้องมีที่เกาะ บางทีเดินๆอยู่ก็ทรุดตัวล้มพับลงเลยคะ คอบังคับหรือก้มลำบากมากเลย พอก้มจะปวดเกร็งที่หลัง อยากทราบว่าเกิดจากอะไรแล้วควรจะไปตรวจหรือรับการรักษาด้วยวิธีใดเพราะตอนนี้นั่งทำงานหรือกินข้าวตัวตรงไม่ได้เลยลำบากมากค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ ขนมผิง
   รับประทานยาบำรุงสตรี และ นวดกล้ามเนื้อ โอพีซี บาล์ม
   และเสริมวิตามินรวม

 41. จอย says:

  มีอาการมึนหัว ปวดเบ้าตา ตาพร่า ปวดเมื่อยทั้งตัว ชา กระดูกลั่น ต้นคอ ไหล่ หลัง แขน ขา
  เมื่อยและชามากตอนตื่นนอน

  • drmanit says:

   ตอบคุณ จอย
   -ลดการทำงานลงบ้าง
   -รักษาด้วยยาตามเวบเพจนี้ครับ

 42. rosy says:

  คุนหมอค่ะ นู่มีอาการชานิ้วเท้า(นิ้วโป้งขวา)มาเป็นเดือนแร่ว แต่ตอนนี้เริ่มชาๆมาบริเวณน่องแร้วคะ
  แต่ไม่ชามากนะคะ อย่างนี้สาเหตุเกิดจากอะไร ต้องรักษาอย่างไร แระอันตรายมั้ยค่ะ?

  • drmanit says:

   ตอบคุณ rosy
   เป็นอาการการไหลเวียนของโลหิตติดขัด เส้นโลหิตดำตีบตัน
   อาจเป็นผลทำให้เจ็บปวด และขาดกำลัง ได้ในอนาคต
   รักษาด้วยการรับประทานยา และทานวดด้วยโอพีซีบาล์ม
   ดูตัวยาได้ในเว็บเพจนี้

 43. อร says:

  สวัสดีคะ คุณหมอ แฟนของดิฉันมีอาการเจ็บฝ่าเท้า ตึงบริเวณใต้หัวเข่า ต้องรักษาอย่างไร และพอจะมียาไหมคะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ อร
   -แนะนำให้รับประทานยาบำรุงบุรุษ และนวดด้วยโอพีซีบาล์ม
   -งดอาหารหมักดอง หน่อไม้ และงดสัตว์ปี เน้นผัก ผลไม้

 44. จิราภา says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  เมื่อราวปลายเมษาปีนี้ ดิฉันหกล้ม ข้อเท้าแพงข้างซ้าย บวมชำ้มาก
  ระยะแรกที่เกิดเหตุ ใช้วิธีรักษาโดยใช้นำ้แข็งประคบบริเวณที่บวมปวด ประมาญ2-3 วัน
  จากนั้นก็เปลี่ยนมาใช้นำ้ร้อนประคบ อาการบวมชำ้ยุบลง
  มีอาการปวดเมื่อยน่อง+ปวดแสบปวดร้อน ในช่วงกลางคืน นอนไม่ค่อยได้เลยคะ
  จึงได้ไปหาหมดนวดเส้น อาการดังกล่าวปวดเมื่อยน่อง+ปวดแสบปวดร้อนก็ยังเป็นอยู่
  หมดนวดเส้นบอกว่าสงสัยเส้นข้างในอักเสบ ให้ไปหาหมอแผนปัจจุบันรักษา
  ได้ไปพบหมอกระดูก ก็แนะนำให้เดินออกกำลังกาย
  และให้ยามาทานพวกยาคลายกล้ามเนื้อ+ยาแก้ปวดกระดูก ข้ออักเสบ
  ปัจจุบัน ดิฉันอายุย่าง54 ปี อยากหายจากอาการปวดเมื่อยน่อง+ปวดแสบปวดร้อน ในช่วงกลางคืนมากๆ เพราะเป้นสาเหตุให้นอนไม่หลับมาตลอด ทานยาช่วยนอน เมลาโทนิน 2-3 เม็ด
  ก็ยังไม่หลับค่ะ ร่างกายเพลียมาก จากที่นอนไม่หลับ เพราะไม่ได้พักผ่อน

