ตกขาว/มุตกิด/ประจำเดือนขาด/ประจำเดือนผิดปกติ

ข้อมูลโรคในสตรี ในการแพทย์แผนไทย จะเรียกชื่อโรคในสตรีไว้หลากหลายชื่อ ตามลักษณะอาการของโรคที่เกิดขึ้น เช่น มุตกิต มุตฆาต ทุรวสา โรคโลหิตระดูร้าง โลหิตคลอดบุตร โลหิตเน่า ตกขาว หมาดขาว เป็นต้น เป็นอาการบ่งบอกถึงสุขภาพในมดลูก ช่องคลอด ต่อมผลิตสารหล่อลื่น และช่องคลอด มีการติดเชื้อโรค เชื้อรา พยาธิ ทำให้อวัยวะภายในสตรีอักเสบรุนแรง อวัยวะสืบพันธุ์สตรีจะขับของเหลวซึ่งเป็นโอกาสของเชื้อโรคเร่งเจริญเติบโตอย่างมาก จึงทำให้ของเหลวที่ขับออกมาในมดลูก และช่องคลอดถูกเปลี่ยนสี เป็นสีขาว หรือสีขาวเหลือง หรือขาว เหลืองปนเลือด เป็นต้น หากไม่รักษาให้หาย จะให้เกิดโรคร้ายตามมาในอนาคตได้ เช่นเนื้องอก ฝี มะเร็ง เป็นต้นtokoข้อมูลโรคตกขาว โรคอักเสบช่องคลอด และมดลูกอักเสบ

ตกขาวเป็นคำเรียกที่รู้จักกันทั่วไป แต่บางคนก็เรียก ระดูขาว หนังสือบางเล่มก็เรียก มุตกิต ก็มี ตกขาวไม่ใช่โรคแต่เป็นอาการ ซึ่งอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น คัน มีกลิ่น หรือเจ็บปวด
ชนิดของตกขาว
ตกขาวกับผู้หญิงเป็นของคู่กัน เป็นผู้หญิงก็ต้องมีตกขาว การมีตกขาวไม่ได้หมายถึง การเป็นโรคหรือเป็นมะเร็ง หรือผิดปกติ นั่นก็หมายถึงว่า การมีตกขาวอาจเป็นปกติ หรือไม่ปกติก็ได้(อาการตกหรือระดูขาวส่วนมากจะเป็นเพราะความไม่ดุลย์ในสตรี)
ตกขาวปกติ
เป็นตกขาวที่พบได้ในภาวะปกติ ตกขาวแบบนี้มีสีขาว คล้ายแป้งเปียก มีปริมาณไม่มาก ไม่คัน กลิ่นออกเปรี้ยวเล็กน้อย ไม่เหม็น อย่างไรก็ตามในบางช่วงอาจมีปริมาณมากขึ้นเล็กน้อย เช่น ช่วงก่อนมีรอบเดือน หลังมีรอบเดือน ช่วงไข่ตก หรือในภาวะตั้งครรภ์
ในตกขาวมีสารอะไร
อย่างที่บอกตกขาวหมายถึง สารที่ถูกขับออกจากช่องคลอด ซึ่งมีทั้งสิ่งที่ถูกขับออกจากต่อมต่างๆ ในระบบสืบพันธ์ ซึ่งได้แก่
1. น้ำที่หลั่งจากต่อมใต้ผิวหนัง บริเวณช่องคลอด จากต่อมสกีน (Skene’s gland) ต่อมบาร์โธลิน เพื่อหล่อลื่นปากช่องคลอด
2. เซลล์เยื่อบุผนังช่องคลอดที่หลุดลอกออกมา
3. มูกจากต่อมที่ปากมดลูก
4. โปรตีน, เกลือแร่ ที่มาจากผนังช่องคลอด เยื่อบุโพรงมดลูก และหลอดมดลูก
5. กรดแลคติคซึ่งแบคทีเรียในช่องคลอดสร้างจากกลัยโคเจน ของเยื่อบุผนังช่องคลอด
ตกขาวที่ไม่ปกติ
ก็คือ ตกขาวที่ตรงข้ามกับตกขาวปกติ กล่าวคือ มีปริมาณมาก บางครั้งไหลโจ๊กยังกะมีรอบเดือนยังไงยังงั้น มีกลิ่นเหม็น ลักษณะอาจเป็นหนอง มูกปนหนอง ปนเลือด มีฟอง และมักมีอาการอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น คัน แสบ ออกร้อนที่บริเวณปากช่องคลอด หรือมีปวดท้องน้อยร่วมด้วยก็ได้
ต้นเหตุที่ทำให้ตกขาวผิดปกติ ที่พบบ่อย 3 อันดับแรกคือ
– จากเชื้อแบคทีเรีย (bacterial vaginosis) พบได้ร้อยละ 30-35
– จากเชื้อรา, ยีสต์ (vulvovaginal candidiasis) พบได้ร้อยละ 20-25
– จากเชื้อพยาธิ trichomoniasis พบได้ร้อยละ 10
ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่พบเชื้อสองชนิดหรือมากว่าสองชนิด อยู่ร้อยละ 15-20 เรียกว่า ได้หนึ่งแถมหนึ่งว่างั้นเถอะ
เชื้อ 3 ตัวนี้พบร้อยละ 90 ของผู้ป่วยตกขาวผิดปกติ
สาเหตุของการตกขาวผิดปกติ แบ่งตามตำแหน่งที่เกิดคือ
1. ช่องคลอดอักเสบ ที่พบบ่อยคือ – แบคทีเรีย (bacterial vaginosis)
– เชื้อพยาธิ (trichomonas)
– เชื้อรา (candida)
– เชื้อไวรัส เช่น โรคเริม
– เชื้อแบคทีเรียอื่นๆ
2. ปากมดลูกอักเสบ – การติดเชื้อหนองใน
– การติดเชื้อคลามิเดีย
– การติดเชื้อเริม
3 .สิ่งแปลกปลอมในช่องคลอด เช่น เศษกระดาษทิชชู, สำสี, ผ้าก็อซ, เมล็ดผลไม้, ถุงยางอนามัย เป็นต้น
4 .เนื้องอกและมะเร็งมดลูก, ปากมดลูก ซึ่งตกขาวจะมีกลิ่นเหม็นมาก
5 .สตรีวัยหมดระดู ขาดฮอร์โมน ก็ทำให้เกิดช่องคลอดแห้งอักเสบ มีตกขาวได้ 

ตกขาวที่ไม่ปกติ
ก็คือ ตกขาวที่ตรงข้ามกับตกขาวปกติ กล่าวคือ มีปริมาณมาก บางครั้งไหลโจ๊กยังกะมีรอบเดือนยังไงยังงั้น มีกลิ่นเหม็น ลักษณะอาจเป็นหนอง มูกปนหนอง ปนเลือด มีฟอง และมักมีอาการอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น คัน แสบ ออกร้อนที่บริเวณปากช่องคลอด หรือมีปวดท้องน้อยร่วมด้วยก็ได้
ต้นเหตุที่ทำให้ตกขาวผิดปกติ ที่พบบ่อย 3 อันดับแรกคือ
– จากเชื้อแบคทีเรีย (bacterial vaginosis) พบได้ร้อยละ 30-35
– จากเชื้อรา, ยีสต์ (vulvovaginal candidiasis) พบได้ร้อยละ 20-25
– จากเชื้อพยาธิ trichomoniasis พบได้ร้อยละ 10
ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่พบเชื้อสองชนิดหรือมากว่าสองชนิด อยู่ร้อยละ 15-20 เรียกว่า ได้หนึ่งแถมหนึ่งว่างั้นเถอะ
เชื้อ 3 ตัวนี้พบร้อยละ 90 ของผู้ป่วยตกขาวผิดปกติ
สาเหตุของการตกขาวผิดปกติ แบ่งตามตำแหน่งที่เกิดคือ
1. ช่องคลอดอักเสบ ที่พบบ่อยคือ – แบคทีเรีย (bacterial vaginosis)
– เชื้อพยาธิ (trichomonas)
– เชื้อรา (candida)
– เชื้อไวรัส เช่น โรคเริม
– เชื้อแบคทีเรียอื่นๆ
2. ปากมดลูกอักเสบ – การติดเชื้อหนองใน
– การติดเชื้อคลามิเดีย
– การติดเชื้อเริม
3 .สิ่งแปลกปลอมในช่องคลอด เช่น เศษกระดาษทิชชู, สำสี, ผ้าก็อซ, เมล็ดผลไม้, ถุงยางอนามัย เป็นต้น
4 .เนื้องอกและมะเร็งมดลูก, ปากมดลูก ซึ่งตกขาวจะมีกลิ่นเหม็นมาก
5 .สตรีวัยหมดระดู ขาดฮอร์โมน ก็ทำให้เกิดช่องคลอดแห้งอักเสบ มีตกขาวได้linestopอ่าน11     การเป็นตกขาวไม่ใช่เรื่องปกติ แต่นั่นถึงเชื้อโรคเข้าอาศัย แล้วกระทำพิษต่อร่างกาย และพัฒนาตัวมันเองจนกลายเป็นโรคร้ายแรงได้

(ระหว่างการรักษาตัว ความสะอาด อนามัย และภูมิต้านทานโรคเป็นสิ่งสำคัญที่สุด)

ผู้ที่ต้องการรักษาต้องอ่าน : การรักษาโดยแนวทางของหมอมานิตย์ ศรีพจน์

การรักษาตัวให้หายด้วยยาสมุนไพร ปลอดภัย รักษาอาการตกขาวได้ผลดี

1.ตกขาวชนิดเรื้อรัง และมีโรคแทรกซ้อนต่างๆ ใช้ยา2ตัวนี้เหมาะสมกับโรคที่เป็น ใช้ยาแคปซูลพลูคาว ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 15-60 นาที   https://doctorforyou.biz/?page_id=3354    ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณ และจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 1503000511  

2.รักษาตกขาวมีอาการอื่นร่วม เช่นเจ็บหน่วงท้อง หรือเนื้องอก หรือแผลภายในร่วมด้วย (ใช้ในโรคตกขาวทุกระยะของความรุนแรง) ใช้ตัวยาแคปซูลพลูคาว ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 15-60 นาที  ข้อมูลยาที่ใช้ https://doctorforyou.biz/?page_id=3354 จดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 1503001374Hairextratoptok0113.ถ้ามีอาการคัน หรือแผล หรือตุ่มผื่น หรือบวมแดง บริเวณปากช่องคลอด(ห้ามทาครีมในช่องคลอด) ใช้ครีมตัวนี้ N Tonic Cream วันละ 2-3 ครั้ง  https://doctorforyou.biz/?page_id=3453 จดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 1503000507kandaaa%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4okข้อปฏิบัติระหว่างการรักษา

-หลีกเลี่ยงหรืองดอาหารรสหวาน ขนมอบกรอบต่างๆ เนยไขมัน น้ำหรืออาหารที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ และผลไม้รสหวานจัด

-งดอาหารรสจัด งดอาหารที่ไม่สุก ไม่สด ไม่สะอาด

-งดเครื่องดิ่มมีแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์

-งดอาหารผัก-ผลไม้ดอง และหน่อไม้

-งดการร่วมเพศ และช่วยตนเอง linestop

แจ้งราคาผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ถ้าต้องการให้จัดยาสมุนไพรให้ ติดต่อหมอ-พนักงาน พร้อมเล่าอาการให้ทราบก่อน                                                                                                             ราคาผลิตภัณฑ์เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้ที่เข้ารับบริการThis image has an empty alt attribute; its file name is Aacontact-us-1.jpg

 

1.ยาแคปซูลพลูคาว NEB / Comp. Houttuynia Cordata Caps./100 caps./ขวด
จัดยา        1 ขวด ราคาขวดละ 800.-บาท
จัดยา     2-3 ขวด ราคาขวดละ 700.-บาท
จัดยา     4-9 ขวด ราคาขวดละ 600.-บาท
จัดยา  10-19 ขวด ราคาขวดละ 580.-บาท
จัดยา      20  ขวด/ ขึ้นไป ราคาขวดละ 550.-บาท
 
6.ครีมบำรุงผิวหนังชำรุด- ทรุดโทรม N Tonic Cream./50กรัม/หลอด
สั่งซื้อ       1 หลอด ราคาขวดละ 300.-บาท
สั่งซื้อ   4-11 หลอด ราคาขวดละ 250.-บาท
สั่งซื้อ      12 หลอด /ขึ้นไป ราคาขวดละ 200.-บาท

%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%95111pt1%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a111ptmapok (1)

387 Responses to ตกขาว/มุตกิด/ประจำเดือนขาด/ประจำเดือนผิดปกติ

 1. jum says:

  หนูเคยท้องและแท้งตอนอายุครรภ์ 1 เดือนค่ะ แล้วคุณหมอก็ขูดมดลูก อยากทราบว่า การขูดมดลูกจะทำให้มีบุตรยากมั้ยคะ และจากที่เคยแท้งจะมีการแท้งอีกมั้้ยคะ คุณหมอ

 2. a says:

  สวัสดีค่ะ หมอมนิตย์ ดิฉันเห็นข้อมูลคุณหมอใน Internet ไม่ทราบว่าคุณหมอประจำอยู่โรงพยาบาลใดหรอคะ พอดีดิฉันมีปัญหาเรื่องตกขาวมา 1 สัปดาห์แล้วค่ะ ตั้งแต่วันที่ 9/11/55 ตกขาวเป็นลักษณะสีขาว ไม่คัน ไม่เจ็บ แต่..มีกลิ่นเหม็นค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นอะไรรึเปล่าคะ ดิฉันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยค่ะ ตกใจ และเครียดมากค่ะ เวลามีไรกับแฟน กลิ่นนี้ี้ก็จะออกมาด้วย ไม่มั่นใจและไม่อยากมีเซ็กซ์เลยค่ะ

 3. manit says:

  ตอบคุณ a
  หมอมานิตย์ ประจำคลินิกเท่านั้นครับ ปัญหาตกขาวของคุณควรรักษาให้หายครับ อ่านข้อมูลนี้ครับ
  https://doctorforyou.biz/?page_id=3774

 4. manit says:

  ตอบคุณ JUM
  -การขูดมดลูกจะขูดต่อเมื่อเห็นว่ามีเศษรกตกค้าง หรือชิ้นเนื้อตกค้าง ถ้าไม่ขูดจะเป็นอันตรายอย่างมาก
  -เคยทำแท้งมีผลทำให้แท้งง่าย
  -ควรศึกษาการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
  ปรึกษาหมอเพื่อรับประทานสมุนไพร เพื่อสุขพภาพกาย และสุขภาพมดลูกดีขึ้น ทำให้มีบุตรได้อีก

 5. หวาน says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  ดิฉันอายุ29ค่ะแต่งงานอายุ22มีอาการเป็นตกขาวค่ะพักหลังมีรอบเดือนผิดปกติคือมากระปีดกระปอยเป็นมาปีกว่าได้เคยไปตรวจครั้สุดท้ายสองปีที่แล้ว แต่ตกขาวขณะนี้ก็ยังมีอาการอยู่ค่ะ ทำไงดีค่ะกลัวเป็นโรคร้าย

 6. manit says:

  ตอบคุณหวาน
  อาการผิดปกติต่างที่กล่าว สามารถรักษาตามอาการได้ ตามคำแนะนำครับ และรีบรักษาได้ ดีกว่ารอให้อาการเด่นชัดว่าตนเป็นมะเร็งขั้นรุนแรง
  แนะนำตัวนี้ครับ https://doctorforyou.biz/?page_id=3354

 7. อุ๋ม says:

  สวัสดีค่ะหมอ
  คือ หนูมีปัญหาเรื่องเชื้อราในช่องคลอด ไปหาหมอมาแล้ว หมอให้ยาสอดแบบลึกมา แต่สอดแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลย ไม่รู้ว่าตอนสอด สอดลึกเกินไปรึปล่าว เพราะไม่เห็นมียาละลายออกมา และก็ยังมีอาการคันอยู่และคันมากด้วย ทรมานตัวเองคะ

 8. manit says:

  ตอบคุณอุ๋ม
  แนะนำเปลี่ยนวิธีการรักษาครับ แนะนำวิธีรักษาให้นะครับ
  รับประทานยาที่นี่ +อนามัยช่องคลอดครับ ค่ารักษาพยาบาลจะแพงกว่าวิธีเดิม(สอดยา)เล็กน้อยครับ
  ปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 9. ส้ม says:

  หนูมี พสพ กับแฟน หนูไม่ชอบความรุนแรงแต่ เพราะ แฟน หนู เขาไม่ เล้าโลม เลย จนทำให้ ช่อง คลอด มีอาการแสบที่ปากมดลูกนะค่ะ หลังจากมี พสพ 4-5วัน ก็มีอาการ ปวดที่ช่องคลอดมาก จนอักเสบ ปวดไปทั้งตัว และตัวร้อนมาก ที่สำคัญมีน้ำสี เหลืองออกมาจากช่องคลองด้วยค่ะ ด้วยความที่หนูคิดว่า มันคงอักเสบ หนูเลยทาน ยา ที่ชื่อ เกร๊ทโตเฟ่น 400 ไป 2 ครั้ง /ครั้งละ 1 เม็ด หลังจากนั้น ช่องคลอดของหนู่ก็มีน้ำสี เขียวๆๆ ออกมามาก เลยค่ะ หนูไม่รู้จะทำอย่างไรดีค่ะ แต่ตอนนี้ หนูหยุดกินยา ที่บอกไปแล้ว ได้ 2 วัน แต่ก็ยังมีน้ำสีเขียว ออกมา อีก นี้ เป็นวันที่ 4 แล้วยังมีอยุเลย ค่ะ หนูขอรับกวนด้วยนะค่ะ ช่วยกรุณาตอบกลับมาด้วยนะค่ะ ขอขอบพระคุณมากค่ะที่ให้ความช่วยเหลือ

 10. manit says:

  ตอบคุณส้ม
  แผลในช่องคลอดอักเสบติดเชื้อ และอักเสบถึงมดลูก
  อาการที่เล่ามารักษาได้ ขอให้ติดต่อเข้ามาครับ

 11. น้อย says:

  สวัสดีค่ะ
  มีตกขาวเป็นมูกเลือด เป็นอะไรหรือไม่ ต้องทำอย่างไร

 12. manit says:

  ตอบคุณน้อย
  แสดงถึงการอักเสบภายใน ติดเชื้อแบคทรีเรีย
  รับประทานยาก็หายครับ โทรมาสอบถามการรักษาได้ครับ

 13. ปู says:

  ก่อนมาประจำเดือนดิฉันมีตกขาวสีออกน้ำตาล และมีกลิ่นคาวปลาประมาณ 1 อาทิตย์ก่อนประจำเดือนจะมา ดิฉันต้องใส่แผ่นอนามัยช่วงที่มีตกขาวมา จึงทำให้เกิดอาการคัน ดิฉันแก้ปัญหา โดยการกินยาแก้คัน CPMเป็นมาประมาณ 2 เดือน แล้วค่ะยังไมหายเลยค่ะ ช่วยอธิบายให้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะ

 14. manit says:

  ติบคุณปู
  การรับประทานยาแก้คันอย่างเดียวไม่สามรถแก้อาการตกขาว และฆ่าเชื้อราได้ครับ
  แนะนำการรักษาให้ครับ โทรมาปรึกษาก่อนรักษาได้ครับ

 15. ดาว says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  หนูมีตกขาวเยอะมาก คัน และมีกลิ่นด้วย เป็นมาประมาณ 2 เดือนแล้วค่ะ หนูมีโอกาสเป็นเอดส์ไหมค่ะ

 16. manit says:

  ตอบคุณดาว
  อาการตกขาว ไม่ใช่อาการของโรคเอดส์
  ส่วนจะมีเชื้อในร่างกายหรือไม่ต้องใช้วิธีตรวจเลือดครับ

 17. มีน says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  ดิฉันมีอาการ มีแผลเป็นตุ่มๆที่ อวัยวะเพศญ. ตอนแรกมีขนาดเล็กแต่ค่อยๆขนาดใหญ่ขึ้น และมีอาการเจ็บปวกมากเลยค่ะ ดิฉันอยากรู้ว่าคือ โรคอะไร และซื้อยา มันจะหายไปเองได้ไหม ดิฉันเจ็บปวดแผลมากเลยค่ะ แนะนำยาด้วยค่ะ

 18. manit says:

  ตอบคุณมีน
  -มีแผลเป็นตุ่มๆที่ อวัยวะเพศญ. ตอนแรกมีขนาดเล็กแต่ค่อยๆขนาดใหญ่ขึ้น และมีอาการเจ็บปวกมาก : น่าจะเป็นผลจากแผลริมอ่อนครับ
  -แนะนำยา n tonic cream และยาแคปซูลพลูคาว ดูได้ในเว็บไซต์นี้ครับ

 19. หนิง says:

  สวัสดีค่ะคุรหมอ
  ช่วยด้วยหนูมีน้ำสีขาวออกจากอัวยวะมานานเปนปีแล้ว
  หนูอายุ16 อยากรุ้ว่าเปนอันตรายไหม รักษาให้หนูได้ไหมค่ะ

 20. manit says:

  ตอบคุณหนิง
  -น้ำสีขาวออกจากอัวยวะเพศมานานเปนปี
  (ตกขาว)ถ้าปล่อยทิ้งไม่รักษาเป็นอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนครับ ควรรักษาให้หายครับ
  งดการดื่มของมำนเมา งดการมี พสพ อนามัยไม่ให้อับชื้น
  ตกขาวชนิดนี้รักษาได้ เพียงรับประทานยาต่อเนื่องตามคำแนะนำครับ
  ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ

 21. นี says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  ดิฉันมีเรื่องปรึกษาคะ คือว่า มีอาการตกขาวทุกวันเลยคะ สีมันออกขาวเหลืองลักษณะขุ่น มีกลิ่นเหม็นเปรี้ว ปริมาณนิดหน่อย มีอาการคันบ้าง ไม่เคยมีเพศสัมพัน เป็นมาประมาณ2ปีแล้ว คิดว่ามันปกติแต่ถามเพื่อนแล้วไม่เหมือนกับเรา แล้วถ้าเราจะไปตรวจ ที่ รพ.เราสามารถนำตกขาวของเราไปให้เค้าตรวจเลยได้มั้ยคะ รบกวนด้วยขอนคุณคะ

 22. จวน says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอมานิตย์
  ดิฉันปวดหลังตรงกระเบนเหน็บด้านขวามาก และขาขวาก็ตึงมากจนรู้สึกเหมือนขายาวไม่เท่ากันเลย ที่สำคัญเมื่อเดือนที่แล้วดิฉันประจำเดือนไม่มาทั้งเดือน ประจำเดือนก็มา แต่จนถึงวันนี้ 10วัน แต่ประจำเดือนก็ยังไม่หมด แถมยังออกเยอะมาก และมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย ดิฉันกังวลมากค่ะ เพราะไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน ปัจจุบันดิฉันอายุ 36ปี

 23. นาด says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  หนูอายุ20ค่ะ ประจำเดือนหนูมีเม็ดเล็กๆคล้ายไข่กุ้ง ไข่ปลา ปนออกมาค่ะ มีสีใสแดงๆ ดำๆ ไม่ได้เป็นใสๆค่ะ หนูไม่มีอาการแพ้ท้องเลย ท้องก็ไม่ได้โตขึ้นอย่าผิดปกติด้วย รบกวนช่วยให้คำปรึกษาหนูหน่อยค่ะ กังวลมากเลยค่ะ ยากรักษาให้หายค่ะ

 24. manit says:

  ตอบคุณนี
  ถ้าต้องการตรวจที่โรงพยาบาล คุณเข้าไปพบหมอ เพื่อให้ตรวจวินิจฉัยตามกระบวนการของโรงพยาบาล
  แต่ถ้าคุณต้องการรักษาให้หายเป็นปกติ คุณสามารถติดต่อสอบถามที่นี่ได้ครับ

 25. manit says:

  ตอบคุณจวน
  น่าจะเป็นเพราะมดลูอักเสบรุนแรง เพราะติดเชื้อ ครับ
  รีบติดต่อมาเพื่อรักษาให้หายครับ

 26. manit says:

  ตอบคุณนาด
  อาการที่เล่ามาเหมือนมีเม็ดไข่กุ้ง ไข่ปลา เป็นอาการของในมดลูกมีเชื้อแบคทรีเรียมาก อาจทำให้เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นได้
  แนะนำควรรักษาให้หายจะเป็นทางป้องกันโรคต่างๆในมดลูกทที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 27. คือหนูไม่เป็นประจำเดือนมา 2 เดือนเเล้วค่ะ ไม่เคยมี พสพ กับใครเลย มีตกขาวเกิดขึ้นทุกวันเลย แต่ไม่ถือว่าเยอะนะค่ะ กลิ่นไม่แรง สีขาวเหมือนแป้งเปียก คือตอนนี้หนูจะขึ้น ม.3 หนูเป็นคนตัวเล็กนะค่ะ สูง 140กว่า หนักเกือบๆ 30 ค่ะ ตอบหน่อยนะค่ะ กลัวมากค่ะ…TT

 28. manit says:

  ตอบคุณกลัวจัง
  -ไม่เคยมี พสพ กับใครเลย มีตกขาวเกิดขึ้นทุกวัน แต่ไม่เยอะ กลิ่นไม่แรง สีขาวเหมือนแป้งเปียก
  แสดงสุขภาพของภายในของคุณไม่ดีครับ ติดเชื้อรา
  ควรตื่นตัวฟื้นฟูสถาพร่างกาย และรักษาตกขาวให้หาย ครับ

 29. p says:

  เรียน คุณหมอมานิตย์
  ดิฉันปัจจุบันอายุ 47 ปี มีบุตรแล้ว 1 คน เป็นโรคโลหิตจาง
  เมื่อประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมาเคยไปตรวจที่ รพ.พบว่ามีเนื้องอกทางด้านซ้ายของมดลูก และตับมีไขมันเกาะอยู่มาก (ปกติเป็นคนรูปร่างผอม ช่วงนั้นอยากอ้วนเลยทานแต่ข้าวขาหมูบ่อย) คุณหมอแนะนำว่าไม่ต้องผ่าตัด เพราะบางรายที่ผ่าก็สามารถกลับมาเป็นอีกได้ แต่บางรายปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำ เนื้องอกก็ยุบลง ท่านเลยแนะนำให้ทานข้าวกล้อง ล้างลำไส้ดีท็อก ทานผักผลไม้ ไม่ทานเนื้อสัตว์ ช่วงแรกๆ ก็ทำค่ะแต่ไม่ได้สม่ำเสมอเพราะยังต้องออกไปทำงานนอกบ้าน พักผ่อนน้อย เครียดกับงานด้วย
  ปัจจุบันดิฉันเป็นแม่บ้านค่ะ ยังคงมีประจำเดือนอยู่ แต่เวลาช่วงที่มี จะออกมาเป็นลิ่มเลือดในวันที่สอง และช่วงระหว่างหมดประจำเดือน มีตกขาวตลอดทุกวัน แรกๆ ก็เป็นเมือกสีขาว เคยซื้อยาสอดที่โฆษณามาใช้ แต่ก็ยังไม่หาย พักหลังนี้ บางครั้งมีสีเหลืองเขียว บางครั้งมีกลิ่นเหม็น (แต่ก่อนที่เป็นสีขาวไม่มีกล่ินเหม็นค่ะ) บางครั้งออกมาเป็นเมือกใส ๆ และล่าสุดเพิ่งเห็นมีเมือกใส ๆ ปนกับเลือด แต่อาการทั้งหมดไม่เคยปวดท้องเลยสักครั้งเดียว มีประจำเดือนก็ไม่เคยปวดค่ะ
  ดิฉันกลุ้มใจมาก พอดีเจอเว็บคุณหมอเลยขอสอบถามอาการดังกล่าว และทางรักษาด้านสมุนไพร อยากรักษาแนวคุณหมอ รบกวนคุณหมอช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

 30. manit says:

  ตอบคุณ p
  อาการที่เล่ามาเกิดจากเซลล์น้ำเหลือง และระบบภูมิต้านไม่สมบูรณ์
  ร่างกายขาดความสามารถขับ และทำลายเชื้อออกจากร่างกาย แต่กลับโดยโดนเชื้อโรคเข้าทำลาย
  การรักษาแนวนี้สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ ใช้เวลาการรักษาสักระยะ ปฏิบัติตามคำแนะนำ
  ยาที่ใช้รักษาโรคนี้ได้คือ https://doctorforyou.biz/?page_id=3354

 31. Tama says:

  คุณหมอค่ะประจำเดือนเดือนนี้หนู่ยังไม่มาค่ะปกติเดือนที่แล้วมาวันที่ 28 เม.ย ซึ่งครั้งนึงเปนประมาณ 7 วัน แต่เดือนนี้วันที่ 4 มิ.ย แล้วยังไม่มาเลย
  แล้ววันที่ 9 พค. หนูมีอะไรกับแฟน แร้วตอนช่วงที่คาดว่าประจำเดือนจะมารอบต่อไปก้มีตกขาวสีน้ำตาลบางครั้งก้มีลิ่มเลือดปนมาด้วย ประมาณ 3-4 วันแล้วก้กลับมาเปนตกขาวใสๆต่ออีกอ่ะค่ะ แร้วก้รุ้สึกหน่วงๆที่ท้องน้อย แต่ก้ไม่มีอาดารมึนหัว อาเจียน คัดหน้าอกเลยนะค่ะ
  อยากทราบว่าหนูจะท้องไหมค่ะ

 32. manit says:

  ตอบคุณ Tama
  -อาการที่เล่ามาน่าจะเป็นเพราะปัญหามดลูกอักเสบ
  -เรื่องกลัวว่าจะตั้งท้องหรือไม่ แนะนำลองให้ซื้อน้ำยามาทดสอบ หรือไปตรวจดู

 33. Tama says:

  ซื้อชุดตรวจมาแร้วค่ะ ขึ้นขีดเดียวเข้มมากๆ แสดงว่าไม่ท้องใช่มั้ยค่ะ
  แร้วอาการมดลูกอักเสบมีผลทำให้ประจำเดือนไม่มาด้วยหรอค่ะ ถ้าเปนจิงๆ ควรทำอย่างไรค่ะ ไปร้านขายยาแร้วซื้อยามารับประทานเองได้มั้ยค่ะ

 34. manit says:

  ตอบคุณ Tama
  -ลองไปซื้อยาตามร้านขายยามารับประทานก่อนก็ได้
  -ถ้าไม่หายแล้วค่อยเลือกใช้ยาที่หมอมานิตย์มารักษาให้หายได้
  ต้องการรักษาโทรมาปรึกษาก่อนได้ครับ

 35. แอล says:

  สวัสดีค่ะ คือหนูมีปัญหาจะปรึกษาค่ะ คือ เดือนเม.ย. หนูยังทานยามคุมอยู่ และมีเพศสัมพันธ์กับแฟน พอเดือน พ.ค. หนูไม่ได้ทานยาคุมแร้วเพราะแฟนไม่อยู่ ประจำเดือนมาปกติค่ะ แต่มีตกขาว และพอเอดดือน มิ.ย. มีตกขาวปนมูกเลือดค่ะ เป็นอยู่ หลายวันค่ะ แต่ไม่มีกลิ่น ตกขาวไม่มีสี ไม่มีกลิ่นผิดปกติ แต่ว่า วันที่25 มิ.ย. ประจำเดือนไม่มาเหมือนเดิม จะเป็นอันตรายไหมค๊ะ?

 36. manit says:

  ตอบคุณแอล
  น่าจะมาจากปัญหาโรคในมดลูก เสี่ยงต่อการเป็นมดลูกโต และเนื้องอก
  แนะนำ ปัจจุบันมียาสมุนไพรแคปซูลรับประทานป้องกัน และรักษาอาการผิดปกติในมดลูกได้ดี
  https://doctorforyou.biz/?page_id=3354

 37. munin says:

  มีเพศสัมพันธ์กับแฟน ใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ปรกติประจำเดือนจะมาประมาณต้นเดือน แต่ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา ปกติจะต้องมาวันที่ 4 ก.ค 56 แต่วันนี้ถ้านับก็หายไป 6 วันแล้ว ที่มีก็ตกขาวคร่า มามากไม่คัน ไม่เจ็บ ไม่มีกลิ่นแต่ลักษณะเหมือนแป้งเปียก มาเยอะมากๆกังวลว่าจะตั้งท้องมากๆ

 38. manit says:

  ตอบคุณ munin
  -สงสัยตั้งครรภตรวจได้โดย http://www.ladyinter.com/forum_posts.asp?TID=30021
  -อาการแบบนี้ไม่น่าจะเป็นการตั้งครรภ์ น่าจะเป็นโรคตกขาวติดเชื้อรา หรือแบคทรีเรีย จะทำให้ประจำเดือนคาดเคลื่อน หรือไม่มาตามปกติได้

 39. yo yo says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ดิฉันมี พสพ กับแฟนไปเมื่อวันที่ 7 ส.ค 56แล้วกินยาคุมฉุกเฉินไปประจำเดือนก็ยังไม่มา2อาทิตย์ แต่มีอาการตกขาวแบบแป้งเปียกค่ะแบบนี้จะท้องไหมค่ะ

 40. manit says:

  ตอบคุณ yo yo
  -ไม่น่าจะเป็นการตั้งครรภ์ครับ ปัญหาสุขภาพของมดลูกมีผลต่อการเลื่อนประจำเดือนได้
  อย่างไรก็ตาม ควรตรวจการตั้งครรภ์ด้วย

 41. yo yo says:

  ตอนที่มี พสพ แฟนของฉันได้หลังข้างในด้วยอะค่ะ ฉันเลยไปซื้อยาคุมฉุกเฉินมากิน 2 เม็ดควบเลยเพราะไม่ได้ป้องกัน แล้วมีอาการเจ็บนม เหนื่อย แล้วอีก2อาทิตย์ประจำเดือนก็ยังไม่มา แล้วก็กินยาสตรีเบญโลไป1ขวด ประจำเดือนก็ยังไม่มาเลยค่ะ มีแค่ตกขาวแบบแป้งเบียกมา3-4วันแล้วค่ะ แล้วฉันไปซื้อที่ตรวจครรภ์มาหลังกินยาสตรีเบญโลได้1วัน ผลสรุปออกมาคือ ไม่ท้อง แต่ประจำเดือนก็ยังไม่มาเช่นเดิมค่ะ—-> อันนี้บอกละเอียดเลย

 42. manit says:

  ตอบคุณ yo yo
  -รักษาอาการตกขาว ให้หายประจำเดือนจะมาตามปกติครับ
  ต้องการรักษาที่นี่ให้ติดต่อเข้ามาครับ

 43. Ann says:

  ขอปรึกษาค่ะคุณหมอ หนูเคยไปตรวจภายใน คือก่อนไปตรวจมีตกขาวมีกลิ่นเค็มๆไม่ถึงกับเหม็นเน่า หมอจึงเอาตกขาวไปส่องกล้องบอกว่ามีเชื้อรานิดหน่อย แล้วหนูก็ให้หมอตรวจผลมะเร็งด้วย วันที่ตรวจหมอให้ยามาทาน 7 วันพร้อมยาเหน็บ แล้วไปฟังผล วันฟังผลหมอบอกว่าปากมดลูกอักเสบ ให้ยาตัวเดิมมาทานอีก 7วัน หลังจากนั้นก็หาย พอได้ประมาณ1 เดือนกว่า ตกขาวก็มาอีก อันนี้ออกมาเป็นก้อนๆ หนูไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร ?? ตอนนี้กำลังปล่อยมีน้องด้วยค่ะ นับวันไข่ตกแล้วมี พสพ กัน แต่แฟนทำออรัลเซ็กให้ร่วมกับมี พสพ หนูไม่ได้ล้าง ออก คือกลัวเชื้ออสุจิไม่เข้าไปในมดลูกเลยไม่ล้าง ทำติดต่อ 3 วัน อันนี้อาจเป็นสาเหตุทำให้ตกขาวกลับมาเป็นอีกรึป่าวค่ะ ทำยังไงถึงจะให้หายขาย

 44. manit says:

  ตอบคุณ Ann
  -ตกขาวกลับมาป็นอีกครับ และคาดว่าจะรุนแรงกว่าเดิม
  -หลังมีพสพ สักพักก็ควรล้างช่องคลอดให้สะอาด เพราะจะทำให้เชื้อราเจรฺญเติบโตมากขึ้น ปัญหาโรคจะมากขึ้น
  -ไม่ควรปล่อยให้น้ำอสุจิค้างในช่องคลอดโดยไม่ล้างออก
  การรักษาให้หาบขาดได้ แนะนำติดต่อเข้ามาได้หลายทาง โทร/ไลน์/อีเมล

 45. ปลา says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  ตอนนี้นู๋อายุ 14 ปีแล้วค้ะ นู๋เปนตกขาวมาประมาณ 1 เดือนแล้ว เดือนนี้ประจำเดือยนู๋ก็ไม่มา มันจะเปนขุดๆ มีน้อย และบางทีก็แสบด้วยค้ะ นู๋จะมีอันตรายอย่างรัยบ้างมั้ยค้ะ แล้วจะรักษายังไงค้ะ
  ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะค้ะ

 46. manit says:

  ตอบคุณ ปลา
  -อาการตกขาว ถ้าเป็นนานๆมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอันตราย เช่น เนื้องอก โรคผิวหนังปากช่องคลอด มดลูกโต เป็นต้น
  การรักษามีในข้อมูลเว็บเพจแล้ว หรือ ต้องการยาเพื่อรักษาให้ติดต่อเข้ามา ทางไลน์ หรือ โทร

 47. Ked Dtac says:

  สวัสดีค่ะคุนหมอ คือหนูเคยไปมีเพศสัมพันกับคนอื่นโดยไม่ป้องกัน พอหลังจากนั้น ประมาน สองอาทิด หนูก้อเปนหวัด เมื่อยตามตัว แระพออีกซัก สองวันต่อมา ก้อมีตกขาวออกมา ปริมานเยอะ แต่ไม่ถึงกับไหลโจ๊ก แระคัน แต่ไม่ได้คันข้างใน คันภายนอกค่ะ มีตุ่ม สามตุ่ม แต่ไม่แสบ ไม่ใช่ตุ่มน้ำ เปนเหมือนยุงกัด ยังงี้เรียกว่าเริมหรือเปล่าคะ แระใช่อาการของโรคเอดส์หรือเปล่า ตอนนี้เครียดมากๆ นอนไม่หลับ กินไม่ลงเรย จะไปตรวจเลือดก้อต้องรอสามเดือนก่อน เครียดมาก รบกวนคุนหมอตอบทีค่ะ ขอบคุนมากค่ะ

 48. manit says:

  ตอบคุณ Ked Dtac
  -มีปัญหาแล้วครับ
  -ตุ่มแบบนี้ไม่ใช้ เริม
  -ไม่ต้องรอให้โรคพัฒนาไปมากกว่านี้ รักษาอาการได้เลยบครับ
  ติดต่อมาครับ

 49. NING says:

  คุณหมอค่ะหนู อายุ 17 ปี ตอนนี้ประจำเดือนหนูไม่มาประมา3เดือนแล้วอ่ะ หนูมีแฟนเป็นทอมและมี พสพ กันอยากทราพว่ามันจะเป็นอะไรหรือป่าวค่ะ

 50. manit says:

  ตอบคุณ NING
  -อาการปจด ไม่มามีหลายสาเหตุ เช่น พักผ่อนน้อย มดลูกอักเสบ มีโรคตกขาว เป็นต้น

 51. NING says:

  หนูกินยาสตีไปแล้ว ปจด ก็ยังไม่มาเลย แฟนหนู้เค้ากลัวว่าจะเป็นอะไรหรือป่าว

 52. ืnut says:

  คุณหมอค่ะ หนูมี พสพ กับแฟนประมาณ2-3เดือนที่แล้ว ปจด ก็มาตามปกติแต่ผ่านมา 3 เดือน ปจด ก็ไม่มาค่ะ แต่ในระหว่าง3เดือนที่ปจดไม่มาก็ไม่ได้มี พสพ อยากทราพว่า มีสิดจะท้องหรือป่าวค่ะ

 53. manit says:

  ตอบคุณ NING
  -รับประทานยาสตรีอะไร ทานอย่างไง ทานมานานกี่วัน ประจำเดือนไม่มากี่วัน
  ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตอบให้ได้

 54. manit says:

  ตอบคุณ nut
  -ไม่น่าเป็นการตั้งครรภื (ลองซื้อน้ำยาตรวจเองได้)
  -อาจมีโรคในมดลูกครับ

 55. NING says:

  ปจด ไม่มาประมา3เดือนค่ะรับประทานยาสตีเพ็ญภาคแบบเป็นแค๊ปซูนได้3วันค่ะ มีตกข้าวเล็กน้อยค่ะ

 56. manit says:

  ตอบคุณ NING
  -ถ้ายาที่คุณรับประทาน แล้วไม่หาย แนะนำเปลี่ยนยา
  หรือติดต่อมาเพื่อรักษารักษา

 57. KUNG says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ คือ 1.ดิฉันมีตกขาวสีขาวขุ่นออกเหลืองๆ และมีกลิ่นเหม็นคาวเหมือนปลาเน่า(กลิ่นแรงมาก) เวลามีอะไรกับแฟนก็มีกลิ่นเหม็นทำให้ไม่มั่นใจเลยค่ะ 2.แฟนดิฉัน”ปล่อยใน”พอมีอะไรกับแฟนเสร็จสักพักกลิ่นก็เหม็นแรงขึ้น(เหม็นติดกางเกงเลยค่ะ) ดิฉันเคยไปปรึกษาเภสัชที่ร้านขายยา บอกอาการให้เขาฟัง เขาให้ยากินฆ่าเชื้อพยาธิในช่องคลอด,ยาสอดแก้เชื้อรา พอดิฉันกินยาและสอดยาอาการก็ดีขึ้นตกขาวไม่มีกลิ่นเหม็นเลย และพอดิฉันมีอะไรกับแฟนหลังจากทำอะไรกันเสร็จแล้วฉันก็มีอาการเดิม.ตกขาวมีกลิ่นเหม็นแรงมาก ฉันก็ซื้อยาสอดยากินมารักษาแบบนี้ได้3ครั้ง อาการก็ดีได้ไม่กี่วันก็กลับมาเป็นอีก อยากทราบว่าอาการที่ดิฉันเป็นเกิดจากอะไร? เป็นอะไรร้ายแรงไหม และควรทำยังไงดี ?

 58. manit says:

  ตอบคุณ KUNG
  -เป็นอาการมีเชื้อแบคทรียมาก ในมดลูก โอกาสเสี่ยงต่อมะเร็งเนื้องอกในมดลูก ในอนาคตได้
  -รักษาด้วยยาแคปซูลพลูคาว ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร อย่างต่อเนื่อง

 59. KUNG says:

  คุณหมอรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหรือคลีนิก อะไรหรอค่ะ? รบกวนขอรายละเอียดหน่อยค่ะ

 60. Mila says:

  เป็นตกขาวมาสองอาทิดกว่าแล้ว ตกขาวมีสีเขียวอ่อนๆเป็นก้อนไม่มีกิ่นและคันด้วยไหลแรงออกมาเหมือนเป็น ปจด และเดือนนี้ ปจด ยังไม่มาเลยมาเป็นตกขาวแทนจะเป็นอะไรมั้ย ไม่เคยมี พสพ

 61. manit says:

  ตอบคุณ KUNG
  -แนะนำโทรมา หรือไลน์มาครับ จะทำให้คุณเข้าใจง่ายขึ้น
  -ในเว็บไซต์ได้บรรจุเนื้อหาครบถ้วน โปรดอ่านในเว็บไซต์ก่อนจะดีมาก

 62. manit says:

  ตอบคุณ Mila
  -ตอนนี้คงไม่เป็นอะไรรุนแรง แต่ในอนาคตคุณเสี่ยงต่อโรคอันตรายในมดลูก

 63. Mila says:

  แล้วจะทำอย่างไรดีค่ะ

 64. manit says:

  ตอบคุณ Mila
  ต้องรักษาให้หายดีที่สุดครับ สนใจการรักษาให้หาย
  ติดต่อทาง โทรศัพท์ หรือ ไลน์

 65. neww says:

  คุณหมอค่ะ คือหนูมีปันหาปะจำเดือนไม่มาปะมานเกือบจะ3เดือนแล้ว (ส่วนตัวเปนคนประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะ) ซื้อที่ตรวจครรภ์ตามร้านยามาตรวจ3ครั้งไม่พบว่าท้อง และอาการตกขาวที่มากจนต้องใส่แผ่นอนามัยแผ่นเล็กๆบางๆทุกวัน ตกขาวเปนสีขาวขุ่น คันบางนิดหน่อยเท่านั้น บางวันมีกลิ่น บางวันไม่มีกลิ่น แต่กลิ่นไม่เหม็นมากนะค่ะ หนูอยากทราบว่าหนูเปนอะไร?? มีโอกาสท้องรึป่าวเพาะเปนคนนอนดึก ปัสสาวะที่ใช้ตรวจเป็นช่วงปะมาน02.00-06.00น.

