รักษาโรคทางเพศ/โรคที่อวัยวะเพศชายและหญิง/ผื่นคันที่อวัยวะเพศ/เชื้อรา/หนองใน/ตุ่มใส/ฝี แผล เริม งูสวัด แผลริมอ่อน

kam1ok1โรคทางเพศ หมายถึง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ หรือติดเชื้อโดยกับสัมผัสเชื้อโรคต่างๆ หรือการกระทำกับอวัยวะเพศอย่างแรงจนทำให้เกิดโรคตามมา     ในทางการแพทย์แผนไทย /แผนโบราณ จะเรียกชื่อโรคทางเพศไว้หลายลักษณะ อาการ เช่น โรคทุรวสา(โรคกระเพาะปัสสวะอักเสบ), มุตฆาต มุตฆาต(หนองใน) ,ช้ำรั่ว ,อุปทุม, อุปทม, ไส้ด้วน , เริม .งูสวัด เป็นต้น

ข้อมูลโรคที่เกิดกับอวัยวะเพศในแนวทางปัจจุบัน

กามโรค หมายถึงโรคที่ติดต่อโดยการร่วมเพศและมักก่อให้เกิดพยาธิสภาพที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์เป็นส่วนใหญ่
  แต่เดิม กามโรคหมายถึง กลุ่มโรคเพียง 4 โรค คือ ซิฟิลิส หนองใน
แผลริมอ่อน โรคของต่อมน้ำเหลือง และโรคเนื้อตายที่บริเวณขาหนีบ
ปัจจุบันพบว่ายังมีโรคอีกหลายโรคที่ติดต่อโดยการร่วมเพศ แต่ไม่ใช่กามโรคที่แท้จริงรวมอยู่ในกลุ่มโรคนี้ด้วย
คือ หนองในเทียม (ใช้เฉพาะในชาย) หูดหงอดไก่ เชื้อรา พยาธิในช่องคลอด เริ่ม
หูดข้าวสุก หิดที่อวัยวะสืบพันธุ์ ตัวโลน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบันจึงเปลี่ยนชื่อกามโรคว่า
“โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”
(sexually transmitted diseases)
ซิฟิลิส เกิดจากเชื้อทริโปนีมาพอลลิดุม (tryponema pollidum) มีระยะฟักตัวโดยเฉลี่ย 10-30 วัน
อาการในระยะแรก จะมีแผลเกิดขึ้น เรียกว่า แผลริมแข็ง
มักเป็นที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกลักษณะแผลมีขอบนูนสูงขึ้น ก้นแผลสะอาดเรียบถูกต้องไม่เจ็บ
ระยะนี้หากไม่รักษาก็จะหายได้เองภายใน 3-8  สัปดาห์
อาการระยะที่สอง หลังจากแผลริมแข็งหายราว 3 สัปดาห์
จะมีไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล ปวดเมื่อยและปวดตามข้อ
มีผื่นขึ้นตามบริเวณผิวหนัง เช่น แขน ขา ลำตัว ไม่คันและไม่เจ็บปวด
อาจเป็นอยู่ไม่นานวัน หรืออาจนานหลายเดือนก็ได้ ส่วนใหญ่จะหายไปราว 4-8 สัปดาห์ ในระยะนี้อาจมีลักษณะเป็นตุ่มนูนขึ้นมา
คล้ายยุงกัด แต่มีเนื้อยุ่ย ๆ คลุมบริเวณนี้แพร่เชื้อได้มาก อาจมีต่อมน้ำเหลืองโตหรือผมร่วงได้
ผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาเมื่ออาการทุกอย่างหายก็จะเข้าสู่ระยะแฝง ซึ่งเป็นระยะที่จะไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้น
แต่จะทราบได้โดยการตรวจพบน้ำเหลืองให้ผลบวก
อาการในระยะที่สาม พบว่าหนึ่งในสี่ของระยะแฝงจะเปลี่ยนเป็นระยะที่สาม
ซึ่งต้องใช้เวลานาน โดยจะไปเกิดเป็นแผลและเนื้อตายในหัวใจ หรือระบบประสาท
ทำให้เกิดอาการคล้ายคนเป็นโรคจิต
การวินิจฉัยโรคนี้ ส่วนใหญ่อาศัยจากการตรวจน้ำเหลือง นอกจากนี้อาจจะขูดบริเวณแผลหรือผื่นหรือเนื้อนูน
มาตรวจด้วยกล้องพิเศษ และอาจต้องเจาะน้ำไขสันหลังมาตรวจด้วยในบางราย