  ขอคำแนะนำจากคุณหมอด้วยค่ะ อยากหายเร็วๆ

  ขอบพระคุณ คุณหมอมา ณ ที่นี้ด้วยคะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ จิราภา
   แนะนำให้ทานยา และนวดด้วยยา ตามเว็บเพจนี้ครับ
   สนใจรักษาให้อาการดีขึ้นจนหาย สามารถโทรมาปรึกษากับหมอได้ครับ

 45. แป้น says:

  ดิฉันอายุ38ปีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั้งตัวตอนกลางคืน เวลานอนบางทีต้องนอนบิดตัว นอนตัวงอ ตื่นขึ้นมาตอนดึก ต้องเปลื่ยนทางนอนบ่อย มันจะปวดเหมื่อย บางทีนอนไม่หลับหลังจากตื่นตอนกลางคืน ดิฉันมีอาการนี้หลังจากมีลูกคนแรก แม่ดิฉันก็เป็นอาการนี้เหมือนกัน

  • drmanit says:

   ตอบคุณ แป้น
   เป็นอาการของไหลเวียนของโลหิตติดขัด แนะนำตัวยาในเว็บเพจช่วยคุณได้

 46. Supawadee says:

  คือ หนุ อายุ 23 ปีค่ะ ตอนนอนกลางคืน จะชอบปวดขา มันเหมือนขาชาๆ เหมือนไม่มีแรง แต่เป็นข้างขวา ข้างเดียวนะค่ะ เป็นมาซักพักแล้วค่ะ เป็นๆหายๆ แต่พักหลังนี้เป็นเกือบทุกคืน มันเป็นสัญญาณอันตรายอะไีไหมค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Supawadee
   -เป็นอาการการไหลเวียนโลหิตไม่สะดวก เส้นโลหิตตีบตัน

 47. Supawadee says:

  ขอรบกวนคุณหมอด้วยนะค่ะ ถ้าการไหลเวียนของโลหิตไม่สะดวก เส้นโลหิตตีบตัน จะส่งผลกระทบต่อในอนาคตอย่างไรบ้างค่ะ อันตรายมากไหม และมีวิธีรักษาไหมค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Supawadee
   -มีผลทำให้การเคลื่อนไหวติดขัด และมีความเจ็บปวดมากขึ้น

 48. Supawadee says:

  แล้วอาการไหลเวียนโลหิตไม่สะดวก เส้นโลหิตตีบตัน อันตรายมากไหม่ค่ะ แล้วจะส่งผลกระทบต่ออนาคตอย่างไรบ้างค่ะ มีวิธีรักษาไหม

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Supawadee
   -อาการดังกล่าวถ้าไม่ถูกบำบัดให้ดีขึ้น หรือหายเป็นปกติ จะส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดทุกทรมาน
   และเคลื่อนไหวผิดปกติ
   -การรักษาด้วยยาพลูคาว และนวดยาโอพีซีเป็นประจำ จะทำให้อาการดีขึ้นตามลำดับ

 49. Somchit says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  ขอรบกวนสอบถามหน่อยนะค่ะ…คือว่าแม่ของดิฉันอายุ 58 ปี ไม่ได้ทำงานเลี้ยงแต่หลานอย่างเดียวท่านรู้สึกปวดขาที่บริเวณน่องมากทั้งสองขาและจะปวดเฉพาะเวลากลางคืนปวดมากบางทีก็เป็นเหน็บชาเฉพาะตรงน่องแม่บอกว่าเหมือนมีเข็มมาทิ่มที่ขาหรือบางที่เหมือนมีตัวอะไรวิ่งหรือไฉยอยู่ที่บริเวณน่องหรือบริเวณที่ปวดเวลากดหรือบีบบางทีก็ไม่รู้สึกเลยและเวลาหายบริเวณที่ปวดก็จะเป็นรอยดำๆไม่หายไปหาหมอ…หมอก็ตรวจและเจาะเลือดดูก็บอกว่าไม่เป็นอะไร…จึงเรียนมาถามคุณหมอว่าอาการแบบนี้เป็นอะไรค่ะและต้องรักษาแบบไหนถึงจะหาย
  รบกวนช่วยตอบด้วยนะค่ะ…ขอบคุณค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Somchit
   -โรคกล้ามเนื้ออักเสบ และเลือดดำตีบตัน
   รักษาด้วยยาในเวบเพจนี้ครับ สนใจรักษาติดต่อเข้ามาครับ