 66. manit says:

  ตอบคุณ neww
  -ปจด ไม่มา เพื่อมดลูกอักเสบ
  -ไม่ใช่การตั้งครรภ์
  -ควรรักษาอาการตกขาวให้หายเป็นปกติ

 67. กี้ says:

  คุณหมอค่ะ คือหนูประจำเดือนมาไม่ปรกติ แต่มีระดูขาวมา ค่อนข้างมาก มีกลิ่น บางเดือนมาเป็นสีน้ำตาล มีกลิ่น บางเดือน ก็มาออกสีเขียวหน่อย ค่ะ เป็นอย่างนี้มาเป็นปีแล้วค่ะ หนูควรทำยังไงค่ะ แล้วหนูมีโอกาส ที่จะเป็นโรค ที่เกี่ยวอวัยวะ เพศอะไร พวกนี้ไหมค่ะ ตอบทางเมลล์ มาได้น่ะค่ะ
  และเมื่อก่อนหนูเคยรับประทานยา ยาว่านนางคำ(ยาแผนโบราณ) พอหนูกินเข้าอีกวันหนึ่งประจำเดือนก็มา เป็นอย่างนี้มา 3-4 ครั้ง พอหลังๆก็ไม่มาค่ะ

 68. manit says:

  ตอบคุณ กี้
  -อาการตกขาวของคุณ แสดงว่ามดลูกอักเสบ
  -มีความเสียงต่อการเป็นมดลูกโต และมะเร็ง

 69. k says:

  หมอคือหนูมีอะไรกับแฟนหลังประจำเดือนหมด2-3วัน จากนั้นผ่านไป2สัปดาห์ หนูก็มีตกขาวสีน้ำตาลออกมา ตอนเข้าห้องน้ำเช็ดทิชชู่มีเลือดติดออกมาเล็กน้อย หนูจะเป็นอะไรมั้ย

 70. กี้ says:

  แล้วมียาที่พอรักษา ได้ไหมค่ะ

 71. manit says:

  ตอบคุณ k
  – น่าจะเป็นสัญญาณ ของอาการมดลูกช่องคลอดอักเสบ

 72. manit says:

  ตอบคุณ กี้
  -รักษาได้ ติดต่อหมอครับ ทางไลน์ หรือโทร ก่อน

 73. มิกกี้ says:

  ปรึกษาหมอค่ะ หนูกินยาคุมตลอดเดือนนี้มีอาการคันที่ช่องคลอดมากผิดปกติ และมีตกขาว เยอะผิดปกติด้วย มีสีขาวขุ่นออกเหลืองเหมือนนมบูด เกิดจากสาเหตุอะไรคะ เป็นเพราะเปลี่ยนยี่ห้อยาคุมหรือไม่คะ

 74. manit says:

  ตอบคุณ มิกกี้
  -อาการตกขาวกลิ่นนมบูด เกิดจากเชื้อแบคทรีเรียในมดลูกจำนวนมาก

 75. มิกกี้ says:

  ประจำเดือนมาแค่วันเดียวค่ะเดือนนี้ มีสีจาง เป็นผลจากการเพิ่งบริจาคเลือดหรือไม่คะบาง คนบอกว่าเป็นประจำเดือนแค่วันอาจท้องได้ มีสิทธิ์ท้องมั้ยค่ะ แบคทีเรียในมดลูกมีวิธีรักษายังไงคะ

 76. Mos says:

  คุณหมอค่ะ คือ ตอนเดือน ก.ค. ส.ค. ประจำเดือน มาวันที่ 1 มาประมาณ 6 – 7 วัน
  หลังจากนั้นมาอีกทีวันที่ 1 ต.ค. แล้ววันที่ 7 หนูมีอะไรกับแฟน ( แต่ไม่ได้ปล่อยใน)ซึ่งเป็นวันที่ประจำเดือนหมดพอดี ตอนนี้ ซึ่งตอนนี้ วันที่ 5 พ.ย.แล้ว ประจำเดือนยังไม่มามีสิทธิ์ท้องมั้ยค่ะ

 77. manit says:

  ตอบคุณ มิกกี้
  อาการตกขาว สามรักษาให้หายได้
  สนใจการรักษาติดต่อมาทาง ไลน์ หรือ โทรมาก็ได้ครับ

 78. manit says:

  ตอบคุณ Mos
  เรื่องการสอบถามการตั้งครรภ์ แนะนำปรึกษาหมอสูติ ครับ

 79. น้ำ says:

  สวัสดีคะคุณหมอ .ดิฉันมีเพศสำพันก็ใช้ถุงยางอนามัยเเบบถูกต้องตามวิธีตลอดคือดิฉันเป็นตกขาวมาในวันที่ควรจะมีประจำเดือน (แต่ปกติฉันเป็นคนที่ประจำเดือนแต่ละจเดือนจะมาไม่ตรงกันเท่าไหร่อยุ่แล้วคะ) ล่าสุดเดือนที่เเล้วมาวันที่1ค่ะแต่ เเต่พอมาวันที่1เดือนนี้มีเลือดคล้ายประจำเดือนไหลออกมาสีเข้มเหมือนประจำเดือนมากคะออกมาปริมานนิดเดียวคะผ่านมาอีกวันเป็นตกขาวมาเยอะมากคะตกขาวเยอะเเบบนี้อยุ่ประมานสามสี่วันคะ ลักษณะเป็นตกขาวออกสีน้ำตาลบ้างสีเหลืองบ้างแต่มาเยอะมาก มีกลิ่นแต่ไม่เหม็นเท่าไหร่คะ จนผ่านมาวันที่8ปจด.ก้ยังไม่มาเลยคะ อยากทราบว่าเป็นเพราะสาเหตใดเเละอันตรายรึป่าว หรืออาจจะมีโอกาสตั้งครรภ์ค้ะ

 80. manit says:

  ตอบคุณ น้ำ
  -เป็นผลมดลูกอักเสบ (สนใจการรักษาติดต่อเข้ามาได้)
  -ส่วนเรื่องการตั้งครรภ์ ให้ซื้อชุดตรวจมาตรวจ

 81. คือหนูอายุ 19 ปี หนูประจำเดือนมาไม่ปกติเกือบทุกเดือนเลยค่ะ 2-3 เดือนถึงจะมาสักครั้ง พอมาวันแรกประจำเดือนจะสีออกดำๆ ไม่เห็นเป็นสีแดงเลยค่ะ พอวันที่ 2-3 ถึงจะเป็นสีแดงแข้มมากบางทีก็เป็นก้อนเลือดแบบเหมือกๆพอประจำเดือนจะหยุดก็เป็นสีน้ำตาลแข้มอีก และตอนนี้ประจำเดือนหนูไม่มาเกือบ 3 เดือนแล้วค่ะแต่มีตกขาวคือหนูจะเป็นตกขาวบ่อยมากแต่ตกขาวตอนนี้ไม่มีกลิ่นแต่จะเป็นก้อนและเหมือกๆเหนียวๆค่ะ คืออาการแบบนี้หนูอยากทราบว่าหนูเป็นอะไรค่ะ คือหนูกลัวเป็นมะแร็งกับเป็นซีสนะค่ะหนูจะมีโอกาศเป็นโรคพวกนี้มั้ยค่ะ คือหนูมีแฟนเป็นทอมแฟนหนูจะใช้นิ้วกับใช้ของปลอมเวลามีเพศสัมพันธุ์กับหนูแต่ของปลอมจะใส่ถุงยางค่ะ หนูมีเพศสัมพันธ์กับแฟนที่เป็นทอมตั้งแต่อายุ 14 ปีนะค่ะ คือหนูอยากทราบว่าเรื่องนี้พอจะเป็นสาเหตุของการที่ประจำเดือนไม่ค่อยมาเป็นไปได้มั้ยค่ะ ? แล้วอีกอย่างก็คือเวลาที่แฟนหนูมีเพศสัมพันธ์กับหนูเค้าบอกว่าช่อคลอดของหนูมันไม่ตรงนะค่ะ บางครั้งหนูก็รู้สึกได้ว่ามันไม่ตรง หนูเคลียดมากคุณหมอช่วยบอกสาเหตุ และวิธีแก้ไขให้หนูด้วยนะค่ะ

 82. manit says:

  ตอบคุณ เคลียดมาก
  -แนะนำไปตรวจภายใน ตามสถานพยาบาลใกล้บ้าน
  แต่ถ้ามีอาการอักเสบ หรือมดลูกโต ติดต่อมาเพื่อรักษาได้

 83. ปราย says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ รบกวนด้วยนะคะ
  คือหนูอายุ20ปีค่ะ เป็นตกขาว มีอาการคันบริเวณอวัยวะเพศค่ะ ใช้ยาสอดหรือยาทาของคาเนสเทนก็หายนะคะ แต่มันเป็นเกือบทุกเดือนเลย มีวิธีให้หายขาดมั้ยคะ เป็นทุกเดือนรำคาญใจมากเลยค่ะ
  แล้วเดือนนี้คัน ตกขาวใสๆ แล้วก็มีเหมือนลิ่มเลือดอออกมาด้วยค่ะ อันตรายมั้ยคะ รบกวนด้วยนะคะคุณหมอ
  ขอบคุณค่ะ

 84. manit says:

  ตอบคุณ ปราย
  -อาการตกขาว คืออาการในมดลูกอักเสบ หรือมีเชื้อแบคทรีเรียอยู่มาก
  แนะนำคุณติดต่อทางนี้จะดีกว่าครับ

 85. ทัศนีย์ says:

  หนูอายุ19ปีค่ะ ปกติประจำเดือนจะมาวันที่16เดือนนี้ แต่นี่ช้ามา6วันแล้วค่ะ
  มีตกขาวออกมาประมาณ 1 สัปดาห์ค่ะ แต่ไม่มาก
  เคยรับประทานยาคุมเพื่อปรับให้ประจำเดือนมาปกติ
  เลิกกินไปกลางเดือนที่แล้ว ไม่ได้มีพสพ.
  สงสัยว่าจะเป็นอะไรมั้ยคะ ?

 86. manit says:

  ตอบคุณ ทัศนีย์
  -ปจด คลาดเคลื่อน มาจากปัญหาภายใน เช่นมดลูกอักเสบ ตกขาว

 87. Ampair says:

  คุณหมอค่ะประจำเดือนมาล่าสุดวันที่3ตค. ปล้วมีอะไรกับแฟนประมาณวันที่10ค่ะ ตอนนี้23พย. แล้วเมนยังไม่มาเลย รู้สึกเจ็บๆตอนปัสสาวะด้วยค่ะ มีเมือกขาว อยากทราบว่าเป็นอาการของอะไรหรอค่ะ

 88. manit says:

  ตอบคุณ Ampair
  -ปัญหาจากมดลูกอักเสบ และปากมดลูกอักเสบด้วยครับ
  แนะนำรีบรักษาครับ

 89. Nanyaporn.R says:

  คุณหมอคะ ดิฉันมี พสพ เดือนที่แล้วใส่ถุงค่ะ แต่เดือนนี้ ปจด ยังไม่มาค่ะ แต่มีเลือดสีน้ำตาลออกมานิดๆปนเลือดค่ะ และหลังจากนั้นมีเมือกใสๆไหลออกมา และมีกลิ่นคาวมากค่ะ ไม่ทราบว่าอาการแบบนี้จะเรียกว่าตั้งครรภ์รึเปล่าคะ หรือว่าเป็นโรค คุณหมอช่วยแนะด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ.

 90. manit says:

  ตอบคุณ Nanyaporn.R
  -ไปตรวจการตั้งครรภ์ก่อนครับ
  -ถ้าไม่ตั้งครรภ์ แสดงว่ามดลูกเริ่มอักเสบ

 91. anatta says:

  เป็นตกขาวตลอดเวลาไหลออกมาเป็นน้ำสีขาวขุ่นเยอะเก้ดจากอะไรค่ะ

 92. manit says:

  ตอบคุณ anatta
  -เป็นอาการของมดลูกอักเสบ

 93. S says:

  คุณหมอคะ คือเดือนนี้ ปจด หนูยังไม่มา แต่หนูมีเมือกใสๆคล้ายน้ำ ปนเลือด เมือกใสเยอะมาก มีเลือดแค่นิดหน่อยแล้วมีอาการปวดท้องเหมือนปวด ปจด ด้วยคะ อยากทราบว่าอาการนี้เกิดจากอะไรค้ะ มีสิทธิ์ตั้งครรภ์ไหมค้ะ

 94. manit says:

  ตอบคุณ S
  -ควรไปตรวจการตั้งครรภ์เพื่อความสบายใจครับ
  -อาการที่กล่าวเกิดจากการที่มดลูก มีการอักเสบ
  -งดการมี พสพ

 95. มาร์ says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  คือหนู ประจำเดือนไม่มา 3 เดือนแล้ว แต่นี้ ก็เป็นเรื่องปรกติ แต่ เดือนนี้ มีอาการตกขาว ตลอดทั้งเดือน ไม่ค่อยมีกลิ่น เป็นสีขาวใส บางวันก็มีสีเหลืองออกมาบ้าง หนูซื้อยาว่านชักมดลูดมากิน อาการก็ไม่ดีขึ้น หนูทุกข์ทรมานใจมากเลยค่ะ อีกอย่างช่วงนี้ พอ อุจจาระ ก็มีเลือดออกมาด้วยค่ะ ทุกใจจริงๆ เลยค่ะ แล้วหนูมีความเสี่ยงจะเป็นโรคอะไรได้บ้างค่ะ แล้วพอจะมีวิธีรักษาโรคนี้ ได้อย่างไรบ้างค่ะ (หนู อายุ 21 ปี ยังไม่เคยมี พสพ)

 96. manit says:

  ตอบคุณ มาร์
  -คุณกำลังมีปัญหา มดลูกอักเสบ และ ลำไส้ใหญ่อักเสบ
  แนะนำรีบรักษาครับ

 97. Bow says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  คือ ประจำเดือนไม่มา 6 เดือนแล้ว มีตกขาวนิดหน่อย ไม่มีมีกลิ่น เป็นสีขาวใส มีอาการคันบริเวณอวัยวะเพศรอบข้างแต่ไม่ใช่ข้างใน หนูซื้อยาสตรีเพ็ญพาคมากินก่อนหน้านี้แล้ว แต่ประจำเดือนก็ยังไม่มา เคยซื้อที่ตรวจครรภ์มาแล้ว 2 ครั้ง และตรวจฉี่ที่โรงพยาบาลไม่มีการตั้งครรภ์ หนูจะเป็นโรคอะไรมั้ยคะ

 98. manit says:

  ตอบคุณ Bow
  อาการดังกล่าวน่าจะมาจากมดลูกอักเสบ

 99. อุ้ย says:

  หนูจะถามว่ามีอาการตกขาวบ่อยมาก บางครั้งก็ต้องสอดยา มีเกือบทุกวันเคยไปหาหมอแล้วหมอให้ยามากินและเหน็บช่องคลอด พอไม่กี่เดือนก็เกฺดอาการเหมือนเดิมอีก หนูรำคาญมากทำไมไม่หายสักที เป็นเพราะอะไรค่ะ ช่วยคุณหมอแนะนำยาหน่อยค่ะชนิดที่กินแล้วหายขาดเลยค่ะ

 100. manit says:

  ตอบคุณ อุ้ย
  แนะนำเปลี่ยนวิธีการรักษาครับ
  สนใจติดต่อเข้ามาครับ

 101. mini says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอคือดิฉันมีเมือกสีขาวขุ่นเหมือนอ้วกเด็กออกมาทางช่องคลอดนะค่ะแต่ไม่ได้ออกมาตลอดเวลานะค่ะ มันจะออกมาเวลาที่ดิฉันปัสสาวะ เสร็จแล้ว ออกมาไม่มากเท่าไร มีกลิ่นด้วยค่ะ บางครั้งเวลาเดินจะรู้สึกเจ็บบริเวณมดลูกน้ดหน่อย แล้วประจำเดือนยังไม่มา9วันแล้วค่ะ ดิฉันรองซื้อที่ทดสอบการตั้งครรภ์มาแล้วแต่ไม่ท้อง และตรงบริเวณฝีเย็บจะมีลุกษณะแข็งด้วยค่ะ ไม่ปวดไม่คัน อยากทราบว่าดิฉันเป็นอะไรค่ะ

 102. manit says:

  ตอบคุณ mini
  อาการดังกล้าว เกิดจากมดลูกอักเสบ

 103. mini says:

  คุณหมอค่ะ ถ้าดิฉันเป็นมดลูกอักเสบอยู่แล้วก็เป็นประจำเดือนพร้อมกันจะอันตรายไหมค่ะ พอดีว่าประจำเดือนมาแล้วค่ะ เลยกลัวๆ

 104. mini says:

  ขอต่ออีกนิดนะค่ะ แต่ประจำเดือนที่มานี้มันสีออกดำนิดๆเหมือนผสมกับน้ำหนอง มีปริมาณมากด้วยนะค่ะ กลิ่นออกจะแปลกๆออกไปทางคาวๆอ่ะค่ะจะเป็นอะไรไหมค่ะ

 105. ฟ้า says:

  นู๋อยากทราบ ที่อยู่ คลีนิคคระ

 106. manit says:

  ตอบคุณ mini
  ควรรักษาให้หาย ตอนนี้ยังไม่อันตรายมาก แต่อาจมีผลร้ายอันตรายในอนาคต
  เพื่อป้องกันโรคร้ายในอนาคตรีบรักษาจะเป้นเลือกที่ดีที่สุด

 107. manit says:

  ตอบคุณ mini
  เป็นอาการตกขาวเนื่องจากภายในมดลูกอักเสบ

 108. manit says:

  ตอบคุณ ฟ้า
  ที่อยู่คลินิก มีในเวบไซต์ชัดเจนแล้ว

 109. วรัน says:

  เรียนคุนหมอ
  อายุ20 ช่วงเดือนต้นเดือนตุลาปจด.ก้อมาปกติพอรอช่วงเดือนพฤศจิกาต้นเดือนก้อยังไม่พอกลางเดือนพฤศจิกาก็ดูเหมือนมีปจด.มาแต่น้อยแบบกระปิบกระปรอยและมีลิ้มเลือดก่อนใหญ่อยู่ประมาณ2วัน [ธันวา]จากนั่นก็มาประปิบกระปรอยตลอดบางทีก็ขาดหายจนมีเพศสัมพัน[ใส่ถุงตลอด]ก้อมีเหมือนตกขาวปนเลือดออกมาเป็นสีน้ำตาลแล้วก็หาย บ้างทีก็มีคล่ายปจด.ออกประปิบกระปรอยจากนั่น และช่วงกลางเดือนที่ผ่านมามีอาการคล้ายมีปจด.คือปวดหลัง และมีลิ้มเลือดก้อนใหญ่ออกมาจากช่องคลอด และได้มีอาการตกขาวค้อนข้างเยอะ และมีอาการเจ็บหน้าอกด้านอยู่เล็กน้อย [ในระยะเวลาที่ผ่านก็มีพสพ.เปนครั้งคคราว และป้องกันตลอดโดยใส่ถุงยาง และได้มีการกินยาสตรีด้วยจนถึงปัจจุบัน]
  อยากทราบว่า
  1เปนไปได้ที่จะท้องมั่ย [เพราะป้องกันตลอด]
  2กินยาอะไรให้ปจด.มาเยอะและปกติ
  3ตกขาวจะเยอะรึน้อยเปนวิธีบอกว่าปจด.มารึป่าว

  ช่วยตอบด้วยคะเครียดมากกก !!!

 110. manit says:

  ตอบคุณ วรัน
  1.คำถามข้อ1.นี้ควรมีการตรวจก่อน
  2. ในคำถามข้อ2 และ3 อาการข้อนี้มาจากมดลูกอักเสบผิดปกติ มียาที่รักษาอาการแบบนี้ได้
  สนใจติดต่อ โทร หรือ ไลน์ มาสอบถามการรักษาได้

 111. อม says:

  คุณหมอค่ะประจำเดือนหนูยังไม่มี1เดือนกับ4วันแล้วทั้งที่มีเพศสัมพันธ์แต่ปล่อยนอก
  คือว่าอยากทราบว่าจะท้องไหมค่ะ//เพราะเมื่อเดือนที่แล้วแฟนปล่อยในไปแต่ ปจด มากลังจากวันที่ปล่อยใน อยากทราบว่จะมีโอกาสท้องรึป่าวค่ะ ขอบคุนค่ะ

 112. manit says:

  ตอบคุณ อม
  ควรไปตรวจ หรือ ใช้น้ำยาตรวจ เป็นคำตอบที่แม่นยำกว่านะครับ

 113. อำไพ says:

  เป็นตกขาวแล้วซื้อยาสอดมารักษา 6 วันอาการก็ดีขึ้น หลังจากนั้น ปจด.ก็มาพอดี แต่มามากกว่าปกติ และนาน 8 วันแล้วค่ะยังไม่หมด ยังเยอะอยู่เลยค่ะ อย่างนี้เป็นอาการข้างเคียงจากการใช้ยารักษาตกขาวหรือเปล่าคะ กังวลค่ะเพราะไม่เคยเป็นนานขนาดนี้ รบกวนคุณหมอดัวยค่ะ

 114. manit says:

  ตอบคุณ อำไพ
  -น่าจะเป็นผลมาจากโรคในมดลูก

 115. toey says:

  คุณหมอค่ะ มีเรื่องปรึกษา ประจำเดือนไม่มา ประมาณ 2 เดือน
  ครั้งสุดท้ายที่เป็น มาน้อยและมีสีเขียวๆดำๆ
  ก่อนหน้านี้มีอาการคัน แต่ไม่มาก
  เพื่อนแนะนำให้กินยาเพ็ญภาค แต่ก็ยังไมามา
  ตอนนี้เป็นตกขาวนิดหน่อย ยังมีอาการคันอยู่แต่ไม่เคยเกา ปวดท้องสองข้างหน่วงๆนิดๆ
  เหมือนจะมาแต่ก็ไม่มา อาการแบบนี้เป็นอะไรค่ะ

 116. manit says:

  ตอบคุณ toey
  อาการนี้มาจาอมดลูกอักเสบ

 117. มดดำ says:

  สวัสดีค่ะ
  ดิฉันเป็นตกขาวมาหลายเดือน ดิฉันปรึกษาคุณหมอก่อน รับยาค่ะ คุณหมอให้ดิฉัน
  ทานยาแคปซูลพลูคาว ตามเวบเพจนี้ ติฉันทานยาต่อเนื่องมา3เดือน หลังจากนั้น ผลลัพธ์ที่ได้คือ ไม่มีอาการตกขาวมาอีกเลย ดิฉันมาขอโพสด้วยความจริงใจค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 118. toey says:

  แล้วต้องทำยังไงบ้างค่ะ ต้องใช้ยาอะไรบ้างจะติดต่อคุณได้อย่างไร ไม่สบายใจเลยค่ะ

 119. manit says:

  ตอบคุณ toey
  ตั้งสติให้ดี และโทร หรือไลน์ ก้ได้

 120. toey says:

  ขอไอดี line หน่อยค่ะ

 121. relax says:

  คุณหมอค้ะหลังมีเพศสัมพันทุกครั้งแต่ใส่ถุงยางนะค้ะ จะมีตกขาวเป็นน้ำๆสีเหลืองๆเขียวๆออกมาเยอะผิดปกติประมาน1-2วันหลังจากมีเพศสัมพัน เป็นอะไรหรอค้ะจะท้องไหม

 122. manit says:

  ตอบคุณ toey
  ไอดี yaforyou

 123. manit says:

  ตอบคุณ relax
  น่าจะเป็นเพราะมดลูกอักเสบ

 124. praew says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  คือดิฉันมีเลือดที่ไม่ใช่ประจำเดือนออกค่ะมากไม่มากนะคะ ตอนแรกก็นึกว่าประจำเดือน แต่ก็ไม่ใช่ค่ะ ประจำเดือนก็ไม่มา 1เดือนแล้วค่ะ คืออะไรกันแน่คะ อันตรายหรือเปล่า

 125. manit says:

  ตอบคุณ praew
  -อาจเสี่ยงต่อโรคในมดลูก หรือ เนื้องอกได้
  -สนใจการรักาษาติดต่อมาตามเบอร์ที่แจ้งไว้ในเวบไซต์ครับ

 126. อ้วน says:

  สวัสดีค่ะคุณ และทุกท่าน
  ดิฉันมีปัญหามีอาการตกขาวเป็นปี เกือบต้องเลิกกับสามีแล้ว
  ดิฉันตัดสินใจให้คุณหมอมานิตย์จัดยาให้ หมอให้ทานยาแค่ตัวเดียว
  ทานยาอย่างต่อเนื่อง จนครบ3เดือน พร้อมปฏิบัติตามคำแนะ ตอนนี้ดิฉันไม่มีอาการตกขาว และไม่มีกลิ่นคาวออกมาอีกเลย
  ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ

 127. น้ำผึ้ง says:

  สวัสดีคะคุนหมอ ดิฉันอายุ24ปีคะมีแฟนแล้ว มีอาการตกขาวเกือบทุกวัน
  ตกขาวมีสีขาวขุ่นออกเหลือง เป็นน้ำเหนียวๆ บางวันก้อเป็นก้อนเหมือนนมบูด
  มีกลิ่นเหม็นเหมือนปลาเน่า เป็นแบบนี้หลายเดือนแล้ว รักษาหายรึป่าวคะ
  ต้องซื้อยาอะไรมาทานคะ กลุ้มใจมากเลยคะ

 128. manit says:

  ตอบคุณ น้ำผึ้ง
  รักษาด้วยยาที่แนะนำไว้ในเวบเพจนี้ครับ
  ดูตัวยาแล้วโทรติดต่อเข้ามาครับ

 129. กลัวท้องเครียดมากคะ says:

  ปจด มาวันที่30พ.ย.56 ถึง2ธ.ค56 แล้วมา กลางมกราคม 57 หนูยังไม่มาเลยคะแต่มีตกขาว ปวดท้องน้อยทุกวัน หนูจะท้องไหมคะ หนูพึ่งมี พสพ ตอนวันปีใหม่แต่หลั่งนอก ตอนนี้หนูเครียดมากคะ ตอบด้วยนะคะ

 130. manit says:

  ตอบคุณ กลัวท้องเครียดมากคะ
  -ตรวจด้วยน้ำยาอีกทีว่าตั้งครรภ์หรือไม่
  -มีปัญหาในมดลูกอักเสบครับ

 131. Giftzer says:

  รบกวนถามคุณหมอหน่อยนะคะ…
  เดือนที่แล้ว ปจด หมดวันที่ 16 มาปกติ 3 วัน หลังจากนั้น วันที่ 16-17 เดือนถัดไป มี พสพ กับแฟนปล่อยใน กินยาฉุกเฉินเม็ดแรกไป หลังจากนั้น 2-3 ชม. มี พสพ อีกครั้งปล่อยใน ถึงเวลาครบ 12 ชม. กินยาเม็ดที่2 หลังจากนั้นจนถึงตอนนี้วันที่ 19 แล้ว ปจด ยังไม่มา จะท้องไหมค่ะ ??? ช่วยตอบหน่อยนะคะ

 132. manit says:

  ตอบคุณ Giftzer
  ยังตอบไม่ได้ครับว่าจะท้องหรือไม่ แนะนำให้เข้าไปตรวจการตั้งครรภ์ ดีกว่า ครับ

 133. กลุ้มใจ says:

  สวัสดีค่ะ
  ปกติประจำเดือนของหนูจะมาเคลื่อนตลอดค่ะ ประจำเดือนหนุมา 7 วันคะ เพิ่งหมดไปวันที่ 31 ธ.ค. ค่ะ แร้ววันที่13ม.ค. หนูมีอะไรกับแฟนค่ะ(ใส่ถุง) พอวันที่15 หนูก้อมีอะไรกับแฟนค่ะ(ใส่ถุง)แต่หนูกินยาคุมฉุกเฉินไปด้วยค่ะ วันที่17 หนูไม่สบายค่ะ ไอ เจ็บคอ วันที่ 19 เปนต้นมา หนูมีอาการปวดท้องน้อย ข้างซ้าย เปน ๆ หาย ๆ ค่ะ มีตกขาว และก้อปวดเกรงขา แต่ยังไม่ถึงมีกำหนดมีประจำเดือนค่ะ แต่ถ้าประจำเดือนหนูจะมาหนูไม่เคยปวดท้องน้อย ค่ะ แต่ครั้งนี้ปวดเลยสงสัยว่าจะท้องมั๊ยค่ะ รบกวนด้วยน่ะค่ะ

 134. manit says:

  ตอบคุณ กลุ้มใจ
  เป็นอาการของมดลูกอักเสบครับ ถ้าสงสัยลองตรวจด้วยน้ำยาว่าตั้งครรภ์หรือไม่
  แล้วติดต่อรักษาอาการมดลูกอักเสบ ตกขาว ปล่อยทิ้งไว้เสียงต่อการเป็นเนื้องอกในมดลูก

 135. Giftzer says:

  คุณหมอค่ะ
  วันนี้ตอนเช้าลองใช้ที่ตรวจครรภ์กับฉี่ตอนเช้า ปรากฎว่าขึ้นขีดเดียว แต่ ปจด ยังไม่มา แล้วมีสิทธิ์ที่จะท้องอีกมั๊ยค่ะ หรือต้องตรวจซ้ำอีกครั้งค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

 136. manit says:

  ตอบคุณ Giftzer
  อีก 7 วัน ลองตรวจใหม่อีกที

 137. pin says:

  คุณหมอคะประจำเดือนไม่มาหลายเดือนแล้วค่ะ มันมีครั้งหนึ่งมา แต่พอข้ามเดือนมันก็หายไป
  แต่ตอนนี้หนูตกขาวแต่ไม่มีอาการที่ผิดปกติเลยค่ะ ประจำเดือนจะมามั้ยคะ ขอบคุณค่ะ

 138. manit says:

  ตอบคุณ pin
  รักษาอาการตกขาวให้หาย ประจำเดือนจะมาตามปกติเองครับ

 139. Beem says:

  คุณหมอค่ะ นู๋อายุ 21 ปีค่ะ หลังจากมีประจำเดือนแล้ว ประมาณ 4-5 วัน จะมีตกขาวปนสีน้ำตาลคล้ำออกมา แต่ไม่ค่อยมากค่ะ ไม่คันค่ะ แต่กลิ่นก็มีเหมือนกับตกขาวปกติค่ะ แต่ว่าเดือนนี้ประจำเดือนยังไม่มาแต่ว่า ก็มีตกขาวมาแทนแล้วเป็นสีน้ำตาลคล้ำเหมือนเดิมค่ะ เป็นมา 3 วันแล้วค่ะ บางวันก็เป็นมูกสีเหลืองอ่อนๆ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะรัยค่ะ และมียารักษามัยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 140. manit says:

  ตอบคุณ Beem
  มีปัญหาในมดลูกครับ มดลูกเริ่มอักเสบ
  รับประทายาตัวนี้สักระยะครับ อ่านข้อมูลในเวบเพจนี้
  https://doctorforyou.biz/?page_id=3354

 141. jane says:

  คุณหมอค่ะ ดิฉันมีประจำเดือนวันที่20ธค.แต่มากระปริบกระปรอยมาแต่ตอนเช้ากลาคืนไม่มามาจนถึงสิ้น เดือน ธ.ค เลยค่ะ
  แล้วมาช่วงเดือน ม.คยังไม่มาเลยค่ะ. แล้วดิฉันมีอะไรกับแฟนครั้งแรกของเดือน ม.ค เสร็จ แล้วหยุดได้2วัน มีอาการเหมือนตกขาว คล้ายๆนมบูดมีกลิ่น และมีสีเหลืองเหมือนหนองค่ะ เป็นแบบนี้

  ประมาณา10กว่าวันแล้วค่ะ แล้วอยู่ๆ ก็มีอะไรกับแฟนอีก แล้วพอเสร็จ หยุดประมาณ3วัน ก็มีตกขาวออกมาจากช่องคลอดเหลืองๆค่ะ มีกลิ่นคาว จนถึงสิ้นเดือนม.ค นี้เลยค่ะ แล้วมีอาการเจ็บหน้าอก ประมาณ9วันได้แล้วค่ะ.มีเพื่อนคนหนึ่ง แนะนำยาสอดสมุนไพร ก็เลยลองใช้ดู สอดเม็ดแรกมีอะไรกับแฟนก็ปกติดีค่ะ แต่พอสอดเม็ดที่สองไม่มีอะไรกับแฟน
  ตื่นมาตอนช้ามีเลือดไหลออกมาจากช่องคลอดค่ะแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดท้องเลยค่ะอยากทราบว่าเเลือดที่ออกมาเป็นเลือดอะไรค่ะ หรือว่าดิฉันจะตกเลือดค่ะ. อยากทราบว่าดิฉันเป็นโรคอะไรหรือเปล่าค่ะหรือว่าดิฉันจะตั้งครรภ์ รบกวนคุณหมอช่วยตอบน่อยนะค่ะ

 142. manit says:

  ตอบคุณ jane
  -หยุดการมี พสพ แนะนำรีบรักษาก่อนจนหายดี
  -มดลูกอักเสบอย่างแรง เสียงต่อการการเป็นเนื้องอกและมดลูกโต
  ติดต่อพูดคุยกับหมอโดยตรงได้เลยครับ

 143. น้องแอน says:

  คุณหมอค่ะ…หนูขอปรึกษาหน่อยค่ะเวลาหนูมีเพศสัมพันกับแฟนจะมีสีน้ำตาลออกแดงๆปนกันติดนิ้วมือแฟนออกมาหนูจะเป็นโรคอะไรไหมค่ะพอดีหนูมีแฟนเป็นทอมและจะมีอาการแสบปากมดลูกด้วยค่ะ..อีกอย่างเดือน..ธ.ค..ประจำเดือนก็ไม่มาอีกมันผิดปติไหมค่ะ..จะเปงโรคร้ายแรงไหมค่ะ..และมีวีธีการรักษายังไงบางค่ะ…ขอคุณหมอให้คำปรึกษาหน่อยนะค่ะ…ขอบคุณค่ะ

 144. เม says:

  คุณหมอค่ะ หนูอายุ 20 ค่ะ หนูมีเลือดออกจากช่องคลอดคล้ายประจำเดือน
  หลังจากเป็นประจำเดือนประมาณ 2 สัปดาห์ค่ะ มีลักษณะเหมือนประจำเดือนเลยค่ะ แต่ไม่คัน หนูกินยาคุมอยู่ค่ะ

 145. manit says:

  ตอบคุณ น้องแอน
  -เป็นผลมาจากอวัยวะ ช่องคลอด มดลูดลูกอักเสบ
  -ต้นเหตุของโรคในสตรี ซึ่งมีผลร้ายตามมาในอนาคตได้ เช่น เนื้องอก มะเร็ง เป็นตัน
  การรักษาให้หาย งดมีกิจกรรมทางเพศ งดดื่มเหล้า ของดอง หน่อไม้ และอาหารหวานจัด
  รับประทานแคปซูลพลูคาวขวดสีขาวน้ำเงิน อย่างต่อเนื่อง จนหายดี
  -ต้องการรักษาติดต่อมาคุยกับหมอโดยตรงครับ

 146. manit says:

  ตอบคุณ เม
  -แนะนำไปตรวจภายในก่อนครับ

 147. king says:

  เรียนคุณหมอ กระผมมีอาการเวลาปัสสาวะช่วงนี้ ปัสสาวะหยดแรกมีปัสสาวะป่นมาคล้ายกับเลือดเล็กน้อย มากเป็นเวลา1เดือน แล้วไม่มีอาการเจ็บปวด ผมไปซื้อยาที่เภสัช เภสัชจัดยาแก้อักมา2ชนิด ยาฆ่าเชื้อกับยาแก้อักเสบในปัสสาวะ กินมา

  ประมาณ1สัปดาห์แล้วยังเหมือนเดิม(ผมสังเกตเมื่อก่อนเวลาผมมีอะไรกับแฟนมีน้ำอสุจิป่นมากับเลือดเล็กน้อยมากดูคล้ายกับหนองแต่ตอนนี้ผมหยุดไม่มีอะไรกันแล้วเพราะผมกลัวเป็นโรค)
  คุณหมอช่วยตอบผมหน่อยครับผมต้องทำอย่างไร หรือรักษาอย่างไรและต้องกินยาอะไรครับ

 148. manit says:

  ตอบคุณ king
  -เป็นอาการของกาติดเฃื้อ น่าจะเป็นเพราะ เคยติดเชื้อเชื้อหนองในมาก่อนแต่ยังรักษาไม่หาย
  การรักษา ใช้ยาที่รักษาโรคทางเพศ ในเวบไซต์นี้
  สามารถติดต่อมาคุยกับหมอโดยตรงได้ครับ

 149. ออยลี้ says:

  สวัสดีค่ะ
  หนูไม่ได้มาเขียนโฆษณาอะไรนะค่ะ แต่มาโพสเพื่อบอก เดี๋ยวนี้อาการตกขาวแบบชำเลือดช้ำหนองมานานหลายเดือน หลังจากรักษาด้วยยาคุณหมอมานิตย์อย่างต่อเนื่อง และขณะนี้หายดีแล้วค่ะ
  ขอบคุณต่ะ

 150. มายมิ้น says:

  คือว่าเดือนมกราคมประจำเดือนหนูมาวันที่15-18ค่ะ เดือนกุมภาพันธ์วันที่15แล้วประจำเดือนยังไม่มาแต่มีอาการเจ็บท้องหน่วงๆเหมือนเป็นประจำเดือนแต่มีตกขาวเป็นเมือกขาวๆขุ่นๆเหมือนเอาแป้งฝุ่นผสมน้ำ หนูมีเพศสัมพันธ์กับแฟนแต่ก็ป้องกันนะคะ วันที่14ลองตรวจครรภ์ดูก็ไม่ท้อง แล้วต้องไปตรวจตอนไหนอีกคะ แล้วจะท้องไหมคะหรือสาเหตุที่เกิดอาการแบบนี้เกิดจากอะไร แต่หนูมีแค่อาการท้องเสีย กินจุ เวียนหัว หงุดหงิด อ่อนเพลีย เจ็บท้องน้อย นี่คืออาการ ณ ปัจจุบันค่ะ

 151. manit says:

  ตอบคุณ มายทิ้น
  หมอแสดงความเห้นว่า ไม่น่าเป้นการตั้งครรภ็ ถ้ามีโรคเกี่ยวกับมดลูก เช่นโรคตกขาว มดลูกอักเสบ
  ปจด จะขาดหายไป แต่อย่างไก้ตามไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด ให้อีกสัก 10 วันลองตรวจใหม่ครับ

 152. มายมิ้น says:

  ขอบคุณนะคะคุณหมอ ถ้ามีอะไรคืบหน้ามายมิ้นจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ แต่ตอนนี้มันหงุดหงิดมากแฟนพูดอะไรนิดหน่อยก็ไม่สบอารมเลย เจ็บท้องหน่วงๆ รู้สึกเหมือนเม็นจะมา แต่ก็ไม่มาสักที ขอบคุณนะคะคุณหมอ

 153. P says:

  ขอไลน์ไอดีหน่อยค่ะ

 154. manit says:

  ตอบคุณ P
  yaforyou

 155. Ama says:

  ปรึกษาคุณหมอค่ะ หนูอายุ23ปี
  นอนน้อยเพราะเรียนสถาปัตย์ ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ เดือนเว้นเดือนบ้าง
  แล้วหนูมีตกขาว(ไม่ทราบว่าเรียกถูกรึเปล่า)อยู่ตลอด มีกลิ่นเล็กน้อย ไม่เจ็บ ปริมาณไม่มาก
  ต้องใส่แผ่นอนามัยเผื่อทุกๆวัน เพราะไม่งั้นจะเป็นคราบเล็กๆทีกางเกงชั้นใน
  ไม่ทราบว่ามันผิดปกติไหมคะ

 156. manit says:

  ตอบคุณ Ama
  -มีอาการตกขาว เป็นอาการของในมดลูกมีปัญหาเช่นมดลูกอักเสบ

 157. Vava says:

  อายุ21ปีค่ะ เป็นประจำเดือนเมื่อวันที่28มคแล้วมีเพศสัมพันธ์วันที่11นับจากวันที่เป็นประจำเดือนวันแรกค่ะไม่ได้ใส่ถุงยางแต่ว่าหลั่งข้างนอกก้เลยกินยาคุมฉุกเฉิน แต่ในระหว่างนั้นก้มีเพศสัมพันธ์เรื่อยๆใส่ถุงบ้างไม่ใส่บ้าง พอถึงประมาณวันที่14ก้มีแล้วก้ใส่ถุงยางแต่ถุงยางแตกค่ะก้เลยกินยาคุมฉุกเฉินอีกกล่องที่สองแล้วก้ยังมีเพศสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆเหมือนเดิมไม่ได้ใส่ถุงแต่หลั่งข้างนอก จนตอนนี้ยังไม่เป็นประจำเดือนเลยค่ะ มีอาการเจ็บหัวนม เหนื่อยง่าย ง่วงนอน สิวขึ้นมาก อยากอาหาร ฉี่บ่อยบางวัน ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายตัวร้อนนิดหน่อย มีตกขาวด้วยเล็กน้อย กลิ่นแปลกๆ คันที่อวัยวะเพศนิดหน่อย รบกวนตอบด้วยนะคะว่ามีโอกาสที่จะท้องมากน้อยแค่ไหน มีอาการเพราะท้องหรือว่าเพราะกินยาคะ? ขอบคุณค่ะ

 158. manit says:

  ตอบคุณ Vava
  -ให้ทราบผลที่แน่นอนคุณควรไปตรวจการตั้งครรภ์
  -ส่วนมากปจด ไม่มา มีปัญหาจากมดลูกอักเสบหรือ มีอาการตกขาว

 159. Rattanaporn says:

  เรียนถามคุณหมอค่าเป็นตกขาวมาเป็นปีแล้วเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นมันเป็นผลทำให้ประจำเดือนไม่มาด้วยจะเป็นปีแล้วค่า
  ประจำเดือนยังไม่มาเลยตกขาวเป็นลักษณะคลา้ยๆแป้งเปียกมันมีทางรักษาใหมค่าไ

 160. manit says:

  ตอบคุณ Rattanaporn
  อาการตกขาวเรื้อรัง ยังสามารถรักได้ครับ
  ติดต่อมาคุนกับหมอเพื่อรักษาด้วยยา จนหายเป็นปกติ

 161. อ้วน says:

  เป็นตกขาวมานานมากค่ะ เป็นปีๆ เป็นๆหายๆ บางครั้งก็มีกลิ่นรุนแรง สีเขียวเหลือง แต่บางครั้งก้อมีสีขาวขุ่น ไปหาหมอมาเค้าบอกเปนแค่เชื้อแบคทีเรีย ให้ยามาทานกับสอด ก้อไม่หายค่ะ แล้วช่วงนี้เวลามีเพศสัมพันจะมีเลือดออกมาเล็กน้อย แต่ไม่ทุกครั้ง จะเป็นอันตรายไหมคะ ดิชั้นอยากมีลูก กลัวมาก แต่ไม่เคยมีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใด

 162. manit says:

  ตอบคุณ อ้วน
  -อาการตกขาวระยะเวลานาน เป็นสิ่งที่เตือนว่าในมดลูกมีอาการอักเสบ หรือติดเชื้อภายใน
  สนใจรักษาให้หายขาดติดต่อมาครับ

 163. Popin says:

  หมอค่ะ หนูตกขาวเยอะ เหมือน ปจด เลย สีเหลืองๆปนเขียว กลิ่นปกติ แต่ไม่คัน เคยมี พสพ แล้วค่ะ
  – // –

 164. manit says:

  ตอบคุณ Popin
  อาการตกขาว มีสีเหลืองปนเขียว ปัญหานี้มาจากมดลูกอักเสบ

 165. ทาม says:

  คุนหมอครับผมมีอากา ปัสว่ะขัด และเวลาปัสสว่ะ มีอาการปวดแสบปวดร้อนบริเวรปลายอวัยวะเพส จนถึงท้องน้อย ไม่ทราบว่าผมจะเป็นหนองใน หรือเปล่าครับ อายุ13

 166. manit says:

  ตอบคุณ ทาม
  -อาการทางเดินปัสสวะอักเสบ น่าจะมาจากเชื้อแบคทรีเรีย
  ถ้าต้องการรักษา โปรดปรึกษาผู้ปกครอง หรือให้ผู้ปกครองติดต่อหมอโดยตรง

 167. Popin says:

  ต้องไปหาหมอที่ โรงพยาบาล ใช่ไหมค่า 🙁

 168. manit says:

  ตอบคุณ Popin
  โปรดดูข้อมูลในเวบไซต์ก่อน แล้วพิจารณาติดต่อมาใหม่ครับ

 169. Popin says:

  แล้วต้องตรวจไรมั่งค่า อาย >< มีทางอื่นอีกไหม

 170. manit says:

  ตอบคุณ Popin
  โปรดดูข้อมูลในเวบไซต์ก่อน แล้วพิจารณาติดต่อมาใหม่ครับ
  ติดต่อ โทรมาเรื่องยาที่รักษา

 171. nara says:

  มีอาการตกขาว เป็นสีเหลืองออกเขียวค่ะ และปวดท้องน้อยเป็นระยะๆ ต้องการรักษาให้หายควรทานยาตัวไหน ราคาเท่าไหร่ กี่กระแุกคะ

 172. manit says:

  ตอบคุณ nara
  ทานยาแคปซูลพลูคาว NEB ครั้งละ 2 เม้ด กาอนอาหาร 3 เวลา
  ต่อเนื่อง ประมาณ 3 เดือน

 173. Noname says:

  คุณหมอค่ะ พอดีหนูมีเรื่องจะปรึกษาค่ะ!!!! หนูมีตกขาวลักษณะคล้ายๆอาเจียนทารก เวลาหลังมี
  พสพ มันจะออกมาเยอะเหมือนกัน!!!! ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีเลย!!! หนูอยากทราบมัน
  เกิดจากอะไร!!!! อ่านในเว็บไซต์เค้าบอกเกิดจากยาปฏิชีวนะ หรือพวกยาคุม!!!! ตอนนี้หนู
  ทานของไดแอนมาเกือบ3ปีแล้ว แรกๆก้อโอเค แต่เดียวนี้กินแล้วชอบเวียนหัว!!!และก้อมี
  อีกอย่างหนึ่งค่ะ การซักกางเกงในกับเครื่องซักผ้าที่หอมีส่วนมั้ยค่ะ(พอดีเป็นพนง. บริษัท
  ไม่ค่อยมีเวลาเลิกงานกว่าจะถึงห้องก้อ 2- 3 ทุ่ม เลยนิสัยเสียไปนิดหนึ่งค่ะ)
  นี้เป็นสาเหตุของการตกขาวที่หนูเรียนแจ้งคุณหมอข้างต้นหรือป่าวค่ะ!!!
  และจะมีวิธีรักษายังไงบ้างค่ะ …. กลุ้มใจมากเลยยยย T_T

 174. manit says:

  ตอบคุณ Noname
  -ปัญหาดังกล่าวเกิดจากโรคในมดลูก ติดเชื้อ และอักเสบ
  มีวิธีรักษาให้หายได้ ติดต่อมาทาง เมล หรือ ไลน์ หรือ โทรคุย

 175. golf says:

  คุณหมอค้ะพอดี หนูตกขาว มีกลิ่นเหม็น แล้วไปที่ร้านขายยาทางเภสัชเขาก็ให้ยากินและยาเหน็บร่วมด้วย แล้วปกติประจำเดือนจะมาทุกวันที่15ของเดือน แต่ตอนนี้ยังไม่มามีโอกาสท้องหรือมีอะไรไหมค้ะ

 176. manit says:

  ตอบคถณ golf
  -ให้ไปตรวจการตั้งครรภ์
  แต่ถ้าจะรักษาอาการตกขาว โรคภายในสตรีติดต่อมาครับ

 177. Amo says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  มีอาการตกขาวสีน้ำตาล มีกลิ่นคาวเหมือนเลือด แต่ไม่ใช่เลือด ไม่มีอาการคัน บางครั้งออกมาเป็นก้อนคล้ายประจำเดือน แต่ไม่ใช่ และปวดท้องบางครั้ง เหมือนประจำเดือนจะมา
  แต่มาก่อนประจำเดือน ซึ่งตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มาเลยค่ะ
  อาการนี้เป็นมา 4-5 วัน แล้วค่ะ
  ปกติเป็นคนประจำเดือนมาช้าอยู่แล้ว ประกอบกับทานยาจำพวกมีส่วนผสมของสังกะสีที่เอาไว้รักษาสิวน่ะค่ะ
  มีโอกาสเป็นโรคอะไรหรือคะ?
  รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 178. manit says:

  ตอบคุณ
  -แนะนำไปตรวจภายในครับ

 179. บัต says:

  สวัสดีค่ะ! พอดีมีตกขาวเป็นน้ำสีขาวๆไหลออกมา มีกลิ่นเหม็นคาวคะ เป็นมาปีกว่าได้แล้วคะ ก่อนหน้านี้ที่จะเป็นอาการนี้คือมีตกขาวแล้วอยากให้ตกขาวหายไปคะ เพื่อนเลยแนะนำให้ไปซื้อยามาสอดเพราะเพื่อนสอดยาแล้วหายจากตกขาวคะ ก็เลยไปซื้อยาแบบสอดมาค่ะชนิด5กรัมค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็เกิดอาการนี้มาตลอดเลยค่ะ ตกขาวเป็นน้ำสีขาวขุ่นๆ มีกลิ่นเหม็น เวลามีพสพ.กับแฟนก็กังวลมากเลยคะเพราะกลิ่นออก เคยไปซื้อยามากินค่ะเภสัขกรจ่ายยามาให้คะ แต่ก็กินแล้วไม่หาย อยากทราบว่าอาการแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรคะ / ขอบคุณคุณหมอคะ

 180. manit says:

  ตอบคุณ บัด
  เป็นอาการอักเสบในมดลูก ลักษณะแบบนี้ไม่สามารถใช้ยาสอดรักษาให้หายได้
  ควรรักษาให้หายขาด

 181. fon says:

  มาคุณหมอค่ะ ขอถามหน่อยค่ะ อายุปีนี้ 47 ปจดยังไม่มา ล่าสุดมา3/3/57 มี พสพ.13/3/57 จะท้องมั้ยค่ะ เคยผ่าตัดปีกหมดลูกด้านซ้าย เครียกค่ะ เพราะกินอาหารเสริมไปเยอะ ซื้อแผ่นตรวจครรภ์มาตรวจเย็นวันที่ 4/4/57ผลมีขีดเดียวคือไม่ท้อง จะชัวร์มั้ยค่ะ ก ก ฟ

 182. manit says:

  ตอบคุณ fon
  แนะนำให้ปรึกษาหมอ สูติ-นารีเวช แน่นอนกว่าครับ
  ขออภัยไม่ขอตอบครับ

 183. กระปุก says:

  สวัสดีคะคุณหมอ หนูอายุ 19 ปีคะ ประจำเดือนมา 2 ครั้งใน 1 เดือนค่ะ คือ 16 มีนา หมด 21 มีนาค่ะ ก่อนจะมาครั้งที่ 2 เหมือนตกขาวออกสีน้ำตาลคะ จากนั้นประมาณวันที่ 29 ประจำเดือนก็มาอีก หมด 5 เมษา คะ หลังจากนั้นมีตกขาวเป็นมูกใสมีสีน้ำตาลปน พอก่อนวันที่ประจำเดือนหมดมีอาการปวดท้องน้อยเล็กน้อย มีอาการท้องอืดค่ะ พอประจำเดือนหมด ก็ยังมีท้องอืดค่ะ ไม่มีไข้ ปกติดีทุกอย่างค่ะ ทรมานมาก กลัวเป็นเนื้องอกคะ เครียดมาก พอมียาแก้ไหมค่ะ

