โรคในโพรงจมูก/ไซนัสอักเสบ นาสิกาฐานพิการ /ริดสีดวงจมูก นาสิกาพิการ /สิงฆานิกาโรค/รูจมูบวม ตีบตัน หายใจลำบาก

chaข้อมูลโรคไซนัส (โรคในโพรงจมูก)                                                                                                        โรคที่เกิดในโพรงจมูก ในการแพทย์แผนไทย เรียก สิงฆานิกาพิการ โรคนี้เกิด ในช่องอากาศธาตุ เป็นเดินทางของ อัสสาสะ ปัสสาสะวาตา(ลมหายใจเข้าออก) ติดขัดเพราะ เสมหังเน่า(เสมหะเน่า) หรือ สิงคาณิกา(น้ำมูก) เน่าเสียให้โทษ เมื่อตกค้างในช่องโพรงจมูกเป็นเวลานาน ทำให้ธาตุตะโจ(หนัง)เปื่อย เป็นพิษมีบาดแผล หรืออาจมีต่อมน้ำเหลืองโตพิการ หรืออาจมีเนื้องอกภายใน หรือ อาจมีบุพโพพิการ(น้ำหนองเสีย) ถ้าไม่รักษาให้หายโทษเข้าขั้นรุนแรงได้ เช่นป่วยด้วยโรคมะเร็งสิงฆานิกา (ก่อนที่โรคจะดำเนินไปถึงขั้นร้ายคนป่วยมักมีอาการที่แสดงถึงความเจ็บป่วยในรูจมูกถึงโพรงจมูกอย่างต่อเนื่อง เช่นเจ็บปวด มีกลิ่นเหม็น ขณะหายใจออก)linestop
ข้อมูลแนวทางปัจจุบัน  ไซนัสช่องว่างหรือโพรงอากาศ ของกระดูกใบหน้าบริเวณโหนกแก้มรอบโพรงจมูก, รอบตาและฐานของกระโหลก ศีรษะ ถึงแม้ว่าโพรงอากาศนี้จะเป็นที่ว่างเปล่า แต่ภายในโพรงนี้จะบุด้วยเยื่อเมือกบาง ๆ ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับเยื่อบุโพรงจมูก และเจ้าตัวไซนัสนี้ไม่ใช่ช่องว่างที่ไม่มีประโยชน์ เรายังเชื่อกันว่าโพรงไซนัส มีประโยชน์คือ เป็นตัวทำให้เสียงพูดของคนเรามีความก้องกังวาน ไพเราะมากขึ้น และเป็นตัวช่วยปรับสภาพของอากาศที่หายใจเข้าไป ให้มีสภาพความชื้น, อุณหภูมิ และความบริสุทธิ์ ที่เหมาะสมกับร่างกายของเราและเนื่องจากโพรงไซนัสเป็นช่องว่าง ดังนั้น มันจึงเปรียบเหมือนกับโช๊คอัพช่วยลดแรงกระแทกต่าง ๆ ที่จะเข้าไปทำความกระทบกระเทือนกับสมองส่วนในได้อีกด้วย แต่ในปัจจุบัน มีนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์บางท่านไม่เชื่อในความจริงเหล่านี้ กลับให้ความเห็นว่าโพรงไซนัสนี้ไม่มีประโยชน์กับร่างกายของมนุษย์เลย แล้วตัวท่านจะเลือกเชื่ออย่างไรดี
โรคไซนัสเป็นอย่างไร
ไซนัสที่ผิดปกติ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ เป็นเนื้องอกหรือมะเร็งในโพรงไซนัสซึ่งกลุ่มนี้จะพบได้น้อย ส่วนกลุ่มใหญ่ที่พบได้บ่อยในคนทั่ว ๆ ไป คือ โรคไซนัสอักเสบ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก การติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา ในโพรงไซนัส
เป็นที่ทราบกันแล้วว่า โพรงไซนัส คือช่องว่างที่มีเยื่อเมือกบาง ๆ บุอยู่ ช่องเหล่านี้จะมีรูเปิดเล็ก ๆ เชื่อมต่อกับโพรงจมูก ทำให้อากาศภายนอกสามารถไหลเวียนกันระหว่างโพรงจมูกและโพรงไซนัสได้ เนื่องจากว่ารูเปิดของไซนัสมีขนาดเล็กมาก ถ้ามีอะไรมาทำให้รูเปิดนี้แคบลงหรืออุดตัน เช่นในภาวะที่เป็นหวัด ก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาทันที เพราะเมื่อรูเปิดนี้อุดตัน ก็จะทำให้อากาศที่เคยไหลเวียนอยู่เกิดการหยุดนิ่ง อ๊อกซิเจนในอากาศจะถูกดูดซึมไป ทำให้ความดันอากาศในโพรงไซนัสเกิดเป็นลบ มีผลทำให้เยื่อบุไซนัสเกิดการบวม และมีการคั่งของน้ำเมือกในโพรงไซนัล ทำให้เชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคหวัด เกิดการเจริญเติบโตขึ้นในโพรงไซนัส ซึ่งก็จะทำให้เกิดการอักเสบ และมีหนองคั่งในโพรงไซนัสขึ้น แต่ภาวะไซนัสอักเสบนี้ไม่ได้เกิดกับคนที่เป็นหวัดทุกคนไป ดังนั้น จึงไม่ต้องกลัวว่าถ้าเป็นหวัดแล้ว จะเกิดความรุนแรงจนถึงขั้นเป็นไซนัสอักเสบตามมาเสมอ
สาเหตุของไซนัสอักเสบที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อย นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นอีก คือเกิดจากการอักเสบของรากฟันบนแล้วลุกลามเข้าไปในไซนัส เพราะรากฟันบนจะอยู่ชิดกับฐานของไซนัสบริเวณโหนกแก้ม
การเป็นโรคหวัดจะมีโอกาสเกิดไซนัสอักเสบอย่างไร
ในเรื่องนี้ยังไม่มีสถิติที่ชัดเจน สำหรับในประเทศไทย เคยมีผู้รายงานว่า พบโรคไซนัสอักเสบได้ร้อยละ 3-5 ของผู้ป่วยที่มาตรวจที่คลีนิกหู คอ จมูก แต่ไม่ได้ระบุว่าโรคไมีหนองคั่งในโพรงไซนัสหรือไม่ แต่ในรายงานของต่างประเทศพบว่าจะเกิดภาวะไซนัสอักเสบได้ประมาณร้อยละ 0.5 ของการเป็นหวัด นั่นคือ ถ้าเราเป็นหวัด 200 ครั้ง ก็อาจเกิดไซนัสอักเสบได้ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าพบภาวะไซนัสอักเสบได้บ่อยในผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้และโรคหืด ถ้าดูตามสถิติแล้วจะพบว่าโอกาสเกิดไซนัสอักเสบจะมีค่อนข้างน้อยแต่ยังมี ปัจจัยด้านอื่นที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดไซนัสอักเสบได้ง่ายขึ้น คือ
โรคภูมิแพ้ ในผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ จะมีอาการคันในจมูก, น้ำมูกไหล, คัดจมูก ทำให้ต้องขยี้จมูกและสั่งน้ำมูกบ่อย จึงทำให้เกิดการอุดตันบริเวณเปิดไซนัสได้ง่าย จึงเกิดไซนัสอักเสบง่ายขึ้น
โรคหวัดเรื้อรัง ในผู้ป่วยที่เป็นหวัดตลอดทั้งปี ก็จะมีอาการคล้ายผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ จึงทำให้เกิดไซนัสอักเสบได้ง่าย
ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของโพรงจมูก เช่น ผนังกั้นช่องจมูกคด, เป็นริดสีดวงจมูก, เป็นเนื้องอกในจมูก หรือมีสิ่งแปลกปลอมในจมูก ซึ่งพบบ่อยในเด็กเล็ก ในผู้ป่วยเหล่านี้ ก็จะมีการอุดตันของรูเปิดไซนัสได้ง่ายเช่นกัน
ในคนที่ชอบใช้ยาพ่นจมูกโดยมิได้ปรึกษาแพทย์ เพราะยาพ่นจมูกบางตัวจะทำให้เกิดภาวะติดยา และเยื่อจมูกบวมเรื้อรังได้ และยังทำให้ความสามารถในการดมกลิ่นลดลง
การสูบบุหรี่จัด, การว่ายน้ำบ่อย ๆ หรือดำน้ำลึก ๆ และมีฟันด้านบนผุ ก็จะทำให้เกิดไซนัสอักเสบได้ง่ายขึ้น
การเดินทางโดยเครื่องบินในขณะที่เป็นโรคหวัด เพราะขณะที่เครื่องบินขึ้น-ลง จะมีการเปลี่ยนแปลงความกดดันอากาศอย่างรวดเร็ว อาจทำให้เกิดภาวะไซนัสอักเสบได้
การสังเกตุเป็นไซนัสอักเสบ
โดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นไซนัสอักเสบ มักจะมีอาการของโรคหวัด หรือโรคภูมิแพ้นำมาก่อน กล่าวคือ จะมีน้ำมูก, คัดจมูก และอาการไอ อาการตามมาที่บ่งชี้ว่าจะเป็นไซนัสอักเสบจะมีดังนี้ คือ
1. ปวดศีรษะ หลังจากผู้ป่วยมีอาการของโรคหวัดแล้ว จะมีอาการ ปวดบริเวณโพรงอากาศที่อักเสบ เช่น ปวดแก้ม, ปวดบริเวณหัวตาทั้งสองข้าง, ปวดบริเวณหน้าผาก หรืออาการปวดในกระบอกตาทั้งสองข้างอาการปวดเหล่านี้ จะเป็นอาการปวดแบบตื้อ ๆ บางครั้งจะมีอาการ มึนศีรษะร่วมกับอาการปวด และจะมีอาการปวดมากขึ้นเมื่อผู้ป่วยก้มศีรษะลง
2. คัดจมูกแน่นจมูก ผู้ป่วยจะเป็นตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะทานยารักษาโรคหวัดแล้วก็ตามอาการนี้จะยังไม่หายไป บางครั้งคัดจมูกมาก จนต้องหายใจทางปาก
มีน้ำมูกและเสมหะสีเหลืองเขียว ถึงแม้ว่าผู้ป่วยทานยาแก้อักเสบรักษาโรคหวัด อาการน้ำมูกสีเหลืองเขียวก็ยังไม่หายไป บางครั้ง น้ำมูกจะไหลออกมาเองโดยไม่รู้ตัว บางครั้งก็จะมีความรู้สึก เหมือนมีน้ำมูกไหลลงคออยู่เรื่อย ๆ และในรายที่เป็นมาก ๆ จะมีกลิ่นเหม็นในจมูกซึ่งสามารถรู้ได้ด้วยตัวเอง
3. มีไข้ ผู้ป่วยบางรายจะมีไข้สูงจนหนาวสั่น ในขณะที่มีไขสูง ก็จะมีอาการปวดศีรษะและปวดหน้าร่วมด้วย
4. อาการไอ มีผู้ป่วยบางส่วนมักมีอาการที่กล่าวมาไม่มากนัก แต่จะมีอาการไอเรื้อรังเป็นเวลานาน บางครั้งอาการหวัดหายไปแต่ยังมีอาการไออยู่ และเป็นอาการไอแบบมีเสมหะขันร่วมด้วย
5. ในผู้ป่วยเด็ก มักมีอาการไม่ชัดเจนเท่าในผู้ใหญ่ แต่อาการที่น่าคิดถึงไซนัสอักเสบในเด็ก คืออาการหวัดเรื้อรัง เป็นเวลานาน ๆ, อาการไออย่างรุนแรง และลมหายใจมีกลิ่นเหม็น นอกจากนี้เด็กที่มีอาการของหูอักเสบเรื้อรังและหอบหืด ก็ควรนึกถึงโรคไซนัสอักเสบร่วมด้วยlinestopอ่าน11