 50. Somchit says:

  ค่ะต้องการรักษาด้วยยาในเพจต้องกินยาอะไรบ้างค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Somchit
   รับประทานยาแคปซ๔ลพลูคาวเอ็นอีบี และนวดด้วยยานวดโอพี่ซีบาล์ม
   สนใจรักษาจริงติดต่อหมอโดยตรง

 51. พัชรีย์ says:

  สวัสดีคะคุณหมอ
  ขอรบกวนถามคุณหมอดิฉันเวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดหัวเข่าเดินลำบากง้อเข่าไม่ได้นั่งยองก็ไม่ได้รบกวนคุณหมอตอบหน่อยคะว่าจะรักษาแบบไหนดีคะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ พัชรีย์
   แนะนำยา wocare และ ยานวดOPC
   ดูข้อมมูลยาในเว็บเพจนี้ครับ

 52. willbee says:

  สวัสดีค่ะ

  ขอรบกวนถามคุณหมอด้วยค่ะ อยากสอบถามว่ามีอาการที่หน้าแข้งด้านขวา
  เพิ่งเป็นเมื่อวานตอนเย็น ปัจจุบันก็ยังไม่หาย ไม่ทราบว่าอันตรายไหมค่ะ มีวิธีรักษาไหมค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ willbee
   -ยังไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อร่างกาย
   -ใช้ยาตามเวบเพจนี้ได้

 53. โอต นันธกร says:

  สวัสดีครับผมชื่อโอต ผมเป็นนักฟุตบอลมีอาการเมื่อยตึงบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาหลังเป็นมาสัก 3-4 อาทิตย์แล้วครับอยากทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรและต้องรักษายังไงบ้างครับขอบคุณครับ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ โอต นันธกร
   -ส่วนมากนักกีฬามีอาการเมื่อยเพราะ กล้ามเนื้ออักเสบ และระบบการไหลเวียนโลหิตเดินไม่สะดวก
   -แนะนำการใช้ยา บำรุงบุรุษ และนวดด้วยยา โอพีซี ขณะมีอาการ

 54. เอม says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ขอปรึกษาอาการที่ขาหน่อยค่ะ
  อายุ 30 ชีวิตปกติใส่ส้นสูงเดินทั้งวัน
  ตอนนี้รู้สึกยุบยิบที่ขาตั้งแต่หน้าเท้าขึ้นมาถึงน่อง เป็นมา 3-4 วันติดต่อกันแล้วค่ะ ไปหาหมอ หมอให้ยาคลายกล้ามเนื้อ และให้ทานวิตามินบีรวม 3 เวลาต่อวัน เพราะตอนนั้นปวดหลังด้วย ตอนนี้ปวดหลังหาย แต่ขายังรู้สึกผิดปกติ เรื่องชาที่ปลายนิ้วไม่มีค่ะ แค่รู้สึกเหมือนเข็มทิ่มเบาๆที่หน้าเท้ากับหน้าแข้งตลอดเวลา

  แนะนำด้วยค่ะ

 55. หญิง says:

  สวัสดีค่ะ…ชื่อหญิงค่ะอายุ24 ปวดเมื่อยทั้งตัวโดยเฉพาะปวดตามแขนขา มัก็นเวลากลางคืน..ทำให้หลับยาก..ไม่ได้ทำงานหนักอะไรส่วนใหญ่จะนั่งๆ..บางครั้งก็เป็นตะคิว….หนูเปนอะไรคะ..ควรทำอย่างไร..ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ หญิง
   -เป็นอาการของไหลเวียนของโลหิตไม่ปกติ เส้นเลือดฝอยอุดตัน
   -การรักษาให้ดูตัวยาในเวบเพจนี้ก่อน
   -ต้องการรักษาให้ติดต่อหมอโดยตรง

 56. taonoy says:

  รบกวนคุณหมอคะ ไม่ทราบว่าอาการ (ที่อธิบายอยู่ด้านล่าง พอจะรักษาให้หายขาดไหมคะ) ปัจจุบันทำงานส่วนตัวนั่งหน้าคอมบ้าง แต่ไม่ทั้งวันคะ เดินไปทำโน้นทำนี่บ้างคะ อยากหายคะ รู้สึกทรมานเหลือเกิน คุณหมออยู่แถวไหนคะ แล้ววิธีการรักษาจะต้องติดต่อและดำเนินการอย่างไรบ้าง

