รักษาโรคมะเร็ง/โรคคล้ายมะเร็ง/มะเร็งน้ำเหลือง/โรคน้ำเหลืองเสีย/โรคฝีหนอง/โรคอันตราย

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
                             มะเร็งน้ำเหลือง เทียบเคียงกับโรคตำราแพทย์แผนไทยบันทึกไว้ เรียกลักษณะของโรคไปตามอาการแตกต่างกันไป เช่น ฝีมะเร็ง ฝีภายใน โรคในกลุ่มที่เสียงต่อโรคมะเร็ง เช่น มานโลหิต 4 ประการ , สัณฑะฆาต 4 จำพวก, กลุ่มโรคฝีภายใน เช่น โรคอติสาร, กาฬธาตูอติสาร, ฝีวัณโรค 19 ชนิด   เป็นต้น   โรคทั้งหมดกล่าวมาเป็นกลุ่มโรคที่รักษายาก เข้าข่ายโรคมะเร็งในปัจจุบัน

ข้อมูลโรคมะเร็งน้ำเหลืองแนวปัจจุบัน

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คือ เนื้องอกของระบบน้ำเหลืองในร่างกาย ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายซึ่งมีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคประกอบไปด้วยเม็ดเลือดขาว ชนิดลิมโฟไซต์ ต่อมน้ำเหลือง หลอดน้ำเหลือง ต่อมทอนซิล และม้าม เสียไป
โดยแยกชนิดของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองออกเป็น ๒  ประเภทใหญ่ๆ คือ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน    ซึ่งเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดที่พบได้น้อย การวินิจฉัยต้องอาศัยการตรวจพบว่าเซลล์ที่มีลักษณะเฉพาะที่เรียก    ว่ารีดสเทิร์นเบิร์ก  ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยด้วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนี้ ๖๒,๐๐๐ คนทั่วโลก ในจำนวนนี้เป็นผู้ชายร้อยละ ๖๐ และเป็นผู้หญิงร้อยละ ๔๐ และโดยเฉลี่ยในแต่ละปีทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งต่อมน้ำ-เหลืองชนิดฮอดจ์กิน ๒๕,๐๐๐  คน ส่วนอาการที่เกิดก็จะค่อนข้างช้า 
ส่วนมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด นอนฮอดจ์กิน สามารถ แบ่งย่อยได้มากกว่า ๓๐  ชนิด แต่ถ้าแบ่งจากอัตราการเจริญของมะเร็ง แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ
ชนิดแบบค่อยเป็นค่อยไป มีอัตราการแบ่งตัวช้า มีอาการน้อย แต่มะเร็งชนิดนี้มักจะไม่หายขาด
ชนิดรุนแรง มีอัตราการแบ่งตัวของมะเร็งเร็ว ผู้ป่วย มักจะมีอาการมาก มะเร็งชนิดนี้ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ภายใน ๖ เดือน ถึง ๒ ปี แต่ข้อดีของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดรุนแรงมีข้อดีคือสามารถรักษาให้หายขาดจากโรคได้ ถ้าได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ 
สำหรับอาการของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็จะเหมือนกับอาการอื่นๆ ที่พบได้ภาวะต่างๆ เช่น การติดเชื้อ ภูมิแพ้ ดังนั้นจึงมีผู้ป่วยบางส่วนที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่แรก เพราะไม่ทราบว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
อาการของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่พบได้บ่อยคือ การตรวจพบก้อนเนื้อบริเวณต่างๆ ของร่างกาย เช่น คอ รักแร้ หรือขาหนีบ โดยอาการของก้อนเนื้อนั้นมักจะไม่รู้สึกเจ็บ ซึ่งจะแตกต่างจากการติดเชื้อที่มักมีอาการเจ็บที่ก้อนเนื้อ เช่น บางรายก็มีอาการไข้ หนาวสั่น เหงื่อออกมากตอนกลางคืน เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุ ไอเรื้อรัง หายใจไม่สะดวก ต่อมทอนซิลโต เป็นต้น

