โรคความจำเสื่อม อัลไซเมอร์/โรคหลงลืม/ย้ำคิดย้ำทำ/สมาธิสั้น/เหม่อลอย/เสียการทรงตัว/วิงเวียนศรีษะ/หงุดหงิด/เสริมสติปัญญา

สมองaaaa

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.