พากินสัน โรคติกส์ กล้ามสั่น กล้ามเนื้อกระตุก โรคลมชัก ลมบ้าหมู โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ/ปวดข้อ-ปวดตึง/ชาตามมือเท้า/เจ็บเสียวกล้ามเนื้อ/กล้ามเนื้อติดหดเกร็ง

loอาการปวดมื่อยตามร่างกาย เทียบเคียงโรคในตำราแพทย์แผนไทย เช่น โรคกระษัยเส้น (อาการปวดเมื่อยเป็นๆหาย ทรมาน)  โรคในกองลม ลมเข้าเส้น ลมจับโปง(ข้อบวม) ธาตุลมพิการ ลมเข้าเส้น เส้นพิการ ลมอัมพฤก เป็นต้น ในบุคคลที่อายุมากกว่า32ปี จะพบปัญหามากคือโรคปวดเมื่อยข้อ กล้ามเนื้อ เพราะวาโยธาตุเสื่อม หมายถึงลมในร่างกายพัดพาเลือดลม ไปไม่ทั่วธาตุต่างๆที่องค์ประกอบของร่างกาย ในปัจจุบันจะพบว่าอาหารการกิน เป็นสาเหตุหลักๆ ส่งผลให้เกิดโทษต่อร่างกาย คือเลือดมีความข้นเหนียว                                                                                                                                   ข้อมูลโรคปวดเมื่อย6ข้อในแนวทางปัจจุบัน    1. การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อทำงานมากในบางตำแหน่ง ทำให้เกิดความล้าหรือเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่ ส่วนใหญ่อาการปวดแบบนี้จะปวด ๆ เมื่อย ๆ ในบริเวณของกล้ามเนื้อที่มีปัญหา มักพบที่ศอกหลังและเอวเป็นส่วนใหญ่ และมักจะเป็นผลมาจากการอยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง ที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน ๆ เช่น นั่งก้มหลังมากเกินไป อาจจะเพราะมีความเคยชิน หรือหลังโกงจากกระดูกสันหลังทรุด กล้ามเนื้อหลังบางส่วนมีการหดเกร็งมากกว่าปกติ ทำให้ปวดได้ สาเหตุที่พบบ่อยอีกประเภทหนึ่ง คือ ท่านอนที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้หมอนสูงเกินไป ทำให้คอเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าปกติ ที่นอนนิ่มเกินไป พอลงไปนอนที่นอนยุบตัวลง ทำให้กระดูกสันหลังอยู่ในลักษณะโก่งงอเป็นเวลานาน พอตื่นขึ้นมาจะรู้สึกเมื่อย และในทางกลับกันถ้าใช้ที่นอนแข็งเกินไป และนอนหงายเป็นส่วนใหญ่ กระดูกสันหลังส่วนเอวจะมีการแอ่นตัวผิดปกติ เพราะส่วนก้นและสะโพกก้นติดกับพื้น หนุนให้ส่วนเอวแอ่นขึ้นทำให้ปวดหลังได้เช่นกัน การยกของหนักโดยใช้ท่าที่ไม่ถูกต้อง ก็ทำให้เกิดการปวดเจ็บที่กล้ามเนื้อได้ จึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการยกของเป็นพิเศษ           2. อาการปวดเส้นเอ็น พบบ่อยบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวข้อมาก ๆ เช่น บริเวณไหล่ ศอก ข้อมือ ส้นเท้า เอ็นร้อยหวาย เกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นในบริเวณนี้ และถ้าไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม อาจจะทำให้เกิดความพิการต่อไป เช่น ไหล่ติด ยกแขนไม่ขึ้น ทำให้ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามที่ควรจะเป็น                                                                                                                                        3. อาการปวดจากเส้นประสาท ทำให้มีอาการปวดแสบ และร้าวไปตาม เส้นประสาทนั้น ๆ ถ้ามีอาการมาก อาจจะทำให้กล้ามเนื้อที่เลี้ยงด้วยเส้นประสาทนั้นอ่อนแรงลง ถ้าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขาถูกกด อาจจะทำให้เดินลำบากได้ ตำแหน่งที่พบบ่อยคือที่บริเวณกระดูกคอ เกิดขึ้นจากกระดูกสันหลังบริเวณคอเสื่อม มีแคลเซียมมาเกาะ และกดลงไปที่เส้นประสาทที่ออกจากช่องระหว่างกระดูกคอ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดที่คอ ไหล่ และอาจจะปวด ลงไปที่แขน และมือ ส่วนใหญ่มักจะมีอาการที่คอด้านใดด้านหนึ่ง บางรายถ้าเป็นมากอาจจะเป็นทั้ง 2 ด้านก็ได้ นอกจากที่คอแล้ว บริเวณหลัง เอว ก็เกิดอาการนี้ได้บ่อยเช่นกัน ส่วนมากเกิดจากการยกของหนัก ในท่าที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ส่วนของกระดูกสันหลังที่เรียกว่า หมอนรองกระดูก ซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง 2 อัน เคลื่อนออกมาจากตำแหน่งเดิม มากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียง ผู้ป่วยจะเกิดอาการปวดหลังอย่างมาก และส่วนใหญ่จะเป็นแบบเฉียบพลัน จะมีอาการปวดร้าวไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง อาการปวดที่รุนแรงจนถึงขั้นต้องนอนพักหลาย ๆ วัน                   4. ปวดข้อต่อ ข้อพับผู้สูงอายุเป็นโรคข้อได้หลายโรค ที่เจอบ่อยได้แก่ข้อเสื่อม ส่วนมากมักพบที่หัวเข่า โดยเฉพาะในรายที่อ้วนมาก หรือในคนที่ทำงานแบกหาม ต้องแบกของน้ำหนักมาก ๆ นาน ๆ ทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกติ ผู้ที่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อย ๆ หลาย ๆ ครั้ง และขึ้นลงอย่างรุนแรง (วิ่งหรือกระโดดลง) ทำให้กระดูกอ่อนในข้อเข่าเสื่อมมากกว่าปกติ เมื่ออายุมากขึ้นจะเกิดอาการปวดข้อได้ ลักษณะการนั่งของคนไทยที่นิยมนั่งกับพื้น โดยการนั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิหรือนั่งยอง ๆ มีการพับงอของหัวเข่าอย่างมาก เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อรอบเข่า มีการยืดผิดปกติ และในช่วงที่มีการงอเข่ามาก ๆ เลือดจะมาเลี้ยงเข่าไม่สะดวก ทำให้หัวเข่าไม่แข็งแรง และเกิดปัญหาในเวลาต่อมาได้ นอกจากนี้ที่บริเวณหัวเข่าแล้ว ข้อเสื่อมบริเวณนิ้วมือก็พบได้ไม่น้อยเช่นกัน จะมีอาการปวดและข้อบวมโตกว่าปกติ ที่ข้อนิ้วมือส่วนปลายเกือบทุกนิ้ว ส่วนมากมักพบในสตรี คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใช้มือมากเช่น ซักและบิดผ้า เป็นต้น                                                                                                                การปวดข้อที่เกิดจากสาเหตุอื่นได้แก่ จากโรคเก๊าท์ การติดเชื้อในข้อ และโรคข้อชนิดอื่น เช่น รูมาตอยด์ เป็นต้น ผู้ป่วยโรคเก๊าท์ส่วนใหญ่ มักจะเริ่มปวดข้อครั้งแรกในวัยกลางคน มักปวดที่ข้อที่ข้อนิ้วหัวแม่เท้าเป็นส่วนใหญ่ แต่อาจจะปวดที่ข้ออื่น ๆ ก็ได้ อาการปวดมักเริ่มในตอนกลางคืน และปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ จนผู้ป่วยต้องตื่นขึ้นมา ที่ข้อจะมีอาการบวม แดง ร้อนชัดเจน และเจ็บมากเวลามีการเคลื่อนไหวหรือถูกกระทบกระทั่ง สาเหตุเกิดจากกรดยูริกในเลือดไปตกตะกอนที่ข้อ ทำให้เกิดการอักเสบขึ้น ในผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาอาการข้ออักเสบจากเก๊าท์ดีขึ้นแล้ว มักจะคิดว่าหายแล้ว และไม่ได้ติดตามรับการรักษาต่อไป อาจจะกลับมามีอาการปวดข้อได้อีกเป็นระยะ ๆ ส่วนมากจะพบหลังจากการปวดครั้งแรกประมาณ 5-10 ปี ดังนั้นถ้าหากได้รับการวินิจฉัยว่า ปวดข้อจากโรคเก๊าท์ ผู้ป่วยจะต้องดูแลตนเอง ควบคุมอาหารที่อาจจะกระตุ้นให้โรคกำเริบขึ้นอีก แล้วจะต้องพบแพทย์และติดตามการรักษาเป็นระยะ เพื่อควบคุมให้ปริมาณกรดยูริกในเลือดอยู่ในระดับที่เหมาะสม                      5. การปวดเมื่อยเพราะเส้นเลือดเส้นเลือด
ถ้ามีการผิดปกติของเส้นเลือดแดง หรือเส้นเลือดดำก็จะทำให้เกิดอาการปวดได้ แต่ลักษณะการปวดจะแตกต่างกันไป ถ้าเส้นเลือดแดงตีบแคบลง เลือดเดินไปสู่กล้ามเนื้อไม่สะดวก จะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยที่กล้ามเนื้อนั้น ๆ ได้ การปวดจะเป็นค่อนข้างเร็ว และมักจะมีอาการจนทำให้ผู้ป่วยต้องหยุดการเคลื่อนไหว หรือการใช้งานของกล้ามเนื้อนั้น ๆ เช่น ถ้าเส้นเลือดแดงที่ขาตีบ ถ้าเดินมากกล้ามเนื้อขาต้องการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น แต่เลือดไปไม่ได้ ทำให้กล้ามเนื้อทำงานต่อไปไม่ไหว เกิดอาการเจ็บปวดจนต้องหยุดเดินและนั่งพัก หลังจากหยุดเดินสักพักอาการดีขึ้น ปวดลดลง ก็สามารถจะเดินต่อไปได้อีก                                                                                                                                                    6.การปวดเมื่อที่เกิดเพราะเลือดคลั่ง และสาเหตุที่ยังไม่ทราบlinestopอ่าน11

