โรคทางเพศ/โรคที่อวัยวะเพศชายและหญิง/ผื่นคันที่อวัยวะเพศ/เชื้อรา/หนองใน/ตุ่มใส/ฝี แผล เริม งูสวัด แผลริมอ่อน

kam1ok1โรคทางเพศ หมายถึง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ หรือติดเชื้อโดยกับสัมผัสเชื้อโรคต่างๆ หรือการกระทำกับอวัยวะเพศอย่างแรงจนทำให้เกิดโรคตามมา     ในทางการแพทย์แผนไทย /แผนโบราณ จะเรียกชื่อโรคทางเพศไว้หลายลักษณะ อาการ เช่น โรคทุรวสา(โรคกระเพาะปัสสวะอักเสบ), มุตฆาต มุตฆาต(หนองใน) ,ช้ำรั่ว ,อุปทุม, อุปทม, ไส้ด้วน ,หูด, เริม .งูสวัด เป็นต้น

ข้อมูลโรคที่เกิดกับอวัยวะเพศในแนวทางปัจจุบัน

กามโรค หมายถึงโรคที่ติดต่อโดยการร่วมเพศและมักก่อให้เกิดพยาธิสภาพที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์เป็นส่วนใหญ่
  แต่เดิม กามโรคหมายถึง กลุ่มโรคเพียง 4 โรค คือ ซิฟิลิส หนองใน
แผลริมอ่อน โรคของต่อมน้ำเหลือง และโรคเนื้อตายที่บริเวณขาหนีบ
ปัจจุบันพบว่ายังมีโรคอีกหลายโรคที่ติดต่อโดยการร่วมเพศ แต่ไม่ใช่กามโรคที่แท้จริงรวมอยู่ในกลุ่มโรคนี้ด้วย
คือ หนองในเทียม (ใช้เฉพาะในชาย) หูดหงอดไก่ เชื้อรา พยาธิในช่องคลอด เริ่ม
หูดข้าวสุก หิดที่อวัยวะสืบพันธุ์ ตัวโลน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบันจึงเปลี่ยนชื่อกามโรคว่า
“โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”
(sexually transmitted diseases)
ซิฟิลิส เกิดจากเชื้อทริโปนีมาพอลลิดุม (tryponema pollidum) มีระยะฟักตัวโดยเฉลี่ย 10-30 วัน
อาการในระยะแรก จะมีแผลเกิดขึ้น เรียกว่า แผลริมแข็ง
มักเป็นที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกลักษณะแผลมีขอบนูนสูงขึ้น ก้นแผลสะอาดเรียบถูกต้องไม่เจ็บ
ระยะนี้หากไม่รักษาก็จะหายได้เองภายใน 3-8  สัปดาห์
อาการระยะที่สอง หลังจากแผลริมแข็งหายราว 3 สัปดาห์
จะมีไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล ปวดเมื่อยและปวดตามข้อ
มีผื่นขึ้นตามบริเวณผิวหนัง เช่น แขน ขา ลำตัว ไม่คันและไม่เจ็บปวด
อาจเป็นอยู่ไม่นานวัน หรืออาจนานหลายเดือนก็ได้ ส่วนใหญ่จะหายไปราว 4-8 สัปดาห์ ในระยะนี้อาจมีลักษณะเป็นตุ่มนูนขึ้นมา
คล้ายยุงกัด แต่มีเนื้อยุ่ย ๆ คลุมบริเวณนี้แพร่เชื้อได้มาก อาจมีต่อมน้ำเหลืองโตหรือผมร่วงได้
ผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาเมื่ออาการทุกอย่างหายก็จะเข้าสู่ระยะแฝง ซึ่งเป็นระยะที่จะไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้น
แต่จะทราบได้โดยการตรวจพบน้ำเหลืองให้ผลบวก
อาการในระยะที่สาม พบว่าหนึ่งในสี่ของระยะแฝงจะเปลี่ยนเป็นระยะที่สาม
ซึ่งต้องใช้เวลานาน โดยจะไปเกิดเป็นแผลและเนื้อตายในหัวใจ หรือระบบประสาท
ทำให้เกิดอาการคล้ายคนเป็นโรคจิต
การวินิจฉัยโรคนี้ ส่วนใหญ่อาศัยจากการตรวจน้ำเหลือง นอกจากนี้อาจจะขูดบริเวณแผลหรือผื่นหรือเนื้อนูน
มาตรวจด้วยกล้องพิเศษ และอาจต้องเจาะน้ำไขสันหลังมาตรวจด้วยในบางราย
หญิงมีครรภ์ที่เป็นซิฟิลิสต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ เพราะซิฟิลิสจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์
เช่น ทำให้แท้ง ทารกตายในครรภ์ หรือเป็นฟิซิลิสแต่กำเนิด
หนองใน เกิดจากเชื้อไนซ์ซีเรียโกโนร์เรีย มีระยะฟักตัวประมาณ 3-5 วัน
อาการมักเริ่มด้วยปัสสาวะแสบ ขัด มีตกขาวถ้าไม่ได้รับการรักษา โรคนี้อาจลุกลามเข้าไปในโพรงมดลูก
ท่อนำไข่ และรังไข่ ทำให้ท่อนำไข่ตันและเป็นหมันในที่สุด
แผลริมอ่อน เกิดจากเชื้อฮีโมฟิลุสดูเครยี (hemophilus ducreyi) มีระยะฟักตัวประมาร 2-5 วัน
อาการ อาจพบได้ใน 2  ลักษณะ คือ
1. แผล มักพบบริเวณฝีเย็บ
และที่แคมเล็ก เริ่มคัน มีเม็ดพอง และอักเสบ ต่อมาเป็นหนองแตกออก มีอาการเจ็บ
ส่วนใหญ่เกิดหลายแผล ขอบแผลไม่ชัดเจน ถูกต้องเจ็บ
2. ฝีมะม่วง ถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาไม่เพียงพอ
ต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบจะโตเป็นหนองได้ราว 5-8 วันหลังมีแผล
กามโรคที่ต่อมน้ำเหลือง
เกิดจากเชื้อคลาไมเดีย (chlamydia)
มีระยะฟักตัว 1-4 สัปดาห์ แต่โดยปกติประมาณ 7-12 วัน
อาการจะเริ่มด้วยมีแผลที่อวัยวะเพศ
แล้วมีไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ต่อมาต่อมน้ำเหลืองโตที่บริเวณขาหนีบ
แล้วเป็นหนองแตกออกมา เรียกว่า ฝีมะม่วง เช่นเดียวกับแผลริมอ่อน
อาการต่อมน้ำเหลืองโตนี้ ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นหลังจากแผลหายไปแล้ว
กามโรคเนื้อตายที่บริเวณขาหนีบ
เกิดจากเชื้อโดโนแวนแกรนูโลมาติส (donovan granulomatis) มีลักษณะคล้ายหงอนไก่
หรือดอกกะหล่ำ เกิดบริเวณอวัยวะเพศ และโตขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อพบร่วมกับการตั้งครรภ์
รักษาได้โดยยา หรือจี้ด้วยไฟฟ้า
เริม เกิดจากเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ พบได้บ่อย
มักมีอาการ 4-5 วันหลังการร่วมเพศ โดยเกิดเป็นเม็ดใส ๆ แล้วแตกออกเป็นแผลเล็ก ๆ หลายแผล
เจ็บ ปวดแสบปวดร้อน และมีอาการอักเสบ เป็นอยู่ประมาณ 10 วันก็จะหายไป อาจมีเชื้อบัคเตรีแทรกได้และอาจมีต่อมน้ำเหลืองโตเล็กน้อย
เป็นแล้วมักเป็นอีก
หากติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นหลังการมีเพศสัมพันธ์ 2 – 3 วัน หรืออาจเป็นเดือน
              *  ปัสสาวะแสบ ขัด
              *  เจ็บ ปวดหรือคันบริเวณอวัยวะเพศ
              *  มีผื่น แผล ฝีหรือตุ่มบริเวณอวัยวะเพศ
              *  ขาหนีบบวม
              *  ผู้ชายจะมีของเหลวไหลออกมาภายหลังการมีเพศสัมพันธ์ เช่น เมือกใส หนอง เมือกปนหนอง
              *  ผู้หญิงจะมีปริมาณ สี กลิ่น ของสิ่งที่ออกมาจากช่องคลอดผิดปกติ เช่น ตกขาวมากมีสีเหลืองเข้มหรือมีกลิ่นเหม็น
             *  ประจำเดือนมาผิดปกติ หรือมีเลือดออกจากช่องคลอดหลังการมีเพศสัมพันธ์linestopอ่าน11aaa%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4oklinestopผู้ที่ต้องการรักษาต้องอ่าน : การรักษาโดยแนวทางของหมอมานิตย์ ศรีพจน์                        การรักษานี้ให้ผลดีต่อการรักษา ผู้ป่วยจะหายดี และมีภูมิต้านดีขึ้น ชัดเจน มีระการรักษา 1-6 เดือน ขึ้นอยู่ ความรุนแรง ระยะเวลาการป่วย (ในบางรายเป็นขั้นรุนแรง อาจต้องใช้เวลา 8-12 เดือน) กรณีที่เป็นหนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส  และเอชไอวี ให้ใช้ยาตัวนี้ จะเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยHairextratoptok011    รักษาด้วยยาแคปซูลพลูคาว NEB รับประทานครั้งละ 2-3 แคป วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร  https://doctorforyou.biz/?page_id=3354 ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณ และจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในคำขอเลขที่ 1503000511 กรณีที่มีแผลที่อวัยวะเพศเปิด แผลผุพอง แผลหายยากต้องใช้ทั้งรับประทาน และทา ด้วยkand
ทา N Tonic Cream ทาบริเวณที่เป็น วันละ 2-3 ครั้ง เช็ดบริเวณที่ใช้ทา ด้วยแอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้ง  https://doctorforyou.biz/?page_id=3516  ใบรับแจ้งเลขที่ 50-1-5600049 และจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 1503000507

ราคาผลิตภัณฑ์เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้ที่เข้ารับบริการ

1.ยาแคปซูลพลูคาว NEB / Comp. Houttuynia Cordata Caps./100 caps./ขวด
จัดยา        1 ขวด ราคาขวดละ 800.-บาท
จัดยา     2-3 ขวด ราคาขวดละ 700.-บาท
จัดยา     4-9 ขวด ราคาขวดละ 600.-บาท
จัดยา  10-19 ขวด ราคาขวดละ 580.-บาท
จัดยา      20  ขวด/ ขึ้นไป ราคาขวดละ 550.-บาท
6.ครีมบำรุงผิวหนังชำรุด- ทรุดโทรม N Tonic Cream./50กรัม/หลอด
สั่งซื้อ       1 หลอด ราคาขวดละ 300.-บาท
สั่งซื้อ   4-11 หลอด ราคาขวดละ 250.-บาท
สั่งซื้อ      12 หลอด /ขึ้นไป ราคาขวดละ 200.-บาท

ต้องการให้หมอจัดยาให้ตามความเหมาะกับโรค โปรดคุยทางไลน์ หรือ โทรศัพท์ หรือ อีเมล

This image has an empty alt attribute; its file name is Aacontact-us-1.jpg

%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%95111pt1ok1%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a111ptแผนที่เดินทางพบหมอ (โปรดโทรก่อนพบ 1-3 ชม.) mapok (1)

807 Responses to โรคทางเพศ/โรคที่อวัยวะเพศชายและหญิง/ผื่นคันที่อวัยวะเพศ/เชื้อรา/หนองใน/ตุ่มใส/ฝี แผล เริม งูสวัด แผลริมอ่อน

 1. เกม says:

  ผมเป็นเหมือนพวกพี่ๆ เค้าเลยครับ เป็นมาเกือบ จะ 4-5 เดือนละ หงุดหงิดมาก ตรวจปัสวะ ก็ไม่เจอเชื้อ ปกติว่า งั้น เฮ้ออ อาหมอช่วยด้วยครับ ทำ ไง จะ หาย

 2. jo says:

  คือ ผมเป็นฝี ตรงต้นขา แระก้เจาะออก เอากอเอี๊ย มาแปะ ก็หายไปปีนึง แต่ตอนนี้ มันเริ่ม จะเป็นอีก ตอนนี้เป็นตรง อวัยวะเพศ ครับ ทรมานมาก พอจะมีวิธีรักษา ให้หายขาด บ้างมั้ยครับ

 3. jo says:

  ปวดเข่ามา 2 ปี ประจําเดือนมาไม่ปกติเป็นมา 1 ปีแล้ว เคยหัวเข่าข้างขวาปวดแล้วดูดเอานํ้าออกมาแล้ว ตอนนี้เป็นข้างซ้าย อาการปวดตึงเข่างอไม่ได้มาก ปวดเมื่อยตามร่างกาย

 4. pen says:

  ตกขาว ท่อปัสสาวะอักเสบ เวลาปวดฉี่ เป็นริดสีดวงทวารมาเวลา 4-5 ปี กินยาหมอแผนปัจจุบันอยู่แต่ไม่หาย

 5. manit says:

  ตอบคุณเกม
  โรคที่คุณเป็นเป็นอาการหนองในสินะ
  โรคนี้รักษาได้ไม่ยาก ทำตามที่บอกในนี้นะ
  https://doctorforyou.biz/?page_id=3613

 6. manit says:

  ตอบคุณjo
  มีวิธีรักษาไม่ยาก แต่ควรทำความเข้าใจ โรคฝีมีหนองควรรักษาด้วยยาสมุนไพรสักระยะจะหายดี
  ขอแนะนำยารักษาตัวนี้ครับ https://doctorforyou.biz/?page_id=3354
  ในกรณีที่มีแผลหรือผิวหนังอักเสบร่วมด้วยให้ใช้ครีมสมุไพรตัวนี้ด้วย https://doctorforyou.biz/?page_id=3453

 7. manit says:

  ตอบคุณ JO
  ถ้าแก้อาการที่เป็นตามที่เล่ามา ควรใช้ยาสักยะนะครับ 2-3 เดือน และควรออกกำลังกายเบาด้วยครับ
  ยาที่แนะนำ 1.ยารับประทาน https://doctorforyou.biz/?page_id=3453
  2.ยาทาใช้ถูนวดวันละ 2-3 ครั้ง และเวลามีอาการปวด https://doctorforyou.biz/?page_id=3404

 8. manit says:

  ตอบคุณPEN
  อาการดังกล่าว รักษาได้ครับ แต่ต้องรักษาต่อเนื่อง 3 เดือนขึ้นไปครับ
  -รับประทานยาตัวนี้ครั้งละ 3 แคปซูลวันละ3ครั้งก่อนอาหาร https://doctorforyou.biz/?page_id=3354

 9. ก้อย says:

  สวัสดีค่ะ
  หนูเป็นคล้ายๆก้อนเนื้อ อยุตรงที่สอดนิ้วเข้าไปเเล้วเจอเลย มีลักษณะเปนเหมือนแผลตรงกลางด้วย ขนาด1ข้อนิ้วชี้เรยค่ะ เเละตกขาวกลิ่นแรงมารู้สึกเจ็บตรงเป็นบางครั้ง หนูอายุ18 ปี หนูกลัวมาก ถ้าหนูไปตรวจเเล้วพบว่าเป็น หนูกลัวได้ผ่า คุณหมอรักษาให้ด้วยค่ะ

 10. manit says:

  ตอบคุณก้อย
  แนะนำให้ครับ
  -ทำความสะอาดช่องคลอด วันละ2-3 ครั้ง ซับให้แห้ง
  -งดการมี พสพ ห้ามมีกิจกรรมที่เสียดสีช่องคลอด
  -รับประทานยา ข้อนี้ขอแนะนำยาตัวนี้ https://doctorforyou.biz/?page_id=3354

 11. โก้ says:

  สวัสดีครับ
  ผมมีต่อมน้ำเหลืองโตที่คออ่ะครับ 2 ข้าง มันเป็นเม็ดใหญ่ๆเลยอ่ะครับ แต่มีข้างละเม็ด เหมือนลูกประคำ มีผื่นตามตัว ซึ่งผมเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เกิดอยู่แล้ว หรือว่านี่อาจจะเป็นอาการของภูมิแพ้หรือเปล่าครับ เครียดมา เกือบ เดือนครับ ทำไงให้หายได้ครับ

 12. manit says:

  โรคนี้เกี่ญวกับการติดเชื้อในน้ำเหลืองครับ โรคติดเชื้อชนิดหนึ่ง
  ส่วนการรักษาแนะนำมารักษากับหมอมานิตย์
  โทรมาปรึกษาก่อนได้ครับ

 13. ดุจ says:

  สวัสดีค่ะ
  ดิฉันอยากทราบค่ะ ว่าเชื้อราในช่องคลอด ทำอย่างไรจึงจะหายขาดจากโรคนี้ไปเลยได้บ้าง เพราะโดยส่วนตัวเคยเป็นซ้ำๆมาประมาณ 5 ครั้งแล้ว 2ครั้งแรกตกใจมากเลยไปหาหมอ พอครั้งที่ 4-5ก็ซื้อยาเหน็บมาใช้เอง แต่เป็นยี่ห้อเดียวกับที่หมอให้ที่โรงพยาบาลนะค่ะ มันก็หายนะ แต่เท่าที่สังเกต ตั้งแต่เป็นเชื้อราในช่องคลอดครั้งแรก มันจะชอบกลับมาเป็นหลังจากที่ดิฉันมีเพศสัมพันธ์กับแฟน แทบจะทุกครั้งเลย อย่างนี้มันจะเป็นโรคอะไรร้ายแรงมั้ย และเกี่ยวมั้ยที่มีอะไรกับแฟนแล้วจะมีโอกาสเป็นมากกว่า หรือเป็นเพราะของผู้ชายสกปรก แต่ทุกครั้งก็จะอาบน้ำก่อนเสมอนะ ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ กลุ้มใจมากเลย กลัวว่าถ้าเป็นบ่อยๆเข้า มดลูดหรือช่องคลอดรึเปล่า ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

 14. manit says:

  ตอบคุณดุจ
  อาการเป็นเชื้อราที่เล่าอาการมา มีปัญหาปากช่องคลอดอักเสบ หรือเป็นแผลแตกใช่หรือไม่
  แนะนำควรเปลี่ยนยาครับ หมั่นทำความสะอาดช่องคลอด ไม่ให้อับชื้นครับ
  การอักเสบถ้าเป็นเรื้อรัง มีการติดเชื้อเข้าต่อมน้ำเหลือง ก็จะเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงได้ครับ
  ปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 15. เอก says:

  ผมเป็น(หนองใน) แสบท่อ ทรมาน เป็นมาเกือบ จะ 4 เดือนละ หงุดหงิดมาก เลยย ตรวจปัสวะ ก็ไม่เจอเชื้อ ปกติว่า งั้น เฮ้ออ อาหมอช่วยด้วยครับ ทำ ไง จะ หาย

 16. manit says:

  ตอบคุณเอก
  รักษาไม่ยากครับ ติดต่อ/ปรึกษาก่อนได้ครับ

 17. แย้ม says:

  สวัสดีค่ะ
  ก่อนมาประจำเดือนดิฉันมีตกขาวสีออกน้ำตาล และมีกลิ่นคาวปลาประมาณ 7-8;วัน ก่อนประจำเดือนจะมา ดิฉันต้องใส่แผ่นอนามัยช่วงที่มีตกขาวมา จึงทำให้เกิดอาการคัน ดิฉันแก้ปัญหา โดยการกินยาแก้คัน CPMเป็นมาประมาณ 2 เดือน แล้วค่ะไม่หายไม่ดีขึ้นค่ะ คุณหมอมียารักษาไหมค่ะ

 18. manit says:

  ตอบคุณแย้ม
  ถ้ายาที่เคยมารับประทานแล้วไม่ดีขึ้น หมอแนะนำคุณมารักษาแบบทางเลือกที่นี่ครับ
  ยืนยันว่ารักษาได้ครับ
  โทรมาปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 19. รินดา says:

  สวัสดีค่ะ
  แฟนดิฉันเป็นแผลที่อวัยวะเพศ เคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งคุณหมอแจ้งว่าเกิดจากการเสียดสีกับเสื้อผ้า คุณหมอให้ยาDICLo…..มาทานค่ะ และให้Fuci…มาทาค่ะ แต่ก็ยังไม่หายค่ะ ผ่านมา3เดือนแล้วแฟนจะเป็นๆหายๆตลอดเลยค่ะ สงสารแฟนมากเวลามีเพศสัมพันธ์กันบางครั้งแฟนจะแสบมากและมีแผลฉีกจนมีเลือดไหลซึมออกมาค่ะและแฟนดิฉันจะล้างอวัยวะเพศทุกครั้งหลังจากมีเพศสัมพันธ์กันค่ะส่วนตัวดิฉันเองไม่มีอาการผิดปกติใดๆเลยค่ะ ตอนนี้รู้ลึกสงสารและเห็นใจแฟนมากค่ะ รบกวนช่วยบอกหน่อยได้มั้ยค่ะว่าอาการแบบนี้เกิดจากอะไรแล้วมีวิธีรักษาและป้องกันมั้ยคะ ขอบคุณมากค่ะ

 20. manit says:

  ตอบคุณรินดา
  เกิดจากติดเชื้อราทำให้ผิวอักเสบง่าย เมื่อหายจากบากแพลผิวจะมีลักษษระบางแตกเป็นแผลได้ ผิวหนังไม่ทนต่อการเสียดสีครับ
  หมอมั่นใจรักษาได้ได้ครับ ปรึกษาก่อนรักาได้ครับ

 21. จอย says:

  เรียนคุณหมอค่ะ
  หนู รู้สึกว่าหนูจะติดเชื้อ เอชไอวี แน่ๆค่ะ เพราะหนูรู้สึก ปั่นป่วนไปหมด ต่อมน้ำเหลืองโต เต็มคอ แล้วหนูมีพฤติกรรมเสี่ยงมากเพราะหนูมีเซ็กส์มามาก มีต่อมน้ำเหลืองโตมานานแล้วค่ะ ตอนนี้จะรวมได้สามปีครึ่งแล้ว จะมียาอะไรบ้างใหมคะที่จะยืด ระยะเวลาให้หนูไม่ตายได้ ตอนนี้หนูจะกลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่แล้วค่ะ หนู รู้ซึ้งดีแล้วค่ะ ว่าการ เสี่ยงสำส่อนนั้น ทำให้หนูเสียใจมากๆเลย แต่หนูมีเรื่องนึงค่ะ หนูมีแฟน อยู่ด้วยกัน ถ้าหนูเป็นเขาต้องเป็นแน่ๆ แต่หนูรักเขามาก รักๆมากกแต่วันนึง ต้องเลิกกันแน่ๆค่ะ หนูเครียดมาก
  ถ้าคุณหมอพอเยียวยืดอายุให้หนูนะค่ะ หนูรู้คุณหมอมียยาที่จะแนะนำค่ะ

 22. manit says:

  ตอบคุณจอย
  หมอขอแสดงความเห็นใจ ความทุกข์ต่อโรคต่างๆที่เข้ามาสิงในร่างกาย
  -รีบติดต่อเข้ามารักษาครับ สามารถยืดอายุ และต้านเชื้อโรคร้ายต่างๆ
  -ส่วนแฟนของคุณควรรักษาด้วย
  -ปล่อยวางลงบ้าง ลดความเครียด ยอมรับความเป็นจริง โรคนี้ไม่ใช่โรคที่น่ารังเกลียด
  เพียงแต่กลับมาฟื้นฟู รักษาโรคต่างๆที่อยู่ในร่างกายลดลง
  ปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 23. ติ๋ม says:

  สวัสดีค่ะ
  หนูกลุ้มใจมากเลยค่ะ ตกขาวมีกลิ่นเหม็นมาก มีสีเหลืองขุ่น ไม่คัน ไม่แสบ แต่ออกมาเยอะ ขนาดนั่งๆอยู่ยังได้กลิ่นเลยค่ะ เป็นมา4เดือนแล้ว กังวลมากค่ะมีอะไรกับแฟนก็กังวลกลัวมากๆ เลยค่ะ หนูเป็นอะไรเหรอค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ ควรทำไงดี ขอบคุณมากค่ะ

 24. กอ says:

  เป็นหนองใน แต่ไม่รู้ว่าเป็น แท้ หรือ เทียม ครับ ผมเป็นมาได้ 2 5วัน มี และเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเมื่อ 4 วันที่แล้ว ผมมีหนองไหลออกจากตรงหัวของอวัยวะเพศน่ะครับ แล้วเวลาปัสสาวะก็แสบปลายหัวท่ออวัยวะ ผมต้องกินยาหรืออะไรยังไงช่วยแนะนำทีครับ คุณหมออยู่ที่ไหนรักษาผมได้รึป่าวครับ เรียนคุณหมอช่วยทีนะครับ ผมเข้าห้องน้ำปัสสาวะทีนึงแสบมากเลยครับ

 25. กาบ says:

  คุณหมอครับช่วยวินิจฉัยที คือผมมีเม็ดแข็งๆอยู่ในองคชาต ใต้ส่วนหัวประมาณ 3 ซ.ม. ไปหาหมอเขาบอกว่าอาจเป็นนิ่วที่หลุดมาจากกระเพาะปัสสาวะ แต่ x-ray แล้วไม่เจอ เลยส่งตัวไปตรวจพอเขาส่งตัวมาตรวจที่โรงบาลประกันสังคม หมอก็ตรวจแค่คลำดูนิดหน่อย แล้วก็ให้ยาแก้อักเสบมากิน ตอนนี้ก้อนนั้นเริ่มจะแข็งขึ้นเรื่อยๆ ผมกลัวเป็นเนื้องอกเลยอยากจาหาทางรักษาช่วยด้วยครับ

 26. เลิศ says:

  คุณหมอครับ คือผมมีอาการคันที่อวัยวะเพศครับ เมื่อเปิดออกมาหนังที่หุ้มนั้นดูเหมือนจะบวมที่ตรงขอบบริเวณหัวบักด้วยครับ และมีคราบสีขาวที่ตรงปลายเมื่อเอามือลูบจะเป็นขุยเหมือนคราบใครสีขาว ที่ปลายดูแล้วมันเหี่ยวเมือนขาดความชุ่มชื่น ผมเป็นมาสัก 3 อาทิตย์ได้แล้วครับ ผมอยากทราบสาเหตุ และวิธีรักษาครับ ช่วยหน่อยนะครับคุณหมอ ช่วยตอบ
  ขอบพระคุณครับ

 27. manit says:

  ตอบคุณติ๋ม
  อาการตกขาวเกิดจากการติดเชื้อแบคทรีเรีย หรือเชื้อรา
  การรักษา
  -งดการมี พสพ
  -งดการดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
  -รับประทานยาตามที่แนะนำ (หมอมานิตย์) อย่างต่อเนื่องจนหายดี( เป็นปกติ )

 28. manit says:

  ตอบคุณกอ
  รักษาได้ไม่ต้องกังวล
  -เบื้องต้วงดการมี พสพ หรือเสียดสีอวัยวะเพศ
  -งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  -รับประทานยาตามเวลาที่กำหนดครับ (ปรึกษาก่อนใช้ยาได้ครับ ติดต่อเข้ามา)

 29. manit says:

  ตอบคุณกาบ
  อาการที่คุณเล่ามา หมอไม่ค่อยเข้าใจครับ กรุณาโทรมาปรึกษาดีกว่าครับ

 30. manit says:

  ตอบคุณเลิศ
  ติดเชื้อรา ทำมีอาการดังกล่าว วิการรักษา ล้างให้สะอาดด้วยสบู่ หรือสบู่เหลว สัก 3รอบ แล้วซับให้แห้ง
  ทาด้วย N TONIC CREAM เช้าเย็น อากรดังกล่าวก้จะหายเป็นปกติ

 31. บีบี says:

  สวัสดีค่ะ
  ขอคำปรึกษาคุณหมอ เรื่องรักษาโรคเริมค่ะ เป็นที่ก้น ลามมาที่อวัยวะเพศค่ะ เพิ่งเป็นได้ไม่ถึงเดือน หาหมอแผนปัจจุบัน หมอจ่ายยา Valtrex500mg ให้ทาน และมียา Zovirax สำหรับทาด้วยหลายวันแล้วไม่ดีขึ้นเลยค่ะ มาเปิดเจอเว็บคุณหมอโดยบังเอิญค่ะ เห็นว่ามีทางรักษาให้หายขาด ตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่มากค่ะ ไม่ทราบว่าติดมาได้อย่างไร เพราะแฟนก็ไม่ได้เป็น ก่อนหน้าที่จะมีอาการแสบร้อนที่บริเวณที่เป็นก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับแฟนเลย ราวๆ3อาทิตย์ได้ค่ะ เป็นไปได้ไหมคะว่าติดจากการใช้ห้องน้ำสาธารณะบนเครื่องบิน เพราะต้องเดินทางบ่อย
  รบกวนคุณหมอแนะนำด้วยค่ะ
  ขอบพระคุณค่ะ

 32. manit says:

  ตอบคุณบีบี
  สามารถรักษาเริมตามอาการที่เล่ามาได้ ยังไม่พบปัญหาการรักษาครับ
  ปรึกษาก่อนได้ครับ

 33. zeezah says:

  เรียนคุณหมอค่ะดิฉันเป็นเริม มาได้เกือบปีแล้ว คุณหมอมีวิธีรักษาให้หายขาดได้หรือไม่คะ รบกวนตอบด้วยคะ ต้องรักษาอย่างไรคะ คือว่ายังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนแต่ไม่รู้เป็นได้อย่างไรค่ะ ตอนนี้กังวลมากไม่กล้ามีแฟนกลัวเค้ารังเกียจค่ะ กลัวมีลูกไม่ได้ค่ะ

 34. manit says:

  ตอบคุณzeezah
  โรคเริม สามารถติดต่อได้ทางอื่นโดยการสัมผัสน้ำเหลือง หรือของเหลวที่คัดหลั่งของผู้ป่วย
  การมี พสพ เป้นทางหนึ่งที่สามารถติดต่อได้
  อย่ากังวลไม่มีแฟน หรือมีลูกไม่ได้ โรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ครับ
  ปรึกษาก่อนได้ ติดต่อเข้ามาครับ

 35. ก้อง says:

  สวัสดีครับหมอ
  เป็นหนองในทรมานครับ จะทำยังไงดี รักษายังไงครับผม

 36. manit says:

  ตอบคุณก้อง
  หนองในรักษาได้ครับ
  ติดต่อปรึกษาก่อนได้ครับ

 37. เก๋า says:

  สวัสดีครับ
  ผมเป็นหูดหงอนไก่ในท่อปัสสาวะ มา เป็นปีละครับ ไม่รูจะทำยังไง มันน่ากลัวไหมครับโรคนี้ แล้วผมควรทำตัวยังไง หรือรักษาได้ที่ไหน ต้องนอนโรงพยาบาลรึเปล่า รบกวนคุณหมอเนะนำทีครับ ร้อนใจมากครับ มีที่ไหนรักษาได้ไหมครับ

 38. manit says:

  ตอบคุณเก๋า
  เป็นหูดหงอนไก่(ถ้าไม่มีโรคอื่นแทรก) ไม่น่ากลัวอะไร ยกเว้นปัสสวะไม่ออก ต้องรีบไปให้แพทย์โรงพยาบาลรักษา

 39. พัด says:

  สวัสดีครับ
  พอดีว่าผม ปัสสาวะแล้วแสบๆ ขัดๆ มีน้ำขุ่นๆ ไหลออกมา คล้ายๆหนอง อยากทราบว่า มียาตัวไหนที่รับประทานได้ไหมครับ อาการเพิ่งออกวันนี้ ช่วยทีครับ ขอบคุณครับ

 40. manit says:

  ตอบคุณพัด
  ใช้ยาที่แนะนำในเว็บเพจนี้เลยครับ
  หรือไปดูข้อมูลยาที่ใช้ที่ https://doctorforyou.biz/?page_id=3354

 41. โต้ง says:

  คือว่าผมเป็นมาประมาณ 20-25 วันแล้วคับ อาทิตแรกที่เป็นยังไม่ได้หายาอะไรมากิน แต่อาทิตที่ 2 หลังจากที่แน่ใจว่าเป็น ผมก็ไปปรึกษาที่ร้านขายยา เค้าก้ให้ยาผมมาตัวนึง เป็นยา Tinidaz…..แผงละ 80 บาท มี 4 เม็ด กินครั้งละ 4 เม็ด(หลังอาหารเย็น) พอมาเช้าวันรุ่งขึ้นอีกวันนึง อาการเจ็บของอวัยวะเพศหายเจ็บ แต่หนองยังไม่หาย เพราะเค้าแนะนำบอกว่า ให้กินติดต่อกัน 3-7 วัน แต่ผมก็กินไปอาทิตนึงแล้วนะครับ อาการมันดีขึ้น ตอนนี้อาการที่เจ็บที่อวัยวะเพศไม่ค่อยจะเจ็บเท่าไหร่แล้ว ตอนปัสสาวะก็ไม่ค่อยเจ็บเหมือนตอนแรกๆ แต่หนองยังไม่หาย ควรทำยังไงดีครับผม (แล้วอยากทราบว่าไปฉีดยาจะดีกว่ามั้ยครับ แล้วค่ายาที่ฉีด เข็มละประมาณเท่าไหร่คับ) ขอบคุณล่วงหน้าครับผม..คุณหมอมานิตย์

 42. manit says:

  ตอบคุณโต้ง
  เชื้อหนองในดื้อยาง่ายครับ
  มั่นใจรักษาได้แน่นอนครับ ขอให้คุณปรึกษาการรักษาก่อนได้ครับ

 43. บอย says:

  สวัสดีครับอาหมอ
  ผมมีอาการผิดปกติแบบนี้มา 5 วันดังนี้
  เวลาฉี่แล้วแสบในท่อปัสสาวะ ตรงปลายหัวองคชาติแดงหน่อยๆ ฉี่มีสีเข้ม แต่ไม่มีกลิ่นคับ
  ถ้าดื่มน้ำเปล่าสะอาดมากๆ เวลาฉี่จะไม่แสบเลย ฉี่มีสีใสปกติ
  พักหลังดื่มน้ำเปล่าสะอาดน้อยมาก แต่จะหนักไปทางดื่มน้ำอัดลม