 184. manit says:

  ตอบคุณ กระปุก
  -อาการตกขาวเคสของคุณนี้ มาากปัญหาในมดลูกอักเสบ เสี่ยงต่อการเป็นเนื้องอก
  เรื่องยาที่ใช้แก้ไข โปรดสอบถามการรักษา ค่ายาได้ที่ หมอมานิตย์ ทางโทรศัพท์ หรือ ไลน์ หรืออีเมล

 185. กระปุก says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ ดิฉันปัญหาจะสอบถามค่ะ คือประจเดือนของดิฉันมันมา 2 ครั้งใน 1 เดือนค่ะ คือวันที่ 16มีนา เเล้วหมดวันที่ 21 มีนาค่ะ จากนั้นวันที่ 29มันก็มาอีกค่ะ หมดวันที่ 5 เมษา ตอนเเรกก็กังวลมากค่ะ กลัวผิดปกติ หลังจากมันหมดก็เริ่มมีเมือกเหนียวสีน้ำตาลค่ะ เป็นมาหลายวันเเล้ว ตอนนี้วันที่ 12 ก็ยังไม่หมดเลยค่ะบางทีมันก็มีเลือดปนเป็นอะไรมากไหมค่ะ โสด ไม่เคยมี พสพ.อายุ19 ค่ะ กลัวมากเลยค่ะกลัวเป็นมะเร็ง

 186. manit says:

  ตอบคุณ กระปุก
  -อาการตกขาวเคสของคุณนี้ มาจากปัญหาในมดลูกอักเสบ
  เรื่องยาที่ใช้แก้ไข โปรดสอบถามการรักษา ค่ายาได้ที่ หมอมานิตย์ ทางโทรศัพท์ หรือ ไลน์ หรืออีเมล
  ปล. ไม่โพสซำ้ครับ
  (การโพสถามตอบใช้เฉพาะข้อมูลเบื้องต้นไม่ลงลึก และไม่เป็นข้อมูลทางเทคนิกการรักษา)

 187. jib says:

  สวัสดีค่ะ คือลูกสาวปจดไม่มา1-2เดือนแล้วค่ะไม่เคยมีพสพมีตกขาวเหลืองๆนืดหน่อยมีกลิ่นไม่คัน ควรจะทำยังไงดีค่ะ

 188. manit says:

  ตอบคุณ jib
  รับประทานยาแคปซูลพลูคาวครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
  ขณะอาบน้ำเน้นล้างที่อวัยวะเพศให้สะอาดเป็นกรณีพิเศษ ระวังไม่ให้อับชื้น

 189. วังเวง says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  มีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะ ตอนอายุ11ปี ปจด มาครั้งแรก อาการก็ปกติธรรมดาเหมือนผู้หญิงทั่วไป คือ ปวดท้องน้อย หลังจากนั้น พออายุ 13 ปี ปจด เริ่มทิ้งระยะห่าง คือ มาเดือนเว้นเดือนบ้าง สามเดือนมาครั้ง และหก เดือนมาครั้ง มันทิ้งช่วงระยะนานไปเรื่อยๆ จน อายุ18 ปี จึงไปตรวจเลือด ผลบอกว่า เป็นไฮโปไทรอยด์ หมอเลยให้ยามากิน ชื่อ ปรีโมลูทเอน ประมาณนี้ค่ะ พอกินเข้าไป ปจด ก็มาแต่น้อย แต่ช่วงที่กินยานั้น รู้สึกไม่ค่อยดีจึงหยุดยาค่ะ หันไป ออกกำลังกาย กินอาหารครบห้าหมู่แทน แต่ก็ไม่เป็นผลค่ะ ปัจจุบันอายุ20ปี มี พสพ กับคนรัก โดยใช้นิ้ว ถัดไปอีกวัน ปจด ก็มา (เหมือนโดนกระตุ้น ถ้าไม่กนะตุ้นคงไม่มา คิดว่างั้นอ่ะค่ะ) ทั้งหมดนี้มีอาการตกขาว ใส ไร้กลิ่น ปกติค่ะ
  หนูจึงอยากทราบว่าควรทำอย่างไรให้ประจำเดือนมาปกติ คะ เพราะอนาคตกลัวว่ามีบุตรยาก กลัวว่าจะมีความผิดปกติของมดลูกหรือไม่ค่ะ คุณหมอ

 190. manit says:

  ตอบคุณ วังเวง
  แนะนำทานยาตัวนี้ครับ
  ยาแคปซูลพลุคาว NEB ครั้งละ 2 แคปซูลวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
  และทายา รักษามดลูก NEB 3 แคปซูล ก่อนนอน
  งดมี พสพ และ ควรพักผ่อนให้เพียงพอ
  สนใจรักษาติดต่อตรงมาได้ครับ

 191. kittika says:

  สวัสดึค่ะ มีปัญหาเรื่องประจำเดือนค่ะ คือเมื่อวันที่ 8 เมษายน ดิฉันเป็นประจำเดือนก็ปรกติค่ะ เป็นอยู่ 4 วันประจำเดือนก็หมดไม่มีอาการปวดท้องน้อยแต่อย่างใดแต่พอหลังจากหมดประจำเดือนได้ 1อาทิตย์ ประมาณวันทึ่ 16 เมษา ก็มีอาการปวดท้องน้อยนิดหน่อย และก็เหมือนเป็นประจำเดือนอีกแต่เลือดที่ออกมาไม่ใช่สีแดงสดเป็นสีแดงเข้มถึงดำไม่มีกลิ่น และไม่มากจะเหมือนตกขาวแค่เปื้อนกางเกงในค่ะ และวันต่อมาก็จะเหมือนตกขาวแต่เป็นสีน้ำตาลค่ะไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรมั้ยค่ะ เป็นแบบนี้มาหลายเดือแล้วค่ะแล้วตอนนี้กำลังปล่อยจะให้ตั้งครรภ์ด้วย กลัวจะทำให้ไม่ท้องด้วยหรือป่าวค่ะ กังวลมากค่ะ

 192. manit says:

  ตอบคุณ kittika
  แนะนำไปตรวจที่โรงพยาบาลก่อนครับ แต่ถ้าพบปัญหามดลูกอักเสบ สามารถติดต่อมาใหม่เพื่อรักษาได้

 193. kittika says:

  ขอบคุณค่ะ แต่ดิฉันตอนนี้ไม่ได้อยู่ที๋ประเทศไทยน่ะค่ะ แต่ก็จะไปหาหมอตามที่คุณหมอแนะนำค่ะ ก็ขออย่าให้เป็นอะไรเลยหรือให้เป็นแค่มดลูกอักเสบก็พอ มดลูกอักเสบทานยาก็สามารถหายใช่มั้ยค่ะ เพราะประจำเดือนก็มาตรงทุกเดือน คลอดลูกด้วยวิธีผ่าเกี่ยวกันมั้ยค่ะ เพราะหลังผ่าคลอดลูกชายไม่กี่เดือนก็เป็นแบบนี้ค่ะ ตอนผ่าคลอดลูกสาวไม่เป็นนะค่ะ ดิฉันอายุ 27 ค่ะ
  ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

 194. manit says:

  ตอบคุณ kittika
  มดลูกอักเสบเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุครับ
  ทำตามคำแนะนำครับ

 195. PJ says:

  สวัสดีคะ มีปัญหาเรื่องประจำเดือนไม่มาคะ แต่มีอาการแสบและคัน ที่อวัยวะเพศอะคะแล้วก็มีน้ำดำๆ ไหลออกมา มีกลิ่นเหม็น เป็นมาประมาณ 10 กว่าวันแล้วคะ ต้องใส่ผ้าอนามัยทุกครั้ง เวลาใส่ผ้าอนามัยก็จะแสบและคันมากคะ มีวิธีแก้ยังไงอะคะ รบกวนช่วยตอบทีนะคะ

 196. manit says:

  ตอบคุณ PJ
  แนะนำทานยาแคปซูลพลูคาวครั้งละ2 แคป วันละ3ครั้งก่อนอาหาร
  เน้นทำความสะอาดเป็นพิเศษ ระวะอย่าให้อับชื้น

 197. Ampai says:

  คุณหมอคะดิฉันอยากรบกวนสอบถามค่ะคือดิฉันเป็นตกขาวสีเหลืองขุ่นมีกลิ่นด้วยค่ะ มีเยอะจนต้องใส่แผ่นอนามัยค่ะ มีอะไรกับแฟนแต่แฟนจะหลั่งข้างนอกค่ะ มียาตัวไหนแนะนำบ้างหรือป่าวคะเป็นมาได้ประมาณ 2 เดือนค่ะ อยากตรวจภายในแต่ว่ายังใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ 1 ปีกลับไทยครั้งนึงค่ะ รบกวนคุณหมอด้วยนะคะ

 198. manit says:

  ตอบคุณ Ampai
  แนะนนำใช้pาแคปซูลพลูคาว NEB อย่างต่อเนื่อง

 199. Poon says:

  มีเรื่องอยากปรึกษาคะ คือว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่าน ได้มีอะไรกันโดยการใช้นิ้วพอกลับมาก็มีเหมือนกับประจำเดือนแต่สีออกแดงดำๆ ครั้งแรกคิดว่าเป็นประจำเดือนแต่ไม่แน่ใจ เพราะประจำเดือนยังไม่มา แต่มันมีแบบกระปิดประปอย อยากทราบว่าเป็นอะไรอะคะ กังวลมากเลยอะคะ

 200. manit says:

  ตอบคุณ Poon
  น่าจะมีปัญหาในมดลูกครับ เช่นมดลูกอักเสบ เสี่ยงต่อการเป็นเนื้องอก ติดต่อมารักษาได้เลยครับ

 201. AA says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ ช่วงเมือเดือนก่อนดิฉันหยุดกินยาคุมแบบทุกวันเพราะแฟน
  ไม่อยู่ก่อนนั้นมีตกขาว เมือกนิดๆขุ่นๆ เมือช่วง12-16เมษามี พสมกับแฟน
  กินยาคุมฉุกเฉินไป6 เม็ด เพราะแฟนไม่ยอมใส่ถุง แล้วเมื่อวันที่25
  มีเหมือนประจำเดือน แต่เป็นเมือก เหมือนตกขาว มีเม็ดเหมือนไข่กุ้งดำๆแดงๆเล็กๆ
  แต่ดิฉันกินยาคุมแบบทุกวัน ไป ยาคุมจะมีผลคุมได้มั้ยค่ะ ดิฉันก้ยังสงสัยว่า
  ตกขาวกรือประจำเดือนกันแน่ เพราะนี่มัน 6วันแล้วยังมีเหมือนเลือด
  แต่เนือดๆเหมือนตกขาวปนเลือด อยฟุ่ค่ะ จะเป็นไรมั้ยค่ะ

 202. นิ says:

  สวัสดีค้ะคุณหมอ หนูเป็นตกขาว(สีขาว)เยอะมากค่ะ เเต่บางทีก้เป็นสีเหลืองติดกางเกงใน.
  เคยซื้อยาสอดมาแต่ก้ไม่หายค่ะ หนูควรทำยังไงค่ะ ไม่กล้าไปรพ.ค่ะ

 203. manit says:

  ตอบคุณ AA
  แนะนำปไปตรวจที่ รพ. หรือ ซื้อน้ำยาตรวจก่อนแล้วเล่าอาการอีกทีครับ

 204. manit says:

  ตอบคุณ นิ
  -รับประทานยาแคปซูลพลูคาวNEB อย่างต่อเนื่อง
  สามารถติดต่อสอบถามการใช้ยาที่หมอโดยตรง

 205. นิ says:

  ขอบคุนค่ะคุนหมอ แล้วของหนูมันมีสาเหตุยังไงค่ะ อันตรายไหม

 206. manit says:

  ตอบคุณ นิ
  -มดลูกอักเสบ ติดเชื้อแบคทรีเรีย มีอันตรายในอนาคตครับ

 207. สุนิสา says:

  คือประจำเดือนไม่มาเกือบ4เดือนแร้ว พอมาก้อมีก้อนเลือดออกก้อนใหญ่มาก ท้องแร้วแท้งหรือป่าวค่ะ

 208. manit says:

  ตอบคุณ สุนิสา
  ขอแนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลครับ

 209. rada says:

  รบกวนถามคุณหมอค่ะ
  ตกขาว คัน เป็นบ่อยค่ะ เดือนละครั้งได้แรกๆไปหาหมอค่ะ แค่ได้ยาเหน็บก็หาย
  แต่ไม่เกิน1เดือนก็เป็นอีกค่ะ หลังๆซื้อยาเหน็บเอง ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตใหมค่ะ
  ไปทีไรก็ไม่เคยตรวจภายในเลยค่ะ

 210. manit says:

  ตอบคุณ rada
  อาการตกขาว และคันช่องคลอด ในเคสของคุณ ยังรักษาได้
  ติดต่อเข้ามาได้ครับ

 211. k says:

  รบกวนสอบถามค่ะ
  คือมีอาการตกขาว สีเหลืองปนเขียว น้ำบ้าง เหนียวบ้าง มีกล่ินเปรี้ยว ๆ ค่ะ ไม่มีอาการคัน แต่มีความรู้สึกหน่วง ๆ ท้องน้อยและเอวค่ะ เคยไปตามร้านขายยา แล้วได้ยาสอดมา สอดไปอาการดีขึ้นไม่ตกขาวประมาณสองอาทิตย์ จากนั้นก็เป็นใหม่ อยากทราบว่าสาเหตุของโรคคืออะไรค่ะ แล้วต้องรักษาปฏิบัติตัวอย่างไรค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

 212. manit says:

  ตอบคุณ k
  -อาการของมดลูกอักเสบ เสี่ยงต่อโรคมะเร็งในอนาคต แนะนำรีบรักษาครับ
  รับประทานยาตามเว็บเพจนี้ https://doctorforyou.biz/?page_id=3354
  งดการมีพสพ งดดื่มเหล้าเบียร์

 213. เทคมี says:

  คุณหมอคะ คือเมื่อเดือนที่เเล้วประจำเดือนไม่มา
  ปกติจะมาวันที่ 29 เมษา แต่มันกลับไม่มา
  เมื่อวันที่ 22 พ.ค. มีอาการตกขาวเป็นสีน้ำตาลเข็มแบบช็อคโกแลต
  เป็นมา 2 วันแล้วคะ เกิดจากอะไรคะ.? จะเป็นโรคร้ายแรงอะไรหรือป่าว ?
  ไม่เคยมี พสพ กับใครนะคะ

 214. manit says:

  คอบคุณ เทคมี
  -โรคตกขาว เกิดได้ง่ายถ้าขาดอนามัยที่ดี หรือ เกิดได้ง่ายในคนที่มีภูมิต้านทานไม่สมบูรณ์

 215. june says:

  หมอค่ะนู๋รู้สึกคันมากปากช่องคลอดมากค่ะมีตกขาวกลิ่นค่อนข้างเค็มแรงมากเกิดจากอะไรค่ะ พอดีหนูมีแฟนเป็นทอมค่ะ

 216. manit says:

  ตอบคุณ june
  -มดลูกอักเสบ

 217. แบม says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ พอดีหนูอยากปรึกษาค่ะคือเมื่อวานหนูมี พสพ. กับแฟนแฟนหลั่งในค่ะ แต่หนูกินยาคุมแบบ 28 เม็ด(พึ่งกินแผงแรก) พอตื่นเช้ามามีน้ำสีขาวขุ่นไหลออกจากช่องคลอดค่ะไม่มีกลิ่นไม่คันค่ะ เป็นน้ำไหลเลยอ่ะค่ะเหมือนเมนค่ะแต่ไหลมานิดเดียว จะเป็นอะไรหรือป่าวค่ะ

 218. Sommmy Qdy says:

  ปจด.เดือนนี้ไม่มาเลยเวลาไป1อาทิตย์แล้วคะ ซื้อแผ่นตั้งครรน์มาตรวจก็ไม่ท้อง อยากทราบว่า
  จะท้องมั้ย หรือ เป็นอะไรหรือเปล่า

 219. manit says:

  ตอบคุณ แบม
  -รอดูอาการ สัก 7 วัน ถ้าไม่หาย หรือมีอาการไม่ดีขึ้น ติดต่อเข้ามาใหม่ครับ

 220. manit says:

  -รออีก 2-3 สัปดาห์ ตรวจใหม่

 221. PP says:

  สวัสดีค่ะคือมีปีญหาตรงที่ว่า หนูหยุดทานยาคุมมา1เดือนเปนประจำเดือนวันที่15-19เมษา
  แล้วมาทานยาวันที่7พ.ค.แล้วประจำเดือนมาวันนี้31พ.ค.แล้วมีแผ่นขาวๆบางๆปนเลือดนิดๆ
  หลุดออกมาพร้อมประจำเดือน2แผ่นค่ะอยากทราบว่ามันคืออะรัยค่ะ.แล้วที่ประจำเดือนไม่มานี้หนูท้องรึป่าว

 222. manit says:

  ตอบคุณ PP
  -น่าจะเป็นคราบเชื้อราหลุดล่อนออกมา
  ต้องการทราบว่าทราบว่าท้องหรือไม่ ให้ไปตรวจ..

 223. mmj says:

  คุณหมอคะ หนูมี พสพ. กับเเฟน แต่ป้องกันด้วยถุงยางคะ
  ประจำเดือนหนูไม่มาตั้งเเต่เดือน กพ. จนถึงตอนนี้ มิย. ระยะเวลา
  ก็ จะ 4 เดือนเเล้ว หนูมีอาการตกขาว ทุกวัน เป็นอย่างนี้ตลอด
  หนูกินยาสตีบัวเเก้ว ชนิดเม็ด หมดไป 1 เเผงเเล้ว ประจำเดือนก็ยังไม่มาคะ
  หลังจากกินยาสตรีบัวเเก้ว หนูก็ไม่ถ่ายเป็นเวลา 1 อาทิด เลยเลิกกิน
  หนูเครียดมากๆ ตรวจครรภ์มา 4 ครั้งเเล้ว เเต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทำอย่างไรดีคะ ?

 224. นาง says:

  ขอสอบถามหน่อยค่ะ คือประจำเดือนไม่มาเดือนกว่าแร้วอ่ะค่ะ ซื้อชุดตรวจมาแร้วแต่ไม่ท้องค่ะ แต่มีตกขาวเป็นเมือกสีน้ำตาลขุ่นๆ อยากทราบว่าเป่นเพราะอะไรค่ะ

 225. manit says:

  ตอบคุณ นาง
  -เป้นอาการของในมดลูกอักเสบครับ

 226. manit says:

  ตอบคุณ mmj
  -สามรถรักษาอาการตกขาวให้หายได้ หลังจากหายอาการตกขาวแล้วเริ่มบำรุง
  ปจด จะมาเป็นปกติ
  โทรมาปรึกษาเรื่องยาในเวบเพจนี้ได้ครับ

 227. นาง says:

  มีวิธีรักษาแบบไหนดีค่ะคุนหมอ

 228. jo says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  ดิฉันอยากปรึกษาประจำเดือนไม่มาค่ะ คือดิฉันเพิ่งผ่าคลอดลูกไปเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้ว
  ให้นมลูกประมาณเกือบ2เดือน ตอนคลอดบุตรดิฉันก้มีประจำเดือนปกติ จนวันหมอนัดตรวจหลังคลอด
  ก็ได้ฉีดยาคุมกำเนิดแบบคุม3เดือนประจำเดือนดิฉันก็มาปกติ และหมอนัดฉีดยาคุมครั้งต่อไปวันที่1กพ.ที่ผ่านมา
  แต่ดิฉันลืมวันนัดนึกได้ก็หลายวันแล้วก็เลยคิดว่าไม่ต้องฉีดก็ได้มั้ง
  เพราะดิฉันไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับใครอยู่แล้ว(แยกกันอยู่กับแฟนค่ะ)
  และตั้งแต่เดือนกพ.ที่ดิฉันไม่ได้ไปฉีดยาคุมประจำเดือนดิฉันก็ไม่มาอีกเลย
  ตอนนี้ก็4เดือนกว่าแล้วค่ะที่ประจำเดือนไม่มา อยากทราบว่าจะเป็นอะไหมคะ
  แล้วเกี่ยวกับที่ไม่ไปฉีดยาคุมหรือป่าว แล้วน้ำหนักดิฉันตอนนี้ก็ลดลงผอมกว่าตอนยังไม่มีน้องอีกค่ะ
  รบกวนคุณหมอด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

 229. manit says:

  ตอบคุณ นาง
  – ยาที่ใช้รักษาผลดี คือ ยาแคปซูลพลูคาว ครั้งละ 3 แคปซูลวันละ 3ครั้ง ก่อนอาหาร
  รักษาต่อเนื่อง 3-4 เดือน สนใจรักษาติดต่อมาคุยกับหมอได้เลยครับ

 230. manit says:

  ตอบคุณ jo
  -อาการประจำเดือนที่ไม่มาขาดไปถึง 4 เดือน ประกอบอาการที่เล่ามา
  น่าจะเป็นเพราะร่างกายไม่สมบูรณ์ แนะนำ ทานยาบำรุงสตรีเอ็นอีบี และ ยาวูแคร์
  อย่างต่อเนื่อง
  ติดต่อเพื่อสอบถามค่ายา และการรักษาได้ครับ

 231. wan says:

  ตกขาวนานมาก2-3เดือน.ยาสอดยากินไม่หายเลยคะ เวลานอนกับแฟน.ปกติไม่แสบ.ตอนนี้แสบ.เจ็บมดลูกเป็นบางครั้ง.

