สมรรถภาพทางเพศเสื่อมชายหญิง/โรคอีดี ED./ไม่ถึงจุดสุดยอด/ขาดความรู้สึกทางเพศ/ขาดน้ำหล่อลื่น/ขาดน้ำอสุจิ/หลั่งไว/หลั่งช้า/ไม่แข็งตัว

disfuctionsex1ok

โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ โรคอีดี ทางการแพทย์แผนไทยเชื่อว่าเกิดจากระบบเลือดลมไหลเวียนไปที่อวัยวะเพศติดขัด จากปัญหาของเลือดเหนียวข้น หนืด (ระดับน้ำตาล หรือไขมันในเลือดสูง) แพทย์แผนไทยโรคเรียกชื่อว่าโรคนกเขาไม่ขัน โรคมะเขือเผา ถ้าคำนวณด้วยหลักของธาตุสันนิษฐานว่า โรคลมพิการ (โรคอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว) ในสตรีเพศก็เกิดจากปัญหาเลือดลมไหวเวียนติดขัด หรือธาตุลมพิการ(ธาตุลมเสียสมดุล)ในปัญหาคล้ายๆกัน

โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ  จากข้อมูลการสำรวจของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พบว่า ร้อยละ 30 หรือ 1 ใน 3 ของชายไทยที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จะมีอาการของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction หรือ ED) เช่นเดียวกับผู้ชายทั่วโลก ผู้ชายจึงควรทำความรู้จักกับโรคนี้ให้ดี

การแข็งตัวขององคชาตเกิด  การแข็งตัวขององคชาตเกิดขึ้นได้ เมื่อหลอดเลือดแดงในอวัยวะเพศขยายตัวหลังได้รับการกระตุ้นทางเพศที่เหมาะสม ทำให้เลือดไหลเข้าไปในอวัยวะเพศมากขึ้นๆ แต่ไหลกลับออกไปสู่ร่างกายได้น้อยกว่า อวัยวะเพศจึงค่อยๆขยายตัวและแข็งขึ้นจนสามารถสอดใส่เข้าสู่ช่องคลอดได้

หย่อนสมรรถภาพทางเพศ  โดยธรรมชาติ องคชาตของผู้ชายไม่จำเป็นต้องแข็งตัวได้ดี หรือแข็งตัวเต็มที่เหมือนกันทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความเครียดจากการงาน ความอ่อนเพลียเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอ หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม จึงส่งผลให้องคชาตไม่แข็งตัวหรือแข็งตัวได้น้อยจนดูเหมือนเป็นปัญหา แต่ถ้าเป็นเพราะปัจจัยเหล่านี้ ก็จะเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเพียงชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจากทางการแพทย์จะถือว่าผู้ป่วยเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศก็ต่อเมื่อมีอาการต่อเนื่องกันนานประมาณ 6 เดือน

สาเหตุ  สาเหตุของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศแบ่งได้เป็น 2 สาเหตุหลัก ได้แก่ 
  สาเหตุทางกาย อันเนื่องมาจากผู้ป่วยมีปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงก่อให้เกิดโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เช่น ป่วยด้วยโรคทางระบบหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคอ้วน เบาหวาน หรือป่วยด้วยโรคทางระบบประสาท โดยโรคที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงสุดคือเบาหวาน เนื่องจากเป็นโรคที่มีผลกระทบทั้งต่อระบบหลอดเลือดและระบบประสาท นอกจากนี้ยังมีเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งการผ่าตัดรักษาอาจส่งผลต่ออาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ค่อนข้างสูง

      สาเหตุทางด้านจิตใจ หากไม่ใช่โรคทางจิตเวชโดยตรง เช่น โรคซึมเศร้า ก็มักมีสาเหตุมาจากความเครียด ความวิตกกังวล เช่น วิตกกังวลว่าจะทำไม่สำเร็จ โดยผู้ป่วยบางรายเคยประสบความล้มเหลวในการมีเพศสัมพันธ์มาแล้วหนึ่งหรือสองครั้ง โดยอาจจะมีสาเหตุมาจากการขาดประสบการณ์หรือความไม่พร้อมในบางด้าน ไม่ได้เกี่ยวกับโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศแต่อย่างใด แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ขาดความมั่นใจ กลัวจะต้องพบกับความล้มเหลวเหมือนเช่นที่ผ่านมา ภาวะวิตกกังวลนี้เรียกว่า “Performance Anxiety” ซึ่งจะส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ทำให้เลือดเข้าไปเลี้ยงองคชาตได้น้อยลง จนไม่สามารถแข็งตัวได้ ทั้งที่หลอดเลือดก็ไม่ได้มีความผิดปกติใดๆ