 44. แกน says:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  ผมอายุ28ปี ผมขอเล่าอาการครับ เวลาอาบน้ำเมื่อผมรูดหนังหุ้มลงเพื่อทำความสะอาดอวัวะเพศเมื่อโดนน้ำเท่านั้นแหล่ะครับ ผมมีอาการแสบบริเวณเส้นสองสลึงตรงส่วนปลายอวัยวะเพศมีรอยเหมือนแผลถลอกเล็กๆมีเลือดซิบๆ ซึ่งผมตอนแรกผมคิดว่าคงจะเกิดจากการมีเพศสัมพันกับแฟนเหมือนเคย เพราะมันเคยเกิดแผลแสบๆแบบนี้หลายครั้งแล้ว แต่ไม่กี่วันก้อหาย ผ่านไป 2-3วัน อาการแสบกลับเริ่มมีมากขึ้น จากที่เคยแสบเฉพาะเวลาที่โดนน้ำ กลายเป็นรู้สึกแสบทุกครั้งที่ผมรูดหนังหุ้มปลายอวัยวะ และกลายเป็นแผลถลอกมันกลับกลายเป็นแผลขาวๆมีลักษณะคล้ายกับผิวผุผองครับ และบริเวณรอบๆแผลก้อมีอาการบวมแดง และตอนนี้กังวลมากเพราะมันไม่หายครับ หมอมียารักษาไหมครับ ช่วยผมด้วยครับ

 45. manit says:

  ตอบคุณบอย
  -แสบในท่อปัสสาวะ ตรงปลายหัวองคชาติแดงหน่อยๆ ฉี่มีสีเข้ม แต่ไม่มีกลิ่นคับ : เป็นอาการอักเสบเพราะติดเชื้อรา
  -ดื่มน้ำเปล่าสะอาดมากๆ เวลาฉี่จะไม่แสบเลย ฉี่มีสีใสปกติ : ที่เป็นเช่นนี้เพราะการดื่มน้ำมากๆทำให้ความเข้มข้นของสารเคมีในปัสสวะจางลง จึงทำให้ไม่รู้สึกแสบครับ
  ถ้ายังรักษาไม่หายให้ติดต่อเข้ามาครับ

 46. manit says:

  ตอบคุรแกน
  อาการของโรคหนังเปื่อย เพราะติดเฃื้อรา
  ติดต่อเข้ามาสอบถามรักษาได้เลยครับ

 47. เก้ง says:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  เคยนอนกับหญิงบริการแล้วถุงยางหลุด หลังจากนั้นประมาณ 2 วันเกิดอาการผื่นคันมากเกาจะเป็นผื่นนูนวันที่เป็นวันแรกคันมากจนแทบจะต้องเกาเกือบตลอดเวลานอนแทบไม่ได้นอน เป็นอยู่ประมาณ 2-3วันจึงค่อยทุเลาแต่ก็ไม่หายจากการคัน จะมีอาการคันให้รำคาญอยู่ทุกวันไม่เคยเว้นนับแต่นั้นมา เคยตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์หลายครั้ง หลังสุดปีที่ 3ไม่พบเชื้อเอดส์ เป็นมา 9 ปีแล้ว ปัจจุบันตอนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือเกิดความเครียดมากๆ จะเกิดอาการผื่นคันแต่ไม่คันมากเหมือนเดิมแต่จะคันอยู่หลาย ๆ วันจึงจะทุเลา เคยหาหมอกินยาแก้แพ้พอเลิกกินยาก็จะเป็นเหมือนเดิมคือคันตามตัวไม่แน่นอนคันได้ทุกที่ ขอความกรุณาคุณหมอให้คำปรึกษาแนะนำวีธีรักษาด้วยครับ

 48. manit says:

  ตอบคุณเก้ง
  -อาการผื่นคันมากเกาจะเป็นผื่นนูนวันที่เป็นวันแรกคันมากจนแทบจะต้องเกาเกือบตลอดเวลานอนแทบไม่ได้นอน เป็นอยู่ประมาณ 2-3วันจึงค่อยทุเลาแต่ก็ไม่หายจากการคัน จะมีอาการคันให้รำคาญอยู่ทุกวัน เคยตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์หลายครั้ง หลังสุดปีที่ 3ไม่พบเชื้อเอดส์ เป็นมา 9 ปีแล้ว ปัจจุบันตอนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือเกิดความเครียดมากๆ จะเกิดอาการผื่นคันแต่ไม่คันมากเหมือนเดิมแต่จะคันอยู่หลาย ๆ วันจึงจะทุเลา : (หมอ) เป็นผลเสียจากการติดเชื้อรา และเชื้อแบคทรีเรียครับ จะให้เกิดอาการแพ้รุนแรงครับ
  การรักษา สามารถรักษาให้หายได้ แต่ต้องใช้เวลาการรักษา ประมาณ 3-5 เดือนครับ
  ติดต่อมาปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 49. กง says:

  สวัสดีครับคุณหมอมานิตย์
  เป็นหนองในมานานแล้ว ไปหาหมอมาแล้ว
  หมอจ่ายยาแก้อักเสบให้กิน 14วัน แต่ก็ไม่หายหมอก็บอกว่าต้องให้ไปรักษาที่รพ.ในเมือง แต่ผมไม่มีเวลาผมเลยไปซื้อย่ร้านขายยามากินอีก14วัน แต่ก็ยังไม่หาย จะต้องทำไงดีครับคุณหมอ ผมทุกข์ใจครับ

 50. manit says:

  ตอบคุณกง
  เป็นอาการหนองในดื้อยาครับ
  รักษาได้โดยใช้ยาที่นี่ต่อเนื่องจนหายเป็นปกติ ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ

 51. Ratifa says:

  สวัสดีค่ะ พอดีเป็นฝีที่ข้างอวัยวะเพศค่ะ เป็นมาครั้งหนึ่งแล้ว แล้ววันนี้มารู้สึกตัวว่าเป็นอีกก็เลยเจาะเอาหนองออก แต่ตอนนี้ยังไม่หายเลยค่ะ อยากทราบว่าต้องใช้ยาอะไรค่ะถึงจะหาย และเป็นโรคอะไรค่ะ

 52. manit says:

  ตอบคุณRatifa
  ฝีมีหนองที่ข้างเกิดจากการติดเชื้อแบคทรีเรีย hemophilus ducreyi ควรรักษาให้หาย
  ติดต่อเข้ามาเพื่อรักษา

 53. งบ says:

  เรียนคุณหมอครับ
  ผมมีปัญหาครับคือว่าผมเป็นเม็ดเล็กๆที่อวัยวะเพศครับ ตอนแรกก็เป็นไม่เยอะตอนนี้รู้สึกมันจะลามมาถึงหนังหุ้มมันแล้วครับกลุ้มมากครับ ผมลองซื้อยาAlda… cream 5% มาทาแต่ก็ไม่หายครับใช้มาสามซองแล้วครับ บางวันก็คันบางครั้งก็ไม่คันครับถ้าจะรักกษาควรไปรักษาที่ไหนครับบอกด้วยครับหรือถ้ามียารักษารบกวนบอกชื่อยาด้วยคครับ ผมกลุ้มมากครับหวังว่าคุณหมอคงช่วยตอบผมนะครับ ขอบคุณครับ

 54. แอ says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  หนูมีปัญหาเกี่ยวกับช่องคลอดค่ะ คือ หนูได้ทานยาคุมฉุกเฉินไปประมาณ 3 วันเกิดอาการตกขาวคันจากนั้นประจำเดือนก็มาค่ะ ซึ่งประจำเดือนมาก่อนหน้านี้สองอาทิตย์ได้ พอประจำเดือนหายได้มีเพศสัมพันธ์กับแฟนเกิดอาการอักเสบ แสบช่องคลอดจากนั้นก็มีกลิ่นเหม็น เค็มเหมือนน้ำปลาแร้วกางเกงในก็มีสีเหลืองติดด้วยค่ะ แต่ไม่มีอาการคัน ปกติเป็นคนชอบตกขาวบ่อยไปหาหมอหายไปพักใหญ่ก็กลับมาเป็นอีก ขอคำแนะนำหน่อยค่ะว่าจะเป็นอันตรายอย่างไรบ้างค่ะ แล้วจะซือยาเหน็บมาเหน็บได้รึเปล่าค่ะ เพราะไม่มีเวลาไปหาหมอเลยค่ะ

 55. manit says:

  ตอบคุณ งบ
  รักษาได้ ไม่มีปัญหาการรักษาครับ (ถ้ามีประวัติเป็นโรคอื่นโปรดแจ้งให้ทราบด้วย)
  ติดต่อมาครับ

 56. manit says:

  ตอบคุณ แอ
  ช่องคลอดติดเชื้ออักเสบแล้วครับ ถ้ารักษามาแล้วไม่หาย ขอเชิญมารักษาที่นี่ครับ
  ติดต่อปรึกษาก่อนได้ครับ

 57. น้ำ says:

  สวัสดีค่ะ
  คุณแม่อายุ 46 สูง บอกว่าบริเวณหน้าท้องช่องล่างๆ ใกล้หัวหน่าวด้านขวารู้สึกเจ็บเป็นพักๆค่ะเป็นๆหายๆ ปวดแหน่วงๆ แน่นอึดอัด เป็นมาหลายปี แล้วก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆ พอคลำดูก็พบว่ามีก้อนๆ แต่บางครั้งก็หายไป เคยไปหาหมอ ตอนที่เค้าคลำก็ไม่ค่อยเจอก้อน อัลตร้าซาว เค้าก็บอกว่าไม่มีอะไร อยากทราบว่าอาการแบบนี้ในผู้หญิง มีโอกาสเกิดโรคอะไรได้บ้างคะ อยากรักษาให้หายด้วยค่ะ

 58. ชาย says:

  เรียนคุณหมอครับ
  มีอาการปวดอันฑะ ปวดมาหลายวัน แบบ เป็นๆหายๆ เวลาปัสสวะไหลพรุ่งออกมาเล็กน้อย.รู้สึกเสียวเจ็บน่ารำคาญมาก อาการแบบนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไร รักษาได้ไหมครับ

 59. manit says:

  ตอบคุณน้ำ
  คุณแม่มีอาการต่อมน้ำเหลืองอักเสบ
  ส่วนเรื่องการรักษาให้หาย ขอให้คุณติดต่อเข้ามาปรึกษากับหมอได้เลยครับ

 60. manit says:

  ตอบคุณชาย
  อาการปวดอันฑะ ปวดมาหลายวัน แบบ เป็นๆหายๆ เวลาปัสสวะไหลพรุ่งออกมาเล็กน้อย.รู้สึกเสียวเจ็บน่ารำคาญมาก
  เป็นอาการติดเชื้อทางเดินปัสสวะครับ
  ถ้ายังไม่หายให้ติดต่อเข้ามาเพื่อการรักษาครับ

 61. พริก says:

  สวัสดีค่ะ
  คุณหมอค่ะ คือดิฉันมีปัญหาติดเชื้อทางช่องคลอดบ่อย คือเวลาเดินทางไกลจะเข้าห้องน้ำตามปั๊มน้ำมันค่ะ แต่จะติดเชื้อและคัน แสบร้อนๆด้วยทุกครั้งค่ะ คือจะมีการค้นช่องคลอดค่ะ และหนักๆ มีผื่นแผลเล็กติดหนองด้วยค่ะ รบกวนคุณหมอให้คำปรึกษาด้วยค่ะ แนะนำการรักให้หายได้ไหมค่ะ

 62. manit says:

  ตอบคุณพริก
  ใช่แล้ว เป็นโรคติดเชื้อทางช่องคลอด
  แนะนำหาหมอที่เขารักษาโรคนี้ได้จริงครับ เพราะถ้ารักษาไม่หาย อาจเป็นแผลที่รักษายาก เช่นแผลริมอ่อน หรือเอชพีวี
  สำหรับที่นี่สามารถรักษาได้ครับ

 63. แขก says:

  สวัสดีครับ
  รบกวนสอบถามไม่ทราบว่า พอจะมียา รักษาโรคหนองในเทียม บ้างหรือเปล่าครับ พอดีเป็นเรื้อรังมาสองเดือนแล้วครับ ไปหาหมอมาสามที่แล้ว อาการทุเลาแต่ไม่หายขาดครับ อาการตอนนี้คือ มีอาการระคายเคือง และแสบท่อปัสสาวะ ไม่มีหนองไหล ครับ ขอบคุณครับ

 64. manit says:

  ตอบคุณแขก
  ติดต่อ หรือปรึกษาก่อนได้ ตามเบอร์โทรที่ระบุในเว็บนี้ครับ

 65. เบส says:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  ผมอายุ28ปี ผมขอเล่าอาการครับ เวลาอาบน้ำเมื่อผมรูดหนังหุ้มลงเพื่อทำความสะอาดอวัวะเพศเมื่อโดนน้ำเท่านั้นแหล่ะครับ ผมมีอาการแสบบริเวณเส้นสองสลึงตรงส่วนปลายอวัยวะเพศมีรอยเหมือนแผลถลอกเล็กๆมีเลือดซิบๆ ซึ่งผมตอนแรกผมคิดว่าคงจะเกิดจากการมีเพศสัมพันกับแฟนเหมือนเคย เพราะมันเคยเกิดแผลแสบๆแบบนี้หลายครั้งแล้ว แต่ไม่กี่วันก้อหาย ผ่านไป 2-3วัน อาการแสบกลับเริ่มมีมากขึ้น จากที่เคยแสบเฉพาะเวลาที่โดนน้ำ กลายเป็นรู้สึกแสบทุกครั้งที่ผมรูดหนังหุ้มปลายอวัยวะ และกลายเป็นแผลถลอกมันกลับกลายเป็นแผลขาวๆมีลักษณะคล้ายกับผิวผุผองครับ และบริเวณรอบๆแผลก้อมีอาการบวมแดง และตอนนี้กังวลมากเพราะมันไม่หายครับ หมอมียารักษาไหมครับ ช่วยผมด้วยครับ

 66. manit says:

  ตอบคุณเบส
  อาการแพ้เชื้อราครับ
  มีตัวยาที่รักให้หายได้ครับ
  ปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 67. เท่ says:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  ผมเคยผ่าน ผญ มา 3 คน ครับ ไม่เคยเป็นหนองใน และคนที่ 4 ผมมี พสพ มานานมากแล้วและก็ไม่ได้มีใครอีก มีคนเดียว แต่พอวันนึง เธอท้อง ผมบอกให้เทอเก็บเด็กไว้ได้ไหม เธอบอกว่าไม่ได้ เธอจะเอาออก ผมก็ทำใจไว้แล้วและครับ แล้วพอวันนั้นเธอสอดยาเข้าไป ก็มีเลือดไหลมาตลอดหลังจากวันนั้น 1 วัน เลือดก็หยุด แล้วผมก็มี พสพ กับ แฟนต่อ โดยไม่ได้ใส่ถุงยากอนามัย แต่หลั่งนอก เธอมีเลือกออกมานิดหน่อย แต่พอหลั่งเสร็จ ผมไปปัสสาวะ ก็มีอาการแสบอวัยะวะเพศ ต่อผมผมก็เป็นหนองใน แบบนี้สาเหตุเกิดจากอะไรครับ แล้วผมจะเป็นเอดส์ไหมครับ และอีกอย่างเธอคนนี้ก็ไม่เคยมี พสพ กับใคร นอกจากผมคนเดียว

 68. manit says:

  ตอบคุณเท่
  เป็นหนองในเพราะติดเชื้อแบคทรีเรีย (ส่วนจะเป็นเอดส์หรือไม่ ควรไปตรวจเลือดดูผล )ครับ
  ต้องการรักษาหนองใน ติดต่อเข้ามาครับ
  ปรึกษาก่อนได้

 69. เพด says:

  สวัสดีครับอาหมอ
  ผมไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ทั้งการสอดใส่หรือว่าออรัลเลยมันเป็นได้ยังไงครับ ของผมจะมีน้ำสี ขาวๆไหลออกมาทางปลายอวัยวะเพศไม่รู้สึกคัน ปวด แสบ มีอาการบวมเลย มีแต้น้ำสีขาวไหลเท่านั้น ไม่ทราบว่าผมเป็นโรคอะไร เครียดมากเลยทั้งๆที่ก็ไม่ได้มีไรกับใครมานานละนะ

 70. manit says:

  ตอบคุณเพด
  เฝ้าดูอาการอีก 7วัน แล้วติดต่อมาครับ หรือถ้ามีอาการผิดปกติ ให้ติดต่อเข้ามาครับ

 71. โก้ says:

  คุณหมอครับ ผมมีอาการแสบๆ บริเวณหัวส่วนโคนบริเวณแข็งๆ ติดกับแท่งเวลาล่นหนังหุ้มปลายลงมามันจะแดงๆดำๆที่โคนหัวเหมือน อักเสบ หนะครับเป็นแบบนี้มานานเป็นเดือน แล้วหนะครับ คือ ก็มีบางช่วงที่หายแสบไปบ้าง แต่ช่วงนี้กลับมาแสบ(ร้อนๆข้างใน)อีก ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธุ์ ผิดๆรึป่าว คือช่วง เดือนๆกว่าที่แล้ว(กลางเดือนกุมภา)ผมมีเพศสัมพันธุ์กับแฟน โดยที่ทะลึ่งใช้ยาชาที่ชื่อว่า แรดโลชั่นร่วมด้วย โดยน่าจะใส่ในปริมาณที่มากเกิน แล้ว ก็มีการใช้ถุงยางในการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ถอดออกแล้วก็มีการสอดใส่ แล้วก็ใส่ถุงยางใหม่อีก และมีเพศสัมพันธุ์นานมาก และน่าจะแรงครับ ไปหาหมอมาแล้ว เปิดให้หมอดูหมอก็บอกไม่เห็นเป็นอะไร ตรวจปัสวะ ก็ด้วยไม่พบอะไร ได้รับยา ฆ่าเชื้อมา2ตัว ทาน 7วัน ในช่วง สองอาทิตย์ที่ทานยานั้นรู้สึกว่าอาการดีครับ แต่ ตอนนี้เหมือนกลับว่ามาแสบอีกครั้งหนะครับ (วันนึงผมก็ล้างทำความสะอาดและเช็ดไม่รู้ว่าเผลอเช็ดแรงไปรึป่าว มันจึงกลับมาแสบๆร้อนๆอีก) ผมควรจะทำอย่างไรดีครับ ไม่ได้มีอะไรกับแฟนมา ร่วมๆ 2 เดือน แล้วครับ(ตั้งแต่คั้งสุดท้าย ช่วงกลางกุมภา) ไม่รู้จะทานยาอะไร หรือจะทายาอะไรดี เพราะหมอไม่เคยให้ยาทาเลยครับ ผมควรจะทำอย่างไรดีครับ

 72. manit says:

  ตอบคุณโก้
  การร่วมเพศเป็นเวลานานๆ ส่งผลให้เกิดการอักเสบรุนแรง ไม่เป็นผลดีแต่กลับเป็นผลเสียต่อสุขภาพ
  การรักษาให้หายขาด https://doctorforyou.biz/?page_id=3613

 73. อิง says:

  คุณหมอดิฉันมีปัญหา เป็นเชื้อราบ่อยหลังจากมีเพศสัมพันธ์เกือบทุกครั้งไปหาหมอให้ยากินและสอดมาก็จะหาย ถ้ายุ่งกับแฟนก็เป็นอีก เป็น ๆ หาย ๆ อยู่ 5 เดือน ตอนนี้ดิฉันเป็นโรคเริมเพิ่มมาอีกโรค เพิ่งเป็นได้ 4-5 วัน ทรมานมาก คุณช่วยรักษาให้หายขาดได้ไหมค่ะ ตอนนี้ วิตกกังวลมาก

 74. มิน says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  ตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูจะมีอาการเริ่มเป็นหนองใน ซึ่งหนูไม่เคยเป็นมาก่อนเลย แต่หนูไม่มีอาการอะไรเลยค่ะ แต่จะมีกลิ่น ค่ะ หนูทานยา Doxycycline แล้ว แต่ก้อยังไม่หาย
  หนูก้อเลยอยากลองทานยาสมุนไพรของคุณหมอดูค่ะ แนะนำด้วยค่ะ

 75. ยิ้ม says:

  เรียน คุณหมอ ไม่แน่ใจว่าเป็นรัยคะ. รอบอวัยวะเพศ. คัน และแดง เป็นขุย ถ้าเอามือลูบดูจะนูนๆ เคยเป็นครั้งหนึ่ง. หายไปเกือบ2ปี ตอนนี้ รู้สึกเป็นเยอะกว่าเดิม ตรงผิวหนังรูสึกหนา และแห้ง. เป็นขุย ก่อนที่จะเป็น. รู้สึกคัน. เริ่มเกา เริ่มถลอก ไม่ทราบมีคำแนะนำ. หรือต้องใช้ยาอะไรก่อนมั้ยคะ ขอบพระคุณอย่างสูง

 76. manit says:

  ตอบคุณอิง
  รักษาให้หายขาดได้ครับ
  หยุดการ พสพ ระหว่างรักษา
  ติดต่อเข้ามาได้ครับ

 77. manit says:

  ตอบคุณมิน
  คุณสามารถรักษาทางสมุนไพรจากหมอมานิตย์ ซึ่งเป็นทางเลือกการรักษาให้หายเป็นปกติ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

 78. manit says:

  ตอบคุณยิ้ม
  เป็นลักษณะอาการของโรคผิวหนัง จากเชื้อรา
  การรักษาใช้ยาทา และรับประทาน ตามที่แสดงในเว็บเพจนี้ครับ

 79. ราช says:

  เรียนปรึกษาครับ
  อาการของผมเป็นหนองใน แต่รักษาหายแล้ว แต่หลังจากหาย มีผื่นแดงขึ้นรอบหัวองคชาต ชื้อยา Tano.. B F Cream มาทาเป็นเดือนแล้วยังไม่หายครับ และก็กลับมาเป็นหนองในใหม่ครั้งครับ

 80. manit says:

  ตอบคุณราช
  หนองใน และอาการผื่นคัน สามาถรักษาให้หายเป็นปกติได้ครับ

 81. จอม says:

  สวัสดีค่ะ
  หนูอยากปรึกษาเรื่องผื่นคันที่บริเวณอวัยวะเพศอ่ะค่ะ
  หนูอายุ 16 ปี คือว่าประมาณวันอังคารอาทิตย์ก่อนหนูมีประจำเดือน แล้วหนูก็ใช้ผ้าอนามัยลอริเอะ หนูก็ใช้ลอริเอะเป็นประจำอยู่แล้วแต่วันนั้นหนูเปลี่ยนแบบมันเฉยๆ แล้ววันต่อมาหนูก็ใช้แบบเดิม แต่หนูยุ่งมากก็เลยไม่ได้เปลี่ยน เพราะปกติหนูเปลี่ยนผ้าอนามัยประมาณ 2-3ชั่วโมงก็เปลี่ยนค่ะ แต่วันนั้นหนูไม่ได้เปลี่ยนเกือบครึ่งวัน ประมาณ 9โมงเช้า-6โมงเย็น เพราะว่าประจำเดือนหนูก็ใกล้หมดแล้ว หนูก็เลยไม่เปลี่ยน แต่ตอนเย็นที่หนูเปลี่ยนผ้าอนามัยหนูก็เห็นมันมีผืนขึ้นแต่ตอนนั้นยังไม่เกิดอาการคันนะคะ หนูก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้รับการระบายเพราะใส่ผ้าอนามัยมาทั้งวัน กลางคืนหนูก็ไม่ได้ใส่ผ้าอนามัยค่ะ เพราะประจำเดือนของหนูมันหมดแล้ว พอเช้ามาหนูก็ไม่ได้เอะใจอะไร แต่ที่อวัยวะเพศก็มีผืนอยู่แต่ไม่ได้รู้สึกคันอะไร หนูก็กลัวนะว่าจะเป็นอะไรหรือปล่าวเพราะมันก็ไม่เคยมีผื่นขึ้นแบบนี้ หนูก็รักษาความสะอาดเหมือนเดิม อาบน้ำ ดูแลความสะอาดเกี่ยวกับเสื้อผ้าอะไรหมด
  แต่วันต่อมามันก็เริ่มมีอาการคัน ทั้งวันเลยหนูก็ไม่รู้จะทำไงดีก็เลยไปอาบน้ำทำความสะอาดแต่ก็ยังคันอยู่ดี แล้วก็มีคราบเหมือนเมนขาวออกมาด้วยสีขาวขุ่นอ่ะค่ะเหมือนที่หนูเคยเรียนมาเลยแบบว่ามันจะเกิดโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธู์ เกี่ยวกับอวัยวะเพศ แล้ววันต่อมามันก็เป็นเหมือนเดิมแต่บางวันก็มีคราบสีขาว บางวันก็ไม่มี แต่เมื่อวานค่ะ หนูก็อยากรู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่เพราะผื่นมันก็หายไปแล้วแต่ยังมีคราบอยู่เลย หนูก่อเลยลองใช้ผ้าซับๆบริเวณอวัยวะเพศแล้วมันก็มีสีขาวๆ ไม่รู้ว่าเป็นเมน หรือหนองอยู่ค่ะ หนูอยากรู้เหมือนกันว่า เกิดอะไรขึ้น แล้วหนูควรไปตรวจที่โรงพยาบาลมั๊ยค่ะ แล้วที่หนูเป็นมันเกิดจากเชื้อโรคที่เข้าไปในอวัยวะเพศรึปล่าวเพราะที่หนูเคยเรียนมา สาเหตุของมันจะมาจาก การมีเพศสัมพันธุ์ และ เกิดจากเชื้อโรค ซึ่งหนูคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ต้องไม่ใช่แน่นอนเพราะหนูยังไม่มีแฟนเลยด้วยซ้ำ
  คุณหมอช่วยให้คำตอบหนูหน่อยนะค่ะ หนูไม่อยากให้มันสายเกินไปแล้วรักษาไม่ทัน
  ขอบคุณค่ะ

 82. T says:

  อาการเป็นผื่นแดงคัน บวมเล็กน้อยบริเวรหนังหุ้มปลายข้างในหรือหนังหุ้งอัณฑะข้างนอกแล้วแต่วัน. ไปพบแพทย์ก็กินยา เอายามาทา ก็หาย สอง สามวันก็เป็นอีกรอบ. อาาการประมาณนี้เป็นอะไรครับ.

 83. manit says:

  ตอบคุณT
  มีอาการเป็นผื่นแดงคัน บวมเล็กน้อยบริเวณหนังหุ้มปลายข้างในหรือหนังหุ้มอัณฑะข้างนอก
  อาการแบบนี้เป็นอาการของการติดเชื้อรา และแบคทีเรีย ครับ งดการการมี พสพ แล้วรีบรักษาให้หายดีก่อน
  ปรึกษาก่อนรักษาได้

 84. manit says:

  ตอบคุณจอม
  อาการดังกล่าวที่ได้เล่าอย่างละเอียดนั้น เป็นอาการของการติดเชื้อรา ผลเสียที่ตามมาจะมีน้ำสีคล้ายหนองไหลออกมา มีผื่นขึ้นที่อวัยวะเพศด้านนอกและด้านใน
  การรักษาสามารถแนวทางการรักษา ได้ทั้ง2ทางคือ แบบแผนปัจจุบัน และแผนไทยแพทย์ทางเลือก
  ส่วนหมอมานิตย์จะรักษาแบบแผนไทยแพทย์ทางเลือก สามารถรักษาให้หายขาดได้
  ปรึกษาก่อนรักษาได้

 85. หนูนิด says:

  เป็นตกขาวสีน้ำตาลค่ะ ไม่แสบ ไม่คัน ร้อน มีแค่ตกขาวลง ผลตรวจ ปากมดลูกอักเสบเพราะ
  หนูติดเชื้อเริม แตาหายไปห้าเดือนแล้ว ตกขาว แล้วก้อไม่เคยมีอาการแสบร้อนอะไรเลย
  แล้วแบบนี่หมอจะตรวจผิดได้หรือไม่ค่ะทแต่พอมาเดือนนี้ รู้สึก มันร้อนๆที่ช่องคลอด ตรวจสอบดูบริเวณ
  ช่องคลอดว่ามีตุ่มหรือไม่ ก้อไม่มีค่ะ ไม่คัน ฉี่ไม่ขัด ไม่แสบ ตกขาวก้อไม่ลง แล้วตกลงจะเป็นเริมหรือป่าว
  ถ้าไม่เป็นเริมแล้วเป็นอะไรค่ะ ถ้าเป็นเริมรักษาหายขาดมั้ยค่ะ

 86. manit says:

  ตอบคุณ หนูนิด
  น่าจะเป็นเชื้อเริมครับ ในบางรายอาจไม่รู้สึก แสบ คัน ไม่มีตกขาว(เพราะเชื้อเริมยังไม่กระจายไปที่ลึกไปกว่านี้ แต่ในวันหน้าอาจกระจายไปในตำแหน่งที่ลึก แล้วจะมีอาการ แสบ คัน และตกขาว ตามมาครับ) โรคนี้รักษาให้หายได้ ติดต่อเข้ามาได้ครับ

 87. หนูนิด says:

  แต่ตอนที่ตรวจ 24 มกราคม หมอบอกป้ายเซลล์ที่ปากมดลูกอะค่ะ เพื่อตรวจมะเร็ง. (หมอบอกว่า หมอก้อแปลกใจ
  ที่ผลออกมาแบบนี้
  เ มื่อ 10 เมษาก้อไปตรวจมาไปตรวจ ก้อปกติค่ะ
  รบกวนถามอีกนิดนะค่ะ นิดต้องรักษาระยะเวลานานทำไร
  โทรปรึกษาก่อนได้มั้ยค่ะ

 88. manit says:

  ตอบหนูนิด
  โรคเริมใม่ใช่มะเร็ง
  การรักษาต่อเนื่องประมาณ 3 เดือน ตามการรักษาแนวนี้เลยครับ
  https://doctorforyou.biz/?page_id=3755
  โทรมาปรึกษาก่อนได้

 89. ส้ม says:

  คุณหมอคะ
  เริ่มที่หนูคลอดลูกเืมื่อแปดเดือนก่อน่ะ หลังจากนั้นก็ได้ฉีดาคุม พ้นกำหนดสามเดือนประจำเดือนก็มา มากบ้างน้อยบ้าง สามวันมาสามวันหายอย่างงี้อ่ค่ะ เป็นมาได้สักสองเดือนกว่าแล้ว มาวันนี้หนูรู้สึกเจ็บบริเวณแคมนอกทางด้วยซ้ายค่ะ คลำดูมันบวมขึ้นมาค่ะกดเจ็บ ช่วยวินิจฉัยด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 90. jon says:

  เรียน คุณหมอ
  สวัสดีครับคุณหมอ ผมอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพน่ะคับ…คือผมเป็นแผลบริเวณทวารหนักน่ะคับ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคับ อาการก็มีแค่เจ็บแผลแค่นั้นครับ เวลาถ่ายก็ลำบากนิดนึงครับ…ผมถ่ายรูปส่งมาให้คุณหมอดูที่อีเมลด้วยคับ…ขอบพระคุณอย่างสูงคับ รบกวนช่วยแนะนำด้วยคับ

 91. manit says:

  ตอบคุณส้ม
  อาการแบบนี้เป็นเพราะ มีการอักเสบ และถ้าไม่รักษาปล่อยไว้ จะมีโอกาสที่เป็นเนื้องอกได้ คาดว่าภายในช่องคลอดที่ตำแหน่งปากมดลูกอักเสบด้วย
  งดการ

 92. mv says:

  คือผมเป็นที่ช่วยตัวเองบ่อยนะครับ แล้วผมก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงมาหลายปีแล้วครับ แต่ยังช่วยตัวเองอยู่บ่อยๆ

  แต่พอมาช่วงนี้จะช่วยตัวเอง พอจับอวัยวะเพศต้องส่วนใต้หัวอวัยวะเพศ ใต้ผิวหนังมีเม็ดแข็งๆขึ้นมาเล็กๆ แต่ยาวติดกันประมาณ 1ซม. ครับ

 93. manit says:

  ตอบคุณmv
  น่าจะเป็นเชื้อราครับ เพราะมีคราบอสุจิตกค้างจึงทำให้ติดเชื้อรา ทำเกิดเม็ดแข็งขึ้นมา
  รักษาสะอาดให้ดี อย่าให้มีน้ำอสุจิตกค้าง
  แนะนำรักษาด้วยตนเอง หรือรักษาไม่หายให้ติดต่อเข้ามาได้
  แนะนำครีมทีใช้ทา https://doctorforyou.biz/?page_id=3516

 94. manit says:

  ตอบคุณjon
  จากรูปที่ส่งมาเป็นแผลริมอ่อนปากทวาร แผลนี้จะหายยาก จากการใช้ยาทั่วๆไป ส่วนมากพบว่าไม่สามารถรักษาได้ครับ
  แนะนำการรักษาแนวทางนี้ได้ผลดีครับ https://doctorforyou.biz/?page_id=3704

 95. อา says:

  เรียนคุณหมอ
  ผมขอปรึกษาครับเวลาผมมีเพศสัมพันผมจะมีเลือดออกตรงเส้นสองสลึงและจะคันบริเวณรอยหยักของอวัยวเพศและมีแผลถลอกไม่ทราบว่าเป็นโรงอะไรรบกวนช่วยให้คำปรึกษาด้วยครับ

 96. Yok says:

  สวัสดีครับคุณหมอ.. ผมมีเรื่องจะปรึกษาครับ คือแฟนผมเป็นแผลบริเวณอวัยวะเพศครับแต่ไม่ได้เป็นในช่องคลอดนะครับ… เป็นแผลคล้ายๆร้อนในน่ะครับ… ตอนเริ่มแรกมีอาการคันๆ แสบๆ เริ่ม บวมๆ ครับ พอผ่านมา 1-2 วัน ก็เกิดเป็นแผล ร้อนในนะครับ อยากทราบว่าเป็นอาการของโรคอะไร แล้วมีวิธีรักษาไหมครับ… แล้วอันตรายไหมครับ

 97. manit says:

  ตอบคุณYOK
  อาการที่เล่ามาเป็นอาการของโรคเริม หรืองูสวัด ครับ
  มีวิธีรักษาให้หายแน่นอนครับ ยาที่ใช้ตามเว็บเพจนี้เลยครับ
  โรคนี้มีอันตรายสามารถกระจายไปเกิดที่บริเวณอื่นๆได้

 98. manit says:

  ตอบคุณอา
  เป็นอาการแผลติดเชื้อจากเชื้อรา และแบคทรีเรีย
  ควรรักษาตามคำแนะนำที่อยู่ในเว็บเพจนี้ครับจนหายเป็นปกติ