อาการปวดเมื่อยแบบนี้มักจะเป็นเพราะเลือดครั้่ง กล้ามเนื้ออักเสบ มักจะนวดไม่หาย ทรมาน กดนวดรุนแรงจะทำให้พบว่ามีผลเสียมากกว่า กล้ามเนื้อจะแตกช้ำจากการนวด-กด-ดัด                                                รักษาต้องอ่าน : การรักษาโดยแนวทางของหมอมานิตย์ ศรีพจน์                                                   หมอมานิตย์ ขอแนะนำคนไข้เลือกแผนรักษา1ใน2 แผนได้ตามความเหมาะสม (ได้ผลดี/น่าพอใจ)          ข้อปฏิบัติระหว่างการรักษา                                                                                                                หลีกเลี่ยงหรืองดอาหารรสหวาน ขนมคบเคี้ยวต่างๆ อาหารเครื่องดืมที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ และควรงดผลไม้รสหวานจัด ลำไยไย ทุเรียน เงาะ ลิ้นจี่                                                                       -งดอาหารรสจัด งดอาหารที่ไม่สุก ไม่สด ไม่สะอาด                                                                          -งดอาหารใสผงชูรส สัตว์ปีก และอาหารที่มีไขมันชนิดเลวLDL(หรือรับประทานให้น้อยที่สุด)         -งดเครื่องดิ่มมีแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์                                                                                                     -งดอาหาร ผัก ผลไม้ดอง และงดหน่อไม้                                                                                                 -ออกกำลังกาย บริหารร่างกาย เพื่อขับเหงื่อเป็นประจำ

โปรดอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนสอบถามหมอหรือพนักงาน (จัดยาให้คนไข้เป็นชุดต่อเดือน ค่ายารักษาในการักษาแผนที่1. หรือ แผนที่2.ให้เหมาะสมกับโรค)linestop รักษาแผนที่1.การใช้ยารับประทานยาแคปซูลพลูคาว  https://doctorforyou.biz/ยาแคปซูลพลูคาว-houttuynia-cord รับประทานครั้งละ2-3 แคปซูล วันละ3ครั้งก่อนอาหาร / + ทานวดด้วย OPC Blam นวดบริเวณที่เป็นวันละ 2 ครั้ง และขณะมีอาการปวดเมื่อย ข้อมูล ยานวดนี้  https://doctorforyou.biz/?page_id=3404 ระยะเวลาการรักษาขึ้นอยู่กับ อายุ และความรุนแรงของอากรที่เป็น ประมาณ 2-5 เดือน  แผนนี้เหมาะกับอาการที่ไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน มีโรคอื่นแทรก เช่นภูมิแพ้ โลหิตจาง บวม หรือมีประวัติมีเนื้องอก หรือโรคมะเร็งมาก่อน หรือเคยมีประวัติโรคติดเชื้อมาก่อน                                                                                        

รักษาแผนที่2.วิธีใช้ ดื่มน้ำออกซิเจนวันละ1-2ขวดต่อวัน เช้า 1 และก่อนนอน1ขวด หรือใช้ยาขวด หรือครีมนวดร่วมด้วยก็ผลเร็วขึ้น การรักษาแผนที่ค่อนข้างได้ผลแน่นอน อย่างไรก็ตาม คนไข้ หรือญาติ ติดต่อหมอเจ้าของเวบไซต์ก่อน โทรหรือไลน์ 0823877288 ไอดีไลน์ yaforyou สำหรับคนไข้ พากินสัน โรคติกส์ กล้ามสั่น กล้ามเนื้อกระตุก โรคลมชัก ลมบ้าหมู โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ/ปวดข้อ-ปวดตึง/ชาตามมือเท้า/เจ็บเสียวกล้ามเนื้อ/กล้ามเนื้อติดหดเกร็ง โรคนอนไม่หลับ