หญิงมีครรภ์ที่เป็นซิฟิลิสต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ เพราะซิฟิลิสจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์
เช่น ทำให้แท้ง ทารกตายในครรภ์ หรือเป็นฟิซิลิสแต่กำเนิด
หนองใน เกิดจากเชื้อไนซ์ซีเรียโกโนร์เรีย มีระยะฟักตัวประมาณ 3-5 วัน
อาการมักเริ่มด้วยปัสสาวะแสบ ขัด มีตกขาวถ้าไม่ได้รับการรักษา โรคนี้อาจลุกลามเข้าไปในโพรงมดลูก
ท่อนำไข่ และรังไข่ ทำให้ท่อนำไข่ตันและเป็นหมันในที่สุด
แผลริมอ่อน เกิดจากเชื้อฮีโมฟิลุสดูเครยี (hemophilus ducreyi) มีระยะฟักตัวประมาร 2-5 วัน
อาการ อาจพบได้ใน 2  ลักษณะ คือ
1. แผล มักพบบริเวณฝีเย็บ
และที่แคมเล็ก เริ่มคัน มีเม็ดพอง และอักเสบ ต่อมาเป็นหนองแตกออก มีอาการเจ็บ
ส่วนใหญ่เกิดหลายแผล ขอบแผลไม่ชัดเจน ถูกต้องเจ็บ
2. ฝีมะม่วง ถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาไม่เพียงพอ
ต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบจะโตเป็นหนองได้ราว 5-8 วันหลังมีแผล
กามโรคที่ต่อมน้ำเหลือง
เกิดจากเชื้อคลาไมเดีย (chlamydia)
มีระยะฟักตัว 1-4 สัปดาห์ แต่โดยปกติประมาณ 7-12 วัน
อาการจะเริ่มด้วยมีแผลที่อวัยวะเพศ
แล้วมีไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ต่อมาต่อมน้ำเหลืองโตที่บริเวณขาหนีบ
แล้วเป็นหนองแตกออกมา เรียกว่า ฝีมะม่วง เช่นเดียวกับแผลริมอ่อน
อาการต่อมน้ำเหลืองโตนี้ ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นหลังจากแผลหายไปแล้ว
กามโรคเนื้อตายที่บริเวณขาหนีบ
เกิดจากเชื้อโดโนแวนแกรนูโลมาติส (donovan granulomatis) มีลักษณะคล้ายหงอนไก่
หรือดอกกะหล่ำ เกิดบริเวณอวัยวะเพศ และโตขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อพบร่วมกับการตั้งครรภ์
รักษาได้โดยยา หรือจี้ด้วยไฟฟ้า
เริม เกิดจากเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ พบได้บ่อย
มักมีอาการ 4-5 วันหลังการร่วมเพศ โดยเกิดเป็นเม็ดใส ๆ แล้วแตกออกเป็นแผลเล็ก ๆ หลายแผล
เจ็บ ปวดแสบปวดร้อน และมีอาการอักเสบ เป็นอยู่ประมาณ 10 วันก็จะหายไป อาจมีเชื้อบัคเตรีแทรกได้และอาจมีต่อมน้ำเหลืองโตเล็กน้อย
เป็นแล้วมักเป็นอีก
หากติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นหลังการมีเพศสัมพันธ์ 2 – 3 วัน หรืออาจเป็นเดือน
              *  ปัสสาวะแสบ ขัด
              *  เจ็บ ปวดหรือคันบริเวณอวัยวะเพศ
              *  มีผื่น แผล ฝีหรือตุ่มบริเวณอวัยวะเพศ
              *  ขาหนีบบวม
              *  ผู้ชายจะมีของเหลวไหลออกมาภายหลังการมีเพศสัมพันธ์ เช่น เมือกใส หนอง เมือกปนหนอง
              *  ผู้หญิงจะมีปริมาณ สี กลิ่น ของสิ่งที่ออกมาจากช่องคลอดผิดปกติ เช่น ตกขาวมากมีสีเหลืองเข้มหรือมีกลิ่นเหม็น
             *  ประจำเดือนมาผิดปกติ หรือมีเลือดออกจากช่องคลอดหลังการมีเพศสัมพันธ์

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ หลักฐานคลินิก-2-1024x254.jpg

