รักษาโรคกลิ่นปากรุนแรง/โรคในช่องปาก/รำมะนาด/แผล/ละอองฝ้า/เริมในช่องปาก/กำจัดหินปูน

1okปัญหากลิ่นปาก และกลิ่นเหม็นจากลมหายใจ

หมายถึงโรคที่เกิดในช่องปาก เหงือก ฟัน ในโพรงจมูก ในคอ กระเพาะ ลำไส้ และทางเดินหายใจ ถึง ปอด เทียบโรคใกล้เคียงกับโรคในการแพทย์แผนไทย การแพทย์โบราณ เช่น โรคทานะสา มังสะ กาฬมังสะ จะละนะมังสะ  ยาโตมังสะ กํศมังสะ กะระนะมังสะ มุกจามังสะ มุกขะโจมังสะ ทันตะตะโจมังสะ ทันตะมูมังสะ รำมะนาด สาภีระ สะวาระนะ กัปปิ กัปโป ทันตะบุปผา  โรคสิงฆานิกาพิการ เขโฬพิการ อุทริยังพิการ บัปผาสังพิการ ในการแพทย์แผนโบราณได้แยกชื่ออาการของโรค และตำแหน่งที่เกิดโรค ไว้หลายชื่อโรค โรคต่างๆที่กล่าวทำให้เกิดกลิ่นปากรุนแรง เรื้อรัง รักษาหายยากในปัจจุบัน การรักษาโรคแนวนี้ยังต้องให้การแพทย์แผนไทยช่วยบำบัดให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

การคำนวณแบบแพทย์โบราณด้วยสมุติฐานว่าด้วยธาตุ กล่าวคือ ปถวีธาตุพิกัดเสมหะพิการ ที่ตำแหน่งของปาก คอ กระเพราะอาหาร ทีเสมหะเน่าเสีย ทำให้เกิดโรคและ มีกลิ่นเหม็นออกมา

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แนวปัจจุบัน
1. จากช่องปาก (Oral Cavity) – กลิ่นปาก
เป็นสาเหตุที่พบได้มากที่สุด คือ 80-90 % ของผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องลมหายใจมีกลิ่นเหม็น สาเหตุเกิดจากก๊าซที่มีส่วนประกอบของซัลเฟอร์ ที่เรียกว่า Volatile sulfur compound (VSCs) ได้แก่ สารจำพวก hydrogen sulfide และ methylmercaptan สารเหล่านี้เกิดจากการย่อยสลายของ methionine และ cysteine โดยจุลชีพในปาก
ลมหายใจเหม็นที่มาจากช่องปาก เกิดจากการสะสมของแบคทีเรียที่บริเวณช่องระหว่างฟัน และ ด้านหลังของโคนลิ้น (อาจจะเกิดจากการที่สารคัดหลั่งจากโพรงจมูก ไหลเข้าสู่คอหอยส่วนปาก จึงเกิดการสะสมขึ้น) โดยเชื้อโรคที่ทำให้เกิดกลิ่นปากส่วนใหญ่ ได้แก่ กลุ่มแบคทีเรียกรัมลบที่ไม่ต้องการอากาศ ที่สำคัญ คือ Porphyromonas gingivalis, Fusobacterum nucleatum, Prevotella intermedia และ เชื้อแบคทีเรียชนิดเกลียว
สภาวะที่ทำให้มีสาร VSCs เพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาวะที่คาร์โบไฮเดรตต่ำ ภาวะความเป็นกรด เป็นกลาง หรือ เป็นด่าง และภาวะที่ไม่มีอากาศ
ภาวะเหงือกอักเสบ และ periodontitis สามารถทำให้เกิดกลิ่นปากได้ แต่กลิ่นปากก็สามารถพบได้ในคนที่ไม่เป็นโรคเหล่านี้เช่นเดียวกัน
2. โพรงจมูก (Nasal passages)
เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยเป็นอันดับสอง คือ 8-10 % ของคนที่ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ลักษณะที่พิเศษ และต่างจากชนิดอื่น คือ ลักษณะที่มีกลิ่นคล้ายเนย (slightly cheesy) โดยกลิ่นจากโรงจมูกนั้น บ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อในโพรงจมูก เช่น ไซนัสอักเสบ หรือ อาจจะมีภาวะอุดกั้นของโพรงจมูก เช่น polyps และอาจจะเกิดจากความผิดปกติแบบผิดรูป เช่น โรคเพดานโหว่
ในเด็กเล็กอาจเกิดจากที่เด็กเอาวัตถุแปลกปลอมใส่ในรูจมูก ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อย และหนองจากโพรงจมูกมักจะเปื้อนทั่วตัวของเด็ก ทำให้อาจจะมีกลิ่นเหม็นทั่วตัว ทำให้การวินิจฉัยลำบาก
3. ต่อมทอนซิล (Tonsils)
พบเป็นสาเหตุได้ประมาณ 3% เท่านั้น ไม่ใช่สาเหตุหลัก ดังนั้นจึงไม่ควรรักษาโดยการผ่าตัดทอนซิลเพียงแค่ปัญหาเรื่องกลิ่นปากเท่านั้น
ในผู้ป่วยบางคนอาจจะมีหินก้อนเล็ก ๆ จากลิ้น หรือจากต่อมทอนซิล ขณะที่เขาไอ และมักจะมีกลิ่นเหม็น จึงทำให้ผู้ป่วยมักจะคิดว่ากลิ่นปากตัวเองเหม็น ซึ่งหินนั้นคือ tonsillolith ซึ่งออกมาจาก crypts of tonsils (ร่องของต่อมทอนซิล) ซึ่งรักษาได้โดยการใช้เลเซอร์ปิดร่องนั้น
4. อื่น ๆ (Others)
อาทิเช่น จากการติดเชื้อที่หลอดลม และปอด ไตวาย ตับวาย โรคมะเร็งต่าง ๆ โรคทางเมตาบอลิก ซึ่งโรคเหล่านี้พบได้น้อยมากในผู้ป่วยที่เดินเข้ามารักษาที่โรงพยาบาล
ตัวอย่างที่สำคัญได้แก่ โรคเบาหวาน ซึ่งมีกลิ่นลมหายใจเหม็นจากสารคีโตน พบเฉพาะในคนที่คุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี และจะไม่มีใครคนที่ระดับน้ำตาลคุมได้ดี
ภาวะลมหายใจมีกลิ่นเหม็นนี้ แทบจะไม่พบว่ามาจากหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร หรือ ลำไส้เลย เนื่องจากหลอดอาหารในภาวะปกติจะแฟบ อาจจะมีกลิ่นได้ในขณะที่เรอ แต่ว่าจะไม่มีกลิ่นเป็นเวลานาน ๆ ดังนั้นการส่องกล้องดูกระเพาอาหาร (gastroscope) จึงไม่ควรทำในคนไข้ที่มีปัญหาเพียงแค่กลิ่นลมหายใจเหม็น
ในผู้ป่วยบางคน พยายามที่จะดับกลิ่นปากของตนเอง โดยการสูบบุหรี่ ซึ่งกลับทำให้มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากบุหรี่เอง โดยกลิ่นจากการสูบบุหรี่นี้ จะยังคงออกมาจากลมหายใจแม้ว่าจะหยุดไปแล้วมากกว่าหนึ่งวัน รวมถึงคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ แต่ว่าอยู่ใกล้กับผู้ที่สูบบุหรี่ด้วย
ผู้ป่วยที่มีปัญหาปากแห้ง (xerostomia) จะมีปัญหากลิ่นปากขณะที่ปากแห้ง ซึ่งคาดว่าจะเกิดจากภาวะเป็นกรด หรืออาจจะส่งผลต่อเชื้อโรคที่อาศัยในช่องปาก
สาเหตุอื่น ๆ ได้แก่

 • การสะสมของสารคัดหลังจากโพรงจมูกที่ไหลลงสู่คอหอย ที่บริเวณด้านหลังของโคนลิ้น
 • มีโรคติดเชื้อในปาก เหงือก ฟัน ลำคอ กระเพาะ เช่นแบคทรีเรีย (แผลติดเชื้อแบคทรีเรีย) เชื้อรา ไวรัสหวัด
 • ภาวะที่สุขอนามัยช่องปากไม่ดี
 • การดูแลรักษาฟันไม่ดี เช่น คราบเชื้อรา แบคทรีเรีย หินปูน กาแฟ คราบไขมัน
 • สาเหตุที่ทำให้ปากแห้ง เช่น ยา ความเครียด การพูดหรือสอนนาน ๆ ช่วงเวลาระหว่างมื้ออาหารนาน
 • ฟันปลอมไม่สะอาด
 • เครื่องดื่มสุรา
 • ช่วงมีประจำเดือน
 • อาหารจำพวกโปรตีนติดที่บริเวณระหว่างฟัน
 • หัวหอม และกระเทียม   
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ร4-1024x614.jpg
 • การรักษาโดยแนวทางของหมอมานิตย์ ศรีพจน์ จากประสบการณ์ ประมาณ15ปี ที่ผ่านการรักษาโรคนี้ได้ผล ส่วนมากปัญหาของคนไข้เกิดจากระบบภูมิต้านทาน ความเครียด เชื้อโรค จุลินทรีย์ปรสิตต่างๆในช่องทางเดินอาหาร และทางเดินการหายใจ การรักษาโดยเริ่มด้วยความสะอาดพร้อมกับยาสมุนไพรช่วยสร้างเสริมภูมิต้านทาน และการรักษายาสีฟันชนิดที่หมอผลิตขึ้นเพื่อโรคนี้โดยเฉพาะ ในบางเคสจะมีกลิ่นเหม็นออกทางจมูกขณะหายใจออก จะมียาที่ทำความสะอาดช่องรูจมูกเพื่อสกัดกันเชื้อติดขนจมูกเพิ่มจำนวน คนไข้ใช้ยาต่อเนื่องไปสักระยะอาการกลิ่นรุนแรงทางปากและจมูกจะค่อยๆหายไป ระยะเวลาคนส่วนมากหาย2-4เดือน บางรายอาจใช้เวลากมากกว่านี้ ถ้ามีโรคประจำตัวค่อนข้างรุนแรงร่วมด้วย

ข้อปฏิบัติและข้อห้าม (ผู้ที่อ้างตัวเองว่าไม่มีเวลา ไม่สามารถรักษาโรคกลิ่นปากเรื้อรังได้)

-ใช้ยาที่หมอแนะนำอย่างจริงจัง

-งดรับประทานอาหารรสจัด อาหารไม่สะอาด ไม่สด ไม่สุก และงดอาหารที่มีกลิ่นแรงต่างๆ

-หลีกเลี่ยงหรืองดอาหารรสหวาน ขนมอบกรอบต่างๆ น้ำหรืออาหารที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ ผลไม้รสหวานจัด อาหารกลิ่นแรง เช่นกระเทียม หอมแดง ปลาร้า เป็นต้น

-หลีกเลี่ยง หรือป้องกัน ฝุ่นละออง สถานที่มีสารละอองเคมีฟุ้งกระจาย ด้วยการสวมหน้ากากปิดปาก และจมูก

-ขยันใช้ยาที่หมอแนะนำ โรคนี้ใช้เวลารักษา- 2-4 เดือน หรือมากกว่านี้ในบางรายที่มีโรคแทรกซ้อน หรือ อาจปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง

**คำถามที่มักพบบ่อย**

1.เครียดเรื่องกลิ่นปากแรง ไม่รู้คุณหมอมียาอะไรรักษาหายได้ไหม หมอขอตอบ. โดยปกติของคุณไข้โรคกลิ่นปากรุนแรง หมา่ยถึงปรสิต จุลินทรีย์เข้าจับผนังเซล์ล เช่น ช่องปาก ฟัน ซอกฟัน ทางเดินอาหาร ช่องทางเดินการหายใจ เมื่อมีอาหารหรือสารเมือกต่างๆ เชื้อปรสิต จุลินทรีย์จำนวนมากก็เข้าจับสารที่เป็นอาหารทำการย่อยสลาย และคลายก๊าซเหม็น ไข่เน่า ยาที่หมอแนะนำเป็นยาที่หมอผลิตขึ้นทำลายการจับตัวของเซื้อปรสิต และยาสมุนไพรพลูสูตรที่หมอปรุงขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานขึ้นมา และยับยั้ง ทำลายเชื้อต่างๆให้สลายตัว หรือหลุดออกจากผนังเซล์ล ยับยั้งหลั่งสารบางชนิดที่ทำให้ผนังอักเสบขาดความแข็งแรง *โรคกลิ่นปากรุนแรงสามารถแก้ไขได้ ขอทำตามข้อแนะนำ และขยันมั่นทำความสะอาดช่องปาก จมูก และการใช้ยาตามข้อแนะนำ อาจใช้เวลาสักหน่อยอาการกลิ่นปากรุนแรงดีจะค่อยๆหายไป