  *** ซีกข้างๆ ขาด้านซ้ายจะรู้สึกขัดตลอดไม่สบายต้ว ***

  1. เอวด้านซ้ายปวดบ้าง หวิวบ้าง

  2. ตรงข้อพับร่องสะโพกด้านข้างซ้ายรู้สึกแสบและขัด เวลานอนถ้ากระดกก้นจะเจ็บจากด้านหน้าไปหลังก้น

  3. เวลานั่งทำจะแสบตรงขาช่วงบนด้านหลัง

  4. ตรงพับเข่าด้านข้างจะรู้สึกขัดตลอดเวลาไม่สบายเวลาเอานิ้วกดจะเจ็บไม่สบายตัว

  5. หน้าแข้งรู้สึกกดเจ็บตลอดเวลา

  6. ข้อพับหน้าเท้า (ทรมานมานานแล้ว) ไปนวดมาไม่รู้เท่าไหร่ก้อไม่มีอาการสบายหรือหายได้เลย

  *** หมายเหตุ *** เคยฝังเข็มมากว่า 10 ครั้ง นวดมาไม่รู้กี่ครั้งนับไม่ถ้วน ไม่มีความรู้สึกดีขึ้นเลยคะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ taonoy
   -กรณีนี้การรักษาอย่างเดียวไม่พอ ต้องเสริมการออกำลังกาย และ พฤติกรรมการกินด้วย
   -ยาช่วยได้ 60% และสริมการออกำลังกาย และ พฤติกรรมการกินด้วย 40%
   ถ้าคุณทำตามได้ ติดต่อหมอโดยตรงได้เลย

 57. chalita says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอหนูอายุ20 หนูรู้สึกปวดลึกในกระดูกตามน่องตามข้อแขนและหลังอ่ะค่ะ มันปวดแบบลึกๆยังไงก็ไม่รู้ อาการมันจะมาตอนหลับค่ะ หนูต้องตื่นขึ้นกลางดึกประจำ มันน่าเบื่อมาก อยากทราบว่ามันเกิดสาเหตุอะไรคะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ chalita
   -เป็นอาการของระบบการไหลเวียนของโลหิตติดขัด และอาการอักเสบของกล้ามเนื้อด้วย

 58. วันณรงค์ สังทอินทร์ says:

  สวัสดีครับคุณหมอ มีข้อสงสัยอยากถาม ผมมีอาก่ารปวดเมื่อยตามตัว เวลานั่งหรือพิงก้อจะปวดบริเวณนั้นเช่นหลัง หน้าอก คอ อยากทราบสาเหตุเกิดจากอะไรครับ รักษาได้ไหม

  • drmanit says:

   ตอบคุณ วันณรงค์ สังทอินทร์
   -น่าจะมาจากปัญหากล้ามเนื้ออักเสบ และการไหลเวียนโลหิตไม่สะดวก
   -การรักษาตามคำแนะนำในเวบเพจนี้

 59. รุจิราพร says:

  สวัสดีคะคุณหมอ
  แม่ของดิฉันมีอาการปวดคอ ปวดไหล่ ปวดบ่าและสะบัก เวลามีอาการปวดขึ้นมา จะรู้สึกที่หน้า หน้าจะชาและตึง มีอาการปวดหัวร่วมด้วย ขอคำแนะนำจากคุณหมอด้วยคะ ขอบคุณคะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ รุจิราพร
   -แนะนำให้ใช้ตามเวบเพจนี้ครับ จะทำให้อาการทุเลาลงได้

 60. manncity says:

  สวัดดี คับคุนหมอ คือผมต้องการคำปรึกษาหน่อยคับ อาการก่คือ เพลีย ไม่ค่อยมีแรง ปวดเมื่อยแผ่นหลัง จุ หายใจไม่คล่อง และชาตามมือและเท้าและมีอาการสันๆ และเมื่อย

 61. Khawn says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ พอดีคุณพ่ออายุ 50 ปี ทำงานหนักมาก พ่อบ่นปวดตั้งแต่สะโพกลงมาถึงขา บางวันก็มีอาการชาด้วย เป็นมาประมาณ 2 เดือน เคยไปหาหมอแต่หมอก็ให้ยามากินกับยาคลายกล้ามเนื้อมา อาการก็ทุเลาลงแต่พอยาหมดก็มีอาการปวดเหมือนเดิมม ซื้อยานวด สเปรย์ฉีด ก็ไม่หายซักที่ อยากทราบว่าคุณพ่อเป็นโรคอะไรหรือเปล่าค่ะ ? แล้วพอจะมีวิธีรักษาให้อาการปวดขา ชาขา หายบ้างมั้ยค่ะ ? #ขอบคุณค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Khawn
   -เป็นเพราะโรคความเสื่อม และ โรคกล้ามเนื้ออักเสบ
   โรคนี้รักษาได้แค่บรรเทา

