การรับประกันส่งของภายในประเทศไทย-ตปท

การรับประกันส่งของภายในประเทศไทย-ตปท *รับประกันการส่งจริงสำหรับต่างประเทศโดยแจ้งเลขที่ส่งพัสดุ EMS Tracking No. และหรือส่งภาพเอกสาร โดยส่งผ่านอีเมลหรือไลน์  (ประวัติการส่งไปถึงผู้ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในปตท.ยังไม่พบการส่งคืนแต่ประการใด และได้รับสินค้าครบถ้วนทุกท่าน) *การรับประกันส่งของภายในประเทศไทย ให้ดูรายละเอียดตามภาพล่างนี้                                 mapok (1)

This image has an empty alt attribute; its file name is Aacontact-us-1.jpg