 232. manit says:

  ตอบคุณ wan
  แนะนำใช้ยาตัวนี้ครับให้ผลการรักษาดีมาหลอด https://doctorforyou.biz/?page_id=3354

 233. ขอบคุนมากค่ะ says:

  คือเป็นคน ประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะ 2-3 เดือนถึงจะมาครั้ง แต่ตอนนี้หายไป 6 เดือนค่ะ
  มีระดูขาว ตลอด มีกลิ่นออกคาวๆ ไม่มาก แต่ไม่เหม็น
  บางครั้งมีอาการคันด้วยค่ะ
  มีสาเหตุจากอะไรค่ะ ? มีวิธีที่สามารถช่วยได้มั้ยค่ะ
  สามารถไปซื้อยาจากร้านเภสัชทานได้มั้ยค้ะ
  (ถ้าซื้อได้ เป็นยาอะไรค้ะ )
  อายุ 20 มี พสพ กับ แฟน ใช้ถุงยางอนามัยค่ะ มีบางครั้ง หลั่งนอก แต่น้อยมากค่ะ ซื้อที่ตรวจครรภ์ มาตรวจ
  อยู่บ่อยๆ ค่ะ 2 อาทิตย์ตรวจครั้งนึง
  ขอโทษนะคะที่ถามเยอะไป
  ขอขอบพระคุณมากค่ะ

 234. manit says:

  ตอบคุณ ขอบคุนมากค่ะ
  -อาการที่กล่าวมา มีระดูขาว ตลอด มีกลิ่นออกคาวๆ ไม่มาก แต่ไม่เหม็น
  บางครั้งมีอาการคันด้วย อาการสามารถรักษาให้หายเป้นปกติได้
  -สำหรับยาที่จัดยาด้วยแพทย์ ไม่มีตามร้านขายยา
  ถ้าสนใจรักษาให้ตืดต่อมาที่หมอได้เลย ไลน์ หรือโทร

 235. nan says:

  นู๋มี พสพ กะแฟน แต่ไม่ได้สวมถุงยาง ผ่านไปสัก3-4วัน ก้มีตกขาวคล้ายๆนมเดกออกมา คันบ้างไม่คันบ้าง นู๋ก้ไปซื้อยามาเหน็บแล้วก้หายแต่พอมี พสพ ก้จะเปนอีก ก้ซื้อมาเหน็บอีก ถ้าเหน็บบ่อยๆอย่างนี้มันอันตรายมั้ยค่ะ แล้วทำไมถึงตกขาวค่ะ

 236. manit says:

  ตอบคุณ nan
  -เป็นอาการติดเชื้อแบคทรีเรีย โรคนี้มีอันตรายในอนาคต
  ถ้ายังรักษาไม่หาย สามารถติดต่อมาเพื่อรักษาให้หายได้

 237. ก้อย says:

  คุณหมอค่ะถามนิดนึงค่ะพอดีประจำเดือนไม่มา1เดือนลองซื้อที่ตรวจมาตรวจดูแล้ว2รอบไม่ท้อง แต่มีเลือดออกจากช่องคลอด คล้ายๆเมนออกมานิดเดียวแล้วหยุด แบบนี้จะท้องไหมค่ะ เพราะอ่านดูแล้วเหมือนเลือดล้างหน้าเด็กแต่ผลตรวจไม่ท้อง

 238. manit says:

  ตอบคุณ ก้อย
  -น่าจะมีความผืดปกติในมดลูกครับ เช่นมดลูกอักเสบ ก้อนเนื้อ แผล เป็นต้น

 239. หนูเครียด says:

  คุณหมอคะ เมื่อวันศุกร์ที่ 6/6/57 ที่ผ่านมา หนูได้มั พสพ กับแฟน โดยวิธีป้องกันใส่ถุงยางอนามัย แต่ระหว่าง นั้นถุงยางเกิดแตก และเศษตรงหัวถุงยางได้หายไปแต่วันนี้ 10/6/57 ระหว่างที่ฉี่ เศษถุงยางได้หลุดออกมา แต่ตอนนี้มีอาการคันช่องคลอดมาก เกิดจากอะไรคะ มีตกขาวออกมานิดหน่อยคะ รบกวนคุณหมอช่วยตอบหน่อยนะคะ ว่าควรไปพบหมอ หรือ แค่ซื้อยามาสอดช่องคลอดคะ ขอบคุณคะ

 240. manit says:

  ตอบคุณ หนูเครียด
  ไปตรวจที่ รพ ก่อน ทำความสะอาดช่องคลอด
  ถ้ายังมีอาการตกขาวให้ติดต่อมาใหม่ครับ

 241. Palm says:

  อายุ19ค่ะ ไม่เคยมี พสพ จะมีตกขาวหลังหมดประจำเดือน พึ่งจะเป็นมาได้ไม่กี่เดือนค่ะ ตกขาวมีกลิ่นเหม็นคาวปลา มีสีเหลืองปนเขียวนิดๆค่ะ บางทีก็ออกมาเป็นน้ำเยอะบ้างน้อยบ้างค่ะ เกิดจากการติดเชื้อแบคทรีเรียอย่างเดียวใช่มั๊ยค่ะหรือว่าหนูจะเป็นหนักกว่านั้นค่ะแล้วต้องดูแลรักษายังไงค่ะ รบกวนคุณหมอช่วยกลับด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะคุณหมอ

 242. manit says:

  ตอบคุณ Palm
  -อาการตกขาว เป้นสัญญาณไม่ดีที่ ผู้หญิงจะต้องแก้ไข รักษาให้หาย

 243. evezii says:

  คุณหมอคะ คือมี พสพ กับแฟนช่วงตกไข่แต่หลั่งข้างนอกนะคะ พออีกวันมาก็มีอาการตกขาวเยอะมาก
  ต่อมาเรื่อยๆจน3วันแล้ว มาค่อนข้างบ่อย ลักษณะจะเป็นแบบแป้งเปียกมีน้ำใสๆออกมาเยอะมากๆ มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแต่ไม่รุนแรง แบบนี้เกิดจากอะไรแล้วเป็นอาการของอะไรหรอคะ

 244. manit says:

  ตอบคุณ evezii
  เป็นอาการของการติดเชื้อแบคทรีเรีย, มดลูกอักเสบ

 245. อาร์ says:

  อายุ 35 ปี ปวด ปจด.มากไปตรวจมาล่าสุดคุณหมอบอกว่าเป็นเนื้องอกปกติที่กล้ามเนื้อมดลูก เครียดมากคะ อยากถามว่ากินยามีโอกาสหายไม่
  และมีโอกาสหายปวด ปจด. มีโอกาสมีบุตรไม่คะ

 246. manit says:

  ตอบคุณ อาร์
  -เนื้องอกถ้าได้รับการรักษาต่อเนื่องมีโอกาสหายได้ อาการปวดจะหายไปด้วย
  -เรื่องอยากมีบุตรให้หยุดคิดก่อน รักษาอาการดังกล่าวให้หายเป็นเรื่องสำคัญมาก

 247. อ้อม says:

  คุณหมดค่ะ หนูอายุ 19 ปี วันนี้ประจำเดือนมาวันแรกของเดือน
  เลยใส่ผ้าอนามัยปรากฏว่าตอนเปลี่ยนหนูสังเกตเห็นประจำเดือนเป็นเม็ดๆดำๆแปลก อยู่ข้างในผ้าอนามัยบางๆไม่ใช่บนผ้านะค่ะ
  หนูเลยเอามือฉีกผ้าอนามัยดู ปรากฎว่าประจำเดือนบางส่วนกลายเป็นเม็ดคล้ายๆไข่ปลาเต็มไปหมดเลย หนูกลัวมากเลยค่ะ เพราปกติประจำเดือนหนูก็มาปกติไม่เคยขาด หนูไม่รู้ว่าเป็นอะไร คุณหมอช่วยให้คำแนะนำหนูทีนะค่ะ หนูกังวลใจมากเลย TT

 248. manit says:

  ตอบคุณ อ้อม
  -แนะนำรอดูอาการอีก 7วัน มารายงานอีกครั้ง ไม่ต้องกังวลไม่ได้เป็นอะไรมาก

 249. แนน says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอคือดิฉันมีประจำเดือนประมาณ 28 มีนา ค่ะแล้ว เดือนเมษามีเพศสัมพันกับแฟนค่ะ
  แล้วทานยาประจำคุมฉุกเฉินไป 2 กล่องในเดือนนั้นค่ะ แล้วพอเดือนพฤษภาประจำเดือนมาเปนหยด
  ปะมาณอาทิตย์นึงค่ะ คือซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจค่ะผลคือ ขึ้น 2 ขีดแต่ขีด T จางค่ะ ผลเหมือนกันทั้ง
  สามรอบรอบค่ะ แล้วระหว่างนั้นมีตกขาวค่ะปนเลือดออกมานิดหน่อยค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าใช่ตกขาวรึเปล่าเพรา
  ะเปนน้ำใสๆเมือกๆค่ะเปนมาอาทิตย์นึงซื่อยามาทานค่ะก็ไม่หายค่ะ ก็มาน้อยลงค่ะ แล้วช่วงนั้นก็ทานยาสตรี
  ไปขวดนึงค่ะ ประจำเดือนก็ยังไม่มาทุกวันนี้ยังมีเมือกใสๆอยู่เลยค่ะ บางวันก็มีเยื่อขาวๆปนเหลืองๆด้วยค่ะ
  คือดิฉันจะท้องไหมค่ะ ไม่มีอาการใดๆเลยค่ะมีแต่น้ำนมค่ะสีใสๆต้องบีบถึงจะออกค่ะสีไม่ขุ่น อีกอย่างค่ะดิฉัน
  ทานยาปรับฮอน์โมนไปด้วยค่ะที่ผลตรวจขึ้น 2 ขีด ขีด T จาง จะเกี่ยวที่ทานยาคุมฉุกเฉิน ไป 2
  กล่องฮอร์โมนจึงเปลี่ยนปะค่ะ

 250. วรรณ says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  หนูอายุ 33 ปีค่ะ. ปกติประจำเดือนจะมาช่วงประมาณวันที่ยี่สิบแปด หมดประมาณวันที่สี่ค่ะ
  แล้วช่วงวันที่ 7 ถึง 13 มีอะไรกับแฟนค่ะ แล้วพอวันที่สิบหก รุ้สึกผิดปกติ มีเลือดออกทั้งๆ
  ที่ไม่ถึงเวลาประจำเดือนมาค่ะ เปนสีออกจะส้มๆชมพูๆยังงยังไม่รุ้แต้ไม่เหมือนประจำเดือนที่เคยเป็น
  ก่อนหน้านี้รุ้สึกจะมีตกขาวด้วยค่ะ ไม่คันแต่ออกกลินอมเปรี้ยว แล้วต่อมารุ้สึกคัดหน้าอก เกือบจะ
  อาทิตย์ได้แล้วค่ะ ปวดตรงบั่นเอวเหมือนตอนก่อนจะมีรอบเดือนแต่ตอนนี้รุ้สึกปวดมากกว่านั้น
  จนมาถึงวันนี้ ยังคงมีเลือกออกควบคู่กับมีกลิ่นตกขาว ปวดบั่นเอว หน้าอกบวมขึ้นเจ็บด้วยค่ะ
  ปากก็ขม เหนื่อยเพลียง่ายมากๆ หนูคิดว่าหนูท้องค่ะ เลยซื้อที่ตรวจมาตรวจ แต่ตรวจตอนบ่ายค่ะ
  ผลตรวจกับไม่ท้อง เครียดมากๆค่ะ กลัวเป็นอย่างอื่น อย่างเช่นมะเร็งค่ะ เป็นไปได้ไหมค่ะ ถ้าท้อง
  แต่ตรวจไม่เจอเพราะ พึ่งเริ่มท้อง .ขอรบกวนคุณหมอด้วยนะค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

 251. manit says:

  ตอบคุณ แนน
  -อาการทีั่เล่ามา เป็นอาการของโรคมดลูกอักเสบ (มีตกขาวเป็นสัญญาณบอกภายในมดลูกอักเสบคิดเชื้อ)

 252. manit says:

  ตอบคุณ วรรณ
  -อาการที่เล่ามาเป็นอาการอักเสบในมดลูก อาการแบบนี้บอกถึงความเสี่ยงต่อมะเร็งมดลูก รีบรักษา

 253. แนน says:

  ร้ายแรงไหมค่ะ แล้วมีวิธีรักษาอย่างไรค่ะ

 254. manit says:

  ตอบคุณ แนแ
  -โรคเกี่ยวกับมดลูก เช่นมีอาการตกขาว หรือตกขาวปนเลือด อาการแบบนี้มีความเสี่ยงต่อเนื้องอกในอนาคต

 255. วิไล says:

  หลังมี พสพ จะมีเลือดออกเล็กน้อยปนกับตกขาวใส ไม่มีกลิ่น 2-3วันก็หายแต่พอมีพสพ ก็เปนอีก เลยซื้อยาคาเนสเทนมาเห็นบ500ติดกัน2วันระหว่างเหน็บก็มีปนเลือเล็กน้อย แต่พอวันที่3จากเหน็บเม็ดที่2กลับมีประจำเดือนมาอีก ควรทำอย่างไร ตอนนี้อยู่จีน จะกลับไทย17สิงหาค่ะ รบกวนขอid line และเบอร์ติดต่อจะไปรักษากับคุณหมอค่ะ ประจำเดือนมาเมื่อวันที่24/6 หมดสนิท28 เหน็บยา29,30ขอบพระคุณค่ะ

 256. manit says:

  ตอบคุณ วิไล
  โปรดดูข้อมูลละเอียดสักนิดครับ https://www.doctorforyou.biz

 257. พี says:

  อยากจะถามคุณหมออ่ะค่ะ พอดีดิฉันจะรู้สึกคันบริเวณอวัยวะเพศมาก( เป็นบางครั้ง )แล้วบางเดือนตกขาวจะมีกลิ่นคาว(สีขาวขุ่น เป็นเมือก)และดิฉันจะได้กลิ่นเองและไม่ทราบว่าคนอื่นจะได้กลิ่นไหมดิฉันเลยไป รพ. ได้ยาทามาทาและยาสอด ก็ดีขึ้นแต่ไม่หายค่ะ ซึ่งตอนนี้ดิฉันก็กลับมาเริ่มคันอีกแต่ไม่มาก และตอนนี้เวลามี พสพ กับสามี สามีจะเห็นว่ามีอะไรสีขาวออกมาด้วย แต่ไม่มีกลิ่นค่ะ ดิฉันเป็นอะไรคะ แล้วจะต้องทานยาอะไรถึงจะหายคันและตกขาวไม่มีกลิ่นคะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 258. manit says:

  ตอบคุณ พี
  -อาการตกขาวของคุณเป็นเพราะติดเฃื้อรา แบคทรีเรีย
  -ทานยาตามข้อมูลแนะนำในเว็บเพจต่อเนื่องจนหายดี
  สนใจการรักษาติดต่อหมอโดยตรงครับ

 259. พี says:

  ต้องทานยาตัวไหนบ้างคะ สั่งยังไง แล้วต้องทานต่อเนื่องนานแค่ไหนคะ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ั

 260. manit says:

  ตอบคุณ พี
  -การสั่งซื้อยา ติดต่อหมอโดยตรง ไลน์ โทร อีเมล

 261. ภัส says:

  สวัสดีค่ะ อายุ 19 ปีค่ะ เป็นตกขาวมานานแล้วเกือบ 2 ปีละมั้งึะมีทานยาบ้างอะไรบ้าง
  เป็นคนชอบสะอาดเพราะรู้ว่าตกขาวเลยฟอกสบู่แต่ไม่ได้สวนนะคะละก้ล้างน้ำเปล่า
  เพื่อนบอกว่ามันไม่ดีก้พยายามล้างน้ำเปล่า แต่เรานู้สึกว่าไม่สะอาดเลยมีล้างสบู่บ้างบางคราว
  มีช่วงหลังจากหน้าหนาวก็มาเป็นหน้าร้อนมีอาการตกขาวเยอะมากค่ะเปลี่ยนแคฟีสามแผ่นได้
  ผ่านไปอาทิตกว่าก้ดีขึ้นแต่เปนคนติดแคฟรีมากใส่ทุกวันผ่านมาสามเดือนก้มีตกขาวน้อยลงค่ะแต่ก็ยังเปนยุ
  มีอาการคันบ้าง 2 วันต่อเดือนนึง ตกขาวสีเขียวอ่อนบางครั้งก้กลิ่นคางบางครั้งก้เปรี้ยว
  อยากหายขาดมากค่ะ เคยมี พสพ มาก่อน อยากตรวจและรักษาให้หายแต่ไม่รู้จัรักษาอย่างไรค่ะรบกวนคุณหมอแนะนำ

 262. manit says:

  ตอบคุณ ภัส
  -รับประทานยาตามเวบเพจนี้สัก3-4 เดือน อาการจะหายเป็นปกติ
  -งดเหล้า เบียร์ หน่อไม่ อาหารหมักดอง และงดมี พสพ

 263. ภัส says:

  แค่ทานยาก็หายใช้มั้ยคะคุณหมอ เคยซื้อยาเหน๊บมาก่อนนะคะ รำคาณมากเลย ตื่นเช้ามาก็เริ่มมีตกขาวมาเยอะมาก ควรทานแบบไหน ควรทานกี่ขวดถึงหายคะ อยากหายขาดมากค่ะ ยอมรับเลยว่าา กินแอลกฮอลบ้าง จะไม่ทานหน่อไม้ ไม่มี พสพ มา ปีนึงละนะคะก้ยังมีตกขาวตลอดอ่ะค่ะ

 264. manit says:

  ตอบคุณ ภัส
  -รับประทานยาตามเวบเพจนี้สัก3-4 เดือน อาการจะหายเป็นปกติ
  -งดเหล้า เบียร์ หน่อไม่ อาหารหมักดอง และงดมี พสพ

 265. will says:

  สอบถามนะคะ พอดีวิวผ่าคลอดได้8เดือนแล้ว แต่ยังมีน้ำคล้ายเลือดสีน้ำตาลข้นกว่าเลือดไหลออกมา มีกลิ่นเหม็นคาวมาก ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร มีวิธีแก้มั้ยคะ

 266. manit says:

  ตอบคุณ will
  -อาการมดลูกอักเสบ

 267. prapawadee says:

  สอบถามค้ะ มีตกขาวมาก มีกลิ่น ปวดท้องน้อย อาการนี้เป้นมา2อาทิตกว่าล่ะค่ะ แร้วประจำเดือนยังไม่อีกอ้ะค้ะ ปกติมา20 นี่31 แร้วยังไม่มาเรยค่ะ เป้นอะไรหรือป่าวค่ะ เป้นโรคอะไรมั้ยค่ะ เกิดจากสาเหตุไหน มีผลอะไรบ้าง ?? ตอบด้วยน้ะค่ะ เพราะกลัวมาก อยากรู้ หรือไม่ก่โทมาได้น้ะค่ะ 09281820xx

 268. manit says:

  ตอบคุณ
  -มดลูกอักเสบ /ติดเชื้อในมดลูก

 269. prapawadee says:

  มดลูกอักเสบเกิดจากอะไรค้ะ

 270. manit says:

  ตอบคุณ prapawadee
  -ภายในมดลูกติดเชื้อ และมีหลายสาเหตุ แนะนำค้นหาข้อมุลตามอินเตอร์เนต

 271. saranya says:

  ขอบถามหน่อยจ้า

  พอดี ตอนนี้ อายุ 26 ค่ะ

  แล้ว เป็นคนประจำเดือนมาไม่ปกติ
  คือ

  จะช้าประมาณ 5 – 20 วัน ราวๆนี้

  แต่ ประจำเดือนเดือน มาครั้งสุดท้ายคือ วันที่ ราวๆ 15-20 มิ.ย
  แต่ราวๆวันที่ 20 ต้นๆ มีเลือดออก กระปิดกระปอย สีคล้ำ มีกลิ่นเหม็น
  และประจำเดือนก็ยังไม่ยอมมา
  เลยไปตรวจที่ รพ เอกชน แห่งนึง

  [ตรวจเลือด]
  แต่ผลหมอบอกว่า ไม่ได้ท้อง
  เป็น มดลูกอักเสบ
  ก็ได้ทาน ยาที่หมอให้มา ยาแก้อาการอักเสบ
  แต่จนถึง วันนี้ 21 ส.ค ยังไม่มีอาการ ว่าจะมีประจำเดือน
  อยากจะทราบว่า
  มีโอกาสที่จะท้องมั้ย [ ตรวจทั้งที่ตั้งครรภ์ และ ตรวจเลือดที่ รพ ]
  [ตรวจเลือด มีโอกาสที่จะผิดพลาดมั้ยค่ะ]
  หรือ เป็นมดลูก อักเสบ อาจมีผลข้างเคียง ทำให้ประจำเดือนขาด หรือ มาไม่ปกติหรือป่าวค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  สิ่งที่อยากจะถาม

  1.ตรวจเลือด มีโอกาสผิดพลาดมั้ย
  2.มดลูกอักเสบเป็นสาเหตุ หรือ มีผลข้างเคียงทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติด้วยหรือป่าว
  3.ตรวจทั้งเลือด ทั้ง ที่ตรวจครรภ์ มันจะผิดพลาดทั้งคู่เลยหรือไม่ [ตรวจโดยใช้ที่ตรวจ วันที่ 28 ก.ค. ตรวจเลือดวันที่ 29 ก.ค.

 272. manit says:

  ตอบคุณ saranya
  ขอแสดงความคิดเห็นตอบแค่สองข้อ
  1.ตรวจเลือด มีโอกาสผิดพลาดมั้ย การตรวจ
  ตอบ ไม่น่าผิดผลาด แนะนำลองตรวจอีกครั้งถ้ายังไม่สบายใจ

  2.มดลูกอักเสบเป็นสาเหตุ หรือ มีผลข้างเคียงทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติด้วยหรือป่าว
  ตอบ มดลูกอักเสบทำให้ประจำเดือนไม่ปกติ

 273. Nn says:

  เคยท้องประมาน 3 เดือน แล้ว ทำแท้ง มีเลือดไหล ยุประมาน 10 ช่วงเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นมีอาการตกขาว ผิดปกติ มีสีขาวบ้างเขียวบ้างเป็นเหมือนอ้วกเด็ก เป็น หายๆ บางทีก้อขาวขุ่น เคยไปหาหมอ ตรวจภายในหมอบอก เป็นเชื้อราในช่องคลอด แต่เป็นมานานก่อนท้อง ช่วงก่อนน่านี้ไม่เปนมันจะเป็นๆ หายๆ หลังจากแท้งก้อกลับมา คือมีอะไรกับแฟน แฟนหลั่งใน เรยรับประทานยาคุมฉุกเฉิน ช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนกรกฏาสิงหาคือหนูรับประทานยาคุมฉุกเฉินประมาน 3 ครั้ง ล่าสุดน่าจะเมื่อวันที่8 สิงหา แต่หนูยังมีอาการตกขาวยุ บางที ก้อมีกลิ่นบางทีก้อไม่มี บางที มีตอนช่วงเป็นเพสสัมพันเป็นลักษณะขาว ๆ เหมือนอ้ว ก เดก แต่ช่วงนี้มีสีข้นขาวบ้าง มีลักษณะเป็นมูกๆขาวบ้างตอนมีเพสสัมพัน หลังจากมีเพศสัมพัน ปัสาวะจะมี ตกขาวสีขนป่นน้ำตาล คล้าย ๆ เลือดค่ะ แต่สีไม่เข้มแดงสีคล้ายน้ำตาลอ่อน ๆ มองเหลือบๆ แดง ใม่มีกลิ่นคาวเลือดนะค่ะไหลก่อนจะปัสาวะ หนูแปลกใจว่าเปนอะไรเกี่ยวกับการรับประทานยาคุมฉุกเฉินรึป่าวค่ะหรือิาการตกขาวผิดปกติ หนูไม่กล้าไปหาหมอ เพราะมันแลดูซับซ้อนใม่รุจะบอกิาการหมอยังใง ช่วงนี้รับประทานยาคุมจัสมินจะหมดแพงประจำเดือนยังใม่มาเรย.

 274. manit says:

  ตอบคุณ Nn
  -เป็นอาการติดเชื้อในมดลูก ถ้าปล่อยไว้เสี่ยงต่อการเป็นเนื้องอกในมดลูก
  -สนใจรักษาให้ติดต่อเข้ามา

 275. Nn says:

  แร้สถ้าอาการแบบนี้มีสิทธิ์ตั้งครรภ์ง่ายรึป่าวค่ะ ? แร้วถ้าเปนแบบนี้มีสิททัมให้ประจำเดือนขาดไหม ? เปนเพราะตกขาวหรืออาการติดเชื้อในมดลูกปนะจำเดือถึงใม่มา จะฝทำใงให้ประจำเดือนมมาปกติ

 276. manit says:

  ตอบคุณ Nn
  -ต้องการให้ ปจด. มาเป็นปกติ ต้องรักษาในระบบสืบพันธุ์ให้หาย
  สนใจรักษาให้ติดต่อโดยตรงกับหมอ โทร/ไลน์

 277. อร says:

  คือหนูอายุ17อะคะ แล้วตกใจมาก
  ไม่รู้จะซื้อยาอะไรมาทานดี เป็นมาได้ 3วันแล้ว
  อาการคือ ช่วงแรกๆเป็นน้ำใสๆเหนียวๆแต่พอหลายวันมานี้กลายเป็นสีเหลืองเข้มๆอะคะ
  แล้วบางทีก็มีเลือดปนเล็กน้อยแล้วจะเจ็บบริเวณท้องน้อยมากคะ

 278. manit says:

  ตอบคุณ อร
  -อายุไม่เกิน 18 ปี แนะนำให้ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ติดต่อมาครับ

 279. พราว says:

  ดิฉันอายุ 29 ปี ก่อนประจำเดือนมา จะมีระดูสีน้ำตาลเข้ม บางครั้งก็เหมือนประจำเดือนเลยค่ะ มีปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งจะเป็นก่อนประจำเดือนมาจริงประมาณ2-3วัน แต่พอประจำเดือนมาจริงก็มีอาการหน่วงปกติ และอาการแบบนี้เป็นมาได้เกือบๆปีแล้วค่ะ รอบเดือนมาปกติทุกเดือน จึงเรียนปรึกษาคุณหมอว่าอาการแบบนี้ผิดปกติหรือไม่คะ

 280. manit says:

  ตอบคุณ พราว
  -แนะนำไปตรวจภายในกับโรงพยาบาลใกล้บ้าน

 281. tuwlek says:

  คุณหมอคะ คือมีอาการตกขาวเกือบทุกวัน สีขาวๆขุ่นๆ มีกลิ่นนิดหน่อย หรือบ้างครั้งมีสีออกเหลืองด้วยค่ะ คัน และมีกลิ่น(อันที่มีสีเหลือง และคัน เป็นนานๆทีนะคะ) เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วค่ะ ตอนมีอะไรกับแฟนมีกลิ่นด้วย ประจำเดือนมา2-3วัน มีอาการปวดท้องน้อยด้วย ทั้งก่อนและหลังเป็นประจำเดือน แล้วอายุแค่19 ไม่กล้าไปตรวจภายในด้วยค่ะ มันจะเป็นอะไรมากมั้ยคะ??