2.หมอมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้าง หมอขอตอบ. การรักษาแนวทางของหมอไม่ได้ยากแต่ต้องขยัน จริงจังที่จะแก้ปัญหา ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากคนไข้ได้ผลดี รักษาหายได้ ด้วยการยาสมุนไพรที่สร้างภูมิคุ้มกัน +ยาสีฟันผงชนิดที่ผลิตเอง +ยาทำความสะอาดรูจมูก ควบคุมอาหารกลิ่นแรงงดอาหารที่หมอแนะนำ

3.ต้องการรักษาจะเริ่มลงชื่อรักษาอย่างไร หมอขอตอบ. เพียงติดต่อหมอ ปรึกษา สอบถามค่ายารักษาพยาบาล ที่ โทร 0823877288 ไอดีไลน์ yaforyou เมื่อคนไข้ยอมรับยา มีบันทึก ชื่อที่อยู่ ตามระบบที่รองรับไว้แล้ว ชื่อที่อยู่คนไข้หมอจะเก็บไว้เป็นเอกสารเฉพาะรู้เฉพาะหมอกับคนไข้เท่านั้น

4.ระหว่างรักษาด้วยยาของคุณหมอ สามารถปรึกษาได้อีกไหม หมอขอตอบ. เมื่อเป็นคนไข้ที่หมอบันทึกแล้ว สามารถสอบถามถึงเรื่องการรักษา และรายงานความคืบหน้าได้เป็นระยะๆ จนหายดีเป็นปกติ

แผนที่เดินทางพบหมอ (โปรดแจ้งก่อนเข้าพบ 1-3 ชม.)

192 ตอบกลับไปที่ รักษาโรคกลิ่นปากรุนแรง/โรคในช่องปาก/รำมะนาด/แผล/ละอองฝ้า/เริมในช่องปาก/กำจัดหินปูน

 1. jid พูดว่า:

  เรียนคุณหมอมานิตคะ ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีปัญหากลิ่นปากเวลาพูดจากับใครรู้สึกอายมีแต่คนเอามือปิดจมูกทั้งนั้นเลยคะ ดิฉันมีปัญหาเรื่องฟันผุด้วย และเป็นทอลซินด้วยคะเครียดมากไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วต่อไปในอนาคตที่ดิฉันต้องพบเจอกับคนมากมายต้องดูแลให้คำแนะนำผู้ป่วยแล้วดิฉันจะทำได้หรอคะทั้งๆที่พยาบาลก็มีกลิ่นปาก ได้โปรดคุณหมอช่วยหาแนวทางให้หนูด้วยนะคะ

  • drmanit พูดว่า:

   เข้าใจปัญหาของคุณครับ แนะนำว่าในส่วนที่ฟันผุควรไปอุดฟัน หรือถ้าเป็นมากต้องถอนออกครับ
   วิธีการรักษาที่ได้ผลมีครับ ใช้ยาตามที่แนะนำ และเคร่งครัดต่อการปฏิบัติถึงจะแก้ปัญหากลิ่นปากไปได้ครับ
   โปรดคลิกศึกษาข้อมูลนี้ครับ http://doctorforyou.biz/?page_id=3561

 2. o พูดว่า:

  เพิ่งผ่าตัดทอมซิลมาได้ 5 วัน รู้สึกเจ็บแผลมากขึ้นทุกวัน (กลืนน้ำลายแล้วเจ็บขึ้น) แต่ก็ทนได้ และตอนนี้มีปัญหาอยากรบกวนถามในเรื่องดังต่อไปนี้ครับ 1. ไม่ได้นอนมา 3 วันแล้วเนื่องจากรู้สึกว่านอนแล้วจะหายใจไม่ออก ไม่ว่าจะเป็นในท่าใด เช่นยกหมอนสูง นอนตะแคง หรือท่าต่าง ๆ อยากทราบว่าอาการนี้ต้องกลับไปปรึกษาแพทย์อีกครั้งหรือไม่ครับ (แพทย์นัดวันที่ 3/4) แต่ท่านั่ง เดิน หายใจได้ปกติ แต่พอนอนได้ไม่เกิน 5 นาทีจะรู้สึกหายใจไม่ออก แล้วเหมือนมีเสียงครืด ๆ ที่ลมหายใจอยู่ตลอดเวลา ไม่แน่ใจว่าเกิดจากข้างในยังบวมอยู่ใช่หรือไม่ครับ พอมีวิธีแก้ไขมั๊ยครับหรือว่าจะเข้าไปพบหมออีกครั้งก่อนถึงกำหนดนัดดี 2. ตอนนี้มีอาการไอ จามค่อนข้างรุนแรงร่วมเข้ามาด้วย ซึ่งไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เพราะหมอแนะนำให้ทานของเหลวเย็น แต่พอทานแล้วไอ จามไม่หยุดเลยสุดที่จะกลั้น กลัวแผลที่เย็บจะแยกแล้วเลือดไหลไม่หยุดเหมือนกัน ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับ คุณหมอไม่ได้ให้ยาแก้ไอไว้ให้ ให้แต่ยาละลายเสมหะ ซึ่งรู้สึกว่ายิ่งกินก็ยิ่งไอมากขึ้น 3. ตอนนี้เวลากลืนน้ำลาย มีอาการเจ็บร้าวแถวหูเพิ่มขึ้นมาอีก 1 อาการครับ ผมควรปฏิบัติตัวอย่างไรตอนนี้ครับ เพราะตอนแรกหมอแนะนำให้ทานไอศรีม เพื่อลดปวด แต่ปรากฏว่ามีอาการไอจามเพิ่มเข้ามา ทำให้ไม่รู้ว่าจะกินของเย็นได้หรือไม่ เพราะลองกินแล้วกลับไอหนักขึ้นกว่าเดิมจนตอนนี้ปวดร้าวถึงหูแล้ว ยาแก้ไอควรเป็นชนิดไหนครับ และถามเพิ่มเติมครับ ไม่แน่ใจว่ามียาลดบวมแนะนำมั๊ยครับ เพราะที่หมอให้มา 2 ขวดจะหมดแล้วครับ ขอบคุณคุณหมอล่วงหน้าครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ขอแสดงความคิดเห็นว่าควรงดของเย็นทุกชนิด เพราะทำให้ท่อทางเดินอาหาร กระเพาะ และลำไส้ หดเกร็ง
   แนะนำให้คุณรักษาด้วยแพทย์แผนไทยร่วมด้วย เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น คุณสามารถโทรมาคุยกับหมอก่อนได้ครับ

 3. tik พูดว่า:

  หวัดดีคับคุณหมอ…คือผมมีปัญาหาเรื่องกลิ่นปากมาประมานเกือบ1ปีแล้วคับ แต่สาเหตุไม่ได้มาจากฟันคับ สุขภาพฟันผมแข็งแรงดี ผมรุสึกว่าจะมีปัญหาจากลิ้นคับคุนหมอ…หลังแปลงฟัน2-3ชม.จะยังไม่มีกลิ่น แต่หลังจานั้นลองแตะที่ลิ้นดู พบว่ามีกลิ่นครับ เลยอยากปรึกษาคุณหมอว่า จะมีวิธีแก้ปันหาอย่างไรบ้างครับ เพราะตอนนี้ผมยังเรียนอยู่เลยครับ รู้สึกอายเวลาคุยกะเพื่อนๆ แต่เวลาไปพบหมอฟันก็รุสึกอายที่จาถามครับ ไงรบกวนคุณหมอช่วยแนะนำผมด้วยนะครับ

 4. nu พูดว่า:

  พอดีหนูมีปัญหาของก้อนขาวที่ออกมาจากคอ แล้วผ่าทอนซิลมาแล้ว และรูทอนซิลด้านหนึ่งถูกปิด แต่อีกด้านหนึ่งมันยังไม่ถูกปิด แล้วมันยัง มีก้อนขาว ๆ ออกมาจากรูนี้อยู่ เพราะเรารู้สึกมีกลิ่นที่คออยู่ ถึงรู้ว่า ด้านขวารูมันยังไม่ถูกปิดเลยนี่นาแล้วก็มีก้อนขาวที่รูจริง ๆ ด้วย แต่พอกลับไปหาหมออีกครั้ง หมอกลับบอกว่ารูมันเป็นแบบนี้แหละ อ้าวงง ไหนบอกว่ามันจะถูกปิดล่ะ แต่ข้างที่รูถูกปิดเนี่ยไม่มีก้อนอะไรอีกเลย ก่อนผ่าทำไมบอกว่ารูมันจะถูกปิดล่ะย้ำนักย้ำหนาว่ายังไงมันก็จะถูกปิดอยู่แล้วไม่ต้องกังวล แล้วหมอก็บอกว่าจะขูดเพิ่มก็ได้ แต่ไม่อยากทำให้แล้ว อ้าว แล้วจะทำยังไงกับรูนี้ดีคะ ช่วยตอบหน่อยได้มั้ยคะ ได้ยินว่ามีการยิงเลเซอร์ปิดรู ดีมั้ยคะแล้วที่ไหนทำได้บ้างคะ

 5. kae พูดว่า:

  สวัสดีค่ะอาหมอ
  หนูเป็นคนนึงที่มีปัญหาเรื่องนี้มานาน ตั้งแต่อายุ 18ปี แล้วคะ ไม่มีความมั่นใจเลยคะ ตอนแรกก็แค่ปัญหากลิ่นปากธรรมดา แต่ตอนนี้มีปัญหาอื่นตามมาคือ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็นมาก จนอยูใกล้ใครไม่กล้าหายใจเลยแหละคะ พยามไปหาหมอ หมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรมาก ก็เลยไม่รู้สาเหตุเกิดจากอะไร คือตอนนี้หนูรู้สึกว่ามีอาการของโรคภูมิแพ้ เพิ่มมาอีก และมีเสมหะในคอตลอดเวลา แล้วหายใจลำบากเป็นบางครั้งคะ มีฝ้าที่ลิ้นมีเยอะมาก หนามาก หนูพยายามทีแปรง ให้สะอาดหมดจด แต่มันก็ไม่ยอมหมดซักที
  คุณหมอแนะนำให้หน่อยได้มั้ยคะ ขอบคุณมากๆคะ

 6. เกรียติ พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอมานิตย์
  ขอรบกวนเรียนถามคุณหมอครับ..
  เรื่องกลิ่นเหม็นในลำคอครับ บางทีก็กลิ่นปากเหม็นครับ ตอนเช้าแปรงฟันเสร็จใหม่ ๆ ก็ยังมีกลิ่นแรง ผมจะรับประทานหรือรักษาอย่างไรดีครับ..ขอบพระครับ

 7. นุ่น พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  -ยาพลูคาว. ช่วยระงับกกลิ่นได่มั้ยคะ คือกลิ่นแรงมาก
  เหมือนกลิ่นจะออกมาจากลำคอ. มีก้อสีเหลืองเล็กๆ
  หลุดออกมาบ่อย กลิ่นเหม็นมาก พลูคาวช่วยได้มั้ยคะ
  แปรงฟันใหม่ๆก็ยังเหม็นค่ะ.
  -ยาสีฟันจะช่วยได้มั้ยคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณนุ่น
   การรักษากลิ่นปากแรง ใช้สูตรนี้เลยครับ
   -ยาแคปซูลพลูคาว
   -ยาสีฟัน ทีท แคร์ เจล
   http://doctorforyou.biz/?page_id=3561
   ปฏิบัตอย่างต่อเนื่องประทาณ3 เดือนโดยประมาณ สำหรับคุณ

 8. ต่อ พูดว่า:

  สวัสดีครับ คุณหมอ
  ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นปาก เวลารับประทานอาหารเสร็จสักพักจะเกิดฝ้าที่ลิ้นเมื่อขูดออกมาได้จะมีสีขาวๆ ไปหาหมอโรคผิวหนังได้คำตอบว่า ร่างกายไม่สมดุล ร้อนไป เย็นไป แล้วก็จัดยาให้ แต่ก็ไม่หายครับ เป็นปัญหามากเลยตอนนี้เพราะกินอะไรเสร็จปุ๊ปต้องรีบไปแปรงฟันแล้วขูดลิ้นทุกครั้ง พอไปปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบันก็ได้คำตอบว่า เป็นเชื้อราเศษอาหาร แบตทีเลียตกค้างในลิ้น ให้แปรงลิ้น+น้ำยาบ้วนปาก แต่ผมลองทำมาหมดทุกวิธีแล้วก็ได้แค่หายไปชั่วสักชั่วโมงก็จะเป็นอีก จึงเรียนปรึกษาคุณหมอว่าจะทำการรักษาอย่างไรดีครับ
  ขอบคุณมากครับ

 9. รักษ์ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  ดิฉันเป็นโรครำมะนาด คือ มีกลิ่นปากแรงและมีหนอง จะทำไงดีค่ะต้องรักษายังไงบ้างค่ะ
  ช่วยด้วยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ใช้ยาตามข้อมูลด้านด้านบนเวบเพจนี้ครับ รักษาได้
   หรือโทรมาปรึกษาก่อนได้ครับ

 10. Doly พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  มานิตย์อาการกลิ่มปาก หรือ กลิ่นจากลมหายใจ กลิ่นจากลมหายใจในโพรงจมูก (ไชนัสอักเสบ )โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เรื้อรัง รักษา มานานไม่หาย หมอช่วยรักษาให้ดีขึ้นหรือหายด้วยจะขอบพระคุณยิ่ง

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ DOLY
   ขอให้ตั้ใจรักษาทำตามคำแนะนำ อาการจะดีขึ้นตามรระยะเวลาการรักษา โปรดศึกษาข้อมูลเพจนี้
   และโทรมาเพื่อรับคำปรึกษาก่อนครับ

 11. โนโน่ พูดว่า:

  เรียนคุณหมอ มานิตย์ ครับ
  ผม อายุ 40 ปี ที่ได้ปรึกษาเรื่องปัญหากลิ่นปาก มีกลิ่นปากเรื้อรังและรักษาสารพัดวิธีมานานกว่า 18 ปีแล้ว น้ำลายผมเหนียวที่ช่องคอทำให้กลืนลำบาก เป็นคนที่สำลักบ่อยเหมือนกัน
  โดยไม่มีสาเหตุ เช่น อยู่ดีๆก็สำลักเวลากลืนน้ำลาย หรือตอนทานอาหารหรือน้ำ
  ไม่ว่าชนิดไหนก็ตาม อยู่ดีๆก็สำลัก รบกวนคุณหมอจัดยาด้วยครับ
  ขอบคุณครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณโนโน่
   หมอรับทราบปัญหาของคุณแล้วครับ กลิ่นปากปากสามารถรักษาได้ แต่ใช้เวลาสักระยะนะครับ
   ห้ามละเลยการดูแลช่องปาก งดอาหารที่ทำให้เกิดกลิ่น ห้ามรับประทานอาหารบูดเน่า งดอาหารรสจัด งดอาหารประเภทหมักดอง งดน้ำเย็น
   ออกกำลังกายบ้างจะดีครับ
   รับประทานยา และแปรงฟันบ่อยตามที่แนะนำในเว็บเพจนี้ครับ ในเคสของคุณใช้เวลารักษาโดยประมาณ 4 เดือน
   ติดต่อมาได้เลยครับ

 12. ต้น พูดว่า:

  เรียนคุณหมอมานิตย์ ที่เคารพ
  ผมมีปัญหากลิ่นปากมา 8 ปีมาแล้วครับ เริ่มแรกคิดว่าเกิดจากปัญหาฟัน ก็ดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับฟัน เช่น การแปรงฟัน บ้วนด้วยนำ้ยาบ้วนปาก ใช้ไหมขัดฟัน ขูดหินปูน รักษาฟันผุ รักษารากฟัน จนหมดแล้ว แต่ก็ยังมีกลิ่นอยู่ดี อาการโรคอื่นที่ผมเป็นคือ
  1. ผมเป็นโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนด้วย
  2. ผมหายใจโดยใช้รูจมูกข้างเดียวเสมอ
  3. ชอบมีเสมหะ ในคอตลอด
  4. ฟันจะเหลือง
  จึงขอเรียนปรึกษาคุณหมอเพื่อหาแนวทางรักษาให้ผมด้วยครับ ขอขอบพระคุณยิ่งครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณต้น
   หมอรับทราบปัญหาของคุณแล้วครับ การรักษากลิ่นปากที่เกิดจากโรคในช่องปากสามารถรักษาได้ แต่ใช้เวลาสักระยะนะครับ
   ห้ามละเลยการดูแลช่องปาก งดอาหารที่ทำให้เกิดกลิ่น งดอาหารรสจัด งดอาหารประเภทหมักดอง
   รับประทานยา และแปรงฟันบ่อยตามที่แนะนำในเว็บเพจนี้ครับ ในเคสของคุณใช้เวลารักษาโดยประมาณ 4-5 เดือนครับ
   ปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 13. ดิลก พูดว่า:

  รบกวนถามหน่อยครับ คือ เวลาผมกินอาหาร เปรี้ยว หรือเผ็ด กิน ไม่ได้ คือมีอาการทั้ง เผ็ดทั้งแสบมากๆๆ ทำอย่างไรกิน ยา อะไร ถึงจะหาย ครับ หรือเป็นเพราะว่าผมกินยามาก คือกินวันล่ะ 10 เม็ด คือยาที่กินเป็นยา วัณโรค ครับ กินมา 5 เดือน ได้แล้ว (กำลังรักษาวัณโรค) อยู่ ตรงกลาง ลิ้น จะมี ตุ่มเล็กๆใสๆ รบกวน คุณหมอมานิตย์ ตอบผมด้วยนะครับ ขอบคุณ ครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณดิลก
   -อาการโรคลิ้นในปากในคอ เมื่อสัมผัสกับอาหารรสจัดจะเกิดอาการแสบร้อนที่ลิ้น
   อาการดังกล่าวรักษาได้ ทำตามคำแนะนำ
   -ส่วนโรควรรณโรค ก็สามารถบำบัดให้อาการดีขึ้นได้
   ก่อนรักษาติดต่อปรึกษาก่อนครับ

 14. เมฆ พูดว่า:

  สวัสดีคับคุณหมอมานิตย์ คือผมรบกวนคุณหมอ มีวิธีแก้ปัญหากลิ่นปากรึป่าวคับ คือผมมีกลิ่นปากลองสำรวจดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรก็เป็นเหมือนในเวปบอร์ดอะคับ คือลิ้นมันจะจะเป็นเหมือนผังผืดอะคับ ผมใช้นิ้แตะดู มันมีกลิ่นเหม็นคับ แล้วน้ำลายก็เหม็นมากด้วย ผมไปหาหมอมียาตัวนึงคับกินแล้วรู้สึกน้ำลายหายเหม็นคับ แต่พอเลิกกินก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม ชื่อ clavomox คับไม่รู้พิมพ์ถูกรึป่าว ยังไงคุณหมอช่วยแนะนำผมหน่อยนะครับ ขอบคุณมากมาย

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณเมฆ
   ในเมื่อรักษาแล้วไม่หาย หมอขอแนะนำมารักษาที่นี่ครับ มีคำตอบให้ครับ
   ปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 15. กริด พูดว่า:

  สวัสดีครับ คุณหมอมานิตย์ ผมเองก็มีปัญหากุ้มใจในเรื่องนี้มากครับ ถึงขนาดผ่าต่อมทอนซิลออกเลยทีเดียว มันก็ไม่หาย ทำให้ขาดความมั่นใจถาวรเมื่อได้พบปะกับใครครับ จะมีแฟนหรือมีเพื่อนก็ลำบาก ผมเองอยากรักษาทั้งทางร่างกายและทางจิตใจควบคู่กันไปนะครับ เพราะถ้าผมหายเป็นปกติแล้วจะเป็นอะไรที่วิเศษในชีวิตมากๆเลย ยังไงก็ ขอคำแนะนำของคุณหมอด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ กฤษณ์

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณกริด
   ข้อมูลที่ให้คุณศึกษาคือในเว็บเพจนี้ครับ
   แต่ถ้าต้องการรักษาให้ดีขึ้น ให้ปรึกษาก่อนให้เข้าใจ แล้วจึงตัดสินใจรักษาครับ

 16. ตาล พูดว่า:

  เรียนคุณหมอมานิตคะ
  ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะพยา……แห่งหนึ่งซึ่งมีปัญหากลิ่นปากเวลาพูดจากับใครรู้สึกอายมีแต่คนเอามือปิดจมูกทั้งนั้นเลยคะ ดิฉันมีปัญหาเรื่องฟันผุด้วย และเป็นทอลซินด้วยคะเครียดมากไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วต่อไปในอนาคตที่ดิฉันต้องพบเจอกับคนมากมายต้องดูแลให้คำแนะนำผู้ป่วยแล้วดิฉันจะทำได้หรอคะทั้งๆที่พยาบาลก็มีกลิ่นปาก ได้โปรดคุณหมอช่วยหาแนวทางให้หนูด้วยนะคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณตาล
   เบื้องต้นให้ไปอุดหรือถอนฟันที่มีรู หรือผุ
   งดอาหารที่ต้องห้าม งดน้ำเย็น หวานเย็น ระวังไม่ให้เศษอาหารติดฟัน
   แล้วเริ่มต้นรักษาตามคำแนะนำในเวปเพจอย่าต่อเนื่อง
   หากสงสัยและต้องการให้จัดยากรุณาโทรเข้ามาปรึกษาก่อนครับ

 17. cop พูดว่า:

  หวัดดีคับคุณหมอ…คือผมมีปัญาหาเรื่องกลิ่นปากมาประมานเกือบ1ปีแล้วคับ แต่สาเหตุไม่ได้มาจากฟันคับ สุขภาพฟันผมแข็งแรงดี ผมรุสึกว่าจะมีปัญหาจากลิ้นคับคุนหมอ…หลังแปลงฟัน2-3ชม.จะยังไม่มีกลิ่น แต่หลังจานั้นลองแตะที่ลิ้นดู พบว่ามีกลิ่นครับ เลยอยากปรึกษาคุณหมอว่า จะมีวิธีแก้ปันหาอย่างไรบ้างครับ เพราะตอนนี้ผมยังเรียนอยู่เลยครับ รู้สึกอายเวลาคุยกะเพื่อนๆ แต่เวลาไปพบหมอฟันก็รุสึกอายที่จาถามครับ ไงรบกวนคุณหมอช่วยแนะนำผมด้วยนะครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณCOP
   ปัญหากลิ่นปากที่พบบ่อยคือ ปัญหาสุขภาพในคอ สุขโพรงจมูก และ สุขภาพในปาก
   ถ้ามีปัญหาสุขภาพที่ใดที่หนึ่งมักทำให้เกิดกลิ่นออกทางปาก ทางลมหายใจ
   สามารถรักษาให้หายได้ ตามข้อมูลที่บันทึกไว้ในเว็บเพจด้าบนครับ
   ปรึกษาก่อนได้ครับ

 18. โมง พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  มีกลิ่นปากค่อนข้างแรงมาก น้ำลายจะเหนียวมากซึ่งคาดว่าเป็นสาเหตุของกลิ่นปาก เครียดมากครับ ขาดความมั่นใจจริงๆ เลยเวลาคุยกับคนอื่น ต้องเคี้ยวหมากฝรั่งตลอด ตัวผมก็รักษาความสะอาดดีนะครับ พยายามแปรงฟันหลังกินข้าว ระหว่างวันก็ดื่มน้ำตลอด……..
  ได้ทราบคุณหมอมีวิธีรักษาให้หายได้0 ช่วยแนะนำผมด้วยครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณโมง
   ไม่ต้องเครียดครับ อาการที่เล่ามารักษาได้
   ยาที่ใช้ตามสูตรในเว็บเพจนี้ด้านบนเลยครับ
   ต้องการรักษาให้ติดต่อสอบถามมาครับ

 19. 007 พูดว่า:

  เรียนคุณหมอ มานิตย์ ครับ
  ผม อายุ 41 ปี ที่ได้ปรึกษาเรื่องปัญหากลิ่นปาก เมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
  อาการคร่าวๆคือ มีกลิ่นปากเรื้อรังและรักษาสารพัดวิธีมานานกว่า 20 ปีแล้ว(ปัญหาที่สุดของชีวิต)
  อีกปัญหาคือมีน้ำลายเหนียวที่ช่องคอทำให้กลืนลำบาก เป็นคนที่สำลักบ่อยเหมือนกัน
  โดยไม่มีสาเหตุ เช่น อยู่ดีๆก็สำลักเวลากลืนน้ำลาย หรือตอนทานอาหารหรือน้ำ
  ไม่ว่าชนิดไหนก็ตาม อยู่ดีๆก็สำลัก ผมไม่ได้กินมูมมามหรือเร่งรีบครับ
  รบกวนคุณหมอจัดยาในเคสผมพร้อมค่าใช้จ่ายให้ด้วยครับ