 62. fern says:

  ตอนนี้หนูอายุ20ปีคะ ตั้งแต่เด็กๆเลย หนูจะมีอาการปวดตามข้อแขน ข้อมือ ข้อเท้า ข้อเข่า เมื่อก่อนก็นานๆครั้ง แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันเป็นบ่อยขึ้น ตอนเด็กๆถึงขั้นร้องไห้นอนไม่หลับ ต้องกินยาพารา จนถึงตอนนี้หนูก็ยังมีอาการอยู่ บางครั้งปวดมากก็ต้องกินยาพาราเหมือนกัน มันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดี แต่เพราะหนูไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงก็ทำได้แค่กินยาพาราเพื่อให้ไม่รู้ปวด หนูไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ยังรักษายังไงได้บ้างคะ รบกวนด้วยคะคุณหมอ 🙂

  • drmanit says:

   ตอบคุณ fern
   ใช้ยาตามคำแนะนำในเวบเพจนี้ได้เลย ยาแคปซูลพลูคาว และ ยานวด OPC Balm
   งดอาหารรสหวาน ของดอง หน่อไม้ สัตว์ปีก และออกกำลัง บริหารร่างกายเป็นประจำ

 63. Khawn says:

  อยากทราบวิธีที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดขา ชาขาของคุณพ่อ #รบกวนคุณหมอด้วยนะค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Khawn
   -ใช้ยาตามเวบเพจนี้ หรือต้องการรักษาติดต่อหมอได้

 64. นิชา says:

  ดิฉันอายุห้าสิบอัพค่ะจะมีอาการเวลากลางคืนที่จะนอนจะอาการแสบๆ่ช่าๆตรงบิเวณหน้าเข้งทั้งสองข้างจะทำมาหากินนอนไม่ค่อยจะหลับมันลำคานมากคะและเจ็บและล้าๆแขนและหัวไหล่คุณหมอช่วยนะนำหน่อยช่วยตอบด้วยนะคะ_ขอบคุณมากค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ นิชา
   -แนะนำให้ใช้ยาตามเวบนี้ ยาแคปซูลพลูคาว และ โอพีซี บาล์ม

 65. MASZ says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  ดิฉันอายุสิบเจ็ดอย่างสิบแปดแล้ว มีอาการปวดกล้ามเนื้อที่มือทั้งสองข้างแต่ จะปวดมากข้างขวานะค่ะ จะปวดตรงอุ้งมือ หรือทั้งมือเลยก็ได้นะค่ะ จะเจ็บตรงกล้ามเนื้อตรงที่ลงมาจากนิ้วโป้งนะค่ะ ตรงกดลงไปจะเจ็บ และก็กล้ามเนื้อลงมาจากนิ้วก้อยด้วยนะค่ะ เวลากำแบมือแบบเกร็งข้อนิ้ว จะรู้สึกตรึงๆ กล้ามเนื้อที่มือนะค่ะ แล้วอีกอย่างที่สำคัญคือที่เล็บจะเป็นสีม่วงๆหรือดำๆ ส่วนมากนิ้วชี้ถึงก้อยจะเป็นที่ขอบๆเล็บทั้งสองข้าง ส่วนนิ้วโป้งจะเห็นชัดเป็นกลางเป็นและขอบเล็บทั้งสองด้านของเล็บนะค่ะ และเป็นแบบนี้ทั้งสองมือนะค่ะ

  คือไม่ทราบว่ามันคืออะไร หรือสัญญาณอะไรหรือป่าว นะค่ะคุณหมอ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ MASZ
   -น่าจะเป็นเพราะโลหิตไม่สะอาด ระบบการทำงานของอวัยวะภายในมีปัญหา
   ส่งผลถึงกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นอักเสบง่าย ผิดปกติ
   -รับการรักษาได้เลย
   -ควรปรึกษาผู้ปกครอง ให้ผู้ครองติดต่อมา

 66. มิว says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ตอนนี้ดิฉันอายุสิบแปดปี มีอาการปวดข้อมือ ข้อแขน จะปวดมากที่ข้อแขน เบื่ออาหาร นอนไม่หลับด้วย อยากกรู้ค่ะ ว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่า ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ มิว
   -อาการเป็นโรคข้ออักเสบ
   ต้องการรักษาให้หาย ต้องปรึกษาผู้ปกครองก่อน