 99. Yok says:

  เรียนถามคุณหมออีกเรื่องนึงนะครับ คือแฟนผมบอกว่า มีน้ำสีเหลืองๆไหลออกมาจากช่องคลอดด้วยครับ … ตอนนี้แผลก็เริ่มเพิ่มขึ้นมา 1-2 จุด อยากทราบว่าน้ำสีเหลืองที่ไหลออกมาเกิดมาจากอะไรครับ … เป็นอาการของโรคเริมรึเปล่าครับ

 100. manit says:

  ตอบคูณYok
  น้ำสีเหลืองเป็น น้ำเหลืองเสียที่ไหลออกมาจากแผลเริมที่กำลังรุกลามครับ

 101. ton says:

  เรียนถามคุณหมอที่เคารพครับ คือผม มีอาการคันที่อวัยวะเพศ และมีน้ำใส ๆ ออกมาจากท่อปัสสาวะ ประกอบกับมีสิ่งผิดปกติ ลักษณะคล้ายตกขาวครับ เกาะอยู่บริเวณขอบอวัยวะเพศ ต้องใช้สำลีพันปลายไม้ทำความสะอาด และเมื่อก่อน ยังไม่มีอาการ หนังหุ้มอวัยวะเพศสามารถเปิดได้ แต่พอมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ทำให้หนังหุ้มอวัยวะเพศไม่สามารถเปิดออกได้ครับ และเมื่อพยายามจะถลกหนังหุ้มปลายขึ้น จะกลายเป็นแผลฉีก แตกตามหนังหุ้มปลายด้านใน ทำให้แสบเวลาอาบน้ำบ้าง หรือเวลาปัสสาวะบ้างครับ จึงอยากสอบถามคุณหมอครับว่าผมเป็นอะไร และมีวิธีใดแก้ได้บ้างครับ ขอบพระคุณมากครับ

 102. manit says:

  ตอบคุณ ton
  ติดเชื้อแบคทรีเรีย + เชื้อรา
  วิธีการรักษาให้หาย รับประทานยา+ ยาทา ครับ
  ใช้สูตรการรักษาตามเว็บเพจเลยครับ
  สอบถามการรักษาก่อนได้

 103. ton says:

  รบกวนคุณหมอ แนะนำยาทีครับ กระผมจะได้ซื้อมารักษาให้หายครับ เพราะกระผมทรมาน มานานนับปีแล้วครับ ส่งรายละเอียดทาง E-Mail ก็ได้นะครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับผม

 104. manit says:

  ตอบคุณ ton
  หมอส่งข้อมูลไปทางอีเมลของคุณแล้วครับ

 105. เค says:

  สวัสดีครับ คุณหมอมานิตย์
  ผมได้มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักมาประมาณ 45 วัน โดยไม่ได้ป้องกัน(ผมเป็นฝ่ายรับคับ) หลังจากผมมีเพศสัมพันธ์ ประมาณ 5 วัน ผมเริ่มรู่สึกคันที่ทวารหนักเป็นอย่างมากแล้วก็มีอาการปวดอบๆๆหูรูดทวารหนัก(แรกๆๆเหมือนมีหนองแต่หลังจากนั้นไม่มีคับ) ผมซื้อยาแก้อักเสบมากิน หลังจากนั้น 3 วันอาการปวด ก็หายไป แต่ เหลือแต่อาการระคืองเหมือนกับมีพญาธิ(แต่ซื้อยาถ่ายพยาธิมาทานก็ไม่หาย) เจ็บ คัน ไปหาหมอหมอให้ยาแก้โรคหนองในมา กิน 1 อาทิตย์ อาการก็ไม่ดีขึ้น หลังจากนั้นก็ไปซื้อยาไปแก้หนองในร้านขายยากิน มา 1 อาทิตย์ ก็ยังไม่ดีขึ้น ผมจึงไปตรวจที่ีนิคนิรนาม เมื่อวันที่ 27 เมย ไม่พบเชื้อ ซิฟิลิสส์ แต่หนองในตรวจไม่ได้หมอบอกว่ากินยามาแล้วเชื้อหลบเลยตรวจไม่เจอ เลยรออีก 2 อาทิตย์ห้ามกินย แล้วไปตรวจใหม่ นนี้ผมกังวลมาก ไม่รุ้ว่าเป็นอะไร เชื้อรา หรือ หนองใน ตอนนี้ก็ยังมีอาการอยู่ ้รู้สึกรำคาญ อยากรักษาให้หายจึงเขียนมาปรึกษาคุณหมอครับ

 106. Nut says:

  สวัสดีครับ

  ผมเป็นแผลที่ขาหนีบครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้วได้ครับ เป็นแผลแดงสด มีอาการบวม โดนก็เจ็บครับ เวลาเดิยก็ต้องกางขาออกไม่ให้สีกับขาอีกข้างนึงครับ ไม่งั้นมันจะเจ็บครับ แล้วในแผลมีลักษณะเป็นเหมือนหลุมเล็กๆอยู่ 3 หลุมครับ ด้านในหลุมจะมัหนองอยู่ด้วยครับ เนื้อรอบแผลรวมทั้งตัวแผลจะแข็งๆหน่อยนะครับ ผมอยากทราบว่าเป็นอาการหรือโรคอะไรครับ รวมถึงวิธีการรักษาเบื้อตนจนถึงการรักษาตอนปลายด้วยครับ

  ขอบคุณมากครับผม

  ด้วยความเคารพ

 107. manit says:

  ตอบคุณ nut
  แผลที่ขาหนีบตามที่เล่าอาการมา เป็นอาการของโรคฝี ชนิดเดียวกับฝีมะม่วง
  การรักษาต้องใช้ทั้งยารับประทานและยาทาครับ
  ข้อมูลตัวยาที่ใช้ ดูในเว็บเพจนี้อยู่ส่วนบนครับ
  ปรึกษาก่อนรักษาได้

 108. manit says:

  ตอบคุณเค
  อาการที่เล่ามา เป็นเพราะติดเชื้อหนอง ครับ
  การรักษาตามเว็บเพจน์นี้
  ส่วนรายละเอียด และอยากถามการรักษาขอให้คุณติดต่อมาครับ

 109. Boyy says:

  เป็นต่อมไขมันเจริญเติบโตผิดที่ต้องรักษามั้ยครับ. ถ้าจะรักษารักษาได้ที่ไหนครับ

 110. manit says:

  ตอบคุณBoyy
  ต่อมไขมันโต ตรงส่วนไหนของร่างกาย พร้อมเล่าอาการมาด้วย จะพิจารณาดูว่ารักษาได้หรือไม่

 111. Aon says:

  คุณหมอค่ะ ดิฉันมีอาการตกขาวเป็นสีเขียว เหลืองๆ มีการคัน บวม และเป็นเม็ดเหมือนสิวที่อวัยวะเพศด้านใน พอเม็ดโตมันก็จะแตกแล้วเจ็บมาก ทรมานมากเวลาปัสสาวะเป็นมาประมาณ 1 อาทิต ดิฉันไปซื้อยามาทานอาการคันและตกขาวก็ดีขึ้น แต่แผลที่เกิดจากเม็ดนั้นมันไม่หายสักที ดิฉันควรทำอย่างไรดีค่ะ

 112. manit says:

  ตอบคุณAon
  ขอให้คุณเปลี่ยนการรักษาใหม่ การใช้เดิมไม่เป็นผลดี
  โรคนี้ยังรักษาได้
  ปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 113. เล็ก says:

  สวัสดีครับผมอยากสอบถามว่าผมมีอาการเจ็บแสบคันบวมและแผลแตกตรงปลายอวัยวะเพศอาการแบบนี้เป็นโรคอะไรครับและมีวิธีการรักษายังไงครับ

 114. manit says:

  ตอบคุณเล็ก
  อาการแบบนี้เป็นอาการของการติดเชื้อรา หนังหุ้มจะเปราะเปื่อยง่าย
  การรักษาหมอได้เขียนไว้ในเว็บเพจนี้ตรงส่วนบนของช่องคอมเมนต์ครับ
  โทรมาปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 115. d says:

  สวัสดีค่ะ…คุณหมอ
  หนูมีเรื่องรบกวนอยากถามคุณหมอหน่อยค่ะคือหนูมีอะไรกับแฟนแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะ…หลังจากมีเพศสัมพันธ์กันแล้วปากมดลูกหนูเป็นแผลค่ะเวลาฉี่จะทรมานมากทั้งเจ็บทั้งปวดแต่หนูก็ไปหาหมอมาแล้วนะคะหมอให้ยาฆ่าเชื้อ ยาแก้กะเพาะปัสวะอักเสบ ยาแก้ปวดท้อง มันก็บรรเทาขึ้นแต่ยังไม่หายค่ะ และมันก็มีตุ่มใสๆ 2-3 ตุ่มขึ้นเป็นกระจุกเดียวกัน มีอาการเจ็บปวดเล็กน้อย ขึ้นบริเวณก้น แคม บริเวณขา ใช่เริมมั้ยคะ?… นู๋ก็เลยไปซื้อยาฆ่าเชื้อโอฟอกซาซินกับไดโคฟีแนคมีทานต่อ ทานยานี้ประมาณห้าวันก็หยุดทาน พอหยุดทานประมาณ 2 วัน หนูก็มีอาการคันบริเวณก้น ปากช่องคลอด มันคันทรมานมากเลยค่ะแต่หนูไม่กล้าไปหาหมอค่ะ หนูอยากทราบว่าหนูเป็นอะไรคะทานยาอะไรถึงจะหายขาด หนูจะเป็นอะไรมากรึป่าวคะ

 116. บอ says:

  สวัสดีค่ะ,, คือ หนูอายุแค่ 15 ปี แต่มีตกขาวบ่อยมากค่ะ มาเยอะบ้างน้อยบ้าง เวลาปัสสาวะไม่มีอากาศปวดบริเวณใด ไม่เคยมี พสพ ค่ะ แต่มีตุ่มขึ้นมาบริเวณอวัยวะเพศ คือหนูกลัวมากเลยค่ะ มาช่วงประจำเดือนด้วย มันเป็นโรคอะไรที่น่ากลัวรึเปล่าค่ะ ? แล้ววิธีรักษาหล่ะค่ะ ? ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหรมันถึงจะหาย ตอนนี้หนูอยู่เมืองนอกด้วยไม่รู้จะทำยังไงดี 🙁

 117. บอ says:

  อ่อ,,มีอาการคันบริเวณอวัยวะเพศบ้างบางครั้งค่ะ

 118. manit says:

  ตอบคุณบอ
  อาการที่เล่ามา เป็นอาการของโรคที่มาจากการติดเชื้อรา และแบคทรีเรีย
  ถ้าโรคอาจเป็นผลต่อการเกิดโรคมะเร็งในสตรีได้
  รักษาอย่างต่อเนื่องให้หายประมาณ 3-4 เดือน
  ติดต่อโทรมาปรึกษาเพื่อรักษาได้ครับ
  หากคุณอยู่เมืองนอก ต้องให้ญาติที่อยู่เมืองไทยเป็นภาระการจัดซื้อแทนได้

 119. manit says:

  ตอบคุณบอ
  อาการที่เล่ามา เป็นอาการของโรคที่มาจากการติดเชื้อรา ได้ตอบไปในช่องคอมเมนต์แล้วที่ผ่านมาแล้ว

 120. manit says:

  ตอบคุณ d
  อาการที่เล่ามา เป็นอาการของโรคเริมครับ
  ดูข้อมมูลการรักษาในเว็บเพจนี้ และสงสัยหรืออยากปรึกษา
  ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ

 121. yo says:

  คันบริเวณปากช่องคลอดค่ะ ตอนนี้มีตุ่มเล็กขึ้น1จุด ไม่มีแผล เคยเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ ทายาแก้เชื้อรา(ไม่แน่ใจชื่อยาค่ะ) พอหาย ผ่านไปสองสามเดือนก้เป็นใหม่ค่ะ รุสาเหตุไหมคะ และควรทำอย่างไร จะหายขาดได้ไหมค่ะ

 122. manit says:

  ตอบคุณ yo
  มีตุ่มเล็ก 1 จุด ไม่น่าตกใจครับ ลองทายาแก้เชื้อราเหมือนเดิม
  ถ้ามีอาการที่รุนแรงกว่าเดิม หรือขึ้นตุ่มมากขึ้น
  หมอแนะนำรักษาการักษาให้ครับ

 123. Oh says:

  หวัดดีค่ะ เป็นตุ่มที่อวัยวะเพศ1เม็ด ถ้าไม่โดนก้อไม่เจ็บค่ะ ไม่เคยเป็นมาก่อนเลย มีวิธีรักษายังไงค่ะ ไม่ได้เป็นตุ่มใสนะค่ะ

 124. yo says:

  ขอบคุนมากค่ะ

 125. นก says:

  สวัสดีค่ะ
  ดิฉันมีอาการคันที่อวัยวะเพศก่อนเป็น ปจด 1วันและวันที่กำลังเป็น ปจด ด้วย คือก่อนเป็น ปจด 2วันดิฉันมีอะไรกับแฟนที่เป็นเพศ ญ ด้วยกันค๋ะ แล้วต่อมาหลังที่มาอาการคันอวัยวะเพศ4วันก็มาผื่นแดงตรงบริเวณก้นใกล้กับรูทวารหนักด้วยชึ่งดิฉันตกใจมาก ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลย แต่เดือนที่แล้ว ปจด ดิฉันไม่มาเลยพึ่งมาเดือนนี้ แล้วก็เกิดอาการแบบนี้ขึ้นมา อยากทราบว่าสาเหตุของอาการคันและผื่นที่ปกดนี้มาจากอะไร เกิดจากเชื้อคลาอะไรหรึอปล่าวค๋ะ ช่วยตอบทีค่ะคุณหมอ และควรทำอย่างไรถึงจะหาย

 126. โอ๋ says:

  คือตอนแรกอ่ะค่ะ หนูมีอาการตกขาวและก็คันที่อวัยวะเพศอ่ะ แล้วต่อมามันก็มีตุ่มๆ มีน้ำใสๆด้วยค่ะ พอมันแตกมันแสบมากเลยค่ะ เจ็ยมากด้วยอ่ะ เป็นมาได้ประมาน 2-3 วันล่ะค่ะ หนูอยากรู้ว่าหนูเป็นอะไรอ่ะค่ะ มันรักษาหสยมั้ยค่ะ หนูเคลียดมากเลยค่ะ

 127. manit says:

  ตอบคุณโอ๋
  เป็นโรคเริมครับ
  รักษาให้หายได้ครับ การรักษาตามข้อมูลในเว็บเพจนี้ครับ
  โทรมาปรึกษากับหมอก่อนได้ครับ

 128. manit says:

  ตอบคุณนก
  ช่วงที่สตรีมีปจด.มา จะเป็นช่วงที่มีความเครียด และภูมิต้านโรคจะลดลง มักจะแพ้ เชื้อโรค เชื้อรา ได้ง่ายมาก
  แต่อาการที่คุยเล่ามาน่าจะเป็นอาการแพ้เชื้อราครับ
  โรคนี้รักษาให้หายได้ ถ้ารับประทานยาที่แสดงในเว็บเพจนี้ ยาจะช่วยสร้างภูมิต้าน ทำลายเชื้อโรค และช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย ผลการรับประทานอย่างต่อเนื่องสัก3-5 เดือน
  อาการโรคน่ารำคราญจะหายไป

 129. manit says:

  ตอบคุณOh
  ตุ่มมีเชื้อ การรักษาด้วยยารับประทาน+ยาทาครับ
  ตามข้อมูลในเว็บเพจนี้เลยครับ
  ปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 130. นก says:

  ขอบคุนมากๆค่ะ พอรู้คำตอบแล้วก็ทำให้ดิฉันหายเครียดไปเลย^^

 131. Golf says:

  ผมเป็นเหมือนไตที่หนังหุ้มอวัยวะเพศอ่ะคับตอนแรกมันเป็นทีปลายตอนแรกคิดว่ามดกันก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ตอนนี้มันเป็นเหมือนไตเยอะมากอะคับไม่ทราบว่าเป็นอะไรอะพอจะรู้ไหมคับ

 132. manit says:

  ตอบคุณ Golf
  น่าจะเป็นเพราะต่อมไขมันอักเสบ
  หรือ ถ้าสงสัย ต้องการให้ดูจากรูป ให้คุรถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ดูทางอีเมลก้ได้

 133. Golf says:

  มีทางรักษาไหมคับ มันไม่เจ็บไม่ปวดเลย แค่เป็นไต อ่ะคับ

 134. manit says:

  ตอบคุณ Golf
  มีทางรักษา ใช้ N Tonic Cream ทาวันละ 2-3 ครั้ง+รับประทายยา ตามข้อมูลของเว็บเพจนี้
  งดมี พสพ และการช่วยตัวเอง
  ระวังการอับชื้น

 135. โอ๋ says:

  โรคเริมนี่มันมีสาเหตุมาจากอะไรหรอค่ะ หนูก็มีอะไรกะแฟนแค่คนเดียวอ่ะค่ะ ไม่ได้ไปมีกะคนอื่น และก็ดูแลความสะอาดกันอย่างดีทั้งหนูกะแฟนนะค่ะ ทำไมมันถึงยังเปป็นได้ล่ะค่ะ

 136. manit says:

  ตอบคุณโอ๋
  โรคเริม งูสวัด เกิดจากเชื้อไวรัสเหมือนกัน ทุกคนมีโอกาสเป็นทุกเพศทุกวัย
  การสัมผัสกับเชื้อทางผิวหนังโดยตรง หรือมีเชื้อที่หลบตั้งแต่ยังวัยเด็ก และเป็นเชื้อโรคที่ฉวยโอกาสขณะที่ร่างกายอ่อนแอเข้าสู่ร่างกาย
  มีโอกาสมากติดมากในสังคมคนแออัด หรืออนามัยในชุมชนไม่ดีพอ

 137. โอ๋ says:

  มันรักษาให้หายขาดได้มั้ยค่ะ มีวิธีการารักษายังไงค่ะ เคลียดมากเลยตอนนี้

 138. PP says:

  เรียนคุณหมอครับ
  คือ ผมแสบตรงโคนอวัยวะเพศ อะครับ มัน เป็นรอย แดงๆ เหมือนเวลาเกามากๆอะคับ เหมือนจะเห็นหนังลอกด้วยคับ

  ควรทำอย่างไรดีครับ

 139. manit says:

  ตอบคุณโอ๋
  รับประทานยา+ทายา ตามข้อมูลในเว็บเพจนี้ครับ
  -งดการ พสพ. ระหว่างรักษา
  -งดการดื่มผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ถ้าจำเป็นดื่มให้น้อยที่สุด)
  -รับประทานอาหารสดปรุงสุก ใหม่ๆเท่านั้น
  -งดหน่อไม้ ของดง

 140. manit says:

  ตอบคุณpp
  ติดเชื้อรา จนทำให้เปื่อย ฉีกขาดง่าย
  โทรมาปรึกษาก่อนครับ
  การรักษาโดย รับประทานยา+ยาทา
  -งดมี พสพ.
  -งดการดื่มของมึนเมา
  -ระวังความอับชื้น รักษาความสะอาดสม่ำเสมอ

 141. PP says:

  คือ ผมไม่เคยมี พสพ อะคับ แต่มัน เป็นแผลถลอกแบบที่บอก ต้องใช้ยาเลยหรือ ครับ

 142. manit says:

  ตอบคุณ PP
  ต้องใช้ยา ไม่ใช้คงไม่หาย และอาจทำให้ขยายบรีเวณกว้างมากขึ้น
  ลองหายาตามร้านขายยาก่อน ถ้ายังไม่หาย ให้ติดต่อมารักษาที่นี่ครับ

 143. เสี่ย
  สวัดดีครับ คุณหมอครับ อาการของผมคือมีผื่นเม็ดเล็กๆ พอแตกออกก็เป็นแผล บนหนังที่อยู่ใต้หัวอวัยวะ เป็นและก็หาย ติดต่อกันหลายเดือนแล้วครับ ไปหาหมอก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไร หมอช่วยตอบผมหน่อยว่าผมเป็นอะไร
  ขอบคุณครับ

 144. manit says:

  ตอบคุณเสี่ย
  น่าจะเป็นแผลจากการติดเชื้อรา
  แนะนนำรักษาที่ ตามคำแนะนำที่เขียนไว้ที่เว็บเพจนี้ครับ

 145. หนู says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  อาการของหนูคือ คันบริเวณขาหนีบทั้งสองข้างและบริเวณก้นทั้งสอง ลามขึ้นไปถึงก้นกบ ยิ่งเกายิ่งเป็นเหมือนเม็ดเล็กๆรวมกัน ตอนแรกเข้าใจว่า ติดเชื้ออะไรซักอย่าง แต่หนูคบกับแฟนมาปีกว่า แฟนไม่เห็นเป็นอะไรเลย รู้สึกคันมาก อยากเกาอยู่ตลอดเวลา ผิวจะขาวแห้ง เป็นขุย หนูเกาจนเนื้อเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วค่ะ แต่ไม่มีปัญหาเรื่องตกขาวนะคะ พอไปร้านขายยา เขาให้ครีมทา ก็หายคัน แต่ตกขาวจะเป็นก้อน ขุยๆ ออกมา จึงหยุดใช้ไป คุณหมอพอจะแนะนำได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

 146. manit says:

  ตอบคุณ หนู
  -มีอาการตกขาว ก้อนขุยขาว มีอาการคันที่ขาหนีบและก้น มีผื่นขึ้น
  อาการดังกล่าวเกิดจากการติดเชื้อรา ภายนอก และใน
  การรรักษาใช้วิธีการรักษาเหมือนกันกับในเว็บเพจหน้านี้เลยครับ
  โทรปรึกษาเพื่อการใช้ยาได้

 147. น้องเล็ก says:

  สวัสดีคับ คุณหมอคับ อาการของผมคือมีแผลตรงใต้เส้นสองสลึงมันไม่เจ็บแค่คันๆที่แผลมีขอบแข็งๆนะคับ คือก่อนหน้านี้ผมเป็นหนองในมาก่อนแล้วไปหาหมอฉีดยาแล้วมันหายไป รบกวนคุณหมอช่วยแนะนําด้วยคับว่าเป็นอะไร รักษาอย่างไร ขอบคุณคับผม

 148. manit says:

  ตอบคุณน้องเล็ก
  รักษาด้วยยาที่เขียนไว้ในเว็บเพจนี้ ทั้งกิน และทา
  ปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 149. User72 says:

  คุณหมอครับผมมีคล้าย ตุ่มเหมือนหูดๆบวม ตรงหัว แล้วก็ อันทะ ถ้าไปเกาก็จะคัน ไม่แสบไม่เจ็บ ตรงหัว มีประมาณ สามเม็ด อีก สองเม็ดจางๆเหมือนจะหายแล้ว แต่มีเม็ดนึง มันก็บวมๆอยู่ ใต้อันทะผมชอบไปเกามัน เพราะคัน ผมไม่ได้ มี พสพ มาหลายเดือนแล้วแต่ที่มี ป้องกันทุกครั้งครับ แล้วก้มีเหมือนผื่นขึ้นเยอะเกา ตรงไหนก็ ขึ้นตรงนั้น แต่ตอนนี้หายหมดแล้ว เพราะ ทายา ข้าเชื่อราไป แต่เหลือไอตรงอวัยเพศกับอันทะ ควรทำยังไงครับ ตรงอันทะ เคยคันจนเกามากๆเป็น ขุ่ยๆขาวๆ ด้วยครับ

 150. User72 says:

  เป็นมาเดือนกว่าแล้วครับ ถ้าผมไม่เกามันก็จะดูยุบๆน้ะครับ จะหายทีไรชอบไปเกาอยู่เรื่อย แล้วผมก้ช่วยตัวเองอยู่บ่อยๆ เกี่ยวไหมครับเลยหายช้า

 151. manit says:

  ตอบคุณUser72
  เป็นอาการตุ่มผื่นเนื่องจากติดเชื้อรา ทำให้หายยาก เป้นๆหายๆ
  สามารถรักษาให้หายได้
  ปรึกษาสอบถามการรักษาพยาบาลทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ก็ได้

 152. manit says:

  ตอบคุณUser72
  -การช่วยตัวเอง ทำให้ผิวหนังของอวัยวะเพศอักเสบง่าย แล้วมีอาการคันและตุ่มผื่น หรือเกิดแผลแตกตามมา

 153. User72 says:

  แล้วอีกอย่างคือผมชอบเผลอไปเกาหลังหรือคันตรงไหนก้เกา ตอนนี้เป็นรอยดำตามรอยเกาผมเลยอ้ะครับ
  ไม่ใช่รอยดำตุ่มน้ะครับ เป็นรอยดำแบบตามรอยเกาอ้ะครับ อาการทั้งหมดคงไม่ใช่เกี่ยวกับ โรคติดต่อทาง พสพ ใช่ไหมครับ เพราะผมป้องกันทุกครั้งครับ ? แล้วไอตุ่มๆที่ขึ้นของผมตรง อวัยวะเพศกับอันทะ มันเป็นตุ่มไม่มีหัวน้ะครับบวมคล้ายยุงกัด ก้เป็นมาเดือนกว่าแล้ว ไม่เป็นผื่นน้ะครับ คืออะไรหรอครับคุณหมอ? ใช้เชื้อรารึปล่าวครับ?

 154. User72 says:

  ส่งรูปไปแล้วน้ะครับคุนหมอ

 155. manit says:

  ตอบคุณ User72
  เห้นรูปที่ส่งใมาให้ดูแล้วครับ ตุ่มนุนเป็นผิวหนังอักเสบจากเชื้อแบคทรีเรีย
  มีส่วนของการติดเชื้อราร่วมด้วย

 156. manit says:

  ตอบคุณ User72
  ได้เปิดดูภาพที่ส่งมาแล้วครับ

 157. User72 says:

  สาเหตุเกิดจากอ้ะไรหรอครับ แล้วผมไปเกาที่อื่นมาก้เลยไปติดด้วยใช่ไหมครับ
  คงไม่เกี่ยวกับ พสพ เพราะผมป้องกันตลอดแต่ผม ชอบใส่บ๊อกเซอร์ไม่ใส่เกงใน
  เลยเสียดสีเกี่ยวไหมครับ

 158. NEN says:

  ผมเป็นเชื้อราแล้วผมคันหลังเกาแล้วเป็นรอยน้ำตาลเยอะเลยอ้ะครับ เป็นแค่ตรงที่เกาอ้ะครับ เชื้อราติดเล็บเหรอครับ

 159. manit says:

  ตอบคุณMEN
  ใช่แล้วครับ

 160. manit says:

  ตอบคุณUser72
  เสียดสี อับชื้น มีผลทั้งหมด
  ปล.หากคุณยังสงสัยคุณสามารถเข้าไปศึกษาทีเมนูเรื่องโรคผิวหนังได้ครับ
  ต้องการรักษาให้โทรมาปรึกษาก่อนได้ครับ

 161. F says:

  สวัสดีค่ะ
  คือ ดิฉันมีอาการคันอย่างรุนแรงบริเวณอวัยวะเพศ (บริเวณกว้างรวมถึงก้นด้วย) ผิวหนังจะแดง แห้ง แสบมาก ไม่มีผื่นหรือตุ่มน้ำอะไร แต่ผิวหนังลอกเป็นแผ่นๆ ขาวๆแต่พอลอกออกก็เป็นสีน้ำตาล ซึ่งอาการที่กล่าวมาทั้หมดนั้น จะเป็นเฉพาะเวลามีประจำเดือน เคยมีคนบอกว่าแพ้ผ้าอนามัย พอเปลี่ยนแรกๆก็ดีขึ้น ไม่มีอาการแล้ว แต่พอสัก 3-4 เดือน ก็เป็นเหมือนเดิมอีก – ไม่ทราบว่าพอมีคำแนะนำอย่างไรบ้างมั๊ยคะ ? และถ้าควรไปหาหมอ จะต้องบอกเขาว่าอย่างไรดี ? (เช่น มาตรวจภายใน หรือเข้ารับการตรวจปกติ)

  รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

 162. thitimaporn says:

  ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันค่ะเป็นประมาณ 1สัปดาห์แล้วค่ะเริ่มแรก มีเม็ดขึั้นตรงขาหนีบตรงขอบกางเกงชั้นใน1เม็ดเม็ดเล็กไม่ใหญ่คล้ายสิวแต่ไม่มีหัวแข็งค่ะ ต่อมเริ่มมีขึ้นอีก3 จุด เริ่มจาก ข้างขวาบริเวณเนื้อเพศหญิงตรงที่มีขนค่ะ มันเม็ดใหญ่เล็กปนกัน ระยะห่างกันไม่ได้ขึ้นเป็นกระจุก มันเป็นเม็นเหมือนจะนูนๆต่อมามันคันและมีน้ำใสเล็กน้อย มันขึ้นตรงนั้นประมาณ 4-5 เม็ดค่ะ และยังมีขึ้นเม็ดเล็กตรงร่องก้นอีก 2-3เม็ดค่ะ(แต่ตรงนี้ตอนนี้เริ่มหายแล้วค่ะ)พอเม็ดที่เริ่มหาย มันก้อจะยุบลงแห้งไปและลอกออกค่ะ ตอนนี้ยังไม่หายดีค่ะมันคันค่ะโดยเฉพาะตอนกลางคืนค่ะ(ไมม่เข้าใจว่าทำไม่ต้องคันกลางคืนมากค่ะ กลางวันไม่คันเลยค่ะ) พอว่ามันนี้รู้สึกปวดตั้นคอนิดๆปวดหัวหน่อยๆด้วยค่ะตัวรุมๆเหมือนจะเป็นไข้ค่ะ
  ปล.คือช่วงนี้หนูไม่เป็นตกขาวค่ะ
  แต่ก่อนหน้านั้นที่เป็นประมาณ 1-2วันหนูใช้กรรไกรตัดขนค่ะ ไม่ทราบว่าเกี่ยวด้วยรึป่าว
  ช่วยตอบหนูหน่อยค่ะ

 163. manit says:

  ตอบคุณF
  ต้องรักษาแบบทั้งรับประทาน+ทายา ตามที่แสดงไว้มี่เว็บเพจนี้ครับ
  และให้ระวังเรื่องการอับชื้นด้วย
  ปฏิบัติตามนี้อย่างต่อเนื่องสักระยะจะทำให้อาการดังกล่าวหายเป็กติ

 164. manit says:

  ตอบคุณ thitimaporn
  -อาการดังกล่าวที่เล่า เป็นเพราะติดเชื้อเริม อาจมีไข้ตัวร้อนรุมๆในบางราย
  -คาดว่าน่าจะติดเชื้อราด้วย
  -โรคนี้เมื่อรับเชื้อจะมีพัฒนาการตามโรค เรื่องที่ตัดขนไม่เกี่ยวข้องกับอาการที่แสดงออก

 165. d says:

  สวัสดีครับ คุณหมอมานิตย์
  ผมมีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะเพศ เป็นตุ่มเล็กๆขึ้นเปนย่อมๆเวลาถลกนะครับ บริเวณส่วนหัวก็ด้วย เป็นมาหลายปีแล้ว ไม่ทราบเกิดจากสาเหตุอะไร มีทางรักษาหรือปล่าว เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วครับ เคยช่วยเหลือตัวเอง โรคนี้คืออะไรครับ มียารักษาหรือปล่าว ขอบพระคุณครับ

 166. manit says:

  ตอบคุณ d
  -อาการตุ่มเล้ก เกิดจากการอักเสบติดเชื้อโรคของผิวหนังบริเวณนั้น
  -สามารถรักษาให้หายได้ ตามสูตรการรักษาที่แสดงไว้มรเว็บเพจนี้
  ปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 167. G says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ มีอาการคันในช่วงกลางคืนที่อวัยวะเพศด้านนอกตอนกลางวันแทบไม่มีอาการเลย จะคันหนักช่วงกลางคืนไม่มีตุ่มหรือมีเม็ดที่บริเวณอวัยวะเพศแต่พอเริ่มคันมากก้เกาจนเกิดเป็นแผลนูนๆแสบๆเหมือนเกิดจากการเกา เกิดอาการคันมานานมากแล้ว8เดือนได้แต่ถ้าไม่เกาก็ไม่เป็นแผลและไม่มีอาการแสบที่แผล จึงอยากถามคุณหมอว่าเป็นโรคอะไรค่ะ ร้ายแรงไหม มันเลยทำให้ไม่อยากมี พสพ ไปเลย เพราะอาการคันมันเกิดช่วงกลางคืนเป็นส่วนใหญ่ค่ะ อยากเรียนให้ทราบอีกนิดว่าเวลาเข้าห้องน้ำทำความสะอาดแล้วไม่ได้เช็ดให้แห้งอ่ะค่ะแต่กลางวันเข้าห้องน้ำไม่เกินวันละ2ครั้งค่ะ

 168. manit says:

  ตอบคุณ G
  -อาการของการติดเชื้อรา และแบคทรีเรีย เกิดจากการอับชื้น
  เชื้อโรคจะฝังตัวตามผิวหนัง จะเป็นๆหายๆ ตามที่เล่ามา
  ติดต่อมาเพื่อรักษาครับ ปล่อยทิ้งไว้จะทำให้เกิดที่รุนแรงได้

 169. 1 says:

  คือหนูอยากจะปรึกษาค่ะ หนูเคยเป็นเริมที่บริเวณสะโพกมาก่อน เป็นมาหลายครั้งแล้วค่ะ
  แล้วตอนนี้ก็มีตุ่มขึ้นใสๆที่บริเวณอวัยวะเพศจะใช่เริมรึป่าวค่ะ หนูเป็นมา2ครั้งแร้ว เวลาปัสสาวะแสบมากเลยค่ะ
  มีวิธีรักษาให้หายไหมค่ะ หนูกังวลมากไปซื้อยาไวโรกอนมากินก็เหมือนจะดื้อยาแล้วอ่ะค่ะ
  หนูอยากหายขาดจากโรคนี้อ่ะค่ะ

 170. manit says:

  ตอบคุณ 1
  -เป็นโรคเริม ครับ
  รักษาตาที่แสดงไว้ในเว็บเพจนี้ครับ

 171. Q says:

  ดิฉันไปหาหมอมา สองครั้งแล้วค่ะ เหมือนว่าจะเป็นเกี่ยวกับแบคทีเรียในช่องคลอด
  ครั้งแรกมันคันแค่ข้างนอกค่ะ ไม่คันในช่องคลอด ปล่อยไว้ก็หายเอง
  แล้วมันก็กลับมาเป็นอีก ไปหาหมอ หมอให้ยามาทา ก็เบาลง พอยาหมด ซักพักก็เป็นอีก
  มันคันมากๆค่ะคันยิบๆ แต่พอมีประจำเดือน ช่วงนั้นจะไม่ค่อยคัน แต่พอหมดประจำเดือนก็กลับมาคันอีก คราวนี้ คันในช่องคลอดด้วยค่ะ ไปหาหมอหมอเลยให้ยาเหน็บมาใช้ ก็หายค่ะใช้เม็ดแรกก็แทบจะไม่คันเลย หมอให้มาทั้งหมด เจ็ดเม็ด แต่ไม่ได้ใช้ต่อเนื่องค่ะ เว้นหนึ่งวันแล้วใช้ต่อก็มี
  ยายี่ห้อ MyCod… หรืออะไรนี่แหละค่ะ หายไปเกือบ สองเดือน ตอนนี้ก็กลับมาเป็นอีก
  เป็นมาสามวันแล้วค่ะ ก่อนเป็น ตอนช่วงมีประจำเดือน บริเวณอวัยวะเพศ ใกล้ๆทวารหนัก
  มีอาการคัน ไม่ทราบว่าเป็นเพราะแพ้ผ้าอนามัยหรือเปล่าคะ ดิฉันทนไม่ไหว ก็เลยเกา จากนั้นมันเลยเหมือนเป็นแผล โดนน้ำจะแสบ เนื้อบริเวณนั้นบวมแล้วก็จับไปจะเนื้อนิ่มมากค่ะ นอกจากนี้ยังมีตุ่มอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ สองตุ่ม ตุ่มนึงมีจุดสีดำๆอยู่ตรงกลางด้วย อีกตุ่มเป็นต่มแข็งนิดหน่อย แต่ถ้าไปจับมากจะเจ็บทั้งสองตุ่มเลยค่ะ ส่วนในช่องคลอดตอนนี้ก็เป็นตกขาวสีขาวออกเหลืองเป็นคล้ายๆนมบูดค่ะ พอมันออกมาก็จะคันทั่วอวัยวะเพศเลย ดิฉันรักษามาสองครั้งแล้วก็ยังไม่หาย ตอนนี้ทรมานมาก เนื้อที่เป็นแผลแล้วบวม มันจะคันเป็นช่วงๆ แล้วโดนน้ำก็จะแสบ ไปหาหมอไม่ได้ตรวจละเอียดค่ะ แค่บอกอาการหมอก็ให้ยามา เลยไม่หายขาดซักที
  รบกวนคุณหมอช่วยชี้แนะด้วยค่ะ ดิฉันอยากหายขาดจากโรคนี้ ขอบคุณค่ะ

 172. manit says:

  ตอบคุณ Q
  -อาการที่เล่ามาเป็นการติดเชื้อรา และเชื้อแบคทรีเรีย
  อาการที่เล่ามา มี่คนเป้นโรคนี้กันมากครับ ถ้าไม่รักษาให้หาย นานเข้าจะจะมีปัญหาโรคแทรกซ้อน
  ของระบบสืบพันธุ์ซึ่งอันตรายมากในอนาคต
  มีทางรักษาให้หายเป็นปกติได้ ใช้ยารับประทานและยาทา อย่างต่อเนื่อง
  แนะนำโทรเข้ามาปรึกษาการักษาที่หมอได้เลยครับ

 173. Ab says:

  คือนู๋มีอาการผื่นคันที่อวัยเพศอะค่ะนู๋ชอบเอาน้ำร้อนมาล้าง อะค่ะ เพราะนู๋คัน แถม มีกลิ่น และตกขาว เยอะ ไม่ทราบว่าเป็นเชื้อราอะไรมีวิธีรักษาอย่างไงบ้างค่ะ ผื่นคันนี้มันไม่หายเป็นปีแล้วอ่าค่ะ มันจะส่งผลให้เป็นอะไรหรือป่าวค่ะ

 174. manit says:

  ตอบคุณ Ab
  -สำหรับโรคตกขาว มีกลิ่นแรง คัน โรคนี้ถ้าไม่รักษาให้หายในอนาคตโรคจะพัฒนาเป็นหูด แผล ก้อนเนื้อ จนเป็นเนื้อร้าย(มะเร็ง)ได้
  การรักษาตามข้อมูลที่แสดงไว้ในเว็บเพจนี้
  โทรปรึกษาก่อนรักษาได้

 175. หนูดี says:

  สวัสดีค่ะ คือว่าบริเวณแคมอะค่ะ มีเม็ดสีขาวแข็งๆ เพิ่งจะเห็นได้ประมานอาทิตย์นึงแล้ว ไม่ทราบว่ามันเป็นอะรัย คือตอนนี้ก็มีแฟนแล้ว ไม่รุ้ว่ามันเกี่ยวกันรึป่าว แล้วก้อมีตกขาวมีกลิ่นเหม็นมากเป็นมาหลายเดือนแล้วไม่รู้ว่าจะรักษายังงัย แต่ไม่คันน่ะค่ะ อีกอย่างค่ะ หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์กับแฟนครั้งแรกและต่อๆมา การปัสสะวะก้อไม่ปกติ จะปัสสะวะบ่อยมาก ทั้งก่อนนอนและหลังจากนอนแล้วก้อต้องตื่นเข้าห้องน้ำอีกหลายครั้งจนรำคาน จนไม่กล้าจะดื่มน้ำเลยอ่ะค่ะ และแต่ละครั้งก้อออกนิดเดียว แล้วรุ้สึกเจ็บนิดๆ รบกวนช่วยชี้แนะด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 176. manit says:

  ตอบคุณหนูดี
  -อาการที่เล่ามา แสดงว่าติดเชื้อโรคเข้าไป ทำให้มีการอักเสบตั้งแต่ปากช่องคลอด ถึงมดลูก และบริเวณท่อทางเดินปัสสวะ
  แนะนำรีบรักษาครับ อย่าซื้อยาด้วยความเข้าใจด้วยตนเองและอย่าวินิจฉัยโรคด้วยตนเอง
  ยินดีให้คำปรึกษาก่อนรักษา

 177. Na says:

  มีเม็ดขาวๆคล้ายสิว ขึ้นตรงเงี่ยงครับ ขึ้นรอบเลยครับ ไม่เจ็บไม่คัน เป็นมาหลายปีแล้วครับ บีบออกก็ไม้ได้มันเจ็บครับ อยากทราบว่าเป็นอะไรครับ จะรักษายังงัยครับ แล้วมีผลต่อการมีบุตรหรือป่าวครับ

 178. manit says:

  ตอบคุณ Na
  อาการแบบนี้ไม่ได้ถือว่ามีโรคติดเชื้อทาง พสพ. ทางการแพทย์ จะเรียกอาการแบบนี้ว่า Pearly penile papules
  แต่น่าจะเกิดจากผิวหนังผิดปกติ หรืออาจมีคราบน้ำหล่อลื่นหลังมี พสพ หรือ ช่วยตนเอง ติดแห้งเป็นเวลานานโดยไม่ถูกล้างออก เซลล์ผิวสร้างสิ่งผิดปกติขึ้นมาง่าย คล้ายผิวใบหน้าเมื่อมีสารบางชนิดติดผิวนานๆก็เกิดสิวหัวแข็งได้
  ทางรักษาใช้ครีมเอ็นโทนิก N Tonic Cream ทาต่อเนื่อง ถูล้างบริเวณที่เป็น วันละ 3-4 ครั้ง อาการจะดีขึ้นจนหาย

 179. Na says:

  แล้วจะซื้อได้ที่ไหนครับ ตามร้านขายยามีหรือป่าวครับ หรือต้อฃสั่งซื้อครับ

 180. manit says:

  ตอบคุณ Na
  สั่งซื้อที่หมอมานิตย์ ครับโดยติดต่อมาทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล

 181. ฟ้า says:

  คุณหมอค่ะ หนูมีตุ่มตรงเม็ดอวัยวะเพศเลยค่ะ มันเป็นตุ่มแดงๆ ใส2เม็ด ถ้าอยู่ปกติก็ไม่เจ็บไม่คันเฉยๆค่ะ
  จะเป็นอันตรายใหมค่ะ และต้องรักษายังไงค่ะ

 182. manit says:

  คอบคุณฟ้า
  น่าจะเป็นตุ่มเริม ปล่อยไว้ในอนาคต มักจะมีรุนแรง และมีอันตรายมากขึ้น
  การรักษาด้วยการรับประทานยา+ทายา ตามการแนะนำในเว็บเพจนี้
  หรือโทรปรึกษาเพื่อรักษาได้

 183. โมรี says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  หนูเป็นคนติดการใส่แผ่นบางมากจนวันหนึ่งหนูมีอาคารคันที่อัยวะเพศ คันมาประมาณ 4-5 วัน คันแบบทรมานจนหนูอกที่จะเกาไม่ได้ หนูเกาจนมีเลือดออก และตอนนี้มีอาการบวมที่อัวยะเพศด้วยค่ะ หนูเป็นโรงอะรัยค่ะ และอันตรายไหมค่ะคุณหมอ

 184. manit says:

  ตอบคุณโมรี
  -ติดเชื้อราที่ชองคลอด
  -รักษาครับ เพราะมีอันตรายสุขภาพ ในอนาคต

 185. Nok says:

  สวัสดีค่ะ มีตุ่มขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ1เม็ด เม็ดเล็ก ไม่แสบ ไม่คัน ไม่มีอาการใดๆ อยู่ก้ขึ้นมาค่ะ อยากทราบว่าเป็นโรคอะไรค่ะ ละจะรักษาอย่างไรดี เครียดมากเลยค่ะ

 186. kang says:

  เป็นตุ่มถลอก
  ที่อวัยวะเพศ
  เป็นจากอะไรคับ
  ต้องทำงัยหาย

 187. bell says:

  ช่วยทีนะค่ะ.. หลายวันก่อน ม พสพ กับแฟนอีกคน กับมาบ้าน 2-3 สังเกต มีตุ่ม หนูเป็นอะไรไม่รู้ มีตุ่มเหมือนสิวหัวช้าง ก้อนแข็งๆ หัวเหลืองๆ ตรงหนังข้างเม็ด(แตด) ตอนแรกมีตุ่มเดียว แต่ตอนนี้ มันกำลังมีอีกหลายตุ่มเพิ่มขึ้นบริเวณใกล้ๆ กันด้วย. .. เป็น 3-4 อาทิตย์ได้แล้ว ที่หนูไม่มี พสพ กับแฟนปัจจุบัน หนูกลัวว่าเขาจะมาติด หนูเป็นอะไรกันค่ะ ช่วยหนูที จะต้องทำอย่างไร ไม่กล้าบอกคนที่บ้านเลย

 188. manit says:

  ตอบคุณ bell
  -ติดเชื้อโรค ทำให้อักเสบเปบริเวณกว้างครับ
  รีบรักษาครับ อันตรายครับ
  การรักษาตามสูตรโรคทางเพศตามเว็บเพจนี้เลยครับ
  โทรมาติดจ่อก่อนได้ครับ หรือติดต่อทางอีเมล

 189. manit says:

  ตอบคุณ kang
  รักษาตามกรรมวิธีที่หมอเขียนไว้ในเว็บเพจที่คุณโพสข้อความ ข้อมูลจะอยู่ส่วนบนเว็บเพจครับ
  รีบรักษาครับ เสี่ยงต่อเชื้อเข้าต่อมน้ำเหลืองครับ
  โทรมาปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 190. manit says:

  ตอบคุณ Nok
  ตุ่มเล็กที่ไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ อาจจะพัฒนาเป็นหูดก็ได้
  ให้สังเกตุอาการให้ละเอียดกว่านี้แล้ว แล้วมาแจ้งอาการให้หมอทราบอีกครับ
  หรือโทรปรึกษาเพื่อรักษาได้

 191. oo says:

  ขอสอบถามค่ะ ว่า ไม่มีเพศสัมพันธ์มาประมาณ 4-5 ปีแล้วค่ะ
  แต่ว่ามีตุ่มขึ้นที่อวัยวเพศแล้วบวมเป็นหนอง แล้วก็จะยุบไป แล้วก็จะเป็นอีกค่ะ เรียกว่าอะไรค่ะต้องรักษาอย่างไรค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 192. manit says:

  ตอบคุณ oo
  โดยส่วนมากมักจะเป็นตุ่มบวมมีพิษ จากโรคเริม
  การรักษาใช้ตัวยาตามที่แสดงไว้ในเว็บเพจนี้ครับ
  อย่าปล่อยไว้โดยคิดว่าจะหายได้เอง อันตรายครับ

 193. BB says:

  สอบถามค่ะ : ปกติตอนมีไรกะแฟน ไม่เคยใส่ถุงยาง แต่วันนั้น ใส่ถุงยางค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็เกิดอาการคันต่อมาก็เป็นแผล และก็มีน้ำเหลืองใหล เวลาฉี่จะแสบมากที่เป็นแผล อย่างงี้เป็นหนองในหรือเปล่าคะ เป็นแผลมา3 อาทิตย์แล้วค่ะ มีวิธีรักษายังไงบ้างคะ

 194. manit says:

  ตอบคุณ BB
  น่าจะเป็นแผลแตกจากการร่วมเพศ มีการอักเสบติดเชื้อแบคทรีเรียเข้าแผลแล้วครับ
  มีวิธีการรักษา ตามตัวยาที่แสดงไว้ในเว็บเพจนี้ครับ
  ติดต่อเข้ามารักษาได้เลยครับ

 195. นภา says:

  รบกวนคุณหมอ
  หนูมีเม็ดสัมผัสโดนแล้วเจ็บ คล้ายสิวอักเสบค่ะ. ขึ้นแคมด้านใน ลักษณะเม็ดเล็กประมาณสิวอักเสบที่หน้าคะ
  พอผ่านไปประมาณ1-2อาทิตมันจะไม่เจ็บแล้ว เลยลองบีบมันออกมาคล้ายหัวสิวอุดตันแล้วปนกับเลือดนิดหน่อย. แล้วก็ยุบหายไป. อยู่ๆบางครั้งมันก็ขึ้นมาอีกสลับกันระหว่างข้างซ้ายและข้างขวา.
  -อยากรู้ว่าเป็นอะไรร้ายแรงไหม?
  -หายามารักษาเองได้ไหม อยากให้คุณหมอแนะนำยา?
  -กรณีต้องรักษา มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร?

  ขอบคุณมากค่ะ

 196. manit says:

  คอบคุณ นภา
  โรคผิวหนังอักเสบ
  -โรคนี้ไม่น่าจะร้ายแรงอะไร แต่ถ้าเป็นมากมีอันตรายแน่นอนครับ
  -สารถซื้อยาในแว็บนี้ ยาแคปซูลพลูคาว
  -ค่าใช้จ่ายประมาณ 1xxx บาท (ให้สอบถามค่ารักษาผ่านอีเมลครับ
  manitsripot@gmail.com)

 197. Meme says:

  ดิฉันมีอาการคันที่เเคมเล็ก รู่สึกเหมือนมีผื่นคันหรือตุ่มเล็ก ขึ้นเป็นทางยาวตลอดแคมเล็กด้านซ้าย ไม่มีอาการตกขาว ดิฉันเป็นโรคอะไรเหรอคะ

 198. manit says:

  ตอบคุณ Meme
  -ถ้าที่เป็นตุ่มคันมีน้ำใส หรือขาวขุ่น เป็นโรคเริมครับ

 199. kk says:

  เรียนคุณหมอครับ
  ผมอ่านที่คุณหมอตอบคำถามเกี่ยวกับว่าสามารถรักษาเริมให้หายได้นั้น หมายถึงว่าหายขาด เลยหรือไม่ครับ ซึ่งข้อมูลที่ทราบกันคืือไม่หายขาดจะเป็นๆหายๆหากร่างกายอ่อนแอ
  ผมเป็นที่อวัยวะเพศมา 4 ปี แล้วครับ ทรมานมาก ตอนเป็นผมทา virogon ครับ
  ต้องรบกวนปรึกษาครับ หากหายขาดได้ผมยินดีมากครับ

 200. manit says:

  ตอบคุณ kk
  การรักษาการรักษาเริม สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยการรักษาอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลา4-5 เดือน
  ให้กลับไปดูข้อมมูลยาที่ใช้รักษาในเว็บเพจนี้ด้วยครับ

 201. ์Narak says:

  เรียน คุณหมอค่ะ
  หนูมีอาการเป็นเม็ดเล็ก คันๆ และเจ็บ เมื่อกด 2 เม็ด ที่ ด้านล่างช่องคลอด จนถึงรูทวาร อยากทราบว่า เป็นอะไรคะ แล้วมีวิธีรักษายังไง

 202. manit says:

  ตอบคุณ Narak
  เป็นอาการของต่อมน้ำเหลืองอักเสบ เชื้อโรคเข้าต่อมน้ำเหลืองครับ
  วิธีการรักษาใช้ยาแคปซูลพลูคาว https://doctorforyou.biz/?page_id=3354

 203. newjudoman says:

  สวัสดีครับ ตรงโคนอวัยยวะเพศผมมีเม็ดไตเหมือนสิวขึ้นมาตอนแรกก็เล็กอยู่ พอผ่านไป1อาทิตย์เหมือนว่าจะโตขึ้น ตอนจับแล้วบีบจะมีอาการเจ็บเล็กน้อยเหมือนปีบสิว แต่ปล่อยไวเฉยๆก็ไม่เจ็บอะไรมากมาย ตอนนี้ใช้ยาทาแบบที่เป็นเริมทาอยุ่ ไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรรึเปล่าครับ

 204. Mira says:

  เรียนคุณหมอ
  ตอนนี้ทรมานมาก เป็นตุ่มเล็กๆๆคล้ายสิวที่ผิวอวัยวะเพศก้อเลยบีบแต่หลังจากนั้นสองวันเริ่มบวมแดงปวดมากไม่ทราบว่าต้องทำยังไงค่ะ?????

 205. manit says:

  ตอบคุณ Mira
  -รักษาด้วยยาได้เลย อย่ารักษาเองถ้าไม่มีความชำนาญ
  รักษาด้วยตัวยาตามเว็บเพจนี้ครับ

 206. manit says:

  ตอบคุณ newjudoman
  -น่าจะเป็นตุ่มเกิดจากติดเชื้อไวรัสเริมครับ

 207. dear says:

  คุณหมอครับ ที่ปลายอวัยวะเพศของผมมีอาการขึ้นเม็ดเล็กๆแดดๆเหมือนแพ้อะรสักอย่าง มันขึ้นมาทีละเม็ดสองเม็ดครับ ไม่มีอาการเสบหรือเจ็บอะไรเลยครับ ไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับแล้วมีทางรักษามั้ยครับ

 208. manit says:

  ตอบคุณ dear
  – อาการของคุณ เป็นๆหายๆ ใช่หรือไม่
  ส่วนมากมักจะแพ้เชื้อรา หลังที่อวัยวะเสียดสี หรือ ไม่ดูแลเรื่องการทำความสะอาดอย่างจริงจัง

 209. sa says:

  คุณหมอค่ะ หนูมีอาการตกขาวเป็นสีน้ำตาลปนเลือดค่ะ สลับกับบางครั้งรู้สึกว่าตกขาวมันออกมาเป็นน้ำๆ และตรงช่วงช่องคลอดก็มีการอักเสบบวมค่ะ ถ้าหนูเกามันก็ถลอก แสบ คัน แล้วก็ตรงเนื้อที่หุ้มคริสตอริสเหมือนมันมีอาการอักเสบด้วย ไม่ทราบว่าหนูเป็นอะไรเปล่าอ่า (หนุเป็นคนเครียดง่าย ความเครียดมีผลด้วยปะค่ะ) หนูไม่เคยมี พสพ ค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 210. manit says:

  ตอบคุณ sa
  อาการของมีการอักเสบ จากการติดเชื้อรา
  ติดต่อรักษาได้เลยครับ

 211. baiyha says:

  คุณหมอคะ คือบริเวณแคมข้างขวาหนูมีอาการบวมเล็กน้อยแบบเหมือนมีตุ่มกรือก้อนอะไรเล็กขึ้นอะคะ ระหว่างแคม ต้องคลำดูถึงจะพบอะคะ มันไม่รู้สึกเจ็บเลย ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนคะ หนูจะเป็นอะไรไหมคะ

 212. manit says:

  ตอบ baiyha
  แคมขวาอักเสบ (ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ)

 213. yuy says:

  สวัดดีค่ะ:ตอบด้วยน่ะค่ะ คือเป็นฝื่น และตุ่มเล็กๆขึ้นในอวัยวเพศไม่แสบไม่คัน ขึ้นเยาะมากค่ะอยากรู้ว่าจะทำยังไงค่ะถึงจะหาย ช่วยบอกวิธีรักษา เอาแบบหายขาดเลยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 214. baiyha says:

  แล้วจะเป็นอะไรมากไหมคะ ต้องรักษาอย่างไร

 215. manit says:

  ตอบคุณ yuy
  รักษาให้หายขาดได้ไม่มีปัญหาโดยการรักษาอย่างต่อเนื่อง
  ใช้ยารับประทาน อคปซูลพลูคาว และทาสมานผิวหนังด้วยเอ็นโทนิกครีม
  ติดต่อพูดคุยกับหมอได้ตามเบอร์โทรที่ระบุไว้

 216. manit says:

  ตอบคุณ baiyha
  รีบรักษาให้หายดีที่สุด อย่าประมาณครับ รับประทานยาแคปซูลพลูคาวอย่างต่อเนื่อง
  ติดต่อเข้ามาครับ

 217. yuy says:

  ราคาแพงใหมค่ะ

 218. manit says:

  คตอบคุณ yuy
  ราคาไม่แพง อย่าวิตกครับ
  ขออภัยอย่างสูง
  เนื่องจากการโพสความคิดเห็นในเว็บไม่อนุญาตการเสนอสินค้า หรือ การสอบถามราคาค้าขาย หรือการตกลงค้าขาย และการบริการ
  ดังนั้นจึงขออภัยอย่างสูงด้วย ขอให้ติดต่อทางโทรศัพท์ หรือไลน์ หรือทางอีเมล

 219. Fah says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  พอดี หนูทีตุ่มเม็ดยาวประมาณ 1 ซมครึ่งคะ มีหนอง ตรงแคบของปัสสาวะ ของผญ คะ
  มันเกิดจากอะไรคะ แล้วมันจะอันตรายไม? แล้วจะหายไมคะ มันไม่คันนะคะ แต่ถ้าโดนเจ็บ
  ตอนแรกที่เหน ตกใจมากก กลัวมากคะ คุณหมอช่วยบอกทีนะคะ

 220. manit says:

  ตอบคุณ Fah
  เป้นแผลติดเชื้อแบคทรีเรีย อันตรายครับ
  รีบรักษาดีที่สุด
  ติดต่อมาครับ รักษาได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

 221. ัy says:

  อาการผมเป็นแผลที่อวัยวะเพศ ก่อนเป็นจะมีตุ่มใสไม่คันแตกเป็นแผลเล็กแล้วขยายเป็นแผลใหญ่ มีฝ้าขาวที่แผล แผลหายแล้วจะเป็นแผลเป็นดึงรั้ง เป็นๆหาย เกิดจากเชื้ออะไรครับ

 222. manit says:

  ตอบคุณ y
  เป็นโรคเริมครับ

 223. jj says:

  เรียนคุณหมออาการผมคือ ที่หนังหุ้มอวัยวะเพศฉีกแตกเป็นแผลใหญ่ขึ้นเกิดจากอะไรครับ

 224. manit says:

  ตอบคุณ jj
  อาการหนังอวัยะเพศมีผลใหญ่ จากการฉีก แตก เป็นไปได้หลายกรณีครับ
  -เป็นโรคเริม และมีการเสียดสี ทำให้มีการฉีกขาดเป็นแผลใหญ่
  -เสียดรุนแรง หรือใช้งานอวัยวะเพศหนัก
  -ติดเชื้อรา ผิวหนังจะเปื่อยฉีกขาดง่าย เมื่อมี พสพ ก็ทำให้เกิดแผลฉีก ได้
  -ติดเชื้อโรคอื่น ทำให้ผิวหนังขาดความต้านทาน ก็ทำให้เกิดแผลฉีก ได้

 225. Sai says:

  มีตุ่มขึ้นบริเวณแคมด้านขวาค่ะ วันแรกมีอาการเดินแล้วเจ็บบริเวณตุ่ม พอวันต่อมาเริ่มไม่ค่อยเจ็บ แต่มีอาการคันเล็กน้อย ตุ่มที่ขึ้นจะเป็นตุ่มแข็งๆ อยากทราบว่าต้องรักษายังไงบ้างค่ะ ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน ทำไมถึงเป็นได้คะ

 226. manit says:

  ตอบตุณ Sai
  -มีตุ่มแข็งที่แคมขวา อย่างเดียวใช่ไหม (แสดงว่ามีการติดเฃื้อเข้าไปตุ่มแผลนั้น)
  การรักษาใช้ยาแคปซูลพลูคาว รับประทานอย่างต่อเนื่อง ระหว่างรักษากินยา งด การมี พสพ งดเหล้า เบียร์
  งดของหมักดอง

 227. ammy says:

  สวัสดีค่ะ รบกวนถามหน่อยนะคะ คือหลังจากมี พสพ กับแฟน มา1-2วัน ก้อมีอาการเจ็บบริเวณด้านข้างของอวัยวะเพศหลังจากนั้นก็มีตุ่มใหญ่ๆขึ้น มีอากาศปวด เคยเป็น 2 เดือนที่แล้ว อวัยวะเพศเปนแผลแล้วก็เป็นตุ่มจากนั้นก้อมีหนองแตกออกแล้วก็หาย อาการแบบนี้เรียกว่าอะไร มีวิธีรักษาให้หายขายได้ไหม อันตรายมากไหมค่ะ ช่วยให้คำแนะนำหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 228. manit says:

  ตอบคุณ ammy
  -ติดเชื้อแบคทรีเรีย มีหนอง
  -อาการแบบนี้อันตรายครับ เชื้ออาจรุกลามไปที่อวัยวะสำคุญได้
  -การรักษาสามารถรักษาได้ โดยรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง
  อนามัยมากขึ้น ระวังอับฃื้น
  งดอาหารเช่น หน่อไม้ ของดอง ของหวาน เหล้า เบียร์
  -รับประทานยาแคปซูลพลูคาว ตามปริมาณยา ที่หมอแนะนำ

 229. ammy says:

  ขอบคุณคะ แล้วยาแคบซูนพลูคาวที่ว่าหาซื้อได้ในที่ไหนบ้างคะ แล้วถ้าไม่มีแคบซูนพลูคาว ทานยาสมุนไพร คอลดาต้า หรือ พลูคาว คาวตองได้ ไหมคะ

 230. manit says:

  ตอบคุณ ammy
  ตอบหาซื้อได้จากที่นี่ โดยผ่านการจ่ายจากหมอมานิตย์ (ไม่ประกันคุณภาพของที่อื่นครับ )

 231. พีระ says:

  สวัสดีครับคุณหมอ สอบถามคุณหมอครับ คือผมมีอาการหลังจากเสร็จกิจแล้ว มีอาการเจ็บแสบบริเวณหัวองคชาติ โดนน้ำไม่ได้เลยแสบมากครับ เป็นโรคอะไรรึป่าว แล้วน้ำอสุจิก็เป็นสีเหลืองเป็นก้อนคล้ายวุ้นแล้วมีกลิ่นเหม็นด้วยครับไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรรึป่าวแล้วสามาถมีลูกได้รึป่าวคับ

 232. manit says:

  ตอบคุณ พีระ
  ติดเชื้อหนองในครับ อาจทำให้เป็นหมัน หรือถ้ามีลูกอาจทำให้มีผลเสียต่อร่างกายทารกได้
  รักษาให้หายเป็นสิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติ
  ติดต่อเข้ามาปรึกษาได้ โทร หรือ ไลน์ ก็ได้

 233. Lll says:

  นู๋มีอาการบวมใหญ่ที่ปากช่องคลอดรู้สึกว่าจะมีหนองด้วยแล้วก้อปวดมากๆค่ะเคยเป็นหลายครั้งแล้วไปหาหมอแล้วหมอก้อผ่าหลายครั้งแล้วและก้อกลับมาเป็นอีกมีวิธีไหนรักษาให้หายได้มั่งค่ะ

 234. manit says:

  ตอบคุณ Lll
  รักษาอาการบวมที่ปากช่องคลอดได้ให้หายได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำ
  และการรับประทานยา อย่างต่อเนื่องประมาณ 3-4 เดือน
  ตามข้อมูลเว็บเพจนี้

 235. spt says:

  หลังจากมีเพศสัมพันธ์ ผมมีแผลตรงหนังหุ้มอวัยวะเพศอ่าครับ มีลักษะณะเป็นแผลยาว มีสีขาวๆตรงแผล แล้วก็มีน้ำเหลืองๆ มีกลิ่นด้วย เวลาฉี่นี่จะแสบมากครับ แผลมันเหมือนเริ่มใหญ่ขึ้นอ่าครับ ผมก็ไม่รุ้จะเป็นอะไรมากรึป่าว เป็นมา 2-3 อาทิตย์แล้วไม่หายสักทีครับ กังวลมาก ช่วยแนะนำทีครับ

 236. noi says:

  เรียคุณหมอค่ะ หลังหนูหมดประจำเดือนและได้ร่วมเพศจากนั้น 1 วันมีอาการคัน ต่อมามีรอยฉีกขาดของแผลเป็นแนวยาวประมาณ 1 นิ้ว ข้างแคมทั้งสองข้างเวลาปัสสะวะมีอาการปวดแสบปวดร้อน และระบมทั้งอวัยวะเพศ รวมทั้งก้นไม่ทราบว่าเป็นโรคชนิดใด ขอให้คุณหมอแนะนำด้วยค่ะมีทางรักษาด้วยวิธีใดค่ะ

 237. manit says:

  ตอบคุณ spt
  เป็นแผลติดเชื้อราครับ แนะนำคุณเข้าดูเว็บเพจ เรื่องยารับประทาน และยาทาด้วยครับ
  ใช้ยาสูตรนี้เลย ใช้อย่างต่อเนื่อง

 238. manit says:

  ตอบคุณ noi
  อวัยวะเพศ เมื่อมีแผลสักเล็กน้อย เมื่อมีเชื้อโรคเข้าบาดแผลก็จะให้มีอาการอักเสบรุนแรงตามมาได้
  แผลฉีกขนาด 1 นิ้ว แผลเปิดกว้าง ติดเชื้อแบคทรีเรีย มีหนอง ครับ
  การรักษา แนะนให้ทานยาแคปซูลพลูคาว และ ยารักษามดลูก รายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ครับ
  ติดต่อโดยตรงทาง โทรศัพท์ หรือ ไลน์

 239. Noon says:

  คุณหมอค่ะ หนูเป็นโรคแผลริมอ่อนค่ะ ไปหาหมอมาแล้วพร้อมกับตรวจภายในหมอบอกว่า
  ทานยาหทดแล้วก็รักษาแผลเองซัก2อาทิตก็หาย ตอนนี้ก็หายเจ็บแล้วค่ะ อาการบวมก็ลดลง
  แต่แผลยังไม่หายดีค่ะยังมีแผลอยู่แต่ประจำเดือนดันมาซึ่งพึ่งมาวันที่20ค่ะ สงสัยว่าจะเป็นอะไรมั้ยค่ะ
  คือปกติหนูต้องกินยาคุมเพื่อให้ประจำเดือนมาปกติ แต่เดือนนี้หนูหยุดไป ว่าจะลองดูว่าจะปกติรึยังอ่ะค่ะ
  ช่วยแนะนำหน่อยนะค้ะ ขอบคุนค่ะ

 240. manit says:

  ตอบคุณ Noon
  อาการแผลริมอ่อน และ ประจำเดือนมาไม่ปกติ
  แนะนำการรักษาคือ
  -ยาแคปซูลพลู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้ำเหลืองเพื่อให้แผลหายดี
  -ยาแคปซูลรักษามดลูก เพื่อรัการะบบการขับประจำเดือนให้มาตามปกติ
  สอบถามค่าเวชภัณฑ์กับหมอโดยตรง ทางโทร/ไลน์/อีเมล

 241. Nut says:

  คุณหมอค่ะหนูมีตุ่มเหมือนยุ่งกัดอยู่บริเวณ แคมเล็กและแคมใหญ่มันมองไม่ค่อยเห็นต้องใช้มือสัมพัสถึงรู้ว่ามีตุ่มอยู่มากเป็นเหมือนหนองสีออกเหลืองแข็งไม่มีอาการ
  ไปหาหมอมาแล้วหมอบอกว่าไม่ได้เป็นไร
  แต่หนูอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรทำยังไงมันจะหายค่ะ

 242. manit says:

  ตอบคุณ Nut
  รบกวนส่งภาพมาทางอีเมล หรือไลน์ ครับ จะขอดูว่าใชข้ยาตัวไหนถึงแก้ปัญหาได้บ้าง

 243. poom says:

  หมอค่ะ…ดิฉันรู้สึกเจ็บและแสบเวลาที่ดิฉันปัสสาวะค่ะ ทรมานมากค่ะ แต่ก็ปัสสาวะสุดทุกครั้ง ดิฉันลองตรวจด้วยตัวเองพบว่า มีผื่นแดงบริเวณปากช่องปัสสาวะค่ะ และมีอาการบวมแดงและคันเล็กน้อยค่ะ ไม่ทราบว่าดิฉันเป็นอะไรค่ะ แล้วต้องใช้ยาตัวใดในการรักษาค่ะ

 244. manit says:

  ตอบคุณ poom
  อาการติดเชื้อทางเดินปัสสวะและช่องคลอด
  การรักษาให้ใช้สูตรยาที่แสดงไว้ในเว็บเพจนี้ครับ
  สอบถาม-ปรึกษาได้ โทรหรือไลน์ตามความสะดวก

