ไขความลับที่สุดประโยชน์ของน้ำบำบัดโรค/ผลงานน้ำบำบัดโรค ดร.มานิตย์

ไขความลับที่สุด ประโยชน์ของน้ำออกซิเจน OXY นวตกรรมเพื่อสุขภาพ 

โดย ดร.มานิตย์ ศรีพจน์ เจ้าของผลงาน นวตกรรมน้ำบำบัดโรค

UIPM University International

ที่ปรึกษา ศ.ดร.ธนกร ช้างน้อย

น้ำออกซิเจน150พีพีเอ็ม/Oxy water 150 ppm

  น้ำออกซิเจนตราOxy คือน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ผสมกับก๊าซออกซิเจนที่ความเข้มข้นสูง150ppm

ทำให้น้ำออกซิเจนมีประโยชน์กับร่างกายอย่างมากมาย เพราะออกซิเจนเป็นธาตุที่ทำให้เกิดชีวิตพลังงานและการผลิตเอนไซม์อย่างมีความสมดุล ถ้าเซลล์ไมโทคอนเดรียขาดออกซิเจนกระบวนการแห่งการมีชีวิตจะสิ้นสุดลงและเสียชีวิตไปในที่สุด

    จากประสบการณ์ผู้เขียน ดร.มานิตย์ ศรีพจน์ แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ขออธิบายโดยสั้นๆคือ น้ำออกซิเจน Oxy water 150 ppm นี้มีคุณค่าอย่างอเนกอนันต์กับการแก้ปัญหาสุขภาพได้ ดังนี้    

– ออกซิเจนช่วยซ่อมเซลล์ช่วยเสริมสร้างพลังงานจากการสังเคราะห์ของไมโตคอนเดรีย Mitochondria ในเซลล์ประสาทแข็งแรงมีความพร้อมทำหน้าที่ ส่งผลให้เดนไดรท์Dendrite และแอคซอน Axon ให้มีความสามารถนำกระแสประสาทImpulse เคลื่อนไปเชื่อมต่อเซลล์ไขสันหลัง สมองและ เซลล์เครือข่ายInterneuron สู่ Target มีประสิทธิภาพ

  -ฟื้นฟูสถาพออร์แกนแนว และออร์แกนของร่างกายกลับมาทำงานดีขึ้น มีพลังงาน แข็งแรงขึ้น Psuedoheart ของหลอดเลือดให้แข็งแรง มีกำลังบีบตัวส่ง Oxyhemoglobin ไปทั่วถึงเซลล์สู่ เซลล์ Mitochondria เป็นกลไกลของมนุษย์กระตุ้นการสร้างพลังงาน ATP จากน้ำตาลอย่างเป็นระบบที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะที่หัวใจ ตับ ตับอ่อน ไต มีไมโทคอนเดรียจำนวนมากมหาศาล อวัยวะสำคัญของร่างกายเหล่านี้ต้องใช้พลังงาน ATP มากเป็นพิเศษ เช่นกล้ามเนื้อหัวใจต้องทำงานตลอดเวลาไม่หยุดพัก ทำงานจนถึงวันสุดท้ายสิ้นอายุไข

– ช่วยฟื้นฟู จากอาการของสารสื่อประสาททำงานผิดปกติ (Neurotransmitter disorders)กลับมาทำงานดีขึ้น โดยเซลล์จะมี Mitochondria , RER , SER ช่วยกันสังเคราะห์สารที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบประสาท เช่น สารสื่อประสาท      กรดอะมิโน น้ำตาลไรโบส เป็นต้น ทำให้นอนหลับสบาย คลายความเครียด และกระแสประสาท Neurotransmitter เคลื่อนคล่องตัว ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องพัฒนาตัวเองให้สมบูรณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลำดับเวลาการดื่มเป็นประจำ(ในคนไข้) และเพิ่มสมรรถภาพทางอวัยวะของร่างกายให้ดีขึ้นผู้สูงอายุทั่วไป

– ขับกรดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย ทำให้เลือดมีออกซิเจนเพียงพอ เลือดจะปรับสภาพตัวเองให้เป็นด่าง เพิ่มออกซิเจนในเลือดให้เพียงพอกับการใช้พลังงานในระดับเซลล์ Cellular respiration

