เกล็ดความรู้เรื่องสมุนไพรพลูคาว

https://youtu.be/CFjXi2NETrE
จากประสบการณ์การใช้ตัวนี้มา เป็นเวลา20ปี

เลขทะเบียนยา G 539/49 ติดต่อปรึกษาเภสัชกรแผนไทย ของสถานที่ผลิต(ผลิตภัณฑ์สมุนไพร) สวนปกาศิต ได้ที่ โทร 0823877288

สรรพคุณ แก้โรคน้ำเหลืองเสีย (รักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง และโรคในงานวิจัย)