ผู้ที่ต้องการรักษาต้องอ่าน : การรักษาโดยแนวทางของหมอมานิตย์ ศรีพจน์                             1.รับประทานยาแก้โรคภายในโพรงจมูก เนื้องอก แผล อาการแพ้ อากาศ ฝุ่นละออง ชื่อยาแคปซูลพลูคาว NEB  ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3ครั้ง ก่อนอาหาร 15-60 นาที  http://doctorforyou.biz/?page_id=3354  ใช้หน้ากากกันฝุ่นละอองปิดปากจมูกในเดือนแรกของการรักษา (ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณ และจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 1503000511)Hairextratoptok011linestop 2.ใช้ยานาสิกาสมดุล ช่วยรักษาแผล กลิ่นในรูจมูก  โดยใช้ ยาน้ำมันสมุนไพรนาสิกาสมดุล (Herbal Nasica Oil) วันละ 2 ครั้งโดยให้ตัวยาป้าย ทา เช็ด บริเวณ แผล/ติ่งเนื้อ /รู-โพรงจมูกบวม ตีบ ตัน /กลิ่นเหม็นออกจากรู-โพรงจมูก รายละเอียดการใช้ด้านล่างนี้ nasicวิธการเช็ดรูจมูก-โพรงจมูกด้วยน้ำมันสมุนไพรรักษาโพรงจมูก Herbal Nasica Oil  -1.หยอดน้ำมันสมุนไพรนาสิกสมดุล Herbal Nasica Oil ลงบน Cotton Stick ตรงส่วนของสำลีให้เปียกชุ่ม                                                                                                                  -2.นั่งก้มหน้าเล็กน้อย แล้ว แย่ หรือสอดสำลีก้าน Cotton Stick เข้ารูจมูก หมุนทาน้ำมันสมุนไพรตามผนังจมูกจนถึงโพรงจมูก ทำทั้งสองของรูจมูก (ควรเปลี่ยนสำลีก้านถ้าโพรงจมูกมีเสมหะ หรือสิ่งสกปรกมาก) ผู้ที่ใช้ใหม่อาจมีอาการจามขณะสอดสำสีก้านบ้างช่วง1-3วันแรกของการใช้                                                                                                                           -ไม่ควรทำสำลีก้านใช้เอง เพราะสำลีอาจไม่แน่น หรือไม่สะอาดเพียงพอ อาจเป็นผลเสียตามมา                                                                                                                                                        -Cotton Stick สำลีก้าน ตามภาพด้านล่าง (หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป)maiso-ถ้ามีกลิ่นเหม็นออกปาก หรือมีโรคเหงือก-ฟัน ให้ใช้ยาสีฟันผง Syndental Herbs แปรงฟันทำความสะอาดช่องปากสมำเสมอ วันละ 4-5 ครั้ง จะทำให้ลดอาการความรุนแรงของโรคโพรงจมูกอักเสบพร้อมการรับประทานยาตามรายละเอียดข้างบน  http://doctorforyou.biz/?page_id=3425  ใบรับแจ้งเลขที 50-1-5600049 และจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 1503000510

Usagesyndental6ok

aaa%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4oklinestop

ราคาผลิตภัณฑ์เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้ที่เข้ารับบริการ

1.ยาแคปซูลพลูคาว NEB / Comp. Houttuynia Cordata Caps./100 caps./ขวด
จัดยา        1 ขวด ราคาขวดละ 800.-บาท
จัดยา     2-3 ขวด ราคาขวดละ 700.-บาท
จัดยา     4-9 ขวด ราคาขวดละ 600.-บาท
จัดยา  10-19 ขวด ราคาขวดละ 580.-บาท
จัดยา      20  ขวด/ ขึ้นไป ราคาขวดละ 550.-บาท
7.ยาสีฟันสมุนไพรสกัดชนิดผง SynDental Herbs./นน.100 g./ขวด ใช้แปรงฟันได้200ครั้ง
สั่งซื้อ        1 ขวด ราคาขวดละ 400.-บาท
สั่งซื้อ     3-5ขวด ราคาขวดละ 350.-บาท
จัดยา        6 ขวด /ขึ้นไป ราคาขวดละ 300.-บาท
6.ครีมบำรุงผิวหนังชำรุด- ทรุดโทรม N Tonic Cream./50กรัม/หลอด
สั่งซื้อ       1 หลอด ราคาขวดละ 300.-บาท
สั่งซื้อ   4-11 หลอด ราคาขวดละ 250.-บาท
สั่งซื้อ      12 หลอด /ขึ้นไป ราคาขวดละ 200.-บาท
14.น้ำมันสมุนไพรนาสิกาสมดุล Herbal Nasica Oil /55 มล./ขวด
สั่งซื้อ        1 หลอด                ราคาขวดละ 400.-บาท
สั่งซื้อ     2-3 หลอด ราคาขวดละ 350.-บาท
สั่งซื้อ        4 หลอด /ขึ้นไป ราคาขวดละ 300.-บาท

ต้องการให้หมอจัดยาให้ตามความเหมาะกับโรค โปรดคุยทางไลน์ หรือ โทรศัพท์ หรือ อีเมล%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%95111pt1%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a111ptmapok (1)

anigifnew

140 Responses to โรคในโพรงจมูก/ไซนัสอักเสบ นาสิกาฐานพิการ /ริดสีดวงจมูก นาสิกาพิการ /สิงฆานิกาโรค/รูจมูบวม ตีบตัน หายใจลำบาก

 1. jen says:

  เรียนคุณหมอ ตอนนี้ดิฉันอยู่แคนาดาเป็นริดสีดวงจมูกเคยผ่าตัดที่เมืองไทยมาแล้วหนึ่งครั้งตอนนี้กลับมาเป็นใหม่หมอที่อเมริกาให้ทานยาเพนิซิโลน20mg.1week. อาการดีขึ้นได้กลิ่นปกติแต่หมอบอกว่าให้ทายปีละสามครั้ง เพราะเป็นยาสเตียร์รอย thre are a lot of side effect. จะผ่าตัดหมอก็ไม่ให้ผ่าเขาบอกจะกลับมาอีก จะทำอย่างไรดีคะ ขอแสดงความนับถือ ยุ้ย

 2. manit says:

  กรณีเช่นนี้ แนะนำคุณมารักษาทางแพทย์แผนไทย กับหมอมานิตย์ครับ
  การบำบัดใช้ยาสมุนไพรอย่างต่อเนื่องไม่มีผลข้างเคียง จะทำให้คุณหายจากโรคที่คุณกำลังเป็น

 3. yui says:

  เรียนคุณหมอ
  ตอนนี้ดิฉันเป็นริดสีดวงจมูกเคยผ่าตัดที่เมืองไทยมาแล้วหนึ่งครั้งตอนนี้กลับมาเป็นใหม่หมอให้ทานยาเพนิซิโลน20mg.1week. อาการดีขึ้นได้กลิ่นปกติแต่หมอบอกว่าให้ทายปีละสามครั้ง เพราะเป็นยาสเตียร์รอย จะผ่าตัดหมอก็ไม่ให้ผ่าเขาบอกจะกลับมาอีก จะทำอย่างไรดีคะ ขอแสดงความนับถือ

 4. manit says:

  ตอบคุณ YUI
  การรักษาริดสีดวงจมูกที่บ้านเรามีทางเลือกการรักษาหลากหลายครับ และอาการริดสีดวงจมูกที่นี่ยืนยันว่าสามารถรักษาให้หายขาดได้
  โดยไม่ต้องผ่าตัด แนะนำติดต่อเข้ามาครับ ปรึกษาก่อนได้ครับ

 5. กิ่งๆ says:

  สวัสดีค่ะ
  มีปัญหาเรื่องเป็นหวัดเรื้อรังมาหลายปี ไปรักษาหมอบอกเป็นภูมิแพ้ ไซนัส ให้ยามาทานประจำ แต่เมื่อที่แล้ว ที่ผ่านมาไปส่องกล้องมาหมอบอกว่ามีก้อนเนื้อริดสีดวงก้อนเล็ก ๆ ให้ยามาพ่นถ้าไม่ยุบ จึงจะตัดให้ กลัวมาก ให้คุณหมออธิบาย และรักษาให้หน่อยค่ะ

 6. klagh says:

  ผมจะไปลองรักษาที่เชียงใหม่ดูเค้าเอายาจากหมอทา๗วันก้อนริดสีดวงหลุดออกมาเลย

 7. manit says:

  ตอบคุณกิ่งๆ
  การรักษาไซนัส ริดสีดวงจมูก ภูมิแพ้ ที่หมอบริการรักษาคนไข้ของคลินิก ปรากฏว่าได้ผลดีครับ ไม่มีปัญหาเรื่องแพ้ยา
  อาการคนไข้ดีขึ้นตามลำดับ คุณเข้ามารักษาได้เลยครับ
  สงสัยให้ติดต่อสอบถามมาครับ

 8. ดุล says:

  เรียน คุณหมอ มานิตย์
  สอบถามเรื่อง ริดสีดวงจมูกครับเนื่องจากพ่อของผมเป็นตอนนี้เป็นก้อนใหญ่โผล่ออกมาข้างนอกจมูก หายใจลำบาก มีเลือดกำเดาไหลบ่อย เพราะบางครังคนป่วยรู้สึกรำคาญเลยเอามือไปขยี้ครับ ไปหาหมอมาแล้ว บางท่านก้อบอกว่าเป็นเส้นเลือดคอด ,เนื้องอก พ่อเป็นโรคหัวใจด้วยครับ อายุ 85 คุณหมอไม่แนะนำให้ผ่าตัด เพราะว่ากลัวกำลังผู้ป่วยไม่ไหวครับ รบกวนคุณหมอมีวิธีรักษาอื่นแนะนำบ้างหรือไม่ครับ เลือดกำเดาออกบ่อย กลัวเสียเลือดมา เคารพอย่างสูง

 9. manit says:

  ตอบคุณดุล
  ตามอาการ และอายุของคุณพ่อ หมอคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการยาสมุนไพรเข้าช่วยครับ
  จะดีต่อสุขภาพครับ
  ขอให้คุณดุลติดต่อ ปรึกษาการรักษา กับหมอมานิตย์ได้เลยครับ

 10. ดา says:

  สวัสดีค่ะ
  อยากทราบว่าเป็นไซนัสจะรักษายังไงได้บ้างคะ ทรมานมากค่ะ หายใจไม่ค่อยออก อึดอัดค่ะ ขอบคุณมากค่ะ นิดา

 11. manit says:

  ตอบคุณดา
  การรักษาไซนัสที่ผ่านมาอาการคนไข้ดีขึ้นจนหาย ยืนยันว่ารักษาได้ครับ
  อย่างไรก้ตามควรติดต่อเพื่อปรึกษาการรักษาก่อนครับ

 12. ษา says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  ปรึกษาอาการไซนัสคือเมื่อ9วันที่เเล้วไปพบหมอมาค่ะ เเล้วหมอได้ให้ยามา4ตัวค่ะ มี ซีเอ็มพี ยาแก้อักเสบ ยาแก้ไอ เเล้วก็พาราค่ะ หมอบอกว่าเป็นไซนัสแต่ถ้าไม่หายให้ไปซื้อ เพนนิสซิลินเพิ่มและก็ยาพ่นแก้ไซนัสใช้ ตอนนี้ยาที่ไปหาหมอหมดเเล้ว แต่ยังมีอาการปวดจมูกมีเสมหะไหลลงคอ น้ำมูกใส เจ็อคอไอ ปวดหน้าผาก สนใจการรักษาแนวทางของคุณหมอค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

 13. manit says:

  ตอบคุณษา
  (อากการของโรคโพรงจมูกอักเสบ)
  เชิญติดต่อเข้ามาคุยกับหมอได้เลยครับ

 14. says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าวันนี้ที่จะปรึกษาคุณหมอมี 2 ส่วนด้วยกันค่ะ
  ส่วนแรก ดิฉันเป็นไซนัส ตั้งแต่ 4 ขวบจนตอนนี้จะ 30 แล้วค่ะ มันเป็นๆ หายๆ และช่วงหลังมานี่รู้สึกว่ายาพ่นจมูกจะไม่ช่วยให้อาการดีขึ้นเท่าไหร่ อาจเป็นเพราะเราใช้ยามานานเลยเกิดอาการดื้อยา หลังๆ เลยพยายามที่จะไม่ไปหาหมอเพราะไม่อยากที่จะกินยา และใช้ยาเหล่านี้อีก เลยอยากปรึกษาคุณหมอว่าถ้าเปลี่ยนมาใช้ยาสมุนไพรควรใช้ตัวไหนค่ะ
  ส่วนที่สอง ดิฉันมีครอบครัวแล้ว แต่ยังไม่มีบุตร กินยาคุมกำเนิด แต่มีตกขาวมาก เป็นสีออกเหลืองๆ บางครั้งจะจับตัวเป็นก้อนคล้ายแป้ง มีกลิ่น อาจมีอาการคันบ้าง แต่นานๆ ที บางทีจะรู้สึกว่ามีน้ำซึมออกจากช่องคลอดตลอดเวลา เคยซื้อยามาเหน็บ ซึ่งอาการก็หายนะค่ะ แต่ผ่านไปเดือนนึงก็กลับมาเป็นอีก ไม่ทราบว่าต้องรักษาอย่างไรค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

 15. manit says:

  ตอบคุณญ
  รักษาอาการไซนัสเรื้อรัง ใช้ยาแคปซูลพลูคาว ใช้อย่างต่อเนื่อง http://doctorforyou.biz/?page_id=3354
  ส่วนอาการตกขาว ให้ใช้ยารักษามดลูกเสริมด้วยครับ http://doctorforyou.biz/?page_id=3395
  อาการเหล่านี้จะดีขึ้นจนหาย หากรักษาอย่างต่อเนื่องครับ
  รายละเอียดขั้นลึกให้โทรปรึกษาหมอมานิตย์ครับ

 16. Sutee says:

  สวัสดีครับ คุณหมอ
  รบกวนคุณหมอ ช่วยวิเคราะห์ อาการให้ผมด้วยครับ ตอนนี้ผม คิดมาก ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรกันแน่
  ผมมีอาการ คัดจมูกซ้ายข้างเดียว พอใช้ไฟฉายส่อง เห็นว่ารูจมูก ตีบลงกว่า อีกข้าง บางทีพยายามปิดรูจมูกด้านขวาแล้วหายใจไม่ออกเลย แล้วผมมีความรู้สึกว่ามันแสบ แสบ เหมือนเวลาเป็นหวัดในโพรงจมูกด้วย ในหูข้างซ้ายก็เจ็บ ๆ ด้วย ผมเป็นอะไรครับ ผมไม่กล้าไปหาหมอ เลย กลัวมาก

 17. manit says:

  ตอบคุณSutee
  “อาการ คัดจมูกซ้ายข้างเดียว พอใช้ไฟฉายส่อง เห็นว่ารูจมูก ตีบลงกว่า อีกข้าง บางทีพยายามปิดรูจมูกด้านขวาแล้วหายใจไม่ออกเลย แล้วผมมีความรู้สึกว่ามันแสบ แสบ เหมือนเวลาเป็นหวัดในโพรงจมูกด้วย ในหูข้างซ้ายก็เจ็บ ๆ”
  -อาการดังกล่าวนี้ น่าจะเป็นโรคฌพรงจมูกอักเสบ ผลจากเชื้อหวัด และโรคภูมิแพ้
  ติดต่อมาเพื่อรักษาให้หาย หรือปรึกษาก่อนได้ ครับ

 18. เบน says:

  ขอปรึกษาหน่อยค่ะ เป็นก้อนที่จมูกข้างซ้ายมาหลายเดือนแล้ว ข้างขวาไม่มีอาการอะไร ไม่ทราบว่าเป็นอะไรค่ะ กลัวค่ะ

 19. manit says:

  ตอบคุณ เบน
  น่าจะเป็นเนื้องอกครับ

 20. รัฐนันท์ says:

  สวัสดีครับ คือผมคิดว่าผมเป็นโรคริดสีดวงจมูก หรือ ไซนัส ก็เป็นได้ คือมันจะมีเนื้องอกข้างในโพรงจมูกยื่นออกมา ทำให้หายใจไม่ออก รู้สึกลำบากมากเลยครับ เวลากินอาหารพวกของแสลง อาการก็ยิ่งกำเริบ เป็นมาได้ 1-2 ปีแล้ว อยากให้คุณหมอช่วยแนะนำยาที่ช่วยรักษาโรคนี้ให้ทีครับ

 21. manit says:

  ตอบคุณ รัฐนันท์
  อาการริดสีดวงโพรงจมูก ตามที่คุณเล่ามา หมอแนะนำให้ยาแคปซูลพลูคาว อย่างต่อเนื่อง จะทำให้เนื้องอกหดตัวลง
  -ล้างจมูก ด้วยน้ำเกลืออ่อนๆ
  -แปรงฟันด้วยยาสีฟันผง ซินเดนทอล เฮิร์บ วันละ 5 ครั้ง
  -ออกกำลังกายเป็นประจำ (จะทำให้ร่างกายตื่นตัว และขับสารพิษออก)
  ติดต่อปรึกษาก่อนได้ โทร หรือ ไลน์ จะสะดวก รวดเร็ว

 22. อยากถามคุณหมอผมเป็นโรคอะไรแน่คือ มีอาการเหมือนเป็นหวัดรักษาเท่าไหร่ก็หายซักทีเท่าที่ศึกษาอาการมามันเหมือนเป็นภูมิแพ้ เหมือนไซนัส ริดสีดวงจมูก เป็นแบบนี้มาหลายปี กรุณาแนะนำยารักษาให้ผมหน่อยครับ

 23. manit says:

  ตอบคุณ ศุภกิจ
  จะเรียกชื่อโรคอะไรก็คงไม่ผิด สำคัญคือการรักษาให้หาย หรือดีขึ้น
  ใช้ยาแคปซูลพลูคาวแก้อาการโรคในโพรงจมูกและภูมิแพ้ และอนามัยเรื่องช่องปาก และโพรงจมูกด้วยจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
  ติดต่อมาหาหมอโดยตรงครับ

 24. โอ่ says:

  เรียนคุณหมอ
  ด้วยดิฉันเป็นภูมิแพ้มานานแล้วค่ะไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าเป็นไซนัสค่ะและบางทีบางโรงพยาบาลก็บอกเป็นภูมิแพ้ คืออาการจะมีน้ำมูกไหนตลอดค่ะและจะมีน้ำมูกสีเขียวบ้างขุ่นบ้างค่ะยิ่งผิดอากาศก็เป็นหนักเลยค่ะและจะมีอาการคันจมูกบ่อยมากค่ะ ก็ตอนหลังซื้อยาซุนิดิลมากินแต่ตอนนี้กินยาของไซนัสก็ไม่ได้ผลแล้วค่ะคุณหมอมียาอะไรที่ช่วยรักษาโรคนี้ให้หายบ้างค่ะเพราะยิ่งตอนนี้ต้องสอนหนังสือด้วยมันเหมือนเป็นอุปสรรคมากเลยค่ะ

 25. manit says:

  ตอบคุณ โอ่
  โอเค ไม่ยากเกินรักษาครับ
  -หลีกเลี่ยงฝุ่นละออง และงดน้ำเย็น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  -รับประทานยาแคปซูลพลูคาวครั้งละ 4 แคปซูลวันละ 3 ครั้ง ทานต่อเนื่องครับ
  ติดต่อเข้ามาครับ

 26. pranot says:

  สวัดดีค่ะ คุณหมอ
  ดิฉันมีปัญหาหายใจไม่ออกมาเกือบ 30 ปีแล้ว ต้องใช้ยาพ่นจมูกมาตลอด
  เคยผ่าตัดมา 2 ครั้งแล้วก็ไม่หาย ตอนนี้ไปปรึกษาคุณหมอที่ ร.พ.รามาธิบดี
  ส่องกล้องและเอ็กสเรย์ดู คุณหมอบอกว่าจมูกข้างขวาเป็นริดสีดวงและข้างช้าย
  เป็นเชื้อรา ตอนนี้ปวดจมูกและปวดหัวมากเลยค่ะ ขอรบกวนคุณหมอกรุณาอธิบาย
  และช่วยแนะนำวิธีรักษากินยาอะไรบ้างให้ด้วยนะคะ. ขอขอบพระคุณค่ะ
  นางสาว อรุณ

 27. manit says:

  ตอบคุณ pranot
  – รับประทาน ยาแคปซูลพลูคาวครั้งละ 4 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อน หรือหลังอาหาร
  ส่วนยาพ่นจมูกยังต้องใช้ต่อเนื่องในสองเดือนแรก
  รายละเอียดให้โทร หรือไลน์สอบถามได้ครับ

 28. วูฒิศักดิ์ says:

  เป็นโรคโพรงจมูกเคยรักษาและเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์ หมอบอกโพรงไซนัสดีไม่เป็นอะไรแต่บรีเวณรับกลิ่นหน้าโพรงไซนัสข้างขวาเป็นแผลเรื้อรังรักษาไม่หายซักทีและหมอบอกไม่มีเชื้อมะเร็ง ใด ๆโพรงไซนัสก็ปกติดีรักษาอยู่นานจนหมอบอกจะใช้วิธีผ่าตัดโดยตัดหรือขูดด้านบนที่เป็นแผลเรื้อรังออกผมอยากขอตำแนะนำจากคุณหมอผู้รู้เผื่อจะใด้ไม่ต้องผ่าตัดครับ หมอบอกให้ตัวยาอย่างดีแล้ว แผลที่ว่าจะมีมูกสีขาว บางที่เป็นมูกเลือด มูกแผ่นจะมีตรงที่เป็นแผลครับ

 29. manit says:

  ตอบคุณ วูฒิศักดิ์
  -แนะนำมารักาทางนี้ครับ
  ติดต่อเข้ามาปรึกษา เทคนิกวิธีการรักษาก่อนได้ครับ
  ไลน์ หรือโทร ก่อนครับ

 30. เจริญสุขโยมหมอนิตย์ อาตมาไปโรงบาลมา4ที่สรุปไม่ได้ว่าเป็นอะไรแน่ จนทำให้อาตมาหมดหวังในตัวหมอที่นั่น แบบขอไปที่ เลยลองหาข้อมูลเอง อาการอาตมาไม่น่ารอด หนาวสันปวดหัว เบาตาหายใจไม่ออก ทรมานมากๆ วินิจฉัยว่าเป็นโรคเครียด ทานยาพาราก็หาย ตอนนี้อาการที่ยังเป็นอยู่คือคัดจมูกหายใจไม่อิ่ม ขันคอ เจอฝุ่นที่ไรคัดจมูกทันที ที่วัดกำลังสร้าง อาตมาหนีไม่พ้นงานทำสีเฟอร์นิเจอร์ โยมหมอมานิตย์ฃ่วยวินิจฉัยหน่อย ขอเจริยญพร

 31. manit says:

  นมัสการ
  ตอบ fotton sommet
  -เป็นโรคภูมิแพ้ครับ และระบบการทำงานของธาตุแปรปรวน
  -ควรสวมหน้ากากกันฝุ่นละออง
  การรักษา
  -ควรเสริมวิตามินแร่ธาตุ หลายชนิด
  -รับประทานยาแคปซูลพลูคาว ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ทานต่อเนื่องเพื่อเสริมภูมิต้านทาน ลดอาการแปรปรวนของธาตุในร่างกาย

 32. วิน says:

  สวัสดีครับ
  ผมเป็นริดสีดวงจมูก และแพ้อากาศ ผมทานยาคุณหมอมานิตย์
  ต่อเนื่องตามคำแนะนำของหมอมานิตย์
  ทำให้ผมหายจากอาการริดสีดวงจมูกแล้วครับ
  ขอบคุณครับหมอ

 33. niwat bangluang says:

  เจริญพร อาตมาขอคำแนะนำ จากคุณหมอ หน่อย น่ะ คือ อาตมามีโรคประจำตัวหลายโซนมากรักษามามากแล้วไม่หายขาดสักที โซนแรกเลยคือเป็น โรคในโพรงจมูก มี อาการ แน่นมจูกทั้งวันทั้งคืนทุกวัน มีน้ำมูกไหลและจามตลอดวัน และง่วงนอนบ่อยมากเกือบทุกวัน ทั้งบริเวณใบหน้า มีอาการคัดคันเหมือนมีตัวอะไรมาวิ่งไปทั่วหน้า น้ำลายก็เหนียวมาก บางครั้งก็มีอาการคันตามผิวหนัง เป็นบางที่ แต่คันมากพอเกาก้เป็นแผลแต่แผลไม่กว้างน่ะเป็นเหมือนยุงกัด มีอาการแพ้อากาส ตามมาด้วย บางครั้งก็มีน้ำไหลออกจากหุ ทั้งสองข้าง และบ่อยมากเป็นน้ำใสๆๆ จมุกก้เช่นกันมีน้ำใสๆไหลออกมาทั้งวัน อีกโซนก็คืออาการหืดหอบและเหนื่อยมาก คิดว่า อาตมาเป็นทั้งระบบเลบก็ว่าได้ ทางเิดนหายใจ หุ คอ จมูก ปาก ตา อาการมันมีเยอะมากเกินกว่าที่จะอธิบายตามหัวข้อ นี้เลย คุณหมอ โรคภูมิแพ้/แพ้ฝุ่น/แพ้เหงื่อ/แพ้สารเคมี/แพ้เชื้อรา/แพ้อากาศ/อาโปธาตุพิการ/Allergies
  โรคในโพรงจมูก/ไซนัสอักเสบ/ริดสีดวงจมูก ประสาทหูเสื่อม/โรคในช่องหู/หูอักเสบ หูอื้อ/มีเสียงดังในหู/คันหู
  ในหัวข้อตามนี้อาตมาเข้าไปอ่าน มีอาการตามนั้นเลย รบกวนคุณหมอแนะนำเรื่องยา ให้ด้วย อาตมาจะเข้ามาอ่านติดตาม ( อาตมาเป็นมาโดยกำเนิด ทานยามาแต่ เกิด เท่าที่จำความได้ น่ะ และปัจจุบันก็ทานยาอยู่ )( เกือบทุกชนิดแล้วยา ทั้งแผนโบราณ และแผนปัจจุบัน )

 34. manit says:

  นม้สการหลวงพี่ (ตอบ niwat bangluang)
  -อาการที่ท่านได้เล่ามา เป็นโรคภูมิแพ้อย่ารุนแรง (สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ แต่ใช้เวลารักษา
  ประมาณ 7-10 เดือน)
  แนะนำให้ทานยาแคปซูลพลูคาว NEB ครั้งละ 3 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ใทาครีมเอ็นโนนิก วันละ 3 ครั้ง
  -หลีกเลี่ยงฝุ่นละออง
  -งดอาหารรสจัด

 35. ตาจง says:

  ผมต้องแปลกใจมาก ทั้งที่ผมก็ทานสมุนไพรที่ระบุว่าทานยาแก้ริดสีดวงจมูก
  มาหลายที่หลายยี่ห้อ มา 3 ปีกว่าแล้ว อาการแค่ทรง หรือไม่ดีขึ้น
  พอผมตัดสินใจมารักษาด้วยยาหมอมานิตย์ รวมทั้งใช้ยาสีฟันสกัดแบบผง
  ของหมอมานิตย์ รักษามาสี่เดือน ตอนนี้หายดีครับ ผมไม่กล้าถามอะไรกับหมอมาก เกรงใจครับ
  อย่างไงก็ขอขอบคุณหมอมานิตย์อย่างสูงครับ

 36. เกิดมาแค่รักกัน says:

  เมย์….อยากปรึกษาคุณหมอนิตว่าอาการที่หนูเป็นอยู่ตอนนี้คันจมูกและเวลาจามจะคันจมูกคัดจมูกและเจ็บในโพรงจมูกปวดหัวปวดตาปวดเหงื่อกด้วยคะถ้าได้กลิ่นอะไรที่ฉุนก็จามเป็นบ่อยมากคะ

 37. manit says:

  ตอบคุณ เกิดมาแค่รักกัน
  -เป็นอาการของโรคในโพรงจมูกอักเสบ ครับ
  ต้องการรักษาให้ติดต่อหมอโดยตรงเลยครับ

 38. Nf says:

  ปรึกษาหน่อยึ่ะ พอดีเป็นีิดสีดวงจมูกและเป็นไซนัสอักเสบ หมอนัดผ่าตัดวันที่ 23 นี้แล้วค่า ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงพอสมควร แต่ไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นค่ะ แต่ห่วงที่ว่าผ่าตัดแล้วไม่หายขาดนี่สิคะ ไม่ทราบว่าจะรักษาด้วยวิธีอื่นได้ไหมคะ ตอนนี้ก็ทานยา พ่นยา ล้างจมูกค่ะ รบกวนตอบด้วยนะคะ

 39. manit says:

  ตอบคุณ Nf
  สามารถควบคู่กับยาแผนปัจจุบันในช่วง 2 เดือนแรก
  ยาที่ใช้รักษามีแจ้งไว้ในเว็บเพจนี้ครับ
  สนใจรักษาโทรติดต่อมาได้ครับ

 40. Nf says:

  คุณหมอคะ ต้องการให้จัดยารักษา เป็นริดสีดวงจมูกและไซนัส ต้องทานยายังไงและควรรักษาแบบไหนจะหายคะ ไม่อยากผ่าตัด รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ

 41. manit says:

  ตอบคุณ Nf
  อาการริดสีดวงจมูก และไซนัส
  ควรทำตามคำแนะตามเว็บเพจนี้ครับ รับประทานยา +และ ร่วมกับสีฟันผง
  ใช้อย่างต่อเนื่องอาการจะดีขึ้นเรื่อย งดน้ำเย็น และ ระวังฝุ่นละออง หรือสารเคมีเข้าจมูก
  ต้องการทราบค่าใช้จ่าย โปรดติดต่อ ทางอีเมล หรือไลน์ หรือโทร

 42. Supaporn says:

  คุณหมอคะ หนูเป็นโรคไซนัสอักเสบมา 3 เดือนแล้วค่ะ มีน้ำมูก เหลือง และน้ำมูกไหลลงคอคายน้ำลาย
  ออกมาเป็นสีเหลือง คัดจมูก หายใจได้ข้างเดียว และเวลาพูดมีเสียงขึ้นจมูก กินยามาตลอด ตอนนี้
  ไม่มีน้ำมูกสีเหลืองแล้ว แต่สิ่งที่ยังไม่ปกติคือ ยังคัดจมูกหายใจได้ข้างเดียวเหมือนเดิม รำคาญมาก
  อยากรู้ว่าหนูเป็นโรคอะไรคะ ย้ายโรงพยาบาลมา 3 ที่แล้ว ที่ที่ 3 บอกว่าเป็นภูมิแพ้ ให้ยาพ่นจมูกมา
  และยาลดบวม และยาแก้คัดจมูก กินยาไปตอนอยู่ในฤทธิ์ ยา ก็ดี แต่พอหมดฤทธิ์ยาก็เหมือนเดิมค่ะ
  คุณหมอคะ สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะ อาการหายใจได้ข้างเดียว และเวลาพูดมีเสียงขึ้นจมูกเนี่ยค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

 43. manit says:

  ตอบคุณ Supaporn
  -สามารถรักษาอาการภูมิแพ้ ไซนัส ให้ทุเลาลงได้ ส่วนการรักษาให้หาย
  ต้องใช้เวลารักษาอย่างต่อเนื่องหลายเดือนครับ

 44. N says:

  เรียนถามคุณหมอค่ะ
  ดิฉันมีอาการตามด้านล่างมาได้เกือบๆ ปีแล้วค่ะ คือ
  หายใจได้ข้างเดียว ถ้าเอามือปิดจมูกอีกข้างหนึ่งจะเหมือนหายใจไม่ออก และถ้าอยู่ใ
  นสภาพอากาศเย็นๆ หรือห้องแอร์(ทำงานในห้องแอร์ 10 ชม./วัน จ.-ศ.) จะหาย
  ใจลำบากและมีอาการมึน วิงเวียนศีรษะร่วมด้วยเหมือนขาดออกซิเจน เพิ่งไปพบหมอมา
  เมื่อไม่กี่วัน(หมอรักษาโรคทั่วไป) หมอใช้ไฟฉายส่องดูในรูจมูก บอกว่ามีเยื่อบุจมูกบวม
  และแนะนำให้ไปพบหมอเฉพาะทาง อาทิตย์หน้าจึงจะสามารถไปพบหมอเฉพาะทางได้ค่ะ
  จึงอยากเรียนถามคุณหมอค่ะว่าอาการที่เป็นคืออะไร และสามารถรักษาให้หาย
  โดยการทานยาได้หรือเปล่าคะ

 45. manit says:

  ตอบคุณ N
  -อาการดังกล่าวของโรคภูมิแพ มีเยื่อผิวหนังอักเสบ อาการแบบนี้สามารถรักาให้หายได้
  โดยทานยาแคปซูลพลูคาว NEBเป็นประจำ

 46. ก. says:

  เรียน หมอมานิต
  หมอครับผมกินยาพลูคาวมาประมาณ 1 เดือน ผลเป็นที่น่าพอใจมากอาการภูมิแพ้ลดลงอย่างมาก
  เนื่องอกในจมูกขนาดลดลงอย่างชัดเจน คือแทบไม่น่าเชื่อเลยครับ อย่างไงแล้วขอกินจนครบ4 เดือนตามคำแนะนำครับ

 47. โอปอร์ says:

  พ่อเป็นริดสีดวงจมูกค่ะ และครั้งนี้ทำการผ่าตัดเป็นครั้งที่3ค่ะและต่อมาคุณหมอที่เพชรเวชก็
  ตรวจเจอโรคแทรกซ้อนค่ะ แต่โรคแทรกซ้อนที่น่ากลัวคือ ลิ้นหัวใจรั่วค่ะแต่ไม่ได้เป็นมาก
  คุนหมอบอกอย่างนั้นจึงทำการผ่าตัดและผ่านไปได้ด้วยดี อยากให้พ่อหายขาดค่ะและสามารถ
  รับกลิ่นของอาหารหรือกลิ่นต่างๆเหมือนคนทั่วๆไป
  สุดท้ายนี้มีอะไรที่สามารถแนะนำบ้างได้มั้ยคะสงสารพ่อค่ะ
  ขอบคุนล่วงหน้านะคะ ขอให้คุณหมอมีสุขภาพที่แข็งแรงและรักษาผู้ป่วยให้หายขาดทุกคนนะคะ^^

 48. manit says:

  ตอบคุณ โอปอร์
  -แนะนำให้เสริมภูมิต้านโรค http://doctorforyou.biz/?page_id=3354
  และยาบำรุงร่างกาย http://doctorforyou.biz/?page_id=3369

 49. catz says:

  เรียนคุณหมอมานิต
  ดิฉันไม่แน่ใจว่าแฟนเป็นอะไร เวลากินอาหารเข้าไปแล้วชอบติดที่เพดาน แถวๆโพรงจมูก เหมือนมีอะไรติดคอตลอด แล้วเวลาแกะออกมาจะเหม็นมาก แล้วเป็นช่องโบ๋ เคยไปหาหมอ หมอก็บอกปกติ ให้น้ำเกลือมาล้างแต่ก็ไม่ดีขึ้น เลย ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแน่ รบกวน คุณหมอตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 50. manit says:

  ตอบคุณ catz
  -ปัญหามาจากเพดานปากโหว่ทำให้เคษอาหารติดค้าง แนะนำหาผลิตภัณฑ์ดีรักษาสุขภาพในช่องปาก

 51. nutwara says:

  เรียน คุณหมอมานิตย์

  ดิฉันเป็นริดสีดวงจมูก ผ่าตัดมาแล้ว 2 ครั้ง อาการไม่หายขาด ปัจจุบันจมูกไม่ได้กลิ่น รักษาต่อเนื่องมาตลอด ใช้ยาเสตียรอยสั่งจากเมืองนอกก็ยังไม่หาย ฉีดยาก็ไม่หาย รักษาที่ศิริราชต่อเนื่อง 2 ปี ยังไม่ดีขึ้นตอนนี้อาการส่วนใหญ่ ที่รบกวนชีวิตคือไอ ไอมากจนสะเทือนไปหมด บางครั้งเจ็บร้าวจนขยับตัวไม่ได้ คิดว่าอาจจะตายเลยด้วยซ้ำ (ที่ผ่านมาตรวจปอด ส่องกล้องจมูกไม่พบเนื้องอกหรืออะไร และไม่เคยสูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่นอนดึก ไม่ดื่มน้ำเย็น) แต่ก็ยังไออย่างต่อเนื่อง ยาวนาน หมอที่รักษาบอกว่าเป็นหลอดลมอักเสบ บางครั้งที่อากาศเปลี่ยนถึงขนาดหายใจดังแฟลตๆ จนคนข้างๆได้ยินเลย แต่เสมหะ ไม่มีสีเขียว ไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะ ขอคำแนะนำคุณหมอด้วยค่ะ

 52. manit says:

  ตอบคุณ nutwara
  -รับประทานยาพลูคาวเอ็นอีบี อย่างต่อเนื่องจนระดับภูมิต้านทานสมบูรณ์ดี
  อาการเจ็บป่วยดังกล่าวจะลดลง สุขภาพดีขึ้น

 53. ถาวร says:

  มีน้ำมูกไหลลงคอบ่อย เวลาขากเสมหะ หรือดูดน้ำมูกออกทางปากมีเลือดออกมาตลอด
  ช่วงเช้าจะมีเลือดออกเยอะ ไม่มีอาการไอ จะมีแน่นจมูกด้านซ้าย หายใจไม่โล่ง สั่งน้ำมูกบางครั้งก็มีเลือดปนออกมา หาหมอก็ไม่หายซักที เอ็กซเรย์ อาทิตย์ก่อนก็บอกว่าไม่ได้เป็นไซนัส ไม่มีกลิ่นเหม็น แต่มีเลือดออกทางปาก มีเวลาคายเสลดออกมา เป็นมานานแล้วคะประมาณ 8-9 เดือนได้ ไม่ทราบว่าจะรักษายังไงคะ กินยามาเยอะแต่อาการไม่ดีขึ้นเลย มีเลือดออกตลอดเวลา

 54. manit says:

  ตอบคุณ ถาวร
  -น่าจะติดเชื้อแบคทรีเรียแล้วครับ
  รีบรักษาครับ สนใจรักษาให้ติดต่อหมอโดยตรงครับ

 55. หมอค๊ะตอนนี้หนูอากแย่มากเวลานี้หายใจลำบากเหมือนมีก้อนเนื้ออยู่ข้างใน แล้วที่หนูกลัวที่สุดคือเวลาหายใจมีกลิ่น น้ำมูกก้อมีกลิ่น หนูจะต้องทำอย่างไรค๊ะ ถึงจะหยุดกลิ่นได้

 56. manit says:

  ตอบคุณ แก้วกาญจน์
  -แนะนำ รับประทานยาพลูคาว NEB และล้างจมูกเป็นประจำ

 57. phu says:

  คุณพ่อ เป็นไซนัท มาหลายปีแล้ว ไอมาก มีเสมหะมาก คำถาม จะเริ่มรักษา กับหมอมานิตย์ แบบใหน ก่อนครับ ทานยา เริ่มจากตัวยาอะไรบ้าง 1… 2… 3….

 58. manit says:

  ตอบคุณ phu
  -รับประทานยาแคปซูลพลูคาว 3 แคปซูล 3 เวลา ก่อนอาหาร
  -งดอาหารรสจัด เผ็ดจัด หวานจัด เหล้า เบียร์ ของดอง หน่อไม้ เนื้อไก่ และเหล้าเบียร์
  ช่วงเดือนแรกของการรักษาใช้ผ้าปิดปากจมูกด้วย
  ระยะเวลาการรักษา 5-6 เดือนในเคสนี้
  ติดต่อเรื่องการขอใช้ยากับหมอโดยตรง

 59. Mammoth says:

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ
  เรียนปรึกษาค่ะ ลูกชายของดิฉันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจมาตั้งแต่อายุ 4 ขวบ รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางมาตลอด จะมีอาการมากในช่วงเข่าหน้าฝนไปจนหมดหน้าหนาว จะแน่นจมูก จามบ่อยใน ตอนเช้า ไปพบหมอก้อจะมียาแบบเดิมๆมาทุกครั้ง คือยาทานลดอาการแน่นจมูกและยาพ่นจมูก จนเมื่อช่วงต้นปีก้อเลยตัดสินใจไม่ไปพบแพทย์แล้ว แต่ให้ลูกออกกำลังกาย ล้างจมูก และเน้นอาหารที่มีวิตามินซี ก้อดีขึ้นค่ะ แต่ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เค้าจะแน่นมูกมากเวลากลางคืน หายใจไม่สะดวก ไม่มีน้ำมูก ไม่ไอ บางครั้งมีอาการปวดหูด้วย
  อยากฃอคำแนะนำจากคุณหมอค่ะ ไม่อยากให้ลูกต้องกินยาไปตลอด ลืมบอกไปค่ะว่า ปัจจุบันลูกชายอายุย่างเข้า 8ปี ค่ะ ขอบคุณค่ะ

 60. manit says:

  ตอบคุณ Mammoth
  -เข้าใจปัญหา แนะนำติดต่อหมอเพื่อรักษา

 61. mam says:

  ดิฉัน ตั้งท้องได้ 2 เดือน เป็นไซนัส และมีริดสีดวงจมูกคะ อึดอัดมาก หายใจไม่ค่อยออก
  ไม่ทราบว่า สามารถทานยาตัวไหนได้บ้างที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กในท้องคะ

 62. manit says:

  ตอบคุณ mam
  -สำหรับคนตั้งครรภ์แนะนำให้ใช้ยารับประทานแคปซูลพลูคาวได้เท่านั้น(เฉพาะตัวยาในเว็บเพจนี้)

 63. mick says:

  หวัดดีคัรบคุณหมอ
  ผมเป็นไซนัสเนื่องจากโรคภูมิแพ้มาสองปีแล้ว ปีแรก ผ่าตัดมา หายใจโล่งอยู่สามเดือน และกลับมาเป็นอีกและโรคภูมิแพ้ก็ยังเป็นเช่นเด็ม(ผ่าตัดที่เมืองไทยและเดินทางไปอยู่ต่างประเทศ)

  ในปีที่สอง ก็กลับไปผ่าตัดต่อมทอนซิล ปรากฎว่าโรคภูมิแพ้หาย แต่ผลตามมาคือ น้ำมูกเขียวเหลือง เยอะมากต้องล้างจมูกทุกวัน แต่ไม่มีกลิ่นเหม็น แถมตอนนี้จมูกปิดตายด้านหนึ่ง หายใจไม่ได้

  ส่วนอีกด้าน เดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิด ไม่มีอาการปวดหัว โหนกแก้ม หรืออาการไข้ใด ๆ ผมต้องกินยาอะไรและระยะเวลารักษานานเท่าไหร่ครับ (ตอนนี้อยู่ต่างประเทศครับ)

  ขอบพระคุณมากครับ

 64. manit says:

  ตอบคุณ mick
  แนะนำทานยาพลูคาวเป็นประจำ จะทำให้สุขภาพดีขึ้น

 65. Sujittra says:

  รบกวนปรึกษาคุณหมอค่ะ
  ระหว่างช่วงจมูกกับปากข้างในอ่ะคะ มันเหมือนมีเศษอาหารติดค้างอยู่ข้างใน แต่มันไม่ออก แต่ก็ไม่ได้สำลักหรือข้างขึ้นจมูกเลยนะคะ เวลาหายใจจะมีกลิ่นอ่ะค่ะ กลิ่นเหม็นออกเหมือนเน่าอ่ะค่ะ พยายามสั่งหรือเอาน้ำล้างข้างในก็ไม่ออก เวลาหายใจใกล้ใครไม่มั่นใจเลยค่ะ บางครั้งก็รู้สึกเหมือนจะแสบหน่อยๆ นานมากๆ อันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรคะ ไม่รู้จะไปรักษาที่ตรงจุดไหนดี เคยไปหาหมอจมูก ปาก มาค่ะ เค้าก็ดูไม่มีอะไรผิดปกติ แล้วให้ยา กับน้ำเกลือล้างจมูกมาล้างแทนอ่ะค่ะ แต่ก็ไม่หาย ไม่กล้าไปโรงพยาบาลดีดี กลัวค่ารักษาจะแพงอ่ะค่ะ

 66. manit says:

  ตอบคุณ Sujittra
  -เป็นอาการของโพรงจมูกอักเสบ ร่วมกับมีเสมหะเน่าในโพรงจมูก
  สามารถรักษาอาการให้หาย หรือดีขึ้นด้วยยาตามเวบเพจนี้ครับ
  ต้องการรักษาติดต่อหมอได้

 67. bow ks says:

  ขอปรึกษาคุณหมอ เกี่ยวกับภูมิแพ้หน่อยคะ พอดีคุณแม่เป็นภูมิแพ้มานาน หลายปี มีการจามบ่อยๆ จนทำให้กั้นปัสสะวะไม่อยู่และ ถ้าเป็นหนักๆจะปวดจมูกเคยไปหาหมอ หมอบอกเป็นไซนัสอักเสบ จะให้ยาพ้น และล้างจมูกมาทุกครั้งที่ไปหาหมอและมีอาการแน่นจมูกต้องกินยาลดน้ำมูกยาแก้แพ้อาการเป็นประจำถ้ากินยาก็จะไม่หายจากการจามและน้ำมูกไหล แล้วคุณแม่มีอาการไอร่วมด้วยเวลากระแอมบางครั้งมีก้อนเม็ดแข็งๆออกมาเป็นสีขาวขุนเวลาบี้มีกลิ่นฉุดเหม็นมากกลิ่นเหมือนขี้ฟัน ไม่ทราบว่าจะรักษาอาการภูมิแพ้และอาการต่างๆยังให้หายได้คะ รบกวนคุณหมอในเรื่องด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

 68. manit says:

  ตอบคุณ bow ks
  แนะนำรักษาด้วยยาในเว็บเพจนี้เลยครับ ระยะเวลาการรักษา 4-6 เดือน
  ต้องการรักษาติดต่อหมอได้

 69. Sureerat says:

  รบกวนสอบถามค่ะคุณหมอ หนูมีอาการคัดจมูกข้างซ้ายข้างเดียว เป็นมาประมาณ 4เดือนแล้วค่ะ ลองเอามือปิดจมูกอีกข้างไว้รู้สึกหายใจลำบาก ส่องดูในรูจมูกเหมือนผนังกั้นมันบวมๆ ค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร แล้วจะรักษาหายมั้ยคะ

 70. manit says:

  ตอบคุณ Sureerat
  -โพรงจมูกอักเสบบวม
  -สามารถรักษาให้หายได้
  -ติดต่อหมอได้ครับ

 71. ซิตี้ says:

  รบกวนสอบถามนะคะคุณหมอ คือหนูเป็นไซนัสอักเสบนานประมาณ10ปีได้คะ เวลาหายใจมีกลิ่นเหม็น ปากก็มีกลิ่นคะ(เหม็นเน่า) และรู้สึกแสบเพดานอ่อนข้างขวาคะ และเยื่อบุจมูกบวมเล็กน้อยคะ จะรักษาหายมั้ยคะ
  ขอบคุณคะ

 72. manit says:

  ตอบคุณ ซิตี้
  -ยังรักษาได้
  -ต้องการรักษาติดต่อหมอได้

 73. วรจักร วงษ์โสภา says:

  ผมอยากจะให้จัดยาให้ผมหน่อยครับ
  ผมมีอาการหายใจไม่ออก..ทั้งสองข้าง รูจมูกตัน
  มีก้อนเนื้อ ผมรบกวนกวนจัดยาให้ผม หน่อยครับ
  มีรายการอะไรบ้างราคาเท่าไหร่…
  ผมจะโอนเงินให้แล้วช่วยส่งทางไปรษณีย์ให้ผมได้ไหมครับ

  ผมอยู่ สมุทรสาคร ครับ

 74. manit says:

  ตอบคุณ วรจักร วงษ์โสภา
  -ติดต่อหมอโดยตรงครับ ไลน์ หรือโทรสอบถาม ได้

 75. จุติพร วิทิพย์รอด says:

  เรียนถามคุณหมอ
  ดิฉันเหมือนมีเสมหะ หรือเสลดไหลจากโพรงจมูกลงคอตลอดเวลา ต้องทำครืดๆแล้วกลืนลงคอแต่จะเหมือนจะไม่ลงค่ะ เหนียวๆบาครั้งเหมือนมีกลิ่นไปหาหมอจมูกแล้ว น่าจะมีภูมิแพ้ร่วมด้วยแต่ไม่ดีขึ้นเลยชื้อยาละลายเสมหะ ก็ไม่ดีขึ่น รบกวนคุณหมอแนะนำยาด้วย ขอบคุณค่ะ

 76. manit says:

  ตอบคุณ จุติพร วิทิพย์รอด
  -ต้องการรักษา ให้หมอจัดยาให้ โปรดติดต่อหมอโดยตรงได้/ โทรหรือไลน์ได้

 77. Gifzy says:

  ขอสอบถามคุณหมอหน่อยค่ะ
  จมูกหนูยังหายใจได้ทั้ง 2ข้างนะคะ หนูเป็นคนชอบสั่งขี้มูกมากคะ แล้วช่วงหน้าหนาวนี้ก็สั่งขี้มูกออกมาเป็นก้อนเล็กๆค่ะเหมือนเป็นก้อนเนื้อเลย อยากทราบว่ามันจะมีโอกาสเป็นก้อนเนื้ออย่างที่คิดมั้ยคะ แล้วจะมีวิธีดูมั้ยคะว่ามันเป็นเนื้อเราหรือแค่ขี้มูก รบกวนคุณหมอด้วยค่ะ

 78. manit says:

  ตอบคุณ Gifzy
  -เคสของคุณขอไม่ตอบ เพราะเป็นอาการวิตก

 79. กุลธีร์ says:

  พอดีได้พาลูกชายไปตรวจคะ พอดีลูกมีอาการเวียนหัว แล้วก่อนหน้านั้นประมาณหลายเดือนเกือบปีได้มีเลือดกำเดาไหลออกซึ่งออกเยอะมากๆๆ ปกติถ้าได้รับกระทบกระเทือนใกล้จะจมูกเลือดก้อจะไหล ก้อเลยพาไปหมอเพราะพักหลังๆๆ ได้มีอาการเวียนหัวบ่อยทุกๆๆ วัน แล้วให้กินยาแก้ปวดตามอาการ จนได้มาตรวจเบื้องต้นซึ่งเป็นตอนเย็นในโรงพยาบาล (ได้ตรวจกะหมอทั่วไป) คือที่ระบุเบื้องต้นหมอสันนิษฐานว่าเป็นริดสีดวงในจมูก หมอเลยส่งตรวจ ให้ตรงแผนก ซึ่งหมอได้ส่องดูเหมือนจะให้เป็นก้อนเนื้อในโพรงจมูก แต่ไม่มั่นใจเลยสั่งให้ฉายสี (แต่ทำไม่ได้เพราะเนื่องจากลูกชายแพ้อาหารทะเล (กุ้ง) เราเลยไม่ให้ทำกลัวมีผลกระทบในหลายๆๆอย่างตามที่ศึกษามา) เลยได้แต่ทำเอกศเรย์คอมพิเตอร์ แต่ก้อสามารถเห็นได้ คือตอนนี้กลัวว่าลูกจะเป็นเกี่ยวกับอะไร ร้ายแรงมากแค่ไหน แต่ตอนนี้หมอให้ย่าพ่นมาพ่นจมูกรอดูอาการว่าเยื่อนี่้จะลดลงมั๊ยแล้วนัดอีกที่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 อยากปรึกษาคะว่าเบื้องต้นหมอคิดว่าลูกจะเป็นอะไรมากมั๊ย

 80. manit says:

  ตอบคุณ กุลธีร์
  -ติดต่อสอบถามคุณหมอที่คุณติดต่อรักษาอยู่ครับ

 81. Natjaros says:

  หนูเคยเป็นไซนัสเมื่อ13ปีที่แล้ว และกลับมาเป็นอีกคาดว่าอาจจะเพราะฟันบนมีปัญหาหนองที่รากฟัน ตอนนี้ถอนออกไปแล้วค่ะ แต่ยังปวดไซนัสอยู่เรื่อยๆ ปัจจุบันจัดฟันจึงถอนฟันกรามน้อยด้านบนอีกคู่นึง(เพิ่งถอนมาได้3วันค่ะ) ตอนนี้ปวดหน้าด้านที่เคยเป็นหนองที่ฟันมากค่ะ(ด้านขวา) บางทีปวดขมับอาการปวดเป็นๆหายๆ แต่2วันมานี้ปวดรำคาญตลอดค่ะ เหมือนมีอะไรอยู่ข้างในหน้า ตามโพรงไซนัส เหมือนคันข้างในโพรงจมูกและใบหน้า (มีอาการจี๊ดที่บนกระหม่อมเหมือนดึงเส้นผมบ้างไม่แน่ใจเกี่ยวกับไซนัสมั้ย) กดตาด้านขวาจะมีเสียงตลอด(อาการนี้เป็นมาหลายปีแล้วค่ะ เวลากลั้นหายใจจะมีลมออกจากหัวตาด้านขวาประจำ)รู้สึกเหมือนป่วยมาก บางทีเหมือนมีไข้ แล้วก็หายไปเฉยๆ กลางคืนเพลียมากอยากนอนแต่จะมีอาการคันๆรำคาญตลอด นอนไม่ค่อยได้เลยค่ะ. หนูควรต้องไปหาหมอมั้ยคะ. แล้วต้องหาหมอฟันด้วยมั้ยคะมันอาจจะเกี่ยวกับการถอนฟันหรืออาจมีฟันผุอีกรึเปล่าทำให้เกิดอาการหรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ
  แก้ไขนิดนึงค่ะคุณหมอ แก้ไขจากด้านขวาเป็นด้านซ้ายนะคะ
  แล้วก็เพิ่มเติมค่ะ. บริเวณเบ้าตาและใต้ตารวมถึงโหนกหน้าและขมับซ้ายจะรำคาญข้างในมากค่ะคันรำคาญตลอดปวดมึนๆ และตาปวดบวมค่ะ บางครั้งปวดมากๆตาจะปิดลงมาครึ่งนึง และมีต่อมเหมือนไขมันเล็กๆใต้ตาขนาดประมาณ1มิลลิเมตรถึง1.5มิล ที่หนังตาล่างด้านในค่ะ

 82. manit says:

  ตอบคุณ Natjaros
  -อาการดังกล่าวเกิดจากระบบภูมิต้านมีปีญหา โพรงจมูกอักเสบ
  -แนะนำรักษาร่วมกันไป
  -ต้องการรักษาอาการดังกล่าวติดต่อหมอได้

 83. สวัสดีคับคุนหมอ
  ตอนนีผมอยู่อิสระเอลผมผมมีอาการแบบว่าในหูผมมีเสียงคับและก็มีอาการวีนเวียนศรีษะและก็ปวดเป็นบ้างเวลาทำงานเจอแดดร้อนก็จะปวดมากๆๆคับผมอยากถามคุนหมอว่าผมจะให้ทางบ้านส่งยามาให้ผมคุนหมอช่วยแนะนำผมด้วยคับผมทรมานมากคับในหููมันมีเสียงคับ

 84. jiruchya says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอหนูอยากจะสอบถามคุณหมอหน่อยค่ะคือว่าหนูเป็นโรคภูมิแพ้อากาศค่ะแล้วก็เป็นโรคโพรงจมูกอากาศด้วยค่ะ ตอนนี้หนูมีอาการหายใจโล่งไม่ค่อยคัดจมูก แต่ว่ามีกลิ่นเหม็นออกมาทางจมูกมาก ไม่ค่อยได้กลิ่นอะไรเลยแต่ว่าหายใจโล่งตลอด แต่ว่าถ้าอากาศเย็นก็จะปวดจมูกมาก หนูไปหาหมอมาแล้ว หมอเขาบอกว่า จมูกไม่ได้เป็นอะไรเลยทุกอย่างเหมือนเดิม หมอเขาก็เลยให้เสปรย์มาฉีดจมูกแต่ก็ยังไม่หาย กลิ่นเหม็นทางจมูกก็ยังเหมืนเดิม หนูกลัวว่าจะเป็นโรคมะเร็งโพรงจมูกอากาศ หนูขอคุณหมอช่วยตอบคำถามหน่อยค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 85. มล says:

  ผมขออนุญาตเรียนปรึกษาคุณหมอ ผมเป็นโรคริดสีดวงจมูกเคยผ่าตัดที่ รพ…..มาแล้วประมาณ 5 ปี ปัจจุบันมีอาการแพ้อากาศบ่อยและหนักๆก็จะมีอาการปวดตรงโพรงจมูกและมีอาการปวดศรีษะตามมา เลยอยากเรียนถามคุณหมอจะต้องรักษาหรือทานยาอะไรที่จะให้โรคนี้หายได้

 86. manit says:

  ตอบคุณ เกียรติศักดิ์……ล่ำช่ำ
  -ติดต่อและปรึกษาหมอโดยตรงได้ครับ

 87. manit says:

  ตอบคุณ jiruchya
  -คุณสามารถเลือกวิธีการรักษาด้วยยาสมุนไพรได้ สนใจรักษาติดต่อหมอได้

 88. manit says:

  ตอบคุณ มล
  -แนะนำลองหาทางเลือกอื่น เช่นการแพทย์แผนไทย หรือ แพทย์ทางเลือก
  -สนใจการรักษาแนวทางในเวบ ติดต่อหมอได้

 89. ฟาง says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ คือตอนนี้หนูมีก้อนเนื้อยาวๆอยู่ในรูจมูกขวาค่ะ อากาศแบบหายใจติดขัด บางทีก็มีเลือดไหล แล้วก็จะชอบเป็นหวัดค่ะ หนูต้องไปผ่าตัดไหมค่ะ หรือสามารถซื้อยากินได้ไหมค่ะ คือตอนนี้กังวนมากเลยค่ะ

 90. manit says:

  ตอบคุณ ฟาง
  -คุณเลือกทางการรักษาได้
  -ต้องรักษาด้วยยาสมุนไพรติดต่อมาได้

 91. kon says:

  เรียนคุณหมอมานิตย์  ศรีพจน์
            พอดีผมเห็นข้อมูลในเว็ปไซด์ เป็นสมุนไพรบำบัด  และผมเป็นภูมิแพ้ และช่วงเดือนธันวาคม 57 ถึงปัจจุบัน ก็ไอ มีเสมหะ เหนียวข้น ทานยาปฏิชีวะนะ ตามที่แพทย์ รพ.จัดให้ (ทานยามาประมาณ 2 เดือนได้) และผมได้ทำการ x-ray แล้ว หมอบอกเป็นไซนัส บางทีอาการเหมือนจะดีขึ้น มา 3-4 วัน แล้วก็กลับมาตันจมูก มีเสมหะ ลงคอ ไอ กระแอม ตลอด จึงเมลล์ มาสอบถามคุณหมอมานิตย์ อะครับว่า ยาแคปซูลพลูคาว NEB ช่วยรักษาอาการไซนัสอักเสบ(เรื้อรัง) และโรคภายในโพรงจมูก ได้ใช่ไหมครับ ?

