รับสมัครการเรียนสาขาแพทย์แผนไทย (ก) โอกาสที่จะเป็นหมอได้ รีบสมัครได้เลย

รับสมัครผู้สนใจเรียนแพทแผนไทย 2 สาขา

1.วิชาเภสัชกรรมไทย 2 ปี 2.วิชาเวชกรรมไทย 3 ปี สอนโดยครูแพทย์แผนไทยที่ใบอนุญาตครู ไม่น้อยกว่า4ท่าน สำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการตามหลักสูตรและ เสริมนอกหลักสูตร เมื่อจบการศึกษาตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน สามารถขึ้นสอบภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ เพื่อรับขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย(ก) โดยสถาการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ครู-อาจารย์ ผู้ดูแลการสอนจนจบการศึกษา 1.อาจารย์ พท. มานิตย์ ศรีพจน์ โทร 082-3877288 2.อาจารย์ พท.ชลิต เขาวงศ์ทอง โทร081-2883308 3.อาจารย์ พท.สกุลรัตน์ ปิยะนิจดำรงค์ โทร081-8820188 4.อาจารย์ พท. ดร.นิดา ตั้งวินิต 5.และอาจารย์พิเศษ

ให้ข้อมูลการเรียนการสอนวิชาแพทย์แผนไทยทุกพื้นที่
แพทย์แผนไทย
ติดต่อสอบถามโทรหรือไลน์ ครูแพทย์แผนไทย 082-3877288
ทีมงาน 081-3879721 และ 082-6989265 / สำหรับเขตจ.เชียงรายพะเยา ติดต่อที่ อ.สกุลรัตน์ โทร081-8820188
นายกและคณะทำงานสภาการแพทย์แผนไทย และครูแพทย์แผนไทยรุ่น3กลุ่ม8
บรรยากาศการทดสอบครูเข้มข้นมาก
ห้องเรียนชุดละ 20-26 ท่าน
ห้องเรียนภาคทฤษฎี1
ห้องเรียนภาคทฤษฎี-อุปกรณสื่อการเรียนการสอน
เครื่องมือประกอบเรียนภาคปฏิบัติ1
เครื่องมือประกอบเรียนภาคปฏิบัติ2
บรรจุแคปซูลยาสมุนไพร-ยาแผนโบราณ
การทำสบู่เกรดเวชสำอาง สำหรับคนไข้โรคผิวหนัง
ทำความสะอาดภาชนะด้วยก๊าชโอโซน

1 Response to รับสมัครการเรียนสาขาแพทย์แผนไทย (ก) โอกาสที่จะเป็นหมอได้ รีบสมัครได้เลย

  1. manit says:

    รับสมัครนักศึกษาวิชาแพทย์แผนไทยประเภท(ก)
    เนื่องจากเริ่มใหม่ แต่ครูที่ความสามารถหลากหลาย และมีประสบการณ์ยาวนาน
    ติดต่อสอบถาม โทร 0813879721 0826989265 0823877288

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.