ส่วนผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในระยะลุกลาม บางรายก็จะพบอาการป่วยที่ต่อมน้ำเหลือง โดยเฉพาะหลังจากการดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนในรายที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำ- เหลืองภายในช่องท้อง อาการที่พบก็คือ แน่นท้อง อาหารไม่ย่อย ส่วนต่อมน้ำเหลืองที่โตจะมีผลกดเบียดอวัยวะข้างเคียง เช่น หลอดเลือด หรือเส้นประสาท  สาเหตุที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวไว้ว่าปัจจุบันอาจจะไม่สามารถบอกสาเหตุของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทุกรายได้อย่างชัดเจน แต่ปัจจัยหลักๆ ก็คือ อายุ ซึ่งพบว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลือง    จะเกิดเพิ่มมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น และจะพบในเพศชายมากว่าเพศหญิง อีกปัจจัยคือ อาชีพ โดยเฉพาะคนที่ทำงาน สัมผัสกับสารเคมีบางชนิด และสุดท้ายคือ ความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน เช่นในภาวะของเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่ตั้งแต่เกิด หรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ หรือในผู้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ
การใช้ชีวิตแบบสายกลาง ไม่กินมากไป ไม่เครียด มากไป จะเป็นยาชั้นดีที่สามารถต้านทานโรคภัยไข้เจ็บ ที่มารุมเร้าได้เป็นอย่างดี 

คือกลุ่มเซลล์ที่มีการเพิ่มจำนวนมากขึ้น อย่างผิดปกติ  ส่วนใหญ่แล้วจะเพิ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และเซลล์ของเนื้องอกยังจะคงรูปร่าง คล้ายเซลล์ที่ปกติของอวัยวะนั้น ๆ ส่วนใหญ่ไม่มีอันตรายร้ายแรง  ผ่าตัดทิ้งก็มักจะหายจากโรค เนื้องอกของระบบน้ำเหลืองในร่างกาย คือเนื้องอกที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการรุกล้ำทำลายอวัยวะที่ปกติและแพร่กระจายได้เร็ว เป็นกลุ่มเซลล์ที่เพิ่มจำนวนมากอย่างปราศจาก การควบคุมใด ๆ รูปร่างของเซลล์มักผิดปกติไปด้วย
       เซลล์ที่มีชีวิตมีโอกาสที่เป็นเนื้องอกหรือมะเร็งได้ทั้งสิ้น  เช่น สมอง กล้ามเนื้อ กระดูก ผิวหนัง  เม็ดเลือดขาว เหงือก เป็นต้น สิ่งไม่มีชีวิต เช่น ผม ฟัน เล็บ จะไม่เป็นเนื้องอกหรือมะเร็งได้เลย
          สาเหตุที่ทำให้เซลล์เพิ่มจำนวนผิดปกติจนเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งในคนนั้นยังไม่ทาราบแน่นอน แต่จากการรวบรวมข้อมูลของนักวิจัยพบว่า มีปัจจัยหลายอย่างที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งบางอย่างเราอาจนำความรู้นี้ มาป้องกันโรค โดยพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยเหล่านั้น และรักษาสุขภาพทั่วไปให้ดี เพื่อระบบภูมิคุ้มกันจะได้จำกันสารก่อมะเร็งและต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้        มะเร็งที่พบแล้วมีถึงร้อยกว่าชนิด อาการแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเป็นชนิดใด  ที่อวัยวะใด อาการที่ชวนสงสัยว่าเป็นมะเร็ง คือ
    1. เป็นตุ่ม ก้อน ที่โตเร็วผิดปกติ
    2.เป็นแผลเรื้อรังไม่รู้จักหาย
    3. ตกขาว หรือมีเลือดออกกะปริดกระปรอยทางช่องคลอด
    4.เบื่ออาหาร ท้องอืด กลืนลำบาก หรือผอมลงอย่างรวดเร็ว
    5. หูดไฝ ปาน ที่เปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิม
    6. เสียงแหบอยู่เสมอ หรือไอเรื้อรังไม่พบสาเหตุ
    7. การเปลี่ยนแปลงการถ่ายอุจจาระปัสสาวะที่ผิดวิสัย
             อย่างไรก็ตาม การรอจนมีอาการย่อมหมายถึงมะเร็งได้รุกรามไปแล้วมากพอสมควร อาจจะสายเกินรักษาให้หายขายได้  มะเร็งเริ่มแรกมักไม่มีอาการให้รู้ จะตรวจพบได้ด้วยแพพสเมียร์อัลตราซาวด์ ตรวจเลือดหาสารผิดปกติบางอย่าง  ฯลฯ ทั้งนี้แล้วแต่ว่าสงสัย มะเร็งในอวัยวะใด การรักษาในระยะเริ่มแรกมักหายขาดได     ผู้ที่มีบุคคลร่วมสายเลือด เช่น พ่อแม่เป็นมะเร็ง ควรจะมีการตรวจร่างกายหามะเร็งบ่อยกว่าคนทั่วไป เพราะอาจมีความผิดปกติที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนกัน
             มะเร็งพบได้ในทุกเพศทุกวัย แล้วแต่ชนิดของมะเร็ง แต่ส่วนใหญ่จะพบในวัยกลางคน  (35 ปี ) ขึ้นไป มะเร็งที่พบมากที่สุดในชายไทยคือ มะเร็งตับ รองลงมาคือมะเร็งปอด  ในหญิงไทย คือ มะเร็งปากมดลูก  รองลงมาคือมะเร็งเต้านม