 92. manit says:

  ตอบคุณ kon
  -ฃ่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน และทำให้อาการโพรงจมูกอักเสบดีขึ้นตามลำดับ

 93. navason says:

  สวัสดีคะคุณหมอ หนูมีเรื่องมาปรึกษา คือหนูมีอาการหายใจไม่อิ่ม และก็เป็นภูมิแพ้ด้วย หายใจไม่อิ่มมาประมาณ 4วันได้แล้ว จะเริ่มเป็นช่วงเย็น หนูยังไม่เคยไปตรวจ มันจะเป็นอาการโรคไซนัสได้มั้ยคะ

 94. manit says:

  ตอบคุณ navason
  -ข้อมูลที่ได้กล่าวมา ยังไม่เข้าค่ายโรคโพรงจมูก

 95. ยิ่ง says:

  คณหมอคะ มีสาขายู่ที่สปปลาวมั้ยคะ คืหนูมีอาการเจับคอ คัดจมูกแน่นจมูกโพรงอากาดบวมมากปวดจมูก มีน้ำมูกไหลลงคอ ไม่มีกริ่น ปวดบริเวณหัวตาทั้งสองขัางมีเสียงในหูปวดหู ปวดต้นคอ เป็นได้3เดีอนแล้ว รพ ยู่ทีสปปลาวไปมาหมดทุก รพ แล้วไม่ได้คำตอบเลีย กินยาก่อไม่หาย คืนตอนนี้กังวนมากเลยค่ะ รบกอนคุฌหมอแนะนำด้อยค่ะ

 96. manit says:

  ตอบคุณ ยิ่ง
  ไม่มีสาขาครับ หากต้องการตัวยาให้ดูในเว็บเพจก่อน แล้วสามารถติดต่อมาได้

 97. Fiy_ says:

  สวัสดีคะ คือหนูอยากถามว่าอาการที่หนูเป็นนี้คือโรคอะไรคะ
  หนูมีก้อนเนื้อในจมูกมาหลายปีแหละคะ มีทั้งสองข้างด้วย
  แต่หนูไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นอะไร เพราะไม่ค่อยมีอาการเหมือนข้อมูลข้างต้น
  เลยอยากทราบว่าส่วนใหญ่คนจะมีก้อนเนื้อในจมูกรึเปล่าคะ?
  ขอบคุณคะ

 98. manit says:

  ตอบคุณ Fiy_
  -เป็นริดสีดวงจมูกชนิดเนื้องอก

 99. ปณิดา says:

  หนูเป็นไซนัสอักเสบมาตั้งแต่อายุ 16 ปี ก็ทานยาตามแพทย์สั่งพอทานยาอาการก็หายไปหลายปี
  แต่กลับมาเป็นไซนัสอักเสบอีกตอนอายุ 25 ปี เป็นช่วงที่เลี้ยงลูกคนแรกค่ะ ไม่ได้ทานยา แล้วอาการนั้นก็หายไปเอง ตอนนี้หนูอายุ 29 ปี เมื่อต้นเดือนมิถุนายน ปวดจมูก ปวดหัว มีน้ำมูกไหลลงคอ ก็ทานยาตามแพทย์สั่ง 1 อาทิตย์ อาการทั้งหมดดีขึ้น อีกสามอาทิตย์ต่อมามีอาการอีก เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.58 ไปหาหมอเฉพาะทาง เค้าส่องดูจมูกด้วยไฟฉาย ส่องดูคอ บอกว่าโพรงจมูกด้านซ้ายอักเสบ ให้ยาฆ่าเชื้อทาน 5 วัน น้ำเกลือล้างจมูกทุกเช้า และให้ยาภูมิแพ้แบบพ่น แต่หนูไม่ได้พ่นค่ะ เพราะกลัวการดื้อยา ช่วงทานยาอาการก็ดีขึ้น พอยาหมดไม่ต้องทานต่อเพราะหมอให้ล้างน้ำเกลืออย่างเดียวอีก 1 อาทิตย์ แต่ก้ปวดจมูก ปวดตา และก็เหมือนจะมีตุ่มเล็กๆ ในเปลือกตาล่างและบริเวณหัวตาขึ้นมา หนูเป็นอะไรคะ คุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะ

 100. manit says:

  ตอบคุณ ปณิดา
  -อาการที่ผิดปกติเช่นมีตุ่มที่เปลือกตา บอกถึงร่างกายขาดความสมดุลย์
  -ถ้าต้องการรักษาโรคที่เป็นอยู่นี้ให้ดีขึ้น สามรถติดต่อมาเพื่อรักษาได้

 101. ศศินันท์ says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ..มีเรื่องจะเรียนปรึกษาค่ะ…พอดีสามีตามองเห็นภาพซ้อนเป็น 2ถาพค่ะ ไปหาหมอที่รพ.ตา.หมอบอกว่าสายตาปกติทุกอย่าง จึงส่งไปทำmri พบว่าโพรงไซนัสอักเสบขั้นรุนแรง ส่งผลให้สายตามองเห็นภาพซ้อน…จึงให้ไปรักษาไซนัส…ไปต่อที่อีกรพ.หนึ่งเพื่อรักษาไซนัส พบว่าเป็นริดสีดวงโพรงจมูก คุณหมอนัดผ่าตัด (แต่ค่าใช้จ่ายสูงมากค่ะ) และที่สำคัญ คุณหมอไซนัส ไม่ได้การันตีว่าตาจะหาย..แต่ริดสีดวงหาย…ต้องดูหลังจากผ่าตัด…หนูควจจะให้สามีผ่าตัดเลยมั๊ยค่ะ
  ปล.ต้องการให้ตาเขาเป็นปกติให้ไวที่สุดคะ ตอนนี้สภาพจิตใจเขาและหนูเริ่มแย่แล้วค่ะ….
  คุณหมอช่วยให้คำปรึกษาด้วยนะคะ

 102. manit says:

  ตอบคุณ ศศินันท์
  -หมอเข้าใจปัญหาคนไข้ต้องการรักษาติดต่อหมอ ยังไม่ต้องผ่าตัด

 103. mom says:

  เรียนคุณ หมอ และทุกคนที่สนใจยาคุณหมอค่ะ
  ดิฉันเป็นโรคภูมิแพ้ และโรคไซนัสมานาน จมูกไม่สามารถรับรู้กลิ่นอะไรเลยค่ะ ใช้ยาที่คุณหมอมานิตย์ จัดให้ และทำตามคำแนะนำเคร่งครัดผ่านไป1เดือนเดี๋ยวนี้สามารถรับกลิ่นได้ 60%ค่ะ ยาคุณหมอดีมากค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 104. สุธาสินี says:

  สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังมาหลายปีแล้ว ผ่าตัดที่โรงพยาบาลชื่อดังทั้งของรัฐและเอกชน แต่หลังจากนั้นก็กลับมาเป็นอีกทันที รู้สึกท้อแท้ จนไม่อยากกินยาแก้อักเสบแล้ว ตอนนี้ใช้การล้างจมูกด้วยน้ำเกลือในช่วงอาการกำเริบ ล้างครั้งหนึ่งก็ราวสิบวันค่ะ หมดค่าน้ำเกลือไปหลายหมื่นแล้ว เพราะต้องล้างวันละขวด(ขวดละ50บาท) ล้างๆหยุดๆมาหลายปีค่ะ อยากลองกินแคปซูลพลูคาวดูบ้างค่ะ

 105. bee says:

  ผมเป็นแบบนี้มานานแล้วกลัวไปหาหมอแล้วจะเจอโนคร้ายทำไงดีครับขอคำปรึกษาหน่อย

 106. manit says:

  ตอบคุณ สุธาสินี
  -แนะนำติดต่อหมอ-พนักงาน เพื่อการรักษาเป็นทางเลือก

 107. manit says:

  ตอบคุณ bee
  -ติดต่อหมอเพื่อรักษา (ไม่ควรกลัวจนเกินไป)

 108. Hemsuwan says:

  ผมต้องขอบคุณผลิตภันฑ์ของคุณหมอที่ช่วยให้ผมหายเกือบเป็นปกติคืออาการจองผมมีเลือดไหลออกจากจมูกด้านซ้ายมาตั้งแต่ตุลาปี58และจมูกบวมถูกแล้วมีอาการเจ็บล้างหน้าแรวๆเลือดก็จะไหลบางทีไหลออกมามากจนตกใจผมได้ไปรักษามา2โรงพยาบาลโรงบางสุดท้ายคือโรงบาลหูคอจมูกแถวปิ่นเกล้าแต่อาการก็ไม่หายทั้งส่องกล้องและ x-raYจนสุดท้ายได้อ่านข้อมูลจากอินเตอเนตเห็นว่าผลิตภันฑ์จองคุณหมอน่าสนใจตอนแรกก็คิดว่าตะได้ผลหรือคิดอยู่หลายวันเหมือนกันแต่ก็ตัดสินใจสั่งมาลองหนึ่งชุด คือน้ำมันสมุลไพรนาสิกาสมดุล และะยาสีฟันอย่างละหนึ่งชุดซื้อมาแล้วก็ยังไม่กล้าใช้จนเมื่อวันที่7เมษายน59ผมได้ลองใช้ยาที่หมอจัดให้ ยาพลูคาวและน้ำมันสมุลไพรนาสิกสมดุลมาถึงวันที่15เมษายน59 ปรากฎว่าอาการของผมเกือบหายเป็นปกติ คือเลือดไม่ไหลออกจมูก ตอนนี้หายบวมและไม่เจ็บมันทำให้ผมดีใจมากครับ

 109. Nui says:

  สวัสดีครับ อาการเป็นมานานกว่าสิบปีคือ ถ้าจามปกติจะมีกลิ่นมาก กลิ่นฉุนมากๆ เหมือนกลิ่นสุนัขที่ตัวเหม็นๆ แต่ถ้าจามให้ออกทางปากอย่างเดียวจะไม่มีกลิ่น ทำไมจึงเป็นแบบนี้ครับ

  และบางทีในคอด้านในบางครั้งเวลากลืนน้ำลายเหมือนมีอะไรติดคอ พอสูดน้ำมูกเข้าแรงๆ (เหมือนเราจะขากเสมหะ เพื่อคายออกทางปาก) จะมีเหม็ดสาคูสีขาวเหลืองออกมา บางครั้งเม็ดเล็ก บางครั้งใหญ่เท่าปลายนิ้วก้อย ถ้าบี้จะกลิ่นเหม็นๆ มาก

  ไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรครับ

 110. manit says:

  ตอบคุณ Nui
  -อาการของโรคเสมหะเน่า
  -แนะนำว่าควรหาทางรักษา ดีกว่าต้องการทราบชื่อโรค(ชื่อโรคเป็นการเรียกตามสมมุติฐานของแพทย์แต่ท่าน แต่ละสาขา
  ถึงคุณจะทราบชื่อโรคแล้วไปซื้อยากินเองคิดเองทำเอง ก้ไม่สามารถรักษาให้หายได้ถ้าขาดความรู้ความชำนาญ)