This image has an empty alt attribute; its file name is oxy7x-1.jpg

1.ยาแคปซูลพลูคาว NEB / Comp. Houttuynia Cordata Caps./100 caps./ขวด
จัดยา        1 ขวด ราคาขวดละ 800.-บาท
จัดยา     2-3 ขวด ราคาขวดละ 700.-บาท
จัดยา     4-9 ขวด ราคาขวดละ 600.-บาท
จัดยา  10-19 ขวด ราคาขวดละ 580.-บาท
จัดยา      20  ขวด/ ขึ้นไป

ราคาขวดละ 550.-บาท

ราคาผลิตภัณฑ์เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้ที่เข้ารับบริการ

2.สมุนไพรแคปซูลดาวอินคาสกัด Shashi Inshi Extract Caps./100 caps./ขวด*** รายการนี้ไม่ผลิตแล้ว***
จัดยา        1 ขวด ราคาขวดละ 500.-บาท
จัดยา     3-4 ขวด ราคาขวดละ 450.-บาท
จัดยา     5-9 ขวด ราคาขวดละ 400.-บาท
จัดยา  10-19 ขวด ราคาขวดละ 380.-บาท
   
3.Opc Balm ยานวดโอพีซี บาล์ม/35 กรัม/ขวด
จัดยา        1 ขวด ราคาขวดละ 150.-บาท
จัดยา     5-7 ขวด ราคาขวดละ 130.-บาท
จัดยา         8 ขวด /ขึ้นไป ราคาขวดละ 120.-บาท
4.Opc Muscle Cream โอพีซี มัสเซิลครีม/50 กรัม/ขวด
จัดยา        1 หลอด ราคาหลอดละ 250.-บาท
จัดยา     3-5 หลอด ราคาหลอดละ 220.-บาท
จัดยา      6-12 หลอด ราคาหลอดละ 180.-บาท

*เครื่องดื่มน้ำออกซิเจน ตรา OXY  ขวดละ 35 บาท จัดตามจำนวนวัน สำหรับคนไข้  และผู้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือ OEM

หมอจัดยาให้ตามความเหมาะกับโรค โปรดติดต่อทางไลน์ หรือ โทรศัพท์ หรือ อีเมล %e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%95111okThis image has an empty alt attribute; its file name is Aacontact-us-1.jpgแผนที่เดินทางพบหมอ (โปรดโทรก่อนพบ 1-3 ชม.)mapok

anigifnew

288 ตอบกลับไปที่ พากินสัน โรคติกส์ กล้ามสั่น กล้ามเนื้อกระตุก โรคลมชัก ลมบ้าหมู โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ/ปวดข้อ-ปวดตึง/ชาตามมือเท้า/เจ็บเสียวกล้ามเนื้อ/กล้ามเนื้อติดหดเกร็ง

 1. อมรรัตน์ อินทรา พูดว่า:

  เรียนคุณหมอ ดิฉันอายุ37ปีค่ะมีอาการตอนแรกปวดต้นคอและปวดหลังค่ะอาการปวดหลังแบบร้าวลงแขนตอนนี้รู้สึกเหน็บชาที่นิวมือสักอาทิตย์ได้ค่ะหลังจากนั้น
  เริ่มเหน็บทั้งมือปกติไม่ได้ออกกำลังกายด้วยค่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรค่ะ

 2. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ อมรรัตน์ อินทรา
  -กล้ามเนื้ออักเสบ ระบบการไหลโลหิตไม่ปกติครับ
  -ต้องการรักษาโปรดติดต่อมาได้นะครับ

 3. นันทพงศ์ พูดว่า:

  หมอ คับ ผมปวดเมื่อย ล้าๆ ต้น ขา มา2-3 อาทิตย์ แล้ว ยังไม่หาย คับ ก่อนเป็น ช่วงนั้นเล่นกีฬาฟุตบอลทุกวันคับ พอปวด ก้ เลิกเล่น ว่าจะพักไห้หาย แต่ก้ยังไม่หายซะที ผมเป็นไรรึป่าวคับ

 4. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ นันทพงศ์
  -แนะนำยาตามเว็บดูแผนที่2 สามรถติดต่อมาได้ครับ

 5. ปองพล พูดว่า:

  สวัดดีครับคุณหมอกระผมตึงๆขยับนิ้วโป้งซ้ายมันตึงๆครับพอลองบิดไปทางนิ้วชี้มันเจ็บเป็นเพราะอะไรอะคนับ

 6. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ ปองพล
  -เป็นอาการกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอักเสบ

 7. ณิชา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  ถ้าอยู่ต่างประเทศจัดส่งไหมค่ะ

 8. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ ณิชา
  -จัดส่งได้ตามปกติครับ เป็นแบบ EMS WORLD ถึงประมาณ 3-7วัน