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image_2021-10-28_200217.png

 

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ร2-1024x614.jpg    ผู้ที่ต้องการรักษาต้องอ่าน : การรักษาโดยแนวทางของหมอมานิตย์ ศรีพจน์

แนวทางการรักษา ระยะ 1-3 จากประสบการณ์ สามรถรักษาให้หายได้ หรือ ถ้าเป็นระยะสุดท้าย ระยะที่ร่างกายยังสามารถ กิน เดิน ขับถ่ายของเสีย ปัสสาวะ และอุจจาระได้ และอายุไม่มากเกินไป ระยะนี้มีความหวังในการรักษา ระยะรักษา2-8 เดือน

mapok (1)

anigifnew

48 ตอบกลับไปที่ รักษาโรคมะเร็ง/โรคคล้ายมะเร็ง/มะเร็งน้ำเหลือง/โรคน้ำเหลืองเสีย/โรคฝีหนอง/โรคอันตราย

 1. เคน พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอมานิตย์ ศรีพจน์
  คือพ่อผมเพิ่งตรวจพบเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก และเพิ่งผ่าตัดคือ คว้านเนื้อต่อมลูกหมาก และตัดลูกอัณฑะไปประมาณ 10 วัน ไม่ทราบว่าจะต้องรับประทานยาอย่างไร
  รบกวนด้วยครับ

 2. เอฟ พูดว่า:

  สวัสดีครับคุณหมอ
  ขอปรึกษาอาการคุณพ่อ ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ต่อมลูกหมากโต โรคกระเพาะ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ รบกวน ปัจจุบันยังเดินได้กิยได้ครับ รักษาได้ไหมครับ ช่วยด้วยครับ

 3. แมว พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  หนูมีอาการน้ำเหลืองไม่ดีอย่างแรงค่ะ เวลาโดนยุงกัด หรือโดนอะไรนิดหน่อย จะคันพอเกาแล้วมันก้อเป็นแผลเป็นเป็นจุดๆตามตัว เต็มไปหมดเลยค่ะ ทำยังไงก้อไม่หายซักที ที่ขา – แขนเรานี่มีรอยแผลเป็น เป็นจุดดำๆ ทั้งขาเลย ที่หลังก้อเป็นรอยดำเป็นปื้นๆเพราะว่าแพ้ชุดชั้นใน ตอนนี้มืดมนไปหมดแล้วค่ะ คุณหมอแนะนำด้วยค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   โรคน้ำเหลืองที่คุณได้เล่าอาการมาให้ทราบ สามารถรักษาได้ครับ
   ใช้ยาที่นำเสนอในเว็บเพจนี้ครับ

 4. กบ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะหมอมานิตย์
  คุณแม่ เป็นมะเร็งเต้านม ตัดเต้านมมาแล้ว เกือบ 7 ปี รักษามาตลอด เมื่อ 7วันที่ผ่านมา มีการบวมที่คอ บริเวณไหปลาร้า แต่ตรวจดูแล้ว ไม่มีก้อนเนื้อ กดไม่เจ็บ ก่อนบวมจะมีผื่นแดง พอเกาก็บวมมา กังวลว่าจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง รบกวนหมอรักษาให้คุณแม่ดีขึ้นได้ไหม หนูเครียดมาก ขอบคุณค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณกบ
   รีบติดต่อมาหาหมอครับ ต้องการพูดคุยสอบถาม แนวทางการรักษาก่อนได้ครับ
   อย่าปล่อยให้หายเองครับ

 5. gvuhp' พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  อาการต่อมน้ำเหลืองโตหลายแห่งบริเวณรอบคอและศีรษะ ขนาดก็เล็กใหญ่ต่างกันไป ขนาดประมาณ 1 – 1.5 ซม. มักจะเป็นมากช่วงฤดูหหนาว บางครั้งก็จะเป็นไข้หรือเจ็บคอร่วมด้วย สงสัยว่าผมเป็นเอดส์หรือเปล่า ผมเลยไปหาหมอ พอหมอท่านจับคลำดู คำแรกที่หมอพูดก็คือ “อ๋อ..ลักษณะอาการเหมือนผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี หมอซักถามว่า “คุณได้มีพฤติกรรมเสี่ยงโดยไม่ได้ป้องกันหรือเปล่า” ผมคิดว่าสงสัยว่าเป็นเอดส์แน่ๆ แต่เพื่อความมั่นใจผมก็เลยตรวจเลือด ผลออกมาเป็นลบ แต่อาการต่อมน้ำเหลืองโตนี้ก็ยังเป็นๆหายๆอยู่เหมือนเดิม

