ติดต่อเรา

This image has an empty alt attribute; its file name is Aacontact-us-1.jpg

*หากมีบุคคลอื่นอ้างตัวเป็นหมอมานิตย์ ศรีพจน์ หาผลประโยชน์จากท่าน หรือ หมิ่นประมาททำให้เสียหาย หรือมีการลอกเลียนแบบตัวโปรดักส์เหมือนเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งมาที่ อีเมลล์ manitsripot@gmail.com จะส่งเรื่องให้ฝ่ายกฏหมายดำเนินการต่อไป