โรคกลิ่นปากรุนแรง/โรคในช่องปาก/รำมะนาด/แผล/ละอองฝ้า/เริมในช่องปาก/กำจัดหินปูน

1okปัญหากลิ่นปาก และกลิ่นเหม็นจากลมหายใจ

หมายถึงโรคที่เกิดในช่องปาก เหงือก ฟัน ในโพรงจมูก ในคอ กระเพาะ ลำไส้ และทางเดินหายใจ ถึง ปอด เทียบโรคใกล้เคียงกับโรคในการแพทย์แผนไทย การแพทย์โบราณ เช่น โรคทานะสา มังสะ กาฬมังสะ จะละนะมังสะ  ยาโตมังสะ กํศมังสะ กะระนะมังสะ มุกจามังสะ มุกขะโจมังสะ ทันตะตะโจมังสะ ทันตะมูมังสะ รำมะนาด สาภีระ สะวาระนะ กัปปิ กัปโป ทันตะบุปผา  โรคสิงฆานิกาพิการ เขโฬพิการ อุทริยังพิการ บัปผาสังพิการ ในการแพทย์แผนโบราณได้แยกชื่ออาการของโรค และตำแหน่งที่เกิดโรค ไว้หลายชื่อโรค โรคต่างๆที่กล่าวทำให้เกิดกลิ่นปากรุนแรง เรื้อรัง รักษาหายยากในปัจจุบัน การรักษาโรคแนวนี้ยังต้องให้การแพทย์แผนไทยช่วยบำบัดให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

การคำนวณแบบแพทย์โบราณด้วยสมุติฐานว่าด้วยธาตุ กล่าวคือ ปถวีธาตุพิกัดเสมหะพิการ ที่ตำแหน่งของปาก คอ กระเพราะอาหาร ทีเสมหะเน่าเสีย ทำให้เกิดโรคและ มีกลิ่นเหม็นออกมา

