โรคในโพรงจมูก/ไซนัสอักเสบ นาสิกาฐานพิการ /ริดสีดวงจมูก นาสิกาพิการ /สิงฆานิกาโรค/รูจมูบวม ตีบตัน หายใจลำบาก

อนุสิทธิบัตรพลูคาว111

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.