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ร4-1024x614.jpg ผู้ที่ต้องการรักษาต้องอ่าน : การรักษาโดยแนวทางของหมอมานิตย์ ศรีพจน์                        การรักษานี้ให้ผลดีต่อการรักษา ผู้ป่วยจะหายดี และมีภูมิต้านดีขึ้น ชัดเจน มีระการรักษา 1-4 เดือน ขึ้นอยู่ ความรุนแรง ระยะเวลาการป่วย  กรณีที่เป็นหนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส  และเอชไอวี  สามารถรักษาได้ด้วยยาสมุนไพรหมอมานิตย์ เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ป่วยหายจากโรคทางเพศสัมพันธ์ ควรไปรับการตรวจเลือดจากโรงพยาบาล หรือแลปตรวจเลือดของเอกชนทั่วไป 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทางชนิดหากปล่อยไว้จนเข้าสู่ระยะรุนแรง ดูคล้ายโรคมะเร็ง หรือชนิดที่รุกรามจนเซล์ลอักเสบผิดปกติ(มะเร็ง) กรณีนี้เป็นการรักษาด้วยยาสมุนไพรมากกว่า1ชนิด หรืออาจต้องรักษาร่วมกับแพทย์ปัจจุบัน แนวทางรักษาแบบบูรณาการร่วมกันไป

อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ป่วยสนใจรักษาโปรดติดต่อมาเพื่อรับคำปรึกษาเพื่อรักษา ที่ โทร/ไลน์ 0823877288 หรือ ไอดีไลน์ yaforyou ยินดีต้อนรับครับ รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ร2-1024x614.jpg

แผนที่เดินทางพบหมอ (โปรดโทรก่อนพบ 1-3 ชม.) mapok (1)

814 ตอบกลับไปที่ รักษาโรคทางเพศ/โรคที่อวัยวะเพศชายและหญิง/ผื่นคันที่อวัยวะเพศ/เชื้อรา/หนองใน/ตุ่มใส/ฝี แผล เริม งูสวัด แผลริมอ่อน

 1. Jan พูดว่า:

  เป็นหูดหงอนไก่ค่ะ ไปหาหมอจี้ยาให้แค่ครั้งสองครั้งหมอก่อไม่นัดอีกเรยควรทำไงดีค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Jan
   -หูดหงอนไก่ ถ้ารักษาความสะอาดตลอดเวลา ไม่ไปรบกวนบริเวณที่เป็น เสริมภูมิต้านทานให้ดี
   และใช้ยาตามเว็บเพจนี้ไปเรื่อยๆ จะค่อยๆหายไปเอง

 2. Syxor พูดว่า:

  ขอถามครับ, เป็นตุ่มเม็ดใสใสแหลมที่ด้านล่างหัวอะไวยะเพดชาย , แต่ไม่เจ็บไม่มีอาการใดใด,
  และเป็นตุ่มคันที่อะไวยะวะ, เวลาปวดฉี่รู้สืกแสบที่ท่ออะไวยะวะครับ อาการแบบนี้ เฝคืออาไรรับ
  ขอขอบคุณครับ h

 3. กนกพร พูดว่า:

  เป็นตุ่มในช่องคลอดค่ะ
  -ตอบโปรดติดต่อมาโดยโทรหรือไลน์ หมอต้องการสอบถามรายละเอียดมากกว่านี้อีครับ

 4. Lady พูดว่า:

  มีอะไรกับแฟนทุกครั้งก็จ่ะรู้สึกเจ็บเหมือนถลอกหรือฉีก เพราะไปล้างแล้วแสบแต่ก็ไม่ได้สนใจ เพราะเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่มีอะไรกับแฟน แล้วครั้งล่าสุดที่มีอะไรกันแผลยังใม่หายน้ะค้ะ แล้วมีอาการคัน แสบเวลาล้าง แล้วมีหนองออกมา. และมีตุ่มเหมือนเป็นก้อนสองข้างตรงช่องคลอด ไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรคะ
  ตอบคุณ
  -น่าจะเรียกว่าโรคที่เป็นว่า ฝีช่องคลอด ครับ

 5. แดง พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  เรื่องจริงครับ คือผมเป็นตุ่มแผลจากเริมที่น้องชาย รักษามาหลายที่ไม่หาย
  แต่ผมมารักษากับหมอมานิตย์มา30วัน ผลที่ได้คือแผลแห้งดี แผลหาย แต่คุณหมอมานิตย์ บอกว่าควรทานยาต่อเนื่องอีกสักระยะค่อยหยุดยา ผมยินดีทำตามหมอแนะนำทุกประการครับ
  ขอบคุณครับหมอ

 6. เกม พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ผมขอรายงานการรักษาหนองในเทียม คือผมมานานเป็น มีอาการแสบลำกล้อง มีน้ำสีขาวเหลืองไหลหยดย้อน ใช้ของหมอในเวบไซต์มา30วัน หายสนิทครับ
  ขอบคุณยาของหมอนะครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ เกม
   -หมอขอแสดงความยินดีด้วย อาการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจอย่างมากครับ