การวินิจฉัย  ปัญหาทางเพศของผู้ชายแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (erectile dysfunction) หมายถึง การที่องคชาตไม่สามารถแข็งตัว หรือแข็งตัวได้น้อยมาก จนไม่สามารถสอดใส่และทำให้การร่วมเพศประสบความสำเร็จได้ หรือในบางรายอาจสอดใส่ได้ แต่กลับอ่อนตัวลงทั้งที่ยังไม่มีการหลั่ง ซึ่งโดยปกติองคชาตจะอ่อนตัวลงหลังจากถึงจุดสุดยอดและมีการหลั่งน้ำอสุจิแล้ว
 การหลั่งเร็ว (premature ejaculation) หรือที่มักเรียกกันในเชิงล้อเลียนว่า ล่มปากอ่าว หรือนกกระจอกไม่ทันกินน้ำ อาการกลุ่มนี้จะแตกต่างจากกลุ่มแรกตรงที่การแข็งตัวขององคชาตไม่ได้เสียไป องคชาตยังคงแข็งตัวและสอดใส่ได้ เพียงแต่สอดใส่ได้ไม่นานก็ถึงจุดสุดยอด เกิดการหลั่งของน้ำอสุจิเร็วกว่าที่ตั้งใจไว้ 
ไม่มีความต้องการทางเพศ (loss of sexual desire) ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามช่วงวัย มักพบในผู้สูงอายุ โดยสาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากฮอร์โมนเพศชายที่ลดลง แต่พบได้น้อยเนื่องจากฮอร์โมนเพศชายจะหมดช้า แตกต่างจากฮอร์โมนเพศหญิงที่พอหมดช่วงวัยก็จะลดลงค่อนข้างรวดเร็ว 
ส่วนสาเหตุที่ทำให้คุณสาวๆ สตรีทั้งหลายป่วยเป็นโรคเซ็กส์เสื่อม ล้วนเกิดจากภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกมากกว่าภาวะทางร่างกาย ซึ่งแตกต่างจากโรคเซ็กส์เสื่อมในผู้ชายที่เกิดจากสรีระ คือ อวัยวะเพศที่เสื่อมและใช้งานไม่ได้ เมื่อมีความต้องการทางเพศก็จะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ (หรือที่เรียกว่า “นกเขาไม่ขัน” ) แต่ถึงอย่างไร ผลที่ตามมาก็ร้ายแรงไม่ต่างกัน เพราะไม่ว่าโรคเซ็กส์เสื่อมจะเกิดกับผู้หญิงหรือผู้ชาย ก็ทำให้เสียสุขภาพจิต  เมื่อรู้ถึงสาเหตุสำคัญของโรคแล้ว ว่าคุณเข้าข่ายเป็นผู้หญิงเซ็กส์เสื่อมหรือเปล่า โดย คุณจะไม่เกิดความรู้สึกอยากที่จะมีเซ็กส์กับคนรักแต่อย่างใด หรือถ้าจำเป็นต้องมีเซ็กส์ คุณก็จะไม่รู้สึกมีความสุข หรือไม่มีการตอบสนองต่อคนรักแต่อย่างใด เรียกง่ายๆ ว่านอนเป็นท่อนไม้ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้หญิงเซ็กส์เสื่อมบางคนอาจมีอาการต่อต้านเซ็กส์ร้ายแรงถึงขั้นเกร็งกล้ามเนื้อช่องคลอด จนไม่สามารถมีเซ็กส์ได้เลย
  หากผู้หญิงคนไหนสำรวจตัวเองแล้วพบว่าเริ่มมีอาการดังกล่าว นั่นหมายถึง โรคเซ็กส์เสื่อมกำลังมา ซึ่งถ้าคุณยังเป็นสาวโสดอยู่ก็คงไม่มีปัญหาเท่าไหร่ แต่ถ้าหากมีครอบครัวแล้ว อาจจะส่งผลกระทบถึงสัมพันภาพระหว่าง คุณกับคนรักก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นรีบหาทางแก้ไข
   การรักษาโรคเซ็กส์เสื่อมในผู้หญิงที่ดีที่สุดต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างคุณและคนรัก โดยต้องเริ่มจากตัวคุณก่อนใครเพื่อน นั่นคือ เมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองเริ่มหมดอารมณ์ทางเพศ หรือมีความต้องการทางเพศลดลงให้รีบจัดระเบียบชีวิตในแต่ละวันเสียใหม่ โดยพยายามพักผ่อนให้เพียงพอ เข้านอนแต่หัวค่ำ ทำอารมณ์ให้แจ่มใส ที่สำคัญต้องหมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด จะทำให้เลือดคั่งค้างส่วนนั้นของคุณได้ดีขึ้น เวลามีอะไรมาปลุกเร้าอารมณ์ คุณจะได้รู้สึกตอบสนองดีขึ้น นอกจากนี้ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะแร่ธาตุจำพวกสังกะสี และเสริมยาสมุนไพรออร์โมนหยิงธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนที่จะไปปลุกอารมณ์ทางเพศของคุณให้กลับมาอีก  และการสร้างอารมณ์รักให้บรรเจิดเหมือนแรกรัก ซึ่งคุณกับคนรักต้องมาพูดคุยตกลงกันก่อนว่า ชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหน หรือมีอะไรบ้างที่จะช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศให้กลับมาอีกครั้ง วิธีการดังกล่าวไม่ได้ผลแนะนำไห้พบจิตแพทย์ช่วยแก้บำบัดอีกทาง

