โรคความจำเสื่อม อัลไซเมอร์/โรคหลงลืม/ย้ำคิดย้ำทำ/สมาธิสั้น/เหม่อลอย/เสียการทรงตัว/วิงเวียนศรีษะ/หงุดหงิด/เสริมสติปัญญา

โรคความจำเสื่อม อัลไซเมอร์/โรคหลงลืม/ย้ำคิดย้ำทำ/สมาธิสั้น/เหม่อลอย/เสียการทรงตัว/วิงเวียนศรีษะ/หงุดหงิด/เสริมสติปัญญา/เจ็บจิ๊ดตามกล้ามเนื้อและผิวหนัง/ชาตามมือและเท้า 

โรคความจำเสื่อม(อัลไซเมอร์)เป็นโรค ที่ไม่ใช่ภาวะสมองเสื่อมตามธรรมชาติ หรือตามอายุที่มากขึ้น สาเหตุยังไม่ทราบชัด แต่น่าจะมีส่วนจากพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และอาจมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย ดังนั้นโรคนี้สามารถเกิดได้กับทุกคน ถ้ามีญาติที่เริ่มมีอาการหลงลืม อาการความจำเสื่อม ควรพาพบแพทย์ หรือหาทางแก้ไขถ้ามีทางเลือกอื่นๆ โรคนี้มักเกิดในผู้สูงอายุ ดังนั้น ผู้ที่รู้สึกว่าหลงลืมบ่อยโดยที่อายุไม่มาก (20-50 ปี) มักเกิดจากสาเหตุอื่น ส่วนมากเกิดจากการพักผ่อนไม่พอ เครียด ไม่มีสมาธิ ควรแก้ไขสิ่งเหล่านี้ ถ้าไม่ดีขึ้นค่อยปรึกษาแพทย์ เพราะมักเป็นสาเหตุที่รักษาให้หายขาดได้                                อาการของโรคความเสื่อมทางสมองที่ควรรีบรักษาให้ดีขึ้น ถามคำถามหรือพูดซ้ำๆ, เล่าเรื่องซ้ำซาก,ไม่สามารถทำในสิ่งที่เคยทำได้ เช่นการหุงข้าว การใช้เครื่องซักผ้า การใช้ไมโครเวฟ การเล่นไพ่ ,ไม่สามารถเข้าใจจากการอ่านเอกสารต่างๆ,จำสิ่งแวดล้อมไม่ได้ ไว้ของผิดที่ เช่นวางของไว้แต่จำไม่ได้บ่อยๆ,ไม่แปรงฟัน ไม่อาบน้ำ หลงลืมกิจวัตรประจำวันที่เคยทำ, ต้องพึ่งพาผู้อื่นในการตัดสินใจโดยขาดความมั่นใจในความคิดของตนเอง

อาการเวียนหัวและมึนหัว เป็นอาการอย่างหนึ่งไม่ใช่โรค พบได้บ่อยมากแม้ในคนปกติทั่วไป และส่วนใหญ่มักจะแยกแยะไม่ค่อยออกว่าเวียนหัวหรือมึนหัวหรือตาลายกันแน่  อาการผิดปกติอย่างเวียนหัวหรือมึนหัวจะพบได้บ่อยขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ความเครียด การปฏิบัติตัว การใช้ยา รวมถึงการที่ระบบประสาทการทรงตัวผิดปกติเล็กน้อยสักพัก การเวียนหัวและมึนหัวนั้นจะมีอาการและสาเหตุที่แตกต่างกัน การไหลของเลือดไม่เพียงพอ โลหิตจาง เบาหวานเป็นต้น ยังมีสาเหตุมีอื่นหลายอย่าง ส่วนมากมักเกิดจากความผิดปกติเพียงเล็กน้อยของประสาทการทรงตัว ต้องระวังการเกิดอุบัติเหตุเวลาเวียนหัวและมึนงง อาการแบบนี้ควรแก้ไขได้เลย ไม่ต้องรอให้อาการหนัก เพราะอาจเป็นสาเหตุที่มีอันตรายอย่างมากที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ระบบสมอง-ประสาท 

ขออภัย เพจนี้ยังดำเนินการด้านข้อมมูลยังไม่แล้วเสร็จ