นอนกรน/ลูกกระเดือกอักเสบ/เปล่งเสียงไม่สะดวก/กลืนอาหารไม่สะดวก/โรคคอแข็ง

นอนกรน/ลูกกระเดือกอักเสบ/เปล่งเสียงไม่สะดวก/กลืนอาหารไม่สะดวก/โรคคอแข็ง

การนอนกรนเป็นสาเหตุเสี่ยงต่อชีวิต  

นอนกรน ทางการแพทย์เรียกว่า การนอนหลับ ที่ ไม่ปกติ เป็นผลทำให้สมาธิลดลง                           นอนกรนพบได้บ่อยในทุกอายุ ตั้ง แต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ โดยพบได้สูงขึ้นตามอายุที่สูงขึ้น ส่วนใหญ่พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง                                                                                                                   นอนกรน เกิดขึ้นเมื่อนอนหลับ เมื่อทางเดินลมหายใจตอนบน  ตีบแคบลงจากสาเหตุต่างๆ อากาศที่ผ่านเข้าในทางเดินลมหายใจจึงต้องมีแรงดันเพิ่มขึ้น ก่อให้ เกิดเป็นเสียงดังผิดปกติขึ้น                         นอนกรน(Snoring) ทางการแพทย์พบว่า การนอนหลับที่ไม่ปกติ มีผลทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนเรื้อรัง ผลที่ตามมาก็คือ ร่างกายจะกระตุ้นสารที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ และหลั่งสารที่มีผลต่อการบีบตัวของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดส่วนปลายบีบตัว ผลคือความดันโลหิตสูงขึ้นอีก นอกจากนี้ยังพบว่าเซลล์ของผนังหลอดเลือดจะทำงานผิดปกติ  ซึ่งจะทำให้มีผลต่อการหลั่งสาร ที่ทำให้หลอดเลือดขยายตัว และยังมีผลต่อการทำงานของการเต้นของหัวใจ เป็นตัวที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ คนที่มีปัญหา นอนกรนจะมีโอกาสเป็น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง ความจำถดถอย เพิ่มมากขึ้นกว่าคนปกติ และโรคอื่นๆ

อาการนอนกรนมีโอกาสเสี่ยงสูง                                                                                               *นอนหลับไม่สนิท ตื่นกลางคืนบ่อย ไอกรรโชก บ่อยครั้งตื่นโดยไม่รู้สึกตัว คนนอนด้วยจะเป็นคนสังเกตเห็นอาการเหล่านี้                                                                                                                   *คอแห้ง เจ็บคอ เมื่อตื่นนอน เนื่องจากร่างกายมักช่วยการหายใจเพิ่มด้วยการอ้าปากหายใจ         *นอนหลับกลางวันเพราะกลางคืนนอนไม่เต็มที่                                                                               *หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ และโรคหัวใจโต                                                                                               *ความดันโลหิตสูง (โรคความดันโลหิตสูง)                                                                                       *กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อบริเวณช่องปาก-ลำคออ่อนแอ                                                                               *สถาพตับบวม อักเสบ                                                                                                                         *โรคเนื้องอกในโพรงจมูก                                                                                                                     *โรคริสีดวงจมูก                                                                                                                                     *โรคอ้วนผู้ที่ต้องการรักษาต้องอ่าน : การรักษาโดยแนวทางของหมอมานิตย์ ศรีพจน์                     รักษาอาการนอนกรน/ลูกกระเดือกอักเสบ/เปล่งเสียงไม่สะดวก/กลืนอาหารไม่สะดวก/โรคคอแข็ง ระยะเวลาการรักษาประมาณ 3-6 เดือน หมอเห็นว่าควรใช้ยาตัวนี้เหมาะสม และรักษาอย่างต่อเนื่อง3-6เดือนโดยประมาณ

1.ยารับประทานยาแคปซูลพลูคาว NEB ครั้งละ 2-3 แคปซูล ก่อนอาหาร วันละ 3 ครั้ง  https://doctorforyou.biz/?page_id=3354  ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณ และจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 1503000511                                                                    2.นวดด้วยครีมนวด OPC Muscle  Cream นวดบริเวณใต้คางและลำคอ นวดคลึงให้ทั่วประมาณ5นาที วันละ2 ครั้ง เช้า และก่อนนอน หรือใช้มากกว่า2ครั้งนี้                                          รายการยาสมุนไพรเพื่อการคำนวณค่าใช้จ่าย                                   

1.ยาแคปซูลพลูคาว NEB / Comp. Houttuynia Cordata Caps./100 caps./ขวด
จัดยา        1 ขวด ราคาขวดละ 800.-บาท
จัดยา     2-3 ขวด ราคาขวดละ 700.-บาท
จัดยา     4-9 ขวด ราคาขวดละ 600.-บาท
จัดยา  10-19 ขวด ราคาขวดละ 580.-บาท
2.ครีมนวดกล้ามเนื้อ OPC Muscle Cream /50 กรัม/หลอด
จัดยา            1 หลอด ราคาหลอดละ 250.-บาท
จัดยา        3-5 หลอด ราคาหลอดละ 220.-บาท
จัดยา      6-12 หลอด ราคาหลอดละ 180.-บาท
จัดยา          13 หลอด ขึ้นไป ราคาหลอดละ 160.-บาท

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.