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image_2021-10-28_200217.png

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ร4-1024x614.jpgแนวทางการรักษาด้วยยาสมุนไพร สำหรับโรคสมรรถาพทางเพศเสื่อม/ขาดความรู้สึกทางเพศแบบไม่ถาวร มีความรูสึกทางเพศไม่สมบูรณ์/หลั่งไว/อ่อนตัว/ ปรึกษาก่อนได้ครับ โทร 0823877288 ไอดีไลน์ yaforyou

แนะให้ใช้ยาสมุนไพรที่นี่ได้ผล เพื่อความปลอดภัย ในบางรายอาจใช้เวลาการรักษาอาการเกินเดือนครึ่ง อวัยวะจะเริ่ม่มีอาการตื่นตัว เช่นในรายที่มีปัญหาของโรคเบาหวาน อายุ 45-55 ปี แต่โดยบุคคลอายุ 27-44 ปี ทั่วไปที่ไม่มีอาการโรคเบาหวาน ใช้เวลาในการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศไม่นาน   อย่างไรก็ ตามผู้ที่เข้ามาใช้ยา และผู้ที่เข้ามารักษาควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้วย

  ข้อปฏิบัติระหว่างการรักษา

-หลีกเลี่ยงหรืองดอาหารรสหวานจัด และอาหารที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ ขนมอบกรอบ ขนมปัง เนย ไขมัน และผลไม้หวานจัด

– ถ้ามีน้ำตาลในเลือดเกินมาตรฐาน ให้งดอาหารรสหวาน และลดการบริโภคแป้ง

-ข้าวลง   ควรตรวจเช็คเป็นประจำ (ควรมีเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดส่วนตัว)

งดอาหารที่มีไขมันสูง รับประทานผัก-วิตามินต่างๆได้ตามปกติ)

-รับประทานยาคุมเบาหวานตามที่หมอแผนปัจจุบันจัดให้

-งดเครื่องดิ่มมีแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ หรือควบคุมให้น้อยลง

-งดอาหาร ผัก ผลไม้ดอง และงดหน่อไม้

-ออกกำลังกาย บริหารร่างกาย เป็นประจำ  

        รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ร2-1024x614.jpg                                                                                  Apenisกรณีที่มีอาการเบาหวาน อ่อนแรง ความดันโลหิตสูง หลั่งไว กระตุ้นอวัยวะเพศชายไม่รู้แข็งตัว แนะนำแนวทางการรักษาดังนี้ 

-ขอแนะนำให้ใช้ยากินและทา (ใช้อย่างต่อเนื่องในปริมาณที่เหมาะสมจะไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ)

