เครื่องดื่มน้ำออกซิเจน150พีพีเอ็ม/ สดชื่น ฟื้นฟูปอดให้เแข็งต่อต้านเชื้อไวรัส-แบคทรีเรียเข้าปอด สมองแจ่ม อารมณ์ดี ระบบประสาททำงานสมบูรณ์ นอนหลับสบาย แก้ปัญหาความเครียด เพื่มออกซิเจนในเลือด และอื่นๆ (แพทย์ทางเลือก)

หจก.วิลพาวเวอร์ อ๊อกซิเจนนิก Willpower Oxygenic Limited Partnership หมอมานิตย์ดูแล

รับปรึกษาปัญหาสุขภาพ โทร และไลน์ 0823877288

รับผลิตและจำหน่าย แบรนด์เก่าและทำแบรนด์ใหม่ ,OEM ,สั่งผลิตติดต่อสอบถามเจ้าของโรงผลิตน้ำออกซิเจนได้ที่ หมอมานิตย์

โทร/ไลน์ 0823877288

ก๊าซออกซิเจน

ก๊าซออกซิเจน ( O2 ) คือ ออกซิเจนในสภาวะก๊าชที่มีอยู่ในอากาศ โดยธรรมชาติเกิดมาจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช ก๊าชออกซิเจนเป็นก๊าซที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ ก๊าชออกซิเจนจะถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของกระบวนการต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาหารให้เป็นพลังงาน กระบวนการรักษาเซลล์ การสังเคราะห์เอนไซม์หรือวิตามินที่ใช้ในร่างกาย

โดยในอากาศจะมีค่าก๊าชออกซิเจนผสมอยู่ร้อยละ 21 รองมาจากก๊าซไนโตรเจนที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 78 ก๊าชออกซิเจนเป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติ ละลายน้ำได้

Spo2 คือ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเส้นเลือดฝอยของเส้นโลหิตฝอยซึ่งเป็นค่าประมาณของปริมาณออกซิเจนในเลือด เป็นเปอร์เซ็นต์ของเฮโมโกลบินออกซิเจน หรือ ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดในเลือด ซึ่งเป็นรอบการหายใจ

Oxygen saturation คือ การวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด ซึ่งปกติอยู่ที่ระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงปกติในมนุษย์อยู่ที่ 95–100 เปอร์เซ็นต์

ก๊าชออกซิเจนจะเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจเข้าไปสู่ปอด เมื่อก๊าชออกซิเจนเข้าสู่ปอดจะเกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซเพื่อให้ก๊าซออกซิเจนเข้าไปจับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงและเดินทางเข้าหัวใจ หัวใจจะส่งเม็ดเลือดแดงที่เต็มไปด้วยออกซิเจนนี้ไปยังอวัยวะต่าง ๆ เพื่อที่ออกซิเจนจะเข้าไปช่วยในกระบวนการเมตาบอลิซึมของงเซลล์ตามอวัยวะเพื่อรักษาให้เซลล์มีชีวิตอยู่ต่อไป เช่น เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์ตับ เซลล์ไต เซลล์สมอง เป็นต้น ถ้าร่างกายเกิดภาวะขาดออกซิเจนหรือได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอต่อความต้องการจะทำให้เซลล์ตายส่งผลให้อวัยวะตายตามไปด้วย

ผลของปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือด

ปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ในกระแสเลือดนั้นส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราได้ โดยปริมาณของออกซิเจนในร่างกายแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

1. ระดับออกซิเจนต่ำ ( Hypoxemia หรือ hypoxia ) คือ แรงดันออกซิเจนหรือค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนน้อยว่าปกติ นั่นคือมีระดับที่มีออกซิเจนในเลือดอยู่ต่ำกว่า 60 มิลลิเมตรปรอทหรือมีค่าความอิ่มตัวในเลือดน้อยกว่า 96% การที่มีระดับออกซิเจนต่ำอาจเกิดได้จากการเป็นโรคโลหิตจาง โรคปอดเรื้อรัง โรคถุงลมโป่งพอง โรคปอดบวม หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดลมและปอด ภาวะน้ำท่วมปอด ซึ่งโรคเหล่านี้จะทำให้ปอดทำงานได้ไม่เต็มที่ร่างกายจึงเกิดภาวะขาดออกซิเจน ส่งผลให้มสมองทำงานและสั่งงานช้าลงหรือเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว หรือการเข้าไปอยู่ในสถานที่อับอากาศก็เป็นสาเหตุให้เกิดสภาวะออกซิเจนต่ำได้

