รักษาเนื้องอก/มะเร็ง/ก้อนเนื้อ/ฝีเต้านม/ก้อนเนื้อปากมดลูก /ฝีมดลูก

na

cancerss

โรคมะเร็ง (อติสารโรคทั้งปวง)

เทียบเคียงกับชื่อโรคในตำราแพทย์แผนไทย/แผนโบราณ ในตำราได้เรียกชื่อโรคต่างๆไว้ตามลักษณะอาการและพิกัดที่เกิดโรค ที่สามารถรักษาได้ ในแพทย์โบราณจะวินิจฉัยว่าโรคมะเร็งสามารถรักษาอยู่ในสัดส่วนต่างๆ จะแจ้งไว้ว่า รักษาได้/รักษาไม่ได้ (เสีย) เช่น มะเร็งระยะ 1 -2 รักษาได้ 4 เสีย 1 ,ระยะ 3 รักษาได้ 3 เสีย 2 ,ระยะ 4รักษาได้1 เสีย4 (ระยะ4นี้ส่วนมากมักจะรักษาไม่ได้ อาจรักษาเพื่อการยืดอายุเท่านั้น) จะเห็นว่าถ้าระยะความรุนแรงมากขึ้น สัดส่วนในการรักษาได้จะลดลงตามลำดับ เป็นต้น จะเรียกชื่อมะเร็งนำหน้าอวัยวะที่เป็นเช่น มะเร็งกระเพาะ มะเร็งลำไส้ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด เป็นต้น ในบางคำภีร์แพทย์โบราณยังกล่าวถึงโรค ที่มีความเสี่ยงต่อการพัฒนาเป็นมะเร็งที่เกิดกับช่องท้อง แสดงอาการพิการของการไหลเวียนของลม เลือด น้ำเหลือง และน้ำ ในพิกัดนั้นๆ (วาตะพิการ อาโปพิการ) มานน้ำ มานลม มานหิน มานโลหิต มานเกิดดาน ปัสสยาวาตอติสาร อุทรวาตอติสาร สุนทรวาอติสาร  โกฎฐาสยาวาตาอติสาร กุจฉิสยาวาตาอติสาร อุตราวาตอติสาร อมุธาตอติสาร ปฉัณณธาตุอติสาร รัตตธาตุอติสาร มุศกายธาตุอติสาร กาฬธาตุอติสาร กระษัยปู กระษัยปลาไหล กระษัยลม เป็นต้น

