รักษาโรคทางเพศ/โรคที่อวัยวะเพศชายและหญิง/ผื่นคันที่อวัยวะเพศ/เชื้อรา/หนองใน/ตุ่มใส/ฝี แผล เริม งูสวัด แผลริมอ่อน

kam1ok1โรคทางเพศ หมายถึง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ หรือติดเชื้อโดยกับสัมผัสเชื้อโรคต่างๆ หรือการกระทำกับอวัยวะเพศอย่างแรงจนทำให้เกิดโรคตามมา     ในทางการแพทย์แผนไทย /แผนโบราณ จะเรียกชื่อโรคทางเพศไว้หลายลักษณะ อาการ เช่น โรคทุรวสา(โรคกระเพาะปัสสวะอักเสบ), มุตฆาต มุตฆาต(หนองใน) ,ช้ำรั่ว ,อุปทุม, อุปทม, ไส้ด้วน , เริม .งูสวัด เป็นต้น

ข้อมูลโรคที่เกิดกับอวัยวะเพศในแนวทางปัจจุบัน

กามโรค หมายถึงโรคที่ติดต่อโดยการร่วมเพศและมักก่อให้เกิดพยาธิสภาพที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์เป็นส่วนใหญ่
  แต่เดิม กามโรคหมายถึง กลุ่มโรคเพียง 4 โรค คือ ซิฟิลิส หนองใน
แผลริมอ่อน โรคของต่อมน้ำเหลือง และโรคเนื้อตายที่บริเวณขาหนีบ
ปัจจุบันพบว่ายังมีโรคอีกหลายโรคที่ติดต่อโดยการร่วมเพศ แต่ไม่ใช่กามโรคที่แท้จริงรวมอยู่ในกลุ่มโรคนี้ด้วย
คือ หนองในเทียม (ใช้เฉพาะในชาย) หูดหงอดไก่ เชื้อรา พยาธิในช่องคลอด เริ่ม
หูดข้าวสุก หิดที่อวัยวะสืบพันธุ์ ตัวโลน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบันจึงเปลี่ยนชื่อกามโรคว่า
“โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”
(sexually transmitted diseases)
ซิฟิลิส เกิดจากเชื้อทริโปนีมาพอลลิดุม (tryponema pollidum) มีระยะฟักตัวโดยเฉลี่ย 10-30 วัน
อาการในระยะแรก จะมีแผลเกิดขึ้น เรียกว่า แผลริมแข็ง
มักเป็นที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกลักษณะแผลมีขอบนูนสูงขึ้น ก้นแผลสะอาดเรียบถูกต้องไม่เจ็บ
ระยะนี้หากไม่รักษาก็จะหายได้เองภายใน 3-8  สัปดาห์
อาการระยะที่สอง หลังจากแผลริมแข็งหายราว 3 สัปดาห์
จะมีไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล ปวดเมื่อยและปวดตามข้อ
มีผื่นขึ้นตามบริเวณผิวหนัง เช่น แขน ขา ลำตัว ไม่คันและไม่เจ็บปวด
อาจเป็นอยู่ไม่นานวัน หรืออาจนานหลายเดือนก็ได้ ส่วนใหญ่จะหายไปราว 4-8 สัปดาห์ ในระยะนี้อาจมีลักษณะเป็นตุ่มนูนขึ้นมา
คล้ายยุงกัด แต่มีเนื้อยุ่ย ๆ คลุมบริเวณนี้แพร่เชื้อได้มาก อาจมีต่อมน้ำเหลืองโตหรือผมร่วงได้
ผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาเมื่ออาการทุกอย่างหายก็จะเข้าสู่ระยะแฝง ซึ่งเป็นระยะที่จะไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้น
แต่จะทราบได้โดยการตรวจพบน้ำเหลืองให้ผลบวก
อาการในระยะที่สาม พบว่าหนึ่งในสี่ของระยะแฝงจะเปลี่ยนเป็นระยะที่สาม
ซึ่งต้องใช้เวลานาน โดยจะไปเกิดเป็นแผลและเนื้อตายในหัวใจ หรือระบบประสาท
ทำให้เกิดอาการคล้ายคนเป็นโรคจิต
การวินิจฉัยโรคนี้ ส่วนใหญ่อาศัยจากการตรวจน้ำเหลือง นอกจากนี้อาจจะขูดบริเวณแผลหรือผื่นหรือเนื้อนูน
มาตรวจด้วยกล้องพิเศษ และอาจต้องเจาะน้ำไขสันหลังมาตรวจด้วยในบางราย
หญิงมีครรภ์ที่เป็นซิฟิลิสต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ เพราะซิฟิลิสจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์
เช่น ทำให้แท้ง ทารกตายในครรภ์ หรือเป็นฟิซิลิสแต่กำเนิด
หนองใน เกิดจากเชื้อไนซ์ซีเรียโกโนร์เรีย มีระยะฟักตัวประมาณ 3-5 วัน
อาการมักเริ่มด้วยปัสสาวะแสบ ขัด มีตกขาวถ้าไม่ได้รับการรักษา โรคนี้อาจลุกลามเข้าไปในโพรงมดลูก
ท่อนำไข่ และรังไข่ ทำให้ท่อนำไข่ตันและเป็นหมันในที่สุด
แผลริมอ่อน เกิดจากเชื้อฮีโมฟิลุสดูเครยี (hemophilus ducreyi) มีระยะฟักตัวประมาร 2-5 วัน
อาการ อาจพบได้ใน 2  ลักษณะ คือ
1. แผล มักพบบริเวณฝีเย็บ
และที่แคมเล็ก เริ่มคัน มีเม็ดพอง และอักเสบ ต่อมาเป็นหนองแตกออก มีอาการเจ็บ
ส่วนใหญ่เกิดหลายแผล ขอบแผลไม่ชัดเจน ถูกต้องเจ็บ
2. ฝีมะม่วง ถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาไม่เพียงพอ
ต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบจะโตเป็นหนองได้ราว 5-8 วันหลังมีแผล
กามโรคที่ต่อมน้ำเหลือง
เกิดจากเชื้อคลาไมเดีย (chlamydia)
มีระยะฟักตัว 1-4 สัปดาห์ แต่โดยปกติประมาณ 7-12 วัน
อาการจะเริ่มด้วยมีแผลที่อวัยวะเพศ
แล้วมีไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ต่อมาต่อมน้ำเหลืองโตที่บริเวณขาหนีบ
แล้วเป็นหนองแตกออกมา เรียกว่า ฝีมะม่วง เช่นเดียวกับแผลริมอ่อน
อาการต่อมน้ำเหลืองโตนี้ ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นหลังจากแผลหายไปแล้ว
กามโรคเนื้อตายที่บริเวณขาหนีบ
เกิดจากเชื้อโดโนแวนแกรนูโลมาติส (donovan granulomatis) มีลักษณะคล้ายหงอนไก่
หรือดอกกะหล่ำ เกิดบริเวณอวัยวะเพศ และโตขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อพบร่วมกับการตั้งครรภ์
รักษาได้โดยยา หรือจี้ด้วยไฟฟ้า
เริม เกิดจากเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ พบได้บ่อย
มักมีอาการ 4-5 วันหลังการร่วมเพศ โดยเกิดเป็นเม็ดใส ๆ แล้วแตกออกเป็นแผลเล็ก ๆ หลายแผล
เจ็บ ปวดแสบปวดร้อน และมีอาการอักเสบ เป็นอยู่ประมาณ 10 วันก็จะหายไป อาจมีเชื้อบัคเตรีแทรกได้และอาจมีต่อมน้ำเหลืองโตเล็กน้อย
เป็นแล้วมักเป็นอีก
หากติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นหลังการมีเพศสัมพันธ์ 2 – 3 วัน หรืออาจเป็นเดือน
              *  ปัสสาวะแสบ ขัด
              *  เจ็บ ปวดหรือคันบริเวณอวัยวะเพศ
              *  มีผื่น แผล ฝีหรือตุ่มบริเวณอวัยวะเพศ
              *  ขาหนีบบวม
              *  ผู้ชายจะมีของเหลวไหลออกมาภายหลังการมีเพศสัมพันธ์ เช่น เมือกใส หนอง เมือกปนหนอง
              *  ผู้หญิงจะมีปริมาณ สี กลิ่น ของสิ่งที่ออกมาจากช่องคลอดผิดปกติ เช่น ตกขาวมากมีสีเหลืองเข้มหรือมีกลิ่นเหม็น
             *  ประจำเดือนมาผิดปกติ หรือมีเลือดออกจากช่องคลอดหลังการมีเพศสัมพันธ์