2. ระดับออกซิเจนปกติ คือ แรงดันออกซิเจนหรือค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนอยู่ที่ 96-99% ซึ่งเป็นสภาวะที่ดีที่สุดต่อร่างกาย ซึ่งระดับออกซิเจนนี้จะส่งผลให้

2.1 สมองทำงานดี ที่ระดับออกซิเจนปกติสมองจะมีการสั่งงานได้ดี เนื่องจากซลล์สมองจะใช้ปริมาณออกซิเจนมากกว่า 20% ของออกซิเจนทั้งหมดในการทำงาน ดังนั้นเมื่อร่างกายมีออกซิเจนอยู่ในระดับปกติจะทำให้เซลล์สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีความจำดี มีสมาธิในการเรียนและการทำงาน เรียนรู้เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ดีและช่วยให้ระบบภายในร่างกายทำงานได้ปกติภายใต้การสั่งงานของสมองที่ถูกต้อง

2.2 ผิวพรรณดี เนื่องจากออกซิเจนและน้ำคือองค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์ ดังนั้นเมื่อร่างกายได้รับน้ำและออกซิเจนในปริมาณที่เพียงพอ เซลล์ที่อยู่ในร่างกายก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ส่งผลให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล และช่วยให้เซลล์มีอายุยืนขึ้น ช่วยลดริ้วรอยที่เกิดขึ้นก่อนวัยอันควร

2.3 ร่างกายแข็งแรง ออกซิเจนที่อยู่ในรูปของน้ำ เมื่อเข้าร่างกายจะดูดซึมเข้าสู่ตับ เซลล์ของตับจะได้รับออกซิเจนที่อยู่ในน้ำโดยที่เซลล์ตับจะดึงออกซิเจนมาใช้ในกระบวนการเปลี่ยนสารอาหารที่ดูดซึมเข้ามาให้เป็นพลังงานส่งให้กับร่างกาย เมื่อเซลล์ตับแข็งแรงจึงสามารถสร้างพลังงานเพียงพอในการใช้งานของร่างกาย ร่างกายจึงแข็งแรงสมบูรณ์และยังช่วยให้ตับสามารถขับสารพิษออกจากร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการตกค้างของสารพิษที่เป็นอัตรายต่อร่างกาย 

 ทางการแพทย์ ออกซิเจนจัดเป็นตัวกระตุ้นและช่วยให้บาดแผลหายเร็วขึ้น ช่วยปรับปรุงการทำงานของประสาทสมอง ผ่อนคลาย นอนหลับสบาย สดชื่น กระตุ้นการรักษาบาดแผล โรคเรื้อรัง แผลของหลอดเลือด แผลที่เกิดจากการฉายรังสี เป็นต้น โดยการที่ร่างกายได้รับออกซิเจนในปริมาณที่พอเหมาะจะทำให้เซลล์ที่อยู่ในบริเวณที่เกิดการอักเสบหรือบริเวณที่เกิดแผลสามารถทำงานหรือซ่อมแซมเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยทำลายเชื้อโรคที่เข้ามาทำลายเนื้อเยื่อหรือเซลล์ และช่วยสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ จึงทำให้แผลที่เกิดขึ้นหายเร็วขึ้น ช่วยในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และยังสามารถช่วยฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในระบบทางเดินหายใจ ป้องกันการเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจได้อีกด้วย

****สำหรับลูกค้า หรือตัวแทนจำหน่าย ต้องศึกษาดูข้อมูลรายงานการใช้น้ำออกซิเจนในผู้ป่วย สามารถติดต่อขอข้อมมูลนี้ได้ืั้ อีเมล manitsripot@gmail.com หรือ ไลน์ 0823877288

ท่านที่สนใจการรักษาอาการเจ็บป่วยปรึกษาแพทย์ทางเลือก และพนักงาน ด้วยยาสมุนไพร+น้ำอ๊อกซิเจน ติดต่อบุคคลากรตามภาพข้อมูลล่างนี้ได้

27 Responses to เครื่องดื่มน้ำออกซิเจน150พีพีเอ็ม/ สดชื่น ฟื้นฟูปอดให้เแข็งต่อต้านเชื้อไวรัส-แบคทรีเรียเข้าปอด สมองแจ่ม อารมณ์ดี ระบบประสาททำงานสมบูรณ์ นอนหลับสบาย แก้ปัญหาความเครียด เพื่มออกซิเจนในเลือด และอื่นๆ (แพทย์ทางเลือก)