 9. ดาว พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอรบกวนปรึกษาอาการของสามีหน่อยค่ะ
  ก่อนหน้าสามีรักษาโรคต่อมลูกหมากอักเสบกินยาจนมีอาการเสียวบริเวณขาหลังขาหนีบ
  หมอจึงให้หยุดยาได้เพระาอาการส่วนอื่นหายแล้ว อาการเสียวขาค่อยๆหายไป จนตอนนี้เป็นอาการเมื่อยๆ แบบรำคาน ที่บริเวณขาหนีบด้านหลังแทน เป็นมานาน จะ 3 เดือนนับจากหยุดยาแล้วค่ะ แบบนี้ต้องรักษาทางไหนคะ แล้วสิ่งที่เป็นนี่เกิดจากอะไรคะ

 10. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ ดาว
  – กินยาแคปซูลพลูคาวอย่างครับ คาดว่าต่อมน้ำเหลืองขาหนีบอักสบ
  -เช็ดทำความสะอาดบริเวณขาหนีบบ่อยๆด้วยแอลกอออล์ และกินยาครั้งละ3แคปซูล3เวลาก่อนอาหาร

 11. กรกนก พูดว่า:

  อาการที่เป็น 1.ปวดสะโพกข้างซ้ายเดินมากร้าวลงขา 2.ปวดชามือตื่นนอนมาจะปวดตามแขนมือนิ้วล๊อกพอลุกขึ้นมาทำอะไรสักพักก็จะดีขึ้นทุกวัน3.ปวดต้นคอบ่าหัว บ่อยๆ ปวดเมือยตัวไปหมด ควรรักษาอย่างไรค่ะ

 12. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ กรกนก
  -คาดว่าเป็นอาการของเลือดข้น-กล้ามเนื้อหดเกร็ง
  -ต้องการรักษาโปรดอ่านข้อมูลในเว็บ แล้วติดต่อมาครับ

 13. บิวคราบผม พูดว่า:

  คุณหมอครับยกของหนักทำให้เกิดการขับถ่ายยากเกิดจากสาเหตุอะไรครับตอนนี้ผมเป็นได้3-4ปีแล้วครับ

 14. บิวคราบผม พูดว่า:

  สวัสดีคับคุณหมอเกิดขจากจากการยกของหนัดกกกตแนนี้ตอนนี้รุสึกว่าจะถ่ายลำบากมากคับถ่ายไม่ค่ิยออกมันเกิดจากสาเหตุไรคับเป้นมานานแล้วเปนได้4-5ปีแล้วอีกอย่างครับตอนนี้แขนขาไม่มีแรงตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุข้อศอกกระแทกไปหาหมอมาหลายที่แล้วคับเขาก็ให้กินยาก็ไม่หายกินนานพอสมควร

 15. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ บิวคราบผม
  -เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ แนะนำคุณไปหาข้อมูลตามเวบต่างๆ

 16. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ บิวคราบผม
  แนะนำคุณเดินทางมาพบ คาดว่ายังมียารักษาอาการนี้ได้ครับ

 17. Praew พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ รบกวนปรึกษาอาการของคุณแม่ค่ะ คุณแม่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเวลาเดินก็เจ็บฝ่าเท้าและรู้สึกแขนขาจะมีอาการเริ่มชาเป็นระยะๆ *ประมาณ 3 ปีก่อน คุณแม่เคยฝ่าตัดเอามดลูกและรังไข่ออกทั้งหมดและทานยาฮอร์โมนเสริมตลอด อยากทราบว่าอาการพวกนี้เกิดจากการผ่าตัดหรือเปล่า? แล้วมีแนวทางรักษาแบบไหนได้บ้างค่ะ?

 18. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ Praew
  -อาการปวดฝ่าเท้า และปวดตามร่างกายในคนที่ไม่เคยได้รับการผ่าตัดก็มีอาการเช่นนี้เหมือนกัน
  สาเหตุส่วนมากเกิดจากความบกพร่องของสถาพเลือด เช่นเลือดข้น ไขมันในเลือดสูง ระบบภูมิต้านทานไม่ปกติ
  -แนะนำติดต่อมาครับ อย่างน้อยก็ช่วยแก้ไขให้อาการบรรเทาลงได้

 19. Supansa พูดว่า:

  สอบถามหน่อยค่ะ คุณแม่ป่วยเรื้อรังมานานเข้าปีที่3-4 แล้วค่ะไปหาหมอที่ไหนกินยาอะรัยก้อแค่บรรเทานิดหน่อยซื้อยาแพงๆรักษาตามโรคก้อแค่บรรเทาแต่ไม่มากพอยาหมดฤทธิ์ก้อปวดอิกบางทีถึงขั้นนอนร้องไห้เลย แกบ่นว่าปวดตามร่างกาย ข้อบ้าง เป็นทั้งตัวไปหมด เดินก้อไม่ไหว เวียนหัว เป็นลมบ่อย ไปหาบางที่บอกเป็นเก๊า บางที่ข้อเสื่อม รูมาตอยบ้าง รักษาไม่ถุกเลยค่ะควรทำยังงัยดีคะ สงสารแม่จังเลยค่ะT_T