 67. Kaew says:

  รบกวนคุณหมอค่ะ ดิฉันอายุ 45 ปี มีอาการปวดบั้นเอวมาก ปวดสะโพกร้าวลงขาและชาปลายเท้ามาก บางครั้งรู้สึกว่าขาจะไม่มีเรี่ยวแรงเลย และตอนตื่นนอนจะมีอาการชามือทั้งสองข้างเป็นประจำค่ะ แต่พอสะบัดสัก 5 นาทีก็จะดีขึ้น ดิฉันทำงานออฟฟิต นั้งทั้งวัน และชอบเอาขาข้างที่ชามาพับมาวางบนเก้าอี้เป็นประจำค่ะ รบกวนคุณหมอ สามารถรักษาให้หายได้หรือไม่ มันเป็นอาการที่ทรมานมากค่ะ

 68. Lek says:

  ผมไม่รู้เป็นไรครับ เวลานอนตะแคงทั้งซ้ายและขวา พอหลับและตื่นขึ้นมาตอนเช้า ถ้ายังอยู่ในท่าตะแคงไม่ว่าข้างไหนก็จะรู้สึกแสบมากตรงบริเวณตรงช่วงต่อขากับสะโพกที่นอนทับเหมือนนอนทับเส้นเลือดไม่ให้ไหลเวียน ไม่รู้มีวิธีการไหนบ้างครับเพราะจะนอนตะแคงไม่ได้เลยครับ ขอบคุณครับ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Lek
   -น่าจะเป็นผลจากระบบการไหลเวียนโลหิตไม่ปกติ หรือ ปัญหาจากกล้ามเนื้ออักเสบ
   -การรักษาให้ออกกำลังกายเป็นประจำ และใช้ยาตามเวบเพจนี้
   -ปรึกษาหมอก่อนใช้ยาได้

 69. malai says:

  สวัสดีค่ะหนูอายุ23ปี หนูมีอาการชาตามน่องปวดๆเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงมันจะตึงๆนานๆครั้งจะปวดค่ะอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรจะรักษาได้ไหมค่ะจะเปนไรมากหรือเปล่าค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ malai
   -ต้องการรรักษาติดต่อหมอได้ ใช้ยาเวบเพจนี้เพื่อการบำบัดรักษา
   -พร้อมรับทราบวิธีการใช้ยาและข้อปฏิบัติตน

 70. ลิ says:

  สวัสดีคะ หนูอายุ23ปี มีอาการเท้าชาแบบชารำคาญๆยิบๆหนูทานวิตามินB1612พอทานมันก็หายคะพอไม่ทานก็เป็นอีกตอนนี้มาที่แขนแล้วคะจะทำไงดีคะหนูเครียดมากเลยคะแล้วก็เหมือนความดันต่ำคล้านจะวูบๆตลอดเรยคะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ ลิ
   -รับประทานยาบำรุงสตรี ทาถูนวดด้วย opc balm ทุกวันและขณะมีอากาชา งดทานอาหารที่มีไขมัน และน้ำตาลสูง
   ติดต่อหมอได้

 71. พัชระพล says:

  สวัสดีครับ รบกวนหน่อยนะครับคุณหมอ

  ผมมีอาการปวดขาเวลานอนครับ จะเป็นเฉพาะเวลานอนทำไห้นอนไม่หลับ เป็นมานานแล้วครับไม่หายสักที อาการเหมือนมีคนมาจั๊กจี้ขาเราเลยครับ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ พัชระพล
   ใช้opc cbalm นวดทุกวัน พร้อมออกกำลังกายเป็นประจำ

 72. พัชรพล says:

  opc cbalm มีจำหน่ายที่ไหนบ้างครับ ขอบคุณครับ

  และอาการนี้เป็นอะไรไหมครับ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ พัชรพล
   เป็นยาชนิดให้หมอจ่ายเท่านั้น
   โปรดติดต่อพนักงาน ตามเบอร์โทรที่ระบุในเวบไซต์หมอ