 20. ริว พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  คือ หนูมีปัญหากลิ่นปาก มาเป็นเวลานานกว่า สิบปีแล้วค่ะ เป็นตั้งแต่สมัยหนู เป็นนักเรียนมัธยม 1 จนถึงตอนนี้ ก็อยู่มหาวิทยาลัยปี 4 แล้วก็ยังคงมีปัญหากลิ่นปากอยู่ หนูมีความทุกข์ใจมากเลยค่ะ เพราะหนูใกล้จะเรียนจบแล้วและต้องหางานทำหนูกลัวเสียบุคลิก เพราะหนูไม่กล้าที่แสดงความคิดเห็น กับคนหมู่มากเลยค่ะ หนูมักจะนั่งเงียบเมื่อมีการประชุมทำงานกลุ่ม กับ เพื่อนๆในมหาวิทยาลัยหนูไม่ทราบว่าเขาจะเข้าใจไหม แต่หนูก็กังวลในบางครั้ง กลัวพวกเข้าใจว่าหนูเป็นคนสกปรกไม่แปรงฟัน แต่หนูแปรงทุกวันค่ะ หนูมักจะมีกลิ่นปาก เคยมีเศษเล็กๆ สีเหลืองซึ่งมีกลิ่นเหม็นมาก ออกมากจากคอหนูด้วยค่ะ อีกทั้ง ปากหนูก็มักจะแห้งอยู่บ่อยๆ และกลิ่นลมหายใจที่เหม็น ถึงไม่พูดอยู่ใกล้ๆ หนูก็ได้กลิ่น หนูไม่ได้คิดไปเองนะค่ะ หนูจะเห็นปฏิกิริยาของเพื่อนๆ ที่อยู่รอบตัวหนูคะ และทุกครั้งที่หนูเรียนต้องเรียนในห้องแอร์ ค่ะ ซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าห้องแอร์นั้นจะไวต่อกลิ่นมาก หนูหาวิธีรักษาอย่างจริงจังในช่วงหนูอยู่ ม. 5 ค่ะ โดยบอกที่บ้าน แต่ครั้งแรกที่บ้านบอกว่าหนูเป็นโรคจิตหรือเปล่า หนูรู้สึกทนไม่ได้ต้องให้ที่บ้านพาไปหาหมอ ไม่ว่าจะเป็นหมอฟัน หมอ คอ หู จมูก ปาก หมอเคยเอกสเรย์ ปอดของหนูว่ามีอะไรผิดปกติไหม ก็เป็นปกติดีค่ะ และ หมอแต่ละที่ก็จะให้ ยาอม น้ำเกลือฉีดเข้าไปในโพรงจมูก เพื่อทำความสะอาดโพรงจมูก ซึ่งหนูก็ทำอย่างนี้อยู่ทุกวัน ก็ไม่หายค่ะ จนหนูรู้สึกเหนื่อยใจแล้วคะ หนูพยายามคิดว่าช่างมัน แต่มันช่างไม่ได้ค่ะ พอเห็นคนปิดจมูกใกล้ๆ เราก็หวาดละแวงไปหมด เหมือนจะเป็นโรคจิตไปแล้วค่ะ หนูไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรแล้วค่ะ หนูอยากหายจากโรคนี้ มากค่ะ คุณหมอโปรดกรุณาให้คำแนะนำ หนูด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณริว
   ไม่ต้องวิตก เครียด รักษาได้ ทำตามคำแนะนำ และให้ศึกษาข้อมูลในเว็บเพจนี้
   รักษาได้ครับ

 21. กอน พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  คือผมไม่เข้าใจว่าทำไมเกิดกับตัวผม คิดว่าหลาย ๆ ท่านก็คงเป็นเหมือนผม ผมมีปัญหากลิ่นปากเหม็นมาหลายปี ในชีวิตไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ผมลองรักษามาแล้วทุกวิธีการก็ไม่หาย ทั้งขูดลิ้น แปรงกระพุ้งแก้ม แปรงฟันทุกครั้งหลังอาหารเลยละครับ ขูดหินปูนทุกปี ผมเคยไปปรึกษาหมอฟัน หมอแนะนำให้ผม ลองขูดหินปูนใหม่ ผมก็ลอง ฟันทุกซี่ที่เคยผุ และอุดไว้แล้ว หมอก็แนะนำให้รื้อดูและทำการกรอและอุดใหม่ทุกซี่ โดยค่อย ๆ ทยอยทำทุกอาทิตย์ หมดเงินไปเป็นหมื่นหล่ะครับ กว่าจะครบขั้นตอนของคุณหมอ ไปหาหมอหูคอ จมูกก็แล้ว ท่านก็ว่าไม่มีอะไรผิดปกติ ผมท้อ และทุกข์ทรมานใจมาก ในการที่จะระวัง การพูดคุย การทำมาหากิน เครียดมากครับ
  คุณหมอมีทางรักษาผมได้ไหมครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณกอน
   ปัญหากลิ่นปาก มาจากหลายสาเหตุครับ เช่นติดเชื้อแบคทรีเรียบริเวณทางเดินอาหาร โรคภูมิแพ้
   มีทางรักษาให้หายได้ครับ รายละเอียดต่างๆการรักษา ให้ติดต่อเข้ามาครับ

 22. พอน พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  เหงือกบวมไม่ทราบสาเหตุ แต่ไม่ปวด บวมเปนก้อนเนื้ิอแข็งๆ ไปหาหมอฟันที่คลินิคแนะนำให้ไป รพ. ต้องตัดออก เพืี่อนำชิ้นเนื้อไปตรวจ เปนมา1ปี ตอนนี้มีเลือดออกบ้างและน้ำหนองเปนพักๆ ไม่ผ่าตัดได้ไหมค่ะ ช่วยด้วยค่ะ

 23. มณี พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  ดิฉันประสบปัญหามีกลิ่นปากมา4ปีย่างปีที่5 ซึ่งปีนี้ดิฉันรู้สึกเลยว่าเหม็นมากกว่าเดิม กลิ่นรุนแรงขึ้น เพื่อนครูที่เข้ามาพูดคุยก็จะถอยหนี ทำให้หมดความมั่นใจ แม้แต่ลูกศิษย์ก็ไม่กล้าเข้ามาถาม ให้อธิบายการบ้าน ดิฉันไปหาหมอฟันก็แล้ว หมอฟันก็ให้ดิฉันไปพบ หมออยุรกรรม ว่ากระเพาะมีปัญหาหรือเปล่า เพราะว่าเคยอ่านเจอในอินเตอร์เน็ต เรื่องหูรูดกระเพาะอาหารปิดไม่สนิท ทำให้มีกลิ่นปาก หมออยุรกรรมก็ให้ไปหาหมอหู ปาก คอ จมูก ซึ่งก็บอกว่าระบบทางเดินหายใจปกติดี ให้กลับไปพบหมอฟันอีกครั้งนึง หมอฟันให้ดิฉันถอนฟันที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุของกลิ่นปาก ถอนไป3 ซี่แล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้น แปรงฟันหลังอาหาทุกมื้อ อมเหลือ แปรงลิ้น ขูดลิ้น บ้วนน้ำยา ยาสีฟันแพงๆที่ว่าดีก็ลองแล้ว ทำมาหมดแล้วทุกวิถีทางแม้แต่กินน้ำมันมะพร้าวล้างพิษในกระเพาะก็ไม่หาย เวลาไปประชุมก็ต้องอมลูกอมดับกลิ่นปาก จนปากเปื่อย ลิ้นเปื่อยเป็นแผลไปกันใหญ่ ทรมานใจมากค่ะ ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวรึป่าวนะค่ะ เพราะดิฉันรู้สึกว่าโคนลิ้นจนถึงลำคอเหมือนมีเศษอาหารติดอยู่ตลอดเวลา ทำอย่างไรก็ไม่หาย ทั้งแปรง ทั้งขูด จนลูกสาวได้ช่วยค้นหาวิธีรักษาในอินเตอร์เน็ตว่าคุณหมอมานิตย์มีผลิตภัณฑ์ที่รักษาโรคมีกลิ่นปากเรื้อรัง
  อาการที่เล่ามาสมควรใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณหมอหรือไม่ค่ะ

 24. เอก พูดว่า:

  คุณหมอครับรบกวนด้วยนะครับ ผมอยากจะรบกวนถามคุณหมอว่า ผมนะก็ไม่รู้ไม่โรคอะไรเหมือนกันที่ต่อมาจากพันธุกรรมทางคุณพ่อคือ หายใจออกทีละข้าง ผมก็ไม่ทราบเมือกันว่ามันเป็นโรคอะไร และอีกอย่างหนึ่งผมอายมากครับีท่ถามคุณหมอต่อหน้าครับ คือผมนะมีกลิ่นปากมาเป็นเวลานานมากครับตั้งแต่ผมอยู่ มัธยมต้น ผมแปรงฟันตอนเช้าและตอนเย็นแต่ก็ยังมีกลิ่นมากนะครับ ผมไม่ทราบว่ามันเกิดจากการหายใจออกทีละข้างหรือว่าสาเหตุมาจากอะไรและอีกอย่างหนึ่งคือตอนรับประทานอาหาร เรียบร้อยแล้ว จะมีน้ำลายใส่ๆ ออกมา คล้ายกับเสมหะ มากด้วย ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโรคอะไร จึงขอคำปรึกษาจากคุณหมอ รบกวนตอบกลับด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณเอก
   อาการของคุณเกิดจากเชื้อแบคทรีเรียที่ปอด และทางเดินของลมหายใจ
   กรณีแบบนี้คุณควรเข้ารับการรักษาโดยวิธีการแพทย์ทางเลือกด้วย จะมีผลดีต่อสุขภาพของคุณอย่างมาก
   ปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 25. จิว พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  เป๊นแผลในปากบ่อยมากเลยครับ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร มีทางรักษาไหมค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณจิว
   -แผลในปากบ่อยมากเ : เกิดจากโรคเริม หรืออาการร้อนใน
   รักษาได้ครับติดต่อเข้ามาครับ

 26. อ้อย พูดว่า:

  รบกวนคุณหมอค่ะ
  มีกลิ่นปาก และกลิ่นลมหายใจเหม็น อาหารไม่ย่อย ท้องอืด เรอ และผายลมบ่อย ไปหาหมอบอกเป็นกรดไหลย้อน แต่เวลาหน้าร้อนจะเป็นหนักขึ้น กลิ่นแรงขึ้น และนอนไม่หลับ ไม่ได้เป็นเพราะคิดมากน่ะค่ะ ปวดตามข้อเข่า คันหนังศรีษะ ผมร่วงด้วยไปหาหมอแผนไทย บอกว่าเราตับร้อน ร้อนใน ให้ยามากินแต่ก็ยังไม่หายทรมาณค่ะ คุณหมอว่ามันเกี่ยวเนื่องกันไหมค่ะ โรคอย่างหนึ่งทำให้เป็นอีกอย่างตามมา อ้อหมอแมะบอกว่าควรไปตรวจไทรอยด์ด้วยค่ะ คุณหมอช่วยตอบด้วยค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างสูง