 20. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ Supansa
  -อาการปวดปวดตามข้อทั้งตัว มีทางที่จะให้อาการดีขึ้นเป็นลำดับ
  คือต้องควบคุมอาหารอย่างจริงจัง ที่สำคัญแนะนำตรวจเลือดและขอดูผล กรดยูริค ไขมัน น้ำตาลในเลือด ก่อน
  แล้วแนะนำติดต่อมาทางไลน์ แล้วจะหมอจะช่วยแนะนำการรักษาให้ครับ

 21. อาร์ พูดว่า:

  ปวดกล้ามเนื้อต้นขาด้านขวาและเกร็งตลอดเป็นมาหลายปีแล้วคะยิ่งเจอความเย็นจะปวดมากถ้าใช้งานที่ขาข้างขวาจะยิ่งปวดเกร็งและอ่อนแรงด้วยคะ

 22. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ อาร์
  -ติดต่อพูดคุยผ่านไลน์ได้ครับ

 23. ฐา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  หนูมีอาการปวดที่ต้นคอปวดมากๆเลยค่ะและจะรู้สึกชาลงหลังฉีกบนค่ะปวดเหมือนมีใครมาบีบตลอดเวลาค่ะและจะรู้สึกมึนหัวบ่อยจากท้ายทอยค่ะและก็3-4 วันมานี้หน้ามืดเป็นประจำค่ะ ก้มก็ลำบากค่ะจะรู้สึกมึนๆตึงๆคอตลอดเลยค่ะ…จนหนูต้องเอี่ยวคอไปมาตลอดจนเป็นถามเป็นสันนิบาตรึเอียงยุได้แต่เพราะปวดร้าวมากๆเลยค่ะเลยเอี่ยวคอตลอดจนเสียบุคลิกเลยค่ะแต่พยายามไม่ทำกลายเป็นอากานเกร็งตลอดค่ะ
  ทำไงดีค่ะบางทีก็รู้สึกมึนตลอดเวลาค่ะ

 24. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ ฐา
  -ควบคุมอาหาร และบริการร่างกาย พร้อมการใช้ยาตามเวบเพจนี้
  -ต้องการรรักษาติดต่อผ่านไลน์มาครับ

 25. คนรักแม่ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  แม่หนูมีอาการปวดเข่าและยิ่งกลางคืนยิ่งปวดทานยาที่หมอให้ก็ไม่หาย ไปเอ็กซเรย์ก็ปกติกระดูกค่อนข้างดีด้วย ควรทำยังไงต่อดีค่ะ

 26. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ คนรักแม่
  -สามารถใช้ยารักษาแผนที่2 ได้เลยครับ
  -ต้องการรักษาจริง โปรดติดต่อบุคคลากรมี่ระบุุในเว็บได้เลยครับ

 27. Jon พูดว่า:

  สวัสดีครับ รบกวนสอบถามหน่อยครับ
  ผมตกจากที่สูงแล้วหัวกระแทก กับพื้นปูน
  มีอาการวูบ เกร็ง แต่ไม่ถึงกับชักครับ หัวไม่แตก แต่โน ไปหาหมอได้ยามาทาน แต่ยังไม่เบา ตอนนี้มีอาการปวดต้นคอ เวียนหัวบ้านหมุน แขนขาชา เหมือนไม่ค่อยมีแรงครับ

 28. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ Jon
  -ติดต่อหมอ โทร หรือไลน์ ตามข้อมูลในเว็บนี้ได้เลยครับ

 29. นัดดา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ชื่อนัดดดาค่ะ
  อายุ40 สูง155 หนัก55 อาการของนัดคือเจ็บตามเส้นเอ็นทั่งร่างกายเลยค่ะ จะหนักที่สุดคือบ่าไหล่ค่ะ เวลาเอามือกดตามเส้นจะสัมผัสได้ว่ามีเส้นแข็งตรงจุดนั้นและเจ็บ ปกติตรวจร่างกายประจำทุกปีค่ะ ครั้งล่าสุดเมื่อ20 กรกฎาคม2560 ทุกอย่างปกติ และก็ออกกำลังกายอาทิตย์ละ2-3ครั้ง ว่ายน้ำค่ะ บางครั้งก็วิ่งค่ะ แต่ก่อนที่จะเป็นเช่นนี้ได้ไปเที่ยวเหนือ และพายเรือคะยัค 3ชั่วโมงค่ะ หลังจากนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเลย เริ่มเจ็บตามร่างกายมาตลอด ตอนนี้ได้ไปให้หมอนวดหมดกับการนวดไปเยอะมากแล้วค่ะ แต่ก็ยังไม่ดีขึ้น อยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 30. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ นัดดา
  -ยังรักษาให้หายได้ครับ โปรดติดต่อ โทร หรือไลน์