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณgvuhp
   ต่อมน้ำเหลืองโต ไม่จำเป็นต้องติดเชื้อเอชไอวีเสมอไปครับ คถณหมอคงแค่สงสัยแล้วสอบถามเท่านั้น
   สาเหตุจากโรคอื่นก้เป็นสาเหตุได้
   คุณสามารถปรึกษาก่อนรักษาโรคน้ำเหลืองอักเสบโต ให้หายเป็นปกติใช่ไหมครับ ติดต่อเข้าตามเบอร์โทรที่บนเว็บเพจนี้

 6. ญญ พูดว่า:

  เรียนคุณหมอ
  ดิฉันเป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบ ในที่ลับหรือรักแร้ จะมีแต่ขนคุดและจะมีเหมือนหัวสิว
  ที่ศรีษะ ต้นคอก็จะมีหัวสิวประจำ อันนี้เกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอไหมค่ะ
  เพราะเป็คนนอนดึกตื่นเช้า นอนประมาณ 4-5 ชั่วโมง อยากปรึกษาว่าควรใช้ยาที่คุณหมออย่างไร พอดีเมื่อวันที่ 21/2/2556 ไปตรวจร่างกายเจอต่อมน้ำเหลืองที่หน้าอก
  ขอบคุณค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณญญ
   อาการต่อมน้ำเหลืองโต เป็นผลมาจากร่างกายอ่อนแอ การผักผ่อนน้อย ระบบภูมิต้านทานอ่อนแอ อันตรายต่อร่างกายครับ
   แนะการใช้ยารักษาอาการ ให้ติดต่อปรึกษากับหมอมานิตย์ ได้ครับ

 7. รี พูดว่า:

  มีอาการเจ็บแปล๊บ ๆ บริเวณ ขา แขน หลังจากนั้นประมาณ 1สัปดาห์ จะเริ่มแดงเรื่อ ๆ ค่อยๆ แดงเข้ม เจ็บและลักษณะเหมือนเป็นฝีทุกอย่าง แต่ไม่มีหัวฝี ประมาณ 2 สัปดาห์รอยแดงจะคล้ำ ผิวย่น และจะลอกออกมีรอยดำคล้ำ เคยรักษาโดยการผ่าเนื้อเยื่อไปตรวจ จากรพ.ศูนย์ และรพใใหญในภาคใต้ รพ.ละ 2 ปี แต่หมอบอกว่าไม่มีอะไร แต่ยังเป็นอยู่ไม่่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ รี
   -อาการเส้นเลือดฝอยอักเสบ
   รับประทานยาสุตรเดียวกับโรคน้ำเหลืองได้ครับ รับประทานยา+ทาครีมเอ็นดทนิก
   ใช้อย่างต่อเนื่องอาการจะดีขึ้นเรื่อยๆ

 8. รี พูดว่า:

  ขอขอบพระคุณมากค่ะ จะลองกินยาแก้น้ำเหลืองเสีย (แพทย์ รพ. มอ.หาดใหญ่ส่งไปคลีนิกผิวหนังแต่หมอผิวหนังบอกว่ากดดูบริเวณที่เป็นใต้ชั้นผิวหนังก็ส่งต่อมายังคลีนิกอายุรกรรม เช็คเลือด ไม่มีอะไร จนหมอไม่นัดเพราะหาเหตุไม่ได้ ) ไม่ทราบว่าคุณหมอเคยเจอเคสแบบนี้ไหมคะ เส้นเลือดฝอยอักเสบ มีสาเหตุจากอะไรคะ จะเกี่ยวกับการแพ้อาหารหรือเปล่าคะ ขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ รี
   รักษาไม่ยากหรอกครับ เพียงแต่คุณรับประทานต่อเนื่อง ทำตามคำแนะนำ
   ปัญหาของคุณ คือร่างกายเสื่อมโทรมมากครับ ระบบภูมิต้านไม่ดี และน้ำเหลืองก็ไม่ดีครับ