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ หลักฐานคลินิก-2-1024x254.jpg

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ร4-1024x614.jpg ผู้ที่ต้องการรักษาต้องอ่าน : การรักษาโดยแนวทางของหมอมานิตย์ ศรีพจน์                        การรักษานี้ให้ผลดีต่อการรักษา ผู้ป่วยจะหายดี และมีภูมิต้านดีขึ้น ชัดเจน มีระการรักษา 1-4 เดือน ขึ้นอยู่ ความรุนแรง ระยะเวลาการป่วย  กรณีที่เป็นหนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส  และเอชไอวี  สามารถรักษาได้ด้วยยาสมุนไพรหมอมานิตย์ เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ป่วยหายจากโรคทางเพศสัมพันธ์ ควรไปรับการตรวจเลือดจากโรงพยาบาล หรือแลปตรวจเลือดของเอกชนทั่วไป 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทางชนิดหากปล่อยไว้จนเข้าสู่ระยะรุนแรง ดูคล้ายโรคมะเร็ง หรือชนิดที่รุกรามจนเซล์ลอักเสบผิดปกติ(มะเร็ง) กรณีนี้เป็นการรักษาด้วยยาสมุนไพรมากกว่า1ชนิด หรืออาจต้องรักษาร่วมกับแพทย์ปัจจุบัน แนวทางรักษาแบบบูรณาการร่วมกันไป

อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ป่วยสนใจรักษาโปรดติดต่อมาเพื่อรับคำปรึกษาเพื่อรักษา ที่ โทร/ไลน์ 0823877288 หรือ ไอดีไลน์ yaforyou ยินดีต้อนรับครับ รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ร2-1024x614.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is Aacontact-us-1.jpg

แผนที่เดินทางพบหมอ (โปรดโทรก่อนพบ 1-3 ชม.) mapok (1)

808 Responses to รักษาโรคทางเพศ/โรคที่อวัยวะเพศชายและหญิง/ผื่นคันที่อวัยวะเพศ/เชื้อรา/หนองใน/ตุ่มใส/ฝี แผล เริม งูสวัด แผลริมอ่อน

 1. สวัสดีค่ะคุณหมอ หนูมีตกขาวมีกลิ่นและคันที่อวัยวะเพศ เป็นไปได้มั้ยคะ ที่มันจะหายไปเองอะค่ะ?

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Sasiwimon Pairat
   -ปล่้อยให้อาการตกขาวหายเองนั้นโดยไม่ต้องใช้ยา อาจหายเองได้ แต่ไม่คุ้มกับความเสี่ยง

 2. Momi says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ คือหนูมีอาการแสบอวัยวะเพศ คือมันคันแล้วหนูไปเกา มันละเป้นตุ่มหนองเล้กๆ มันเกินจากอัไรค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Momi
   -เกิดจากติดเชื้อแบคทรีเรียที่ทำให้เกิดหนองอักเสบ

 3. Tent says:

  คุณหมอครับผมเหมือนมีก้อนเนื้อขึ้นมาที่อวัยวะเพศไม่ใหญ่มาก แล้วก็มีตุ่มใสๆขึ้นมาบนก้อนเนื้อด้วย ไม่แสบนะครับแต่ถ้ากดลงไปก็เจ็บอยู่ ก่อนที่จะมีก้อนเนื้อขึ้นเหมือนผิวหนังจะบางลงอ่ะครับโดนอะไรรุนแรงหน่อยก็มีแผลขึ้นมาเล็กน้อย พอทายาก็หาย รบกวนคุณหมอด้วยครับ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Tent
   -จุดประสงค์ของคุณคือ ต้องการรักษาให้หาย
   -แนะนำติดต่อเข้ามาได้

 4. Pete says:

  ปัสสาวะเเสบที่ปลายอวัยยะวะเพศอะครับ เเต่ไม่ได้ขัดเเต่เเสบ เเละมีตุ่มขึ้นที่หัวหยักของอวัยวะเพศ1เม็ด เเละ3เม็ดที่บริเวณเส้นสลึงครับ รู้สึกเจ็บที่ขาหนีบอย่างบอกไม่ถูกเเต่ทนได้ อันนี้คือ hpv รึป่าวครับเเล้วต้องรักษายังไง รบกวนตอบด้วยนะครับ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Pete
   -เป็นอาการติดเชื้อทั่วไป และมีอาการต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบบวม

 5. Moorituy says:

  คุณหมอครับมีผื่นแดงที่อวัยวะเพศชายบริเวณด้านใน หลังจากมี พสพ 2-3 วัน แฟนมีเลือดออกที่ไม่ใช่ ประจำเดือนลองสังเกตุดูเป็นมา 3 ครั้ง แล้ว ครับผื่นเป็นตุ่มแดงๆ 1-2 สัปดาห์พอทำความสะอาดก็จะหายไป(เวลา พสพ ไม่ได้ใช้ถุงยาง)แต่ถ้ามี พสพ อีก 2-3 วันก็จะคันและผื่นขึ้นมาอีก อยากขอแนวทางการรักษาครับ(คุณหมอเคยบอกเป็นหนังเปื่อยเกิดจากเชื้อรา)

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Moorituy
   -เป็นอาการของหนังเปื่อย จากการติดเชื้อรา ผิวหนังขาดความแข็งแรง
   -ต้องการรักษาติดต่อมาได้

 6. TUK says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  อยากจะปรึกษา มีอาการคันที่ขาหนีบ และมีตุ่มเล็ก ๆ ที่ขา และอวัยวะเพศ ผิวจะลอก จะเกือบเดือนแล้ว ทีแรกเป็นนิดหน่อยคิดว่าเป็นเชื้อรา ก็เลยซื้อยามาทา ก็ไม่หายสักทีค่ะ อาการดังก็ลามไปเรื่อย ๆ คือไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ TUK
   -สามารถรักษาให้หายได้ ใช้ยาตามเว็บเพจนี้ +ข้อปฏิบัติ +สะอาดและอนามัยเป็นพิเศษ

 7. NutHD says:

  คุณหมอครับ รบกวนปรึกษา
  คือบริเวณใต้อวัยวะเพศ(รอบอัณฑะ) มีเม็ดแข็งๆขึ้นมา บางครั้งขาวๆ แต่ไม่ใช่สิว มันเป็นหัวใหญ่ๆใต้ผิวหนังขนาดประมาณเม็ดมะขาม และมีหลายเม็ดขนาดเล็กกว่า ซึ่งมีอาการคัน บางครั้งลองบีบมีเหมือน สิวไขมันออกมา กลุ้มใจมากครับ รบกวนขอ line ในการติดต่อคุณหมอทีครับ

 8. Tonpong says:

  ผมมีตุ่มขึ้นที่อัณฑะกับองคชาติ ตุ่มเเดงๆอ่ะครับ คันมากครับ เเละ มีผื่นขึ้นที่โคนขาด้วย มันคือตุ่มอะไรหรอครับ ??