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แนวปัจจุบัน
1. จากช่องปาก (Oral Cavity) – กลิ่นปาก
เป็นสาเหตุที่พบได้มากที่สุด คือ 80-90 % ของผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องลมหายใจมีกลิ่นเหม็น สาเหตุเกิดจากก๊าซที่มีส่วนประกอบของซัลเฟอร์ ที่เรียกว่า Volatile sulfur compound (VSCs) ได้แก่ สารจำพวก hydrogen sulfide และ methylmercaptan สารเหล่านี้เกิดจากการย่อยสลายของ methionine และ cysteine โดยจุลชีพในปาก
ลมหายใจเหม็นที่มาจากช่องปาก เกิดจากการสะสมของแบคทีเรียที่บริเวณช่องระหว่างฟัน และ ด้านหลังของโคนลิ้น (อาจจะเกิดจากการที่สารคัดหลั่งจากโพรงจมูก ไหลเข้าสู่คอหอยส่วนปาก จึงเกิดการสะสมขึ้น) โดยเชื้อโรคที่ทำให้เกิดกลิ่นปากส่วนใหญ่ ได้แก่ กลุ่มแบคทีเรียกรัมลบที่ไม่ต้องการอากาศ ที่สำคัญ คือ Porphyromonas gingivalis, Fusobacterum nucleatum, Prevotella intermedia และ เชื้อแบคทีเรียชนิดเกลียว
สภาวะที่ทำให้มีสาร VSCs เพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาวะที่คาร์โบไฮเดรตต่ำ ภาวะความเป็นกรด เป็นกลาง หรือ เป็นด่าง และภาวะที่ไม่มีอากาศ
ภาวะเหงือกอักเสบ และ periodontitis สามารถทำให้เกิดกลิ่นปากได้ แต่กลิ่นปากก็สามารถพบได้ในคนที่ไม่เป็นโรคเหล่านี้เช่นเดียวกัน
2. โพรงจมูก (Nasal passages)
เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยเป็นอันดับสอง คือ 8-10 % ของคนที่ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ลักษณะที่พิเศษ และต่างจากชนิดอื่น คือ ลักษณะที่มีกลิ่นคล้ายเนย (slightly cheesy) โดยกลิ่นจากโรงจมูกนั้น บ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อในโพรงจมูก เช่น ไซนัสอักเสบ หรือ อาจจะมีภาวะอุดกั้นของโพรงจมูก เช่น polyps และอาจจะเกิดจากความผิดปกติแบบผิดรูป เช่น โรคเพดานโหว่
ในเด็กเล็กอาจเกิดจากที่เด็กเอาวัตถุแปลกปลอมใส่ในรูจมูก ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อย และหนองจากโพรงจมูกมักจะเปื้อนทั่วตัวของเด็ก ทำให้อาจจะมีกลิ่นเหม็นทั่วตัว ทำให้การวินิจฉัยลำบาก
3. ต่อมทอนซิล (Tonsils)
พบเป็นสาเหตุได้ประมาณ 3% เท่านั้น ไม่ใช่สาเหตุหลัก ดังนั้นจึงไม่ควรรักษาโดยการผ่าตัดทอนซิลเพียงแค่ปัญหาเรื่องกลิ่นปากเท่านั้น
ในผู้ป่วยบางคนอาจจะมีหินก้อนเล็ก ๆ จากลิ้น หรือจากต่อมทอนซิล ขณะที่เขาไอ และมักจะมีกลิ่นเหม็น จึงทำให้ผู้ป่วยมักจะคิดว่ากลิ่นปากตัวเองเหม็น ซึ่งหินนั้นคือ tonsillolith ซึ่งออกมาจาก crypts of tonsils (ร่องของต่อมทอนซิล) ซึ่งรักษาได้โดยการใช้เลเซอร์ปิดร่องนั้น
4. อื่น ๆ (Others)
อาทิเช่น จากการติดเชื้อที่หลอดลม และปอด ไตวาย ตับวาย โรคมะเร็งต่าง ๆ โรคทางเมตาบอลิก ซึ่งโรคเหล่านี้พบได้น้อยมากในผู้ป่วยที่เดินเข้ามารักษาที่โรงพยาบาล
ตัวอย่างที่สำคัญได้แก่ โรคเบาหวาน ซึ่งมีกลิ่นลมหายใจเหม็นจากสารคีโตน พบเฉพาะในคนที่คุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี และจะไม่มีใครคนที่ระดับน้ำตาลคุมได้ดี
ภาวะลมหายใจมีกลิ่นเหม็นนี้ แทบจะไม่พบว่ามาจากหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร หรือ ลำไส้เลย เนื่องจากหลอดอาหารในภาวะปกติจะแฟบ อาจจะมีกลิ่นได้ในขณะที่เรอ แต่ว่าจะไม่มีกลิ่นเป็นเวลานาน ๆ ดังนั้นการส่องกล้องดูกระเพาอาหาร (gastroscope) จึงไม่ควรทำในคนไข้ที่มีปัญหาเพียงแค่กลิ่นลมหายใจเหม็น
ในผู้ป่วยบางคน พยายามที่จะดับกลิ่นปากของตนเอง โดยการสูบบุหรี่ ซึ่งกลับทำให้มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากบุหรี่เอง โดยกลิ่นจากการสูบบุหรี่นี้ จะยังคงออกมาจากลมหายใจแม้ว่าจะหยุดไปแล้วมากกว่าหนึ่งวัน รวมถึงคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ แต่ว่าอยู่ใกล้กับผู้ที่สูบบุหรี่ด้วย
ผู้ป่วยที่มีปัญหาปากแห้ง (xerostomia) จะมีปัญหากลิ่นปากขณะที่ปากแห้ง ซึ่งคาดว่าจะเกิดจากภาวะเป็นกรด หรืออาจจะส่งผลต่อเชื้อโรคที่อาศัยในช่องปาก
สาเหตุอื่น ๆ ได้แก่