 31. นิษา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ตอนนี้หนูอายุ 19 ปี มีอาการปวดคอด้านขวา คอตึง มีอาการชาแขนด้านขวา และขาขวาด้วยคะ บางทีก้ปวดศรีษะด้านขวาด้วยคะ บางทีกระดูกก็ดังก็อกแก็กคะ
  ตอบ
  -แนะนำติดต่อมาโดยตรงโทรหรือไลน์มาได้ครับ

 32. nawat พูดว่า:

  สวัสดีครับ ผมมีอาการปวดคอด้านซ้ายและช่วงหลังซ้าย ร้าวลงมาถึงแขนช่วงหลังต้นแขนโดยจะนอนไม่ได้ หากมีการกดทับระยะหนึงจะปวด หายไปครั้งหนึ่งและกลับมาเป็นใหม่ เพราะอะไรครับ

 33. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ nawat
  -เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบ ครับ
  -ต้องการรักษาดูข้อมูลในเวบเพจนี้ แล้วติดต่อมาได้ครับ

 34. Kiattisak พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  อาการเริ่มของผมคือ ปวดหลังบริเวณเหนือก้นถึงกลางหลังครับ
  พอหลังจาก1-2วัน ผมเริ่มรู้สึกเจ็บบริเวณข้อ นิ้วมือ บางทีเหมือนมีมดกัด
  บางทีแขนชาครับ(ส่วนมากเป็นตอนนอน)
  ตอนนี้หลังปวดนิดหน่อยครับ แต่หลังเหมือนจะตึงๆ แต่อาการปวดข้อตามร่างกายยังคงอยู่นะครับ
  (อาการปวดข้อ ปวดไม่หนักนะครับ มาๆหายๆด้วยครับ)

 35. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ Kiattisak
  -อาการปวดตามข้อ กล้ามเนื้อมีหลายสาเหตุครับ
  -เมื่อคุณได้อ่านข้อมูลในเวบเพจนี้แล้ว ประสงค์จะรักษาให้หาย แนะนำติดต่อหมอทางไลน์ หรือโทร
  หมอมานิตย์
  ไอดีไลน์ yaforyou
  โทร 0823877288

 36. เรียน คุณหมอมานิตย์ ค่ะ
  ดิฉันขอเรียนสอบถามนะค่ะ พอดีลูกชายดิฉันมีอาการปวดเรื้อรังมานานค่ะประมาณตั้งแต่ ป.1 ตอนนี้ ม.2 แล้ว แต่จะเป็นอาการปวดๆ หายๆ จุดปวดก็จะปวดเปลี่ยนไปเรือยๆนะค่ะ คือ บางทีข้อเท้า
  บางทีเข่า บางทีก้นกบ ตอนเป็นแรกๆ ดิฉันก็พาไปตรวจเลือดและเอกซเรย์แต่ก็ไม่เจออะไร ตรวจเลือดเขาก็แค่บอกว่ามีเชื้ออักเสบนิดหน่อยแล้วก็ให้ยาแก้อักเสบกับยาแก้ปวดมากิน แต่ตอนนี้เขาโตแล้วยังไม่ได้ไปตรวจใหม่ค่ะ แต่อาการก็จะเป็นแบบนี้คือเป็นๆ หายๆ แต่ช่วงหลังๆ พอเขาปวดมากๆ เขาจะเดินเขย่งทำให้เดินผิดรูปเพราะเขาจะเกร็งๆ แบบว่าเช่น เขาปวดขาข้างซ้าย เขาก็จะพยายามไม่ใช้ขาด้านซ้ายเลย ทำให้ขาขวาใช้งานหนัก เวลาเดินก็เขย่งเท้า ทำอย่างนี้เรื่อยไปดิฉันจึงเรียนปรึกษาว่าควรรักษาแบบไหนค่ะ

 37. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ แสงเดือน บุญมี
  อาการของลูกชายที่เล่าให้หมอทราบนี้ หมอมีความมั่นใจว่ายังรักษาได้
  ขอเพียงคนไข้ปฏิบัติตาม และใช้ตามข้อแนะนำ นะครับ
  -โปรดติดต่อหมอได้เลยครับ โทร/ไลน์ 0823877288

 38. วรรณกร พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ หนูอยากจะเรียนถามถึงอาการที่เป็นตอนนี้ค่ะ..คือกล้ามเนื้ออักเสบช่วงเปวดช่วงเท้าขึ้นมาน่องและหน้าขาค่ะที่แขน
  มีอาการนิดหน่อยค่ะหาหมอคลินิกทั้งฉีดยาทั้งทานยาไม่หายขาดค่ะวัน
  ไหนหนูเดินไกลหิ้วของหนักจะกลับมาปวดมากวันไหนไม่ได้ออกไปไหนไม่มีอาการค่ะแบบนี้หนูควรไปรักษาที่ไหนคะจะไปคลินิกอีกก็กลัวไม่ได้ผลค..ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 39. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ วรรณกร
  -คนไข้เคสนี้ หมอต้องสอบถามอย่างละเอียดครับ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในแนะนำเพื่อการรักษาต่อไปครับ
  -ดังนั้นหมอจึงขอให้คนไข้โทรหรือไลน์มาคุยกับหมอโดยตรง
  โทร/ไลน์ 0823877288