 245. ช่วยหน่อยน่ะค้า says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  คือดิ่ฉันมีเพศสัมพันกับแฟนแล้วปล่อยใน ทานยาคุมฉุกเฉิดน่ะค่ะ แล้วจากนั้นก็ขี่รถกลับบ้าน ซึ่งมันเป็นเวลาที่นานมากแล้วดิ่ฉันก็ไม่ได้ฉี่เลยหลังจากมีเพศสัมพัน อั้นฉี่นานมากจากเที่ยงถึง หกโมงเย็น จนวันรุ่งขึ้น ดิ่ฉันรู้สึกว่า ปัสสวะไม่ออก แสบขัด (ก่อนหน้านี่ประมาน 2-3 อาทิตเคยเป็นติดเชื้อทางเดินท่อปัสสวะ แต่รักษาหายแล้ว) หลังจากนั้นดิ่ฉันก็ไปหาหมอ เอายามากิน พอตกกลางคืน ดิ่ฉันทำความสะอาดอวัยวะเพศ แล้วรู้สึกว่า ตรงใต้รูปัสวะมันแข็งๆนูนๆขึ้น (ปกติจะนิ่ม) กดไม่เจ็บ แต่คันนิดๆ ก้อนนี้ขึ้นระหว่างใต้รูปัสสวะและรูช่องคลอด
  ยกตัวอย่าง ( x คือรูปัสสวะ ) ( O คือรูปากช่องคลอด ) ( • คือก้อนที่นูนขึ้น )
  หน้าตาการขึ้นของก้อนนี้จะเป็นแบบนี้ x • O จะขึ้นระหว่างกลาง 2 รูนี้
  พอวันรุ่งขึ้นก้อนนี้เริ่มบวมเรื่อยๆ แล้ววันนั้นเอง ดิฉันดันไปกินของแสลง ตกค่ำ เหมือนก้อนจะแตก มีเลือดซิบ แล้วดูเหมือนมันจะเริ่มบวมน้อยลง อาจเป็นเพราะมันแตกรึป่าวไม่รู้ ดิ่ฉันเลยขอรบกวนถามหน่วยน่ะค่ะว่ามันเป็นอะไร สาเหตุแล้วเกิดจากการมีเพศสัมพันแล้วดันอั้นฉี่นานเป็นชม.ๆ หรือไม่ แล้วถ้าทานยาของ คุณหมอจะหายไหมค่ะ
  รบกวนคุณหมอหน่อยน่ะค่ะ ถ้าตอบจะเป็นอะไรที่ขอบคุณ คุณหมอมากๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 246. Narak says:

  เรียน คุณหมอค่ะ
  คือ รอบเดือนของหนูเพิ่งหยุดไปไม่นาน หลังจากรอบเดือนหยุดหนูมักจะมีอาการคันที่อวัยวะเพศค่ะ เลยเอามือไป
  เกา แล้วเล็บก็ยาวด้วยค่ะ พอวันต่อมารู้สึกเจ็บแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไร พอวันนี้ลองก้มดูมีเม็ดขาวๆขึ้นมา3เม็ดเลยค่ะอยากทราบว่าเป็นอะไร เกิดจากอะไร

  รักษาอย่างไรคะ แล้วถ้าหาหมอควรจะหาหมออะไรคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 247. manit says:

  ตอบคุณ ช่วยหน่อยน่ะค้า
  -อาการดังกล่าวน่าจะมาจากโรคเดิมที่ยังไม่หาย ประกอบการเสียดสีจากการมีพสพ และไม่ล้างทำความสะอาด ทำให้เกิดโรค มีการอักเสบมาก
  -อาการบวมลดลง และมีเลือดซึมออกมา แสดงว่าแผลแตกการคลั่งของเลือดลดลง แต่อาจมีเชื้อเข้าบาดแผลทำให้ต่อมน้ำเหลืองอักเสบตามมา
  แนวทางการรักษา
  -รับประทานยาแคปซูลพลูคาว ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ3ครั้งก่อนอาหาร
  -รับประทานยารักษามดลูก ครั้งละ 3 เม้ด วันละ1ครั้ง ตอนเย็น หรือ ก่อนนอน
  -งดการพสพ. จนกว่าจะหายดี การมีพสพ ครั้งต่อไปหลังหายจากอาการดีแล้ว ควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง

 248. manit says:

  ตอบคุณ Narak
  มีตุ่มขึ้นเม้ดเม็ดขาวๆ มีขนาดเล้กหรือใหญ่? ถ้าเป็นจุดขาวเล็ก อาจเป็นจุดเริ่มต้นของเนื้อหูด
  ลองติดต่อหมอ ส่งภาพมาจะช่วยดูให้ครับ

 249. MoMay says:

  มีผื่นคันบริเวณอวัยวะเพศของแฟนน่ะค่ะกังวลมากเลยเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไร เป็นผื่นเม็ดเล็ๆขึ้นตามองคชาติน่ะค่ะ

 250. manit says:

  ตอบคุณ MoMay
  ถ้าหากมีผื่นคันเป็นครั้งแรก ไม่มีอาการอื่นใดที่บ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพ โดยมีอาการผื่นคันเท่านัน อาการนี้เป็นอาการแพ้เชื้อรา

 251. eak says:

  สอบถามคุณหมอครับ

  มีอาการคันที่ปลาย เป็นขุย ขาวๆ ไม่เจ็บ แต่ถ้าเกามากๆ ก็จะแสบๆ เป็นได้ประมาณ 1 อาทิตย์ครับ
  รบกวนคุณหมอช่วยแนะนำยาด้วยครับ

 252. manit says:

  ตอบคุณ eak
  -คัน เจ็บแสบๆ ที่อวัยวะเพศใช่ไหม
  ใช้ยาตามเว็บเพจครับ ทั้งรับประทานยาและ ทายา

 253. เติ้ล says:

  หนองใน เจ็บมากเลย เพราะฉี่ไม่ได้เลย มันเจ็บมากเลย

 254. manit says:

  ตอบคุณ เดิ้ล
  รีบรักษาได้เลยครับ

 255. Nu may says:

  ใส่กางเกงในใหม่ที่ไม่ได้ซักค่ะ แล้วตกขาวมามากเป็นก้อนๆ หนูเลยใช้ก้านสำลีเช็ดออก จากนั้นก้อคันตรงแคมพอเกาก็เป็นแผลมีเลือดออก หนูก็ไม่ทันได้สังเกตมีแผลขึ้น2จุด คล้ายกับร้อนใน เวลาฉี่จะแสบแผล ผ่านมาได้3-4วันตอนนี้ไม่ค่อยคันแล้วค่ะแต่แสบๆแผลจะคันเล็กน้อยเวลาอับชื้นหนูควรทำยังไงดีค่ะ หรืออาจจะเป็นเพราะหนูมีเพศสัมพันธ์กับแฟน แฟนหนูเหมือนจะเป็นหิดมีตุ่มขึ้นตรงโคนอวัยวะเพศ ตอนนี้มีตุ่มออกตรงก้นคันตามแขน ขา ท้องน้อยหนูไม่ทันสังเกต เพราะนานๆเจอกันที หนูอยู่ต่างจังหวัด จะร้ายแรงมั้ยค่ะ จะรักษายังไงดีค่ะ

 256. manit says:

  ตอบคุณ Nu may
  -อาการที่คุณเล่ามาไม่ได้เกี่ยวข้องกับกางใน
  -โรคที่คุณเป็นติดจากการมี พสพ อาการมีตุ่มใส เป็นอาการของการติดเชื้อเริม
  -เลิกวิตกกังวลครับ ตั้งใจรักษา ควรสวมถุงยางป้องกันดีที่สุดครับ
  ติดต่อกับหมอได้เลยครับ

 257. niruj199 says:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  ผมมีอาการคันน้องชายมากๆๆๆ เกาจนกระทั่งคล้ายขี้เปียกออกมาและก็ยังคันอยู่ ฉี่ก็ลำบากเพราะตรงปลายอวัยวะเพศมันบวม เป็นมาเกือบ 2อาทิตย์แล้ว ผมเป็นคนสะอาดแต่ผมยังไม่ได้ขลิบ ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรและต้องรักษาอย่างไรครับ รบกวนคุณหมอทีครับ และผมสามารถโทรหาคุณหมอได้ไหมครับ

 258. นนท์ says:

  ผมมีเม็ดสีเหลืองๆ ออกมาจากปลายอวัยวะเพศ อ่าครับ แล้วมีกลิ่นเหม็นด้วย อยากทราบว่ามันคืออะไรหรอครับ แล้วมีวิธีแก้ไหมครับ? ปล. เครียดมากกก.

 259. Mind says:

  หนูเป็นฝีข้างในอวัยวะเพศ หนูเป็นบ่อยมาก เป็นตั้งแต่เรียนมัธยมเวลาเป็นฝีจะขึ้นบริเวณเดิมๆหรือไม่ก็บริเวณใกล้เคียงอยากทราบว่ามันเป็นกรรมพันธ์ุมั้ยค่ะเพราะตอนพ่อหนุ่มๆพ่อเป็นบ่อย หนูอยากทราบว่าจะมีวิธีรักษาให้หายขาดมั้ยค่ะเพราะเป็นแล้วทรมานหนูไม่กล้าไปหาหมอเพราะอายซื้อยาฆ่าเชื่อทานแต่พอฝีแตกหายไปไม่นานก็กลับมาเป็ยอีก ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

 260. manit says:

  ตอบคุณ niruj199
  ติดต่อมาได้ โทร หรือไลน์ ก็ได้

 261. manit says:

  ตอบคุณ นนท์
  -น่าจะเป็นตุ่มเกิดจากเชื้อรา
  -มีวิธีรักษาได้ ตามข้อมูลในเว็บไซต์
  ติดต่อเข้ามาทางเมล /ไลน์ /โทร

 262. manit says:

  ตอบคุณ Mind
  -กรรมพันธ์ุมีส่วนอยู่บ้าง
  -สามารถรักษาให้ขาดได้ เพียงรักษาอย่างต่อเนื่อง 4-5 เดือน (ใช้ยาที่หมอมานิตย์)

 263. pan says:

  ดิฉันเป็นตุ่มเล็กๆ 3-4 เม็ด แตตอนนี้เพิ่มมาอีกเม็ดดนึงแล้วคะบริเวณฝีเย็บ เวลาเอามือไปโดนตุ่มก็จะแสบ หรือเวลาถ่างขาก็จะรู้สึกแสบนิดๆ แต่ไม่คันนะคะ ไม่ทราบว่าดิฉันได้เป็นหูดรึเปล่าคะ

 264. manit says:

  ตอบคุณ pan
  -อาการตุ่มที่ขึ้นแบบนี้ไม่น่าจะใช่หูด น่าจะเป็นตุ่มจากจากรูขุมขนอีกเสบมากกว่าครับ

 265. pan says:

  ตุ่มที่ว่าขี้นเรียงกันเลยคะ จะรักษาหายมั๊ยคะ คุณหมอ

 266. manit says:

  ตอบคุณ pan
  -รักษาด้วยตัวยาที่แนะนำ มั่นใจว่าหายครับ

 267. Mona says:

  เรียนถามคุณหมอคะ
  หลังมีเพศสัมพันธ์แล้วมีอาการแสบคัน คันภายในด้วยคะ ซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อน รู้สึกระคายเคืองอวัยวะเพศตลอดเวลา อาการแบบนี้ติดเชื้อหรือเปล่าคะ รักษาอย่างไรคะ

 268. manit says:

  ตอบคุณ Mona
  -อาการแบบนี้ เป้นเพราะติดเชื้อโรคทั่วไป ผนังเนื้อช่องคลอดอักเสบครับ
  รักษารับประทานยาที่แนะนำตามข้อมูลตามเว็บเพจ งดมีพสพ งดเหล้า เบียร์

 269. จอย says:

  คือว่าหนูคลอดลูกมาได้2ปีแล้ว. แต่ว่าตอนคลอดมาแผลฉีกเลยต้องกลับไปเย็บแผลใหม่ ก็หายปกติ แต่เป็นรอยแผลเป็นนูนๆหน่อย อต่พอมาตอนนี้เริ่มนูนใหญ่กว่าเดิม. และเริ่มเจ็บเวลาจับ อยากทราบว่าเป็นอะไรรึป่าวค่ะ

 270. manit says:

  ตอบคุณ จอย
  อาการที่เล่ามา หมอคิดว่าไม่ควรประมาท หรือปล่อยไว้โดยไม่รักษา
  แนะนำรับประทานยาสมุนไพรในเว็บเพจนี้อาการจะดีขึ้นจนหายเป็นปกติ

 271. jing says:

  หนูไปรักษาหูดหงอนไก่กับคุณหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งคะ หูดหลุดนะคะแต่อวัยวะเพศเป็นแผลเลยคะ ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องปกติของยาที่รักษาหูดรึเปล่าคะ ส่วนไหนที่โดนยาเป็นแผลเหมือนแผลเปื่อยหมดเลยคะ หนูเครียดมากเลยคะคุณหมอ

 272. ป๊อบ says:

  สวัสดีค่ะคือว่าป๊อบเป็นสาวประเพศสองที่แปลงเพศมาแล้ว5ปีป๊อบมีอาการคันยิ๊บๆในช่องอะค่ะแล้วเอานิ้วแหย่ดูมีตุ่มเล็กๆตรงรอยตะเข็บข้างในค่ะไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้มีเพศสัมพันประมาณ1เดือนแล้วทำยังไงดีคะมันจะหายมั้ยแล้วหนูเป็นอะไรคะหนูเกาๆขูดๆมันเลือดออกด้วยค่ะ

 273. manit says:

  ตอบคุณ jing
  -หูดหลุดลอกออกนะดีแล้ว แต่จะเป็นแผล ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็ควรรักษาแผลต่อไป
  ถ้าไม่รู้จะรักษาที่ไหน ติดต่อมารักษาที่นี่ได้ครับ

 274. manit says:

  ตอบคุณ ป๊อบ
  น่าจะเกิดจากการอักเสบ เริ่มจากรอยมีแผลเล็กน้อยๆมาก่อน จนกระทั่งมีอาการอักเสบรุนแรงขึ้นตามอาการที่ได้เล่ามา
  การรักษาให้หายใช้วิธีการใช้ยาตามเว็บเพจนี้ครับ ส่วนเรื่องต้องทานครั้งละเท่าไร ใช้ยาทาอย่างไร ให้ติดต่อกับหมอโดยตรงครับ

 275. boyscout says:

  คือผมมีแผลด้านในหนังหุ่มคล้าย ๆร้อนใน พอรูดแล้วรู้สึกแสบโดนน้ำไม่ได้เลยคับ มียาอะไรแนะนำมั้งคับ

 276. manit says:

  ตอบคุณ boyscout
  -แนะนำยาที่ใช้ เพื่อรักษาให้หายเป็นปกติ ตามข้อมูลในเว็บเพจนี้ครับ

 277. boyscout says:

  ยาตัวไหนคับหมอ

 278. manit says:

  ตอบคุณ boyscout
  โปรดใช้ความละเอียดในการดูเวบเพจนี้ คุณจะเห็นตัวยาที่ใช้รักษา ยารับประทานและ ยาทา
  https://doctorforyou.biz/?page_id=3613

 279. Jane says:

  เป็นตุ่มระหว่างปากมดลูกและรูทวารด้านขวาคะมีตกขาวเยอะ ที่ตุ่มจะเจ็บนิดหน่อยเวลาจับ ตกขาวไม่มีกลิ่นเป็นสีเหลืองอ่อน

 280. manit says:

  ตอบคุณ Jane
  -ติดเชื้อราแล้วครับ

 281. Jane says:

  ต้องใช้ยาอะไร รึ รักษา อย่างไรคะ

 282. manit says:

  ตอบคุณ Jane
  -ยาที่ใช้ ได้ระบุไว้ในเว็บเพจนี้แล้ว
  -ถ้าหากต้องการรักษา โทรสอบถาม หรือไลน์

 283. Danai says:

  สวัสดีครับ
  ผมมีเรื่องรบกวนครับ อวัยวะเพศผมติดเขื้อแคนดิด่า ไปหาหมอหมอใหยามาทาเช้าเย็น และทียาทานด้วย ผลตอบสนองดีครับทาสองสามวันก้อหายครับ แต่ปัญหาคือ ผ่านไป 2-3 วันก้อจะเป็นอีก เป็นมาเกือบ 3 เดือนแล้วครับ และหนังหุ้มปริแตกเลือดออก เวลามี พสพ ดูเหมือนส่าพอใช้ยาบ่อยๆ ทำให้ผิวบางลง ตอนนี้กลุ้มใจมาก ทายาเกือบทุกวัน เป็นๆ หายๆตลอดครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ

 284. manit says:

  ตอบคุณ Danai
  -ใช้ยารับประทาน+ทาครีมเอ็นโทนิก ตามข้อมูลในเว็บเพจนี้ครับ
  ใช้อย่างต่อเนื่อง
  ต้องการรักษาให้หายเป็นปกติ ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ โทร หรือ ไลน์ ก้ได้

 285. นน says:

  สวัสดีครับ อยากรบกวนถามว่า อวัยวะเพศมีแผลลักษณะคล้ายร้อนใน ควรจะรักษายังไงครับ เวลาปัสาวะก็รู้สึกแสบๆ เป็นมา3-4วันและครับ อยากจะทราบว่าจะหายมั้ย มีวิธีรักษาอย่างไรคับ

 286. manit says:

  ตอบคุณ นน
  -ยาที่ใช้รักษาอวัยวะเพศมีแผลลักษณะคล้ายร้อนใน
  ยาที่ใช้ รับประทานยาแคปซูลพลูคาวครั้ง 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง และ ทาครีมสามานแผล ด้วยครีมเอ็น โทนิก วันละ 2-3 ครั้ง
  -งดมี พสพ งดของดองหน่อไม้ งดเหล้า เบียร์

 287. Nong says:

  เรียน คุณหมอ ค่ะ

  คือหนูมีเลือดออกทางช่องคลอดคล้ายๆ ประจำเดือนค่ะรู้สึกเหมือนประจำเดือนไหล แต่ มีนิดเดียวค่ะ ไม่เยอะเหมือนประจำเดือน เป็นอยู่ประมาณ 3-4 วัน ค่ะ ประจำเดือนหนูเพิ่งมาเมื่อวันที่ 30 ส.ค. แล้วอาการข้างต้นหนูเป็นประมาณ วันที่ 10-12 ก.ย. อ่ะคะ อยากทราบ ว่าเป็นอะไร อ่ะคะอันตรายหรือเปล่าค่ะ

 288. manit says:

  ตอบคุณ nong
  -น่าจะเป็นสัญาณไม่ดีครับ ควรแก้ไข
  หรือรับประทานสมุนไพรเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันโรค จขะเป็นทางออกที่ดีครับ

 289. amporn says:

  เรียนคุณหมอครับ
  คือ ผมมีตุ่มเล็กๆมันแข็งๆลักษณะเหมือนไต แล้วก็มีตุ่มแบบเหมือนโดนยุงกัน บริเวณอวัยวะเพศด้านซ้าย. กดแล้วรู้สึกเจ็บนิดๆ.บางทีรู้สึกเหมือนมีเม็ดลักษณะคล้ายสิวบีบออกมาได้ครับ แต่เป็นไม่มากครับ รบกวนคุณหมอช่วยวินิจฉัยทีครับ ขอบคุณครับ

 290. manit says:

  ตอบคุณ amporn
  -เป็นอาการของรูขุมขนอักเสบ
  -ควรรักษาความสะอาด และหายารักษาให้หาย
  แต่ถ้ารักษาไม่หาย รู้สึกผิดปกติ ให้ติดต่อมาหาหมออีกครั้งครับ

 291. ชาย says:

  ขอปรึกษาครับ ผมคันบริเวณเปลือกด้านในใช้ยาทาเคยหายไปแต่สักพักก็กลับมาอีก ลักษณะเป็นผื่นแดงๆเป็นๆหายๆมาเป็นปีแล้วตอนนี้มาอีกใช้ยาอะไรดีหรือควรทำยังไงดีครับ ขอบคุณครับ

 292. navapol says:

  เรียนคุณหมอที่เคารพครับ
  ผมมีปัญหาครับคือว่าผมเป็นเม็ดเล็กๆที่อวัยวะเพศเหมือนไข่ปลาครับ ตอนแรกก็เป็นไม่เยอะตอนนี้รู้สึกมันจะมากขึ้นครับกลุ้มมากครับ ถ้าจะรักกษาควรไปรักษาที่ไหนครับบอกด้วยครับหรือถ้ามียารักษารบกวนบอกชื่อยาด้วยคครับ ผมกลุ้มมากครับหวังว่าคุณหมอคงช่วยตอบผมนะครับ ขอบคุณครับ

 293. manit says:

  ตอบคุณ ชาย
  -ควรใช้ยารักษา ตามเว็บเพจนี้
  -รับประทานยา+ร่วมกับครีมทาเอ็นโทนิก
  -ต้องการสอบถามเพิ่ม ติดต่อทางโทร หรือไลน์ได้ครับ

 294. manit says:

  ตอบคุณ navapol
  -โรคเชื้อรา ไช่ปลา
  -แนะนำดูตัวยาในเวฐเพจนี้ครับ
  ถ้าสนใจรักษาโปรดติดต่อมาทางไลน์ หรือ โทร ก่อน

 295. เต๊นท์ says:

  หมอครับ ผมมีเม็ดเล็กๆขึ้นตรงขอบๆส่วนหัวอวัยวะเพศน่ะครับ เวลาโดนนิดนึงจะเจ็บมากๆเลยครับ มันคืออะไรหรอครับ แล้วจะรักษายังไงหรอครับหมอ

 296. manit says:

  ตอบคุณ เต๊นท์
  -น่าจะเป็นเพราะผิวหนังจากเชื้อรา
  แนะนำใช้ยาทาต้านเชื้อราตามร้านขายยา ถ้าไม่หายให้ติดต่อเข้ามารักษาที่นี่ได้ครับ

 297. แดง says:

  ยา ของ คุณหมอนิต เยี่ยมจริงๆๆครับ ใช้ได้เห็นผลจริงๆๆๆ ผมใช้มาแล้ว ใครเป็น หูด กิน ยา และ ทายา ตาม คุณหมอ แนะนำอย่าง สม่ำเสมอ รับรองหายครับ ผมใช้ มา 1 เดือน อาการของ หูด ยุบตัวลงอย่างไม่หน้าเชื่อ ผิวหนังส่วนที่เป็นหูด กลับมา ปกติเลย เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆๆ ยา คุณหมอ นิต เยี่ยมมากๆๆครับ เชื่อผม ของเขาดีจริงๆๆ

 298. boy says:

  ผมสอบถามนิดนึงครับ ผมมีตุ่มเม็ดเหมือนผื่นที่อวัยวะเพศชายครับ ไม่คันไม่เจ็บ ไม่แสบ ผมเลยซื้อelomet มาทาก็ดีขึ้นเม็ดผื่นแล้วหายไปสักพักไม่ถึงอาทิตย์มันก้ขึ้นมาอีกครับ ผมก็ทา elomet ครีมมันก็ดีขึ้นจนหายไป จะทำยังไงให้หายขาดได้ไหมครับ ผมว่ามันเกิดจากอาการแพ้ใช่ไหมครับ เป็นมาสี่ห้าเดือนแล้วครับ

 299. manit says:

  ตอบคุณ boy
  เป็นอาการของโรคผิวหนังบาง แพ้เชื้อรา
  แนะนำให้ยาตามสูตร ในข้อมูลเว็บไซต์ครับใช้อย่างต่อเนื่อง
  ระวังอย่าให้อับชื้น จะให้โรคที่เป็นปัญหาหมดไปครับ

 300. mod says:

  มีอาการคันที่อวัยวะเพศ และมีน้ำสีขาวขุนออกที่ชองคลอด

 301. manit says:

  ตอบคุณ mod
  อาการอักเสบที่ช่องคลอดครับ
  แนะนำเน้นทำความทสะอาดให้ละเอียดอ่อน
  แล้วติดต่อมาเพื่อใช้ยารักษาต่อไปครับ

 302. กัน says:

  ผมมีอาการชาๆร้อนๆที่ปลายอวัยยวะเพศส่วนหัวด้านล่างปัสวะไม่แสบไม่เจ็บเป็นมา 2 วันแล้วครับ

 303. eak says:

  เรียน คุณหมอมานิตย์
  ผมมีเรื่องจะสอบถามคุณหมอว่า ที่ตรงด้านในหนังหุ้มอวัยวะเพศของผมมีตุ่มแแดง ๆ เหมือนมีน้ำใส ๆ และมีอาการบวม เวลาโดนน้ำก็จะแสบๆ แต่ไม่มีอาการคัน ผมอยากทราบว่ามันเป็นอะไร และจะต้องรักษาอย่างไร และถ้ามีเพศสัมพันธ์มันจะมีผลกับแฟนมั้ยครับ
  ขอบคุณครับ

 304. SO-27 says:

  มีเรื่องปรึกษาค่ะ….เมื่ิอต้นเดือดิฉันเป็นประจำเดือน แล้วมีพสพ.วันทีา 3 ค่ะ เเล้้วของฝ่ายชายหลุดจากช่องคลอดมาเสียดขแงดิฉันจนเกิดเป็นเเผล ปกติ เป็นคนมีตกขาวต้องใส่เเผ่นอนามัยตลอดๆหลังีจากเกิด แผล ดิฉันยังใส่ผ้าอนามัยอยู่คเพราะประเดือนยังไม่หมด มีอาการเเสบมาก และมีตกขาวสีออกเหลืองขุ่น เยอะจนเลอะชั้นใน ปวดใคนขาคลำดูมีก้อนกลมปวดๆ ต่อมาเกิดตุ่มๆ ข้างๆแผลสักพักตุ่มขึ้นที่ปากช่องคลอด และใกล้ๆติ่ง ตอนนี้ตุ่มเเตก มีอะไรไม่ทราบเป็นก้อนเจ็บที่ผิวกั้นช่องคลอดกับรูทวาร ไปหาหมอตรวจฉี่บอกติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เเต่ดิฉันกังวลเรื่องแผลมากค่ะมันไม่หายสักทีตอนฉี่ก็เเสบค่ะว่าทำร วันรุ่งขึ้นดิฉันปวดหัวมาก ไปหาหมออีกหมอบอกเป็นไมเกรน เรียนป

 305. manit says:

  ตอบคุณ กัน
  เฝ้าดูอาการสัก 3-4 วัน ครับ และแจ้งอาการใหม่อีกครั้ง

 306. manit says:

  ตอบคุณ eak
  -เป็นโรคเริม สามารถติดต่อได้ทางมี พสพ.
  การรักษา ใช้ยาตามเว็บเพจนี้ครับ รับประทานยา และ ทายา

 307. manit says:

  ตอบคุณ SO-27
  รักษาให้หายได้ครับ งดการมีพสพ งดหน่อไม้ ของดอง เหล้า เบียร์
  ติดต่อการใช้ยาที่หมอได้เลยครับ

 308. รามัน says:

  ของผมเป็นตรงไข่นะครับ
  มี 3-4เม็ด มันแข็งๆ กดแล้วเจ็บ
  ไม่กดก็ไม่เจ็บนะครับ

 309. NoName says:

  คุณหมอครับ ตรงหัวใต้หยัก ข้างในหยัก มันมีตุ่มเม็ดเล็กๆขึ้นเต็มเลยครับ มันมีอะไรผิดปกติมั้ยครับ ตอนแรกผมไม่ได้เป็นนะครับ ผมเพิ่งเป็นไม่นานนี่เองครับ ผมไม่ได้ขริบด้วย จะเป็นโรคอะไรรึป่าวครับ แล้วแฟนผมจะมีโรคอะไรเกิดขึ้นมั้ย

 310. NongName says:

  คุณหมอคะ ดิฉันเคยเป็นโรคติดเชื่อทางเดินปัสสาวะ ตอนนี้รักษาหายแล้ว ดิฉันกลัวมีโรคอะไรแทรกซ้อนเข้ามาอีก เพราะแฟนดิฉันไม่ได้ขริบอวัยวะเพศ กลัวมากเลยค่ะ มันเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรมั่งคะ แต่แฟนดิฉันรักษาความสะอาดอยู่ค่ะ ดิฉันบอกให้เขาล้างน้องชายเขาทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำอ่าค่ะ

 311. KAK says:

  คุณหมอครับ ตรงหัวใต้หยัก ข้างในหยัก มันมีตุ่มเม็ดเล็กๆขึ้นเต็มเลยครับ มันมีอะไรผิดปกติมั้ยครับ ตอนแรกผมไม่ได้เป็นนะครับ ผมเพิ่งเป็นไม่นานนี่เองครับ ผมไม่ได้ขริบด้วย จะเป็นโรคอะไรรึป่าวครับ แล้วแฟนผมจะมีโรคอะไรเกิดขึ้นมั้ ย เพราะเขาเคยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะมาก่อน ตอนนี้รักษาหายแล้ว แต่กลัวมีโรคแทรกซ้อนอะไรขึ้นมา (ผมไม่ได้ขริบ) แต่ผมทำรักษาความสะอาดนะ ล้างทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำ เพราะแฟนผมบอกให้ทำ ผมกับแฟนผมเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรบ้างมั้ยครับ

 312. manit says:

  ตอบคุณ รามัน
  -รูขุมขนอักเสบ ครับ

 313. manit says:

  ตอบคุณ NoName
  -อาการของคุณ คือ น่าจะติดเชื้อรา และมีการอักเสบเป็นตุ่มเล็กๆขึ้นจำนวนมาก
  -ส่วนแฟนคุณ ถ้ามีเชื้อเข้าไป จะมีอาการตกขาว หรืออาจคันบริเวณปากช่องคลอดด้วย

 314. manit says:

  ตอบคุณ NongName
  -แฟนของคุณ ควรไปขริบ เพราะง่ายต่อการทำความสะอาด เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค เช่นเชื้อรา และ แบคทรีเรีย
  -การทำความสะอาดก่อน หลัง มี พสพ ถูกต้องแล้วครับ

 315. manit says:

  ตอบคุณ KAK
  -อาการที่เป็นตุ่มเล็กๆที่อวัยวะเพศ เพราะแพ้เชื้อรา
  -ควรไปขริบ เพราะง่ายต่อการทำความสะอาด เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค เช่นเชื้อรา และ แบคทรีเรีย
  -การทำความสะอาดก่อน หลัง มี พสพ
  -ถ้าแฟนคุณมีอาการตกขาว หรือคันที่ช่องคลอด ต้องหยุด มีพสพ ควรรักษาให้หายดี ก่อน

 316. บี says:

  คือดิฉันเปนตกขาวมากค่ะแล้วก้มีก้อนอยู่ในแคมเล็กน่ะค่ะมันคืออะไรคะ

 317. manit says:

  ตอบคุณ บี
  อาการตกขาว หมายถึงสุขภาพในมดลูกไม่ดี ส่วนที่มีก้อนที่แคมเล็กมีการอักเสบ
  แนะนำรักษาให้หายขาดดีที่สุดครับ

 318. พู่ says:

  คือว่ามีอาการคันที่อวัยวะเพศด้านนอกอ่ะคะ ไม่ทราบว่าเป็นอะไร อยู่ดีๆก้เป็นสามารถรักษาให้หายได้มั้ยคะ

 319. manit says:

  ตอบคุณ พู่
  รักษาได้ให้หายได้

 320. mugi says:

  หมอ ครับคือว่าผมมี .. กับแฟน แล้วมันเกิดเป็นเแผล จุดเดียวเล็กแต่มันมีน้ำเหลืองไหลออกมาบริเวณหนังอาวัยวะเพศ โดนน้ำแสบ แต่ไม่มีอาการคัน

 321. manit says:

  ตอบคุณ mugi
  เบื้องต้น รักษาความสะอาด ซื้อยาที่ร้านขายยา
  ถ้าไม่หายติดต่อเข้ามาใหม่ครับ

 322. วรศักดิ์ says:

  ผมมีผื่นขึ้นบริเวณอวัยะเพศ มีคันและแสบบ้างเป็นบางครั้ง เป็นเพราะอะไรครับ

 323. manit says:

  ตอบคุณ วรศักดิ์
  -แพ้เชื้อรา

 324. ผึ้ง says:

  กลุ้มมากเลยค่ะ ไม่รู้ว่าตนเองเป็นอะไร เปิดหาข้อมูลในเว็บก็ไม่ค่อยแน่ใจ ที่เป็นอยู่คือมันมีติ่งเล็กๆ ถึงขั้นเล็กมากอยู่ที่อวัยวะเพศตรงบริเวณแคมเล็กค่ะ ถ้าดูผิวเผินจะไม่เห็น ไม่มีอาการใดๆไม่แสบ ไม่เจ็บ ไม่คัน เมื่อก่อนไม่เคยเห็นเพิ่งมาสังเกตเห็นได้ปีกว่าเองค่ะ กลัวว่าจะเป็นที่เค้าเรียกว่า”หงอนไก่”อ่ะคะ แต่มันไม่มีทีท่าว่าจะใหญ่ขึ้นนะคะ พอมียาหรือทางรักษามั้ยคะ หรือว่าไม่มีความผิดปกติใดๆ

 325. น้ำ says:

  หนูมีอาการคันที่อวัยวะเพศ ตรงแคมใหญ่ ด้านใน และด้านในก้อจามีผื่นเล็กๆๆ ใสๆๆ เหมือนติ่งเล็กๆๆ เหมือนเนื้อลิ้นของคนเรา แล้วก็ตกขาวออกสีเหลือง ขุ่นๆๆ มีกลิ่นด้วย และเวลาที่เราคันแล้วเราก็เกา มันจะแสบๆๆ หนูอยากทราบว่าหนูเป็นอารัย??? เพราะเกิดมาก็ไม่เคยเปนมาก่อน

 326. บิว says:

  คุณหมอคะพอดีหนูเป็นแผลแล้วมีหนองด้วยเจ็บ แสบมากเลย ตรงยริเวณแคมนอกอวัยวะเพศนะคะ หนูเป็นไรคะ

 327. เต้ย says:

  คุณหมอครับ ที่อัณฑะของผมมีตัวอะไรไม่รู้ ตัวเล็กๆอยู่ตามขน.. และคันด้วยครับ อีกเรื่องนึงคือผมเป็นเชื้อราที่ขาหนับ ตอนนี้ลามไปถึงแก้มก้นแล้วครับ พอจะมีวิธีรักษาบ้างไหมครับ

 328. manit says:

  ตอบคุณ ผึ้ง
  -ต้องการรักษาติดต่อเข้ามาได้เลยครับ
  โทร หรือ ไลน์

 329. manit says:

  ตอบคุณ น้ำ
  -เป็นอาการผื่นเชื้อรา
  สนใจการรักษาติดต่อเข้ามาได้ครับ

 330. manit says:

  ตอบคุณ บิว
  ช่องคลอดอักเสบเป็นหนอง เนื่องจากติดเชื้อแบคทรีเรีย ควรรีบรักษา
  สนใจรักษาติดต่อเข้ามาได้ครับ

 331. manit says:

  ตอบคุณ เต้ย
  -น่าจะเป็นโลน หรือไร เล็กๆ ลองหายาตามร้านขายยาทาไปก่อน ถ้าไม่หายติดต่อเข้ามาใหม่ครับ

 332. หมอคะหนูมีตุ่มขึ้นที่ข้างแคมเป็นตุ่มเม็ดเล็กๆมีอาการเจ็บนิดๆจะมีวิธีแก้ใหมคะมันคือปโรกอะไรจะเป็นอันตรายใหมหมอ

 333. manit says:

  ตอบคุณ แอนนี้
  -น่าจะติดเชื้อแบคทรีเรียทำให้เป็นตุ่มอักเสบ

 334. ผึ้ง says:

  ขอเบอร์ติดต่อด้วยค่ะ จะสอบถามวิธีในการรักษาค่ะ

 335. manit says:

  ตอบคุณ ผึ้ง
  โทร 0813879721
  0823877288

 336. กังวาล says:

  เป็นตุ่มเม็ดเล็กๆสีขาวเข้มอยู่กันเป็นกลุ่ม มี2กลุ่ม เอามือไปลูบมีคราบขาวลอกออกมา เหม็น ตอนเยี่ยวจะรู้สึกแสบเล็กน้อย เป็นที่หนังหุ้มอวัยเพศด้านในตรงปลาย เป็นมาได้ 3 วันแล้ว เคยมีเพศสัมพัน 2 ครั้งใส่ถุงยางเสมอ แต่ไม่มีเพศสัมพันมา 3 อาทิตแล้ว มีอาการเจ็บคอ ไอมีเสมหะ เป็นอาการของโรคอะไรหรอคับ

 337. manit says:

  ตอบคุณกังวาล
  -ติดเชื้อราที่หนังหุ้มอวัยวะเพศ
  -อาการเจ็บคอ ไอมีเสมหะ ติดเชื้อหวัด

 338. man says:

  ผมอายุ 20 ปี เป็นแผลฉีกขาดบริเวณหนังหุ้มปลาย หลังจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก คืนแรกจึงล้างทำความสะอาดธรรมดา ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติม พอวันที่ 2 แผลเริ่มแห้ง แต่หนังหุ้มปลายมีอาการบวม เหมือนมีน้ำอยู้ข้างใน บริเวณแผลเป็นสีขาวและเริ่มมีกลิ่นเหม็น ผมควรทำอย่างไร รบกวนช่วยติดต่อผมมาทางอีเมล์ด้วยน่ะครับ ผมเป็นกังวลมาก ขอบคุณครับ

 339. manit says:

  ตอบคุณ man
  -หนังหุ้มส่วนปลายของอวัยวะเพศติดเชื้อราแล้ว
  -รบกวนให้ติดต่อมาทางอีเมลครับ

 340. บอ says:

  มีตุ่มเล็กๆขาวๆ ที่ตงอวัยวะเพศชาย เป็นมาต้องแต่เด็กแล้วคับแล้วมันดูเหมือนจะมีเพิ่มขึ้น พอจะตอบได้ไม้คับว่าเป็นอะ และมีวิธีรักษายังไงบ้าง

 341. manit says:

  ตอบคุณ บอ
  -รับประทานยา และ ทายา ตามเวบเพจนี้ครับ
  สนใจรักษาติดต่อเข้ามาครับ โทร หรือ ไลน์

 342. แขก says:

  ผิวหนังตรงหัวเหน่าแข็ง และอวัยวะเพศหดและคดงอ เกิดจากสาเหตุุอะไร และเป็นอันตรายไหมครับ ต้องการทราบที่อยู่ของคุณหมอด้วยครับ เพื่อไปปรึกษา ….ขอบคุณครับ

 343. แขก says:

  หนูตัดมดลูกแล้ว ประมาณ 5 ปี แต่รังไข่ไม่ได้ตัด ของหมักดองก็ไม่ได้ทาน แต่อวัยวะเพศมีกลิ่น ซึ่งตกขาวก็ไม่ค่อยมี นาน ๆ จะมีซักครั้ง ไม่ทราบว่า เกิดจากสาเหตุอะไร และจะรักษาอย่างไรคะ และหนูเป็นคอพอกด้วย ตอนนี้เห็นก้อนที่คอชัดมาก มีโอกาสที่จะยุบไหมคะ

 344. manit says:

  ตอบคุณ แขก
  -ข้อมูลที่เล่ามาน้อยเกินไป โปรดติดต่อมาที่เบอร์โทร ที่ระบุบนส่วนบนของเวบไซต์ครับ

 345. manit says:

  ตอบคุณ แขก จากประวัตืที่โพสมาก่อนหน้านี้ รวมกับอาการที่เล่ามานี้ แสดงถึง ระบบร่างกายคุรมีปัญหาหลายอย่าง
  ไม่เหมาะสมที่จะแสดงความคิดเห็นว่าเป็นอะไร รักษาอย่างไง เพราะค่อยข้างละเอียดอ่อนมาก
  โปรดติดต่อคุยทางโทรศัพท์ก่อนจะดีกว่าครับ

 346. สุวิมลรัตน์ says:

  คุณหมอค่ะคือหนูคันบริเวณแคมในและมีแผล คล้ายๆเนื้อแตกออกเป้นติ่งเล็กๆ เป้นทั้งสองข้างในแคมใกล้บริเวณปากช่องคลอด มีอาการคันทั้งบริเวณที่เป็นแผลและตรงปากหมดลูก และมีกลิ่นเหม็นเน่า เวลาเป็นเม้นเมื่อเม้นหมดในบางครั้งก็รู้สึกคัน บางครั้งมีติ่งเล็กงอกออกมาใกล้ๆรูทถาร มีอาการคันที่ติ่ง แล้วก้อหายไป อีกทั้งเป็นริดสีดวงด้วย เมื่อเป็นครั้งแรกๆ จะรู้สึกเจ็บและคันมีอาการบวม ตรงอัวยวะเพศ หนูเป็นมานาน 4 ปีกว่าๆ เคคยซื้อยามาทาบนิเวณที่เป็นแผล และซื้อยาเหน็บหายไปช่วงหนึ่ง พอมี พสพ กับแฟนก็กลับมาเป็นอีก จนเรื่อยมาถึงทุกวันนี้ โรคนี้เกี่ยวข้องกับอาการปวดท้องด้วยไหมค่ะ อีกทั้งหนูมีอาการปวดหัวอยู่บ่อยๆ บางทีปวดจนร้องไห้ทนไม่ไหวทำกิจวัตรอะไรไม่ได้เลย คุณช่วยบอกหน่อยค่ะ หนูติดเชื้ออะไรค่ะ และมียารักษาไหมค่ะ

 347. Thanat says:

  สวัสดีครับคุณหมอ คือเมื่อ3-4ปีที่แล้ว ผมเคยไปเที่ยวผู้หญิง(ใช้ถุงยางป้องกันนะครับ) แล้วกลับมารู้สึกคันที่องคชาต ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะแพ้ถุงยางหรือป่าว แล้วคันมาสัก2-3วันมันก็หายไปเอง หลังจากนั้น ก็มีอาการที่ส่วนหัวองคชาต เหมือนผิวมันลอก มันจะเป็นแบบบางๆใช้นิ้วถูๆมันก็ลอก เป็นอยู่ไม่กี่วัน แล้วมันก็หายไปเอง แต่ก็ไม่มีอาการอื่นๆนะครับ และเมื่อประมาณ2ปีก่อน สังเกตุว่ามันจะมีเม็ดแข็งๆยาว(ลักษณะเหมือนเป็นเส้นเลือดแต่ผมไม่แน่ใจนะ) ยาวประมาณ1ซม. อยู่ใต้ผิวหนังห่างจากส่วนหัวอวัยวะเพศลงมาทางซ้ายประมาณ1ซม.เหมือนกัน กดไม่เจ็บไม่มีแผล หลังจากนั้นไม่กี่วันมันก็ยุบหายไป แต่ก็ยังคงเห็นลางๆอยู่บ้าง ผมก็คิดว่ามันเป็นเส้นเลือด แล้วพอมาเมื่อวานผมมีอะไรกับแฟนเสร็จ ตอนอาบน้ำผมสังเกตุเห็นมีเหมือนแผลทะลอกบางๆใกล้ๆกับบริเวณที่เคยมีเม็ดแข็งๆนั้น บวมนิดๆและเสียบเล็กน้อย แต่เช้าอีกวัน เม็ดแข็งๆยาวประมาณ1ซม.มันก็นูนขึ้นมาอีกครับ เห็นได้ชัดเจน แต่มันไม่เจ็บนะครับ แผลทะลอกก็หายไปแล้วเหลือแต่รอยแดงเท่านั้น ผมกังวลมากๆเลยครับ

 348. manit says:

  ตอบคุณ สุวิมลรัตน์
  -ลักษณะอาการเสี่ยงต่อโรคเนื้องอกในมดลูก
  -สุขภาพช่องคลอดและมดลูกไม่ดี มีเชื้อโรคอยู่มาก จึงมีอาการต่างๆที่เล่ามา
  แนะนำรีบติดต่อมารักษาได้เลยครับ

 349. manit says:

  ตอบคุณ Thanat
  -ผิวหนังติดเชื้อรา ผิวหนังอักเสบ และลอกตัวออก ฉีกขาดได้ง่าย
  หยุดมี พสพ รักษาให้หายก่อน

 350. วสัน says:

  ผมขอโทรติดต่อคุณหมอเลยได้ไหมคับ คือผมมีอาการแบบ ที่อวัยว่ะเพศชายมีตุ่มขาวๆที่หนังหุ้มตรงปลายอวัยว่ะเพศชายจับกลุ่มกันเม็ดเล็กๆเหมือนสิวเป็น3อาทิตย์แล้วยังไม่หาย ไม่ยุบ แต่ก็ไม่เพิ่มขึ้น ไม่รู่ว่าเป็นอาการอะไรคับ (เคยมีเพศสัมพันใส่ถุงยางอนามัย เมื่อ เกือบ2เดือน) ขอเบอร์ติดต่อทีนะคับ

 351. manit says:

  ตอบคุณวสิน
  0813879721
  0823877288

 352. sasina says:

  คุณหมอครับตอนนี้ผมเครียดมากเลยครับคือผมมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวเเล้วถึง4คน แต่ไม่เคยใส่ถุงยางเลย มาปีสองปีนี้เกิดอาการผิดปกติกับอวัยวะเพศของผมคือมีตุ่มคล้ายๆหูดบริเวณกลางลำองคชาติแรกๆผมก็ไม่เอะใจอะไรครับมาระยะหลังนี้มันใหญ่ขึ้นมากๆครับ และผมก็ยังมีอาการคันตามตัว เช่น ต้นขาอ่อน ขาหนีบ มือและตามส่วนต่างๆของร่างกายหลังจากมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง และก็มีอาการของโรคสังคัง2-3ครั้งของการมีเพศสัมพันธ์ระยะหลังนี้ คุณหมอครับช่วยตอบทีครับว่าผมจะเป็นเอดส์ไหม หรือว่าผมเป็นโรคอะไรแล้วมีวิธีการรักษาอย่างไรครับ คือตอนนี้ผมไปหาข้อมูลในกูเกิ้ลมาแล้วอาการของผมคล้ายเอดส์ครับผมรู้สึกอยากจะร้องไห้และสงสารพ่อแม่มากๆเลยครับคุณหมอช่วยตอบผมทีนะครับ

 353. sky says:

  สวัสดีคับ ผมมีข้อสงสัยจะถาม พอดีผมเป็นเริมอยู่ แล้วที่อ่านข้อมูลมาเริมเนี่ยมันรักษาไม่หายขาด (เชื้อฝังตัว) แล้วยาของคุณหมอรักษาหายขาดมั้ยคับ หรือแค่บรรเทาอาการคับ

 354. สโรชา says:

  สวัสดีคร่ะ คือ ดิฉันมีตุ่มขึ้นที่ข้างแคมเล็กและแคมใหญ่ เป็นแผล ลามจนเต็ม และเป็นเม็ดขึ้นจุกกันที่ช่องคลอด นอกจากนี้มีแผลคล้ายถลอกที่ฝีเย็บ มีอาการเจ็บ ตอนปัสสาวะจะแสบมาก นอกจากนี้มีอาการเหนื่อ อ่อนเพลียมาก อาเจียน เวียนหัว มีวิธีแก้ใหมคะมันคือเป็นโรคอะไรจะเป็นอันตรายใหมหมอ และรักษาหายป่าวคร่ะ

 355. manit says:

  ตอบคุณ sasina
  -อยากทราบว่าเป็นเอดส์หรือไม่ แนะนำไปตรวจเลือดครับ
  -ส่วนการรักษาอาการ และงด พสพ ติดต่อมาปรึกษาเพื่อรักษาได้เลยครับ

 356. manit says:

  ตอบคุณ sky
  -คุณอยากหายขาด คุณต้องทานยาต่อเนื่อง 5-7 เดือน และปฏิบัติตามคำแนะนำ คุณทำได้ไหม
  ติดต่อเข้ามาครับ

 357. manit says:

  ตอบคุณ สโรชา
  -อาการอักเสบ ขยายวงกว้าง มีอันตรายในอนาคตแน่นอน
  แนะนำรีบรักาษา

 358. mona says:

  คุณหมอคะ คือดิฉันเกิดการอักเสบของต่อมบาร์โธลินตรงข้างแคมของอวัยวะเพศค่ะ เคยไปพบแพทย์มาแล้วครั้งหนึ่ง เขาจ่ายยาลดบวม และยาปฏิชีวนะให้ หลังจากดิฉันทานยาจนครบ คุณหมอทางนั้นก็นัดตรวจอีกครั้งก็พบว่าการบวมและอักเสบของต่อมก็ยุบลงจากที่เป็นก้อนเต็บๆ นั่งลำบาก ปัสสาวะแสบขัด อาการทั้งหมดนี้ก็หายไป พอผ่านมาได้ สัก 2 อาทิตย์ ดิฉันก็มีอาการปวดตรงบริเวณแคมด้านขวาอีกแล้วค่ะ แต่ครั้งนี้ไม่มีไข้ ปัสสาวะปกติ ไม่แสบขัด มีแค่อาการปวดเล็กน้อย นั่งได้ เดินสะดวก คือดิฉันอยากทราบว่า ต่อมนี้เกิดอาการอักเสบขึ้นมาได้อย่างไรคะ แล้วเป็นอันตรายไหม มีวิธีรักษาให้หายขาดไหมคะ

 359. สโรชา says:

  คือไปหาหมอแล้วค่่ะ หมอ ให้ยามาทาน และให้ยาฆ่าเชื้อมาทำความสะอาดแผลด้วยค่ะทานยามาได้สามวันแล้ว อาการยังไม่ทุเลาเลยค่ะ มีแต่เพิ่มขึ้น และมีน้ำสีเขียวอ่อนๆไหลออกมาอีกเยอะด้วยค่ะ เวลาปัสสวะก้แสบมาก หมอมีวิธีรักษาป่าวค่ะ

 360. manit says:

  ตอบคุณ mona
  -มีอาการอักเสบ หมายถึง อาการกำเริบ เนื่องจากที่รักษาครั้งแล้วยังไม่หาย และมีอาการมดลูกอักเสบด้วย
  ต้องการรักษาให้หาย ติดต่อเข้ามาครับ ทางไลน์ หรือโทรมา

 361. manit says:

  ตอบคุณ สโรชา
  -รักาได้ครับ ติดต่อเข้ามาปรึกษาก่อนได้ โทร หรือ ไลน์

 362. mona says:

  คุณหมอคะ อาการของดิฉันมีอันตรายมากไหมคะ แล้วเกี่ยวเนื่องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใดชนิดหนึ่งไหมคะ

 363. Thanat says:

  November 24, 2013 at 5:29 am
  ***ผิวหนังติดเชื้อรา ผิวหนังอักเสบ และลอกตัวออก ฉีกขาดได้ง่าย
  หยุดมี พสพ รักษาให้หายก่อน***

  รบกวนคุณหมออีกครั้งนะครับ วิธีการรักษา ผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

 364. manit says:

  ตอบคุณ mona
  -อาการของคุณ mona ปล่อยไว้โดยไม่รักษ๋าจะมีผลร้ายต่อสุขภาพ
  -เชื้อแบคทรีเรีย สามารถเข้าสู่ระบบน้ำเหลืองได้ง่าย

 365. manit says:

  ตอบคุณ Thanat
  ติดต่อมาทางไลน์ หรือโทรมา

 366. สโรชา says:

  หมอมี เฟลบุคป่าวค่ะ

 367. แอน says:

  เป็นแผลที่อวัยวะเพศที่แคมเล็ก และแคมใหญ่ ที่ฝีเย็บด้วยค่ะ มีโอกาสหายป่าวค่ะ เวลาปัสสาวะ แสบมากเลยค่ะ เป็นอันตรายป่าวค่ะ คุณหมอช่วยบอกวิธีรักษาหน่อยคร่ะ ไปหาหมอแต่ไม่ดีขึ้นเลยค่ะ

 368. manit says:

  ตอบคุณ สโรชา
  -ไม่ใช้เฟสบุ๊คครับ

 369. manit says:

  ตอบคุน ฉฮฯ
  -สามารถรักษาให้หายได้ครับ โรคนี้มีอันตรายอย่างมากในอนาคต
  -แนะนำยาที่เวบเพจนี้ครับ

 370. Nook says:

  สวัสดีค่ะคุนหมด คือหนูอายุ19ปี อาการคือหนูมีตุ่มแข้ง เวลาจับหรือกดจะเจ็บค่ะ แล้วตอนนี้อาการ มันเริ่มมาเปนตุ่มหัวใสในแคมเล็ก ในแคมเล็กแล้วค่ะแล้วมีตกขาวด้วยค่ะหนู ไม่รุ้ไปโรค อะไรขอบคุนน่ะค่ะหมอ

 371. manit says:

  ตอบคุณ Nook
  -น่าจะเป็นผลมาจาก โรคงูสวัดนะครับ

 372. jan says:

  คุณหมอคะหนูมีเรื่องจะปรึกษาคุณหมอคะ
  คือหลังจากมี พสพ กับแฟน หนูรู้สึกเจ็บก้อนึกว่าเป็นธรรมดาแต่หลัง4-5วันยังไม่หาย รู้สึกแสบ และเจ็บทุกครั้งที่โดนน้ำ เมื่อคื่นก้อเลยดูเห็นเป็นแผลเหมือนฉีกขาดแต่ข้างๆกันก้อจะมีแผลเหมือนร้อนในอะคะ กลมๆแล้วตรงกลางเป็นสีขาว ไม่ทราบว่าเป็นจากสาเหตุอะไร เป็นโรคอะไร ต้องรักษายังไงบ้าง ขอคำแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะ เครียดมากเลย

 373. manit says:

  ตอบคุณ jan
  น่าจะมาจากสาเหตุ จากแผลเริมครับ
  การรักษา
  -รับประทานยาแคปซูลตามข้อมูลเวบเพจนี้ และ ทาครีมเอ็นโทนิก ต้องรักษาต่อเนื่องครับ
  สนใจติดต่อมาทางโทร หรือไลน์ครับ

 374. เจม says:

  ผมเป็นเหมือนตุ่มที่คอขนาด 0.5 ซม. อยู่ตรงกลางแถวข้างคอข้างเส้นเลือดดำ เป็น 2 ข้างตำแหนน่งเดียวกันขนาดเท่ากัน คำเบาๆไม่เจอต้องกดเน้นๆถึงเจอ เป็นแบบแข็งๆติดอยู่กับกล้ามเนื้อ(ลักษณะเหมือนก้อนเนื้อ)กดไม่เจ็บ ผมคำมา หลายวันไม่มี เพิ่งเจอวันนี้คับ เป็นโรคอะไรหรือปล่าวคับ เป็นต่อมน้ำเหลืองหรือไม่ หรือปกติ(มีใข้ ไอ เจ็บคอ) มี พสพ 2 เดือนก่อน ใส่ถุงยาง

 375. manit says:

  ตอยคุณ เจม
  -เป็นผลมาจากต่อมน้ำเหลืองอักเสบ มีไข้ เจ็บคอ ระบบภูมิต้านไม่ดีครับ
  แนะนำรีบรักษา ติดต่อมาครับ

 376. เจม says:

  ผมจะเป็นโรคเอด ไหมคับอาการแบบนี้กังวลคับ และควรรักษาในเบื้องต้นอย่างไร

 377. manit says:

  ตอบคุณ เจม
  โทรมาคุยครับ

 378. พิม says:

  อวัยวะเพศแทบจะไม่มีน้ำหล่อลื่น ต้องไปปรึกษาคุณหมอมั๊ยคะ หรือทำอย่างไรให้เป็นปกติได้คะ รบกวนหน่อยนะค๊าง

 379. manit says:

  ตอบคุณ พิม
  -ใช้ยาบำรุงสตรีในเวบไซต์นี้
  และดื่มนมเป็นประจำ

 380. poohpay says:

  เดิมทีหนูมีอาการคันที่อวัยวะเพศไปจนถึงก้นนอนเกาอยู่2วันพร้อมกับทายาคานาโซลบีก็ทุเลาลงหลังจากนั้นมีอาการบวมที่แคบใหญ่ทั้งสองข้างก็นอนดูอาการคืนหนึ่งเช้าขึ้นมาก็หายแต่กลับมีอาการแสบๆที่รูทวารจึงคลำดูเป็นตุ่มขนาดใหญ่จากอาการคุณหมอพอจะทราบไหมคะว่าหนูเป็นโรคอะไร เพิ่มเติมคะหนูเพิ่งผ่าคลอดได้1เดือน11วันและตรวจแผลผ่าตัดพร้อมตัดก้อนเนื้อตรวจมะเร็งปากมดลูกได้1วัน

 381. สา says:

  คุณหมอคะ หนูเป็นแผลที่น้องสาวค่ะแคมซ้าย ตอนแรกรุ้สึกคันๆก่อนที่จะเป็นแผลค่ะ เหมือนแผลร้อนใน เป็นมาเกือบสัปดาห์แล้วค่ะ แผลไม่หายสักทีแค่คันค่ะไม่เจบ ต่อมาก็รุ้สึกเจบปวดเวลากด บริเวณขาหนีบซ้ายช่วงขาหนีบค่ะ คลำเจอเป็นก้อนๆเหมือนลูกหนูค่ะ หนูเป็นอะไรคะ จะรักษาหายไหม ร้ายแรงมากไหมคะ….□

 382. manit says:

  ตอบคุณ poohpay
  -รอผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกก่อนครับ
  ถ้ายังมีการอะไรบ้างให้เขียนโพสใหม่ครับ หรืออยากรักษาอาการอะไรก็แจ้งมาได้

 383. manit says:

  ตอบคุณ สา
  อาการเจ็บปวดเวลากด บริเวณขาหนีบซ้าย คลำเจอเป็นก้อนๆเหมือนลูกหนู อาการดังกล่าวนี้
  เป็นอาการต่อมน้ำเหลืองโต แนะนำรีบติดต่อมาเข้ามาเพื่อรักษาครับ

 384. อ้วน says:

  มีตุ้มสีแดงที่ปลายหัวเจ็บนิดๆๆ โทรปรึกษาได้ไหม่ครับ

 385. manit says:

  ตอบคุณ อ้วน
  ถ้าต้องการรักษา สามารถโทรมาได้ครับ

 386. king111 says:

  ดีครับคุณหมอผมไม่รู้จะเล่ายังไงดีครับตามเหตุการณ์ที่เกิดทีละอันดับละกันนะครับ
  1.คันอวัยวะเพศไปพบหมอ หมอบอกติดเชื้อราและช่วยตัวเองมากไป ให้ยามาทาและกิน ไม่หาย นานไปปลายมันอักเสบและปิด
  2.ผมตัดสินใจไปหาหมด หมอบอกติดเชื้อรา ต้องกริบปลายทิ้ง ผมก็กลิบ แต่ก็ยังคันครับ
  3.ผมกลัวเป็นเอดส์ไปตรวจเลือกทุกเดือนครับ ครบ 5 เดือนละแต่หมอบอกไม่มีเชื้อ HIV ครับ
  4.ผมมีอาการของผิวหนังครับคือ มีจุดหรือตุ่มขึ้นที่คอระยะห่างเท่าๆกันและมีโอกาศจะขึ้นมาเรื่อยครับ จาก 1 เป็น 2 จาก 2 เป็น 4
  5.ผมมีอาการคันผิวหนังครับ,มีเม็ดเล็กขึ้นกระจาย และคันตามตุ่มที่เคยขึ้น เมื่อคันอยากเกามากครับ พอเกาครับได้แรงสุดๆแบบหนังฉีกก็ไม่เจ็บครับ
  6.ตุ่มที่ขึ้นมาให้เกานั้น ระยะห่างของตุ่มห่างเท่าๆกันประมาน 2-3 เซนติเมตรครับ ตุ่มใครตุ่มมันครับ บางทีก็ขึ้นเป็นคู่ โดยตุ่มเก่าหายตุ่มใหม่ขึ้นครับ ส่วนใหญ่ที่หายช้าจะเป็นที่ลำคอ และขาอ่อนครับ
  7.ประมานวันที่ 5 ตุลาคม ผมไปตรวจเลือดก็ไม่เจอ HIV ครับ
  8.พอวันที่25 พศจิกายน 2556 ผมเผลอไปมีเพศสัมพันธ์กับคนไม่รู้จักโดยไม่ใส่ถุงยาง และผมติดโรคหนองใน มาครับ ผมติดมาได้ 5 วัน ไปหาหมอวันที่ 2 ธันวาคม 2556 หมอฉีดยาปฏิชีวะนะเข้าไปที่ก้นหนึ่งเข็ม พร้อมกับให้ยามาทานครับ และตรวจเลือดด้วยในวันนั้น ไม่พอ HIV หมอบอกรออีก 3 เดือนมาตรวจอีกครั้งครับ
  9.ปัญหาของผมตอนนี้คือ คันทั่วร่างกายไปหมดครับคันทุกเวลา ทรมานมากครับ และกังวนกับข้อที่ 8 จังเลยครับกลัวติดเชื้อ HIV
  10.ผมมีผ้าขาวที่ลิ้นและเป็นตาล ผมมีโอกาศติดเชื้อไหมครับ แต่ตรวจไม่เจอ พอจะรักษาอาการคันให้หายขาดไหมครับ หมอ ทรมานมากครับ

 387. manit says:

  ตอบคุณ king111
  -อาการที่เล่ามา และผลการตรวจเลือด แสดงว่าไม่ติดเชื้อ hiv
  -อาการแบบนี้ต้องรีบรักษา เพราะว่าสถาพร่างกายขาดภูมิต้านทาน และมีอาการของโรคผิวหนัง ซึ่งมีอันตรายในอนาคต
  หากคุณสนใจรักษาอาการดังกล่าว ให้รีบติดต่อมาได้ โทรมาหรือไลน์

 388. pisami says:

  สวัสดีคะ คุณอาหมอ คือตอนนี้หนูตั้งท้องอยู่คะ แต่ว่าหนูมีอาการตกขาวแต่ว่ามันเป็นสีเขียวและมีอาการคัน
  ภายในช่องคลอดด้วยคะและมีผื่นที่แครมที้งสองข้างคะ จากที่หนูสังเกตุดูว่าพอหลังจากมีอะไรกับแฟนไดประ
  มาณ 2-3หลังจากนั้นก็จะมีอาการตกขาวและหลังจากนั้นก็จะคันและเป็นตกเขียวคะ
  เป็นมานานแล้วเคยซื้อยามากินแต่หายแป้บเดียวคะแล้วก็กับมาเป็นอีกหนูอย่ากรักษาให้หาย
  ขาดคะหนูต้องทำยังไงคะ

 389. manit says:

  ตอบตุณ pisami
  ติดต่อเข้ามาเพื่อการรักษาให้หายขาด
  ตามเบอร์โทร หรือ ไลน์

 390. อัม says:

  คุณหมอคะ หนูมีอาการเป็นตุ่มเหมือนฝีตรงข้างอวัยวะเพศ ข้างนอก กดแล้วเจ็บ บวมขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้เป็นไม่มาก อยากทราบว่าเป็นอะไรคะ ต้องรักษายังไง หนูกลัวมาก หนูไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ค่ะ

 391. manit says:

  ตอบคุณ อัม
  เป็นอาการของต่อมน้ำเหลืองอักเสบ
  ติดต่อมาเพื่อรักษาได้เลยครับ

 392. อัม says:

  เบื้องต้นต้องทำอย่างไรดีคะ กินยาแก้อักเสบกับยาฆ่าเชื้อจะหายไหม หนูเป็นกังวลอายไม่อยากไปหาหมอ

 393. manit says:

  ตอบคุร อ้ม
  ต้องการรักษาให้หาย โทรติดต่อมาครับ

 394. jj says:

  เรียนคุณหมอ ฉันมีอาการตุ่มแดงเล็กหลายเม็ดมากขึ้นบริเวณข้างอวัยวะเพศ เริ่มลามถึงขาหนีบ ถึงข้างก้น ไม่เจ็บ ไม่คัน อยากทราบชื่อโรคนี้คะ อาการเพิ่งเริ่มเป็น 2-3อาทิตย์แร้ว และเคยเป็นหูดหงอนไก่แต่คิดว่าทางคลีนิคคงรักษาไม่หายและกลับมาเป็นอีก นานหลายปีแร้วและรู้สึกเนื้อบริเวณช่องคลอดและท่อปัสสาวะใหญ่ขึ้น

 395. manit says:

  ตอบคุณ jj
  -อาการที่เล่าเป็นอาการอักเสบ รุนแรง
  แนะนำติดต่อมาเพื่อรักษาด่วนครับ

 396. jj says:

  เรียนถามคุนหมออาการที่ดิฉันเล่าก่อนหน้านี้คืออาการHIVใช่ไหมคะ
  ขอบคุณสำหรับตอบคำถาม
  ด้วยความนับถือคะ

 397. KAKmak says:

  คุณหมอครับ ผมรู้สึกแสบๆ เจ็บตรงปลายอวัยวะเพศครับ แสบทั้งหัวเลย ยิ่งลอกปลายหุ้มออกก็ยิ่งแสบ แต่ไม่มีตุ่มอะไรขึ้นน้ะครับ

 398. manit says:

  ตอบคุณ jj
  -แนะนำไปตรวจเลือด จะตอบคำถามได้ดีกว่า

 399. manit says:

  ตอบคุณ KAKmak
  -เป็นอาการติดเชื้อรา

 400. KAKmak says:

  ต้องรักษายังไงคับ

 401. manit says:

  ตอบคุณ KAKmak
  ใช้ยาที่โพสไว้ในเวบเพจนี้ครับ โปรดดูข้อมูลในเวบเพจนี้ด้วย

 402. ศิ says:

  คุณหมอคะ ดิฉันมีตุ่มคันขึ้นที่บริเวณแคมใหญ่ อาการจะเป็นทุกครั้งที่มีประจำเดือน ต้องใส่ผ้าอนามัย (แต่เพิ่งเป็นได้ประมาณ 2-3 เดือนมานี้ ก่อนหน้านั้นไม่เคยเป็นเลยค่ะ) อาการจะเริ่มจากเป็นตุ่มเล็กๆ และหลังจากนั้นตุ่มจะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นคล้ายยุงกัด ขึ้นหลายเม็ด ประมาณ 5-8 เม็ด มีอาการคัน เจ็บเล็กน้อย ไม่มีตกขาวหรือกลิ่นเหม็นใดๆ ปกติค่ะ ปัสสาวะปกติ โดนน้ำไม่แสบค่ะ พอประจำเดือนหาย หยุดใส่ผ้าอนามัย ตุ่มที่ว่าก็จะค่อยๆ แห้ง เหมือนตกสะเก็ดบางๆ (คล้ายอาการงูสวัด แต่เป็นไม่มาก และไม่ได้เป็นตุ่มน้ำใสๆ เป็นหนองอะไรแบบนั้นค่ะ) แต่ยังมีอาการคันอยู่ และจะยุบหายไปในที่สุด โดยไม่ได้ทายาใดๆ เลยค่ะ แต่กว่าจะยุบก็หลังจากประจำเดือนหายเป็นอาทิตย์เลยค่ะ ไม่ทราบว่าควรจะรักษาอย่างไรดีคะ และอันตรายหรือไม่คะ

  ขอบคุณมากๆ ค่ะ _/|\_

 403. manit says:

  ตอบคุณ ศิ
  น่าจะเป็นอาการแพ้เชื้อรา ทานยา และทายา ตามข้อมูลในเวบเพจนี้ครับ

 404. หงษ์ says:

  มีตุ่มใสๆขึ้นที่ช่องคลอดอ่ะค่ะประมาณ2-3ตุ่มคันเล็กน้อย เกิดจากสาเหตุอะไรคะ ทานยาเเก้อักเสบจะหายไหมคะ

 405. manit says:

  ตอบคุณ หงส์
  -ตุ่มใสๆที่ช่องคลอด สาเหตุจากโรคไวรัสเริม
  -ทานยาแก้อักเสบไม่สามารถทำให้หายได้
  ถ้าต้องการรักษาให้หายติดต่อตรงมาที่หมอมานิตย์ ครับ

 406. sant says:

  คือว่า ผมมีเมือกขาวคุ่นออกจากอวัยวะเพศตลอดเวลาแต่ไม่มาก เวลาปัสสาวะแรกๆ แสบไปหมด แต่หลังๆไม่แสบ แต่ก็ยังมีเมือกออกเหมือนเดิม เป็นมา 3เดือน แล้วครับ เป็นตั้งแต่กินยาดักไขมัน ไลโป8 พอเป็นก็หยุดกิน ก็ยังเป็นอยู่ และยังปวดข้อต่อกระดูก ตั้งแต่คอถึงข้อเท้า มีอาการปวมตามข้อและขยับไม่ค่อยได้ ผมอยากรบกวนคุณหมอช่วยผมหน่อย ว่าผมป่วยเป็นโรค ? และผมจะต้องรักษา อย่างไร ขอบคุณครับ