 1. การสะสมของสารคัดหลังจากโพรงจมูกที่ไหลลงสู่คอหอย ที่บริเวณด้านหลังของโคนลิ้น
 2. มีโรคติดเชื้อในปาก เหงือก ฟัน ลำคอ กระเพาะ เช่นแบคทรีเรีย (แผลติดเชื้อแบคทรีเรีย) เชื้อรา ไวรัสหวัด
 3. ภาวะที่สุขอนามัยช่องปากไม่ดี
 4. การดูแลรักษาฟันไม่ดี เช่น คราบเชื้อรา แบคทรีเรีย หินปูน กาแฟ คราบไขมัน
 5. สาเหตุที่ทำให้ปากแห้ง เช่น ยา ความเครียด การพูดหรือสอนนาน ๆ ช่วงเวลาระหว่างมื้ออาหารนาน
 6. ฟันปลอมไม่สะอาด
 7. เครื่องดื่มสุรา
 8. ช่วงมีประจำเดือน
 9. อาหารจำพวกโปรตีนติดที่บริเวณระหว่างฟัน
 10. หัวหอม และกระเทียม   linestop%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9911

ผู้ที่ต้องการรักษาต้องอ่าน : การรักษาโดยแนวทางของหมอมานิตย์ ศรีพจน์

 การแก้ปัญหาโรคกลิ่นปากเรื้อรัง อาจต้องใช้ระยะเวลา 3 เดือน ถึง 4-6 เดือน หรือมากกว่าในบางราย เพราะปัญหาโรคแทรกซ้อนหลายโรค เสนอยาสมุนไพรสำหรับการแก้ปัญหาโรคนี้ จากหมอมานิตย์แนะนำ ผลิตภัณฑ์ตามภาพนี้ได้ผลดีชัดเจนน่าพอใจ  (สำหรับท่านที่ต้องการกำจัดหินปูนให้ใช้ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องใช้ยาควบคู่ก็ได้เห็นผลชัดเจน ระยะเวลาที่ได้ผลในแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน ประมาณ 5-20 วัน)                                         ************************************************************************************  วิธีการรักษา                                                                                                                                           1.ยาแคปซูล Houttuynia cardata cap./ยาแคปซูลพลูคาว รับประทานครั้งละ 2-3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร  https://doctorforyou.biz/?page_id=3354 จดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 15003000511  ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณHairextratoptok011      2.SynDental Herbs/ยาสีฟันสูตรต้านกลิ่นปากรุนแรง ใช้แปรงฟันวันละ 6 ครั้ง ก่อนและหลังอาหาร  https://doctorforyou.biz/?page_id=3425 จดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 15003000510  ใบรับแจ้งเลขที่ 50-1-5600049                                                                     วิธีใช้: สำหรับแปรงฟันแก้โรคในช่องปาก เหงือก ฟัน และโคนลิ้น                                         โดยแปรงฟันวันละ 5-6 ครั้ง อย่างต่อเนื่องทุกวัน                                                                           และสำหรับบุคคลทั่วไปที่รักษาสุขภาพเหงือกและฟันใช้ยาสีฟันนี้แปรงตามปกติ วันละ2-3ครั้ง

linestopกรณีกลิ่นปากเรื้อรัง+เสมหะเน่าที่ไหลลงคอ จากเสมหะโพรงจมูก ใช้ ยาน้ำมันสมุนไพรนาสิกาสมดุลร่วมด้วยeวิธีการเช็ดรูจมูก-โพรงจมูกด้วยน้ำมันสมุนไพรนาสิกาสมดุล Herbal Nasica Oil 

-1.หยอดน้ำมันสมุนไพรนาสิกาสมดุล Herbal Nasica Oil ลงบน Cotton Stick ตรงส่วนของสำลีให้เปียกชุ่ม

-2.นั่งก้มหน้าเล็กน้อย แล้ว แย่ สอดสำลีก้าน Cotton Stick เข้ารูจมูก หมุนทาน้ำมันสมุนไพรตามผนังจมูกจนถึงโพรงจมูก ทำทั้งสองของรูจมูก (ควรเปลี่ยนสำลีก้านถ้ารู-โพรงจมูกมีเสมหะ หรือสิ่งสกปรกมาก) ผู้ที่ใช้ใหม่วันแรกอาจมีอาการจามขณะสอดสำสีก้าน