– ช่วยแก้ปัญหาโรคหลอดเลือดอักเสบและแข็งตัว รวมถึงลดความข้นของเลือด ทำให้อวัยวะรับออกซิเจน โปรตีน และสารอาหาร ได้สมบูรณ์ จากการศึกษาในเคสคนไข้มีสถาพเลือดข้น ปวดเมื่อย การเคลื่อนไหวไม่สะดวก เดินไม่สะดวก ใช้ไม่เท้าช่วย เหนื่อง่าย ดื่มน้ำOxy วันละ3ขวดเป็นเวลา1 เดือนสามารถเดิมได้ โดยไม่พึ่งไม้เท้า และไม่เหนื่อยเหมือนก่อน

– เสริมสร้างภูมิต้านทานโรค ความแข็งแรงของเซลล์ B cells และ T cells ทำให้ร่างกายต้านเชื้อโรค และขับสารพิษออกจากร่างกายได้รวดเร็ว ยับยั้งและทำลาย การเจริญเติบโตของไวรัส และ ยับยั้งการเจริญเติบโตเซลล์มะเร็ง ศึกษาจากเคสมะเร็งปากที่มักมีเลือดออกจากปากเมื่อเคี้ยวอาหาร จากการดื่มน้ำ Oxyวันละ2ขวด เพียง15วัน สามารถเคี้ยวอาหารได้โดยไม่มีอาการเลือดไหลซึมปรากฎให้เห็น

– ช่วยทำให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารและสร้างกระดูกให้แข็งแรง จากการศึกษาในคนไข้ผู้สูงอายุบางรายจากการดื่มน้ำ Oxy 150 ppm วันละ3 ขวด หลังจาก 30 วัน  อาการปวดกระดูกลดลงถึง ประมาณ 70%

– ช่วยควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยด์ และการทำงานของหัวใจ ให้ทำงานอย่างปกติ ศึกษาจากผู้ป่วยโรคหัวใจ เต้นผิดจังหวะ หัวใจเต้นเร็ว เมื่อมีสิ่งเร้าเพียงเล็กน้อย  และ ศึกษาในเคสผู้ป่วยแพนิค คนไข้ดื่มน้ำOxyวันละ2 ขวด เป็นเวลา 3 เดือน อาการความรุนแรงจากโรคแพนิกลดลงค่อนข้างมาก ประมาณว่าดีขึ้นถึง 80%-90%

-ช่วยตับขจัดสารพิษ โดยขณะที่ดื่มน้ำ Oxy เข้าไปในทางเดินอาหาร ออกซิเจนจากน้ำ Oxy ซึมผ่านลำไส้ได้อย่างง่าย โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ แอคทีฟทรานสปอร์ต active transport หรือ อิออนทรานสปอร์ต ion transport หรือการถูกนำพาด้วยโปรตีน facilitated diffusion ออกซิเจนที่ได้จากการดื่มน้ำ Oxy ซึมผ่านเข้าบริเวณผนังลำไส้เล็กส่วนบน เจจูนั่ม ที่เรียกว่า brush border enzyme เข้าสู่ท่อน้ำเหลืองและเส้นเลือดฝอยไหลเวียนเข้าสู่เซลล์ตับ เพิ่มความแข็งแรงของเซลล์ตับ ช่วยล้างสารพิษ กระตุ้นการทำงาน peroxisome enzyme สลายสารพิษ สลายแอลกอฮอล์ และสลายไขมันในตับ ได้ดี  การศึกษาคนไข้ ดีซ่าน และตับแข็ง สามารถทำให้อาการดีขึ้นอย่างดีใช้เวลาไม่นาน อาการตาเหลืองตัวเหลืองหายไป และ ลดอาการเมาจากการดื่มเหล้า มีรายงานคนดื่มเหล้า หลังจากที่ดื่มน้ำ Oxy แล้ว ดื่มเหล้าเท่าเดิมโดยไม่มีอาการเมา อีกเลย

-ช่วยฟื้นฟูสถาพของไตเสื่อม โดย Oxy เข้าไปช่วย ไมโทครอนเดีย mitochondriaของไต กระตุ้นการผลิตพลังงานATPในเซลล์มากพอ ช่วยเซลล์ไตขับของเสีย และธาตุที่ร่างกายไม่ต้องการ เช่น ขับยูเรีย urea และขับโปรตอน proton (H+) และควบคุมความเป็นกรด-ด่าง ph ออกทางปัสสาวะ ปรับความสมดุลของธาตุในร่างกาย จากการทดสอบผู้ป่วยโรคไต มีอาการปัสสาวะเข้ม และ ปัสสาวะเป็นฟอง และมักมีอาการปวดหลังเป็นประจำ ดื่มน้ำ Oxy เป็นประจำ วันละ 2-3 ขวด ช่วงแรกคนไข้จะมีอาการขับปัสสาวะบ่อย การดื่มอย่างต่อเนื่องทุกวันประมาณสัก 30-60 วัน อาการที่เคยเป็น หายไป มีสุขภาพกายและจิตใจดีขึ้น