ข้อมูลความรู้เรื่องมะเร็งในแนวทางปัจจุบัน คือ กลุ่มของโรคที่เจริญ(แบ่งตัว) อย่างผิดปกติ การที่เซลล์เปลี่ยนสภาพไปจากปกติจะไม่อยู่ในการควบคุมวัฏจักรการแบ่งตัว รุกรานเนื้อเยื่อข้างเคียง หรืออาจแพร่กระจายไปยังที่อื่น ๆ ลักษณะทั้งสามประการที่กล่าวมานี้เป็นคุณสมบัติของเนื้อร้ายซึ่งต่างจาก เนื้องอก ซึ่งไม่ร้ายแรงเพราะไม่รุกรานหรือแพร่กระจาย และขนาดจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มะเร็งทั้งหมดยกเว้นมะเร็งเม็ดเลือดขาวจะมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อ
มะเร็งเกิดขึ้นได้โดยสารพันธุกรรมหรือยีนซึ่งควบคุมการทำงานของเซลล์ผิดปกติไป โดยที่ความผิดปกติของสารพันธุกรรมนั้นเป็นผลมาจากสารก่อมะเร็ง อาทิ ยาสูบ ควัน รังสี สารเคมีอย่างอื่น หรือ เชื้อโรค ยีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมะเร็งอาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่จำเพาะเจาะจงระหว่างการทำสำเนาของดีเอ็นเอ หรืออาจถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ ซึ่งสามารถตรวจพบได้ในทุกเซลล์หลังจากคลอด การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของมะเร็งนั้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอย่างอื่นๆ ด้วย
นักวิจัยที่อังกฤษ ดร.กิลเลียน รีฟส์ จาก ศึกษาพบว่าผู้หญิงวัยกลางคนในอังกฤษราว 6,000 คน เป็นมะเร็งมากขึ้นทุกปี สาเหตุมาจากความอ้วน โดยงานวิจัยพบความเชื่อมโยงระหว่างน้ำหนักกับโอกาสเสี่ยงที่เป็นมะเร็งนั้น ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้หญิงด้วย และทางกองทุนวิจัยมะเร็งโลก ผู้ประกาศเตือนว่า ความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็ง ดังต่อไปนี้ คือ มะเร็งมดลูก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้ มะเร็งที่ไต มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งทรวงอก มะเร็งไขกระดูก มะเร็งที่ตับอ่อน มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กิ้น และมะเร็งรังไข่
มีงานวิจัยหลายชิ้นที่พบว่า อัตราการเป็นมะเร็งทรวงอก และมะเร็งต่อมลูกหมาก มีมากในกลุ่มคนที่ทำงานตอนกลางคื
มะเร็งกำเนิดจากเซลล์ร่างกายที่สามารถแบ่งเซลล์ได้วิวัฒนาการจนไม่สามารถควบคุมได้ มีกระบวนการวิวัฒนาการโดยการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมนั้นๆทำให้ผลิตเอนไซม์มาสร้างทีโลเมียในเซลล์อย่างไม่หมดสิ้นทำให้เซลล์ไม่สามารถหยุดแบ่งเซลล ์ได้ เพิ่มเติมทีโลเมียเปรียบเหมือนนาฬิกาทีนับถอยหลังไปเรื่อยๆขณะนั้นเซลล์ยังสามารถแบ่งเซลล์ต่อไปโดยทีโลเมียจะหดสั้นลงเรื่อยๆและเมื่อสายทีโลเมียหมดก็ จะทำให้เซลล หยุดแบ่งตัวทำให้มนุษย์ไม่สามารถอยู่ยงคงกระพันต้องหยุดเจริญเติบโต แต่ทีโลเมียของเซลล์มะเร็งไม่หดสั้นลงทำให้เติบโตโดยควบคุมหยุดยั้งไม่ได้
อาการของโรคมะเร็ง ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งของอวัยวะใดก็ตาม อาการและอาการแสดงจะประกอบด้วย ๔ กลุ่มใหญ่ คือ
๑. อาการเฉพาะที่
อาการจะเกิดในบริเวณอวัยวะ หรือตำแหน่งที่เป็นมะเร็งก้อน ซึ่งในระยะที่เพิ่มเริ่มเป็นจริง ๆ อาจจะไม่มีอาการอะไรเลย โดยเฉพาะถ้าเป็นกับอวัยวะภายในทำให้วินิจฉัยโรคในระยะนี้ได้ยาก เมื่อโรคเป็นมากขึ้นจนเป็นก้อนมะเร็งจะมีการเบียดและทำลายเนื้อเยื่อของอวัยวะต้นกำเนิด ทำให้อวัยวะนั้น ๆ เสียหน้าที่ไป ต่อมาก็จะมีการลุกลาม แทรกซึมไปทำลายอวัยวะใกล้เคียงอีกด้วย โดยที่ไม่มีอะไรไปขวางกั้นมันได้แม้แต่กระดูกมันจะทำให้กระดูกผุกร่อนหรือหักไปเลย เมื่อลามไปถึงหลอดเลือดก็จะมีการทำลายของผนังหลอดเลือด ทำให้มีเลือดออก เมื่อลุกลามไปที่ท่อทางเดินต่าง ๆ ของร่างกาย ก็จะทำให้เกิดการอุดตันของท่อทางเดินต่าง ๆ หรือไม่ก็ทะลุไปเลย เช่น กลืนอาหารไม่ลง หายใจไม่ออก ลำไส้ทะลุ ฯลฯ เป็นต้น
ในระยะที่เริ่มเป็น จะไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใด แต่เมื่อมีการลุกลามไปถึง หรือมีการทำลายกระดูกเส้นประสาทแล้ว จะทำให้ปวดมาก แม้แต่จะรับประทานยาแก้ปวดก็ไม่หาย นับว่าเป็นความทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่ง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมาพบแพทย์เพื่อขอรับการรักษาก็ต่อเมื่อเกิดอาการปวดแล้ว ซึ่งก็สายเกินไปที่จะรักษาให้หายขาดได้เสียแล้ว
เพื่อความเข้าใจง่ายขอกล่าวอาการคร่าว ๆ ของมะเร็งที่เป็นกับระบบอวัยวะที่สำคัญ ดังนี้คือ
ก. มะเร็งของระบบผิวหนัง ส่วนใหญ่จะเริ่มจากมีการเปลี่ยนแปลงของไฝ ปาน หรือจุดตกกระในคนแก่ โดยจะมีอาการคันแตกเป็นแผลแล้วไม่ยอมหายขอบแผลอาจมีสีดำ ในระยะหลังจะโตเร็วและมีเลือดออก
ข. มะเร็งของระบบทางเดินอาหาร ในช่องปากจะมีแผลโดยเริ่มจากฝ้าขาว ๆ (leulkoplakia) ก่อนบริเวณหลอดอาหารจะเริ่มจากการเจ็บเวลากลืนอาหารและกลืนลำบากหรือกลืนไม่ลง บริเวณกระเพาะอาหารอาจจะเริ่มจากแผลในกระเพาะอาหาร มีอาการ ปวดท้อง ท้องอืด แน่นท้อง อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระมีสีดำ คลำได้ก้อนที่บริเวณยอดอก บริเวณลำไส้ ส่วนปลาย มักจะเริ่มจากมีอาการท้องผูกสลับกับท้องเดินอุจจาระเป็นมูกเลือด