-ไม่ควรทำสำลีก้านใช้เอง เพราะสำลีอาจไม่แน่น หรือไม่สะอาดเพียงพอ อาจเป็นผลเสียตามมา เนื่องจากสำลีหลุดออกจากก้านไม่ได้ง่าย

-Cotton Stick สำลีก้าน ตามภาพด้านล่าง (หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป)maisoaaa%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4okข้อปฏิบัติและข้อห้าม (ผู้ที่อ้างตัวเองว่าไม่มีเวลา ไม่สามารถรักษาโรคกลิ่นปากเรื้อรังได้)

-งดรับประทานอาหารรสจัด อาหารไม่สะอาด ไม่สด ไม่สุก และงดอาหารที่มีกลิ่นแรงต่างๆ

-หลีกเลี่ยงหรืองดอาหารรสหวาน ขนมอบกรอบต่างๆ น้ำหรืออาหารที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ และผลไม้รสหวานจัด

-หลีกเลี่ยง หรือป้องกัน ฝุ่นละออง สถานที่มีสารละอองเคมีฟุ้งกระจาย ด้วยการสวมหน้ากากปิดปาก และจมูก

-ถ้ามีอาการมีเสลดในคอ แนะนำให้จิบน้ำอุ่นผสมมะนาวและเกลือ เป็นประจำ และใช้ยานาสิกาออย Herbal Nasica Oil เช็ดรูโพรงจมูกเป็นประจำ วันละ2ครั้ง เช้า และเย็น หรือก่อนนอน

-ขยันใช้ยาที่แนะนำไว้แล้วด้านบน โรคนี้ใช้เวลา 3-6 เดือน หรือมากกว่านี้ในบางรายที่มีโรคแทรกซ้อนlinestop

ราคาผลิตภัณฑ์เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้ที่เข้ารับบริการ

1.ยาแคปซูลพลูคาว NEB / Comp. Houttuynia Cordata Caps./100 caps./ขวด
จัดยา        1 ขวดราคาขวดละ 800.-บาท
จัดยา     2-3 ขวดราคาขวดละ 700.-บาท
จัดยา     4-9 ขวดราคาขวดละ 600.-บาท
จัดยา  10-19 ขวดราคาขวดละ 580.-บาท
จัดยา      20  ขวด/ ขึ้นไปราคาขวดละ 550.-บาท
7.ยาสีฟันชนิดผง SynDental Herbs./นน.100 g./ขวด
สั่งซื้อ        1  ขวดราคาขวดละ 400.-บาท
สั่งซื้อ     3-7 ขวดราคาขวดละ 350.-บาท
จัดยา        8  ขวด /ขึ้นไปราคาขวดละ 300.-บาท
14.น้ำมันสมุนไพรนาสิกาสมดุล Herbal Nasica Oil /55 มล./ขวด
สั่งซื้อ        1 หลอด              ราคาขวดละ 400.-บาท
สั่งซื้อ     2-3 หลอดราคาขวดละ 350.-บาท
สั่งซื้อ        4 หลอด /ขึ้นไปราคาขวดละ 300.-บาท

ต้องการให้หมอจัดยาให้ตามความเหมาะกับโรค โปรดคุยทางไลน์ หรือ โทรศัพท์ หรือ ทางอีเมลlinestop%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%95111pt1%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a111pt

This image has an empty alt attribute; its file name is Aacontact-us-1.jpgแผนที่เดินทางพบหมอ (โปรดแจ้งก่อนเข้าพบ 1-3 ชม.)Groundd

189 ตอบกลับไปที่ โรคกลิ่นปากรุนแรง/โรคในช่องปาก/รำมะนาด/แผล/ละอองฝ้า/เริมในช่องปาก/กำจัดหินปูน