 7. เหม่ง พูดว่า:

  สวัสดีครับทุกท่าน
  ผมขอพูดไม่อาย้ลยนะครับ ผมมีอาการหนองในเทียม มีน้ำขาวขุ่น บางครั้งเป็นน้ำใสเหลืองนะครับ
  เวลาเยี่ยวจะเสียวแสบ ผมรักษามาหลายที่จนท้อครับ ผมลองใช้นาสมุนไพรพลูคาวแคปซูลหมอมานิตย์เจ้าเวบไซต์ และทำตามที่หมอแนะนำ ตอนนี้กินมา45วันครับ หายสนิทครับ
  ขอบคุณครับหมอ

 8. Mm พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ผมมีอาการแสบแดงมีหัวอวัยวะเพศ และหนังหุ้มตึงมีแผล ทายาได้สองสามอาทิตย์ก็หาย พอหยุดทาก็กลับมาเป็นอีกคับ มีอาการปวดหัวที่ท้ายทอยด้วยคับ ปวดมาสองอาทิตย์แล้วคับกินยาก็ไม่หาย และมีอาการถ่ายเหลวเหมือนท้องเสีย ต้องกินไฟเบอร์ผสมน้ำทุกวันถึงจะถ่ายเป็นก้อนคับ ไปหาหมอก็ไม่ดีขึ้นเลยคับ ช้วยทีคับขอบคุณคับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Mm
   -การรักษาค่อนข้างละเอียดอ่อนครับ จึงขอสอบถามข้อมูลประวัติคนไข้เคสนี้
   -ดังนั้นหมอจึงขอให้คุณคนไข้ติดต่อหมอมาได้เลยครับ

 9. โจ พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ผมเป็นคนไข้ หมอมานิตย์ คือผมป่วยด้วยโรคหนองในเทียม รักษาด้วยยาหลายหมอไม่หายครับ
  แต่ผมรักษากับยาหมอมานิตย์ ตามเวบไซต์ ก่อนนั้นผมมีอาการแสบปวดลำกล้อง และหนองซึม ตอนนี้ปกติไม่แสดงอาการออกมาอีกเลย
  ขอบคุณหมอครับ

 10. พิสิท พูดว่า:

  สวัสดีครับ ผมคนหนึ่งที่มีอาการผื่นคัน และแสบในลำกล้องลึกๆ ที่เคยไปรักษาด้วยหลายชนิดแต่ไม่หาย ผมได้ตัดสินใจกับคุณหมอมานิตย์ มาประมาณ2เดือนตอนนี้หายดีแล้วครับ ถ้าหากใครเป็นโรคเกี่ยวนะบบสืบพันธ์ุ แนะนำคุณหมอในเวบไซต์นี้ครับ ขอบคุณครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ พิสิท
   ขอบคุณพิสิทมากครับ ที่เสียสละเวลามาโพส การโพสของท่านจะเป็นประโยชน์กับคนไข้ท่านอื่นที่กำลังค้นหาการรักษาให้ตนเอง ครับ

 11. แมก พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอ และผู้เข้ามาผู้สนใจในสุขภาพทุกท่าน
  -ผมอายุ40 ปี ประสบปัญหาสุขภาพที่อวัยวะเพศ รอบกัวองคชาต้ป็เม็ดเหมือนข้าวสุก บางก็อมีคันมากๆ อาการของที่ทำให้จิตตกอย่างมาก คือ ทำให้แฟนรังเกลียด กลัวไปด้วย เป็นความทุกข์ใจ เคยใช้ยาสารพัด มาใช้ก็ไม่หายสักที ผมพยายายามค้นหาในอินเตอร์เนต จนเจอคุณหมอในเวบเพจนี้ ผมได้ปรึกษากับคุณหมอ และรับยากินและยาทา พร้อมรับคำแนะนำในการปฏิบัติตนอย่างจริงจัง ผมได้ใช้หมอต่อเนื่องไม่เดือนกว่า อาการดังกล่าวได้หายไปอย่างดี ในใจนึกอยากขอบคุณหมอมากๆ คุณหมอเป็นหมอทางเลือกที่คนเลือกมารักษาได้
  ขอบคุณครับคุณหมอ