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณอ้อย
   -มีกลิ่นปาก และกลิ่นลมหายใจเหม็น อาหารไม่ย่อย ท้องอืด เรอ และผายลมบ่อย ไปหาหมอบอกเป็นกรดไหลย้อน : น่าจะเป็นผลมาจากการติดเชื้อแบคทรีเรียครับ
   และยังส่งผลทำให้ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ(ตามข้อเข้าด้วย) และทำให้ภูมิต้านทานต่ำด้วย โอกาสที่เป็นโรคจะง่ายขึ้น
   ปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 27. เนส พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ดิฉันทราบเมลล์จากเว็ปนะคะ มีปัญหาเรื่องกลิ่นปากอยากจะปรึกษาคุณหมอค่ะ อยากทราบว่า ต้องรักษาที่ไหนคะ และค่าใช้จ่ายค่ะ อาการคือ ดิฉันรู้สึกมีกลิ่นปากประมาณตอนม.1 ตอนนี้ก็ประมาณสิบปีได้แล้วค่ะ ก่อนหน้าไม่ได้เป็นคนมีกลิ่นปากค่ะ เวลาแปรงฟัน ประมาณสักพักนึงก็จะรู้สึกว่าน้ำลายมีกลิ่นเหม็น ทราบได้จากเวลาหายใจพ่นลงในคอค่ะ ใช้น้ำยาบ้วนปากก็ไม่หายค่ะ สักพักน้ำลายก็เหมือนจะบูดอีก ก็อาศัยอมลูกอม กับเคี้ยวหมากฝรั่ง แต่ถ้าการเคี้ยว บ่อยๆ ทั้งวันก็ไม่ดี มันเหมือน กลิ่นเริ่มสะสมค่ะ การแปรงฟันได้แปรงลิ้นด้วย สังเกตุว่าลิ้นตัวเองจะเป็นสีขาว เหมือนสิ่งสกปรกสะสม ต้องแปรงนานๆ แต่ก็ไม่หายหมด และลิ้นก็จะเป็นฝ้าสีขาวเร็วด้วย ขอเพื่อนๆ เวลาพูดยังแดง ผิดปกติไปจากคนอื่นค่ะ เรื่องโรคประจำตัว คิดว่าแพ้อากาศ แต่คือไม่ได้เป็นมากมายอะไรคะ คือเวลาอากาศหนาว ก็จะผิวแห้งมาก ส่วนไซนัส ไม่ทราบว่าเป็นหรือเปล่าคะ โรคกระเพาะก็คิดว่าไม่เป็นคะ ส่วนเรื่องโรคกรดไหลย้อนอันนี้ไม่ทราบค่ะ การอุดฟันอะไรก็ทำมาหมดแล้วค่ะ แต่กลิ่นนี่ไม่มีในจมูกค่ะ จะเป็นที่คอ หายใจลงคอก็รู้ว่ากลิ่นเหม็น อย่างไรแล้วคุณหมอ ช่วยแนะนำ ด้วยนะคะ อยากหายค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณเนส
   -ใช้น้ำยาบ้วนปากก็ไม่หายค่ะ สักพักน้ำลายก็เหมือนจะบูดอีก ก็อาศัยอมลูกอม กับเคี้ยวหมากฝรั่ง แต่ถ้าการเคี้ยว บ่อยๆ ทั้งวันก็ไม่ดี มันเหมือน กลิ่นเริ่มสะสมค่ะ การแปรงฟันได้แปรงลิ้นด้วย สังเกตุว่าลิ้นตัวเองจะเป็นสีขาว เหมือนสิ่งสกปรกสะสม ต้องแปรงนานๆ แต่ก็ไม่หายหมด และลิ้นก็จะเป็นฝ้าสีขาวเร็วด้วย
   : (หมอ)ติดเชื้อแบคทรีเรียในช่องปาก ลำคอ และติดเชื้อราในช่องปากด้วยครับ หมอมีวิธีรักษาครับ แต่ต้องเข้าใจวิธีการรักษาและต้องใช้เวลา พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
   ติดต่อมาที่หมอครับ

 28. เกม พูดว่า:

  สวัสดีครับ คุณหมอ
  ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นปาก เนื่องจากพบว่าหลังๆเวลารับประทานอาหารเสร็จสักพักจะเกิดฝ้าที่ลิ้นเมื่อขูดออกมาได้จะมีสีขาวๆ ไปหาหมอโรคผิวหนังได้คำตอบว่าเป็นภาวะจากธาตุในร่างการไม่สมดุล ร้อนไป เย็นไป แล้วก็จัดยาให้ แต่ก็ไม่หายครับ เป็นปัญหามากเลยตอนนี้เพราะกินอะไรเสร็จปุ๊ปต้องรีบไปแปรงฟันแล้วขูดลิ้นทุกครั้ง พอไปปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบันก็ได้คำตอบว่า เป็นเชื้อราเศษอาหาร แบตทีเลียตกค้างในลิ้น ให้แปรงลิ้น+น้ำยาบ้วนปาก แต่ผมเองก็ลองทำมาหมดแล้วก็ได้แค่หายไปชั่วคราว สักพักก็จะเป็นอีก จึงเรียนปรึกษาคุณหมอว่าจะต้องตรวจและทำการรักษาอย่างไรดีครับ ขอบคุณมากครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณเกม
   -ปัญหาเรื่องกลิ่นปาก เนื่องจากพบว่าหลังๆเวลารับประทานอาหารเสร็จสักพักจะเกิดฝ้าที่ลิ้นเมื่อขูดออกมาได้จะมีสีขาวๆ
   เชื้อราเศษอาหาร แบตทีเลียตกค้างในลิ้น และแบคทรีเรียโคนลิ้นและลำคอ การใช้แปรงลิ้น+น้ำยาบ้วนปาก ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
   การรักษาตามข้อมูลที่เว็บเพจนี้ครับ รักษาต่อเนื่องจึงจะหายเป็นปกติได้ ปรึกษาก่อนได้

 29. เกน พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  ผมมีกลิ่นปากรุนแรงมากครับ หาหมอมาสามปีติดๆ หมดเงินเยอะมาก ทำฟันก็เยอะ เคยไปหาหมอที่คลินิกพิเศษแห่งหนึ่งตอนเย็น ได้น้ำเกลือมาล้างจมูก ยาพ่นแล้วก็ยาแก้อักเสบ หมอได้แต่แนะนำให้ดูแลสุขภาพในช่องปากแปรงฟันดีๆ ทุกครั้งหลังอาหาร ผมก็มีอายุก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ ไปสมัครงานใครเขาคงไม่รับ สงสารแม่มากต้องมาเสียเงินกับกลิ่นปากของผม ทุกข์จริงๆครับ คุณหมอมานิตย์ช่วยผมด้วยครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณเกน
   หมอคิดว่า คุณน่จะมีความหวังในรักษานะครับ
   หมอเข้าใจในความทุกข์ของคุณ
   ขอให้คุณติดต่อมาครับ

 30. จ้อน พูดว่า:

  เรียนคุณหมอมานิตย์
  ผมเป็นโรคกลิ่นปากเรื้อรังนี้ เป็นมานามมากแล้ว 7-8 ปีเห็นจะได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลก็แนะนำโน้น นี้ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้ว บอกหมอแล้ว ก็บอกว่าเราคิดมาก คิดไปเอง ไม่เห็นมีกลิ่นเลย คือทำให้กลุ้มมากเพื่อนๆ และแฟนเขาไม่ยอมเข้าใกล้ ตอนแรกเหม็นที่ปากอย่างเดียว แต่เมื่อปีที่ผ่านมากลิ่นตัวก็เริ่มออก คราวนี้ทั้งกลิ่นตัวและกลิ่นปากรวมกัน กลุ้มสุดๆ เคยคิดว่าจะคิดสั้นมาหลายครั้ง
  คุณหมอครับ ผมรู้จากคนคนหนึ่งเขารักษากับคุณหมอมานิตย์แล้ว เขาหายจากอาการปากเหม็น คุณหมอช่วยแนะนำผมด้วยครับ

 31. มิว พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  ตอนนี้กลิ่นปากและลมหายใจเหม็นมาก ทั้งกลางวันและกลางคืน จะแก้ไขอย่างไรดี รบกวนขอคำแนะนำหน่อยนะคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณมิว
   ปัญหากลิ่นปากแรง เรื้อรัง มักพบปัญหาจากพื้นฐานสุขภาพ ปัญหาติดเชื้อแบคทรีเรีย และเชื้อราในช่องปาก ตามลำคอ จนถึงในกระเพาะ และลำไส้เล้กตอนบน ทำเกิดกลิ่นถาวร
   หมอมีวิธีการรักษาให้ครับ ตามเว็บเพจนี้ รักษาอย่างต่อเนื่องครับ (แต่ถ้ามีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ โปรดแจ้งให้ทราบด้วย)

 32. ดง พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ตอนนี้กลุ้มใจมากเรื่องกลิ่นปาก หลังจากแปลงฟันและใช้น้ำยาบ้วนปาก แค่ 10 นาที กลิ่นปากก็มีเหมือนเดิม ทำใหัผมไม่ค่อยกล้าคุยกับใคร รู้สึกอึดอัดมาก อยากรักษาให้หาย ขอคำปรึกษาหน่อยครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ดง
   การรักษาแบบใช้ยารับประทานยาพลูคาว Houttuynia crod. และยาสีฟัน Syndental herbs
   แนวทางที่แนะนำไว้ในเว็บไซต์ สอบถามปรึกษา ติดต่อเข้ามาได้ครับ

 33. ลิน พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  คือนู๋มีปัญหากลิ่นปากมาก โดยการทดสอบคือ เอานิ้วไปแตะที่โคนลิ้น และขยี้จมูก แล้วมีกลิ่น เคยลองทุกอย่างแล้ว ทั้ง แปรงฟัน แปรงลิ้น เคี้ยวหมากฝรั่ง ลูกอม ดื่มน้ำเยอะ เมื่อก่อนท้องผูก ก้อพยายามให้ขับถ่ายทุกวัน ตอนนี้ขับถ่ายปกติแล้ว ก้อยังไม่หาย รวมทั้งกินยาสมุนไพรยาขม ตราใบห่อ เพราะอ่านเจอในอินเตอร์เน็ตว่าเป็นการล้างพิษร้อนในตัว ก้อยังไม่หาย ตอนนี้ใช้วิธีออยพูลลิ่งมา1อาทิตย์ (หาวิธีจากอินเตอร์เน็ต) ตัวเองรู้สึกว่าไม่มีกลิ่นปากแล้วเพราะ เอานิ้วมาแตะที่โคนลิ้นไม่มีกลิ่นแล้ว แล้วก้อเอามือขยี้จมูกก้อไม่มีกลิ่น แต่ดูจากคนรอบข้างแล้วมีปฏิกิริยาเหมือนเดิม ไม่ทราบว่า นู๋ควรทำยังไดีค่ะ ช่วยแนะนำด้วยเถอะค่ะ ทรมานใจมาก ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณลิน
   ควรรักษาครับ ดูข้อมูลในเว็บเพจนี้ได้ครับอยู่ด้านบนครับในเมนูเรื่องโรคกลิ่นปากรุนแรง
   หรือโทรมาปรึกษาก่อนได้ครับ

 34. สัก พูดว่า:

  เรียนคุณหมอมานิตย์
  ผมเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาเรื่องกลิ่นปากเรื้อรังมาเป็นเวลา 20 กว่าปี(ปัจจุบันผมอายุ 35 ปีครับ) ไปหาหมอฟันก็แล้ว แปรงฟันตามวิธีที่หมอบอก ใช้ไหมขัดฟัน แปรงลิ้น ใช้นำยาบ้วนปาก งดทานเนื้อ ผมทำมาหมดทุกอย่างแล้วครับ แต่กลิ่นปากมันไม่เคยหายไปเลย และมีกลิ่นเหมือนออกมาจากลำคอ มีก้อนเหลืองๆคล้ายแป้งหลุดออกมาในบางครั้ง ซึ่งมีกลิ่นเหม็นมากครับ ผมขอรบกวนให้คุณหมอแนะนำวิธีการรักษา หรือจะให้ไปรักษากับคุณหมอก็ได้ครับ ที่ผมได้ติดต่อคุณหมอเพราะผมหาข้อมูลในอินเตอร์เนตครับผมเห็นมีหลายคนที่มีปัญหาเหมือนกับผม ผมจึงได้ติดต่อคุณหมอมาครับ ปล.เรียนคุณหมออีกครั้งครับผมทุกข์ใจกับเรื่องกลิ่นปากนี้เป็นอย่างมากครับ ผมไม่เคยมีความมั่นใจในการคุยกับคนอื่นเลย เวลาคุยในระยะใกล้จะเครียดมากครับ กลัวเขาจะรังเกียจครับ…….มันเป็นความทุกข์มากจริงๆครับ ผมขอรบกวนคุณหมอได้กรุณาแนะนำการรักษาให้ผมด้วยนะครับ
  ขอแสดงความนับถือ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณสัก
   หมอเข้าใจเห็นใจในปัญหาเรื่องโรคกลิ่นปากครับ
   แต่มีทางแก้ไข รายละเอียดหมอเขียนไว้ในเว็บเพจนี้แล้ว
   โรคนี้ต้องใช้เวลาการรักษาสักระยะครับ
   ปรึกษาก่อนได้ครับ