 1. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ เอม
  -น่าจะใช้เวลา 4-7เดือน ในรายคนไข้ที่เป็นเรื้อรังมากๆ
  -ผูป่วยต้องการหายเป็นปกติต้องทบทวนข้อปฏิบัติ ข้อห้ามต่างๆ และมีวินัยให้ตนเอง โปรดดูในเว็บไซต์
  -ต้องการรักษาแนะนำติดต่อมา

 2. พงศ์ พูดว่า:

  สวัสดีครับ ผมมีกลิ่นปากประมา 5-6 ปีได้แล้วครับคุณหมอ แต่ไม่มีปัญหาเรื่องฟันครับ แปรงลิ้นประจำ ครับ แต่ก้อยังมีกลิ่นอยู่ รู้สึกไม่ดีเลย ไม่กล้าคุยกับใครเลย ทำงานโรงพยาบาลต้องปิด mask ตลอดเวลาเลยครับ เครียดมากเลย มาเจอเว้บคุณหมอ รู้สึกดีใจมาก อยากรักษากับคุณหมอครับ เคสอยา่งผม ใช้เวลานานมั้ยครับ ประมาณกี่เดือนได้ครับ

 3. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ พงศ์
  -คาดว่าใช้เวลารักษาประมาณ
  5-8 เดือน

 4. Tuk พูดว่า:

  ตอนนี้ใช้ยาของคุณหมอได้เดือนกว่าๆแล้วคร้า กลิ่นปากยังแรงอยู่คร้า ใช้พลูคาวกับยาสีฟันใช้ประมานกีดือนกลิ่นปากจะค่อยๆลดลงคร้า เครียดมากเลยคร้า

 5. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ Tuk
  -สำหรับคนไข้เคสนี้คาดว่าไม่หายง่ายๆ หมอได้ให้คำแนะนำตัวแล้ว ต้องอ่านให้เข้าใจ+ปฏิบัติให้ +ใช้เวลามากกว่า3เดือน
  (ประมาณ3-6เดือน) หรือมากกว่า ในเคสคนไข้ที่มีประวัติการเป็นมานานหลายปี

 6. tiwawan พูดว่า:

  สอบถามคุณหมอค่ะ เนื่องจากแฟนผ่าตัดไทรอยด์มาได้เดือนกว่าๆ หลังจากผ่าตัดรู้สึกกลิ่นปากรุนแรงมากค่ะ คล้ายกลิ่นเน่าจากเศษอาหาร เค้ามีอาการปวดฟันร่วมด้วย อย่างนี้ทำยังไงดีคะ ไม่รู้จะหาอะไรให้เค้ารักษารบกวนปรึกษาคุณหมอค่ะ

 7. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ tiwawan
  -แฟนของคุณ ใช้วิธีการรักษาตามแผนการรักษาในเว็บเพจนี้
  -โปรดอ่านให้เข้าใจแล้วติดต่อมาเพื่อรักษาต่อไป

 8. Anongrak reinking พูดว่า:

  มีกลิ่นปาก ขูดหินปูนบ่อยมากจนเสียวฟันค่ะ กลิ่นปากก็ไม่หาย ชอบคอเเห้ง เจ็บคอ เป็นเเผลในช่องปากบ่อยมาก เป็นโรคกรดไหลย้อนด้วยค่ะ ไม่ทราบจะเเก้กลิ่นปากได้ยังไงค่ะ จะพูดทีไม่หมั่นใจเลยค่ะ

 9. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ Anongrak reinking
  -วิธีแก้ไขมีในเวบเพจน์ โปรดดูข้อมมูลในเพจนี้ก่อน แล้วติดต่อมาได้

 10. ฐิตารีย์ จักราพงศ์ พูดว่า:

  เรียน คุณหมอ คะ
  ดิฉันเป็นครูสอนนักเรียน มีปัญหามากเรื่องกลิ่นปาก เวลาพูดจากับเด็กหรือผู้ปกครอง มีการปิดปากขยับจมูกบ้าง ถอยหลังออกไปให้ห่างบ้าง ดิฉันรู้สึกอายมากคะ เลยไม่ค่อยพูด กับใครได้แต่พยักหน้า และยิ้มอย่างเดียว ดิฉันไปทำฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน เอาขี้ทอมซิลออก เป็นรายวัน แปรงฟันหลังอาหารทุกครั้ง ไหมขัดฟันใช้หลังแปรงฟัน สุดท้ายไม่หายเหม็น ดิฉันมีอาการท้องผูก ด้วยคะ บ้างครั้งเหม็นขึ้นจมูกตัวเองเหมือนกันคะ คุณหมอคะ ในกรณีของดิฉันต้องทำอย่างไรบ้างคะ ใช้เวลากี่เดือนคะ
  ขอขอบพระคุณ คุณหมอคะ

 11. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ ฐิตารีย์ จักราพงศ์
  -หมอคาดว่าการรักษาด้วยยาตามเว็บเพจนี้ยังช่วยคุณให้หายได้ ถ้าคุณเข้าใจตัวเอง
  และปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องอาการกลิ่นเหม็นจะค่อยๆเลือดหายไปเอง ระยะเวลารักษาให้หาย คาดว่าประมาณ4-7เดือน
  -ต้องการรักษาติดต่อมาได้

 12. นางสาวบอ พูดว่า:

  คือคุณหมดค่ะปากเหม็นเนี้ยทำไงก็ไม่หายค่ะ คือตอนนี้เครียดหนักมากแปรงฟันมาก็ไม่มีกลิ่นเท่าไกร่แต่พอสัก1,ชั่วโมงเริ่มอล้วค่ะมันเห็นอะค่ะลมหายใจก็เหม็นมีเสมหะตลอดค่ะแล้วก็หายใจไม่ค่อยสะดวกป่วยบ่อยปากเหม็นนี้เป็นตั้งแต่เด็กเลยค่ะชยด้งยนะค่ะคุณหมอ

 13. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ นางสาวบอ
  -แนะนำดูข้อมูลในเว็บเพจนี้ก่อน และ ถ้าต้องการรักษาจริงจัง โปรดติดต่อมาได้

 14. บอย พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  คือผมมีกลิ่นที่ลิ้นครับ เหม็นมาก ไปหาหมอที่อื่นก็ไม่หาย ถ่ายเหลวบ่อยครับ ตรวจเลือดที่คลินิคนิรนามผลปกติ หายใจก็มีกลิ่นครับ เป็นมา 5-6 ปีแล้วครับ ตรวจหลายโรงพยาบาลก็ไม่หายครับ คุยกับเพื่อนก็ไม่อยากคุยด้วย ปิดจมูกบ้าง หันหน้าหนีบ้าง ทรมานมากเลยครับ อยากจะบ้าตาย คุณหมอช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

 15. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ บอย
  -ต้องการรักษาโปรดติดต่อทางไลนื ตามข้อมูลของเวบนี้ครับ

 16. เร้ย พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  หนูมีปัญหาเรื่องกลิ่นปาก และมีเหงือกบวมบ่อยๆ มีจิตวิตกเรื่องฟันจะหลุดออกจากปากหมด
  หลังจากที่ใช้วิธีการของคุณหมอมานิตย์ ตามเว็บเพจนี้ต่อเนื่องมา3เดือน ปัจจุบัน ไม่พบปัญหา
  เรื่องกลิ่นปากและอาการเหงือกบวมกลับมาอีกเลย ฟันสะอาด และเหงือกกระชับดีมากค่ะ ตอนนี้หนูมีความมั่นใจดีแล้วค่ะ
  อย่างไงหนูขอขอบคุณหมออย่างมากค่ะ