 9. พิมพ์ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คือหนูมีอาการบวมและเป็นหนองบริเวณแคมใน(ซ้าย)
  หนูมีอาการแบบนี้3ครั้งแล้วค่ะ ครั้งแรกเป็นเมื่อตอนอายุ14ปี ตอนนั้น ไม่ทราบว่า สาเหตุเกิดจากอะไร ตอนทำความอาด หนูก็ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดเร้นทุกครั้ง ตอนนั้นยังเด็ก ยอมรับค่ะว่า ไม่กล้าปรึกษาใคร ดูแลแบบผิดๆถูกๆ ทรมานมากค่ะ เพราะปวดมาก
  ครั้งที่2เป็นตอนอายุ19ค่ะ ถัดมาประมาณ3เดือนก็เป็นซ้ำอีก(ครั้งปัจจุบัน) แต่ครั้งล่าสุดนี้ หลังจากมีอะไรกับแฟน ก็รู้สึกเจ็บมาก วันรุ่งขึ้น ก็มีอาการปวดบวมอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นค่ะ แต่ละครั้งที่เป็นปวดมาก และเป็นที่เดิมตลอด ในช่วงแรกๆ แถบจะเดินไม่ได้ ใช้เวลารักษาประมาณ2อาทิตย์ถึงจะหาย ในครั้งนี้หนูมีอาการมา1อาทิตย์แล้วค่ะ
  หนูอยากปรึกษากับคุณหมอว่า 1.สาเหตุเกิดจากอะไร ทำไมแต่ละครั้งถึงเกิดบริเวณเดียวกันซ้ำๆ 2.จะต้องดูแลรักษาอย่างไรให้หายขาด ไม่เกิดอาการอย่างนี้ซ้ำอีกในอนาคต และทานยาอะไร(ปัจจุบัน หนูทานยาปฏิชีวนะ หรือยาฆ่าเชื้อ แคปซูล ขาว-ฟ้า และยาTC-MYCIN ยาทั้งหมด ซื้อที่ร้านขายยาค่ะ) หนูไม่มีโรคประจำตัวค่ะ
  รบกวนตอบคำถามนี้ด้วยนะคะ
  ขอบคุณล้วงหน้าค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ พิมพ์
   -สาเหตุมากจากการตืดเชื้อแบคทรีเรียโดยเชื้อเข้าแผล
   -การรักษาควรรักษาที่ระบบสร้างภูมิต้านทาน ในระบบน้ำเหลือง และ ดูแลความสะอาดบ่อยๆ
   -งดอารมีพสพ ขณะที่รักษา
   -ยาที่ใช้ได้ดีมากคือ ยาแคปซูลพลูคาว ทานเพียงครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
   สนใจโทร หรือไลน์เข้ามาครับ

 10. ข้าวผัด พูดว่า:

  สวัสดีคะคุณหมอ คือแฟนหนู มีเม็ดเป็นตุ่มน้ำหนองคะ บริเวณรอบๆตุ่มมีรอยแดงและแข็ง พอดูแลรักษาไปสัก3-4 วันตุ่มก็หายคะ แต่ก็มีตุ่มใหม่ขึ้นมาอีก เป็นแบบนี้อยู่ประมาณ 2 อาทิตย์แล้วคะ หนูไปซื้อยาที่ร้านขายยาและอธิบายอาการให้เขาฟัง เขาให้ยาถ่ายพยาธิมา หนูไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวกันตรงไหนคะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ ข้าวพัด
   น่าจะเป้นตุ่มที่เกิดจากการอักเสบ ติดเชื้อแบคทรีเรีย
   ถ้า๘รธนี้อาการยังไม่หายติดต่อมาเพื่อรักษาได้ครับ

 11. น้องหมู พูดว่า:

  ตั้งแต่ต้นปีมา รู้สึกว่ามีอาการเจ็บค่อบ่อยมาก 3ครั้งแล้ว แต่ไม่มีไข้นะค่ะ ก่อนเจ็บคอ รู้สึกปวดหัวมาก มีครั้งนึงเจ็บจนกินกลืนไรไม่ได้ คอก้เหมือนบวมขึ้น และเหมือนเจ็บไล่ไปถึงหู อาการแบบนี้จะเกี่ยวกับน้ำเหลือง หรือเป็นอะไรไม่ค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ น้องหมู
   -น่ามีปํญหาเพราะน้ำเหลืองอักเสบครับ (ถ้ามีอาการบวมข้างคอ หรือใต้คางด้วย)

 12. น้องหมู พูดว่า:

  คุณหมอค่ะ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับน้ำเหลือง แล้วจะมีอันตรายมั้ยค่ะ เพราะหนูกินไป 2วันก็กายค่ะ หรือเป็นเพราะเราเครียดพักผ่อนน้อยมั้ยค่ะ แล้วมันจะเป็นอันตรายมั้ยค่ะ แล้วมีสิทธ์เป็นมะเร็งหรือ hiv มั้ย หนูกลัวน่ะค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ น้องหมู
   -ควรโทรมาคุยได้ เล่าอาการให้ชัดเจน และวิธีรักษาด้วยยาที่นี่
   (คำถามนี้เกิดจากความวิตกกังวลมากเกินไป ตอบในนี้ไม่ได้ครับ)

 13. พลอย พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ ตอนนี้หนูอายุ 22 ปี พอดีอยากจะปรึกษาอาการที่เป็นอยู่
  คือ ประมาณ เดือน- 2เดือนที่แล้ว จู่ๆ หนูก็มีรอยเหมือนมีอะไรมาปักที่มือ และ รักแร้ ตอนแรกหนูนึกว่าเป็นขนรักแร้ ก็ดึง/ถอนออกตามปกติ แต่มันกลับดึงไม่ออก จนเลือดออก และ หนูสังเกตเห็นว่ามันไม่ใช่ขนรักแร้แล้ว อีกอย่างคือ เลือดจะเหนียว ข้น ขึ้นกว่าปกติ จนถ้าเลือดติดตรงบริเวณไหน ตรงนั้นก็จะมีที่มันปักไปปักอีก แล้วลามไปทั่ว แม้กระทั้ง อาบน้ำแล้ว ถ้าไม่ได้เช็ดตัว น้ำที่เกาะบนตัวก็จะเริ่มเหนียว ยาง พอเอาผ้าเช็ด เศษฝุ่นหรืออะไรที่ติดมากับผ้าเช็ด ก็จะมาติดที่ตัว และก็เป็นต่อมาเรื่อยๆ ตอนนี้เป็นที่หนังศีรษะ ใบหน้า หู ขา แขน หลัง ทั้วร่างกาย แม้กระทั้งขาหนีบ ข้อพับ แต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่า ไม่ว่าผิวหนังหนูจะเจออะไร ก็จะเข้ามาติด แล้ว ปัก ทำให้มีแต่รอย ****จนตอนนี้ ที่บริเวณแขน ข้อพับแขนขา ซอกนิ้วมือ-นิ้วเท้า ซอกเล็บ คอ หลัง บริเวณฐานรองหน้าอก รักแร้ สะดือ ขาหนีบ (บริเวณที่มีแผล) สีผิวจะมีสีออกเหลือง เหนียวยาง ง่ายมาก (แม้แต่หลังอาบน้ำแป๊ปเดียว ก็ยาง) ถ้าเอาไฟส่องบริเวณเหลืองๆ จะเห็นเป็นวิบวับ เหมือนกากเพชร แผล/รอยที่เกาจะแข็งด้านมีสีขาว พอลูบก็เหมือนมีอะไรปักอยู่

  ” รวมทั้งอาการร่วมด้วยตอนนี้ คือ หนูจะช้ำง่าย โดนกระแทก เกา นิดหน่อยก็ช้ำ หายยาก เป็นนาน + เป็นคนแพ้น้ำฝน ถ้าฝนตกเสร็จใหม่ๆถ้าออกไปข้างนอกจะคันตามขา เท้า มาก + ปวดศีรษะบ่อยๆ บริเวณขมับ + เหนื่อยเร็ว เหนื่อยง่าย ไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อน (เดินแค่ ไม่ถึง500 เมตร ก็หอบ เหนื่อย ต้องพกยาดมยาหม่องติดตัว + ก่อนหน้านี้ จะถ่ายไม่ปกติ คือ ถ่ายยาก บางที 2-3อาทิตย์ ถ่ายที จนถึงปัจจุบัน บางครั้งถึงขึ้นท้องพอง (ตอนแรกนึกว่าเป็นโรคที่มันถ่ายผิดปกติเพราะความเครียด การกินอาหารรสจัด เมล็ดธัญพืช ทำให้อาการเป็นจะเหมือนท้องอืด) + ไวต่อความรู้สึก (เช่น มดดำ มดแดง มดคันไฟ เดิน หรือกัด จะเจ็บจี๊ด มากค่ะ)