 282. manit says:

  ตอบคุณ tuwlek
  -อาการตกขาวดังกล่าว เป็นสัญญาณไม่ดี อันตราย และเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้าย

 283. kkj says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ คือดิฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเลยค่ะ
  ปกติก็มีตกขาวบ้างอยู่แล้ว แต่ครั้งนี้มันเป็นสีเหลืองๆค่ะ แต่ไม่มีอาการคัน แล้วมันมีผลให้ประจำเดือนมาช้าด้วยหรือป่าวคะ เพราะมันเลยมาอาทิตย์นึงแล้วค่ะปกติประจำเดือนค่อนข้างมาตรงคลาดเคลื่อนวันสองวันเอง
  ดิฉันมีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียว หลังจากประจำเดือนหมดไปสี่ห้าวัน ของเดือนที่แล้ว และได้ป้องกันโดยการสวมถุงยางอนามัย เมื่อวานดิฉันไปซื้อที่ตรวจมาตรวจ วันนี้ก็ตรวจ ก็ขึ้นว่าไม่ท้อง ค่ะ ดิฉันซื้อยาสตรีมากิน ก็ประจำเดือนยังไม่มา หรืออาจจะเพราะเดือนนี้ดิฉันเครียดมาก งทะเลาะกับแฟนติดต่อกันมาสองอาทิตย์เลยค่ะ บวกกับติดเชื้อบางอย่างรึป่าวคะ ขอคำแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะ

 284. cake says:

  คือหนูกินยาคุมมานานหลายปีแต่พอหยุดประจำเดือนไม่มาเป็นเดือนกว่าแล้วค่ะเลยซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจผลตรวจบอกไม่ท้องแต่มีอาการตกขาวทุกวันสาเหตุเกิดจากอ่ะไรค่ะควรทำยังไงช่วยตอบหนูหน่อยน่ะค่ะ

 285. manit says:

  ตอบคุณ kkj
  -เป็นอาการของโรคมดลูกอักเสบ จึงทำให้มีอาการผิดปกติดังที่กล่าวมา
  -ต้องการรักษาติดต่อหมอได้

 286. manit says:

  ตอบคุณ cake
  -เป็นอาการมดลูกอักเสบ

 287. เบสท์ค่ะ says:

  คุณหมอคะคือเมื่อคืนมีเลือดออกจากช่องคลอดเล็กน้อยค่ะมั่นใจว่าไม่ใช่ประจำเดือน แล้วพอวันนี้มีอาการตกขาวสีเหลืองเข้ม ค่ะ มีกลิ่น คือก่อนหน้านั้นมีตกขาวสีขาวขุ่นไม่มีกลิ่นมีอาการคันบ้างเล็กน้อย หนูเคยเป็นเชื้อรามาเมื่อ2เดือนที่แล้วค่ะ. วันจันทร์จะไปตรวจภายในแต่สอบถามคุณหมอก่อนค่ะเพราะกังวลมาก เป็นโรคตอดต่อ มั้ยคะแฟนหนูต้องรักษาด้วยหรือเปล่าคะ

 288. yada says:

  ดิฉันมีเรื่องรบกวนสอบถามคะดิฉันเป็นตกขาวเลยซื้อยาสอดมาใช้คะ แต่ตอนสอดลืมจุ่มน้ำ คะสอดเขาไปจนสุดปลายนิ้ว หลังจากนั้นประมาณ 3 วันได้มีเพศสัมพันธ์กับแฟนปรากฎว่ามีเลือดสีแดงสดออกมาด้วยเกิดจากอาการข้างเคียงหรือเปล่าคะแล้วอันตรายหรือเปล่าเคลียดมากเลยคะ รบกวนคุณหมอช่วยชี้แจ้งด้วยนะคะ

 289. manit says:

  ตอบคุณ เบสท์ค่ะ
  -โรคเชื้อรา ตกขาวสามารถติดต่อไปกับผูที่มีเพศสัมพัสแบบไม่ป้องกัน

 290. manit says:

  ตอบคุณ yada
  -ปัญหาจากผนังช่่องคลอดอักเสบ ถ้าเป็นอาการแบบนี้เนิ่นนานไปอาจทำให้เกิดเป็นโรคอันตรายได้ เช่นเนื้องอก หูด..

 291. คุณหมอค้ะ ตอนนี้หนูอายุ 13 ปี หนูตกขาวตั้งเเต่อายุ 12 ปีเเล้วค่ะเเค่หนูยังไม่มีประจำเดือนเลยค่ะ ทำยังไงดีค้ะ

 292. manit says:

  ตอบคุณ หนูจา
  -แนะนำให้ผู้ปกครองติดต่อเข้ามาครับ

 293. pk says:

  ก่อนน่านี้มีอาการตกขาวคร้ายแป้งเปียกมาหลายเดือนเป็นๆหายๆแต่พอมีปจดเดือนนี้เริ่มผิดปกติประจำเดือนมาสองครั้งในนึ่งเดือนมาไม่มากปกติพอหายจากประจำเดือนก็ตกขาวต่อพอตกขาวได้3วันก็มีเลือดออกแบบกะปิดกะปอยดิฉันเคลียจมากกลัวเป็นเนื้องอกค่ะ แต่ก่อนน่านี้ดิฉันทานยาสมุนไพรซันคราร่าน่ะค่ะที่ปจดมาบ่อยๆมีผลมาจากยาสมุนไพรมั้ยค่ะ

 294. manit says:

  ตอบคุณ pk
  -แนะนำให้รักษาทางนี้ได้
  -วิเคราะห์จากอาการที่เล่ามา มีความเสี่ยงต่อการเป็นเนื้องอก
  -ไม่ควรเสี่ยงต่อการไปซื้อยาสมุนไพรมาทานเอง โดยไม่มีความรู้ความชำนาญ

 295. Meenz says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ตอนนี้หนูอายุ22ปีค่ะ ตกขาวสีขาวขุ่นมีกลิ่นค่ะ ปวดท้องน้อยเป็นบางครั้งค่ะ รู้สึกคันบริเวณปากมดลูกค่ะ ปรึกษาเภสัช เค้าให้มาทาน2ตัว cetrizine กับ norfloxyl ทานมาได้ 5 วันแล้วค่ะ วันนี้ถ่ายอุจจาระออกเป็นเลือดด้วยค่ะ ทีแรกนึกว่าประจะเดือนเพราะเป็นช่วงที่ประจำเดือนควรมา แต่ปรากฎว่าไม่ใช่ เลือดออกมากับอุจจาระค่ะ

 296. manit says:

  ตอบคุณ Meenz
  สรุปว่า เป็นทั้ง2โรค โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ และ โรคทางอวัยวะสืบพันธุ์อักเสบ
  อยากรักษาให้หาย ติดต่อหมอได้ครับ

 297. Meenz says:

  ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหมอ แล้วจะติดต่อกลับไปนะคะ

 298. กุ้ง says:

  สวัสดีค่ะ เป็นตกขาวเรื่อยๆค่ะไปหาหมอบ้างบอกติดเชื้อราให้ยากินและสอดหายบ้างไม่หายบ้าง. ซื้อยามาสอดบ้างจะหายแต่ตอนรักษา แล้วก้อกลับมาเป็นอีกเป็นแบบนี้มานานแล้วค่ะ ยาหมอเส็งหรือยี้ห่ออื่นๆๆที่บอกดีๆๆกินมาหมดแล้วไม่หายเลยค่ะ กลุ้มมากเลยค่ะ. รักษาให้หายขาดได้มัยค่ะ

 299. manit says:

  ตอบคุณ กุ้ง
  -แนะนำติดต่อหมอเพื่อรักษาให้หายได้

 300. Pra says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอหนูไม่เป็น ปจด มาสามเดือนแล้วแต่ตรจดูแล้วไม่ท้องค่ะ เป็นตกขาวค่ะแต่เป็นตกขาวแบบปกติ พอมาเดือนนี้ตกขาวเป็นสีน้ำตาลเปันมูก และไหลออกมาแต่ตอนเช้าค่ะ กังวลใจมากอยากทราบว่าจะเป็นโรคอะไร หรือเปล่าค่ะ

 301. manit says:

  ตอบคุณ Pra
  -มดลูกอักเสบ น่าจะเป็นการติดเชื้อแบคทรีเรีย
  -ควรรักษาให้หายเพราะมีผลเสียหายต่อต่อระบบสืบพันธุ์

 302. กุ้ง says:

  ดีค่ะคุณหมอ หนูอยู่สมุยค่ะไปหาคุณหมอคงลำบากหน้าดู. อยากลองทานยาคุณหมอก่อนจะดีมัยค่ะ

 303. manit says:

  ตอบคุณ กุ้ง
  -จะอยู่ที่ไหน ก็ไม่ใช่ปัญหา
  -ติดต่อเข้ามาโดยตรงไได้ โทร หรือไลน์ ตามสะดวก

 304. lita says:

  สวัสดีค่ะ
  คือมีอาการเหมือนมีของเหลวสีน้ำตาลค่ะ ตั้งแต่หมดประจำเดือน จนตอนนี้ผ่านมา2อาทิตย์แล้วยังคงมีขอลเหลวสีน้ำตาลออกมาจากช่องคลอดอยู่ ลักษณะคล้ายๆตกขาว แต่ไม่มีอาการแสบหรือคัน ไม่มีกลิ่นผิดปกติ และประจำเดือนมายังมาตรงตามวัน แต่กลุ้มใจมากเพราะ ตกขาวทีน้ำตาล เป็นอะไรร้ายแรงไม๊คะ และจะรักษายังไงดี

 305. manit says:

  ตอบคุณ lita
  -น่าจะมีปัญหามดลุกอักเสบ
  -การรักษาใช้ยาในเวบเพจนี้
  -ระยะเวลารักษา ประมาณ 3 เดือน
  -ต้องการรักษาติดต่อหมอได้

 306. Bell says:

  คุณหมอคะคือหนูอายุ15คะคือหนูมีตกขาวเป็นสีเขียวปนเหลืองมีกลิ่นเหมือนอะไรบูดๆควรทำไงดีคะ ควรใช้ยาอะไรทำไห้หายคะหนูกังวลมากเลย ตอบด้วยนะคะ

 307. manit says:

  ตอบคุณ Bell
  -ควรรักษา ตัวยาแนะนำอยู่ในเว็บเพจนี้
  สนใจรักษาติดต่อหมอได้

 308. MG says:

  สวัสดีค่ะ ตอนนี้อายุ 18 ปี มี พสพ กะแฟนทีก้ใส่ถุงบ้างไม่ใส่บ้าง ครั้งที่ไม่ใส่ถุงก้จะปล่อยนอกค่ะ อยากจะปรึกษาค่ะว่าประจำเดือนไม่มา2เดือนจะเข้าเดือนที่3แล้ว มาครั้งล่าสุดคือปลายมกราคมที่ผ่านมาค่ะ จนป่านนี้ยังไม่มาเลยค่ะ แต่หลังๆมานี้มีเมือกขาวๆเหนียวๆไหลออกมาทางช่องคลอดทุกวันเลยค่ะ แต่ลองไปซื้อที่ตรวจมาตรวจก็ขึ้นแค่ขีดเดียวนะ ตรวจ 2 รอบแล้วค่ะ ล่าสุดตรวจเมื่อ 31 มีนาค่ะก้ปกติขึ้นขีดเดียว แต่ช่วง2วันที่ผ่านมาเริ่มมีอาการปวดท้องน้อย เจ็บน่าอก และก็ยังมี เมือกขาวๆขุ่นๆเหนียวๆออกทางช่องคลอดตลอดด้วย แบบนี้ท้องหรือป่าวค่ะ ช่วงนี้เครียดมากเลยค่ะ กลัวท้อง ยังไม่พร้อมน่ะค่ะ รบกวนคุณหมอด้วยนะค่ะ กังวลมากเลยค่ะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 309. manit says:

  ตอบคุณ MG
  -แนะนำให้ตรวจที่คลินิกใกล้บ้านอีกครั้ง
  -ถ้าไม่ตั้งครรภ์ติดต่อมาเพื่อรักษาอาการตกขาวต่อไป

 310. porn says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ หนูมีปัญหาคือ มีเพศสัมพันกันแฟน แล้วมีน้ำหล่อลื่นมาก แต่มีเลือดสีคล้ำปนออกมากับน้ำหล่อลื่นด้วยค่ะ ครั้งนี้เป็นครั้งแรก แล้วมีเพศสัมพันธ์ค่อนข้างแรงแต่ไม่มากค่ะ พอวันรุ่งขึ้นเข้าห้องน้ำตอนเช้า มีน้ำใสๆขาวๆไหลออกมาแล้วมีเลือดแบบลิ่มเลือดเล็กปนออกมาด้วยคะ เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรค่ะ

 311. manit says:

  ตอบคุณ porn
  -ติดเชื้อหนองใน

 312. Narumon says:

  คุณหมอคะคือมีเรื่องกลุ่มใจสงสัยมากๆคะ คือดิฉันมีอาการตกขาวทุกวันทุกเดือนคะ แต่ก็มีเพศสัมพันธ์กับแฟนด้วย (แฟนไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัย หลั่งน้ำข้างนอกตลอดคะ)มีช่วงหนึ่งไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันประมาณ2-3อาทิตย์คะ แล้วก็มามีกันวันที่5 7 8 9 คะ คือปกติดิฉันจะมีรอเดือนต้นเดือนคะ แต่ตอนนี้ยังไม่มาเลยคะเลยมาจนถึงวันนี้วันที่14/5/2558แล้วคะ บวกกับช่วงนั้นมีเรื่องเครียดถึงเครียดมากด้วยคะ แล้วก็นอนน้อยมากๆ บางวัน3ชมต่อวันก็มีคะ คือกลุ้มใจมากๆเลยคะ รบกวนคุณหมอช่วยตอบกลับทีนะคะ แล้วถ้าจะไปรักษากับคุณหมอ ค่าใช้จ่ายแพงมากมั้ยคะ

 313. manit says:

  ตอบคุณ Narumon
  -แนะนำติดต่อสอบถามตามเบอร์โทร หรือไลน์ ที่ระบุในเว็บไซต์นี้ได้

 314. Minnie says:

  สอบถามคุณหมอหน่อยคะ พอดีตอนนี้ประจำเดินหนูไม่มา เกือบ 20 วันแล้วค่ะ แต่ตอนที่ใกล้กำหนดจะมาก็มีสิวขึ้น ประมาณวันที่ 20 กว่าๆ พ.ย ซึ่งจะขึ้นก่อนประจำเดือนมาทุกเดือน แต่ก่อนที่จะถึงกำหนดวันที่ ปจด มาหนูไม่สบายเป็นไข้หวัด จนถึงตอนนี้หนูยังไม่หายดี แต่ ปจด ก็ยังไม่มา แต่ก็มีอาการคล้ายๆจะมา ไม่มีตกขาวเลย กังวลมากคะ แต่ตอนมี พสพ ป้องกันทุกครั้งและหลั่งนอก มีโอกาสท้องมั้ยค่ะ

 315. manit says:

  ตอบคุณ Minnie
  -ปัญหาสุขภาพมีผลทำให้ประจำเดือนไม่มาตามปกติได้
  -ถ้าหากสงสัยว่ามีการตั้งครรภ์หรือไม่ แนะนำควรตรวจปัสสวะจะมีค่าที่แม่นยำกว่า

 316. Bam says:

  ยังไม่ถึงวันที่ประจำเดือรจะมาแต่ เป็นตกขาวเหมือนแป้งเปียกคันอยู่พอตัวเคยมี พสพกะแฟนไม่ได้ป้องในตอนที่ช่วงเริ่มทำแต่พอนั่นใส่ทีหลังแล้วเค้าไม่รุ้ตัวว่ามันหลุดรึเปล่าเลยอยากถามว่าตกขาวแบบแป้งเปียกนี้บ่งบอกถึงการท้องรึเปล่าคะ

 317. manit says:

  ตอบคุณ Bam
  -อาการคันมีอาการตกขาวที่คุณเป็นไม่ใช่อาการท้อง
  -ต้องการรู้ว่าท้องหรือไม่ แนะนำควรไปตรวจ

 318. ตาล says:

  พอดีมีอะไรกับแฟนคะ แล้ว ไหล่นอก ไม่ได้ใส่ถุงยางนะ
  พอสักระยะ ประจำเดือนมาเร็วกง่าเดิม1อาทิตย์ จากนั้นก็มีิาการตกขาว ข้น เหลือง จาากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรกันอีก แล้วตอนนี้ เกินเดือนแล้วประจำเดือนยังไม่มา เกิดอะไรหรือป่าวคะ?? รบกวนแนะนำทีคะ

 319. manit says:

  ตอบคุณ ตาล
  -ปัญหาตกขาว จะทำให้ปจด คลาดเคลื่อน
  -ควรรักษาให้อาการตกขาวหาย ปจด จะกลับมาเหมือนเป็นปกติได้

 320. Ice says:

  มีอะไรกับแฟนตอนมีประจำเดือน แต่ใส่ถุงยาง แต่ช่วงประจำเดือนจะมามีเลือดออกกระปิดกระปรอย2-3วัน แล้วหายไป ตอนนี้ประจำเดือนเลื่อนมา2อาทิตย์แล้วค่ะ ตรวจปัสสาวะแล้วขึ้นขีดเดียว มีตกขาวทุกวัน ตกขาวเยอะมาก มีกลิ่นนิดหน่อย ปวดท้องเกร็งๆเป็นบางเวลา อาการแบบนี้เป็นมดลูกอักเสบหรือเปล่าค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยว่าควรทำอย่างไร แล้วถ้าเป็นปากมดลูกอักเสบทำให้ประจำเดือนไม่มาได้ไหมค่ะ

 321. manit says:

  ตอบคุณ Ice
  -เป็นอาการของมดลูกอักเสบ อาการเหล่านี้ส่งผลให้ประจำเดือนคลาดเคลื่อน

 322. A says:

  สอบถามคุณหมอหน่อยค่ะ มีตกขาวลักษณะสีน้ำตาลเข้มเหมือนตอนประจำเดือนใกล้หมด มา 4วัน แล้ว ตอนแรกก็คิดว่า ปจด จะมา แต่ก็ยังไม่มาค่ะ ไม่มีอาการแสบ คัน ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าค่ะ ไม่ปวดท้อง มีอาการแบบนี้เป็นครั้งแรก จะผิดปกติ หรือ เป็นอะไรมัยค่ะคุณหมอ

 323. ยายอายุ84ปีตกขาวตลอดต้องใส่ผ้าอนามัยทุกวันมีกลิ่นเหม็นมากเคยตรวจภายในที่แพทย์รังสิตหมอบอกไม่พบอะไรให้ยามากินแต่ก็ไม่ดีขึ้นจะมีวิธีรักษาหรือป่าวคะ

 324. manit says:

  ตอบคุณ A
  -ปจด ไม่ปกติ เป็นอาการผิดปกติชนิดที่ยังไม่รุนแรง

 325. manit says:

  ตอบคุณ ตู่ตอง
  -เป็นเรื่องละเอียดอ่อน แนะนำติดต่อเข้ามาก่อนครับ

 326. premmy says:

  สอบถามหน่อยคะ มีเพศสัมพันธ์กะแฟน หลั่งนอก แล้วประจำเดือนมา1 วัน จากที่ปกติ มา3 วัน ซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจก็ขึ้น1 ขีด อ่าค่ะ ไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรไหมค่ะ แล้วตอนนี้ มีตกขาว เป็นก้อน เยอะมาก ไม่คันค่ะ คุณหมอพอจะทราบไม่ค่ะ ว่าเป็นอะไร และมีวิธีรักษา อย่างไรค่ะ มีโอกาศท้องหรือป่าวค่ะ

 327. manit says:

  ตอบคุณ premmy
  -โรคที่เกี่ยวระบบสืบพันธ์ของสตรีทำให้ ปจด มาไม่ปกติได้
  -ถ้าสงสัยว่าตั้งครรภ์หรือไม่ แนะนำตรวจใหม่อีกครั้ง

 328. Jum says:

  สอบถามคุณหมอค่ะ
  เนื่องจากดิฉันขูดมดลูกในวันที่ 8 มกราคาที่ผ่านมา เนื่องจากแท้งบุตร
  วันที่6กุมภาพัน. มีเลือดออกมาสีแดงเพียงติดกางเกงแค่นั้น
  หลังจากนั้นมีอาการตกขาวออกมา. บางวันมากบางวันน้อย แต่ตกขาวมีสีเหลือง. ไม่มีอาการคันหรือไม่มีกลิ่นเหม็นเลย. ถ้าเป็นอาการแบบนี้จะเป้นอันตรายอะไรไหมค่ะ. หรือมีวิธีรักษาเช่นไรบ้าง. รบกวนด้ยนะค่ะ. ตอบทางเมล์ก้อได้ค่ะ

 329. manit says:

  ตอบคุณ Jum
  -อาการโรคนี้มีอันตรายถ้าไม่รักษาให้หาย
  -การรักษาด้วยยาในเว็บเพจนี้

 330. one says:

  สวัสดีค่ะดิฉันขูดมดลูกมาเมื่อวันที่11/2/59 มีเลือดซึม3-4วัน หลังจากนั้นมีตกขาวสีน้ำตาล มีกลิ่นเหม็นคาวปลามาก จนวันนี้22/2/59 ยังไม่หาย อยากทราบว่าผิดปกติไหมค่ะ

 331. manit says:

  ตอบคุณ one
  -ลองดูอีกสักสัปดาห์ ถ้าร่างกายรักษาตัวเองได้จะค่อยๆหายไปเอง
  -ถ้าพบว่า่ยังไม่หาย และกังวลว่าอาจแย่มากขึ้น ติดต่อเข้ามาได้

 332. อ้าย says:

  ปจด มาบ่อยมากมาเกือบ2อาทิตกว่าๆพอหายได้วันสองวันมีอะใรกับเเฟน ปจด ก้อมาอีกค้ะเป็นเเบบนี้มานานพอสมควรเเล้วค้ะ อยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะใรค้ะ

 333. manit says:

  ตอบคุณ อ้าย
  -แนะนำไปตรวจภายใน อาจมาจากในมดลูกไม่ปกติ

 334. Bee says:

  หมอค่ะ เมื่อก่อนไม่เคยมีตกสีเหลืองไหลเหมือนประจำเดือนมา ตอนนี้มีบางทีก็มีเลือดติดมานิดนึง มีกลิ่นด้วย ควรทำไงดีค่ะ มาบ่อยด้วย

 335. manit says:

  ตอบคุณ Bee
  -อาการตกขาวมีสีเหลืองปนออกมา หรือมีเลือดปนออกมา บอกถึงความผิดปกติในมดลูก ควรรีบรักษาให้หาย
  -สนใจการรักษาตามเว็บเพจนี้ ติดต่อหมอ-พนักงานได้

 336. Lin says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอขอสอบถามเรื่องประจำเดือนผิดปกติค่ะ อาการก็จะบางเดือนมา บางเดือนไม่มา ถามเป็นก็จะ7วันแรกก็จะมาปกติแล้วก็จะออกแบบซึมๆ ไปอีกอาทิตหรือสองอาทิตจนหยุด อาการปวดท้องบางครั้งก็ปวดบางครั้งก็ไม่ปวด ตอนนี้ร่าสุด เป็นประจำเดือน ต้นเดือน ก.พ พอมาปลายเดือนเริ่มมีเลือดออก แต่มาแบบพอให้เปลือน ไหลมาจน 1 มี.ค ปะจำเดือนก็เยอะขึ้นเหมือนมาปกติ แล้วตอนนี้ก็18 มี.ค แล้วก็ยังไม่หยุด มันเป็นอาการที่รุนแรงไหมค่ะ ต้องรีบไปหาหมอไหมค่ะ

 337. manit says:

  ตอบคุณ Lin
  -เป็น ปจด ไม่ปกติ เพราะมีปัญหาในมดลูก แนะนำควรรีบรักษาให้หายดีที่สุด

 338. ชาง says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  -หนูหายจากอาการคันช่องคลอด และมีตกขาว ที่เคยเป็นมานาน ตอนนี้หายด้วยยาของคุณหมอมานิตค่ะ
  ขอให้หมอช่วยดูแลคนป่วยที่เป็นทุกข์ตลอดนะคะ และขอให้คุณหมอมีความสุขตลอดไปค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 339. sow says:

  หนูขอปรึกษาคุณหมอค่ะคือตอนนี้หนูอายุ37ปีค่ะตรวจมะเร็งปากมดลูกแล้วต้งแต่ต้นปีนี้ค่ะไม่มีเซลล์ร้ายค่ะคือหนูมีเลือดออกมาจากช่องคลอดกะปริดกะปรอยหลังจากหมดประจำเดือนมาแล้วประมาณ 10วันค่ะมีตกขาวบ้างเล็กน้อยแต่ก่อนหน้านั้นหนูฉี่บ่อยมากค่ะแต่ไม่มีอาการแสบหรือเจ็บขัดค่ะและรู้สึกปวดหน่างที่หน้าท้องเล็กน้อยก็เลยไปหาหมอสูติแต่หมออุลตร้าซาวไม่มีอะไรค่ะหนูลืมบอกไปค่ะหนูเป็นซีสที่มดลููกทั้งสองข้างตรวจครั้งล่าสุดประมาณ2เซนติเมตรไม่ทราบว่าหนูเป็นอะไรค้ะเกิดจาดซีสที่หนูเป็นอยู่หรือโรคอื่นค้ะระหว่างนี้หนูทานนำ้สกัดของพลูคาวอยู่ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 340. manit says:

  ตอบคุณ sow
  -น่าจะเป็นปัญหาจากมดลูกอักเสบ หรืออาจมากการอักเสบท่อรังไข่ ไม่ควรปล่อยไว้ ควรรีบรักษาให้หาย
  -สนใจรักษาแนะนำติดต่อหมอได้

 341. 2222 says:

  1. คุณหมอคะ หลังมีประจำเดือน บางครั้งหนูชอบมีอาการคัน มีตุ่มคันเล็กๆขี้นประมาน 2 ตุ่ม แล้วเหมือนเป็นน้ำสีเหลืองๆไหลออกมามีกลิ่นเหม็น ค่ะไม่ทราบว่าเป็นอะไรคะ
  2.หายเป็นประจำเดือนไปได้ ประมาน 4-5 วัน ออกกำลังกายได้ 2 วัน แต่ออกกำลังกายหนัก แล้ววันนี้มีเลือดออกมานิดนึง พึ่งเคยเป็นครั้งแรก ไม่ทราบว่าเป็นเพราะออกกำลังกายหนักหรือเปล่าค่ะ

 342. manit says:

  ตอบคุณ 2222
  -1.เป็นอาการของโรคติดเชื้อภายในของสตรีเรียกว่า ตกขาว
  -2.คาดว่าเลือดออกมาจากสาเหตุแผลติดเชื้อในช่องคลอด

 343. Supawan says:

  สวัสดีค่ะ คือตอนนี้นู้แต่งงานแล้ว นู้อายุ21ปี แต่งงานมาได้ ปีกว่าๆ ตั้งแต่โตเปนสาวมานู้เปนปะจำเดือนแค่ครั้งเดียว ตอนอายุได้ปะมาน18 ปี มาแค่นิดเดียว และมาแค่ ม่กี่วัน และตั้งแต่ตอนนั้นมาม่เคยเปนปะจำเดือนอีกเรย มันเปนเพราะอะไร และนู้ปิดปกติภายในยังไงอะไรรึป่าวค่ะ ตอนนี้แฟนนู้อยากมีลูกมากแต่นู้มีให้เค้าม่ได้เรยค่ะ คุนหมิพอมีทางช่วยนู้บ้างรึป่าวค่ะ ขอบคุนคุนหมอล่วงหน้านะค่ะ

 344. manit says:

  ตอบคุณ Supawan
  -แนะนำไปตรวจที่ รพ.ก่อน แล้วติดต่อมาอีกที

 345. !!!!!!!! says:

  คุนหมอคะหนูอายุ31ปีก่อนหน้านี้หนูฉีดยาคุมมาเปนเวลา7ปีแต่ที่ฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างพอเลยเวลาฉีดหนูก้อกินพอตรวจแล้วไม่ท้องหนูก้อฉีดอีกประจำเดือนมาบ้างไม่มาบ้างบางทีมาเยอะบางทีมากระปริดกระปอยแล้วทุกครั้งจะปวดท้องมากรวมถึงปวดหลังด้วยค่ะมาระยะหลังเมื่อปี2559หรูมีประจำเดือนเมื่อเดือนพฦษภาเปนเวลา2วันแล้วก้อหมดพอมามิ.ยรุ้สึกปวดท้องแล้วก้อมีเลือดออกมาสีดำเข้มแต่แค่นิดเดียวนะคะแล้วก้อรุ้สึกเหมือนมีอะไรหลุดออกมาจากช่องคลอดหนุก้อเปิดดูเหนเปนเนื้อเยื่อชิ้นหน้าพอสมควรมีความใหย่ยาวที่4ซม.ค่ะหลังจากนั้นก้อเริ่มมีตกขาวสีขาวออกมาบ่อยมากมีน้ำเมือกใสๆเยิ้มที่ช่องคลอดบ่อยรุ้สึกอวัยวะเรามีกลิ่นเหม็นง่ายเวลามีพสพ.ก้อมีตกขาวออกมาเยอะยิ่งแล้วก้อฉี่บ่อยมากค่ะเวลาไอหรือจามก้อจะกลั้นฉี่ไม่ยุ่ซื้อของทาตรวจท้องก้อไม่ได้ท้องนค่ก้อร่วม4เดือนแล้วนะคะที่เปนแบบนี้ คุนหมอฟังแล้วหนูน่าจะเปนอะไรคะ..ขอบคุนค่ะ

 346. manit says:

  ตอบคุณ !!!!!!!!
  -แนะนำไปตรวจ ที่รพ.แล้วค่อยติดต่อมาอีกที

 347. นู says:

  สวัสดีค่ะ หนูเป็นตกขาวมาสองปี กิน สอดยาเหมือนเป็นๆหายๆมาตลอด ใช้ยาแคปซูลสมุนไรขวดขาว น้ำเงิน ที่หมอแนะนำ หายจริงๆค่ะ

 348. พลอย says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ดิฉันมีอาการตกขาวเป็นก้อนเล็กๆคล้ายๆแหวะนมเด็กค่ะมีสีออกเหลืองๆนิดๆมีกลิ่นแบบเค็มๆค่ะเป็นมาประมาณ1อาทิตแต่ไม่มีอาการคันค่ะตอนนี้มีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วยค่ะควรรักษาอย่างไรดีค่ะช่วยแนะนำหน่อยค่ะถ้าทานยาของคุณหมอจะหายมั้ยคะ

 349. manit says:

  ตอบคุณ พลอย
  -รับประทานแคปซูลพลูคาวต่อเนื่องประมาณ 2-4 เดือนถ้าหายดีแล้วให้หยุดยาได้
  -ข้อมูลยาที่ใช้ คลิกดูhttps://doctorforyou.biz/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A7-houttuynia-cord/

 350. ฮิปโป says:

  พอดีมีอาการตกขาวคล้ายแป้งเปียก คันนิดหน่อย ไม่มีกลิ่นค่ะ
  ไม่ได้ปรึกษาหมอหรือใครทั้งนั้นค่ะ ไปซื้อยาสอดมารักษาเองค่ะ แบบ6เม็ด สอดครั้งล่ะ2เม็ด สอดยาครั้งแรก รู้สึกคันๆแสบๆ นิดหน่อย อาการคันเบาลงค่ะ แต่ตกขาวกลายเป็นสีเหลือง ไหลเหมือนน้ำ มีกลิ่นนิดหน่อย. สอดยาที่2 รู้สึกคัน แสบ พอทนได้ค่ะ คิดว่ายากำลังฆ่าเชื้อเลยไม่คิดรัยค่ะ หลับไปชั่วโมงกว่าๆ ตื่นมารู้สึกคัน แสบ และมีเลือดปนมูกออกมาค่ะ แต่ไม่เยอะ มีอาการปวดท้องน้อยมาก ปวดไปหมดค่ะ เลยไป รพ. ตรวจภายในค่ะ หมอเอารัยไม่รู้สอดเข้าไป หันซ้าย หันขวาจนทั่ว แล้วดึงออก เรารู้สึกเหมือนมีไรออกมาและโล่งมาก หมอบอกช่องคลอดน่าจะอักเสบ เหมือนจะไม่มีรัย ฉีดยา รับยากลับบ้าน. ถึงบ้านปวดถ่าย ถ่ายเป็นเลือดอีก ว่าจะรอดูและไปหาหมออีก เช้าอีกวันคือมีเลือดออกช่องคลอดค่ะ เยอะมาก แดงสด มูกปนนิดหน่อย อยากรู้เป็นไรกันแน่

 351. manit says:

  ตอบคุณ ฮิปโป
  -อาการที่คุณเล่ามาหมอคาดว่า ลำไส้ใหญ่และช่องคลอดอักเสบ เห็นด้วยตามที่คุณหมอที่เคยตรวจบอก

 352. ผิง says:

  สวัสดีค่ะ
  หนูใช้ยาหมอมเว็บเพจนี้ล่ะค่ะ ตามที่หมอจัดยาให้ คือนู่เคยเป็นตกขาวมาเป็นปี
  ตอนนี้หายดีแล้วค่ะ ชิวิตมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 353. manit says:

  ตอบคุณ ผิง
  -ยินดีด้วย

 354. นางวาสนา สืบถิ่น says:

  เพศหญิง
  อายุ : 46 ปี
  อาการของโรค : ตกขาวเป็นสีน้ำตาล ไม่มีกลิ่น ไม่มีฟอง และไม่คันค่ะ เป็นในช่วงหลังมีประจำเดือน ตกขาวสีน้ำตาลเยอะมากจนต้องใส่ผ้าอนามัยตัวเล็กในการป้องกันไม่ให้เปื้อน เป็นในระยะหลายเดือนติดต่อกันแล้วค่ะ เคยไปตรวจมะเร็งปากมดลูกประมาณช่วงปีที่ผ่านมาแต่พยาบาลที่ทำการตรวจบอกว่าเป็นเหมือนประจำเดือนตกค้างและก็ไม่ได้แจ้งผลกลับมาอีกว่าเป็นอะไร แต่ตอนนี้กังวลมากค่ะเพราะมันยังไม่หาย

 355. อ่อย says:

  คุนหมอค่ะดิฉันเปนตกขาวสีเขียวค่ะและมีอาการแสบคันมากบริเวณแคม
  ด้านนอกคันแบบยิบๆเคยซื้อยามาเหน็บและทารํกษาตามอาการดีขึ้นแต่ไม่่หายพอหยุดยาก้อกลับมาเปนอีก เปนมานานมาแล้วค่ะประมานสามปีได้

 356. manit says:

  ตอบคุณ นางวาสนา สืบถิ่น
  -อาการมีของเหลวไหลออกช่องคลอดสีน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง เป็นการแสดงอาการเตือนถึงปัญหาสุขภาพภายในของสตรี ที่มีความเสี่ยงต่อการมีเนื้องอก
  ฝี ซิสต์ แนะนำควรได้รับการรักษาให้หายจากอาการดังกล่าว

 357. manit says:

  ตอบคุณ อ่อย
  –อาการมีของเหลวไหลออกช่องคลอดสีน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง เป็นการแสดงอาการเตือนถึงปัญหาสุขภาพภายในของสตรี ที่มีความเสี่ยงต่อการมีเนื้องอก
  ฝี ซิสต์ แนะนำควรได้รับการรักษาให้หายจากอาการดังกล่าว

 358. มิ้ง says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ หนูอายุ25 ที่ช่องคลอดหนูมีเมือกขาวๆเป็นก้อนๆคล้ายแป้งเปียกออกมาขณะมีเพศสัมพันธ์ และมีกลิ่นร่วมด้วย อยากทราบว่าอาการนี้เป็นอาการตกขาวรึป่าวคะ?(เป็นเฉพาะเวลามีเพศสัมพันธ์)ทำให้หนูไม่มันใจและไม่อยากมีเพศสัมพันธ์กับแฟน
  หนูต้องทำอย่างไรดีคะ? สามารถซื้อยาทานเองได้มั้ย? หรือจำเป็นต้องไปหาหมอคะ?

 359. manit says:

  ตอบคุณ มิ้ง
  -คาดว่าเป็นแป้งเชื้อราในช่องคลอด อนามัยเพิ่มขึ้น+ความละเอียดในการดูแลสุขภาพก็สามารถแก้อาการกลิ่นเหม็นได้
  -แต่ถ้ามีอาการกลิ่นรุนแรง หรือคัน ร่วมด้วย คุณสามารถติดต่อมาเพื่อรักษาได้

 360. ไพร says:

  สวัสดีทุกค่ะ
  ขอโพสผ่านในนี้นะค่ัะ ไม่รับตอบอีเมลให้ใครนะค่ะ
  คืดหนูเป็นตกขาว คันปากช่องคลอด เป็นมา5เดือนเคยรักษาด้วยยาตามร้านขายยาแต่ไม่ดีขึ้นเลย ได้ตัดสินใจลองเข้ามาใช้ยาที่คุณหมอและทำตามข้อแนะนำ ตอนนี้ใช้ต่อเนื่องมา2เดือนอาการที่เป็นก็หายไป แล้ว
  ขอบคุณหมอที่ช่วยจัดยาให้ค่ะ หนูจะลืมหมอเลยค่ะ

 361. chompoo says:

  หนูเป็นเมนส์วันเดียวบางเดือนก็ไม่มาบางเดือนก่มามาก ตกขาวทุกวันเลยคะ ตกขาวสีน้ำตาลเป็นลิ่มๆ อยากมาปรึกษาเป็นมาปีกว่าเเล้วคะ

 362. manit says:

  ตอบคุณ chompoo
  -อาการตกขาวเรื้อรังเสี่ยงต่อการเป็นเนื้องอกตามมาได้
  -แนะนำรักษาให้หายดีกว่า

 363. Pias says:

  นนี้ประจำเดือนมา3 ครั้งค่ะครั้งแรกมาต้นเดือนปกติค่ะมา4-5 วันแล้วก็หาย อีก1 อาทิตประจำเดือนก็มาอีกค่ะแล้วมี เพศสำพีนกับแฟนแต่หลังในค่ะแต่ก็เบ่งเอาน้ำอสุจิของแฟนออกเป็นประจำเดือน4-5วันอีก2-3วันประจำเดือนก็มาอีกค่ะเป็น4-5วันเหมือนเดิมแต่มีน้ำขาวๆขุ่นๆออกมาด้วยค่ะตอนแรกตกใจว่าประจำเดือนจะมาแต่ไม่ใช่ค่ะมันน้ำขาวๆขุ่นๆไหลออกมาค่ะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรค่ะ

 364. manit says:

  ตอบคุณ Pias
  -เป็นอาการตกขาว แสดงว่ามีโรคในมดลูก

 365. Y says:

  สวัสดีค่ะ หนูมีอาการ เป็นเหมือนตกขาว มีกลิ่นคล้ายประจำเดือน เป็นมาสักพักแล้วค่ะ ใช้ยาติดต่อกัน4วัน พอใกล้หายก็ไม่ใช้อีก แล้วก็มาใช้ที่เหลือจนหมด จากนั้นไม่กี่วันก็มีเพศสัมพันธ์ ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีก ล้วงดู แล้วเป็นขาวขุ่นๆ มีฟองนิดหน่อย มีกลิ่น ทำไงดีคะ ไม่หายสักที เป็นเดือนแล้ว

 366. manit says:

  ตอบคุณ Y
  -ถ้าหากคุณต้องการรักษาอย่างจริงจัง โปรดอ่านข้อมูลการใช้ยาในเว็บเพจนี้ก่อน แล้วติดต่อเข้ามา

 367. แจม says:

  สวัสดีค่ะ
  หนูเป็นตกขาวมานานเป็นปี มาหายกับยาที่คุณหมอในเว็บนี้ค่ะ
  ขอบคุณที่เว็บนี้มีส่วนช่วยหนูมากๆค่ะ

 368. อิ๋ว says:

  สวัสดีคะ หนูมีอาการตกขาว แบบบ่อยมากคะ เป็นก้อนคล้ายแป้ง กลิ่นเปรี้ยวนิดหน่อย และมีอาการคัน เคยซื้อยามาทานและยาสอด ก็หายพักหนึ่ง ก็กลับมาเป็นคะ ตอนนี้ต้องใส่แผ่นอนามัยตลอดคะ เพราะจะเปียกทั้งวัน คือจะทำไงดีคะ เป็นๆหายๆ บางทีเยอะ บางทีน้อย ของหมักดองก็แทบจะไม่กินเลยคะ

 369. manit says:

  ตอบคุณ อิ๋ว
  -แนะนำยาในเว็บเพจนี้ และข้อปฏิบัติ ใช้อย่างต่อเนื่องจนหายดี

 370. จ๋า says:

  สวัสดีค่ะ
  ดิฉันเป็นโรคตกขาวและกลิ่นเหม็นมานานเกือบปี จิตตกมาก
  ใช้ยาแดปซูลของหมอในเว็บนี้ต่อเนื่องมา3เดือนตอนนี้ไม่มีอาการผิดปกติให้เห็นอีกแล้ว
  อย่างไงก็ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ ขอให้คุณหมออยู่ช่วยคนป่วยตลอดไปนะค่ะ

 371. สวัสดีคะดิฉันฉีดยาคุมมา4เดือนแล้วประจำเดือนไม่มาเลยค่ะแล้วมีอาการตกขาวร่วมด้วยแบบนี้มันมีผลอะไรมั้ยค่ะแล้วเมื่อเช้าได้เข้าห้องแล้วอุจจาระแล้วมีก้อนสีเขียวใสหลุดออกมาจากคลอดมันคืออะไรค่ะคุณหมอรบกวนคุณหมอช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

 372. manit says:

  ตอบคุณ หนึ่ง
  -เป็นโรคติดเชื้อภายในของสตรี
  -ต้องการรักษาติดต่อไลน์ได้ครับ

 373. เกตุสุดา says:

  ตกขาวเป็นเมือกคันตรงแคมมุต่มแดงสองสามตุ่มก่อนเป็นประจำเดือนพอประจำเดือนมาก็เป็นลิ้มสีนำ้ตาลปนมากับเลือดและมาแค่วันเดียวค่ะยังมีอาการคันอยู่ค่ะเป็นอะไรรึเปล่าค่ะ

 374. manit says:

  ตอบคุณ เกตุสุดา
  -เป็นอาการแพ้เชื้อโรคจากตกขาว ควรรักษาให้ตกขาวหาย ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานอาจมีโอกาสเป็นเนื้องอกได้

 375. J a n says:

  คือประจำเดือนมาล่าสุด22พ.ย61มาแค่2วันพอมาเดือนธ.ค61 ประมานวันที่24ธ.ค61แต่ประจำเดือนไม่มาหลังมีอะไรกับแฟนได้2วันมีมูกใสๆบางทีก็สีขาวข้นยืดๆเหมือนประจำเดือนจะมาแต่ก็ไม่มาหลั่งในแต่กินยาคุมจะท้องไหมค่ะตรวจครั้งเดียวขึ้น1ขีด

 376. manit says:

  ตอบคุณ J a n
  เท่าที่เล่ามาไม่น่าเป็นอาการตั้งครรภ์ครับ แต่หมอไม่ได้รับรองเรื่องผลการตรวจการตั้งครรภ์
  หากต้องการทราบผลการตรวจการตั้งครรภ์ สถานที่รับรองผลได้จากโรงพยาบาล หรือคลินิกหมอแพทย์แผนปัจจุบันนะครับ

 377. โหน่ง says:

  สวัสดีคุณหมอและแฟนเพจ เมื่อก่อนหนูเป็นตกขาวกระปริบกระปรอย มีเหม็น เป็นมานาน เพื่อนแนะให้ติดต่อหมอมานิตย์จัดยาแคปซูลพลูคาวสูตรหมอมานิตย์ ใช้แล้วได้ผลจริง หายเป็นปกติค่ะ ขอบคุณค่ะ

 378. อ้อย says:

  สวัสดีค่ะ
  หนูใช้ยาตามคุณหมอมานิตย์ ตามเวบไซต์นี้ จากที่เคยมีอาการตกขาว มีกลิ่นคาวมานานไม่หาย
  จากการใช้ยาของหมอตามเวบนี้มาสองเดือน กลิ่น ตกขาวหายเป็นปกติค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 379. manit says:

  ตอบคุณ อ้อย
  -ขอบคุณคุณอ้อยที่สละเวลามาโพส ครับ

 380. จัน says:

  สวัสดีค่ะ
  หนูเป็นโรคตกขาวมีกลิ่นเหม็นมาเป็นปี คือหนูพยายามหาทางรักษากลิ่นเหม็นมานาน2ปี แต่ยังไม่หาย จนกระทั้งหนูมาพบคุณหมอมานิตย์ คุณหมอบอกว่าเกิดจากเชื้อและสุขภาพช่องคลอดและมดลูก และได้รับยาจากหมอ หนูทานมาต่อเนื่องก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อย จนทานได้ถึงสองเดือน อาการกลิ่นหายเป็นปกติแล้วค่ะ ถ้าใครมีปัญหาเหมือนหนูลองติดต่อคุณหมอดูค่ะ
  ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ

 381. manit says:

  ตอบคุณ จัน
  ขอบคุณนะครับ ที่เสียสละเวลามาโพสในเว็บไซต์หมอนี้ครับ
  ขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

 382. Aom says:

  สวัสดีค่ะคุนหมอ
  ดิฉันเป็นตกขาว..เป็นก้อนเหมือนแป้งเปียกคล้ายๆนมบูด..และมีอาการคันมาก..ดิฉันเครียดมาก..เวลามีเพสสัมพันกับแฟนจะแสบๆคันๆ..เคยไปหาหมอ..หมอบอกว่าเป็นเพราะดิฉันเป็นเบาหวาน..เลยทำให้ติดเชื้อแบตทีเรียได้ง่าย..พอจะมีวิธีรักษาให้หายขาดไหมค่ะ..คือกลัวมากค่ะ

 383. manit says:

  ตอบคุณ Aom
  -มีวิธีรักษาให้หายเป็นปกติได้ครับ โปรดติดต่อหมอมาได้เลยครับ
  โทร/ไลน์ 0823877288

 384. haguik says:

  คุณหมอคะคือหนูมีพสพกับแฟนปต่ใส่ถุงยางนะคะตรวจดูทุกอย่างแล้วไม่มีรั่ว เอาออกมาเสร็จนอกด้วยแถมดู7หน้า7หลังด้วนแต่นี้คือประจำเดือนขาด9วันแล้วค่ะ หนูกลัสมากเครียดมากจะเป็นอะไรไหมอาการก็มีคัดเต้าเป็นปกติเหมือนตอนประจำเดือนตะมาค่ะ(จริงๆเป็นคนที่ประจำเดือนมาช้าอย๔่แล้วแต่ปกติมันไม่ช้าขนาดนี้ค่ะมาสุดก็6วันไม่เกินอาทิตย์)แล้วก็มีตกขาวด้วยค่ะสีขาวขุ่น คิดว่าจะท้องไหมคะหรือถ้าไม่ท้องแล้วหนูควรทำยังไงให้ประจำเดือนมาปกติคะ

 385. haguik says:

  ช่วยตอบหนูด้วยนะคะหนูอยากจะปรึกษาตอนนี้หนูเครียดจริงๆอ้อแล้วก็จากโพสหนูนะคะตอจาวมีอาการคันนิดๆด้วยค่ะ

 386. manit says:

  ตอบคุณ haguik
  -ติดต่อผ่านไลน์ หรือโทรมาก็ได้ครับ
  โทร 0823877288

 387. manit says:

  ตอบคุณ haguik
  -ไม่ต้องวิตก น่าจะมาจากสาเหตุของโรคในมดลูกก็ได้ครับ
  -ต้องการรักษาติดต่อมาได้เลยครับ โทร หรือไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.