 73. สวัสดีค่ะ ลูกสาววัย3-4ขวบชอบเมื่อยขากลางคืนบ่อยๆหลังจากที่กลางวันวิ่งเล่นอยากทราบว่ามีวิธีแก้ไขไงบ้างเพราะเขาปวดเมื่อยจนนอนไม่หลับร้องไห้น่าสงสารมากค่ะ แล้วดิฉันก็เป็นเวลาอากาศหนาวมักจะเมื่อยขาช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ หนึ่งฤทัย
   -แนะนำใช้ยานวด โอพีซีนวดเป็นประจำทุกวัน อาการจะค่อยๆลดลงจนหาย

 74. อุบลรัตน์ says:

  สวัสดีค่ะ ตอนนี้อายุ 30 ปี มีอาการปวดเข่าซ้าย เวลานั่งนานๆ ลุกขึ้นแทบไม่ได้ค่ะ เยียดขาตรงไม่ได้ ต้องใช้เวลาสักพักถึงจะเดินได้ตามปกติค่ะ พับขานานก็ไม่ได้ อาการแบบนี้ อยากทราบว่าโรคอะไรค่ะ รักษาได้อย่างไรค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ อุบลรัตน์
   -อาการของเส้นเอ็นอักเสบ หรือ ลมจับข้อเข่า
   -ต้องการรักษาให้ติดต่อเข้ามา

 75. พิม says:

  ขอถามคุณหมอ2 ข้อนะคะ
  1. ดิฉันอายุ 38 ปีค่ะ เวลานอนตะแคงซ้ายจะใจสั่น เวลานอนกลางวันก็จะใจสั่น สักพักมือเท้าจะชามากค่ะ ชาตั้งแต่ไหล่ลงแขน เข่าถึงเท้า ต้องขยับเปลี่ยนท่า สักพักก็จะชาอีก จนนอนไม่หลับค่ะ บางเวลานั่งไขว้ห้างก็จะค่อยๆชาที่ขา เป็นอะไร รักษายังไงคะ

  2.ลูกชาย 8 ขวบ ชอบบ่นปวดขาเวลาเดินสักพัก เป็นข้างเดียวบ้าง สองข้างบ้าง บางทีปวดมากตอนตื่นนอน บางทีก็ก่อนนอน แต่ไม่ร้อนบวม มีผื่นตุ่มที่ข้อศอกข้อเท้าทั้งสองข้าง ใสๆแข็งๆ ไม่เจ็บค่ะ เป็นอะไร รักษาได้มั้ยคะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ พิม
   -ต้องการรักษาให้ดีขึ้นแนะนำติดต่อหมอได้

 76. เดียร์ says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ

  รบกวนเรียนปรึกษาอาการค่ะ

  ดิฉัน อายุ 32 ปี มีอาการเริ่มแรก ชาๆ เมื่อยๆ มือเท้า ไปรักษา อาการที่ รพ ประสาทวิทยา อาการชาหายไป หลังจากนั้น

  มีอาการ ตึงๆ เมื่อยๆ หัวเข้า และหน้าแข้ง ช้างขวา มาตลอด มีเสียงดังก้อปๆ เวลาเดินลงขึ้นบันได

  อาการเริ่มลามมา หัวไหล่ แขนด้านขวา มีเสียงดังตรงหัวไหล่ก้อป มีก้อนๆๆ เนื้อแข็งๆ ตามบริเวณที่ตึงปวด ตื้อๆๆ

  เวลาล้มตัวลงนอน จะมีอาการเหมือนชาๆ ตึง ร่วมด้วย ตุ้ยๆ บอกไม่ถูกค่ะ

  ตอนนี้พยามยามไปฝีึกโยค่ะ ได้ 2 ครั้ง ก้อยังทรงๆ ไม่ดีขึ้นค่ะ บางทีสลับปวดตึง หัวเข่า ขา ซ้าย บ้าง ขวาบ้าง

  หรือ แขนซ้ายบ้าง สลับ หัวไหล่ ซ้าย ขวา สะบ่าหลังก้อตึงๆ เหมือนมีไรมาทับหนักๆๆ ค่ะ

  กิจวัตร เป็นเซลล์ ขับรถทุกวัน แต่ไม่เคยมีอาการปวดเมือยแบบนี้ อยู่ๆ ก้อมาเป็นค่ะ ขับมา 3 – 4 ปี

  และพักหลังก้อมี การเล่นมือถือ แชทมือถือ บ่อยๆ ด้วยค่ะ เคยเป็นโรคไทยรอย์แบบไม่มีพิษ มาหลายปีทานยามาแล้วก้อ