-เน้นรับประทานผักและปลา

-ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

-หลีกเลี่ยงอาหารต่างๆเช่นของหวาน แป้ง ผลไม้รสหวานบางชนิด (เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ถ้าระดับน้ำตาลในเลือดสวิงสูงหรือต่ำ จะไร้อารมณ์และไม่แข็งตัวขณะมีเพศสัมพันธ์)

-ผักผ่อน ทำกิจกรรมลดความเครียดต่างๆ

linestopสำหรับสตรีที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ/ไม่ถึงจุดสุดยอด/ขาดความรู้สึกทางเพศ/เครื่องเพศหย่อนยาน/สังวาสหย่อน-พิการ  ติดต่อมาได้ครับ โทร 0823877288 ไอดีไลน์ yaforyou

กรณีที่มีอาการเบาหวาน อ่อนแรง ความดันโลหิตสูง หลั่งไว กระตุ้นที่อวัยวะเพศหญิงแล้วไม่รู้สึกเสียว แนะนำแนวทางการรักษาดังนี้ (ในรายที่เป็นมะเร็งปากมดลูก มะเร็งมดลูก มะเร็งรังรังไข่ ตกขาว        ไม่ควารใช้ยานี้ ควรรักษาโรคดังกล่าวให้หายก่อน)

-ขอแนะนำให้ทั้งกินและทา หรือ ทำตามข้อแนะนำในบางกรณี

-เน้นรับประทานผักและปลา

-ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

-หลีกเลี่ยงอาหารต่างๆเช่นของหวาน แป้ง ผลไม้รสหวานบางชนิด (เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ถ้าระดับน้ำตาลในเลือดสวิงสูงหรือต่ำ จะไร้อารมณ์ขณะมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างปกติ)

-ผักผ่อน ทำกิจกรรมลดความเครียดต่างๆ

mapok

23 ตอบกลับไปที่ สมรรถภาพทางเพศเสื่อมชายหญิง/โรคอีดี ED./ไม่ถึงจุดสุดยอด/ขาดความรู้สึกทางเพศ/ขาดน้ำหล่อลื่น/ขาดน้ำอสุจิ/หลั่งไว/หลั่งช้า/ไม่แข็งตัว

 1. พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  หลังจากที่ผมใช้ยาคุณหมอ คือ ยาบำรุงบุรุษ ทานวันละ 3 แคปซูลตอนเย็น และ ทาครีม M Point วันละ 1 ครั้งก่อนนอนเป็นเวลาผ่านมา 15 วัน ผมก็เริ่มอะไรกับแฟนครับ ปรากฏว่า น้องฃายผมตื่นตัว แข็งแรงขึ้นครับ พอใจมากครับ ขอชมว่ายาหมอดีได้ช่วยคนจริงครับ
  ขอบคุณมากครับ

 2. Jay พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  ดิฉันอายุ 28 ปี มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศหญิง ดิฉันเป็นคนที่มีความต้องการง่ายมากค่ะ แต่เมื่อมีการสอดใส่กลับไม่มีอารมณ์เลย หนูเคยมีแฟนแล้ว 3 คน ตอนมีอะไรกันทุกคนเป็นเหมือนกันหมด พอถึงนาทีที่ต้องสอดใส่ หนูกลับไม่รู้สึกอะไรเลยและไม่เคยถึงจุดสุดยอดเลย แบบนี้เค้าเรียกว่าอาการเสื่อมสมรรถภาพหรือเปล่าค่ะ แต่ว่าหนูกลับรู้สึกมีความต้องการง่ายมาก แค่แฟนโดนตัวนิดหน่อยก้มีอารมณ์ง่ายค่ะ พูดง่ายๆก็คือ หนูไม่มีอารมณ์เสียวเลยเมื่อมีการสอดใส่  แบบนี้เค้าเรียกว่ายังไงค่ะ มีทางรักษาไหมค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Jay
   -น่าจะเป็นอาการความเสื่อมเรื่องสมรรภาพทางเพศหรือความผิดปกติระบบประสาท แนะนำติดต่อเข้ามา