 35. ษร พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ดิฉันทราบเมลล์จากเว็ปนะคะ มีปัญหาเรื่องกลิ่นปากอยากจะปรึกษาคุณหมอค่ะ อยากทราบว่า ต้องรักษาที่ไหนคะ และค่าใช้จ่ายค่ะ อาการคือ ดิฉันรู้สึกมีกลิ่นปากประมาณตอนม.1 ตอนนี้ก็ประมาณสิบปีได้แล้วค่ะ ก่อนหน้าไม่ได้เป็นคนมีกลิ่นปากค่ะ เวลาแปรงฟัน ประมาณสักพักนึงก็จะรู้สึกว่าน้ำลายมีกลิ่นเหม็น ทราบได้จากเวลาหายใจพ่นลงในคอค่ะ ใช้น้ำยาบ้วนปากก็ไม่หายค่ะ สักพักน้ำลายก็เหมือนจะบูดอีก ก็อาศัยอมลูกอม กับเคี้ยวหมากฝรั่ง แต่ถ้าการเคี้ยว บ่อยๆ ทั้งวันก็ไม่ดี มันเหมือน กลิ่นเริ่มสะสมค่ะ การแปรงฟันได้แปรงลิ้นด้วย สังเกตุว่าลิ้นตัวเองจะเป็นสีขาว เหมือนสิ่งสกปรกสะสม ต้องแปรงนานๆ แต่ก็ไม่หายหมด และลิ้นก็จะเป็นฝ้าสีขาวเร็วด้วย ขอเพื่อนๆ เวลาพูดยังแดง ผิดปกติไปจากคนอื่นค่ะ เรื่องโรคประจำตัว คิดว่าแพ้อากาศ แต่คือไม่ได้เป็นมากมายอะไรคะ คือเวลาอากาศหนาว ก็จะผิวแห้งมาก ส่วนไซนัส ไม่ทราบว่าเป็นหรือเปล่าคะ โรคกระเพาะก็คิดว่าไม่เป็นคะ ส่วนเรื่องโรคกรดไหลย้อนอันนี้ไม่ทราบค่ะ การอุดฟันอะไรก็ทำมาหมดแล้วค่ะ แต่กลิ่นนี่ไม่มีในจมูกค่ะ จะเป็นที่คอ หายใจลงคอก็รู้ว่ากลิ่นเหม็น อย่างไรแล้วคุณหมอ ช่วยแนะนำ ด้วยนะคะ อยากหายค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณษร
   โรคกลิ่นชนิดนี้จะมีเชื้อแบครีเรียอยู่ลึกลงไปครับ เช่น ในลำคอ และกระเพราะอาหารด้วย
   การรักษาต้องรักษาอาการภูมิแพ้ และเสริมภูมิต้านทานไปด้วย พร้อมใช้ยาที่กำหนดด้วยครับ
   http://doctorforyou.biz/?page_id=3561
   งดอาหารที่มีรสจัด งดอาหารกลิ่นแรง งดของหวาน ของดอง รับประทานรสจืดเป็นหลัก ละทำตามที่หมอแนะนำครับ
   ต้องใช้เวลา 4+ เดือนครับ

 36. แจง พูดว่า:

  เรียนคุณหมอคะ
  คือสามีมีปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นปาก ซี่งมีกลิ่นมาจากระบบหายใจ มีกลิ่นเหม็นมากต้องรักษาอย่างไรคะ ขอบคุณคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณแจง
   ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเลือกรับประทานอาหาร
   งดรับประทานอาหารรสจัด หรือผักผลไม้ที่มีกลิ่นรุนแรง
   ปฏิบัติตามคำแนะนำการรักษาที่เว็บเพจนี้ครับ
   ติดต่อ ปรึกษาก่อนได้

 37. ทัพ พูดว่า:

  รบกวนเรียนถามคุณหมอครับ..
  เรื่องกลิ่นเหม็นในลำคอครับ บางทีก็กลิ่นปากเหม็นครับ โดยเฉพาะตอนเช้าแปรงฟันเสร็จใหม่ ๆ ก็มีกลิ่นแล้วครับ ผมจะรับประทานหรือรักษาอย่างไรดีครับ..ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณทิพ
   แก้ด้วยวิธีการรักษาที่หมอโพสข้อมูลในเว็บเพจนี้
   ติดต่อสอบถาม ปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 38. เคส2 พูดว่า:

  เรียน คุณหมอมานิตย์
  ดิฉันกลุ้มใจมากที่มีกลิ่นปาก ทำยังงัยก็ไม่หาย รบกวนคุณหมอแนะนำด้วย

 39. Dommm พูดว่า:

  ผมเป็นหายใจมีกลิ่นเหม็นแล้วรู้สึกว่ามีกลิ่นปากตลอดเวลาแม้จะแปรงฟันแล้ว ใช้น้พยาป้วนปากแล้ว
  และก็หมือนมีก้อน เหลืองขาวๆ ออกมาจากคอดว้ยอะครับเหม็นมากด้วย ผมเคยหาข้อมูลใน เน็ต เขาก็บอกว่าเปน ต่อมทอมซิน ผมอยากรู้ว่าถ้ากินยาจะหาย ขาดไหมครับแล้วจะต้องทานยาตัวไหนมั้งครับ ตอนนี้อยากหายจริงๆ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบDommm
   ปัญหากลิ่นปากในกรณีนี้เกิดจากโรคภูมิแพ้
   โรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ แต่ต้องใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือนประมาณนี้

 40. Dommm พูดว่า:

  แล้วต้องรักษายังไงอะครับ

 41. จอย พูดว่า:

  คือหนูมีกลิ่นปาก2-3ปีค่ะ…แคที่แรงที่สุดน่าจะเป็นตอนนี้นะค่ะ…หนูไปเวชธานีวัด..กลิ่นปาก…เรียบร้อยค่ะ….แต่ปลออกมาไม่มีค่ะ..คุณหมอนัดอีก.ก็ยังไม่ได้ไปค่ะ..,หนูหมดเงินเยอะมาก…แัญหาของหนูคือบางครั้งได้กลิ่นที่ออกมาจากคอบาวคร้ง…แต่ส่วนมากหนูไม่ได้กลิ่น…เพื่อนที่คุยด้วยจะได้กลิ่น..แล้วพากันกดขมับ..ปิดจมูก..พอหนูภามก็ไม่มีอะไร…หลายคน.,,แต่หนูรู้…แน่ว่่าเวลาพูดมีกลิ่นแน่ๆ…เคยสังเกตนะค่ะมีก้อนสีเหลืองๆหลุดออกมาจากคอ..แล้วลองบี้ดู…,เหม็นเหมือนกลิ่นแบบนี้เลยค่ะ..,จมูกหนูคงดีเป็นบางครั้งนะค่ะ..แล้วเคยเอาสำลีพัน…เข็ดครงต่อมทอมซิล..,เหม็นมาก..,มีอยู่ข้าง1กลิ่นอาจจะเหมือนตอนที่พูด..,พอแปรงฟันเสร็จ…ก็มีกลิ่นนะค่ะ..หาหมอฟันเช็คตลอด..ปากสะอาด…แต่ฟันบน..หักประมาาณ5ซี่…ยังไม่ได้ใส่ฟันค่ะ..,อมลูกอมตลอด..นิ่งมีกลิ่นใหญ่….หนูเครียดมาก…เพราะงานของหนูต้องอยู่กับเพื่อนเยอะๆ..หนูทำงายบริการค่ะ…ลูกค้าบางคน.,,พอหนูคุยด้วย…ก็ทำท่าจับจมูก…ทั้งเพื่อน..ทั้ง…ลูกค้า…พีที่ทำงาน..พอหนูคุยด้วย..ก็เอามือบีบจมูก..บางคนดมยาดม,…..หนูอยากจะตาย…จัง…ไปทามงาน…เหมืิอนตกนรกค่ะ..ทุกคนพากัน
  ท่าทาง…แบบหนูเหม็นมากอ่ะค่ะ…หนูไม่ค่อยได้กลิ่นตัวเอง..,ถ้าแปรงฟันเสร็จ,.สั่งน้ำมูกทีละข้าง..ได้กลิ่นข้าง1ค่ะ..,อีกข้าง1…ไม่ได้เลยค่ะ…กลิ่นมาจากคอนะค่ะ…คุณหมอช่วยหนูทีค่ะ…ขอบคุณค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณจอย
   อาการโรคกลิ่นปากที่เล่า เป็นความทุกข์ใจอย่างมากต่อตนเอง และยังทำให้ผู้อื่นไม่พูคุยด้วย
   รักษาตามคำแนะนำในเว็บเพจครับ อ่านให้เข้าถึงวิธีการรักษา
   เมื่อต้องการรักษา ให้โทรมาสอบถามก่อนได้

 42. nn พูดว่า:

  รบกวนสอบถามและสั่งซื้อพลูคาวและยาสีฟัน เพื่อแก้ปัญหากลิ่นปากรุนแรงค่ะ
  หนูมาจากเชียงใหม่ค่ะ เห็นในเว็บคุณหมออยู่เชียงใหม่ยิ่งทำให้คิดถึงบ้านมาก ดิฉันมีปัญหาเรื่องกลิ่นจากช่องปากมาหลายปี
  ช่วยหนูด้วยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ nn
   กรณีที่คุณต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ ให้คุณติดต่อมาทางอีเมล หรือ ไลน์ หรือ คุยทางโทรศัพท์

 43. ภัท พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอคือดิฉันมีปัญหากลุ้มใจมากเลยค่ะเป็นมานานมากแล้วแต่อาการทีค่อนข้างจะรุนแรงประมาณเกือบปีเห็นจะได้ยิ่งตอนนีหายใจก็แทบไม่ได้เวลานั่งในรถกับคนอื่นต้องกลั้นหายใจเลยตอนนี้ตรงคอหรือลูกกระเดือกเหมือนจะบวบขึ้นเมื่อคืนไปหาหมอเล่าอาการให้ฟังคุณหมอแนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางดีกว่ามัยดิฉันกลุ่มใจมากเลยยิ่เวลาทำงานโดนพวกสารเคมีกลิ่นมันจะออกมาเน่ามาก คือดิฉันเป็นช่างผมเสริมสวยต้องโดนเคมีสีผมทุกวันแต่ตอนนี้แทบไม่อยากทำงานเลยทำสีผมหัวเดียวอาการก็ออกมาเหนื้อยมากหายใจไม่ออกกลิ่นเหม็นเน่ามากตอนนี้เวลานอนดึกๆเหมือนมีน้ำอะไรไหลลงมาจากหัวโพลงจมูกและมีกลิ่นเหม็นเน่าตอนนี้ปิดร้านเกือบ2อาทิตย์แล้วค่ะทำไม่ไหวหายใจไม่ออกแน่นปอดเวลาโดนเคมีบางครั้งคิดว่าตัวเองคงจะอยู่ดูโลกนี้ไม่นานไม่น่าจะถึงปี ช่วยด้วยค่ะคุณหมอ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณภัท
   ใช้กรรมวิธีการรักษาตามข้อมูลที่ลงไว้ในเว็บเพจนี้อย่างเคร่งครัด
   รักษาอย่างต่อเนื่องจะช่วยคุณได้อย่างแน่นอนครับ

 44. nawa พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  ดิฉันประทับใจ ยาของคุณหมอมาก ดิฉันมีปัญหาในปากเป็นฝ้ามีแผลที่ลิ้นเป็นมานานหลายปี ก่อนที่จะใช้ยาคุณหมอ มีอาการลิ้นชา ปวดจิ๊ดที่ลิ้นฟัน ทรมานมากค่ะ รักษามาหลายที่ไม่หาย วันหนึ่งดิฉันค้นหาเจอเวบหมอทางอินเตอร์เนต ได้อ่านข้อมูล และก็โทรมาปรึกษากับคุณหมอ คุณหมอก็แนะนำใช้ ให้ยาสีฟันผง และรับประทานยาแคปซูลพลูคาว ช่วง20วันแรกใช้ใหม่ ดิฉันยังเป็นทุกข์ทรมานอย่างมาก แต่คุณหมอมานิตย์ บอกให้อดทนต้องใช้เวลา ตอนนี้ใช้ไป1เดือนแล้วค่ะ อาการดีขึ้นมาก อาการแผลที่ลิ้นเล็กลงชัดเจน และอาการชาลดลงมาก ดิฉันคิดว่าใช้ยาของหมอจนหายตามคำแนะนำของหมอทุกอย่างค่ะ
  ขอบคุณคุณหมออย่างมากค่ะ