  เจาะตรวจเลือด แต่ไม่เจอ โรคไทยรอยด์แร้ว ค่ะ ล่าสุดตรวขไป 1 เดือนได้ค่ะ แต่คอยังมีบวมๆ อยู่บ้างค่ะ

  รบกวนคุณหมอแนะนำที ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่ตอนนี้ เครีดยมากค่ะ

  ขอบคุณค่ะมากค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ เดียร์
   -ไปพบแพทย์เช็คความดันโลหิต ถ้ามีความดันโลหิตสูงแพทย์จะจัดยาให้
   -แล้วติดต่อพูดคุยหมอตามเว็บเพจนี้อีกที เพื่อบำบัดอาการต่อไป

 77. จิระนัย ชูศรี says:

  อาการปวดท้องข้างขวา ชอบปวดตอนกลางคืน มือไม้ชา นอนไม่ค่อยหลับ เป็นมา5-6เดือนแล้วไปหาหมอมา3-4 ครั้งแล้ว 2ที่ หมอก็บอกว่าเป็นกล้ามเนื้อท้อง เป็นเพราะยกของหนักมาก หรือเกิดอาการจากนั่งทำงานมาก กินยาก็ดีขึ้น แต่ก็ยังไม่หาย กลับมาปวดท้องอีก *อยากให้คึฯหมอแนะนำว่าเป็นอะไรแน่ เพราะทุกวันนี้ปวดท้องตลอดเลยไม่หายเลยค่

  • drmanit says:

   ตอบคุณ จิระนัย ชูศรี
   -เป็นอาการของกล้ามเนื้อหดตัว ปัญหาการการขาดการบริหารแขนมือ
   -อาการปวดท้อง น่าจะเป็นเพราะปัญหาจากลำไส้อักเสบ
   -อาการทั้งหมดนี้สามารถรักษาให้หายได้
   -ต้องการรักษาติดต่อมาได้

 78. จิระนัย ชูศรี says:

  แล้วต้องรักษาอย่างไงค่ะ เพราะอยู่ต่างจังหวัดไกลจากเชียงใหม่มากค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ จิระนัย ชูศรี
   -คำตอบอยู่ในเว็บไซต์แล้ว แนะนำดูเว็บอีกครั้ง

 79. Fern says:

  สอบถามคุณหมอค่ะ คุณแม่อายุ60 มีอาการปวดขาบ่อย ที่บริเวณต้นขาจนถึงเข่า เมื่อคลำที่บริเวณต้นขาพบว่ามีลักษณะเป็นก้อนแข็งยาวลงมาจนถึงเข่า (เป็นแถบยาว) เมื่อกดลงไปจะรู้สึกเจ็บและชา และเมื่อกดไปเรื่อยๆพบว่าก้อนแข็งนั้นอ่อนนิ่มลงและแตกออกคุณแม่ก็จะไม่ปวดเมื่อย แต่ไม่กี่วันก็กลับมาเป็นก้อนแบบเดิม และมีอาหการแบบเดิมซ้ำๆ ทำให้คุณแม่เดินได้ไม่นานก็ต้องนั่งพักเพราะอาการปวดและค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Fern
   -ใช้ยาตามที่แนะนำในเว็บเพจนี้ และหาผ้ายืดสวมsupportด้วย
   -ต้องการรักษาติดต่อหมอ-พนักงานได้

 80. Nungruthai says:

  สอบถามคุณหมอค่ะ คุณแม่อายุ60 มีอาการปวดขาบ่อย ที่บริเวณต้นขาจนถึงเข่า เมื่อคลำที่บริเวณต้นขาพบว่ามีลักษณะเป็นก้อนแข็งยาวลงมาจนถึงเข่า (เป็นแถบยาว) เมื่อกดลงไปจะรู้สึกเจ็บและชา และเมื่อกดไปเรื่อยๆพบว่าก้อนแข็งนั้นอ่อนนิ่มลงและแตกออกคุณแม่ก็จะไม่ปวดเมื่อย แต่ไม่กี่วันก็กลับมาเป็นก้อนแบบเดิม และมีอาหการแบบเดิมซ้ำๆ ทำให้คุณแม่เดินได้ไม่นานก็ต้องนั่งพักเพราะอาการปวดและชาค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Nungruthai
   -ใช้ยาตามที่แนะนำในเว็บเพจนี้ และหาผ้ายืดสวมsupportด้วย
   -ต้องการรักษาติดต่อหมอ-พนักงานได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.