 407. manit says:

  ตอบคุณ sant
  อาการที่เล่ามาเป็นโรคหนองใน และโรคเข้าข้อ
  รักษาได้รับประทานยาขวดขาวน้ำเงิน อย่างต่อเนื่อง
  ติดต่อมาหาหมอโดยตรงครับ

 408. Nong says:

  เรียนคุณหมอค่ะ คือหนูมีเม็ดตุ่ม ขาวๆ บริเวณใกล้กับช่องคลอด มันมีอาการคัน และ เจ็บเมื่อกด ไม่ทราบว่าคืออาการ อะไร คะ มีวิธีรักษาอย่างไร คะ ขอบคุณค่ะ

 409. manit says:

  ตอบคุณ Nong
  น่าจะเป็นอาการอักเสบจากการติดเชื้อราครับ

 410. small says:

  ผมมีตุ่มขาวๆแต่ไม่ใสนะครับรอบบริเวณหัวองเลยครับเป็นมานานแล้วครับแต่ก็ไม่มีอาการอะไรเลยครับประมาณ 1-2 เดือนแล้วครับ

 411. manit says:

  ตอบคุณ small
  น่าจะตืดเชื้อราครับ ใช้ครีมเอ็นโทนิก พร้อมทานยาด้วยครับ

 412. ออฟ says:

  สวัสดีครับคุณหมอและทุกท่าน
  ผมป่วยเป็นโรคหนองใน เป็นๆหายๆมาปีกว่า มารักษาด้วยยาของคุณหมอมานิตย์ และปฏิบัติตามคำแนะนำจากหมอ ยอมรับหายจริง แบบไม่ระคายเคืองตอนปัสสวะเลยครับ
  ขอบคุณจากใจจริงครับ

 413. win says:

  สวัสดีครับคุณหมอที่หัวอวัยวะเพศมันเหี่ยวย่นเหมือนหนังไม่ติดกับเนื้อ
  ซื้อยากินแก้เชื้อรา1อาทิตย์กับยาทาแก้เชื้อรา
  (คานาโซลบีฆ่าเชื้อแคนดิดา)มาทาเกือบหมดหลอดใหญ่แล้วก็ยังไม่หาย
  ทำอย่างไรดีครับ เวลาล้างสบู่ก็จะเกิดเป็นแผลง่าย
  ก่อนหน้านี้เป็นแผลที่ปลายหัวอวัยวะเพศแต่หายแล้วเหลือแต่
  อาการดังกล่าวครับ มียาตัวไหนบ้างช่วยบอกด้วยครับ ขอบคุณครับ

 414. Not says:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  ผมมีตุ่มใสๆ จำนวนหนึ่งบริเวณรอบโคนอวัยวะเพศและบริเวณอัณฑะ
  ซึ่งมีอาการคันเป็นบางครั้ง แต่ผมก็คิดว่าจะหายไปเอง เริ่มเป็นตั้ง
  แต่เดือน พ.ย.นตอนนี้ก็ยังไม่หาย และเมื่อวานนี้
  ผมรู้สึกปวดเล็กน้อย ก็สังเกตเห็นมีอาการบวมขึ้นมา
  เหมือนก้อนเนื้ออะไรสักอย่าง ขนาดเท่ายาพารา เมื่อบีบก็รู้สึกปวดมาก
  อยากทราบว่าผมเป็นอะไรครับ แล้วจะมีวิธีรักษาอย่างไรบ้างครับ
  ขอบพระคุณครับ

 415. manit says:

  ตอบคุณ win
  แนะนำยาที่แสดงไว้ในเว็บเพจนี้ครับ
  มียารับประทานและยาทาครับ

 416. manit says:

  ตอบคุณ Not
  น่าจะเป็นโรคเริม และติดเชื้อรา
  สนใจรักษาให้ติดต่อหมอโดยตรงครับ

 417. surat says:

  แสบบริเวณขาหนีบ ตอนนี้ไม่ค่อยคันแล้วครับ ถ้าโดนจะแสบๆ คันๆ

  ใช้ยาไรรักษาครับ ไม่สะดวกพบหมอ

  รูปครับ

  http://upic.me/show/50068721

 418. manit says:

  ตอบคุณ surat
  ใช้ N Tonic Cream ทาเช้า เย็น

 419. nice says:

  คุณหมอฮ่ะ อวัยวะผมอักเสบบริเวณ รอบ ๆผิวหนังด้านในอ่ะฮ่ะ เป็นมาประมาร 7-8 เดือนแล้วไม่รู้ว่ามันเกิดจากไร มันจะเป็นสีแดงตรงบริเวณรอบบนอวัยวะอ่ะฮ่ะ ช่วยบอกหน่อยฮ่ะว่ามันเปนอะไรผมรู้สึกกลุ้มใจกับมันมากเลยฮ่ะ

 420. manit says:

  ตอบคุณ nice
  -น่าจะเป็นการติดเชื้อแบคทรีเรีย ที่เป็นไม่หายเพราะระบบภูมิต้านทานไม่ดีด้วย

 421. Ball says:

  ผมคันที่บริเวณถุงอัณฑะอ่ะคับ คันตรงที่ขอบ กกน. พอวันที่1 คัน วันที่ 2 ก็มีหนองติด กกน.รู้สึกหนองมีกลิ่นด้วยคับ มีวิธีรักษาอย่างไรบ้าง และจะร้ายแรงมั้ย ผมเครียดมาก

 422. manit says:

  ตอบคุณ Ball
  น่าจะมีปัญหาติดเชื้อเข้าตามแผลแล้ว อาจมีปัญหาแผลใหญ่ขึ้นและต่อมน้ำเหลืองโต
  มีอันตรายรีบรักษาครับ วิธีรักษาใช้ตัวยาในเว็บเพจนี้ ต้องการรักษาติดต่อมาครับ

 423. Ball says:

  สวัสดีคับคุณหมอ
  ผมมีอาการคันบริเวณถุงอัณฑะ คันเป็นจุดๆ พอตรงนี้หาย ก็ไปอีกที่นึง มีหนองเล็กน้อย ควรมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคับ ผมกินยาแก้แพ้ กับยาแก้อักเสบ ด้วยคับ และจะลุกลามมั้ย ขอบคุณคับ

 424. manit says:

  ตอบคุณ Ball
  -รับประทานยาแคปซูลพลูคาว NEB ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ3 ครั้ง
  ทาครีม N Tonic Cream วันละ2-3 ครั้ง ระวังอย่าให้อับชื้น
  สนใจรักษาติดต่อมาทางโทรศัพท์ หรือไลน์ หรือ อีเมล

 425. Minie says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ

  มีเรื่องปรึกษาคือ หนูมีเม็ดคล้ายสิวสีขาว 2 เม็ดเล็กๆบริเวณปากช่องคลอดค่ะ ไม่มีอาการเจ็บใดๆ โดนก็ไม่เจ็บ จะคล้ายตุ่มสีขาว ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรค่ะ

 426. manit says:

  ตอบคุณ Minie
  อาจจะเป็นหูดหงอนไก่นะครับ

 427. Minie says:

  ขอบคุณมากค่ะ
  แล้วควรทายาหรือทานยาอะไรคะ?

 428. manit says:

  ตอบคุณ Minie
  -งดมี พสพ ่กอน
  -เน้นทำความสะอาดปากช่องคลอดเป็นกรณีพิเศษ
  -รับประทานยาแคปซูลพลูคาวNEB และทายา
  สนใจติดต่อโดยตรง

 429. krit says:

  สวัสดีคุณหมอ
  ผมมีอาการคันอวัยวะเพศชาย เป็นจุดๆแล้วมีขาวๆรอบปลาย ด้วยต่อมารู้สึก ปัสสาวะบ่อยแล้วเจ็บๆขัดๆ คันๆข้างในครับ รบกวน คุณหมอทีครับรักษายังไงครับ

 430. manit says:

  ตอบคุณ krit
  รับประทานยาแคปซูลพลูคาว NEB ครั้งละ 2-3 แคป วันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร
  และเน้นทำความสะอาด และอย่าให้อับชื้น

 431. manit says:

  My name is also Manit
  รบกวนถามคุณหมอ
  ตรงอาวัยวะเพศมี เม็ดเล็กๆ 4 – 5 ตุ่ม แรกๆ เหมือนจะเป็นตุ่มน้ำ แต่ตอนนี้มันไม่มี ดูแห้ง หัวสิว
  แต่มาวันนี้ เห็นเม็ดเล็กเริมกระจายตามผิวหนัง เหมือนผื่น ไม่คันไม่แสบ มันคือโรคอะไร
  อันตรายไม

 432. manit says:

  ตอบคุณ manit
  -เป็นอาการโรคผิวหนัง ตุ่มผื่น จากการอับชื้น
  สนใจรักษาติดต่อหมอโดยตรงครับ

 433. goy says:

  ผมมีอาการเวลาช่วยตัวเองแล้วเวลาเสร็จตอนมีน้ำใหลออกมามันจะเจ็บแล้วเวลาฉี่มันก็แสบมันเกิดจากสาเหตุอะไรหรอคับ มีวิธีรักษามั้ยคับ ขอรบกวนอีกอย่าง เวลาจะมีเพศสัมพันน้องของผมไม่ยอมแข็งตัวจะต้องทำยังไงดีคับ

 434. manit says:

  ตอบคุณ goy
  รักษาโรคในท่อปัสสาวะอักเสบก่อน ส่วนรักษาอาการน้องชายไม่แข็งตัวให้รักษาทีหลัง

 435. เจม says:

  สวัสดีคับคุณหมอ ของผมมีตุ่มที่โคนอวัยวะเพศแต่มีจุดเดียวคับ หน้าตาคล้ายๆกับสิวแต่ไม่มีหัวคับ
  เวลาจับก็ปวดนิดหน่อยคับ อยากรุ้ว่าเปนโรคอะไรคับ

 436. manit says:

  ตอบคุณ เจม
  -เฝ้าดูอาการต่อไป ถ้ายังไม่หาย หรือมีอาการเป็นตุ่มขยายวงกว้างแนะนำติดต่อเข้ามาเพื่อรักษา

 437. nata says:

  มีผื่นแดงขึ้นที่อวัยวะเพศ มีอาการคัน ต้องใช้ยาไรรักษาคับ

 438. manit says:

  ตอบคุณ nata
  ใช้ยาตามเว็บเพจแนะนำได้เลยครับ

 439. lookpl says:

  หนูอยากรุค่ะว่าโรคนี้คือโรคอะไร อาการมันมีตุ้มดำ คันทีอวัยะวะ แสบเวลาฉี่จะสุดค้ะ หนูอยากรุว่ามันคือโรคอะไร จะมีวิธีรักษายังไง

 440. manit says:

  ตอบคุณ lookpl
  -โรคผิวหนังติดเชื้อ อย่าไปกังวลเรื่องชื่อยามากเลย
  ที่สำคัญคือหายารักษาให้หาย

 441. c0nrade says:

  ไม่เคยมีพสพมาก่อนครับ
  แต่จู่ๆมี ตุ่มเล็กๆแข็งๆ ขุ่นๆ ขึ้นมาบริเวณ
  เส้นสองหลังช่วงหลังหัวองคชาตครับ
  ไม่มีอาการใดๆ ไม่ลาม สามารถลอกออกได้
  คล้ายๆสะเก็ดบางๆ

  เป็นอะไรครับ แล้วสามารถรักษาได้อย่างไร

 442. manit says:

  ตอบคุณ c0nrade
  น่าจะเป็นอาการแพ้เชื้อรา
  การรักษา แนะนำให้ใช้ตัวยาที่แนะนำในเว็บเพจนี้ได้ครับ

 443. korn says:

  รบกวนสอบถามคุณหมอค่ะ
  คือนว่าอาการของดิฉัน มึีตุ่มเหลืองขึ้นตรงติ่งข้างในค่ะ จะมีอาการคัน ่อย่างเดียวค่ะ ในช่องคลอดลองเอานิ้วสอดเข้าไปก็น่าจะมีตุ่มเหมือนกันค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรค่ะ เพราะหนูไม่เคยเป็นมาก่อนเลยค่ะ เวลาปีัสวะก็ปรกตินะค่ะไม่แสบ แต่มีอาการคันอย่างเดียวค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะคุณหมอ

 444. manit says:

  ตอบคุณ korn
  น่าจะเป็นผลจากติดเชื้อรา

 445. Chirat says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ อาการของดิฉันจะเป็นผื่นคล้ายสิวผดที่อวัยวะเพศค่ะ มีไม่มาก ตกขาวจะมี
  สีเหลืองอ่อนๆ กลิ่นฉุนเล็กน้อย และมีอาการแสบคันด้วย เวลาปัสสวะจะแสบ พึงจะเริ่มเป็นเมื่อ
  วันที่ 23 พฤษภาค่ะ ก็คือเมื่อ 4 วันก่อน ไม่ทราบว่าเป็นอะไร หรือโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าคะ
  (เวลามี พสพ ใส่ถุงยางอนามัยตลอดค่ะ)

 446. manit says:

  ตอบคุณ Chirat
  -น่าจะเป็นอาการติดเชื้อแบคทรีเรีย รีบรักษาครับ

 447. Pang says:

  สวัดดีค่ะ คุณหมอ. รบกวนสอบถามคุณหมอค่ะ
  คือดิฉัน มีอาการบวม! ที่บริเวร แคมใหญ่ด้านซ้ายค่ะ พอกดจะเจ็บๆ
  ก่อนหน้านี้ดิฉันมี พสพ.กับแฟนอาทืดที่แล้วก็ไม่เป็นอะไรค่ะ ตอนนี้ประจำเดือนมา
  วันสุดท้ายก็เริ่มมี อาการอย่างที่บอกอะค่ะ แต่อาการแบบนี้ดิฉันเพิ่งเป็นครั้งแรกค่ะ
  คืออยากทราบว่าดิฉันเป็นอะไรค่ะ. และต้องทานยาอะๆไรถึงจะหาย
  ขอบคุณค่ะ

 448. ป.ปลา says:

  ถ้าพึ่งเริ่มเป็นเพียงเล็กน้อยมันจะหายเองมั้ยครับ (กังวลมาก)

 449. manit says:

  ตอบคุณ Pang
  -ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ รับประทานยาแคปซูลพลูคาวเอ็นอีบี จนหายดี
  -งด พสพส งดอาหารหมักดอง หน่อไม้ และ งดทานสัตว์ปีก

 450. manit says:

  ตอบคุณ ป.ปลา
  -ทางรักษาอาการเริ่มเป็นโรคทางเพศ..รีบรักษาให้หายขาดจะเป็นออกที่ดีที่สุด

 451. tee says:

  มีตุ้มขึ้นที่อวัยวะเพศหัวขาวเป็นมาหลายปีก็แตกเป็นแผลมีหนองไหลเคยซื้อยากินกับเภษัสชกรเค้าบอกว่าเป็นเริมอะครับจิงป่าวทุกวันนี้ก็เป็นๆหายๆแต่มีตุ้มขึ้นตั้งกับตอนแรกยังไม่แตกแยู่หนึ่งตุ้มครับ

 452. manit says:

  ตอบคุณ tee
  – ต้องการรักษาส่งภาพมาที่ manitsripot@gmail.com
  และปรึกษาการใช้ยา และค่าเวขภัณฑ์ได้

 453. ปุย says:

  รบกวนสอบถามคุณหมอหน่อยนะคะ หนูมีอาการคันที่อวัยเพศบริเวณแคมใหญ่ข้างขวา เป็นมาประมาณ 3 เดือนแล้วค่ะ ไม่มีตกขาวผิดปกติ ไม่มีเม็ดหรือตุ่ม เวลาคันบางครั้งคันมากจนต้องเกา บางครั้งก็คันไม่มาก บางครั้งก็ไม่คันนะคะ แต่พยายามไม่เกาเลยค่ะ แต่จะมีอาการคันมากเวลากลางคืน แล้วจะเผลอโดยไม่รู้ตัว ตื่นมาตอนเช้าก็เป็นแผลมีน้ำเหลือง แสบๆแผล สัก 1 วันแผลก็เริ่มแห้ง หลังจากนั้นก็จะลอกเป็นแผ่นๆ ผิวหนังบริเวณนั้นดูหนาๆ แล้วมันก็ย่นๆ อะคะ หนูซื้อยาแคนเด็กซ์ครีม 15 กรัมมาทาได้ ครึ่งหลอดละค่ะ อาการคันลดลงตอนรู้สึกตัวไม่เกาเลยค่ะ แต่เวลานอนมันเผลอเกาตลอดเลย มันเลยไม่หายสักทีค่ะ หนูเข้าห้องน้ำแล้วซับแห้งทุกครั้งนะคะ หนูเป็นอะไรและควรรักษายังไงคะ

 454. manit says:

  ตอบคุณ ปุย
  ได้ติดต่อผ่านไลน์แล้ว จึงไม่จำเป้นต้องโพสอธิบายในนี้ครับ

 455. itti says:

  ปัจจุบันปลายอวัยวะเพศชายด้านบนมีจุดเเดงๆๆคล้ายยุงกัดเป็นมา2 วันเเล้วหลังมี พสพ กะ เเฟน.
  เเละมีขุยคล้ายๆๆหนังมันเปื่อยๆๆเเละขอบอวัยวะเพศด้านหยักที่ติดกับหนังหุ้มเมื่อเปิดดู มีขุยขาวๆๆ ตอนนี้ มีอาการคันที่เบาๆๆที่อวัยวะเพศส่วนหนังหุ้มเเต่คันไม่มากลองใช้
  Clinovir cream ทาอยู่ ครับ
  ย้อนความอดีต
  เมื่อก่อน บริเวณหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ เคยเป็นเเผล
  วงกลมๆๆขนาด ศก ประมาณเล็กกว่าปลายยางลบดินสอเป็นหนองเอา clino.. cream ทาก็หาย เเละเคยไปหาหมอ หมอบอกน่าจะเป็นเเผลริมอ่อนหรือเริม จะเป็นให้เห็นเมิ่อมี พสพ เเละหมอก็บอกว่ารักษาเริมให้หายขาดไม่ได้ให้ยอมรับเเละพร้อมที่จะอยู่กะมัน?เเละก็ให้ยามากินก็หาย เเละไม่เป็น นานหากช่วย เหลือตัวเอง นานๆๆจะเป็นจะทายาก็หาย
  ส่วนเเฟนชอบเป็น เริม ที่ข้างเเก้มก้นด้านในบางครั้ง ก็เป็นเริมตรงช่วงเเคมนอกด้านในตรงฝีเย็บ
  อยากทราบว่าจะทานยาตัวไหน หรือ ใช้อย่างไร
  ให้หายขาด เเบบ เอามาให้เเฟนก่ะ ผม ใช้ครับ
  หมายเหตุ ตัวผม เเพ้ พินิซิลิน ,เเฟน ไม่มีประวัติเเพ้ยา
  ขอความ กรุณาเเนะนำด้วยครับ
  ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ

 456. manit says:

  ตอบคุณ itti
  ได้ตอบปัญหาของคุณในไลน์แล้ว

 457. Ater says:

  รบกวนสอบถามคุณหมอครับ

  ผมมี พสพ แล้วหลังจากนั้น 2 เดือน แล้วมีอาการคัน ทั้งตัว รวมถึงที่อวัยวะเพศ ด้วย. แต่อาการคันไม่ผื่นใดๆขึ้น หรือมีตุ่มอะไรขึ้น มีแต่อาการแสบเวลาปัสสาวะ แต่ตอนนี้หายแล้วครับ อาการคันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรหรือเปล่าครับ. นอกจากนี้ไม่มีอาการอย่างอื่นร่วมเลยครับ. ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

 458. manit says:

  ตอบคุณ Ater
  อาการคันมีหลายสาเหตุเช่น ฝุ่นละออง สารเคมี ไรฝุ่น เชื้อรา

 459. บอล says:

  ผมมีปัญหาคือ เป็นตุ่มขึ้นมาที่อวัยวะเพศอ่ะคับ เวลามีเพศ สัมพันธ์กับแฟนมันก้อมีความรู้สึกเจ็บนิดๆคับ
  เป็นมา2สัปดาห์แล้วพอจะทราบมั้ยคับว่าเป็นอะไร คับรบกวนหน่อยคับกังวลมาก เพราะผมไม่เคยเที่ยวผู้หญิงคับ

  เป็นแค่ตุ่มเดียวคับ ไม่มีอาการใดๆเลย รบกวนช่วยตอบหน่อยคับ

 460. manit says:

  ตอบคุณ บอล
  -น่าจะเป็นของผิวหนังอักเสบ ดูอาการอีกสักสัปดาห์ถ้าไม่หายติดต่อมาใหม่

 461. May says:

  คือหนูชอบเป็นตุ้มที่อวัยวะเพศค่ะ เจ็บๆคันๆ แต่ไม่มาก ตอนแรกก็เป็นตุ้มเล็กๆ จนเป็นตุ้มนูนๆขึ้นมาเลยค่ะ ต้องรอมันรอมันสุกอ่ะค่ะมันถึงจะแห้งหายไปเอง พอมันหายไป นานทีก็จะเป็นอีก เป็นเรื่อยๆไม่หายขาดค่ะ ถ้าชื้นนิดหน่อยก็เป็นอีกล่ะ
  *อยากทราบว่าหนูเป็นโรคอะไรค่ะ
  *มีทางหายแบบถาวรหรือป่าว ต้องใช้ยาอะไรค่ะ
  อีกนิดค่ะ
  คือเป็นตุ้มที่แคมข้างนอกค่ะ พอจับแล้วเหมือนเป็นแผล เจ็บๆคันๆค่ะ ต้องทำให้มันแห้งถึงจะไม่ลามค่ะ แห้งแล้วก็หายแต่นานจังค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

 462. manit says:

  ตอบคุณ May
  -อาการแพ้เชื้อรา จากความอับชื้น
  -สามารถรักษาให้หายได้ และควรรักษาให้หายก่อนที่จะเชื้อโรคเข้าต่อมน้ำเหลือง
  สนใจติดต่อหมอ โทร หรือ ไลน์ หรือ อีเมล

 463. เอ says:

  คือ หนูจะมีอาการตกขาวก่อนมีประจำเดือน ประมาณ 1 อาทิตย์ เว้นอาทิตย์ค่อยมีประจำเดือน แต่อาการตกขาวแต่ละครั้งที่เป็นจะมีเป็นสีเหลืองอ่อนๆบ้าง เป็นมูกใสบ้าง สีขาวธรรมดาและบางเดือนจะเจ็บท้องคล้ายอาการปวดประจำเดือนค่ะ แต่ไม่มีอาการคัน รึอะไรอย่างอื่นนอกจากตกขาวอย่างเดียว อาการแบบนี้หนูเป็นมาค่อนปีแล้วค่ะ ก็คิดว่าน่าจะไม่เป็นอะไร เพราะจะเป็นทุกเดือน แต่ช่วงหลัง จะเป็นเกือบ 2 อาทิตย์ เว้น 3-4วันประจำเดือนถึงจะมา
  *หนูอยากทราบว่าหนูเป็นอะไร มันผิดปกติมากรึเปล่า และควรจะรักษาอย่างไรบ้างค่ะ
  *แฟนหนูเพิ่งไปตรวจมาว่าเป็นเชื้อรา แต่ก่อนไปตรวจเราไม่ได้มีอะไรกันมาเกือบ 2 อาทิตย์ได้ หนูอยากทราบว่าถ้าหนูเป็นเชื้อราแล้ว หนูไม่ได้มีอะไรกับแฟนมาเป็นอาทิตย์แล้วแฟนจะสามารถติดเชื้อกับหนูรึเปล่าค่ะ รึว่าจะเกิดจากสาเหตุอื่น
  หนูรบกวนช่วยตอบหน่อยค่ะ ประเด็นหลักๆที่อยากรู้มากคือ เรื่องตกขาวของหนูและเชื้อราของแฟนค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

 464. manit says:

  ตอบคุณ เอ
  -เป็นอาการของมดลูกอักเสบ เป็นไปได้ที่มาจากเชื้อรา มีอาการตกขาว ดังที่กล่าวมา
  การรักษา ใช้ยาแคปซูลพลูคาวทานอย่างต่อเนื่องจนหายดี
  ระยะเวลาการรักษาประมาณ 2-3 เดือน

 465. ชายไก่ says:

  เรียนคุณหมอมานิตย์ กระผมมีเรื่องปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพน้องชายผมครับ ผมสงสัยว่ากำลังเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คืออาการเป็นแบบนี้ครับ เวลามีเพศสัมพันธ์กับภรรยารู้สึกเจ็บบริเวณหนังที่หุ้มปลายอวัยวะเพศ และมีอาการคล้ายหนังหุ้มอวัยวะเพศปิดครับ และพอผ่านไป 2-3วันจะมีอาการเป็นเม็ดใสๆขึ้นที่ปลายอวัยวะเพศ โดยเกิดเป็นเม็ดใส ๆ แล้วแตกออกเป็นแผลเล็ก ๆ หลายแผล
  เจ็บ ปวดแสบปวดร้อน และมีอาการอักเสบ เป็นอยู่ประมาณ 1 สัปดาห์ ก็จะหายไป เป็นแล้วมักเป็นอีก
  หากติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นหลังการมีเพศสัมพันธ์ 2 – 3 วัน หรืออาจเป็นเดือน
  * ปัสสาวะแสบ ขัด
  * เจ็บ ปวดหรือคันบริเวณอวัยวะเพศ
  * มีผื่น แผล ฝีหรือตุ่มบริเวณอวัยวะเพศ
  * ขาหนีบบวม
  * ผู้ชายจะมีของเหลวไหลออกมาภายหลังการมีเพศสัมพันธ์ เช่น เมือกใส หนอง เมือกปนหนอง
  อาการจะเป็นประมาณนี้ครับ ทำอย่างไรดีครับ เป็นมาจะเกือบปีนึงแล้วกลุ้มใจมากครับ เวลามีอะไรกับแฟนเจ็บมากครับ
  และผมยังมีปัญหาอาการหลั่งเร็วอีกด้วย อาจเป็นเพราะความอ้วนครับ เพราะช่วง2-3ปีมานี้ ผมอ้วนมาก มีโรคแทรกซ้อนหลายโรค ผมเลยขอคำแนะนำด้วยครับ เดี๋ยวผม add id คุณหมอแล้วจะเข้าไปคุยด้วยครับ

 466. manit says:

  ตอบคุณ ชายไก่
  -อาการของคุณมีโรคแทรกซ้อน เช่นเริม และเชื้อหนอง มีอันตรายต่ออวัยวะสืบพันธุ์อย่างมาก
  -รีบรักษาครับ ติดต่อหมอโดยตรงครับ

 467. เอ says:

  เรียนคุรหมอ
  ผมมีอาการคันที่ปลายอวัยวะเพศ มีตุ่มแดงเป็นจุดๆ และหลังจากมี พสพ กับแฟน จะมีอาการแสบ
  มีตุ่มแดง เป็นแผลถลอก ผมต้องรักษายังงัย แฟนก็มีอาการแสบ และคัน เช่นกัน
  งุดหงิดมาก
  มียาตัวไหนช่วยได้บ้าง

 468. manit says:

  ตอบคุณ เอ
  -ผิวหนังอักเสบ จากเชื้อแบคทรีเรีย และเชื้อรา
  -ตัวยาที่รักษาอยู่ในเวบเพจนี้ครับ รับประทานยา+ทายา
  ต้องการรักษาให้หายติดต่อมาโยตรงครับ

 469. aim says:

  สวัสดีค่ะหมอ หนูมีตกขาวสีเขียวแต่หนูก้็ไปตรวจภายในมาแล้วค่ะ หมอบอกช่องคลอดติดเชื้อ ให้ยาเหน็บมา6 เม็ด ตอนนี้ก็เหน็บยาหมดแล้วเป็นเวลา 6-7 วันแล้ว แต่ตกขาวสีเขียวยังไหลออกมาอยู่ รู้สึกจะมากกว่าเดิมอีก มีปวดท้องน้อยร่วมด้วยบางครั้ง คันแต่คันไม่มาก ไม่ค่อยกลิ่นเหม็น

 470. เอ says:

  ลักษณะจะคล้ายๆในรูปนี้อ่ะคับหมอ
  มีอาการคัน และ แสบ แต่บางครั้งก็หายไป บางครั้งก็เป็นอีก
  เป็นๆ หายๆ
  ผมเป็นอะไรครับ แนะนำหน่อยครับ

 471. manit says:

  ตอบคุณ เอ
  -ติดเชื้อแบคทรีเรีย ใช้ยาเว็บเพจนี้
  ต้อการรักษาจริงติดต่อมาครับ

 472. manit says:

  ตอบคุณ aim
  -ต้องการรักษาให้หาย ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ โทร ไลน์

 473. keng says:

  คุณหมออาการผมเป็นเหมือนผื่นขึ้นที่โคนและตรงการของอวัยวะเพศขึ้นบริเวณผิวหนังด้านนอก ขึ้นเป็นเม็ดเล็กแข็งๆเยอะมากคับ อยากทราบว่ามันคืออะไรรักษายังไงมียาทาไมคับ

 474. อมัส says:

  สวัสดีคับ อวัยวะเพศเป็เม็ดตุ่มแดง ๆ มีอาการคันผมอยากรู้ว่าผมเป็นอะไรครับกลุ้มใจมากรักษาหายหรือป่าว

 475. manit says:

  ตอบคุณ keng
  -อาการผิวหนัง และรูขนอักเสบ
  -ยาที่รักษา ให้ดูตัวในเวบเพจนี้ แล้วติดต่อมาโดยตรงเพื่อรักษาต่อไป

 476. manit says:

  ตอบคุณ
  -โรคผิวหนังอักเสบ
  -ยาที่รักษา ให้ดูตัวในเวบเพจนี้ แล้วติดต่อมาโดยตรงเพื่อรักษาต่อไป

 477. Kes says:

  คุณหมอคะรบกวนปรึกษา..เวลามีเพศสัมพันธ์กับประมาณ2เดือนครั้ง หรือเดือนละครั้ง หลังจากนั้นอวัยวะเพศชายของแฟนจะบวมแดง และมีผื่นขึ้นหลังจากนั้น 2-3วันพรัอมอาการคันยิบๆ ประมาณ1เดือนถึงจัหายเป็นปกติ เป็นแบบนี้ทุกครั้งเพราะอะไรคะ

 478. manit says:

  ตอบคุณ Kes
  -น่าจะเป็นจากปัญหาแพ้เชื้อรา

 479. jet says:

  คุณหมอครับผมมีเพศสัมพนธ์กับแฟนจนเป็นแผลจากนันก็เป็นผืนคันแดงๆเล็กๆและอักเสบตรงอวัยวะเพศไปหาหมอคุณหมอให้ยาต้านเชือราแบบแค็ปซูลมาก็ดีขึนและให้ยามาทาแต่ก็ยังไม่หายซือยามาทาเองแบบหมอใหมายังไม่หายจนผิวหนังตรงปลายอวัยวะเพศเหียวย่นและความรูสึกบริเวณนันก็ลดลงรักษามาปี1แล้วครับก็ไม่หายผมเครียดมากครับผมจะทำอย่างไรดี

 480. manit says:

  ตอบคุณ jet
  -อยากรักษาให้หายติดต่อมาที่หมอโดยตรง

 481. narak says:

  เรียนคุณหมอ ค่ะ
  หนูมีเลือกออก ทางช่องคลอด เล็กน้อย แต่ไม่มีกลิ่นคาวเลือดนะคะ จะเปนตอนช่วงหลังจากประจำเดือนมา และหยุดไป ประมาณ 1 อาทิตย์ เคยมีเพศสัมพันธ์ ค่ะ เป็นมาหลายเดือนแล้วค่ะ แต่ไม่ได้เป็นติดต่อกันทุกเดือน หนูอยากเรียนถามคุณหมอว่า เป็นอาการอะไร คะ อันตราย หรือเปล่า
  ขอบคุณค่ะ

 482. manit says:

  ตอบคุณ narak
  -อาจมีแผลในมดลูก หรือปากมดลูก รักษาให้หายเป็นทางที่ดีที่สุด ไม่ประมาท

 483. Hardrack says:

  ผมมีอาการ ฉี่แล้วแสบมาก เป็นตุ่มที่อวัยวะเพศ และขาหนีบ ไม่เยอะครับ แต่คัน ผมอยากรู้ว่ามันจะหายไหมครับ

 484. manit says:

  ตอบคุณ Hardrack
  -ไม่น่าจะหายเองได้

 485. vat says:

  สวัสดีครับผมเรียนถาม อวัยวะผมมีอาการเคล็ดๆปวดๆนิดๆเวลาฉี่ไม่แสบ
  บ้างทั่มีเสียวนิดๆ ไปครวจ รพ ไม่มีหนองในเทียมหนองในแท้ เป็นมาครึ่งเดีอน
  จับปลายอวัยวะบ้างทีมันเย็นๆแบบรู้สึกได้ครับครับไม่มีนํ้าไหลออกมาครับ
  เวลาบีบจับก็ไม่เจ็บอะไรรบกวนหน่อยครับขอบคุณครับ

 486. manit says:

  ตอบคุณ vat
  -อาการที่เล่ามาไม่สามารถวิเคราะห์โรคได้

 487. fanta says:

  สวัสดีค่ะคุณอาหมอ หนูขอปรึกษาหน่อยคะ คือว่าแฟนหนูเค้าเปนผื่นอะรัยไม้รุ้คะบริเวณไข่ เปนมาตั้งแต่ อายุ 15 มันไม่คัน เปนเม็ดเหมือนสิว พอมันแห้งก้อบีบออก เหมือนสิวเลยคะเขาบอกว่าเคยไปเอายากับหมอมาทานและมาทาก้อไม่หาย คืออยากทราบว่ามันเปนโรคอะรัยและต้องทานยาอะรัยถึงจะหายคะ