  คุณหมอค่ะ หนูเป็นอะไรหรอค่ะ? เกี่ยวข้องกับระบบน้ำเหลืองรึเปล่าค่ะ? หนูเครียดมากเลย เพราะหนูเรียนอยู่ปี4 สาขาชีววิทยา ตอนนี้ทำวิจัยด้านจุลชีววิทยาอยู่ ซึ่งต้องใช้วิธี aseptic technique และปลอดเชื้อต่างๆ เพื่องานจะได้ไม่ contaminate แต่ร่างกายหนู เหนียว ยาง กลัวจะทำให้งานหนูเสียหาย น่ะค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ พลอย
   – เท่าที่อ่านข้อมูลของคุณ น่าจะมีหลายโรค รวมทั้งความผิดปกติ
   ค่อนข้างละเอียนดอ่อน หมอแนะนำคุณโทรเข้ามา เพื่อรักษาอาการดังกล่าวต่อไป

 14. พลอย พูดว่า:

  หรือว่าหนูเป็น สะเก็ดเงิน ค่ะ?
  แต่ก็ไม่ลามเยอะขนาดนั้น แต่เป็นจุดๆ ตุ่มๆ แต่ก็มีสีขาวติดอยู่น่ะคะ

 15. ตุ๊กตา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  เมื่อเดือนที่แล้วหนูเป็นฝีที่แขนใหญ่มาก ไปหาหมอ หมอฉีดยาพร้อมกับให้ยามารับประรับทานพอหาย. เดือนนี้หนูมาเป็นฝีใหญที่คาง ตอนนี้ปวดมากเลยค่ะ หนูอยากทราบว่าเป็นฝีติดต่อกันแบบนี้ หนูมีความผิดปกติของต่อมน้ำเหลืองหรือป่าวค่ะ แล้วควรรักษาอย่างไรคะคุณหมอ

 16. ซิน พูดว่า:

  คือว่าตอนลูบๆใบหน้าดูรู้สึกว่ามี ไตแข็งๆอยู้ที่บริเวณแก้มคะ พอหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต จึงพบว่าตนมีอาการคล้ายกับฝี แต่ก็ไม่ได้เป็นหนักเท่าคนที่มาโพสกันคะ แค่ไตที่ยังไม่ประทุ อะไรประมาณนี้คะ แต่ว่าจะทำยังไงคะ ที่ไม่ต้องถึงมือแพทย์ แบบสมุนไพร หรือวิธีรักษาเบื้องต้นอะคะ พอจะมีวิธีบ้างไหมคะ

 17. Army พูดว่า:

  คุณหมอครับผมเป็นผุ้ป่วยติดเชื้อhivตอนนี้อาการของผมมีตุ่มขึ้นสีแดงอักเสษแระจะมีน้ำใสๆเวลาแห้งยุบจะเป็นจุดดำๆติดผิวหนังเลยเป้นแผลเป้นตุ่มผมขึ้นๆยุบคันด้วยผมอยากทราบว่าเกี่ยวกับกับบ้ำเหลืองเสียด้วยป่าวครับ

 18. A พูดว่า:

  คุณหมอค่ะ คือหนูรุ้สึกเหมือนมีอะไรติดคอตลอดเวลา มีอาการบวมบริเวณใต้ค้าง เคยหาหมอ หมอบอกเปนต่อมน้ำเหลื่อง มีปวดบ้างบางครั้ง ก่อนหน้านี้เป็นทอลซิลอักเสบบ่อยๆแต่ตอนนี้ไม่ค่อยแล้วเคยนอนโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกเป็นเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดง (ตอนนั้นอยู่ประถม) เคยคลำบริเวณลำคอพบเหมือนเป็นแผ่นๆยุทีด้านซ้ายใต้คาง เวลาเป็นไข้จะมีอาการบวมที่ท้าบทอบ ล่าสุดคลำเจอก้อนเล็กๆบริเวณขาหนีบ บีบแล้วเจบ ปัจจุบันมีอาการบวดเอวบวดตามข้อนิ้ว อาการแบบนี้บ่งบอกถึงโรคอะไรบ้างค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ A
   -โรคที่คุณเป็นคุณหมอที่คุณเคยไปรักษาได้บอกไปแล้ว และตอนนี้อาการที่เกิดขึ้นจากปัญหาระบบภูมิต้านทานผิดปกติ

 19. A พูดว่า:

  แล้วจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างค่ะ

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ A
   -ในเวบเพจมีคำบรรยาย ตัวยา การใช้ไว้ยาชัดเจนแล้ว เพียงแต่ ถ้าต้องการรักษาติดต่อมาได้