ค. มะเร็งของระบบทางเดินหายใจ มีอากรเสียงแหบ ไอ เสมหะปนเลือด เจ็บแน่นหน้าอก หอบเหนื่อย หน้าและคอบวม เป็นต้น
ง. มะเร็งของระบบน้ำเหลือง จะมีก้อนจากการโตสของต่อมน้ำเหลือง โดยเฉพาะบริเวณคอ รักแร้ ขาหนีบ และในช่องท้อง
จ. มะเร็งของระบบเลือด จะมีอาการอ่อนเพลีย ซีดจากโลหิตจางเลือดออกง่ายโดยเฉพาะใต้ผิวหนัง อาจพบจ้ำเลือด
ฉ. มะเร็งของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ในเพศหญิง บริเวณเต้านมจะเริ่มมีก้อน มีเลือด หรือน้ำเหลืองออกจากหัวนมในระยะแรก ๆ มีแผลหรือคันบริเวณอวัยวะเพศ มีตกขาว หรือมีเลือดออกทางช่องคลอด มีการผิดปกติของประจำเดือน ในเพศชายจะมีแผลที่อวัยวะเพศคล้ายแผลจากกามโรค มีปัสสาวะขัดมีก้อนที่อัณฑะ เป็นต้น
๒.อาการแสดงของการโตของต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงเมื่อโรคเป็นมากขึ้น ต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียงจะโตเป็นก้อน มักจะแข็งระยะแรกจะเคลื่อนไหวได้เวลาจับ และต่อมาจะยึดแน่น เห็นได้ชัดเจนในมะเร็งบริเวณศีรษะ และลำคอ
๓. อาการทั่ว ๆ ไป ของมะเร็ง
มะเร็งจะมีผลทำให้สรีรวิทยาและเมตาโบลิซึมของร่างกายผิดไปจากปกติเกือบทุกระบบ โดยที่เซลล์มะเร็งจะปล่อยพิษให้ซึมซาบไปทั่วร่างกาย ทำให้มีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ซูบซีด และในระยะสุดท้ายจะผอมแห้ง มะเร็งบางชนิดสามารถหลั่งฮอร์โมนได้ จึงทำให้ร่างกายมีการผิดปกติตามแต่ชนิดของฮอร์โมน เช่น มะเร็งของรังไข่ที่หลั่งฮอร์โมนเพศชายจะทำให้ผู้ป่วยหญิงมีลักษณะคล้ายผู้ชาย เช่น มีหนวด เสียวห้าว เป็นต้น
๔.อาการที่เกิดจากการแพร่กระจายของมะเร็ง
อาการชนิดนี้ ขึ้นอยู่กับว่ามะเร็งทุติยภูมิจะไปเกิดที่อวัยวะใด ก็จะปรากฏอาการของการผิดปกติของอวัยวะนั้น ๆ เพิ่มขึ้นมาด้วย เช่น ถ้าแพร่กระจายไปที่ปอดก็ทำให้เกิดอาการไอ หอบ หรือมีน้ำท่วมปอดถ้าแพร่กระจายไปที่สมอง จะทำให้ปวดศีรษะอย่างมากจนถึงหมดสติไม่รู้สึกตัว เป็นต้น
สัญญาณอันตราย ๗ ประการ
เนื่องจากว่าในการรักษาโรคมะเร็ง จะได้ผลดีก็ต่อเมื่ออยู่ในระยะที่เพิ่มเริ่มเป็นเท่านั้น ฉะนั้นการที่จะรู้ว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วได้โดยเร็วที่สุด ย่อมจะเป็นผลดีอย่างยิ่ง สัญญาณอันตราย ๗ ประการที่ควรจำ ที่เตือนว่าจะเป็นมะเร็ง คือ
๑. การเป็นแผลที่ไม่รู้จักหาย แผลโดยทั่ว ๆ ไปควรจะหายภายในเวลาไม่เกิน ๒ สัปดาห์ ถ้านานเกินระยะเวลานี้น่าจะสงสัยว่าเป็นแผลมะเร็งได้
๒. การมีตุ่ม ไต ก้อนแข็งใต้ผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณเต้านม ช่องท้อง หรือมีต่อมน้ำเหลืองที่โตผิดปกติ โดยเฉพาะบริเวณคอ รักแร้ หรือขาหนีบ
๓. อาการไอเรื้อรัง หรือมีเสียงแหบแห้งอยู่นาน
๔. อาการผิดปกติเรื้อรัง เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ลำไส้ การกลืนหรือการถ่ายอุจจาระ
๕. การเปลี่ยนแปลงทุกชนิดที่ปรากฏที่หูด ไฝ ปาน ที่มีมาก่อน
๖. การมีเลือด น้ำเหลือง หนอง ที่ผิดปกติออกมาจากทวารต่าง ๆ ของร่างกาย
๗. การผิดปกติของประจำเดือนในหญิง
สัญญาณอันตรายทั้ง ๗ ประการนี้ เป็นเครื่องเตือนให้ทราบว่าอาจจะเป็นมะเร็งได้ หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ แต่ผู้ที่จะบอกได้แน่นอนว่าเป็นมะเร็งหรือไม่นั้นได้แก่ แพทย์ ฉะนั้นถ้าปรากฏอาการดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังที่กล่าวข้างบนนี้ ขอให้รีบไปปรึกษาแพทย์ทันทีอย่ารีรอ ถ้าเป็นมะเร็งก็จะอยู่ในระยะที่เพิ่งเริ่มเป็น และมีโอกาสจะรักษาให้หายขาดได้มาก
ชนิดของมะเร็งแบ่งได้กี่ชนิด
มะเร็งสามารถเกิดได้ในทุกอวัยวะของร่างกาย (ยกเว้น ผม ขน ฟัน และเล็บ ที่งอกออกมาแล้วเท่านั้นที่ไม่เป็นมะเร็ง) ในทางพยาธิวิทยา มะเร็งมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามชนิดของเซลล์ หรือเนื้อเยื่อต้นกำเนิด เพื่อความเข้าใจง่ายจึงแบ่งมะเร็งหรือเนื้องอกชนิดร้ายออกเป็น ๒ พวกใหญ่ ๆ คือ
๑. มะเร็งของเยื่อบุ (คาร์ซิโนมา) ทั้งเยื่อบุภายนอกและภายใน เช่น มะเร็งของเยื่อบุช่องปาก เยื่อบุทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ เยื่อบุมดลูก รวมทั้งผิวหนังด้วย มะเร็งพวกนี้พบได้บ่อย และมีลักษณะเฉพาะตัว คือ มักจะมีการแพร่กระจายไปทางกระแสน้ำเหลืองก่อนทางกระแสเลือด ฉะนั้น จึงมีโอกาสรักษาให้หายได้ง่าย ทั้งโดยวิธีผ่าตัดหรือรังสีรักษา
๒. มะเร็งของเนื้อเยื่อ (ซาร์โคมา) เช่น มะเร็งของกล้ามเนื้อ ไขมัน ระบบประสาท กระดูก ฯลฯ มะเร็งพวกนี้มักจะมีการแพร่กระจายไปทางกระแสเลือดได้เร็ว และโดยเฉลี่ยแล้วจะพบในคนอายุน้อยกว่าคนที่เป็นมะเร็งเยื่อบุ
มะเร็งทั้ง ๒ พวกนี้มีความรุนแรงของโรคแตกต่างกันออกไป บางชนิดไม่รุนแรงมาก ค่อยเป็นค่อยไป และผู้ป่วยสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายปีแม้จะไม่ได้รับการรักษาแต่อย่างใด บางชนิดรุนแรงมาก แม้เพิ่งจะเริ่มเป็นก็สามารถแพร่กระจายไปได้รวดเร็ว จนในบางครั้งตรวจพบมะเร็งทุติยภูมิที่เกิดจากการแพร่กระจาย ก่อนที่จะตรวจพบมะเร็งปฐมภูมิด้วยซ้ำก็มี 