 40. รัตติกาล พูดว่า:

  ผมอายุ35ครับ เคยเข้าเฝือกที่เข่าและมีอาการเอ็นหัวเข่าเสื่อมข้างซ๊าย เวลายืนตัวตรงจะยืนน้ำหนักไม่เท่ากัน เวลานั่งหลังจะงอมาก พยายามตั้งตัวตรงกลายเป็นปวดสันหลังจนตัวแอ่น ผมน้ำหนัก95สูง175 เวลาหายใจตอนนั่งเหมือนมันไม่สุด ไม่ลึก กล้ามเนื้อรู้สึกไม่ฟิต หลังๆมาจะมีอาการปวดหลังมากๆในเวลานั่งขัดสมาธิ ร้าวไปถึงหัวเข่า(ข้างซ้ายที่เสื่อม) มันทำให้ผมต้องขยับตัว บ่อยๆ เปลี่ยนท่านั่งบ่อยๆ เพื่อให้อาการปวดตึงร้าวมันหายไป อยากจะถามหมอดังนี้ครับ
  ผมสามารถออกกำลังกายเบาๆเพื่อสร้างความเเข็งเเรงได้ไหมครับ
  ผมต้องปรับเรื่องอะไรบ้างในชีวิตประจำวันครับ
  ขอคำแนะนำครับถ้าต้องใช้ยารักษา

 41. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ รัตติกาล
  -ควรได้รับการภาพ หรือนวดแผนไทย ร่วมกับการได้ยาช่วยอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย
  -หากต้องใช้ยาโปรดติดต่อหมอได้ โทร หรือไลน์ 0823877288

 42. อร พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ ดิฉันรู้สึกเสียวตามร่างกาย ต้องคอยพริกตัวเกร็งกล้ามเนื้อตลอดเวลา โดยเฉพาะตอนนอน ทำให้รู้สึกรำคาญและนอนไม่หลับ เกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ? ขอบคุณค่ะ

 43. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ อร
  การสื่อประสาทไม่ปกติครับ ซึ่งอาจเป็นที่มาของโรคร้ายได้ครับ
  ต้องการรักษาโปรดติดต่อ โทร หรือไลน์ 0823877288

 44. ชิดชนก. เพ็ญสละพันธ์ พูดว่า:

  เป็นโรคปวดเนื้อปวดตัวทั้งตัว. แต่เวลานั่งหรือนอนจะไม่ปวด. แต่จะปวดตอนลุกขึ้น
  หรือยื่นมือไปหยิบของจะปวดมาก เป็นมา 3 สัปดาห์แล้ว
  ไปหาหมอที่ รพ.มา 2 คนแล้ว. หมอให้แต่ยาแก้ปวดมาเท่านั้น
  ดิฉันเป็นโรคมะเร็ง. (เป็นมะเร็งผิวหนัง,มะเร็งปอด,มะเร็งตับอ่อน,มะเร็งต่อมน้ำลาย)พึ่งให้คีโมมา 4 ครั้ง. ตอนนี้หยุดมา 2 เดือนกว่าๆแล้ว. ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการให้คีโมหรือเปล่า. เคยถามหมอมะเร็งว่าปวดเนื้อปวดตัวมันเป็นโรคอะไร. หมอบอกไม่รู้

 45. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ ชิดชนก. เพ็ญสละพันธ์
  ติตต่อปรึกษาก่อนได้ครับ
  โทร 0823877288 หรือ ไลน์ yaforyou

 46. drmanit พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  หนูเอาลูกชายมีอาการปากขยับ ตาขยิบ เปล่งเสียงตะกอก มารับการรักษาจากหมอเวบไซต์ต่อเนื่อง
  มา3เดือน เป็นปกติแล้ว หายจริงค่ะ
  ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ

 47. กร พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ลูกชายผมเคยป่วยเป็นติกส์ สะบัดหน้า ถี่ๆทั้งวัน มาหายจากอาการแบบนี้ เพราะ น้ำออกซิเจน ตราอ๊อกซี่ของหมอมานิตย์ เรื่องไม่น่าเชื่อผมต้องเชื่อ ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้ไม่เชื่อ ลองเชื่อบ้างก็ดีครับ ไม่ได้เสียหายอะไร

 48. Jo พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  พี่สาวผมเป็นลม วูบบ่อย มาหายกับหมอเว็บไซต์นี้ครับ
  ขอบคุณหมอมากๆครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.