 9. Tonpong says:

  หมอ มานิต ครับ
  – ทำยังไงถึงจะหายครับ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Tonpong
   -อ่านข้อมูลยาในเว็บเพจนี้ก่อน ต้องการรักษาจริงติดต่อหมอ-พนักงาน

 10. Kanjana says:

  สวัสดีค่ะ หมอ คือหนูมีตุ่มขึ้นที่ข้างๆช่องคลอดค่ะ ตอนแรกไม่รู้สึกเจ็บ พอหลายวันรู้สึกมีตุ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็เจ็บที่อวัยวะเพศด้วยค่ะ เจ็บแสบเวลาเดิน เวลาปัสสาวะ แล้วก็มีอาการคันด้วยคะ จะนอนก็นอนไม่ได้มันทรมานมากค่ะ แล้วมีอะไรก็ไม่รู้ไหลออกมาด้วยค่ะ เป็นมาเกือบอาทิตย์แล้วค่ะ แต่เจ็บมากๆก็2-3วันแล้วค่ะ อยากรู้ว่าเป็นยังไงมีวิธีรักษาไหมค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Kanjana
   -เป็นโรคช่องคลอดอักเสบ
   -รักษาให้หายได้ ติดต่อหมอ -พนักงาน

 11. Kanjana says:

  ก่อนหน้านี้มีเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะ แล้วมีอาการคันด้วย มีสิทธิ์เป็นเริมไหมค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Kanjana
   -ปล.โอกาสจะติดโรคเริมก็เป็นไปได้ ถ้าไปสัมผัสเชื้อเริมมา

 12. Max says:

  หมอครับคือผมคันที่อวัยวะเพศเปลือกในแล้วเป็นแผลข้างๆแผลก็คันเหมือนจะเป็นแผลลามแล้วคัน
  ทั้งวันอยากทราบว่าเกิดจากอะไร

 13. Mo says:

  คุณหมอคะ
  หนูอายุ16คะ ที่อวัยวะเพศแรกๆเป็นผื่นคันบริเวณกาบปีกทั้งสองข้าง 2-3วันรู้สึกคันๆปวดร้อน ต่อมาผื่นเริ่มเป็นแผล
  รู้สึกแสบและปวดมีอาการปัสสวะขัด เริ่มมีกลิ่น2วัน ต่อมา
  กลิ่นก็หายไป แต่แผลยังมีเหมือนเดิม(เป็นแผลเหมือนแผลสดมีสีแดงหลังจากเป็นหนองสีเหลือง) และยังมีขลุยสีขาว รู้สึกคัน อยากทราบเป็นอะไรและอยากทราบวิธีรักษาวิธีดูแล โดยไม่ต้องไปพบแพทย์

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Mo
   -เป็นอาการที่เกิดจากการติดเชื้อ วิธีการรักษาใช้ยารับประทานและข้อปฏิบัติ ระบุไว้ในเว็บเพจนี้
   -ต้องการใช้ยาติดต่อหมอ-พนักงาน

 14. benz says:

  สวัสดีค่ะ พอดีว่ามีตุ่มขึ้นที่อวัยวะเพศ เป็นตุ่มขาวๆแดงๆเล็กๆเป็นทางยาว มีอาการคันมาก แสบเวลาปัสวะ และมีน้ำขาวขุ่นๆไหลออกมา

 15. bee says:

  เป็นหนองในอวัยะเพศ รักษามาแร้วโดยการฉีดยาและกินยา ไปรักษามาได้วันเดียวก็มีประจำเดือน มันไม่รู้สึกว่าดีขึ้น ยังปัสวะแร้วแสบยังมีอาการคันอยู่ อยากทราบว่าเพราะมีประจำเดือนรึป่าวค่ะ มันเลยรู้สึดว่าาไม่ดีขึ้น

  • drmanit says:

   ตอบตุณ bee
   -ข้อสงสัยจากที่เคยเข้ารับการรักษาจากที่อื่น แต่อาการยังไม่ดีขึ้นนั้น คุณควรสอบถามไปยังแพทย์ท่านนั้นที่รับรักษาให้
   -ถ้าต้องการรักษาแนวทางที่แสดงไว้ในเว็บเพจนี้ สามารถติดต่อมาได้

 16. ป.เปี๊ยก says:

  สวัสดีคุณหมอ
  ผมเป็นหนองในเทียม รักษาไม่เคยหาย ตั้งแต่ผมรับยาจากหมอมากินได้45 วัน อาการหนอง น้ำเหลืองๆ และ แสบๆลำกล้อง ไม่เคยมีอีกลยครับ แต่อย่างไงผมจะทาต่อถึง60วันตามที่หมอแนะนำครับ
  ขอบคุณครับ

 17. Yoyo says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ ตอนนี้หนูมีเม็ดขึ้นที่แคมค่ะ เยอะมากและมีอาการแสบคัน เป็นอาการของโรคอะไรหรอค่ะ และตอนนี้ก็ยังมีประจำเดือนและไข้อีกค่ะ ประจำเดือนมาไม่ค่อยปกติเพราะฝังเข็มคุมกำเนิด แต่ครั้งนี้เป็นประจำเดือนมาสองอาทิตย์ได้แล้วค่ะ บวกกับเป็นเม็ดตุ่มขึ้นมาอีก และอีกอย่างไม่ได้อยู่เมืองไทย หาหมอที่นี้ก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่อง หมอแค่บอกว่าไม่มีปัญหาอะไร เดี๋ยวก็หาย ให้ยากินกับยาทามาค่ะ แต่ยังไม่รู้สึกว่าดีขึ้น แถมอาการแย่กว่าเดิมอีกค่ะ เพราะไข้ขึ้น ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ ว่าเป็นโรคอะไร และควรรักษายังไง ใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Yoyo
   -เป็นอาการติดเชื้อรา และโรคเกี่ยวกับมดลูก
   -ใช้ยาตามเว็บเพจนี้ และข้อปฏิบัติ
   -ระยะเวลารักษา 2-5 เดือน
   -สนใจรักษาติดต่อหมอ-พนักงาน

 18. UoYo says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ ตอนนี้หนูมีเม็ดขึ้นที่อวัยะเพศหญิงด้านนอกอ่ะ มี 4 เม็ด แดง แต่ไม่คัน ไม่เจ็บนะค่ะ เป็นตุ่มแดงแข็งนิดๆ เป็นมานานแล้วค่ะ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรค่ะ จะติดเชื่อ HIV ไหมค่ะ หนูเครียดมากเลย ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ UoYo
   -น่าจะเป็นหูดหงอนไก่
   -ถ้าวิตกว่าติดเชื้อhiv หรือไม่ แนะนำไปตรวจเลือด

 19. miw says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอคือดิฉันเป็นผื่นคันสีแดงๆตรงบริเวณปีกข้างช่องคลอดและข้างรูทวาร
  เป็นเหมือนร้อนในค่ะ เวลาปัสสาวะจะแสบมาก และตอนนี้ดันเป็นประจำเดือนด้วยค่ะก่อนหน้าจะเป็น มี พสพ กะแฟนมาก่อน 2-3 วันอยากรู้ว่าเป็นอะไรค่ะจะหายได้ยังใงค่ะจะอันตรายมั้ยค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ miw
   -เป็นโรคติดเชื้อท่อทางเดินปัสสวะ และช่องคลอด
   -โรคนี้เป็นอันตรายมาก
   -การรักษาดูข้อมูลในเว็บเพจนี้ก่อน แล้วจึงติดต่อเข้ามาเพื่อรักษาต่อไป