เสริมข้อมูล**เชื้อไวรัสเอชพีวี HPV จะพัฒนาทำให้เกิดโรคมะเร็งตามมา

 • เชื้อไวรัสเอชพีวีเป็นไวรัสตระกูลหนึ่งที่เป็นสาเหตุสำคัญมะเร็งปากมดลูกและปัญหาอื่นๆเช่น หูดที่อวัยวะเพศ หรือเท้า เชื้อไวรัสเอชพีวีพบได้ในคนทั่วไป ประมาณ 8 ใน 10 คน มีโอกาสได้รับเชื้อในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ปัจจุบันพบว่ามีเชื้อไวรัสเอชพีวี 13 สายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก
 • เชื้อไวรัสเอชพีวียังเป็นสาเหตุของมะเร็งที่อวัยวะเพศ มะเร็งช่องคลอด มะเร็งทวารหนัก และมะเร็งศีรษะและคอ
 • ไวรัสเอชพีวีชนิดที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกสามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือการสัมผัสทางผิวหนัง การติดเชื้อเอชพีวีจะอยู่ไม่นาน ส่วนใหญ่จะหายไปภายใน 12 เดือน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีการติดเชื้อแบบเรื้อรังเป็นเวลานานโดยไม่มีอาการแสดงออกที่สังเกตได้
 • ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาแบบแผนปัจจบันสำหรับเชื้อไวรัสเอชพีวี แต่มีการรักษาสำหรับการเปลี่ยนแปลงของปากมดลูกที่เกิดจากเชื้อไวรัสเอชพีวี ถ้าหากผลการตรวจ Pap และ HPV แสดงว่าเซลล์ปากมดลูกมีการเปลี่ยนแปลง ควรจะถามถึงทางเลือกในการรักษากับแพทย์เจ้าของไข้ เด็กหญิงและผู้หญิงอายุ 9-26 ปีสามารถป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสเอชพีวีและปากมดลูกที่เปลี่ยนแปลงจากเชื้อไวรัสเอชพีวีโดยการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก
 • ไม่สามารถตรวจพบไวรัสเอชพีวีได้โดยตรงในการตรวจตินเพร็พ การตรวจตินเพร็พนั้น พยาธิแพทย์จะตรวจหาเซลล์ที่ผิดปกติซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีนั่นเองรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image_2021-10-28_200217.png

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ร4-1024x614.jpg

ผู้ที่ต้องการรักษาต้องอ่าน : การรักษาโดยแนวทางของหมอ ดร.มานิตย์ ศรีพจน์ การรักษาด้วยยาสมุนไพร ที่ได้ผล ควรรีบรักษาเมื่อทราบว่าเป็น หรือสงสัย เมื่ออาการแปลกๆ รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ร1-1024x614.jpgการรักษาแล้วแต่กรณีคนไข้ อาจแตกต่างกันไปบ้าง เช่น เสริมยาช่วยตัวอื่น หรืออาจเสริมด้วยวิตามินแร่ธาตุต่างๆ หรือการปฏิบัติตน หลีกเลี่ยงอาหารบางประเภท และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการอยู่ รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ร2-1024x614.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is Aacontact-us-1.jpgmapok (1)anigifnew

52 ตอบกลับไปที่ รักษาเนื้องอก/มะเร็ง/ก้อนเนื้อ/ฝีเต้านม/ก้อนเนื้อปากมดลูก /ฝีมดลูก

 1. juan พูดว่า:

  สวัสดีคะ ดิฉันอยากจะปรึกษาเรื่องมะเร็งตับ คุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งตับ เนื่องจากเป็นไวรัสตับอักเสบ ซี ตอนนี้ได้พบก้อนมะเร็งในตับ ทั้งหมด 3 ก้อน ก้อนใหญ่คือ 4 *7 * 5 ก่อนที่ สอง 1.5*1.3*2 และก้อนที่สาม ประมาณ 1.2 คะ ได้เคยทำการรักษา เมื่อประมาณ 6 เดือนท่แล้ว โดยการฉีดแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ เข้าไปในตับ แต่ ทำเพียงหนึ่งครั้ง แล้วหันมา รักษา แบบธรรมชาติ ตอนนี้อาการของคุณพ่อคือ ตาเหลือง ตัวเหลือง เท้าบวน แน่นท้อง เวลานั่งคลำเจอก้อน แต่คุณพ่อยังรับประทานอาหารได้ และ มีกำลังใจดีคะ ตอนนี้ไม่ทราบว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งในระยะไหนคะ และควรรักษาอย่างไร ขอบคุณคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณjuan
   แสดงความเห็นว่าเป็นระยะสุดท้าย ควรหาสมุนไพรที่ฤทธิ์ต้านมะเร็งจริงๆ อย่าตีเหมาเอาว่าธรรมฃาติรักษาได้
   ขอเป็นกลังใจให้นะครับ ดูแลท่านให้ดีที่สุด โทรมาปรึกษาได้ครับ