 20. คุณหมอคะพอดีแฟนเป็นฝีที่เดิมบ่อยๆคะพอหายก้อเป็นอีกตลอดคะ. ทั้งต้นคอ,รักแร้,ขาหนีบคะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรคะและมีวิธีรักษายังไงคะ

 21. เม พูดว่า:

  คุนหมอคะน้ำเหลืองไม่ดีเคยกินยาถ่ายน้ำเหลืองโดยพละการ แล้วไม่อุจจาระประมานอาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นประมานเดือนหนึ่งฝีขึ้นตลอดค่ะยุบตรงนั้นขึ้นตรงนี้ เป็นทุกวันยิ่งก่อนประจำเดือนมาจะขึ้นทีหลายตุ่มมากเคยผ่าประมาน3-4ครั้งแต่หายไม่ขาดเป็นอีกหลายปีแล้วปีที่แล้วตั้งครรภ์ไม่ค่อยเป็นฝีแต่เป็นแผลตุ่มหนอง เกาทีน้ำเหลืองสีเหลืองขุ่นไหลออกตลอด ตอนนี้คลอดได้3เดือนกว่าจู่ๆฝีกลับมาขึ้นอีก ควรรักสายังไงและให้นมลูกลูกจะเป็นด้วยไหม ขอบคุนค่ะ

 22. นิตยา พูดว่า:

  ก่อนหน้านี้แฟนไม่สบาย มีน้ำมูก มีเสมหะ อยู่ 2-3เดือน พอหาย กลับมีก้อนบวมที่ข้างกร้าม กินยาก็ยุบไปสัก2 อาทิตย์ ตอนนี้กลับมาบวมต่อที่คาง ทีคอ กดเขาเจ็บๆนะค่ะ แต่เขาทานได้ปกตินะค่ะ ไม่มีไข้ อยากให้เขาให้ เพราะมันบวมคนอื่นเห็นแล้วเขาไม่มั่นใจ และอีกอย่างเราเครียดแทนเขามาก โทรถามได้ไหมค่ะ ตอนนี้เครียดแทนแฟนมาก

  • drmanit พูดว่า:

   ตอบคุณ นิตยา
   -หากคุณประสงค์รักษาอาการที่เล่ามา สามรถติดต่อไลน์หรือไทร ก็ได้

 23. wiroj พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ขอโพสสนับสนุนคุณหมอในเวบนี้นะครับ คือผมเป็นโรคน้ำเหลืองเป็นผื่นตามแขนและลำตัวมีน้ำเหลืองซึมออกตามผิวหนัง คุณหมอท่านหนึ่งบอกว่าผมเป็นมะเร็งน้ำเหลือง ผมเคยวิตกว่าอาจต้องเสียชีวิตหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกรียจ ผมทราบจากเพื่อนแนะนำให้ไปหาหมอมานิตย์ และหมอมานิตย์ผมได้กินยาพลูคาวกระปุกสีน้ำเงินนาน 3 เดือนสามกว่า อาการก็หายเป็นปกติ ผมไปหาหมอคนเดิมท่านบอกผมว่าหายแล้ว
  ผมจึงโพสขอบคุณหมอมากๆครับ

 24. ชัย พูดว่า:

  สวัสดีครับ คุณหมอ และทุกๆคน ครับ
  ผมเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ ตาเหลืองท้องอิอ ท้องเฟ้อ ท้องแข็งใช้ชีวิตทรมาน ลำบากมากครับ
  ผมได้พบคุณหมอ จากการแนะนำจากอาจารย์ท่านหนึ่ง ผมขอไม่เอ่ยนามครับ ผมทานยาสมุนไพรที่่คุณหมอท่านนี้จัดให้ หมอมนิตย์ ศรี… ทานยาต่อเรื่องมา3 เดือน หายจากอาการโรคมมะเร็งตับครับ นับว่าเป็นบุญของผมครับ
  ขอบคุณหมออย่างมากครับ

 25. คม พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ มาขอโพส หลังได้ยาจากคุณหมอ
  หลังจากที่ได้รับเรื่องจากคุณหมอ รพ. บอกว่าเป็นมะเร็งเต้านม ดิฉ้นก็ไปปรึกษาคุณหมอมานิตย์ ศรีพจน์ แล้วคุณหมอให้รับประทานยาสมุนไพรที่คุณหมอจัดให้ ประมาณ2 เดือนแลเว ก้อนเนื้อที่เต้านม
  หายไปแล้วค่ะ ไปตรวจไม่เจอก้อนเนื้อแล้วค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะคุณหมอ

ส่งความเห็นที่ drmanit ยกเลิกการตอบ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.