 20. MAY says:

  สวัสดีค่ะ คือ เป็นเม็ดเล็กๆแดงๆข้างแคมอ่ะค่ะ แต่จะมีอยู่ 1 เม็ดที่มัดเป็นคล้ายๆแผล แต่ไม่คันจะเจ็บเวลาที่ปัสสาวะกับตอนจับอ่ะค่ะ ตอนนี้รักษาความสะอาดอยู่ อยากทราบว่าเป็นอะไรหรอค่ะ กังวลมากเลยค่ะ

 21. F-Fha says:

  คุณหมอค่ะ ข้างแคมเป็นเหมือนคล้ายๆแผลถลอกเล็กๆค่ะ เวลาถูกปัสสาวะจะแสบ แต่ไม่เจ็บไม่คัน ไม่ทราบว่าเป็นอะไรหรอค่ะ เป็นอันตรายมากไหมค่ะ สามารถซื้อยาชนิดไหนมาใช้ได้บ้างค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ F-Fha
   -น่าจะเป็นอาการท่อปัสสวะ และช่องคลอดติดเชื้อ
   -สนใจรักษาติดต่อมาได้

 22. joke says:

  มีท่อน้ำใสๆ โพล่ออกมาจากอวัยวะเพศชายครับ มันเป็นเหมือนท่อแล้วก็มีน้ำอยู่ข้างในครับ ไม่ทราบว่าผมเป็นอะไรครับ

 23. Mod says:

  คุณหมอครับ. ผมมีอาการคันตรงขาหนีบ

  เกาจนถลอกมันคันมากครับ และก็คันตรงหนังไข่ แล้วก็จะมี วงสีขาว ตามตรงขาหนีและหนังไข่ #ผมอยากทราบว่ารักษาหายไหมครับ เกาจนช่วงขาหนีบเหมือนรอยไหม้

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Mod
   -รักษาหายได้
   -แนะนำติดต่อพนักงานหรือหมอได้

 24. ผมมีเนื้อคล้ายๆหงอนไก่ยุตรงที่หนังหุ้มด้านในมันคืออะไรค่าบบบ มันจะกายไกมค่าบบ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ เจดี้
   -ของดการตอบโพสนี้ เพราะไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน

 25. นิตยา says:

  สวัสดิ์ดีคร่ะคุนหมอ ดิฉันมีอาการตกขาว บางครั้งน้องก็มีกลิ่น
  จนตอนนี้มีอาการคันบริเวณด้านนอก จนปัสว่ะออกมาแสบ
  ตอนรุ้สึกว่าด้านนอกเป็นแผลคร่ะพอจะมีวิธีรักษาให้หายขาดไหมคร่ะ
  มันเป็นอันตรายรึป่าว

  • drmanit says:

   ตอบคุณ นิตยา
   -โรคที่คุณเล่าอาการมา ถ้าไม่รักษาให้หายจะพัฒนาให้เป็นโรคที่อันตรายต่อร่างกาย
   -ต้องการรักษาแนะนำให้ดูข้อมูลในเว็บเพจนี้ก่อนแล้วจึงติดต่อมาได้

 26. ice says:

  คุนหมอคะคือหนุมีตุ่มโน้นขิ้นมาแล้วคันมากด้วยเวลามีเพศสำพันธุ์จะทั้ง้เจ้บทั้งคันอยากรุ้ว่าต้องรักษาอย่างไงคะตอยนี้ยังคันยุเลยพอเตาะแล้วเจ้บด้วยคะ

 27. มาร์ค says:

  ผมชื่อมาร์ค
  ทีแลกผมเป็นหูดหงอนไก่ แต่ตอนนี้ผมห้ายแล้ว
  ห้ายได้ไม่ถึงสามอาทิตหชังจากผมมีเพส
  สัมพันกับแฟนได้ 4-5 วันผมเป็นหนองใน
  รู้สึกเจ็บและแสบตรงโคนและปลายอวัยวะ
  ไม่ทราบว่าผมเป็นหนองในแท้หรือเทียมครับ
  แล้วก้อมีอากานคันตรงปลายด้วย
  ช่วยให้ห้ายขาดหน่อยได้ไมครับ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ มาร์ค
   -จะเป็นหนองในชนิดอะไร ก็สามารถรักษาให้หายได้
   -ต้องการรักษาให้หายติดต่อมาได้

 28. น.นุ่น says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  คือดิฉันมีอากรรคันและแสบบริเวณอวัยะเพศและช่องคลอด
  มีตกขาวร่วมด้วย มีทั้งสีขาวข้นคลายนมบูดและสีเหลืองปนเขียว
  ตุ่มเล็กแดงๆขึ้นตรงแคมใหญ่และฝีเย็บทั้งสอง
  เวลามีอะไรกับแฟนจะเจ็บและแสบ อยากทราบว่าเป็นโรคอะไร ควรรักษายังไงค่ะ
  แต่ก่อนหน้าเคยเป็นติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานหายประมาณ1 เดือน
  ไม่รุ้เกี่ยวกันไม เครียดมากเลย. รบกวนตอบด้วยนะค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ น.นุ่น
   -เป็นอาการของการติดเชื้อในช่องคลอด-มดลูก
   -ดูข้อมูลการใช้ยารักษาตามเวบไซต์นี้ก่อน
   -สนใจรักษาให้หายติดต่อมาได้

 29. ต๋อม says:

  สวัสดีครับคุณหมอ พอดีที่หัวอวัยวะเพศผมมันช้ำที่หลายอ่ะครับ ช้ำแบบจ้ำๆครับ ไม่ทราบว่าเป็นอะไรอ่ะครับคุณหมอ

 30. ดาว says:

  ดาวคะ คือหนุติดเชือซิฟิลิสจากเเฟน.เเต่เพิ่งมารุ้ตัวตอนตรวจเลือด ตอนฝากครรภ์จะทำอย่างไรดีคะ.

  • drmanit says:

   ตอบคุณ ดาว
   -แนะนำใช้ยาสมุนไพรต้านเชื้อโดยด่วน
   -ต้องการใช้ยาติดต่อมาได้

 31. Sprite says:

  หมอครับคือผมมีตุ่มใสๆรวมกันเป็นก้อนอยู่ในรูฉี่อะครับแต่ไใ่อยู่ลึกนะครับมันแค่เป็นเหมือนติ่งๆอะครับ

 32. Sprite says:

  ผมอยู่ต่างประเทศอะครับเลยอยากขอคำปรึกษาว่ามันเป็นยังไงอาการต่อๆไปอะครับ

 33. เจตนิพัทธ์ says:

  หมอครับคือผมมีติ่งเหมือนหงอนไก่เป็นก้อนอยู่ในรูฉี่ แต่ไม่ค่อยอยู่ลึกเท่าไหร่ มีอาการคันตรงปลายอวัยวะด้วยครับ ต้องการรักษา ติดต่อทาง Line ได้เลยใหมครับ

 34. C says:

  สวัสดีค่ะ พอดีเป็น ผื่นแดงคัน ปัสวะเป็นแสบ เป็นมา3-4วันมีเหมือนตกขาว เล็กน้อย สีขุ่นๆหนูเป็นอะไรค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ C
   -เป็นอาการติดเชื้อภายใน-ในช่องคลอด และท่อปัสสวะ

 35. kib says:

  สวัสดีค่ะ พอดีว่าหนูมีปัญหาเกี่ยวกับช่องคลอดค่ะ
  มีอาการตกขาว ขุ่นเหมือนน้ำไหลและคันแต่ม่มีกลิ่นค่ะ
  ตกขาวเยอะมาก แล้วตอนนี้หนูก็ตั้งครรภ์อยู่ค่ะ 2เดือน
  มีวิธีรักษาไหมค่ะ

 36. ต๋อม says:

  แนวทางรักษา ในข้อความข้างต้นที่ถามคุณหมอไปกรณีดังกล่าวต้องรักษายังไงครับในเส้นเลือดฝอยแตกและฉีกขาดครับ
  ต้องการรักษาครับเห็นแล้วไม่สบายใจครับคุณหมอ ช่วยแนะนำชี้แนะด้วยครับ
  กราบขอบพระคุณ คุณหมอครับ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ ต้อม
   -อาการเส้นฝอยขาดตำแหน่งไหนของร่างกาย ลักษณะที่เป็นอย่างไร
   -แนะนำติดต่อมาตามเว็บเพจแนะนำ

 37. varuth jaipong says:

  สวัสดีครับคุณหมอ ผมเป็นแผลที่หนังหุ้มด้านในของอวัยวะเพศคับ เป็นแผลเหมือนแผลในปากคับ ตอนแรกเป็นจุดเดียว ผมก็ล้างน้ำฟอกสบู่ เช็ดแห้ง ใส่เบตาดีน แต่หนังผมปกติหุ้มอยู่ตลอดผ่านไปสามวันดูแย่กว่าเดิมครับ มีแผลเพิ่มมาอีก4-5จุด ผมกลัวไม่หายแต่ไม่กล้าไปหาหมอ ผมไปร้านขายยาแถวบ้าน เค้าจ่ายยาค่าเชื้อกับยาทาBoro plus healthy skin มาครับแต่ผมเพิ่งผ่านมาวันเดียวครับ ผมยังเครียดอยู่เลยครับ กลัวไม่หาย คุณหมอพอจะแนะนำยาได้ไหมครับ ตอนนี้มีอาการคันร่วมด้วย แผลก็ยังดูสดๆ อยู่เรยครับ ผมรูดหนังปิดตลอดนะครับคุณหมอ เวลาล้างแสบมากครับ แต่ผมพยายามเช็ดให้แห้งตลอดนะครับ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ varuth jaipong
   -ต้องการใช้ยารักษาแนะนำให้อ่านในเวบเพจนี้ก่อน

 38. F says:

  คุณหมอครับ ผมอายุ 22 ปีครับ เป็นเหมือนคล้ายๆผดผื่นเล็กๆครับ เกิดขึ้นบริเวณช่วงปลายของอวัยวะเพศครับ แต่ไม่มีอาการคัน หรืออักเสบครับ ผมอยากรู้ว่ามันเป็นตุ่มไขมันหรืออะไรครับแล้วตุ่มจะหายมั้ยครับ แล้วเราหายาทาเองได้มั้ยครับ

 39. Luna says:

  อยากจะเรียนถามคุณหมอ ว่าอาการแบบนี้ ใช่อาการเริมรึเปล่าคะ
  มีแผลที่อวัยวเพศ ลักษณะคล้ายๆกับแผลร้อนใน 1-2 แผล ซึ่ง แผลไม่ได้อยู่ติดกัน แต่ใกล้เคียงกัน
  มีอาการคันนิดหน่อยแต่ไม่ปวดแสบปวดร้อนอะไร เลยไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ ว่าใช่หรือเปล่า
  เคยสังเกตุว่ากลับมาเป็นซ้ำๆ แต่บางทีมีแค่อาการคัน แต่ไม่มีแผลใดๆ และหายภายใน 2-3 วัน
  ยังไงช่วยตอบให้หายสงสัยด้วยนะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Luna
   -อาการที่คุณเล่ามา เป็นในตำแหน่งที่อับชื้น มีแผลคล้ายแผลร้อนใน คาดว่าโรคที่เกิดจากแพ้ตัวไรขนาดเล็ก หรืออาจเป็นโรคเริม
   -ถึงคุณจะรู้ชื่อโรคแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณไปหาซื้อยาเองจะช่วยคุณหายได้

 40. JJ says:

  คุณหมอคะ เป็นตกขาวสีขาวบางครั้งเป้นน้ำไสไหลออกมา และมีกลิ่นคะ และตอนนี้มีตุ่ม1 เม็ดที่อวัยวะ ไม่ทราบเป็นเกี่ยวกับอะไรคะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ JJ
   -เป็นอาการติดเชื้อราหรือเรียกว่าตกขาวจากในช่องคลอด ส่งผลให้มีตุ่มหรือผื่นใน-ปากช่องคลอดได้

 41. saw says:

  คุณหมอค่ะ เป็นเม็ดแดงๆ เป็นตุ่มเล็กขึ้นเป็นผื่นบริเวณปีกแคมทั้งสองข้าง สังเกตมาหลายวันแล้วรู้สึกมันเริ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นอะไร มีวิธีรักษาอย่างไรบ้างค่ะ

 42. พร says:

  คือผมได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนึง แล้วประมาณ 2-3 อาทิตย์ ผมรู้สึกว่าคันตรงอวัยวะเพศ และเหมือนจะมีขี้เปียกเยอะขึ้นมาก สงสัยว้าติดโรคอะไรมาคับ

 43. เล็ก says:

  หมอคะ
  คือหนูร่วมเเพศกับแฟนมาค่ะ แล้วตอนฉี่มีอาการแสบและขัดเล็กน้อย มีตกขาวเป็นสีเหลืองด้วยค่ะ แล้วยังมีอาการคันบริเวณแคมร่วมด้วย เหมือนจะมีผื่นเล็กๆขึ้นมาด้วย มันทำให้คันมากๆๆค่ะ
  หนูเปนอะไรคะ มีทางแก้ยังไงบ้าง

  • drmanit says:

   ตอบคุณ เล็ก
   -เป็นอาการช่องคลอดอักเสบ และตกขาว
   -ทางแก้โรคนี้ มีในเว็บเพจนี้ โปรดอ่านก่อน แล้วติดต่อมา

 44. Tae says:

  หมอคับ ผมมีเหมือนก้อนแข็งๆ อักเสบ บริเวณ เนื้อโคนอวัยวะเพศ มีวิธีรักษามั้ยครับ

 45. New says:

  คุณหมอคะ รู้สึกแสบที่ปากท่อฉี่คะ แต่เวลาฉี่ไม่แสบไม่เจ็บคะ แต่หลังจากฉี่เสร็จแล้วมันแสบร้อนบริเวณด้านนอกปากท่อฉี่คะ

 46. Oom says:

  ผมมีเลือดออกพ้อมน้ำอสุจิเวลามีอะไรกับแฟนเดิดจากอะไรละต้องทำไงคาบ

 47. เฟ้น says:

  มีปัญหาค่ะ
  เหมือนมีก้อนเนื้อในช่องคลอดเป็นก้อนนิ่มๆบวมออกมาค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ เฟ้น
   -สามารถใช้ยาตามเว็บเพจนี้ได้เลย *ทำตามข้อปฏิบัติ+ข้อห้ามต่าง
   -อ่านข้อมูลแล้วต้องการรักษาติดต่อมาได้

 48. Aom Aom says:

  หนูมี พสพ กะแฟนแล้วมันเกิดเป็นแผลอะค่ะ เป็นมา7วันแล้วไม่หายค่ะเหมือนยิ่งเป็นเยอะมากขึ้น แล้วมีตุ่มไสๆคันๆขึ้นด้วย มีน้ำสีขุ่นๆปนเลือดไหลออกมายุตลอดเลยอ่ะคะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Aom Aom
   -สามารถรักษษให้หายได้ ดูการใช้ยาในเว็บเพจนี้ก่อน
   -ต้องการรักษาสามารถติดต่อมาได้

 49. Pas says:

  มีตุ่มเหมือนสิว (ไม่มีหัว)ตรงแคมใหญ่ด้านข้าง
  ผิวหนังบวม
  ต้องใช้ยาอะไรทาคะ รักษายังไงคะ

