ยาหยอดหูสมุนไพรสำหรับโรคประสาทหูเสื่อม Oil Ear Medicine

ยาหยอดหูสมุนไพรweb

Bookmark the permalink.

1 Response to ยาหยอดหูสมุนไพรweb

  1. หมอ says:

    ตอบคุณ เยาวดี ศิริสา
    แนะนำคนไข้ ศึกษาการรักษาตามกรรมวิธีครับ เข้าขมคลิกลิ้งค์
    https://doctorforyou.biz/ประสาทหูเสื่อม-โรคในช่อ/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.