 17. หนึ่งโคราช พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ผมมีปัญหาเรื่องกลิ่นปาก ตรงที่ว่าผมไปขูดหินปูนมาแล้ว หมอที่ร.พ.บอกว่าต้องไปรักษาโรคปริทันต์ก่อนเพราะเหงือกอักเสบไม่สามารถขูดหินปูนในส่วนนั้นได้ ต้องพบแพทย์เฉพาะทางที่รักษาเท่านั้น ถ้าไปรักษาที่คลีนิคต้องใช้ค่ารักษาพอสมควร ปัญหาตอนนี้คือเหงือกจะบวมและไม่ปวดแต่จะมีกลิ่นเหม็นมากคล้ายปากเราเน่าเลย เวลาคุยหรือสนทนากับคนอื่น ไม่ค่อยมีความมั่นใจครับ คุณหมอช่วยแนะนำทีครับ ผมเห็นรายละเอียดในเวปคร่าวๆ ล่ะ
  ตอบ
  -คุณสามารถรับการรักษาได้ โปรดติดต่อทางไลน์ และโทร ได้ครับ

 18. อ้อม พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  วิธีการรักษาโรคกลิ่นปากด้วยยาในเว็บเพจนนี้ของคุณหมอ สำหรับหนูแล้วใช้ได้ผลจริงค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 19. กานต์พิชชา อุณาพรหม พูดว่า:

  ดิฉันเป็นประสาทหูเสื่อมค่ะ
  ทดลองใช้ยาหยอดหูของอาจารย์ดีมากๆ ค่ะตอนนี้ได้ยินเสียงแหลมๆ มากขึ้นเรื่อยๆ
  ชอให้เชื่อในตัวยาของอาจารย์สามารถรักษาได้ค่ะ
  ปัจจุบันรักษาและใช้ยาของอาจารย์มานิตย์อย่างเดียวตอบโจทย์เอาอยู่ค่ะ
  ไม่คิดไปรักษาวิธีอื่นๆแล้วค่ะ

  ชอขอบคุณอาจารย์มานิตย์ ศรีพจน์ที่มอบแสงสว่างให้ชีวิต
  จากกานต์พิชชา เขตดุสิตค่ะ

 20. กานต์พิชชา พูดว่า:

  ดิฉันเป็นประสาทหูเสื่อมค่ะ
  ทดลองใช้ยาหยอดหูของอาจารย์ดีมากๆ ค่ะตอนนี้ได้ยินเสียงแหลมๆ มากขึ้นเรื่อยๆ
  ขอให้เชื่อในตัวยาของอาจารย์สามารถรักษาได้ค่ะ
  ปัจจุบันรักษาและใช้ยาของอาจารย์มานิตย์อย่างเดียวตอบโจทย์เอาอยู่ค่ะ
  ไม่คิดไปรักษาวิธีอื่นๆแล้วค่ะ

  ขอขอบคุณอาจารย์มานิตย์ ศรีพจน์ที่มอบแสงสว่างให้ชีวิต
  จากกานต์พิชชา เขตดุสิตค่ะ

 21. พจน์ พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ขอแชร์สักนิด เพื่อจะมีคนเป็นเหมือนผม คือผมมีกลิ่นปากมานาน มีฝ้าขาวที่ลิ้น และมีปัญหาโรคประจำตัวคือ แพ้อากาศเย็นๆ ผมขอให้หมอจัดยาให้ คุณหมอมานิตย์ ก็จัดยาให้ เป็นยากิน ชื่อยาพลูคาว ยาสีฟันผง และยาเช็ดรูจมูก ผมใช้ตามคำแนะนำของหมอ มาประมาณ45วันได้ ตอนนี้อาการกลิ่นหายแล้วครับ คือเพื่อนบอกว่าไม่มีกลิ่นปากแล้วครับ
  ขอบคุณครับคุณหมอ หวังว่าที่ผมโพสก็เป็นประโยชน์กับอื่นๆด้วย

 22. จันตา พูดว่า:

  สวัสดีคะคุณหมอ และทุกคนที่เข้าเวบเพจของคุณหมอ
  – ขอมาแชร์บ้างค่ะรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณหมอค่ะ ดิฉันเคยมีปัญหากลิ่นปากรุนแรง ชนิดเพื่อนตีตัวหายไปหมด
  ดิฉันได้ปรึกษาคุณหมอมานิตย์ หมอบอกว่าให้ใช้ยาตามที่หมอแนะนำอาการกลิ่นปากรุนแรงจะค่อยๆหายไปเอง ได้ทำตามข้อแนะนำที่หมอแขียนทุกข้อ ผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่หมอแนะนำจริงๆค่ะ
  ตอนนี้ดิฉันหายดีแล้วไม่มีกลิ่นปาก สามารถทำธุรกิจได้อย่างมั่นใจค่ะ
  ขอบคุณมากๆนะค่ะ

 23. เอก พูดว่า:

  สวัสดีครับ คุณหมอ ผมประสาทหูเสี่อม 2 ข้าง ข้างซ้ายไม่ได้ยิน ข้างขวา ได้ยินไม่ชัดไปหาหมอหมอให้แต่ยามาทาน สามารถรักษาให้กับมาได้ยินแบบสื่อสารได้ใหมครับผม

 24. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ เอก
  -โรคประสาทหูเสื่อม ข้างซ้ายไม่ได้ยิน ข้างขวา ได้ยินไม่ชัดไปหาหมอหมอให้แต่ยามาทาน
  ยังสามรถรักษาให้ให้ดีขึ้น ถ้าอายุไม่เกิน60ปี ยังสามารถรักษาให้สามรถรับการได้ยินในระดับสื่อสารได้ แต่จะการได้ยินเสียงได้ยินต่ำกว่าคนปกติครับ

 25. ส้ม พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  ดิฉันมีปัญหากลิ่นปากรักษาไม่หายเป็นเวลานาน ใช้ไหมขัดฟัน เคียวหมากฝรั่ง น้ำยาบ้วนปาก ไปหาหมอฟัน ก็แล้ว กลิ่นปากแรงไม่หาย พูดทีเพื่อน พี่น้องเดินหนีหมดค่ะ ทุกข์ จนได้ค้นหาการรักษามาเจอคุณหมอในเวบไซต์นี้ จึงโทรปรึกษา หมอได้แนะนำให้ใช้ยาสีฟัน และยาแคปซูลพลูคาว ทำตามทุกขั้นตอนที่หมอแนะนำ ในเดือนแรกกลิ่นปากก้อลดไปสัก50เปอร์เซ็นต์ พอใช้ไปเรื่อยเกือบๆสองเดือน อาการดีขึ้น แทบจะไม่ได้กลิ่นปากเลยค่ะ ดิฉันจะใช้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ ดิฉันมั่นใจในการพูดคุยอย่างมากค่ะ ขอขอบคุณคุณหมออย่างมาก

 26. ฟ่าง พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  หมอขอมาโพสสนับสนุนคุณหมอค่ะ วิธีการรักษาด้วยยาสีฟัน และกินยา ตามเพจนี้ หายจริงค่ะ
  ในอดีตที่เป็นก็ทุกใจมาก พูดกับใครเขาก็ส่ายหน้านเดินหนีกันหมด เครียดจริงๆ แต่ตอนนี้กลิ่นปากเหม็นหายแล้วค่ะ
  ขอบคุณหมอ และขอบคุณอินเตอร์เนตที่ทำให้พบของจริงที่ช่วยได้จริง

 27. drmanit พูดว่า:

  ตอบคุณ ฟ่าง
  ขอบคุณมากครับที่เสียสละเวลามาโพส

 28. หล้า พูดว่า:

  หนูป่วยเป็นซีสในคอ ทุกข์ใจเคยรักษากินยามาหลายหมอไม่หาย แต่เปลี่ยนมากินยาพลูคาวหมอมานิตย์ แต่เดือนแรกยุบหายเลยค่ะ ดีใจมาก ขอบคุณหมอมากค่ะ

 29. drmanit พูดว่า:

  ขอตอบคุณ หล้า
  ขอบคุณมากที่มาช่วยโพส นับว่าได้ช่วยคนป่วยคนอื่นที่เข้ามาเยี่ยมเวบไซต์นี้ อย่างมากครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.