 111. Nui says:

  ขอบคุณครับคุณหมอ โรคนี้รักษาให้หายได้มั้ยครับ และควรรักษาอย่างไรครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ

 112. manit says:

  ตอบคุณ Nui
  -รักษาให้ดีขึ้นได้ จะหายขาดได้หรือไม่อยู่ที่ตัวคุณมากกว่า

 113. รัตน์ says:

  สวัสดีค่ะ
  เป็นริดสีดวงจมูก กับโรคภูมิแพ้ ใช้ยาหมอนะค่ะ ไปเช็คที่รพ.หมอบอกหายเป็นปกติแล้ว
  ขอบคุณค่ะ

 114. จิน says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ขอเล่าอาการก่อนนะคะ
  คือตอนนี้ในโพรงจมูกของหนูมีก้อนเนื้อบวมแดงยื่นออกมาทั้งสองข้างเลยค่ะ ข้างซ้ายบวมมากเกือบจะปิดรูจมูกเลยค่ะ ส่วนข้างขวาก็บวมนิดหน่อยแต่ไม่รู้สึกเจ็บจะรู้สึกปวดข้างขวามากกว่า เวลาปวดจะปวดที่สันจมูกขึ้นหน้าผากค่ะ ไปหาหมดก็ได้ยารักษาไซนัสมากินแต่ก็ไม่หายและที่แปลกคือไม่มีน้ำมูกเลยค่ะเวลาปวดก็จะมีความรูสึกเหมือนจมูกมันแห้งไม่มีนำ้มูกเลย ทรมานมากค่ะขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ

 115. manit says:

  ตอบคุณ จิน
  -แนะนำติดต่อมาโดยตรงไลน์หรือโทร

 116. เอ๋ says:

  สอบถามอาการค่ะคุณหมอ
  -มีอาการหายใจไม่ออก ในรูจมูกด้านในมีเนื้อยื่นออกมาแดงๆ ค่ะ นอนยากลำบากค่ะ ใช้น้ำเกลือล้างจมูกแล้วก็ยังหายใจติดขัดอยู่ หายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะ พอหายใจเข้าแรงๆก็เจ็บหู อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็มีท่อน้ำตาอุดตันแล้ว ไม่รู้ว่าไซนัสบวมหรืออย่างไรค่ะ……….ช่วยคุณหมอแนะนำอาการ และยารักษา วิธีการรักษาด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 117. manit says:

  ตอบคุณ เอ๋
  -เป็นโรคเกี่ยวกับระบบการหายใจ (ทางเดินเข้าออกของอากาศธาตุ)
  -วิธีการรักษา การใช้ยา แนะนำดูข้อมมูลในเว็บเพจก่อน แลัวติดต่อมาได้

 118. โต says:

  สวัสดี
  ผมเป็นโรคไซนัส ตอนนี้ผมหายดีแล้วครับ
  ขอบคุณหมอที่จัดยาให้ครับ

 119. Suparnee says:

  สวัสดีค่ะหนูมาขอคำปรึกษาแม่หนูมีอาการเจ็บที่ในจมูกมีอาการเจ็บมากๆบางครั้งเวลาได้กลุ่นน้ำหอมหรืออะไรจะเจ็บมากๆถึงปวดหัวหนูไม่ทราบว่าจากอะไรนะค่ะแต่อาจเกิดจากที่แม่หนูทำงานเกี่ยวกับสารเคมีด้วยค่ะแม่หาหมอหลายที่กินยาเยอะมากแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยขอคำปรึกษาหน่อยนะค่ะหนูอยากให้แม่หายเจ็บจมูกแล้ว

 120. manit says:

  ตอบคุณ Suparnee
  -โรคนี้สามารถรักษาให้ดีขึ้นจนเป็นปกติได้ แต่จะให้ดีทันที ทันใจไม่ได้ ต้องใช้เวลาประมาณ3-5เดือนอาการถึงจะเป็นปกติได้
  -ตัวยาและข้อปฏิบัติในการรักษารค ดูในเว็บเพจนี้แล้วจะเข้าใจ
  -แล้วถ้าต้องการรักษาติดต่อมาได้

 121. หมู says:

  สวัดดีค่ะคุณหมออยากทราบว่าโรคริดสีดวงจมูกมีอาการเจ็บบริเวณจมูกไหมค่ะ

 122. สิริมาศ says:

  คุณหมอค่ะรบกวนถามริดสีดวงจมูกมีอาการเจ็บบริเวณจมูกไหมค่ะ

 123. manit says:

  ตอบคุณ หมู
  -ผู้ป่วยโรคริดสีดวงจมูกส่วนมากมีอาการอักสบในช่องรูจมูก

 124. manit says:

  ตอบคุณ สิริมาศ
  -โปรดอ่านข้อมูลการรักษาในเว็บเพจนี้ แล้วติดต่อมใาได้เลย

 125. เจน says:

  ยาชุดรักษาโรคโพรงจมูกแล้วได้ผลดีค่ะ

 126. จารุมนต์ says:

  คุณหมอคะ พอดีหายใจไม่ออกก็ไปหาหมอมาเค้าก็ให้ยาพ่นมาพ่นไปก็หายใจออก แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามีอาการพูดแล้วเสียงขึ้นจมูกและมีน้ำหมูกไหลลงคอตลอดคะ อยากทราบว่าเป็นอะไรแล้วรักษาได้ไหมค่ะ ต้องหาที่โรงพยาบาลไหนค่ะ แนะนำด้วยค่ะ

 127. manit says:

  ตอบคุณ จารุมนต์
  -คาดว่าเกินมีวุ้นเสมหะมากไป
  -ติดต่อมาเพื่อรักษาได้

 128. Min says:

  สวัสดีค่ะคุณหมอ คือหนูติดยาดมมาก ดมมา4-5ปีแล้วค่ะ แล้วหนูเริ่มสังเกตุเห็นว่ามีก้อนเนื้อขึ้นมาที่โพรงจมูกค่ะ แล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยค่ะ หนูอยากทราบว่าพอจะมีวิธีรักษามั้ยคะ

 129. manit says:

  ตอบคุณ Min
  -สามารถใช้ยาตามข้อมูลของเว็บเพจนี้จนหายเป็นปกติได้

 130. Amanee says:

  โทษค่ะกินยาเยอะๆอันตรายไหมค่ะ กลัวค่ะ ขอคำแนะนำ

 131. manit says:

  ตอบคุณ Amanee
  สำหรับยาที่ในเวบนี้ ยังไม่พบว่ายามีอันตรายใดๆ

 132. faii says:

  หนูขอสอบถามคุณหมอหน่อยคะ คือว่าในโพรงจมูกหนู มีเนื้อขึ้นมา ทั้งจมูก2ข้างเลยคะ
  ข้างขวาก้อนใหญ่ กว่าข้างซ้าย เกือบจะปิดรูจมูกแล้วคะ เป็นมาได้นานแล้วคะ แต่ไม่มีอาการ อะไรมาก ยกเว้นคัดจมูก ตอนตื่นมาตอนเช้า ก็เลยไปได้ไปหาหมอตรวจดูเลยสักครั้งคะ
  พอจะรักษา ได้แบบไหนบ้างคะ

 133. manit says:

  ตอบคุณ faii
  -คาดว่าสามารถรักษาให้หายได้ครับ
  -อ่านข้อมูลการใช้ยาพอเข้าใจ ติดต่อผ่านไลน์ได้ครับ

 134. Noo Noi says:

  รบกวนสอบถามคุณหมอค่ะ อาการของหนูเพิ่งเกิดขึ้น เมื่อ 4 วันที่แล้ว วันแรก เจ็บในโพรงจมูก เข้าใจว่าเป็นสิว พอวันที่ 2 ตอนบ่าย เย็นๆ รู้สึกปวด ต้อนทานยาแก้วปวด แน่ใจแระ ว่าไม่ใช่สิวแน่ พอวันที่ 3 หน้าเริ่มบวม ในรูจมูก มีเนื้อนูนๆ ขึ้นมา ปวดมาก ปวดลามมาที่ฟัน ปวดหัวไปทั่ว นอนไม่หลับ ก็เลยไปหาหมอคลีนิค (เอาสะดวก เร็ว) คุณหมอแนะนำให้ไป รพ. เพราะไม่มีเครื่องมือ วันที่ 4 เช้า ไปรพ. เฉพาะทาง คุณหมอเจาะ เอาน้ำใสๆ เหลืองๆ ออกมา จากนั้นหายปวด และให้ยาฆ่าเชื้อมาทาน วันนี้วันที่ 5 หน้ายังบวมอยู่ แต่ตำแหน่งบวม เหมือนจะเลื่อนลงมาต่ำลง จากโหนกแก้ม มาคาง
  ดูจากอาการแล้ว น่าจะเป็นอะไรคะคุณหมอ (ไม่เคยเป็นภูมิแพ้ มาก่อนค่ะ)

 135. manit says:

  ตอบคุณ Noo Noi
  -ในความเป็นจริงที่คุณรู้อยู่แล้วคือคุณหมอจะบอกว่าเป็นอะไร แต่ในที่คุณวิตกกังวลมากก็เลยมาสอบถามหมอในเว็บไซต์นี้ว่าเป็นอะไรกันแน่
  คำตอบก็คล้ายๆกับที่คุณหมอท่านอื่นบอก
  -หมอขอแนะนำคุณว่าถ้าอาการของคุณยังไม่หายคุณสามารถเลือกรักษากับหมอท่านอื่นได้
  ถ้าเลือกกับหมอในเว็บเพจนี้คุณติดต่อมาได้ทางไลน์ หรือโทรคุยได้ครับ

 136. Thanaphon says:

  เด็ก3ขวบกว่าใช้ยาทาได้ไหมค่ะ อาการโพรงจมูกจะตัน ตลอดเวลานอนหลับ

 137. manit says:

  ตอบคุณ Thanaphon
  -สามารถใช้ได้ตามปกติ ไม่มีสารอันตรายครับ

 138. พัตรพิมล มิลินประสิทธิ์ says:

  รบกวนปรึกษานะค่ะ คือสามี อายุประมาณ 52 ปี ซึ่งที่เป็นมานานคือ อาการนอนกรน มีเสียงดัง และบางที่เหมือนหยุดหายใจ แต่เมือ 3-4 ปึนี้ มีอาการคือ ที่หูเวลาทึ่ปั่นคัตเตอรฺบัต จะมีกลิ่นออกมาจากหูและเหม็นมากด้วย แถมเวลานอนกลางคืน หายใจออกมา จะมีขี้มูกออกมาที่จมูก มันเหนียวและข้นแถมมีกลิ่นด้วย ไม่ทราบว่าอาการพวกนี้ใช่โรคเกี่ยวกับโพรงจมูก / นาสิกาฐานพิการไหมค่ะ และมียาที่รับประทานไหมค่ะ (สามีกลัวการหาหมอมากๆเลย ให้ไปหาหลายครังแล้วก็ไม่ไป) สามีเป็นคนสูบบุหรี เมื่อก่อนกินเบียรทุกวัน หยุดการกินทุกวันมานานมากแล้ว แต่ปัจจุบันก็มีทานบางเวลาเข้าสังคมค่ะ

 139. manit says:

  ตอบคุณ พัตรพิมล มิลินประสิทธิ์
  -มีโรคช่องทางเดินหายใจและช่องหู
  -โรคเคสนี้แนะนำติดต่อกับหมอโดยตรง ไลน์ หรือโทร ครับ

 140. ยารักษาริดสีดวงจมูก Suvaree
  ตอบคุณ Suvaree Tohmadlee
  -โปรดศึกษาผ่านเวบเพจนี้ก่อนครับ http://doctorforyou.biz/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.