 2. soy พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอมานิตย์
  คือดิฉันมีอายุ 24 ปี ยังไม่แต่งงาน แต่เคยมีเพศสัมพันธุ์กับแฟนค่ะ คือขอทำความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกนะคะ คือที่ทราบมาก็คือ อาการของมะเร็งปากมดลูกนั้นมีอาการดังน้ คือมีอาการตกขาวผิดปกติ ตกขาวเป็นสีเหลืองหรืออมเขียวหรือมีกลิ่นคาว เหม็น มีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด คือมีเลือดออกที่ไม่ใช่รอบเดือน เลือดออกหลังจากมีพสพ เลือดออกกะปิดกะปอยระหว่างเดือน แล้วตรวจพบแผลบริเวณปากมดลูก แต่ดิฉัน เคยมีอาการตกขาวแต่ไม่มีกลิ่นคาว และหลังร่วมกิจกรรมแล้วมีเลือดปนออกมาด้วย และตอนนี้มีเลือดไหลออกมาคล้ายประจำเดือนคือไหลออกค่อนข้างมากจนต้องใช้ผ้าอนามัย มีอาการ เจ็บท้องน้อยข้างขวาแต่เจ็บไม่มาก เจ็บหน่วงๆค่ะ แต่อาการเวลาที่เป็นประจำเดือน มีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บท้องน้อย ช่วยตอบหน่อยนะคะว่าเป็นอะไร กังวลมากค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณsoy
   ในมดลูกคาดว่ามีปัญหาต้องระวัง.. ถ้าอยากรู้ว่าก้อนเนื้อใช่หรือไม่ ต้องไปตรวจภายใน
   แต่การรักษาคุณณลือกมารักษาแนวทางของหมอมานิตย์ หรือแนวการแพทย์ทางเลือกอื่นได้

 3. อินน พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  หนูเคยไปตรวจ พบก้อนเนื้อผิดปกติที่บริเวณปากมดลูก อาการมเลือดออกมากผิดปกติเป็นลิ่มเลือดหมอเขาตัดไปตรวจแล้วรอฟังผลตรวจค่ะ และตอนนี้มีอาการปวดหลังร่วมด้วย หนูกลัวมากมะเร็งปากมดลูก เป็นทุกข์มาก ทำไงให้อาการหายบ้างค่ะ

 4. kanokkron พูดว่า:

  วิธีการสั่งยาสั่งอย่างไรค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณkanokkron
   ติดต่อผู้อนุมัติการจ่ายยาสมุนไพร ที่หมอมานิตย์ 0813879721 หรือ 0823877288 หรือทางอีเมลก่อนครับ ขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยาก

  • drmanit พูดว่า:

   ขั้นตอนง่ายๆ ติดต่อหมอมานิตย์ได้เลยครับ โทรมา หรือ ทางอีเมล ตามความสะดวก

 5. โจ พูดว่า:

  สวัสดีครับหมอ
  อยากถามว่า ทานอะไรที่ไม่ไปมีผลกระทบต่อการโตของเนื้องอกคับ แล้วมีการดูแลไงที่จะไม่ให้มันโตขึ้นหรือโตเร็วกว่าปกติคับ หรือทานไรจะไปกระตุ้นมันคับ ขอบ รบกวนหน่อยนะคับ!!

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณโจ
   -งดอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
   -งดของดอง หน่อไม้ ของปิ้งย่าง อาหารไม่สะอาด
   วิธีการรักษาเนื้องอกให้ทานยาตามข้อมูลด้านบนเว็บเพจนี้
   ทำตามคำแนะนำทำให้เนื้องอกหดตัวลง จนเป็นปกติได้

 6. มิ้นท์ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ คือดิฉันมีอายุ 25 ปี ยังไม่แต่งงาน แต่เคยมีเพศสัมพันธุ์กับแฟนค่ะ คือขอทำความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกนะคะ คือที่ทราบมาก็คือ อาการของมะเร็งปากมดลูกนั้นมีอาการดังน้ คือมีอาการตกขาวผิดปกติ ตกขาวเป็นสีเหลืองหรืออมเขียวหรือมีกลิ่นคาว เหม็น มีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด คือมีเลือดออกที่ไม่ใช่รอบเดือน เลือดออกหลังจากมีเซ็กซ์ เลือดออกกะปิดกะปอยระหว่างเดือน หรือตรวจพบแผลบริเวณปากมดลูก แต่ดิฉัน เคยมีอาการตกขาวแต่ไม่มีกลิ่นคาว และหลังร่วมกิจกรรมแล้วมีเลือดปนออกมาด้วย และตอนนี้มีเลือดไหลออกมาคล้ายประจำเดือนคือไหลออกค่อนข้างมากจนต้องใช้ผ้าอนามัย ซึ่งตรงนี้ทำให้ดิฉันไม่แน่ใจค่ะว่ามันเป็นเลือดประจำเดือนหรือเลือดที่อาจเป็นมะเร็งปากมดลูก แต่มีอาการข้างเคียงคือ เจ็บท้องน้อยข้างขวาแต่เจ็บไม่มาก เจ็บหน่วงๆค่ะ แต่อาการเวลาที่เป็นประจำเดือนที่เคยเป็นมานั้น ดิฉันจะมีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บท้องน้อยแต่ไม่มาก ช่วยตอบหน่อยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณมิ้นท์
   การรักษาอาการตกขาว มีเลือดปน เป็นสัญญาณบอกถึง อันตรายต่อสุขภาพควรรีบรักษา เพระเสี่ยงต่อฝีมะเร็ง เนื้องอกเนื้อร้าย
   ในการรักษาด้วยการรับประทานยาสมุนไพรบางชนิดมีผลดีต่อการป้องกัน และรักษาอาการตกขาวผิดปกติอีกด้วยครับ
   ปรึกาก่อนรักษาได้

 7. พล พูดว่า:

  รบกวนสอบถามครับ
  คุณพ่อของผม(อายุ 63) ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งตับระยะลุกลามครับ (เกิดจากไวรัสตับอักเสบ B + ดื่มเหล้าเบียร์มาก คุณพ่อผมเป็นพาหะครับ โดยมะเร็งตับมีขนาดใหญ่มากจนอาจไม่สามารถรักษาโดยการผ่าตัดได้ อย่างไรก็ดีมะเร็งนั้นยังไม่ได้แพร่ไปไหนครับ เบื้องต้นคุณหมอบอกว่าอาจพิจารณาการให้เคมีบำบัดโดยตรงไปที่ตับครับ) ตอนนี้คุณหมอให้มาพักฟื้นเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นก่อนที่จะเข้าไปรับการทำเคมีบำบัด สภาพร่างกายตอนนี้ คุณพ่อมีอาการเบื่ออาหาร ทานได้ทีละน้อย แต่ยังพอทานได้ครับ(คุณหมอบอกว่าใ้ห้คุณพ่อทานทุกอย่างที่อยากทานไม่ได้คุมอาหารอะไรนะครับเพื่อจะให้ร่างกายแข็งแรงที่สุดก่อนรับเคมีบำบัด) ตอนนี้ยังไม่มีอาการเจ็บปวดตรงไหนแต่อย่างใด ขับถ่ายได้ปกติวันละ 2 รอบ ผมสังเกตุเห็นท้องโตแต่ก็เห็นมานานหลายปีแล้วครับ แต่ขายังไม่บวม นะครับ เดินได้แต่ไม่มากนักเพราะมีอาการอ่อนเพลีย และยังสามารถนอนหลับพ้กผ่อนได้ตามปกติ
  หลังจากที่คุณพ่อมาพักที่บ้านได้ประมาณ 2 สัปดาห์แล้ว ให้ทานทุกอย่าง (ส่วนใหญ่พ่ือไม่ค่อยทานเนื้อสัตว์นะครับ) แต่สภาพร่างกายดูเหมือนว่า ทานได้(พ่อบอกปากเฝื่อน+เบื่ออาหาร) แต่ผอมลง และยังคงอ่อนเพลียเหมือนเดิม รู้สึกว่าคุณพ่อไม่ได้แข็งแรงขึ้นเลย
  อยากสอบถามคุณหมอครับว่า ไม่ทราบว่ามะเร็งตับในลักษณะอาการที่คุณพ่อผมเป็นอยู่ ยังพอมีทางที่รักษาได้อยู่ไหมครับ และไม่ทราบมีเคสตัวอย่างที่เป็นอย่างคุณพ่อผมแล้วรักษาหายไหมครับ ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณพล
   อาการรุนแรงแบบนี้แนะนำ ติดต่อเพื่อปรึกษาดีกว่าการเขียนข้อความถามไปๆมาๆครับ
   เชิญติดต่อมาได้เลยครับ

 8. มี่ พูดว่า:

  มะเร็งกระเพาะอาหาร ระยะ4 มีทางรักษาไหมค่ะ
  คนป่วยอายุ 84 ปีค่ะ เป็นผู้หญิง

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณมี
   ดูจากอายุของผู้ป่วย น่าจะรักษเพื่อยืดอายุเท่านั้นครับ ถ้าอายุไม่มากโอกาสหายมีค่อนข้างครับ

 9. แอ พูดว่า:

  เรียนคุรหมอค่ะ
  มีเนื้องงอก fibroid ในมดลูก ไม่ใข่ก้อนใหญ่ แต่เกรงว่าโดอกาสที่จะใหญ่ขึ้นม่สูงมีสูงมากๆ ดังนั้นต้องการรักษาโดยให้คุณหมอมานิตย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะ และยังมีเนื้องอกในรังไข่อีก 2 ก้อนด้วยค่ะ ขนาด 2-3 เซ็นค่ะ ไม่ใช่เนื้อร้ายน่ะค่ะ คุณหมอตรวจดูแล้ว ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณแอ
   การรับประทานยาที่ช่วยหยุดการเจริญเติบโตของเนื้องอก และลดขนาดเนื้องอก ตามข้อมูลที่แสดงด้านบนเพจนี้ครับ
   ปรึกษาก่อนได้

 10. ศา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ หนูอายุ 18 ปี หนูเพิ่งมีเพศสัมพันธ์กับแฟนครั้งแรก เมื่อสองเดือนก่อน ตอนหนูมีเพศสัมพันธ์ หนูมีเลือดออกในอวัยวะ แต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้ว แต่หลังจากนั้นมา หนูเริ่งมีอาการคันในมดลูกทุกวัน แล้วก็มีตกขาว ที่เป็นก้อนเล็กๆ สีเหลืองๆ เยอะมากในช่องคลอด หนูกลัว แต่หนูไม่กล้าไปหาหมอ มันเป็นอะไรหรือป่าวค่ะหมอช่วยแนะนำหนูหน่อยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ศา
   -ติดเชื้อรา ที่เป็นก้อนเล็กๆ สีเหลืองๆในช่องคลอดเป็นเชื้อราบริเวณที่มีรอยอักเสบ
   ควรรักษาให้หายเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
   ติดต่อมาได้เลยครับ

 11. อิง พูดว่า:

  ดิฉันอายุ 45 ปี ใช้ยาแคปซูลพลูคาวขวดสีขาวน้ำเงิน ใช้มาตลอด4เดือน ตอนนี้ไม่มีก้อนและไม่เจ็บเต้านมแล้วค่ะ ดิฉันพูดตรงๆค่ะ
  ขอบคุณคุณหมอมากๆด้วยค่ะ

 12. ฟิว พูดว่า:

  หมอครับ คือผม ตอนแรกเป้นก้อนซีั๊ด ..แล้วผมไปหาหมอ หมอก็ตรวจแล้วผ่าตัดไป แล้วบอกว่าไม่มีเนื้อร้าย แต่เค้าตัดก้อนเนื้อออกไม่หมด แล้วมันก็เริ่มโตขึ้นมาอีกบริเวณข้างๆ เป้นก้อนไต แข็งๆกึ๋นๆ ยาวๆ จะทำยังไงดีครับ จะรักษาได้ไหม หรือ มันจะกลายเป็นเนื้อร้าย

 13. รัตน์ พูดว่า:

  สวัสดีคะคุณหมอ อยากสอบถามว่า มีเนื้องอกที่มดลูก ขนาด 4 ซม. ด้านขวา ตรงกระเพาะปัสสาวะคะ
  อยากสอบถามว่า ต้องกินสมุนไพรพลูคาว และต้องกินตัวอื่นด้วยไหมคะ
  ขอบคุณคะ