 3. โอ่ง พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอ และเพื่อนทุกท่าน
  -ผมขอรายงานผ่านเว็บหมอครับ คือผมได้รับยาบำรุงบุรุษ และครีมทา ผมทาที่แท่งองคชาติ และรีดแท่งองคชาติตามข้อมูลของหมอในเว็บไซต์มา15 วัน จากที่มีปัญหาแท่งองคชาติไม่แข็งตัว ตอนนี้แข็งตัวดี พอใจกับยาหมอครับ แฟนผมก็พอใจมากครับ
  ขอบคุณมากๆครับ

 4. fff พูดว่า:

  ผมเป็นคนไข้ของหมอ อายุ58ปี ผมมีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูง อวัยวะเพศของผมไม่แข็ง ไม่ค่อยรู้สึก
  ผมทำตามข้อปฏิบัติและยาของหมอมานิตย์ใช้ยาบำรุงและครีมทา และรีดแท่งองคชาติวันละ2ครั้ง (และยา รพ.ควบคุมระดับน้ำตาล) ผมใช้ยาต่อเนื่องมา2เดือนครับ ได้ผลครับ ทำให้ผมบรรลุความสุขได้ สอดใส่มีพสพได้
  ขอบคุณครับหมอ แล้วผมจะเยี่ยมหมอที่คลินิกนะครับ

 5. mm พูดว่า:

  สวัสดีครับ คุณ และคนไข้คุณทุกท่านครับ
  -เดิมที่ผมใช้ยากระตุ้นซิเดกร้า และแท่งองคชาติก็ยังค่อยไม่แข็งตัว สอดใส่ พสพ ทำภาระกิจไม่ค่อยสมบูรณ์ ผมใช้ยากินและครีมทาของหมอ และรีดแท่งองคชาติทุกวัน ตอนนี้ผมก็ท่านยาซิเดกร้าร่วมด้วย ผมสามารถสอดใส่ร่วมเพศเมียชมเก่งครับ ถึงแมัจะไม่แข็งมากเหมือนตอนเป็นหนุ่ม แต่ได้แค่นี้ก็พอใจแล้วครับ ดีกว่าเดิมเยอะ
  ขอบคุณครับ

 6. ตี๋ พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  ผมใช้ยาของหมอที่จัดให้ ตอนนี้น้องชายผมแข็งแรงขึ้น
  ราคายาของหมอถูกจริงๆครับ เคยใช้ของแพงจากที่อื่นยังไม่ได้ผลเลยครับ

 7. Jon พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ผมรายงานผลการใช้ครับ ผมใช้ต่อเนื่องมา15วัน จากอาการองคชาติเริ่มอ่อนตัว ไม่แข็งตัวเต็มที่
  ผมใช้ยาบำรุง และครีมเอ็มพอยต์ ตามคำแนะนำในเว็บเพจนี้ ผลลัพธ์คือแข็งตัวมากกว่าเดิม ไม่อายแฟนแล้วครับ
  ขอบคุณครับ

 8. มิก พูดว่า:

  สวัสดีพี่หมอ
  ยากับครีมใช้มาสักระยะได้ผลจริงครับ สำหรับฟื้นฟูเจ้าน้องชายที่อ่อนปวกเปียกให้แข็งแรง
  ขึ้น และหายจากอาหารนกกระจอกไม่ทันกินน้ำครับ
  ขอบคุณครับ

 9. โต้ง พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ยาชุดที่หมอจัดให้ แบบกิน กินทารูดแท่ง ได้ผลดีมากครับ เมื่อก่อนไม่ตื่นตัวเลยครับ
  ขอแชร์ครับ
  ขอบคุณครับ

 10. MAK พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอ..ผมอายุ27ปีผมมีปัญหาคือมีอะไรกับแฟนตอนแรกๆสอดใสเข้าไปแล้วก็แข็งนะครับแต่สักพักมันก็อ่อนไปเองและไม่มีอารมณ์เลยครับผมจะเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพรึปล่าวครับ มีทางรักษารึปล่าวครับ คุณหมอ
  ขอบคุณครับ
  ตอบคุณ MAK
  -เป็นอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในระดับกลางครับ คาดว่ายังสามารถฟื้นฟูให้กลับมาใกล้เคียงปกตอได้ครับ
  -สามารถติดต่อผ่านไลน์ หรือเบอร์โทรได้ครับ