ผู้เขียน ดร.มานิตย์ ศรีพจน์ (แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก)

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.ธนกร ช้างน้อย

27 Responses to ไขความลับที่สุดประโยชน์ของน้ำบำบัดโรค/ผลงานน้ำบำบัดโรค ดร.มานิตย์

 1. แม่น says:

  สวัสดีครับ
  ผม นายยิ้มครับ ผมปัญหาสุขภาพมากจนไม่อยากจะมีชีวิตต่อไป ท้อถอย เบื่อหน่าย
  ผมนอนไม่หลับมา หรือหลับไม่สนิท ในสมองตึงเครียด ทั้งๆที่ไม่ได้ทะเลาะมีเรื่องกับใคร
  ใช้ยานอนหลับกลับไม่ได้ผลอะไร จนกระทั่งผมค้นหาหมอในเนต เจอเวบของคุณหมอมานิตย์ ศรีพจน์ ได้เล่าอาการ และอาการที่ทรมานที่เกิดขึ้น แล้วคุณหมอมานิตย์ ตอบผมว่าคลื่นสมองผิดปกติและระบบธาตุไม่ปกติ คุณหมอแนะนำให้เครื่องดื่มผสมอ๊อกซิเจนมาให้ผม30ขวด ผมดื่มวันละขวด ตอนเย็น สิ่งที่ปรากฎขึ้น คือผมนอนหลับสนิท ได้ทุกคืน อาราณ์ตึงเครียดลดลง อาการที่เคยอ่อนล่าก็หายไป ผมจึงขอมาโพสช่วยคุณหมอประชาสัมพันธ์ให้คนที่ป่วยได้ลองใช้ดุลพินิจลองรักษษกับคุณหมอนะครับ
  ขอบคุณ คุณหมอมากครับ

 2. แจ่ม says:

  สวัสค่ะคุณหมอมานิตย์ ดิฉันมีปัญหาสุขภาพจากโรคแพนนิก ตื่นตัวกวาดกลัวเหตุกาณ์ มากผิดปกติ จนไม่สามารถหลับได้เป็นปกติ ในสมองมีแต่ความคิดมากมายเต็มไปหมด ไร้สาระ บางวันก็รู้สึกวูบ ทุกขทรมานกับชีวิตเหลือเกิน คุณหมอพอจะช่วยแนะนำให้ดิฉันมีชีวิตให้ดีขึ้นพอจะได้ไหมค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ แจ่ม
   -เคสของคุณ หมอแนะนำว่าควรเข้ามาพบ โรคที่เป็นสามารถปรับปรุง ปรับสถาพให้ดีขึ้นได้ครับ

 3. เมก says:

  สวัสดีครับ
  ผมดื่มน้ำอ๊อกซิเจนของคุณหมอ เข้าเดือนที่สองแล้ว ก่อนดื่มมีอาการเดินขัด เดี๋ยวนี้เดินตัวเบา คล่องตัวมากครับ แปลกดีครับ กลายเป็นคนอารมณ์ดีขึ้นมาเฉยเลยครับ มีความสุขครับ
  ขอบคุณคุณหมอครับอย่างสูงครับ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ เมก
   ยินดีด้วยครับ ที่ผลิตภัณฑ์ของหมอมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น นะครับ
   ขอบคุณที่สละเวลาอันเป็นจิตกุศล ครับ

 4. ยา says:

  สวัสดีค่ะ
  ดื่มน้ำออกซิเจนคุณหมอแล้ว รู้สึกเบาสบาย อาการเมื่อยล้า อ่อนเพลีย หายจริงค่ะ
  ขอบคุณ
  จริยา

  • drmanit says:

   ขอบคุณ คุณยา
   ที่สละเวลาเวลามาโพส ยินดีที่สิ่งที่หมอผลิตขึ้นมา มีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

 5. ยา says:

  สวัสดีค่ะ
  ดื่มน้ำออกซิเจนคุณหมอแล้ว รู้สึกเบาสบาย อาการเมื่อยล้า อ่อนเพลีย หายจริงค่ะ
  ขอบคุณ
  จริยา

 6. จันทรา says:

  คนไข้มะเร็งเนื้องอกช่องปาก ใช้ชีวิตรักษาตัวเองที่ที่บ้านไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล
  อยู่มาวันหนึ่งทราบว่าหมอมานิตย์ ได้หาเคสคนไข้ร่วมทดสอบเครื่องดื่มน้ำอ๊อกซิเจน จึงได้เข้าร่วมทดสอบใช้ ดิฉันได้ดื่มน้ำอ๊อกซิเจนวันละขวดตอนเย็น เป็นเวลา2เดือน ผลปรากฏว่าเลือดที่เคยไหลออกช่วงปากหยุดไหลไม่เจ็บแล้ว ถึงจะกินอาหารรสจัดเลือดไม่ออก นอนหลับสบายดี
  ขอบคุณหมอมากๆนะค่ะที่ให้โอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 7. ยานัท says:

  หมอค่ะ อาการแพนิค น้ำอ๊อกซิเจนคุณพอที่รักษาได้ไหมค๊ะ รู้สึกเบื่อตัวเองค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ ยานัท
   -น้ำอ๊อกซิเจนที่หมอแนะนำสามรถช่วยรักษาอาการแพนิค ตามข้อแนะนำได้ครับ

 8. หนาน says:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  ผมเป็นโรคเครียด ปวดหัวบ่อยๆ นอนหลับยาก บางวันนอนหลับตี3 บางวันหลับ6โมงเช้าครับ
  ทรมานกับสถาพร่างกายตัวเอง บางวันใจสั่น บางทีก็อืดท้อง
  หมอครับช่วยผมด้วยครับ ไม่มีที่เพิ่งแล้วครับ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ หนาน
   สามารถบำบัดด้วยน้ำออกซิเจนที่มีความข้นเหมาะสม ติดต่อมาที่หมอได้ครับ

 9. วัน says:

  สวัสดีครับ
  หนูมีอาการอารมณ์แปรปรวนค่ะ อายุ45ปี บางทีหัวใจเต้นผิดจังหวะ อืดท้อง
  รู้สึกหงุดหงิด เป็นมานาน5ปี ขอคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ วัน
   สามารถรักษาอาการดังกล่าว ด้วยเครื่องน้ำดื่ม OXY
   ใช้เวลาบำบัดรักษาประมาณ4-6 เดือน อาการจะปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ
   ติดต่อโดยตรงกับหมอ โทรหรือไลน์ 0823877288

 10. ชัย says:

  สวัสดีครับ คุณหมอที่เคารพ
  หลานสาวผมติดเชื้อเอชไอวี hiv สามารถใช้น้ำออกซิเจน ตราอ๊อกซี่ของคุณหมอได้ไหมครับ
  ตอนนี้หลานสาวผอมลงมาก เริ่มมึนงง ไม่มีเรี่ยวแรงแล้วครับ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ ชัย
   -สามรถใช้ได้ เป็นการส่งเสริมสุขภาพ ช่วยร่างกายฟื้นฟู ปรับความสมดุล และเสริมสร้างความแข็งแรง

 11. นาถ says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอที่นับถือ
  คือแม่หนูเครียด อารมณ์เครียด ไม่ปกติค่ะ บางที่ก็พูดด่าว่า กร้าวรร้าวมาก ทำให้ญาติที่มาเยี่ยมหายไปหมด แม่หนูใช้ยาคลายเครียด และยานอนหลับมาหลายปี แม่หนูก็ยังเป็นแบบนี้ตลอดมา ตอนนี้เครียดกันทั้งบ้านเลย ถ้าคุณหมอเห็น มีอะไรดี พอช่วยแม่หนูได้บ้าง ก็ดีที่สุดแล้วค่ะ
  ช่วยรักษาด้วยค่ะ

  • drmanit says:

   ตอบคุณ นาถ
   -จากอาการที่เล่า เป็นอาการป่วยทางร่างกาย และส่งผลต่อการป่วยให้เป็นอาการไม่ปกติทางจิต
   จากประสบการณ์และการดูรายงานเคสคนไข้ สามารถใช้น้ำผสมออกซิเจนนี้ช่วยให้ ผ่อนคลาย และช่วยกระตุ้นทำให้
   ร่างกายปรับสมดุลด้วยตนเองได้ อย่างไรก็ตามหมอยังต้องซักถามประวัติการป่วยเพิ่มเติม
   หากต้องการรักษา โปรดติดต่อ หมอมานิตย์ โทร หรือไลน์ 0823877288