 488. Nutcha says:

  คุนหมอคะ รบกวนหน่อยค่ะ ตอนนี้กลุ้มใจมากเลย ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไร คืออาการแบบนี้ค่ะ หลังจากที่มีอะไรกะแฟน ปกติจะใส่ถุง แต่คราวนี้ไม่ได้ใส่ คือไม่คิดว่าจะมี หลังจากเสร็จภารกิจ ได้ใช้ยาคุมฉุกเฉินไป จ่อมาอาทิตย์หนึ่งประจำเดือนมา หลังจากหมดประจำเดือนนี้ค่มันเริ่มมีอาการ คือ คันบริเวณแคมขวา เหมือนจะมีตุ่มเล็กๆ มีน้ำขาวๆขุ่นๆกลิ่นเหม็นพอสมควร (ไม่แน่ใจว่าแพ้แผ่นอนามัยรึเพราะใช้ยาว่นะคะ) ต่อมาประมาณ1าทิตย์…มันก็หายคัน น้ำขาวขุ่นก็ไม่ค่อยออก และกลิ่นปกติเหมือนเดิมเลยคิดว่าหาย แต่…วันก่อนหนูรู้สึกขัดๆตรงอวัยวะเพศ เหมือนกล้ามเนื้อโดนบีบ (คิดว่าใส่กางเกงยีนส์แน่น ก็แน่นจริงๆค่ะ) ไม่ได้คิดอะไร แต่มาวันนี้ก็ไม่ได้ผิดปกติอะไร มาสังเกตตัวเองแล้วตกใจตอนอาบน้ำ คือ อวัยวะเพศฝั่งขวาใกล้กับทวารเหมือนมีก้อนเนื้อแข็งบวมบูดอยู่ ถ้าจับจะรู้สึกเจ็บ ถ้าไม่ขัจับก็ปกติ ส่วนอาการคัน มีน้ำขาวขุ่น มีกลิ่นหายไปแล้วนะคะ ตอนนี้กังวลมากค้ะ ไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไร และจะรักษายังไง ส่วนตัวคิดว่ากล้ามเนื้อผิดปกติเพราะออกกำลังกายรึป่าว (ปลอบใจตัวเอง)

 489. manit says:

  ตอบคุณ fanta
  -น่าจะเป็นต่อมรูขุมขนอักเสบ

 490. manit says:

  ตอบคุณ Nutcha
  -เป็นอาการอักเสบ จากเชื้อแบคทรีเรีย ถ้ายังมีอาการที่ไม่น่าไว้ใจได้ติดต่อหมอได้โดยตรง
  เพื่อทำการรักษาต่อไป

 491. fanta says:

  แล้วจะทำยังงัยถึงจะหายค่ะ มันมีทางหายมัยค่ะ

 492. manit says:

  ตอบคุณ fanta
  -ต้องการรักษาให้หาย ยาที่รักษาอยู่ในเพจน์นี้ เมื่ออ่านดูแล้วต้องการรักษาติดต่อตรงที่หมอได้เลยครับ

 493. jek says:

  เรียนคุณหมอครับ
  ผมรบกวนปรึกษานิดนีงครับ
  ที่อวัยะเพศองคชาติมีตุ่มคล้ายๆสิวที่บริเวณลำกล้องด้านบนครับ
  ช่วยวินิจฉัยว่าเป็นอะไรและรักษาอย่างไรครับ
  ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

 494. manit says:

  ตอบคุณ jek
  -อาการเล็กๆน้อยคล้ายสิวอักเสบเป็นเรื่องปกติ ไม่ควรความวิตกเกินไป
  -ถ้าหากเป็นนาน หายยาก หรือ เจ็บปวด หรือเป็นหนองบวม ให้ติดต่อเข้ามา

 495. Nethan says:

  เรียนคุณหมอ…

  ผมมีเรื่องรบกวนหน่อยครับ ช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา สังเกตุเห็นมีตุ่มแดงๆคล้ายๆสิว ไม่เจ็บ ไม่คันใดๆเลย เกิดขึ้นที่กลางอวัยวะเพศ ( ที่ลำกล้อง ) ตอนแรกเกิดขึ้น 1 เม็ดขนาดประมาณ 1 มิล นูนขึ้นมา ตอนแรกคิดว่าเป็นสิวเพราะเคยเป็นสิวบ้าง เลยบีบดูก็มีคล้ายๆสิวเล็กๆออกมานิดเดียว ต่อมาเกิดอีก 1 เม็ดแต่เล็กกว่าเลยลองบีบดูแต่ก็ไม่มีอะไรออกมา 2 เม็ด อยู่ไม่ไกลกันมาก ผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะหายไปเอง จนมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่หาย รู้สึกเม็ดแรกมันจะบวมขึ้นนิดหน่อยด้วย ไม่แน่ใจเกิดจากการที่ผมไปบีบมันจนอักเสบหรือเปล่ามันเลยใหญ่ขึ้นนูนขึ้นจนเห็นได้ชัดขึ้นเพราะมันมีสีแดงหน่อยๆ เมื่อวานผมเลยลองบีบดูทั้ง 2 เม็ดอีกทีก็ไม่มีอะไรออกมา ผมบีบมากจนเลือดออกทั้ง 2 เม็ด แต่ไม่มาก ตอนนี้เลยทายาเบตาดีนล้างแผลเพราะกลัวมันติดเชื้อเพราะกดจนอักเสบรู้สึกเจ็บนิดหน่อยเพราะกดแรงไป ผมกลุ้มใจมากกลัวจะเป็นโรคติดต่อร้ายแรง เพราะ 2 เดือนก่อนมี พสพ กับแฟนแต่ไม่ได้ใส่ถุง ( แต่ผมถามแฟนว่าเค้ามีตุ่มอะไรมั้ยตอนนี้เค้าบอกเค้าปรกติไม่มีตุ่มอะไรเลย ) ไม่แน่ใจผมเป็นโรคอะไรหรือเปล่าครับ ไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้เลย อายุก็ไม่น้อยแล้ว ช่วยตอบด้วยนะครับคุณหมอ ตอนนี้กลุ้มใจมากครับ รบกวนขอไลน์คุณหมอด้วยก็ดีครับ

  ขอบคุณมากครับคุณหมอ ( ผมจะรอคำตอบนะครับ)

 496. manit says:

  ตอบคุณ Nethan
  -น่าจะเป็นอาการผิวหนังอักเสบ
  -ถ้ากลุ้มใจว่าอาจรุกรามเป็นโรคร้ายได้ แนะนำติดต่อมาเพื่อรักษา
  ก่อนติดต่อมาขอให้อ่านข้อมูลตัวยาก่อนในเวบเพจนี้

 497. Nethan says:

  ขอบคุณมากครับคุณหมอ ถ้าเป็นเพียงแค่ผิวหนังอีกเสบก็สบายใจขึ้นครับ เท่าทีผมสังเกตุ มันไม่ได้มีตุ่มใดๆเพิ่มเลย ตลอด 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นแค่ 2 ตุ่มนี้ ตอนแรกก็เลยกลัวว่าเป็นอะไรเพราะอายุก็จะ 40 แล้ว ไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับ ไม่แน่ใจสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับคุณหมอ ส่วนตัวยาในเวบเพจนี้ผมควรใช้ตัวไหนในการรักษาดีครับ อยากหายโดยเร็วนะครับ เห็นเป็นตุ่มนูนแดงแล้วไม่สบายใจเลยครับ ( แต่เม็ดที่ 2 นูนไม่มากและเม็ดเล็กกว่าพอควร )…รบกวนคุณหมอช่วยแนะนำด้วยครับ

  ขอบพระคุณ คุณหมออีกครั้งครับ

 498. fara says:

  ปีมีเนื้องอกบริเวณอวัยวะเพศข้างนอกคะและก็เริ่มใหญ่ขึ้น ทุกวัน อยากทราบว่าเกิดจากอะไร ต้องรักษายังไงคะ รบกวนด้วยนะคะตอนนี้เครียดมาก ยังไม่กล้าไปพบแพทย์เลย ขอบคุณมากคะ

 499. manit says:

  ตอบคุณ fara
  -น่าเป็นเนื้องอกที่เกิดจากเชื้อรา ยังสามารถรักษาได้ใข้ยาตามเวบเพจนี้
  สนใจรักษาติดต่อหมอโดยตรง

 500. manit says:

  ตอบคุณ Nethan
  -แนะนำรักษาด้วยยาแคปซูลพลูคาว และ ยาทา N Tonic ต่อเนื่องจนหายดี
  -สนใจรักษาติดต่อหมอโดยตรงครับ

 501. Cut says:

  ผมมี สีขาวขุ่นๆติดอยู่ที่บริเวณหนังหุ้มอวัยวะ ผมเป็นอะไรครับ แล้วรัษายังไงครับ

 502. manit says:

  ตอบคุณ Cut
  -เป็นอาการคราบแป้งเชื้อรา รักษาได้ ดูคำแนะนำในเวบเพจนี้
  แล้วติดต่อแเข้ามา

 503. CHAMP says:

  คือผมกลัวมากเลยอ่าคัฟ ผมไม่คันไม่แสบ ละก้อไม่เจ็บ แต่มันเป็นแผลถลอก อ่าคัฟ ไม่มีน้ำนองไม่มีตุ่มเยอะ ผมเลยอยากจะรู้ว่า ผมเป็นอ่าไรอ่าคัฟ แต่พอมีอ่าไรไปโดน มันจะรู้สึกแปล๊บๆๆอ่าคัฟ

 504. manit says:

  ตอบคุณ CHAMP
  -รีบรักษาให้หาย จะได้ไม่วิตกกังวล
  -ติดต่อหมอได้

 505. form says:

  เรียนคุณหมอ
  หนูมีเรื่องปรึกษาหน่อยค่ะ หนูเป็นผื่นเวลาสัมผัสเหมือนเนื้อนูนบางๆบริเวณแก้มก้น และบริเวณขนที่อวัยวะเพศ มีอาการคันมากๆเลยคะ ไม่มีหนองไม่มีตุ่มใส เคยหาหมอคลินิค2 ครั้ง หมอบอกเป็นเชื้อรา ให้ยาทา ยากิน ก็หายไปพักเดียวแล้วก็เป็นอีก เป็นๆหายๆ น่าจะเกือบ 6 เดือน แล้วคะ พอทายาผื่นยุบไปแต่ก็ยังมีรอยแดงอยู่บ้าง พออับชื้นหรือมีประจำเดือนผื่นก็จะเริ่มขึ้น หนูกังวลมากเลยคะว่ามันเป็นอะไรกันแน่ทำไมถึงไม่หายซักที ช่วงนี้ก็มีผื่นขึ้นคันมากคะเกาจนเจ็บไปหมดแล้วคะ ติดเชื้อจากมือที่เราเกาด้วยรึป่าวคะ แล้วทำยังไงถึงจะหายขาดได้คะ

 506. manit says:

  ตอบคุณ form
  -ต้องการรักษาให้หายให้ปฏิบัติเรื่องความสะอาดบริเวณช่องคลอดให้ดี อย่าให้อับชื้น
  ถ้ามีขนมากให้โกนออก ใช้ยาตามเวบเพจนี้สักระยะ เพื่อปรับความสมดุลระบบภูมิต้านทาน
  และสมานผิวบริเวณที่เป็น (ถ้าเป็นอาการตกขาวต้องรักษาอาการตกขาวให้หาย)
  สนใจรักษาติดต่อหมอโดยตรง

 507. mungkorn says:

  เรียนปรึกษาคุณหมอครับ
  ปัญหาคือว่าเวลาผมมีเพศสัมพันธ์ุแล้วมีอาการเหมือนเป็นแผลที่หนังหุ้มอวัยวะเพศแดงและนูนขึ้นมาเวลาไปล้างจะแสบ แต่พอไม่มีเพศสัมพันธ์ุ 2-3 วันมันก้อหายและยุบเป็นปกติ แล้วจะมีคล้ายๆคราบแป้งสีขาวรอบปลายอวัยวะ เวลาช่วยตัวเองถ้าทำโดนแถวที่เคยเป็นแผลมันจะเป็นแผลอีกเหมือนผิวหนังมันบางมาก ผมกลัวจะเป็นโรคเกี่ยวกับอวัยวะเพศขอคำแนะนำด้วยครับ บางครั้งก็คันตรงที่เคยเป็นแผล เมื่อก่อนไม่เป็น เดี่ยวนี้เวลามีอะไรกับแฟนจะเป็นแบบนี้ทุกครั้ง ดีหน่อยที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด(ลืมไปแฟนเริ่มโกนขนตรงอวัยวะเพศ เกี่ยวกันไหม เมื่อก่อนไม่โกน)

 508. manit says:

  ตอบคุณ mungkorn
  -เป็นอาการติดเชื้อราหนังเปื่อยบาง จึงทำให้มีอาการดังกล่าว
  สนใจรักษาติดต่อหมอโดยตรง

 509. por says:

  เรียนปรึกษาคุณหมอครับ
  ผมมีอาการคันที่ปลายอวัยวะเพศและหนังหุ้มปลาย เป็นๆหายๆทายาเชื้อราหาย แต่พอเลิกทาปุบคันปับเป็นมา 2 เดือนแล้ว ตรงปลายอวัยวะเพศเหมือนเป็นแผลเล็กๆด้วยครับ

 510. manit says:

  ตอบคุณ por
  -ต้องการรักษาให้หายเป็นปกติ ติดต่อหมอได้

 511. อ้วน says:

  เรียนปรึกษาคุณหมอครับ
  ผมมีอาการเป็นตุ่มขึ้นทีตรงที่อวัยวะเพศครับ มีอาการคันมาก ตอนแรกมีตุ่มหนึ่งแต่ตอนนี้มันเพิ่งมา4-5ตุ่ม บางอันเล็ก บางอันก็ใหญ่ ต้องทำยังไงครับ ปล.ผมฉีดอวียวะเพศมาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการครับ

 512. manit says:

  ตอบคุณ อ้วน
  -รับประทานยา และทายา ตามข้อมูลการรักษาในเว็บเพจนี้
  สนใจรักษาติดต่อหมอได้

 513. SSan says:

  คุณหมอครับ ผมเป็นแผลบริเวณหนังหุ้มปลายองคชาติ แผลลักษณะเหมือน แผลร้อนใน ในปาก โดนน้ำแล้วแสบเอาเรื่องครับ ควรต้องทำอย่างไรดีครับ

 514. manit says:

  ตอบคุณ SSan
  -รักษาด้วยยาตาเวบเพจน์นี้ ต้องการรักษาติดต่อหมอได้

 515. นุ๊ก says:

  ดีคับ พอดีผมรุ้สึกคันๆที่บริเวณข้างในมาสองสามวันแร้ว
  นานๆเข้ามันรุ้สักแสบๆบริเวณข้างในตอนผมรูดหนังหุ้มลงแล้วผมสังเกตดูวันแรกมันมีแกลจุดเล็กๆแดงๆหนึ่งจุดอ่ะคับ ผ่านไปสองสามวันมันเริ่มเหมือนเป็นหนองสองจุดอ่ะคับ
  ไม่ทราบว่ามันเป็นโรคอะไรแล้วมีวิธีการรักษาอย่างไรคับ

 516. manit says:

  ตอบคุณ นุ๊ก
  -ผิวหนังอักเสบ ติดเชื้อแบคทรีเรีย
  -รักษาได้ ติดต่อหมอได้

 517. เฟิร์น says:

  คุณหมอคะ คือว่าอวัยวะเพศของหนูมีตุ่มค่ะ มันไม่มีหัวนะคะ เวลามือไปโดนแล้วเจ็บมากๆ เป็นแรกๆก็ไม่ได้อะไรมาก แต่หลังๆตุ่มเริ่มใหญ่ขึ้น เวลาเดินแล้วมันก็เจ็บบ้างอะค่ะ หนูเครียดมาก ไม่กล้าไปหาหมอ

 518. manit says:

  ตอบคุณ เฟิร์น
  -เป้นอาการอักเสบ ต่อมน้ำเหลืองอักเสบด้วย
  -จะรักษาให้หายติดต่อหมอได้

 519. game says:

  คุณหมอครับ คือผมมีอาการคันที่อวัยวะเพศครับ เมื่อเปิดออกมาหนังที่หุ้มนั้นดูเหมือนจะบวมที่ตรงขอบบริเวณหัวบักด้วยครับ และมีคราบสีขาวที่ตรงปลายเมื่อเอามือลูบจะเป็นขุยเหมือนคราบใครสีขาว ที่ปลายดูแล้วมันเหี่ยวเมือนขาดความชุ่มชื่น ผมเป็นมาสัก 1 อาทิตย์ได้แล้วครับ และมีกลิ่งที่อวัยวะเพศด้วย ผมอยากทราบสาเหตุ และวิธีรักษาครับ ช่วยหน่อยนะครับคุณหมอ ช่วยตอบ
  ขอบพระคุณครับ

 520. manit says:

  ตอบคุณ game
  -สาเหตุมาจากเชื้อรา ยาที่ใช้รักษาในเวบเพจนี้ ดูก่อนได้

 521. WAHEAD says:

  อาการของผมก็นเป็นคล้ายๆกับรูปบางรูปในเว็บอ้ะคับ มันเป็นตุ่มขึ้นมาเหมือนโดนมดกัด บางทีเป็นเหมือนสิวอ้ะ มีหัวเล็กๆสีขาว เหมือนสิวเป๊ะเลย คันและทรมานมาก บางทีนอนไม่ค่อยจะหลับเลยคับ อยากจะขอคำแนะนำหน่อยคับ ว่าควรจะรักษา หรือทานยาตัวไหนถึงจะเหมาะที่สุด ผมพึ่งรู้สึกตัวว่าเป็นแบบนี้ ก็ประมาน อาทิตนึงได้แล้วคับ ยังไงก็ช่วยหน่อยนะคับ

 522. manit says:

  ตอบคุณ WAHEAD
  -ใช้ยาตามเวบ ส่วนเรื่องต้องการยาเพื่อรักษา ให้ติดต่อหมอได้

 523. WAHEAD says:

  แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรหรอครับ ผมจะได้ระวังไว้ เพราะตอนนี้ผมเครียด และทรมานมาก ไม่กล้าบอกและก็ไม่กล้าคุยกับใครเลย ผมไม่อยากเป็นอีกแล้วครับ

 524. manit says:

  ตอบคุณ WAHEAD
  -น่าจะติดเชื้อในระบบน้ำเหลือง

 525. Gib says:

  คุณหมอค่ะ คืออาการของหนูมันมีตุ่มเล็กๆสีขาวๆขึ้นทั่วบริเวณแคมใหญ่ แคมเล็ก คิสตอลิส อ่ะค่ะ มีอาการคันเป็นบางครั้ง ไม่เจ็บ ไม่แสบ เป็นมานานแล้วค่ะ ไม่หายสักที ตกขาวบางครั้งก็เป็นสีเหลืองอ่ะค่ะ คือหนูเป็นโรคอะไรค่ะ และมันจะเป็นอันตรายไหมค่ะ และจะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งรึป่าวค่ะ รบกวนคุณหมอช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 526. manit says:

  ตอบคุณ Gib
  -เป็นตุ่มเล็กๆขาว น่าจะเป็นหูดขนาดเล็ก
  -ตกขาวสีเหลือง ติดเชื้อในมดลูก/มดลูกอักเสบ
  -มีความเสี่ยงต่อการเนื้องอกมะเร็ง
  -ต้องการรักษาติดต่อหมอได้

 527. นิด says:

  มีอาการคันที่น้อง ก่อนเป็นประจำเดือนก็จะเจ็บๆที่อวัยวะเพศ ประมาณเกือบสัปดาห์ก่อนเป็นประจำเดือน มีอาการตกขาว มีกลิ่นตลอดออกมาไม่หยุดในทุกวัน ตรงน้องจะเปียกตลอด บ้างครั้งมีผื่นแดงขึ้นตรงขาหนีบ แสบ คัน เจ็บมาก และเจ็บ แสบช่องคลอดเวลาทำอะไร เป็นมาหลายปีแล้วคะ รักษาอย่างไรถึงจะหายดีคะ

 528. manit says:

  ตอบคุณ นิด
  -รักษาด้วยยาแคปซูลพลูคาวสัก 4 เดือน หรือจนหายดี
  -ต้องการรักษาติดต่อหมอได้

 529. toto says:

  มีเมัดเลือดสีแดงอยู่ที่ตัวไข่ไม่รู้ว่าเปันอะไร
  รู้สิกคันเปันบางครั้ง

 530. manit says:

  ตอบคุณ จ วิภาคหัตถกิจ
  -น่าจะติดเชื้อที่ผิวหนัง ใช้ยาตามเวบเพจนี้ได้เลย

 531. reaper b says:

  มีอาการคันภายในท่อปัสสาวะครับ คันระดับเบาบางมาก พึ่งจะมีอาการเมื่อ3วันที่ผ่านมาครับนอกนั้นปกติทุกอย่างครับ

 532. manit says:

  ตอบคุณ reaper b
  -ลองดูอาการอีกสัก 4-5 วัน ถ้ายังไม่หายหรือไม่ดีขึ้น
  แนะนำติดต่อหมอได้

 533. jirakit says:

  ผมเป็นหนองใน มา2 อาทิตย์แล้วครับ
  ได้ฉีดยา และกินยา ต่อเนื่องมาตลอด
  อาการหนองแถบไม่มีหรือมีบางนิดหน่อย
  แต่เวลาอวัยวเพสของผมแข็งตัวมันปวดมากครับ
  สาเหตุ มันเกิดมาจากอะไร
  คือตอนนี้ผมยังถามยาอยู่ เพราะหมอที่ผมไปรักษาไห้ถามยาต่อ
  แล้วผมสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อีกครั้งเมื่อไหร ครับ

 534. Got says:

  เรียนคุณหมอครับ ผมเป็นก้อนเล็กๆ แข็งๆ ใต้ผิวหนังที่องคชาติครับ ไม่เจ็บไม่คัน ประมาณ 3เม็ด ไม่ทราบว่าอันตรายไม่ครับ แล้วผมต้ิงทำยังงัยบ้าง

 535. manit says:

  ตอบคุณ jirakit
  -ควรสอบถามหมอที่รักษา หรือหมอจ่ายยาให้คุณมากกว่า

 536. manit says:

  ตอบคุณ Got
  -รอดูอาการ ถ้ามีอาการไม่ดีขึ้น หรือผิดปกติมากขึ้น อาจมีผลเสียต่อระบบสืบพันธุ์ ควรรีบรักษา

 537. tum says:

  เรียนคุณหมอ ผมเป็นตุ่มเล็กๆบริเวณหนังหุ้มองคชาต เมีอาการคันและเจ็บ อยากทราบว่าเปนเริมรึปล่าวแลเวมีวิธีรักษารึปล่าวครับ ตุ่มใสๆเป็นซักพักจะแตกและเจ็บมากครับ

 538. manit says:

  ตอบคุณ tum
  -น่าจะเป็นโรคเริม
  -ยาที่รักษาตามเวบเพจนี้ ศึกษาข้อมูลก่อนได้

 539. Sakidjai says:

  เรียนคุณหมอครับ ผมอายุ24 มีปัญหาเรื่องอวัยวะเพศขนาดไม่มาตรฐาน แล้วเวลาจะทำกิจกรรมอวัยวะเพศไม่ค่อยแข็งตัว ถ้าแข็งตัวก็ไม่เต็มที่ แล้วดันหลั่งไวอีกครับ ทำให้ผมไม่มีความมั่นใจเลย เป็นนานแล้วครับ ช่วยแนะนำหรือบอกวิธีแก้ปัญหาหน่อยครับ คุณหมอ

 540. manit says:

  ตอบคุณ Sakidjai
  เข้าไปดู้ข้อมูลในเวบก่อน https://doctorforyou.biz/?page_id=4261

 541. Jirat says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ ดิฉันมีตุ่มขึ้นบริเวณ บนอวัยวะเพศอะคะ เจ็บด้วยคะ จะทำไงดีคะ ไมกล้าไปหาหมอ อะคะ

 542. manit says:

  ตอบคุณ Jirat
  -ใช้ยาตามเวบไซต์ได้ เข้าไปดูข้อมูลในเวบเพจนี้ได้
  -ถ้าต้องการใช้ยาติดต่อมาตามโทรหรือไลน์ได้

 543. Pinna says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ หนูอยู่ต่างประเทศค่ะ มีแผลที่อวัยวะเพศค่ะ เป็นมาตั้งแต่กันยายนปีที่แล้ว คือเป็นทุกเดือนเลยค่ะ เป็นครั้งนึงจะใช้เวลาประมาณ 2- 3 สัปดาห์จึงจะหายแล้วก็เป็นประจำเดือนพอหมดประจำเดือนหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์นึงก็กลับมาเป็นอีกค่ะ คือจะเป็นตุ่มใสๆหลายจุดกระจ่ายทั่วอวัยวะเพศคะ พอตุ่มแตกก็แสบมากเวลาฉี่ก็ยิ่งแสบ ไปหาหมอมาหลายรอบแล้วค่ะทั้งหมอตรวจภายในและหมอ เวชศาสตร์เขตร้อน หมอให้ตรวจซิฟิลิส และ เอชไอวีแล้วค่ะผลเป็นลบค่ะ หมอบอก คาดว่าจะเป็นเริม ได้ยามากิน5 วันวันละ 5 เม็ด ก็ไม่หายค่ะ กลุ้มใจมากค่ะ ตอนนี้หอได้เอาเลือดไปตรวจหาโรคอีกเป็นครั้งที่3 ค่ะ งงมาก ขนาดหมอที่เมืองนอกยังตรวจหาโรคไม่เจอ หมอก็จ่ายยาไม่ถูก อีกอย่างภาษาก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันมากเลยค่ะ

 544. ปุก says:

  เรียนคุณหมอค่ะคือตอนนี้เป็นแผลที่อวัยวะเพศตรงแคมนอกด้านในแต่อยู่ตรงปลายเป็นแผลเหมือนร้อนในเริ่มจากมี1แผลตอนนี้มี2แผลขนาดเล็กเป็นตอนเป็นไข้ตอนฉี่เจ็บมากเป็นมา6วันอล่วค่ะตอนนี้หนูอายุ20ไม่ได้มี พสพกับใครมานานแล้วยากรู้ต้องรักษาอย่างๆไร และต้องซื้อยาอะไร ไม่กล้าบอกที่บ้านๆไม่กล้าไปหาหมอ บอกวิธีรักษาด้วยนะค่ะ

 545. manit says:

  ตอบคุณ ปุก
  -คุณต้องการรักษาแนวทางยาสมุนไพรตามเวบเพจนี้ใช่หรือไม่
  -ถ้าใช่ติดต่อหมอได้เลย

 546. แอม says:

  ผม มึผื่นเม็ดเลํกๆทั่วหัวหยักครับมีอากาศคันถึงคันมากเป็นบางตรั้งในแต่ละวันแต่ไม่แสบครับ

 547. manit says:

  ตอบคุณ แอม
  -ยังรักษาได้ ติดต่อหมอได้

 548. อ้อ says:

  สวัสดีค่ะ คือว่าหนูมีอาการคันที่อวัยวะเพศมาเป็นปีแล้วค่ะ ตกขาวค่อนข้างมีกลิ่นแรง เวลามี พสพ ก็จะรู้สึกแสบค่ะ ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นโรคอะไรกันแน่ แล้วต้องรักษาแบบไหน คุณหมอช่วยตอบหนูหน่อยค่ะ….ขอบคุณค่ะ

 549. manit says:

  ตอบคุณ อ้อ
  เป็นอาการมดลูก ช่องคลอดอักเสบ ใช้ยาตัวนี้ให้อยู่ในเวบเพจนี้
  และต้องการรักษาติดต่อหมอได้

 550. Gang says:

  สวัสดีครับ
  ผมมีอาการคันบริเวณปลายอวัยวะเพศและบริเวณปลายนั้นมีความบวมขึ้น มันบวมเฉพาะปลายอวัยวะเพศเท่านั้นเองคับ จะทำอย่างไรดีครับ

 551. manit says:

  ตอบคุณ Gang
  -ใช้ยาตามเวบเพจนี้ได้
  สนใจรักษาติดต่อหมอได้

 552. fon says:

  คือพอดีเป้นตุ่มอะไรไม่รู้คะที่จุดซ้อนเล้นแต่มันเป้นตุ่มอยู่ข้างนอกนะคะไม่ใช่ข้างในเป้นประมาน2-3วันแล้วคะเวลาบีบคะก้จะมีเจ็บเหมือนบีบสิวคะมันเหมือนสิวมาหคะเวลาบีบมันเป้นน้ำขาวๆคะแต่บรบอีกทีก้เป้นน้ำใสๆๆคะไม่รู้ว่าเป้นอะไรคะบอกหน่อยคะช่วยตอบทีคะกลัวมาก
  เลย

 553. don says:

  สวัสดีครับหมอ
  ผมมีแผลที่ปลายอวัยวะเพศครับ คือเริมแรกผมใส่กางเกงในหลวมแล้วเกิดเป็นแผลนิดหนึ่ง พอกลางคืนก็ได้ร่วมกับภรรยา พอ 2-3วันก็เป็นแผลลามเลยครับแต่ไม่เจ็บนะครับ มันจะเสียวๆ ซื้อยามาทาได้อาทิตย์แล้วครับไม่หายจะทำยังงัยดีครับ

 554. manit says:

  ตอบคุณ fon
  -น่าจเป็นการอักเสบของผิวหนัง ถ้าทำอย่างไงก็ไม่หายติดต่อหมอได้

 555. manit says:

  ตอบคุณ don
  -ให้ระวังเชื้ออักเสบเข้าต่อมน้ำเหลือง อาจเป็นเรื่องใหญ่ตามมา
  -ต้องการรักษาติดต่อหมอได้

 556. Supanee says:

  สวัสดีคะคุณหมอหมอ
  คือหนูมีตุ่มขึ้นที่อวัยวะเพศคะ เป็นข้างนอกนะคะ
  ไม่รู้สึกคัน เจ็บ หรือว่าแสบ เลยคะ
  แต่พอมาช่วงหลังๆมีความรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้น
  จะรักษายังไงดีคะ
  ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

 557. manit says:

  ตอบคุณ Supanee
  -รักษาด้วยตัวยาที่มีในเวบเพจนี้
  -ต้องการรักษาติดต่อมาได้

 558. เจน says:

  สวัสดีครับคุณหมอ พอดีผมชอบเป็นแผลตรงล้างหัวหยัก อยู่ดีๆ มันก็จะแตกเป็นเส้น บางครั้งก็จะมีอาการคันถ้าเกาก็จะเป็นแผล ผมใช้ยาถาแก้เชื้อราทาแล้ว ก็หายไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นอีก ผมไปตรวจโรคแล้วไม่เป็นโรคทางเพศสัมพันธ์ หมอช่วยแนะนำยาของหมอหน่อยครับ

 559. manit says:

  ตอบคุณ เจน
  -แนะนำการใช้ยาตามเว็บเพจ
  -และทำตามคำแนะนำ
  -ติดต่อหมอได้

 560. ชาติ says:

  เรียนคุณหมอมานิตย์

  อาการโรคแผลที่อวัยวะเพศเรื้อรังโดยทั่วไปดีขึ้นมากครับ รบกวนหมอช่วยจัดยารักษาจนหายด้วยนะครับ

  ขอบคุณครับ
  ชาติ

 561. may says:

  สวัสดีค่ะ หนูเป็นแผลที่บริเวณฝีเย็บลงไปถึงรูถวารค่ะลักษณะแผลเหมือนร้อนในแผลพุพองเจ็บแสบๆร้อนๆ และก่อนหน้านี้มี พสพ กับแฟนค่ะแล้วเหมือนเกิดอาการเสียดสีตอนที่มี พสพ หลังจากนั้นประมาณ1-3วันก็เกิดอาการเจ็บแสบตามอาการข้างต้นที่บอกค่ะ จึงอยากทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรคะ

 562. manit says:

  ตอบคุณ may
  -เป็นอาการแผลบริเวณนั้นติดเชื้อ

 563. Tiger says:

  หมอครับ
  – ผมขอสอบถามหน่อยคือผมเป็นตุ๋มเม็ดเล็กๆสีขาวขึ้นตรงผนังด้านในของอวัยวะเพศอะคับ ก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรนะคับ ก็เฉยๆ แต่ผมกังวลกลัวเป็นอะไรรึเปล่า ผมต้องทำยังไงดีคับ

 564. manit says:

  ตอบคุณ Tiger
  -น่า่เป็นอาการของหูดข้าวสาร
  -ต้องการรักษาติดต่อหมอได้

 565. Tiger says:

  เนี่ยหมอครับผมเป็นประมาณแบบนี้อะคับ แต่จะจางๆกว่าหน่อย และน้อยกว่า
  http://www.fordycespotsforum.com/archive/index.php/thread-12253.html
  ผมอยากรู้ว่าเป็นโรคอะไรหรอครับ? อันตรายหรือป่าว? ผมกังวลมากกลัวเป็นอันตราย
  ขอบคุณล่วงหน้านะครับ ถ้าเป็นโรคอะไรก็ขอคำแนะนำด้วยนะคับ

 566. manit says:

  ตอบคุณ Tiger
  -หมอได้ตอบไปแล้วว่าเป็นโรคอะไร
  -ตัวยาที่แนะนำมีในเว็บเพจนี้ และ ในเว็บก็ได้บอกว่าติดต่อได้ทางไหนบ้าง
  โปรดอ่านข้อมูลในเว็บ และขอให้งดการโพสซ้ำๆ

 567. B says:

  คุณหมอคะ คือเมื่อวันก่อน หนูช่วยตัวเอง แล้วเมื่อวานหนูมีอาการเจ็บ หนูเลยลิงเอากระจกส่องดู และเหมือนมันเป็นตกขาวอ่ะค่ะ แต่เป็นสีขาวขุ้นและเกาะตัวที่ปากแคมใน และข้างในนิดหน่อยค่ะ แต่พอลองเอานิ้วจับๆ มันก็เหมืินลอกออกมาได้อ่ะค่ะ แบบเป็นก้อนขาวๆขุ่นๆนิ่มๆ แล้วพอมาวันนี้ ก็เหมือนหลุดออกมาเพิ่มค่ะ แต่มีตกขาวเป็นน้ำใสๆด้วย กลิ่นก็ปกติค่ะ ที่มันเกาะๆอยู่ก็เหมือนหลุดออกมา แต่ว่ายังเกาะอยู่ตามร่องและข้างในค่ะ ไม่ทราาบว่าจะเป็นโรคอะไรรึเปล่าคะ กังวลมากค่ะ ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ค่ะ

 568. manit says:

  ตอบคุณ B
  -เป็นอาการตกขาว ไม่มีพสพ ก็เป็นโรคนี้ได้

 569. B says:

  แล้วมีอันตรายมั้ยคะ แต่มันมาเยอะมากเลลยนะคะ มีอาการคันด้วยค่ะ