 12. นาย พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  ผมมีปัญหามีติ่งเนื้องอกรอบหูรูดรูทวารและมีอาการคันมากครับ บางครั้งเกาจนเลือดซิบ ปรึกษาและรับยามาทานและทา ตอนนี้ติ่งเนื้อมันหายไปเยอะมาก แต่ยังมีอาการคันบ้าง
  แต่ตอนนี้ผมมีปัญหาใหม่อีกรอบ ประมาณ 3 วันที่ผ่านมา มีอาการคันบริเวณจากหูรูดรูทวารมาถึงหัวหน่าว รวมถึงบริเวณขาหนีบ ไม่แน่ใจเพราะผมเหงื่อออกมากแล้วเกิดความอับชื้นหรือเปล่าครับ แต่ปกติผมจะใส่กางเกงในเฉพาะเวลาไปทำงานหรือออกนอกบ้าน ถ้าอยู่บ้านจะแขวนตากไว้ (กลัวเรื่องความอับชื้นกับเชื้อราครับ) หลังจากมีอาการคัน วันแรกเผลอเกาไปสองรอบตอนนอนหลับ พอตื่นมาที่ขาหนีบแดงปวดแสบมาก พอวันที่สองพบว่ามีเม็ดตุ่มเหมือนเป็นสิวที่ขาหนีบทางซ้ายและมีอีกหลายเม็ดบริเวณใกล้ๆหุรูดทวารและ 2 เม็ดที่หนังหุ้มอัณฑะ เช้าวันนี้ตอนอาบน้ำรู้สึกแสบๆเลยดู เจอว่าเม็ดที่เกิดขึ้นทุกเม็ดมีหนองออกมาครับ ผมเลยทำความสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง ทางแอลกอฮอล์ แล้วทาครีม N-Tonic ที่ได้มา ส่วนที่เป็นเม็ดหนองผมใช้แอลกอฮอล์เช็ด แล้วใช้เบทาดีนเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งครับ ตอนหัวค่ำวันนี้ พบว่า 2 เม็ดที่หนังหุ้มอัณฑะมันโตขึ้นมากแล้วมีหนองไหลออกมา ผมเลยลองบีบเอาหนองออกมาแล้วทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือล้างแผลแล้วลงเบทาดีอีกครั้ง แต่อาการคันยังไม่ลดเลยครับ
  อาการแบบนี้เป็นโรคอะไรไหมครับ แล้วต้องรักษาเพิ่มเติมยังไงครับ ตอนนี้ผมใช้ยา N-Tonic กับพลูคาวแคปซุลของคุณหมออยู่ครับ หัวคว่ำผมทานยาแก้อักเสบเพิ่มครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ นาย
   -เท่าที่เล่ามายัง ปฏิบัติตามขั้นตอนไม่ถูกต้อง
   แนะนำโทรสอบถามตรงที่หมอได้เลยครับ 0823877288

 13. อ้น พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ผมใช้ยาของหมอจัดมาให้ รักษาน้องชายเป็นตุ่มแผล หายดีแล้วครับ
  ใครมีปัญหาน้องชายติดคุณหมอเลยครับ

 14. มอน พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ผมป่วยโรคหนองในเทียม เคยรักษามาหลายที่ แต่ไม่หาย
  ผมมาหายกับยาหมอในเวบไซต์นี้ครับ หายจริง ทำตามข้อแนะนำของคุณหมอ
  ยาสมุนไพรของคุณหมอรักษาหายจริงครับ แนะนำครับ

 15. สหัสวรรษ พูดว่า:

  มีผื่นนูนขึ้นบริเวณหัวหยักอวัยวะเพศชาย เป็นผื่นนูนPPP แบบนี้รักษาได้ไหมครับ รู้สึกไม่มั่นใจมากเลยครับหมอ

 16. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ ออย
  ท่านสามารถสอบถามก่อนรักษากับหมอโดยตรง โทร/ไลน์ ดูในเวบไซต์นี้ได้ครับ

 17. ต้อม พูดว่า:

  ผมป่วยด้วยโรคหนองในเทียม รักษาด้วยยาแรงๆมาหลายที่ แต่ก็ยังไม่หายสักที ผมได้เจอหมอในเวบไซต์นี้ เมื่อ2 เดือนที่แล้ว จึงอยากลองรักษา จึงตัดสินใจติดต่อหมอ เล่าอาการและความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น คุณหมอมานิตย์ ท่านแนะนำยาสมุนไพรตัวหนึ่ง ให้ผมมากิน เป็นเวลา2เดือนก่อนมาโพสนี้
  อาการหนองที่ออกจากลำกล้อง และแสบเวลาฉี่ หายสนิท ไม่อาการให้เห็นเลยครับครับ
  ขอบคุณคุณหมอมากครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.