 1. แม่น says:

  สวัสดีครับ
  ผม นายยิ้มครับ ผมปัญหาสุขภาพมากจนไม่อยากจะมีชีวิตต่อไป ท้อถอย เบื่อหน่าย
  ผมนอนไม่หลับมา หรือหลับไม่สนิท ในสมองตึงเครียด ทั้งๆที่ไม่ได้ทะเลาะมีเรื่องกับใคร
  ใช้ยานอนหลับกลับไม่ได้ผลอะไร จนกระทั่งผมค้นหาหมอในเนต เจอเวบของคุณหมอมานิตย์ ศรีพจน์ ได้เล่าอาการ และอาการที่ทรมานที่เกิดขึ้น แล้วคุณหมอมานิตย์ ตอบผมว่าคลื่นสมองผิดปกติและระบบธาตุไม่ปกติ คุณหมอแนะนำให้เครื่องดื่มผสมอ๊อกซิเจนมาให้ผม30ขวด ผมดื่มวันละขวด ตอนเย็น สิ่งที่ปรากฎขึ้น คือผมนอนหลับสนิท ได้ทุกคืน อาราณ์ตึงเครียดลดลง อาการที่เคยอ่อนล่าก็หายไป ผมจึงขอมาโพสช่วยคุณหมอประชาสัมพันธ์ให้คนที่ป่วยได้ลองใช้ดุลพินิจลองรักษษกับคุณหมอนะครับ
  ขอบคุณ คุณหมอมากครับ

 2. แจ่ม says:

  สวัสค่ะคุณหมอมานิตย์ ดิฉันมีปัญหาสุขภาพจากโรคแพนนิก ตื่นตัวกวาดกลัวเหตุกาณ์ มากผิดปกติ จนไม่สามารถหลับได้เป็นปกติ ในสมองมีแต่ความคิดมากมายเต็มไปหมด ไร้สาระ บางวันก็รู้สึกวูบ ทุกขทรมานกับชีวิตเหลือเกิน คุณหมอพอจะช่วยแนะนำให้ดิฉันมีชีวิตให้ดีขึ้นพอจะได้ไหมค่ะ

 3. manit says:

  ตอบคุณ แจ่ม
  -เคสของคุณ หมอแนะนำว่าควรเข้ามาพบ โรคที่เป็นสามารถปรับปรุง ปรับสถาพให้ดีขึ้นได้ครับ

 4. เมก says:

  สวัสดีครับ
  ผมดื่มน้ำอ๊อกซิเจนของคุณหมอ เข้าเดือนที่สองแล้ว ก่อนดื่มมีอาการเดินขัด เดี๋ยวนี้เดินตัวเบา คล่องตัวมากครับ แปลกดีครับ กลายเป็นคนอารมณ์ดีขึ้นมาเฉยเลยครับ มีความสุขครับ
  ขอบคุณคุณหมอครับอย่างสูงครับ

 5. manit says:

  ตอบคุณ เมก
  ยินดีด้วยครับ ที่ผลิตภัณฑ์ของหมอมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น นะครับ
  ขอบคุณที่สละเวลาอันเป็นจิตกุศล ครับ

 6. ยา says:

  สวัสดีค่ะ
  ดื่มน้ำออกซิเจนคุณหมอแล้ว รู้สึกเบาสบาย อาการเมื่อยล้า อ่อนเพลีย หายจริงค่ะ
  ขอบคุณ
  จริยา

 7. ยา says:

  สวัสดีค่ะ
  ดื่มน้ำออกซิเจนคุณหมอแล้ว รู้สึกเบาสบาย อาการเมื่อยล้า อ่อนเพลีย หายจริงค่ะ
  ขอบคุณ
  จริยา

 8. manit says:

  ขอบคุณ คุณยา
  ที่สละเวลาเวลามาโพส ยินดีที่สิ่งที่หมอผลิตขึ้นมา มีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

 9. จันทรา says:

  คนไข้มะเร็งเนื้องอกช่องปาก ใช้ชีวิตรักษาตัวเองที่ที่บ้านไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล
  อยู่มาวันหนึ่งทราบว่าหมอมานิตย์ ได้หาเคสคนไข้ร่วมทดสอบเครื่องดื่มน้ำอ๊อกซิเจน จึงได้เข้าร่วมทดสอบใช้ ดิฉันได้ดื่มน้ำอ๊อกซิเจนวันละขวดตอนเย็น เป็นเวลา2เดือน ผลปรากฏว่าเลือดที่เคยไหลออกช่วงปากหยุดไหลไม่เจ็บแล้ว ถึงจะกินอาหารรสจัดเลือดไม่ออก นอนหลับสบายดี
  ขอบคุณหมอมากๆนะค่ะที่ให้โอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 10. ยานัท says:

  หมอค่ะ อาการแพนิค น้ำอ๊อกซิเจนคุณพอที่รักษาได้ไหมค๊ะ รู้สึกเบื่อตัวเองค่ะ

 11. manit says:

  ตอบคุณ ยานัท
  -น้ำอ๊อกซิเจนที่หมอแนะนำสามรถช่วยรักษาอาการแพนิค ตามข้อแนะนำได้ครับ

 12. หนาน says:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  ผมเป็นโรคเครียด ปวดหัวบ่อยๆ นอนหลับยาก บางวันนอนหลับตี3 บางวันหลับ6โมงเช้าครับ
  ทรมานกับสถาพร่างกายตัวเอง บางวันใจสั่น บางทีก็อืดท้อง
  หมอครับช่วยผมด้วยครับ ไม่มีที่เพิ่งแล้วครับ

 13. วัน says:

  สวัสดีครับ
  หนูมีอาการอารมณ์แปรปรวนค่ะ อายุ45ปี บางทีหัวใจเต้นผิดจังหวะ อืดท้อง
  รู้สึกหงุดหงิด เป็นมานาน5ปี ขอคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะ

 14. manit says:

  ตอบคุณ วัน
  สามารถรักษาอาการดังกล่าว ด้วยเครื่องน้ำดื่ม OXY
  ใช้เวลาบำบัดรักษาประมาณ4-6 เดือน อาการจะปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ
  ติดต่อโดยตรงกับหมอ โทรหรือไลน์ 0823877288

 15. manit says:

  ตอบคุณ หนาน
  สามารถบำบัดด้วยน้ำออกซิเจนที่มีความข้นเหมาะสม ติดต่อมาที่หมอได้ครับ

 16. ชัย says:

  สวัสดีครับ คุณหมอที่เคารพ
  หลานสาวผมติดเชื้อเอชไอวี hiv สามารถใช้น้ำออกซิเจน ตราอ๊อกซี่ของคุณหมอได้ไหมครับ
  ตอนนี้หลานสาวผอมลงมาก เริ่มมึนงง ไม่มีเรี่ยวแรงแล้วครับ

 17. manit says:

  ตอบคุณ ชัย
  -สามรถใช้ได้ เป็นการส่งเสริมสุขภาพ ช่วยร่างกายฟื้นฟู ปรับความสมดุล และเสริมสร้างความแข็งแรง

 18. นาถ says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอที่นับถือ
  คือแม่หนูเครียด อารมณ์เครียด ไม่ปกติค่ะ บางที่ก็พูดด่าว่า กร้าวรร้าวมาก ทำให้ญาติที่มาเยี่ยมหายไปหมด แม่หนูใช้ยาคลายเครียด และยานอนหลับมาหลายปี แม่หนูก็ยังเป็นแบบนี้ตลอดมา ตอนนี้เครียดกันทั้งบ้านเลย ถ้าคุณหมอเห็น มีอะไรดี พอช่วยแม่หนูได้บ้าง ก็ดีที่สุดแล้วค่ะ
  ช่วยรักษาด้วยค่ะ

 19. manit says:

  ตอบคุณ นาถ
  -จากอาการที่เล่า เป็นอาการป่วยทางร่างกาย และส่งผลต่อการป่วยให้เป็นอาการไม่ปกติทางจิต
  จากประสบการณ์และการดูรายงานเคสคนไข้ สามารถใช้น้ำผสมออกซิเจนนี้ช่วยให้ ผ่อนคลาย และช่วยกระตุ้นทำให้
  ร่างกายปรับสมดุลด้วยตนเองได้ อย่างไรก็ตามหมอยังต้องซักถามประวัติการป่วยเพิ่มเติม
  หากต้องการรักษา โปรดติดต่อ หมอมานิตย์ โทร หรือไลน์ 0823877288

 20. โต says:

  สวัสดีครับ ผมโต ครับ
  ได้ทดสอบน้ำ ออกซิเจนกับตัวเองหลับสบายดี และคนรู้จักที่เป็นเนื้องอกที่ปาก ปกติคนไข้จะกินอาหารคาวแล้วจะมีเลือดซึมออก หลังจากที่ดื่มน้ำออกซิเจนไปแล้ว1เดือน เขาสามารถกินอาหารคาวได้โดยไม่มีอาการเลือดซึม หรือสแลงอาหาร อาการเจ็บเจ็บลดลง

 21. วัต says:

  สวัสดีครับคุณหมอ และเอฟซีคุณหมอ
  เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพร้อมลองใช้น้ำออกซิเจนคุณหมอไปดื่ม ประทับใจมาก คือผมดื่มแลัวอาการแสบคอที่เคยเป็นทุเราลง ไม่มีอาการแสบ สบายคอ หายใจคล่อง ไม่เหนื่อยง่ายเหมือนเก่าครับ
  ผมจึงจึงอนุญาตมาแชร์ให้ทราบครับ
  ขอบคุณครับ

 22. manit says:

  ตอบคุณ วัต
  -ขอบคุณครับ ยินดีครับ

 23. ต้นหนาม says:

  สวัสดีครับพี่หมอ
  ผมต้น ก่อนที่จะรับน้ำออกซิเจนมาดื่มเคยป่วยอัมพาต แล้วผมพยายามมานสมุนไพร ออกกำลังเบาๆ กายภาพบำบัดมาร่วม4ปี สามารถเดินได้แบบก้าวช้าๆสั้นๆแบบขาดความใจ คุณหมอมานิตย์เรียกผมไปบำบัดด้วยน้ำออกซิเจน โดยดื่มตามที่แนะนำผ่านมา2เดือน ตอนนี้ผมเดินได้เหมือนคนปกติ และสามารถยกของเคลื่อนที่20-30 กก. ได้สบายครับ
  ขอบคุณพี่หมอมากๆครับ

 24. manit says:

  สวัสดีค่ะ
  ขอโพสให้คุณหมอค่ะ คือหนูมีลูกสาว 8ปีมีอาการกระตุกบ่อย ที่ขา บางก็มีเสียงอ๊อก ออกมาบ่อย
  ได้ดื่มน้ำออกซิเจนคุณหมอมาเดือนกว่า อาการดีขึ้นชัดเจน กระตุกไม่บ่อยนานๆทีค่ะ รู้สึกครอบไม่อยู่ในภาวะความเครียดคิดมากเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะ ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ ขอให้คุณหมอเป็นที่พึ่งของคนป่วยตลอดไปค่ะ

 25. รูน says:

  สวัสดีครับหมอ และทุกคน
  -ผมชื่อ จรูญ เป็นคนป่วยเส้นเลือดสมองแตก มีอาการชักบ่อย นอนหลับๆตื่น หลายๆหน
  และกาวเดินขาดความมั่นใจ ขาอ่อนแรง มีคุณหมอมานิตย์ มาแนะนำให้ดื่มน้ำออกซิเจนที่หมอผลิต
  ผมได้ดื่มน้ำออกซิเจนตามที่หมอแนะนำมาแล้ว2เดือน ตอนนี้ผมไม่มีอาการชักเกิดขึ้นอีกเลย และแขนขาเดินคล่องมีกำลังยกแบกของ 20 กก. ได้สบายครับ
  ขอบคุณคุณหมอมากๆครับ

 26. ขอบคุณที่ช่วยแชร์ครับ

 27. มีนา says:

  สวัสดีค่ะ
  ก่อนคุณหมอมานิตย์แนะนำสามีดิฉัน อายุ90 ปี เดินลำบาก ต้องใช้ไม้เท้าค้ำ ตลอด เวลาเดินขาสั่น เหนื่อง่าย หมอมานิตย์ให้สามีดิฉันดื่มน้ำออกซิเจน 150พีพีเอ็ม ตราอ๊อกซี่ ตอนนี้เวลาได้ผ่านมา1เดือน ผลลัพธ์คือสามีดิฉันเดือนได้โดยไม่ต้องใช้เท้า ไม้ค้ำ สามารถเดินได้หลังตั้งตรง ไม่เหนื่อย แข็งแรงขึ้น ดีขึ้นมากเลยค่ะ และ จะให้สามีดิฉันดื่มไปเรื่อยๆ ดิฉันก็ขอดื่มด้วยขอแข็งแรงด้วยอีกคนค่ะ ขอบคุณหมอมากๆค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.