 14. ณัฐพล เดชอินทร์ พูดว่า:

  คุณหมอครับ พ่อผมเป็นมะเร็งปอดหมอบอกว่าเป็นระยะที่ยังไม่แพร่กระจายแต่ทำการผ่าตัดไม่ได้เพราะก้อนใหญ่ประมาณ 7 เซนติเมตรอยู่ตรงปอดด้านขวา เลยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราห์โดยการทำคีโมทำไป 4 ครั้งครับก้อนยุบลงไปบ้างหลังจากนั้นหมอส่งตัวมาทำการรักษาโดยการฉายแสงที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หมอบอกว่าประมาณ 26 แสงครับตอนนี้ท่านทำไปได้ 7 แสงแล้ว ท่านอายุ 63 ปี ครับ ยังทานข้าวได้และยังใช้ชิวิตได้ปกติครับ ผมสนใจยาแคปซูนพลูคาวของคุณหมอครับอยากทราบ รายละเอียดการสั่งซื้อและวิธีการรัปทานครับ ผมกะพ่ออยู่เชียงรายครับ อำเภอเวียงป่าเป้า ขอบคุณครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ณัฐพล เดชอินทร์
   -เคสนี้แนะนำให้รีบติดต่อปรึกษาเรื่องการใช้ยากับหมอได้เลยครับ

 15. นุช พูดว่า:

  ดิฉันมีก้อนที่เต้านม เรียนปรึกษาคุณหมอว่าจะต้องทานสมุนไพรตัวไหนคะ เพื่อให้ก้อนเนื้อยุบ และต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

  ขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะ

  นุช

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ นุช
   -รับประทานยาตัวนี้ครับ ครั้งละ 3 แคปซูล 3 เวลาก่อนอาหาร 15-60นาที
   -ต่อเนื่องประมาณ 5-8 เดือน
   -ติดต่อหมอเพื่อรักษาได้

 16. tan พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ อยากถามเรื่องก้อนเนื้อที่เต้านม (ผลวินิจฉัยออกมาแล้วทุกรอบไม่ใช่มะเร็ง) คือ ดินฉันไปผ่าตัดออกมาแล้วหลายครั้งที่โรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ แต่ก้อกลับมาขึ้นใหม่ เวลาผ่านไปทุก 2 ปี ที่ดิฉันต้องผ่าตัด ตอนนี้ขึ้นมาอีกแล้วไม่อยากผ่า ไม่ทราบว่าจะกินยาตัวไหนที่จะทำให้ก้อนยุบได้ ถ้าไม่ยุบคงจะต้องไปผ่าอีกรอบ ขอบคุณมากค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ tan
   -ใช้ยาจตัวที่หมอลงให้ดูในเว็บเพจนี้
   -สนใจรีบติดต่อหมอเพื่อรักษา

 17. joy พูดว่า:

  คุณหมอค่ะ แฟนดิฉันเป็นก้อนเนื้อตรงบริเวณลำคอทั้ง2ข้างเคยไปหาหมอที่รพจุฬาเอ็กซเรย์ดูแล้วคุณหมอบอกว่าเส้นเอ็นมันบวมค่ะให้ยามาทานค่ะแต่ก็ยังไม่ยุบค่ะลองกดดูก็ไม่เจ็บค่ะ

 18. นิจจารีย์ เธียรัตนกุล พูดว่า:

  เรียนถามคุณหมอ ดฺฉันอายุ 61 ปีเพิ่งพบว่ามีก้อนเนื้อเกิดขึ้นในเต้านมยังไม่กล้าไปหาหมอเพราะกลัวการผ่าตัดและดิฉันก็มีโรคประจำตัวคือ 1.ความดันโลหิตสูง 2ใเป็นไทรอร์ยแบบไม่มีพิษแต่ไทรอร์ยตอนนี้ค่าเป็นปกติอยู่คะ

 19. Winit Banta พูดว่า:

  สวัสดีครับคุุณหมอ ผมขออนุญาติเล่าอาการนะครับ ผมเป็นเนื้องอกในโพรงจมูกซ้าย และรีดสีดวงจมูก และได้ทานยาสมุนไพร HOUTTUYNIA ของคุณหมอมาเกียบสองเดือนแล้วครับ ทาน 4 เม็ด 3 เวลาก่อนอาหาร 15-20 นาที พร้อมยาโลชันเช็ดในโพรงจมูก เช้า เย็น ตามที่คุณหมอแนะนำ และก็ยังทานเสมอครับ อาทิตย์ที่แล้ว ผมได้ไปผ่าตัดเนื้องอกออกไปแล้วครับ แล้วหมอก็ส่งชิ้นเนื้อไปตรวจ ผลปรากฏว่ามันเป็นมะเร็ง ซึ่งหมอก็แนะนำให้ทำการฉายแสง ซึ่งจะเริ่มวันพุธหน้าครับ ซึ่งหลังจากทราบว่าต้องฉายแสง ผมก็หาข้อมูลเรื่องการรักษาและผลข้างเคียง ซึ่งก็ยอมรับว่ากลัวพอสมควร ผมขอเรียนถามคุณหมอว่า จำเป็นมากหรือไม่ครับที่ต้องฉายแสง และหรือให้คีโม? คุณหมอมีคำแนะนำอื่นๆบ้างไหมครับ คือถ้าเป็นไปได้หรือมีทางเลือกอื่นๆ ผมยินดีรับคำแนะนำครับ ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ Winit Banta
   -เรื่องการรักษามะเร็งโพรงจมูก มีแพทย์ทางเลือกให้คุณเลือกรักษา หรือคุณต้องรักษากับแพทย์ทั้งสองแผน
   -การรักษาทั้งสองแผนก็มีข้อดี และข้อเสีย
   -โรคที่คุณเป็นนี้ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก แนะนำคุณติดต่อหมอ
   -ปล. การโพสตอบยังไม่ใช่ข้อสรุป เป็นแค่ความคิดเห็นเบื้องต้นเท่านั้น