 12. โต says:

  สวัสดีครับ ผมโต ครับ
  ได้ทดสอบน้ำ ออกซิเจนกับตัวเองหลับสบายดี และคนรู้จักที่เป็นเนื้องอกที่ปาก ปกติคนไข้จะกินอาหารคาวแล้วจะมีเลือดซึมออก หลังจากที่ดื่มน้ำออกซิเจนไปแล้ว1เดือน เขาสามารถกินอาหารคาวได้โดยไม่มีอาการเลือดซึม หรือสแลงอาหาร อาการเจ็บเจ็บลดลง

 13. วัต says:

  สวัสดีครับคุณหมอ และเอฟซีคุณหมอ
  เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพร้อมลองใช้น้ำออกซิเจนคุณหมอไปดื่ม ประทับใจมาก คือผมดื่มแลัวอาการแสบคอที่เคยเป็นทุเราลง ไม่มีอาการแสบ สบายคอ หายใจคล่อง ไม่เหนื่อยง่ายเหมือนเก่าครับ
  ผมจึงจึงอนุญาตมาแชร์ให้ทราบครับ
  ขอบคุณครับ

 14. ต้นหนาม says:

  สวัสดีครับพี่หมอ
  ผมต้น ก่อนที่จะรับน้ำออกซิเจนมาดื่มเคยป่วยอัมพาต แล้วผมพยายามมานสมุนไพร ออกกำลังเบาๆ กายภาพบำบัดมาร่วม4ปี สามารถเดินได้แบบก้าวช้าๆสั้นๆแบบขาดความใจ คุณหมอมานิตย์เรียกผมไปบำบัดด้วยน้ำออกซิเจน โดยดื่มตามที่แนะนำผ่านมา2เดือน ตอนนี้ผมเดินได้เหมือนคนปกติ และสามารถยกของเคลื่อนที่20-30 กก. ได้สบายครับ
  ขอบคุณพี่หมอมากๆครับ

 15. drmanit says:

  สวัสดีค่ะ
  ขอโพสให้คุณหมอค่ะ คือหนูมีลูกสาว 8ปีมีอาการกระตุกบ่อย ที่ขา บางก็มีเสียงอ๊อก ออกมาบ่อย
  ได้ดื่มน้ำออกซิเจนคุณหมอมาเดือนกว่า อาการดีขึ้นชัดเจน กระตุกไม่บ่อยนานๆทีค่ะ รู้สึกครอบไม่อยู่ในภาวะความเครียดคิดมากเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะ ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ ขอให้คุณหมอเป็นที่พึ่งของคนป่วยตลอดไปค่ะ

 16. รูน says:

  สวัสดีครับหมอ และทุกคน
  -ผมชื่อ จรูญ เป็นคนป่วยเส้นเลือดสมองแตก มีอาการชักบ่อย นอนหลับๆตื่น หลายๆหน
  และกาวเดินขาดความมั่นใจ ขาอ่อนแรง มีคุณหมอมานิตย์ มาแนะนำให้ดื่มน้ำออกซิเจนที่หมอผลิต
  ผมได้ดื่มน้ำออกซิเจนตามที่หมอแนะนำมาแล้ว2เดือน ตอนนี้ผมไม่มีอาการชักเกิดขึ้นอีกเลย และแขนขาเดินคล่องมีกำลังยกแบกของ 20 กก. ได้สบายครับ
  ขอบคุณคุณหมอมากๆครับ

 17. มีนา says:

  สวัสดีค่ะ
  ก่อนคุณหมอมานิตย์แนะนำสามีดิฉัน อายุ90 ปี เดินลำบาก ต้องใช้ไม้เท้าค้ำ ตลอด เวลาเดินขาสั่น เหนื่อง่าย หมอมานิตย์ให้สามีดิฉันดื่มน้ำออกซิเจน 150พีพีเอ็ม ตราอ๊อกซี่ ตอนนี้เวลาได้ผ่านมา1เดือน ผลลัพธ์คือสามีดิฉันเดือนได้โดยไม่ต้องใช้เท้า ไม้ค้ำ สามารถเดินได้หลังตั้งตรง ไม่เหนื่อย แข็งแรงขึ้น ดีขึ้นมากเลยค่ะ และ จะให้สามีดิฉันดื่มไปเรื่อยๆ ดิฉันก็ขอดื่มด้วยขอแข็งแรงด้วยอีกคนค่ะ ขอบคุณหมอมากๆค่ะ

Leave a Reply to drmanit Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.