 50. CC says:

  สวัสดีคับ อยากปรึกษาคับ ผมอยากรู้ว่าเป็นอะไร
  ไม่แน่ใจว่าเป็นหูดหงอนไก่หรือป่าว
  ผมไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นนอกจากแฟนแล้วผมกับแฟนอยู่ด้วยกันตลอด 24 ชม. เป็นปีๆ
  ไปไหนมาได้ด้วยกันตลอดแฟนผมก็ไม่มีอะไรกับคนอื่นแน่นอน แต่ผมหาในเน็ตเค้าบอกว่าเป็นโรคนี้เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผมกับแฟนกังวลมากคับ
  เป็นที่รอบบริเวณทวารหนักประมาณ1นิ้ว ก่อนหน้านี้คันมากเลย ตั้งแต่คัน ผมเริ่มใช้ทิชชูเปียกทำความสะอาดหลังขับถ่ายเสร็จ คันได้ 3-4 วัน ผมเพิ่งสังเกตุว่ามันเป็นผื่นนูนๆเหมือนหูดหงอนไก่
  เครียดมากเลยคับ ไม่กล้าไปหาหมอ มีวิธีรักษาให้หายบ้างไหมคับ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ CC
   -น่าจะเป็นเนื้องอก จากจากการอับชื้น
   -การรักษาใช้ยาตามเว็บเพจน์ อ่านก่อน แล้วค่อยติดต่อมาได้

 51. M says:

  อยากทราบหน่อยคับ ตอนนี้กังวลมาก เป็นแผลที่คล้ายๆ ร้อนใน ที่บริเวณโคนอวัยวะเพศชาย แสบๆ แต่พอดีขึ้น ก้มีตุ่มแดงๆ คล้ายๆผื่น 2-3 ตุ่ม คันนิดหน่อย อยากทราบว่าเปนเพราะอะไร แผลที่คล้ายๆร้อนในพอหนังหลุดก้แสบๆ นิดหน่อย ไม่มีเพศสัมพันมาเปนเดือนๆ แล้วคับ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ M
   -เป็นอาการของโรคผิวหนังทั่วไป จากปัญหาผิวขาดภูมิต้านทานโรค

 52. Fern says:

  สวัสดีค่ะ หนูมีอาการตกขาว บางครั้งก้เป็นสีเหลือง เป็นมา2เดือนแล้ว มีอาการคันที่จุดซ่อนร้น คันแบบยิบๆ แล้วก้น่าจะมีผื่นเล็กน้อย อยากทราบว่า อาการแบบนี้คืออะไรคะ สาเหตุเกิดจากอะไร มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างคะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Fern
   -สาเหตุเป็นโรคตกขาวและการแก้ไขหรือการรักษา แนะนำให้ดูข้อมูลในเว็บเพจนี้

 53. nit says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ คันอวัยวะเพศแคมใหญ่และรอบๆทวารค่ะภายในไม่คันค่ะ เป็นตกขาวแบบติดกางเกงในเป็บคราบขาวๆ มีกลิ่นอับเลย ไปตรวจภายในมาเมื่อเดือนก่อนหมอให้หมอให้ยาเหน็บ กับยาทาฆ่าเชื้อรามาค่ะ ตกขาวหายเกือบหมด ยังมีติดกางเกงในบ้างนิดหน่อยและยังคันเหมือนเดิม พอประจำเดือนใกล้มา ก็จะยิ่งคันมาก พอมายิ่งคันเข้าไปใหญ่เลยค่ะ กลางคืนยิ่งคันบางทีเกาจนเป็นแผลแสบเลยค่ะ ทายาไมดาบี ก็ดีขึ้นบ้าง พอหยุดทาก็กลับมาคัน ตอนนี้ผิวน้องสาวแห้งลอกเป็นแผ่นๆเลย ลองไปหาแพทย์ผิวหนังมา เขาขูดไปตรวจเชื้อรา แต่ไม่พบ และบอกว่าเป็นผื่นภูมิแพ้ที่ผิว ให้ยาแก้แพ้เม็ดสีขาวมาทานกับครีมเสตียรอย 0.02%มา พอกินยาอาการดีขึ้นแต่ก็ยังคันไม่หายเผลอเกา จนแสบ ลองทายูเรียและครีมเสตียรอยที่หมอให้มาอาการผิวลอกหายไปแล้วค่ะ ตอนนี้บวมแดง และคัน เหมือนเดิมรอบๆทวารก็คันเหมือนเดิมค่ะ หนูเป็นอะไรกันแน่ค่ะหมอ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ nit
   -อาการที่คุณเป็นอยู่ หมอที่คุณเคยไปเข้ารับการรักษาได้บอกชัดแล้วว่าเป็นโรคอะไร
   -ถ้าต้องการรักษษให้หายสามารถติดต่อมาได้ (ก่อนติดต่อโปรดอ่านข้อมูลในเว็บเพจนี้ก่อน)

 54. คิม says:

  สวัสดีครับ
  คือผมมีอาการ เเสบนิดๆตรงปลาย เวลาปัสสาวะ ไม่มีหนอง ผมลองดูใช้วิธีฉี่ใส่เเก้วใสเเล้วใช้ไฟฉายสองดูไม่มีอะไร มีอาการคันนิดๆ มีตุ่มใส เล็กๆ อันนี้ เป็นมานานเเล้ว เดียวเป็นเดียวหาย เเผลเรียบ ไม่เจ็บ ผมไม่ได้มี พสพ มา ปีกว่าเเล้วครับ เเต่เมื่อวานท้องเสียด้วยเลยสังเกต ตัวเองมีความรู้สึกเเปลกๆ เคยถามที่หนึ่งเค้าบอกว่าโรคหนองในจะเกิดได้เฉพาะที่มี พสพเเบบสอดใส่ เเต่อีกเวปหนึ่งบอกว่า ทางปาก ก็มีโอกาสติดเชื้อได้ คือผมอยากทราบว่า อาการเเบบนี้ คืออะไรครับเเเล้ว รักษาหายไหมครับแล้วโรคหนองในที่ว่า นี้ สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างครับ
  ขอบคุณครับ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ คิม
   -โรคนี้ติดต่อได้จากการสัมผัสบริเวณที่เป็นมีสารคัดหลั่งน้ำหนองหรือน้ำเหลือง
   -ต้องการรักษาอ่านข้อมูลในเว็ยเพจนี้ แล้วติดต่อมาได้

 55. คิม says:

  อีกหนึ่งคำถามคือ ระยะฟักตัวของเชื้อนี้คือ นับจากวันที่ได้รับเชื้อเปล่าครับ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ คิม
   -คำถามข้อนี้หมอไม่ขอตอบ สามารถไปอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ทั่วไปมีมากมาย

 56. ปอ says:

  มีตุ่มสีแดงคล้ายผื่นค่ะหลายเม็ดข้างแคมทั้ง2ข้าง..บางทีก็มีหัวสีขาว..คันเป็นๆหายๆค่ะบางทีก็สกิดออก ใช้ยารักษาเชื้อราทาก็ไม่หายตกขาวมีนิดๆ รอบเดือนมาปกติ แต่ตุ่มคันที่เป็นมันไม่หายสักที…หายก็กลับมาเป็นอีก…ดิฉันจะมีโอกาศกลับมาหายเป็นปกติไหมค่ะ…คุณหมอ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ ปอ
   -มีโอกาสรักษาให้หายเป็นปกติได้
   -อ่านข้อมมูลการใช้ยา+ข้อปฏิบัติต่างๆ
   -ต้องการรักษาติดต่อมาได้