 45. สุชาดา พูดว่า:

  เคยมีคุณหมอเคยจ่ายสเปร์ย Propoliz ให้ ไม่ทราบว่าช่วยเรื่องกลิ่นปากด้วยหรือเปล่าคะ

 46. oo พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอมานิตย์
  ผมใช้ยาแคปซูลพลูคาว และ ยาสีผงสกัดซินเดนทอล มา3เดือน อาการ
  ภูมิแพ้เป็นหวัดบ่อย และ กลิ่นปากหายดีแล้วครับ
  ขอบคุณหมอมากครับ

 47. ยุทธ พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอ และทุกท่านที่เข้าชมเวบไซต์นี้
  ผมเป็นคนหนี่งที่ใช้ยาแคปซูลพลูคาว และยาสีฟันผงสกัด ของคุณหมอ ใช้ดีมากครับ

 48. จอย11 พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ และทุกท่าน
  ดิฉันคือคนหนึ่งที่เป้นโรคปากเหม็นมาเป็นปี มาหายกับคุณหมอค่ะ ยาแคปซูลพลูคาวขวดขาวน้ำเงิน กับยาสีฟันซินเดนทอล เฮิร์บ
  ดิฉันใช้ต่อเนื่องแค่3เดือนค่ะ
  ขอบคุณหมอมากค่ะ

 49. พล พูดว่า:

  สวัสดี​ครับคุณหมอ ผมมีปัญของกลิ่นปาก
  สาเหตุมาจาก ลิ้น ลำคอ แล้วก็จมูกครับ คุณหมอพอจะช่วย
  ผมได้ไหมครับ

 50. จุฟ พูดว่า:

  หนูใช้ยาของหมอ และ ยาสีฟันซินเดนทอล มาสักสามเดือน หายปากเหม็นแล้วค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 51. พล พูดว่า:

  คุณหมอครับพอจะจัดยาสำหรับกลิ่นปากให้ผมหน่อยได้ไหมครับ อาการมีกลิ่นในลำคอและโคนลิ้นและในปากรวมถึงในจมูกครับแล้วยาของคุณหมอแพงไหมครับแล้วต้องจ่ายค่ายายังไงครับ

 52. อาส พูดว่า:

  สวัสดีครับหมอ
  ผมมีปัญหาโรคกลิ่นปากแรงมาหลายปี ผมใช้ยาแคปซูล และยาสีฟันผง ที่คุณหมอจัดให้มา ใช้ต่อเนื่องมา 3เดือนอาการกลิ่นปากหายแล้วครับ เพื่อนผมบอกว่าไม่มีกลิ่นปากแล้ว ผมดีใจเลยมาโพสบอกหมอ
  ขอบคุณมากครับ

 53. เป้ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ

  ขอสอบถามเรื่องก้อนขาวๆ ในช่องปากค่ะ
  พอดีช่วงที่ผ่านมารู้สึกเหมือนมีเศษอะไรติดคอเล็กๆ คล้ายตุ่มร้อนใน
  แต่พอมาดูมันเป็นก้อนขาวๆ ติดอยู่ในหลืบตรงต่อมทอมซิล ต้องแคะออกมา
  เมื่อก่อนเคยเป็นแต่ก้อนเล็กๆ เลยคิดว่าเป็นเศษอาหารที่ติดค้างเฉยๆ
  แต่รอบนี้ก้อนมันใหญ่กว่าที่ผ่านๆ มาจึงไม่แน่ใจว่าจะเป็นอันตรายหรือไม่ค่ะ
  รบกวนชี้แนะด้วยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ
  เป้

 54. somsak พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  ผมมีปัญหาเรื่อง ปากแห้งเช่นกันครับ แต่อาการปากแห้งของผม มันเป็นหลังหายจากไข้หวัด ตอนนี้หายไข้มาสองเดือนแล้ว ปากแห้งลอก ทุกวัน ในช่องปากก็รู้สึกแห้งเหมือนกัน ผมพยายามดื่มน้ำ ให้มากๆเป็นเวลา 1 สัปดา ก็ไม่ดีขึ้น อย่างนี้น่าจะเกิดจากอะไรครับ ลบกวนเท่านี้ครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ somsak
   -ถ้ามีอาการปากแห้ง น่าจะมีอาการคอแห้ง ร้อนในด้วย แสดงว่าระบบสุขภาพภายในเริ่มมีปัญหาแล้วครับ

 55. somsak พูดว่า:

  ขอเพิ่มเติมครับคุณหมอ ผมเคยแปรงลิ้นให้มันสะอาด วันต่อมา ผิวลิ้นผมลอกออกเป็นวงเล็กๆประมาณหลอดยาคูล แล้วอีกสองวัน วงมันใหญ่ขึ้น อีกสองวันมันก็ใหญ่ ทั้งลิ้นเป็นทั้งหมด 3 ที่ จนประมาณเกือบสิบวัน มันก็กระจายตัวหรือลอกออกทั้งหมด ตอนนี้เหลือพื้นที่ ที่ยังไม่ลอก 30%น่าจะได้ อาการไม่เจ็บ แต่รู้สึกแปรกๆที่ลิ้นเท่านั้น ผมลองแปรงเพื่อให้มันลอกทั้งหมดมันก็ไม่ลอก ขนบนลิ้นหรือป่าวครับที่ลอกออกไป ผมไม่แน่ใจ แล้สปากก็แห้ง แต่อาการปากแห้งมาก่อนหน้านี้แล้วครับ ลบก่วนเท่านี้ครับคุณหมอ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ somsak
   -แสดงว่าระบบภูิมต้านทานต่ำครับ จะติดเชื้อรา หรือเชื้อโรคอื่นๆง่ายมาก ถ้าคุณต้องการรักษาติดต่อหมอโดยตรงครับ

 56. tharinee พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  ขอปรึกษาเรื่องกลิ่นปากนะคะ
  มีกลิ่นปากมานานกว่า 3 ปีกว่าแล้วค่ะ พยายามแปรงฟันทุกมื้อหลังอาหาร แต่พอผ่านไปสักพักกลิ่นก็กลับมาอีกค่ะ ลมหายใจก็มีกลิ่นค่ะ หายใจได้ข้างเดียว รูจมูกซ้ายตันตลอกเวลาค่ะ และก็มีเสมหะลงคอตลอดเวลา ยิ่งช่วงอากาศเย็น ๆ จะยิ่งเป็น กลุ้มใจมากเลยค่ะ เวลาคุยกะใครก็เบือนหน้าหนีตลอด ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างคะ นานไหมคะกว่าจะหาย เพิ่มเติมค่ะ ลิ้นเป็นฝ้าสีขาวด้วยค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ tharinee
   -เป้นอาการโรคภูมิแพ้อย่างรุนแรง
   -ใช้ยาตามเว็บเพจ
   -ระยะเวลาที่คาดว่าอาการดีขึ้น 3-6 เดือน
   สนใจรักษาติดต่อหมอโดยตรง

 57. เมย์ พูดว่า:

  คุณหมอค่ะ ดิฉันรู้สึกมีกลิ่นปากมานาน ขนาดเพิ่งแปรงฟันเสร็จ ยังรู้สึกกลิ่นคาว ออกมาจากลำคอ..ไม่มั่นใจเวลาพูดเลยค่ะ ทำงานต้องพบปะคนด้วย รักษาไงดีค่ะ …

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ เมย์
   -ให้รักษาด้วยแนะนำในเว็บเพจนี้ ด้านบนที่มีภาพประกอบ
   โทรหรือไลน์สอบถามค่ายา และการใช้ยาได้

 58. จิ๊บ พูดว่า:

  มีปัญหาเรื่องกลิ่นปากตั้งเเต่อายุ 17- 18 ค่ะ มีฟันผุเยอะ ถอนฟันไปหลลายซี่ เหงืออักเสบ
  เเต่ตอนนี้อุดฟันซ่อมฟันเเล้ว เป็นภูมิเเพ้ เเต่สาเหตุอื่นยังไม่ทราบค่ะ กลุ้มใจมากค่ะ ไม่รู้จะ
  เเก้ยังไงเเล้วค่ะ รบกวนคุนหมอด้วยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ จิ๊บ
   -สามารถรักษาด้วยยาที่แนะนำในเว็บเพจนี้ได้ครับ
   อา่นวิธีใช้ยา การรักษา ให้พอเข้าใจ แล้วติดต่อหมอได้เลยครับ
   ผ่านไลน์ หรือโทร

 59. กล้วย หอม พูดว่า:

  เราไม่มีเรื่องกลิ่นปากนตะแต่เรามีกลิ่นตัวแรงมากอ่ะทำไงดีอายเพื่อนมากอ่ะใช้อะไรดีอ่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ กล้วย หอม
   -งดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ และอาบน้ำให้ถี่ขึ้น 4 ครั้งต่อวัน

 60. ฐรินดา พูดว่า:

  สั่งผลิตภัณฑ์ไปที่ไลน์คุณหมอแล้วคะรอคุณหมอตอบกลับคะ

 61. Smell bad พูดว่า:

  ดิฉันเป็นคนนึงที่มีกลิ่นปากเเรงมากเป็นเวลา2ปีทรมานมากค่ะเเต่ไม่รุ้ว่าสาเหตุว่าเพราะอะไรโดยมีลักษณะมีเสมหะที่คอเวลาเเปรงฟันยิ่งมีมากเเละมีฟันคุดกำลังขึ้นมีฝ้าที่ลิ้นพยายามเเปรงเเต่เเปปๆก็เกิดอิกเเปรงฟันทีเป็นชั่วโมงหินปูนไม่มีค่ะคุนหมอช่วยบอกวิธีที่พอจะทำให้กินปากหายด้วยค่ะหนูอายคนอื่นเวลาพูดมากทำงานไม่มีความสุขเคลียดเพราะเรื่องนี้ทุกวันช่วยหนูด้วยนะค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Smell bad
   -แนะนำอ่านในข้อมูลการใช้ยาในเว็บเพจนี้ และสามารปฏิบัติิย่างจริงจัง ปัญหากลิ่นแากจะลดหายไป

 62. sad mouth พูดว่า:

  ผมเป็นอีกคนที่ไม่มั่นใจในการพูดคุย

  อายมากครับมีกลิ่นปากตลอดเวลาเลยครับ

  แปรงฟันก็ไม่หาย มีอาการเจ็บคอ ในลำคอมีตุ่ม

  มีเสมหะเหนียวข้นติดกระเดือกตลอดเวลา หายใจ

  มีกลิ่นเหม็นตลอด ผม ควร แก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับช่วยพิจารณาให้ผมน่ะครับ ตอนนี้เครียดมากเลยอายมากด้วยครับ

 63. Daffodil พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ

  หนูพึ่งทำการผ่าตัดทอมซินมาได้ประมาณ 1 เดือนครึ่งค่ะ เพราะทอมซินลบวมบ่อยมาก จึงผ่าตัด เพราะคิดว่า อาจเป็นเพราะทอมซิลอักเสก จึงทำให้มีกลิ่นปากค่ะ หนูมีอาการกลิ่นปากแรงก่อนผ้าตัด มาประมาณ 1 ปี แต่พอหลังจากผ่าตัด 1 – 2 อาทิตย์ หลังผ่าตัด มั้ยมีอาการมีกลิ่นปากนะค่ะ แต่หลังจากนั้นรู้สึกว่า เริ่มมีกลิ่นปากอีกค่ะ พยายามเปลี่ยนยาสีฟันหลายๆยี่ห้อ แต่ก้อไม่เป็นผล จากการสังเกตตัวเอง รู้สึกว่า จะมีเสมหะในลำคอตลอดเวลา หนูคิดว่า กลิ่นน่าจะมาจากเสมหะค่ะ

  กรณีแบบนี้ ควรรักษายังไงค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Daffodil
   -รักษาตามข้อมูลในเวบเพจนี้ครับ
   -รับประทานยาพลูคาว + ยาสีฟันผง
   -สนใจรักษาติดต่อหมอได้

 64. samakida พูดว่า:

  สอบถามครับผม
  หูได้ยินเสียง ลม กับ เสีียงวิ้งๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ทราบมียาทานเพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการหรือเปล่าครับ ผมไปหาหมอหู ที่กรุงเทพ เขาให้ทานแต่ยาบำรุงประสาท B12 นะครับ

  ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าครับ

 65. Pha Ly พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอดิฉันเป็นคนลาว
  ดิฉันเป็นคนมีกลิ่นปากแรงมากดิฉันยากสังซื้พลูคาวและยาสีฟันได้ยางไรคะ ดิฉันเป็นคนมีกลิ่นปากเรือรังยากขอให้คุณหมอชว่ยฉันด้วยคะ

 66. ก้อม พูดว่า:

  สวัสดีครับหมอ และเพื่อนที่เข้ามาอ่าน
  ผมใช้ยารักษากลิ่นปาก ทั้งยากิน และยาสีฟันผง ได้ผลครับ สิ่งที่ผมแปลกใจ เมื่อใช้ยาสีฟันผง Syndental Herbs ของคุณหมอ ปรากฏว่าคราบ และของเหลวสีเหลืองออกมาจากขณะแปรงฟัน แปรงลิ้น ออกจากปากเยอะมากครับ ลิ้นผมหายขาว นี่คือผมเชื่อว่าดีครับ

 67. ข่อย พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ผมใช้ยาตามที่หมอจัดให้ ทั้งยากิน และ ยาสีฟัน ตามคำแนะนำการใช้ของหมอ ได้ผลดีครับ
  ปากไม่เหม็นแล้วครับ
  ขอบพระคุณครับ

 68. นัฐมล พูดว่า:

  สวัสดีค้ะคุณหมอ หนูอยากปรึกษาเกี่ยวกับปาก คือไม่รู้ว่าเป็นเหมือนร้อนในน้ะค้ะเป็นเม็ดขึ้นอยู่เม็ดหนึ่งมันขึ้นไม่หายเลยค้ะ2 3 เดือนทายาร้อนในก็ไม่ยุบค้ะ แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรค้ะคุณหมอช่วยตอบด้วยน้ะค้ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ นัฐมล
   -เป็นอาการแผลเรื้อรัง
   -โฟกัสไปที่ยารักษาให้หายดีกว่าที่เข้ามาสอบถามชื่อโรคแล้วไปหาซื้อยาเอง
   -ติดต่อมาเพื่อรักษาได้

 69. Praw พูดว่า:

  มีอาการที่ลิ้นอ่ะค่ะ เป็นคราบขาว เหลืองด้วย ทุกเช้าจะแปรงฟัน และแปรงลิ้นด้วย พอแปรงลิ้นแล้วมันก็ดีขึ้น แล้วพอตอนเย็นๆมันก็กลับมาอีก และเหม็นมากด้วย ควรทำไงค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Praw
   -ดูวิธีการใช้ยาในเว็บเพจนี้
   -เมื่อต้องการยารักษาและการปฏิบัติตัวติดต่อมา

 70. plemy พูดว่า:

  สวัสดีค่ะอาหมอ
  หนูเป็นคนนึงที่มีปัญหาเรื่องนี้มานาน ตั้งแต่อายุ 30ปี แล้วคะ ไม่มีความมั่นใจเลยคะ ตอนแรกก็แค่ปัญหากลิ่นปากธรรมดา แต่ตอนนี้มีปัญหาอื่นตามมาคือ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็นมาก จนอยูใกล้ใครไม่กล้าหายใจเลยแหละคะ พยามไปหาหมอ หมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรมาก ก็เลยไม่รู้สาเหตุเกิดจากอะไร คือตอนนี้หนูรู้สึกว่ามีอาการของโรคภูมิแพ้ เพิ่มมาอีก แล้วหายใจลำบากเป็นบางครั้งคะ มีฝ้าที่ลิ้นมีเยอะมาก หนามาก หนูพยายามทีแปรง ให้สะอาดหมดจด แต่มันก็ไม่ยอมหมดซักที
  คุณหมอแนะนำให้หน่อยได้มั้ยคะ ขอบคุณมากๆคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ plemy
   -หากคุณมีความตั้งใจ ต้องการแก้ปัญหาโรคกลิ่นปากเรื้อรัง แนะนำให้ดูข้อมูลตัวยาในเว็บเพจนี้ก่อน
   แล้วติดต่อหมอเพื่อรักษาต่อไป

 71. Son พูดว่า:

  ผมมีกลิ่นปากแต่เด็กเลยครับ อาการส่วนมากคือ
  – ปากแห้ง
  -มีฝ้าขาวที่ลิ้นตลอด
  -มีเสมหะไหลลงคอ
  -หายใจที่ข้างเดียวสลับกัน
  -ทอมซิลโต มีนิ่วทอมซิล
  -ลมหายใจร้อนผ่าวตลอดเวลา

  อยากรักษาให้หายคับ ไปหาหมอหลายคนมากคับ รุ้สึกห
  ดหวัง

  จะติดต่อคุณหมอช่องทางไหนสะดวกสุดคับ (เหนมีหลายช่องทาง)
  ยินดีจ่ายเรื่องค่ารักษาถ้าสามารถหายได้ในระยะยาวคับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Son
   -ต้องการรักษาให้คาดว่าใช้เวลานานพอควร ประมาณ 1 ปี
   -ติดต่อหมอทางโทรศัพท์ ทางไลน์ หรือ โทรศัพท์

 72. Kanyawee Kan พูดว่า:

  ลูกสาว2ขวบค่ะลิ้นลอกเริ่มจากวงเล็กขยายไปทั่วลิ้นจะหายประมาณ1อาทิตย์อล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นมา1ปีแล้วค่ะต้องรักษาอย่างไรค่ะ

 73. Prim พูดว่า:

  คุณหมอค่ะเครียดมากเลยค่ะคือเป็นฝ้าที่ลิ้นอ่ะค่ะก็แปรงลิ้นทุกครั้งน่ะค่ะ พอผ่านไปสักตอนเย็นๆมันก็กลับมาทำให้ไม่กล้าพูดกับเพื่อนตอนเย็นเลยอ่ะค่ะ อยากทราบว่ามันเกิดจากอะไรค่ะคุณหมอ ช่วยบอกหน่อยน่ะค่ะ ช่วยบอกสาเหตุหน่อยน่ะค่ะว่าทำไมหนูถึงเป็นแบบนี้ และเพื่อนหนูบางคนเค้าก็ลิ้นมีฝ้าแค่ของเค้าไม่เหม็นส่วนเพื่อนบางคนไม่แปรงลิ้นเลยเค้าไม่มีฝ้าขึ้นเลยค่ะที่ลิ้น ช่วยบอกหน่อยน่ะค่ะหมอว่าเกิดจากอะไร

 74. นพดล พูดว่า:

  ขอปรึกษาคุณหมอครับ เนื่องจากผมมีปัญหาเรื่องกลิ่นและน้ำมูกไหลลงคอซึ่งมีผลต่อลมหายใจและคล้ายส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ น้ำมูกจะไหลตลอดเวลาเป็นน้ำมูกเหนียวข้นไหลลงคอและในปากเวลานอนตื่นใหม่จะมีกลิ่นคล้ายกับเลือดและน้ามูกเหนียวข้นปนกันอยู่ในลำคอและโพรงจมูก และน้ำมูกที่เหนียวข้นจะไหวตลอดเวลา ผมจะมีวิธีรักษาและดูแลเรื่องนี้อย่างไรครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ นพดล
   -คุณสามารถดูข้อมมูลในเว็บอย่างสนใจ คุณจะเข้าใจเองว่าควรจะรักษาตัวเองอย่างไร

 75. ta พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ…
  คือมีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากค่ะ เวลาตื่นเช้ามาคอจะแห้งค่ะไม่มีน้ำลายเลยสังเกตุว่าลิ้นสีขาวเหมือนอะไรไม่รุ้เวลาแปลงฟันแปลงเกือบ10นาทีนะค่ะแปลงลิ้นด้วยแปลงยังไงเหมือนไม่ออกไม่หมดนะค่ะ
  และเคยมีก้อนเหลืองออกมาจากคอเหม็นมากค่ะ ตอนนั้นคิดว่าตัวเองไม่มั้นใจเลยเวลาพูดกับเพื่อนเคยมีเพื่อนทักเรื่องกลิ่นปากด้อยตอนนั้นอายมากเลยค่ะ และไม่มีน้ำลายเลยค่ะ ใช้ไหมขัดฟันก็ใช้น้ำยาบ้วนปากก็ใช้ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงรุ้สึกว่าเริ่มมีกลิ่น ฟันผุก็อุดหมดแล้ว หินปูนก็ขูดนะค่ะ อยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุไดค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ta
   -ปัญหาทั้งหมดเกิดติดเชื้อบริเวณลิ้น-คอ
   -ต้องการรักษาให้หาย ติดต่อหมอ-พนักงาน ตามข้อมูลเว็บไซต์นี้

 76. hong พูดว่า:

  ถามคุณหมอครับ
  พอดีผมเริ่มมีกลิ่นเหมือนมาจากลำคอ เริ่มเป็นมา2ปี ร่างกายอ้วนขึ้นด้วย
  อาการชัดตอนเช้า คือเหมือนมีสเลดเป็นก้อนสีน้ำตาลอ่อน
  ออกมาเมื่อขากสเลดเช้า แต่ไม่พบหลังกินข้าวเช้าจนถึงนอนครับ
  ภรรยาบ่นปากมีกลิ่นเหมือนคนร้อนในในตอนเช้า กินฟ้าทลายโจรก็ไม่หาย
  ในระหว่างวันแม้ไม่มีสเลด แค่พูดกับใครเหมือนเขาเหม็นด้วย แก้ไขไงดีครับต้องอมคลอเร๊ทประจำเพื่อพูด รบกวนตอบกลับทางเมล์ได้ไหมครับแนบด้านล่สงครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ hong
   -ใช่ยาตามเว็บเพจนี้ทั้ง3ชนิด ยารับประทานพลูคาว+ยานาสิก+ยาสีฟันซินเดลทอล
   -ใช้ต่อเนื่อง3-4เดือนจนหายดี
   -ต้องการรักษาด้วยยาเหล่านี้ติดต่อพนักงาน-หมอได้

 77. อัญชลี พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  คือมีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นภายในช่องปากค่ะ เวลาเราหายใจมีกลิ่นเหม็น และต่อมซิลก้อมีก้อนเหลือง ๆ ออกมาค่ะ จากนั้นก้อรักษาโดยการผ่าตัดต่อมทอมซิลออกแล้วค่ะ แต่พบว่าในคอมีตุ่มใสๆ อยากทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุใดค่ะ และเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรค่ะ และตอนนี้ก็ยังพบว่ามีกลิ่นปากอยู่เลยค่ะ คุณหมอช่วยตอบด้วยน่ะค่ะ

 78. หนิง พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุนหมอ หนูกลุ้มใจมากกับไอ้เจ้ากลิ่นปากเรื้อรังมานับยี่สิบกว่าปี ไม่มีไครอยากพูดคุยด้วยบางครั้งก้อต้องร้องไห้กับตัวเองว่าทำไมต้องมาเกิดขึ้นกับเราด้วย เหม็นอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่ากลิ่นมันมาจากปากทั้งหมดเลย ลิ้น ฟัน น้ำลายเหม็น. น้ำมูกก้อเหม็น แต่ภายในปกติค่ะ อยากไช้ชีวิตปกติเหมือนคนอื่นเขาบ้าง จากอาการดังกล่าวสามารถรักษาไห้หายเป็นปกติได้ไหมค่ะ ถ้าหายได้ชีวิตนี้จะไม่ลืมพระคุณเลยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ หนิง
   -ถ้าคุณสามารถใช้ยาตามที่แนะนำไว้ในเว็บเพจ และ ข้อปฏิบัติ-ข้อห้าม
   -ใช้ยาอย่างต่อเนื่อง อาการกลิ่นปากเหล่านี้จะค่อยลดลงจนเป็นปกติ

 79. เกม พูดว่า:

  หมอคะช่วยแนะนำด้วยคะ คือพอเริ่มติดกาแฟเย็นดื่มน้ำอัดลมก็เริ่มมีกลิ่นปากเหม็นมากชนิดว่าถ้าคุยกับใครเขาจะจับจมูกหรือไม่ก็ดมยาดม อายมากไม่กล้าพูดกับใครช่วยแนะนำทีนะคะจะรักษาหายไหม

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ เกม
   -ถ้าคุณใช้ยาตามที่แนะนำในเว็บเพจนี้ และข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 80. ชาติ พูดว่า:

  รบกวนคุณหมอด้วยครับ
  มีอาการลิ้นแตก ตรงกลางลิ้นแนวตั้งฉากกับริมฝีปาก เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับ
  มีแนวทางรักษาอย่างไรบ้างครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.