 20. หยก พูดว่า:

  เรียนคุณหมอ คลำพบก้อนเนื้อนิ่มๆที่คอข้างซ้ายไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร ถ้าเป็นเนื้องอกควรผ่าตัดออกไหม หรือทานยาโดยไม่ผ่าครับ

 21. นิจจารีย์ เธียรัตนกุล พูดว่า:

  เรียนคุณหมอ ดิฉันนิจจารีย์ เธีย….. ได้ไปตรวจก้อนเนื้อที่เต้านมมาแลัวสรุปว่าเป็นมะเร็งระยะ 2 ขนาดก้อนเนื้อ 2.6 x 3.2 cm คะและได้รับคีโมไปแล้ว 1 ครั้ง มันทรมานคะ ไม่ทราบว่าถ้าดิฉันอยากเปลื่ยนมารักษากับคุณหมอจะหายมั๊ยคะ กรุณาตอบดิฉันด่วนได้มั้ยคะเพราะใกล้วันที่ต้องไปให้คีโมครั้งที่ 2 แล้วคะและอยากจะรีบปรึกษากับลูกด้วยคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ นิจจารีย์ เธียรัต…
   -การรักษาก้อนเนื้อเต้าด้วยยาสมุนไพรของหมอนี้ สิ่งแรกคนไข้ต้องทำความเข้าใจ คือการควบคุมอาหารบางประเภท งดทำอะไรบ้าง
   และรับประทานยาสมุนไพรอย่างต่อเนื่องถึงจะได้ผล
   -การรักษาโรคนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ดังนั้นจึงแนะนำให้คุณติดต่อหมอโดยตรงก่อนรับยารักษา

 22. นวลจันทร์ พูดว่า:

  รบกวนถามค่ะ ตรวจ ultrasound เจอก้อน 1.3 ซม ทีรตับ hyperechoic nodule ค่า afp 6.23 ขึ้นจากปีที่แล้วเท่าตัว ast 18 ค่า alt 10 อันตรายมากไหมคะกลัวเป็นเนื้อร้าย ปัจจุบันอายุ 49 ไม่สูบบุหร่ไม่ทานเหล้าค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ นวลจันทร์
   -โรคนี้อันตราย ถ้า่ปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษา
   -ต้องการรักษาแนวทางสมุนไพรติดต่อหมอโดยตรง

 23. สุดาภรณ์ พูดว่า:

  เรียนคุณหมอค่ะ หนูอยากทราบอาการของยายค่ะช่วงหลายปีก่อนแกมีก้อนเนื้อเกิดตรงแผ่นหลังไปผ่าอกหมอบอกมีแต่ไขมันอยู่มาปีถัดมาก้ขึ้นอีกก้ไปผ่าอีกรอบก้ไขมันเหมือนเดิมแต่รอบที่สามขึ้นอีกก้ไปผ่าอีกแต่คราวนี้แผลแกผ่าตัดแกอักเสบลุกลามเปนเนื้อดำๆปนแดงแล้วแกบอกว่ามันปวดแปปๆเปนช่วง
  มียาอะไรพอจะช่วยบรรเทาอาการแกได้มั้ยค่ะไปหาหมอหมอบอกทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะแกแก่แล้ว หมอบอกในๆว่าน่าจะเปนก้อนมะเร็งแต่ก้ทำอะไรไม่ได้

 24. กาน พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ผมคือคนที่เอายาตามเว็บเพจไปให้ หมอที่เป็นญาติของผมที่เมืองจีนไปรักษาคนป่วยมะเร็งระยะ 2-3 ได้ผลดีครับ หมอแผนปัจจุบันที่จีนบอกว่าหายเป็นปกติทั้ง3คน ครับ (เคยแนะนำคนรวยในจีนครับ
  แต่ไม่รู้ทำไมคนรวยในจีนไม่เชื่อว่ายาสมุนไพรราคาถูกของของคุณหมอมานิตย์สามารถรักษาโรคมะเร็งแนวนี้ได้.. )
  อย่างไงผมขอบคุณหมอมากๆครับ

 25. เก่ง678 พูดว่า:

  เนื้องอกที่ต่อมน้ำลาย (Parotid Tumor) ทานยาแล้วจะยุบลงได้ไหมครับ

 26. Puipuioopss พูดว่า:

  สอบถามหมอนะคะ คุณพ่อตรวจเจอมะเร็งวันนี้19/4/61 หมอบอกเป็นจุดๆกำลังลาม ไม่ทราบระยะ อาการตาเหลือง ปวดท้อง ท้องอืด อยากทราบระยะ. และสามารถทานยาคุณหมอได้หรือไม่ค่ะ
  ตอบ
  -คาดว่าเป็นระยค่อนข้างรุนแรงแล้ว
  -สามารถใช้ยาหมอได้ครับ
  -ติดต่อผ่านไลน์หรือโทร

 27. นิ่ม พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ ขอแสดงความเห็นส่วนตัวนะค่ะ ยาแคปซูลพลูคาวของคุณหมอใช้รักษามะเร็งเต้านมได้จริงค่ะ

 28. ตรี พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  หนูอายุ35 ปี มีลูกสอง เคยป่วยเป็นมะเร็งที่เต้านม ปวด บวมแดง ไม่มีเงินรักษาโรงพยาบาล
  มาเพิ่งพายาพลูคาวหมอมานิตย์ ตามเว็บไซต์นี้ค่ะ กินสองเดือนครึ่งก็หายเป็นปกติค่ะ ยอมรับว่ายาพลูคาวคุณหมอมานิตย์ ดีมากค่ะ หายค่ะ ไม่มีอาการให้เห็นเลยค่ะ
  ขอบคุณหมอมากค่ะ

ส่งความเห็นที่ drmanit ยกเลิกการตอบ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.