 57. Sarawan says:

  สวัสดีค่ะคุณ คือเมื่อ 2-3 วันที่แล้วหนูมีอาการคันที่อวัยวะเพศ แล้วหนูเผลอไปเกา ตื่นเช้ามาที่อวัยวะเพศ มีอาการแดง บวม แล้วก็มีแผลเป็นลอยถลอกค่ะ และมีตกขาว ออกเป็นสีเหลืองเหมือนหนองอ่ะค่ะ พอผ่านไปเช้าอีกวัน เริ่มมีเม็ด แดงๆ แล้วก็มีลอยถลอกแตกออกเพิ่มมากขึ้นค่ะ เวลาปัสสาวะ ปวดแสบ ปวดร้อนไปหมดเลยค่ะ ต้องนอนคว่ำอย่างเดียวถึงจะเจ็บน้อยลง เวลาโดนน้ำก็แสบค่ะ เวลาเช็ด แตะหน่อยเดียวก็ปวดแล้วค่ะ อยากทราบว่าเป็นอะไรหรอคะ แล้วต้องรักษาด้วยวิธีไหนได้บ้างคะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Sarawan
   -คาดว่าติดเชื้อแบคทรีเรีย
   -ดูการใช้ยาในเว็บเพจนี้ก่อน ต้องการรักษาจริงติดต่อมาได้

 58. Ko says:

  สวัสดีครับ
  ผมมีอาการ มีน้ำเมือกใสไหลออกจากอวัยวะเพศตาอมามีสีขุ่นขาวๆถีงเหลือง และดุได้จากคราบที่ติดกกน.ก่อนหน้านั้นผมไปมีไรกับเพื่อนคนนึงเป็นผู้ชายโดยที่เขาใช้ปากให้กับอวัยวะเพศผม หลังจากนั้น2วันผมมีอาการตามที่บอกมา และไปหาหมอทันที หมอฉีดยาให้1เข็มและให้ยากิน หนองก้อหยุดไหล แต่มีเมือกใสๆยังออกมาอยู่นิดๆครับหรือตลอดๆ มีเจ็บตรงอัณฑะบ้าง ผมจะหายไหมครับเป็นกี่วัน และเกิดจากอะไรทั้งๆที่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ทางทวารเลยครับ ผมจะเป็นไรรึป่าวรู้สึกกังวลมาก ขอบคุณครับ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Ko
   -ถ้าไม่หาย และต้องรักษาที่นี่จริง แนะนำให้ติดต่อมาได้

 59. chadaphon says:

  สวัสดีค่คุณหมอ
  คือดิฉันมีอาการคันและแสบบริเวณอวัยะเพศและช่องคลอด
  มีตกขาวร่วมด้วย มีทั้งสีขาวข้นคลายนมบูดและสีเหลืองปนเขียว
  เครียดมากเลย. รบกวนตอบด้วยนะค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ chadaphon
   -โรคติดเชื้ออวัยวะสืบพันธุ์ที่คุณเป็นอยู่นี้ยังรักษาให้หายได้
   -อาการดังกล่าวนี้ถ้าไม่รักษาให้หาย จะเสี่ยงต่อการเป็นเนื้องอก และโรคอื่นๆตามมา

 60. เป็ด says:

  สอบถามครับ มีตุ่มนูนสีขาวนูนๆ จุดเดียวประมาณ 1เซ็น ที่ด้านในหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศครับไม่เจ็บ ไม่คัน มีเพศสำพันธ์กับแฟนคนเดียว เป็นมาได้เกือบเดือน ตุ่มเท่าเดิมไม่ยุบ ไม่ลาม อยากทราบว่า จะเป็นโรคอะไรไหมครับ

 61. Na says:

  สวัสดีคะคุณหมอดิฉันคันบริเวณอวัยวะเพศมากเกาจนเลือด อกมันคืออะไรคะพ จะมียารักษาหรือเปล่าคะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Na
   -สาเหตุอาการส่วนมากมาจากติดเชื้อรา สถาพอับชื้น
   -ยาที่ใช้แนะนยาตามเว็บเพจนี้ โปรดดูข้อมูลก่อนแล้วติดต่อมา

 62. Mint says:

  ตอนนี้หนูเป็น. คลายแผลพุพองค่ะ แรกๆ ก็เจ่บๆ. จับๆไป. ก็ เหมือนจะ. ใหญ่ขึ้นคล้ายหนังมันยุ้ยๆ. และบาง. แสบ มากค่ะ เวลาสีกับ ผ้าอนามัยเป็น จะครบอาทิตย์ละค่ะ. ควรใช้ยาที่ร้านขายยาตัวไหนทาค่ะ. ไม่กล้าเจาะ. อาการ หนูไม่อน่ใจว่าเป็นอะ. หรือเป็นเพราะผ้าอนามัย รึ้ปล่า. เพราะก่อนจะเป็นเป็นประจำเดือนมา แล้วมันก็ขึ้นมา คิดว่าเป็นสิวเม็ดข้าวสุก เพราะเคยเป็นตอนมีน้อง เม็ดนี้. เกิด ขึ้นระหวาง แคมกับก้น ค่ะ. ขอคำแนะนำด้วยนะค่ะ.

 63. Pan says:

  สวัสดีค่ะ…หนูมีอาการคันบริเวณอวัยวะเพศค่ะ…มีแผลฉีกแนวยาวข้างๆทั้งสองฝั่ง…อันนี้พอมีคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาไหมคะ….ขอบคุณค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Pan
   -ต้องการรักษาแนะนำอ่านข้อมมูลตัวยาที่ใช้ในเว็บเพจนี้ แล้วติดต่อมาได้

 64. น.ส.นันทิดา แซ่กือ says:

  หมอค่ะหนุเปงหุดหงอนไก่ตอนแรกรักษาเร้ว ม่มีตังไปหาหมออีกเลยม่ไปอีกเลย
  ตอนนี้ยังเปงยุเปงดั้ยประมาน6-7เดือนเร้ว ถ้าจะรักษาอย่างจืงจังต้องรักษายังไงค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ น.ส.นันทิดา แซ่กือ
   -หูดบางชนิด ถ้ามีการเสียดสีหรือรบกวนหูดชนิดนั้นๆจะไม่หายไป
   -ถ้ารักษาความสะอาดบ่อย และไปรบกวนมัน จะหายไปได้เอง

 65. Liu says:

  สวัสดีค่ะ หนูกลุ้มใจนะค่ะ กลัวจะเป็น chancroid
  เพราะที่นอกอวัยวะเพศ อยู่ๆก็เป็นแผลคล้ายๆแผลถลอกค่ะ แดงๆ แต่ไม่มีหนองหรือเลือดค่ะ ก่อนหน้านี้ไม่มีตุ่มหรืออะไรนะค่ะ เพียงแค่คันแล้วตอนนี้แสบนิดๆ คันบ้างเวลาฉี่ รู้สึกไม่โอเคเลยค่ะ
  แต่ไม่กล้าไปหาหมอเพราะยังอายๆแล้วยังไม่แน่ใจนะค่ะ

  เพราะเป็นหลังจากที่มีอะไรกับแฟนแค่วันเดียวเองค่ะ หนูกะแฟนอยู่ด้วยกันแทบจะ24ชม. แต่พอดีเปลี่ยนถุงยางยี่ห้อใหม่ด้วยค่ะวันนั้น แล้วอยู่ๆก็เป็น เลยรู้สึกเครียดๆนะค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Liu
   -คาดว่าเป็นแผลถลอกจากการเสียดสี
   -แต่ถ้าอาการที่เป็นไม่หายท่าไม่ดี สามารถติดต่อเพื่อการรักษาให้หายเป็นปกติได้

 66. ตุ้ม says:

  พี่มีเฟสไหมคับ ผมจะส่งรุปไห้ดูว่ามันเปนอะไร
  @มีเหมือน ตุ่มเปนยาวๆ ที่บริเวณกรีบน้องชาย
  -มีอาการแสบตอนชี

  • drmanit says:

   ตอบคุณ ตุ้ม
   -ไม่ใช้เฟส โปรดอ่านข้อมูลในเว็บเพจก่อน เข้าใจแล้วค่อยติดต่อมา

 67. nin34 says:

  สวัสดีครับ คือวันนี้ผมตื่นนอนมามีน้ำขาวๆเหลืองๆออกจากอวัยวะเพศ(น้ำที่ออกมาเหลวไม่ข้น) ปัสสาวะไม่แสบขัดไม่คันแต่พอแตะที่อวัยวะเพศรู้สึกเจ็บๆพึ่งเป็นครั้งแรกครับ

 68. Yo says:

  ผมมีตุ่มคล้ายๆหัวสิวขึ้นอยู่ตรงหัวอวัยเพศอยากทราบว่ารักษาได้ไหมคับ

 69. สม says:

  สวัสดีครับ
  ผมเป็นคนไข้หมอมานิตย์ ผมเคยป่วยเป็นหนองเทียมเป็นมาปีแล้ว ผมทานยาสมุนไพร ขวดที่แถบฉลากน้ำเงินมาสักพัก ตอนนี้หายดีแล้วครับ
  ชอคุณครั

 70. Fah says:

  คุณหมอค่ะ หนูอายุ19ปี หนูมีอาการบวดบวมบริเวณอวัยวะเพศ แคมใน มีตุ่มขึ้นเหมือนตุ่มฝี มีลักษณะบวมแดง ปวดมากเลยค้ะ
  ไปหาหมอหลายครั้งแล้ว หมอผ่าไปครั้งนึงก้อหายค้ะ แต่ผ่านไประมาณครึ่งปีก้อกลับมาเป็นอีก ไม่ทราบว่า หนูเป็นโรคอะไร แล้วมีวิธีการรักษายังไงบ้างค้ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Fah
   -คาดว่าเป็นโรคเดิมกำเริบ
   -ต้องการรักษาอ่านข้อมูลในเพจแล้วติดต่อมาได้ครับ

 71. Jack says:

  คุณหมอครับ ผมอายุ20ปี มีตุ่มใสๆ ขึ้นบริเวณขอบอวัยเพศครับ และด้านข้างของขอบด้วยครับ ไม่มีอาการเจ็บหรือปวดครับ ผมยังไม่เคยตรวจโรคครับ เป็นมาสักพักแล้วครับคุณหมอมีวิธีรักษายังไงบ้างครับ แล้วผมเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรบ้างครับ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ Jack
   -เป็นอาการของโรคเริมครับ
   -ต้องการรักษา แนะนำอ่านข้อมูลในเว็บเพจนี้ก่อน แล้วติดต่อตรงมาได้เลยครับ

 72. ปลา says:

  สวัสดีค่ะ
  หนูใช้ยาพลูคาว+ครีมเอ็นโทนิกตอนนี้ผ่านไป15 วัน อาการที่เป็นตุ่มแผลคันเคยรัษาไม่หาย
  ตอนนี้แห้งยุบไปแล้วค่ะ ดีใจ โอเครค่ะ ใช้ตอนแรกๆก็ตกใจเพราะทาครีมแล้วรู้สึกแสบๆนิดหน่อยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 73. monkey says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  ขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ คือตอนนี้ที่อวัยวะเพศมีลักษณะเป็นเหมือนผื่นเม็ดเล็กบ้างใหญ่บ้าง นูนๆขึ้นมาค่ะ เหมือนจะเป็นหนองด้วยค่ะ คัน เจ็บ แสบ เวลานั่งก็ลำบาก เวลาที่ปัสสาวะจะแสบมากกเลยค่ะ เหมือนจะมีเลือดออกมาด้วยค่ะ ต้องได้ใส่ผ้าอนามัยแผ่นเล็กตลอดเวลาเลยค่ะ มีกลิ่นเหม็น เหมือนมันจะอับชื้น หนูต้องไปตรวจช่องคลอดไหมค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ monkey
   -สามารถยารักษาและทำตามข้อแนะนำในเว็บได้เลยครับ

 74. แพร says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอหนู มี พสพ กับแฟน สามคั้ง คั้งแรกก่อรู้สึกเจ็บมาก ต่อมาคั้งที่สอง ก่อรู้สึกเจ็บนิดๆหน่อยๆก็คันด้วยประมารสองวันหาย แต่คั้งที่สาม คือหลังมี พสพ หนูแสบที่อวัยวะเพศเวลาปัสสาวะก่อแสบๆ แถมตกขาวมีกลิ่น เหม็น และ เหมือนไม่ใช่ตกขาวเพาะมันมีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับทิดสชู่แบบเขียวๆออกมาด้วยแสบด้วยไม่รู้เป็นไรค่ะหุ้มใจมากก

  • drmanit says:

   ตอบคุณ แพร
   -เป็นอาการติดต่อแบคทรีเรีย ควรรีบการรักษาให้หาย เป็นโรคที่เป็นอันตราย
   -ต้องการรักษาให้หายติดต่อตามข้อมูลเวบได้เลยครับ

 75. สวัสดีผมรู้สึกว่ามีก้อนอะไรไม่รู้อยู่ไกล้อวัยชายมันเป็นก้อแข็งไมใหญ่มาท้าเอามึงไปจับมันจะปวดนิดผมไม๋รู้ว่ามือคืออะไรคับหมอช้วยบิกผมที่ได้ไหมคับว่าผมเป็นอะไร

  • drmanit says:

   ตอบคุณ อาร์ท
   -คาดว่าเป็นฝี เนื่องจากติดเชื้อแบคทรีเรีย

 76. เพชร says:

  สวัสดีคับคุณหมอ ของผมมันมีตุ้มแดงๆขึ้นตรงปลายอวัยวะเพศแลัวผิวตรงปลายอวัยวะเพศมันแห้งแลัวคันมากตอนเวลากลางคืน ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรหมอช่วยบอกหน่อยคับผมอยากหาส

  • drmanit says:

   ตอบคุณ เพชร
   -ยากหาย รักษาด้วยยา แล้วปฏิบัติตามข้อแนะนำครับ
   -ศึกษาข้อมูลตามเว็บเพจนี้ก่อน แล้วติดต่อผ่านไลน์ได้เลยครับ

 77. เพชร says:

  ขอข้อมูลยา กับไลน์หน่อยคับ

 78. tray says:

  คือมีตุ่มขึ้นที่อวัยวะเพศค่ะแล้วเหมือนมีหมากขาวสีเขียวขุ่นๆแถม

  • drmanit says:

   ตอบคุณ tray
   -แนะนำติดต่อทางไลน์ หรือโทร เพื่อการรักษาครับ

 79. Tum says:

  มีตุ่มเกิดขึ้นที่หนังหุ้มอวัยวะเพศครับ มีอาการคันๆเป็นได้สัก1-2อาทิตย์ก็จะหายไปเองเป็นมาหลายปีแล้วครับเป็นๆหายๆแต่ก็ไม่หายขาด มันคืออะไร รักษายังไงได้ครับ

 80. เจ says:

  สวัสดีค่ะหมอ หนูมีตุ่มข้างๆแคมเหมือนตุ่มร้อนอ่ะค่ะ ตอนแรกมันมีไม่เยอะตอนนี้มันเหมือนลามไปถึงรูทวารอ่ะค่ะ เวลาปัสสาวะจะแสบมากเลยค่ะ อยากทราบว่ามันคือโรคอะไร และรักษาให้หายขาดได้ไหมคะ ตอนนี้เป็นมา4-5วันได้แล้วค่ะ (ต่อมน้ำเหลืองข้างๆขาหนีบก็บวมค่ะ)

  • drmanit says:

   ตอบคุณ เจ
   -เป็นอาการติดเชื้อแบคทรีเรีย ควรรีบรักษาให้หาย
   -สามารถรักษาให้หายได้ครับ ติดต่อโทร-ไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.