 11. Nat พูดว่า:

  อาการผมเหมือนคุณ Mak ครับ
  ผมมีปัญหาคือมีอะไรกับแฟนตอนแรกๆสอดใสเข้าไปแล้วก็แข็งนะครับแต่สักพักมันก็อ่อนไปเองและไม่มีอารมณ์เลยครับผมจะเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพรึปล่าวครับ มีทางรักษารึปล่าวครับ คุณหมอ
  ขอบคุณครับ
  ตอบคุณ Nat
  -เป็นอาการของความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับ
  -ต้องการฟื้นฟูโปรดโปรดติดต่อมาได้ครับ

 12. Frame พูดว่า:

  หมอครับ อาการของผมเป็นแบบส่าสอดเข้าไปแล้วอวัยวะเพศผมไม่แข็งตัว และบางทีก็เสร็จไวด้วยครับ สาเหตุที่ผมคิดอาจเกิดมาจาก การที่ผมห่างเซ็กเป็นเวลานาน ระหว่างนั้นก็ช่วยตัวเองบ่อยครับและที่สำคัญผมยังอายุไม่เยอะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Frame
   -เป็นภาวะของความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
   -ต้องรีบฟื้นฟูตามข้อแนะนำครับ
   -สามารถติดต่อหมอทางไลน์ และเบอร์โทรครับ

 13. นัตรา พูดว่า:

  ชายต่างชาติ อายุ 64 มีปัญหาไม่แข็งตัว มีโรคประจำตัวคือความดันสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ หอบหือ ต่อมลูกหมากโต ใช้ยาประจำตัว แล้วใช้ชีวิตได้ตามปกติ ไม่ทราบมีทางรักษาไหมคะ กำลังจะใช้ชีวิตคู่

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ นัตรา
   -จากอาการมราเล่ามามีโรคประจำตัวหลายโรค ไม่สามารถรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพได้ทันที
   -แนะนำเข้ามารักษาโรคประจำตัวให้หายเป็นปกติก่อนครับ จึงจะเริ่มฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศอีกทีครับ

 14. ส . พูดว่า:

  สวัสดีครับ ผมอายุ 39 มีอาการไม่แข็งตัว แข็งตัวได้เดี๋ยวเดียว อาการแบบนี้เรียกว่าไรครับ รักษาไงดี แถมหลั่งเร็วครับ ไม่จบคอสเลยได้รอบเดียวอีกต่างหาก ขอรบกวนเเนะนำหน่อยครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ส.
   -แนะนำอ่านข้อมูลในเว็บเพจ
   -ถ้าต้องการเสริมประสิทธิภาพของน้องชาย ติดต่อไลน์ได้เลยครับ

 15. โอ พูดว่า:

  สวัสดีครับ ผมได้ยาตามที่หมอจัดให้ เหมือนในเว็บเพจ ผมใช้ได้ผลแข็งแรงดีครับ น้องชายใช้การได้ครับ ขอรายงานได้ผลดีครับ

 16. Za พูดว่า:

  สวัสดีคะ คุณหมอ
  ดิชั้นมีปัญหาหามาสักระยะแล้ว เดือนนึงมีเพศสัมพันธ์กับสามีสักครั้ง หลังๆมานี่บางเดือนก็ไม่มีเลยคะ
  1ไม่มีอารมณ์ทางเพศ สามีเล้าโลมให้แล้วก็ไม่มีผล ขณะที่สามีเล้าโลมให้ อวัยวะเพศและหน้าหน้าอกไม่พองโต
  2หากมีเพศสัมพันธ์ไม่ค่อยรู้สึกเสียวเลยหรือเสียวบางครั้งแต่ก็ไม่เหมือนเดิม
  ปล มีโรคประจำตัวไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Za
   -คาดว่าเกิดจากการอุดตัน หรือมาจากโรคประจำตัว
   -แนะนำคนไข้ติดต่อโดยตรงนะครับ โทรหรือไลน์

 17. บิว พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  ผมอายุ 39 ปี มีอาการแข็งตัวดี แต่ไม่มีความรู้สึกเสียวเกิดจากอะไรครับ
  มีวิธีรักษาไงดี ขอคำปรึกษาหน่อยครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ บิว
   -ไม่มีความรู้สึกเสียวเกิดจาก ประสาทรับรู้เสียหายครับ
   -ต้องการรักษาติดต่อมาโทร หรือไลน์ ครับ

ส่งความเห็นที่ Frame ยกเลิกการตอบ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.